ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΣ της 126ης συνεδρίασης της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΣ της 126ης συνεδρίασης της 27.10.2014"

Transcript

1 Αθήνα, Αρ. Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΣ της 126ης συνεδρίασης της Λήψη απόφασης επί της από διεξαχθείσας ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη διαπίστωση παράβασης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/ ) και 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/ ), καθώς και της υπ αριθ. ΑΣ.4.2/οικ /2422/ Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασία Πιστοποίησης Ασφάλειας Σιδηροδρομικής Επιχείρησης και Έγκριση Ασφάλειας Διαχειριστή Υποδομής» (ΦΕΚ 986/Β/ ), όπως ισχύουν. Η Ολομέλεια της (Ρ.Α.Σ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

2 α. Του Ν. 3891/ «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (ΦΕΚ 188/Α/ ), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 7, 28 περ. 1, 5, 11, 12, 17, 18, 23, καθώς και 32 και 33 αυτού. β. Του Π.Δ. 160/ «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29 ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και την πιστοποίηση ασφάλειας (E EL 164 της και E EL 220 της ) και τροποποίηση του π.δ/τος 41/2005», όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 3 περ. β και ιθ, 4, 9, 15 και 29 Παράρτημα III αυτού. γ. Του Ν. 3534/ «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 40/Α/ ), όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 27 παρ. 3 αυτού. δ. Της υπ αριθ. ΑΣ.4.2/οικ.26697/2422/ Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασία Πιστοποίησης Ασφάλειας Σιδηροδρομικής Επιχείρησης και Έγκρισης Ασφάλειας Διαχειριστή Υποδομής» (ΦΕΚ 986/Β/ ) και ιδίως του άρθρου 9 περ. ε αυτής. ε. Του υπ αριθ. 1371/2007 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2007 «σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών», όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 1 περ. ε και 26 αυτού. στ. Της υπ αριθ. 1655/ απόφασης του Προέδρου της Ρ.Α.Σ. «Κανονισμός Ακροάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)» (ΦΕΚ 3080/Β/ ). 2

3 2. Η από καταγγελία - μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 1582/ ) του κ. Γ. Αλεξόπουλου προς τη Ρ.Α.Σ. 3. Το από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του καταγγέλλοντος κ. Γ. Αλεξόπουλου προς τη Ρ.Α.Σ. 4. Τη με αριθ. πρωτ. 1615/ επιστολή της Ρ.Α.Σ. προς την εταιρεία ««ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.») με θέμα «Διαβίβαση καταγγελιών». 5. Το από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ρ.Α.Σ. προς τον καταγγέλλοντα κ. Γ. Αλεξόπουλο. 6. Τη με αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 1657/ (αριθ. πρωτ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ / ) επιστολή της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» προς τον καταγγέλλοντα κ. Γ. Αλεξόπουλο με κοινοποίηση, μεταξύ άλλων, και στη Ρ.Α.Σ. 7. Τη με αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 1722/ (αριθ. πρωτ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ / ) επιστολή της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» προς τη Ρ.Α.Σ. και τον καταγγέλλοντα κ. Γ. Αλεξόπουλο με θέμα «Διαμαρτυρία επιβάτη σχετικά με την ασφάλεια και υποδομή στην Προαστιακή γραμμή Αθηνών». 8. Το από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του καταγγέλλοντος κ. Γ. Αλεξόπουλου προς τη Ρ.Α.Σ. με θέμα «Ασφάλεια συρμών». 9. Το από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ρ.Α.Σ. προς τον καταγγέλλοντα κ. Γ. Αλεξόπουλο με θέμα «Εξοπλισμός Ασφαλείας στο Τροχαίο Υλικό». 10. Τη με αριθ. πρωτ. 1846/ επιστολή της Ρ.Α.Σ. προς την εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» με θέμα «Διαμαρτυρία επιβάτη σχετικά με την ασφάλεια συρμών». 3

4 11. Τη με αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 1904/ (αριθ. πρωτ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ / ) επιστολή της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» προς τη Ρ.Α.Σ. με θέμα «Διαμαρτυρία επιβάτη σχετικά με την ασφάλεια συρμών». 12. Τη με αριθ. πρωτ. 2054/ απόφαση της Ρ.Α.Σ. «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» για τη διαπίστωση παράβασης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων στο πλαίσιο εφαρμογής του οικείου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/ ) και 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/ ), καθώς και της υπ αριθ. ΑΣ.4.2/οικ /2422/ Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασία Πιστοποίησης Ασφάλειας Σιδηροδρομικής Επιχείρησης και Έγκρισης Ασφάλειας Διαχειριστή Υποδομής» (ΦΕΚ 986/β/ ), όπως ισχύουν». 13. Τη με αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 2061/ (αριθ. πρωτ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ / ) επιστολή της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» προς την εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε.» (εφεξής «ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.»), καθώς και τις Διευθύνσεις Ασφαλείας (εφεξής «ΤΡΑΙΝΟΣΕ/ΔΑΣΦ») και Τροχαίου Υλικού (εφεξής «ΤΡΑΙΝΟΣΕ/ΔΙΤΡΥ») της ιδίας με θέμα «Ασφάλεια επιβατών μέσα στα τρένα» κοινοποιούμενη, μεταξύ άλλων, και στη Ρ.Α.Σ. 14. Τη με αριθ. πρωτ. 2078/ απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Σ. με θέμα «Ορισμός μελών Επιτροπής Ακρόασης δυνάμει της ΑΠ. 2054/ απόφασης της Ολομέλειας της Ρ.Α.Σ.». 15. Το από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του καταγγέλλοντος κ. Γ. Αλεξόπουλου προς τη Ρ.Α.Σ. 16. Τη με αριθ. πρωτ. 2126/ Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης, νομίμως επιδοθείσα, με την οποία η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» κλήθηκε σε ακρόαση την 15 η Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Ακρόασης της Ρ.Α.Σ., που ορίστηκε με την ανωτέρω (υπό 14) απόφαση. 4

5 17. Το από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ρ.Α.Σ. προς τον καταγγέλλοντα κ. Γ. Αλεξόπουλο. 18. Τη διεξαχθείσα στις ακρόαση ενώπιον της ορισθείσας Επιτροπής Ακρόασης της Ρ.Α.Σ. 19. Τη με αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 2198/ (αριθ. πρωτ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ /Φ./ ) επιστολή της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» προς τη Διεύθυνση Μηχανοστασίων της εταιρείας «ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.» (εφεξής «ΕΕΣΣΤΥ/ΔΙΜΗΧ») με θέμα «Έλλειψη σφυρακίων θραύσεως υαλοπινάκων από τους συρμούς EMU Siemens Desiro» κοινοποιούμενη, μεταξύ άλλων, και στη Ρ.Α.Σ. με τα επ αυτής συνημμένα. 20. Τη με αριθ. πρωτ. 2203/ επιστολή της Ρ.Α.Σ. προς την εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», με την οποία κοινοποιήθηκαν στην τελευταία τα απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά της από 15 ης Μαΐου 2014 διεξαχθείσας ακρόασης. 21. Τo με αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 2294/ υπόμνημα που κατέθεσε η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» στη Ρ.Α.Σ. με τα επ αυτού συνημμένα έγγραφα. 22. Την από έκθεση δειγματοληπτικού ελέγχου, που στελέχη της Ρ.Α.Σ. πραγματοποίησαν κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία για την αντικατάσταση σφυρακίων στους συρμούς του δικτύου του προαστιακού σιδηροδρόμου. 23. Τα λοιπά προσκομισθέντα έγγραφα, καθώς και την ενώπιον της Επιτροπής Ακρόασης της Ρ.Α.Σ. διεξαχθείσα προφορική διαδικασία. 24. Τη με αριθ. πρωτ. 2688/ εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ρ.Α.Σ., και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου της Ρ.Α.Σ. Επειδή: 5

6 Ι. Ιστορικό Πραγματικά Περιστατικά 1. Στις ο κ. Γ. Αλεξόπουλος υπέβαλε στη Ρ.Α.Σ. τη με αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 1582/ καταγγελία - μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία επεσήμανε την έλλειψη σφυρακίων θραύσης υαλοπινάκων στους συρμούς EMU Siemens Desiro της προαστιακής γραμμής Κιάτου- Αεροδρομίου. Είχε ήδη προηγηθεί η αποστολή τεσσάρων ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το αυτό περιεχόμενο, όπως θα καταδειχθεί κατωτέρω (υπό Κεφ. V παρ. 1 του παρόντος), από τον ίδιο ως άνω καταγγέλλοντα στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»), με τα οποία ζητούσε παράλληλα τη δρομολόγηση όλων των απαιτουμένων ενεργειών, προκειμένου να διευθετηθεί το κρίσιμο αυτό θέμα προσωπικής ασφαλείας των επιβατών εντός των συρμών, χωρίς, ωστόσο, να έχουν δοθεί εξηγήσεις από πλευράς της καταγγελλομένης εταιρείας. 2. Η Ρ.Α.Σ., στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της ως φορέας ελέγχου και διασφάλισης της εφαρμογής του υπ αριθ. 1371/2007 (ΕΕ L315/14 της ) Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών και ως Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, ζήτησε αρχικά με την με αριθ. πρωτ. 1615/ επιστολή της προς την εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» την κοινοποίηση της απάντησης της τελευταίας στο με αριθ. πρωτ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ / αίτημα καταγγελία του κ. Γ. Αλεξόπουλου (πρώτο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την καταγγελλόμενη) και παράλληλα την ενημέρωσή της για τις άμεσες διορθωτικές ενέργειες στις οποίες η εν λόγω εταιρεία είχε προβεί στο μεσοδιάστημα για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος. Με μεταγενέστερη δε επιστολή της (αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 1846/ ) και ενώ είχε ήδη μεσολαβήσει η αποστολή τεσσάρων πρόσθετων ηλεκτρονικών 6

7 μηνυμάτων του καταγγέλλοντος προς την εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» και πέντε πρόσθετων ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τη Ρ.Α.Σ., η Ρυθμιστική Αρχή ζήτησε από την εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», στο πλαίσιο εφαρμογής του οικείου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας, να της αποστείλει άμεσα και συγκεκριμένα εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της ως άνω επιστολής προγραμματισμό αντικατάστασης των ελλειπόντων σφυρακίων, ως στοιχείων ασφαλείας που έχει εγκαταστήσει ο κατασκευαστής των οχημάτων, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η αντικατάστασή τους θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών το αργότερο από τη λήψη της επιστολής αυτής, με δεδομένο ότι είχε παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα από την υποβολή στην εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» της πρώτης καταγγελίας του κ. Γ. Αλεξόπουλου (αριθ. πρωτ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ / ), χωρίς αυτό το υψίστης σημασίας θέμα ασφαλείας να έχει μέχρι τότε επιλυθεί. 3. Η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» απάντησε (αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 1904/ ) ότι σε συνέχεια των όσων διατυπώθηκαν στη με αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 1846/ επιστολή της Ρυθμιστικής Αρχής, έγινε η απαραίτητη διαβίβαση του εγγράφου της Αρχής στην εταιρεία «ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.» και στις αρμόδιες υπηρεσίες της ιδίας, προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συρμών. Ωστόσο, παρά την εκτενή ανταλλαγείσα αλληλογραφία (βλ. κατωτέρω υπό Κεφ. V του παρόντος) και τις διαβεβαιώσεις της εταιρείας για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» δεν έχει προσκομίσει μέχρι σήμερα τα στοιχεία εκείνα που να αποδεικνύουν ότι ανταποκρίνεται αδιαλείπτως στην υποχρέωση που υπέχει για διατήρηση λειτουργικού του συγκεκριμένου εξοπλισμού ασφαλείας στο τροχαίο υλικό που χρησιμοποιεί. ΙΙ. Διαδικασία ενώπιον της Ρ.Α.Σ. 1. Η με αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 2126/ Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης, με την οποία ορίστηκε ως ημερομηνία ακρόασης η 15 η Μαΐου 2014, ημέρα 7

8 Πέμπτη και ώρα π.μ., επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», όπως προκύπτει από την υπ αριθ. 2022Α/ Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Χρήστου Κ. Μπούρα. 2. Την 15 η Μαΐου 2014, στα γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.), επί της οδού Λέκκα αριθ. 31 στην Αθήνα, συνήλθε η ορισθείσα με την με αριθ. πρωτ. 2078/ απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Σ. πενταμελής Επιτροπή Ακροάσεων, αποτελούμενη από την κα Άγκαθα Καρρά, Αντιπρόεδρο της Ρ.Α.Σ., ως Πρόεδρο της Επιτροπής, τους κ.κ. Αναστασία Βέρρα και Αστέριο Τσαβδάρη, μέλη της Ρ.Α.Σ., καθώς και τους κ.κ. Αναστασία Τσουμαλάκου και Γεώργιο Κουπαρούσο, μέλη του προσωπικού της Ρ.Α.Σ., ως μέλη της Επιτροπής. Καθήκοντα γραμματέως στην ως άνω Επιτροπή τελούσε ο κ. Αναστάσιος Κώνστας, μέλος του προσωπικού της Ρ.Α.Σ., συμπαρισταμένης και της κας Ευαγγελίας Λιακοπούλου, δικηγόρου εξωτερικής συνεργάτιδος της Ρ.Α.Σ. 3. Στην ως άνω ακρόαση, η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακροάσεων της Ρ.Α.Σ., η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς της, παριστάμενη νομίμως δια των κ.κ. Χρήστου Ρετσινά, Διευθυντή Ασφαλείας Μεταφορών και Διαχείρισης Κρίσεων, καθώς και Διευθυντή Κυκλοφορίας Αμαξοστοιχιών και Αριστογείτωνος Κώτσα, Διευθυντή Τροχαίου Υλικού της εταιρείας. 4. Αντίγραφο πρακτικών της διεξαχθείσας ακρόασης κοινοποιήθηκε στην εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» με την με αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 2203/ επιστολή της Ρυθμιστικής Αρχής και κλήθηκε να υποβάλει το έγγραφο υπόμνημά της. Ακολούθως, η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» υπέβαλε το με αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 2294/ έγγραφο υπόμνημά της με τα επ αυτού συνημμένα έγγραφα. IIΙ. Ισχυρισμοί της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» 8

9 Οι ισχυρισμοί της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», όπως αναπτύχθηκαν κατά την ακρόαση της , στο με αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 2294/ έγγραφο υπόμνημά της με τα επ αυτού συνημμένα έγγραφα, καθώς και στη μεταξύ αυτής και της Ρυθμιστικής Αρχής ανταλλασσόμενη αλληλογραφία έχουν ως ακολούθως: 1. Η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» υποστηρίζει ότι η έλλειψη των σφυρακίων θραύσης υαλοπινάκων στους συρμούς EMU Siemens Desiro, που κινούνται κυρίως στην προαστιακή γραμμή Κιάτου Αεροδρομίου, έχει αποδειχθεί ότι οφείλεται αποκλειστικά σε κλοπές από κακόβουλους και παραβατικούς επιβάτες του Προαστιακού, αποτελεί δε μέρος του συνολικότερου προβλήματος φαινομένων έντονης παραβατικότητας που παρατηρούνται εντός των αμαξοστοιχιών και των σταθμών της εταιρείας στην εν λόγω γραμμή και που κατά τα δύο τελευταία χρόνια, λόγω και της οικονομικής κρίσης, έχουν υπέρμετρα αυξηθεί. 2. Η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» διατείνεται ότι η εταιρεία «ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.», η οποία έχει αναλάβει και συμβατικά τη συντήρηση του τροχαίου υλικού που διατίθεται στην εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», είναι η μόνη αρμόδια και υπεύθυνη για την αντικατάσταση των παραπάνω σφυρακίων, τα οποία αποτελούν δομικό στοιχείο των οχημάτων και είναι τοποθετημένα επί σταθερών βάσεων, οι οποίες στερεώνονται επί των εσωτερικών τοιχωμάτων με κοχλίες, υπεράνω των παραθύρων. Ειδικότερα, τα σφυράκια είναι προσδεδεμένα με τη βάση με συρματόσχοινο, το οποίο περιελίσσεται αυτόματα εντός αυτής, ώστε να μην αφαιρούνται, χωρίς ωστόσο επιτυχία, όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Σε κάθε συρμό υπάρχουν είκοσι (20) τέτοια σφυράκια. 9

10 3. Η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» αναφέρει ότι στις εστάλη στη Διεύθυνση Κυκλοφορίας Αμαξοστοιχιών (ΔΙΚΑΜ) της εταιρείας (εφεξής «ΤΡΑΙΝΟΣΕ/ΔΙΚΑΜ»), καθώς και στην ΕΕΣΣΤΥ/ΔΙΜΗΧ το με αριθ. πρωτ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ / έγγραφο του Τμήματος Παραπόνων της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών (ΔΙΕΠΜΕ) της εταιρείας (εφεξής «ΤΡΑΙΝΟΣΕ/ΔΙΕΠΜΕ»), με το οποίο διαβιβάστηκε η από επιστολή παραπόνων του επιβάτη κ. Γ. Αλεξόπουλου. Η εν λόγω επιστολή αναφερόταν, μεταξύ άλλων, στην έλλειψη των σφυρακίων θραύσης υαλοπινάκων στους συρμούς EMU Siemens Desiro του Προαστιακού Κιάτου Αεροδρομίου. Μετά την παραπάνω επιστολή του επιβάτη κ. Γ. Αλεξόπουλου και προς επίλυση του προβλήματος ακολούθησαν επικοινωνίες και συνεννοήσεις των Διευθυντών ΤΡΑΙΝΟΣΕ/ΔΙΚΑΜ και ΕΕΣΣΤΥ/ΔΙΜΗΧ αλλά, όπως σημειώνεται και σε σχετικό έγγραφο της ΕΕΣΣΤΥ/ΔΙΜΗΧ (αριθ. πρωτ. ΕΕΣΣΤΥ /8093/ ), προγενέστερη αίτηση προμήθειας από την εταιρεία «ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.» δεν διεκπεραιώθηκε και η έρευνα στην εγχώρια αγορά υπήρξε άγονη, διότι τα προϊόντα που διατίθεντο δεν κάλυπταν τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή (Κ.Π.). 4. Η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» υποστηρίζει ότι, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος, η Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού (ΔΙΤΡΥ) της εταιρείας (εφεξής «ΤΡΑΙΝΟΣΕ/ΔΙΤΡΥ») προέβη σε αυτοψίες και διενήργησε έρευνα σχετικά με τον τρόπο αποτροπής των κλοπών των σφυρακίων τόσο επί των συρμών EMU Siemens Desiro όσο και επί των λεωφορείων Solaris της ΟΣΥ. Διαπιστώθηκε ότι το σύστημα αντικλοπής που διαθέτουν οι συρμοί EMU Siemens Desiro είναι πλέον σύγχρονο των λεωφορείων, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την κλοπή τους από κακόβουλα άτομα, τα οποία, στην προσπάθειά τους να τα αφαιρέσουν κόβοντας ή τραβώντας βίαια το συρματόσχοινο, καταστρέφουν κατά κανόνα το μηχανισμό περιέλιξης ή αφαιρούν και τη βάση. Για το λόγο αυτό, με σχετικό έγγραφό της (αριθ. πρωτ / ), η ΤΡΑΙΝΟΣΕ/ΔΙΚΑΜ ζήτησε από την ΕΕΣΣΤΥ/ΔΙΜΗΧ να μελετήσει και 10

11 υποδείξει αποτελεσματικότερο σύστημα αντικλοπής που θα περιλαμβάνει και ειδοποίηση του μηχανοδηγού σε περίπτωση αφαίρεσης του σφυρακίου από τη βάση του. Επ αυτού, όπως υποστηρίζει η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση. 5. Στη συνέχεια, με το με αριθ. πρωτ / έγγραφο του Τμήματος Παραπόνων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ/ΔΙΕΠΜΕ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ/ΔΙΚΑΜ έλαβε γνώση στις (αριθ. πρωτ. ΔΙΚΑΜ ) ότι ο κ. Γ. Αλεξόπουλος είχε επανέλθει επί του θέματος υποβάλλοντας και σχετική καταγγελία στη Ρ.Α.Σ. στις Η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» διατείνεται ότι μετά το με αριθ. πρωτ. 1846/ έγγραφο της Ρ.Α.Σ., με το οποίο ζητήθηκε από την εταιρεία προγραμματισμός αντικατάστασης και υλοποίηση της αντικατάστασης των σφυρακίων με ανώτατο χρονικό όριο δύο (2) μηνών, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ/ΔΙΚΑΜ, με το με αριθ. πρωτ / έγγραφό της, ζήτησε από την ΕΕΣΣΣΤΥ/ΔΙΜΑΧ να προχωρήσει, με χρέωση της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», σε άμεση αντικατάσταση των κλαπέντων σφυρακίων θραύσης υαλοπινάκων των συρμών EMU Siemens Desiro και να συνεχίσει να αντικαθιστά τα σφυράκια που θα αφαιρούνται στο μέλλον ομοίως με χρέωση της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος και την τοποθέτηση πιο αποτελεσματικού συστήματος αντικλοπής. Κατόπιν τούτου, η εταιρεία «ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.» προέβη στην προμήθεια μεγάλης ποσότητας σφυρακίων, τα οποία άρχισαν να τοποθετούνται στους συρμούς. Σύμφωνα δε με τα σχετικά επιβεβαιωτικά έγγραφα της εταιρείας «ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.» (αριθ. πρωτ / ), της ΤΡΑΙΝΟΣΕ/ΔΙΤΡΥ (αριθ. πρωτ / ) και της ΕΕΣΣΤΥ/ΔΙΜΗΧ (αριθ. πρωτ / ), με τα νέα σφυράκια έχει ήδη εξοπλιστεί το μεγαλύτερο μέρος από τους εννέα συνολικά συρμούς που δρομολογούνται στην Προαστιακή γραμμή Αεροδρομίου Κιάτου και η εγκατάστασή τους συνεχίζεται. 11

12 7. Τέλος, η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» καταλήγει αναφέροντας ότι, μολονότι δεν τυγχάνει αρμόδια και υπεύθυνη για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί, δομικό στοιχείο του οποίου αποτελούν και τα σφυράκια θραύσης υαλοπινάκων, στο πλαίσιο συμμόρφωσής της με την κείμενη νομοθεσία και κυρίως σεβόμενη απόλυτα την ασφαλή μεταφορά των επιβατών, προέβη σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να επιλύσει το εν λόγω ζήτημα και να διασφαλίσει τα δικαιώματα και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού επιβάτη. ΙV. Νομικό πλαίσιο Α. Αρμοδιότητα της Ρ.Α.Σ. - εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 3891/ Στο άρθρο 28 του Ν. 3891/2010, στο οποίο περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Ρ.Α.Σ., τονίζεται ότι η Ρ.Α.Σ. είναι ο ρυθμιστικός φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα και προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στις περ. 1, 5, 11, 12, 17, 18 και 23 του εν λόγω άρθρου και οι κάτωθι αρμοδιότητές της: «1. Ασκεί τις αρμοδιότητες που εκάστοτε επιφυλάσσει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ρυθμιστικό φορέα στις σιδηροδρομικές μεταφορές αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν προσφυγής. Εποπτεύει τη λειτουργία της σιδηροδρομικής αγοράς, την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και της σχετικής νομοθεσίας. Επιπλέον, παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, εξασφαλίζει τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις αντιμετώπιση πάντων, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και εκδίδει τις απαιτούμενες εκτελεστές πράξεις. Διενεργεί ελέγχους κατόπιν προσφυγών ή και αυτεπαγγέλτως για θέματα αρμοδιότητάς της», «5. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει σχετικές πληροφορίες από το Διαχειριστή Υποδομής, τους αιτούντες και τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται, οι οποίες πρέπει να παρέχονται χωρίς άσκοπη καθυστέρηση», «11. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 12

13 αριθ (EE L315/14 της ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23 ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των επιβατών», «12. Εξετάζει καταγγελίες επιβατών για παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ (EE L315/14 της ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23 ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών/έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, πωλητές εισιτηρίων, υπεύθυνους σταθμών, τον επιβάτη και τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται προς εξέταση της υποβληθείσας καταγγελίας», «17. Απευθύνει οδηγίες ή συστάσεις και επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του παρόντος νόμου», «18. Διεξάγει ακροάσεις, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων της σιδηροδρομικής νομοθεσίας, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα με τον παρόντα νόμο» και «23. Ασκεί τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών που προβλέπονται στο άρθρο 15 του π.δ. 160/2007 (Α 201), όπως ισχύει». 2. Περαιτέρω, στο άρθρο 32 του ν. 3891/2010 προβλέπεται ότι σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ν. 3891/2010, του π.δ. 41/2005 (Α 60), όπως ισχύει, της σχετικής με τις αρμοδιότητες της σιδηροδρομικής νομοθεσίας, των συστάσεων της Ρ.Α.Σ. για συμμόρφωση, των όρων των αδειών που χορηγούνται, καθώς και σε περίπτωση παράλειψης ή μη προσήκουσας παροχής πληροφοριών σε σχετικό νόμιμο αίτημά της, η Ρ.Α.Σ. κοινοποιεί στο υπαίτιο πρόσωπο τη διαπίστωση της παράβασης και του παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του στο πλαίσιο σχετικής ακρόασης και να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η Ρ.Α.Σ. μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση και ύστερα από προηγούμενη 13

14 ακρόαση των ενδιαφερομένων να απαιτήσει την παύση της παράβασης είτε αμέσως είτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και να λαμβάνει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης και να επιβάλλει στο υπαίτιο πρόσωπο μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις: α) Σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας με προειδοποίηση επιβολής προστίμων σε περίπτωση υποτροπής. β) Πρόστιμο έως το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών της υπαίτιας επιχείρησης κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη της παράβασης χρήση. Για τον καθορισμό του προστίμου λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η φύση, η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης. Η απόφαση της Ρ.Α.Σ. κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Ρ.Α.Σ. δεν δημοσιοποιεί την απόφαση ή τμήμα αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο. Β. Το Π.Δ. 160/ Στο άρθρο 3 περ.β του Π.Δ. 160/2007 ορίζεται ως Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων του άρθρου 22 του Ν. 3891/2010, που αναλαμβάνει τα καθήκοντα που αφορούν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, ενώ στην περ. ιθ του ιδίου άρθρου ορίζεται ως σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας η οργάνωση και οι ρυθμίσεις που θεσπίζονται από ένα διαχειριστή υποδομής ή μία σιδηροδρομική επιχείρηση με στόχο την εξασφάλιση της ασφαλούς διαχείρισης των μεταφορών που εκτελεί. 2. Στο άρθρο 4 παρ. 2 του ανωτέρω Π.Δ. προβλέπεται ότι: «Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής της υποδομής έχουν την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρομικού συστήματος και τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο των σχετικών κινδύνων, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα 14

15 απαραίτητα μέτρα ελέγχου των κινδύνων, κατά περίπτωση, καθώς και να συνεργάζονται και να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες και πρότυπα ασφάλειας. Υποχρεούνται να καταρτίζουν σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 29 παράρτημα ΙΙΙ, Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας, τα οποία υποβάλλουν στην Αρχή, προκειμένου να λάβουν την Πιστοποίηση ασφάλειας και την Έγκριση ασφάλειας σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11». 3. Στο άρθρο 9 παρ. 2 του εν λόγω Π.Δ. μνημονεύεται ότι: «Το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πληροί τις απαιτήσεις και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 29 παράρτημα ΙΙΙ, με προσαρμογή στη φύση, στο μέγεθος και στις άλλες συνθήκες της επιδιωκόμενης δραστηριότητας. Εξασφαλίζει τον έλεγχο όλων των κινδύνων που προκαλεί η δραστηριότητα του διαχειριστή της υποδομής ή της σιδηροδρομικής επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συντήρησης και της χρησιμοποίησης εργολάβων[ ]». 4. Περαιτέρω, στο άρθρο 10 παρ. 1 του ιδίου Π.Δ. προβλέπεται ότι: «[ ] Το πιστοποιητικό ασφάλειας αποδεικνύει ότι η σιδηροδρομική επιχείρηση έχει θεσπίσει σύστημα για τη διαχείριση της ασφάλειας και είναι σε θέση να πληροί τις απαιτήσεις των ΤΠΔ (Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας) και της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και των εθνικών κανόνων ασφάλειας, προκειμένου να ελέγχει επιτυχώς τους κινδύνους και να παρέχει με ασφάλεια υπηρεσίες μεταφοράς στο δίκτυο». 5. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του ανωτέρω Π.Δ.: «Στην Αρχή, [ ], ανήκουν ιδίως και οι παρακάτω αρμοδιότητες: [ ] δ) έκδοση και ανανέωση των πιστοποιητικών ασφαλείας, η τροποποίηση και ανάκληση των τμημάτων των πιστοποιητικών ασφαλείας και των εγκρίσεων ασφαλείας που χορηγεί σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, ο έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων και απαιτήσεων χορήγησης των εν λόγω πιστοποιητικών, 15

16 καθώς και ο έλεγχος άσκησης των δραστηριοτήτων του διαχειριστή της υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινοτικού ή εθνικού δικαίου. [ ]». 6. Τέλος, στο άρθρο 29 Παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 160/2007 καθορίζονται οι απαιτήσεις και τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να διαθέτει το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και του διαχειριστή της υποδομής. Γ. Ο Ν. 3534/2007 Στο άρθρο 27 παρ. 3 του ως άνω Νόμου προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις που δύναται να επιβάλλει η Ρυθμιστική Αρχή, υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και στο διαχειριστή της υποδομής στις περιπτώσεις παραβάσεων των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται με το προεδρικό διάταγμα 160/2007. Οι διοικητικές αυτές κυρώσεις είναι οι ακόλουθες: «α) προειδοποίηση για τη μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος ή τη μη θέσπιση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας για τη μη εκπλήρωση των απαιτήσεων του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2004/49/ΕΚ από το Διαχειριστή της Υποδομής και τις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις, β) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών προς τα αναφερόμενα στην περίπτωση α επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες ( ) ευρώ, και γ) σε περίπτωση υποτροπής το επιβληθέν πρόστιμο διπλασιάζεται και ανακαλείται για έναν (1) έως τρεις (3) μήνες το Πιστοποιητικό Ασφάλειας ή η Έγκριση Ασφάλειας που έχει χορηγηθεί στις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις και στο Διαχειριστή της Υποδομής αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια οι παραβάσεις και οι κυρώσεις, που αυτές επισύρουν τελούμενες μεμονωμένα ή κατά συρροή. Τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 16

17 περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού». Δ. Η υπ αριθ. ΑΣ.4.2/οικ.26697/2422/ Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασία Πιστοποίησης Ασφάλειας Σιδηροδρομικής Επιχείρησης και Έγκρισης Ασφάλειας Διαχειριστή Υποδομής» 1. Στο άρθρο 3 παρ. 4 στοιχ. θ της εν λόγω υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι: «3. Σχετικά με τα βασικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας εφαρμόζονται τα ακόλουθα: [α) ] θ) εξασφάλιση σχεδίων δράσης και προειδοποίησης, καθώς και πληροφόρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα οποία έχουν συμφωνηθεί με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. [ ]». 2. Στο άρθρο 9 παρ. 1 της ίδιας ως άνω υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι: «Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 3534/2007 εξειδικεύονται κατά περίπτωση ως εξής: [ ] ε) για τη μη αποστολή στοιχείων που ζητούνται από την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόμων προς εκπλήρωση των καθηκόντων της: δέκα χιλιάδες ευρώ ( ) [ ]». Ε. Ο υπ αριθ. 1371/2007 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2007 «σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών» Σύμφωνα με το άρθρο 26 του εν λόγω Κανονισμού «Σε συμφωνία με τις δημόσιες αρχές, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, διαχειριστές υποδομών και υπεύθυνοι σταθμών, λαμβάνουν μέτρα στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιοτήτων τους και τα προσαρμόζουν στο επίπεδο ασφάλειας που ορίζουν οι δημόσιες αρχές ώστε να διασφαλίζεται η προσωπική ασφάλεια των επιβατών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στις αμαξοστοιχίες και να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι. Συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την αποτροπή πράξεων που ενδέχεται 17

18 να υποβιβάσουν το επίπεδο ασφάλειας». V. Ανταλλασσόμενη αλληλογραφία μεταξύ της Ρυθμιστικής Αρχής και της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» Προς αδιάψευστη απόδειξη της μη προσήκουσας συμμόρφωσης της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» προς τη ρυθμιστική της υποχρέωση υποβολής των αναγκαίων για τη διασφάλιση της προσωπικής ασφαλείας των επιβατών στοιχείων, όπως αναλυτικά εκτέθηκε ανωτέρω (υπό Κεφ. Ι και IV του παρόντος), με την απαιτούμενη ακρίβεια και πληρότητα, παρατίθεται αμέσως κατωτέρω το ιστορικό της ανταλλασσομένης μεταξύ της Ρ.Α.Σ. και της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» αλληλογραφίας, με αναλυτική παράθεση των στοιχείων που ζητήθηκαν εκ μέρους της Ρυθμιστικής Αρχής και αντίστοιχη αναφορά των στοιχείων που δεν υπεβλήθησαν με τις απαντητικές επιστολές της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.». Ειδικότερα: 1. Όπως προαναφέρθηκε (βλ. ανωτέρω υπό Κεφ. Ι του παρόντος), στις ο κ. Γ. Αλεξόπουλος υπέβαλε στη Ρ.Α.Σ. τη με αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 1582/ καταγγελία - μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία επεσήμανε την έλλειψη σφυρακίων θραύσης υαλοπινάκων στους συρμούς EMU Siemens Desiro της προαστιακής γραμμής Κιάτου- Αεροδρομίου. Προηγουμένως, ο ίδιος ο καταγγέλλων είχε αποστείλει τέσσερα ηλεκτρονικά μηνύματα με το αυτό περιεχόμενο στην εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» ( , , και ), χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί από πλευράς της εταιρείας μια πειστική και τεκμηριωμένη απάντηση αναφορικά με τον τρόπο διευθέτησης του τόσο καίριου για την ασφάλεια των επιβατών εντός των συρμών θέματος ασφαλείας. 18

19 2. Η Ρ.Α.Σ. ζήτησε αρχικά με την με αριθ. πρωτ. 1615/ επιστολή της προς την εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» την κοινοποίηση της απάντησης της τελευταίας στο πρώτο αίτημα καταγγελία του κ. Γ. Αλεξόπουλου (αριθ. πρωτ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ / ) προς την εταιρεία και παράλληλα την ενημέρωσή της για τις άμεσες διορθωτικές ενέργειες στις οποίες η εν λόγω εταιρεία είχε προβεί στο διάστημα των τριών και πλέον μηνών που είχαν μεσολαβήσει για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος. 3. Η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» απάντησε στη με αριθ. πρωτ. 1615/ επιστολή της Ρ.Α.Σ. (ανωτέρω υπό 2) με τη με αριθ. πρωτ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ / (αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 1722/ ) επιστολή της. Με την εν λόγω επιστολή η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» ουσιαστικά παρέπεμπε τη Ρυθμιστική Αρχή στην από (αριθ. πρωτ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ / ) απάντησή της στον καταγγέλλοντα (με κοινοποίηση στη Ρ.Α.Σ.), στην οποίαν ανέφερε ότι η απουσία σφυρακίων θραύσης υαλοπινάκων στις αμαξοστοιχίες της οφείλεται αποκλειστικά σε κλοπές από τους επιβάτες, ενώ παράλληλα ενημέρωνε τον καταγγέλλοντα ότι είχε ζητήσει από την αρμόδια για το τροχαίο υλικό εταιρεία τη μελέτη ή εγκατάσταση περισσότερο αποτελεσματικών συστημάτων αποτροπής κλοπής των σφυρακίων, καθώς θεωρούσε ότι η συνεχής αντικατάσταση των σφυρακίων και των βάσεών τους δεν αποτελούσε τη λύση του προβλήματος. Σημειώνεται εν προκειμένω ότι μέχρι την πρώτη ως άνω απάντηση της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» προς τη Ρυθμιστική Αρχή, είχαν ήδη αποσταλεί τρία πρόσθετα ηλεκτρονικά μηνύματα του καταγγέλλοντος τόσο προς την ανωτέρω εταιρεία, όσο και προς τη Ρυθμιστική Αρχή, δεδομένου ότι το υπό κρίση θέμα, μετά την πάροδο τόσων μηνών από την υποβολή της πρώτης καταγγελίας στην εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» (αριθ. πρωτ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ / ) δεν είχε ακόμα διευθετηθεί. 19

20 4. Μετά την πάροδο δύο (2) σχεδόν μηνών από την ως άνω απάντηση της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» (αριθ. πρωτ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ / ) προς τη Ρ.Α.Σ., κατά τους οποίους η εταιρεία δεν είχε γνωστοποιήσει είτε προς τον καταγγέλλοντα είτε προς τη Ρυθμιστική Αρχή τις ενέργειες στις οποίες τελικά, όπως είχε αναφέρει, θα προέβαινε για τη διασφάλιση της αποτροπής κλοπής των σφυρακίων και αφού προηγουμένως ο καταγγέλλων είχε αποστείλει πρόσθετα ηλεκτρονικά μηνύματα τόσο προς την εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» ( ) όσο και προς τη Ρ.Α.Σ. ( , ), η Ρυθμιστική Αρχή απέστειλε νέα επιστολή (αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 1846/ ) στην εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.». Με την επιστολή αυτή, η Ρ.Α.Σ. ζήτησε από την εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», στο πλαίσιο εφαρμογής του οικείου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας, να της αποστείλει άμεσα και συγκεκριμένα εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της επιστολής προγραμματισμό αντικατάστασης των ελλειπόντων σφυρακίων, ως στοιχείων ασφαλείας που έχει εγκαταστήσει ο κατασκευαστής των οχημάτων, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η αντικατάστασή τους θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών το αργότερο από τη λήψη της επιστολής αυτής. 5. Σε απάντηση της ως άνω επιστολής της Ρυθμιστικής Αρχής (αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 1846/ ) η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» ανέφερε (αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 1904/ ) ότι έγινε η απαραίτητη διαβίβαση του σχετικού εγγράφου της Αρχής στην εταιρεία «ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.» και στις αρμόδιες υπηρεσίες της ιδίας, προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συρμών. Δύο (2) μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις (αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Σ. 2061) κοινοποιήθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή παρόμοια απάντηση της καταγγελλομένης εταιρείας προς την εταιρεία «ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.», καθώς και τις Διευθύνσεις ΤΡΑΙΝΟΣΕ/ΔΑΣΦ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ/ΔΙΤΡΥ και ενώ είχε ήδη ληφθεί απόφαση την από την Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής για την κλήση σε ακρόαση της καταγγελλομένης εταιρείας (αριθ. πρωτ. 20

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 2 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία OTE Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή κεραίας στο Δήμο Τριπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 27 Ιουνίου 2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 12-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 23 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-4-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας στο Δήμο Γαλατσίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 20-11-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 4-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας COSMOTE με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της Λεωφ. Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Απόφαση επί της Διενέργειας Ακροάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 1-3-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 13-1-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. πρωτ. : 456 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθ..: 316/2015) Θέμα: Μη επιβολή κύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία «.

Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. πρωτ. : 456 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθ..: 316/2015) Θέμα: Μη επιβολή κύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία «. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. πρωτ. : 456 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ..: 316/2015) Θέμα: Μη επιβολή κύρωσης στην εταιρεία με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. πρωτ.: 2286 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μαρούσι, Αριθ. πρωτ.: 2286 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 16.10.2015 Αριθ. πρωτ.: 2286 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.:159/2015 ) Θέμα: : Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 3-5-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο σιδηροδρομικό πακέτο Οδηγίες 2001/12/ΕΚ, 200/13/ΕΚ, /ΕΚ, 2001/14/ΕΚ που ρυθμίζουν θέματα όπως η ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων,, οι άδειες στ

1ο σιδηροδρομικό πακέτο Οδηγίες 2001/12/ΕΚ, 200/13/ΕΚ, /ΕΚ, 2001/14/ΕΚ που ρυθμίζουν θέματα όπως η ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων,, οι άδειες στ «Ευρωπαϊκές Οδηγίες και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα» Μιλτιάδης Προβατάς Προϊστάμενος Τμ. Σιδηροδρομικών και Συνδυασμένων Μεταφορών Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 305 /2013 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 305 /2013 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 775 ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 305 /2013 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Ανάκληση της υπ αριθμ. 150/2010 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. και κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 5 Ιανουαρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 20 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-5-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-2-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 24 Σεπτεμβρίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03303 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 19/2011)

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 19/2011) Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2011 Αρ.Πρωτ. 181 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 19/2011) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 1931/04-09-2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Αναφορών 2009 13 Δεκεμβρίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 376/2000 του κ. Αλεξάνδρου Βασιλείου, έλληνα υπηκόου, συνοδευόμενη από 56 υπογραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:Α7/1322 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ.:Α7/1322 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.:Α7/1322 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016 Προς: Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Υπουργό, κ. Χρήστο Σπίρτζη - Υφυπουργό Μεταφορών, κ. Νικόλαο Μαυραγάνη - Γεν. Γραμματέα Μεταφορών, κα Θεοπίστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΞΙΔ1-Ρ4Δ. Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 )

ΑΔΑ: ΒΙΞΞΙΔ1-Ρ4Δ. Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 ) Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. 2611/30.11.2009 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5048/29-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 ) Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2015 Αρ. πρωτ.: 2739 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Μαΐου 2016 Αριθ. πρωτ.: 1080

Μαρούσι, 24 Μαΐου 2016 Αριθ. πρωτ.: 1080 Μαρούσι, 24 Μαΐου 2016 Αριθ. πρωτ.: 1080 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθ.: 313/2015 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01745 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 4-6-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 16-05-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1783 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18-6-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 20-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Διεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικών Υπογραφών»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Διεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικών Υπογραφών» Μαρούσι, 31-7-2014 ΑΠ.729-008 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Διεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικών Υπογραφών» H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 610/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 610/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 610/2014 Aνάκληση της υπ αριθμ. 239/2012 Aπόφασης ΡΑΕ (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03165)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 565/123 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 565/123 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 20-5-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 565/123 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 23 Απριλίου 2010 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 22.11.2011 Αρ. Πρωτ. οικ. 65 Προς: Κοιν. ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-04-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2186/06-04-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4373 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 39(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4598 Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 313 Ο περί Υγιεινής των Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2008 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1654 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 680/2008. Σε συνέχεια της από 17/4/2008 Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης της ΡΑΕ στην εταιρεία «ΗΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 680/2008. Σε συνέχεια της από 17/4/2008 Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης της ΡΑΕ στην εταιρεία «ΗΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 680/2008 Σε συνέχεια της από 17/4/2008 Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 775/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 775/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 775/2012 Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «BLACK PEARL ENERGY A.E.» και επιβολή σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 77/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 77/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3720/22-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 77/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την 20-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4806/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 70/ 2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4806/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 70/ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-06-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4806/22-06-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 70/ 2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/093 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/093 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/093 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας «IMD INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT» και αφετέρου της εταιρείας «Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2017 Αρ. πρωτ. :150 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 323/2016) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 13/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 67 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-01-2013 ΑΠ.: 680/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Φίλιππου Τσολάκη με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 18-02-2009 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1076/18-02-2009 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 226 /2009) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ..κλήσης σε ακρόαση της

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 226 /2009) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ..κλήσης σε ακρόαση της Μαρούσι, 15 Οκτωβρίου 2009 Αρ.Πρωτ. :. ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 226 /2009) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ..κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 1.7.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1002/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι : Πρόσφατες Εξελίξεις και Προοπτικές» Θεσμικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι Αικ. Βήτου Προϊσταμένη Διεθνούς Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 518/034 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 518/034 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 8-4-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 518/034 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 23 Δεκεμβρίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα