ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και το ΤΕΥΧΟΣ Β στο οποίο δηµοσιεύονται αντίστοιχα, σε µηνιαία βάση, τα Σχέδια και Υποδείγµατα που προστατεύονται στην Ελλάδα µε αποκλειστικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης. Τα δύο αυτά τεύχη, ενώ αποτελούν µέρη ενός ενιαίου ελτίου, λειτουργούν και διατίθενται σαν ξεχωριστές εκδόσεις, ακολουθώντας ως προς το περιεχόµενό τους τις επιταγές της σχετικής ισχύουσας νοµοθεσίας. 1

2 2

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών...5 Συντµήσεις...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : i ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ii ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ iii ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα...24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας...34 AUGUST 2002 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: i PATENT ii UTILITY MODEL APPLICATIONS iii SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines...24 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models

4 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών...40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...40 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS Συνδροµές για το Ε ΒΙ Subscription of the Industrial Property Bulletin

5 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 5

6 6

7 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

8 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G09F 21/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αλκιβιάδου 65, ΓΛΥΦΑ Α, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΑΦΗ- ΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΑ ΜΕ- ΣΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑ- ΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΟ- ΝΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΤΑΤΟ ΠΑΧΟΣ ΑΥΤΟΥ. Ενα ειδικό πλαστικό φύλλο και τα πρόσθετα στελέχη αναγραφής ή συγκράτησης διαφηµιστικών µηνυµάτων στις δύο επιφάνειες του ειδικού φύλλου, συγκρατούνται απο ένα πλαίσιο αλουµινίου, µέσα στο οποίο περιέχονται τα ηλεκτρονικά στοιχεία του φωτισµού, τα οποία φωτίζουν περιµετρικά το ειδικό φύλλο µόνο κατά το πάχος αυτού το οποίο(φύλλο) λόγω των ιδιοτήτων του φωτίζει µε τη σειρά του απο πίσω τα διαφηµιστικά µηνύµατα και το οποίο(πλαίσιο) στηρίζεται σε ειδικά εύκαµπτα πέλµατα τα οποία µε τη σειρά τους συγκρατούνται επί της οροφής του οχήµατος µε ταινία αυτοκόλλητη διπλής όψεως. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A46B 11/02 IPC7: A45D 24/22 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ Θηβών 270, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ, Νικηταρά 2-4, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α (74):ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΑ, Νικηταρά 2-4, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΜΑΛΛΙΩΝ Η εφεύρεση ανήκει στον τοµέα του κοµµωτικού εξοπλισµού για την φροντίδα των µαλλιών, και αναφέρεται σε βούρτσα για το βάψιµο µαλλιών. Με αυτήν έχει λυθεί το πρόβληµα της κατασκευαστικής βελτίωσης βούρτσας για το βάψιµο µαλλιών, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εργασία µόνο µε ένα χέρι, εύκολα ξεµοντάρεται και καθαρίζεται, τα δε αποτελέσµατα του βαψίµατος είναι οµοιόµορφα και η επάλειψη της βαφής ισορροπηµένη σε όλο το µήκος των µαλλιών. Αυτό επιτεύχθηκε διότι η βούρτσα για το βάψιµο µαλλιών αποτελείται απο την χειρολαβή (1) µε ελαστική αντλία (2) η οποία διαθέτει βαλβίδα µίας κατεύθυνσης (3) µε την οποία ο αέρας µέσω ανοίγµατος (18) στο συνδετικό επικάλυµµα (9) διοχετεύεται στο ρεζερβουάρ (5) του εµπρόσθιου θαλάµου (4) και δηµιουργεί συµπίεση η οποία προωθεί η βαφή µέσω των καναλιών των κούφιων δοντιών (6) και απευθείας στα µαλλιά όπου µε την βοήθεια δεσµών τριχών (8) ισοµερώς επαλείφει και µε την βοήθεια των δοντιών (7) χτενίζει. 9

10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A47J 31/18 IPC7: A47J 31/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΤΡΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κυδωνίων 1, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΤΡΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥ- ΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ. Η προτεινόµενη συσκευή έχει την δυνατότητα να µιµείται όλες εκείνες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίο να πραγµατοποιήσει ένας έµπειρος τάµπης ενός παραδοσιακού καφενείου για να ψηθεί ένας ελληνικός καφές σύµφωνα µε όλες τις σχετικές επιστηµονικές προδιαγραφές. Η συσκευή χαρακτηρίζεται απο το ότι αποτελείται απο το cadran µε τους διακόπτες λειτουργίας, τα δοχεία υλικών, τα δοχεία νερού και φλοτέρ, το δοσίµετρο νερού, το σύστηµα αναβατορίου, το σύστηµα ανατροπής µπρικιού και το σύστηµα περιστροφής δίσκου φλυτζανιών. Οι διαδικασίες που επιλαµβάνεται η προτεινόµενη συσκευή συνίσταται στα εξής : 1) Ρίψη µέσα στο µπρίκι των σωστών δόσεων καφέ και ζάχαρης σύµφωνα µε το µέγεθος του φλυτζανιού που χρησιµοποιείται κάθε φορά αλλά και το είδος της παραγγελίας. 2) Ροή µέσα στο µπρίκι της αντίστοιχης ποσότητας νερού σύµφωνα µε το είδος και την ποσότητα της παραγγελίας. 3) Καλή ανάµιξη των υλικών µέσα στο µπρίκι και εξαγωγή του αναµικτήρα (κουταλάκι) απο αυτό. 4) Θέρµανση του περιεχοµένου του µπρικιού, εµφάνιση του καιµακιού και φούσκωµα του έτοιµου καφέ.(το φούσκωµα του καφέ µέσα στο µπρίκι γίνεται αντιληπτό απο την επαφή του καιµακιού µε τον αναµικτήρα του οποίου η αποστολή εδώ είναι να γίνει αισθητήριο καιµακιού). 5) ιακοπή θέρµανσης και αποµάκρυνση της εστίας απο το πυθµένα του µπρικιού πρός αποφυγή δηµιουργίας καρβουνιασµένων κατάλοιπων καφέ. 6) Ανατροπή του µπρικιού και άδειασµα του περιεχοµένου του σε φλυτζάνι. 7) Απόπλυση του µπρικιού απο τα κατάλοιπα του µίγµατος (προαιρετικά). 8) Περιστροφή κατά βήµατα ενός δίσκου µε 6 φλυτζάνια, έτσι ώστε αυτά να γεµίζουν το ένα µετά το άλλο διαδοχικά. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F24J 2/23 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):ΞΥΛΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεραντζούλας 23, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):ΞΥΛΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Η εφεύρεση αναφέρεται στην κατασκευή ηλιακού συλλέκτη µε ενιαίο πεδίο ροής νερού σε ολόκληρο το εµβαδόν επιφανείας του ηλιακού συλλέκτη, απουσία εσωτερικών σωληνώσεων, αποτελούµενος απο βάση (1) η οποία φέρει µια είσοδο και µια έξοδο νερού, απο ένα ενιαίο φύλλο χαλκού (11) και υαλοπίνακα (16), τα οποία πλαισιώνονται και συγκολλούνται ερµητικά µε προφίλ αλουµινίου (13). 10

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F24D 11/02 IPC7: F24F 5/00 IPC7: F25B 27/00 IPC7: F25B 15/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):ΛΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΟΣ Βαλαωρίτου 6, ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):ΛΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΡΓΥΡΙΑ ΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ Σίνα ΑΘΗΝΑ (74):ΑΡΓΥΡΙΑ ΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ Σίνα ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕ- ΟΥΣ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ Σύστηµα κεντρικού κλιµατισµού κτιρίων απο ηλιακή ενέργεια χαρακτηριζόµενο απο το ότι συνδυάζει την χρήση επίπεδων ηλιακών συλλεκτών νερού, οι οποίοι ζεσταίνουν νερό απο την ηλιακή ενέργεια, και ηλιακού ψύκτη νερού, "απορρόφησης' (absorption), κάθε τύπου, ο οποίος δέχεται το ζεστό νερό θερµοκρασίας χαµηλότερη των 70 βαθµών κελσίου ώς πηγή ενέργειας µε την βοήθεια αντλίας νερού και παράγει κρύο (παγωµένο) νερό που µε την βοήθεια της αντλίας του κτιρίου οδηγείται στις τοπικές κλιµατιστικές µονάδεςπου είναι εγκατεστηµένες στους χώρους του κτιρίου και µε την µορφή ψυχρού αέρα κλιµατίζεται ο χώρος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F01B 7/08 IPC7: F01B 7/12 IPC7: F02B 75/28 IPC7: F02F 7/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Νικ.Πλαστήρα 63, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Νικ.Πλαστήρα 63, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α (74):ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Νικ.Πλαστήρα 63, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΕΜΒΟΛΩΝ ίχρονος κινητήρας εσωτερικής καύσεως, αντίθετων εµβόλων ο οποίος αποτελείται απο δύο παράλληλους κυλίνδρους (6,6') και ενδιαµέσως των κυλίνδρων και κάθετα πρός το επίπεδο αυτών διέρχεται ο στροφαλοφόρος άξονας (24) ο οποίος φέρει δύο "εν φάσει" στρόφαλα (25). Εκαστος κύλινδρος φέρει δύο αντιθέτως κινούµενα έµβολα (1,2) και (3,4) των οποίων οι κεφαλές αντικρίζουν η µία την άλλη και τα οποία έµβολα µεταφέρουν την ενεργό κινησή τους στον στροφαλοφόρο άξονα µέσω των διωστήρων (7,8), πείρων (9,10),πλευρικών βραχιόνων (15) και πλευρικών διωστήρων (21,22). Ενα απο τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της µηχανής είναι ότι δεν χρησιµοποιεί βαλβίδες εισαγωγής αέρος ή εξαγωγής καυσαερίων. 11

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H03K 17/0812 IPC7: H03K 17/0814 IPC7: H01L 27/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):I.S.D ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κώστα Βάρναλη 22, ΧΑΛΑΝ ΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ζαίµη ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ζαϊµη 28,10683 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ(ΕSD) ΤΥ- ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΠΥ- ΡΙΤΙΟΥ (SCR) ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑ- ΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΣΚΑΝ ΑΛΙ Αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σε µία διάταξη προστασίας έναντι της ESD τύπου SCR που είναι συµβατή µε τεχνολογίες CMOS/BiCMOS µε βαθύ υπο-µικρόν τριπλό πηγάδι. Η τεχνολογία τριπλού πηγαδιού χρησιµοποιείται προκειµένου να ορίσει µια διάταξη SCR (Ελεγχόµενος Ανορθωτής Πυριτίου) τριών ακροδεκτών, µε το πηγάδι n αυτής της διάταξης να αιωρείται υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας και έντασης ESD. Ο SCR ενεργοποιείται όταν εφαρµόζεται µία τάση επαρκής για να πολώσει ορθά την επαφή πηγαδιού p (SCR πύλη) /καθόδου της διάταξης. Ο µηχανισµός ενεργοποίησης είναι ισοδύναµος µε την τεχνικλη σκανδαλισµού πύλης των διακριτών διατάξεων τύπου SCR. Αυτή η τεχνική οδηγεί στην ταύτιση των τάσεων σκανδαλισµού και συγκράτησης.ως εκ τούτου µπορούν να επιτευχθούν επίπεδα τάσης σκανδαλισµού χαµηλά µέχρι ~1V. Η ορθή πόλωση της επαφής πύλης/καθόδου του SCR, µπορεί να επιπτευχθεί µέσω ενός κοινού δικτύου σκανδαλισµού RC. Προκειµένου να αποφευχθούν καταστροφικά φαινόµενα latch up, προτείνεται επίσης µία πραγµατοποίηση του προτενόµενου SCR µε µια σειρά διόδων (σύµφωνα µε την φιλολογία) µεταξύ καθόδου/γείωσης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F01P 7/16 IPC7: F01P 11/14 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Παπαφλέσσα 32, ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):25/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑ- ΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ Η εφεύρεση αναφέρεται σε κύκλωµα το οποίο αποτελείται απο µια βαλβίδα επιπλέον (1) που δουλεύει σε µεγαλύτερη θερµοκρασία απο την υπάρχουσα δίνει εντολή σε ένα ρελέ και ταυτόχρονα σε ένα βοµβητή (2) στην καµπίνα του οδηγού ή και σε λυχνία (6). Παράλληλα δίνει και ρεύµα στο βεντιλατέρ (4) σε περίπτωση που δεν δουλέψει η βαλβίδα που υπάρχει (5).Οταν η θερµοκρασία φτάσει σε θερµοκρασία επικίνδυνη ο βοµβητής (2) χτυπάει και ειδοποιεί για να σβήσουµε τον κινητήρα. Ετσι έχουµε προστασία του κινητήρα απο υπερθέρµανση, σπάσιµο κολάρου ή µη λειτουργία του βεντιλατέρ (4). εν χρειάζεται να παρακολουθείς την θερµοκρασία γιατί σε ειδοποιεί ο βοµβητής (2). Το κόστος της κατασκευής αυτής είναι πολύ χαµηλό. Το αυτοκίνητο έχει µεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια στο θέµα της υπερθέρµανσης και µπορεί να τοποθετηθεί στα υπάρχοντα οχήµατα, ή σε µηχανές εσωτερικής καύσεως πολύ εύκολα. 12

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B01D 5/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)IGVP ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. Λ.Κηφισίας 35, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α 2)ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Αµυκλών 6-8, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α 3)ΛΟΥΛΟΥ Η ΑΡΓΥΡΩ Στεφ.Σαράφη 69, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α 4)ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Αµυκλών 6-8, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2)ΛΟΥΛΟΥ Η ΑΡΓΥΡΩ 3)ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, Χαρ.Τρικούπη 43, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α (74):ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, Χαρ.Τρικούπη 43, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΧΕΙ- ΡΙΣΗΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΙΑ- ΛΥΤΩΝ Η ολοκληρωµένη Μονάδα ιαχείρισης Πτητικών Οργανικών ιαλυτών αφορά στην αποµείωση του οργανικού φορτίου απαερίων βιοµηχανιών/βιοτεχνιών που περιέχουν πτητικούς οργανικούς διαλύτες, µε ταυτόχρονη ολοκληρωµένη διαχείριση µάζας και ενέργειας. Η διαχείριση µάζας περιλαµβάνει την ψύξη των απαερίων πρός υγροποίηση των οργανικών διαλυτών που περιέχονται σε αυτά µέσω του ψυκτικού συγκροτήµατος (2). Στη συνέχεια το µίγµα των υγροποιηµένων διαλυτών διαχωρίζεται απο µία ή περισσότερες αποστακτικές στήλες (4),(5) πρός καθαρούς διαλύτες που επαναχρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, ή χρησιµοποιείται όπως λαµβάνεται απο το δοχείο συλλογής (3) σε δευτερεύουσες χρήσεις της παραγωγής (εκπλύσεις δοχείων µελανιών κτλ). Η διαχείριση ενέργειας περιλαµβάνει την χρήση εναλλακτών θερµότητας (1),(6), για την εκµετάλλευση του θερµικού δυναµικού τόσο του θερµού ρεύµατος των απαερίων (ρεύµα Ι) πρός θέρµανση άλλων µονάδων ή εσωτερικών χώρων µε νωπό αέρα (ρεύµα ΙΙΙ), όσο και του ψυχρού ρεύµατος του απαλλαγµένου απο τους οργανικούς διαλύτες (ρεύµα ΙV) πρός ψύξη άλλων µονάδων ή εσωτερικών χώρων µε νωπό αέρα (ρεύµα VI). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B29C 73/00 IPC7: B29C 73/02 IPC7: B29C 73/26 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΛΕΩΝΙ Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μαραθώνος 161 και Καστοριάς, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΛΕΩΝΙ Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τζώρτζ 3, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α (74):ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τζώρτζ 3, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΙΑΡ- ΡΑΓΕΙΣΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Μέθοδος αποκατάστασης της συνεχείας πλαστικών επιφανειών οποιασδήποτε πλαστικής συνθέσεως, (π.χ πολυπροπυλένιο-pvc-abs-πολυαµίδιο κ.λ.π.), δια της τοποθετήσεως και ενσωµατώσεως εντός του ραγίσµατος ή σπασίµατος, λιωµένου ηλεκτροδίου ίδιου υλικού, µετην χρήση κατάλληλης για το κάθε υλικό θερµοκρασίας, το οποίο αφού παγώσει τροχίζεται και λειαίνεται κατάλληλα είς τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται η τέλεια επαναφορά της συνέχειας της επιφανείας στην προτέρα της ζηµίας κατάσταση. 13

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61K 31/495 IPC7: A61P 31/22 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 135, BERLIN, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2)MENARINI RICERCHE S.P.A. Via Tito Spero, 10, POMEZIA, ΙΤΑΛΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/07/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):ΜΙ2001Α /01/2001-ΙΤ ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)CASINI ALESSANDRO 2)CREA ATTILIO 3)STUBINSKI BETTINA ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ήλου ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙ ΙΑΣ, ήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΠΑΞ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΒΡΙΒΟΥ ΙΝΗ Γνωστοποιούνται η δραστικότητα της άπαξ ηµερησίως χορηγούµενης βριβουδίνης στην περίπτωση των µολύνσεων από οξύ έρπη ζωστήρα και των νευραλγιών ύστερα από τον έρπη ζωστήρα και οι φαρµακευτικές συνθέσεις που την εµπεριέχουν. 14

15 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) 04/01/2001 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΑ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙ- ΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΜΟΝΟ ΠΕΡΙΜΕ- ΤΡΙΚΑ ΚΑΤΑΤΟ ΠΑΧΟΣ ΑΥΤΟΥ. 09/01/2001 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΜΑΛΛΙΩΝ 10/01/2001 ΣΤΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ. 15/01/2001 ΞΥΛΙΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 15/01/2001 ΛΑΜΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕ ΟΥΣ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 15/01/2001 ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΕΜΒΟΛΩΝ 22/01/2001 I.S.D ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗ- ΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ (ΕSD) ΤΥΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (SCR) ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΣΚΑΝ ΑΛΙ 25/01/2001 ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ 26/01/2001 ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ IGVP ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ΛΟΥΛΟΥ Η ΑΡΓΥΡΩ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙ- ΚΩΝ ΙΑΛΥΤΩΝ 30/01/2001 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΙΑΡΡΑΓΕΙΣΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΦΑΝΕΙΩΝ 05/07/2001 BERLIN-CHEMIE AG MENARINI RICERCHE S.P.A ΑΠΑΞ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝ- ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΒΡΙΒΟΥ ΙΝΗ 15

16 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) BERLIN-CHEMIE AG I.S.D ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IGVP ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. MENARINI RICERCHE S.P.A. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΠΑΞ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘ- ΕΣΗ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΒΡΙΒΟΥ ΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ (ΕSD) ΤΥΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (SCR) ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΣΚΑΝ ΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙ- ΚΩΝ ΙΑΛΥΤΩΝ ΑΠΑΞ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕ- ΣΗ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΒΡΙΒΟΥ ΙΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΑ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΜΟΝΟ ΠΕΡΙ- ΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΑΥΤΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙ- ΚΩΝ ΙΑΛΥΤΩΝ 05/07/ /01/ /01/ /07/ /01/ /01/ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΜΑΛΛΙΩΝ 09/01/ ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ 25/01/ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΛΟΥ Η ΑΡΓΥΡΩ ΙΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΕΜΒΟΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕ ΟΥΣ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙ- ΚΩΝ ΙΑΛΥΤΩΝ 15/01/ /01/ /01/ ΞΥΛΙΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 15/01/ ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙ- ΚΩΝ ΙΑΛΥΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΙΑΡΡΑΓΕΙΣΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 26/01/ /01/ ΣΤΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ. 10/01/

17 1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):ΓΛΑΜΠΕ ΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Πόρτου 28, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):ΓΛΑΜΠΕ ΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΕΙ ΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΡΑ- ΣΙΤΕΧΝΗ ΨΑΡΑ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΙΟΥ ΤΟΥ ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΨΑΡΙ. Η συσκευή (1) που ειδοποιεί τον ερασιτέχνη ψαρά ότι στην πετονιά του καλαµιού του πιάστηκε ψάρι είναι µια µικρή συσκευή διαστάσεων 7Χ7Χ 2,5 εκατοστά του µέτρου. Εργάζεται µε 2 µικρές κυλινδρικές µπαταρίες φακού που βρίσκονται µέσα στην συσκευή (1) που απο το ένα µέρος συνδέονται εν σειρά απο το καπάκι (3) ενώ απο το άλλο µέρος πάντα µέσω του καπακιού (2) καταλήγουν σε δύο βίδες (7&8) που χρησιµεύουν ως ακροδέκτες των µπαταριών. Ο ακροδέκτης (7) φέρει το αρνητικό ρεύµα ενώ ο ακροδέκτης (8) φέρει το θετικό ρεύµα. Η συσκευή (1) φέρει επίσης ένα λαµπάκι φακού (18) και ένα µικρό βοµβητή (28). Το λαµπάκι (18) και ο βοµβητής (28) ενεργοποιούνται όταν στο αγκίστρι της πετονιάς πιαστεί ένα ψάρι. Ενεργοποιούνται γιατί απο το µηχανισµό του καλαµιού (33) που ξεκινάει η πετονιά (31) αντί να ακολουθήσει την φυσιολογική της πορεία (31) την περνάµε µέσα απο το έλασµα (12) απο το σηµείο (24) και καταλήγει στο σηµείο (25). Ετσι η πετονιά (32) να σχηµατίζει γωνία µεταξύ του µηχανισµού του καλαµιού (5) και του πρώτου κρίκου του καλαµιού. Ετσι όταν πιαστεί ένα ψάρι στο αγκίστρι αυτό προσπαθεί να φύγει τραβώντας την πετονιά (32) αυτή τότε τεντώνει. Αλλά µε το να τεντώνει σύρει υποχρεωτικώς το έλασµα (12) πρός τα κάτω αυτό µε την σειρά του σύρει πρός τα κάτω τον συνδετήρα (21) και το ελλατήριο (9) {γιατί είναι σταθερά συνδεδεµένα, έλασµα (12) και ελαττήριο (9) και κατεβαίνοντας κάτω το ελαττήριο (9) ακουµπάει το έλασµα (13)}. Οταν όµως ακουµπήσει το ελαττήριο (9) το έλασµα (13) τότε κλείνει το ηλεκτρικό κύκλωµα και ενεργοποιούνται λαµπάκι (18) και µπάζερ (28). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):ΧΑΛΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15 χλµ Θεσσαλονίκης-Περαίας, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):ΧΑΛΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΛΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Πλευστική συσκευή σταθερού όγκου και πολυγωνικού σχήµατος κατασκευασµένη µε την µέθοδο εσωτερικής επάλειψης, χωρίς ενώσεις. Ο αριθµός πλευρών του πολυγωνικού σχήµατος µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τον αριθµό ναυαγών για τους οποίους προορίζεται, ενώ η επεξεργασία της πρώτης ύλης µε την µέθοδο της εσωτερικής επάλειψης έχει ως αποτέλεσµα ένα τελικό προιόν µε εσωτερικό κενό και ισόπαχα τοιχώµατα χωρίς ενώσεις. 17

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 81ο χλµ Παλ.Εθν.Οδού Αθηνών-Κορίνθου, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΜΕ ΙΑ ΡΟΜΟ ΠΡΟΣΘΗ- ΚΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΣ ΟΨΕΩΣ Περιγράφεται προφίλ αλουµινίου το οποίο, αντικαθιστώντας το παραδοσιακό κουρτινόξυλο, δηµιουργεί στοιχείο αναρτήσεως κουρτίνας που χαρακτηρίζεται απο το ότι στην εµπρόσθια µετώπη του δηµιουργείται διάδροµος κατά µήκος του οποίου είναι δυνατό να εισάγεται συρταρωτά προσθαφαιρέσιµο φύλλο επενδύσεως της όψεως αυτού. Το φύλλο αυτό είναι λεπτό εύκαµπτο φύλλο π.χ. µελαµίνης ή λαµαρίνας που παράγεται σε επιθυµητούς χαρακτηρισµούς και σχέδια, έτσι ώστε µε µόνη αφαίρεση του φύλλου επενδύσεως και αντικατάστασή του µε έτερο εναλλακτικού χρωµατισµού και/ή σχεδίου αλλάζει ριζικά την ορατή όψη του πλαισίου αναρτήσεως της κουρτίνας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):THE GILLETTE COMPANY Prudential Tower Building BOSTON, MA, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)GARRAWAY RICHARD 2)GILDER BERNARD ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΟΝΑ Α ΛΕΠΙ ΑΣ ΞΥΡΑΦΙΟΥ Σε µια µονάδα λεπίδας ξυραφιού ασφαλείας ένα µέλος εµπλοκής µε το δέρµα φέρει µία επιφάνεια για την επαφή αυτού µε το δέρµα κατά την διάρκεια του ξυρίσµατος, η οποία προσδιορίζεται απο ισαπέχουσες κοίλες προεξοχές (3) οι οποίες εκτείνονται πρός τα πάνω απο µία βάση (2) και είναι ανοικτές στα άνω άκρα αυτών. Οι προεξοχές κατασκευάζονται απο ένα ελαστικώς εύκαµπτο υλικό και είναι κατά προτίµηση διαταγµένες σε σειρές κατά µήκος της βάσεως αυτών. Οι προεξοχές είναι κατά προτίµηση σωληνοειδείς αλλάµπορούν να εκλεπτύνονται πρός οποιαδήποτε απο τις δύο διευθύνσεις αυτών, εσωτερικώς και/ή εξωτερικώς. 18

19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ανδρέα Κάλβου 7, ΑΧΑΡΝΑΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΒΟΛΑΚΙ ΚΑΠΩ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Προβολάκι καπώ αυτοκινήτου προσαρµοσµένο στο καπώ αυτοκινήτου, εφοδιασµένο µε ένα σπιράλ καλώδιο κάποιου µήκους, ένα µαγνήτη και ένα διακόπτη, που µπορεί να παρέχει φώς στα µηχανικά µέρη του αυτοκινήτου και µας επιτρέπει να ελέγξουµε οποιαδήποτε βλάβη ακόµα και την νύχτα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΚΟΥΡΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡ Α, ΗΛΕΙΑ, ΕΛΛΑ Α 2)ΣΚΟΥΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΡ Α, ΗΛΕΙΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΣΚΟΥΡΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ 2)ΣΚΟΥΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΚΟΥΡΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Βάρδα ΗΛΕΙΑ (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ο πατατοεξαγωγέας κοσκίνας εξάγει τις πατάτες απο το έδαφος και τις διαχωρίζει απο το χώµα και τα φυτά. Αποτελείται απο τα τρία υνιά (12,13) που µε ειδικές ρυθµίσεις κόβουν στο επιθυµητό βάθος τα δύο αυλάκια των πατατών µε παράλληλη κοπή, απο τους τροχούς κοπής φυτών (15), των µεγάλων µερών των φυτών της πατάτας. Το κοµµένο χώµα φτάνει στις δύο µεταφορικές ταινίες (18) και µε την βοήθεια της ειδικής διαµόρφωσης των µεταλλικών τους βεργών (26), της κλίσης, της παλµικής κίνησης που επιτυγχάνεται απο το ειδικό σύστηµα (28) και του πίσω παλλόµενου, µε την βοήθεια διωστήρα (20) και σταυρού, τµήµατος (25) γίνεται ο πλήρης καθαρισµός των πατατών και η αποθεσή του στο χώµα. Το πλεονέκτηµα της εφεύρεσης είναι : ταχύτητα εξαγωγής, πλήρης καθαρισµός πατατων, χώµατος και φυτών, ο µη τραυµατισµός των πατατών και η εξαγωγή του συνόλου των πατατών απο το έδαφος. 19

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΚΟΥΡΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡ Α, ΗΛΕΙΑ, ΕΛΛΑ Α 2)ΣΚΟΥΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΡ Α, ΗΛΕΙΑΣ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΣΚΟΥΡΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ 2)ΣΚΟΥΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ Ο υδραυλικός πατατοεξαγωγέας εξάγει τις πατάτες απο το έδαφος και τις διαχωρίζει απο χώµα και φυτά. Αποτελείται απο δύο κεφαλές σβούρας (15 και 19) που περιστρέφονται µε αντίθετη φορά και έχουν ακτίνες συγκεκριµένου σχήµατος και τρόπου πάκτωσης, απόοδοντωτούς δίσκους κοπής φυτών, απο ρυθµιζόµενο βραχίονα στήριξης ρόδας και ρόδα ρύθµισης βάσης άροσης, απο σταβάρι και πακτωµένο υνί, απο φλάντζα που επιτρέπει την εµπρός-πίσω κίνηση της πλαινής κεφαλής µε ρυθµιστή εύρους και ελατήριο επαναφοράς. Ο πατατοεξαγωγέας µε το υνί κόβει και µεταφέρει το έδαφος στην κεντρική κεφαλή σβούρα όπου διαχωρίζονται τα µεγάλα φυτά και µέρος του χώµατος, το υπόλοιπο αποχωρίζεται στην πλαινή κεφαλή και οι πατάτες πέφτουν στο έδαφος σε σειρά πίσω της. Τα πλεονεκτήµατα της εφεύρεσης είναι : ταχύτητα εξαγωγής, πλήρης καθαρισµός πατατών, χώµατος και φυτών, ο µή τραυµατισµός των πατατών και η εξαγωγή του συνόλου των πατατψν απο το έδαφος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ωρίδος 19, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/01/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ηρακλείτου 6,10673 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ηρακλείτου 6,10673 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΙΓΑΡΟΘΗΚΗ (ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ) ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Η σιγαροθήκη φέρει το κάλυµµα 7 το οποίο ανοίγει µόνο όταν ο ηλεκτρονικός µηχανισµός 2 το επιτρέπει κατά τα καθορισµένα χρονικά διαστήµατα. Με τον χρονοδιακόπτη 10 µπορεί να ρυθµιστούν τα χρονικά διαστήµατα κατά την βούληση του χρήστη. 20

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης !"#$!"%&'(" Κυκλικό περιστρεφόµενο αυτόνοµο σύστηµα διανοµής φαγητού για εξυπηρέτηση 450-500 ατόµων ανά ώρα, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα και επένδυση µελαµίνης, όπου χρειάζεται, σε διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης!

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές σήμερα, ιδιαίτερα στα νέα ακριβά μοντέλα της μάρκας τους χρησιμοποιούν νέα συστήματα λίπανσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 3 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Ψύξεως Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 3 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ Σύστημα ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ENGINE MANAGEMENT) Ονοµατεπώνυµο: Κορέτσης Γεώργιος. Αριθµός Μητρώου:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ENGINE MANAGEMENT) Ονοµατεπώνυµο: Κορέτσης Γεώργιος. Αριθµός Μητρώου: ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ENGINE MANAGEMENT) Ονοµατεπώνυµο: Κορέτσης Γεώργιος Αριθµός Μητρώου: 0 Στα σχήµατα 1 και 2 απεικονίζεται το ηλεκτρικό διάγραµµα του συστήµατος ελέγχου του

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αγίου Πέτρου 9 Τ.Θ.46550, 136-10 Αχαρναί Τηλ.: 210.25.80.590 210.25.80.591 Fax: 210.25.26.768

Λεωφ. Αγίου Πέτρου 9 Τ.Θ.46550, 136-10 Αχαρναί Τηλ.: 210.25.80.590 210.25.80.591 Fax: 210.25.26.768 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Σειρά «ORIGINAL Γενικά Χαρακτηριστικά Οι ανοξείδωτοι απορριµµατοδέκτες ανακύκλωσης σειράς ORIGINAL αποτελεί την κλασική σειρά µε µεγάλο αριθµό εγκατεστηµένων κάδων. Είναι κατασκευασµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 10 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα δευτερογενούς κατεργασίας του εδάφους Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΜΗΧΑΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της Για οικιακές και βιοµηχανικές εφαρµογές Φίλτρο προστασίας µε αναστροφή ροής Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της σειράς PROFI, είναι φίλτρα πλέγµατος για συστήµατα πόσιµου νερού. Με την κατοχυρωµένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Θόρυβος. Σχήμα 1.1 Παράσταση ενός ανοιχτού συστήματος

Σύστημα. Θόρυβος. Σχήμα 1.1 Παράσταση ενός ανοιχτού συστήματος Ενότητα1: Εισαγωγή Σύστημα Σύστημα είναι ένα σύνολο φυσικών στοιχείων, πραγμάτων, ατόμων, μεγεθών ή εννοιών, που σχηματίζουν μιαν ενότητα και λειτουργούν ως μια ενότητα. Ένα σύστημα που επικοινωνεί με

Διαβάστε περισσότερα

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣ: Ν. ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ '0λα τα προσφερόµενα όργανα, συσκευές και πειραµατικές διατάξεις: 1. Εξυπηρετούν τους διδακτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των εφευρέσεων

Η προστασία των εφευρέσεων Η προστασία των εφευρέσεων Κ. Αµπατζής, ιευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 1 Το έργο "Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση του κοινού σε θέµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας" συγχρηµατοδοτείται κατά

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2004-2005 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 08/01 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η υδραυλική ράμπα αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η υδραυλική ράμπα αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ HDL 0 Οι Υδραυλικές Ράμπες Φορτοεκφόρτωσης είναι ηλεκτροϋδραυλικά κινούμενες διατάξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την γεφύρωση του κενού χώρου, που δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Συστήματα σκίασης Ρόλερ Εσωτερική σκίαση Συστήματα σκίασης Ρόλερ Model 250A Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας 250Α Συστήματα σκίασης Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης. Τα συστήματα σκίασης ρόλερ Optima

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 2 : Γεωργικός Ελκυστήρας Μέρη του κινητήρα Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 2 ο ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Bio Products h.10-13 Προϊόντα για τζάκια λέβητες στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ταχ. /νση: Λατούς 8 72 100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Πεδιαδίτης Γεώργιος τηλ.: 28410 91219 fax: 28410 91211 Αριθµός Μελέτης : 17_2016

Διαβάστε περισσότερα

VERMEER BC 1000 XL Η δημοφιλέστερη θρυμματιστική μονάδα Παράγονται και διατίθενται περισσότερες από 1000 μονάδες BC1000XL ανά έτος.

VERMEER BC 1000 XL Η δημοφιλέστερη θρυμματιστική μονάδα Παράγονται και διατίθενται περισσότερες από 1000 μονάδες BC1000XL ανά έτος. VERMEER BC 1000 XL Η δημοφιλέστερη θρυμματιστική μονάδα Παράγονται και διατίθενται περισσότερες από 1000 μονάδες BC1000XL ανά έτος. Η ρυμουλκούμενη μονάδα θρυμματισμού BC1000XL είναι νέας, εξελιγμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από την μία κατεύθυνση, ανάλογα με την πόλωσή της. Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο 18 / 06 / 2015 Προµήθεια µπαταριών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ VII ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ Περιεχόμενα 116 1.1. Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας 117 1.2. Ημιαυτόματα πριόνια με υδραυλικό φρένο 118 1.3. Ημιαυτόματα, υδραυλικά πριόνια 120 2. Εξοπλισμός για πριόνια

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ» Είναι ευθείας κίνησης και κατασκευάζονται με συναρμολόγηση, διαφόρων τύπων πλαστικών πλακιδίων, με βήμα 25 χιλ.

«ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ» Είναι ευθείας κίνησης και κατασκευάζονται με συναρμολόγηση, διαφόρων τύπων πλαστικών πλακιδίων, με βήμα 25 χιλ. Certif. of Approval No.0110003924 TUV S28 «ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ» Το βασικό χαρακτηριστικό των μεταφορικών ταινιών και των αναβατορίων της σειράς ALPHAbelt 28 είναι ότι σχεδιάστηκαν να έχουν ελάχιστα σημεία συγκράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Κυλινδροκεφαλή Βενζινοκινητήρων ΑΣΚΗΣΗ 2: ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Θέμα: Τρόπος σύνταξης αιτήσεων για ΔΕ, ΔΤ, και ΠΥΧ. Δρ Κουτίβας Στράτος Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) Δίπλωμα Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 4 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Λιπάνσεως Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 4 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου 1 η. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; διακρίνονται σε : * μηχανικά ( μηχανοϋδραυλικά ) * συνδυασμένα

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ Νικόλαος Μαρσέλλος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου Άαχεν Γερμανίας ης Σεπτεμβρίου, 3000 Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:.

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Συντομογραφίες: β.μαθ.ε βιβλίο Μαθητή Ε τάξης τ.εργ.ε τετράδιο Εργασιών Ε τάξης Παρατήρησε τα παρακάτω σκίτσα στα οποία εικονίζονται «επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Διεύθυνσης - Σύστημα Πέδησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 8 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV.

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV. Ο κινητήρας με την κωδική ονομασία D3876 θα προσφέρει ιπποδύναμη 520 hp (390 kw), 560 hp (420 kw) και 640 hp (470 kw), ενώ η μέγιστη ροπή που θα παράγεται μεταξύ 930 και 1350 rpm, λέγεται ότι θα καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

www.amagelou.gr Σελίδα 0

www.amagelou.gr Σελίδα 0 www.amagelou.gr Σελίδα 0 Δίοδη BOSS ¾ BOSS 1 BOSS 1¼ Κινητήρας Κορμός ¾ Κορμός 1 Κορμός 1¼ Δοκιμαστικός σταθμός για όλες τις βάνες 2 χρόνια εγγύηση Πιστοποίηση CE Διπλό συγχρονισμένο μοτέρ. Μακρύ εξερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οι περισσότερες αβαρίες προέρχονται από την κακή συντήρηση, από λάθη τοποθέτησης, κακό καύσιµο και κακό έλεγχο πριν το ταξίδι. Αφιερώστε χρόνο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μ.Ε.Κ. I ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. Κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα αυτοκίνητα εφοδιάζονται με κινητήρες εσωτερικής καύσης δηλαδή κινητήρες στους οποίους η καύση και η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, διατίθεται σε ιδιαίτερα μεγέθη

Επίσης, διατίθεται σε ιδιαίτερα μεγέθη Τετραπλό Σταντ Προβολή Εντύπων "Wing" Κατασκευασμένο από ασημί ανοδιωμένο τετράγωνο κατακόρυφο ST-DIS 052 προφίλ με στρόγγυλη επιχριωμένη ατσάλινη βάση και 6 x A4 κάθετε διαφανέ ακρυλικέ θήκε εντύπων (ρυθμιζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ MLD

ΣΤΟΜΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ MLD ΣΤΟΜΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ MLD Προέκταση Μακρυγιάννη - Α. Ηλιούπολη Τ.Θ.: 6 Τ.Κ.: 1 Θεσσαλονίκη ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. Κέντρο: + 687 FAX: + 6847 WEB SITE: www.aerogrammi.gr E-MAIL: info@aerogrammi.gr MLD - ΚΥΚΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα Συστήματα Ψεκασμού Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα σύστημα συνεχούς ψεκασμού βενζίνης, στο οποίο η ποσότητα της βενζίνης που ψεκάζεται βρίσκεται σε άμεση σχέση με την ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης

Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης electrolux fit system 3 Νέο Fit System: Μια προσαρμόσιμη και λειτουργική λύση για τις δικές σας εγκαταστάσεις Καφετέριες και εστιατόρια: Ιδανικό για μικρούς χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN TM Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN Το µόνο πραγµατικά αυτό-καθαριζόµενο κόσκινο Οι µονάδες IDRASCREEN αντιπροσωπεύουν την σειρά υψηλής χωρητικότητας αυτόκαθαριζόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδος καπναερίων πίσω. Έξοδος καπναερίων επάνω S.C.P. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ. Οι Τεχνολογικές Λύσεις και Τα Βασικά Όργανα

Έξοδος καπναερίων πίσω. Έξοδος καπναερίων επάνω S.C.P. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ. Οι Τεχνολογικές Λύσεις και Τα Βασικά Όργανα Οι Τεχνολογικές Λύσεις και Τα Βασικά Όργανα Κάθε µοντέλο Edilkamin έχει διάφορες λειτουργίες που αναφέρονται µε τα παρακάτω σύµβολα. Προσοχή. Τα σύµβολα δείχνουν τη λειτουργία, είναι σκόπιµο όµως να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 2 : Γεωργικός ελκυστήρας Σύστημα λειτουργίας των βαλβίδων - Συστήματα τροφοδοσίας Δρ. Δημήτριος Κατέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ. Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ. Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης 1 Περιεχόμενα: 1. Στοιχεία κατασκευαστή 2. Αναγνώριση προϊόντος 3. Χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν 4. Περιβάλλον στο

Διαβάστε περισσότερα