Ειδικό Θέμα. Οι εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα και στο εμπόριο μετά το Μνημόνιο και κατά το 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό Θέμα. Οι εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα και στο εμπόριο μετά το Μνημόνιο και κατά το 2012"

Transcript

1 Ειδικό Θέμα Οι εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα και στο εμπόριο μετά το Μνημόνιο και κατά το 2012

2

3 1.1. Εισαγωγή Στο τμήμα αυτό της Ετήσιας Έκθεσης, εξετάζονται οι ανατροπές που σημειώνονται στο πεδίο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού διαλόγου κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών. Καταγράφονται επίσης οι εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον κλάδο του Εμπορίου, υπό το φως των δυσμενών εξελίξεων που συντελούνται στο μέτωπο των εργασιακών καθ όλη τη διάρκεια του Η εκδήλωση από το τέλος του 2009 της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, η οποία εξελίχθηκε γρήγορα σε κρίση δανεισμού, ταυτόχρονα με τη διόγκωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, αποτελεί το χρονικό σημείο αφετηρίας για τη λήψη από την πολιτεία αυστηρών δημοσιονομικών μέτρων λιτότητας προκειμένου να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες και να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα. Στη συνέχεια όμως, από το Μάιο του 2010 και μετά, ως αποτέλεσμα της ένταξης της Ελλάδας στο Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Στήριξης από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του Ευρώ και του ΔΝΤ και της συνεπαγόμενης δεσμευτικής συμφωνίας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής (Μνημόνιο Ι), συντελείται μια ραγδαία σε ρυθμό και μεγάλη σε εύρος νομοθετική παρέμβαση στις εργασιακές σχέσεις. Η παρέμβαση κορυφώνεται κατά τη διάρκεια του 2012, με την ψήφιση του Ν. 4046/2012 (Μνημόνιο ΙΙ), ο οποίος, πλην της έγκρισης για τη μείωση του δημόσιου χρέους (PSI) και της νέας δανειακής σύμβασης, περιλαμβάνει σειρά μέτρων για την επιτάχυνση των λεγόμενων «διαρθρωτικών αλλαγών», συστατικό μέρος των οποίων είναι οι παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της μείωσης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και της οριστικής αλλαγής θεμελιωδών αρχών και κανόνων του δικαίου των συλλογικών συμβάσεων στη χώρα μας. Ωστόσο οι νομοθετικές αυτές παρεμβάσεις, εκτός των άλλων, αποδυναμώνουν ουσιαστικά (αν δεν καταργούν οριστικά) τον κοινωνικό διάλογο τόσο σε εθνικό όσο και σε κλαδικό επίπεδο και κυρίως εκείνο το μέρος του που αφορά το μηχανισμό διαμόρφωσης των μισθών και των όρων εργασίας μέσω του θεσμού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, ο οποίος εισήχθη και καθιερώθηκε με το Ν. 1876/1990. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η διαμόρφωση ενός εντελώς νέου προτύπου εργασίας, του οποίου η καθιέρωση είναι, σύμφωνα με τον διακηρυγμένο στόχο της Τρόικας, η «ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας» της οικονομίας μέσω της δραστικής μείωσης του κόστους εργασίας («εσωτερική υποτίμηση») και της καθιέρωσης νομοθετικά μιας εκτεταμένης ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις. Οι εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις Ειδικό Θέμα 1.2. Οι μεταρρυθμίσεις στο δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων Καθ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του Μνημονίου Ι, από το Μάιο του 2010, και ακόμα περισσότερο μετά την υιοθέτηση του Μνημονίου ΙΙ, από το Φεβρουάριο 2012, σημειώνονται εξαιρετικά σημαντικές ανατροπές στο ισχύον δίκαιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στο μηχανισμό διαμόρφωσης των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. 183

4 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Οι βασικότερες από τις αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα απόκλισης των όρων μεταξύ των συλλογικών συμβάσεων ως προς την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, την απαγόρευση χορήγησης αυξήσεων πέραν αυτών της ΕΓΣΣΕ, αλλαγές στη διαδικασία και στο περιεχόμενο των θεσμών της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας, τη λειτουργία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Με την προσφυγή της χώρας στο Μηχανισμό της Χρηματοοικονομικής Στήριξης από την Τρόικα και την ανάληψη δεσμεύσεων για την «αναθεώρηση» της νομοθεσίας που διέπει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στη χώρα μας ήδη από το 1990, επιχειρείται σταδιακά η αποκέντρωσή τους, από το επίπεδο κλάδου/επαγγέλματος στο επίπεδο της επιχείρησης, αλλά και περαιτέρω στο επίπεδο της ατομικής διαμόρφωσης των όρων αμοιβής και εργασίας μεταξύ εργοδότη και μισθωτού. Οι συνεχείς και κλιμακούμενες παρεμβάσεις στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, των συλλογικών συμβάσεων και του μηχανισμού διαμόρφωσης των μισθών κορυφώνονται, όπως προαναφέρθηκε, με την ψήφιση του Ν. 4046/2012, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις της χώρας για λήψη δραστικών μέτρων ως προς τη μείωση των μισθών και τις ανατροπές στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) Μνημόνιο I Πριν όμως από τη θέσπιση του Ν. 4046/2012, ήδη είχαν υπάρξει νομοθετικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Μνημονίου Ι, ως προς το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων και οι οποίες αξίζει να επισημανθούν για τις ανάγκες της παρούσας Έκθεσης: α. Ν. 3845/2010: Απόκλιση όρων συλλογικών συμβάσεων Η «προαναγγελία» της εκτεταμένης ανατροπής στο δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εμπεριέχεται ήδη στον «αρχικό Νόμο του Μνημονίου» (Ν. 3845/2010, άρθρο 2, παρ. 7), ο οποίος αναφέρει: «Οι όροι των Ομοιοεπαγγελματικών και Επιχειρησιακών Συμβάσεων Εργασίας μπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς και των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και οι όροι των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας μπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής». Η ανωτέρω ρύθμιση καταργεί επί της ουσίας μια θεμελιώδη αρχή της οποίας ο βασικός πυρήνας αφορούσε την εφαρμογή της αρχής της «ευνοϊκότερης ρύθμισης», όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 10 του Ν. 1876/1990 περί «συρροής» των συλλογικών συμβάσεων. β. Ν. 3871/2010: Απαγόρευση μισθολογικών αυξήσεων Στο μεσοδιάστημα και προκειμένου να μην εκδοθούν διαιτητικές αποφάσεις του ΟΜΕΔ οι οποίες θα προέβλεπαν τυχόν μισθολογικές αυξήσεις (σε επιχειρησιακές, ομοιοεπαγγελματικές ή κλαδικές ΣΣΕ) ανώτερες αυτών που προέβλεπε η τότε ισχύουσα ΕΓΣΣΕ ετών , 1 στο Ν. 3871/2010 (άρθρο 51) θεσπίστηκε ειδική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία από 1. Η ΕΓΣΣΕ των ετών προέβλεπε τη χορήγηση αυξήσεων στους κατώτατους μισθούς και ημερομίσθια ως εξής: α) 184

5 οι διαιτητικές αποφάσεις που εκδίδονται με τη διαδικασία του ΟΜΕΔ προς επίλυση συλλογικών διαφορών «δεν ισχύουν και δεν παράγουν κανένα νομικό αποτέλεσμα εφόσον χορηγούν καθ οιονδήποτε τρόπο μισθολογικές αυξήσεις για το 2010 και το πρώτο εξάμηνο του Επίσης, δεν ισχύουν και δεν παράγουν κανένα νομικό αποτέλεσμα εφόσον χορηγούν καθ οιονδήποτε τρόπο μισθολογικές αυξήσεις για το διάστημα από έως , πέραν αυτών που ορίζονται στην ΕΓΣΣΕ». Επιπρόσθετα, ο Ν. 3871/2010 όρισε ρητά ότι οι διαιτητικές αποφάσεις που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία ισχύος του Ν. 3845/2010 ( ) και χορηγούσαν καθ οιονδήποτε τρόπο μισθολογικές αυξήσεις πέραν αυτών που προβλέπονται στην ΕΓΣΣΕ υπόκεινται σε έφεση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου εκ μέρους των μερών που συμμετείχαν στη σχετική συλλογική διαφορά ή εκ μέρους του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώπιον των διαιτητών του ΟΜΕΔ με τριμελή σύνθεση, η οποία αναδεικνύεται κατά τις διατάξεις του Ν. 1876/1990. Τέλος, οι προηγούμενοι περιορισμοί αφορούν και την απαγόρευση υποβολής πρότασης από Μεσολαβητή για υπογραφή ΣΣΕ («μεσολαβητική συμφωνία») για χορήγηση τυχόν μισθολογικών αυξήσεων που θα υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα όρια για την τριετία (ΕΓΣΣΕ). Τυχόν χορήγηση ανώτερων αυξήσεων καθίστατο δυνατή μόνο με απευθείας συλλογικές διαπραγματεύσεις και υπογραφή ΣΣΕ ανάμεσα στα μέρη, χωρίς να είναι δυνατή ούτε η χρήση της Μεσολάβησης ούτε της Διαιτησίας. γ. Ν. 3899/2010: Παρεμβάσεις στη λειτουργία του ΟΜΕΔ και θεσμοθέτηση των «ειδικών επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων» Κατά τη διάρκεια του Μνημονίου σημειώνονται εκτεταμένες νομοθετικές παρεμβάσεις στο μηχανισμό επίλυσης των συλλογικών εργασιακών διαφορών, δηλαδή στο θεσμό της Μεσολάβησης και Διαιτησίας, καθώς και στην οργάνωση και τη λειτουργία του αρμόδιου οργανισμού (ΟΜΕΔ), όπως αυτοί είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν επί μια εικοσαετία περίπου με το Ν. 1876/1990. Μια πρώτη απόπειρα νομοθετικής επαναρρύθμισης των θεμάτων αυτών σημειώνεται με το Ν. 3863/2010 (άρθρο 73), η οποία όμως καταργήθηκε και επαναδιαμορφώθηκε με τον μεταγενέστερο Ν. 3899/2010. Βάσει των νομοθετικών αυτών ρυθμίσεων, οι θεμελιώδεις αλλαγές που επήλθαν στη λειτουργία του ΟΜΕΔ είναι: α) αναγνωρίζεται η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία και από την πλευρά των εργοδοτών και σε κάθε επίπεδο συλλογικής διαφοράς β) προβλέπεται η επέκταση της αναστολής για 10 ημέρες του απεργιακού δικαιώματος και στην περίπτωση μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία από την εργοδοτική πλευρά γ) καθορίζεται ότι η Διαιτησία είναι πλέον αρμόδια μόνο για τον καθορισμό του βασικού μισθού Οι εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις Ειδικό Θέμα Από , αύξηση των κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στις με βάση την ΕΓΣΣΕ των ετών , κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010, β) Από , αύξηση των κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011, με βάση την περίπτωση (α) κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος Ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices) της Ευρωζώνης, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat. 185

6 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου και όχι για το σύνολο των όρων της συλλογικής διαφοράς δ) προβλέπεται η υποχρέωση της τεκμηρίωσης των διαιτητικών αποφάσεων του ΟΜΕΔ με αναφορά στην οικονομική κατάσταση, στην ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα του κρινόμενου πεδίου της συλλογικής διαφοράς ε) καθιερώνεται η αρχή της ομόφωνης λήψης αποφάσεων μεταξύ ΓΣΕΕ και εργοδοτικών οργανώσεων (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ) που συνθέτουν το ΔΣ του ΟΜΕΔ για την επιλογή των μεσολαβητών και των διαιτητών. Επίσης, με τον ίδιο νόμο (Ν. 3899/2010), θεσμοθετείται και μια πρόσθετη κατηγορία συλλογικής σύμβασης, η «ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση». Με τη ρύθμιση αυτή δίνεται η δυνατότητα σύναψης επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης ακόμα και σε επιχειρήσεις κάτω των 50 απασχολουμένων (καταργώντας τον σχετικό περιορισμό του Ν. 1876/1990), την οποία από πλευράς εργαζομένων θα μπορούσαν να συνομολογήσουν είτε: α) το (τυχόν) υπάρχον ή συσταθέν σωματείο εργαζομένων της επιχείρησης και β) το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο ή ομοσπονδία εργαζομένων, στην περίπτωση απουσίας επιχειρησιακού σωματείου. Ο νόμος προέβλεπε τη δυνατότητα να καθορίζονται αμοιβές και όροι εργασίας μέσω της ειδικής επιχειρησιακής ΣΣΕ οι κατώτεροι αυτών των αντίστοιχων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ και να υπερισχύουν έναντι αυτών, όχι όμως και έναντι της ΕΓΣΣΕ. Επιπρόσθετα, δόθηκε η δυνατότητα με την ειδική επιχειρησιακή ΣΣΕ να ρυθμίζονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις μερικής απασχόλησης, της εκ περιτροπής εργασίας και της διαθεσιμότητας, καθώς και κάθε άλλος όρος εφαρμογής, περιλαμβανομένης της διάρκειάς τους. Για την κατάρτιση της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης ο Ν. 3899/2010 έθετε ως προϋπόθεση την από κοινού υποβολή αιτιολογικής έκθεσης ως προς τους λόγους που δικαιολογούν την πρόθεση του εργοδότη και του σωματείου των εργαζομένων να προχωρήσουν στη σύναψή της, την οποία έπρεπε να υποβάλουν προς γνωμοδότηση (και όχι έγκριση) ως προς τη σκοπιμότητά της προς το Συμβούλιο Κοινωνικού Έλεγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ), το οποίο με τη σειρά του είχε την υποχρέωση γνωμοδότησης μέσα σε 20 ημέρες. Ωστόσο στην πράξη ανέκυψε σημαντική δυσκολία ως προς την καθιέρωση του θεσμού της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, κυρίως λόγω της απουσίας βούλησης / άρνησης των επιχειρησιακών ή κλαδικών σωματείων να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους συμβάσεις που ως τελικό στόχο είχαν τη διαμόρφωση αποδοχών σε επίπεδα κατώτερα αυτών των αντίστοιχων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων. Στην πορεία, και με δεδομένη την πίεση εκ μέρους της τριμερούς εποπτείας προκειμένου να υπάρξει αποκέντρωση του επιπέδου συλλογικής διαπραγμάτευσης στο επίπεδο της επιχείρησης, ο θεσμός της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης καταργείται με το Ν. 4024/2011. δ. Ν. 4024/2011: Υπερίσχυση επιχειρησιακών ΣΣΕ Θεσμοθέτηση ΣΣΕ με «Ενώσεις Προσώπων» Κατάργηση επεκτασιμότητας των ΣΣΕ Οι σημαντικότερες κατά την περίοδο εφαρμογής του Μνημονίου Ι ανατροπές στο δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, και ειδικότερα ως προς τα θέματα που αφορούν την ικανότητα σύναψης ΣΣΕ, τη συρροή, την επέκταση, την κατάργηση και την αναστολή διατάξεων, σημειώνονται με την ψήφιση του Ν. 4024/2011 (άρθρο 37), που αλλάζει δραστικά το τοπίο των συλλογικών εργασιακών σχέσεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την τελευταία 20ετία. 186

7 Ο Ν. 4024/2011 αλλάζει ριζικά το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων καθώς: Προχωρεί στην κατάργηση των ειδικών επιχειρησιακών ΣΣΕ (που είχαν θεσμοθετηθεί μόλις πριν από 11 μήνες με το άρθρο 13 του Ν. 3899/2010), οι οποίες, όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, αποδείχθηκαν θνησιγενείς. Προσδίδει αρμοδιότητα σύναψης επιχειρησιακής ΣΣΕ, εκτός από το σωματείο εργαζομένων, και στη λεγόμενη «Ένωση Προσώπων» (και ελλείψει του πρώτου). Η «Ένωση Προσώπων» του Ν. 4024/2011 μπορεί να συστήνεται από τα 3/5 των εργαζομένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε αυτήν και χωρίς η διάρκειά της να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό, Διευκολύνει τη σύναψη ΣΣΕ σε επίπεδο επιχείρησης καθώς αίρει οιονδήποτε αριθμητικό περιορισμό, ως προς τον αριθμό των απασχολουμένων, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης με επιχειρησιακή συμφωνία στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων της χώρας. Αλλάζει δραστικά (και μάλλον οριστικά) το πρότερο καθεστώς συρροής επιχειρησιακής ΣΣΕ με Κλαδική ΣΣΕ, με την εισαγωγή συγκεκριμένης ρύθμισης που προβλέπει ότι (παρ. 5 άρθρου 37 Ν. 4024/2011): «Όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ( , Ν. 3986/2011), η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση συρροής με κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας και πάντως δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας εθνικών συλλογικών συμβάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου αυτού». Συνεπώς με τη συγκεκριμένη ρύθμιση η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει, σε περίπτωση συρροής, τόσο της ομοιοεπαγγελματικής όσο και της Κλαδικής ΣΣΕ, έστω και αν περιέχει δυσμενέστερες για τους εργαζομένους διατάξεις, Θεσμοθετεί την αναστολή κήρυξης κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικών για όσο διάστημα διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και κατά συνέπεια οι κλαδικές και οι ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας εφεξής δεσμεύουν και ισχύουν μόνο για τους εργαζομένους και τους εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλόμενων οργανώσεων. Θεσμοθετεί την επιτάχυνση της διαδικασίας ίδρυσης εργατικών σωματείων ώστε να διευκολυνθεί προφανώς η κατάρτιση επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων. Οι εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις Ειδικό Θέμα Μνημόνιο ΙΙ Ήδη από το φθινόπωρο του 2011, και αφού έχουν μεσολαβήσει την 1η η ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Προσαρμογής (Ν. 3985/2011) και η ψήφιση του Ν. 3986/2011 που περιέχει τα «επείγοντα μέτρα εφαρμογής», το προγενέστερο πρόγραμμα (Μνημόνιο Ι) περιέρχεται σε εμπλοκή, που θα αρθεί αρχικά με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Οκτωβρίου για τη μείωση δημοσίου χρέους (PSI) και τη σύναψη νέας δανειακής σύμβασης ύψους 130 δισ.. Για την υλοποίηση των ανωτέρω η χώρα προχωρά σε νέες διαπραγματεύσεις με την τριμερή εποπτεία (Τρόικα), η τελική κατάληξη των οποίων αποτυπώνεται τελικά στο Ν. 4046/2012. Το κείμενο του Ν. 4046/2012 εμπεριέχει το σύνολο των δεσμεύσεων της χώρας για την αναδιάρθρωση του χρέους και την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων (PSI), το νέο και αναθεωρημένο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής έως το 2015, τα μέτρα για τον 187

8 χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και το πρόγραμμα των διαρθρωτικών αλλαγών, μέρος του οποίου αποτελούν και οι παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας και στους μισθούς. Οι παρεμβάσεις αυτές υιοθετούνται νομοθετικά με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012, με την οποία καθίσταται άμεσα εφαρμοστέο το σύνολο των κειμένων-δεσμευτικών ενεργειών που αναλαμβάνει η κυβέρνηση και αναφέρονται στα σχετικά παραρτήματα του Μνημονίου Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου α. Οι δεσμεύσεις του Μνημονίου ΙΙ για τα εργασιακά Στα κείμενα του Μνημονίου που εμπεριέχονται στο Ν. 4046/2012 γίνεται αναφορά στη δέσμευση της κυβέρνησης να λάβει σειρά μέτρων «για τη βελτίωση της αγοράς εργασίας», θέτοντας ως αιτιολογητική βάση το επιχείρημα ότι οι «αγκυλώσεις» στην αγορά εργασίας εμποδίζουν την προσαρμογή των μισθών στις οικονομικές συνθήκες και οδηγούν την απασχόληση στη μαύρη εργασία. Στο κείμενο γίνεται λόγος για μέτρα τα οποία στοχεύουν σε μείωση του ανά μονάδα κόστους εργασίας περίπου κατά 15% και με στόχο «την προστασία της απασχόλησης» και την «εξάλειψη του κενού ανταγωνιστικότητας». Στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, τα μέτρα αυτά αφορούν τρεις γενικές κατηγορίες παρεμβάσεων ως εξής (ακολούθως διατηρούνται οι ακριβείς διατυπώσεις του κειμένου του Μνημονίου Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών): α.1. Διαρθρωτικά μέτρα για το επίπεδο των συλλογικών συμβάσεων Διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων και αναθεώρηση της «μετενέργειας»: (i) όλες οι συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια 3 ετών, (ii) οι συλλογικές συμβάσεις που υπάρχουν ήδη για 24 μήνες ή περισσότερο θα λήξουν όχι αργότερα από 1 έτος από την ψήφιση του νόμου, (iii) η περίοδος χάριτος μετά τη λήξη της σύμβασης μειώνεται από τους 6 στους 3 μήνες και (iv) σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η επίτευξη μιας νέας συλλογικής σύμβασης μετά από προσπάθειες τριών μηνών, η αμοιβή θα επανέλθει στον βασικό μισθό συν τα παρακάτω γενικά επιδόματα (αρχαιότητας σε υπηρεσία, τέκνου, εκπαίδευσης και επικινδυνότητας). Αυτό θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι να αντικατασταθεί από όρους που καθορίζονται σε μια νέα συλλογική συμφωνία ή σε νέα ατομική σύμβαση. Άρση της «μονιμότητας» σε όλες τις παραδοσιακές συμβάσεις σε όλες τις εταιρείες. Η νέα νομική διάταξη θα μεταμορφώσει αυτομάτως τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου (οι οποίες ορίζονται ως έχουσες λήξη κατά το όριο ηλικίας ή τη σύνταξη) σε συμβάσεις αορίστου χρόνου για τις οποίες ισχύουν οι κανονικές διαδικασίες απόλυσης. Πάγωμα της «ωρίμανσης» που προβλέπεται από το νόμο και/ή τις συλλογικές συμβάσεις (και αναφέρεται σε όλες τις αυτόματες αυξήσεις των μισθών με βάση το χρόνο) μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%. Εξάλειψη της μονομερούς προσφυγής σε Διαιτησία, επιτρέποντας αιτήσεις για τη Διαιτησία μόνο εάν συναινούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Την ίδια στιγμή, με νόμο η εγκύκλιο θα διευκρινιστεί ότι: (i) δεν επιτρέπεται οι διαιτητές να εισάγουν κάποια διάταξη για μπόνους, επιδόματα ή άλλες αποζημιώσεις και ως εκ τούτου μπορούν να αποφαίνονται μόνο για τον βασικό μισθό. και (ii) θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα μαζί με τα νομικά. 188

9 α.2. Προσαρμογή του κατώτατου μισθού Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι, καθώς προσαρμόζεται η οικονομία και οι συμβάσεις συλλογικής διαπραγμάτευσης ανταποκρίνονται στις αλλαγές, οι επιχειρήσεις και οι υπάλληλοι δεν θα βρεθούν δεσμευμένοι σε ένα κατώτατο όριο (και ένα όριο το οποίο είναι πολύ υψηλό σε διεθνή σύγκριση). [Η κυβέρνηση θα νομοθετήσει] (i) άμεση επανευθυγράμμιση του επιπέδου του κατώτατου μισθού που καθορίζεται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση κατά 22% σε όλα τα επίπεδα βάσει της προϋπηρεσίας, της οικογενει ακής κατάστασης και των ημερήσιων/ μηνιαίων μισθών (ii) το πάγωμα του κατώτατου μισθού μέχρι το τέλος της περιόδου του προγράμματος (iii) επιπλέον μείωση 10% του κατώτατου μισθού για τους νέους, η οποία θα ισχύει γενικά και χωρίς περιοριστικούς όρους (για τα άτομα κάτω των 25 ετών). Τα μέτρα αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα μείωσης του κατώτατου μισθού σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας (Πορτογαλία, Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη). Το μέτρο αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων, την απασχόληση των ατόμων στα περιθώρια της αγοράς εργασίας και θα ενθαρρύνει την αλ λαγή από τον ανεπίσημο στον επίσημο τομέα εργασίας Μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους θα συνταχθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τη λεπτομερή αναμόρφωση της εθνικής συλλογικής σύμβασης έως το τέλος Ιουλίου Αυτό θα ευθυγραμμίσει το πλαίσιο του κατώτατου μισθού της Ελλάδας με εκείνο συγκρίσιμων κρατών και θα του επιτρέψει να εκπληρώσει τη βασική του λειτουργία, δηλαδή τη διασφάλιση ενός ενιαίου δικτύου ασφαλείας για όλους τους υπαλλήλους. α.3. Προσαρμογή του μη μισθολογικού κόστους εργασίας Για να βοηθήσει [η κυβέρνηση] τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και την ενθάρρυνση της απασχόλησης, θα ευθυγραμμίσει το φορολογικό βάρος στην εργασία στην Ελλάδα με αυτό συγκρίσιμων ευρωπαϊκών χωρών. [Η κυβέρνηση] θα θεσπίσει νομοθεσία για τη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους εργοδότες στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα λάβει μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι η μείωση αυτή δεν θα έχει δημοσιονομική επίπτωση. Οι εισφορές θα μειωθούν μόνο όταν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να καλυφθούν οι μειώσεις στα έσοδα. Τα μέτρα για τη χρηματοδότηση των μειώσεων θα νομοθετηθούν σε δύο στάδια. Πρώτον, ως προαπαιτούμενη δράση [η κυβέρνηση] θα υιοθετήσει νομοθεσία για να κλείσουν μικρά ταμεία ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες μικρής προτεραιότητας (ΟΕΚ, ΟΕΕ) με μια μεταβατική περίοδο που δεν θα ξεπερνά τους 6 μήνες. Δεύτερον, έως τέλος Σεπτεμβρίου [η κυβέρνηση] θα προσαρμόσει τις συντάξεις (προστατεύοντας τους χαμηλοσυνταξιούχους) και θα διευρύνει τη βάση για την είσπραξη εισφορών. Ως πρόσθετο μέτρο, έως το τέλος Σεπτεμβρίου [η κυβέρνηση] θα ετοιμάσει σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους μια αναλογιστική μελέτη σχετικά με τον πρώτο πυλώνα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων σε εταιρείες με υπερβολικό κόστος κοινωνικής ασφάλισης (σε σχέση με συγκρίσιμες επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που καλύπτονται από το ΙΚΑ) και θα οριστικοποιήσει έναν κατάλογο με συγκεκριμένες προτάσεις για την εξάλειψη αυτής της διαφοράς με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. Οι εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις Ειδικό Θέμα 189

10 α.4. Επόμενες ενέργειες [Η κυβέρνηση] θα επισκοπεί σε συνεχή βάση τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων στην αγορά εργασίας και στο ανά μονάδα κόστος εργασίας και, εάν χρειαστεί, θα λάβει πρόσθετα διορθωτικά μέτρα για να διευκολυνθεί η συλλογική διαπραγμάτευση, ώστε να διασφαλιστεί η ευκαμψία μισθών και υψηλότερη απασχόληση. Εάν μέχρι το τέλος του 2012 τα αποτελέσματα στην αγορά δεν έχουν αποτέλεσμα, [η κυβέρνηση] θα εξετάσει τη περίπτωση πιο άμεσων παρεμβάσεων. β. Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) Αριθμ. 6/ Σε εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου εκδίδεται η σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) αριθμ. 6 με ημερομηνία στην οποία εξειδικεύονται ως προς τον τρόπο εφαρμογής τους οι ανατροπές που συντελούνται στο εργασιακό πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα ως εξής: 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου β.1. Προσαρμογή κατώτατου μισθού Νέα μειωμένα κατώτατα όρια αποδοχών ΕΓΣΣΕ Από και για όλο τα διάστημα του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής επέρχονται: 2 Μείωση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων κατά 22%. Μείωση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων για νέους κάτω των 25 ετών κατά 32%. Τα μειωμένα κατά 32% όρια των μισθών ισχύουν και για όσους εργάζονται με σύμβαση μαθητείας. Οι μειώσεις αυτές δεν προϋποθέτουν τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και κατά συνέπεια μπορούν να επιβληθούν μονομερώς από τον εργοδότη, χωρίς αυτό να συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Συμφωνίες μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου που υπολείπονται των νέων μειωμένων κατώτατων μισθών είναι άκυρες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι στο Ν. 4046/2012 και στο σχετικό παράρτημα του Μνημονίου περί Οικονομικής και Χρηματοπιστωτι κής Πολιτικής, έχει αναληφθεί η δέσμευση της κυβέρνησης (μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, όπως αναφέρεται σχετικά) να συνταχθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τη λεπτομερή αναμόρφωση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης έως το τέλος Ιουλίου 2012, θέτοντας ως στόχο τη σύγκλιση του κατώτατου μισθού με τους αντίστοιχους των ανταγωνιστικών χωρών. β.2. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές, επιχειρησιακές) Χρόνος ισχύος ΣΣΕ: α) Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν μπορούν εφεξής να έχουν αόριστη διάρκεια ισχύος και προσδιορίζεται ελάχιστος χρόνος ισχύος το ένα (1) έτος και μέγιστος χρόνος τα τρία (3) έτη. Υπό το προηγούμενο καθεστώς του Ν. 1876/19 (άρθρο 9), κάθε ΣΣΕ που προέβλεπε διάρκεια ισχύος πέραν του έτους θεωρούνταν ότι έχει αόριστη διάρκεια. β) Όσες ΣΣΕ βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι τη ή και περισσότερο, λήγουν στις γ) Όσες ΣΣΕ, που την βρίσκονταν σε 2. Η εφαρμογή των νέων κατώτατων ορίων αφορά όλα τα επίπεδα αυτής. Πρόκειται για ένα μέτρο γενικευμένης και οριζόντιας μείωσης μισθών, δηλαδή η μείωση αφορά όλα τα διαμορφωμένα μισθολογικά κλιμάκια της ΕΓΣΣΕ (αγάμων, εγγάμων και τριετιών προϋπηρεσίας). 190

11 ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών λήγουν με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 1876/1990. Μετενέργεια ΣΣΕ: 3 α) Οι κανονιστικοί όροι ΣΣΕ η οποία θα λήξει ή θα καταγγελθεί εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί, ισχύουν επί ένα τρίμηνο από την ισχύ του Ν. 4046/2012. β) Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα ΣΣΕ, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς όσοι αφορούν: (i) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και (ii) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις ΣΣΕ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν. Ο βασικός μισθός 4 και τα τέσσερα (4) επιδόματα που διατηρούνται εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνα της νέας ΣΣΕ ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης. γ) Κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα παύει αμέσως να ισχύει. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις αυτές γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. β.3. Αναστολή αυξήσεων μισθών και αυξήσεων από μισθολογικές/υπηρεσιακές ωριμάνσεις Με το άρθρο 4 της ΠΥΣ Αριθμ. 6/ αναστέλλεται από (και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%) οποιαδήποτε αύξηση σε μισθούς και ημερομίσθια, καθώς και οποιαδήποτε μισθολογική αύξηση που προβλέπουν οι ΣΣΕ, Διαιτητικές Αποφάσεις (ΔΑ) κ.λπ. και αφορούν τη λεγόμενη υπηρεσιακή ωρίμανση των εργαζομένων, δηλαδή τη συμπλήρωση ενός χρονικού διαστήματος στο επάγγελμα, την ειδικότητα ή στον ίδιο εργοδότη και την αυτόματη «μετακίνησή» του σε μεγαλύτερο μισθολογικό κλιμάκιο (επιδόματα πολυετίας, τριετίας, πενταετίας κ.ο.κ.). 5 Οι εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις Ειδικό Θέμα β.4. Κατάργηση της μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία Απαγόρευση ένταξης «ρήτρας» διατήρησης όρων προγενέστερων ΣΣΕ ή Δ.Α. Με το άρθρο 3 της ΠΥΣ Αριθμ. 6/ : Καταργείται το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτών να προσφεύγουν μονομερώς στη Διαιτησία, όπως πρόσφατα αυτό είχε επαναρρυθμιστεί με τις διατάξεις του Ν. 3899/2010. Εφεξής η προσφυγή στη Διαιτησία και για όλα τα επίπεδα 3. Σύμφωνα με τη λεγόμενη αρχή της μετενέργειας, οι ενοχικές υποχρεώσεις των μερών εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την κατάργηση της ΣΣΕ. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 1876/1990 όριζαν ότι «οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης που έληξε ή καταγγέλθηκε εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα εξάμηνο και εφαρμόζονται και στους εργαζομένους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό. Μετά την πάροδο του εξαμήνου οι υφιστάμενοι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατομική σχέση εργασίας». Σκοπός του μέτρου αυτού της προσωρινής παράτασης της ισχύος των ΣΣΕ μετά τη λήξη ή την καταγγελία τους είναι να μην παραμένουν οι μισθωτοί που υπάγονται σε αυτές χωρίς την προστασία τους, μέχρις ότου προκύψει μια νέα συλλογική συμφωνία, αλλά όχι πέραν των 6 μηνών, καθώς και να δοθεί στα μέρη ο χρόνος να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους για υπογραφή της νέας ΣΣΕ χωρίς συνέπειες για τα μέχρι τότε ισχύοντα. 4. Ως βασικός μισθός εννοείται αυτός της κλαδικής, ομοιοεπαγγελματικής ή επιχειρησιακής ΣΣΕ, κατ αντιδιαστολή προς τον κατώτατο μισθό της ΕΓΣΣΕ. 5. Από το συνδυασμό των ρυθμίσεων περί χρόνου ισχύος των ΣΣΕ, της μετενέργειας και του παγώματος των αυξήσεων και των «ωριμάνσεων, η πρακτική συνέπεια της ρύθμισης αυτής θα είναι η ταχεία δραστική μείωση των αποδοχών όλων των εργαζομένων, είτε στα όρια του βασικού μισθού της κλαδικής σύμβασης είτε και πιο κάτω μέσω νέας ατομικής (τροποποιητικής) σύμβασης εργασίας. 191

12 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου των ΣΣΕ μπορεί να γίνει μόνο με κοινή συμφωνία των οργανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών. Αναδιαμορφώνεται σε ακόμα αυστηρότερη βάση και η πρότερη διάταξη περί περιεχομένου της ΔΑ και ορίζεται πλέον ότι η ΔΑ θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τον καθορισμό του βασικού μισθού/ημερομισθίου, ενώ απαγορεύεται ρητά η αναφορά σε ΔΑ της λεγόμενης «ρήτρας διατήρησης», του όρου δηλαδή ο οποίος προβλέπει τη διατήρηση σε ισχύ κανονιστικών όρων προηγούμενων ΣΣΕ ή ΔΑ (κάτι το οποίο δεν ήταν σαφές στο Ν. 3899/2010). Για την τεκμηρίωση της ΔΑ, η ΠΥΣ αναφέρει ότι ο Διαιτητής ή η Επιτροπή Διαιτησίας θα πρέπει να αναφέρονται στα οικονομικά και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά τη διαδικασία της Διαιτησίας με έμφαση στις οικονομικές συνθήκες, την πρόοδο που συντελείται ως προς τη μείωση του «κενού ανταγωνιστικότητας» καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, καθώς και στην παραγωγική δραστηριότητα του επαγγελματικού κλάδου που αφορά η συλλογική διαφορά. Τέλος, κατά τη δημοσίευση του νόμου, οι κατατεθείσες στον ΟΜΕΔ αιτήσεις για ΔΑ με μονομερή προσφυγή (και εφόσον δεν έχει ήδη εκδοθεί ΔΑ) τίθενται αναγκαστικά στο αρχείο, άρα δεν επιλύεται η συλλογική διαφορά, ενώ για τις τυχόν από κοινού αιτήσεις προσφυγής στη Διαιτησία εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΠΥΣ Οι απόψεις και οι θέσεις της ΕΣΕΕ για τα εργασιακά και τις συλλογικές συμβάσεις απέναντι στις παρεμβάσεις του Μνημονίου Η ΕΣΕΕ, ήδη από τις αρχές του έτους και απέναντι στη διαφαινόμενη νομοθετική παρέμβαση του Μνημονίου ΙΙ κατά απαίτηση της Τρόικας, εκπόνησε μια σειρά ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων προτάσεων για τη διάσωση του κοινωνικού διαλόγου, τη διατήρηση της ΕΓΣΣΕ αλλά και για την υπογραφή της Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις, μέσα στο νέο, εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον που τελικώς διαμορφώθηκε από το Μνημόνιο ΙΙ. Η ΕΣΕΕ, πριν από την τελική ψήφιση των παρεμβάσεων στα εργασιακά (Ν. 4046/2012), προσήλθε στη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με ζητούμενο την υιοθέτηση ενός «Κοινωνικού Πρωτοκόλλου», 6 τόσο σε διμερές όσο και σε τριμερές επίπεδο (τριμερής συμφωνία εργοδοτών εργαζομένων κυβέρνησης), προκειμένου να καμφθούν οι απαιτήσεις της Τρόικας για μείωση του κατώτατου μισθού της ΕΓΣΣΕ, για κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, για περαιτέρω αποδυνάμωση των κλαδικών ΣΣΕ και για την εν γένει απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό τομέα. Η ΕΣΕΕ με τη συμβολή του ΙΝΕΜΥ 7 υποστήριξε κατ αρχάς ότι το κόστος εργασίας μπορεί να επηρεάζει, αλλά δεν προσδιορίζει αποκλειστικά την ανταγωνιστικότητα και ότι οι χαμηλοί μισθοί στον ιδιωτικό τομέα ισοδυναμούν με χαμηλή ανταγωνιστικότητα και μικρή παραγωγικότητα. 6. Βλ. Ανακοίνωση ΕΣΕΕ , «Θέσεις ΕΣΕΕ στη συνάντηση των Κοινωνικών Εταίρων». 7. Βλ. «Μελέτη και προτάσεις του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, τις αμοιβές και το μη μισθολογικό κόστος» (http://www.esee.gr/uploadfiles/documents/grafeiotypou/meleti-inemy.pdf). 192

13 Στο σχέδιο του Κοινωνικού Πρωτοκόλλου που εκπόνησε και έθεσε προς συζήτηση η ΕΣΕΕ, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας και τα εργασιακά θέματα, περιλαμβάνονται οι παρακάτω προτάσεις όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.1. Πίνακας 1.1 Οι 13 προτάσεις της ΕΣΕΕ για τα εργασιακά, Φεβρουάριος Ρήτρα προστασίας της ΕΓΣΣΕ και του τρόπου διαπραγμάτευσης και υπογραφής της 2. Διατήρηση του κατώτατου μισθού σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ΕΓΣΣΕ 3. Διατήρηση 13ου και 14ου μισθού 4. Διατήρηση σε ισχύ του καθεστώτος των συλλογικών διαπραγματεύσεων 5. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα αποτελούν υπόθεση των εργοδοτών και των εργαζομένων. Ζητήματα που αφορούν την ισχύ ή την επέκταση της ισχύος των συλλογικών συμβάσεων αποφασίζονται από τους κοινωνικούς εταίρους 6. Διατήρηση της μετενέργειας. Στην αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί: α) πλήρης απορρύθμιση στην αγορά εργασίας, β) φαινόμενα «κανιβαλισμού», ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξαιρετική οικονομική δυσχέρεια, γ) έξαρση της ανεργίας και ανεπανόρθωτο πλήγμα στην κοινωνική συνοχή 7. Συμφωνία για καμία αυξητική μεταβολή των μισθών στον ιδιωτικό τομέα έως το Εφαρμογή γενικότερης πολιτικής αποπληθωρισμού και συγκράτησης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. 8. Πάγωμα ωριμάνσεων και επιδομάτων των κλαδικών συμβάσεων, καθ όλη τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Προγράμματος 9. Μείωση τουλάχιστον κατά 10% του μη μισθολογικού κόστους, με ειδική πρόνοια για επιπλέον 5% για τους συνεπείς εργοδότες 10. Αναπλήρωση των απωλειών των ασφαλιστικών ταμείων με την επιβολή ασφαλιστικού τέλους (1 τοις χιλίοις) επί του ετήσιου τζίρου των επιχειρήσεων, το οποίο θα εκπίπτει ως δαπάνη 11. Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέχρι 25 ετών με την αξιοποίηση των παρεχόμενων θεσμικών εργαλείων 12. Έναρξη κοινωνικού διαλόγου για τα δομικά θέματα της ΕΓΣΣΕ, ώστε να ανταποκρίνεται στις παρούσες συνθήκες 13. Εκπαίδευση/κατάρτιση διασφάλιση εκπαίδευσης/κατάρτισης για τους μεσομακροχρόνια ανέργους, καθώς και βασικής κατάρτισης για όλους τους ανέργους. Δημιουργία εργαλείων παρακολούθησης για την αξιολόγηση της επίδοσης της αποδοτικότητας των προγραμμάτων κατάρτισης 1.4. Η υποβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου και οι προσπάθειες αναβίωσής του Οι εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις Ειδικό Θέμα Η προεκλογική περίοδος Μετά την ψήφιση του Ν. 4046/2012, η χώρα εισήλθε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο με ανοιχτό το ζήτημα της εφαρμογής της μείωσης των κατώτατων μισθών κατά 22% (και κατά 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών) και κατά συνέπεια της ακύρωσης του ρόλου των εθνικών κοινωνικών εταίρων ως προς τη διαμόρφωση των κατώτατων βασικών μισθών και ημερομισθίων μέσω της ΕΓΣΣΕ. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται κα η πρωτοβουλία των κοινωνικών εταίρων για την προώθηση ενός «μορατόριουμ» στο θέμα της εφαρμογής της περιορισμένης μετενέργειας των ΣΣΕ, ώστε αυτό να αποτελέσει αντικείμενο διαχείρισης από την κυβέρνηση που θα προέκυπτε από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου Ωστόσο η προσπάθεια αυτή δεν ευοδώνεται παρά τη σχετική πρόσκληση του ΣΕΒ ( ) για επαναφορά των κατώτατων μισθών στα προ της μείωσης του Μνημονίου επίπεδα Οι εξελίξεις με τη νέα κυβέρνηση στο εργασιακό μέτωπο Μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου και το σχηματισμό της νέας τρικομματικής κυβέρνησης (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ), επανέρχεται επιτακτικά το ζήτημα της εφαρμογής των δεσμεύσεων 193

14 του Μνημονίου ΙΙ, με κύρια αιχμή την αλλαγή του μηχανισμού διαμόρφωσης των κατώτατων μισθών, όχι πλέον μέσω της άμεσης συλλογικής διαπραγμάτευσης των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ), αλλά με νομοθετική παρέμβαση του κράτους. Κατά τους πρώτους μήνες του βίου της νέας κυβέρνησης και της έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με την Τρόικα ως προς τα εργασιακά, η ΕΣΕΕ ήδη από τον Ιούλιο του 2012 προσπαθεί να παρέμβει στην προσπάθεια αναβίωσης του εθνικού κοινωνικού διαλόγου και κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία καθορισμού αλλά και το ύψος διαμόρφωσης του κατώτατου βασικού μισθού, ώστε αυτός να λάβει καθ υπέρβαση των μνημονιακών επιταγών δεσμευτικό χαρακτήρα για όλους, υπό τη μορφή μιας τριμερούς εθνικής συμφωνίας Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Η πρόταση της ΕΣΕΕ ( ) αναφέρεται στην επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 701,1. 8 Στόχος της παρέμβασης της ΕΣΕΕ είναι η τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και η μείωση της καλπάζουσας ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους. Για την ΕΣΕΕ οι δραστικές μειώσεις των κατώτατων μισθών σε περίοδο ύφεσης έχουν αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα και εντείνουν την ύφεση. Με βάση το σκεπτικό ότι οι αμειβόμενοι μισθωτοί με τα πολύ χαμηλά εισοδήματα του κατώτατου μισθού διοχετεύουν σχεδόν αποκλειστικά το σύνολο του εισοδήματός τους στην αγορά βασικών αγαθών, η επαναφορά του κατώτατου μισθού στο προτεινόμενο επίπεδο θα επιφέρει σημαντική τόνωση στη ζήτηση. Το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση των εσόδων του ΦΠΑ κατά 915 εκατ., η συνολική ενίσχυση του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων κατά 1,2 δισ. ετησίως και η συνολική τόνωση της αγοράς για τη διετία με επιπλέον τζίρο 4,7 δισ.. Παράλληλα, σε μια προσπάθεια «αναβίωσης» του κοινωνικού διαλόγου και «νομιμοποίησης» των κυβερνητικών παρεμβάσεων στην ΕΓΣΣΕ, υπό το καθεστώς πλέον όμως των αυξανόμενων πιέσεων για συμμόρφωση προς τις ανειλημμένες δεσμεύσεις απέναντι στους δανειστές και την Τρόικα, εξαγγέλεται η συγκρότηση το Σεπτέμβριο του 2012 της «Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου» προκειμένου να συζητηθούν τα εξής θέματα: Άμεσες, στοχευμένες και αποτελεσματικές δράσεις για την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας. Καταπολέμηση της αδήλωτης-μαύρης εργασίας και της εκτεταμένης εισφοροδιαφυγής. Μη μισθολογικό κόστος εργασίας. Μείωση διοικητικών βαρών και γραφειοκρατίας στην αγορά εργασίας. Διατήρηση σημαντικού μέρους των κοινωνικών υπηρεσιών των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Κατοικίας. Αναμόρφωση του μηχανισμού με τον οποίο καθορίζεται ο κατώτατος μισθός, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, στην Επιτροπή συμμετέχουν: ο Υφυπουργός Εργασίας, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ καθώς και ένας ειδικός συνεργάτης του Υπουργού Εργασίας. 8. Βλ σχετικά «Πρόταση ΕΣΕΕ για επαναφορά του μηνιαίου κατώτατου μισθού της ΕΓΣΣΕ στο επίπεδο των 701,01 ευρώ (μεικτά)», (http://www.esee.gr/uploadfiles/documents/grafeiotypou/rythmisikatovolisasfalistikoneisforon.pdf). 194

15 Ωστόσο στην πορεία της «διαπραγμάτευσης» με την Τρόικα για την εκταμίευση της προβλεπόμενης δανειακής δόσης των πιστωτών της χώρας, τέθηκε από αυτούς και μέχρι τελευταίας στιγμής η επιβολή (νέων, πρόσθετων και μη προβλεπόμενων από το Μνημόνιο ΙΙ) παρεμβάσεων στα εργασιακά, με κύρια αιτήματα την οριστική κατάργηση της καθολικότητας εφαρμογής των δύο θεμελιωδών συστατικών στοιχείων του μισθού της ΕΓΣΣΕ: α) του επιδόματος γάμου (10%) και β) του επιδόματος προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (τριετίες). Ταυτόχρονα, τέθηκε και θέμα μείωσης του κόστους αποζημίωσης λόγω απόλυσης, είτε με την άμεση μορφή (μείωση ύψους αποζημίωσης), είτε με την έμμεση μορφή (μείωση του χρόνου προειδοποίησης απόλυσης από τους 6 στους 4 μήνες και καταβολή του 50% της αντίστοιχης αποζημίωσης για απόλυση χωρίς προειδοποίηση). Οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις έγιναν αποδεκτές με την ψήφιση του μεσοπρόθεσμού πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής , στις 7 Νοεμβρίου. Οι παραπάνω εξελίξεις, πλην του κοινωνικού διαλόγου, δυναμιτίζουν συνολικά το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σκηνικό της χώρας Οι εξελίξεις στην Εθνική Κλαδική ΣΣΕ του Εμπορίου Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για την Κλαδική ΣΣΕ Όπως είναι φανερό, οι νομοθετικές παρεμβάσεις και οι θεμελιώδεις ανατροπές του Μνημονίου ΙΙ (Ν. 4046/2012) ως προς την ισχύ των ΣΣΕ, επέτειναν τη σύγχυση και ουσιαστικά οδήγησαν σε κατάρρευση όλων των κλαδικών συλλογικών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης και Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Εμπορίου. Η σύγχυση αυτή εντάθηκε επιπρόσθετα και από τα αναφερόμενα στη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας στις , 9 όπου η υπογραφείσα στις Εθνική Κλαδική ΣΣΕ του Εμπορίου, διετούς διάρκειας ( ), έχοντας εγγεγραμμένη ημερομηνία λήξεως την 31η , εμφανίζεται να ισχύει έως τις και όχι στις εάν θεωρούνταν ότι έχει μετατραπεί σε ΣΣΕ αορίστου χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό και υπό τον κίνδυνο της συνολικής κατάρρευσης των εργασιακών σχέσεων του κλάδου, η ΕΣΕΕ από κοινού με τη ΓΣΕΒΕΕ πήραν από το Μάρτιο του 2012, την πρωτοβουλία έναρξης νέας συλλογικής διαπραγμάτευσης για τη σύναψη Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ, υπό το φως των νέων δεδομένων που δημιούργησαν οι νομοθετικές ανατροπές του Μνημονίου και την πίεση για επανακαθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας του κλάδου. Υπενθυμίζεται επίσης ότι ήδη από το 2011 η μέχρι τότε «ενιαία» Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είχε «σπάσει» ύστερα από άρνηση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ) να συνυπογράψει την παραπάνω ΣΣΕ, με αποτέλεσμα να έχει υπογραφεί μεταξύ ΣΕΛΠΕ και εργαζομένων (ΟΙΥΕ) ξεχωριστή Κλαδική ΣΣΕ για τα έτη και με βασικό χαρακτηριστικό τη μη χορήγηση αυξήσεων κατά την τριετία αναφοράς και ορισμό βασικού μισθού στο ύψος του Οι εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις Ειδικό Θέμα 9. Βλ. Ερμηνευτική Εγκύκλιο Υπουργείου Εργασίας (4601/304/ ), «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παραγρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012». (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4601/304/ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 4046/2012 (ΑΔΑ Β44ΘΛ-8ΔΠ). 195

16 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Ωστόσο ο ΣΕΛΠΕ μετά την ψήφιση του Μνημονίου ΙΙ επέλεξε ήδη από τον Απρίλιο του 2012 ( ) να κάνει χρήση του δικαιώματος της καταγγελίας της ΣΣΕ με την ΟΙΥΕ και με βάση τα νέα δεδομένα να αρχίζει να εφαρμόζεται το τρίμηνο της χρονικής επέκτασης ισχύος της ΣΣΕ εφόσον δε, δεν θα υπήρχε θετικό αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη ΣΣΕ θα έπαυε να εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΛΠΕ από τις Αντίθετα, η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ ως κύρια συμβαλλόμενα μέρη της Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ, αλλά και με το βάρος που έχουν ως εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, επέλεξαν να μην καταγγείλουν την προϋπάρχουσα Κλαδική ΣΣΕ με την ΟΙΥΕ και να καλέσουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ. Ειδικά η ΕΣΕΕ, καθ όλη διάρκεια των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που διεξήχθησαν μέσα σε δύσκολες συνθήκες από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2012, και με δεδομένες τις καθυστερήσεις και τις δυσκολίες που ανέκυψαν λόγω και των δύο διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, εξέφρασε τη σταθερή της βούληση για υπογραφή μιας νέας Κλαδικής ΣΣΕ στο Εμπόριο, λαμβάνοντας υπόψη κατά ρεαλιστικό τρόπο τα νέα δεδομένα του Μνημονίου. Βασική θέση της ΕΣΕΕ αλλά και της ΓΣΕΒΕΕ, και με δεδομένο ότι το Μνημόνιο ΙΙ επέφερε θεμελιακές ανατροπές στη διαμόρφωση των κλαδικών μισθών (δηλαδή βίαιη λήξη ισχύος των κλαδικών ΣΣΕ, εφαρμογή της περιορισμένης μετενέργειας του βασικού μισθού και των 4 επιδομάτων, μη δυνατότητα επεκτασιμότητας της ΣΣΕ), υπήρξε ο επαναπροσδιορισμός των βασικών μισθών στα προ κρίσης επίπεδα και συγκεκριμένα ο επανακαθορισμός του βασικού μισθού του εμποροϋπαλλήλου στο ύψος του 2008, δηλαδή στα 815 από τα 918,13. Επρόκειτο για μια πρόταση μεσοσταθμικής μείωσης των μισθών από 11% έως 15%, προκειμένου να αποφευχθεί: α) είτε μια «αυτόματη» μείωση των μισθών της τάξης του 23-25% λόγω της εφαρμογής από τις επιχειρήσεις της περιορισμένης μετενέργειας, β) είτε το φαινόμενο γενίκευσης των τροποποιητικών ατομικών συμβάσεων, που θα συνεπαγόταν τη μείωση των μισθών έως και 40%. Η πρόταση αυτή είχε επίσης ως στόχο την αποφυγή του «κανιβαλισμού» στην αγορά ως προς τη μείωση των μισθών, αποτέλεσμα του οποίου θα ήταν και η κατάρρευση της καταναλωτικής ζήτησης και του τζίρου των εμπορικών καταστημάτων. 10 Από πλευράς εργαζομένων (ΟΙΥΕ) προτάθηκε κατ αρχάς το πάγωμα των μισθών στο ύψος της υπάρχουσας ΣΣΕ των ετών , ενώ σε δεύτερη φάση εξετάστηκε το ενδεχόμενο μιας λογικής μείωσης των μισθών με ταυτόχρονη όμως διατήρηση όλων των επιδομάτων και των θεσμικών ρυθμίσεων, καθώς και η ένταξη της ΣΣΕ σε ένα γενικότερο πλαίσιο Εθνικής Συμφωνίας για το Εμπόριο, αίτημα που έγινε αποδεκτό και από τις εργοδοτικές οργανώσεις. Ύστερα από μια περίοδο δύσκολων και σκληρών συλλογικών διαπραγματεύσεων μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης, βαθιάς ύφεσης και οικονομικής αβεβαιότητας και έπειτα από αμοιβαίες υποχωρήσεις, τα μέρη ήλθαν τελικώς σε συμφωνία και υπεγράφη η Εθνική Κλαδική ΣΣΕ του Εμπορίου στις , μεταξύ ΟΙΥΕ από πλευράς εργαζομένων και ΕΣΕΕ- ΓΣΕΒΕΕ από πλευράς εργοδοτών. 10. Βλ. σχετικά Ανακοίνωση ΕΣΕΕ 25,5,2012, «Κείμενο θέσεων και προτάσεων ΕΣΕΕ για την Κλαδική Σύμβαση Εμπορίου» (http://www.esee.gr/page.asp?id=4018). 196

17 Το περιεχόμενο της Κλαδικής ΣΣΕ του Εμπορίου Η διάρκεια ισχύος της Κλαδικής ΣΣΕ είναι μονοετής: από 1η Αυγούστου 2012 έως την 31η Ιουλίου Εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο μιας εθνικής συμφωνίας εργοδοτών και εργαζομένων, η οποία προσπαθεί να υπερβεί το δεσμευτικό μνημονιακό πλαίσιο και να διαμορφώσει με τη βούληση των κοινωνικών εταίρων το ελάχιστο δεσμευτικό ύψος των μισθών και των όρων εργασίας αλλά και της επιχειρηματικής λειτουργίας του κλάδου. Τα μέρη δεσμεύονται να εργαστούν ώστε η υπογραφείσα Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Εμπορίου να καταστεί το αποφασιστικότερο μέσο της ρύθμισης και της διαμόρφωσης των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, σεβαστή και εφαρμοστέα από το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πρόσφατες κρατικές νομοθετικές παρεμβάσεις στο σύστημα και στη δομή των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων του Ν. 1876/1990 δίνουν προβάδισμα στο επιχειρησιακό επίπεδο, καθιστούν αδύνατη την κήρυξη ως υποχρεωτικής της παρούσας ΣΣΕ και έχουν ακυρώσει το ρόλο της Διαιτησίας του ΟΜΕΔ. Πέραν της ΣΣΕ τα μέρη συνυπογράφουν Προσάρτημα με τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜ- ΦΩΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2012», η οποία αποτελεί ένα ευρύτερο και μεταξύ τους δεσμευτικό πλαίσιο κοινών θέσεων και αιτημάτων άμεσης εφαρμογής αλλά και μεσομακροπρόθεσμης προοπτικής για τα κυρίαρχα ζητήματα της εξόδου από την ύφεση, της αντιμετώπισης της ανεργίας και της δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, με ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο του εμπορίου και με αποδέκτη την ελληνική κυβέρνηση και την Τρόικα. Πίνακας 1.2 Οι κατώτατοι εισαγωγικοί μισθοί της Κλαδικής ΣΣΕ Εμπορίου (2012) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΗΣ (Μ.Κ. 0-2 ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ) 860 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 793 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΚΛΗΤΗΡΕΣ 785 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 843 ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 941 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 17 ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 850 ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ, ΘΥΡΩΡΟΙ 889 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ) 34 ΟΔΗΓΟΙ 1 (ΕΩΣ 2 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ) 896 ΟΔΗΓΟΙ 2 (ΜΕ 2 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ) 961 ΟΔΗΓΟΙ 3 (ΜΕ 5 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ) ΟΔΗΓΟΙ 4 (ΜΕ 10 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ) ΟΔΗΓΟΙ 5 (ΜΕ 15 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ) ΑΝΑΛΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 878 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 867 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Η/Υ 826 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ HARDWARE ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 886 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ/ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΕΣ 860 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ) 33 Οι εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις Ειδικό Θέμα 197

18 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Ως προς τους βασικούς μισθούς του κλάδου, τα μέρη επαναπροσδιορίζουν το ύψος τους στα επίπεδα της 1ης (μείωση βασικών μισθών και ημερομισθίων κατά 6,7%), όπως αποτυπώνονται στον παραπάνω Πίνακα 1.2. Στη ΣΣΕ ενσωματώνονται, διατηρούνται και χορηγούνται όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα, παροχές και θεσμικές ρυθμίσεις του κλάδου ή του επαγγέλματος κάθε ειδικότητας εργαζομένων, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί και ισχύουν βάσει των προηγούμενων όμοιων συλλογικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ ή ΔΑ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Διατηρούνται και χορηγούνται κανονικά ο 13ος και 14ος μισθός (δώρα Χριστουγέννων- Πάσχα και επίδομα αδείας). Προβλέπονται όροι για τη διασφάλιση της εφαρμογής της ΣΣΕ από τον μέγιστο δυνατό αριθμό επιχειρήσεων ως εξής: α) δημιουργία ειδικού δικτυακού τόπου με αντικείμενο την πληροφόρηση για το περιεχόμενο της ΣΣΕ και της Εθνικής Συμφωνίας Πλαισίου, την παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για την εφαρμογή της κλαδικής σύμβασης β) δυνατότητα συνυπογραφής/αποδοχής/προσχώρησης των οργανώσεων-μελών των εργοδοτών και μεμονωμένων επιχειρήσεων που υπογράφουν τη ΣΣΕ, μέσω υποδείγματος δήλωσης που προσαρτάται στη ΣΣΕ γ) οι επιχειρήσεις που δεν εκπροσωπούνται από εργοδοτική οργάνωση καλούνται να προσχωρήσουν και να εφαρμόσουν την Κλαδική ΣΣΕ μέσω της υπογραφής του παραπάνω σχετικού υποδείγματος δ) σύσταση μόνιμης επιτροπής ελέγχου εφαρμογής της ΣΣΕ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες του ΣΕΠΕ για τον έλεγχο και τη διευκόλυνση εφαρμογής της ΣΣΕ ε) πραγματοποίηση εκστρατείας για τη ΣΣΕ και την αναγκαιότητα εφαρμογής της από το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου στ) δημιουργία «λευκής» λίστας και τη σήμανση όλων εκείνων των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τη ΣΣΕ και κάλεσμα στους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους από αυτές, με τη χρηματοδοτική συμβολή και της πολιτείας. Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων συστήνεται κοινή επιτροπή αποτελούμενη από 1 εκπρόσωπο της ΟΙΥΕ, 1 εκπρόσωπο της ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ και του ΣΕΛΠΕ καθώς και από 1 κοινό εκπρόσωπο των 8 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων υποδεικνυόμενο από τις επιχειρήσεις αυτές Το περιεχόμενο της Εθνικής Κλαδικής Συμφωνίας του Εμπορίου Τα συμβαλλόμενα μέρη της Κλαδικής ΣΣΕ (ΟΙΥΕ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ) συνυπογράφουν και σχετικό προσαρτώμενο κείμενο και δεσμεύονται ώστε από κοινού να ζητήσουν επειγόντως από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονιστικές ενέργειες που αποτελούν «Συμφωνία Εργοδοτών και Εργαζομένων» και που αναφέρονται στην εν γένει λειτουργία του ελληνικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών σχέσεων και του πλαισίου δραστηριοποίησης των εμπορικών επιχειρήσεων (ιδίως των μικρομεσαίων) μέσα στις σημερινές συνθήκες. Ειδικότερα, ζητείται από την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για τα εξής: 198 Α. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Επαναφορά του συστήματος ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων του Ν. 1876/1990. Κατάργηση νομοθετικής ρύθμισης για μείωση κατώτατων εθνικών μισθών κατά 22% και κατά 32% για τους νέους 25 ετών και επαναφορά ισχύος της ΕΓΣΣΕ των ετών

ΠΥΣ 6/ Πράξη 6 της Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.

ΠΥΣ 6/ Πράξη 6 της Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΠΥΣ 6/28.2.2012 - Πράξη 6 της 28.2.2012 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010)

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010) Μεσολάβηση και Διαιτησία (ΟΜΕΔ)/ Συμφιλίωση Ρύθμιση διαδικασίας προσφυγής στον ΟΜΕΔ. Θέσπιση δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στην μεσολάβηση και στην διαιτησία και των δύο μερών. Εξαγγελία προεδρικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αποσπάσματα ειδικού ενδιαφέροντος από το νόμο της δανειακής σύμβασης.

Θέμα: Αποσπάσματα ειδικού ενδιαφέροντος από το νόμο της δανειακής σύμβασης. Θέμα: Αποσπάσματα ειδικού ενδιαφέροντος από το νόμο της δανειακής σύμβασης. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 28 και 29, καθώς και το Κεφάλαιο 4 που ακολουθούν θεωρούνται ως πλήρεις κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πράξης. Αθήνα,.. ΘΕΜΑ: Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 (Α 28). 2. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ...

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ... Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ... 6 ΕΙΔΗ ΣΣΕ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΟΥΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Ν Η σχέση όρων συλλογικών συμβάσεων με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες ΣΣΕ και Νόμος Ταυτόχρονη ρύθμιση των ίδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Να αντιστρέψουμε τη σημερινή εικόνα απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων : Προτάσεις επιτακτικών αλλαγών στην εργατική νομοθεσία Στην 5ετία 2010-2014 έγινε μια - χωρίς προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012.

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012. Αθήνα 12-3-2012 Αριθ. Πρωτ. 4601/304 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /νση Αµοιβής και /νση Όρων Εργασίας Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 101 82

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Αρμοδιότητα σύναψης επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η περίπτωση 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης της χώρας

Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης της χώρας Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθμ. 6 Αθήνα, 14/5/2012 Εβ/ζχ/140512 ΠΡΟΣ Τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα Δύναμης Γ.Σ.Ε.Ε. Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ Η πορεία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και των συλλογικών συμβάσεων μετά το Μνημόνιο Παναγιώτης Κυριακούλιας ΕΙΕΑΔ Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αγορά εργασίας μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 30.4.2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Σύνοψη αποτελεσμάτων εφαρμογής νέου εργασιακού θεσμικού πλαισίου επί εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Δημήτριος Δασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήµερα την 15η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) ηµήτριος ασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 13/5-7-2000. ΘΕΜΑ: Αποστολή Διαιτητικής Απόφασης 18/2000

Π.Κ. 13/5-7-2000. ΘΕΜΑ: Αποστολή Διαιτητικής Απόφασης 18/2000 Π.Κ. 13/5-7-2000 Ο.ΜΕ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434, Τηλ. 8814922-3, Fax: 8815393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626, Τηλ. 517128, Fax: 517119

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης της χώρας

Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης της χώρας 1 Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθμ.2 Αθήνα, 14/3/2012 Εβ/ζχ/130312 ΠΡΟΣ Τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα Δύναμης Γ.Σ.Ε.Ε. Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Συγκεντρωμένη αποτύπωση των σημαντικότερων αλλαγών που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, μετά την κρίση και την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επείγουσα Εγκύκλιος για κρίσιμα ζητήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων και ΣΣΕ.

Θέμα: Επείγουσα Εγκύκλιος για κρίσιμα ζητήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων και ΣΣΕ. Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθμ. 9 Αθήνα,2/11/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες Δύναμης Γ.Σ.Ε.Ε. Να διανεμηθεί σε όλες τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις και τους εργαζόμενους Θέμα: Επείγουσα Εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2011-2012 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2011-2012 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2011-2012 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήµερα την 15η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ Προς Βουλή των Ελλήνων Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται από τον Πρόεδρο της, καθηγητή Jan van Ours

Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται από τον Πρόεδρο της, καθηγητή Jan van Ours ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 30-09-2016 Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ Π.Κ. 76/18-7-2000 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001 Στην Αθήνα σήμερα 17-7-2000, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 26 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου Νοέµβριος 2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ν. 4093/2012 µε τον τίτλο «Έγκριση Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήµερα την 15 η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) ηµήτριος ασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:65/29.12.2010)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα, 7/9/2006, οι υπογράφοντες, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2003. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2003. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών που εργάζονται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε τεχνικέςκατασκευαστικές εταιρείες, σε ιδιωτικές κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

α) Για τους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών, μειωμένα κατά (22%). β) Για τους εργαζόμενους ηλικίας μέχρι 25 ετών, μειωμένα κατά (32%)

α) Για τους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών, μειωμένα κατά (22%). β) Για τους εργαζόμενους ηλικίας μέχρι 25 ετών, μειωμένα κατά (32%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2012, μεταξύ: αφ ενός της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (στο εξής: η Τράπεζα), που αποτελεί υποκατάστημα στην Ελλάδα της Κυπριακής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εισηγητής : Κωνσταντίνος Τσουμάνης Δικηγόρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. (Ζητήματα εργατικού Δικαίου) ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την Α Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (2012)

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (2012) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (2012) (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:13/31.7.2012) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«Για του όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές και εργοληπτικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για του όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές και εργοληπτικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2003 «Για του όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές και εργοληπτικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» Mε βάση το N. 1876/90 και τον Kανονισμό Kαταστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο χάρτης των (287) Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας - Τα συνδικάτα που τις υπογράφουν και πότε λήγουν.

Ο χάρτης των (287) Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας - Τα συνδικάτα που τις υπογράφουν και πότε λήγουν. Ο χάρτης των (287) Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας - Τα συνδικάτα που τις υπογράφουν και πότε λήγουν. Οι Συμβάσεις που ακλουθούν είναι κατά αλφαβητική σειρά και κατά κλάδο Συνοπτικά: --------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2005

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2005 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2005 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Βιβλιοπωλεία, Βιβλιοχαρτοπωλεία, Εκδοτικούς Οίκους και Αποθήκες Χονδρικής Πώλησης Βιβλίου όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 6 Iουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: 21. 11. 2012 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014 Στην Αθήνα, σήμερα 26 Μαρτίου 2014, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Δημήτριος Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας

Ελλάδα. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας Ελλάδα. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας Δεν θα πρέπει να υπάρξει υπαναχώρηση σε σχέση με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Η αποστολή καλωσορίζει τον κοινωνικό διάλογο ως μέσο διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 25 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η προ των θυρών απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων δεν πρέπει να μείνει χωρίς απάντηση

Η προ των θυρών απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων δεν πρέπει να μείνει χωρίς απάντηση Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης E.F.G. EUROBANK Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 Εμμ.Μπενάκη 32, 10678

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: - - 2012 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101 82, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς : 1. Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 (Πράξη Κατάθεσης 53/ )

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 (Πράξη Κατάθεσης 53/ ) 1 ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 (Πράξη Κατάθεσης 53/15-6-2001) Στην Αθήνα σήµερα 14/6/2001, οι υπογράφοντες, αφενός ηµήτρης Αρµενάκης, Α Αντιπρόεδρος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του ΣΕΒ κ. Δ. Δασκαλόπουλο Τον Πρόεδρο ΓΣΕΒΕΕ κ.δ.ασημακόπουλο Τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Β. Κορκίδη

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του ΣΕΒ κ. Δ. Δασκαλόπουλο Τον Πρόεδρο ΓΣΕΒΕΕ κ.δ.ασημακόπουλο Τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Β. Κορκίδη ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του ΣΕΒ κ. Δ. Δασκαλόπουλο Τον Πρόεδρο ΓΣΕΒΕΕ κ.δ.ασημακόπουλο Τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Β. Κορκίδη Είναι γνωστές οι κοσμογονικές ανατροπές που επήλθαν στα εισοδήματα των μισθωτών του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 Στην Aθήνα, σήµερα την 12 η Απριλίου 2006, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ Στην Αθήνα σήµερα, 28 Ιουνίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός. Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 71/21.11.2012 Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 71/21.11.2012 Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 71/21.11.2012 Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012 Αθήνα 21/11/2012 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μαγείρων και του λοιπού τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού κουζίνας, που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, τµήµατα βιβλίου σε πολυκαταστήµατα, τµήµατα βιβλίου σε σούπερ-µάρκετ, εκδοτικούς οίκους

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Δ ΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 24176/730 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα μικρός οδηγός Επίκαιρα εργασιακά θέματα Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις μετά την οικονομική κρίση και την εφαρμογή των μνημονίων Μανώλης Αμαργιωτάκης Μαϊος 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Συλλογικές Κλαδικές συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήμερα την 18 η Ιουνίου 2003, ο κατά το νόμο 1876/90 Μεσολαβητής - Διαιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Σωµατείο Εργαζοµένων στους

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 28/ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Π.Κ. 28/ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Κ. 28/27-9-2000 Ο.ΜΕ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434, Τηλ. 8814922-3, Fax: 8815393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626, Τηλ. 517128, Fax: 517119

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1876/1990 (ΦΕΚ Α 27/ ) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Συλλογικές Συμβάσεις

Νόμος 1876/1990 (ΦΕΚ Α 27/ ) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Συλλογικές Συμβάσεις Νόμος 1876/1990 (ΦΕΚ Α 27/8.3.1990) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Συλλογικές Συμβάσεις Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής του νόμου 1. Ο νόμος αυτός αφορά όλους όσους εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Aρ.Πρ.Κατ. 15/ )

(Aρ.Πρ.Κατ. 15/ ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 17 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2009 Είναι η μοναδική διέξοδος για να επέλθει στην οικονομία και την αγορά ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 2 Πεδίο εφαρμογής: άρθρο 1 1 Ν 1876/1990, «όσοι εργάζονται με σ χ έ σ η ε ξ α ρ τ η μ έ ν η ς ε ρ γ α σ ί α ς ι δ ι ω τ ι κ ο ύ δ ι κ α ί

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Oι νέες αλλαγές στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων με το Ν 4093/2012 («Μνημόνιο ΙΙΙ») Γιώργος Θεοδόσης, Λέκτορας Εργατικού Δικαίου Δ.Π.Θ., Δικηγόρος Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης EL EL 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα