ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2007) 190 τελικό 2007/0069 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής (υποβληθείσες από την Επιτροπή) EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η Ουκρανία έχει εκφράσει επανειλημμένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απλούστευση των θεωρήσεων που χορηγούνται στους πολίτες της. Στο σχέδιο δράσης για την πολιτική της ΕΕ έναντι της Ουκρανίας, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας στις 21 Φεβρουαρίου 2005, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να καθιερωθεί εποικοδομητικός διάλογος για την απλούστευση των θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας, ενόψει της προετοιμασίας των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία απλούστευσης των θεωρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προόδου των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Στα συμπεράσματα της 21 ης Φεβρουαρίου 2005, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων συμφώνησε να μελετήσει, ενόψει των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας, πριν από την επόμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας, τις διάφορες επιλογές όσον αφορά τον τρόπο, και το πλαίσιο, απλούστευσης της χορήγησης θεωρήσεων, τηρώντας παράλληλα αυστηρά τις απαιτήσεις ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας. Κατά τη συνάντηση της υπουργικής «τρόικας» του τομέα «δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας», στις 25 Φεβρουαρίου 2005, η Επιτροπή αναγνώρισε την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ουκρανία στην απλούστευση των θεωρήσεων και επεσήμανε ότι προτίθεται να καταβάλει προσπάθειες ώστε να υπάρξει πρόοδος στον τομέα αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την Ουκρανία. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το πρόγραμμα της Χάγης, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2004, αναφέρει ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να εξετάσουν, με σκοπό την επίτευξη κοινής προσέγγισης, «κατά πόσον στα πλαίσια της πολιτικής επανεισδοχής της ΕΚ, θα πρέπει να διευκολυνθεί, κατά περίπτωση, η έκδοση θεωρήσεων μικρής διάρκειας για υπηκόους τρίτων χωρών, όπου είναι δυνατόν και σε βάση αμοιβαιότητας, στα πλαίσια μιας πραγματικής σύμπραξης στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση». Μετά την εξουσιοδότηση που έλαβε η Επιτροπή από το Συμβούλιο στις 7 Νοεμβρίου 2005, άρχισαν στις Βρυξέλλες, στις 22 Νοεμβρίου 2005, διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής, παράλληλα με τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία επανεισδοχής. Στις 25 Ιανουαρίου 2006, στις 27 Φεβρουαρίου 2006, στις 20 Ιουλίου 2006 και στις 10 Οκτωβρίου 2006 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ακόμη γύροι διαπραγματεύσεων, εναλλάξ στο Κίεβο και τις Βρυξέλλες, και εκ παραλλήλου («back-to-back») με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ ΕΚ και Ουκρανίας. Επιπλέον, οι επίσημες διαπραγματεύσεις, σε πολλές περιπτώσεις, είχαν προετοιμαστεί από ανεπίσημες συσκέψεις εμπειρογνωμόνων. Στον τελευταίο επίσημο γύρο διαπραγματεύσεων, στις 10 Οκτωβρίου 2006, η Επιτροπή υπέβαλε στην ουκρανική πλευρά ένα συνολικό συμβιβασμό («package deal») και για τις δύο συμφωνίες. Στις 25 Οκτωβρίου, ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφόρησε την Επιτροπή ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να αποδεχθεί τον συμβιβασμό αυτό. Τα τελικά κείμενα των συμφωνιών για την απλούστευση των θεωρήσεων και την EL 2 EL

3 επανεισδοχή μονογραφήθηκαν στις 27 Οκτωβρίου 2006, με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας στο Ελσίνκι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη διαπραγματευθεί μια συμφωνία για την απλούστευση των θεωρήσεων με τρίτη χώρα (τη Ρωσική Ομοσπονδία). Η εμπειρία από τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις ήταν χρήσιμη για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων υπήρξε τακτική ενημέρωση και διαβούλευση με τα κράτη μέλη στις συναφείς ομάδες εργασίας και επιτροπές του Συμβουλίου. Από την πλευρά της Κοινότητας, νομική βάση της συμφωνίας είναι το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο β) σε συνδυασμό με το άρθρο 300 της συνθήκης ΕΚ. Οι συνημμένες προτάσεις αποτελούν τις νομικές πράξεις για την υπογραφή και σύναψη της συμφωνίας. Το Συμβούλιο θα αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία. Βάσει του άρθρου 300 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ, θα πρέπει να ζητηθεί επίσημα η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας. Η προτεινόμενη απόφαση σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ορίζει τις εσωτερικές ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την πρακτική εφαρμογή της. Συγκεκριμένα, ορίζει ότι η Επιτροπή, επικουρούμενη από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, εκπροσωπεί την Κοινότητα στη μεικτή επιτροπή που συγκροτείται βάσει του άρθρου 12 της συμφωνίας. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4, η μεικτή επιτροπή για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων μπορεί να θεσπίσει τον εσωτερικό της κανονισμό. Η θέση της Κοινότητας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα καθορίζεται από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με ειδική επιτροπή που διορίζεται από το Συμβούλιο. Επισημαίνεται ότι στις 31 Μαρτίου 2005 ο πρόεδρος Γιουστσένκο υπέγραψε το διάταγμα σχετικά με την «προσωρινή καθιέρωση του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας». Σύμφωνα με το εν λόγω διάταγμα, από την 1η Μαΐου μέχρι την 1 η Σεπτεμβρίου 2005 παραμένει σε ισχύ στην Ουκρανία καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της ΕΕ και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας. Η ισχύς του καθεστώτος αυτού παρατάθηκε και μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2005, ενώ από την 1 η Ιανουαρίου 2006 ισχύει και για τους πολίτες της Ισλανδίας και της Νορβηγίας. Σχετικά με το θέμα αυτό, το σχέδιο συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων αναφέρει, στο άρθρο 1 παράγραφος 2, ότι, αν η Ουκρανία θεσπίσει εκ νέου την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της ΕΕ, θα ισχύουν αυτομάτως για τους τελευταίους, σε βάση αμοιβαιότητας, οι ίδιες διευκολύνσεις που παρέχονται βάσει της συμφωνίας στους ουκρανούς πολίτες. 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι στόχοι που καθορίστηκαν από το Συμβούλιο στις διαπραγματευτικές οδηγίες του έχουν επιτευχθεί, και ότι το σχέδιο συμφωνίας για την απλούστευση των θεωρήσεων είναι αποδεκτό από την Κοινότητα. EL 3 EL

4 Το τελικό περιεχόμενο του σχεδίου μπορεί να συνοψισθεί ως εξής : κατά κανόνα, για όλους τους αιτούντες θεώρηση, η απόφαση για την έκδοση ή μη της θεώρησης θα λαμβάνεται εντός δέκα ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έως τριάντα ημερολογιακές ημέρες, εάν απαιτείται περαιτέρω ενδελεχής εξέταση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η προθεσμία για τη λήψη απόφασης μπορεί να μειωθεί σε δύο εργάσιμες ημέρες ή και λιγότερο το τέλος θεώρησης για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων των ουκρανών πολιτών θα ανέρχεται σε 35 ευρώ. Αυτό το τέλος θα ισχύει για όλους τους ουκρανούς που υποβάλλουν αίτηση θεώρησης, και αφορά τόσο τις θεωρήσεις μιάς εισόδου όσο και τις θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου. Υπάρχει δυνατότητα χρέωσης υψηλότερου τέλους 70 ευρώ με ορισμένες εξαιρέσεις σε περίπτωση επειγόντων αιτημάτων, εφόσον η αίτηση θεώρησης και τα δικαιολογητικά της έγγραφα υποβάλλονται από τον αιτούντα χωρίς αιτιολόγηση μόνο τρεις ημέρες ή λιγότερο πριν από την αναχώρησή του. Επιπλέον, ορισμένες κατηγορίες προσώπων απαλλάσσονται πλήρως από το τέλος θεώρησης: στενοί συγγενείς, δημόσιοι υπάλληλοι που συμμετέχουν σε κυβερνητικές δραστηριότητες, σπουδαστές, δημοσιογράφοι, συνταξιούχοι, παιδιά κάτω των 18 ετών, ανθρωπιστικές περιπτώσεις και συμμετέχοντες σε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγών και αθλητικές εκδηλώσεις τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται σχετικά με τον σκοπό του ταξιδιού έχουν απλουστευθεί για ορισμένες κατηγορίες προσώπων: στενοί συγγενείς, επιχειρηματίες, μέλη επισήμων αντιπροσωπειών, σπουδαστές, συμμετέχοντες σε επιστημονικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, δημοσιογράφοι, πρόσωπα που επισκέπονται στρατιωτικά και αστικά νεκροταφεία, οδηγοί που παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών, και πρόσωπα που πραγματοποιούν επίσκεψη για ιατρικούς λόγους. Γι αυτές τις κατηγορίες προσώπων, μπορούν να ζητηθούν μόνο τα έγγραφα που απαριθμούνται στη συμφωνία για την αιτιολόγηση του σκοπού ταξιδιού. Δεν απαιτείται άλλη αιτιολόγηση, πρόσκληση ή επικύρωση που προβλέπεται από τη νομοθεσία των κρατών μελών επίσης υπάρχουν απλουστευμένα κριτήρια για την έκδοση θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου για τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων : α) μέλη εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων και Κοινοβουλίων, Συνταγματικών και Ανώτατων Δικαστηρίων, μέλη επισήμων αντιπροσωπειών, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες καθώς και σύζυγοι και τέκνα που επισκέπτονται πολίτες της Ουκρανίας οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη: θεώρηση με πενταετή διάρκεια ισχύος (ή μικρότερη, που περιορίζεται στην περίοδο της θητείας τους ή της εξουσιοδότησής τους για νόμιμη διαμονή) β) συμμετέχοντες σε επιστημονικά, πολιτιστικά επίσημα προγράμματα ανταλλαγών και αθλητικές εκδηλώσεις και επαγγελματίες οδηγοί και προσωπικό τρένων, υπό τον όρο ότι κατά τα προηγούμενα δύο έτη χρησιμοποίησαν δεόντως ετήσιας διάρκειας θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου και ότι οι λόγοι για την υποβολή αίτηση πολλαπλής εισόδου εξακολουθούν να ισχύουν: εκδίδονται θεωρήσεις που ισχύουν κατ ελάχιστο όριο δύο έτη και κατ ανώτατο όριο πέντε έτη οι ουκρανοί πολίτες που είναι κάτοχοι εγκύρων διπλωματικών διαβατηρίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή. EL 4 EL

5 συμφωνήθηκε πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, μπορούν να αναγνωρίζουν μονομερώς τις θεωρήσεις και τις άδειες παραμονής Σένγκεν που χορηγήθηκαν σε Ουκρανούς πολίτες με σκοπό τη διέλευση μέσω της επικράτειάς τους σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 895/2006/ΕΚ της 14ης Ιουνίου Στη συμφωνία προσαρτάται δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αιτιολόγηση της απόφασης για άρνηση χορήγησης θεώρησης, στην οποία γίνεται αναφορά στους σχετικούς ισχύοντες κανόνες που περιέχονται στην πρόταση σχεδίου κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα για τις θεωρήσεις, που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Ιουλίου Επιπλέον, επισυνάπτεται μια δήλωση της Ε.Κ. σχετικά με τη δυνατότητα ενημέρωσης των αιτούντων θεώρηση και την εναρμόνιση των διαδικασιών ενημέρωσης για την έκδοση θεώρησης βραχείας διαμονής. Οι ειδικές περιπτώσεις της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας λαμβάνονται υπόψη στο προοίμιο και στις δύο κοινές δηλώσεις που επισυνάπτονται στη συμφωνία. Η στενή σύνδεση της Νορβηγίας και της Ισλανδίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν λαμβάνεται επίσης υπόψη στη σχετική κοινή δήλωση που επισυνάπτεται στη συμφωνία. Εφόσον οι δύο συμφωνίες για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και την επανεισδοχή συνδέονται, και οι δύο συμφωνίες πρέπει να υπογραφούν, να συναφθούν και να αρχίσουν να ισχύουν ταυτόχρονα. III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση τα προαναφερθέντα αποτελέσματα, η Επιτρoπή πρoτείνει στo Συμβoύλιo: να αποφασίσει την υπογραφή της συμφωνίας εξ ονόματος της Κοινότητας και να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο του Συμβουλίου να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία εξ ονόματος της Κοινότητας να εγκρίνει, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη συνημμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής. 1 2 ΕΕ L 167 της , σ. 1. COM(2006) 403 τελικό. EL 5 EL

6 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο β) i) και ii) σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση, την πρόταση της Επιτροπής, 3 Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Με την απόφασή του της 7ης Νοεμβρίου 2005, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής. (2) Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία άρχισαν την 22α Νοεμβρίου 2005 και ολοκληρώθηκαν την 10η Οκτωβρίου (3) Η συμφωνία που μονογραφήθηκε στο Ελσίνκι στις 27 Οκτωβρίου 2006 πρέπει να υπογραφεί υπό την επιφύλαξη της πιθανής σύναψης σε μεταγενέστερη ημερομηνία. (4) Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και το πρωτόκολλο για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στη θέσπιση της παρούσας απόφασης και συνεπώς δεν δεσμεύονται από αυτή ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της. (5) Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας απόφασης και συνεπώς δεν δεσμεύεται από αυτή ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της. 3 ΕΕ C [ ], [ ], σ. [ ]. EL 6 EL

7 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο μόνο Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται με την παρούσα απόφαση να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής και τα σχετικά έγγραφα που αποτελούνται από το κείμενο της συμφωνίας, ένα πρωτόκολλο και τις κοινές δηλώσεις, υπό την επιφύλαξη της πιθανής σύναψης σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 7 EL

8 2007/0069 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο β) i) και ii) σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, την πρόταση της Επιτροπής 4, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 5, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής με την Ουκρανία. (2) Η συμφωνία αυτή υπογράφηκε εξ ονόματος της Κοινότητας στις , υπό την επιφύλαξη της πιθανής σύναψης σε μεταγενέστερη ημερομηνία, σύμφωνα με την απόφαση../ /EΚ του Συμβουλίου της.. (3) Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί. (4) Η συμφωνία προβλέπει τη σύσταση μεικτής επιτροπής για τη διαχείριση της συμφωνίας, η οποία μπορεί να θεσπίσει τον εσωτερικό της κανονισμό. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί απλουστευμένη διαδικασία για τη διατύπωση των κοινοτικών θέσεων στην περίπτωση αυτή. (5) Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και το πρωτόκολλο για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στη θέσπιση της παρούσας απόφασης και συνεπώς δεν δεσμεύονται από αυτή ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της. (6) Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 4 5 ΕΕ C [ ], [ ], σ. [ ]. ΕΕ C [ ], [ ], σ. [ ]. EL 8 EL

9 Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας απόφασης και συνεπώς δεν δεσμεύεται από αυτή ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 Η συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας. Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 2 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 της συμφωνίας 6. Άρθρο 3 Η Επιτροπή, επικουρούμενη από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, εκπροσωπεί την Κοινότητα στη μεικτή επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται βάσει του άρθρου 12 της συμφωνίας. Άρθρο 4 Η θέση της Κοινότητας στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, όσον αφορά τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 της συμφωνίας, εγκρίνεται από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με την ειδική επιτροπή που ορίζει το Συμβούλιο. Άρθρο 5 Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 6 Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου]. EL 9 EL

10 Παράρτημα ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής αναφερόμενη ως «η Κοινότητα» και η ΟΥΚΡΑΝΙΑ, εφεξής αναφερόμενες ως «τα μέρη» 1. Με προοπτική την περαιτέρω ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και επιθυμώντας να διευκολύνουν τις ανθρώπινες επαφές ως σημαντική προϋπόθεση για τη σταθερή ανάπτυξη οικονομικών, ανθρωπιστικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και άλλων δεσμών, με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στους ουκρανούς πολίτες 2. Επιθυμώντας να ρυθμίσουν το καθεστώς της αμοιβαίων μετακινήσεων των πολιτών της Ουκρανίας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3 Λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 1η Μαΐου 2005, οι πολίτες της ΕΕ απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, όταν ταξιδεύουν στην Ουκρανία για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ή διέρχονται μέσω του εδάφους της Ουκρανίας 4. Αναγνωρίζοντας ότι αν η Ουκρανία θεσπίσει εκ νέου την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της ΕΕ, θα ισχύουν αυτομάτως για τους τελευταίους, σε βάση αμοιβαιότητας, οι ίδιες διευκολύνσεις που παρέχονται βάσει της συμφωνίας στους ουκρανούς πολίτες 5. Έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την πολιτική μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, στο οποίο επισημαίνεται ότι θα καθιερωθεί εποικοδομητικός διάλογος για την απλούστευση των θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, με προοπτική την προετοιμασία για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για την απλούστευση των θεωρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προόδου στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ - Ουκρανίας 6. Αναγνωρίζοντας ότι η απλούστευση των θεωρήσεων δεν πρέπει να οδηγήσει σε παράνομη μετανάστευση και δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και στην επανεισδοχή 7. Αναγνωρίζοντας ότι η θέσπιση καθεστώτος ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Ουκρανίας αποτελεί μακροπρόθεσμη προοπτική EL 10 EL

11 8. Λαμβάνοντας υπόψη το Πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και το Πρωτόκολλο για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και βεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία 9. Λαμβάνοντας υπόψη το Πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και βεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο Βασίλειο της Δανίας ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1- Στόχος και πεδίο εφαρμογής 1. Η παρούσα συμφωνία έχει ως στόχο την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων για προβλεπόμενη διαμονή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών για τους πολίτες της Ουκρανίας. 2. Αν η Ουκρανία θεσπίσει εκ νέου την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της ΕΕ ή για ορισμένες κατηγορίες πολιτών της ΕΕ, θα ισχύουν αυτομάτως για τους τελευταίους οι ίδιες διευκολύνσεις που παρέχονται βάσει της παρούσας συμφωνίας στους Ουκρανούς πολίτες. Άρθρο 2 Γενική ρήτρα 1. Η απλούστευση της θεώρησης που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στους πολίτες της Ουκρανίας, μόνο εφόσον δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης με βάση τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Κοινότητας ή των κρατών μελών, την παρούσα συμφωνία ή άλλες διεθνείς συμφωνίες. 2. Το εθνικό δίκαιο της Ουκρανίας ή των κρατών μελών ή το κοινοτικό δίκαιο εφαρμόζονται σε θέματα που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, όπως η άρνηση έκδοσης θεώρησης, η αναγνώριση των ταξιδιωτικών εγγράφων, η απόδειξη της επάρκειας των μέσων διαβίωσης, η άρνηση εισόδου καθώς και τα μέτρα απέλασης. Αρθρο 3 - Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως: α) «κράτος μέλος», κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση το Βασίλειο της Δανίας, τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο β) «πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κάθε υπήκοος κράτους μέλους όπως ορίζεται στο στοιχείο α) γ) «πολίτης της Ουκρανίας», κάθε πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια της Ουκρανίας EL 11 EL

12 δ) «θεώρηση», η άδεια που εκδίδεται ή η απόφαση που λαμβάνεται από κράτος μέλος, η οποία είναι απαραίτητη για : την είσοδο για προβλεπόμενη διαμονή σε αυτό το κράτος μέλος ή σε περισσότερα κράτη μέλη που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες συνολικά, την είσοδο για διέλευση μέσω της επικράτειας αυτού του κράτους μέλους ή περισσοτέρων κρατών μελών. ε) «νομίμως διαμένων» : ο πολίτης της Ουκρανίας ο οποίος έχει άδεια ή δικαιούται να διαμείνει για περίοδο που υπερβαίνει τις 90 ημέρες στην επικράτεια κράτους μέλους, βάσει της κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας. Άρθρο 4- Δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν το σκοπό του ταξιδίου 1. Για τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών της Ουκρανίας, τα ακόλουθα έγγραφα επαρκούν για την αιτιολόγηση του σκοπού του ταξιδιού στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος : α) για μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, τα οποία μετά από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στην Ουκρανία, συμμετέχουν σε συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην επικράτεια ενός από τα κράτη μέλη από διακυβερνητικές οργανώσεις: επιστολή που εκδίδεται από αρμόδια ουκρανική αρχή που βεβαιώνει ότι ο αιτών είναι μέλος της αντιπροσωπείας της και ταξιδεύει στην επικράτεια του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για να συμμετάσχει στις προαναφερθείσες εκδηλώσεις, μαζί με αντίγραφο της επίσημης πρόσκλησης β) για επιχειρηματίες και εκπροσώπους επιχειρηματικών οργανώσεων: γραπτή πρόσκληση από νομικό πρόσωπο ή εταιρεία υποδοχής ή από γραφείο ή παράρτημά τους, από τις κρατικές και τοπικές αρχές των κρατών μελών ή από οργανωτικές επιτροπές εμπορικών και βιομηχανικών εκθέσεων, συνεδρίων και συμποσίων που πραγματοποιούνται στην επικράτεια των κρατών μελών γ) για οδηγούς που παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών στην επικράτεια των κρατών μελών με οχήματα καταχωρημένα στην Ουκρανία: γραπτή αίτηση από την εθνική ένωση μεταφορέων της Ουκρανίας που παρέχουν υπηρεσίες διεθνών οδικών μεταφορών, στην οποία δηλώνεται ο σκοπός, η διάρκεια και η συχνότητα των ταξιδιών δ) για μέλη του προσωπικού τρένων, βαγονιών ψυγείων και αμαξοστοιχιών σε διεθνή τρένα που ταξιδεύουν στην επικράτεια των κρατών μελών : EL 12 EL

13 γραπτή αίτηση από τον αρμόδιο οργανισμό σιδηροδρόμων της Ουκρανίας, στην οποία δηλώνεται ο σκοπός, η διάρκεια και η συχνότητα των ταξιδιών ε) για δημοσιογράφους: πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί από επαγγελματική οργάνωση και βεβαιώνει ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος και έγγραφο που έχει εκδοθεί από τον εργοδότη του και στο οποίο αναφέρεται ότι σκοπός του ταξιδιού είναι η άσκηση δημοσιογραφικών καθηκόντων στ) για άτομα που συμμετέχουν σε επιστημονικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών και άλλων προγραμμάτων ανταλλαγών : γραπτή πρόσκληση για τη συμμετοχή σ αυτές τις δραστηριότητες από τον οργανισμό υποδοχής ζ) για μαθητές, σπουδαστές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και καθηγητές συνοδούς που πραγματοποιούν πάσης φύσεως εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά ταξίδια, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών καθώς και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων: γραπτή πρόσκληση ή πιστοποιητικό εγγραφής από το πανεπιστήμιο, κολλέγιο ή σχολείο υποδοχής ή ταυτότητα σπουδαστή ή πιστοποιητικά των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει η) για συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και τα άτομα που τους συνοδεύουν με την επαγγελματική τους ιδιότητα: γραπτή πρόσκληση από τον οργανισμό υποδοχής: αρμόδιες αρχές, εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες και Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές των κρατών μελών θ) για συμμετέχοντες σε επίσημα προγράμματα ανταλλαγών που διοργανώνονται από αδελφοποιημένες πόλεις : γραπτή αίτηση από τον Προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών/Δήμαρχο των εν λόγω πόλεων ι) για στενούς συγγενείς συζύγους, τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων), γονείς (συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων), παππούδων και εγγονών που επισκέπτονται πολίτες της Ουκρανίας οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών : γραπτή πρόσκληση από τον φιλοξενούντα ια) συγγενείς που ταξιδεύουν για νεκρώσιμες τελετές : επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει το γεγονός του θανάτου, καθώς και την οικογενειακή ή άλλη σχέση μεταξύ του αιτούντος και του νεκρού. ιβ) για την επίσκεψη στρατιωτικών και αστικών νεκροταφείων : EL 13 EL

14 επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει την ύπαρξη και διατήρηση του τάφου καθώς και την οικογενειακή ή άλλη σχέση μεταξύ του αιτούντος και του νεκρού. ιγ) για τους επισκέπτες για ιατρικούς λόγους: επίσημο έγγραφο του νοσηλευτικού ιδρύματος που βεβαιώνει την ανάγκη ιατρικής περίθαλψης σ' αυτό, καθώς και απόδειξη της επάρκειας των οικονομικών μέσων για την πληρωμή της θεραπείας. 2. Η γραπτή πρόσκληση ή αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : α) για τον προσκεκλημένο: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια, αριθμό του εγγράφου ταυτότητας, χρόνος και σκοπός του ταξιδιού, αριθμός εισόδων και όνομα των ανηλίκων τέκνων που συνοδεύουν τον προσκεκλημένο β) για τον προσκαλούντα: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ή γ) για τον προσκαλούντα οργανισμό, εταιρεία ή νομικό πρόσωπο: πλήρη επωνυμία και διεύθυνση, και εάν η πρόσκληση εκδίδεται από οργανισμό, όνομα και θέση του υπογράφοντα την πρόσκληση εάν ο προσκαλών είναι νομικό πρόσωπο ή εταιρεία ή γραφείο ή παράρτημά τους εγκατεστημένο στην επικράτεια κράτους μέλους, αριθμό μητρώου όπως απαιτείται από το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους 3. Για τις κατηγορίες των πολιτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όλες οι κατηγορίες θεωρήσεων εκδίδονται σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία χωρίς να απαιτείται άλλη αιτιολόγηση, πρόσκληση ή επικύρωση σχετικά με τον σκοπό του ταξιδιού, που προβλέπεται από τη νομοθεσία των κρατών μελών. Άρθρο 5 Έκδοση θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου 1. Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου με διάρκεια ισχύος έως πέντε έτη για τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών : α) μέλη των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων, Συνταγματικών Δικαστηρίων και Ανώτατων Δικαστηρίων, εάν δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης βάσει της παρούσας συμφωνίας, για την άσκηση των καθηκόντων τους, με διάρκεια ισχύος που περιορίζεται στη διάρκεια της θητείας τους, εάν αυτή είναι μικρότερη από πέντε έτη β) μόνιμα μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, τα οποία, μετά από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στην Ουκρανία, συμμετέχουν τακτικά σε συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην επικράτεια των κρατών μελών από διακυβερνητικές οργανώσεις EL 14 EL

15 γ) σύζυγοι και τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων), κάτω των 21 ετών ή συντηρούμενα, και γονείς (συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων) που επισκέπτονται πολίτες της Ουκρανίας που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών, με διάρκεια ισχύος που περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της άδειας για νόμιμη διαμονή. δ) επιχειρηματίες και αντιπρόσωποι επιχειρηματικών οργανώσεων που ταξιδεύουν τακτικά στα κράτη μέλη ε) δημοσιογράφοι. 2. Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου με διάρκεια ισχύος έως ένα έτος για τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το προηγούμενο έτος είχαν λάβει τουλάχιστον μία θεώρηση, τη χρησιμοποίησαν νόμιμα για την είσοδο και τη διαμονή στην επικράτεια του επισκεπτόμενου κράτους, και ότι υπάρχουν λόγοι για την υποβολή αίτησης θεώρησης πολλαπλής εισόδου : α) οδηγοί που παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών προς την επικράτεια των κρατών μελών με οχήματα καταχωρημένα στην Ουκρανία β) μέλη του προσωπικού τρένων, βαγονιών ψυγείων και αμαξοστοιχιών σε διεθνή τρένα που ταξιδεύουν προς τα κράτη μέλη γ) άτομα που συμμετέχουν σε επιστημονικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών και άλλων προγραμμάτων ανταλλαγών, τα οποία ταξιδεύουν τακτικά στα κράτη μέλη δ) συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και άτομα που τους συνοδεύουν υπό την επαγγελματική τους ιδιότητα ζ) συμμετέχοντες σε επίσημα προγράμματα ανταλλαγών που διοργανώνονται από αδελφοποιημένες πόλεις. 3. Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου με διάρκεια ισχύος από δύο έως πέντε έτη για τις κατηγορίες πολιτών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τα προηγούμενα δύο έτη χρησιμοποίησαν νόμιμα τις θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου διάρκειας ενός έτους για την είσοδο και τη διαμονή στην επικράτεια του επισκεπτόμενου κράτους, και ότι οι λόγοι για την υποβολή αίτησης θεώρησης πολλαπλής εισόδου εξακολουθούν να ισχύουν. 4. Η συνολική διάρκεια διαμονής στην επικράτεια των κρατών μελών για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών. Άρθρο 6 -Τέλη για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης 1. Το τέλος για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης των ουκρανών πολιτών ανέρχεται σε 35 ευρώ. EL 15 EL

16 Το προαναφερθέν ποσό μπορεί να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος Αν η Ουκρανία θεσπίσει εκ νέου υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Ε.Ε., το τέλος θεώρησης που χρεώνεται από την Ουκρανία δεν είναι μεγαλύτερο των 35 ευρώ ή το συμφωνηθέν ποσό, αν τα τέλη αναθεωρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος Τα συμβαλλόμενα μέρη χρεώνουν τέλος 70 ευρώ για τη διεκπεραίωση των θεωρήσεων σε περιπτώσεις όπου η αίτηση θεώρησης και τα δικαιολογητικά της υποβλήθηκαν από τον αιτούντα τρεις ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησής του. Αυτό δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχεία β), γ), ε), στ), ι) και ια) και στο άρθρο 7 παράγραφος 3. Για τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχεία α), δ), ζ), η), θ), ιβ) έως ιδ), τα τέλη σε επείγουσες περιπτώσεις είναι τα ίδια με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος Από τα τέλη διεκπεραίωσης της αίτησης θεώρησης απαλλάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων : α) στενοί συγγενείς σύζυγοι, τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων), γονείς (συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων), παππούδες και εγγονοί πολιτών της Ουκρανίας που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών β) μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, τα οποία, μετά από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στην Ουκρανία, συμμετέχουν σε συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην επικράτεια ενός από τα κράτη μέλη από διακυβερνητικές οργανώσεις γ) μέλη των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων, Συνταγματικών Δικαστηρίων και Ανώτατων Δικαστηρίων, εάν δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης βάσει της παρούσας συμφωνίας δ) μαθητές, σπουδαστές και μεταπτυχιακοί φοιτητές και καθηγητές συνοδοί που πραγματοποιούν πάσης φύσεως εκπαιδευτικά ταξίδια ε) άτομα με αναπηρία και οι συνοδοί τους, εάν είναι αναγκαίο στ) άτομα που έχουν προσκομίσει έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ανάγκη να ταξιδέψουν για ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρήζουν επείγουσας ιατρικής περίθαλψης και συνοδοί των ατόμων αυτών, ή άτομα που πρέπει να παρευρεθούν σε κηδεία στενού συγγενή τους ή να επισκεφθούν στενό συγγενή τους που πάσχει από σοβαρή ασθένεια ζ) συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και συνοδοί τους η) άτομα που συμμετέχουν σε επιστημονικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών και άλλων προγραμμάτων ανταλλαγών EL 16 EL

17 θ) συμμετέχοντες σε επίσημα προγράμματα ανταλλαγών που διοργανώνονται από αδελφοποιημένες πόλεις ι) δημοσιογράφοι ια) ιβ) ιγ) συνταξιούχοι οδηγοί που παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών προς την επικράτεια των κρατών μελών με οχήματα καταχωρημένα στην Ουκρανία μέλη του προσωπικού τρένων, βαγονιών ψυγείων και αμαξοστοιχιών σε διεθνή τρένα που ταξιδεύουν προς τα κράτη μέλη ιδ) παιδιά κάτω των 18 ετών και συντηρούμενα τέκνα κάτω των 21. Άρθρο 7- Διάρκεια των διαδικασιών διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης 1. Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν απόφαση όσον αφορά το αίτημα έκδοσης θεώρησης εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και των εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση της θεώρησης. 2. Η χρονική περίοδος λήψης της απόφασης σχετικά με αίτηση θεώρησης μπορεί να παραταθεί έως 30 ημερολογιακές ημέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν χρειάζεται περαιτέρω ενδελεχής εξέταση της αίτησης. 3. Η χρονική περίοδος λήψης της απόφασης σχετικά με αίτηση θεώρησης μπορεί να μειωθεί σε 2 εργάσιμες ημέρες ή και λιγότερο σε επείγουσες περιπτώσεις. Άρθρο 8 - Αναχώρηση σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των εγγράφων Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας που έχασαν τα έγγραφα ταυτότητάς τους ή από τους οποίους εκλάπησαν τα έγγραφα αυτά ενώ διέμεναν στην επικράτεια της Ουκρανίας ή των κρατών μελών, μπορούν να εξέλθουν από την εν λόγω επικράτεια με βάση έγκυρα έγγραφα ταυτότητας που τους επιτρέπουν να διέλθουν τα σύνορα, και τα οποία εκδίδονται από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές των κρατών μελών ή της Ουκρανίας χωρίς θεώρηση ή άλλη άδεια. Άρθρο 9 - Παράταση της θεώρησης σε εξαιρετικές περιστάσεις Για τους πολίτες της Ουκρανίας οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εξέλθουν από την επικράτεια των κρατών μελών εντός του χρόνου που αναφέρεται στις θεωρήσεις τους λόγω ανωτέρας βίας, παρατείνεται η διάρκεια των θεωρήσεών τους δωρεάν σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται από το κράτος υποδοχής για το διάστημα που απαιτείται για την επιστροφή τους στο κράτος διαμονής τους. Άρθρο 10- Διπλωματικά διαβατήρια 1. Οι πολίτες της Ουκρανίας που είναι κάτοχοι εγκύρων διπλωματικών διαβατηρίων μπορούν να εισέλθουν, να εξέλθουν και να διέλθουν από την επικράτεια των κρατών μελών χωρίς θεωρήσεις. EL 17 EL

18 2. Οι πολίτες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να διαμείνουν στην επικράτεια των κρατών μελών για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών. Άρθρο 11- Εδαφική ισχύς των θεωρήσεων Με την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν την εθνική ασφάλεια των κρατών μελών και με την επιφύλαξη των κανόνων της ΕΕ για τις θεωρήσεις με περιορισμένη εδαφική ισχύ, οι πολίτες της Ουκρανίας δικαιούνται να ταξιδεύουν εντός της επικράτειας των κρατών μελών σε ισότιμη βάση με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 12- Μεικτή επιτροπή για τη διαχείριση της συμφωνίας 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συγκροτούν μεικτή επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τη διαχείριση της συμφωνίας (εφεξής καλούμενη «επιτροπή»), η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας. Η Κοινότητα εκπροσωπείται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία επικουρείται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. 2. Η επιτροπή έχει ειδικότερα τα εξής καθήκοντα: (α) (β) (γ) να παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας να προτείνει τροποποιήσεις ή προσθήκες στην παρούσα συμφωνία να διευθετεί τις διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. 3. Η επιτροπή συνέρχεται όταν κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη και τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος. 4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της. Άρθρο13- Σχέση της παρούσας συμφωνίας με τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και της Ουκρανίας Η παρούσα συμφωνία, από την έναρξη ισχύος της, υπερισχύει έναντι των διατάξεων οποιασδήποτε διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας ή ρύθμισης που έχει συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών και της Ουκρανίας, στον βαθμό που οι διατάξεις αυτών των συμφωνιών ή ρυθμίσεων καλύπτουν ζητήματα που διέπονται απ ό την παρούσα συμφωνία. Άρθρo 14 Τελικές ρήτρες 1. Η παρούσα συμφωνία κυρώνεται ή εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους και τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των προαναφερθεισών διαδικασιών. EL 18 EL

19 2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ μόνο κατά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας, εάν αυτή η ημερομηνία έπεται της ημερομηνίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3. Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν καταγγελθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. 4. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με γραπτή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ μετά την αμοιβαία γνωστοποίηση, εκ μέρους των συμβαλλόμενων μερών, της ολοκλήρωσης των εσωτερικών διαδικασιών που είναι αναγκαίες για το σκοπό αυτό. 5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την παρούσα συμφωνία για λόγους δημόσιας τάξης, προστασίας της εθνικής ασφάλειας ή προστασίας της δημόσιας υγείας. Η απόφαση για την αναστολή κοινοποιείται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος το αργότερο εντός 48 ωρών από τη θέση της σε ισχύ. Το συμβαλλόμενο μέρος που ανέστειλε την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος μόλις οι λόγοι της αναστολής δεν ισχύουν πλέον. 6. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με γραπτή κοινοποίηση στο άλλο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει σε 90 ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω κοινοποίησης. Έγινε στ ΧΧΧ στ ΧΧΧ σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και ουκρανική γλώσσα και τα κείμενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Για την Ουκρανία EL 19 EL

20 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΣΕΝΓΚΕΝ Τα κράτη μέλη τα οποία δεσμεύονται από το κεκτημένο του Σένγκεν, αλλά δεν εκδίδουν ακόμη θεωρήσεις Σένγκεν, εν αναμονή της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου, εκδίδουν εθνικές θεωρήσεις η ισχύς των οποίων περιορίζεται στην επικράτειά τους. Αυτά τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν μονομερώς τις θεωρήσεις Σένγκεν και τις άδειες παραμονής για τη διέλευση μέσω του εδάφους τους, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 895/ 2006/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών εκδίδουν, κατά κανόνα, θεωρήσεις βραχείας διαμονής για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες για άτομα που επισκέπτονται στρατιωτικά και αστικά νεκροταφεία. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΑΝΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπόψη ότι η παρούσα συμφωνία δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες για την έκδοση θεωρήσεων από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές του Βασιλείου της Δανίας. Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι επιθυμητή η σύναψη, χωρίς καθυστέρηση, διμερούς συμφωνίας μεταξύ των αρχών του Βασιλείου της Δανίας και της Ουκρανίας, για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων με παρόμοιους όρους με αυτούς της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπόψη ότι η παρούσα συμφωνία δεν εφαρμόζεται στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι επιθυμητή η σύναψη διμερών συμφωνιών μεταξύ των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Ουκρανίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπόψη τις στενές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας, ιδίως βάσει της συμφωνίας της 18ης Μαΐου 1999 σχετικά με τη σύνδεση των χωρών αυτών με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν. Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι επιθυμητή η σύναψη, χωρίς καθυστέρηση, διμερών συμφωνιών μεταξύ των αρχών της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, και της Ουκρανίας, για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, με παρόμοιους όρους με αυτούς της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας. EL 20 EL

21 ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΡΝΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαφάνειας για τους αιτούντες θεώρηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι στις 19 Ιουλίου 2006 εκδόθηκε από την Επιτροπή η νομοθετική πρόταση για την αναδιατύπωση της κοινής προξενικής εγκυκλίου για τις θεωρήσεις προς τις διπλωματικές και έμμισθες προξενικές αρχές, η οποία ρυθμίζει το ζήτημα της αιτιολόγησης της άρνησης θεώρησης και τις δυνατότητες προσφυγής. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαφάνειας για τους αιτούντες θεώρηση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπενθυμίζει ότι στις 19 Ιουλίου 2006 εκδόθηκε από την Επιτροπή η νομοθετική πρόταση για την αναδιατύπωση της κοινής προξενικής εγκυκλίου για τις θεωρήσεις προς τις διπλωματικές και έμμισθες προξενικές αρχές, η οποία ρυθμίζει τις προϋποθέσεις πρόσβασης των αιτούντων θεώρηση στις διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών. Όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχουν οι αιτούντες θεώρηση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα : - Σε γενικές γραμμές, πρέπει να συνταχθούν βασικές πληροφορίες για τους αιτούντες όσον αφορά τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων θεώρησης και την ισχύ των θεωρήσεων. - Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει να καταρτίσει κατάλογο ελάχιστων προϋποθέσεων για να διασφαλιστεί ότι οι βασικές πληροφορίες που δίδονται στους ουκρανούς αιτούντες είναι συνεκτικές και ομοιόμορφες, και ότι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν είναι τα ίδια. Οι προαναφερθείσες πληροφορίες πρέπει να κυκλοφορούν ευρέως (στον ενημερωτικό πίνακα των προξενείων, σε φυλλάδια, σε δικτυακούς τόπους, κ.λ.π.). Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες δυνατότητες βάσει του κεκτημένου του Σένγκεν για απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής κατά περίπτωση. *** EL 21 EL

22 ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Η Δημοκρατία της Ουγγαρίας, η Δημοκρατία της Πολωνίας, η Σλοβακική Δημοκρατία, καθώς και η Ρουμανία από την προσχώρησή της στην Ε.Ε., δηλώνουν την πρόθεσή τους να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για διμερείς συμφωνίες με την Ουκρανία με σκοπό την εφαρμογή του καθεστώτος της τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας που θεσπίζεται με τον κανονισμό ΕΚ που εκδόθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών μελών και για την τροποποίηση της σύμβασης Σένγκεν. EL 22 EL

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) 7111/15 Διοργανικός φάκελος : 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2012 COM(2012) 268 final 2012/0140 (NLE)C7-0201/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουν στη Γεωργία οι αιτούντες θεώρηση βραχείας διαμονής

Κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουν στη Γεωργία οι αιτούντες θεώρηση βραχείας διαμονής Κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουν στη Γεωργία οι αιτούντες θεώρηση βραχείας διαμονής 1. Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με σκοπό την επίσκεψη σε στενούς συγγενείς σύζυγο, τέκνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 66 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 304 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 30/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 30/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2015/0306 (COD) LEX 1701 PE-CONS 30/1/16 REV 1 MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0097 (NLE) 7765/16 VISA 98 COASI 48 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 COM(2012) 214 final 2012/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων

ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων L 52/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.2.2011 ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εφεξής αναφερόμενη ως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 878 final 2013/0428 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ρύθμισης με το Βασίλειο της Νορβηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 875 final 2013/0425 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της ρύθμισης με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

A8-0274/1. Τροπολογία 1 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0274/1. Τροπολογία 1 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.3.07 A8-074/ Τροπολογία Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση A8-074/06 Mariya Gabriel Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0624/2009 του A.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με θεώρηση που θα επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2016 COM(2016) 290 final 2016/0142 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.8.2011 COM(2011) 516 τελικό 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 810/2009,

Διαβάστε περισσότερα

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14 Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 64/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 64/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, Μαρτίου 207 (OR. en) 206/0075 (COD) LEX 720 PE-CONS 64//6 REV VISA 44 COEST 344 COMIX 852 CODEC 93 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουν στην Ιρλανδία οι αιτούντες θεώρηση βραχείας διαμονής

Κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουν στην Ιρλανδία οι αιτούντες θεώρηση βραχείας διαμονής Κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουν στην Ιρλανδία οι αιτούντες θεώρηση βραχείας διαμονής 1. Βασικές απαιτήσεις για όσους υποβάλλουν αίτηση θεώρησης ανεξάρτητα από τον σκοπό του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2016 COM(2016) 236 final 2016/0125 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 403 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 403 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0180 (NLE) 11599/17 VISA 297 COLAC 65 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2012 COM(2012) 704 final 2012/0332 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.10.2013 COM(2013) 744 final 2013/0358 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2011 COM(2011) 560 τελικό 2011/0242 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 με

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146 PUBLIC ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : την Ομάδα «Τελωνειακή Ένωση» (Τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0044 (NLE) 6020/16 MIGR 20 NT 2 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2010 COM(2010)256 τελικό 2010/0137 (COD) C7-0134/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για την τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 668 final 2015/0306 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με ένα ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων

ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων L 289/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2013 ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1240/2013, της Rodica Ionela Bazgan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.2.2008 COM(2008) 101 τελικό 2008/0041 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2016 COM(2016) 658 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8593 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4417 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2010 COM(2010)358 τελικό 2010/0192 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/678/EΕ που επιτρέπει στην Ιταλική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.7.2007 COM(2007) 439 τελικό 2007/0152 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2016 COM(2016) 277 final 2016/0139 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 331/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 458 final 2015/0210 (NLE) Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016.

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 26 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 59ο έτος 2 Φεβρουαρίου 2016 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/93 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.9.2015 COM(2015) 416 final 2015/0185 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/54/EΕ του Συμβουλίου με την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 291 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 291 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0130 (NLE) 9969/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: JAI 463 DROIPEN 63 COPEN 156

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2014 L 128/49 ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εφεξής «η Ένωση», και Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0810 EL 18.10.2013 003.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.7.2004 COM(2004) 437 τελικό 2004/0141 (CNS) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 539/2001 όσον αφορά τον µηχανισµό αµοιβαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ. 22. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 157 final 2012/0080 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 496 τελικό 2004/0168 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ιασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 11-6-2013 Αρ.πρωτ.417 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κανονισμός αρ.650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ C 310/356 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 25(5) και 28(1)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 25(5) και 28(1) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2467 Κ.Δ.Π. 370/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 370 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0184(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0184(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 26.9.2014 2013/0184(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής

Διαβάστε περισσότερα

7051/16 ΙΒ/σα/ΔΛ 1 DGB 1 A

7051/16 ΙΒ/σα/ΔΛ 1 DGB 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 7051/16 AGRI 125 AGRIORG 15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα