101Ή ΙΕΡΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟ)' ΠΙΕΡΙΩ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ. ΗΤΟΙ ωιιιω: ΤΟ ΠPO~K' ΗΤΗ. 1 rι RErOI 20(1'7 Ι ΔΟΣΕΙ... ΠΟΤΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "101Ή ΙΕΡΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟ)' ΠΙΕΡΙΩ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ. ΗΤΟΙ ωιιιω: ΤΟ ΠPO~K' ΗΤΗ. 1 rι RErOI 20(1'7 Ι ΔΟΣΕΙ... ΠΟΤΟ"

Transcript

1 ΤΙΜΙΟ)' ΙΕΡΑ 101Ή ΠΡΟΔΡΟΜΟ)' ΠΙΕΡΙΩ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ ΗΤΟΙ ωιιιω: ΤΟ ΠPO~K' ΗΤΗ 94 Ι ΔΟΣΕΙ... ΠΟΤΟ Ι 1 rι RErOI 20(1'7

2 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟ Μ ΟΥ ΠΙΕΡΙΩ Ν ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ

3 Χ Ο ΡΗ Γ ΟΙ ΝΟΜΑ ΡΧ ΙΑΚΗ ΑΠΟΔ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΕΞ ΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΚΔΟΣΕ ΙΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΗΜΑ0 ΙΑΣ

4 ", ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ \ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ ΗΤΟΙ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΤΟΜή ΒΕΡΟΙΑ 2007

5 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΎ' ΠΡΟΔΡΟΜΟΎ' ΠΙΕΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΎ'ΝΗΤΑΡΙΟΝ ΗΤΟΙ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΎ' ΠΡΟΣΚΎ'ΝΗΤΗ ΕΚΔΟΣΕ ΙΣ ΑΠΟΤΟΜή Ι ΒΕΡΟΙΑ 2007 Αρχιμ. Π ορφ ό ρ ι ο ξ - Ι ερά Μονή Τιμίου Π ροδ ρ όμ ο υ Τ.Θ ΒΕ Ρ ΟΙΑ Τηλ Fax Κε ί μ εν α: Αρχιμ. Πορφύρως Φωτογραφίες: Βασίλης Κολοβός. Γιώργος Γκαλίτσιοξ. Βούλα Κώστογλου. Γιάννης Μπάτσιοξ Λογότυπο-Ε ι κόν ε ς : Νίκος Χατζηιωάννου Εκδ οτ ι κή παραγωγή: Γραφικές Τέχνες - Εκδόσε«; Μυγδονϊα Δ α β ά κη Καλοχώρι Θε σσαλο νί κης Τηλ: Fax

6 Πρόδρομε, πρότρεχε προς φίλον Λ όγο ν σκεύος σκαιόν με φωτός αναδεικνύων.

7 Ό Σεβασμιώτατος Κύριος χ. Παντελεήμων Μητροπολίτη; Βεροίας. Ναούσης χαί Καμπανία; 8

8 Ή αγάπη γιά τόν Θεό καί τήν εν ήσυxί~ άφ ιερωση στή λατρεία του όδήγησε πριν από πολλούς αιώνες άσκητεξ κα ί ερημίτες στόν Ιερό αυτόν τόπο δπου βρίσκεται σήμερα ή Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Με τήν προσευχή καί τήν ασκηση, μακριά από τούς θορύβους του κόσμου κα ί τή μάταιη δόξα, ανέβαιναν οί δσιοι πατέρες μας τήν ούρανοδρόμο κλίμακα. Καθαϊρονταξ τήν ψυχή καί τό σώμα τους μέ τήν νηστε ία κα ί τήν εγκράτεια δεχόταν τή χάρη του Θεού στήν ψυχή τους καί αξιωνόταν νά δουν τό φώς της Μεταμορφώσεως νά καταυγάζει τ ίς ταπεινές καλύβες τους. Άνάμεσα στούς Ιερούς οικήτορες της εύλογημενη; αυτης μοναχικης πολιτεία; ό 'Άγιο; Κλήμης, μαθητής του άγιου Φωτίου καί τών αύταδελφων άγιων Κυρίλλου καί Μεθοδιου των Θεσσαλονικέων, ό πολιούχο; της Βεροϊαξ, δσιο; Ά ντώνιος ό νέος, αλλά καί ό μέ γας θεολόγος καί διδάσκαλος του άκτιστου φωτός, ό αγιος Γρηγόριος ό Παλαμάξ, άρχιεπίσκοποξ Θεσσαλονίκης μαζ ί μέ τούς όσϊους αύταδέλφουξ κα ί τήν δεκάδα τών μαθητών του. Κα ί μαζ ί τους ό δσιος Άθανάσιος ό Μετεωρϊτηξ, ό δοιοξ Ν ικάνορα ς της Ζάβορ δας, ό δσιο; Διονύσια; ό εν 'Ο λύ μπφ, ό δσιο; Θεοφάνης της Ναούσης καί ό αγιος Κοσμώ; ό Α ίτωλόξ, κατασκήνωσαν «ώ ς στρουθία μονάζοντα» στ ίς οχθες του Αλιάκμονα καί προσείλκυσαν, μέ τή φήμη της άγιότητός τους, πληθος μοναχών πού συνέπηξαν μονές Ιερές καί τόπους λατρείαξ του Θεοϋ. Ο Ι Ιστορικά; συγκυρίεξ όδήγησαν στήν παρακμή καί τήν ερήμωση τήν 'Ιερά Σκήτη της Βεροίαξ σχεδόν μέχρ ι τίς ήμέρες μας, όπότε μέ τή χάρη του Θεοϋ κα ί τ ίς πρεσβεϊεξ των εν τη Σκήτη της Βερο ίας διαλαμψάντων πατέρων άρχισε νά αναβ ιώνει καί πάλι ό μοναχισμός στόν Ιερό αυτόν τόπο. Ή α'ίσθηση της παρουσίαξ των άγιων πατέρων καί ή ευωδία των άγιων λειψάνων τους συγκινούν κάθε ευλαβή προσκυνητή καί ενισχύουν δσους επιλέγουν νά βαδίσουν στά 'ίχνη των μοναχών καί των 9

9 ασκητών της Σκήτης Βε ρ ο ίαξ, π ο ύ τ ιμάτα ι στό δνο μ α του κήρυκος της μετανο ίας καί καθηγεμόνος τών μοναστών. του Τ ιμ ί ου Πρ ο δρόμου. Ή μακραίωνη Ιστορία της Σκήτης καί τά Ιερά κειμήλια της παρουσιάζονται γλαφυρά στό «Π ρ οωω ν ητά ρ ιο» πού συνέγραψε μέ αγάπη ό καθηγούμενός της άρχιμ, π. Πορφύριος μέ σκοπό νά συντροφεύει κα ί νά καθοδηγήσει τόν ευλαβή επισκέπτη στό προοκύνημά του. Συγχα ί ροντας τόν π. Πορφύριο γιά τήν πρωτοβουλία του. ε ϋχομα ι Τι χάρη του Τιμ ίου Προδρόμου καί τών αγίων πατέρων νά συνοδεύε ι κα ί τούς μονάζοντες κα ί τούς προσκυνητές της 'Ιεράς Σκήτης Βερο ίας. Ό Βεροίας καί Ναούσης Παντελεήμων Ι Ο

10 Αγαπητέ μου φίλε. Βρίσκεσαι προσκυνητής στο Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. στα Πιέρια Όρη. Ο Άγιος Πρόδρομος, που έζησε στις έρημες όχθες του Ιορδάνη, στην Αγία Γη της Παλαιστίνης, παρθένος και νηστευτής, υπάκουος στον Νόμο του Θεού. θεωρείται ο πρώτος μοναχός, αλλά και πρότυπο και προστάτης των μοναχών. Γι αυτό και τα περισσότερα μοναστήρια είναι αφιερωμένα στην ιερή του μνήμη. Το μοναστήρι μας ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. διοικητικά υπάγεται στον Δήμο Μακεδονίδος, στα Πιέρια Όρη. του Νομού Ημαθίας. Μνημονεύει το σεπτό όνομα του Οικουμενικού Πατριάρχη και αποτελεί Σταυροπήγιο του Οικουμενικού Θρόνου. Πανηγυρίζει την Αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. στις 29 Αυγούστου. Το Προσκυνητάριον αυτό που κρατάς, ο Οδηγός δηλαδή του Μοναστηριού μας, για τον προσκυνητή. εκδίδεται με την ευλογία του Αγίου Ποιμενάρχη μας Κυρίου κ. Παντελεήμονος και έχει σκοπό να Σε βοηθήσει κα τατοπίζοντάς σε στο προσκύνημά σου αυτό. Καλώς ήλθες και Καλό Προσκύνημα.!!

11

12 Η Ιστορία του μοναστηριού μας Η Ιστορία του μοναστηριού μας χάνεται στα βάθη των αιώνων. Είναι βεβαιωμένο από το ιερό βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ότι η Βέροια και η ευρύτερη περιοχή της Ημαθ ίαξ δέχτηκε το ευαγγελικό κήρυγμα από τον ί δ ι ο τον απόστολο Παύλο. Μετά από την πρώτη επίσκεψη του Αποστόλου των Εθνών. παρέμειναν στην πόλη μας οι άγιοι Σϊλατ; και Τιμόθεος και συνέχισαν για λίγο τον ευαγγελισμό του λαού. Η 14

13 ακρίβεια εξάλλου της διηγήσεως αλλά και οι γνώμες των ειδικών επιστημόνων βεβαιώνουν ότι πέρασε και ο απόστολος Λουκάς από την πόλη μας. ακολουθώντας κατά πόδας τον δάσκαλό του απόστολο Παύλο σαν συνέκδημος. Την αλήθεια της παύλε«; επίσκεψης στην Ημαθ ία γη την απορρόφησε η παράδοση και την μετάπλασε σε μά ωραία λαϊκή διήγηση. Υπάρχει έντονα χαραγμένο στην λαϊκή ψυχή. σε ολόκληρη την περιοχή των Πιερϊων, ότι φεύγοντας ο άγιος απόστολος από την Βέροια. έφτασε μέχρ ι κάποιο σημε ίο του Βερμ ίου όρους και εκεί δίψασε και προσευχόμενος. έκανε την γη να αναβλύσει δροσερό και πολύ νερό. Το σημείο αυτό είναι η Ζωοδόχος Πηγή. που βρίσκεται έξω από την Βέροια. στον παλαιό δρόμο Βέροιας-Κοζάνης. Από το σημείο εκείνο. ο Παύλος πέρασε απέναντι στα Πιέρια και άρχισε να κατεβα ίνε ι προς την θάλασσα. Έφτασε μέχρι την Μεθώνη. Και από εκεί ανέβηκε στο πλοίο για την Αθήνα. Στα Πιέρια. όπου σταματούσε να ξεκουραστεί έμπηγε στο χώμα το ξύλινο ραβδί του. Και σε όσα σημεία άφησε ο εθνοκήρυκας τη ράβδο του. αργότερα κάρπισε ο λόγος του αγίου Ευαγγελίου και φύτρωσαν τα μοναστήρια. Ένα από τα μοναστήρια αυτά. που ξεφύτρωσαν από το ραβδ ί και οπωσδήποτε απο τον λόγο του αποστόλου Παύλου. είναι και το παρόν μοναστήρι. η Ιερά Μονή Τιμ ί ου Προδρόμου των Πιερϊων. Α ν και οι ρίζες του μοναχισμού αντλούν τους χυμούς τους από τα ζωηφόρα νάματα του αγίου ευαγγελίου. γενικότερα ο μοναχι- 15

14 σμός οργανώθηκε κατά τόπους από μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας. Στην Αίγυπτο από τον Μέγα Αντώνιο. στην Καππαδοκ ία από τον Μέγα Βασίλειο, στην Ήπειρο από τον Άγιο Διάδοχο επίσκοπο Φωτικής και σε άλλες περιοχές από άλλους αγίους πατέρες. Μετά την μεγάλη περιπέτεια της Εκκλησίας. την περίοδο της Ε ι κονομαχίας. που διήρκεσε σχεδόν δύο αιώνες. αρχίζει μ ία νέα σελίδα για την ιστορ ία του ορθοδόξου μοναχισμού. Την ίδια εποχή αρχίζει η ιστορία του μοναχισμού και στην περιοχή μας. τις ευλογημένες όχθες του Αλιάκμονα. Εδώ έγινε μοναχός και ο άγιος Κλήμης. που αργότερα έγ ινε αρχιεπίσκοπος Αχρ ίδος Εδώ έγινε μοναχός και ο όσιος Αντώνιος. ο πολιούχος της Βέροιας. Ο άγιος Κλήμης έγινε μοναχός προς το τέλος του 90υ αιώνα. ενώ ο άγιος Αντώνιος έζησε τονιοο αιώνα. Φαϊνετα ι λοιπόν ότι η Μονή του Προδρόμου είχε μεγάλη δράση στο μεγάλο ανακαινιστικό και εκπολιτιστικό πρόγραμμα του αγίου Φωτϊου, του μεγάλου πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τόσο στην ελλαδ ική χερσόνησο όσο και γενικότερα στα Βαλκάνια. Κατά τον 140 αιώνα. και πάλι η περιοχή μας μένει έρημος. Έτσι όταν έρχεται ο μεγάλος φωστήρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάξ, από την Θεσσαλονίκη. βρίσκει στην περιοχή ασκητές. που ζούσαν στα σπήλαια. με μεγάλη άσκηση στην κακοπάθεια και στην νηστε ία. Σε ένα από τα ιερά αυτά σπήλαια εγκαταστάθηκε ο ίδιος ο Γρηγόριος ενώ στα γειτονικά σπήλαια εγκαταστάθηκαν οι υπόλοιποι μαθητές του. Ανάμεσα στους μαθητές του βρίσκονταν και οι δύο ι 6

15 μ ικρ ότεροι κατά σάρκα αδελφο ί του. ο Μ ακάριο; και ο θεοδόσιοξ. Μάλιστα ο όσιος Θεοδόσιος εκοιμήθη εδώ. και μας κατελ ιπε. θαμμένο κάπου εδώ. πολύτιμο θησαυρό το οσιακό του λε ίψανο. Στα ί δια χρόνια. πέρασε από τον Άγιο Πρόδρομο και ο όσιο; Αθανάσιος. Από εδώ γνώρισε και τον Άγιο Ιάκωβο. που ήταν μαθητής του οσϊ- ι ου Γρηγορίου του Σιναίτη και έγινε μητροπολ ίτης στα γειτον ικά Σερβια. Ο Αθανάσιος έζησε γ ια λίγο εδώ. μαζ ί με τον Γεροντά του. τον πνευματ ικό του πατέρα. τον όσιο Γρηγόριο τον Βυζάντιο. Φεύγοντας ο ι δ υ ό τους από εδώ. εγκαταστάθηκαν στα Μετέωρα. στην Καλαμπάκα της Θεσσαλίας. και εκεί έχτισαν το μεγάλο Μετέωρο, το αφιερωμενο στην Μεταμόρφωση του Χριστού. Τον 140 επίσης αιώνα. πέρασε και ο όσιος Θεοδ όοιοξ, μαθητής και αυτός του οσίου Γρηγορ ίου του Σινα ϊτη, Αυτός έμε ι νε για λ ίγον καιρό στην Θεσσαλον ίκη, οπου έμαθε για την πνευματική ζωή της Σκήτης. Με το καράβι έφθασε στα Πιέρια. απόλαυσε την συναναστροφή με τους αγίους εδώ ασκητές. και. παίρνοντας πάλι το πλοίο. επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη. Εν συνεχεία εφυγε γ ι α τα μέρη της Βουλγαρίαξ, όπου μετέφερε το νηπτικό και ησυχαστικό πνε ύ μα. σύμφωνα με την δ ιδασκαλ ία του οσ ίου Γρηγορ ίου του Σινα ί τη. και έχτισε μοναστήρι στο Κελιφάροβο, κοντά στο Τ όρνοβ ο της Β ουλγα ρία ς. Κατά τον 160 αιώνα. ήλθε. και πάλι από το Άγ ιον Όρος, ο ηγούμενος της Μονής Φιλοθεου, Διονύοιοξ, εγκατέστησε εδώ το κοινοβιακό πολ ίτευμα και έχτισε το πρώτο καθολικό. Αργότερα, για να

16 αποφύγει την απαίτηση των κατοίκω ν της Βεροίας που τον ήθελαν επίμονα για αρχιερέα τουξ, απομακρύνθηκε στα μέρη της Σουλπάτα ς, κοντά στο σημερινό χωριό Συκιά Πιεριων. Από εκεί έφυγε για τον Όλυμπο, όπου ίδρυσε την Μονή Αγίας Τριάδοξ, το σημερινό μοναστήρι που έχει το όνομά του. Συνεπώς για το μοναστή - ρι μας ο άγιος Διονύσιο; θεωρείται κτϊτορατ, και φυσικά έτσι θα πρέπει να μνημονεύεται στις διάφορες λατρευτικές μας συνάξεις. Φίλος και συνασκητής του οσίου Διονυσίου, ο όσιος Νικάνωρ ο Θεσσαλονικεύς. Ήταν τόσο μεγάλη η πνευματική φιλϊα των δύο αγίων ανδρών, ώστε ο Νικάνωρ άφησε εντολή στην διαθήκη του από εδώ να λαμβάνει τον ηγούμενο το δικό του μοναστήρι, στο Καλλίστρατον όρος, στην γνωστή Ζάβορδα, αν τυχόν στερείται ιερομονάχων. Προς το τέλος του 160υ αιώνα, δρα στην περιοχή της Ημαθίας ο ό σιος Θεοφάνης, ερ χόμενος και αυτός από το Άγιον Όρος, από την Μονή Δοχειαρϊου, της οποίας υπήρξε δο μήτωρ και, για ένα διάστημα, ηγούμενος. Ο ό σιος Θεοφάνης ίδρυσε εδώ μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία την Σκητιώτισ σα και έξω από την πόλη της Βέροιας γυνακείο μοναστήρι, αφιερωμένο στους Ασωμάτους αγίους αγγέλουξ, στους οποίους ήταν αφιερωμένο και το μοναστήρι του Δοχειαρίου. Ίδρυσε επίσης περί το 1595 και άλλο μοναστήρι, πάλι των Ταξιαρχών, που σήμερα είναι γνωστό με το όνομα του οσίου, στο όρος Βέρμιο, έξω από την πόλη της Νάουσας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις γνώμες των ερευνητών, αυτός συνέβαλε να συγκεντρωθούν πολλοί καταγόμενοι από τα Ιωάννινα και 18

17 να συνουαστεί η πόλη, η οποία, από ευγνωμοσύνη, τον τιμά ως πολιούχο της. Όμως και ο άγιος Θεωνάς, αρχιεπ ίσκοπος Θεσσαλονίκης, θεωρείται πως έζησε σε σπήλαιο της περιοχής μας, ερχόμενος από το Άγιο Όρος και πρι ν χτίσει το μοναστήρι της αγίας Αναστασίας στα ανατολικά του όρους Χορ τιάτη. Κατά τον 180 αιώνα, έμεινε στον Τίμιο Πρόδρομο, εδώ, ο με γάλος άγιος των σκλάβων και των ραγιάδων Ρωμιών, ο Άγιος Κο σμάς ο Αιτωλόξ, περί το Έχοντας ως ορμητήριο το μονα στήρι μας, κήρυττε στα γύρω χωριά των Πιερίων, όπου και μέχρι σήμερα θυμούνται το πέρασμά του και δείχνουν τον σταυρό ή το μέ ρος όπου στάθηκε και κήρυξε. Τα ίδια χρόνια, συνδέθηκε με τους πατέρες και, είναι σχεδόν σί γουρο το ότι πέρασε από εδώ, ο όσιος Αθανάσιος ο Πάριοξ, ο οποίος και επιμελήθηκε, συμπληρώνοντάς την, την αρχαία Ακολουθία του αγίου Κλήμη, του ομολογητού και ισαποστόλου, αρχιεπισκόπου Αχρϊδοξ, του θαυματουργού. Αυτοί οι Δώδεκα είναι οι γνωστοί μας άγιοι, προς το παρόν, που 19

18 συνδέθηκαν με το μοναστήρι μας. περνώντας από εδώ και ζώντας για μικρότερο ή και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υπό την προστασία των πτερύγων του όρχαμου των μοναζόντων. του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Με την επανάσταση στη Νάουσα. ο εξωμότης και αρνησίχριστος Εμίν αγάς. ο θηριόγνωμος Λουμπούτ πασάς. για εκ δίκηση. έκαψε όλα τα μοναστήρια στο όρος Βέρμιον αλλά και στα Πιέρια. σε όλη την παρακοίτια περιοχή. Ο Τίμιος Πρόδρομος δεν ξέφυγε από την μανία του. αλλά οι άγιοι πατέρες της μονής μας είχαν καταφερει, εγκαίρως. να κρύουν τα κειμήλια και κυρίως τα τίμια λείψανα. Επιστρέφοντας. βρήκαν καμμένη γη. αλλά με πίστη στον Τίμιο Πρόδρομο και με την βοήθεια των αγίων λειψάνων, κατάφεραν, μέχρι το να ξαναχτί σουν τα καμμένα κτίρια, το καινούριο καθολικό και αρκετό μέρος από το τοιχό καστρο. Τώρα όμως. τα καινούρια κτίρια δεν είναι διώροφα, αλλά έχουν μόνον ένα πάτωμα πάνω από το εισόγειο. Η μορφή που έχει μέχρι σήμερα το μο ναστήρι είναι αυτή του Μόνο την δεκαετία του κατασκευάστηκε. με τσιμέντο. ένα μέρος της ανατολικής πτέρυγαξ, όπου εγκαταστάθηκε το ηγουμενείο. Κάποιες σημαντικές ανακαινίσεις έγιναν το 1987 καθώς και στην δεκαετία

19 Περιήγηση μέσα στο μοναστήρι Μπαίνοντας από την μεγάλη καστρόπορτα, ανοίγεται μπροστά στον επισκέπτη μία πρώτη αυλή, ενώ μία τσιμεντένια σκάλα οδηγεί προς το Ηγουμενείο, στην ανα τολική πτέρυγα της μονής. Δεξιότερα, στον βορεινό καστρότοιχο υπήρχε πτέρυγα κελλιών που καταστράφηκε από πυρκαγιά κατά το έτος Προχωρώντας προς τα δυτικά, μία άλλη πόρτα, με εν τοιχισμένο στο υπέρθυρο λιθανάγλυφο του 1835, με τον Τίμιο Πρόδρομο, οδηγεί σε μία δεύτερη αυλή, με το Συνοδικό, το Αρχονταρϋα, την Τράπεζα και το Μαγειρείο, Παλαιότερα, στον χώρο αυτόν βρισκόταν μερικά κελλιά μοναχών και το Δεσποτικό. Περί το 1990, καθαιρέθηκαν τα χωρίσματα, ο χώρος έγινε ενιαίος και μετατράπηκε σε Τραπεζαρία, ενώ η παλαιά αποθήκη έγινε Συνοδικό, ο χώ ρος δηλαδή για την επίσημη υποδοχή.

20

21 γάστηκε γ ια δέκα περίπου χρόνια η Ιερατική Σχολή, με μεγάλη θρησκευτική και εθνική δράση, στα δύσκολα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα Στην νοτιοδυτική γωνία της πτέ ρυγαξ, εκεί που τελειώνει και το μοναστήρι, βρίσκεται και το παλαιό Καθολικό της μονής, με εξαιρετικές τοιχογραφίες. Χάραγμα που πρόσφατα εντοπίστηκε το χρονολογε ί πριν από το 1622, ενώ η παράδοση το θεωρε ί κτ ίσμα του οσίου Διονυσ ίου. Δυτικά και απέναντι, έξω από το σημερινό αρχιτεκτονικό συγκρότημα της μονήξ, στον πωρόλιθο, ε ίναι ανοιγμένα πολλά σπήλαια, από τα οποία το μεγαλύτερο θεωρείται η σπηλιά του Αγί ο υ Διονυσίου. Από εδώ έφυγε ο άγιος για τον Όλυμπο για να μην γίνει μητροπολίτης Βεροίας. Εδώ τελειώνει και η ξενάγηση μέσα στο μοναστήρι. Στα ανατολικά, απέναντι από την μεγάλη πόρτα, υψώνεται ένα

22 κιόσκι με τρεχούμενο νερό. ενώ ένα μονοπάτι ανεβάζει στο επάνω επίπεδο. όπου το Κοψ ητήρι και οι πηγές ύδρευση; της μονής. Στα δυτικά του χώρου σώζονται λίγες εγκαταστάσεις από τις κατασκηνώσεις που λειτουργούσαν εδώ επί μητροπολίτου Βεροίας Παύλου. Ένας ωραίος καταρράκτης ομορφαϊνει το τοπίο. Στα δυτικά της μονής. λίγο μετά τον καταρράκτη. βρίσκεται το ιερό σπήλαιο. όπου ασκήθηκε για πέντε ή και δέκα έτη ο άγιο; Γρηγόριος ο Παλαμάς. πιθανώς και οι μαθητές του στα γειτονικά σπήλαια. Πιο κάτω. η σπηλιά του Αγίου Θεωνά και αρκετά ακόμα σπήλαια. Δυστυχώς η αδιαφορία και η έλλειψη ευλάβεια; βύθισε το σπήλαιο του οσίου Αντωνίου στα νερά του Αλιάκμονα. Μέσα στους μπαχτσέδες για τα λαχανικά βρίσκεται μία αρχαία κρήνη, για την άρδευση των κήπων. '2 4

23 Η θέα από το μπαλκόνι που δημιουργήθηκε τελευταία μπροστά στο Καθολικό είναι θαυμάσια. Απέναντι ο όγκος της Τζαμάλας και τα φώτα από την νέα Εγνατία οδό και κάτω μία φυσική λίμνη του Αλιάκμονα ποταμού δημιουργούν στον θεατή θάμβος και έκσταση για το μεγαλείο και την πανσοφία του Δημιουργού. Αυτή, σε γενικές γραμμέξ, είναι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα στον προσκυνητή η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Πιερϊων,

24

25

26 Μνήμη των Αγίων Το Μοναστήρι τιμά και πανηγυρίζει την Αποτομή της τψ ίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στlς 29 Αυγούστου. Κατά την ημέρα αυτήν όλη η μητροπολιτική μας περιφερεια, με επικέ φαλής τον σεπτό μας ποιμενάρχη, συμπανηγυρίζει τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Ι ω άν ν η. Από το μοναστήρι παρατίθεται επίσημη τράπεζα και διανέμεται σε όλους τους προσκυνητές η παρα δοσιακή φασολάδα με ελlές. Αλλά και σε κάθε εορτή του βαπτι στού κα ι φϊλου και συγγενούς του Κυρίου μας. του μείζονος εν γεννητοίς γυνα ικών, το μοναστήρι τιμά την μνήμη του με Αγρυπν ία. Η επόμενη πανήγυριξ είναι η Σύναξη Πάντων των Οσ ίων και Θε οφόρων Πατέρων ημών των εν τη Μονή ταύτη και τη Σκήτη ταύτη ασκήσει και αθλήσει διαλαμφάντων. Μέχρι τώρα η ιερά Ακολουθία αναφερόταν στους οκτώ αγιουτ; αλλά είναι, νομίζουμε, κωρός να αναπληρωθεί με όλη την αγία δωδεκάδα, τους δώδεκα γνωστούς αλλά και όλους τους αγνώστους και ανωνύμους για τα ανθρώπινα δεδομένα. γνωστούς όμως στον παντογνώστη Κύριο κα ι Θεό μας. Η μνήμη τους τιμάται κατά την Δεύτερη Κυριακή του Ματθα ίου. Η οσιακή κο ίμηση του αγίου Κλήμεντος συνέβη στιξ 27 Ιουλίου 916. Όμως η ημέρα της μνήμης του ποικίλει. Εορτάζεται στ«; 29 Ιουλίου, στlς 22 Νοεμβρίου και σε άλλες ημερομηνίες. Στη δlκή μας ιερά μονή, επικράτησε να πανηγυρίζεται το Σάββατο μετά την εορτή των Εισοδίων. Ο Όσως Αντώνως εκοψήθη την 1 Ιανουαριου και τιμάται στιτ; 17 Ιανουαρίου. Η μνήμη του Αγίου Γρηγορ ίου, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά γεραίρεται εδώ κυρίως κατά την Δεύτερη Κυριακή των Νηστειών, αλλά και στ«; 14 Νοεμβρ ίου μαζ ί με όλη την αγία του Qlκογένεια, και φυσικά τον όσιο Θεοδόσιο. Ο Όσως Αθανάσιοξ ο Μετεωρ ίτης σης 20 Απριλίου. Ο Όσως Θεοδόσως ο εν Τορνόβω τιμάται στ«; 12 Φεβρουαρίου κυρίως.

27 Ι Ο Όσιος Διονύσιοξ, ο κτίτοράς μας, εορτάζει στις 23 Ιανουαρίου. Ο Όσιος Νικάνωρ ο εν Καλλιστράτω τω Όρει στις 7 Αυγούστου. Ο Όσιος Θεοφάνης στις 18 Αυγούστου. Ο Άγιος Θεωνάς στις 4 Απριλίου. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στις 24 Αυγούστου. Ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριοξ στις 24 Ιουνίου.

28 Οι Ηγούμενοι τη; μονής μας Από τον μεγάλο άγιο της Μονής μας. τον Όσιο Διονύσιο. αυτόν που οργάνωσε κοινοβιακά και ανακαίνισε ριζικά το μοναστήρι ( ) μέχρι των ημερών μας. ένας μεγάλος αριθμός μοναχών απαρτίζει τον Κατάλογο των ηγουμένων μας. Ουσιαστικά όμως αφού δεν έχουν εκδοθεί όλα τα αρχειακά έγγραφα, μπορούμε να μιλήσουμε με κάποια βεβαιότητα για την περίοδο μετά την καταστροφή του και πιο σίγουρα για τον 200 και τον 21ο αιώνα. Για τον 190 αιώνα αντλούμε πληροφορίες από τις επιγραφές στα διάφορα κειμήλια και κυρίως από όσες βρίσκονται στις θήκες των αγ ίων λειψάνων. στις λειφανοθήκεξ Μελέτιος. Λειψανοθήκη τιμίας κάρας Αγίου Κλήμεντος 1827 Συμεών μοναχός. Λειψανοθήκη τμήματος Αγίου Τρύφωνος 1835 Συμεών μοναχός. Επιγραφή στη ράχη καλύμματος αγίου ευαγγελίου 1849 Αγαθάγγελος ιερομόναχος. Λειψανοθήκη τμήματος Αγίου Χαραλάμ πους Ο μακαριστός π. Αρσένιος. που εγκαταστάθηκε εδώ περί το 1927 και για πολλές δεκαετίες υπήρξε ο στυλοβάτης και η Ψυχή του Προδρόμου. συνέταξε και έναν πρώτο Κατάλογο των ηγουμένων που πέρασαν στα χρόνια του. Αλλά και ο π. Γεώργιος Ζέρης προσπάθησε να συμπληρώσει τον Κατάλογο των ηγουμένων και τον δημοσίευσε στο τεύχος με την ιστορία του μοναστηριού. Αλληλοσυμπληρούμενοι οι δύο Κατάλογοι μας δίνουν τον παρακάτω π ίνακα που έχει ως εξής και τιτλοφορείται:

29 Δ ιατελέσαντες Η γούμενοι-ιερομόναχοι-μοναχοί 180ς αι. Θεόφιλος Διάκονος. ο κατοπινός μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Μελέτιος ιερομόναχος. εκ Βερροίας Αγάπιος ιερομόναχος. Μπάρμπεση (σημερινή Βεργίνα) Δανι ήλ μοναχός Κλήμης μοναχός Θεόκλητος μοναχός Προκόπιος ιερομόναχος Διονύσιος μοναχός Άνθιμος Ζησόπουλος. Μπόστιανη (Ριζώματα) Πιερίων Ιωαννίκιος Μ ηλιόπουλος. Βεροιώτης Αγαθάγγελος Μοναχός. Μπόστιανη Πιερίων Διονύοιοξ, από Κατράνιτσα Αγαθάγγελος. από Ριζώματα Άνθιμος ιερομόναχος. Ριζώματα εόφυτος μοναχός Αρσένιος Αθαν. Μπουγαλήξ, Κλήμα Δωρίδος 190ς αι

30 1928 Κωνστάντιος Μοναχός-Βασίλειος Βόκκας (εγγαμο.; ιερέαξ), Βέροια 1930 Πολύκαρπος 1931 Καπετάν Τσεκούρας 1933 Διακο-Αριστόβουλω; Βατοπαιδινόξ 1934 Γερμανός Ιερομόναχος. Χίος 1935 Θωμάς μοναχός 1937 Ιωακείμ μοναχός -Αντώνιος Μακρής. Βεροιώτης 1938 Αθανάσιος μοναχός. Βέροια 1939 Αντώνιος μοναχός. Βέροια 1941 Αργύριο; μοναχός 1941 Βησσαρίων Χαϊδευτόξ. Ιερισσόξ Χαλκιδική; Μπρούγκας Αθανάσιος (έγγαμοξ Ιερεύς εκ Ριζωμάτων. εφημέριος χωρίου Αγ. Βαρβάραξ) 1944 Πρόχορος μοναχός 1946 Γεώργιος Ζέρης (έγγαμο; Ιερεύξ), Πολυδενδρι Πιερίων 1950 Γεώργιος μοναχός!951 Λεόντιος μοναχός, Παλιογράτσιανο 1952 Χρυσόστομος Καραβέλ/ας. Σάμιος

31 1953 Παύλος, Λευκάδα 1954 Αργύριος Ευθυμίου (εγγαμτ»; Ιερεύξ), Καλύβια Ελαφϊνας 1954 Γεώργιος Ζέρης 1956 Σπυρίδων μοναχός 1957 ικηφόρος, Σύρα 1958 Σάββας Βλάχος, έως Νεκτάριος Στεργίου, Κλήμα Δωρίδοξ 1963 Δαμιανό; Μαυρίδη; ιερομόναχος 1964 Ν ικόλαος μοναχός 1965 Χρυσόστομος μοναχός 1966 Στέφανος μοναχός 1967 Μάρκος μοναχός Αντώνιος Πασβάντης-Σάββας Κυριατζής 1987 Γρηγόριος Σοφόξ, Κρανιά Ελασσώνος 2007 Πορφύριος Μ πατσάράξ, Πολυδενδρι Ημαθίαξ t Στη συνέχεια αξίζει να αναφερθούμε επί τροχάδην στους τελευταίουτ; μας ηγουμένους. Κατ' αρχάς θα πρέπει να αναφερθεί ότι, μετά την ολοσχερή καταστροφή του 1822, το μοναστήρι δεν κατάφερε να ορθοποδήσει και να αποκτήσει μοναστική αδελφότητα. Ιδίωτ; τον περασμένο αιώνα και μετά τους πολέμου; ένας ή δύο μοναχοί εγκαταβιούσαν εδώ, ενώ ο ηγούμενος οριζόταν από τον Μ ητροπολίτη Βεροίαξ ως ηγουμενεύων. 3 3

32 / Σύμφωνα με τον Καταστατικό / Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, ηγούμενος και καθη γούμενος ονομάζεται ο ηγουμενεύων που έχει εκλεγεί από την αδελφότητα κάποια; μονής. Ο π. Γεώργιο; Ζέρης στην αρχή εργαζόταν στο Μοναστήρι του Προδρόμου σαν υπάλληλος. Από τότε όμως που χειροτονήθηκε ιερεαξ, οριζόταν από τους διαφόρουξ μητροπολίτες να ενδιαφερεται για τις ποικίλα; υποθέσει; του. Αυτά; καίτοι έγγαμος. υπηρετούσε με αυταπάρνηση το μοναστήρι, εξασφάλισε την υπάρχουσα περιουσία του, πολλές φορές 3 4

33 και δικαστικά ακόμα. ανακαίνισε κάποιες πτέρυγες και επί πλέον μας παρέδωσε γραπτώς σημειώσεις πολύτιμες για την ιστορία της Μονής. Εξασφάλισε επίσης την απόλυτη κυριότητα της Ιεράς Μ ονής του Τιμίου Προδρόμου στο περεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. που χτίστηκε σε ερείπια αρχαίας ομώνυμης Μονής. αφιερωμένης φυσικά και εκείνης στον λαοφιλέστατο Άγιο Γεώργιο. που υπήρχε δίπλα στην εν χρήσει γέφυρα του Αλιάκμονα,. Ο πατήρ Γεώργιος ακόμα σε συνεργασία με το Β'ΣΣ διάνοιξε - 35

34 και τον δημόσιο δρόμο προς το Μοναστήρι. α αρχιμανδρ ίτη; Ν ε κτάρ ι ος Στεργ ίου, προερχόμενος από την Ιερά Μονή των Ιβήρων του Αγ ί ου Όρους. ηγουμένευσε επί αρχιερατε ίαξ του σοφού και λογ ί ου ιεράρχου Καλλιν ίκου του Χαραλαμπάκη. Επί ηγουμενίας του π. Νεκταρίου κτίστηκε με τσιμέντα η ΒΑ πλευρά της Μονής και ανακαινίστηκε εν μέρει το Καθολικό. ο κεντρικός δηλαδή ναός της. α αρχιμανδρίτη; Σάββας κ» ριατζής. προερχόμενος και αυτός από το Άγιον Όρος. ηγουμενευσε επί αρχιερατε ίαξ του Μ ητροπολίτη Παύλου του Γιαννικό-

35 π ουλου. Μετά την κοίμηση του πατρός Σ άββα. ορ ίστηκε ως ηγούμ ε νος της Μονής ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως αρχιμανδρ ίτη; Γρηγόρ ιος Σαρός. καταγόμενος από την Κραν ιά Ελασσώνος. Ο πατήρ Γρηγόριος εκάρη μοναχός εδώ το 1971, και μετά από σύντομη εφημεριακή διακονία, διορί στηκε ιεροκήρυκας. και το 1987 ανέλαβε την διοίκηση του Μοναστηριού μας. Κατά το τρέχον έτος ο πατήρ Γρηγόριος συνταξιοδοτήθηκε από τα ιεροκηρυκτ ικά του καθήκοντα. Μ ε γράμμα του ο Σεβασμιώτατος τον ευχαρ ίστησε γι α την πολυετή και καρπαρ όρο προσφορά του στην εκκλησ ία. Για την συνέχιση της ζω ή ς το υ μοναστηριο ύ, ο Σεβασμιώτατος σκέφτηκε να απευθυνθε ί σε κάποιο αγιορε ιτυω μοναστήρι. ώστε έμπειρος αγιορείτης να αναλάβει την ηγουμενεία του. Έτσι απευθύνθηκε στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους. και ο ηγούμενος της Μονής, αρχιμανδρίτη; Ελισα ίοξ, ευλόγησε και απέ στει λε για τον σκοπό αυτόν τον καταγόμενο από την περιοχή μοναχό Πορφύρ ιο, τον οποίον Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Κύριος κ. Παντελεήμων χειροτόνησε και κατέστησε αρχιμανδρίτη και ηγο ύ μενο της Μονής.

36 Από το Β ιβλιο των Προσκυνητών Αγιακό ποτάμι ο Αλιάκμοιιας. Ο Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιος Είθε να μας σκεπάζει με τις φτερούγες του ο Τίμιος Πρόδρομο ς Μοναδική σε τοπο θεσία και μοναχισμό μονή Ο Θεός να ανταποδίδε ι τους κόπους και τις θυσίες των πατέρων και είθε με τις πρεσβείες ων ΑΎίων των ασκησάντω ν ενταύθα να αναδειχθεί και πάλι η Μονή σε Λαύρα με νέους αύίους μοναχούς. Απέραντη γαλήνη και ησυχία Αναγέννηση ψυχής Η αγιότητα και η ευλούία που αναδύεται από ετούτη την μαγευτική τοποθεσία που ευρισκόμεθα ήταν αδύ νατο ν να μας αφήσουν ασυγκίνητους. Ευχαρ ιστούμε τον Τριαδικό εό και δι ' ευχών των αγίων, είθε ο Τίμιος eόδρομος να φωτίσε ι τα σκοτεινά μονοττα της Ψυχής μας. Αύγοuστος 2004 Η ζωή είναι μικρή για να κρατάς μίσος. Δίνε aι μη ζητάς τίποτα. Αγάπα, συγχώρα και ήσε.

37 Άγια. ΛεΙψανα Χωρ ίς καμ ία απολύτως αμφισβήτηση, τα άγια λείψανα, μέρη δηλαδή από το αθλητικό σώμα, των αγίων, θεωρούνται τα τιμαλφεστερα κειμήλια για ένα μοναστήρι. Με άγια μαρτυρικά λείψανα καθαγιάζεται και εγκαινιάζεται κάθε ορθόδοξη εκκλησία, τα άγια λείψανα ενισχύουν τουξ μοναχούς στον καλόν αγώνα της πνευματικής ζωής. Τα άγια λείψανα καταστάθηκαν ναός του Αγίου Πνεύματος και ενισχύουν κάθε πιστό. και περισσότερο τους συνεχώς αγωνιζόμενους μοναχούς, κατά την περίοδο που βρισκόμαστε στον αγωνιστικό στίβο της επίγειαξ ζωής μας. Στο μοναστήρι αυτό, οι προαπελθόντες πατέρες φρόντισαν να θησαυρίσουν αρκετά άγια λείψανα, και να τα φυλάξουν σε πολύτιμες και πολυποίκιλτεξ, ασημένιες κυρίως, λειψανοθήκες. Η Ιερά Μονή Διονυσίου από το Άγιον Όρος προσέφερε στο μοναστήρι μας, εφόσον τιμούν και οι δύο τον Μέγα Πρόδρομο, ένα από τα δάκτυλα της χειρός του βαπτιστού και φίλου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και αυτό το άγιο λείψανο είναι οπωσδήποτε ο μεγαλύτερος θησαυρός της μονής μας. Η κάρα του αγίου Κλήμεντος, ο οποίος υπήρξε θρέμμα της μονής και έγινε αρχιεπίσκοπος Αχριδοξ, θησαυρίζεται εδώ από τον 120 αιώνα, σύμφωνα με την επιθυμία του ίδιου του αγίου. Είναι πολύ χρακτηριστικό το ότι η προσωπίδα μπροστά στην αγία κάρα είναι κατά πολύ αρχαιότερη και μάλλον είναι αρχαίο εύρημα σε μακεδονικό τάφο..39

38 Από το ασκητικό και πολύπαθο λείψανο του Αγ ίου Ιωάννου. αρχιεπισκόπου της Βασιλευούσηξ, του Χρυσοστόμου. θησαυρίζονται αρκετά μέρη στο μοναστήρι. σε διάφορεξ λειψανοθήκες. Σε αργυροχρυσοποϋαλτη όμως θήκη του έτους 1828 είναι τοποθετημένη η μία επιγονατίδα του αγίου. Σε νέα ασημένια λειψανοθήκη. του τοποθετήσαμε το δέρμα του συγκεκριμένου μέρους. που φυλασσόταν πρόχειρα. Σε κεφαλόσχημες θήκες, που είναι τοποθετημένες σε πολύγωνες ασημένιες λειψανοθήκες, φυλάσσονται μέρη από τα άγια λείψανα των αγίων Χαραλάμπουξ, Τρύφωνος και της αγίας μεγάλομάρτυρα; Βαρβάραξ. Σε κιβωτιόσχημες χαμηλές λειψανοθήκες. ασημένιες αλλά και μπρούντζινεξ, είναι τοποθετημένα μέρη αγίων λειψάνων των αγίων Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Θαλλελαίου των αναργύρων, Νικολάου επισκόπου Μύρων, Χαραλάμπουξ, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Διονυσίου του 4 0

39 Αρεοπαγίτου, Αρτεμίου του στρατηλάτου, Λουκά του αποστόλου και άλλων αγίων. Η κάρα του αγίου Κλήμεντος προσκαλείται κατ' έτος από τα χωριά των Πιερίων, ενώ παλαιότερα έφθανε μέχρι και το Βελβεντό, για τον αγια σμό όχι μόνο των ανθρώπων αλλά και των βοοειδών και των ποιμνίων. Κατά το τρέχον έτος 2007, που εορτάζονται τα 1700 έτη από την μαρτυρική εν εξορίαις κοίμησή του, η λειψανοθήκη του 1828 με το γόνυ και η άλλη με το δέρμα του αγίου Χρυσοστόμου, με την σεπτή ευλογία του αγίου μας ποιμενάρχη, μεταφέρθηκαν για προοκύνημα και αγιασμό των πιστών σε διάφορα μέρη της Μ ητροπόλεώς μας. Αλλά και άλλα άγια λείψανα μεταφέρονται, κατά περίπτωση, όταν ευλογεί ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης μας, στις ενορίες της μητροπόλεώς μας για ενίσχυση στον πνευματικό αγώνα του λαου. 41

40 Ιερά. Κειμήλια.+ ωτ- εν ΑτΙΟΙΣ ι:jat,oσ ΗΜσ κ λ' ρχ ιε η ι ι κ ο' π στ fιοτλ Γ ΛΡrλΣ τ ο τ Ο' ),ΙΟ ΛΟΓΗΤΟ"- ΑΛΟ ΜΕΝΗ )frihi»ο ε ra Ι;Δ. ~ τ-:..;.ι\jo... λ _~... -a Bν~ ιποί ΔΗΜΗΤ ριότ τ οτ" J.1).MA ΤΕΙΝΌ 'J"'.:.Ι. Ε" Ν F. Τ J' Η, Σ ι. 1,.8+. n; Δφ...~ Θι.ι..n" ~ ;( r. '-o ~ LICE~ZA ΟΕ ' SU ' I k J Oa.. 4 '2

41 43

42 Ι Ι Ιερατική Σχολή ΤιμΙου Προδρόμου Δίπλα στον αρχαίο ναό της Μεταμορφώ σεως του Σωτήροξ, μέσα στον περίβολο της Μονής μας, σώζεται το κτίσμα όπου είχε εγ κατασταθεί για μία σχεδόν δεκαετία η Ιερατική Σχολή. Από αυτήν αποφοίτησαν δεκάδες μαθητών, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ως ιερείς αλλά και δά σ καλοι στα χωριά της Ημαθίας και μάλιστα σε περιόδους π ολ ύ δύ σκολες για τα πράγματα της Μακεδονίας μας. Η Σχολή έκλει σε τελικώς κατά το έτος λόγω ενεργειών του Υπουργείου Παιδείας. που ανέλαβε να διορίζει τους δασκάλους κ αι τους ιερείς στην απελευθερω μέν η πλέον Μακεδονία. Ήδη συγκεντρώνουμε υλικό από τους απογό ν ο υ ς των μαθητών. ώστε σε πολύ μικρό χρονι κό διά στημα, να λειτουργήσε ι έκθε σ η, που να θυμί ζει μία ακόμα π ρ οσφ ο ρά του μονα στ ηριού προς τον λαό του Θεού. 11i)f.,-ι- \tl1 t.1\ \\,II. ~~~~,,8J. ~OΙAl. Ι,.~ " Ε Ν Δ Ε ι 'Κ τ ι ι.ι;: Ο Ν Ι:\. 'IΙT~ tl e-.o- ';,:::=-,,,,, - "- -~γ~ Ι i._......z: "JI...,... Ι Κl'λτιι.:Ηr ZItJλll%.κr "" I.J~ ~ _."--' ~... - t.ri... -,.-~ ι.~:.~a ~"-f../' -'-, " ~.'''''':''' ~'' '1' ~ ι-ι'ιι

43 Άλλα μοναστικά κτίσματα πέqιξ της Μονής Στην ευρύτερη περιοχή, γύρω από το κεντρικό μοναστήρι υπάρχουν, σήμερα δυστυχώς σε ερείπια. και άλλα μοναστήρια, ησυχαστήρια, κελλιά και καλύβες. όπου έζησαν κα ι ασκήθηκαν κατά καιρούς οι προαπελθόντες πατέρες μας. Σύμφωνα με τα γραφόμενα του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Ζερη, υπήρχαν: Μοναστήρ ια Αγίου Αντωνίου, πλησίον του Αλιά κμονοτ; Παναγίαξ, η νυν Αγ ίου Θεοφάνους Αγίας Τριάδοξ, εις το Κοιμητήριον Αναλήφεξ, άνωθεν του Κοψητηρίου Παλαιά μονή. προς τ«; Φλαμουριέξ Αγίου Κωνσταντίνου, κάτω ε«; τον Αλιάκμονα Ιεραί Μ ονα ί εις το Δάσο ς Αγίου Λαζάρου, άνωθεν της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Παλαιομονάστηρον, άνωθεν χωρίου Μετόχι Ιερά Μονή ταξιαρχών, εις τα όρια Βεργινηξ-Μετοχίου -Χαράδρας Ιεροί ναοί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, κάτωθεν της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου

44 Ναός άνευ ονομασίας πλησίον του Παλαμά. άνωθεν. κοντά εις τον μπαχτσέ Αγίου Θεοδώρου. προτού φθάσομε στην Ιερά Μονή. εις την ομώνυμον θέσιν. όπου υπάρχει σήμερον η βρύση και εικονοστάσιον Εκκλησία εις την θέσιν Ζαχαρϊα βαρκά Εκκλησία Αγίου Αθανασίου, έναντι Ι. Μ. Μπαχτσέ, Φλαμουριές Ασκ ηταρ ιά Εν όλω οκτώ γύρωθεν της Μονής Κελλιά Τέσσαρα Επάνω εις την θέσιν Κουκουλιάνοξ, εις το δασος κάτω του παλαιοκάστρου, απέναντι εις την Μονήν του Αγίου Λαζάρου. και ένα άνωθεν του Κοιμητηρίου, λεγόμενον των Πνευματικών. Καλύ β α Αγίου Γρηγορίου, κοντά εις ιερόν ναόν Αγίου Γρηγορίου Αγ ίασμ α Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Υδρόμυ λοι Εις θέσιν Χλιαρό Νερό κάτω της Μονής. και δίπλα υπήρχε μπατάνι με καλύβα μοναχών. Εις το χωρίον Βεργίνα τέσσαρες Εις το χωρίον Νεόκαστρον δύο Ε«; το χωρίον Ρυάκια άλλοι δύο

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη

δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη Βελβεντό - Αξιοθέατα Ευρύτερη Περιοχή (οδηγός & υπόµνηµα) Προτεινόµενες ιαδροµές (χάρτες διαδροµών) velvento.gr σύντοµος οδηγός επισκέπτη 1 velvento.gr σύντοµος

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ Ιστορικό Τα Μετέωρα αποτελούν, μετά το Άγιο Ορος, το μεγαλύτερο και με συνεχή παρουσία από την εποχή της εγκατάστασης των πρώτων ασκητών μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής)

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής) Δημοτ. Διαμέρισμα Περιοχή Παρεκκλήσιo Ανάβυσσος Ανάβυσσος Άρτεμις Άρτεμις Άγιος Παντελεήμων Άγιος Νικόλαος Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Άγιος Σπυρίδων και Άγιος Παντελεήμων Γέρακας Κοιμητήριο Άγιος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου 19 Μαΐου ημέρα μνήμης Στο πανέμορφο βουνό της Μακεδονίας Βέρμιο, στη καταπράσινη πλαγιά της Καστανιάς στη Βέροια, ανακαλύπτεις με συγκίνηση, ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαλτεσινίκου Γορτυνίας

Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαλτεσινίκου Γορτυνίας Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαλτεσινίκου Γορτυνίας Ποια η θέση του Ιερού στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου; Πώς ένας αρχιτέκτονας προσεγγίζει τον Ιερό χώρο σήμερα; Φοιτήτρια : Δήμητρα Θεοχάρη Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (συνεδρίαση 29-10-2013), πραγματοποιήθηκαν δύο μονοήμερες Εκπαιδευτικές Εκδρομές στις οποίες συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές παλαιότερων Αγιορειτών

Μορφές παλαιότερων Αγιορειτών Μορφές παλαιότερων Αγιορειτών Το Άγιον Όρος στην υπερχιλιόχρονη ιστορία του υπήρξε πάντα το άοκνο εργαστήρι της σοφίας και της αρετής με εξέχουσες μορφές λογίων κι εναρέτων ανθρώπων. «Στο πρόσωπο των λίγων

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

Ό διάκονος μεταξύ τών άλλων στήν καρδιακή του ομιλία τόνισε τά έξης: Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέποτα,

Ό διάκονος μεταξύ τών άλλων στήν καρδιακή του ομιλία τόνισε τά έξης: Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέποτα, Ή εις Πρεσβύτερο ν χειροτονία τοΰ Άρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης Παναγιώτη Άναστασέλλη στόν πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τοΰ Άγιου Αθανασίου Μέ κατάνυξη τελέσθηκε την 17^ έ.έ. ό Πανηγυρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΗΤΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΗΤΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΗΤΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ Απόσταση: Από Μεγίστη Λαύρα 12,7 km, από Τιμίου Προδρόμου 10,4 km Διάρκεια: 5-6 ώρες The Friends

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410-28588 FAX: 27410-25073 e-mail: moraitis.kor@hotmail.com www.narkissostravel.gr 6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την πρώιμη αυτή εποχή ο μοναχικός βίος στον Άθω δεν είχε ακόμα οργανωθεί σε μονές, υπήρχαν όμως πολυάριθμοι ασκητές που ζούσαν είτε τελείως

Κατά την πρώιμη αυτή εποχή ο μοναχικός βίος στον Άθω δεν είχε ακόμα οργανωθεί σε μονές, υπήρχαν όμως πολυάριθμοι ασκητές που ζούσαν είτε τελείως Ένας μεγάλος ασκητής. Ο όσιος Ευθύμιος ο Νέος (824-898) και η συμβολή του στην ανασυγκρότηση και στη διαμόρφωση του μοναχικού βίου κατά τον 9ο αιώνα. Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2013 Κατηγορίες: Άγιοι -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

«Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου!

«Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου! ήµος ΘΗΒΑΙΩΝ 2 ΘΗΒΑ «Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου! Έδρα του ήµου είναι η επτάπυλη και επτάλοφη Θήβα, πόλη πανάρχαια και σεβαστή στην ιστορία και την παράδοση.

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Φύλλο 43, Ιούνιος - Αύγουστος 2011

Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Φύλλο 43, Ιούνιος - Αύγουστος 2011 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Φύλλο 43, Ιούνιος - Αύγουστος 2011 TΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΛΟΧΙΩΝ ΤΑΞΗΣ 2011 Θερινή εκπαίδευση σπουδαστών στο Λιτόχωρο, σελίδα 6 Εκπαιδευτικό ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ISSN 2241-1577 Τετραμηνιαία έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο

Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο CATERINA MALANDUGNO Φοιτήτρια Το 741 ο Κωνσταντίνος Κοπρώνυμος ακολουθώντας τα βήματα του Λεόντος Γ ξεκίνησε μία σκληρή καταδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

Το ημερολόγιο με τις δράσεις μας, λίγα λόγια,πολλές εικόνες

Το ημερολόγιο με τις δράσεις μας, λίγα λόγια,πολλές εικόνες Το ημερολόγιο με τις δράσεις μας, λίγα λόγια,πολλές εικόνες Θέμα Φυτά και δένδρα με ρίζες στο μακρινό παρελθόν μας. Σχολική χρονιά 2012 2013 ΝΟΕΜΒΡΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012 Αναδάσωση στην Πεντέλη Συμμετείχαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα