AΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΟΥΖΕΠΠΕ ΟΥΝΓΚΑΡΕΤΤΙ*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΟΥΖΕΠΠΕ ΟΥΝΓΚΑΡΕΤΤΙ*"

Transcript

1 AΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΟΥΖΕΠΠΕ ΟΥΝΓΚΑΡΕΤΤΙ* Ο ΤΖΙΟΥΖΕΠΠΕ ΟΥΝΓΚΑΡΕΤΤΙ θεωρεῖται ἀνανεωτὴς τοῦ ἰταλικοῦ ποιητικοῦ λόγου, ἂν καὶ ὄχι μονάχα αὐτοῦ, καὶ θεμελιωτὴς τῆς νεότερης ἰταλικῆς ποίησης. Ἡ κύρια συνεισφορά του στὴ λογοτεχνία τῆς χώρας του εἶναι ὅτι ἔσπασε τοὺς φραγμοὺς τῶν κλειστῶν μετρικῶν μορφῶν ποὺ περιέσφιγγαν τὸν ἰταλικὸ ποιητικὸ λόγο, τὸν ἀπελευθέρωσε ἀπὸ τὰ τετριμμένα καὶ παρωχημένα σχήματα, μέσα στὰ ὁποία εἶχε ἐγκλωβιστεῖ ἀποκαθαίροντάς τον ἀπὸ τὸν ἀνεξέλεγκτο στόμφο, τὸν χειμαρρώδη ρητορισμὸ καὶ τὴ στείρα πιά, ἂν καὶ ἄλλοτε δικαιολογημένη, προγονολατρεία ποὺ τὸν χαρακτήριζαν μέχρι τότε, καὶ ἐμφυσώντας του πνεῦμα ἀνανεωτικό. Ὁ στίχος του εἶναι λακωνικός, ἀπέριττος, χωρὶς ὁμοιοκαταληξία. Τὸ ὕφος του εἶναι ἐξαιρετικὰ λιτό ξερὸ θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς, ἀπογυμνωμένο μέχρι πλήρους ἔνδειας ἀπὸ ὁποιοδήποτε καλολογικὸ ἢ διακοσμητικὸ στοιχεῖο. Ὁ λόγος του, ἀπαλλαγμένος ἀπὸ κάθε μορφικὴ συμβατικότητα καὶ αἰσθητικὴ ἐκζήτηση, διερευνᾶ τὴ μυστηριακὴ ὑπόσταση τῶν πραγμάτων, μὲ μοναδικὴ μέριμνα τὴν ἔκφραση τῆς ποιητικῆς ἀλήθειας, καὶ ξαναδίνει στὶς λέξεις τὸ χαμένο κρυφό τους νόημα. Ἡ ποίησή του, ἐγκαταλείποντας τοὺς παραδοσιακοὺς τρόπους γραφῆς, δίνει βάρος στὸ συγκινησιακὸ στοιχεῖο καὶ υἱοθετεῖ συνειρμικὲς μορφές. Βασικά της θέματα εἶναι ἡ ὅλη τραγικὴ διάσταση τῆς ζωῆς, μὲ κάθε στοιχεῖο ποὺ συνθέτει αὐτὴ τὴν τραγικότητα ὅπως ἡ μοναξιά, ἡ ἀνικανοποίητη ἀνάγκη γιὰ ἀνθρώπινη συναναστροφή, ὁ πόνος, ἡ φρίκη τοῦ πολέμου, ὁ ψυχικὸς σπαραγμὸς καὶ πάνω ἀπ ὅλα ὁ θάνατος, ποὺ εἶναι διάχυτος στὸ ἔργο τοῦ ποιητῆ. Ὁ λόγος ποὺ γαλούχησε τὸν Οὐνγκαρέττι ἦταν περισσότερο γαλλικὸς παρὰ ἰταλικός. Ὅμως, ἂν ἡ μήτρα τῆς παιδείας του ἦταν γαλλική, τὸ λίκνο της ὑπῆρξε ἀναμφισβήτητα ἰταλικὸ ἢ καλύτερα νεολατινικό. Ὁρισμένοι θεωροῦν ὡς προγόνους του στὴν ἰταλικὴ ποίηση τὸν Πετράρχη (Petrarca, ) καὶ τὸν Λεοπάρντι (Leopardi, ). Τοῦτο φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως περίεργο γιὰ ἕναν τόσο σύγχρονο ποιητή. Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι καὶ τοὺς τρεῖς ποιητὲς συνδέει μιὰ πνευματικὴ ἀγχιστεία πέρα ἀπὸ τὴν ὁποιαδήποτε μορφικὴ διαφορὰ ποὺ τοὺς κάνει νὰ ξεχωρίζουν μεταξύ τους, πέρα ἀπὸ τὰ ἰδιαίτερα στοιχεῖα ποὺ διακρίνουν τὴν ποίηση τοῦ καθενός τους. Καὶ οἱ τρεῖς, μὲ τὴν ποίησή τους, ἔγραψαν τὴν προσωπική τους ἱστορία, αὐτοβιογραφήθηκαν θὰ λέγαμε καλύτερα. Καὶ στοὺς τρεῖς, ὁ ἐξομολoγητικός, ὁ χαμηλὸς τόνος ἦταν τὸ κύριο στοιχεῖο τῆς ποίησής τους. Καὶ οἱ τρεῖς τους ἔζησαν τὴ ζωὴ ἑνὸς ἀνθρώπου τοῦ καιροῦ τους, ἂν καὶ σὲ διαφορετικὴ ὁ καθένας ἐποχή ὑπῆρξαν αὐτόπτες μάρτυρες μιᾶς ἐποχῆς, ταυτίζοντας τὴν ἰδιάζουσα ποιητική τους φωνή, ὅπως ἄλλωστε εἶναι κάθε ποιητικὴ φωνή, μὲ τὴ γενικότερη φωνὴ τοῦ αἰώνα τους. Τέλος, καὶ οἱ τρεῖς τους μετέδωσαν στὴν ἰταλικὴ ποίηση τὸ ἀναρρίγημα ἐκεῖνο τῶν βιωμάτων ποὺ τοὺς δόνησαν. Μερικοὶ χαρακτήρισαν τὸν Οὐνγκαρέττι ὡς τὸν μεγαλύτερο λυρικὸ ποιητὴ τῆς Ἰταλίας μετὰ τὸν Ντ Ἀννούντσιο (D Annunzio, ) καὶ μίλησαν γιὰ τὸν λυρικὸ πρωτογονισμό του, γιὰ τὴ δροσιά, τὴ χάρη καὶ τὴν ἀμεσότητα τῆς ποίησής του. Ἄλλοι μίλησαν γιὰ τὴν «ἀντιποιητικὴ πραγματικότητα», τὴν πεζότητα ποὺ διακρίνει τὴν τελευταία κυρίως ποιητική του περίοδο. Ἄλλοι πάλι τὸν ἀποκάλεσαν ἱδρυτή τοῦ ποιητικοῦ ἐκείνου κινήματος ποὺ ἔμεινε στὰ γράμματα γνωστὸ ὡς Σχολὴ τοῦ Ἑρμητισμοῦ. Ὁ ὅρος ἑρμητισμὸς χρησιμοποιήθηκε μάλιστα κατὰ κόρον ὡς στερεότυπο ἀπὸ τοὺς μελετητὲς τοῦ Οὐνγκαρέττι. Καὶ πράγματι. Τὰ ποιήματά του εἶναι, ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφραση, ἀναπάντεχα

2 καὶ τὰ νοήματά τους συχνὰ κρύφια. Ὁ ποιητὴς ἀναφέρει μονάχα ὅ,τι τοῦ φαίνεται τελείως ἀπαραίτητο. Προτιμάει ἀντὶ νὰ ὑποδηλώνει νὰ ὑπαινίσσεται ἢ καλύτερα ἁπλῶς νὰ σημαίνει, ὅπως ἔκανε καὶ τὸ Μαντεῖο τῶν Δελφῶν. Ὑποβάλλει ἕνα ἀτμοσφαιρικὸ κλίμα, δημιουργεῖ ἠθελημένα μιὰ κατάσταση ἀοριστίας, μὲ τὸν ἀνορθόδοξο καὶ ἀπροσδόκητο τρόπο χρήσης τῶν ρημάτων καὶ τῶν ἐπιθέτων, ποὺ μόνο σὲ ἀρχετυπικῆς προέλευσης συνειρμοὺς μποροῦν νὰ παραπέμψουν, καλλιεργεῖ, θὰ λέγαμε, τὴν ἀσάφεια, ὅσο κι ἂν αὐτὸ φαίνεται παράδοξο. Ολα ἀφήνονται μετέωρα στὴν εὐαισθησία τοῦ ἀναγνώστη, στὸν ὁποῖο ἐναπόκειται νὰ ὁλοκληρώσει τὸ ψηφιδωτὸ μὲ τὶς ψηφίδες ποὺ τοῦ ρίχνει ὁ ποιητής. Ἐντούτοις ἡ ποίηση τοῦ Οὐνγκαρέττι, εἰς πεῖσμα ὅλων τῶν παραπάνω στοιχείων ποὺ ἐξαιτίας τους θὰ μποροῦσε δικαιολογημένα νὰ χαρακτηρισθεῖ ἑρμητική, μᾶς ἐμφανίζεται μὲ κρυστάλλινη σαφήνεια, ἄλλοτε σὰν αἴνιγμα ποὺ δὲν ἐπιζητάει οὔτε καὶ ἐπιδέχεται, πολλὲς φορές, λύσεις, κι ἄλλοτε σὰν ἕνα ξεδιαλυμένο μυστικό, σὰν μιὰ ὡραία, λαμπερὴ καὶ τόσο χειροπιαστή, ποταμίσια κροκάλα. AGONIA Morire come le allodole assetate sul miraggio O come la quaglia passato il mare nei primi cespugli perché di volare non ha più voglia Ma non vivere di lamento come un cardellino accecato ΨΥΧΟΡΡΑΓΗΜΑ Νὰ πεθάνεις ὅπως οἱ διψασμένοι κορυδαλλοὶ στὸν ἀντικατοπτρισμὸ Ἢ σὰν τὸ ὀρτύκι στοὺς πρώτους θάμνους ἀφοῦ διασχίσει τὸ πέλαγος μὴ ἔχοντας πιὰ διάθεση νὰ πετᾶ Μὰ ὄχι νὰ ζεῖς θρηνολογώντας σὰν τυφλωμένη καρδερίνα NOTTE DI MAGGIO Il cielo pone in capo ai minareti ghirlande di lumini ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΜΑΗ Ὁ οὐρανὸς στεφανώνει τοὺς μιναρέδες μὲ λυχναριῶν γιρλάντες SILENZIO ΣΙΩΠΗ Mariano il 27 giugno 1916 Mαριάνο, 27 Ἰουνίου 1916 Conosco una città che ogni giorno s empie di sole e tutto è rapito in quel momento Me ne sono andato una sera Nel cuore durava il limio delle cicale Dal bastimento verniciato di bianco ho visto la mia città sparire lasciando un poco un abbraccio di lumi nell aria torbida sospesi Ξέρω μιὰ πολιτεία ποὺ κάθε μέρα γιομίζει ἥλιο καὶ τότε ὅλα συνεπαίρνονται Ἔφυγα ἀπὸ κεῖ κάποιο βράδυ Στὴν καρδιά μου ἠχοῦσ ἀκόμα τὸ τερέτισμα τῶν τζιτζικιῶν Ἀπὸ τὸ πλοῖο τ ἀσπροβαμμένο εἶδα τὴν πόλη μου νὰ χάνεται ἀφήνοντας γιὰ λίγο μὲς στὴ θολὴ ἀτμόσφαιρα μιὰν ἀγκαλιὰ ἀπὸ φῶτα μετέωρα 2

3 LA NOTTE BELLA Η ΟΜΟΡΦΗ ΝΥΧΤΑ Devatachi il 24 agosto 1916 Ντεβετάκι, 24 Αὐγούστου 1916 Quale canto s è levato stanotte che intesse di cristallina eco del cuore le stelle Quale festa sorgiva di cuore a nozze Sono stato uno stagno di buio Ora mordo come un bambino la mammella lo spazio Ora sono ubriaco d universo Ποιὸ τραγούδι ὑψώθηκε ἀπόψε ποὺ ὑφαίνει μὲ τῆς καρδιᾶς τὴν κρυστάλλινη ἠχὼ τ ἀστέρια Ποιὰ γιορτὴ ἀνάβλυσε ἀπὸ χαρμόσυνη καρδιὰ Τέλμα σκότους ἤμουνα Τώρα δαγκώνω ὅπως ἕνα βρέφος τὸ μαστὸ τὸ διάστημα Τώρα ἔχω μεθύσει ἀπὸ σύμπαν SAN MARTINO DEL CARSO ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝΟ ΝΤΕΛ ΚΑΡΣΟ Valloncello dell Albero Isolato il 27 agosto 1916 Λαγκάδι τοῦ Μοναχικοῦ Δέντρου, 27 Αὐγούστου 1916 Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto Ma nel cuore nessuna croce manca È il mio cuore il paese più straziato Ἀπ τὰ σπίτια αὐτὰ δὲν ἀπομεῖναν παρὰ μερικὰ ξεφτίδια τοίχου Ἀπὸ τόσους ποὺ μὲ συναναστρέφονταν δὲν ἀπέμεινε τίποτα Μὰ στὴν καρδιά μου κανένας σταυρὸς δὲ λείπει Εἶναι ἡ καρδιά μου ὁ πιὸ σπαραγμένος τόπος SOLITUDINE ΜΟΝΑΞΙΑ Santa Maria La Longa il 26 gennaio 1917 Σάντα Μαρία Λὰ Λόνγκα, 26 Ἰανουαρίου 1917 Μa le mie urla feriscono come fulmini la campana fioca del cielo Sprofondano impaurite Μὰ τὰ οὐρλιαχτά μου λαβώνουν σὰν ἀστροπελέκια τὴ βραχνὴ καμπάνα τ οὐρανοῦ Βουλιάζουν τρομαγμένα 3

4 UN ALTRA NOTTE ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΝΥΧΤΑ Vallone il 20 aprile 1917 Βαλλόνε, 20 Ἀπριλίου 1917 In quest oscuro colle mani gelate distinguo il mio viso Mi vedo abbandonato nell infinito Σὲ τοῦτο τὸ σκότος μὲ χέρια παγωμένα διακρίνω τὸ πρόσωπό μου Βλέπω τὸν ἑαυτό μου ἐγκαταλειμμένο στὸ ἄπειρο ROSE IN FIAMME ΦΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ Vallone il 17 agosto 1917 Βαλλόνε, 17 Αὐγούστου 1917 Su un oceano di scampanellii repentina galleggia un altra mattina Σ ἕναν ὠκεανὸ κωδωνοκρουσιῶν ἀπρόσμενο πλέει ἕν ἄλλο πρωινὸ SOLDATI ΦΑΝΤΑΡΟΙ Bosco di Courton luglio 1918 Δάσος τοῦ Κουρτόν, Ἰούλιος 1918 Si sta come d autunno sugli alberi le foglie Ἔτσι σὰν τὰ φθινοπωρινὰ στὰ δέντρα φύλλα DUE NOTE ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Inanella erbe un rivolo, Un lago torvo il cielo glauco offende. Χορτάρια δαχτυλιδώνει ἕνα ρυάκι, Μιὰ λίμνη σκυθρωπὴ προσβάλλει τὸν γλαυκὸ οὐρανό. L ILLUMINATA RUGIADA La terra tremola di piacere sotto un sole di violenze gentili Η ΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΔΡΟΣΟΣ Ἡ γῆ σκιρτᾶ ἀπὸ ἡδονὴ κάτω ἀπὸ ἕναν ἥλιο ἁπαλῶν βιαιοτήτων 4

5 MANDOLINATA Mi levigo come un marmo di passione ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑ Σὰν μάρμαρο λειαίνομαι ἀπὸ πάθος IΜBONIMENTO Ha un cesto di rugiada il ciarlatano del cielo ΔΙΑΛΑΛΗΣΗ Κάνιστρο δροσιᾶς ἔχει ὁ ἀγύρτης τ οὐρανοῦ Χρονολόγιο 1888 Ὁ Giuseppe Ungaretti, γιὸς τοῦ Antonio καὶ τῆς Maria Lunardini, γεννιέται στὶς 10 Φεβρουαρίου στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Aἰγύπτου. Ο μοναδικός του ἀδελφὸς Constantino εἶχε γεννηθεῖ τὸ Στὴν Ἀλεξάνδρεια, οἱ Ungaretti, μετανάστες ἀπὸ τὴ Lucca τῆς Τοσκάνης, κατοικοῦσαν στὸ προάστειο Moharrem Bey, ὅπου εἶχαν ἀνοίξει ἕνα φουρνάρικο, τὸ ὁποῖο ἡ μητέρα του ἐξακολούθησε νὰ διαχειρίζεται καὶ μετὰ τὸ Τὴ χρονιὰ ἐκείνη πεθαίνει ὁ πατέρας του σὲ δυστύχημα ποὺ τοῦ συνέβη στή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν γιὰ τὴ διάνοιξη τῆς διώρυγας τοῦ Σουέζ, ὅπου ἐργαζόταν ὡς ἐργάτης. Στὰ ὀκτὼ ἢ ἐννέα του χρόνια τὸν ἐγγράφουν σ ἕνα κολλέγιο ποὺ διευθύνεται ἀπὸ ἱερωμένους, τὸ Istituto Don Bosco, στὸ ὁποῖο φοίτησε καὶ ὁ Φιλίπο Τομάζο Μαρινέττι (Marinetti). Ἀπὸ τὴ σχεδὸν ἐννιάχρονη φοίτησή του σ αὐτὸ τὸ κολλέγιο, θὰ διατηρήσει ἐφ ὅρου ζωῆς μιὰ δυσάρεστη ἀνάμνηση καὶ τὴν ἔντονη ἀπέχθεια πρὸς ὁποιασδήποτε μορφῆς πειθαρχία Φοιτάει στὴν ὀνομαστότερη σχολὴ τῆς Ἀλεξάνδρειας, τὴν Ecole Suisse Jacot, ὅπου παίρνει γαλλικὴ παιδεία Στὰ δεκαοκτώ του γνωρίζει τὸ ἔργο τῶν Λεοπάρντι (Leopardi), Μπωντλαίρ (Baudelaire), Μαλλαρμὲ (Mallarmé) καὶ Νίτσε (Nietzsche). Χάρη στὸ ἔργο αὐτῶν τῶν συγγραφέων καὶ ἀπὸ τὴν ἐπαφή του μὲ τοὺς λογοτεχνικοὺς κύκλους τῆς Ἀλεξάνδρειας, διαμορφώνει τὰ ποιητικά του ἐνδιαφέροντα. Ἐξάλλου ἀποφασιστικὸ ρόλο στὴν καλλιέργειά του παίζει ἡ φιλία του καὶ οἱ ποιητικὲς συζητήσεις ποὺ ἔχει μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Καβάφη καὶ τὴν ὁμάδα τοῦ ἑλληνικοῦ περιοδικοῦ Γράμματα. Ὅμως ὄχι μικρότερης σημασίας γι αὐτὸν εἶναι ἐπίσης ἡ ἀλληλογραφία ποὺ ἀνταλλάσσει μὲ τὴ φλωρεντινὴ ὁμάδα τοῦ περιοδικοῦ La Voce καὶ εἰδικότερα μὲ τὸν Jahier καὶ τὸν Prezzolini, ἀφοῦ γίνεται ὁ ἀνταποκριτὴς τοῦ περιοδικοῦ αὐτοῦ στὴν Αἴγυπτο. Στὴν Ἀλεξάνδρεια συνδέεται ἐπίσης μὲ ἀνατρεπτικοὺς κύκλους, ἀναμιγνύεται σὲ διάφορες ἀναρχικὲς ἐκδηλώσεις καὶ γράφει ἀναρχικὰ καὶ ἀθεϊστικὰ ἄρθρα σ ἔντυπα κι ἐφημερίδες παρόμοιας ἀπόχρωσης Λόγω τῶν στενῶν δεσμῶν του μὲ τὸν γαλλικὸ πολιτισμό, ἀποφασίζει νὰ ὁλοκληρώσει στὸ Παρίσι τὴ σπουδή του στὰ νομικὰ ποὺ εἶχε ἤδη ἀρχίσει στὴν Ἀλεξάνδρεια. Ἔτσι, τὸ φθινόπωρο ἐγκαταλείπει γιὰ πρώτη φορὰ στὰ εἴκοσι τέσσερα χρόνια του τὴν Αἴγυπτο. Καθ ὁδὸν πρὸς τὴ Γαλλία, κάνει τὴν πρώτη του σύντομη γνωριμία μὲ τὴν Ἰταλία. Στὸ Παρίσι, ὅπου ζεῖ γιὰ δύο χρόνια μὲ τὰ χρήματα ποὺ τοῦ στέλνει ἡ μητέρα του ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, συχνάζει στὰ γνωστότερα λογοτεχνικὰ καφενεῖα τῆς ἐποχῆς του: τὸ «Closerie des Lilas», τὸ «Café de Flore» καὶ τὴ «Rotonde» στὸ Μονπαρνάς (Montparnasse). Γίνεται φίλος τοῦ Γκυγιὼμ Ἀπολλιναίρ (G. Apollinaire), τοῦ Πὼλ Βαλερὺ (P. Valéry) καὶ τοῦ Λουνατσάρσκι, φίλου τοῦ Λένιν καὶ μελλοντικοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας τῶν Σοβιέτ. Ἔτσι τοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ γνωριστεῖ ἢ καὶ νὰ συνδεθεῖ μὲ διάφορους διανοούμενους καὶ καλλιτέχνες, καθὼς καὶ μὲ ἰταλοὺς φουτουριστές: Πάμπλο Πικάσο (Picasso), Ἀντρὲ Ντεραίν (Derain), Σὰρλ Πεγκύ (Péguy), Ζὼρζ Μπράκ (Braque), Φερνὰν Λεζέ (Leger), Τζιόρτζιο Ντὲ Κίρικο (De Chirico), Μὰξ Ζακόμπ (Jacob), Μπλαὶζ Σαντράρ (Cendrars), Ἀμεντέο Μοντιλιάνι (Modigliani), Πὼλ Φόρ (P. Fort), Κονσταντὶν Μπρανκούζι (Brancusi), Ἀλμπέρτο Σαβίνιο (Savinio κ.ἄ.). Αὐτὲς οἱ ἐπαφὲς καὶ ἡ 5

6 κλίση του γιὰ τὰ γράμματα τὸν ὁδηγοῦν νὰ ἐγκαταλείψει τὴν πρόθεσή του γιὰ νομικὲς σπουδές. Ἀφοσιώνεται λοιπὸν στὴ σπουδὴ τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς φιλολογίας καὶ παρακολουθεῖ μαθήματα τοῦ Ἀνρὶ Μπερξὸν (Ηenri Bergson) καὶ ἄλλων διάσημων καθηγητῶν τῆς ἐποχῆς στὸ Collège de France καὶ στὴ Σορβόννη Μὲ τὴν κήρυξη τοῦ πολέμου ἐγκαθίσταται στὸ Μιλάνο, ὅπου ζεῖ διδάσκοντας γαλλικά, συνδέεται στενὰ μὲ τὸν Κάρλο Καρά (Carlo Carrà), συχνάζει στοὺς πρωτοποριακοὺς καλλιτεχνικοὺς καὶ λογοτεχνικοὺς κύκλους τῆς πόλης καὶ γράφει τοὺς πρώτους στίχους του Στὶς 7 Φεβρουαρίου δημοσιεύεται στὸ περιοδικὸ Lacerba, τὸ πρῶτο του ποίημα μὲ τίτλο «Τὸ τοπίο τῆς Ἀλεξάνδρειας τῆς Αἰγύπτου» («Il Paesaggio di Alessandria d Egitto»). Ἐπιστρατεύεται ὡς ἁπλὸς ὁπλίτης τοῦ πεζικοῦ Κυκλοφορεῖ ἀπὸ ἕνα τυπογραφεῖο στὸ Οὔντινε (Udine) ἡ πρώτη του ποιητικὴ συλλογὴ Τὸ βυθισμένο λιμάνι (Il Porto Sepolto), σὲ 80 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μ ἐπιμέλεια τοῦ Ἔττορε Σέρρα (Εttore Serra) Tὸ σύνταγμα ὅπου ὑπηρετεῖ στέλνεται στὴ Γαλλία, στὸ μέτωπο τῆς Καμπανίας. Μὲ τὴ λήξη τοῦ πολέμου ἐγκαθίσταται στὸ Παρίσι Δημοσιεύει στὸ Παρίσι ἕνα τομίδιο μὲ γαλλικοὺς στίχους του, τὸν Πόλεμο (La Guerre). Πρὸς τὸ τέλος τοῦ ἔτους, ὁ ἐκδοτικὸς οἴκος Vallecchi τῆς Φλωρεντίας ἐκδίδει τὴν Εὐφροσύνη τῶν ναυαγίων (Allegria di Naufragi), ἡ ὁποία θὰ κυκλοφορήσει στὴν ὁριστική της μορφὴ τὸ Γράφει τὸ πρῶτο του δοκίμιο, ποὺ ἀναφέρεται στὸν Πετράρχη Ἐργάζεται στὸ γραφεῖο τύπου τῆς Ἰταλικῆς Πρεσβείας στὸ Παρίσι. Γνωρίζει τοὺς Ἀντρὲ Ζίντ (Αndré Gide), Tζέιμς Τζόυς (Joyce) καὶ Μπενεντέττο Κρότσε (Benedetto Croce). Στὶς 6 Ἰουνίου παντρεύεται τὴ Jeanne Dupoix Ἐγκαθίσταται στὴ Ρώμη. Γιὰ βιοπορισμὸ συμμετέχει στὴ σύνταξη τοῦ τριμηνιαίου δελτίου ποὺ ἐκδίδει τὸ γραφεῖο τύπου τοῦ ἰταλικοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν, μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν ξένο τύπο. Παράλληλα ἡ γυναίκα του τὸν βοηθάει οἰκονομικὰ μεταφράζοντας καὶ διδάσκοντας γαλλικά Κυκλοφορεῖ στὴ Λὰ Σπέτσια (La Spezia), σὲ νέα ἔκδοση 500 ἀριθμημένων ἀντιτύπων Τὸ βυθισμένο λιμάνι, μὲ πρόλογο τοῦ Μουσσολίνι (Μussolini), ὕστερα ἀπὸ παράκληση τοῦ Ἔττορε Σέρρα. Ὁ πρόλογος αὐτὸς ἀπαλείφθηκε γιὰ εὐνόητους λόγους ἀπὸ ὅλες τὶς ἑπόμενες ἐκδόσεις τῆς συλλογῆς Στὶς 15 Φεβρουαρίου γεννιέται στὴ Ρώμη ἡ κόρη του Anna Maria, γνωστότερη ὡς Νinon Δίνει διαλέξεις στὴ Γαλλία καὶ στὸ Βέλγιο Ὕστερα ἀπὸ μιὰ παραμονή του στὸ μοναστήρι τοῦ Σουμπιάκο (Subiaco), ὅπου διαβάζει Ἠσαΐα, ὑφίσταται ὁλοκληρωτικὴ πνευματικὴ μεταστροφὴ καὶ ἀφοσιώνεται μὲ βαθύτατη προσήλωση στὴ χριστιανικὴ πίστη μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του. Τὸ γεγονὸς τοῦτο θὰ ἐπηρεάσει ριζικὰ τὴ μετέπειτα ποιητική του πορεία Συναντάει στὴ Ρώμη γιὰ τελευταία φορὰ τὴ μητέρα του, ποὺ πεθαίνει τὸν ἑπόμενο χρόνο, καὶ τὴν ὁποία εἶχε νὰ δεῖ ἀπὸ τότε ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο Στὶς 9 Φεβρουαρίου γεννιέται στὸ Μαρίνο (Ρώμη) ὁ γιός του Antonietto Ὡς ἀνταποκριτὴς τῆς ἐφημερίδας Gazzetta del Popolo ἀναλαμβάνει, ἐπὶ τέσσερα χρόνια, σειρὰ ταξιδιῶν: στὴν Αἴγυπτο, ποὺ τὴν ξαναβλέπει ὕστερα ἀπὸ εἴκοσι σχεδὸν χρόνια, στὴν Κορσική, στὴν Ὀλλανδία καὶ σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς Ἰταλίας Τοῦ ἀπονέμεται στὴ Βενετία τὸ βραβεῖο Gondoliere, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πρώτη δημόσια ἀναγνώριση τῆς ποιητικῆς του προσφορᾶς Δίνει διαλέξεις γιὰ τὴ σύγχρονη ἰταλικὴ λογοτεχνία στὴν Ἰσπανία, τὴ Γαλλία, τὸ Βέλγιο, τὴν Ὀλλανδία, τὴν Τσεχοσλοβακία καὶ τὴν Ἐλβετία. Συνεργάζεται μὲ τὸ περιοδικὸ Mesures. Ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Vallecchi, στὴ Φλωρεντία, καὶ ταυτόχρονα ἀπὸ τὸν οἶκο Novissima, στὴ Ρώμη, κυκλοφορεῖ ἡ συλλογή του Αἴσθημα τοῦ χρόνου (Sentimento del Tempo) Ἐκδίδεται στὴν Πράγα ἕνας τόμος ποιημάτων του, μεταφρασμένων στὰ τσέχικα Ἐκδίδει στὸν οἶκο Novissima τόμο μὲ μεταφράσεις ποὺ ἔκανε σὲ ποιήματα τῶν Σαὶν- Τζὼν Πέρς (Saint-John Perse), Οὐίλλιαμ Μπλαίηκ (William Blake), Λουὶς ντὲ Γκόνγκορα (Gón- 6

7 gora), Σεργκέι Γιεσένιν, Ζὰν Πωλάν (Jean Paulhan). Ἡ κυβέρνηση τῆς Ἀργεντινῆς τὸν προσκαλεῖ νὰ συμμετάσχει στὸ συνέδριο τοῦ Pen Club. Κατὰ τὴν παραμονή του στὴ Νότια Ἀμερικὴ τοῦ προσφέρεται ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σάου Πάουλου, στὴ Βραζιλία, ἡ ἕδρα τῆς Ἰταλικῆς Γλώσσας καὶ Λογοτεχνίας. Ἐγκαθίσταται μὲ τὴν οἰκογένειά του στὸ Σάου Πάουλου, ὅπου θὰ ζήσει μέχρι τὸ Πεθαίνει ὁ ἀδελφός του Constantino Xάνει τὸν γιό του Antonietto ἀπὸ κρίση ὀξείας σκωληκοειδίτιδας, γεγονὸς ποὺ σφραγίζει ἀνέκλητα τὴ μεταγενέστερη ποιητική του δημιουργία Στὸ Παρίσι κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Gallimard Ὁ βίος ἑνὸς ἀνθρώπου (Vie d un homme), ποὺ περιλαμβάνει ἐν μέρει καὶ στίχους τῆς συλλογῆς Ἡ ὀδύνη (Il Dolore) Ἐπειδὴ ἡ Βραζιλία, ποὺ τάχθηκε κατὰ τοῦ Ἄξονα, παρακολουθοῦσε στενὰ τοὺς ἰταλοὺς μετανάστες, ἀναγκάζεται ὕστερα ἀπὸ ἑξάχρονη παραμονὴ στὴ χώρα αὐτή, νὰ ἐπιστρέψει κατὰ τὰ τέλη τοῦ ἔτους στὴν Ἰταλία, ὅπου στὴ διάρκεια μιᾶς προηγούμενης σύντομης ἐπίσκεψής του εἶχε συλληφθεῖ λόγω τῆς σφοδρῆς του ἀντίθεσης στὸν πόλεμο καὶ τὸν ἀντισημιτισμὸ καὶ ἀφέθηκε ἐλεύθερος μόνο ὕστερα ἀπὸ προσωπικὴ παρέμβαση τοῦ Moυσσολίνι. Ἐκλέγεται ἀκαδημαϊκὸς καὶ τὴ μέρα τῆς ἐπίσημης ὑπδοχῆς του στὴν Ἀκαδημία ἐκφωνεῖ λόγο μὲ τίτλο «Ὁ Λεοπάρντι καὶ ἡ ποίηση» («Leopardi e la poesia»). Ἀναγορεύεται καθηγητὴς τῆς Σύγχρονης Ἰταλικῆς Λογοτεχνίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ρώμης, σὲ ἕδρα ποὺ δημιουργήθηκε γι αὐτὸν καὶ τὴν ὁποία κράτησε μέχρι τὸ ἑβδομηκοστὸ ἔτος τῆς ἡλικίας του. Ἀπὸ τὴ σχολή του, τὸ ἔνδοξο Ἀθήναιο τῆς Ρώμης, βγῆκαν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς νεότερους ἰταλοὺς λογοτέχνες καὶ πανεπιστημιακούς Κυκλοφοροῦν ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Documento σὲ μετάφραση δική του εἴκοσι δύο σονέτα τοῦ Σαίξπηρ (Shakespeare), ποὺ τὸ 1946 θὰ γίνουν σαράντα Κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Mondadori ἡ συλλογή του Σκόρπια ποιήματα (Poesie disperse). Μὲ τὴν Ἀπελευθέρωση, μέσα στὸ γενικὸ κλίμα «ἐκκαθάρισης», ποὺ ἐπικρατεῖ καὶ κατόπιν διαδικασίας ποὺ ἡ Ἑταιρεία Λογοτεχνῶν κίνησε ἐναντίον του, κινδυνεύει νὰ χάσει τὴν πανεπιστημιακή του ἕδρα, τὴν ὁποία εἶχε καταλάβει χωρὶς διαγωνισμὸ καὶ αὐθαίρετα. Ὡστόσο τελικὰ δικαιώνεται ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ τὴ Σχολή του Περνάει μιὰ νευρικὴ κρίση, ἀπὸ τὴν ὁποία συνέρχεται γρήγορα. Μεταφράζει τὸ Ἀπομεσήμερο ἑνὸς Φαύνου τοῦ Στεφὰν Μαλλαρμέ Κυκλοφορεῖ Ἡ ὀδύνη (Il Dolore) ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Mondadori, στὸ ὁποῖο ἀναφερόταν λέγοντας πάντοτε: «τὸ βιβλίο ποὺ ἀγαπάω περισσότερο ἀπ ὅλα» Ἐκδίδεται ἕνας τόμος μεταφράσεών του μὲ τὸν τίτλο Ἀπὸ τὸν Γκόνγκορα καὶ τὸν Μαλλαρμέ (Da Góngora e da Mallarmé) Σὲ πανηγυρικὴ τελετὴ στὸ Καπιτώλιο παραλαμβάνει ἀπὸ τὸν ἰταλὸ πρωθυπουργὸ τὸ βραβεῖο Roma. Στὸν οἶκο Μeridiana ἐκδίδει τὸ πρῶτο βιβλίο του μὲ πεζογραφήματα ὑπὸ τὸν τίτλο Ὁ φτωχὸς στὴν πόλη (Il Povero nella Città) Kυκλοφορεῖ ἀπὸ τὸν οἶκο Mondadori, σὲ περιορισμένο ἀριθμὸ ἀντιτύπων, ἡ συλλογή του Ἡ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας (La Terra Promessa), ἡ ὁποία θὰ πάρει τὴν τελική της μορφὴ τὸ Δημοσιεύεται τὸ αὐτοκριτικό του δοκίμιο Aἴτια μιᾶς ποίησης (Ragioni d una poesia). Μεταφράζει τὴ Φαίδρα τοῦ Ρακίνα, ποὺ ἐκδίδεται ἐπίσης ἀπὸ τὸν οἶκο Mondadori Ὁ ἐκδότης Schwarz τοῦ ἐκδίδει τὴ συλλογὴ Μιὰ κραυγὴ καὶ τοπία (Un Grido e Paesaggi), σὲ πολυτελὴ ἔκδοση, εἰκονογραφημένη ἀπὸ τὸν Τζιόρτζιο Μοράντι (Giorgio Morandi) Τοῦ ἀπονέμεται ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Χουὰν-Ραμὸν Χιμένεθ (Juan-Ramón Jimenez) καὶ τὸν Οὐίσταν Χιοὺ Ὦντεν (W. H. Auden) τὸ βραβεῖο στὴ Διεθνὴ Μπιεννάλε τῆς Ποίησης τοῦ Knokke-le-Zoute Τὴ χρονιὰ αὐτὴ τὸν βρίσκει καινούργιο ὀδυνηρὸ πλῆγμα μὲ τὸ θάνατο στὴ Ρώμη τῆς γυναίκας τοῦ Jeanne. Μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἑβδομηντάχρονων ἀπὸ τὴ γέννησή του, ἀνακηρύσσεται ἐπίτιμος δημότης τῆς πόλης Λούκκα (Lucca), ἀπὸ τὴν ὁποία κατάγονταν οἱ γονεῖς του Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Mondadori κυκλοφορεῖ μὲ πρόλογο τοῦ Jean Paulhan Τὸ σημειωματάριο τοῦ γέρου (Il Taccuino del Vecchio), ποὺ περιλαμβάνει τὰ γραμμένα μετὰ τὸ 1952 ποι- 7

8 ήματά του, καθὼς καὶ μαρτυρίες φίλων καὶ συγγραφέων ἀπὸ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους οἱ: Τζὼν Ντὸς Πάσος (Dos Passos), Ρενὲ Σάρ (Char), Τ. Στ. Ἔλιοτ (Eliot), Ὀδυσσέας Ἐλύτης, Κριστιὰν Ζερβός, Πιὲρ-Ζὰν Ζούβ (Jouve), Α.-Π. Ντὲ Μαντιάργκ (Mandiargues), Ζὰν Μαριταίν (Maritain), Σαὶν-Τζὼν Πέρς (Perse), Ὀκτάβιο Πάς (Paz), Ἔζρα Πάουντ (Pound), Λέο Σπίτσερ (Spitzer), Ζὺλ Συπερβιὲλ (Supervielle) κ.ἄ. Στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Οὐρμπίνο (Urbino) τοῦ ἀπονέμεται τὸ βραβεῖο Montefeltro Ἐκδίδει συγκεντρωμένα σὲ τόμο ὅλα τὰ γραπτά του σχετικὰ μὲ τὰ ταξίδια ποὺ ἔκανε γιὰ τὴν Gazzetta del Popolo τοῦ Τουρίνου, μεταφράσεις βραζιλιανῶν ποιητῶν, καθὼς καὶ ποικίλες σημειώσεις Ἐκλέγεται παμψηφεὶ Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Συγγραφέων. Γεννιέται ἡ ἐγγονή του Annina Παραδίδει ἕναν κύκλο μαθημάτων στὸ Πανεπιστήμιο Columbia τῆς Νέας Ὑόρκης Κυκλοφοροῦν σὲ μετάφρασή του τὸ Ὁράματα τοῦ Οὐίλλιαμ Μπλαίηκ (Visioni di William Blake), ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Μondadori. Ἐπίσης στὴν Ἀνκόνα κυκλοφορεῖ ἡ συλλογή του Αποκαλύψεις καὶ δεκαέξι μεταφράσεις (Αpocalissi e sedici traduzioni) Βραβεύεται μὲ τὸ διεθνὲς βραβεῖo Etna-Taormina Μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ὀγδοντάχρονών του τοῦ ἀπονέμονται στὸ Καπιτώλιο ἐπίσημες τιμὲς ἐκ μέρους τῆς Ἰταλικῆς Κυβέρνησης. Ταξιδεύει στὴ Βραζιλία καὶ στὸ Περοὺ προκειμένου ν ἀναγορευτεῖ ἐπίτιμος διδάκτωρ τῶν Πανεπιστημίων τοῦ Σάου Πάουλου καὶ τῆς Λίμας. Ὁ ἐκδότης Fógola τοῦ Τουρίνου ἐκδίδει τὸ Διάλογο (Dialogo), σὲ 59 ἀντίτυπα ἐκτὸς ἐμπορίου Ἐκδίδονται στὸ Μιλάνο ἀπὸ τὸν οἶκο Mondadori τὰ ἅπαντά του μὲ τὸν τίτλο Ὁ βίος ἑνὸς ἀνθρώπου (Vita d un Uomo). Δέχεται πληθώρα τιμητικῶν διακρίσεων ἀπὸ διάφορες εὐρωπαϊκὲς χῶρες Τὸν Φεβρουάριο ταξιδεύει στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες γιὰ νὰ παραλάβει τὸ βραβεῖο Books Abroad τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀκλαχόμας. Κατὰ τὴν παραμονή του στὴ Νέα Ὑόρκη ἀρρωσταίνει ἀπὸ βρογχοπνευμονία μὲ κυκλοφοριακὲς ἐπιπλοκές. Τὸν μεταφέρουν στὸ Μιλάνο ὅπου καὶ πεθαίνει τὴ νύχτα τῆς 1ης μὲ τὴ 2α Ἰουνίου. Κηδεύεται στὴ Ρώμη κι ἐνταφιάζεται στὸ Βεράνο (Verano), δίπλα στὴ σύζυγό του Jeanne. * Τὸ ἀφιέρωμα στὸν Τζιουζέππε Οὐνγκαρέττι (Giuseppe Ungaretti) πραγματοποιήθηκε στὸ περιοδικὸ Πολιτιστική, χρ. 7ος, τχ 17, Ιαν.-Φεβρ.-Μάρτ. 1988, σσ Στὸ ἀφιέρωμα αὐτὸ παρουσιάζονται σὲ μετάφρασή μου καὶ στὸ πρωτότυπο τὰ ἑξῆς δέκα ποιήματα: «Σιωπή» («Silenzio»), «Ἡ ὄμορφη νύχτα» («La notte bella»), «Σὰν Μαρτίνο ντὲλ Κάρσο» («San Martino del Carso»), «Φλεγόμενα τριαντάφυλλα» («Rose in fiamme»), «Φαντάροι» («Soldati»), «Δύο σημειώσεις» («Due note»), «Ἡ φωτισμένη δροσιά» («L illuminata rugiada»), «Μαντολινάτα» («Μandolinata»), «Διαλάληση» («Imbonimento») καὶ «Μοναξιά» («Solitudine»). 8

Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 7-8 Ὀκτωβρίου 2011 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ Α.Ε.Μ. 1020 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση ΤΕΥΧΟΣ 21 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ποιητικής µετάφρασης στη διαµόρφωση της νεοελληνικής γλώσσας και ποίησης. Βασιλική Μήσιου

Ο ρόλος της ποιητικής µετάφρασης στη διαµόρφωση της νεοελληνικής γλώσσας και ποίησης. Βασιλική Μήσιου Ο ρόλος της ποιητικής µετάφρασης στη διαµόρφωση της νεοελληνικής γλώσσας και ποίησης Βασιλική Μήσιου Αρκετές είναι οι µελέτες που έχουν εκπονηθεί µέχρι στιγµής και πραγµατεύονται τις ελληνικές µεταφράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Διηγήματα. Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Διηγήματα. Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διηγήματα Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Βιβλίο Εκπαιδευτικού Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Δημήτρη Χατζή Το Διπλό Βιβλίο. Υποστηρικτικό υλικό για τον καθηγητή

ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Δημήτρη Χατζή Το Διπλό Βιβλίο. Υποστηρικτικό υλικό για τον καθηγητή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δημήτρη Χατζή Το Διπλό Βιβλίο Υποστηρικτικό υλικό για τον καθηγητή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΙΤΣΙΚΗΣ

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΙΤΣΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 43 4.00 ΑΝΟΙΞΗ 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τριµηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς ------------------------------------------------------------------------------ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΣΤΡΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 185 / ΤΙΜΗ 0,90 ΣΕ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 185 / ΤΙΜΗ 0,90 ΣΕ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ Ἀντιφωνητὴς ὁ ἀχώρητος παντί πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς μητρός; Πάντως ὡς οἶδεν, ὡς ἠθέλησε καί ὡς ηὐδόκησεν. Ἄσαρκος γάρ ὤν, ἐσαρκώθη ἑκών. Καί γέγονεν ὁ Ὤν, ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς Ο ΛειτΟυρΓικΟΣ ΛΟΓΟΣ τησ ΟρΘΟδΟξΟυ εκκλησιασ Σημερα τῆνος, 9-2 Σεπτεμβρίου 20 ὀργάνωση εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως εἰσήγηση Γρ. Θ. ΣταΘη ΟμΟτιμΟυ καθηγητου ΠανεΠιΣτημιΟυ αθηνων θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Περιεχόμενα Προλογικό...3 Antonino Di Vita, μικρό βιογραφικό....5 Antonino Di Vita, Ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ 267 268 Βιβλιοκρισίες Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι δρόμοι 269 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι Δρόμοι, Δεμιρδέσι Προσοτσάνη Ἡ παιδεία σὲ δύο ἑλληνικὲς κοινότητες στὰ ὕστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ ΜΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ ΜΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Νεοελληνική Λογοτεχνία Δήμος Χλωπτσιούδης Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου, θεωρητικής ερμηνευτικά σχόλια Χλωπτσιούδης Δήμος Νεοελληνική Λογοτεχνία, Γ Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης, ερμηνευτικά σχόλια ISBN: 978-618-80951-7-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Η κριτική της στο περιοδικό της Νέας Εστίας: ιστορικοσυγκριτική μελέτη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157 Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης Άρτα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Στον απόηχο της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιανουαρίου 2011

Στον απόηχο της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιανουαρίου 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Στον απόηχο της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιανουαρίου 2011 Μια ευχάριστη έκπληξη ήταν η εφετινή Γεν. Συνέλευση της 16 ης Ιαν. 2011. Τα μέλη που προσήλθαν ξεπέρασαν σε αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑULO COELHO. ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ. Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ

ΡΑULO COELHO. ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ. Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ PAULO COELHO ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ ΡΑULO COELHO ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 1996 Σειρά: ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Τίτλος πρωτοτύπου: Ο ALQUIMISTA Συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

287 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930

287 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 287 288 Η Γενιά του 30: ο όρος και η χρήση του 70 Η επικράτηση του όρου γενιά φαντάζει απόλυτη και κυριαρχική: φθάσαµε στην κατάχρηση ενός καταχρηστικού όρου. Γενιά του 1880, γενιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 182-183 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ιουλιοσ - αυγουστοσ 2012 MNHMONIO

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ (αρ. φυλλ. 27) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἰ ο ύ λ ι ο ς 2 0 1 1 Η ΛΟΓΙΚΗ, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Λέει στὸν παραλυτικὸ ὁ Ἰησοῦς «Σήκω, πάρε τὸ κρεβάτι σου καὶ πήγαινε στὸ σπίτι σου» (Μάτθ. Θ, 1-8).

Διαβάστε περισσότερα