AΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΟΥΖΕΠΠΕ ΟΥΝΓΚΑΡΕΤΤΙ*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΟΥΖΕΠΠΕ ΟΥΝΓΚΑΡΕΤΤΙ*"

Transcript

1 AΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΟΥΖΕΠΠΕ ΟΥΝΓΚΑΡΕΤΤΙ* Ο ΤΖΙΟΥΖΕΠΠΕ ΟΥΝΓΚΑΡΕΤΤΙ θεωρεῖται ἀνανεωτὴς τοῦ ἰταλικοῦ ποιητικοῦ λόγου, ἂν καὶ ὄχι μονάχα αὐτοῦ, καὶ θεμελιωτὴς τῆς νεότερης ἰταλικῆς ποίησης. Ἡ κύρια συνεισφορά του στὴ λογοτεχνία τῆς χώρας του εἶναι ὅτι ἔσπασε τοὺς φραγμοὺς τῶν κλειστῶν μετρικῶν μορφῶν ποὺ περιέσφιγγαν τὸν ἰταλικὸ ποιητικὸ λόγο, τὸν ἀπελευθέρωσε ἀπὸ τὰ τετριμμένα καὶ παρωχημένα σχήματα, μέσα στὰ ὁποία εἶχε ἐγκλωβιστεῖ ἀποκαθαίροντάς τον ἀπὸ τὸν ἀνεξέλεγκτο στόμφο, τὸν χειμαρρώδη ρητορισμὸ καὶ τὴ στείρα πιά, ἂν καὶ ἄλλοτε δικαιολογημένη, προγονολατρεία ποὺ τὸν χαρακτήριζαν μέχρι τότε, καὶ ἐμφυσώντας του πνεῦμα ἀνανεωτικό. Ὁ στίχος του εἶναι λακωνικός, ἀπέριττος, χωρὶς ὁμοιοκαταληξία. Τὸ ὕφος του εἶναι ἐξαιρετικὰ λιτό ξερὸ θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς, ἀπογυμνωμένο μέχρι πλήρους ἔνδειας ἀπὸ ὁποιοδήποτε καλολογικὸ ἢ διακοσμητικὸ στοιχεῖο. Ὁ λόγος του, ἀπαλλαγμένος ἀπὸ κάθε μορφικὴ συμβατικότητα καὶ αἰσθητικὴ ἐκζήτηση, διερευνᾶ τὴ μυστηριακὴ ὑπόσταση τῶν πραγμάτων, μὲ μοναδικὴ μέριμνα τὴν ἔκφραση τῆς ποιητικῆς ἀλήθειας, καὶ ξαναδίνει στὶς λέξεις τὸ χαμένο κρυφό τους νόημα. Ἡ ποίησή του, ἐγκαταλείποντας τοὺς παραδοσιακοὺς τρόπους γραφῆς, δίνει βάρος στὸ συγκινησιακὸ στοιχεῖο καὶ υἱοθετεῖ συνειρμικὲς μορφές. Βασικά της θέματα εἶναι ἡ ὅλη τραγικὴ διάσταση τῆς ζωῆς, μὲ κάθε στοιχεῖο ποὺ συνθέτει αὐτὴ τὴν τραγικότητα ὅπως ἡ μοναξιά, ἡ ἀνικανοποίητη ἀνάγκη γιὰ ἀνθρώπινη συναναστροφή, ὁ πόνος, ἡ φρίκη τοῦ πολέμου, ὁ ψυχικὸς σπαραγμὸς καὶ πάνω ἀπ ὅλα ὁ θάνατος, ποὺ εἶναι διάχυτος στὸ ἔργο τοῦ ποιητῆ. Ὁ λόγος ποὺ γαλούχησε τὸν Οὐνγκαρέττι ἦταν περισσότερο γαλλικὸς παρὰ ἰταλικός. Ὅμως, ἂν ἡ μήτρα τῆς παιδείας του ἦταν γαλλική, τὸ λίκνο της ὑπῆρξε ἀναμφισβήτητα ἰταλικὸ ἢ καλύτερα νεολατινικό. Ὁρισμένοι θεωροῦν ὡς προγόνους του στὴν ἰταλικὴ ποίηση τὸν Πετράρχη (Petrarca, ) καὶ τὸν Λεοπάρντι (Leopardi, ). Τοῦτο φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως περίεργο γιὰ ἕναν τόσο σύγχρονο ποιητή. Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι καὶ τοὺς τρεῖς ποιητὲς συνδέει μιὰ πνευματικὴ ἀγχιστεία πέρα ἀπὸ τὴν ὁποιαδήποτε μορφικὴ διαφορὰ ποὺ τοὺς κάνει νὰ ξεχωρίζουν μεταξύ τους, πέρα ἀπὸ τὰ ἰδιαίτερα στοιχεῖα ποὺ διακρίνουν τὴν ποίηση τοῦ καθενός τους. Καὶ οἱ τρεῖς, μὲ τὴν ποίησή τους, ἔγραψαν τὴν προσωπική τους ἱστορία, αὐτοβιογραφήθηκαν θὰ λέγαμε καλύτερα. Καὶ στοὺς τρεῖς, ὁ ἐξομολoγητικός, ὁ χαμηλὸς τόνος ἦταν τὸ κύριο στοιχεῖο τῆς ποίησής τους. Καὶ οἱ τρεῖς τους ἔζησαν τὴ ζωὴ ἑνὸς ἀνθρώπου τοῦ καιροῦ τους, ἂν καὶ σὲ διαφορετικὴ ὁ καθένας ἐποχή ὑπῆρξαν αὐτόπτες μάρτυρες μιᾶς ἐποχῆς, ταυτίζοντας τὴν ἰδιάζουσα ποιητική τους φωνή, ὅπως ἄλλωστε εἶναι κάθε ποιητικὴ φωνή, μὲ τὴ γενικότερη φωνὴ τοῦ αἰώνα τους. Τέλος, καὶ οἱ τρεῖς τους μετέδωσαν στὴν ἰταλικὴ ποίηση τὸ ἀναρρίγημα ἐκεῖνο τῶν βιωμάτων ποὺ τοὺς δόνησαν. Μερικοὶ χαρακτήρισαν τὸν Οὐνγκαρέττι ὡς τὸν μεγαλύτερο λυρικὸ ποιητὴ τῆς Ἰταλίας μετὰ τὸν Ντ Ἀννούντσιο (D Annunzio, ) καὶ μίλησαν γιὰ τὸν λυρικὸ πρωτογονισμό του, γιὰ τὴ δροσιά, τὴ χάρη καὶ τὴν ἀμεσότητα τῆς ποίησής του. Ἄλλοι μίλησαν γιὰ τὴν «ἀντιποιητικὴ πραγματικότητα», τὴν πεζότητα ποὺ διακρίνει τὴν τελευταία κυρίως ποιητική του περίοδο. Ἄλλοι πάλι τὸν ἀποκάλεσαν ἱδρυτή τοῦ ποιητικοῦ ἐκείνου κινήματος ποὺ ἔμεινε στὰ γράμματα γνωστὸ ὡς Σχολὴ τοῦ Ἑρμητισμοῦ. Ὁ ὅρος ἑρμητισμὸς χρησιμοποιήθηκε μάλιστα κατὰ κόρον ὡς στερεότυπο ἀπὸ τοὺς μελετητὲς τοῦ Οὐνγκαρέττι. Καὶ πράγματι. Τὰ ποιήματά του εἶναι, ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφραση, ἀναπάντεχα

2 καὶ τὰ νοήματά τους συχνὰ κρύφια. Ὁ ποιητὴς ἀναφέρει μονάχα ὅ,τι τοῦ φαίνεται τελείως ἀπαραίτητο. Προτιμάει ἀντὶ νὰ ὑποδηλώνει νὰ ὑπαινίσσεται ἢ καλύτερα ἁπλῶς νὰ σημαίνει, ὅπως ἔκανε καὶ τὸ Μαντεῖο τῶν Δελφῶν. Ὑποβάλλει ἕνα ἀτμοσφαιρικὸ κλίμα, δημιουργεῖ ἠθελημένα μιὰ κατάσταση ἀοριστίας, μὲ τὸν ἀνορθόδοξο καὶ ἀπροσδόκητο τρόπο χρήσης τῶν ρημάτων καὶ τῶν ἐπιθέτων, ποὺ μόνο σὲ ἀρχετυπικῆς προέλευσης συνειρμοὺς μποροῦν νὰ παραπέμψουν, καλλιεργεῖ, θὰ λέγαμε, τὴν ἀσάφεια, ὅσο κι ἂν αὐτὸ φαίνεται παράδοξο. Ολα ἀφήνονται μετέωρα στὴν εὐαισθησία τοῦ ἀναγνώστη, στὸν ὁποῖο ἐναπόκειται νὰ ὁλοκληρώσει τὸ ψηφιδωτὸ μὲ τὶς ψηφίδες ποὺ τοῦ ρίχνει ὁ ποιητής. Ἐντούτοις ἡ ποίηση τοῦ Οὐνγκαρέττι, εἰς πεῖσμα ὅλων τῶν παραπάνω στοιχείων ποὺ ἐξαιτίας τους θὰ μποροῦσε δικαιολογημένα νὰ χαρακτηρισθεῖ ἑρμητική, μᾶς ἐμφανίζεται μὲ κρυστάλλινη σαφήνεια, ἄλλοτε σὰν αἴνιγμα ποὺ δὲν ἐπιζητάει οὔτε καὶ ἐπιδέχεται, πολλὲς φορές, λύσεις, κι ἄλλοτε σὰν ἕνα ξεδιαλυμένο μυστικό, σὰν μιὰ ὡραία, λαμπερὴ καὶ τόσο χειροπιαστή, ποταμίσια κροκάλα. AGONIA Morire come le allodole assetate sul miraggio O come la quaglia passato il mare nei primi cespugli perché di volare non ha più voglia Ma non vivere di lamento come un cardellino accecato ΨΥΧΟΡΡΑΓΗΜΑ Νὰ πεθάνεις ὅπως οἱ διψασμένοι κορυδαλλοὶ στὸν ἀντικατοπτρισμὸ Ἢ σὰν τὸ ὀρτύκι στοὺς πρώτους θάμνους ἀφοῦ διασχίσει τὸ πέλαγος μὴ ἔχοντας πιὰ διάθεση νὰ πετᾶ Μὰ ὄχι νὰ ζεῖς θρηνολογώντας σὰν τυφλωμένη καρδερίνα NOTTE DI MAGGIO Il cielo pone in capo ai minareti ghirlande di lumini ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΜΑΗ Ὁ οὐρανὸς στεφανώνει τοὺς μιναρέδες μὲ λυχναριῶν γιρλάντες SILENZIO ΣΙΩΠΗ Mariano il 27 giugno 1916 Mαριάνο, 27 Ἰουνίου 1916 Conosco una città che ogni giorno s empie di sole e tutto è rapito in quel momento Me ne sono andato una sera Nel cuore durava il limio delle cicale Dal bastimento verniciato di bianco ho visto la mia città sparire lasciando un poco un abbraccio di lumi nell aria torbida sospesi Ξέρω μιὰ πολιτεία ποὺ κάθε μέρα γιομίζει ἥλιο καὶ τότε ὅλα συνεπαίρνονται Ἔφυγα ἀπὸ κεῖ κάποιο βράδυ Στὴν καρδιά μου ἠχοῦσ ἀκόμα τὸ τερέτισμα τῶν τζιτζικιῶν Ἀπὸ τὸ πλοῖο τ ἀσπροβαμμένο εἶδα τὴν πόλη μου νὰ χάνεται ἀφήνοντας γιὰ λίγο μὲς στὴ θολὴ ἀτμόσφαιρα μιὰν ἀγκαλιὰ ἀπὸ φῶτα μετέωρα 2

3 LA NOTTE BELLA Η ΟΜΟΡΦΗ ΝΥΧΤΑ Devatachi il 24 agosto 1916 Ντεβετάκι, 24 Αὐγούστου 1916 Quale canto s è levato stanotte che intesse di cristallina eco del cuore le stelle Quale festa sorgiva di cuore a nozze Sono stato uno stagno di buio Ora mordo come un bambino la mammella lo spazio Ora sono ubriaco d universo Ποιὸ τραγούδι ὑψώθηκε ἀπόψε ποὺ ὑφαίνει μὲ τῆς καρδιᾶς τὴν κρυστάλλινη ἠχὼ τ ἀστέρια Ποιὰ γιορτὴ ἀνάβλυσε ἀπὸ χαρμόσυνη καρδιὰ Τέλμα σκότους ἤμουνα Τώρα δαγκώνω ὅπως ἕνα βρέφος τὸ μαστὸ τὸ διάστημα Τώρα ἔχω μεθύσει ἀπὸ σύμπαν SAN MARTINO DEL CARSO ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝΟ ΝΤΕΛ ΚΑΡΣΟ Valloncello dell Albero Isolato il 27 agosto 1916 Λαγκάδι τοῦ Μοναχικοῦ Δέντρου, 27 Αὐγούστου 1916 Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto Ma nel cuore nessuna croce manca È il mio cuore il paese più straziato Ἀπ τὰ σπίτια αὐτὰ δὲν ἀπομεῖναν παρὰ μερικὰ ξεφτίδια τοίχου Ἀπὸ τόσους ποὺ μὲ συναναστρέφονταν δὲν ἀπέμεινε τίποτα Μὰ στὴν καρδιά μου κανένας σταυρὸς δὲ λείπει Εἶναι ἡ καρδιά μου ὁ πιὸ σπαραγμένος τόπος SOLITUDINE ΜΟΝΑΞΙΑ Santa Maria La Longa il 26 gennaio 1917 Σάντα Μαρία Λὰ Λόνγκα, 26 Ἰανουαρίου 1917 Μa le mie urla feriscono come fulmini la campana fioca del cielo Sprofondano impaurite Μὰ τὰ οὐρλιαχτά μου λαβώνουν σὰν ἀστροπελέκια τὴ βραχνὴ καμπάνα τ οὐρανοῦ Βουλιάζουν τρομαγμένα 3

4 UN ALTRA NOTTE ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΝΥΧΤΑ Vallone il 20 aprile 1917 Βαλλόνε, 20 Ἀπριλίου 1917 In quest oscuro colle mani gelate distinguo il mio viso Mi vedo abbandonato nell infinito Σὲ τοῦτο τὸ σκότος μὲ χέρια παγωμένα διακρίνω τὸ πρόσωπό μου Βλέπω τὸν ἑαυτό μου ἐγκαταλειμμένο στὸ ἄπειρο ROSE IN FIAMME ΦΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ Vallone il 17 agosto 1917 Βαλλόνε, 17 Αὐγούστου 1917 Su un oceano di scampanellii repentina galleggia un altra mattina Σ ἕναν ὠκεανὸ κωδωνοκρουσιῶν ἀπρόσμενο πλέει ἕν ἄλλο πρωινὸ SOLDATI ΦΑΝΤΑΡΟΙ Bosco di Courton luglio 1918 Δάσος τοῦ Κουρτόν, Ἰούλιος 1918 Si sta come d autunno sugli alberi le foglie Ἔτσι σὰν τὰ φθινοπωρινὰ στὰ δέντρα φύλλα DUE NOTE ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Inanella erbe un rivolo, Un lago torvo il cielo glauco offende. Χορτάρια δαχτυλιδώνει ἕνα ρυάκι, Μιὰ λίμνη σκυθρωπὴ προσβάλλει τὸν γλαυκὸ οὐρανό. L ILLUMINATA RUGIADA La terra tremola di piacere sotto un sole di violenze gentili Η ΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΔΡΟΣΟΣ Ἡ γῆ σκιρτᾶ ἀπὸ ἡδονὴ κάτω ἀπὸ ἕναν ἥλιο ἁπαλῶν βιαιοτήτων 4

5 MANDOLINATA Mi levigo come un marmo di passione ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑ Σὰν μάρμαρο λειαίνομαι ἀπὸ πάθος IΜBONIMENTO Ha un cesto di rugiada il ciarlatano del cielo ΔΙΑΛΑΛΗΣΗ Κάνιστρο δροσιᾶς ἔχει ὁ ἀγύρτης τ οὐρανοῦ Χρονολόγιο 1888 Ὁ Giuseppe Ungaretti, γιὸς τοῦ Antonio καὶ τῆς Maria Lunardini, γεννιέται στὶς 10 Φεβρουαρίου στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Aἰγύπτου. Ο μοναδικός του ἀδελφὸς Constantino εἶχε γεννηθεῖ τὸ Στὴν Ἀλεξάνδρεια, οἱ Ungaretti, μετανάστες ἀπὸ τὴ Lucca τῆς Τοσκάνης, κατοικοῦσαν στὸ προάστειο Moharrem Bey, ὅπου εἶχαν ἀνοίξει ἕνα φουρνάρικο, τὸ ὁποῖο ἡ μητέρα του ἐξακολούθησε νὰ διαχειρίζεται καὶ μετὰ τὸ Τὴ χρονιὰ ἐκείνη πεθαίνει ὁ πατέρας του σὲ δυστύχημα ποὺ τοῦ συνέβη στή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν γιὰ τὴ διάνοιξη τῆς διώρυγας τοῦ Σουέζ, ὅπου ἐργαζόταν ὡς ἐργάτης. Στὰ ὀκτὼ ἢ ἐννέα του χρόνια τὸν ἐγγράφουν σ ἕνα κολλέγιο ποὺ διευθύνεται ἀπὸ ἱερωμένους, τὸ Istituto Don Bosco, στὸ ὁποῖο φοίτησε καὶ ὁ Φιλίπο Τομάζο Μαρινέττι (Marinetti). Ἀπὸ τὴ σχεδὸν ἐννιάχρονη φοίτησή του σ αὐτὸ τὸ κολλέγιο, θὰ διατηρήσει ἐφ ὅρου ζωῆς μιὰ δυσάρεστη ἀνάμνηση καὶ τὴν ἔντονη ἀπέχθεια πρὸς ὁποιασδήποτε μορφῆς πειθαρχία Φοιτάει στὴν ὀνομαστότερη σχολὴ τῆς Ἀλεξάνδρειας, τὴν Ecole Suisse Jacot, ὅπου παίρνει γαλλικὴ παιδεία Στὰ δεκαοκτώ του γνωρίζει τὸ ἔργο τῶν Λεοπάρντι (Leopardi), Μπωντλαίρ (Baudelaire), Μαλλαρμὲ (Mallarmé) καὶ Νίτσε (Nietzsche). Χάρη στὸ ἔργο αὐτῶν τῶν συγγραφέων καὶ ἀπὸ τὴν ἐπαφή του μὲ τοὺς λογοτεχνικοὺς κύκλους τῆς Ἀλεξάνδρειας, διαμορφώνει τὰ ποιητικά του ἐνδιαφέροντα. Ἐξάλλου ἀποφασιστικὸ ρόλο στὴν καλλιέργειά του παίζει ἡ φιλία του καὶ οἱ ποιητικὲς συζητήσεις ποὺ ἔχει μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Καβάφη καὶ τὴν ὁμάδα τοῦ ἑλληνικοῦ περιοδικοῦ Γράμματα. Ὅμως ὄχι μικρότερης σημασίας γι αὐτὸν εἶναι ἐπίσης ἡ ἀλληλογραφία ποὺ ἀνταλλάσσει μὲ τὴ φλωρεντινὴ ὁμάδα τοῦ περιοδικοῦ La Voce καὶ εἰδικότερα μὲ τὸν Jahier καὶ τὸν Prezzolini, ἀφοῦ γίνεται ὁ ἀνταποκριτὴς τοῦ περιοδικοῦ αὐτοῦ στὴν Αἴγυπτο. Στὴν Ἀλεξάνδρεια συνδέεται ἐπίσης μὲ ἀνατρεπτικοὺς κύκλους, ἀναμιγνύεται σὲ διάφορες ἀναρχικὲς ἐκδηλώσεις καὶ γράφει ἀναρχικὰ καὶ ἀθεϊστικὰ ἄρθρα σ ἔντυπα κι ἐφημερίδες παρόμοιας ἀπόχρωσης Λόγω τῶν στενῶν δεσμῶν του μὲ τὸν γαλλικὸ πολιτισμό, ἀποφασίζει νὰ ὁλοκληρώσει στὸ Παρίσι τὴ σπουδή του στὰ νομικὰ ποὺ εἶχε ἤδη ἀρχίσει στὴν Ἀλεξάνδρεια. Ἔτσι, τὸ φθινόπωρο ἐγκαταλείπει γιὰ πρώτη φορὰ στὰ εἴκοσι τέσσερα χρόνια του τὴν Αἴγυπτο. Καθ ὁδὸν πρὸς τὴ Γαλλία, κάνει τὴν πρώτη του σύντομη γνωριμία μὲ τὴν Ἰταλία. Στὸ Παρίσι, ὅπου ζεῖ γιὰ δύο χρόνια μὲ τὰ χρήματα ποὺ τοῦ στέλνει ἡ μητέρα του ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, συχνάζει στὰ γνωστότερα λογοτεχνικὰ καφενεῖα τῆς ἐποχῆς του: τὸ «Closerie des Lilas», τὸ «Café de Flore» καὶ τὴ «Rotonde» στὸ Μονπαρνάς (Montparnasse). Γίνεται φίλος τοῦ Γκυγιὼμ Ἀπολλιναίρ (G. Apollinaire), τοῦ Πὼλ Βαλερὺ (P. Valéry) καὶ τοῦ Λουνατσάρσκι, φίλου τοῦ Λένιν καὶ μελλοντικοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας τῶν Σοβιέτ. Ἔτσι τοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ γνωριστεῖ ἢ καὶ νὰ συνδεθεῖ μὲ διάφορους διανοούμενους καὶ καλλιτέχνες, καθὼς καὶ μὲ ἰταλοὺς φουτουριστές: Πάμπλο Πικάσο (Picasso), Ἀντρὲ Ντεραίν (Derain), Σὰρλ Πεγκύ (Péguy), Ζὼρζ Μπράκ (Braque), Φερνὰν Λεζέ (Leger), Τζιόρτζιο Ντὲ Κίρικο (De Chirico), Μὰξ Ζακόμπ (Jacob), Μπλαὶζ Σαντράρ (Cendrars), Ἀμεντέο Μοντιλιάνι (Modigliani), Πὼλ Φόρ (P. Fort), Κονσταντὶν Μπρανκούζι (Brancusi), Ἀλμπέρτο Σαβίνιο (Savinio κ.ἄ.). Αὐτὲς οἱ ἐπαφὲς καὶ ἡ 5

6 κλίση του γιὰ τὰ γράμματα τὸν ὁδηγοῦν νὰ ἐγκαταλείψει τὴν πρόθεσή του γιὰ νομικὲς σπουδές. Ἀφοσιώνεται λοιπὸν στὴ σπουδὴ τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς φιλολογίας καὶ παρακολουθεῖ μαθήματα τοῦ Ἀνρὶ Μπερξὸν (Ηenri Bergson) καὶ ἄλλων διάσημων καθηγητῶν τῆς ἐποχῆς στὸ Collège de France καὶ στὴ Σορβόννη Μὲ τὴν κήρυξη τοῦ πολέμου ἐγκαθίσταται στὸ Μιλάνο, ὅπου ζεῖ διδάσκοντας γαλλικά, συνδέεται στενὰ μὲ τὸν Κάρλο Καρά (Carlo Carrà), συχνάζει στοὺς πρωτοποριακοὺς καλλιτεχνικοὺς καὶ λογοτεχνικοὺς κύκλους τῆς πόλης καὶ γράφει τοὺς πρώτους στίχους του Στὶς 7 Φεβρουαρίου δημοσιεύεται στὸ περιοδικὸ Lacerba, τὸ πρῶτο του ποίημα μὲ τίτλο «Τὸ τοπίο τῆς Ἀλεξάνδρειας τῆς Αἰγύπτου» («Il Paesaggio di Alessandria d Egitto»). Ἐπιστρατεύεται ὡς ἁπλὸς ὁπλίτης τοῦ πεζικοῦ Κυκλοφορεῖ ἀπὸ ἕνα τυπογραφεῖο στὸ Οὔντινε (Udine) ἡ πρώτη του ποιητικὴ συλλογὴ Τὸ βυθισμένο λιμάνι (Il Porto Sepolto), σὲ 80 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μ ἐπιμέλεια τοῦ Ἔττορε Σέρρα (Εttore Serra) Tὸ σύνταγμα ὅπου ὑπηρετεῖ στέλνεται στὴ Γαλλία, στὸ μέτωπο τῆς Καμπανίας. Μὲ τὴ λήξη τοῦ πολέμου ἐγκαθίσταται στὸ Παρίσι Δημοσιεύει στὸ Παρίσι ἕνα τομίδιο μὲ γαλλικοὺς στίχους του, τὸν Πόλεμο (La Guerre). Πρὸς τὸ τέλος τοῦ ἔτους, ὁ ἐκδοτικὸς οἴκος Vallecchi τῆς Φλωρεντίας ἐκδίδει τὴν Εὐφροσύνη τῶν ναυαγίων (Allegria di Naufragi), ἡ ὁποία θὰ κυκλοφορήσει στὴν ὁριστική της μορφὴ τὸ Γράφει τὸ πρῶτο του δοκίμιο, ποὺ ἀναφέρεται στὸν Πετράρχη Ἐργάζεται στὸ γραφεῖο τύπου τῆς Ἰταλικῆς Πρεσβείας στὸ Παρίσι. Γνωρίζει τοὺς Ἀντρὲ Ζίντ (Αndré Gide), Tζέιμς Τζόυς (Joyce) καὶ Μπενεντέττο Κρότσε (Benedetto Croce). Στὶς 6 Ἰουνίου παντρεύεται τὴ Jeanne Dupoix Ἐγκαθίσταται στὴ Ρώμη. Γιὰ βιοπορισμὸ συμμετέχει στὴ σύνταξη τοῦ τριμηνιαίου δελτίου ποὺ ἐκδίδει τὸ γραφεῖο τύπου τοῦ ἰταλικοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν, μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν ξένο τύπο. Παράλληλα ἡ γυναίκα του τὸν βοηθάει οἰκονομικὰ μεταφράζοντας καὶ διδάσκοντας γαλλικά Κυκλοφορεῖ στὴ Λὰ Σπέτσια (La Spezia), σὲ νέα ἔκδοση 500 ἀριθμημένων ἀντιτύπων Τὸ βυθισμένο λιμάνι, μὲ πρόλογο τοῦ Μουσσολίνι (Μussolini), ὕστερα ἀπὸ παράκληση τοῦ Ἔττορε Σέρρα. Ὁ πρόλογος αὐτὸς ἀπαλείφθηκε γιὰ εὐνόητους λόγους ἀπὸ ὅλες τὶς ἑπόμενες ἐκδόσεις τῆς συλλογῆς Στὶς 15 Φεβρουαρίου γεννιέται στὴ Ρώμη ἡ κόρη του Anna Maria, γνωστότερη ὡς Νinon Δίνει διαλέξεις στὴ Γαλλία καὶ στὸ Βέλγιο Ὕστερα ἀπὸ μιὰ παραμονή του στὸ μοναστήρι τοῦ Σουμπιάκο (Subiaco), ὅπου διαβάζει Ἠσαΐα, ὑφίσταται ὁλοκληρωτικὴ πνευματικὴ μεταστροφὴ καὶ ἀφοσιώνεται μὲ βαθύτατη προσήλωση στὴ χριστιανικὴ πίστη μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του. Τὸ γεγονὸς τοῦτο θὰ ἐπηρεάσει ριζικὰ τὴ μετέπειτα ποιητική του πορεία Συναντάει στὴ Ρώμη γιὰ τελευταία φορὰ τὴ μητέρα του, ποὺ πεθαίνει τὸν ἑπόμενο χρόνο, καὶ τὴν ὁποία εἶχε νὰ δεῖ ἀπὸ τότε ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο Στὶς 9 Φεβρουαρίου γεννιέται στὸ Μαρίνο (Ρώμη) ὁ γιός του Antonietto Ὡς ἀνταποκριτὴς τῆς ἐφημερίδας Gazzetta del Popolo ἀναλαμβάνει, ἐπὶ τέσσερα χρόνια, σειρὰ ταξιδιῶν: στὴν Αἴγυπτο, ποὺ τὴν ξαναβλέπει ὕστερα ἀπὸ εἴκοσι σχεδὸν χρόνια, στὴν Κορσική, στὴν Ὀλλανδία καὶ σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς Ἰταλίας Τοῦ ἀπονέμεται στὴ Βενετία τὸ βραβεῖο Gondoliere, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πρώτη δημόσια ἀναγνώριση τῆς ποιητικῆς του προσφορᾶς Δίνει διαλέξεις γιὰ τὴ σύγχρονη ἰταλικὴ λογοτεχνία στὴν Ἰσπανία, τὴ Γαλλία, τὸ Βέλγιο, τὴν Ὀλλανδία, τὴν Τσεχοσλοβακία καὶ τὴν Ἐλβετία. Συνεργάζεται μὲ τὸ περιοδικὸ Mesures. Ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Vallecchi, στὴ Φλωρεντία, καὶ ταυτόχρονα ἀπὸ τὸν οἶκο Novissima, στὴ Ρώμη, κυκλοφορεῖ ἡ συλλογή του Αἴσθημα τοῦ χρόνου (Sentimento del Tempo) Ἐκδίδεται στὴν Πράγα ἕνας τόμος ποιημάτων του, μεταφρασμένων στὰ τσέχικα Ἐκδίδει στὸν οἶκο Novissima τόμο μὲ μεταφράσεις ποὺ ἔκανε σὲ ποιήματα τῶν Σαὶν- Τζὼν Πέρς (Saint-John Perse), Οὐίλλιαμ Μπλαίηκ (William Blake), Λουὶς ντὲ Γκόνγκορα (Gón- 6

7 gora), Σεργκέι Γιεσένιν, Ζὰν Πωλάν (Jean Paulhan). Ἡ κυβέρνηση τῆς Ἀργεντινῆς τὸν προσκαλεῖ νὰ συμμετάσχει στὸ συνέδριο τοῦ Pen Club. Κατὰ τὴν παραμονή του στὴ Νότια Ἀμερικὴ τοῦ προσφέρεται ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σάου Πάουλου, στὴ Βραζιλία, ἡ ἕδρα τῆς Ἰταλικῆς Γλώσσας καὶ Λογοτεχνίας. Ἐγκαθίσταται μὲ τὴν οἰκογένειά του στὸ Σάου Πάουλου, ὅπου θὰ ζήσει μέχρι τὸ Πεθαίνει ὁ ἀδελφός του Constantino Xάνει τὸν γιό του Antonietto ἀπὸ κρίση ὀξείας σκωληκοειδίτιδας, γεγονὸς ποὺ σφραγίζει ἀνέκλητα τὴ μεταγενέστερη ποιητική του δημιουργία Στὸ Παρίσι κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Gallimard Ὁ βίος ἑνὸς ἀνθρώπου (Vie d un homme), ποὺ περιλαμβάνει ἐν μέρει καὶ στίχους τῆς συλλογῆς Ἡ ὀδύνη (Il Dolore) Ἐπειδὴ ἡ Βραζιλία, ποὺ τάχθηκε κατὰ τοῦ Ἄξονα, παρακολουθοῦσε στενὰ τοὺς ἰταλοὺς μετανάστες, ἀναγκάζεται ὕστερα ἀπὸ ἑξάχρονη παραμονὴ στὴ χώρα αὐτή, νὰ ἐπιστρέψει κατὰ τὰ τέλη τοῦ ἔτους στὴν Ἰταλία, ὅπου στὴ διάρκεια μιᾶς προηγούμενης σύντομης ἐπίσκεψής του εἶχε συλληφθεῖ λόγω τῆς σφοδρῆς του ἀντίθεσης στὸν πόλεμο καὶ τὸν ἀντισημιτισμὸ καὶ ἀφέθηκε ἐλεύθερος μόνο ὕστερα ἀπὸ προσωπικὴ παρέμβαση τοῦ Moυσσολίνι. Ἐκλέγεται ἀκαδημαϊκὸς καὶ τὴ μέρα τῆς ἐπίσημης ὑπδοχῆς του στὴν Ἀκαδημία ἐκφωνεῖ λόγο μὲ τίτλο «Ὁ Λεοπάρντι καὶ ἡ ποίηση» («Leopardi e la poesia»). Ἀναγορεύεται καθηγητὴς τῆς Σύγχρονης Ἰταλικῆς Λογοτεχνίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ρώμης, σὲ ἕδρα ποὺ δημιουργήθηκε γι αὐτὸν καὶ τὴν ὁποία κράτησε μέχρι τὸ ἑβδομηκοστὸ ἔτος τῆς ἡλικίας του. Ἀπὸ τὴ σχολή του, τὸ ἔνδοξο Ἀθήναιο τῆς Ρώμης, βγῆκαν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς νεότερους ἰταλοὺς λογοτέχνες καὶ πανεπιστημιακούς Κυκλοφοροῦν ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Documento σὲ μετάφραση δική του εἴκοσι δύο σονέτα τοῦ Σαίξπηρ (Shakespeare), ποὺ τὸ 1946 θὰ γίνουν σαράντα Κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Mondadori ἡ συλλογή του Σκόρπια ποιήματα (Poesie disperse). Μὲ τὴν Ἀπελευθέρωση, μέσα στὸ γενικὸ κλίμα «ἐκκαθάρισης», ποὺ ἐπικρατεῖ καὶ κατόπιν διαδικασίας ποὺ ἡ Ἑταιρεία Λογοτεχνῶν κίνησε ἐναντίον του, κινδυνεύει νὰ χάσει τὴν πανεπιστημιακή του ἕδρα, τὴν ὁποία εἶχε καταλάβει χωρὶς διαγωνισμὸ καὶ αὐθαίρετα. Ὡστόσο τελικὰ δικαιώνεται ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ τὴ Σχολή του Περνάει μιὰ νευρικὴ κρίση, ἀπὸ τὴν ὁποία συνέρχεται γρήγορα. Μεταφράζει τὸ Ἀπομεσήμερο ἑνὸς Φαύνου τοῦ Στεφὰν Μαλλαρμέ Κυκλοφορεῖ Ἡ ὀδύνη (Il Dolore) ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Mondadori, στὸ ὁποῖο ἀναφερόταν λέγοντας πάντοτε: «τὸ βιβλίο ποὺ ἀγαπάω περισσότερο ἀπ ὅλα» Ἐκδίδεται ἕνας τόμος μεταφράσεών του μὲ τὸν τίτλο Ἀπὸ τὸν Γκόνγκορα καὶ τὸν Μαλλαρμέ (Da Góngora e da Mallarmé) Σὲ πανηγυρικὴ τελετὴ στὸ Καπιτώλιο παραλαμβάνει ἀπὸ τὸν ἰταλὸ πρωθυπουργὸ τὸ βραβεῖο Roma. Στὸν οἶκο Μeridiana ἐκδίδει τὸ πρῶτο βιβλίο του μὲ πεζογραφήματα ὑπὸ τὸν τίτλο Ὁ φτωχὸς στὴν πόλη (Il Povero nella Città) Kυκλοφορεῖ ἀπὸ τὸν οἶκο Mondadori, σὲ περιορισμένο ἀριθμὸ ἀντιτύπων, ἡ συλλογή του Ἡ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας (La Terra Promessa), ἡ ὁποία θὰ πάρει τὴν τελική της μορφὴ τὸ Δημοσιεύεται τὸ αὐτοκριτικό του δοκίμιο Aἴτια μιᾶς ποίησης (Ragioni d una poesia). Μεταφράζει τὴ Φαίδρα τοῦ Ρακίνα, ποὺ ἐκδίδεται ἐπίσης ἀπὸ τὸν οἶκο Mondadori Ὁ ἐκδότης Schwarz τοῦ ἐκδίδει τὴ συλλογὴ Μιὰ κραυγὴ καὶ τοπία (Un Grido e Paesaggi), σὲ πολυτελὴ ἔκδοση, εἰκονογραφημένη ἀπὸ τὸν Τζιόρτζιο Μοράντι (Giorgio Morandi) Τοῦ ἀπονέμεται ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Χουὰν-Ραμὸν Χιμένεθ (Juan-Ramón Jimenez) καὶ τὸν Οὐίσταν Χιοὺ Ὦντεν (W. H. Auden) τὸ βραβεῖο στὴ Διεθνὴ Μπιεννάλε τῆς Ποίησης τοῦ Knokke-le-Zoute Τὴ χρονιὰ αὐτὴ τὸν βρίσκει καινούργιο ὀδυνηρὸ πλῆγμα μὲ τὸ θάνατο στὴ Ρώμη τῆς γυναίκας τοῦ Jeanne. Μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἑβδομηντάχρονων ἀπὸ τὴ γέννησή του, ἀνακηρύσσεται ἐπίτιμος δημότης τῆς πόλης Λούκκα (Lucca), ἀπὸ τὴν ὁποία κατάγονταν οἱ γονεῖς του Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Mondadori κυκλοφορεῖ μὲ πρόλογο τοῦ Jean Paulhan Τὸ σημειωματάριο τοῦ γέρου (Il Taccuino del Vecchio), ποὺ περιλαμβάνει τὰ γραμμένα μετὰ τὸ 1952 ποι- 7

8 ήματά του, καθὼς καὶ μαρτυρίες φίλων καὶ συγγραφέων ἀπὸ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους οἱ: Τζὼν Ντὸς Πάσος (Dos Passos), Ρενὲ Σάρ (Char), Τ. Στ. Ἔλιοτ (Eliot), Ὀδυσσέας Ἐλύτης, Κριστιὰν Ζερβός, Πιὲρ-Ζὰν Ζούβ (Jouve), Α.-Π. Ντὲ Μαντιάργκ (Mandiargues), Ζὰν Μαριταίν (Maritain), Σαὶν-Τζὼν Πέρς (Perse), Ὀκτάβιο Πάς (Paz), Ἔζρα Πάουντ (Pound), Λέο Σπίτσερ (Spitzer), Ζὺλ Συπερβιὲλ (Supervielle) κ.ἄ. Στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Οὐρμπίνο (Urbino) τοῦ ἀπονέμεται τὸ βραβεῖο Montefeltro Ἐκδίδει συγκεντρωμένα σὲ τόμο ὅλα τὰ γραπτά του σχετικὰ μὲ τὰ ταξίδια ποὺ ἔκανε γιὰ τὴν Gazzetta del Popolo τοῦ Τουρίνου, μεταφράσεις βραζιλιανῶν ποιητῶν, καθὼς καὶ ποικίλες σημειώσεις Ἐκλέγεται παμψηφεὶ Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Συγγραφέων. Γεννιέται ἡ ἐγγονή του Annina Παραδίδει ἕναν κύκλο μαθημάτων στὸ Πανεπιστήμιο Columbia τῆς Νέας Ὑόρκης Κυκλοφοροῦν σὲ μετάφρασή του τὸ Ὁράματα τοῦ Οὐίλλιαμ Μπλαίηκ (Visioni di William Blake), ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Μondadori. Ἐπίσης στὴν Ἀνκόνα κυκλοφορεῖ ἡ συλλογή του Αποκαλύψεις καὶ δεκαέξι μεταφράσεις (Αpocalissi e sedici traduzioni) Βραβεύεται μὲ τὸ διεθνὲς βραβεῖo Etna-Taormina Μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ὀγδοντάχρονών του τοῦ ἀπονέμονται στὸ Καπιτώλιο ἐπίσημες τιμὲς ἐκ μέρους τῆς Ἰταλικῆς Κυβέρνησης. Ταξιδεύει στὴ Βραζιλία καὶ στὸ Περοὺ προκειμένου ν ἀναγορευτεῖ ἐπίτιμος διδάκτωρ τῶν Πανεπιστημίων τοῦ Σάου Πάουλου καὶ τῆς Λίμας. Ὁ ἐκδότης Fógola τοῦ Τουρίνου ἐκδίδει τὸ Διάλογο (Dialogo), σὲ 59 ἀντίτυπα ἐκτὸς ἐμπορίου Ἐκδίδονται στὸ Μιλάνο ἀπὸ τὸν οἶκο Mondadori τὰ ἅπαντά του μὲ τὸν τίτλο Ὁ βίος ἑνὸς ἀνθρώπου (Vita d un Uomo). Δέχεται πληθώρα τιμητικῶν διακρίσεων ἀπὸ διάφορες εὐρωπαϊκὲς χῶρες Τὸν Φεβρουάριο ταξιδεύει στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες γιὰ νὰ παραλάβει τὸ βραβεῖο Books Abroad τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀκλαχόμας. Κατὰ τὴν παραμονή του στὴ Νέα Ὑόρκη ἀρρωσταίνει ἀπὸ βρογχοπνευμονία μὲ κυκλοφοριακὲς ἐπιπλοκές. Τὸν μεταφέρουν στὸ Μιλάνο ὅπου καὶ πεθαίνει τὴ νύχτα τῆς 1ης μὲ τὴ 2α Ἰουνίου. Κηδεύεται στὴ Ρώμη κι ἐνταφιάζεται στὸ Βεράνο (Verano), δίπλα στὴ σύζυγό του Jeanne. * Τὸ ἀφιέρωμα στὸν Τζιουζέππε Οὐνγκαρέττι (Giuseppe Ungaretti) πραγματοποιήθηκε στὸ περιοδικὸ Πολιτιστική, χρ. 7ος, τχ 17, Ιαν.-Φεβρ.-Μάρτ. 1988, σσ Στὸ ἀφιέρωμα αὐτὸ παρουσιάζονται σὲ μετάφρασή μου καὶ στὸ πρωτότυπο τὰ ἑξῆς δέκα ποιήματα: «Σιωπή» («Silenzio»), «Ἡ ὄμορφη νύχτα» («La notte bella»), «Σὰν Μαρτίνο ντὲλ Κάρσο» («San Martino del Carso»), «Φλεγόμενα τριαντάφυλλα» («Rose in fiamme»), «Φαντάροι» («Soldati»), «Δύο σημειώσεις» («Due note»), «Ἡ φωτισμένη δροσιά» («L illuminata rugiada»), «Μαντολινάτα» («Μandolinata»), «Διαλάληση» («Imbonimento») καὶ «Μοναξιά» («Solitudine»). 8

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 22-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Ουίλλιαµ Σαίξπηρ: «Σονέτο XVIII» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α5, σσ. 54-55)

Ουίλλιαµ Σαίξπηρ: «Σονέτο XVIII» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α5, σσ. 54-55) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Ουίλλιαµ Σαίξπηρ: «Σονέτο XVIII» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α5, σσ. 54-55) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ Εκδόσεις του ΕΣΕ ΕΛΛΗΝΙΣ, Περιοδική έκδοση του ΕΣΕ, 1921-1940, µε περιλήψεις στα Γαλλικά. Σε ηλεκτρονική µορφή: www.genderpanteion.gr HELLENIA, Περιοδική έκδοση 1948-1975, στα Αγγλικά. Συνεργασία των:

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας µιαν υπογραφή

Αναζητώντας µιαν υπογραφή Νίκος Βασιλειάδης Don t forget, the birds will sing at 1.45... Σελίδες: 86 12 19 εκ. Τιμή: 8,00 ISBN: 978 960 6628 62 7 Έκδοση: 2014 Δημήτρης Κάββουρας Νὰ λὲς Μαρία Ένα ποίηµα Σελίδες: 72 17 24 εκ Τιμή:

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Γενικά Δημήτρης Χατζής Περιεχόμενα «Το διπλό βιβλίο» Περίληψη Ιστορικό πλαίσιο Τίτλος του έργου Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. καθημερινό λεξιλόγιο: «κάτι», «ἀρμαθιά»

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Μένει στη Φοιτητική Εστία και εκεί έχει την ευκαιρία να γνωριστεί με τους Λουίς Μπουνιουέλ, Σαλβαδόρ Νταλί, Μιγέλ Ουναμούνο και άλλους.

Μένει στη Φοιτητική Εστία και εκεί έχει την ευκαιρία να γνωριστεί με τους Λουίς Μπουνιουέλ, Σαλβαδόρ Νταλί, Μιγέλ Ουναμούνο και άλλους. ΛΟΡΚΑ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑ Ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898. Ο πατέρας του ήταν πλούσιος κτηματίας και η μητέρα του δασκάλα. Από τους πρώτους μήνες της ζωής του υπέστη την ταλαιπωρία

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέλης Κυριακὸς ΚΟΣΜΟΘΩΡΙΕΣ. Ποιήματα

Βαγγέλης Κυριακὸς ΚΟΣΜΟΘΩΡΙΕΣ. Ποιήματα Βαγγέλης Κυριακὸς ΚΟΣΜΟΘΩΡΙΕΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰούνιος 2011 10 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Βαγγέλης Κυριακὸς ΚΟΣΜΟΘΩΡΙΕΣ Ποιήματα Τεῦχος 10 - Ἰούνιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ὀλυμπία ἐμφανίστηκε στὰ

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ὀλυμπία ἐμφανίστηκε στὰ OΛΥΜΠΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ* ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ὀλυμπία ἐμφανίστηκε στὰ γράμματα καὶ ἀκόμη δὲν ἔχει βρεῖ τὴ θέση ποὺ τῆς ἀνήκει στὴ γενιὰ τοῦ 60 οὔτε ἔχει κάνει τὸ ὄνομα ποὺ τῆς ἀξίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό.

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Λεβάντες (216x166 ἑκ.) 1956, λάδι. Συνομιλία τοῦ Φοίβου Ἰ. Πιομπίνου μὲ τὸν Θεόδωρο Στάμο, τὸν ἕλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: - Ελληνικό τυπογραφείο - Επιτροπή Αποκαταστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Διήγημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἀπρίλιος 2011 8 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα.

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Ο ρομαντισμός προβάλλει το συναίσθημα και τη φαντασία. Στα ποιήματα υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι της μνήμης στο οποίο χάνουμε συνεχώς» (pics)

Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι της μνήμης στο οποίο χάνουμε συνεχώς» (pics) Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι της μνήμης στο οποίο χάνουμε συνεχώς» (pics) Πολιτισμός 26/07/2016-08:56 Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

MIA ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ Ι. ΠΙΟΜΠΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ*

MIA ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ Ι. ΠΙΟΜΠΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ* MIA ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ Ι. ΠΙΟΜΠΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ* ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ἐκεῖ ὅπου ἀρχίζει ὁ δρόμος στρίβοντας ἀπὸ τὴ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου καὶ ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὸ νεοσύστατο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 29 Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) Τίτλος ἐφημερίδων Ἡμερομηνία πρώτου φύλλου Ἡμερομηνία τελευταίου φύλλου Παρατηρήσεις ΑΓΩΝ 4 Φεβρουαρίου 100 2 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φιλολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φιλολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Φιλολόγων της Ώθησης 1 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 Παρασκευή, 25 Μα ου 2012 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντῖνος Καβάφης. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ.

ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντῖνος Καβάφης. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντῖνος Καβάφης Μελαγχολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Λέσχη ανάγνωσης «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει», Λουίς Σεπούλβεδα

Λέσχη ανάγνωσης «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει», Λουίς Σεπούλβεδα Λέσχη ανάγνωσης «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει», Λουίς Σεπούλβεδα Μικροί λογοτέχνες: Ολυμπιάδα Σωκράτους, Μαρία Κωστέα, Β5 Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Σχολική χρονιά: 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

...una acciόn vil y disgraciado. Η Τέχνη κι η ποίηση δεν μας βοηθούν να ζήσουμε: η τέχνη και η ποίησις μας βοηθούνε να πεθάνουμε

...una acciόn vil y disgraciado. Η Τέχνη κι η ποίηση δεν μας βοηθούν να ζήσουμε: η τέχνη και η ποίησις μας βοηθούνε να πεθάνουμε Νίκος Εγγονόπουλος «ΝΕΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ ΣΤΙΣ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 1936 ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΑΝΤΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΜΙΝΟ ΝΤΕ ΛΑ ΦΟΥΕΝΤΕ» Η Τέχνη κι η ποίηση δεν μας βοηθούν να ζήσουμε:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164)

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε τη διήγηση του Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιητικό Κουίζ. 1. Ποιος Έλληνας ποιητής τιμήθηκε πρώτος με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας; 2. Ποιο είναι το μέτρο των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών;

Ποιητικό Κουίζ. 1. Ποιος Έλληνας ποιητής τιμήθηκε πρώτος με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας; 2. Ποιο είναι το μέτρο των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών; Ποιητικό Κουίζ 1. Ποιος Έλληνας ποιητής τιμήθηκε πρώτος με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας; Ο Γιώργος Σεφέρης Ο Κωνσταντίνος Καβάφης Ο Οδυσσέας Ελύτης 2. Ποιο είναι το μέτρο των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών;

Διαβάστε περισσότερα

ο μύθος του κρυφού σχολειού

ο μύθος του κρυφού σχολειού ο μύθος του κρυφού σχολειού Ακόμα και στις μέρες μας είναι διάχυτη η πεποίθηση ότι κατά τα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας υπήρξε το «κρυφό σχολειό». Οι παράγοντες που ευνοούν την αναπαραγωγή αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ «ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ» Ἡ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ «ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ» Ἡ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ «ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ» Ἡ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν τίποτα καί προσπερνοῦνε. Ὃμως μερικοί κάτι βλέπουν, τό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τζιουζέππε Οὐνγκαρέττι Ο ΓΙΑΝ ΒΕΡΜΕΕΡ* [1967]

Τζιουζέππε Οὐνγκαρέττι Ο ΓΙΑΝ ΒΕΡΜΕΕΡ* [1967] Τζιουζέππε Οὐνγκαρέττι Ο ΓΙΑΝ ΒΕΡΜΕΕΡ* [1967] H TYXH TOY BEΡΜΕΕΡ 1 ὡς ζωγράφου εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ παράξενες τοῦ κόσμου, ὄχι τόσο ἐπειδὴ ἔγινε ὄψιμα ὀνομαστός, ὅσο ἐπειδὴ τοῦ προσέδωσε ὁριστικὰ αἴγλη τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό Ημερομηνία 9/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://plusmag.gr/ Αλεξάνδρα Παναγοπούλου http://plusmag.gr/article/%cf%84%ce%b1%ce%bd_%cf%86%ce%b5%ce%b3%ce%bf%cf %85%CE%BD_%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1_%CE%B

Διαβάστε περισσότερα

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση 17η Φεβρουαρίου 1914, Ἡ ἡμέρα Ἀνακηρύξεως τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελεῖ κορυφαῖο ὁρόσημο στὴν πολυκύμαντη ἱστορικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λέκκας Στάθης Μπαρμπούτσης Αλέξανδρος Μιαρίτης Άγγελος Μπούρας

Νίκος Λέκκας Στάθης Μπαρμπούτσης Αλέξανδρος Μιαρίτης Άγγελος Μπούρας ό ή Νίκος Λέκκας Στάθης Μπαρμπούτσης Αλέξανδρος Μιαρίτης Άγγελος Μπούρας ύ ς ί ς Ο Τεύκρος Μιχαηλίδης γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα και κατάγεται από την Κύπρο. Είναι διδάκτωρ των μαθηματικών του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα