λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη"

Transcript

1 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το εξεταζόµενο έργο τιτλοφορείται «Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) ήµου Μεγανησίου» κι αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή Σ.Μ.Α. που θα εξυπηρετήσει τον εν λόγω ήµο, για την ορθολογικότερη µεταφορά των παραγόµενων αστικών στερεών αποβλήτων προς τον ώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (.Υ.Τ.Α) ήµου Παλαίρου που βρίσκεται στην 3η ιαχειριστική ενότητα της περιφέρειας υτικής Ελλάδας ή στην προς υλοποίηση µονάδα µηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας του ήµου Λευκάδας (βρίσκεται στο τελικό στάδιο αδειοδότησης) ή σε.υ.τ.α της ευρύτερης περιοχής. Η διάθεση των απορριµµάτων των οικισµών του Μεγανησίου, γίνεται σε ηµιελεγχόµενο χώρο, περίπου µέτρα νοτιοδυτικά του Κατωµερίου, ο οποίος είναι χαρακτηρισµένος ως.υ.τ.α., αλλά χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις υγειονοµικής ταφής (η διάθεση γίνεται µε απλή απόρριψη ενώ συχνά χρησιµοποιείται και καύση των απορριµµάτων). Είναι φανερή η άµεση αντιµετώπιση της διάθεσης των απορριµµάτων του ήµου καθώς και η παύση λειτουργίας - αποκατατάσταση του εν λόγω.υ.τ.α. Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να προβλεφθεί στον υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΠΕ.Σ..Α.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (που εντάσσεται στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου - υτικής Ελλάδας - Ιονίου) σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων στο ήµου Μεγανησίου και ότι τα απορρίµµατα του ήµου θα διατίθενται στο.υ.τ.α. του ήµου Παλαίρου Ελλάδας ή στην προς υλοποίηση µονάδα µηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας του ήµου Λευκάδας ή σε.υ.τ.α της ευρύτερης περιοχής. Ο Σ.Μ.Α. προτείνεται να κατασκευασθεί και να λειτουργήσει στο ίδιο γήπεδο στο οποίο πρόκειται να κατασκευασθεί και να λειτουργήσει και η εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) του οικισµού Σπαρτοχωρίου του ήµου Μεγανησίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), για την έκδοση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) του έργου. Για το εν λόγω έργο θα εκδοθεί από την /νση ΠΕ-Ω Ιονίων Νήσων/ Απόφαση του Γενικού 1

2 Γραµµατέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύµφωνα µε την οποία για την αδειοδότησή του θα πρέπει να υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου ΙΙ. Η παρούσα µελέτη είναι σε συµφωνία µε το Νόµο 3010/02 και τις Μεταβατικές του ιατάξεις καθώς και τις Αποφάσεις Η.Π /2332 (ΦΕΚ 1022/Β/2002) περί κατάταξης δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και Η.Π /703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/2003) περί ιαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο). Σηµειώνεται ότι µε βάση την απόφαση (Η.Π /2332 ΦΕΚ 1022/Β/2002) τα έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται σε: 10 Οµάδες και 2 Κατηγορίες η καθεµιά : Α και Β, οι οποίες υποδιαιρούνται σε 2 Υποκατηγορίες η καθεµιά: 1 η και 2 η µε σκοπό να διευκολύνεται ο καθορισµός των προδιαγραφών για τις προµελέτες και µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και ο έλεγχος και η αξιολόγηση των µελετών αυτών από τις αρµόδιες αρχές. Σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 Πίνακας 4 της ανωτέρω απόφασης, που παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί, το έργο του Σ.Μ.Α. κατατάσσεται στην 4 η Οµάδα - εύτερη Κατηγορία και 3 η Υποκατηγορία Έργων και ραστηριοτήτων. ΟΜΑ Α 4 η : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ή ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 5. Μεµονωµένες εγκαταστάσεις µεταφόρτωσης καθώς και µεµονωµένες εγκαταστάσεις µηχανικής διαλογής στερεών αποβλήτων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΚ/ ΡΙΑ ΥΠΟΚ/ ΡΙΑ ΥΠΟΚ/ ΡΙΑ ΥΠΟΚ/ ΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 η 2 η 3 η 4 η ι.π. < ι.π. - Η παρούσα µελέτη έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 69269/ όπως αυτές περιγράφονται στον Πίνακα 2 του άρθρου 16, ακόλουθα µε το άρθρο 2

3 14 (Μεταβατικές διατάξεις) της ΚΥΑ 11014/ και του άρθρου 2 παρ. 10 εδ. β του Ν 3010/2002. Ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων και συγκεκριµένα : 1. Της ΚΥΑ Η.Π /2727/ (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης» και 2. Της εγκυκλίου του ΥΠΕΩ Ε οικ /Αθήνα, , Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή - Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση ώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων. Στην παρούσα µελέτη εντοπίζονται και αξιολογούνται οι βασικές ενδεχόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και αναλύονται τα διαθέσιµα µέτρα πρόληψης και προστασίας. 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Σ Τ Ο Ι Ε Ι Α Α Ρ Μ Ο Ι Ω Ν Το εξεταζόµενο έργο τιτλοφορείται «Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) ήµου Μεγανησίου» κι αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή Σ.Μ.Α. που θα εξυπηρετήσει τον εν λόγω ήµο, για την ορθολογικότερη µεταφορά των παραγόµενων αστικών στερεών αποβλήτων προς τον ώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (.Υ.Τ.Α) ήµου Παλαίρου που βρίσκεται στην 3η ιαχειριστική ενότητα της περιφέρειας υτικής Ελλάδας ή στην προς υλοποίηση µονάδα µηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας του ήµου Λευκάδας (βρίσκεται στο τελικό στάδιο αδειοδότησης) ή σε.υ.τ.α της ευρύτερης περιοχής. Κύριος του έργου είναι ο ήµος Μεγανησίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας µε ήµαρχο τον κ α Ευστάθιο Ζαβιτσάνο κι επιβλέπουσα υπηρεσία είναι η Τ.Υ. του ήµου Λευκάδας. Επιβλέπων της παρούσας µελέτης είναι ο Μηχανικός του ήµου κ ος ηµήτρης Ζαβιτσάνος, Πολιτικός Μηχανικός µε τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το Η ανάθεση της µελέτης του εν λόγω έργου έγινε µε την υπ αριθµόν 30/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου και η εκπόνησή της είναι σύµφωνη µε τους όρους της αριθµ. πρωτ 2258/ σύµβασης του µελετητή µε τον ήµο. Αρµόδιος σχετικά µε την παρούσα µελέτη είναι ο συντάξας µελετητής Γεώργιος Β. Τσακούµης, ηµικός Μηχανικός, Κασσοπίτρας 10, Άρτα , τηλ: , , στον οποίον και ανατέθηκε η εκπόνηση του φακέλου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του εν λόγω έργου. 4

5 1. 2. Γ Ε Ν Ι Κ Α Η παρούσα µελέτη αφορά την κατασκευή Σ.Μ.Α. ο οποίος θα εξυπηρετεί τον ήµο Μεγανησίου. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται ο µόνιµος πληθυσµός κατά οικισµούς του ήµου. Πίνακας 1: Μόνιµος πληθυσµός. Μεγανησίου ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 (Πηγή: ΕΣΥΕ) Κατωµέριον,το 523 Βαθύ,το 211 Σπαρτοχώριον,το 511 Σκορπιός,ο (νησί) 1 Σπάρτη,η (νησί) 0 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ Φυσικά, όπως και σε όλους τους αντίστοιχους παραθεριστικούς προορισµούς της χώρας, σε περιόδους αιχµής ο πληθυσµός στο ήµο Μεγανησίου είναι πολύ µεγαλύτερος. Ο εποχικός πληθυσµός προέρχεται τόσο από κατοίκους άλλων περιοχών της Ελλάδας όσο και από το εξωτερικό. Το δυναµικό των ενοικιαζόµενων κλινών στο ήµο ανέρχεται στις 341. Σύµφωνα µε το εκπονηθέν Α Στάδιο του Σχεδίου ωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΟΟΑΠ) του. Μεγανησίου εκτιµάται ότι : "Ο συνολικός πληθυσµός του δήµου το 2025 ότι θα είναι 25% λιγότερος από σήµερα. Ίσως λόγω της αύξησης του τουρισµού δεν παρουσιάσει πτώση τελικά αλλά µάλλον δεν αναµένεται σηµαντική αύξηση. Ο πληθυσµός αυτός προβλέπεται να διπλασιάζεται εποχιακά από ιδιοκτήτες παραθεριστικών κατοικιών και εργαζόµενους στον τουρισµό, ενώ τα τουριστικά καταλύµατα, προβλέπεται επίσης να διπλασιάσουν το δυναµικό τους. Συµπερασµατικά, η πληθυσµιακή δυναµική του δήµου ως σήµερα προσδιορίζεται κυρίως από το νησιωτικό χαρακτήρα του. Φαίνεται όµως ότι ενώ η ως σήµερα δυναµική είναι ιδιαίτερα αρνητική (50% µείωση σε 50 χρόνια) υπάρχει 5

6 σοβαρή περίπτωση εξοµάλυνσης στο µέλλον, λόγω της πρόσφατης τουριστικής ανάδειξης." Για τον υπολογισµό της ποσότητας απορριµµάτων που θα οδηγούνται στον Σ.Μ.Α. η ετήσια ποσότητα απορριµµάτων λήφθηκε ίση µε 415 kg/pxyr (ή 1,14 kg/pxd), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (εγκύκλιος ΥΠΕΩ Ε µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ / : «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή - Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση ώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων»). Με βάση τα παραπάνω η ετήσια ποσότητα απορριµµάτων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 2. Πίνακας 2: Ποσότητες απορριµµάτων που θα οδηγούνται στον Σ.Μ.Α. Μόνιµος Πληθυσµός Ετήσια παραγωγή απορριµµάτων µόνιµων (tn/y) Εποχικός Πληθυσµός (Απρίλιος - Σεπτέµβριος) Ετήσια παραγωγή απορριµµάτων εποχικών (tn/y) Συνολική ετήσια παραγωγή απορριµµάτων (tn/y) Κατωµέριον,το , ,5 326,1 Βαθύ,το , ,8 131,6 Σπαρτοχώριον,το , ,0 318,6 Σκορπιός,ο (νησί) 1 0,4 1 0,2 0,6 Σπάρτη,η (νησί) 0 0,0 0 0,0 0,0 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ , ,5 777,0 Οι πραγµατικές ποσότητες των συλλεγόµενων απορριµµάτων (µέσω απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 5 m 3 ) µε βάση τα στοιχεία της υπηρεσίας καθαριότητας του ήµου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 3. Πίνακας 3: Ποσότητες συλλεγόµενων απορριµµάτων ΜΗΝΑΣ 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α/Φ (m 3 ) 5 ΟΓΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΒ ΟΜΑ Α (m 3 ) 30,0 30,0 30,0 30,0 50,0 90,0 105,0 140,0 90,0 50,0 45,0 30,0 6

7 ΜΗΝΑΣ 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn/m 3 ) ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn) ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn) ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn) 0,27 8,1 8,1 8,1 8,1 13,5 24,3 28,4 37,8 24,3 13,5 12,2 8,1 32,4 32,4 32,4 32,4 54,0 97,2 113,4 151,2 97,2 54,0 48,6 32,4 777,6 Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι η παραγωγή αιχµής αντιστοιχεί στον µήνα Αύγουστο και ανέρχεται σε 5 tn/day. Ο σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, υπέρ ασφαλείας διαστασιολογείται µε βάση τα παραπάνω συν ένα επιπλέον συντελεστή ασφαλείας 20% και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 4. Πίνακας 4: Μηνιαία δροµολόγια ηµιρυµουλκούµενου από τον Σ.Μ.Α. ΜΗΝΑΣ 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn) 8,1 8,1 8,1 8,1 13,5 24,3 28,4 37,8 24,3 13,5 12,2 8,1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20,0% ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn) 38,9 38,9 38,9 38,9 64,8 116,6 136,1 181,4 116,6 64,8 58,3 38,9 ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn) 933,1 ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ 53 m 3 (20 tn) Όσον αφορά τη διαχρονική εξέλιξη των παραγόµενων απορριµµάτων, εκτιµάται ως ανοδική, λόγω της αναµενόµενης αύξησης του συντελεστή παραγωγής απορριµµάτων ανά κάτοικο και ηµέρα. Αυτό, σύµφωνα και µε τις παρατηρήσεις από άλλες, αλλοδαπές ή ηµεδαπές περιοχές, οφείλεται στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου και τη διαχρονική διαφοροποίηση των καταναλωτικών συνηθειών. Πιθανώς οι ρυθµοί αύξησης να µειωθούν σε κάποιο βαθµό σε ορισµένους ήµους µε έντονο αγροτικό χαρακτήρα, ή να υπάρξει και διαχρονική µείωση των ποσοτήτων των απορριµµάτων στην περίπτωση επιτυχούς εφαρµογής εκτεταµένων προγραµµάτων πολιτικής πρόληψης / µείωσης / επαναχρησιµοποίησης / ανάκτησης / ανακύκλωσης σε ήµους µε έντονο αστικό χαρακτήρα. Βάσει των προαναφερθέντων, θεωρείται ότι η αναµενόµενη αύξηση του συντελεστή παραγωγής απορριµµάτων ανά κάτοικο και ηµέρα θα αντισταθµιστεί από την 7

8 αναµενόµενη µείωση του συντελεστή, λόγω της εφαρµογής προγραµµάτων µείωσης παραγωγής Σ.Α. ή/και αύξησης ανάκτησης υλικών απ τα Σ.Α.. Κατά συνέπεια ο ειδικός συντελεστής παραγωγής απορριµµάτων µε µεγάλη ασφάλεια µπορεί να θεωρηθεί πως δεν επιδέχεται χρονικής αναγωγής. Τέλος σηµειώνεται πως το προτεινόµενο έργο είναι απόλυτα σύµφωνα τόσο µε τους στόχους της Εθνικής και Κοινοτικής Στρατηγικής όσο και µε την κείµενη Νοµοθεσία, η δε σκοπιµότητα κατασκευής του αναλύεται στην παράγραφο 1.5 της παρούσας. 8

9 1. 3. Σ Τ Ο Ι Ε Ι Α Π Ο Υ Λ Η Φ Θ Η Κ Α Ν Υ Π Ο Ψ Ι Ν Επισκέψεις Πραγµατοποιήθηκαν επιτόπου επισκέψεις και λήφθηκαν υπ όψιν στοιχεία, παρατηρήσεις και προτάσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιώτες που επεσήµαναν τα προβλήµατα της περιοχής σε σχέση µε την µελετώµενη δραστηριότητα. άρτες 1. άρτης Natura του ΥΠΕΩ Ε, κλίµακας 1: Απόσπασµα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1 : Τοπογραφικό διάγραµµα άµεσης περιοχής µελέτης, κλίµακας 1: Τοπογραφικό διάγραµµα γηπέδου, κλίµακας 1: Γενική διάταξη έργων, κλίµακας 1:250. 9

10 1. 4. Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Θ Ε Σ Η Η προτεινόµενη θέση κατασκευής του σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων του ήµου Μεγανησίου βρίσκεται στο ηµοτικό ιαµέρισµα Σπαρτοχωρίου του ήµου Μεγανησίου της Περιφερειακής ενότητας Λευκάδας, η οποία υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων. Πιο συγκεκριµένα η προτεινόµενη θέση αποτελεί δηµοτική έκταση και βρίσκεται νοτιοανατολικά του οικισµού Σπαρτοχώρι (ο οποίος βρίσκεται στο βόρειο µέρος του νησιού) και σε απόσταση περίπου 600 µέτρων από αυτόν, κοντά στο νεκροταφείο του οικισµού και απεικονίζεται στο Τοπογραφικό διάγραµµα άµεσης περιοχής µελέτης, κλίµακας 1:5.000 και στο Γενική διάταξη έργων, κλίµακας 1:250 που επισυνάπτονται στο παράρτηµα της παρούσας. Η προτεινόµενη θέση κατασκευής του Σ.Μ.Α. πληρεί τα κριτήρια χωροθέτησης Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων όπως αυτά αναλύονται παρακάτω. Περιβαλλοντικά Κριτήρια Αποκλεισµός περιοχών χαρακτηρισµένων ως NATURA & SPA, RAMSAR Για την χωροθέτηση του Σ.Μ.Α. αποκλείστηκαν όλες οι περιοχές που έχουν ενταχθεί ή έχουν προταθεί για ένταξη στο ίκτυο Φύση 2000 (NATURA 2000 Οδηγία 92/43), αλλά και όλες οι ειδικά προστατευόµενες περιοχές (Οδηγία 79/409, SPA προστασία πανίδας και άγριας ορνιθοπανίδας) καθώς και οι περιοχές που εντάσσονται στη συνθήκη RAMSAR και βρίσκονται στην διαδικασία οριοθέτησης και κατάρτισης διαχειριστικού σχεδίου. Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης εντοπίζεται µια περιοχή που έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα Natura 2000 και είναι η «GR Εσωτερικό Αρχιπελάγους Ιονίου (Θαλάσσια περιοχή Μεγανησίου, Καλάµου, Κάστρου, Αρκουδίου, Ατόκου και Εχινάδων Νήσων)». Αποκλεισµός Ζωνών Προστασίας Περιοχών Φυσικού Κάλλους Αποκλείστηκαν οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως προστατευόµενες και για τις οποίες έχει θεσµοθετηθεί ειδικό καθεστώς χρήσεων γης. Τα πλησιέστερα χαρακτηρισµένα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους βρίσκονται εκτός νησιού και είναι τα εξής: 10

11 Νησάκι Μαδουρή Λευκάδας (AT ) Νησίδα Σκορπίδι Λευκάδας (AT ) Νησίδα Σπάρτη Λευκάδας (AT ) ερσόνησος Νυδρίου Λευκάδας (AT ) Νησίδα Σκορπιός Λευκάδας (AT ) Περιβαλλοντικές - κοινωνικές επιπτώσεις Για να αποφεύγονται οι επιπτώσεις του θορύβου, των οσµών και των αέριων ρύπων θα πρέπει ο Σ.Μ.Α. να βρίσκεται σε περιοχή που έχει ικανή απόσταση τόσο από κατοικηµένες ζώνες όσο και από µεµονωµένες κατοικίες. Για να αποφεύγεται η επίπτωση της αισθητικής όχλησης θα πρέπει ο Σ.Μ.Α. να βρίσκεται σε περιοχή που είναι αποµονωµένη οπτικά από οικιστικές περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους και τουριστικές περιοχές. Τέλος ιδιαιτέρως βαρύνουσα σηµασία έχει η κοινωνική αποδοχή της θέσης κατασκευής του Σ.Μ.Α. Η προτεινόµενη θέση πληρεί όλα τα παραπάνω κριτήρια. ωροταξικά Κριτήρια Απόσταση από οικισµούς Η χωροθέτηση ενός Σ.Μ.Α. πρέπει να γίνεται σε απόσταση από τα όρια του Γ.Π.Σ. (Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο) και εκτός από τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.). Η χωροθέτηση πρέπει να λάβει υπόψη όχι µόνο την παρούσα οικιστική διάταξη αλλά και τις προβλεπόµενες επεκτάσεις των οικισµών, το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), και τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.). Υπάρχει σήµερα σε εξέλιξη χωροταξικός σχεδιασµός (Α' Φάση Σχεδίου ωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΟΟΑΠ) ήµου Μεγανησίου), ο οποίος δεν έχει οριστικοποιηθεί και θεσµοθετηθεί. Η απόσταση του γηπέδου από τους υπάρχοντες οικισµούς (περίπου 600 µέτρα από τον πλησιέστερο του Σπαρτοχωρίου) είναι τέτοια που εκτιµάται ότι αποκλείει την επέκτασή τους προς τον χώρο της µονάδας. 11

12 Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά µνηµεία Η χωροθέτηση ενός Σ.Μ.Α. πρέπει να γίνεται σε απόσταση από περιοχές, οι οποίες είναι χαρακτηρισµένες ή υπό χαρακτηρισµό ως αρχαιολογικές από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων καθώς και από περιοχές που έχουν ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον, ενώ αποκλείονται από τη χωροθέτηση οι χαρακτηρισµένοι αρχαιολογικοί χώροι (Α Ζώνη). Σύµφωνα µε τον ιαρκή Κατάλογο των Κηρυγµένων Αρχαιολογικών ώρων και Μνηµείων της Ελλάδας στο ήµο Μεγανησίου, ο µοναδικός αρχαιολογικός χώρος παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Ονοµασία Μνηµείου Θέση Είδος Μνηµείου Αριθµός Υπουργικής Απόφασης Αριθµός ΦΕΚ Αποδέσµευση θαλάσσιας περιοχής στη Ν. Μεγανησίου, στον όρµο Μπάλου Στον όρµο Μπάλου Ενάλιοι ώροι ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡ/Α1/Φ41/25824/1060/ ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡ/Α1/Φ41/42813/2830/ ΦΕΚ 388/Β/ ΦΕΚ 1498/Β/ Τεχνικοοικονοµικά Κριτήρια Κεντροβαρική θέση Είναι προτιµητέες οι θέσεις οι οποίες είναι σχετικά κοντά και κεντρικά στις περιοχές που πραγµατοποιείται η συλλογή των απορριµµάτων ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος µεταφοράς. Η προτεινόµενη θέση βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και ανάµεσα στους δυο µεγαλύτερους οικισµούς του (Σπαρτοχώρι, Κατωµέρι). Απόσταση από υφιστάµενο δρόµο Για την αποφυγή λύσεων, οι οποίες θα προϋποθέτουν υπερβολικά έργα διάνοιξης δρόµων πρέπει η απόσταση χωροθέτησης Σ.Μ.Α. από υφιστάµενο δρόµο να είναι η ελάχιστη. Ανάµεσα στο προτεινόµενο γήπεδο του Σ.Μ.Α. και στη δηµοτική οδό παρεµβάλλεται ιδιωτικό οικόπεδο, και έχει εξασφαλισθεί µέσω δουλείας διόδου η πρόσβαση στο γήπεδο του Σ.Μ.Α. από τη δηµοτική οδό. 12

13 Περιοχή µε κατάλληλο ανάγλυφο Για την διαµόρφωση του γηπέδου ενός Σ.Μ.Α. προτιµούνται περιοχές µε ήπιο ανάγλυφο (όπως το συγκεκριµένο γήπεδο) και όχι περιοχές επίπεδες ή µε έντονες κλίσεις, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων για την δηµιουργία ανισοσταθµίας που είναι απαραίτητη κατά τη εκφόρτωση των απορριµµάτων από τα απορριµµατοφόρα στο κοντέινερ. 13

14 1. 5. Σ Κ Ο Π Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Ε Ρ Γ Ο Υ Το εξεταζόµενο έργο αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή Σ.Μ.Α. που θα εξυπηρετήσει τον εν λόγω ήµο, για την ορθολογικότερη µεταφορά των παραγόµενων αστικών στερεών αποβλήτων προς τον ώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (.Υ.Τ.Α) ήµου Παλαίρου που βρίσκεται στην 3η ιαχειριστική ενότητα της περιφέρειας υτικής Ελλάδας ή στην προς υλοποίηση µονάδα µηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας του ήµου Λευκάδας (βρίσκεται στο τελικό στάδιο αδειοδότησης) ή σε.υ.τ.α της ευρύτερης περιοχής. Η διάθεση των απορριµµάτων των οικισµών του Μεγανησίου, γίνεται σε ηµιελεγχόµενο χώρο, περίπου µέτρα νοτιοδυτικά του Κατωµερίου, ο οποίος είναι χαρακτηρισµένος ως.υ.τ.α., αλλά χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις υγειονοµικής ταφής (η διάθεση γίνεται µε απλή απόρριψη ενώ συχνά χρησιµοποιείται και καύση των απορριµµάτων). Είναι φανερή η άµεση αντιµετώπιση της διάθεσης των απορριµµάτων του ήµου καθώς και η παύση λειτουργίας - αποκατατάσταση του εν λόγω.υ.τ.α. Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να προβλεφθεί στον υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΠΕ.Σ..Α.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (που εντάσσεται στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου - υτικής Ελλάδας - Ιονίου) σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων στο ήµου Μεγανησίου και ότι τα απορρίµµατα του ήµου θα διατίθενται στο.υ.τ.α. του ήµου Παλαίρου Ελλάδας ή στην προς υλοποίηση µονάδα µηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας του ήµου Λευκάδας ή σε.υ.τ.α της ευρύτερης περιοχής. Γενικότερα οι Σταθµοί Μεταφόρτωσης απορριµµάτων συµβάλλουν στην αντιµετώπιση πολλών τεχνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων που σχετίζονται µε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, καθώς, µεταξύ άλλων, από τη λειτουργία τους: 1. Περιορίζεται ο αριθµός οχηµάτων µεταφοράς. 2. Περιορίζεται η κυκλοφορία των απορριµµατοφόρων οχηµάτων τα οποία λόγω του όγκου τους και της µικρής ταχύτητας που αναπτύσσουν εµποδίζουν την οµαλή κίνηση και των άλλων οχηµάτων. 3. Περιορίζονται οι αέριες εκποµπές, οι οσµές, η διασπορά ελαφρών αντικειµένων, η διαρροή υγρών, και η οπτική ρύπανση στο οδικό δίκτυο της εξυπηρετούµενης υποενότητας. 14

15 4. Η κυκλοφορία των οχηµάτων προς τον X.Y.T.A. κατανέµεται πιο οµοιόµορφα και αποφεύγονται φαινόµενα αιχµής. 5. Μειώνεται η καταπόνηση των Α/Φ. Οι στόχοι που επιτυγχάνονται µε την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω έργου είναι: Ορθολογικοποίηση του συστήµατος συλλογής - µεταφοράς των παραγόµενων απορριµµάτων της περιοχής µελέτης. Ελαχιστοποίηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το σύστηµα συλλογής µεταφοράς. ιευκόλυνση της ασφαλούς τελικής διάθεσης (µέσω µεταφόρτωσης) των οικιακών και παρεµφερών Σ.Α. της περιοχής µελέτης, αφού αφενός µειώνονται οι δυσκολίες λόγω απόστασης και αφετέρου ελαχιστοποιείται ο φόρτος απορριµµατοφόρων στο.υ.τ.α. Προώθηση των επιδιώξεων της περιβαλλοντικής πολιτικής και της αειφόρου ανάπτυξης. 15

16 1. 6. Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Τ Υ Π Ο Υ Σ. Μ. Α. ιαθέσιµοι τρόποι µεταφόρτωσης - Επιλογή τελικής λύσης εφαρµοζόµενης τεχνολογίας Τα συστήµατα µεταφόρτωσης µπορούν να διαχωριστούν σε: συστήµατα µεταφόρτωσης χωρίς συµπίεση και σε συστήµατα µεταφόρτωσης µε συµπίεση. Τα απορρίµµατα που οδηγούνται στους ΣΜΑ και δεν υπόκεινται σε συµπίεση µπορούν να : µεταφορτωθούν απευθείας σε container Απλή τεχνολογία η οποία αποτελείται από ράµπα σε υψηλότερο επίπεδο από όπου τα απορριµµατοφόρα αδειάζουν τα απορρίµµατα σε ανοικτό container. Όταν το container πληρωθεί αντικαθίσταται από άλλο άδειο και αυτό µεταφέρεται µε τράκτορα στο.υ.τ.α. Ο τύπος αυτός έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα : αµηλό κόστος επένδυσης. Η µέθοδος αυτή λόγω του απλού συστήµατος φόρτωσης - εκφόρτωσης εµφανίζει µειωµένη πιθανότητα σταµατήµατος της λειτουργίας εξαιτίας προβλήµατος σε τµήµα του µηχανολογικού εξοπλισµού του σταθµού. Τα µειονεκτήµατά της είναι τα ακόλουθα : Σχετικά υψηλό κόστος µεταφοράς των απορριµµάτων εξαιτίας της χαµηλής πυκνότητας των απορριµµάτων λόγω απουσίας συστήµατος συµπίεσης. Αναγκαιότητα για επιπλέον χώρο απόθεσης απορριµµάτων σε περίοδο όπου υπάρχει, λόγω κάποιας δραστηριότητας, αυξηµένη παραγωγή απορριµµάτων. Αυξηµένη επικινδυνότητα λόγω της χρήσης ανοικτών containers να σηµειωθεί ατύχηµα από πτώση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία προστατευτικά µέτρα. 16

17 ηµιουργία διασταλλαζόντων λόγω βροχοπτώσεων. Στην περίπτωση αυτή σκόπιµη είναι η κατασκευή στεγάστρου, χωρίς πάλι να αντιµετωπίζεται πλήρως το πρόβληµα. Τα Containers έχουν δυναµικότητα από 1 m 3 έως 50 m 3. Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα µε ενισχυµένα τα πλευρικά τοιχώµατα. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης υδραυλικού συστήµατος συµπίεσης ώστε να αυξηθεί το µεταφερόµενο φορτίο. Η µεταφορά τους γίνεται µε ειδικούς τράκτορες µε δυνατότητα ανατροπής καθώς επίσης και µε σύστηµα ανύψωσης και ελέγχου container µε την χρήση πείρου έλξεως. µεταφορτωθούν απευθείας σε trailer Απλή τεχνολογία, όµοια µε την προηγούµενη, µε µόνη διαφορά την αντικατάσταση του container από trailer. Για την εκφόρτωση του trailer έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνολογίες όπως του ενεργού πυθµένα το οποίο είναι ικανοποιητικό για µικρούς και µεσαίους σταθµούς µεταφόρτωσης, όπου στην περίπτωση αυτή περιστρεφόµενες µπάρες τοποθετηµένες στον πυθµένα του µετακινούν τα απορρίµµατα και τα εκφορτώνουν σε 3-5 λεπτά. Τα trailers έχουν δυναµικότητα από 55 έως 85 m 3 και είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο ώστε να ελαττώνεται το συνολικό βάρος. Όσον αφορά το σύστηµα εκφόρτωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί το σύστηµα του ενεργού πυθµένα όπου περιστρεφόµενες µπάρες τοποθετηµένες στον πυθµένα του trailer µετακινούν τα απορρίµµατα και τα εκφορτώνουν σε 2-3 λεπτά ή να εγκατασταθεί στο χώρο ταφής σύστηµα ανατροπής του trailer το οποίο δηµιουργεί κλίση του trailer 70 και δίνει την δυνατότητα αδειάσµατος του σε 6 λεπτά. Απαιτείται η χρήση σκέπαστρου από ύφασµα ή µέταλλο για να αποφεύγεται η διασπορά ελαφρών απορριµµάτων κατά την µεταφορά. µεταφορτωθούν µε χρήση φορτωτή Η µέθοδος χρησιµοποιείται κυρίως σε εγκαταστάσεις µε δυναµικότητα άνω των 500 τόνων ανά ηµέρα. Τα απορριµµατοφόρα εκφορτώνουν τα απορρίµµατα σε συγκεκριµένη περιοχή από όπου ο φορτωτής τα σπρώχνει προς το trailer. Είναι µια λύση που δεν θεωρείται ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον γι αυτό και δεν προτείνεται. 17

18 Τα απορρίµµατα που οδηγούνται στους ΣΜΑ και υπόκεινται σε συµπίεση τυγχάνουν διαχείρισης σε συστήµατα µε υδραυλική συµπίεση (συµπιεστές). Συνήθως πρόκειται για βαριές µονάδες οι οποίες µπορούν να διαχειριστούν οτιδήποτε υλικό τοποθετηθεί εντός αυτών. Πάντοτε η φόρτωση των απορριµµάτων γίνεται από πάνω και ταυτόχρονα ένα παλινδροµικό έµβολο υδραυλικά ωθεί τα απορρίµµατα από την πόρτα του container ή του trailer στο βάθος αυτού. Οι συµπιεστές τροφοδοτούνται από πάνω µε τη βοήθεια χοάνης. Εάν η δυναµικότητα του σταθµού είναι µικρή τότε η εκφόρτωση των απορριµµάτων γίνεται απευθείας στη χοάνη. Εάν η δυναµικότητα υπερβαίνει τους 500 τόνους ανά ηµέρα τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί φορτωτής. Τα απορρίµµατα αποτίθενται σε συγκεκριµένη θέση και ο φορτωτής τα σπρώχνει προς τη χοάνη. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί µεταφορική ταινία η οποία µεταφέρει τα απορρίµµατα που εκφορτώνουν τα απορριµµατοφόρα προς τη χοάνη ή να χρησιµοποιηθεί δεξαµενή όπου θα εκφορτώνονται τα απορρίµµατα και µε την βοήθεια υδραυλικού προωθητήρα να µεταφέρονται προς την χοάνη. Ο τύπος αυτός έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα : αµηλό κόστος µεταφοράς γιατί σε µία διαδροµή µεταφέρεται µεγαλύτερο φορτίο. Επειδή πρόκειται για εντελώς κλειστά συστήµατα δεν απαιτείται σε κάθε φόρτωση και εκφόρτωση να σκεπάζεται και να ξεσκεπάζεται αντίστοιχα το container ή trailer. Επειδή πρόκειται για κλειστό κύκλωµα οι επιπτώσεις στο περιβάλλον ελαχιστοποιούνται. Τα µειονεκτήµατά της µεθόδου είναι τα ακόλουθα : Σχετικό υψηλό κόστος επένδυσης. εν µπορεί το σύστηµα να διαχειριστεί ογκώδη απορρίµµατα ή ιδιαίτερα σκληρά εξαιτίας τού ότι µπορεί να προκληθεί πρόβληµα στο container. Πέρα από τον προηγούµενο διαχωρισµό, οι σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων µπορούν να διαχωριστούν σε: 18

19 αυτούς που διαθέτουν πάγιες κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό µεταφοράς και σε αυτούς που έχουν µόνο κινητό εξοπλισµό (κινητά συστήµατα µεταφόρτωσης). Συνήθως, οι σταθµοί ανήκουν στην πρώτη κατηγορία και µάλιστα για την αποφυγή οχλήσεων στην γύρω περιοχή, είναι κλειστά κτίρια (όχι υπαίθρια). Για να µη δηµιουργούνται σκόνες, το άδειασµα πρέπει να γίνεται σε όσο το δυνατό µικρότερο ύψος. Οι Σ.Μ.Α. της δεύτερης κατηγορίας έχουν µικρή δυναµικότητα, κάτω των 500 τόνων ηµερησίως. Για την κατασκευή του σταθµού και των εγκαταστάσεών του υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις : 1) Τα απορριµµατοφόρα και τα containers να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή τα απορρίµµατα µεταφέρονται από το σιλό στα containers µε µεταφορικές ταινίες, γερανό ή άλλα µέσα (Σχήµατα Β.1 έως Β.4). 2) Τα απορριµµατοφόρα και τα containers να βρίσκονται σε διαφορετικά ύψη, µε ανισοσταθµία που είτε υπάρχει φυσικά, είτε διαµορφώνεται τεχνητά (Σχήµατα Β.5 ως Β. 10). Στα ακόλουθα Σχήµατα Β.1 έως Β.10 παρουσιάζονται σχηµατικά οι διάφορες λύσεις για τη µεταφόρτωση και δίνονται συνοπτικές επεξηγήσεις για την λειτουργία τους. 19

20 Σταθµοί Μεταφόρτωσης µε Πάγιες Κτιριακές Εγκαταστάσεις Απορριµµατοφόρα και µεγάλα φορτηγά στο ίδιο επίπεδο Σχήµα Β.1 Σχήµα Β.1 : Τα απορριµµατοφόρα και τα µεγάλα φορτηγά (7) βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Τα απορριµµατοφόρα εισέρχονται στο σταθµό µεταφόρτωσης (6) και αδειάζουν στο σιλό (5). Με µια µεταφορική ταινία (1) τα απορρίµµατα µεταφέρονται και πέφτουν στη χοάνη της πρέσσας (9) που βρίσκεται βαθύτερα και συµπιέζονται σε containers (12). Για την τοποθέτηση των containers στα µεγάλα φορτηγά χρησιµοποιείται ο γερανός (13). Σχήµα Β.2 Σχήµα Β.2 : Τα απορριµµατοφόρα και τα µεγάλα φορτηγά (7) βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Η απόρριψη γίνεται στο πάτωµα του σταθµού µεταφόρτωσης (6) απ' όπου µε µια συρόµενη πτυοσκάφη τροφοδοτούνται τα µεγάλα φορτηγά. 20

21 «Σ.Μ.Α. ήµου Θεσπρωτικού και Κοινότητας Κρανέας» Σχήµα Β.3 Σχήµα Β.3 : Τα απορριµµατοφόρα εισέρχονται στο σταθµό µεταφόρτωσης (6) και αδειάζουν στο σιλό (5). Από εκεί µε µεταλλική ταινία (1) τα απορρίµµατα µεταφέρονται σε κεκλιµένο επίπεδο (3) και πέφτουν στην ταινία (4) που είναι δύο διευθύνσεων. Από την ταινία αυτή φορτώνονται τα µεγάλα φορτηγά. Σχήµα Β.4 Σχήµα Β.4 : Τα απορριµµατοφόρα εισέρχονται στο σταθµό µεταφόρτωσης (6) και αδειάζουν στο σιλό (5). Από εκεί µε τη µεταλλική ταινία (1) και στη συνέχεια µε τη µεταφορική ταινία (2) τα απορρίµµατα φορτώνονται στα µεγάλα φορτηγά συµπιέσεως (8). Τσακούµης Γιώργος ηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 21

22 Απορριµµατοφόρα και µεγάλα φορτηγά σε διαφορετικά επίπεδα Σχήµα Β.5 Σχήµα Β.5 : Τα απορριµµατοφόρα αδειάζουν στο Σταθµό Μεταφόρτωσης (6) κατ' ευθείαν σε µεγάλα φορτηγά συµπίεσης (8) Σχήµα Β.6 Σχήµα Β.6 : Τα απορριµµατοφόρα εισέρχονται στο σταθµό (6) και αδειάζουν στο σιλό (5). Το γέµισµα των µεγάλων φορτηγών γίνεται µε τις µεταφορικές ταινίες (1,2 και 4). Η ταινία (4) είναι δύο κατευθύνσεων 22

23 Σχήµα Β.7 Σχήµα Β.7 : Τα απορριµµατοφόρα εισέρχονται στο σταθµό µεταφόρτωσης (6) και αδειάζουν στην χοάνη της πρέσας, η οποία συµπιέζει τα απορρίµµατα στα µεγάλα φορτηγά (7), τα οποία µπορούν να διαθέτουν και σύστηµα συµπίεσης. Σχήµα Β.8 Σχήµα B.8 : Τα απορριµµατοφόρα εισέρχονται στον Σταθµό Μεταφόρτωσης (6) και αδειάζουν στο σιλό (14) που τροφοδοτεί την πρέσα (9) που συµπιέζει τα απορρίµµατα στο container (17). Το µεγάλο φορτηγό (18) διαθέτει ειδικό ανυψωτικό σύστηµα για τα containers. 23

24 Σχήµα Β.9 Σχήµα Β.9 : Τα απορριµµατοφόρα αδειάζουν στα σιλό (14) από τα οποία θα γεµίσουν οι χοάνες τροφοδοσίας των µεγάλων containers. Τα containers γεµίζουν είτε είναι προσαρτηµένα στα µεγάλα φορτηγά είτε όχι. 24

25 Σχήµα Β.10 Σχήµα Β.10 : Τα απορριµµατοφόρα εισέρχονται στον σταθµό µεταφόρτωσης (6) και αδειάζουν στο σιλό (14). Από εκεί µε τον δονούµενο τροφοδότη γεµίζει το δοχείο µορφής περιστρεφόµενου τύµπανου. Στην συνέχεια τα containers που γέµισαν θα κυλίσουν σε ράγες µε την βοήθεια συρµατόσχοινων µε ηλεκτρική κίνηση, και θα τοποθετηθούν στο βαγόνι απ' όπου θα µεταφέρονται µε συρµούς. 25

26 Mε κύριο κριτήριο την δυναµικότητα της εγκατάστασης, επιλέγεται η κατασκευή ενός τύπου σταθµού µεταφόρτωσης µε συµπίεση σε κινητά συστήµατα µεταφόρτωσης όπου τα απορριµµατοφόρα και τα containers να βρίσκονται σε διαφορετικά ύψη και η πλήρωση των container από τα απορριµµατοφόρα γίνεται µέσω χοάνης. Συνήθως, τέτοιου τύπου σταθµοί, ενδείκνυνται για σταθµούς µικρής έως µέσης δυναµικότητας, που οι προσελεύσεις των µέσων συλλογής δεν παρουσιάζουν έντονες ωριαίες διακυµάνσεις στην διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας. Ο σταθµός προτείνεται να εξοπλιστεί µε ένα (1) αυτοκίνητο ρυµουλκό (οδικός ελκυστήρας) και µε ένα (1) ηµιρυµουλκούµενο (µε υπερκατασκευή απορριµµατοκιβωτίου µε συµπιεστή) που θα έχει το καθένα ωφέλιµη χωρητικότητα m 3 και θα µπορεί να παραλάβει ωφέλιµο φορτίο απορριµµάτων βάρους τουλάχιστον Κg. Το εν λόγω σύστηµα, επιλέχθηκε και για τους παρακάτω λόγους : ιαθέτει λειτουργική ευελιξία και απαιτεί περιορισµένο κινητό µηχανολογικό εξοπλισµό, αφού µπορεί να αποθηκεύει τα συµπιεσµένα απορρίµµατα σε κλειστά containers. εν απαιτεί µεγάλο αριθµό προσωπικού λειτουργίας, που συνιστά και τη µεγαλύτερη λειτουργική δαπάνη. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή των επιµέρους διατάξεων του Σταθµού Μεταφόρτωσης θα πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να διασφαλίζουν τόσο ως ένα ενιαίο σύνολο, όσο και µεµονωµένα, την αντίστοιχη µε την λειτουργία τους εκπλήρωση των ακόλουθων ειδικών απαιτήσεων απόδοσης και ασφαλούς λειτουργίας: Ασφάλεια, έναντι του κινδύνου τυχαίας πτώσης ανθρώπου στην χοάνη τροφοδοσίας. 26

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις.

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις. Ο βασίζει τη λειτουργία του σε μια μεταθετή κιβωτάμαξα που υποδέχεται άνωθεν το φορτίο των απορριμματοφόρων οχημάτων, μέσω μίας κατάλληλα διαμορφωμένης εγκατάστασης. Η KAOUSSIS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 87

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 87 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 12/6/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -.Ε. Ι.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΜΑΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Αρ. Μελέτης 02 /2013 «Αποκοµιδή απορριµµάτων µε χρήση µεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κάδων 120-240-360 και 500 λίτρα. Ηράκλειο 31/08/2010 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6.1 Οζον Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζoυν προγράμματα σταδιακής αντικατάστασης των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN TM Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN Το µόνο πραγµατικά αυτό-καθαριζόµενο κόσκινο Οι µονάδες IDRASCREEN αντιπροσωπεύουν την σειρά υψηλής χωρητικότητας αυτόκαθαριζόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης ΕΡΓΟ Τίτλος υ: Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Πέταλο» του Δ.Δ. Νέων Στύρων, του καλλικρατικού Δήμου Καρύστου. Σκοπός: Σκοπός του υ είναι η μείωση έως και η εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 273.062.075 ΟΤΑ Α βαθμού Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δράσεις προς χρηματοδότηση : Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Συνήγορος του Πολίτη Η ανάµιξη αλλά και η σύγκρουση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) «Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100.000,00Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς

Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς Α. Νομοθετικό Πλαίσιο Το θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 93 ΚEΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 94 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4.1. Γενικά Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ14/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 5 MW p στη θέση «Καμάρα», του Δ.Δ. Δρυμού Δήμου Μυγδονίας, από την εταιρεία «ENEXON HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.200,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα