ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε."

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Αθήνα, 12 Ιουλίου

2 1 Εισαγωγή 1.1 Η "ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ("ΤΡΑΙΝΟΣΕ" ή "Εταιρεία") είναι σήμερα ο μοναδικός πάροχος σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι μέρος του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων, όπως αυτό ορίζεται στον Πίνακα II του Κεφαλαίου Β' του Ν. 3985/2011 "Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής " (ΦΕΚ A' 151/ ). Το "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε." ("ΤΑΙΠΕΔ"), εταιρεία που ιδρύθηκε σύμφωνα με το Ν. 3986/2011 "Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής " (ΦΕΚ Α 152/ ) ("Νόμος ΤΑΙΠΕΔ") και ανήκει κατά 100% στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου ("Δημόσιο"), έχει αναλάβει την εφαρμογή του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων. Σύμφωνα με την με αριθμό 226/ απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων ("ΔΕΑΑ") το Δημόσιο αποφάσισε να προβεί στην αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μέσω της πώλησης μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σύμφωνα με το Νόμο ΤΑΙΠΕΔ και την απόφαση της ΔΕΑΑ με αριθμό 232/ (ΦΕΚ Β' 803/ ), μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μεταβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ. 1.2 Δομή Συναλλαγής Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε, με την από 28 Ιουνίου 2013 Απόφασή του, την πώληση μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και, περαιτέρω, ενέκρινε τη διαδικασία της αποκρατικοποίησης της Εταιρείας μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας ("Διαγωνιστική Διαδικασία"). Με την παρούσα πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εξαγορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (η "Πρόσκληση"), το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εξαγορά μετοχών κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ που αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (η "Συναλλαγή"). Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ, η Kantor Management Consultants, η Louis Berger, η Hogan Lovells International LLP και το Δικηγορικό Γραφείο Μ&Π Μπερνίτσα (από κοινού οι "Σύμβουλοι") ενεργούν ως σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ στη Συναλλαγή. 1.3 Η Εταιρεία Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ιδρύθηκε το 2005, ως θυγατρική του ΟΣΕ Α.Ε. ("ΟΣΕ"). Το Δεκέμβριο του 2008, η κυριότητα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μεταβιβάστηκε στο Δημόσιο. Σκοπός της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι η παροχή υπηρεσιών έλξης για τη σιδηροδρομική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και η μεταφορά με λεωφορεία ή η συνδυασμένη μεταφορά επιβατών και φορτίων και η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) πάσης φύσεως. 2

3 3 Ο ΟΣΕ (ο οποίος ανήκει κατά 100% στο Δημόσιο), υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστής της Ελληνικής Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής υποδομής, την κατασκευή και ανάπτυξη νέας υποδομής, τη ρύθμιση και την ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, καθώς και όσων αρμοδιοτήτων προβλέπονται από την εφαρμοστέα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το τροχαίο υλικό, το οποίο προς το παρόν ανήκει στον ΟΣΕ, θα μεταβιβαστεί στο Δημόσιο, ενώ η συντήρηση του τροχαίου υλικού, η οποία προς το παρόν παρέχεται από τον ΟΣΕ, είναι ήδη υπό μεταβίβαση μέσω απόσχισης από τη μητρική (spin off), στην "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε." (''ΕΕΣΣΤΥ''), μία νεοσυσταθείσα εταιρεία η οποία ανήκει κατά 100% στο Δημόσιο. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης (spin off), η ΕΕΣΣΤΥ θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία που θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης σε τροχαίο υλικό. Σημειώνεται ότι, πρόθεση του Δημοσίου είναι να προβεί και στην ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣΣΤΥ. Προβλέπεται ότι, πριν την ολοκλήρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα συνάψει τις εξής συμβάσεις: (i) πενταετή σύμβαση Υποχρέωσης Παροχής Δημόσιων Υπηρεσιών (ΥΔΥ) με το Δημόσιο, για την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών, έναντι ετήσιας αμοιβής που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πενήντα εκατομμυρίων ( ), (ii) σύμβαση πρόσβασης (track access) με τον ΟΣΕ, υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, (iii) μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης τροχαίου υλικού με τον ΟΣΕ, υπό την τρέχουσα ιδιότητά του ως κυρίου του τροχαίου υλικού, (iv) μακροχρόνια σύμβαση υπηρεσιών συντήρησης με την ΕΕΣΣΤΥ για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού, και (v) μακροχρόνια συμφωνητικά για τη μίσθωση επιλεγμένων ακινήτων. Περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρεία είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (www.trainose.gr). 2 Επισκόπηση διαδικασίας 2.1 Το ΤΑΙΠΕΔ με την παρούσα προσκαλεί πιθανούς επενδυτές, είτε ως μεμονωμένα νομικά πρόσωπα είτε ως κοινοπραξίες (κάθε ένας ο "Ενδιαφερόμενος"), να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία (η ''Εκδήλωση Ενδιαφέροντος''). Σκοπός της παρούσας Πρόσκλησης είναι να καθοδηγήσει τους Ενδιαφερόμενους σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και να ορίσει τα χρηματοοικονομικά κριτήρια, που ορίζονται στην παράγραφο 5 της παρούσας ("Χρηματοοικονομικά Κριτήρια") και τα νομικά κριτήρια προεπιλογής, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 6 της παρούσας ("Νομικά Κριτήρια"), βάσει των οποίων θα επιλεγούν οι Ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στη Δεύτερη Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. 2.2 Η Διαγωνιστική Διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις. Κατά την πρώτη φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ("Πρώτη Φάση"), η οποία ρυθμίζεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης, οι Ενδιαφερόμενοι θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία με την υποβολή της

4 4 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συνοδευόμενης από τα έγγραφα που ορίζονται στην παράγραφο 8 της παρούσας Πρόσκλησης. Με την ολοκλήρωση της Πρώτης Φάσης και την επιλογή των επιτυχόντων Ενδιαφερόμενων ("Προεπιλεγέντες"), οι Προεπιλεγέντες θα κληθούν να υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους κατά τη δεύτερη φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ("Δεύτερη Φάση"). Το ΤΑΙΠΕΔ θα κρίνει εάν οι Ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δεύτερη Φάση, βάσει της πλήρωσης εκ μέρους τους των Χρηματοοικονομικών Κριτηρίων, των Νομικών Κριτηρίων και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Πρόσκλησης (συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή αμφιβολίας, των διατάξεων σχετικά με τη σύνθεση κοινοπραξίας, οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 4). 2.3 Οι Ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν εγγράφως από το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με το εάν έχουν προεπιλεγεί για να συμμετάσχουν στη Δεύτερη Φάση. 2.4 Προκειμένου να συμμετάσχουν στη Δεύτερη Φάση, οι Προεπιλεγέντες θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εμπιστευτικότητας ("Σύμβαση Εμπιστευτικότητας"), μετά την υπογραφή της οποίας θα λάβουν μία επιστολή διαδικασίας, η οποία θα καθορίζει μεταξύ άλλων την επισκόπηση της Δεύτερης Φάσης και οδηγίες για την προετοιμασία και την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς ("Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών"). 2.5 Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, οι Προεπιλεγέντες: (i) θα λάβουν ένα πληροφοριακό τεύχος σχετικά με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, (ii) θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε επιτόπιες επισκέψεις σχετικά με την Εταιρεία, (iii) θα έχουν το δικαίωμα να διενεργήσουν ενδελεχή έλεγχο αναφορικά με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης σε ηλεκτρονικό αρχείο δεδομένων (virtual data room) όπου θα υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και, γενικότερα, την ελληνική σιδηροδρομική αγορά, και (iv) θα κληθούν να υποβάλουν σχόλια επί του σχεδίου της Σύμβασης Μεταβίβασης Μετοχών (η "ΣΜΜ") και επί άλλων νομικών εγγράφων που τυχόν θα τους δοθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. 2.6 Τα στάδια που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους 2.2 έως και 2.5 δύνανται να τροποποιηθούν, σε περίπτωση που εισαχθεί πρόσθετη ενδιάμεση φάση υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών. Τα στάδια που θα ακολουθήσουν μετά την Πρώτη Φάση θα αναλυθούν ειδικότερα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. 2.7 Οι Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Διαγωνιστική Διαδικασία θα πρέπει να πληρούν τα Χρηματοοικονομικά Κριτήρια και τα Νομικά Κριτήρια, καθώς και να συμμορφώνονται με τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά διευκρινίσεις, επαληθεύσεις ή έγγραφες αποδείξεις αναφορικά με την πλήρωση των Χρηματοοικονομικών Κριτηρίων και των Νομικών Κριτηρίων και, γενικά, σε σχέση με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση (συμπεριλαμβανομένων, για την αποφυγή αμφιβολιών, των διατάξεων σχετικά με τη σύνθεση κοινοπραξίας που ορίζονται στην παράγραφο 4), επιπλέον των εγγράφων που ορίζονται στην παράγραφο 8 κατωτέρω, σε οποιοδήποτε στάδιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.

5 2.8 Όλοι οι Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία πρέπει να υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ως τις 17:00 ώρα Ελλάδας στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 ("Προθεσμία Υποβολής"). Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (ήτοι, η επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα έγγραφα που ορίζονται στην παράγραφο 8 της παρούσας Πρόσκλησης) θα πρέπει να υποβληθούν στον: Κύριο Αιμίλιο Στασινάκη Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδας Α.Ε. Λεωφ. Κηφισίας 24B, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα tel: fax : στις ακόλουθες μορφές: (i) σε έντυπη μορφή εις διπλούν (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο), εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ", η οποία θα υποβληθεί στο ανωτέρω αναφερόμενο πρόσωπο εις χείρας του ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (ii) σε ηλεκτρονική μορφή (και με εύκολα προσβάσιμο τύπο αρχείου), είτε αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης (π.χ. CD-ROM, DVD ή USB stick), η οποία θα υποβληθεί στο ανωτέρω αναφερόμενο πρόσωπο εις χείρας του ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να απευθύνεται στο παραπάνω αναφερόμενο πρόσωπο, 5 και, σε κάθε περίπτωση, να παραλειφθεί πριν ή κατά την ημερομηνία λήξης της Προθεσμίας Υποβολής. Σε περίπτωση απόκλισης ή διαφοροποίησης μεταξύ των εγγράφων που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή και αυτών που υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή, αυτά που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή θα υπερισχύουν. 2.9 Οιαδήποτε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος παραληφθεί μετά τη λήξη της Προθεσμίας Υποβολής δεν θα γίνει δεκτή. Οποιαδήποτε καθυστέρηση τυχαία ή για λόγους ανωτέρας βίας δεν θα αναγνωρίζεται ως δικαιολογημένη αιτία για την καθυστερημένη παραλαβή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση καθυστερημένης υποβολής, κατά τις διατάξεις της παρούσας, η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγίζεται Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την 2 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα Ελλάδας. Τα εν λόγω ερωτήματα θα απευθύνονται στον: Κύριο Αιμίλιο Στασινάκη Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδας Α.Ε. Λεωφ. Κηφισίας 24B, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα τηλ:

6 6 fax : Τα διευκρινιστικά ερωτήματα μπορούν να αποστέλλονται στο ως άνω πρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με φαξ στα ανωτέρω στοιχεία επαφής. Το ΤΑΙΠΕΔ θα απαντά στα διευκρινιστικά ερωτήματα εφόσον κρίνει ότι αυτό θα βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στην υποβολή πλήρους προσφοράς εντός ευλόγου χρονικού πλαισίου και στη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Τα ερωτήματα και οι σχετικές απαντήσεις θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ (www.hraf.gr) χωρίς ταυτοποίηση του μέρους που υπέβαλε το ερώτημα. Δεν θα παρασχεθούν ξεχωριστές απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα και όλοι οι Ενδιαφερόμενοι θα θεωρούνται γνώστες των πληροφοριών που διατέθηκαν, όπως ανωτέρω περιγράφεται, στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πληροφορίας. 3 Ταυτότητα Ενδιαφερόμενων 3.1 Στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να προσδιορίζονται τα στοιχεία του κάθε Ενδιαφερομένου (ή, σε περίπτωση κοινοπραξίας, κάθε μέλους της κοινοπραξίας) και των απώτατων νομικών και πραγματικών δικαιούχων οι οποίοι κατέχουν ποσοστό 5% ή περισσότερο του μετοχικού του(ς) κεφαλαίου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 8.1.1(ii) της παρούσας Πρόσκλησης. 3.2 Μετά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κάθε μεταβολή στη μετοχική σύνθεση του απώτατου νομικού και πραγματικού δικαιούχου που κατέχει ποσοστό 5% και άνω στο μετοχικό κεφάλαιο ενός μεμονωμένου Ενδιαφερόμενου ή, στην περίπτωση κοινοπραξίας, στη μετοχική σύνθεση οποιουδήποτε μέλους της κοινοπραξίας, πρέπει να κοινοποιηθεί αμελλητί στο ΤΑΙΠΕΔ. 3.3 Ο επιτυχών υποψήφιος στη Διαγωνιστική Διαδικασία ενδέχεται να κληθεί να συστήσει εταιρεία ειδικού σκοπού (η "ΕΕΣ") προκειμένου να αποκτήσει τις μετοχές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με την επιφύλαξη τυχόν εγγυήσεων ή άλλων υποχρεώσεων οικονομικής στήριξης που ενδέχεται να ζητηθούν, όπως θα ορίζεται στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. 4 Κοινοπραξίες 4.1 Κάθε Ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Μέλος κοινοπραξίας δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε περισσότερες από μια κοινοπραξίες κατά τη διάρκεια της Διαγνωστικής Διαδικασίας, ούτε μπορεί ένα μέλος κοινοπραξίας να συμμετέχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία και ως μεμονωμένος Ενδιαφερόμενος. Η παραβίαση της παρούσας παραγράφου θα οδηγεί στον άμεσο αποκλεισμό του σχετικού Ενδιαφερόμενου και της οιασδήποτε τυχόν κοινοπραξίας στην οποία είναι μέλος. 4.2 Στην περίπτωση που Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβάλεται από κοινοπραξία, θα πρέπει με την εν λόγω Εκδήλωση Ενδιαφέροντος να ορίζεται ως επικεφαλής ένα εκ των μελών της ("Επικεφαλής"). Ο Επικεφαλής θα πρέπει να συμμετέχει στη σύνθεση της κοινοπραξίας με ποσοστό τουλάχιστον 34% καθ όλη τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Ο Επικεφαλής πρέπει να έχει ορισθεί να ελέγχει τη διαχείριση και λειτουργία της κοινοπραξίας. Από τον ορισμό του, ο Επικεφαλής θα εκπροσωπεί την κοινοπραξία μέχρι την περάτωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας (με την επιφύλαξη οιωνδήποτε τυχόν τροποποιήσεων πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 κατωτέρω).

7 4.3 Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος είναι μεμονωμένο νομικό πρόσωπο, αυτό το νομικό πρόσωπο θα θεωρείται Επικεφαλής σε περίπτωση που, εν συνεχεία, ενωθεί με άλλα πρόσωπα και συστήσει κοινοπραξία, σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 κατωτέρω. 4.4 Μετά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έως και τριάντα (30) ημέρες προ της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, η οποία θα ορίζεται στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών ("Απώτατη Ημερομηνία Μεταβολών Κοινοπραξιών"), η σύνθεση της κοινοπραξίας μπορεί να τροποποιηθεί ως ακολούθως (με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.8 κατωτέρω): με την έξοδο των αρχικών μελών, ή με την είσοδο νέων μελών (που ήταν τρίτα μέρη τα οποία δεν έλαβαν μέρος στην Πρώτη Φάση), ή με εσωτερική ανακατανομή των ποσοστών συμμετοχής στην κοινοπραξία, ή με τον ορισμό άλλου μέλους της κοινοπραξίας ως Επικεφαλής της κοινοπραξίας. Σημειώνεται ότι ο νέος Επικεφαλής πρέπει απαραιτήτως να είναι πρόσωπο που αποτελούσε μέλος της σχετικής κοινοπραξίας κατά το χρόνο υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι: (i) (ii) (iii) το πρόσωπο που ορίζεται ως νέος Επικεφαλής, θα συμμετέχει στη σύνθεση της κοινοπραξίας με ποσοστό τουλάχιστον 34% και θα διατηρεί το ποσοστό αυτό καθ όλη τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, η κοινοπραξία εξακολουθεί να πληροί τα Χρηματοοικονομικά Κριτήρια και τα Νομικά Κριτήρια, και οιαδήποτε νέα μέλη πληρούν τα Χρηματοοικονομικά Κριτήρια και τα Νομικά Κριτήρια. 4.5 Μετά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και πριν την Απώτατη Ημερομηνία Μεταβολών Κοινοπραξιών, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.8 κατωτέρω, τρίτα μέρη που δεν συμμετείχαν στην Πρώτη Φάση μπορούν να ενωθούν με ένα μεμονωμένο Προεπιλεγέντα και να συστήσουν κοινοπραξία. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις των παραγράφων 4.2 και 4.3 και των υπο-παραγράφων (i), (ii) και (iii) της παραγράφου 4.4 ανωτέρω. 4.6 Μετά την Απώτατη Ημερομηνία Μεταβολής Κοινοπραξιών, θα επιτρέπονται οι κάτωθι μεταβολές στη σύνθεση μιας κοινοπραξίας (με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.8 κατωτέρω): μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής των μελών της κοινοπραξίας και έξοδος υφιστάμενου μέλους της κοινοπραξίας από την κοινοπραξία, με την προϋπόθεση ότι: (i) (ii) το μέλος που εξέρχεται της κοινοπραξίας δεν είναι ο Επικεφαλής αυτής, και παρά την εν λόγω αλλαγή στη σύνθεσή της, η κοινοπραξία εξακολουθεί να πληροί τα Χρηματοοικονομικά Κριτήρια και τα Νομικά Κριτήρια. 4.7 Για την αποφυγή αμφιβολιών, καμία μεταβολή σε σχέση με τον Επικεφαλής κοινοπραξίας δεν μπορεί να λάβει χώρα μετά την Απώτατη Ημερομηνία Μεταβολών Κοινοπραξιών. 7

8 4.8 Οποιαδήποτε πρόθεση αλλαγής στη σύνθεση κοινοπραξίας ή σύσταση νέας κοινοπραξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου 4, πρέπει να γνωστοποιείται αμελλητί στο ΤΑΙΠΕΔ, μαζί με στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα Χρηματοοικονομικά Κριτήρια, τα Νομικά Κριτήρια, καθώς και στοιχεία περί της κυριότητας τυχόν νέων μελών. Εάν η σκοπούμενη μεταβολή στη σύνθεση κοινοπραξίας ή στη σύσταση νέας κοινοπραξίας, δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου 4 ή σε περίπτωση έλλειψης των απαραίτητων υποστηρικτικών εγγράφων που αποδεικνύουν την εν λόγω συμμόρφωση, το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να απορρίψει τη σκοπούμενη μεταβολή ή σύσταση και/ή να αποκλείσει τον εν λόγω Ενδιαφερόμενο. 5 Χρηματοοικονομικά Κριτήρια 5.1 Κάθε Ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να υποβάλλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποδείξει: εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι ο μέσος όρος των ετήσιων ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων (υπολογιζόμενων ως το σύνολο των ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού μείον το σύνολο των ενοποιημένων στοιχείων παθητικού) ("Ίδια Κεφάλαια") των πλέον πρόσφατων τριών (3) ελεγμένων εταιρικών χρήσεων υπερέβη το ποσό των Ευρώ εκατό εκατομμυρίων ( ). Το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων για τους ανωτέρω υπολογισμούς θα εξάγεται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εάν πρόκειται για εταιρεία ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή επιχειρηματικών συμμετοχών (fund), ότι το ποσό ενεργών και μη επενδυμένων / μη δεσμευμένων κεφαλαίων της πλέον πρόσφατης οικονομικής χρήσης υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων ( ). Στην περίπτωση κοινοπραξίας, τα Χρηματοοικονομικά Κριτήρια θα πρέπει να πληρούνται από κάθε μέλος της κοινοπραξίας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στην κοινοπραξία, όπως προσδιορίζεται στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. 5.2 Ενδιαφερόμενος ή μέλος κοινοπραξίας δύναται να βασιστεί σε συνδεδεμένη επιχείρηση, προκειμένου να επικαλεστεί πλήρωση των Χρηματοοικονομικών Κριτηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω Ενδιαφερόμενος ή το μέλος της κοινοπραξίας αποδεικνύει ότι η εν λόγω συνδεδεμένη επιχείρηση έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει χρηματοοικονομικά τον εν λόγω Ενδιαφερόμενο ή το εν λόγω μέλος κοινοπραξίας. Στοιχεία σχετικά με την ως άνω υποστήριξη εκ μέρους της συνδεδεμένης επιχείρησης, συμπεριλαμβανόμενων στοιχείων αποδεικτικών της συμμόρφωσης της συνδεδεμένης επιχείρησης με τα Χρηματοοικονομικά Κριτήρια πρέπει να παρατίθενται με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Για τους σκοπούς του παρόντος όρου, συνδεδεμένη επιχείρηση σημαίνει, σε σχέση με τον Ενδιαφερόμενο ή το μέλος της κοινοπραξίας, κάθε άλλο πρόσωπο, το οποίο, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει ή ελέγχεται, ή ελέγχεται από κοινού με τον Ενδιαφερόμενο ή το μέλος της κοινοπραξίας (και για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, "έλεγχος" σημαίνει το δικαίωμα: (i) να ψηφίζει ή να καθορίζει τη ψήφο αναφορικά με 50% και πλέον των δικαιωμάτων ψήφου που σχετίζονται με το εν λόγω πρόσωπο ή (ii) να καθορίζει ή να επηρεάζει τη διαχείριση των υποθέσεων του προσώπου, με σύμβαση ή άλλως). 8

9 6 Νομικά κριτήρια 6.1 Κάθε Ενδιαφερόμενος, πρέπει να συμμορφώνεται με τα Νομικά Κριτήρια που τίθενται στην παρούσα παράγραφο 6 καθ' όλη τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 6.2 Ενδιαφερόμενος που έχει διαπράξει σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ή επιχειρηματική του συμπεριφορά, δεν επιτρέπεται να λάβει μέρος στη Διαγωνιστική Διαδικασία και συνεπώς θα αποκλείεται. Το παρόν κριτήριο αποκλεισμού εφαρμόζεται επίσης στους νόμιμους εκπροσώπους του Ενδιαφερόμενου, που αναφορικά με τις ανώνυμες εταιρείες ή άλλες μορφές εταιρείας περιλαμβάνει τουλάχιστον το διευθύνοντα σύμβουλο και τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή άλλο αντίστοιχο πρόσωπο. Τα αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ή επιχειρηματική συμπεριφορά περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, την υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεοκοπία και επιπλέον: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της Κοινής Δράσης 98/733/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων («Συμβούλιο») (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 351/1 της ), δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της Κοινής Δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 358 της ), απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ C 316 της ), σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων/ ενδιαφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της εκμετάλλευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 166/77 της ). 6.3 Κάθε Ενδιαφερόμενος θα αποκλείεται επίσης από τη Διαγωνιστική Διαδικασία: αν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία αφερεγγυότητας, προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει συσταθεί ο Ενδιαφερόμενος ή το σχετικό μέλος της κοινοπραξίας, εάν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία αφερεγγυότητας προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει συσταθεί ο Ενδιαφερόμενος ή το σχετικό μέλος της κοινοπραξίας, εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων και τελών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου ο Ενδιαφερόμενος ή το μέλος της κοινοπραξίας υπέχει φορολογική υποχρέωση, και 9

10 6.3.5 εάν έχει κηρυχθεί ένοχος ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης υποβολής απαιτούμενων πληροφοριών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει συσταθεί ο Ενδιαφερόμενος ή το σχετικό μέλος της κοινοπραξίας. 6.4 Τα Νομικά Κριτήρια των παραγράφων 6.2 και 6.3 ανωτέρω εφαρμόζονται επίσης: στους νόμιμους εκπροσώπους του Ενδιαφερομένου, σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος είναι κοινοπραξία, σε κάθε μέλος της κοινοπραξίας και στους νόμιμους εκπροσώπους κάθε μέλους της κοινοπραξίας, σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος, ή μέλος κοινοπραξίας, είναι μέλος ενοποιημένου ομίλου, στη μητρική εταιρεία του εν λόγω ενοποιημένου ομίλου, σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος, ή μέλος κοινοπραξίας, βασίζεται σε συνδεδεμένη επιχείρηση για την πλήρωση των Χρηματοοικονομικών Κριτηρίων, στην εν λόγω συνδεδεμένη επιχείρηση, και σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος, ή μέλος κοινοπραξίας, είναι εταιρεία ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή επιχειρηματικών συμμετοχών (fund), στο διαχειριστή επενδύσεων /γενικό εταίρο αυτής της εταιρείας ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή επιχειρηματικών συμμετοχών (fund) και στους νομίμους εκπροσώπους του διαχειριστή επενδύσεων / γενικού εταίρου της εταιρείας ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή επιχειρηματικών συμμετοχών (fund). 7 Λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία Οι Ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δε συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης, και/ ή δεν πληρούν τα Χρηματοοικονομικά Κριτήρια και τα Νομικά Κριτήρια, θα αποκλείονται από τη Διαγωνιστική Διαδικασία. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να αποκλείει οποιονδήποτε Ενδιαφερόμενο από τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία σε κάθε στάδιο αυτής και για οποιοδήποτε λόγο. 8 Τύπος υποβολής υλικού για την προεπιλογή 8.1 Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υπογεγραμμένη από τον δεόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Ενδιαφερομένου (και, σε περίπτωση κοινοπραξίας, υπογεγραμμένη από τον δεόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κάθε μέλους της εν λόγω κοινοπραξίας), συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων και δηλώσεων, που θα πρέπει να υποβάλλονται με τη σειρά που υποδεικνύεται κατωτέρω: (i) Την πλήρη επωνυμία του Ενδιαφερόμενου, διεύθυνση έδρας, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. 10 Εάν πρόκειται για κοινοπραξία, η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον: (α) τα στοιχεία της σύνθεσης της κοινοπραξίας, προσδιορίζοντας την ποσοστιαία συμμετοχής κάθε μέλους σε αυτήν, (β) πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, διεύθυνση έδρας, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση της

11 ιστοσελίδας στο διαδίκτυο για κάθε μέλος της κοινοπραξίας, (γ) τον ορισμένο ως Επικεφαλής της κοινοπραξίας. Εάν πρόκειται για εταιρεία ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή επιχειρηματικών συμμετοχών (fund), η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, διεύθυνση έδρας, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση της ιστοσελίδας του διαχειριστή επενδύσεων/ γενικού εταίρου. (ii) Στοιχεία για τη μετοχική σύνθεση / τη διάρθρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Ενδιαφερομένου, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων των απώτατων νομικών και πραγματικών δικαιούχων που κατέχουν το 5% ή μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν πρόκειται για κοινοπραξία, στοιχεία για τη μετοχική σύνθεση / τη διάρθρωση του καθεστώτος ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων των απώτατων νομικών και πραγματικών δικαιούχων που κατέχουν το 5% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου κάθε μέλους της κοινοπραξίας. Εάν πρόκειται για εταιρεία ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή επιχειρηματικών συμμετοχών (fund), στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του διαχειριστή επενδύσεων/ γενικού εταίρου, περιλαμβανομένων των στοιχείων για τους απώτατους νομικούς και πραγματικούς δικαιούχους που κατέχουν ποσοστό 5% και πλέον του μετοχικού κεφαλαίου του διαχειριστή επενδύσεων/ γενικού εταίρου. (iii) Στοιχεία για τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων σχετικών οργάνων διοίκησης ή αρμόδιων εταιρικών οργάνων του Ενδιαφερόμενου. Εάν πρόκειται για κοινοπραξία, στοιχεία για τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων σχετικών οργάνων διοίκησης ή αρμόδιων εταιρικών οργάνων κάθε μέλους της κοινοπραξίας Εάν πρόκειται για εταιρεία ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή επιχειρηματικών συμμετοχών (fund), στοιχεία για το διοικητικό συμβούλιο ή την επιτροπή επενδύσεων και τη συμβουλευτική επιτροπή ή άλλων σχετικών οργάνων διοίκησης ή αρμόδιων εταιρικών οργάνων του διαχειριστή επενδύσεων/ γενικού εταίρου. (iv) Δήλωση συμμόρφωσης του Ενδιαφερομένου και των νομίμων εκπροσώπων του με τα Νομικά Κριτήρια. Εάν πρόκειται για κοινοπραξία, δήλωση συμμόρφωσης κάθε μέλους της κοινοπραξίας και των νομίμων εκπροσώπων τους με τα Νομικά Κριτήρια. Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος ή κάποιο μέλος κοινοπραξίας βασίζεται σε συνδεδεμένη επιχείρηση για την πλήρωση των Χρηματοοικονομικών Κριτηρίων, δήλωση συμμόρφωσης της εν λόγω συνδεδεμένης επιχείρησης με τα Νομικά Κριτήρια. 11

12 Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος, ή μέλος κοινοπραξίας, είναι μέλος ενοποιημένου ομίλου, δήλωση συμμόρφωσης της μητρικής εταιρείας του εν λόγω ενοποιημένου ομίλου με τα Νομικά Κριτήρια. Εάν πρόκειται για εταιρεία ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή επιχειρηματικών συμμετοχών (fund), δήλωση συμμόρφωσης του διαχειριστή επενδύσεων/ γενικού εταίρου και των νομίμων εκπροσώπων του με τα Νομικά Κριτήρια. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων συμμόρφωσης σε κάθε στάδιο κατά τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. (v) Δήλωση του Ενδιαφερομένου για την πλήρωση των Χρηματοοικονομικών Κριτηρίων. Εάν πρόκειται για κοινοπραξία, η εν λόγω δήλωση θα υπογράφεται μόνο από τον Επικεφαλής. (vi) (vii) Δήλωση ότι ο Ενδιαφερόμενος, ή εάν πρόκειται για κοινοπραξία, ότι κάθε μέλος της κοινοπραξίας: (α) έχει πλήρη γνώση του περιεχομένου της παρούσας Πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που περιέχει (β) ότι αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή του στη Διαγωνιστική Διαδικασία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του Ενδιαφερόμενου και ως εκ τούτου η συμμετοχή του δεν θεμελιώνει κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από το ΤΑΙΠΕΔ, το Δημόσιο ή άλλο μέρος εμπλεκόμενο στη Διαγωνιστική Διαδικασία και (γ) αναγνωρίζει ότι, τυχόν αποκλεισμός από τη Διαγωνιστική Διαδικασία ή μη ανάδειξή του ως επιτυχόντα της Διαγωνιστικής Διαδικασίας δεν γεννά αξίωση αποζημίωσης για τον Ενδιαφερόμενο. Στοιχεία του αντικλήτου που ορίζει ο Ενδιαφερόμενος προκειμένου να δρα ως πρόσωπο επαφής για όλες τις επικοινωνίες μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και των Συμβούλων και του Ενδιαφερομένου, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των αριθμών τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας Αντίγραφο ή απόσπασμα απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Ενδιαφερόμενου (ή εάν πρόκειται για κοινοπραξία, του κάθε μέλους της κοινοπραξίας ή, εάν πρόκειται για εταιρεία ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή επιχειρηματικών συμμετοχών (fund), του διαχειριστή επενδύσεων/ γενικού εταίρου), σχετικά με την έγκριση της συμμετοχής του Ενδιαφερόμενου στην Διαγωνιστική Διαδικασία, καθώς και τον διορισμό αντικλήτου. Εάν πρόκειται για κοινοπραξία, πρέπει επίσης να περιληφθεί στην ως άνω απόφαση το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην κοινοπραξία, καθώς και η εξουσιοδότηση προς τον Επικεφαλής για την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων του Ενδιαφερομένου των τριών (3) τελευταίων ελεγμένων χρήσεων. Εάν ο Ενδιαφερόμενος είναι μητρική εταιρεία, 12

13 13 πρέπει, επίσης, να υποβληθούν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων ελεγμένων χρήσεων. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων κάθε μέλους της κοινοπραξίας των τριών (3) τελευταίων ελεγμένων χρήσεων. Εάν μέλος της κοινοπραξίας είναι μητρική εταιρεία, πρέπει να υποβληθούν και αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων του εν λόγω μέλους κοινοπραξίας των τριών (3) τελευταίων ελεγμένων χρήσεων σε ενοποιημένη βάση. Σε περίπτωση εταιρείας ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή επιχειρηματικών συμμετοχών (fund), αντίγραφα οικονομικών καταστάσεων των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων της εταιρείας ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή επιχειρηματικών συμμετοχών (fund) και αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων του διαχειριστή επενδύσεων/ γενικού εταίρου. 8.2 Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, θα πρέπει να υποβληθούν είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά μεταφράσεις στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα των κειμένων που δεν είχαν εξ αρχής συνταχθεί στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 9 Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου 9.1 Η παρούσα Πρόσκληση έχει συνταχθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του. Η Πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να κοινοποιηθεί κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία. Το ΤΑΙΠΕΔ και οι Σύμβουλοι δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση. 9.2 Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί, αποκλειστικά στη διακριτική του ευχέρεια, το δικαίωμα να επαναλάβει, αναβάλει, ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή ματαιώσει τη Διαγωνιστική Διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε στοιχείων της διαδικασίας, τα οποία ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Ενδιαφερομένων και/ ή τρίτων. Η έκδοση του παρόντος εγγράφου σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει το ΤΑΙΠΕΔ να προβεί στη Συναλλαγή είτε σύμφωνα με τη Διαγωνιστική Διαδικασία, είτε άλλως. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε ή όλες τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και να παύσει την επικοινωνία με κάποιους ή όλους τους Ενδιαφερόμενους ανά πάσα στιγμή. 9.3 Αναφορικά με την πληροφόρηση που περιέχεται στην παρούσα Πρόσκληση, αν και έχει συνταχθεί με καλή πίστη, δεν είναι ολοκληρωμένη και δεν έχει ανεξάρτητα επαληθευθεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το ΤΑΙΠΕΔ ή τους Συμβούλους. Καμία παράσταση γεγονότος, εγγυητική δήλωση ή δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ούτε πρόκειται να παρασχεθεί σε σχέση με την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα της παρούσας Πρόσκλησης. Δεν αναλαμβάνεται ούτε θα αναληφθεί στο μέλλον από το ΤΑΙΠΕΔ ή τους Συμβούλους ή οποιονδήποτε αντιπρόσωπο, υπάλληλο, στέλεχος ή συνεργάτη τους οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια ή παράλειψη στην παρούσα Πρόσκληση. 9.4 Για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης, οι Σύμβουλοι ενεργούν αποκλειστικά ως σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ και δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε άλλου εκτός από το ΤΑΙΠΕΔ για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από αυτούς σε σχέση με την παρούσα

14 Πρόσκληση, τη Διαγωνιστική Διαδικασία ή τη Συναλλαγή. Ούτε το ΤΑΙΠΕΔ ούτε και κανένας από τους Συμβούλους θα ευθύνονται για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από οποιονδήποτε Ενδιαφερόμενο ή οποιονδήποτε άλλο παραλήπτη του εγγράφου αυτού σε σχέση με την Πρόσκληση, τη Διαγωνιστική Διαδικασία ή τη Συναλλαγή. Καθιστώντας αυτή την Πρόσκληση διαθέσιμη, το ΤΑΙΠΕΔ και οι Σύμβουλοι ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνουν να παρέχουν στους Ενδιαφερομένους πρόσβαση σε οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή να επικαιροποιήσουν την Πρόσκληση ή να διορθώσουν, τυχόν, ανακρίβειες σε αυτή που μπορεί να καταστούν εμφανείς. 9.5 Καμία εγγυητική δήλωση, παράσταση γεγονότος ή όρος οποιασδήποτε σύμβασης του ΤΑΙΠΕΔ ή οποιουδήποτε από τους Συμβούλους, με οποιοδήποτε τρίτο μέρος δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πρόσκληση. Η παρούσα Πρόσκληση δεν προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση ή πρόταση επένδυσης από το ΤΑΙΠΕΔ ή οποιοδήποτε από τους Συμβούλους και δεν συνιστά παροχή επενδυτικών συμβουλών από το ΤΑΙΠΕΔ ή οποιονδήποτε από τους Συμβούλους. Κάθε πρόσωπο στο οποίο καθίσταται διαθέσιμη η Πρόσκληση πρέπει να κάνει τη δική του ανεξάρτητη αξιολόγηση της παρούσας Πρόσκλησης μετά τη διενέργεια της έρευνας εκείνης και τη λήψη εκείνων των επαγγελματικών συμβουλών, που αυτό θα κρίνει αναγκαίο. Η παρούσα Πρόσκληση δε συνιστά προσφορά ή πρόσκληση προς προσφορά για την απόκτηση ή την εγγραφή για απόκτηση οιωνδήποτε τίτλων ή για επένδυση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή σε οιαδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο και δεν παράγει ανάλογες συνέπειες ή άλλες, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στην οποία η έκδοση, παραλαβή, χρήση ή διάδοση της παρούσας Πρόσκλησης υπόκειται σε περιορισμούς ή απαγορεύεται, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τους κανονισμούς, ή απαιτεί οιαδήποτε εγγραφή ή υποβολή ενώπιον κυβερνητικών ή κανονιστικών φορέων ή ανταλλαγή τίτλων ή άλλη διαδικασία για τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο και τους κανονισμούς. 9.6 Όλες οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος περιέρχονται στην κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ μετά την υποβολή τους. Οι Ενδιαφερόμενοι παρέχουν στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα να αναπαράγει και να αποκαλύπτει τις αποκρίσεις στην παρούσα Πρόσκληση για οποιοδήποτε σκοπό σε σχέση με την εκπλήρωση των θεσμικών υποχρεώσεών του. Το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί επιπλέον να αποκαλύψει ορισμένες πληροφορίες και/ ή έγγραφα σχετικά με τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, εφόσον αυτό απαιτείται από νόμο, κανονισμό, απόφαση δικαστηρίου ή διοικητική αρχή ή κυβερνητικό φορέα. Το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τους Ενδιαφερομένους διευκρινίσεις και/ ή συμπληρωματικές πληροφορίες ή συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με οιαδήποτε ζητήματα που σχετίζονται με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. 9.7 Όλες οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, απαντήσεις, προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση και/ ή τη Διαγωνιστική Διαδικασία γίνονται με ευθύνη των Ενδιαφερομένων. Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η εθνική νομοθεσία που ισχύει, άμεσα ή έμμεσα, για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ μπορεί να τροποποιηθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο και οι Συνθήκες που εφαρμόζονται στον τομέα σιδηροδρομικών μεταφορών μπορεί επίσης να τροποποιηθούν. 9.8 Η Πρόσκληση αυτή δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί ή αποθηκευθεί σε οποιοδήποτε μέσο, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΤΑΙΠΕΔ, εκτός από τις ενέργειες που είναι απολύτως απαραίτητες για την προετοιμασία απόκρισης στην Πρόσκληση αυτή. 14

15 9.9 Ουδείς αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα ή οποιαδήποτε αξίωση προς αποζημίωση για οιαδήποτε έξοδα, δαπάνες ή άλλες ζημίες ή υποχρεώσεις τυχόν συνδέονται με την παρούσα Πρόσκληση ή τη συμμετοχή του στη Διαγωνιστική Διαδικασία κατά του ΤΑΙΠΕΔ ή των Συμβούλων για οποιαδήποτε αιτία Η συμμετοχή των Ενδιαφερομένων στη Διαγωνιστική Διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους τους (και, στις περιπτώσεις που ο Ενδιαφερόμενος είναι κοινοπραξία, εκ μέρους του κάθε μέλους της κοινοπραξίας) των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Πρόσκλησης Τα δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα) θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα σε σχέση με τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα Πρόσκληση και εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό δίκαιο. 15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΔΕΗ] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την απόκτηση συμμετοχής 66% στο μετοχικό κεφάλαιο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Αθήνα, [ ] 2014 1 I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε («ΕΥΑΘ» ή «Εταιρεία»)

Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε («ΕΥΑΘ» ή «Εταιρεία») Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 7ος όροφος T.K. 105 62 Αθήνα Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 7ος όροφος T.K. 105 62 Αθήνα Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α. Αντικείμενο Πρόσκλησης Η Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε. (Invest

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 1 ΠΡΟΣ: ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός Κύριοι, 27η Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΤΕΥΧΟΣ 9 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α Ι Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η παρούσα συμπληρώνεται από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α Ι Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η παρούσα συμπληρώνεται από: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α Ι Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η παρούσα συμπληρώνεται από α. Ανώνυμες εταιρείες ή αμιγείς πιστωτικούς συνεταιρισμούς του ν. 1667/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. Αθήνα, 23 Ιουλίου 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα Αθήνα, 1 η Μαρτίου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για κάθε ωφελούμενο θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές:

Αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για κάθε ωφελούμενο θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Απαντήσεις σε διευκρινιστικά αιτήματα υποψήφιων επενδυτών σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ» Άρθρο 1 Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ ΑΕ 1. Με επιμέλεια και δαπάνη της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ» (ΔΕΗ ΑΕ) συντελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41625 «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων

Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων Έργο: Διαγωνισμός: Φάση: Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της ομάδας των τουριστικών λιμένων Αλίμου, Νέας Επιδαύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔNEM 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές εργασίες)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔNEM 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές εργασίες)» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔNEM 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές εργασίες)» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.epublicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΜΗΕ/ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΕ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838 Μαρούσι, 27.07.16 Αρ. Πρωτ.:.1838 Τμήμα : Οικ. Διαχείρισης Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες :Ι. Λέκκας Δ/νση: Αγράφων 3-5 Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι Τηλέφωνο: 210 5212092 Φαξ: 210 5212091 Θέμα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41609 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αρ. 01/2016 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Λ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αρ. 01/2016 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Λ. Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ, Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός 22α Ιανουαρίου, 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ. 01/2016 Κύριοι, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία))

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία)) Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O SANSA DE OCUPARE» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΔΕΚΑ (10) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΔΕΚΑ (10) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΔΕΚΑ (10) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 1. Εισαγωγή Αθήνα, 11 Μαΐου 2012 1.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις: (α) του μόνου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2011/S

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2011/S 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214590-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2011/S 129-214590 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ»

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Λ. Μαραθώνος 104 : 19005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41607 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα