101Ή ΙΕΡΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟ)' ΠΙΕΡΙΩ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ. ΗΤΟΙ ωιιιω: ΤΟ ΠPO~K' ΗΤΗ. 1 rι RErOI 20(1'7 Ι ΔΟΣΕΙ... ΠΟΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "101Ή ΙΕΡΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟ)' ΠΙΕΡΙΩ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ. ΗΤΟΙ ωιιιω: ΤΟ ΠPO~K' ΗΤΗ. 1 rι RErOI 20(1'7 Ι ΔΟΣΕΙ... ΠΟΤΟ"

Transcript

1 ΤΙΜΙΟ)' ΙΕΡΑ 101Ή ΠΡΟΔΡΟΜΟ)' ΠΙΕΡΙΩ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ ΗΤΟΙ ωιιιω: ΤΟ ΠPO~K' ΗΤΗ 94 Ι ΔΟΣΕΙ... ΠΟΤΟ Ι 1 rι RErOI 20(1'7

2 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟ Μ ΟΥ ΠΙΕΡΙΩ Ν ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ

3 Χ Ο ΡΗ Γ ΟΙ ΝΟΜΑ ΡΧ ΙΑΚΗ ΑΠΟΔ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΕΞ ΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΚΔΟΣΕ ΙΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΗΜΑ0 ΙΑΣ

4 ", ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ \ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ ΗΤΟΙ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΤΟΜή ΒΕΡΟΙΑ 2007

5 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΎ' ΠΡΟΔΡΟΜΟΎ' ΠΙΕΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΎ'ΝΗΤΑΡΙΟΝ ΗΤΟΙ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΎ' ΠΡΟΣΚΎ'ΝΗΤΗ ΕΚΔΟΣΕ ΙΣ ΑΠΟΤΟΜή Ι ΒΕΡΟΙΑ 2007 Αρχιμ. Π ορφ ό ρ ι ο ξ - Ι ερά Μονή Τιμίου Π ροδ ρ όμ ο υ Τ.Θ ΒΕ Ρ ΟΙΑ Τηλ Fax Κε ί μ εν α: Αρχιμ. Πορφύρως Φωτογραφίες: Βασίλης Κολοβός. Γιώργος Γκαλίτσιοξ. Βούλα Κώστογλου. Γιάννης Μπάτσιοξ Λογότυπο-Ε ι κόν ε ς : Νίκος Χατζηιωάννου Εκδ οτ ι κή παραγωγή: Γραφικές Τέχνες - Εκδόσε«; Μυγδονϊα Δ α β ά κη Καλοχώρι Θε σσαλο νί κης Τηλ: Fax

6 Πρόδρομε, πρότρεχε προς φίλον Λ όγο ν σκεύος σκαιόν με φωτός αναδεικνύων.

7 Ό Σεβασμιώτατος Κύριος χ. Παντελεήμων Μητροπολίτη; Βεροίας. Ναούσης χαί Καμπανία; 8

8 Ή αγάπη γιά τόν Θεό καί τήν εν ήσυxί~ άφ ιερωση στή λατρεία του όδήγησε πριν από πολλούς αιώνες άσκητεξ κα ί ερημίτες στόν Ιερό αυτόν τόπο δπου βρίσκεται σήμερα ή Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Με τήν προσευχή καί τήν ασκηση, μακριά από τούς θορύβους του κόσμου κα ί τή μάταιη δόξα, ανέβαιναν οί δσιοι πατέρες μας τήν ούρανοδρόμο κλίμακα. Καθαϊρονταξ τήν ψυχή καί τό σώμα τους μέ τήν νηστε ία κα ί τήν εγκράτεια δεχόταν τή χάρη του Θεού στήν ψυχή τους καί αξιωνόταν νά δουν τό φώς της Μεταμορφώσεως νά καταυγάζει τ ίς ταπεινές καλύβες τους. Άνάμεσα στούς Ιερούς οικήτορες της εύλογημενη; αυτης μοναχικης πολιτεία; ό 'Άγιο; Κλήμης, μαθητής του άγιου Φωτίου καί τών αύταδελφων άγιων Κυρίλλου καί Μεθοδιου των Θεσσαλονικέων, ό πολιούχο; της Βεροϊαξ, δσιο; Ά ντώνιος ό νέος, αλλά καί ό μέ γας θεολόγος καί διδάσκαλος του άκτιστου φωτός, ό αγιος Γρηγόριος ό Παλαμάξ, άρχιεπίσκοποξ Θεσσαλονίκης μαζ ί μέ τούς όσϊους αύταδέλφουξ κα ί τήν δεκάδα τών μαθητών του. Κα ί μαζ ί τους ό δσιος Άθανάσιος ό Μετεωρϊτηξ, ό δοιοξ Ν ικάνορα ς της Ζάβορ δας, ό δσιο; Διονύσια; ό εν 'Ο λύ μπφ, ό δσιο; Θεοφάνης της Ναούσης καί ό αγιος Κοσμώ; ό Α ίτωλόξ, κατασκήνωσαν «ώ ς στρουθία μονάζοντα» στ ίς οχθες του Αλιάκμονα καί προσείλκυσαν, μέ τή φήμη της άγιότητός τους, πληθος μοναχών πού συνέπηξαν μονές Ιερές καί τόπους λατρείαξ του Θεοϋ. Ο Ι Ιστορικά; συγκυρίεξ όδήγησαν στήν παρακμή καί τήν ερήμωση τήν 'Ιερά Σκήτη της Βεροίαξ σχεδόν μέχρ ι τίς ήμέρες μας, όπότε μέ τή χάρη του Θεοϋ κα ί τ ίς πρεσβεϊεξ των εν τη Σκήτη της Βερο ίας διαλαμψάντων πατέρων άρχισε νά αναβ ιώνει καί πάλι ό μοναχισμός στόν Ιερό αυτόν τόπο. Ή α'ίσθηση της παρουσίαξ των άγιων πατέρων καί ή ευωδία των άγιων λειψάνων τους συγκινούν κάθε ευλαβή προσκυνητή καί ενισχύουν δσους επιλέγουν νά βαδίσουν στά 'ίχνη των μοναχών καί των 9

9 ασκητών της Σκήτης Βε ρ ο ίαξ, π ο ύ τ ιμάτα ι στό δνο μ α του κήρυκος της μετανο ίας καί καθηγεμόνος τών μοναστών. του Τ ιμ ί ου Πρ ο δρόμου. Ή μακραίωνη Ιστορία της Σκήτης καί τά Ιερά κειμήλια της παρουσιάζονται γλαφυρά στό «Π ρ οωω ν ητά ρ ιο» πού συνέγραψε μέ αγάπη ό καθηγούμενός της άρχιμ, π. Πορφύριος μέ σκοπό νά συντροφεύει κα ί νά καθοδηγήσει τόν ευλαβή επισκέπτη στό προοκύνημά του. Συγχα ί ροντας τόν π. Πορφύριο γιά τήν πρωτοβουλία του. ε ϋχομα ι Τι χάρη του Τιμ ίου Προδρόμου καί τών αγίων πατέρων νά συνοδεύε ι κα ί τούς μονάζοντες κα ί τούς προσκυνητές της 'Ιεράς Σκήτης Βερο ίας. Ό Βεροίας καί Ναούσης Παντελεήμων Ι Ο

10 Αγαπητέ μου φίλε. Βρίσκεσαι προσκυνητής στο Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. στα Πιέρια Όρη. Ο Άγιος Πρόδρομος, που έζησε στις έρημες όχθες του Ιορδάνη, στην Αγία Γη της Παλαιστίνης, παρθένος και νηστευτής, υπάκουος στον Νόμο του Θεού. θεωρείται ο πρώτος μοναχός, αλλά και πρότυπο και προστάτης των μοναχών. Γι αυτό και τα περισσότερα μοναστήρια είναι αφιερωμένα στην ιερή του μνήμη. Το μοναστήρι μας ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. διοικητικά υπάγεται στον Δήμο Μακεδονίδος, στα Πιέρια Όρη. του Νομού Ημαθίας. Μνημονεύει το σεπτό όνομα του Οικουμενικού Πατριάρχη και αποτελεί Σταυροπήγιο του Οικουμενικού Θρόνου. Πανηγυρίζει την Αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. στις 29 Αυγούστου. Το Προσκυνητάριον αυτό που κρατάς, ο Οδηγός δηλαδή του Μοναστηριού μας, για τον προσκυνητή. εκδίδεται με την ευλογία του Αγίου Ποιμενάρχη μας Κυρίου κ. Παντελεήμονος και έχει σκοπό να Σε βοηθήσει κα τατοπίζοντάς σε στο προσκύνημά σου αυτό. Καλώς ήλθες και Καλό Προσκύνημα.!!

11

12 Η Ιστορία του μοναστηριού μας Η Ιστορία του μοναστηριού μας χάνεται στα βάθη των αιώνων. Είναι βεβαιωμένο από το ιερό βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ότι η Βέροια και η ευρύτερη περιοχή της Ημαθ ίαξ δέχτηκε το ευαγγελικό κήρυγμα από τον ί δ ι ο τον απόστολο Παύλο. Μετά από την πρώτη επίσκεψη του Αποστόλου των Εθνών. παρέμειναν στην πόλη μας οι άγιοι Σϊλατ; και Τιμόθεος και συνέχισαν για λίγο τον ευαγγελισμό του λαού. Η 14

13 ακρίβεια εξάλλου της διηγήσεως αλλά και οι γνώμες των ειδικών επιστημόνων βεβαιώνουν ότι πέρασε και ο απόστολος Λουκάς από την πόλη μας. ακολουθώντας κατά πόδας τον δάσκαλό του απόστολο Παύλο σαν συνέκδημος. Την αλήθεια της παύλε«; επίσκεψης στην Ημαθ ία γη την απορρόφησε η παράδοση και την μετάπλασε σε μά ωραία λαϊκή διήγηση. Υπάρχει έντονα χαραγμένο στην λαϊκή ψυχή. σε ολόκληρη την περιοχή των Πιερϊων, ότι φεύγοντας ο άγιος απόστολος από την Βέροια. έφτασε μέχρ ι κάποιο σημε ίο του Βερμ ίου όρους και εκεί δίψασε και προσευχόμενος. έκανε την γη να αναβλύσει δροσερό και πολύ νερό. Το σημείο αυτό είναι η Ζωοδόχος Πηγή. που βρίσκεται έξω από την Βέροια. στον παλαιό δρόμο Βέροιας-Κοζάνης. Από το σημείο εκείνο. ο Παύλος πέρασε απέναντι στα Πιέρια και άρχισε να κατεβα ίνε ι προς την θάλασσα. Έφτασε μέχρι την Μεθώνη. Και από εκεί ανέβηκε στο πλοίο για την Αθήνα. Στα Πιέρια. όπου σταματούσε να ξεκουραστεί έμπηγε στο χώμα το ξύλινο ραβδί του. Και σε όσα σημεία άφησε ο εθνοκήρυκας τη ράβδο του. αργότερα κάρπισε ο λόγος του αγίου Ευαγγελίου και φύτρωσαν τα μοναστήρια. Ένα από τα μοναστήρια αυτά. που ξεφύτρωσαν από το ραβδ ί και οπωσδήποτε απο τον λόγο του αποστόλου Παύλου. είναι και το παρόν μοναστήρι. η Ιερά Μονή Τιμ ί ου Προδρόμου των Πιερϊων. Α ν και οι ρίζες του μοναχισμού αντλούν τους χυμούς τους από τα ζωηφόρα νάματα του αγίου ευαγγελίου. γενικότερα ο μοναχι- 15

14 σμός οργανώθηκε κατά τόπους από μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας. Στην Αίγυπτο από τον Μέγα Αντώνιο. στην Καππαδοκ ία από τον Μέγα Βασίλειο, στην Ήπειρο από τον Άγιο Διάδοχο επίσκοπο Φωτικής και σε άλλες περιοχές από άλλους αγίους πατέρες. Μετά την μεγάλη περιπέτεια της Εκκλησίας. την περίοδο της Ε ι κονομαχίας. που διήρκεσε σχεδόν δύο αιώνες. αρχίζει μ ία νέα σελίδα για την ιστορ ία του ορθοδόξου μοναχισμού. Την ίδια εποχή αρχίζει η ιστορία του μοναχισμού και στην περιοχή μας. τις ευλογημένες όχθες του Αλιάκμονα. Εδώ έγινε μοναχός και ο άγιος Κλήμης. που αργότερα έγ ινε αρχιεπίσκοπος Αχρ ίδος Εδώ έγινε μοναχός και ο όσιος Αντώνιος. ο πολιούχος της Βέροιας. Ο άγιος Κλήμης έγινε μοναχός προς το τέλος του 90υ αιώνα. ενώ ο άγιος Αντώνιος έζησε τονιοο αιώνα. Φαϊνετα ι λοιπόν ότι η Μονή του Προδρόμου είχε μεγάλη δράση στο μεγάλο ανακαινιστικό και εκπολιτιστικό πρόγραμμα του αγίου Φωτϊου, του μεγάλου πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τόσο στην ελλαδ ική χερσόνησο όσο και γενικότερα στα Βαλκάνια. Κατά τον 140 αιώνα. και πάλι η περιοχή μας μένει έρημος. Έτσι όταν έρχεται ο μεγάλος φωστήρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάξ, από την Θεσσαλονίκη. βρίσκει στην περιοχή ασκητές. που ζούσαν στα σπήλαια. με μεγάλη άσκηση στην κακοπάθεια και στην νηστε ία. Σε ένα από τα ιερά αυτά σπήλαια εγκαταστάθηκε ο ίδιος ο Γρηγόριος ενώ στα γειτονικά σπήλαια εγκαταστάθηκαν οι υπόλοιποι μαθητές του. Ανάμεσα στους μαθητές του βρίσκονταν και οι δύο ι 6

15 μ ικρ ότεροι κατά σάρκα αδελφο ί του. ο Μ ακάριο; και ο θεοδόσιοξ. Μάλιστα ο όσιος Θεοδόσιος εκοιμήθη εδώ. και μας κατελ ιπε. θαμμένο κάπου εδώ. πολύτιμο θησαυρό το οσιακό του λε ίψανο. Στα ί δια χρόνια. πέρασε από τον Άγιο Πρόδρομο και ο όσιο; Αθανάσιος. Από εδώ γνώρισε και τον Άγιο Ιάκωβο. που ήταν μαθητής του οσϊ- ι ου Γρηγορίου του Σιναίτη και έγινε μητροπολ ίτης στα γειτον ικά Σερβια. Ο Αθανάσιος έζησε γ ια λίγο εδώ. μαζ ί με τον Γεροντά του. τον πνευματ ικό του πατέρα. τον όσιο Γρηγόριο τον Βυζάντιο. Φεύγοντας ο ι δ υ ό τους από εδώ. εγκαταστάθηκαν στα Μετέωρα. στην Καλαμπάκα της Θεσσαλίας. και εκεί έχτισαν το μεγάλο Μετέωρο, το αφιερωμενο στην Μεταμόρφωση του Χριστού. Τον 140 επίσης αιώνα. πέρασε και ο όσιος Θεοδ όοιοξ, μαθητής και αυτός του οσίου Γρηγορ ίου του Σινα ϊτη, Αυτός έμε ι νε για λ ίγον καιρό στην Θεσσαλον ίκη, οπου έμαθε για την πνευματική ζωή της Σκήτης. Με το καράβι έφθασε στα Πιέρια. απόλαυσε την συναναστροφή με τους αγίους εδώ ασκητές. και. παίρνοντας πάλι το πλοίο. επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη. Εν συνεχεία εφυγε γ ι α τα μέρη της Βουλγαρίαξ, όπου μετέφερε το νηπτικό και ησυχαστικό πνε ύ μα. σύμφωνα με την δ ιδασκαλ ία του οσ ίου Γρηγορ ίου του Σινα ί τη. και έχτισε μοναστήρι στο Κελιφάροβο, κοντά στο Τ όρνοβ ο της Β ουλγα ρία ς. Κατά τον 160 αιώνα. ήλθε. και πάλι από το Άγ ιον Όρος, ο ηγούμενος της Μονής Φιλοθεου, Διονύοιοξ, εγκατέστησε εδώ το κοινοβιακό πολ ίτευμα και έχτισε το πρώτο καθολικό. Αργότερα, για να

16 αποφύγει την απαίτηση των κατοίκω ν της Βεροίας που τον ήθελαν επίμονα για αρχιερέα τουξ, απομακρύνθηκε στα μέρη της Σουλπάτα ς, κοντά στο σημερινό χωριό Συκιά Πιεριων. Από εκεί έφυγε για τον Όλυμπο, όπου ίδρυσε την Μονή Αγίας Τριάδοξ, το σημερινό μοναστήρι που έχει το όνομά του. Συνεπώς για το μοναστή - ρι μας ο άγιος Διονύσιο; θεωρείται κτϊτορατ, και φυσικά έτσι θα πρέπει να μνημονεύεται στις διάφορες λατρευτικές μας συνάξεις. Φίλος και συνασκητής του οσίου Διονυσίου, ο όσιος Νικάνωρ ο Θεσσαλονικεύς. Ήταν τόσο μεγάλη η πνευματική φιλϊα των δύο αγίων ανδρών, ώστε ο Νικάνωρ άφησε εντολή στην διαθήκη του από εδώ να λαμβάνει τον ηγούμενο το δικό του μοναστήρι, στο Καλλίστρατον όρος, στην γνωστή Ζάβορδα, αν τυχόν στερείται ιερομονάχων. Προς το τέλος του 160υ αιώνα, δρα στην περιοχή της Ημαθίας ο ό σιος Θεοφάνης, ερ χόμενος και αυτός από το Άγιον Όρος, από την Μονή Δοχειαρϊου, της οποίας υπήρξε δο μήτωρ και, για ένα διάστημα, ηγούμενος. Ο ό σιος Θεοφάνης ίδρυσε εδώ μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία την Σκητιώτισ σα και έξω από την πόλη της Βέροιας γυνακείο μοναστήρι, αφιερωμένο στους Ασωμάτους αγίους αγγέλουξ, στους οποίους ήταν αφιερωμένο και το μοναστήρι του Δοχειαρίου. Ίδρυσε επίσης περί το 1595 και άλλο μοναστήρι, πάλι των Ταξιαρχών, που σήμερα είναι γνωστό με το όνομα του οσίου, στο όρος Βέρμιο, έξω από την πόλη της Νάουσας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις γνώμες των ερευνητών, αυτός συνέβαλε να συγκεντρωθούν πολλοί καταγόμενοι από τα Ιωάννινα και 18

17 να συνουαστεί η πόλη, η οποία, από ευγνωμοσύνη, τον τιμά ως πολιούχο της. Όμως και ο άγιος Θεωνάς, αρχιεπ ίσκοπος Θεσσαλονίκης, θεωρείται πως έζησε σε σπήλαιο της περιοχής μας, ερχόμενος από το Άγιο Όρος και πρι ν χτίσει το μοναστήρι της αγίας Αναστασίας στα ανατολικά του όρους Χορ τιάτη. Κατά τον 180 αιώνα, έμεινε στον Τίμιο Πρόδρομο, εδώ, ο με γάλος άγιος των σκλάβων και των ραγιάδων Ρωμιών, ο Άγιος Κο σμάς ο Αιτωλόξ, περί το Έχοντας ως ορμητήριο το μονα στήρι μας, κήρυττε στα γύρω χωριά των Πιερίων, όπου και μέχρι σήμερα θυμούνται το πέρασμά του και δείχνουν τον σταυρό ή το μέ ρος όπου στάθηκε και κήρυξε. Τα ίδια χρόνια, συνδέθηκε με τους πατέρες και, είναι σχεδόν σί γουρο το ότι πέρασε από εδώ, ο όσιος Αθανάσιος ο Πάριοξ, ο οποίος και επιμελήθηκε, συμπληρώνοντάς την, την αρχαία Ακολουθία του αγίου Κλήμη, του ομολογητού και ισαποστόλου, αρχιεπισκόπου Αχρϊδοξ, του θαυματουργού. Αυτοί οι Δώδεκα είναι οι γνωστοί μας άγιοι, προς το παρόν, που 19

18 συνδέθηκαν με το μοναστήρι μας. περνώντας από εδώ και ζώντας για μικρότερο ή και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υπό την προστασία των πτερύγων του όρχαμου των μοναζόντων. του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Με την επανάσταση στη Νάουσα. ο εξωμότης και αρνησίχριστος Εμίν αγάς. ο θηριόγνωμος Λουμπούτ πασάς. για εκ δίκηση. έκαψε όλα τα μοναστήρια στο όρος Βέρμιον αλλά και στα Πιέρια. σε όλη την παρακοίτια περιοχή. Ο Τίμιος Πρόδρομος δεν ξέφυγε από την μανία του. αλλά οι άγιοι πατέρες της μονής μας είχαν καταφερει, εγκαίρως. να κρύουν τα κειμήλια και κυρίως τα τίμια λείψανα. Επιστρέφοντας. βρήκαν καμμένη γη. αλλά με πίστη στον Τίμιο Πρόδρομο και με την βοήθεια των αγίων λειψάνων, κατάφεραν, μέχρι το να ξαναχτί σουν τα καμμένα κτίρια, το καινούριο καθολικό και αρκετό μέρος από το τοιχό καστρο. Τώρα όμως. τα καινούρια κτίρια δεν είναι διώροφα, αλλά έχουν μόνον ένα πάτωμα πάνω από το εισόγειο. Η μορφή που έχει μέχρι σήμερα το μο ναστήρι είναι αυτή του Μόνο την δεκαετία του κατασκευάστηκε. με τσιμέντο. ένα μέρος της ανατολικής πτέρυγαξ, όπου εγκαταστάθηκε το ηγουμενείο. Κάποιες σημαντικές ανακαινίσεις έγιναν το 1987 καθώς και στην δεκαετία

19 Περιήγηση μέσα στο μοναστήρι Μπαίνοντας από την μεγάλη καστρόπορτα, ανοίγεται μπροστά στον επισκέπτη μία πρώτη αυλή, ενώ μία τσιμεντένια σκάλα οδηγεί προς το Ηγουμενείο, στην ανα τολική πτέρυγα της μονής. Δεξιότερα, στον βορεινό καστρότοιχο υπήρχε πτέρυγα κελλιών που καταστράφηκε από πυρκαγιά κατά το έτος Προχωρώντας προς τα δυτικά, μία άλλη πόρτα, με εν τοιχισμένο στο υπέρθυρο λιθανάγλυφο του 1835, με τον Τίμιο Πρόδρομο, οδηγεί σε μία δεύτερη αυλή, με το Συνοδικό, το Αρχονταρϋα, την Τράπεζα και το Μαγειρείο, Παλαιότερα, στον χώρο αυτόν βρισκόταν μερικά κελλιά μοναχών και το Δεσποτικό. Περί το 1990, καθαιρέθηκαν τα χωρίσματα, ο χώρος έγινε ενιαίος και μετατράπηκε σε Τραπεζαρία, ενώ η παλαιά αποθήκη έγινε Συνοδικό, ο χώ ρος δηλαδή για την επίσημη υποδοχή.

20

21 γάστηκε γ ια δέκα περίπου χρόνια η Ιερατική Σχολή, με μεγάλη θρησκευτική και εθνική δράση, στα δύσκολα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα Στην νοτιοδυτική γωνία της πτέ ρυγαξ, εκεί που τελειώνει και το μοναστήρι, βρίσκεται και το παλαιό Καθολικό της μονής, με εξαιρετικές τοιχογραφίες. Χάραγμα που πρόσφατα εντοπίστηκε το χρονολογε ί πριν από το 1622, ενώ η παράδοση το θεωρε ί κτ ίσμα του οσίου Διονυσ ίου. Δυτικά και απέναντι, έξω από το σημερινό αρχιτεκτονικό συγκρότημα της μονήξ, στον πωρόλιθο, ε ίναι ανοιγμένα πολλά σπήλαια, από τα οποία το μεγαλύτερο θεωρείται η σπηλιά του Αγί ο υ Διονυσίου. Από εδώ έφυγε ο άγιος για τον Όλυμπο για να μην γίνει μητροπολίτης Βεροίας. Εδώ τελειώνει και η ξενάγηση μέσα στο μοναστήρι. Στα ανατολικά, απέναντι από την μεγάλη πόρτα, υψώνεται ένα

22 κιόσκι με τρεχούμενο νερό. ενώ ένα μονοπάτι ανεβάζει στο επάνω επίπεδο. όπου το Κοψ ητήρι και οι πηγές ύδρευση; της μονής. Στα δυτικά του χώρου σώζονται λίγες εγκαταστάσεις από τις κατασκηνώσεις που λειτουργούσαν εδώ επί μητροπολίτου Βεροίας Παύλου. Ένας ωραίος καταρράκτης ομορφαϊνει το τοπίο. Στα δυτικά της μονής. λίγο μετά τον καταρράκτη. βρίσκεται το ιερό σπήλαιο. όπου ασκήθηκε για πέντε ή και δέκα έτη ο άγιο; Γρηγόριος ο Παλαμάς. πιθανώς και οι μαθητές του στα γειτονικά σπήλαια. Πιο κάτω. η σπηλιά του Αγίου Θεωνά και αρκετά ακόμα σπήλαια. Δυστυχώς η αδιαφορία και η έλλειψη ευλάβεια; βύθισε το σπήλαιο του οσίου Αντωνίου στα νερά του Αλιάκμονα. Μέσα στους μπαχτσέδες για τα λαχανικά βρίσκεται μία αρχαία κρήνη, για την άρδευση των κήπων. '2 4

23 Η θέα από το μπαλκόνι που δημιουργήθηκε τελευταία μπροστά στο Καθολικό είναι θαυμάσια. Απέναντι ο όγκος της Τζαμάλας και τα φώτα από την νέα Εγνατία οδό και κάτω μία φυσική λίμνη του Αλιάκμονα ποταμού δημιουργούν στον θεατή θάμβος και έκσταση για το μεγαλείο και την πανσοφία του Δημιουργού. Αυτή, σε γενικές γραμμέξ, είναι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα στον προσκυνητή η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Πιερϊων,

24

25

26 Μνήμη των Αγίων Το Μοναστήρι τιμά και πανηγυρίζει την Αποτομή της τψ ίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στlς 29 Αυγούστου. Κατά την ημέρα αυτήν όλη η μητροπολιτική μας περιφερεια, με επικέ φαλής τον σεπτό μας ποιμενάρχη, συμπανηγυρίζει τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Ι ω άν ν η. Από το μοναστήρι παρατίθεται επίσημη τράπεζα και διανέμεται σε όλους τους προσκυνητές η παρα δοσιακή φασολάδα με ελlές. Αλλά και σε κάθε εορτή του βαπτι στού κα ι φϊλου και συγγενούς του Κυρίου μας. του μείζονος εν γεννητοίς γυνα ικών, το μοναστήρι τιμά την μνήμη του με Αγρυπν ία. Η επόμενη πανήγυριξ είναι η Σύναξη Πάντων των Οσ ίων και Θε οφόρων Πατέρων ημών των εν τη Μονή ταύτη και τη Σκήτη ταύτη ασκήσει και αθλήσει διαλαμφάντων. Μέχρι τώρα η ιερά Ακολουθία αναφερόταν στους οκτώ αγιουτ; αλλά είναι, νομίζουμε, κωρός να αναπληρωθεί με όλη την αγία δωδεκάδα, τους δώδεκα γνωστούς αλλά και όλους τους αγνώστους και ανωνύμους για τα ανθρώπινα δεδομένα. γνωστούς όμως στον παντογνώστη Κύριο κα ι Θεό μας. Η μνήμη τους τιμάται κατά την Δεύτερη Κυριακή του Ματθα ίου. Η οσιακή κο ίμηση του αγίου Κλήμεντος συνέβη στιξ 27 Ιουλίου 916. Όμως η ημέρα της μνήμης του ποικίλει. Εορτάζεται στ«; 29 Ιουλίου, στlς 22 Νοεμβρίου και σε άλλες ημερομηνίες. Στη δlκή μας ιερά μονή, επικράτησε να πανηγυρίζεται το Σάββατο μετά την εορτή των Εισοδίων. Ο Όσως Αντώνως εκοψήθη την 1 Ιανουαριου και τιμάται στιτ; 17 Ιανουαρίου. Η μνήμη του Αγίου Γρηγορ ίου, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά γεραίρεται εδώ κυρίως κατά την Δεύτερη Κυριακή των Νηστειών, αλλά και στ«; 14 Νοεμβρ ίου μαζ ί με όλη την αγία του Qlκογένεια, και φυσικά τον όσιο Θεοδόσιο. Ο Όσως Αθανάσιοξ ο Μετεωρ ίτης σης 20 Απριλίου. Ο Όσως Θεοδόσως ο εν Τορνόβω τιμάται στ«; 12 Φεβρουαρίου κυρίως.

27 Ι Ο Όσιος Διονύσιοξ, ο κτίτοράς μας, εορτάζει στις 23 Ιανουαρίου. Ο Όσιος Νικάνωρ ο εν Καλλιστράτω τω Όρει στις 7 Αυγούστου. Ο Όσιος Θεοφάνης στις 18 Αυγούστου. Ο Άγιος Θεωνάς στις 4 Απριλίου. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στις 24 Αυγούστου. Ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριοξ στις 24 Ιουνίου.

28 Οι Ηγούμενοι τη; μονής μας Από τον μεγάλο άγιο της Μονής μας. τον Όσιο Διονύσιο. αυτόν που οργάνωσε κοινοβιακά και ανακαίνισε ριζικά το μοναστήρι ( ) μέχρι των ημερών μας. ένας μεγάλος αριθμός μοναχών απαρτίζει τον Κατάλογο των ηγουμένων μας. Ουσιαστικά όμως αφού δεν έχουν εκδοθεί όλα τα αρχειακά έγγραφα, μπορούμε να μιλήσουμε με κάποια βεβαιότητα για την περίοδο μετά την καταστροφή του και πιο σίγουρα για τον 200 και τον 21ο αιώνα. Για τον 190 αιώνα αντλούμε πληροφορίες από τις επιγραφές στα διάφορα κειμήλια και κυρίως από όσες βρίσκονται στις θήκες των αγ ίων λειψάνων. στις λειφανοθήκεξ Μελέτιος. Λειψανοθήκη τιμίας κάρας Αγίου Κλήμεντος 1827 Συμεών μοναχός. Λειψανοθήκη τμήματος Αγίου Τρύφωνος 1835 Συμεών μοναχός. Επιγραφή στη ράχη καλύμματος αγίου ευαγγελίου 1849 Αγαθάγγελος ιερομόναχος. Λειψανοθήκη τμήματος Αγίου Χαραλάμ πους Ο μακαριστός π. Αρσένιος. που εγκαταστάθηκε εδώ περί το 1927 και για πολλές δεκαετίες υπήρξε ο στυλοβάτης και η Ψυχή του Προδρόμου. συνέταξε και έναν πρώτο Κατάλογο των ηγουμένων που πέρασαν στα χρόνια του. Αλλά και ο π. Γεώργιος Ζέρης προσπάθησε να συμπληρώσει τον Κατάλογο των ηγουμένων και τον δημοσίευσε στο τεύχος με την ιστορία του μοναστηριού. Αλληλοσυμπληρούμενοι οι δύο Κατάλογοι μας δίνουν τον παρακάτω π ίνακα που έχει ως εξής και τιτλοφορείται:

29 Δ ιατελέσαντες Η γούμενοι-ιερομόναχοι-μοναχοί 180ς αι. Θεόφιλος Διάκονος. ο κατοπινός μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Μελέτιος ιερομόναχος. εκ Βερροίας Αγάπιος ιερομόναχος. Μπάρμπεση (σημερινή Βεργίνα) Δανι ήλ μοναχός Κλήμης μοναχός Θεόκλητος μοναχός Προκόπιος ιερομόναχος Διονύσιος μοναχός Άνθιμος Ζησόπουλος. Μπόστιανη (Ριζώματα) Πιερίων Ιωαννίκιος Μ ηλιόπουλος. Βεροιώτης Αγαθάγγελος Μοναχός. Μπόστιανη Πιερίων Διονύοιοξ, από Κατράνιτσα Αγαθάγγελος. από Ριζώματα Άνθιμος ιερομόναχος. Ριζώματα εόφυτος μοναχός Αρσένιος Αθαν. Μπουγαλήξ, Κλήμα Δωρίδος 190ς αι

30 1928 Κωνστάντιος Μοναχός-Βασίλειος Βόκκας (εγγαμο.; ιερέαξ), Βέροια 1930 Πολύκαρπος 1931 Καπετάν Τσεκούρας 1933 Διακο-Αριστόβουλω; Βατοπαιδινόξ 1934 Γερμανός Ιερομόναχος. Χίος 1935 Θωμάς μοναχός 1937 Ιωακείμ μοναχός -Αντώνιος Μακρής. Βεροιώτης 1938 Αθανάσιος μοναχός. Βέροια 1939 Αντώνιος μοναχός. Βέροια 1941 Αργύριο; μοναχός 1941 Βησσαρίων Χαϊδευτόξ. Ιερισσόξ Χαλκιδική; Μπρούγκας Αθανάσιος (έγγαμοξ Ιερεύς εκ Ριζωμάτων. εφημέριος χωρίου Αγ. Βαρβάραξ) 1944 Πρόχορος μοναχός 1946 Γεώργιος Ζέρης (έγγαμο; Ιερεύξ), Πολυδενδρι Πιερίων 1950 Γεώργιος μοναχός!951 Λεόντιος μοναχός, Παλιογράτσιανο 1952 Χρυσόστομος Καραβέλ/ας. Σάμιος

31 1953 Παύλος, Λευκάδα 1954 Αργύριος Ευθυμίου (εγγαμτ»; Ιερεύξ), Καλύβια Ελαφϊνας 1954 Γεώργιος Ζέρης 1956 Σπυρίδων μοναχός 1957 ικηφόρος, Σύρα 1958 Σάββας Βλάχος, έως Νεκτάριος Στεργίου, Κλήμα Δωρίδοξ 1963 Δαμιανό; Μαυρίδη; ιερομόναχος 1964 Ν ικόλαος μοναχός 1965 Χρυσόστομος μοναχός 1966 Στέφανος μοναχός 1967 Μάρκος μοναχός Αντώνιος Πασβάντης-Σάββας Κυριατζής 1987 Γρηγόριος Σοφόξ, Κρανιά Ελασσώνος 2007 Πορφύριος Μ πατσάράξ, Πολυδενδρι Ημαθίαξ t Στη συνέχεια αξίζει να αναφερθούμε επί τροχάδην στους τελευταίουτ; μας ηγουμένους. Κατ' αρχάς θα πρέπει να αναφερθεί ότι, μετά την ολοσχερή καταστροφή του 1822, το μοναστήρι δεν κατάφερε να ορθοποδήσει και να αποκτήσει μοναστική αδελφότητα. Ιδίωτ; τον περασμένο αιώνα και μετά τους πολέμου; ένας ή δύο μοναχοί εγκαταβιούσαν εδώ, ενώ ο ηγούμενος οριζόταν από τον Μ ητροπολίτη Βεροίαξ ως ηγουμενεύων. 3 3

32 / Σύμφωνα με τον Καταστατικό / Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, ηγούμενος και καθη γούμενος ονομάζεται ο ηγουμενεύων που έχει εκλεγεί από την αδελφότητα κάποια; μονής. Ο π. Γεώργιο; Ζέρης στην αρχή εργαζόταν στο Μοναστήρι του Προδρόμου σαν υπάλληλος. Από τότε όμως που χειροτονήθηκε ιερεαξ, οριζόταν από τους διαφόρουξ μητροπολίτες να ενδιαφερεται για τις ποικίλα; υποθέσει; του. Αυτά; καίτοι έγγαμος. υπηρετούσε με αυταπάρνηση το μοναστήρι, εξασφάλισε την υπάρχουσα περιουσία του, πολλές φορές 3 4

33 και δικαστικά ακόμα. ανακαίνισε κάποιες πτέρυγες και επί πλέον μας παρέδωσε γραπτώς σημειώσεις πολύτιμες για την ιστορία της Μονής. Εξασφάλισε επίσης την απόλυτη κυριότητα της Ιεράς Μ ονής του Τιμίου Προδρόμου στο περεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. που χτίστηκε σε ερείπια αρχαίας ομώνυμης Μονής. αφιερωμένης φυσικά και εκείνης στον λαοφιλέστατο Άγιο Γεώργιο. που υπήρχε δίπλα στην εν χρήσει γέφυρα του Αλιάκμονα,. Ο πατήρ Γεώργιος ακόμα σε συνεργασία με το Β'ΣΣ διάνοιξε - 35

34 και τον δημόσιο δρόμο προς το Μοναστήρι. α αρχιμανδρ ίτη; Ν ε κτάρ ι ος Στεργ ίου, προερχόμενος από την Ιερά Μονή των Ιβήρων του Αγ ί ου Όρους. ηγουμένευσε επί αρχιερατε ίαξ του σοφού και λογ ί ου ιεράρχου Καλλιν ίκου του Χαραλαμπάκη. Επί ηγουμενίας του π. Νεκταρίου κτίστηκε με τσιμέντα η ΒΑ πλευρά της Μονής και ανακαινίστηκε εν μέρει το Καθολικό. ο κεντρικός δηλαδή ναός της. α αρχιμανδρίτη; Σάββας κ» ριατζής. προερχόμενος και αυτός από το Άγιον Όρος. ηγουμενευσε επί αρχιερατε ίαξ του Μ ητροπολίτη Παύλου του Γιαννικό-

35 π ουλου. Μετά την κοίμηση του πατρός Σ άββα. ορ ίστηκε ως ηγούμ ε νος της Μονής ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως αρχιμανδρ ίτη; Γρηγόρ ιος Σαρός. καταγόμενος από την Κραν ιά Ελασσώνος. Ο πατήρ Γρηγόριος εκάρη μοναχός εδώ το 1971, και μετά από σύντομη εφημεριακή διακονία, διορί στηκε ιεροκήρυκας. και το 1987 ανέλαβε την διοίκηση του Μοναστηριού μας. Κατά το τρέχον έτος ο πατήρ Γρηγόριος συνταξιοδοτήθηκε από τα ιεροκηρυκτ ικά του καθήκοντα. Μ ε γράμμα του ο Σεβασμιώτατος τον ευχαρ ίστησε γι α την πολυετή και καρπαρ όρο προσφορά του στην εκκλησ ία. Για την συνέχιση της ζω ή ς το υ μοναστηριο ύ, ο Σεβασμιώτατος σκέφτηκε να απευθυνθε ί σε κάποιο αγιορε ιτυω μοναστήρι. ώστε έμπειρος αγιορείτης να αναλάβει την ηγουμενεία του. Έτσι απευθύνθηκε στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους. και ο ηγούμενος της Μονής, αρχιμανδρίτη; Ελισα ίοξ, ευλόγησε και απέ στει λε για τον σκοπό αυτόν τον καταγόμενο από την περιοχή μοναχό Πορφύρ ιο, τον οποίον Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Κύριος κ. Παντελεήμων χειροτόνησε και κατέστησε αρχιμανδρίτη και ηγο ύ μενο της Μονής.

36 Από το Β ιβλιο των Προσκυνητών Αγιακό ποτάμι ο Αλιάκμοιιας. Ο Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιος Είθε να μας σκεπάζει με τις φτερούγες του ο Τίμιος Πρόδρομο ς Μοναδική σε τοπο θεσία και μοναχισμό μονή Ο Θεός να ανταποδίδε ι τους κόπους και τις θυσίες των πατέρων και είθε με τις πρεσβείες ων ΑΎίων των ασκησάντω ν ενταύθα να αναδειχθεί και πάλι η Μονή σε Λαύρα με νέους αύίους μοναχούς. Απέραντη γαλήνη και ησυχία Αναγέννηση ψυχής Η αγιότητα και η ευλούία που αναδύεται από ετούτη την μαγευτική τοποθεσία που ευρισκόμεθα ήταν αδύ νατο ν να μας αφήσουν ασυγκίνητους. Ευχαρ ιστούμε τον Τριαδικό εό και δι ' ευχών των αγίων, είθε ο Τίμιος eόδρομος να φωτίσε ι τα σκοτεινά μονοττα της Ψυχής μας. Αύγοuστος 2004 Η ζωή είναι μικρή για να κρατάς μίσος. Δίνε aι μη ζητάς τίποτα. Αγάπα, συγχώρα και ήσε.

37 Άγια. ΛεΙψανα Χωρ ίς καμ ία απολύτως αμφισβήτηση, τα άγια λείψανα, μέρη δηλαδή από το αθλητικό σώμα, των αγίων, θεωρούνται τα τιμαλφεστερα κειμήλια για ένα μοναστήρι. Με άγια μαρτυρικά λείψανα καθαγιάζεται και εγκαινιάζεται κάθε ορθόδοξη εκκλησία, τα άγια λείψανα ενισχύουν τουξ μοναχούς στον καλόν αγώνα της πνευματικής ζωής. Τα άγια λείψανα καταστάθηκαν ναός του Αγίου Πνεύματος και ενισχύουν κάθε πιστό. και περισσότερο τους συνεχώς αγωνιζόμενους μοναχούς, κατά την περίοδο που βρισκόμαστε στον αγωνιστικό στίβο της επίγειαξ ζωής μας. Στο μοναστήρι αυτό, οι προαπελθόντες πατέρες φρόντισαν να θησαυρίσουν αρκετά άγια λείψανα, και να τα φυλάξουν σε πολύτιμες και πολυποίκιλτεξ, ασημένιες κυρίως, λειψανοθήκες. Η Ιερά Μονή Διονυσίου από το Άγιον Όρος προσέφερε στο μοναστήρι μας, εφόσον τιμούν και οι δύο τον Μέγα Πρόδρομο, ένα από τα δάκτυλα της χειρός του βαπτιστού και φίλου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και αυτό το άγιο λείψανο είναι οπωσδήποτε ο μεγαλύτερος θησαυρός της μονής μας. Η κάρα του αγίου Κλήμεντος, ο οποίος υπήρξε θρέμμα της μονής και έγινε αρχιεπίσκοπος Αχριδοξ, θησαυρίζεται εδώ από τον 120 αιώνα, σύμφωνα με την επιθυμία του ίδιου του αγίου. Είναι πολύ χρακτηριστικό το ότι η προσωπίδα μπροστά στην αγία κάρα είναι κατά πολύ αρχαιότερη και μάλλον είναι αρχαίο εύρημα σε μακεδονικό τάφο..39

38 Από το ασκητικό και πολύπαθο λείψανο του Αγ ίου Ιωάννου. αρχιεπισκόπου της Βασιλευούσηξ, του Χρυσοστόμου. θησαυρίζονται αρκετά μέρη στο μοναστήρι. σε διάφορεξ λειψανοθήκες. Σε αργυροχρυσοποϋαλτη όμως θήκη του έτους 1828 είναι τοποθετημένη η μία επιγονατίδα του αγίου. Σε νέα ασημένια λειψανοθήκη. του τοποθετήσαμε το δέρμα του συγκεκριμένου μέρους. που φυλασσόταν πρόχειρα. Σε κεφαλόσχημες θήκες, που είναι τοποθετημένες σε πολύγωνες ασημένιες λειψανοθήκες, φυλάσσονται μέρη από τα άγια λείψανα των αγίων Χαραλάμπουξ, Τρύφωνος και της αγίας μεγάλομάρτυρα; Βαρβάραξ. Σε κιβωτιόσχημες χαμηλές λειψανοθήκες. ασημένιες αλλά και μπρούντζινεξ, είναι τοποθετημένα μέρη αγίων λειψάνων των αγίων Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Θαλλελαίου των αναργύρων, Νικολάου επισκόπου Μύρων, Χαραλάμπουξ, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Διονυσίου του 4 0

39 Αρεοπαγίτου, Αρτεμίου του στρατηλάτου, Λουκά του αποστόλου και άλλων αγίων. Η κάρα του αγίου Κλήμεντος προσκαλείται κατ' έτος από τα χωριά των Πιερίων, ενώ παλαιότερα έφθανε μέχρι και το Βελβεντό, για τον αγια σμό όχι μόνο των ανθρώπων αλλά και των βοοειδών και των ποιμνίων. Κατά το τρέχον έτος 2007, που εορτάζονται τα 1700 έτη από την μαρτυρική εν εξορίαις κοίμησή του, η λειψανοθήκη του 1828 με το γόνυ και η άλλη με το δέρμα του αγίου Χρυσοστόμου, με την σεπτή ευλογία του αγίου μας ποιμενάρχη, μεταφέρθηκαν για προοκύνημα και αγιασμό των πιστών σε διάφορα μέρη της Μ ητροπόλεώς μας. Αλλά και άλλα άγια λείψανα μεταφέρονται, κατά περίπτωση, όταν ευλογεί ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης μας, στις ενορίες της μητροπόλεώς μας για ενίσχυση στον πνευματικό αγώνα του λαου. 41

40 Ιερά. Κειμήλια.+ ωτ- εν ΑτΙΟΙΣ ι:jat,oσ ΗΜσ κ λ' ρχ ιε η ι ι κ ο' π στ fιοτλ Γ ΛΡrλΣ τ ο τ Ο' ),ΙΟ ΛΟΓΗΤΟ"- ΑΛΟ ΜΕΝΗ )frihi»ο ε ra Ι;Δ. ~ τ-:..;.ι\jo... λ _~... -a Bν~ ιποί ΔΗΜΗΤ ριότ τ οτ" J.1).MA ΤΕΙΝΌ 'J"'.:.Ι. Ε" Ν F. Τ J' Η, Σ ι. 1,.8+. n; Δφ...~ Θι.ι..n" ~ ;( r. '-o ~ LICE~ZA ΟΕ ' SU ' I k J Oa.. 4 '2

41 43

42 Ι Ι Ιερατική Σχολή ΤιμΙου Προδρόμου Δίπλα στον αρχαίο ναό της Μεταμορφώ σεως του Σωτήροξ, μέσα στον περίβολο της Μονής μας, σώζεται το κτίσμα όπου είχε εγ κατασταθεί για μία σχεδόν δεκαετία η Ιερατική Σχολή. Από αυτήν αποφοίτησαν δεκάδες μαθητών, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ως ιερείς αλλά και δά σ καλοι στα χωριά της Ημαθίας και μάλιστα σε περιόδους π ολ ύ δύ σκολες για τα πράγματα της Μακεδονίας μας. Η Σχολή έκλει σε τελικώς κατά το έτος λόγω ενεργειών του Υπουργείου Παιδείας. που ανέλαβε να διορίζει τους δασκάλους κ αι τους ιερείς στην απελευθερω μέν η πλέον Μακεδονία. Ήδη συγκεντρώνουμε υλικό από τους απογό ν ο υ ς των μαθητών. ώστε σε πολύ μικρό χρονι κό διά στημα, να λειτουργήσε ι έκθε σ η, που να θυμί ζει μία ακόμα π ρ οσφ ο ρά του μονα στ ηριού προς τον λαό του Θεού. 11i)f.,-ι- \tl1 t.1\ \\,II. ~~~~,,8J. ~OΙAl. Ι,.~ " Ε Ν Δ Ε ι 'Κ τ ι ι.ι;: Ο Ν Ι:\. 'IΙT~ tl e-.o- ';,:::=-,,,,, - "- -~γ~ Ι i._......z: "JI...,... Ι Κl'λτιι.:Ηr ZItJλll%.κr "" I.J~ ~ _."--' ~... - t.ri... -,.-~ ι.~:.~a ~"-f../' -'-, " ~.'''''':''' ~'' '1' ~ ι-ι'ιι

43 Άλλα μοναστικά κτίσματα πέqιξ της Μονής Στην ευρύτερη περιοχή, γύρω από το κεντρικό μοναστήρι υπάρχουν, σήμερα δυστυχώς σε ερείπια. και άλλα μοναστήρια, ησυχαστήρια, κελλιά και καλύβες. όπου έζησαν κα ι ασκήθηκαν κατά καιρούς οι προαπελθόντες πατέρες μας. Σύμφωνα με τα γραφόμενα του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Ζερη, υπήρχαν: Μοναστήρ ια Αγίου Αντωνίου, πλησίον του Αλιά κμονοτ; Παναγίαξ, η νυν Αγ ίου Θεοφάνους Αγίας Τριάδοξ, εις το Κοιμητήριον Αναλήφεξ, άνωθεν του Κοψητηρίου Παλαιά μονή. προς τ«; Φλαμουριέξ Αγίου Κωνσταντίνου, κάτω ε«; τον Αλιάκμονα Ιεραί Μ ονα ί εις το Δάσο ς Αγίου Λαζάρου, άνωθεν της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Παλαιομονάστηρον, άνωθεν χωρίου Μετόχι Ιερά Μονή ταξιαρχών, εις τα όρια Βεργινηξ-Μετοχίου -Χαράδρας Ιεροί ναοί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, κάτωθεν της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου

44 Ναός άνευ ονομασίας πλησίον του Παλαμά. άνωθεν. κοντά εις τον μπαχτσέ Αγίου Θεοδώρου. προτού φθάσομε στην Ιερά Μονή. εις την ομώνυμον θέσιν. όπου υπάρχει σήμερον η βρύση και εικονοστάσιον Εκκλησία εις την θέσιν Ζαχαρϊα βαρκά Εκκλησία Αγίου Αθανασίου, έναντι Ι. Μ. Μπαχτσέ, Φλαμουριές Ασκ ηταρ ιά Εν όλω οκτώ γύρωθεν της Μονής Κελλιά Τέσσαρα Επάνω εις την θέσιν Κουκουλιάνοξ, εις το δασος κάτω του παλαιοκάστρου, απέναντι εις την Μονήν του Αγίου Λαζάρου. και ένα άνωθεν του Κοιμητηρίου, λεγόμενον των Πνευματικών. Καλύ β α Αγίου Γρηγορίου, κοντά εις ιερόν ναόν Αγίου Γρηγορίου Αγ ίασμ α Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Υδρόμυ λοι Εις θέσιν Χλιαρό Νερό κάτω της Μονής. και δίπλα υπήρχε μπατάνι με καλύβα μοναχών. Εις το χωρίον Βεργίνα τέσσαρες Εις το χωρίον Νεόκαστρον δύο Ε«; το χωρίον Ρυάκια άλλοι δύο

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Αγιο Ορος: Mία Πολιτεία αφιερωμένη στην προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Διαβάστε επίσης: Τα Πάθη του Χριστού: Η Μεγάλη Εβδομάδα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Αγιο Ορος: Mία Πολιτεία αφιερωμένη στην προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Διαβάστε επίσης: Τα Πάθη του Χριστού: Η Μεγάλη Εβδομάδα ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 7 - Κυριακή 8 Απριλίου 2012 Διαβάστε επίσης: Τα Πάθη του Χριστού: Η Μεγάλη Εβδομάδα «Ολος ο κόσμος πρέπει να μάθει Ελληνικά, επειδή μας βοηθάνε να καταλάβουμε την δική μας γλώσσα»

Διαβάστε περισσότερα

Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες

Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες w w w. p e m t o u s i a. g r 15 Ιανουαρίου 2012 Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες 2 Τεύχος Ο άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης της Μονής Οσίου Δαυΐδ στην Εύβοια (1920-1991) Αρχιμ. Κύριλλος, Καθηγούμενος Οσίου Δαυΐδ Γέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1

Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1 65 ΤΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Αφιέρωμα στον θρησκευτικό, αρχαιολογικό και πολιτιστικό Tουρισμό. sd Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Αφιέρωμα στον θρησκευτικό, αρχαιολογικό και πολιτιστικό Tουρισμό. sd Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014. ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 31 Μαΐου - Κυριακή 1 Ιουνίου 2014 Mετέωρα Αφιέρωμα στον θρησκευτικό, αρχαιολογικό και πολιτιστικό Tουρισμό 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΛΑΔΑ: Μία χώρα που προσφέρει Tουρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ Α.Ε.Μ. 1020 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί

ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί Προσκύνημα στους Ναούς και τις Μονές της Λευκάδας ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ email: tourismos@lefkada.gr www.lefkada.gr 1 ΕΥΡΩΠΗ - ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ για Πρίντεζι για Ανκόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ή προσοχή των ερευνητών. Ιστορικών καί αρχαιολόγων, έχει στραφεί ώς σήμερα κυρίως στήν ανεύρεση νέων στοιχείων πού αφορούν βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 5 - Κυριακή 6 Ιουλίου 2014. Αφιέρωμα στην 42η Κληρικολαϊκή στη Φιλαδέλφεια

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 5 - Κυριακή 6 Ιουλίου 2014. Αφιέρωμα στην 42η Κληρικολαϊκή στη Φιλαδέλφεια ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 5 - Κυριακή 6 Ιουλίου 2014 Αφιέρωμα στην 42η Κληρικολαϊκή στη Φιλαδέλφεια Η παρούσα αφιερωματική έκδοση στην 42η Κληρικολαϊκή Συνέλευση στηρίχθηκε μερικώς με χορηγίες από την «Ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA 2-32 AΦIEPΩMA. Aπό την Προύσα στον Προυσό Eυρυτανίας Oι περιπέτειες και η εύρεση. H εικόνα της Παναγίας

A ΦIEPΩMA 2-32 AΦIEPΩMA. Aπό την Προύσα στον Προυσό Eυρυτανίας Oι περιπέτειες και η εύρεση. H εικόνα της Παναγίας A ΦIEPΩMA KYPIAKH 15 AYΓOYΣTOY 1999 2-32 AΦIEPΩMA H εικόνα της Παναγίας. Aπό την Προύσα στο σπήλαιο του Προυσού Eυρυτανίας. Tου Aθανασίου Παλιούρα Aρχιτεκτονική φυσιογνωμία. Eξέλιξη, καταστροφές και σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ DYTIKH FRAGKISTA 94_Layout 1 21/07/2011 7:17 ΠΜ Page 1 Κωδικός 4594 ΙΛΙΟΥ 90 Γραφεία: Κολωνού & Λεωνίδου 20 104 36 Αθήνα Τηλ.: 210 5242 995 ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΙΕυθυΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Συνέντευξη, με σημαντικές τοποθετήσεις για τα θέματα Πίστεως και της Ιεράς παραδόσεως της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, παραχώρησαν ο Πνευματικός Προϊστάμενος της

Διαβάστε περισσότερα

Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν

Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν Α. ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 1. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ IΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν Ἱερό Ναό τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν καί ἄλλοι δύο Ναοί πρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 7ο Απρίλιος - Ιούνιος 2011 Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Γ Γυμνασίου Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Σχολικό έτος 2013-14 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ Εμ. Η6-Η7- Ζ7 Ο Εμμανουήλ Αγγελάκης γεννήθηκε, το 1856 στο χωριό Αρμένι της Σητείας. Πιθανόν γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία Αν έχετε ακούσει να σας μιλούν για την κυκλαδίτικη μαγεία, θα τη βρείτε οπωσδήπ καθώς θα ανηφορίζετε μέσα στα γραφικά στενοσόκακα της Φώρας για να φτ λόφου με τις κάτασπρες εκκλησούλες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Στεφανόπουλος: Ο επιφανής κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Ορθοδοξίας

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Στεφανόπουλος: Ο επιφανής κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Ορθοδοξίας ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 4 - Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014 AΦΙEΡΩΜΑ Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Στεφανόπουλος: Ο επιφανής κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Ορθοδοξίας 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Παραδοσιακό φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ fckkjihgugtiko Ή^ΡΙΦΛΙΚΦ a f f t H M t t M EKAIAETAI ME ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ TOY ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Γ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΑΡΥΤΗΣ: Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (f) 1933 ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Tα Aγια Mετέωρα 2-19 AΦIEPΩMA. Iστορικό χρονικό της μετεωρίτικης μοναχοπολιτείας 20 KPITIKH 21 BIBΛIO 22 ΘEAMATA 23 ΓEYΣEIΣ 24-31 THΛEOPAΣH

A ΦIEPΩMA. Tα Aγια Mετέωρα 2-19 AΦIEPΩMA. Iστορικό χρονικό της μετεωρίτικης μοναχοπολιτείας 20 KPITIKH 21 BIBΛIO 22 ΘEAMATA 23 ΓEYΣEIΣ 24-31 THΛEOPAΣH A ΦIEPΩMA KYPIAKH 6 ΦEBPOYAPIOY 1994 2-19 AΦIEPΩMA Tα Aγια Mετέωρα. Σύντομο ιστορικό χρονικό της μετεωρίτικης μοναχοπολιτείας. «Iσάγγελη πολιτεία». Eξι αιώνων ορθόδοξη μουσική, μαρτυρία και δράση. Oι έρευνες

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νομού Σερρών κατά την Τουρκοκρατία ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤOY ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Ιστορία του νομού Σερρών κατά την Τουρκοκρατία ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤOY ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ Ιστορία του νομού Σερρών κατά την Τουρκοκρατία 411 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤOY ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 1. Τουρκοκρατία στις Σέρρες 1.1. Πολιορκία των Σερρών από τους Τούρκους Όσο πολιορκείτο η

Διαβάστε περισσότερα

9 η Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

9 η Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 9 η Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Φεβρουάριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σελίδα 1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ -1-2. ΕΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαλόχαρη Τήνου. Σας ευχόµαστε Καλό καλοκαίρι και καλή αντάµωση στο χωριό.

Μεγαλόχαρη Τήνου. Σας ευχόµαστε Καλό καλοκαίρι και καλή αντάµωση στο χωριό. Μεγαλόχαρη Τήνου Σας ευχόµαστε Καλό καλοκαίρι και καλή αντάµωση στο χωριό. 2 ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΤΡΙMHNIAIA EKΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡ/ΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακοπές. Σημαντικό έργο για Ανάπτυξη, Πολιτισμό, Τουρισμό. Βίκυ Καγιά. Θρηνεί το Ευπάλιο & η Δωρίδα. στο Δήμο Ευπαλίου.

Διακοπές. Σημαντικό έργο για Ανάπτυξη, Πολιτισμό, Τουρισμό. Βίκυ Καγιά. Θρηνεί το Ευπάλιο & η Δωρίδα. στο Δήμο Ευπαλίου. ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Πρατίνου & Δούριδος 8-11634 Αθήνα Αρ. Φύλλου 88 Μαι. - Ιουν. - Ιουλ. 2009 Με νέο προπονητή, τον έμπειρο Σταύρο Σταύρου, ο Απόλλων Ευπαλίου, ξεκινά τα νέα του

Διαβάστε περισσότερα

Ω χ!το ξέχασα... Ε 1. Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς. και ακόμα...

Ω χ!το ξέχασα... Ε 1. Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς. και ακόμα... Ω χ!το ξέχασα... Σ χ ο λ ι κ ή η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α α π ό τ α Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς Ε 1 Συνέντευξη με τον Σεβασμιώτατο

Διαβάστε περισσότερα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 32 ο Αρ. Φύλλου: 124 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία GREECE Τηλ.: 210 25.16.938

Διαβάστε περισσότερα

πανελλαδικη δημοσκοπηση ΤΗΣ Προβάδισμα 0,8% για τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές - Τρίτο «κόμμα» οι αναποφάσιστοι ΑΓΩΝΑΣ με ΣΤΗθΟΣ

πανελλαδικη δημοσκοπηση ΤΗΣ Προβάδισμα 0,8% για τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές - Τρίτο «κόμμα» οι αναποφάσιστοι ΑΓΩΝΑΣ με ΣΤΗθΟΣ 2 μοναδικεσ ΠρΟσφΟρεσ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ... 11 τραγουδια από τον τα Ιερα ΠροσκΥνΗματα τησ κρητησ του ΒιτΣΕΝτΖου κορναρου σε μουσική ΧρΗΣτου ΠαΠαδοΠουΛου + τα μοναστήρια της ορθοδοξίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΦΙΛΙΩΤΕΣ

Περιεχόμενα ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΦΙΛΙΩΤΕΣ ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΤΡΙMHNIAIA EKΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡ/ΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ» ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 25 Τ.Κ. 10678-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Βυζαντινή αυτοκρατορία Α. Βυζαντινή αυτοκρατορία ονομάστηκε κατά τη

Διαβάστε περισσότερα