Ετήσια ενημέρωση δραστηριοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια ενημέρωση δραστηριοτήτων"

Transcript

1 Ετήσια ενημέρωση δραστηριοτήτων

2 2 Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΗΣΙΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ σημαντική για τη βιομηχανία φυτοπροστασίας, με πολλές εξελίξεις όσον αφορά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για την αναθεώρηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και έκτοτε ξεκίνησε η διαδικασία ακρόασής της από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Το υπάρχον σύστημα δεν αποδείχθηκε προβλέψιμο και ελπίζουμε ότι με το νέο Κανονισμό θα υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και λιγότερες καθυστερήσεις στις ενδελεχείς διαδικασίες έγκρισης. Επιπλέον, η βιομηχανία θα επιθυμούσε να δει τις αποφάσεις για την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων να λαμβάνονται βάσει αξιολόγησης σε επίπεδο κινδύνου και όχι βάσει αξιολόγησης των εγγενών ιδιοτήτων των μορίων, αρχή που προκύπτει αυτόματα από τον Κανονισμό REACH. Ένα αξιόπιστο και προβλέψιμο σύστημα, καθώς και η επαρκής προστασία των νέων δεδομένων είναι απαραίτητα βάσει των στόχων που έχουν τεθεί από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, αλλά και λόγω των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην καινοτομία σε έναν κλάδο σαν το δικό μας που τόσο βασίζεται στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυτοπροστασίας (CropLife International), η βιομηχανία φυτοπροστασίας επενδύει περίπου 1,8 δις ανά έτος στην Έρευνα & Ανάπτυξη, δηλαδή περίπου το 7,5% των συνολικών πωλήσεων. Στην περίπτωση που οι επενδύσεις στην Έρευνα & Ανάπτυξη δεν είναι δυνατόν να αποπληρωθούν, θα σταματήσουν και ως εκ τούτου θα σταματήσει και η κάθε περαιτέρω εξέλιξη. Ο Ε.ΣΥ.Φ., από την πλευρά του, πραγματοποίησε έρευνα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα έχει ο συγκεκριμένος Κανονισμός που θα αντικαταστήσει την 91/414 στις επιλογές της φυτοπροστασίας που θα είναι διαθέσιμες, βάσει της οποίας προκύπτει ότι κατά την προσεχή δεκαετία, τα διαθέσιμα δραστικά συστατικά θα μειωθούν σημαντικά. Η μεγαλύτερη μείωση θα εμφανιστεί στα εντομοκτόνα, τα ακαρεοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη φυτοπροστασία σε δένδρα, λαχανικά και πατάτες, ιδιαίτερα των Νοτίων χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα αντιμετωπίζει, επιπλέον, ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της ολιγωρίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης της προώθησης νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, έως και 50 μήνες, λόγω των μη τακτών συνεδριάσεων του ΑΣΥΓΕΦ, προκαλώντας έτσι σημαντικές επιπτώσεις στην καινοτομία που προωθείται από τον κλάδο. Σαν αποτέλεσμα και δεδομένης της απόσυρσης πάρα πολλών προϊόντων από την αγορά, οι αγρότες μένουν χωρίς επιλογές και λύσεις φυτοπροστασίας, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Ελπίζουμε ότι μέσα στο 2007 το σκηνικό στον αγροτικό κλάδο θα αλλάξει και ο Ε.ΣΥ.Φ. θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να συμβάλλει σε αυτό. Χαιρετισμός Διευθύντριας Η πολυαναμενόμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα Κανονισμό που θα αντικαταστήσει την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ αποτελεί ορόσημο για τον κλάδο της φυτοπροστασίας μέσα στο 2006 και ο Ε.ΣΥ.Φ. θα συνεχίζει να παρακολουθεί το θέμα καθ όλη την εξέλιξή του. Ο βασικός στόχος μας είναι η θέσπιση μίας νομοθεσίας, η οποία θα παρέχει ένα λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε επιστημονικά κριτήρια και το οποίο θα δίνει στους καταναλωτές πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Μία πρακτική και ρεαλιστική Οδηγία πλαίσιο προτάθηκε, επιπροσθέτως, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Θεματική Στρατηγική σχετικά με την αειφόρο χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η εξέλιξη αυτής της πρότασης ήταν πραγματικά αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων καθ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού. Σαν συλλογικό όργανο του κλάδου θα συνεχίσουμε τη συμβολή μας στην περαιτέρω εξέλιξή της, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά πλάνα δράσης θα παραμείνουν τόσο ορθολογικά και αντικειμενικά, όσο και η Ευρωπαϊκή Οδηγία πλαίσιο. Η βιομηχανία φυτοπροστασίας παραμένει ενεργή όσον αφορά σε προγράμματα διαχείρισης που ως στόχο έχουν την αύξηση της ασφάλειας των χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά και του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την ασφαλή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων» συνεχίζει να ενημερώνει εκατοντάδες χρήστες γύρω από νέες τεχνικές και εξοπλισμούς που μπορούν να χρησιμοποιούν για την καλύτερη προστασία τους. Παράλληλα, το πρόγραμμα ενάντια στα παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2007, ως στόχο έχει την αντιμετώπιση του ολοένα εντεινόμενου αυτού προβλήματος που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών, το περιβάλλον, καθώς και την υγεία των ίδιων των αγροτών. Τέλος, το 2007 χαρακτηρίστηκε από προβλήματα που προκλήθηκαν και συνεχίζουν να προκαλούνται στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων λόγω αυθαίρετων και ανυπόστατων απαιτήσεων διαφόρων αλυσίδων τροφίμων για χαμηλότερα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων από αυτά που είναι θεσπισμένα από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Ο Σύλλογος, αλλά και σύσσωμος ο γεωπονικός κλάδος, έχει εκφράσει τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία του για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες παραγωγοί. Ο Ε.ΣΥ.Φ. καλεί όλους τους εμπλεκόμενους σε συνεργασία για την επίλυση των παραπάνω πολύ σημαντικών ζητημάτων.

3 ΕΤΗΣΙΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 3 Στατιστικά στοιχεία Οι εταιρίες μέλη του Ε.ΣΥ.Φ. δραστηριοποιούνται στον τομέα της φυτοπροστασίας και συγκεκριμένα σε θέματα εγκρίσεων, εμπορίας και διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Κατά το έτος 2006, ο κύκλος εργασιών των εταιριών μελών του ανήλθε στα 154,5 εκατ., μείωση δηλαδή της τάξης του 15% σε σχέση με το Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει σε ποσοστό το 90% της αξίας της ελληνικής αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το ίδιο διάστημα απασχολήθηκαν στον κλάδο περισσότεροι από 900 εργαζόμενοι. Τα μεγέθη αυτά συνεχίζουν να καθιστούν τον κλάδο της φυτοπροστασίας ιδιαίτερα σημαντικό για τον αγροτικό τομέα και την ελληνική οικονομία γενικότερα, δεδομένου ότι η αξία της εγχώριας φυτικής παραγωγής για το 2006 ανέρχεται περίπου στα 8,5 δις. Επιτροπή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Καλλιεργειών Πλαίσιο αρμοδιότητας: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τα συστήματα ποιότητας στη γεωργία και επεξεργασία θέσεων για την επίτευξη της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας Δημιουργία εντύπου με τίτλο «Οδηγός για τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα προϊόντα φυτικής προέλευσης». Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν: Παρουσιάσεις στην Καβάλα (Φεβρουάριος και Μάιος 2007) για ενημέρωση όλων των μελών της Επιτροπής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών, καθώς και της Τεχνικής Επιτροπής σχετικά με τις εξελίξεις που έχουν προκύψει στο ζήτημα με τις πρωτοφανείς απαιτήσεις των αλυσίδων τροφίμων του εξωτερικού όσον αφορά στα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε χαμηλότερα όρια από αυτά που ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία Επαφές με την αλυσίδα τροφίμων, προκειμένου να παρακολουθηθούν από κοντά οι εξελίξεις σε ότι αφορά στις απαιτήσεις των εκπροσώπων της αλυσίδας τροφίμων απέναντι στους προμηθευτές της και έχοντας ως στόχο πιθανή παρέμβαση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της στα αναπτυσσόμενα πρωτόκολλα από τα διάφορα supermarkets, εμπόρους και εξαγωγείς Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στην Καβάλα, τον Μάιο 2007 Στιγμιότυπο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ε.ΣΥ.Φ. Έκτακτη και Τακτική Γενική Συνέλευση Στις 19 Δεκεμβρίου 2006, πραγματοποιήθηκε, στον πολυχώρο πολιτισμού «Αθηναΐς», Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την οποία συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν αλλαγές στο καταστατικό του Ε.ΣΥ.Φ.. Παράλληλα, στις 16 Μαρτίου 2007 πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία του Ε.ΣΥ.Φ., όπου παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στον τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, ενώ ψηφίστηκαν ο Απολογισμός Έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Οικονομικός Απολογισμός για το έτος 2006, αλλά και ο Προϋπολογισμός έτους 2007.

4 4 ΕΤΗΣΙΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τεχνική Επιτροπή Πλαίσιο αρμοδιότητας: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Συμμετοχή στην Ετήσια Μεσογειακή Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ECPA), με θέμα «Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία» που διοργανώθηκε στην Κύπρο, από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου Στη συνδιάσκεψη παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων: ο Επίτροπος, κύριος Μάρκος Κυπριανού εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκπρόσωποι των υπουργείων Γεωργίας των επιμέρους χωρών, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και εκπρόσωποι της βιομηχανίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των επιμέρους Συνδέσμων φυτοπροστασίας των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και του συνόλου των εργαζομένων του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ECPA) και τμήματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυτοπροστασίας (CropLife International) Παράλληλα, η Τεχνική Επιτροπή ασχολήθηκε με την αξιολόγηση των παρακάτω: Πρόταση για τον Κανονισμό που θα αντικαταστήσει την Οδηγία 91/414 O Ε.ΣΥ.Φ. πραγματοποίησε έρευνα για τις επιπτώσεις που θα έχει ο συγκεκριμένος Κανονισμός στον κλάδο της φυτοπροστασίας, βάσει της οποίας προκύπτει ότι κατά την προσεχή δεκαετία, τα διαθέσιμα δραστικά συστατικά για τη φυτοπροστασία θα μειωθούν κατά 40% και οι διαθέσιμες χημικές ομάδες, στις οποίες ανήκουν, κατά 30%. Η μεγαλύτερη μείωση (60%) εκτιμάται ότι θα εμφανιστεί στα εντομοκτόνα δραστικά συστατικά, τα οποία είναι απαραίτητα για τη φυτοπροστασία σε δένδρα, λαχανικά και πατάτες, ιδιαίτερα των Νοτίων χωρών, με αποτέλεσμα τη μεγάλη απώλεια εισοδήματος σε αρκετές καλλιέργειες. Βασιζόμενη στα αποτελέσματα αυτά, η Τεχνική Επιτροπή προχώρησε σε περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη θέσεων Στιγμιότυπο από την ενημέρωση στην Ανοιχτή Τεχνική Επιτροπή Πρόταση για τον καθορισμό του πλαισίου δράσης για την αειφόρο χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η αξιολόγηση της πρότασης αποτέλεσε εφαλτήριο για την ανάπτυξη των θέσεων του Ε.ΣΥ.Φ. και των εταιριών - μελών του Προτεινόμενες αλλαγές της νομοθεσίας που αφορά στα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) Για το θέμα των υπολειμμάτων δημιουργήθηκε φυλλάδιο του Ε.ΣΥ.Φ. με τίτλο «Οδηγός για τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα προϊόντα φυτικής προέλευσης», συγκεντρώνοντας σε ένα έντυπο όλες τις πληροφορίες που θα επιθυμούσε να συλλέξει κάποιος γύρω από τα υπολείμματα. Το έντυπο αυτό ήταν αποτέλεσμα συλλογικής ενέργειας μελών της Τεχνικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιτροπή Βιομηχανίας αποθήκευσης και διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων Πλαίσιο αρμοδιότητας: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Παρακολούθηση και επεξεργασία θεμάτων και νομοθεσιών που αφορούν στις βιομηχανικές μονάδες Παρακολούθηση και επεξεργασία θεμάτων σχετικά με τη μεταφορά, την αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και, τέλος, την απόρριψη των κενών συσκευασίας Συνθήκη ADR Ο Ε.ΣΥ.Φ. με επιστολή του προς καταστήματα και μεταφορικές διευκρίνισε ότι ούτω καθεξής, από τις εταιρίες του κλάδου θα προτιμώνται οι μεταφορείς που διαθέτουν τις ανάλογες πιστοποιήσεις, όπως αυτές ορίζονται από το συγκεκριμένο νόμο Προβλήματα που ανακύπτουν τοπικά με τις μεταφορικές εταιρίες Διερεύνηση επιχειρησιακού σχεδίου προκειμένου να εκτιμηθούν το κόστος και το όφελος από την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης κενών συσκευασιών, ενός ζητήματος που μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπιστεί από τις αρμόδιες αρχές

5 ΕΤΗΣΙΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 5 Πρόγραμμα ενάντια στα παράνομα φυτοφάρμακα Πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων» Η «Πρωτοβουλία προϊόντων» είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο από τον ECPA που έχει ως στόχο τη μείωση της έκθεσης των αγροτών στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την αξιολόγηση των υπαρχόντων μέσων ατομικής προστασίας και εξοπλισμών εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά και την πρόταση λύσεων, με στόχο την αποτελεσματική προστασία του χρήστη. Στην Ελλάδα, προς το παρόν, το πρόγραμμα διεξάγεται πιλοτικά στα θερμοκήπια της Ιεράπετρας, στην Κρήτη, από το Μέσα στο ολοκληρώθηκαν: Δοκιμές άνεσης (comfort trials) Δοκιμές περατότητας (penetration trials) Ανάπτυξη δύο νέων τύπων βαμβακερής φόρμας που, όπως διαπιστώθηκε, προσδίδουν παράλληλα άνεση και προστασία στους αγρότες Στο πλαίσιο αυτό, o Ε.ΣΥ.Φ., σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και τον ΕΛΟΤ, έχουν ξεκινήσει τη δημιουργία προτύπου για τα μέσα ατομικής προστασίας των αγροτών Δοκιμές νέου ψεκαστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα του ψεκαστικού οχήματος fumicar Τα αποτελέσματα της σημαντικής μείωσης της έκθεσης των χρηστών του fumicar αποτέλεσαν το εφαλτήριο προκειμένου να μελετηθεί και ως προς τη βιολογική αποτελεσματικότητά του Επίσης πραγματοποιήθηκαν: Συνεργασία με τον ΟΓΕΕΚΑ - Δήμητρα, ώστε το εκπαιδευτικό υλικό για τα μέσα ατομικής προστασίας να ενσωματωθεί στα προγράμματα εκπαίδευσης των αγροτών στην Κρήτη Επιμόρφωση των εκπαιδευτών του ΟΓΕΕΚΑ - Δήμητρα στην Κρήτη Δημιουργία πρότυπων θερμοκηπίων, όπου πραγματοποιείται πρακτική εκπαίδευση των αγροτών σε θέματα: ασφαλούς χρήσης, σωστής επιλογής, χρήσης και αποθήκευσης μέσων ατομικής προστασίας, καθώς και ενεργειών που θα πρέπει να γίνονται σε περίπτωση ατυχήματος Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως πρότυπα θερμοκήπια εκπαίδευσης έχουν ήδη ολοκληρωθεί: στην Πρακτική Γεωργική Σχολή της Μεσσαράς και στο Σταθμό Γεωργικής Έρευνας της Ιεράπετρας Τουλάχιστον τα δύο (2) τελευταία χρόνια, παρατηρείται πολύ έντονα το φαινόμενο της παράνομης εισαγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το φαινόμενο παρατηρείται κατά βάση στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομες εισαγωγές προϊόντων από τα βόρεια σύνορα της χώρας, αλλά υπάρχουν φόβοι ότι η χρήση των προϊόντων αυτών σύντομα θα επεκταθεί και στο υπόλοιπο της χώρας. Ειδικά τώρα με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ε.Ε. το πρόβλημα μεγιστοποιήθηκε, λόγω του ότι πολλά προϊόντα που έχουν αποσυρθεί από την Ε.Ε., χρησιμοποιούνται ακόμα στις χώρες αυτές μέχρι το 2008 ως «απαραίτητες χρήσεις» και υπάρχουν φόβοι για παράνομη εισαγωγή τους στην Ελλάδα. Οι παράνομες εισαγωγές, όπως έχουν εντοπιστεί, διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες: Παράνομες εισαγωγές ζιζανιοκτόνων από την Ιταλία, χωρίς να ακολουθούνται οι κανονισμοί του παράλληλου εμπορίου Παράνομες εισαγωγές προϊόντων από τη Βουλγαρία, την Τουρκία, την ΠΓΔΜ και την Αλβανία και ιδιαίτερα προϊόντων που έχουν αποσυρθεί από την Ε.Ε. ή ακόμα και πλαστών Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι στη Βουλγαρία υπάρχει μεγάλη ζήτηση για άδειες συσκευασίες χρησιμοποιημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που είναι σε καλή κατάσταση, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτές οι συσκευασίες χρησιμοποιούνται περαιτέρω Παράνομες εισαγωγές εγκεκριμένων προϊόντων στην Ελλάδα από την Κίνα Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα θεωρείται η πρώτη πύλη για την είσοδο αυτών των προϊόντων στην Ε.Ε. Η χρήση αυτών των προϊόντων έχει επιπτώσεις: στον ίδιο τον αγρότη που τα χρησιμοποιεί στο περιβάλλον και φυσικά στον καταναλωτή Κίνδυνοι υπάρχουν γιατί: Η ετικέτα σε αυτά τα προϊόντα είναι συνήθως σε άλλη γλώσσα, εκτός της Ελληνικής και έτσι το πλέον πιθανόν είναι ο αγρότης που τα χρησιμοποιεί να αδυνατεί να κατανοήσει τις ενδείξεις που αναγράφονται και οι οποίες αφορούν άμεσα τόσο στη δική του προστασία, όσο και στην προστασία του καταναλωτή Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το κατά πόσον το σκεύασμα το οποίο περιέχεται στην κάθε συσκευασία συμβαδίζει με αυτό που αναγράφεται στην ετικέτα. Έτσι, κανείς δε μπορεί να γνωρίζει τι αποτελέσματα/ επιδράσεις θα έχει η χρήση του προϊόντος στη σοδειά του αγρότη, αλλά και στο περιβάλλον Η μεγάλη έκταση του προβλήματος οδήγησε τον Ε.ΣΥ.Φ. στη δημιουργία ενός επικοινωνιακού προγράμματος, με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στην εισαγωγή και εμπορία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως τελωνεία, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εισαγγελείς, αλλά και αστυνομικά τμήματα, σχετικά με το ζήτημα. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο 2007 και πραγματοποιείται, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, στη Βόρεια Ελλάδα.

6 6 ΕΤΗΣΙΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ενημέρωση Δραστηριότητες Αποστολή επιστολής σχετικά με το νόμο ADR για τις μεταφορικές εταιρίες, διευκρινίζοντας ότι ούτω καθεξής, από τις εταιρίες του κλάδου θα προτιμώνται οι μεταφορείς που διαθέτουν τις ανάλογες πιστοποιήσεις, όπως αυτές ορίζονται από το συγκεκριμένο νόμο. Αποστολή επιστολής σχετικά με τα παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα τελωνεία, τους Εισαγγελείς και τα αστυνομικά τμήματα Βορείου Ελλάδος, καθώς και τα πολιτικά κόμματα. Αποστολή επιστολής σχετικά με τον προτεινόμενο Κανονισμό για την αναθεώρηση της Οδηγίας 91/414 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, τα πολιτικά κόμματα, σε Έλληνες ευρωβουλευτές, καθώς και σε Επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνιμες συμμετοχές Συνεδριάσεις του European Association Network (EAN) του ECPA Λεμεσός, 18 Οκτωβρίου Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2006, 14 Φεβρουαρίου 2007, 18 Απριλίου 2007 Συνεδριάσεις του General Assembly του ECPA Λεμεσός, 19 Οκτωβρίου 2006 Συνεδριάσεις του Communications Expert Group (CEG) του ECPA Βρυξέλλες, Σεπτεμβρίου 2006, 28 Νοεμβρίου 2006, 5 Φεβρουαρίου 2007 Συμμετοχές σε Ομάδες Εργασίας (workshops) ECPA PR Program Project Team Βρυξέλλες, Σεπτεμβρίου 2006, 28 Νοεμβρίου 2006, 5 Φεβρουαρίου 2007 SUI Workshop for Southern European Countries Πορτογαλία, Μαΐου 2007 Συμμετοχές σε συνέδρια προϊόντων» στο συνέδριο «Τα κηπευτικά στο μέλλον» Ξενοδοχείο Ostria, Ιεράπετρα Κρήτης, 6-8 Ιουλίου 2006 προϊόντων» στο 13ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Οκτωβρίου 2006 Συμμετοχή στο 13ο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Η συμβολή της φυτοπαθολογίας στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών γεωργικών προϊόντων» Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Οκτωβρίου 2006 προϊόντων» στο 14ο Επιστημονικό Συνέδριο «Η ζιζανιολογία στο νέο ευρωπαϊκό γεωργικό περιβάλλον» Αμφιθέατρο «Γ. Κορδάτος», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 7-8 Δεκεμβρίου 2006 προϊόντων» στην Ημερίδα «Φυτοπροστατευτικά προϊόντα, μύθος και πραγματικότητα» Αίθουσα Ν. Γερμανός, Δ.Ε.Θ., 12 Ιανουαρίου 2007 Συμμετοχή στο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών «Βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα 2007: Νομοθεσία, αγορά, εφαρμογές» Ξενοδοχείο Athens Imperial, Αθήνα, Μαρτίου 2007 Επικοινωνία Επαφές με το κοινό Περιοδικές εκδόσεις: «Επίκαιρα και ΣΥντομα για τη Φυτοπροστασία». Αποστολή στα συνδεδεμένα μέλη με θέματα σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της φυτοπροστασίας Ενημέρωση των αγροτών για το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων» Παραλία Ιεράπετρας, Κρήτη, 7-15 Ιουλίου 2006 Αποστολή ενημερωτικού υλικού για τις ετήσιες δραστηριότητες του Ε.ΣΥ.Φ. προς τις εταιρίες μέλη και τα συνδεδεμένα μέλη του Ε.ΣΥ.Φ., διάφορους φορείς, συνδέσμους φυτοπροστασίας του εξωτερικού, δημοσιογράφους, καθώς και καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων Σεπτέμβριος 2006 Τεχνική Επιτροπή Ανοιχτές ενημερωτικές συσκέψεις με τους υπεύθυνους των εταιριών μελών Μαρούσι, 21 Νοεμβρίου 2006, 26 Απριλίου 2007 προϊόντων» στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Συκολόγου Κοινοτικά γραφεία Δημοτικού Συμβουλίου, Παραλία Ψαρής Φοράδας, Κρήτη, 13 Φεβρουαρίου 2007 για την ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων» στο Σύλλογο Γεωπόνων του Ν. Λασιθίου Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Ιεράπετρα, Κρήτη, 14 Φεβρουαρίου 2007 Συνάντηση μελών Τεχνικής Επιτροπής και Επιτροπής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών Ενημέρωση σχετικά με θέματα υπολειμμάτων και απαιτήσεων αλυσίδων τροφίμων του εξωτερικού Καβάλα, 17 Μαΐου 2007 Ο Ε.ΣΥ.Φ., στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης, επικαιροποιεί και ανανεώνει διαρκώς τα στοιχεία πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα Οι επισκέψεις στο διαδικτυακό τόπο του Ε.ΣΥ.Φ. για το 2006 ξεπέρασαν τις Πρόσφατα επίσης αναρτήθηκαν δοκιμαστικά στην ιστοσελίδα για τα μέλη, στο τμήμα των εγκρίσεων, οι καλλιέργειες για τις οποίες είναι εγκεκριμένα και μπορούν να χρησιμοποιούνται τα εκάστοτε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Επαφές με το κοινό/ δημοσιογράφους Επαφές με το κοινό πραγματοποιήθηκαν μέσω Συνεντεύξεων, καταχωρήσεων, Δελτίων Τύπων, καθώς και απαντητικών - διευκρινιστικών επιστολών σε έντυπα, αλλά και σε τηλεοπτικούς σταθμούς.

7 ΕΤΗΣΙΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 7 Εκδόσεις Ετήσια Ενημέρωση Δραστηριοτήτων Ετήσια έκδοση Ε.ΣΥ.Φ. Η γεωργία που θέλουμε, η γεωργία που επιθυμούμε Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 1999 Οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις δηλητηριάσεων από φυτοπροστατευτικά προϊόντα Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2000 Οδηγίες για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2000 Οδηγίες για την ασφαλή αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2000 Φυτοπροστασία και ποιότητα νερού Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2001 Η διαδικασία έγκρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2001 Αρχές ορθής φυτοπροστασίας Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2001 Οδηγίες για την ασφαλή μεταφορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2001 Οδηγός συντήρησης & ρυθμίσεων ψεκαστικών μηχανημάτων Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2002 Φυτοπροστασία και ασφαλή τρόφιμα Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2002 Το αλφαβητάρι της φυτοπροστασίας Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2003 Οδηγία 1999/45 Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2004 Φροντίδα ζωής Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2005 Φροντίδα ζωής DVD Αναπαραγωγή Ε.ΣΥ.Φ., 2005 Οδηγός για τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα προϊόντα φυτικής προέλευσης Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2007 Πρόγραμμα Ε.ΣΥ.Φ. για τα παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2007 Από αριστερά προς τα δεξιά, επάνω: Χαράλαμπος Ντακοβάνος, Μιχάλης Παπαοικονόμου, Φραντζέσκα Υδραίου, Βάσος Ευθυμιάδης, Βασίλης Παΐσιος και κάτω: Δημήτρης Παπαδόπουλος, Βασίλης Γούναρης, Άγγελος Καλλιοντζής Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Φ. Βασίλης Γούναρης Πρόεδρος Μιχάλης Παπαοικονόμου Αντιπρόεδρος Άγγελος Καλλιοντζής Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Παπαδόπουλος Ταμίας Βάσος Ευθυμιάδης Μέλος Χαράλαμπος Ντακοβάνος Μέλος Βασίλης Παΐσιος - Μέλος Προσωπικό του Ε.ΣΥ.Φ. Φραντζέσκα Υδραίου Γεωπόνος MSc., Γενική Διευθύντρια Μάιρα Γάσπαρη Γεωπόνος MSc., Υπεύθυνη θεμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, ασφαλούς χρήσεως & εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων Μαρία Ηλιοπούλου Επικοινωνιολόγος MSc., Υπεύθυνη Επικοινωνίας Ελένη Κοντομάρη Γραμματέας Υποστήριξη γραφείου

8 Μέλη Ε.ΣΥ.Φ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.ΣΥ.Φ.) ΠΑΤΗΣΙΩΝ 53, , ΑΘΗΝΑ Τηλ , Fax ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΕΒΕ ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ AGROTECHNICA ΟΒΕΕ ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ ΑΕ ΒΙΟΡΥΛ ΑΕ BASF AGRO ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ DELTA GAMMA AGRO SA DOW AGROSCIENCES EXPORT ΑΕ DU PONT AGRO HELLAS ΑΕ ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Κ&Ν ΑΒΕΕ FMC ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ FOMESA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΛΑΠΑΦΑΡΜ ΑΕ MONSANTO ΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕΒΕ ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ SIPCAM ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ SULPHUR HELLAS SA SYNGENTA HELLAS ΑΕΒΕ ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ΥΨΙΛΟΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 22 Ιουλίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 22 Ιουλίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 92 Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011 ΠεριεχΟμενα Ζημιές από παγετό σε φυτείες Ροδιάς κατά την περίοδο 2010 2011 6 Σχέδιο Νόμου για Φυτοπροστατευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα:

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ International Federation of Organic Agriculture Movements - Ευρωπαϊκό Τμήμα Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα: (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Γιατί είναι απαραίτητη μία θεματική στρατηγική σχετική με τα απόβλητα;... 5 2.1. Απόβλητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Ιούλιος 2013 1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυµα Προέδρου.Σ. και ιευθύνοντος Συµβούλου 1. Εισαγωγικό Σηµείωµα 2. Η Vodafone και ο Όµιλος Vodafone 3. ιαχείριση της Βιώσιµης Ανάπτυξης 4

Μήνυµα Προέδρου.Σ. και ιευθύνοντος Συµβούλου 1. Εισαγωγικό Σηµείωµα 2. Η Vodafone και ο Όµιλος Vodafone 3. ιαχείριση της Βιώσιµης Ανάπτυξης 4 Περιεχόµενα Μήνυµα Προέδρου.Σ. και ιευθύνοντος Συµβούλου 1 Εισαγωγικό Σηµείωµα 2 Η Vodafone και ο Όµιλος Vodafone 3 ιαχείριση της Βιώσιµης Ανάπτυξης 4 Υπεύθυνη Λειτουργία 18 Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 37 Aρ. φύλλου 296 Νοέμβριος 2012 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ψυχαγωγικά / Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Ανακύκλωσης για παιδιά πραγματοποιήθηκαν φέτος στη Λεμεσό

Τα Ψυχαγωγικά / Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Ανακύκλωσης για παιδιά πραγματοποιήθηκαν φέτος στη Λεμεσό Tα νέα από τα έργα του Συστήματος Οι οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στην Κύπρο το 2012 και συνεχίστηκαν και το 2013 με αποκορύφωμα τις αποφάσεις του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αφενός εταιρίες καθετοποιημένες, οι οποίες ασχολούνται τόσο με

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα