Ο ΙΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΙΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ"

Transcript

1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ΙΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Δρ Ε.Μ.Π. Επιβλέπων Καθηγητής: ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΦΑΙΔΩΝ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. Το παρόν άρθρο αποτελεί περίληψη της διδακτορικής διατριβής που υποβλήθηκε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εγκρίθηκε στις Αντικείμενο της διατριβής είναι ο ιερός χώρος στη σύγχρονη ελληνική πόλη. Εξετάζονται η κοινωνική δυναμική του ιερού χώρου στο πλαίσιο της «λαϊκής παράδοσης» (little tradition) αλλά και της «λόγιας παράδοσης» (great tradition) καθώς και η σχέση που αναπτύσσει με τον ιερό χώρο ο σύγχρονος άνθρωπος που ζει και κινείται μέσα στην πόλη. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο πώς ο ιερός χώρος συνδέεται με τη διαμόρφωση της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας, πώς συνδέονται οι ιεροί χώροι με τις μειονότητες, και στο τι συμβαίνει, όταν οι άνθρωποι έχουν ξεκοπεί από τους ιδιαίτερούς τους ιερούς χώρους, σε συνθήκες διασποράς, εξορίας η μετανάστευσης. Τέλος, εξετάζεται η επίδραση σύγχρονων φαινομένων και τάσεων όπως η παγκοσμιοποίηση, η εκρηκτική διάδοση των Μ.Μ.Ε. και η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στη φύση των ιερών χώρων, τη θέση τους στην πόλη και τις σχέσεις τους με τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι εξής μορφές έκφρασης ιερού χώρου: Ναοί (ενοριακοί-παρεκκλήσια- ερημοκλήσια) Μοναστήρια Προσκυνήματα

2 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 Κοιμητήρια Εξωκλήσια Προσκυνητάρια Ενορίες Πανηγυρότοποι Αποσπασματικά ιεροί χώροι (κατοικία, σχολείο, βουλή, μουσείο, νοσοκομείο κ.λπ.) και διαμεσολαβημένοι ιεροί χώροι (Μ.Μ.Ε. και νέες τεχνολογίες) Ιεροί χώροι μη κυρίαρχων δοξασιών Ιεροί χώροι οικονομικών μεταναστών Κάθε μια από τις παραπάνω μορφές, αρχικά, (επανα)προσδιορίζεται ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της, τη μορφή, τη λειτουργία, τις χρήσεις και την εξέλιξή της και εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους συνδέεται με άλλους χώρους, δημόσιους ή ιδιωτικούς και με τις λειτουργίες τους: οικονομικές, διοικητικές, κοινωνικές, πνευματικές, συγκοινωνιακές, τουριστικές κ.λπ. σε πολεοδομική ή ευρύτερη χωροταξική κλίμακα. Η έρευνα διεξάγεται κυρίως από την άποψη της Ανθρωπολογίας του Χώρου. Με την έννοια αυτή, στο επίκεντρο είναι η βίωση του ιερού χώρου και οι σχέσεις του - πρακτικές, συναισθηματικές και ιδεολογικές - με τον άνθρωπο. Εκτός από το πώς γίνεται αντιληπτός (perceived), εξετάζεται και το πώς συνειδητοποιείται (conceived) και γίνεται ιδιοποιήσιμος μέσα από την έκφρασή του ο ιερός χώρος από τις διάφορες ομάδες, ιδιαίτερες υποομάδες, εθνικές ή θρησκευτικές μειονότητες στον ελληνικό χώρο. Η διατριβή αποτελείται από δεκατρία συνολικά κεφάλαια μαζί με την εισαγωγή και τα συμπεράσματα της έρευνας, τα οποία συγκροτούν τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα, η εισαγωγή, έχει έντονο θεωρητικό προσανατολισμό, εξετάζονται οι όροι και οι έννοιες του αντικειμένου, το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας, διατυπώνονται οι στόχοι και οι ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και γίνεται επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η δεύτερη ενότητα, που αποτελεί τον κύριο όγκο της διατριβής, εστιάζεται στην εξέταση του ρόλου και της έκτασης που έχουν στον πολεοδομικό ιστό οι επιμέρους μορφές έκφρασης ιερού χώρου. Τα πρώτα έξι κεφάλαια διερευνούν τα κελύφη αρχιτεκτονικής κλί-

3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 μακας, όπως είναι οι ναοί, τα μοναστήρια, τα προσκυνήματα, τα κοιμητήρια, τα εξωκλήσια και τα προσκυνητάρια. Τα επόμενα δύο κεφάλαια μελετούν τα κελύφη πολεοδομικής κλίμακας, που είναι οι ενορίες και οι πανηγυρότοποι. Το ένατο κεφάλαιο πραγματεύεται τους αποσπασματικά και διαμεσολαβημένους ιερούς χώρους, ξεχωριστή και ιδιάζουσα κατηγορία ιερών χώρων, που είναι «κομμάτια» καθημερινού-βέβηλου χώρου αφιερωμένα σε δεδομένο χώρο και χρόνο στο ιερό. Το δέκατο και ενδέκατο κεφάλαιο ασχολούνται με τη θρησκευτική διαπολιτισμικότητα και εθνοτική πολυπολιτισμικότητα που συνθέτει και χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ελληνική πόλη. Στα δύο αυτά κεφάλαια εξετάζονται η ιστορική παρουσία των ιερών χώρων των μη κυρίαρχων δοξασιών, η συνδιαλλαγή τους με την κυρίαρχη ελληνική ορθόδοξη εκκλησία καθώς και η νομική τους κάλυψη από την πολιτεία, και τελικά το νεοεμφανιζόμενο και εκρηκτικά αυξανόμενο πολλαπλό θρησκευτικό τοπίο των ιερών χώρων των οικονομικών μεταναστών και προσφύγων στις μεγάλες ελληνικές πόλεις, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Η τρίτη ενότητα, το δωδέκατο και τελευταίο κεφάλαιο, τα συμπεράσματα, συνοψίζει τα κύρια ευρήματα της έρευνας και επισημαίνει την αναγκαιότητα της ανάληψης πρωτοβουλιών από πλευράς οργάνων της πολιτείας για την αποτελεσματικότερη νομική και πολεοδομική ρύθμιση των ιερών χώρων μη κυρίαρχων δοξασιών και οικονομικών μεταναστών και προσφύγων. Ως ειδικότερα συμπεράσματα και επιμέρους διαπιστώσεις για τις διάφορες μορφές ιερού χώρου μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω: Ο ναός σε μεγάλο βαθμό σηματοδοτεί μια σειρά από «πρέπει» και «δεν πρέπει», από συγκεκριμένες υποδείξεις, προτροπές ή απαγορεύσεις στη συμπεριφορά. Ο χώρος του ναού, η μορφή του, η πραγματικότητά του υπαγορεύουν κανόνες συμπεριφοράς, παράγουν δράση που με τη σειρά της επιδρά στο χώρο, καθιστώντας τον, συγχρόνως, αιτία και αποτέλεσμα, παραγωγό και προϊόν δράσης. Η «χωρική τάξη» και η συγκεκριμένη μορφή χώρου εκφράζει μια σειρά από σχέσεις εξουσίας, ένα σύστημα κανόνων, το «τι επιτρέπεται» και το «τι δεν επιτρέπεται», που κατευθύνει την κοινωνική-θρησκευτική συμπεριφορά. Ειδικότερα για το χώρο, οι ποιότητες, που αντιστοιχούν στην ικανοποίηση των αισθήσεων, διαμορφώνουν το οπτικό, το ακουστικό, το οσφρητικό, το γευστικό, το

4 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 απτικό και κιναισθητικό τοπίο και αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της φυσιογνωμίας του. Με την εμπλοκή και των πέντε αισθήσεων, ο χώρος γίνεται συγκεκριμένος, βιώσιμος και βιωματικός, γίνεται «τόπος», γίνεται «οίκος» και «οικουμένη», με όνομα, πρόσωπο, χαρακτήρα, φυσιογνωμία, μνήμη. Ο ναός αποτελεί ως αρχιτεκτονική μορφή ένα «απολιθωμένο τοπίο» του Θείου Κόσμου. Η αντίληψη του ιερού σύμπαντος επιδιώκεται μέσα από την ενεργοποίηση και τη λειτουργία, τον «ερεθισμό» όλων των αισθήσεων και συναισθημάτων των συμμετεχόντων πιστών. Κάθε μια αλλά και όλες μαζί οι αισθήσεις δίνουν τη δική τους συγκομιδή ως συνεισφορά στην αντίληψη και βίωση του χώρου και την πραγμάτωση κάποιου είδους πνευματικής ζωής. Ο ενοριακός ναός δεν έχει πια στην πράξη την κεντρική θέση και τη σημασία που είχε μέσα στη πόλη, αλλά εξακολουθεί πάντα να μην είναι απλά ένα κτίριο με μορφολογική και συμβολική σημασία. Η κύρια χρήση του ναού, η στέγαση δηλαδή της ομαδικής λατρείας, παραμένει πάντα η ίδια καθώς και η αρχιτεκτονική του. Εντούτοις, διάφορες νέες τάσεις και σύγχρονες αντιλήψεις διεισδύουν, επιτρέπονται, απορροφώνται ή ενσωματώνονται στο χώρο και την ατμόσφαιρα και το αντιληπτικό τοπίο του ναού, στην προσπάθειά του να παραμείνει ένας εν ζωή οργανισμός στο, μάλλον, μη ευνοϊκό για αυτόν, κλίμα της πόλης. Οι ναοί για την Ελλάδα είναι μέσα τονισμού μιας τέτοιας διαφορετικότητας. Πολύ συχνά σε διάφορα διαφημιστικά ή τουριστικά φυλλάδια και οδηγούς προβάλλονται οι ναοί ή μοναστήρια ή ξωκλήσια ακόμη και προσκυνητάρια. Η κοινή γνώμη σήμερα, πιο ώριμη από ποτέ άλλοτε, έχει αντιληφθεί τη σημασία της διατήρησης και προστασίας των θρησκευτικών χαρακτηριστικών μνημείων, όπως και της γενικότερης πολιτισμικής παράδοσης, και ότι τα ιστορικά, αρχιτεκτονικά, και λαογραφικά χαρακτηριστικά των τόπων είναι «περιουσιακά στοιχεία» ανεκτίμητα και λειτουργούν ως πόλοι έλξης επενδύσεων, που δεν αφορούν μόνο στον τουρισμό ή, ακόμα ειδικότερα, το θρησκευτικό τουρισμό, που έτσι κι αλλιώς αποτελούν ένα σημαντικό οικονομικό έσοδο, αλλά τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Οι ναοί, επίσης, μαρτυρούν το γεγονός των διαδοχικών εγκαταστάσεων διαφόρων ομάδων που έρχονται από αλλού (πρόσφυγες, μετανάστες, μέτοικοι). Αυτοί οι νεοεισερχόμενοι, στην καινούργια συνοικία που δημιουργούν, χτίζουν κάποια στιγμή και τη δική

5 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 τους εκκλησία. Η νεώτερη εκκλησία φυσικά ανήκει στους νεώτερους εγκατεστημένους και συνήθως παίρνει το όνομα της εκκλησίας της προηγούμενης πατρίδας ή του τόπου καταγωγής. Έτσι ο ναός αυτός γίνεται κέντρο μιας φαντασιακής γεωγραφίας (imaginative geography). Μαζί του «μεταφέρεται» σε νέα τοπογραφία η προγονική πατρίδα. Είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο που, όπως πιστεύουμε, θα έχει καθοριστική σημασία για το ναό, όπως άλλωστε και για άλλες χωρικές μονάδες, π.χ. σχολείο, μουσείο κ.λπ. Πρόκειται για το φαινόμενο της αποεδαφικοποίησης της πίστης που έχει ζωντανό ανάλογο στην ιστορία με το παράδειγμα του εβραϊκού λαού που, παρά την εξορία στην οποία υποχρεώθηκε, διατήρησε τον εαυτό του, την πίστη του, το ναό και τη γη του, τη χώρα του Ισραήλ, μέσο της μνήμης, έχοντας στην κατοχή του την Τορά, η οποία λειτούργησε ως «φορητό έδαφος». Σήμερα τα διάφορα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και προϊόντα των νέων τεχνολογιών, όπως τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας, το διαδίκτυο, η δορυφορική τηλεόραση, οι βιντεοταινίες, τα CD-ROM και DVD επιτρέπουν τη βίωση του θρησκευτικού συναισθήματος οπουδήποτε, στην κατοικία, το γραφείο, το αυτοκίνητο ή αλλού. Δεν είναι απλά μια νέα μορφή λατρείας σε ιδιωτικό χώρο αλλά μια κατεύθυνση και ώθηση προς αποεδαφικοποίηση (extraterritoriality) της πίστης που, νομίζουμε, χρειάζεται παραπέρα έρευνα και μελέτη. Τα μοναστήρια παραμένουν οι κατ εξοχήν ιεροί χώροι, οι νησίδες ιερότητας, λόγω της έντονης εσωστρέφειας, μεταφυσικότητας και μυσταγωγικής λατρευτικής ζωής και παρά το γεγονός ότι ο μοναχισμός είναι πιο εκκοσμικευμένος σήμερα. Παρ όλο που συνήθως είναι εκτός πόλεων επηρεάζουν την πόλη και τις λειτουργίες της (εμπορικές, τουριστικές, πολιτιστικές κ.λπ.). Αυτό που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την ατμόσφαιρα του χώρου των μοναστηριών είναι δύο αντιθετικές τάσεις: εσωστρέφειας (θεοκεντρισμός) και εξωστρέφειας (ανθρωποκεντρισμός), οι οποίες, αναζητώντας αντίστοιχους τρόπους έκφρασης, δημιουργούν μια σειρά ολόκληρη από αντιθέσεις περισσότερο ή λιγότερο εμφανείς. Παρά τον προγραμματικά αντικοινωνικό χαρακτήρα του και την απόλυτη αντίθεση του στους θεμελιώδεις θεσμούς της κοινωνίας (κοινωνική τάξη, οικογένεια και εργασία) ο μοναχισμός δεν αποκόπτεται πλήρως από τον κοινωνικό ιστό. Το μοναστήρι σε πολλές περιπτώσεις απετέλεσε συνεκτικό στοιχείο της κανονικής κοινωνικής ζωής, πόλο

6 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 αστικής έλξης και προπομπό της δημιουργίας πόλεων. Το μοναστήρι είναι ένας κατ εξοχήν «ιερός οικισμός», είναι η «ιδεατή χριστιανική κοινότητα», η υλοποιημένη έκφραση του Ουρανού πάνω στη γη, η προγραμματισμένη «Άνω Ιερουσαλήμ», που ενσαρκώνεται και υλοποιείται από τα μέλη της, τους μοναχούς. Προτάσσεται δομικά και λειτουργικά ως η πρότυπη κοινωνία. Ενώ ο ναός είναι πόλος και ακτινοβολεί σε ένα χώρο, στην ενορία, και αγκαλιάζει μία σειρά από ανθρώπους, το μοναστήρι, υλοποιώντας μια φυγόκεντρη κίνηση, φεύγει από τον κατοικημένο χώρο και πηγαίνει και εγκαθίσταται στον μη κατοικημένο χώρο, στην «άγρια φύση». Σε πολιτικό-ιδεολογικό επίπεδο λειτούργησαν τα μοναστήρια και ως «θεματοφύλακες της ορθής πίστης και του εθνικού φρονήματος». Ιδιαίτερα αισθητό είναι αυτό στη βυζαντινή αυτοκρατορική πολιτική με τις παραγωγικές σχέσεις και με το «μοντέλο» της αγιοσύνης που πρόβαλλε η βυζαντινή κοινωνία. Τα παραπάνω μαζί με την τακτική της προσέλκυσης ατόμων, που έχριζαν βοήθειας, μετέτρεψαν τα μοναστήρια σε σημαντικούς παράγοντες πολεοδομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, σε πόλους κοινοτικής και αστικής έλξεως, με ποικίλες οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες. Μέσα στη μακραίωνη ιστορία του ελληνικού μοναχισμού οι διάφορες ιστορικές συνθήκες επέβαλλαν έναν συγχρωτισμό ανάμεσα στα μοναστήρια και τις τοπικές κοινότητες. Υπήρξε συχνή και καθημερινή επικοινωνία όπου το ιερό αρθρωνόταν αρμονικά με το εγκόσμιο. Όλα τα μοναστήρια, ως τόποι ενεργού θρησκευτικής δραστηριότητας και άσκησης του ατομικού δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, προστατεύονται από την Πολιτεία, όπως ορίζει το άρθρο 13 του Συντάγματος για την άσκηση της λατρείας, τόσο από τους μοναχούς όσο και από τους προσερχόμενους προσκυνητές. Στην περίπτωση που πρόκειται για αυτόνομη και αυτάρκη οικιστική οργάνωση ασκητευόμενων ατόμων σε πολεοδομική κλίμακα, όπως είναι το Άγιο Όρος και τα Μετέωρα, τότε πολιτιστικό στοιχείο δεν είναι μόνο η παλαιά μονή και ο περιβάλλων χώρος αλλά και η ευρύτερη θέση καθώς και ο θρησκευτικός χαρακτήρας της όλης περιοχής, με την περιρρέουσα θρησκευτική ατμόσφαιρα. Στην περίπτωση, δηλαδή, αυτή το «πολιτιστικό στοιχείο» είναι σύνθετο: «Ιερές Μονές Θέση Θρησκευτική Ατμόσφαιρα». Η προσβολή ενός οιουδήποτε εκ των τριών αυτών στοιχείων συνιστά προσβολή ολόκληρου του συγκεκριμένου πολιτιστικού περιβάλλοντος.

7 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 Παρόμοια συμπεράσματα ισχύουν για τα προσκυνήματα, τα οποία παρουσιάζουν μία άνθηση και αύξηση του πολυποίκιλου κοινού τους, ως άμεση συνέπεια του μηδενισμού των αποστάσεων που έχει επιφέρει η εξέλιξη των συγκοινωνιακών μέσων. Η εμβέλεια και επιρροή των προσκυνημάτων σήμερα πιο εύκολα μπορούν να εκτείνονται σε τοπικό, εθνικό ή και παγκόσμιο επίπεδο. Το προσκύνημα, είναι ένα φαινόμενο με καθαρά αυξητική τάση στις μέρες μας. Τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας διευκολύνουν την πραγματοποίηση του προσκυνήματος που είναι τώρα πιο οργανωμένο, ευκολότερο και ασφαλέστερο απ ό,τι στο παρελθόν. Επίσης, γνωστοποιείται, προβάλλεται και διαφημίζεται μέσα από την τηλεόραση, τις εφημερίδες, τα έντυπα αλλά και το διαδίκτυο (internet) που διαδίδουν ιστορίες από περιστατικά που συνέβησαν κατά το προσκύνημα. Οι νέοι τόποι προσκυνήματος, όπως συνέβη πρόσφατα με το προσκύνημα του Αγίου Ραφαήλ στη Μυτιλήνη, γνωστοποιούνται και γίνονται δημοφιλείς πολύ γρήγορα μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και όχι μόνο πια από την προφορική διάδοση. Παράλληλα διάφορα κινήματα και τάσεις, όπως π.χ. ο εθνικισμός, τα πανεθνικά θρησκευτικά κινήματα και οι πανεθνικές θρησκευτικές ιδεολογίες, δίνουν περαιτέρω ώθηση, προβολή και ανάπτυξη στα προσκυνήματα. Τα κοιμητήρια, δυνητικά οι πιο ιεροί χώροι, αφού σχετίζονται με το θάνατο, το κατεξοχήν μεταφυσικό ζήτημα, δεν αποπνέουν πλέον την ιερότητα που ένας τέτοιος χώρος απαιτεί. Σήμερα είναι υποβαθμισμένα ποιοτικά, αισθητικά, συμβολικά. Μια αναβάθμισή τους που θα στηριζόταν σε νέες λύσεις (π.χ. νεκροπόλεις, ταφικά συγκροτήματα μεγάλης κλίμακας, κατακόμβες, κρεματόρια) είναι εφικτή και απαραίτητη. Ο χώρος του νεκροταφείου διαιρείται σε τμήματα-ζώνες ταφών: πολυτελείας, τριετίας, οικογενειακών, αλλόδοξων και αλλόθρησκων. Μία άλλη χωρική λειτουργία, που συνδέεται άρρηκτα με την ανθρωπολογική διάσταση του νεκροταφείου, είναι το καφενείο. Ο χώρος του καφενείου λειτουργεί ως χώρος ψυχολογικής αποφόρτισης και τελικού σταδίου επανένταξης - ενσωμάτωσης (rite of aggregation) στη φυσιολογική κατάσταση των συμμετεχόντων στην όλη τελετουργία της κηδείας. Τα πανηγύρια, η κορύφωση της ενοριακής ζωής, τόσο στην πόλη όσο και στην ύπαιθρο, με το λατρευτικό, οικονομικό (εμποροπανηγύρεις) και ψυχαγωγικό τους μέρος

8 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, στο πλαίσιο του εθιμικού κύκλου του χριστιανικού εορτολογίου σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Ο πανηγυρότοπος είναι ο πρώτος πολυδύναμος και πολυλειτουργικός χώρος, στενά συνδεδεμένος με τη θρησκευτική και την κοινωνική ζωή της παραδοσιακής κοινότητας. Αν η αυλή, το προαύλιο του ναού είναι σημείο άρθρωσης ιερού και βέβηλου χώρου, ο πανηγυρότοπος μπορεί να χαρακτηριστεί ως η θεατρική σκηνή όπου διαδραματίζεται σε όλη της την ένταση η άρθρωση αυτή. Οι πανηγυρότοποι, ως ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, δεν υπάρχουν στις πόλεις. Το πανηγύρι όμως εξακολουθεί να γίνεται σε δρόμους και πλατείες γύρω από το ναό. Η κατάληψη για το σκοπό αυτό των γύρω από το ναό δημόσιων χώρων είναι αποδεκτή και διευκολύνεται από την πολιτεία. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και σε αυτόν τον ad hoc πανηγυρότοπο της πόλης διατηρείται η διαβαθμισμένη ιερότητα και ανιχνεύονται οι ισοϊερές (isosacre) καμπύλες του Mole, οι οποίες είναι σεβαστές από το ποικίλο και, στις μέρες μας, πολύχρωμο και πολυεθνικό πλήθος των εμπόρων παζαριωτών καθώς όσο πιο κοντά είναι στο ναό οι πάγκοι των παζαριωτών, τόσο τα είδη τους σχετίζονται με το ιερό, ενώ όσο απομακρύνονται τα είδη, είναι πιο κοσμικά και καθημερινά. Το προσκυνητάρι παραμένει μια διαδομένη σ όλο τον ελλαδικό χώρο, από τον πιο αστικοποιημένο έως τον πιο άγριο, μορφή ιερού χώρου. Αυθαίρετο εκκλησιαστικά και πολεοδομικά, είναι «θεμιτό» στο πλαίσιο της εθιμικής παράδοσης της λαϊκής θρησκείας, δεν αμφισβητείται και δεν απαγορεύεται. Αποτελεί δημόσια έκφραση ιδιωτικής θλίψης, εάν έχει ανεγερθεί από αιτία ατυχήματος, και είναι καθαρή απόρροια γνήσιων και βαθιών λαϊκών θρησκευτικών συναισθημάτων, που βρίσκουν με τον τρόπο αυτό διέξοδο στη σύγχρονη πόλη. Σε πολλά μέρη του κόσμου από τους προϊστορικούς χρόνους οι άνθρωποι έστηναν μονολιθικά μνημεία με λατρευτικό σκοπό κατά μήκος των δρόμων π.χ. οι αρχαιοελληνικές ερμαϊκές στήλες, ή ερμές, οι πέτρινοι «οδοδείχτες». Παρόμοια, αν και διαφοροποιημένα προσκυνητάρια συναντώνται, εκτός από τον ελληνικό, και σε άλλους πολιτισμικούς και γεωγραφικούς χώρους, από τον ινδουιστικό και βουδιστικό χώρο (τα stupas ή chorten), στον καθολικισμό, τα χατσκάρ των Αρμενίων, μέχρι και τη Βόρειο και Νότιο Αμερική. Στις Η.Π.Α. υπάρχουν κυρίως κατά μήκος των δρόμων της υπαίθρου και

9 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 πολύ σπάνια μέσα στις πόλεις και αποκαλούνται «roadside memorials» ή και «roadside crosses». Τα προσκυνητάρια αποτελούν σταθερές λεπτομέρειες του εδάφους, γι αυτό και αναφέρονται ως όρια σε συμβόλαια μεταβιβάσεως ακινήτων ή διαλέγονται ως τριγωνομετρικά σημεία του εδάφους στις τοπογραφικές εργασίες. Σήμερα μπορεί κανείς να τα βρει σε χάρτες κλίμακας 1: με ειδικά σύμβολα (όπως συμβαίνει και με τα παρεκκλήσια, εξωκλήσια, μοναστήρια, σπήλαια κ.λπ.), οι στρατιωτικοί χάρτες δίνουν πολλές φορές τις ακριβείς συντεταγμένες ακόμα και των πιο μικρών προσκυνηταριών. Όταν τοποθετούνται στον έξω χώρο σε δρόμους, αγρούς, σύνορα, έξω από σπίτια, είναι πράξη καθαγιασμού του αφιλόξενου και «άγριου» μη κατοικημένου χώρου. Στα προσκυνητάρια αυτά του εξωτερικού κύκλου του χωριού, εκτός από την καθημερινή τελετουργία του ανάμματος του καντηλιού, οι κάτοικοι των χωριών, που σε τελετουργική πομπή λιτανεύουν κάθε χρόνο μετά το Πάσχα την Εβδομάδα της Διακαινησίμου τις εικόνες των ενοριακών εκκλησιών γύρω από την περιφέρεια των χωριών τους, κάνουν στάσεις για δεήσεις. Η ενορία, ιδιαίτερα των αστικών περιοχών, έχει ουσιαστικά πάψει να υφίσταται ως ιερός χώρος. Το συμπαγές χωρικό μοντέλο, το οποίο προϋποθέτει, δεν ανταποκρίνεται στην κινητικότητα, την πολυθρησκευτικότητα αλλά και την επιθυμία για προσωπική επιλογή και διαμόρφωση των θρησκευτικών αναγκών που διακρίνει τον σύγχρονο άνθρωπο. Παρ όλα αυτά, σε κοινωνικό επίπεδο, η ενορία εξακολουθεί να παράγει ένα ιδιότυπο ενοριακό πολιτισμό (διοργάνωση εκδρομών σε θρησκευτικά προσκυνήματα, φιλανθρωπικό, εξωραϊστικό έργο κ.λπ.) επηρεάζοντας τη ζωή και την εικόνα της πόλης. Ως εναλλακτική έκφραση της παραδοσιακής ενορίας φαίνεται να αναπτύσσεται η ενορία δίκτυο. Η διάδοση των σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας, που επιτρέπουν μέχρι και τη δημιουργία εικονικών κοινοτήτων (virtual communities) τελείως ξεκομμένων από κάθε έννοια τοπικής αναφοράς, και η πυκνή δικτύωση διαφόρων ομάδων και πυρήνων υφαίνουν νέα πρότυπα (patterns) έκφρασης της θρησκείας στο χώρο. Παράλληλα χάνεται το μονοπώλιο της θρησκευτικής καθοδήγησης από τις επίσημες αρχές της εκκλησίας, ενώ τροφοδοτούνται η ποικιλότητα και η διαφορετικότητα της θρησκευτικής πίστης, η οποία εξατομικεύεται.

10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 Η αγροτική ενορία, πιστή στους νόμους των βραδύτερων κοινωνικών μεταβολών της επαρχίας, παραμένει ένας ιερός χώρος και επιβεβαιώνεται μέσα από διάφορες μαγικόθρησκευτικές τελετουργικές πρακτικές καθαγιασμού του χώρου. Η ιδεατή, μεταφυσική κάλυψη και ιερή προστασία, που προσφέρει ο ενοριακός ναός ενισχύεται με τα διάφορα είδη κυκλοτερούς οριοθέτησης και σταυρώματος του χώρου της αγροτικής ενορίας. Η πραγματοποίηση του μεταφυσικού ορίου επιτυγχάνεται με μία ποικιλία τελετουργικών πρακτικών: περιάροση του οικισμού, περισχοινισμό, περιμετρική λιτανεία, περίζωση με φυσικά ή τεχνητά ορόσημα, σταύρωμα με στοιχεία που συνδέονται με τα κύρια σημεία του ορίζοντα. Το μοτίβο (μοντέλο) του «μαγικού κύκλου», που προστατεύει από το κακό μπορούμε να το διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες: Η πρώτη χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ιερού χώρου. Οι κύκλοι αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως σε τελετές που έχουν στόχο, (α) αποτροπή κακού, (β) έλξη καλού και (γ) προστασία ζωής: ανθρώπων, ζώων και παραγωγής. Η δεύτερη κατηγορία μαγικών κύκλων παρατηρείται στις τελετές της Εκκλησίας, με πιο κεντρικές τα μυστήρια. Εδώ, οι κυκλικές κινήσεις και τα κυκλικά σχήματα δεν φαίνονται να έχουν αποτροπαϊκό χαρακτήρα αλλά μάλλον είναι μιμήσεις της «σωστής ροής της ζωής». Η ανάλυση αυτών των πρακτικών μπορεί να δώσει ενδιαφέροντα στοιχεία κοινωνικής μικροδυναμικής. Όπως προκύπτει από τη διατριβή, η πολιτισμική και υπαρξιακή συνέχεια του ιερού χώρου στον τόπο μας δεν έχει ποτέ διακοπεί. Κάποιοι τόποι μάλιστα παραμένουν ιεροί στη διάρκεια των αιώνων, έστω και αν άλλαξε το περιεχόμενο της αγιοσύνης τους, αντικαταστάθηκε το αντικείμενο της λατρείας: μοναστήρια, εκκλησίες, εξωκλήσια βρίσκονται πολλές φορές στην ίδια θέση, όπου ήταν άλλοτε αρχαίοι ναοί και ιερά. Έτσι οι τόποι αυτοί είναι πάντοτε στοιχειωμένοι από την παρουσία του θείου, κρατώντας διαχρονικά αναλλοίωτη την ιερότητα τους, δημιουργώντας ένα αόρατο δίχτυ κάποιων σταθερών σημείων του ιερού μέσα στο στερέωμα του χωροχρόνου, δίνοντας την εντύπωση ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν είναι παρά μια φάση (η τελευταία;) μιας πολύ παλιάς παράδοσης, που ξεκινά από τα προελληνικά χρόνια. Όμως σήμερα, ο ιερός χώρος στην πόλη παρουσιάζει δύο φαινομενικά αντιφατικές αλλά όχι κατ ανάγκην αντιθετικές τάσεις: Τάσεις εκκοσμίκευσης και αποχώρησής του

11 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 από την πόλη, απόρροια της αποϊεροποίησης και απομάγευσης πραγμάτων και διαδικασιών, που επιφέρει γενικότερα η επιστημονικοτεχνική πρόοδος, και τάσεις ενίσχυσης και επιστροφής του στην πόλη, απόρροια του πολλαπλασιασμού εκκλησιών, δογμάτων, σεκτών, αιρέσεων και φονταμενταλισμών καθώς και της επιθυμίας για ρίζες που δημιουργούνται ως αντίδραση στην παγκοσμιοποίηση. Στις πόλεις μας, ακόμη και τις πιο πρόσφατες, ή σε μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα όπως πανεπιστημιουπόλεις, στρατόπεδα, νοσοκομεία, αεροπόλεις-αεροδρόμια κ.λπ. υπάρχουν ιεροί χώροι, ενώ στην ύπαιθρο το τοπίο αποτελεί, ακόμη και σήμερα, από μόνο του ορατή έκφανση του ιερού στοιχείου διάσπαρτο καθώς είναι με εκκλησάκια, προσκυνητάρια και μοναστήρια. Ως προς τη μορφή τους οι ιεροί χώροι εμφανίζουν μια τάση ιεροποίησής της, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη νέοι, σύγχρονοι τρόποι έκφρασης και αισθητικής του ιερού χώρου. Ως προς τη χρήση τους οι διάφοροι ιεροί χώροι εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να στεγάζουν τις ίδιες πατροπαράδοτες θρησκευτικές λειτουργίες, ενώ η εναλλακτική ή διαφορετική χρήση των ιερών χώρων στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτη ή πολύ περιορισμένη. Η συνήθως τυπική και χαλαρή ή αδιάφορη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με τον ιερό χώρο γίνεται, κάποιες φορές, ιδιαίτερα έντονη, καθώς εκεί βιώνει ιδιαίτερα προσωπικές εμπειρίες που αφορούν σε κορυφαίες στιγμές του κύκλου της ζωής, του θρησκευτικούεθιμικού κύκλου, αλλά και λιγότερο κορυφαίες όμως πολύ βαθιές και αληθινές εμπειρίες, όπως, για παράδειγμα, το άναμμα ενός κεριού σε έναν ιστορικό ναό. Γενικά δεν έπαψε να θεωρείται ο ιερός χώρος ως κάτι το ιδιαίτερο και διαφορετικό, όχι κατ ανάγκη λόγω κάποιας θρησκευτικής προτίμησης ή θρησκευτικού συναισθήματος, ενώ το Κράτος ενδιαφέρεται και προσπαθεί να εξασφαλίζει τον προς τους ιερούς χώρους σεβασμό από την άποψη της μη προσβολής της ιερότητας του ίδιου του χώρου και της περιρρέουσας τον χώρο ατμόσφαιρας. Στη χώρα μας σήμερα, όπως φάνηκε από τη διατριβή, υπάρχει ένας απίστευτα μεγάλος αριθμός πολλών θρησκειών και δογμάτων, παλιών και νέων (π.χ. νεοεποχιακές θρησκείες) που όμως, όπως διαπιστώσαμε, δεν βρίσκουν εύκολα στέγη. Η συνταγματική ρύθμιση υπέρ της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως επικρατούσας θρησκείας, συνοδεύεται

12 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 από ένα εκτεταμένο πλέγμα λοιπών συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων που δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος των θρησκευτικών μειονοτήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιμέρους εκκλησίες, αιρέσεις ή σέκτες, με τους ιερούς χώρους των οποίων ασχολήθηκε η διατριβή, επικαλούμενες το δικαίωμα στη διαφορά και την πολιτική της ταυτότητας, ζητούν τη δημόσια αναγνώρισή τους και φυσικά επιδιώκουν περισσότερη ορατότητα και παρουσία στο δημόσιο χώρο μέσα από την προβολή του δικού τους ιερού χώρου. Στα νέα δεδομένα για τον ιερό χώρο πρέπει να αναφέρουμε τη δημιουργία ενός «διαμεσολαβημένου» ιερού χώρου που δημιουργείται με τη βοήθεια των Μ.Μ.Ε. και των νέων τεχνολογιών. Ένας οποιοσδήποτε κοσμικός χώρος όπως η κατοικία, το γραφείο, το αυτοκίνητο κ.λπ. μπορεί να γίνει χώρος μιας ιδιότυπης λατρείας, που δεν μοιάζει με την λατρεία σε ιδιωτικό χώρο, που ήταν γνωστή και παλαιότερα, καθώς δεν απαιτεί κάποιο εξαγνισμό ή στοιχειώδη διαμόρφωση του χώρου ούτε κάποια ορισμένη συμπεριφορά. Μια θρησκευτική τελετή πραγματική ή εικονική- μεταφέρεται σε ένα χώρο που δεν έχει βέβαια εμβαπτιστεί στην αύρα της ιερότητας, του μυστηρίου και του συμβολισμού του διαφορετικού κόσμου, έχει όμως τα ίδια περίπου αποτελέσματα για τον χρήστη πιστό. Στο εσωτερικό του σπιτιού τα κατ εξοχήν ιερά αντικείμενα είναι οι εικόνες. Παραδοσιακά φυλάσσονταν στο ανατολικό μέρος του σπιτιού, στο εικονοστάσι. Το εικονοστάσι ήταν είτε στο πιο «απόκρυφο» δωμάτιο, που είναι το υπνοδωμάτιο του ζευγαριού, είτε στο σαλόνι ή την τραπεζαρία, που είναι πάντοτε το «πιο καλό δωμάτιο», αυτό που θα φιλοξενήσει ξένους και θα εκτεθεί στους απ έξω. Καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι, που πάνε στις δουλειές τους, παιδιά, που πάνε στα σχολεία τους, καταναλωτές, που πάνε στα καταστήματα, περνούν αρκετό διάστημα του χρόνου τους μέσα στο αυτοκίνητο, βλέπουν την πόλη τους πίσω από ένα παρμπρίζ. Ο χώρος, που περιλαμβάνεται μεταξύ του εμπρός και του πίσω παρμπρίζ, μπορεί ουσιαστικά να θεωρηθεί ένας νέος τύπος αστικού χώρου, μία κινούμενη άρθρωση του δημόσιου με τον ιδιωτικό χώρο. Μια νέα, επίσης, πραγματικότητα στο χάρτη των ιερών χώρων αποτελούν οι χώροι λατρείας των νέων, άγνωστων ή μη οικείων θρησκειών που έρχονται στον τόπο μας μαζί με τα κύματα των οικονομικών μεταναστών Οι χώροι αυτοί, παρ όλο που, προς το παρόν, δεν αφήνουν έντονα τα ίχνη τους στην πόλη, καθώς συνήθως στεγάζονται σε ιδιωτικές

13 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13 αίθουσες, γνωρίζουν μια ιδιαίτερη εξάπλωση στα κέντρα των μεγάλων, κυρίως, πόλεων, αποτελούν μια πραγματικότητα που σίγουρα επηρεάζει την πόλη και την εικόνα της και θα τις επηρεάσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον, όταν δοθεί η δυνατότητα να ξεδιπλωθούν αυτές οι πολλές πόλεις που υπάρχουν μέσα στην ίδια πόλη. Οι μετανάστες ερχόμενοι με διάφορους τρόπους - πιο συχνά μέσα από ημιπαράνομα δίκτυα που γνωρίζουν άριστα τους νόμους και τις ειδικότερες νομικές συνθήκες στις διάφορες χώρες - φέρουν στις χώρες όπου εγκαθίστανται, μαζί με την ελπίδα μιας καλύτερης -οικονομικά- ζωής, έναν πλούτο από πολιτισμικές παραδόσεις. Στηριχθήκαμε περισσότερο στην περιοδική συμμετοχή και παρακολούθηση των θρησκευτικών λειτουργιών στους τόπους λατρείας της κάθε θρησκευτικής κοινότητας. Έτσι η όποια ερευνητική διαδικασία και προσπάθεια για τη γνωριμία και κατανόηση των χώρων αυτών και των σχέσεών τους με τον ευρύτερο χώρο στηρίχθηκαν σε κάποιου βαθμού και κάποιας μορφής εθνογραφική ενασχόληση με την υπό μελέτη θρησκευτική κοινότητα. Η μελέτη των συγκεκριμένων χώρων λατρείας επεκτάθηκε και στους χώρους εργασίας και κατοικίας των θρησκευτικών κοινοτήτων. Έτσι, αναπτύχθηκαν σχέσεις φιλικές και σεβασμού γι αυτά που κάνουν και πιστεύουν οι κοινότητες αυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνάς μας, τον Ιούνιο του 2002 υπήρχαν 27 αραβικά, ινδικά, πακιστανικά, μπανγκλαντεσιανά κ.λπ. τεμένη (μεστζίτ) στην Αθήνα. Το Νοέμβριο του 2003 διαπιστώσαμε ότι τα τζαμιά αυξήθηκαν σε τριάντα ένα (31). Τα αφανή τεμένη της Αθήνας, παρ όλο που δεν εγγράφονται στο τοπίο, εντούτοις συγκεντρώνουν γύρω τους, στη γειτονιά τους τα εθνικά, και με τις θρησκευτικές επιταγές, προϊόντα, καταστήματα, εστιατόρια, μπακάλικα, καφενεία, τηλεφωνικά κέντρα (με φτηνή υπεραστική κλίση), βιντεάδικα, μικροπωλητές, κουρεία κ.λπ. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η Αθήνα διαθέτει έναν ποικίλο, σύνθετο και πολλές φορές άγνωστο χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα, όπως σε κάθε πόλη, υπάρχει μία απίστευτα μεγάλη πολλαπλότητα πόλεων και ακόμη πιο πολλοί και διαφορετικοί τρόποι να βιώνεις τις πόλεις, να ζεις με τις πόλεις και μέσα στις πόλεις. Η σημερινή πόλη, όπως είναι φυσικό, αναπτύσσει νέα κέντρα αναφοράς και τοπόσημα που συνδέονται, κυρίως, με τις νέες συμβολικές, συλλογικές δραστηριότητες της κατανάλωσης και της αναψυχής. Ο ιερός χώρος, όμως, εξακολουθεί να έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο, καθώς τονώνει την ανθρώπινη

14 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 14 και κοινοτιστική διάσταση. Υπονομεύει τις εξωτερικές εντάσεις και υψηλές ταχύτητες των μεγάλων πόλεων και αυτοκινητοδρόμων με τον άλλο χρόνο και τις αργές ταχύτητες που συνεπάγεται, ενώ η θέα του, ανθεκτική ακόμα και σε υψηλής ταχύτητας οπτική εμπειρία και αντίληψη, συνεχίζει να προκαλεί ιδεολογικο-συναισθηματικά ερεθίσματα. Αν ο πολεοδόμος του μέλλοντος παραβλέψει ή υποβαθμίσει τον ιερό χώρο, κινδυνεύει να διαπράξει το ίδιο σφάλμα με τον πολεοδόμο του παρελθόντος που επιχειρούσε να υποτάξει την πόλη στο θρησκευτικό συμβολισμό. Η γενικότερη συνεισφορά της διατριβής έγκειται στη διερεύνηση της φύσης και της λειτουργίας του ιερού χώρου, στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του με τις λειτουργίες και τους κατοίκους της πόλης υπό το πρίσμα σύγχρονων φαινομένων και τάσεων, όπως η εκρηκτική διάδοση των Μ.Μ.Ε., η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, η παγκοσμιοποίηση και η μετανάστευση. Έγινε, καταγραφή, χαρτογράφηση και δημιουργήθηκε βάση δεδομένων των ιερών χώρων για την ευκολότερη παρακολούθηση της εξάπλωσης και εξέλιξής τους και αναλύθηκε η δυναμική του στην κοινωνία μας. Τα συμπεράσματά της διατριβής φιλοδοξούν να συνδράμουν τις επιστήμες του χώρου όχι τόσο στην ποσοτική παραγωγή και διαχείριση όσο στη «δημιουργία» ιερού χώρου. Με αφορμή τη μελέτη για τους ιερούς χώρους αναδείχθηκαν διάφορα θέματα που απαιτούν παραπέρα έρευνα και μελέτη. Θέματα, όπως τι συμβαίνει με τον ιερό χώρο και τη γενικότερη τάση αποεδαφικοποίησης της πίστης, στην οποία ωθούν οι νέες τεχνολογίες ή η μελέτη των χώρων λατρείας των σύγχρονων νεοεποχιακών θρησκειών, θα είχαν διεθνές ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, επίσης, έχουν ειδικότερα θέματα για μελέτη, όπως μια μελέτη για την αποδοτικότερη χρήση των στοιχείων του φυσικού και κτιστού περιβάλλοντος για τη δημιουργία των ad hoc πανηγυρότοπων των πόλεων. Επίσης, στην Αθήνα και ειδικότερα στο κέντρο της είναι σε εξέλιξη μια εκρηκτική διαδικασία δημιουργίας τόπων γύρω από τους ιερούς χώρους των διάφορων, Ασιατών κυρίως, οικονομικών μεταναστών. Οι άνθρωποι αυτοί δημιουργούν τώρα κάτι μόνιμο που απαιτείται και αξίζει να μελετηθεί, ώστε να δημιουργηθεί κάτι αξιόλογο και σε διάρκεια κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, κάτι για το οποίο θα είναι θετικής απόδοσης για την

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού.

Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2014 Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΕΝΤΖΙΝΗ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., δρ Πολεοδόμος- Χωροτάκτης Ε.Μ.Π. Επιβλέπων Καθηγητής: ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

H μετατροπή πρώην βιομηχανικών περιοχών του κέντρου σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές περιοχές: Η περίπτωση του Γκαζιού στην Αθήνα.

H μετατροπή πρώην βιομηχανικών περιοχών του κέντρου σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές περιοχές: Η περίπτωση του Γκαζιού στην Αθήνα. H μετατροπή πρώην βιομηχανικών περιοχών του κέντρου σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές περιοχές: Η περίπτωση του Γκαζιού στην Αθήνα. ΚΛΕΑΝΘΗ ΓΚΟΝΗ Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου Επιβλέπων Ν. Χλέπας Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες Δαλγίτση Ανδρομάχη Άννα Σύμβουλος Τσίμας Νίκος (Διδ./407) Επιβλέποντες καθηγητές Πολυχρονόπουλος Δημήτρης (Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη:

«Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη: Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β Εκπαιδευτική Σειρά Τελική Εργασία «Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη: Το Καρναβάλι του ήµου Μοσχάτου» Ελένη Ντηνιακού Τµήµα Εξειδίκευσης : Οργάνωση και ιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Συνεδριακός Τουρισμός Εμπειρική Έρευνα στην πόλη Χανίων» Της φοιτήτριας ΑΜΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>>

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>> Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Πίνακας Εικόνων... 4 Πίνακας Γραφημάτων & Πινάκων Αποτελεσμάτων... 6 Ευχαριστίες... 9 Εισαγωγή... 10 Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ιωάννης Δισλίας Θεόδωρος Χατζημήτρος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το φαινόμενο της μετανάστευσης απασχολεί για πάρα πολλές δεκαετίες την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια είναι τα άτομα εκείνα που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, να φύγουν από τη χώρα τους και να αναζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΙΑ ΗΣ 4 Η ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΣΕΙΙΡΑ ΙΙΠΛΩΜΑΤΙΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΙΑ Βαθµός ανταποδοτιικότητας πολιιτιιστιικών υπηρεσιιών καιι διιαφοροποιιηµένες πολιιτιικές τιιµών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 15 & 16 Οκτωβρίου 2001 Σητεία, Κρήτη PROCEEDINGS SYMPOSIUM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 15 & 16 Οκτωβρίου 2001 Σητεία, Κρήτη PROCEEDINGS SYMPOSIUM ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 15 & 16 Οκτωβρίου 2001 Σητεία, Κρήτη PROCEEDINGS SYMPOSIUM TOURISM IN PROTECTED AREAS IN GREECE October 15 & 16, 2001 Sitia, Crete ΜΟΥΣΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος. Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος. Πιλοτικό Έργο

Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος. Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος. Πιλοτικό Έργο Πιλοτικό Έργο Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος Τμήμα Αρχαιοτήτων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Κύπρος Adobe InDesignAdobe Πιλοτικό Έργο 2 Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα