ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΟΥΜΤΣΗ ΙΟΡΔΑΝΑΣ Επιβλέπων :Σίσκου Θωμάς Εργαστηριακός συνεργάτης Καστoριά Μάρτιος 2009

2 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εξέλιξη του τελωνιακού καθεστώτος ξεκινά ουσιαστικά από την πρώτη δημιουργία των εθνικών κρατών που «ξεπήδησαν» από τις αρχαίες πόλεις και συνεχιστικέ με την συγκέντρωση του κεφαλαίου και τη βιομηχανική επανάσταση των μετέπειτα χρόνων. Η ανάπτυξη του τελωνειακού καθεστώτος είναι μεγάλη και επιταχύνεται τα τελευταία χρόνια με σφοδρούς ρυθμούς Με της διάφορες διεθνείς τελωνειακές συμβάσεις TIR, T, ATA, TIF που αφορούν την οδική μεταφορά εμπορευμάτων με αυτοκίνητο συνοδευόμενο με κάποιο από παραπάνω ελτίου ΤΙR, καθιερώθηκαν απλοποιημένες διοικητικές διατυπώσεις και έλεγχοι με σκοπό την διευκόλυνση της μεταφοράς εμπορευμάτων οδικώς, μέσα από τα σύνορα των διάφορων κρατών που αποδέχθηκαν τη Σύμβαση. Ο τομέας των μεταφορών και ειδικά των οδικών μεταφορών, μολονότι εξελίχτηκε με σημαντικές καθυστερήσεις, τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι να δώσει μια γενική και όσον το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένη εικόνα των συγκεκριμένων τομέων, την ιστορική τους πορεία, τα χαρακτηριστικά τους, την προσφορά τους τη υποδομή τους, τις μελλοντικές προοπτικές τους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Το υλικό της συγγραφής συγγραφής συγκεντρώθηκε από πολλές πηγές ποικίλου εύρους, ώστε να δοθεί μια πιο σφαιρική και πλήρη ερμηνεία, ενώ δε γίνεται χρήση οικονομικών ερμηνειών, ώστε η κατανόηση της ανάλυσης να είναι προσιτή και από αναγνώστες, οι οποίοι δεν έχουν το αντίστοιχο οικονομικό υπόβαθρο.η βάση της ανάλυσης είναι αποκλειστικά θεωρητική και μάλιστα για την καλύτερη κατανόηση της χρησιμοποιούνται κάποια στατιστικά στοιχεία. Τέλος επισημάνονται κάποιες λέξεις κλειδιά, που θα συναντήσει ο αναγνώστης και θα τον καθοδηγήσουν στην καλύτερη μελέτη και κατανόηση του θέματος. Τελωνειακά καθεστώτα, τελωνειακές συμβάσεις, ελτίο TIR, οδικές εμπορεύτηκες μεταφορές, κοινή πολιτική των μεταφορών, εμπορευματικά κέντρα

3 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Οι διεθνείς μεταφορές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.1 Γενικά Η πολιτική της Ε.Ε στις οδικές μεταφορές Οδικές μεταφορές Οδικές μεταφορές ποιότητας, ασφαλέστερες, και ανταγωνιστικότερες Συνθήκες απασχόλησης των οδηγών και έλεγχος των οδικών μεταφορών..12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η Ελλάδα στις ιεθνείς Μεταφορές 2.1Γενική κατάσταση των ελληνικών μεταφορών Εμπορευματικές οδικές μεταφορές Τα βασικά προβλήματα της πολιτικής μεταφοράς στην Ελλάδα Προοπτικές εξελίξεις της Ελλάδας στον τομέα των οδικών μεταφορών.23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ρυθμιστικό πλαίσιο μεταφορών 3.1 Γενικά. Ορισμός Το αντικείμενο του τελωνειακού καθεστώτος Προϋποθέσεις τελωνειακού καθεστώτος Τελωνειακό καθεστώτα απόθεσης και αναμονής Ελεύθερες ζώνες και ελεύθερες αποθήκες Τελωνειακό καθεστώς εισαγωγής Τελωνειακό καθεστώς εξαγωγής Τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης Μεταφορά φορτίων 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.Το τελωνειακό καθεστώς TIR 4.1 Καθεστώς TIR Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελτίου TIR Οι βασικές αρχές του τελωνειακού καθεστώτος ήλωση ανάληψης υποχρεώσεων από τη μεταφορική εταιρεία για είσοδο στο σύστημα TIR και έγκριση χρήσεων απλών ελτίων TIR Βασικές διατάξεις του τελωνειακού συστήματος που πρέπει να γνωρίζει ο κάτοχος του ελτίου TIR.40

4 Γενικοί κανόνες ελτίου TIR Σχέση μεταξύ του κατόχου ελτίου TIR και των τελωνειακών αρχών Άφιξη των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προορισμού Λόγοι για διακοπή χορηγήσεων ελτίων TIR Τα πλεονεκτήματα του τελωνειακού καθεστώτος TIR..45 Παραρτήματα Έντυπα στο τελωνειακό καθεστώτος TIR.46 Συμπεράσματα Κατάλογος πινάκων Βιβλιογραφία...51

5 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή αυτή ασχολείται με την μελέτη και την ανάλυση δύο πολύ ουσιαστικών κλάδων της παγκόσμιας οικονομίας αυτών του τελωνειακού καθεστώτος TIR και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Η εργασία, λοιπόν αρχίζει την ανάλυση της με το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο ασχολείται με την πολιτική των διεθνών οδικών μεταφορών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά, υπάρχει μια σύντομη επεξήγηση της ουσιαστικότητας του τομέα των μεταφορών και πως στα πλαίσια της ενοποιημένης αγοράς προκύπτει η ενιαία πολιτική των μεταφορών για την οποία γίνεται πλήρη ανάλυση όλων των μέτρων της. Προχωρώντας στο δεύτερο κεφάλαιο η ανάλυση τώρα επικεντρώνεται, στο ελλαδικό χώρο. Εδώ γίνεται λόγος, για τη θέση της Ελλάδας στις ενδοκοινοτικές και εξωκοινοτικές οδικές μεταφορές. Επίσης δίνονται αρκετά στατιστικά στοιχεία, που αφορούν είτε καθαρά την Ελλάδα, είτε είναι συγκριτικά με αντίστοιχα ευρωπαϊκά στοιχεία, δίνοντας έτσι μια κατανοητή εικόνα. Επιπλέον κρίθηκε πολύ σημαντικό, προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρη εικόνα της ελληνικής κατάστασης να γίνει λόγος και στα βασικά προβλήματα της πολιτικής των μεταφορών στην Ελλάδα. Στο τρίτο κεφάλαιο το οποίο ασχολείται με την περιεκτική ανάλυση όλων των τελωνειακών καθεστώτων από τη στιγμή που ορίσθηκαν μέχρι σήμερα, το αντικείμενο καθενός από αυτά, τις προϋποθέσεις τους καθώς και τη σημασία τους στις εισαγωγές και εξαγωγές των εμπορευμάτων. Τα κύρια τελωνειακά καθεστώτα που αναλύονται είναι τα εξής: α)τελωνειακά καθεστώτα απόθεσης η αναμονής, β)παραδοσιακά καθεστώτα γ)τελωνειακά καθεστώτα με προσωρινή ατέλεια, δ)τελωνειακά καθεστώτα διακίνησης και ε)ειδικά τελωνειακά καθεστώτα. Τέλος στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο η ανάλυση επικεντρώνεται στην τελωνειακή σύμβαση μεταφοράς φορτίων φορτίων TIR.Συγκεκριμένα αναφέρεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δελτίου TIR και τον τρόπο χρήσης του, στις βασικές αρχές του και βασικές διατάξεις που θα πρέπει να γνωρίζει ένας κάτοχος ελτίου TIR, του γενικούς κανόνες του, τις σχέσεις που επισυνάπτονται μεταξύ ελτίου TIR και α)τελωνειακών αρχών και β) ομοσπονδίας (International Road Transportation.Στο τέλος του κεφαλαίου αναλύονται οι λόγοι που πρέπει να διακοπεί η χορήγηση ενός ελτίου και τον τρόπο αποφυγής τελωνειακής διαφυγής με την εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος TIR.

6 6 Εν κατακλείδι, φιλοσοφία της συγκεκριμένης εργασίας,ήταν να δώσει όσον το δυνατό περισσότερες πληροφορίες στον αναγνώστη με όσο το δυνατό πιο απλό και κατανοητό τρόπο για έναν δύο τομείς τόσους σημαντικούς όπως είναι το τελωνειακό καθεστώς TIR και οι οδικές μεταφορές και που σίγουρα στο μέλλον θα «παίξουν» ακόμα πιο ουσιαστικό πόλο σε παγκόσμιο επίπεδο.

7 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Στην πιο γενική έννοια της λέξης, μεταφορές είναι η διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων. Στο σύγχρονο σύστημα μεταφορών περιλαμβάνονται οι μεταφορές γενικής χρήσης, δηλαδή σιδηροδρομικές μεταφορές, οδικές, θαλάσσιες, ποτάμιες και αεροπορικές. Στη ουσία οι μεταφορές αποτελούν μέσω για την εξυπηρέτηση των άλλων κλάδων της οικονομίας, όπως της γεωργίας, της βιομηχανίας, του τουρισμού κ.α. Η συμβολή του τομέα των μεταφορών στη οικονομία κάθε κράτους είναι ζωτικής σημασίας, οι δε Μεταφορικές επιχειρήσεις αποτελούν και αυτές με τη σειρά τους εξαιρετικής σημασίας κεφάλαια για τις αντίστοιχες οικονομίες. Οι μεταφορές από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης τους έδειξαν την ουσιαστικότητα τους. Στην αρχαιότητα η θαλάσσια οδός ήταν η αιτία της δημιουργίας των λιμανιών, συνέβαλε στην ανάπτυξη του εμπορίου, στη δημιουργία νέων πολιτισμών, στη διάδοση πλούτου και πολιτισμού. Στη Βιομηχανική επανάσταση, ο σιδηρόδρομος ήταν μέσο εξάπλωσης και διάδοσης των προϊόντων, έγινε το μέσο μεταφοράς των υλικών καθώς και των εμπορευμάτων στις διάφορες περιοχές. Σήμερα η συνεχή δημιουργία αστικών κέντρων και πόλεων, οι μεγάλες ανάγκες οι ρυθμοί ζωής απαίτησαν την ευρεία ανάπτυξη των μεταφορών. Με τη συνεχή, λοιπόν, ανάπτυξη των συναλλαγών του εμπορίου, τη συσσώρευση του κεφαλαίου και με την διεύρυνση του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες ανεξαρτητοποίησης των μεταφορών σε ιδιαίτερο κλάδο της παραγωγής Η ανάπτυξη των μέσω μεταφοράς είναι σημαντική για τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, εξαιτίας του ότι, η ανάπτυξη αυτή μειώνει το απόλυτο μέγεθος του εμπορικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια αυξάνει το γενικό ποσοστό κέρδους. Παράλληλα η ανάπτυξη των μεταφορών συμβαδίζει με την ανάπτυξη της μεγάλης βιομηχανίας, στη διαμόρφωση της εξωτερικής καπιταλιστικής αγοράς και των εξωτερικών συναλλαγών.

8 8 1.2 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΣΤΙΣ Ο ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η Συνθήκη EOK επιζητούσε μια κοινή πολιτική για τις χερσαίες μεταφορές οδικές, σιδηροδρομικές και ποτάμιες - αλλά όχι για τις θαλάσσιες και τις εναέριες (άρ. 84 ΕΟΚ, Άρ. 80 ΣΕΚ). H έννοια της κοινής αγοράς των μεταφορών περιοριζόταν, επομένως, από την αρχή σε μόνες τις χερσαίες μεταφορές και, ακριβέστερα, δεδομένης της ειδικής κατάστασης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των πλωτών οδών, σε μόνες τις οδικές μεταφορές. Αυτές όμως αντιπροσωπεύουν το πολύ μεγαλύτερο μέρος των εμπορευματικών μεταφορών μέσα στην Kοινότητα. Παίζουν επομένως πρωταρχικό ρόλο μέσα στην ενιαία αγορά, όπου οι μεταφορές είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων και των προσώπων. Γι' αυτό, η κοινή αγορά των μεταφορών έπρεπε να ολοκληρωθεί συγχρόνως με την ενιαία αγορά των εμπορευμάτων το Εκτός από την ολοκλήρωση των αγορών των χερσαίων μεταφορών, η κοινοτική πολιτική σε αυτόν τον τομέα επιδιώκει την οργάνωση των διάφορων μέσων μεταφοράς σύμφωνα με «κοινοτικούς κανόνες», δηλαδή μέτρα που τείνουν στην προσέγγιση των οικονομικών συνθηκών και των διαρθρώσεων κάθε μεταφορικού μέσου στα κράτη μέλη. Έτσι η τιμολόγηση των οδικών μεταφορών απασχόλησε επί πολύ τους κοινοτικούς θεσμούς, αλλά χωρίς πολλά αποτελέσματα. Για τους σιδηροδρόμους, ο κοινοτικός στόχος ήταν η εξυγίανση της οικονομικής τους κατάστασης, αλλά οι πολυάριθμες διατάξεις που έχουν θεσπιστεί με αυτόν τον σκοπό δεν έχουν δώσει εμφανή αποτελέσματα. Αντίθετα, οι θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, που έχουν εισέλθει στην κοινοτική σκηνή μόνον από τα μέσα τις δεκαετίας του '70, έχουν κάνει τελευταία θεαματικές προόδους, όχι μόνο στην υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς σε αυτούς τους τομείς, αλλά και στην κοινοτική οργάνωσή Το άρθρο 51 ΣΕΚ (άρ. 61 ΕΟΚ) εξαρτά την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών από τις ειδικές διατάξεις του τίτλου για τις μεταφορές. Tο άρθρο 71 ΣΕΚ διευκρινίζει ότι η κοινή πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των (χερσαίων) μεταφορών..

9 9 Αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά είναι: (α) το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις μεταφορών εξαρτώνται από τις υποδομές τις οποίες αποφασίζουν και κατασκευάζουν τα κράτη (β) το γεγονός ότι, γενικά, ο ανταγωνισμός ασκείται μεταξύ των μεγάλων κρατικών και μονοπωλιακών επιχειρήσεων των σιδηροδρόμων και μιας πληθώρας μικρών επιχειρήσεων οδικών και ποτάμιων μεταφορών (γ) οι υποχρεώσεις δημόσιου συμφέροντος τις οποίες επιβάλλουν τα κράτη σε ορισμένες επιχειρήσεις, ιδίως των σιδηροδρομικών μεταφορών, στρεβλώνοντας τους όρους του ανταγωνισμού μεταξύ αυτών και των άλλων μέσων και (δ) η ανελαστικότητα των τιμών σε αυτόν τον τομέα.(γιωγγάρας) Αρκετοί λόγοι υπαγορεύουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τομέα των μεταφορών της Συνθήκης της Ρώμης και της Συνθήκης της ιδρύουσας την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που τη διαδέχτηκε. Πρώτ' απ' όλα, η οικονομική ολοκλήρωση επρόκειτο να επιφέρει μια σημαντική αύξηση των συναλλαγών και επομένως των εμπορευματικών μεταφορών. H Συνθήκη ΕΟΚ έβλεπε επομένως τις μεταφορές σαν ένα σημαντικό γρανάζι της οικονομικής ολοκλήρωσης. Από την άλλη πλευρά, η καλή λειτουργία της αγοράς μεταφορών εξαρτάται πολύ από τις υγιείς συνθήκες του εμπορίου και της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στην ενιαία αγορά. Έπειτα, δεδομένου ότι τα έξοδα των μεταφορών επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος ορισμένων προϊόντων, θα μπορούσαν να γίνουν εμπόδια των συναλλαγών ή πηγές διακρίσεων μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων διαφόρων εθνικοτήτων. Στην αρχή, η πιο περίπλοκη κατάσταση ήταν εκείνη των οδικών μεταφορών, που αντιπροσωπεύουν τα 80% των εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών. Ανάλογα με την προέλευση και τον προορισμό, οι διεθνείς οδικές μεταφορές άλλοτε ήταν ελεύθερες, άλλοτε υπάγονταν σε προκαταρκτική άδεια και άλλοτε υπάγονταν σε άδειες παρεχόμενες στα πλαίσια μιας ποσόστωσης. Oι όροι παροχής των αδειών (διάρκεια ισχύος, δυνατότητα επιστροφής με φορτίο, κλπ.) ποίκιλλαν από τη μία σχέση επικοινωνίας στην άλλη. Όλα αυτά έπρεπε, βέβαια, να αλλάξουν για να δημιουργηθεί μια κοινή αγορά μεταφορών.

10 10 Ένας συντονισμός των επιλογών των επενδύσεων των κρατών μελών μπορεί να αποτρέψει τον κίνδυνο πραγματοποίησης έργων χωρίς αρκετή κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα και να προσδώσει τα πλεονεκτήματα των οικονομιών κλίμακας τα οποία προσφέρει η εσωτερική αγορά. Oι διατάξεις της ΣEΚ που αναφέρονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα καθώς και στην οικονομική και κοινωνική συνοχή προσφέρουν στην Kοινότητα μια νέα βάση όχι μόνο για την ανάπτυξη των υποδομών των μεταφορών, αλλά και για την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών Η συνεχής ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών οικονομιών προκαλεί όλο και μεγαλύτερα διασυνοριακά ρεύματα μεταφορών και θέτει νέες προκλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά των μεταφορών. Έτσι, επιπλέον της παγίωσης της εσωτερικής αγοράς των μεταφορών, η Συνθήκη του Άμστερνταμ έθεσε δύο νέους στόχους για την κοινή πολιτική μεταφορών: την ασφάλεια των μεταφορών και την προστασία του περιβάλλοντος. Το άρθρο 71 της Συνθήκης ΕΚ τάσσει την ασφάλεια των μεταφορών μεταξύ των στόχων τους οποίους επιδιώκει η κοινή πολιτική μεταφορών. Οι απαιτήσεις σε θέματα ασφάλειας σχετίζονται με την αποκλειστική αρμοδιότητα της Kοινότητας κατά το μέτρο που επιδρούν, π.χ. επί της ελεύθερης κυκλοφορίας των οχημάτων ή των υπηρεσιών των μεταφορών. Στις άλλες περιπτώσεις, σ' εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας η ασφάλεια των μεταφορών καλύπτεται από την Kοινότητα όταν αυτή μπορεί να δράσει χρήσιμα προς όφελος όλων των κρατών μελών. εν πρέπει να ξεχνάμε εξάλλου ότι οι μεταφορές και οι συγκοινωνίες αποτελούν, καθ' εαυτές, ένα σημαντικό οικονομικό τομέα, ο οποίος απορροφά περίπου τα 40% των δημοσίων επενδύσεων των κρατών μελών.οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, τόσο οι δημόσιες (κατασκευή υποδομών των μεταφορών), όσο και οι ιδιωτικές (μεταφορικό υλικό διάφορων τύπων) έχουν αναμφισβήτητες επιπτώσεις στην απασχόληση στον βιομηχανικό τομέα. Επιπλέον, οι τεχνολογικές καινοτομίες που δοκιμάζονται στον τομέα των μεταφορών (αεροπλάνα, τρένα μεγάλης ταχύτητας, σήραγγες υπό τη θάλασσα, κλπ.) παρακινούν τις καινοτομίες στη βιομηχανία γενικά.

11 Ο ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Το 1970 το μερίδιο της αγοράς των οδικών εμπορευματικών μεταφορών αποτελούσε το 50%, ενώ το 1972 αυξήθηκε στο 70% του συνόλου των εσωτερικών μεταφορών της κοινότητας.αυτή η αύξηση ενθαρρύνθηκε από τη επιλογή των χωρών μελών να μην επιβαρύνουν τις τιμές των οδικών μεταφορών με κόστος των υποδομών. Το σύστημα τιμολογίων με ψαλίδες ανωτάτων και κατωτάτων τιμών το 1968,αντικαταστάθηκε το 1990 από ένα σύστημα ελεύθερης διαμόρφωσης τιμών. Φυσικά το νέο αυτό καθεστώς περιλάμβανε τη δυνατότητα κατάστρωσης δεικτών του κόστους. Επίσης, εκτός από την αποσυμφόρηση των δρόμων και την προστασία του περιβάλλοντος θέλησε να εξασφαλίσει και την οδική ασφάλεια. Καθορίστηκαν διάφοροι κανόνες σχετικά με την κατασκευή οχημάτων, συστήματα περιόριστη ταχύτητας, γενικά κριτήρια έκδοσης άδειας οδήγησης, υποχρεωτική ανάρτηση ζωνών ασφάλειας κ.α. Παρόλα αυτά, κάθε κράτος θα έπρεπε να κάνει τις δικές του ρυθμίσεις αφού τα ατυχήματα από χώρα σε χώρα διέφεραν. Στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας και στο μεγάλο αριθμό ατυχημάτων το συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία της κοινοτικής τράπεζας δεδομένων για τα τροχαία ατυχήματα(care) και ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τους νέους οδηγούς. (υπουργείο μεταφορών,2009) 1.4 Ο ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΕΡΕΣ Οι επαγγελματικές οδικές μεταφορές συναντούν σήμερα ορισμένες δυσκολίες που ώθησαν την Επιτροπή να σχεδιάσει μια σφαιρική στρατηγική για τον κλάδο. Έτσι, η ενίσχυση για την επίτευξη υγιέστερου ανταγωνισμού θα πρέπει να ελαχιστοποιεί την συνέπεια του σκληρού ανταγωνισμού λόγω της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, οι αυξανόμενες ανάγκες για μεγαλύτερη ασφάλεια απαιτούν τη δρομολόγηση δράσεων προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων και των χρηστών στους δρόμους. Τέλος, οι ανησυχίες της κοινωνίας που συγκεκριμένα προξενούνται από την προσφυγή

12 12 σε εργατικό δυναμικό χρησιμοποιούμενο σε δυσμενείς συνθήκες, θα διασκεδαστούν με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και τη βελτίωση της εικόνας του επαγγέλματος. Το σύνολο των προτεινομένων μέτρων αποσκοπεί στην υλοποίηση τεσσάρων στόχων: (1) εκπόνηση νομοθεσίας σχετικά με τη διαρρύθμιση του χρόνου εργασίας (2) διαμόρφωση ισόρροπων συνθηκών απασχόλησης (3) βελτίωση ελέγχων στις οδικές μεταφορές (4) εμβάθυνση της επαγγελματικής επιμόρφωσης ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Οι «κοινωνικές ανησυχίες» που προηγούμενα αναφέρθηκαν δημιουργούνται ιδίως από την έλευση εργαζομένων προερχομένων από τρίτες χώρες, απασχολουμένων σε συνθήκες «μη κοινοτικές» (κατώτεροι μισθοί, χρόνος εργασίας σχεδόν απεριόριστος, κακή κοινωνική κάλυψη). Η υποβάθμιση αυτή των συνθηκών απασχόλησης προκαλεί αφενός στρέβλωση του ανταγωνισμού αλλά και προβλήματα ασφαλείας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση ενός «πιστοποιητικού οδηγών» ώστε να ελέγχεται η κανονικότητα των συνθηκών απασχόλησης του οδηγού. Το πιστοποιητικό αυτό θα εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει προσεχώς μια πρόταση κανονισμού σχετικά. Αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων για την επίτευξη μεγαλύτερης ασφάλειας, μεγαλύτερου ανταγωνισμού καθώς και ισότιμων συνθηκών απασχόλησης συνεπάγονται την ύπαρξη ελέγχων στις οδικές μεταφορές. Η Επιτροπή θα καταρτίσει σύντομα μια ανακοίνωση σχετικά με τους ελέγχους και τις ποινές στις οδικές μεταφορές. Θα προταθεί επίσης η ενίσχυση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ, με την αύξηση του αριθμού των ημερών εργασίας που πρέπει να ελέγχονται από τα κράτη μέλη. Ήδη ορισμένα από τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται. Έτσι, μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/98, ο ηλεκτρονικός ταχογράφος έγινε υποχρεωτικός από τα τέλη Η επαγγελματική επιμόρφωση οργανώνεται με βάση την οδηγία 76/914/ΕΚ σχετικά με την επιμόρφωση ορισμένων οδηγών και την οδηγία 91/439/ΕΟΚ για τις άδειες οδήγησης. Η Επιτροπή θα προτείνει σύντομα μια οδηγία με την οποία καθορίζονται κοινοί κανόνες σχετικά με την επιμόρφωση των επαγγελματιών

13 13 οδηγών, λαμβάνοντας υπόψη τις περίπλοκες συνθήκες του επαγγέλματος αυτού.(υπουργείο μεταφορών, 2009) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η Ελλάδα αποτελεί το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ-20 που διατηρεί ιδιαίτερα αυστηρά εμπόδια εισόδου στο επάγγελμα του μεταφορέα και υστερεί ακόμη και σε σύγκριση με χώρες που μόλις πρόσφατα απελευθέρωσαν τις οικονομίες τους, όπως αυτές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ η εφαρμογή περιοριστικών πολιτικών στην εγχώρια αγορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από αυτά που προσπάθησε να επιλύσει και λιγότερα οφέλη απ' ότι κόστη, υποβαθμίζοντας τον κλάδο που υποτίθεται ότι προστάτευε και επιβαρύνοντας την Εθνική Οικονομία. Για το λόγο αυτό, είναι πλέον απαραίτητη και για τη χώρα μας, η σταδιακή και Πλήρης Απελευθέρωση της Αγοράς πρακτική ευρέως εφαρμοσμένη τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες οικονομίες για την απελευθέρωση του κλάδου των μεταφορών. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ η σταδιακή και Πλήρης Απελευθέρωση της Αγοράς των μεταφορών οδηγεί σε: Σημαντική υποχώρηση των κομίστρων (1,5%-2,5% ετησίως) Υποχώρηση του Γενικού είκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 0,2-0,3 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως Ενίσχυση του αριθμού των επιχειρήσεων στον κλάδο (1%-2% ετησίως) Ενίσχυση της απασχόλησης (2%-4% ετησίως) Σημαντική ενίσχυση της παραγωγικότητας (1,5%-2,5% ετησίως) Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Εισαγωγή καινοτομιών με έμφαση στις νέες τεχνολογίες Υποχώρηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων (2,5%-4,5% ετησίως) Υποχώρηση της μέσης ηλικίας του στόλου, επιτυγχάνοντας: 1)βελτίωση της οδικής ασφάλειας και 2)μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σημαντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εγχώριου κλάδου των μεταφορών Το κοινωνικό κόστος θα υποχωρήσει σημαντικά, λόγω της κατάργησης των

14 14 εμποδίων εισόδου και της συνεπακόλουθης εξάλειψης της άτυπης υπεραξίας που είχε διαμορφωθεί για τις άδειες (έχει εκτιμηθεί ότι το κόστος ελέγχου της αγοράς ανέρχεται σε 0,5% του ΑΕΠ) Το όφελος για την οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της Γαλλίας, των Η.Π.Α. και του Μεξικού, εκτιμάται μεταξύ 700 εκατ. ευρώ και 1,5 δις ευρώ. Ωστόσο, η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς είναι επιτακτικό να συνδυαστεί με ενίσχυση των ποιοτικών κριτηρίων εισόδου στο επάγγελμα του μεταφορέα, καθώς και με μια σειρά άλλων συμπληρωματικών πολιτικών όπως: Κίνητρα για την ανανέωση του στόλου που θα οδηγήσουν σ' ένα σταθερό και διατηρήσιμο ρυθμό απόσυρσης οχημάτων μεγάλης ηλικίας Κρατικές ενισχύσεις για την εισαγωγή καινοτομιών στον κλάδο Κρατικά προγράμματα για Έρευνα και Ανάπτυξη, σχετικά με τις μεταφορές Επιδοτήσεις των καυσίμων Επιδοτήσεις των διοδίων 2.2 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ Ο ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ο κλάδος των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα είναι ο κυριότερος για τις εμπορευματικές μεταφορές. Την τελευταία δεκαετία η συμβολή του συγκεκριμένου κλάδου στην εκτέλεση του υπεραστικού μεταφορικού έργου ανέρχεται στο 98% του συνολικού. Επιπλέον, εκτιμάται ότι μέσω του κλάδου αυτού πραγματοποιείται: το 46,3% της αξίας των εξαγωγών και το 42,9% της αξίας των εισαγωγών. Παράλληλα και ενώ η αγορά έχει διευρυνθεί σημαντικά παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση την περίοδο , 5,7% έναντι 3,8% στο σύνολο της ΕΕ-20 το μερίδιο των Ελλήνων μεταφορέων στις εθνικές μεταφορές υποχωρεί σταδιακά από 84,4% σε 78,8%. Η απελευθέρωση της αγοράς των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στις χώρες της ΕΕ, σε συνδυασμό με τις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και την εξάπλωση της τάσης για ταχείες και ευέλικτες μεταφορές, αλλάζουν το σκηνικό των μεταφορών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Για να μπορέσουν οι ελληνικές οδικές μεταφορές να είναι ανταγωνιστικές θα πρέπει η πολιτεία να προχωρήσει σε αναμόρφωση του θεσμικού

15 15 πλαισίου, με βασικό μέτρο την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών στην είσοδο στο επάγγελμα του μεταφορέα. Ο βασικός συγκοινωνιακός άξονας για τις οδικές μεταφορές της Ελλάδας με την Ε.Ε. διέρχεται από τέσσερις μη κοινοτικές χώρες(π.γ..μ. Γιουγκοσλαβία, Σλοβενία, Κροατία). Για να φτάσει ένα ελληνικό όχημα στη Γερμανία (βασική χώρα για τα ελληνικά προϊόντα) θα έπρεπε να ακολουθήσει τη συντομότερη οδό, η οποία όμως διέρχεται από τις χώρες που προαναφέραμε. Η διέλευση μέσω αυτών των χωρών δεν είναι ακόμα δυνατή, δεδομένου ότι η κατάσταση δεν έχει πλήρως ομαλοποιηθεί.όμως είναι γεγονός ότι, η διέλευση μέσω αυτών των χωρών δεν γινόταν απρόσκοπτα ούτε προ του 1990 και τούτο γιατί η ενιαία τότε Γιουγκοσλαβία επέβαλε σειρά διοικητικών οικονομικών και ποσοτικών περιορισμών. Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελούσαν οι άδειες διέλευσης, που ήταν πάντα συγκεκριμένου αριθμού, καθορίζοντας σε διμερή ετήσια βάση και μόλις επαρκούσαν για την ικανοποίηση των αναγκών της Ελλάδας.Τα στοιχεία που δημοσίευσαν επίσημα οι ελληνικές αρχές για τις συνέπειες των κυρώσεων του ΟΗΕ εις βάρος της Γιουγκοσλαβίας, κατέδειξαν τις συνέπειες για τις ελληνικές οδικές εμπορεύτηκες μεταφορές. Μετά τη διάλυση της χώρας αυτής οι Έλληνες μεταφορείς αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικές οδούς πρόσβασης στο κοινοτικό έδαφος.οι εναλλακτικές διαδρομές ήταν μέσω της Βουλγαρίας της Ρουμανίας,της Ουγγαρίας και της Τσεχίας, με τις οποίες χώρες η Ελλάδα σύναψε διμερής Συμφωνίες. Οι διαδρομές αυτές είναι (Τσαγκαλίδης, 1992): Ελλάδα-Βουλγαρία-Ρουμανία-Ουγγαρία-Αυστρία- Γερμανία Οι οδικές αυτές διαδρομές ακολουθούνται από το 1992 αλλά χαρακτηρίζονται από σημαντικά προβλήματα(τσαγκαλίδης,1992): α) αυξημένο κόστος κατά 95% β) χρονοβόρες τελωνειακές διατυπώσεις

16 16 γ) κακή κατάσταση του οδικού δικτύου των χωρών αυτών με αποτέλεσμα τα προϊόντα να φτάνουν σε κακή κατάσταση δ)πρόστιμα στη Ρουμανία (η κατάσταση έχει σαφώς βελτιωθεί). Εκτός από Αυτές τις διαδρομές η χώρα μας εξέτασε και την περίπτωση της θαλάσσιας σύνδεσης με την Ιταλία από τα λιμάνια της Πάτρας με τις Ιταλικές πόλεις Bari, Ancona, Trieste, Brindisi.Φαίνεται λοιπόν, ότι οι ελληνικές οδικές μεταφορές αντιμετώπισαν πολλά και επέλεξαν τις διαδρομές που αναλύθηκαν παραπάνω για να εξυπηρετηθούν και οι οποίες ακολουθούνται μέχρι σήμερα. Η ελληνική διοίκηση πάντως, έσπευσε αμέσως μέσω του Υπουργείου Μεταφορών να συνάψει διμερείς Συμφωνίες με πρόβλεψη και το transit με τη συνάψει και με τα Σκόπια, τη Σλοβενία, και την Κροατία, ενώ άρχισαν διαπραγματεύσεις για σύναψη συμφωνίας και με την Νέα Γιουγκοσλαβία. Το νέο στοιχείο, που προέκυψε μετά τις αλλαγές στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι η ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για άδειες διέλευσης προς τη Ρουμανία, την Ουκρανία και την Ρωσία, λόγω της αύξησης του εμπορίου και των εξαγωγών της χώρας προς τις χώρες αυτές (Ουκρανία, Ρωσία και Ρουμανία), ο νέος άξονας ελληνικού ενδιαφέροντος είναι Ελλάδα Βουλγαρία- Ρουμανία Μολδαβία-Ουκρανία-Ρωσία. Μέσα στα πλαίσια των δυσκολιών εμποδίων, που αντιμετωπίζει η ελληνική οδική μεταφορά έρχεται να προστεθεί και ένα νέο εμπόδιο, πρόκειται για ένα νέο σύστημα, το λεγόμενο των Οικοσημείων, το οποίο εγκαινίασε από την Αυστρία. Τα Οικοσημεία είναι οικονομικοί βαθμοί που ανταποκρίνονται σε ποσότητες εκπομπών οξειδίου του αζώτου(νοχ) (Τσαγκαλίδης,1992), Στόχος του νέου συστήματος σύμφωνα με σχετικό κανονισμό, είναι η προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση, που προκαλούν τα φορτηγά αυτοκίνητα. Η Αυστριακή Κυβέρνηση προσπάθησε με τη μέθοδο αυτή να περιορίση τις εκπομπές αερίων που εκπέμπονται από τα φορτηγά, αλλοιώνοντας τον περιορισμό της κυκλοφορίας στο έδαφος της χώρας, των περισσότερων ρυπογόνων, δηλαδή οχημάτων παλιάς τεχνολογίας.

17 17 Με αυτήν την αυστηρή μέθοδο, που σκοπό έχει την προστασία του περιβάλλοντος, τον εξαναγκασμό των φορτηγών να κάνουν χρήση σιδηροδρόμου, επιβάλλοντας έτσι τη χρήση συνδυασμένων μεταφορών, είτε να πληρώσουν υπέρογκα πόσα, προκειμένου τα οχήματα να έχουν δικαίωμα διέλευσης στο αυστριακό έδαφος, περιορίζεται η κίνηση των φορτηγών μέσω της Αυστρίας. Υπολογίστηκε μάλιστα, ότι οι ελληνικές διελεύσεις, μεταξύ των ετών παρουσίαζαν σημαντική μείωση, με τα ισχύοντα ποσοστά εκπομπής ρύπων οξειδίου του αζώτου των φορτηγών στα σημερινά επίπεδα θα εξελιχθούν με πορεία φθίνουσα. Οι προβλέψεις αυτές δείχνουν καθαρά ότι, η Αυστρία με το καινούριο αυτό περιβαλλοντικό σύστημα- εμπόδιο στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, αναγκάζει τους Έλληνες είτε να προβούν στην αντικατάσταση του στόλου τους, είτε να ακολουθούν άλλο δρομολόγιο μέσω της Ουγγαρίας για την πρόσβαση τους στην Γερμανία. Όλα αυτά τα προβλήματα, που εμφανίστηκαν στην ελληνική οικονομία κατέστησαν αναγκαία την παρέμβαση της Ε.Ε., το οποίο αίτημα για παρέμβαση της Ε.Ε. από ελληνικές πλευράς έχει τεθεί από το Η παρέμβαση αυτή θα έπρεπε να κατευθυνθεί προς (Τσαγκαλίδης, 19 92): α) την αναγνώριση των ειδικών προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων των μεταφορών από και προς την Ελλάδα. β) την εξέταση σε βάθος των ειδικών προβλημάτων από και προς την Ελλάδα και την αναζήτηση λύσεων στο γενικότερο πλαίσιο της Κοινοτικής Πολιτικής Μεταφορών και γ) την ανάπτυξη των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε με τις τρίτες χώρες στο συγκεκριμένο τομέα. Πράγματι, η Ε.Ε κινήθηκε προς σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες στο τομέα των μεταφορών, διότι αναγνώρισε ότι οι συμφωνίες αυτές θα βοηθούσαν στο να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήτα, που εμφανίστηκαν κατά την διαμετακομιστική κυκλοφορία μέσω του εδάφους των τρίτων χωρών. Επίσης, αναγνώρισε ότι, θα συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, για τις εσωτερικές μεταφορές

18 18 μεταξύ Ελλάδας και των άλλων κρατών-μελών. Επίσης με αυτές τις Συμφωνίες θα καθίστανται δυνατή η διεξαγωγή του ιεθνούς Εμπορίου με το χαμηλότερο φυσικά κόστος και τη μείωση στο ελάχιστο των διοικητικών και τεχνικών εμποδίων που το επιβαρύνουν. Όπως αναφέρεται και στο άρθρο της Μάρως Τσαντήλα. «Σαφή διαφοροποίηση σε σχέση με τις επιλογές της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών συνιστά η στροφή που επιχειρεί η νέα ηγεσία του ΥΜΕ στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (ΕΟΜ), επιλέγοντας παράλληλα να αφήσει σε δεύτερη μοίρα τις σιδηροδρομικές μεταφορές αλλά και αυτή ακόμη την ανασυγκρότηση του ΟΣΕ, η οποία έπειτα από μεγαλόσχημες εξαγγελίες φαίνεται ότι μετατίθεται χρονικά καθώς έως τώρα καμία σχετική απόφαση δεν έχει ληφθεί. Η έμφαση που σκοπεύει να δώσει το υπουργείο Μεταφορών το επόμενο διάστημα στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές προκύπτει ευθέως από την παραδοχή ότι η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου είναι μη επαρκής, καθιστώντας τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (ΕΟΜ) το κυρίαρχο μέσο για τη διακίνηση προϊόντων. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Μεταφορών του ΥΜΕ κ. Πλατή, η ανάπτυξη των σιδηροδρόμων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερος ρόλος στις οδικές μεταφορές από αυτόν που έχουν σήμερα. Οι ΟΕΜ καταγράφουν ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα συμμετέχοντας κατά 98% στην εκτέλεση του χερσαίου μεταφορικού έργου της εγχώριας οικονομίας Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μεταφορικό έργο του συνόλου του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά 2% ετησίως έως το 2030, ενώ το ίδιο διάστημα οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές που εκτελούνται με αυτοκίνητα θα αυξηθούν κατά 2,2% ετησίως. Αύξηση σε ποσοστό 2,8% ετησίως θα καταγράψουν έως το 2030 και οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, ωστόσο καθώς το μερίδιο αγοράς που κατέχουν οι μεταφορές εμπορευμάτων με τον σιδηρόδρομο δεν είναι μεγάλες δεν αναμένεται να αυξηθεί ουσιαστικά η συμβολή στο συνολικό μεταφορικό έργο.

19 19 Κρίσιμο σημείο, πάντως, στο οποίο συμφωνούν σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ότι το νομοθετικό καθεστώς που διέπει τις εμπορευματικές μεταφορές στη χώρα μας χρειάζεται άμεσα αλλαγή, καθώς έχει θεσμοθετηθεί από το 1976 και θεωρείται τουλάχιστον αναχρονιστικό. Σημείο-κλειδί για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου είναι το άνοιγμα της αγοράς των φορτηγών και βυτιοφόρων.χ. και αυτό αναμένεται να συμβεί με την εφαρμογή προγράμματος επιδότησης για την για την αντικατάσταση του στόλου των βαρέων οχημάτων κατά τα πρότυπα των ΚΤΕΛ. Στον σχεδιασμό του ΥΜΕ προβλέπεται η οργάνωση του κλάδων των μεταφορέων με τη σύσταση εταιριών στις οποίες θα δοθούν οι νέες αμεταβίβαστες πλέον άδειες. Το μέγεθος και η δομή του μεταφορικού έργου της κάθε εταιρίας θα καθορίζει το δικαίωμα χορήγησης νέας άδειας αλλά και τον αριθμό των αδειών που θα εκδίδονται για κάθε εταιρία. Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας που έχει λάβει την άδεια ή τις άδειες αυτές θα ακυρώνονται ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ανάλογης κατάστασης με τη σημερινή, όπου το παρεμπόριο των αδειών ανθεί με το κόστος απόκτησης μιας άδειας να φτάνει σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.» 2.3 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σήμερα, η επικοινωνίας της χώρας μας με την κεντρική και δυτική Ευρώπη γίνεται, οδικώς και σιδηροδρομικός μέσω της συνοριακής διέλευσης Ευζώνων- Ειδομένης, στα σύνορα με την Π.Γ..Μ., και της συνοριακής διέλευσης του Προμαχώνα στα Βουλγαρικά σύνορα. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα της οδικής επικοινωνίας μέσω Ιταλίας, με φόρτωση των αυτοκίνητων σε πορθμεία Ro-Ro στα λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας. Και η τρείς δίοδοι παρουσιάζουν προβλήματα. Οι δύο προς βορρά λόγω της πολυδιάσπασης της πρώην γιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας σε έξη, κράτη που απαιτεί πολλαπλές συνοριακές διέλευσης, τουλάχιστον για μεταφορές προς της χώρες της Ευρώπης με της οποίες η Ελλάδα έχει της περισσότερες συναλλαγές, με ότι αυτό συνεπάγεται. Αλλά και η διέλευση μέσω της Ιταλίας παρουσιάζει αρκετά προβλήματα κάθε μέρος εξαρτάτε αναγκαστικά μόνο από την οδική μεταφορά, λόγο των περιορισμών που θέτουν σταδιακά που θέτουν οι περισσότερες χώρες στις διέλευσης από το έδαφος τους των

20 20 φορτηγών αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών, και κυρίως η Ελβετία και η Αυστρία αλλά και της μικρής μεταφορικής ικανότητας του αυτοκινήτου και του μεγαλύτερου κόστους της οδικής μεταφοράς αν γίνει σωστή κοστολόγηση, όπως επιτάσσει και προσπαθεί η Ε.Ε. Ανακύπτει λοιπόν το ερώτημα ο σιδηροδρομικός δυτικώς άξονας θα διευκολύνει της μεταφορές τις Ελλάδας προς την υπόλοιπη Ευρώπη, και πόσο. Για να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα, θα πρέπει πρωτίστως να δούμε ποίες είναι οι προοπτικές των διαφορών μέσω μεταφοράς και πως διαγράφεται η εξέλιξη των μεταφορών της επόμενες δεκαετίες. Τα τελευταία 40 χρόνια παρατηρείται μια συνεχής αύξησης του ποσοστού συμμετοχής της οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων στο σύνολο της ζήτησης μεταφορικού έργου, εις βάρος της σιδηροδρομικής ποταμιάς και θαλάσσιας μεταφοράς, οι οποίες αυξάνονται μεν σε όγκο μεταφερόμενων εμπορευμάτων, αλλά και με πολύ χαμηλό ρυθμό, και εστί μειώνουν την ποσοστιαία συμμετοχή τους, στο σύνολο του μεταφορικού έργου, όταν δεν παρουσιάζουν και πραγματική μείωση του έργου τους. Ειδικότερα, μεταξύ του έτους , η συμμετοχή του σιδηροδρόμου στην συνολική εμπορευματική μεταφορά μειώθηκε από 32,7% σε 14,4% (Eurostat στο transport in figures 1996 σ 47.). Όσο αφορά δε της επιβατικές μεταφορές, η συμμετοχή του σιδηροδρόμου έπεσε, από το 10 στο 6% την ίδια περίοδο. Τα ο σύνολο αυτής της απώλειας μετατοπίστηκε προς την οδική μεταφορά (φορτηγά και οδικά επιβατικά αυτοκίνητα αντίστοιχα). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ευελιξία του αυτοκινήτου που μπορεί να κινηθεί πόρτα-πόρτα και αφετέρου δε στο χαμηλό κόμιστρο που προσφέρει και οφείλεται στην μη επιβάρυνση του με δαπάνες που επιβαρύνουν τα άλλα μέσα μεταφοράς αλλά και στην μη ποσοτικοποίηση του κόστους μεταφοράς και την μη χρέωση, του επομένως με αυτό του εξωτερικού κόστους. Σε κάποιο βαθμό δε για τους Έλληνες μεταφορείς, και από την παράβαση των νόμων και κανονισμών. Η αύξηση της οδικής μεταφοράς η οποία υποστηρίζεται, προωθείτε και υποβοηθείται από τα ισχυρά συμφέροντα του κυκλώματος της οδικής μεταφοράς (αυτοκινητοβιομηχανίες εταιρείες πετρελαιοειδών κ.λ.π) και οι επιπτώσεις της αρχίζει να προβληματίζει, τα τελευταία 15 χρόνια, τόσο τις Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις όσο και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ ΣΒΒΕ ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΕΕL ILME EU UNECE SOLE EUROPE ΟΣΕ ΟΛΘ ΠΕΕ ΟΦΑΕ ΣΕΜΒΕ ΣΥΝ Ε &L ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ Ηµερίδα «Logistics 2004 ίκτυα Μεταφορών και ιανοµών µεταξύ ΕΕ και Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 1. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. 7 1.1 Ορισμός Εξαγωγής 7 1.2 Είδη Εξαγωγής 7 1.2.1 Εξαγωγές με συν/κες διατυπώσεις 7 1.2.2 Εξαγωγές χωρίς συν/κες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ( ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ), ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Συνδυασμού των Σιδηροδρομικών και Θαλάσσιων Μεταφορών στην Ελλάδα

Οι Προοπτικές Συνδυασμού των Σιδηροδρομικών και Θαλάσσιων Μεταφορών στην Ελλάδα Οι Προοπτικές Συνδυασμού των Σιδηροδρομικών και Θαλάσσιων Μεταφορών στην Ελλάδα ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΟΛΥΖΟΣ Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΣΠΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές. Συνδέοντας τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Μεταφορές. Συνδέοντας τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Μεταφορές Συνδέοντας τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε ανταγωνιστικά συστήματα μεταφορών για να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS KAI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΑΓΑΡΗ (5171)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα