Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.. 348/1985 Το.Σ. του Χ.Α. συνιστά στο επενδυτικό κοινό την προσεκτική ανάγνωση και µελέτη των Οικονοµικών Καταστάσεων της εκδότριας, των λογιστικών και αναµορφωµένων αποτελεσµάτων και ιδίων κεφαλαίων, καθώς της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της εταιρείας όπως αυτή διαµορφώνεται µετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ MULTIRAMA S.A. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΆΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΑΝΕΣ ΈΚ ΟΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ίκτυο Καταστηµάτων Multirama ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ασφαλιστήρια συµβόλαια Εγγυήσεις ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ (ΠΗΓΗ: INTEL, ICAP) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

3 9.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/9 ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/9 ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 31/12 ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 31/12 ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΘΗΝΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΒΕ INTERSTYLE ΕΠΕ MULTIRAMA ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΕ RETAIL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (RETAIL ΕΠΕ): ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΕ MULTIRAMA ΑΡΓΟΛI ΟΣ ΕΠΕ MULTI VISION ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Η/ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ MULTIRAMA S.A ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε Π. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Ε-VALUE A.E SUNLIGHT BULGARIA LTD BEST e AE WEB CITY kft ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ MULTIRAMA S.A ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ MULTIRAMA S.A ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

4 15 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

5 ΣΥΝΟΨΗ Η MULTIRAMA Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία (εφεξής «MULTIRAMA ΑΕΒΕ») προέκυψε από τη συγχώνευση µε απορρόφηση της «MULTIRAMA Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιακού και Ηλεκτρονικού Υλικού» (εφεξής «MULTIRAMA S.Α.») από την «ΑΘΗΝΑΙΑ Ανώνυµος Εταιρεία Εµπορίου και Βιοµηχανίας Υφασµάτων» (εφεξής «ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε.» ή «ΑΘΗΝΑΙΑ») και την αλλαγή της επωνυµίας της ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε. σε «MULTIRAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MULTIRAMA S.A.». Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της MULTIRAMA S.A. από την ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920 και των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και µε βάση τον ισολογισµό µετασχηµατισµού της εγκρίθηκε την από την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε. και την από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της MULTIRAMA S.A., οι οποίες αποδέχθηκαν τις εισηγήσεις των ιοικητικών Συµβουλίων των δύο εταιρειών και ενέκριναν τους όρους και το Σχέδιο της Σύµβασης Συγχώνευσης. Το νοµικό πρόσωπο που προέκυψε µετά τη συγχώνευση αποφασίσθηκε (από τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων) να µετονοµασθεί σε «MULTIRAMA Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία» µε διακριτικό τίτλο «MULTIRAMA S.A.». Η Υπουργική Απόφαση που ενέκρινε τη συγχώνευση των δύο εταιρειών καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών στις ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Πέρα από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι επενδυτές πρέπει να λάβουν προσεκτικά υπόψη τους και τους επενδυτικούς παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε την πιθανή επένδυσή τους σε µετοχές της Εταιρείας. Οι κίνδυνοι που αναφέρονται παρακάτω µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα και την χρηµατοοικονοµική θέση της Εκδότριας. Επισηµαίνεται ότι η µελέτη αυτού του κεφαλαίου και µόνον δεν είναι επαρκής για να αποκτήσουν οι επενδυτές µια ολοκληρωµένη εικόνα για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Ως εκ τούτου, η απόφαση για πιθανή επένδυση σε µετοχές οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Το Ενηµερωτικό ελτίο περιέχει επίσης δηλώσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε το µέλλον και την εξέλιξη της αγοράς και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας στα πλαίσια ανάλυσης σχετικά µε το µέλλον, τη στρατηγική, το σχεδιασµό και τις προθέσεις της MULTIRAMA S.Α. Όλες αυτές οι δηλώσεις αντανακλούν τις τρέχουσες απόψεις της Εταιρείας σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα, βασίζονται σε συγκεκριµένες παραδοχές και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες. Τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα της Εταιρείας µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από τις δηλώσεις και τις εκτιµήσεις αυτές λόγω κινδύνων, όπως αυτών που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο και αλλού στο Ενηµερωτικό ελτίο. Το.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίαση του στις αποφάσισε την ένταξη των µετοχών της Εταιρείας στην ειδική κατηγορία διαπραγµάτευσης «ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ» σύµφωνα µε την παρ της απόφασης 64/2001 του ιδίου οργάνου. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την περίοδο ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ /9/2002 ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Ίδια κεφάλαια 2.820, , , , , ,93 Αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια 2.582, , , , , ,80 5

6 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη των ιδίων κεφαλαίων και των Κέρδη προ φόρων της Εταιρείας κατά την περίοδο βάση των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και αναµορφωµένα τα εν λόγω κονδύλια βάση των παρατηρήσεων των Ορκωτών Εκλεκτών. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ /9/2002 (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Κέρδη προ φόρων 2.987, , ,88 Αναµορφωµένα Κέρδη προ φόρων , , ,32 Ίδια κεφάλαια , , ,93 Αναµορφωµένα Ίδια κεφάλαια 4.702, , ,80 - Χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας Η χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας στις χαρακτηρίζονταν από υψηλό τραπεζικό δανεισµό (26.404,51 χιλ. ευρώ) και αρνητικά ίδια κεφάλαια. Η Εταιρεία έχει συνάψει συµφωνία αποπληρωµής του χρέους της προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (βλ. κεφ. 9.5) το οποίο αποτελεί και το 21% του συνολικού τραπεζικού δανεισµού της στις Η ΕFG Eurobank είναι η µεγαλύτερη πιστώτρια τράπεζα της Εταιρείας (55% του συνολικού τραπεζικού δανεισµού της στις ). Η Εταιρεία είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις της έναντι της ΕFG Eurobank όπως αυτό προκύπτει και από επιστολή της ίδιας της τράπεζας στις Η παρούσα αύξηση αναµένεται να συµβάλει στη βελτίωση της χρηµατοοικονοµική θέσης της Εταιρείας, ωστόσο κατά τις χρήσεις 2002 και 2003 η Εταιρεία αναµένεται να εµφανίσει αποτελέσµατα τα οποία θα επιβαρύνουν σηµαντικά την χρηµατοοικονοµική της θέση όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί. Ποσά σε χιλ. Ευρώ Ζηµιές προ Φόρων 5.091, ,36 (Π) 4.686,00 (Ε) Παρούσα αύξηση 5.414,13 ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 351,88 _ Ίδια κεφάλαια 5.901, , ,05 Η Εταιρεία αναθεωρώντας την πολιτική που ακολούθησε τα προηγούµενα έτη (Σηµεία πώλησης µε υψηλό λειτουργικό κόστος, διατήρηση υψηλού επιπέδου αποθεµάτων, χαλαρή πιστωτική πολιτική, υψηλά έξοδα διαφήµισης) έχει ήδη προβεί σε συντονισµένες ενέργειες (Σηµεία πώλησης µε χαµηλότερο κόστος ενοικίασης, µείωση του ανθρώπινου δυναµικού, διατήρηση χαµηλού επιπέδου αποθεµάτων, βελτίωση των όρων πληρωµής των προµηθευτών, συντηρητικότερη πιστωτική πολιτική έναντι των συνεργατών της, σηµαντικό περιορισµό των διαφηµιστικών εξόδων) οι όποιες αποσκοπούν στην αναδιοργάνωση της. Ειδικότερα η Εταιρεία εντός του 2002 προέβη σε συµφωνία πληρωµής των προµηθευτών της µε πεντάµηνο διακανονισµό έναντι του τρίµηνου διακανονισµού που ίσχυε στο παρελθόν. Επίσης οι πωλήσεις των ιδιοεκµεταλευόµενων καταστηµάτων πραγµατοποιούνται πλέον κατά 50% περίπου µε µετρητά και το υπόλοιπο 50% µε πιστωτικές κάρτες οι οποίες προεξοφλούνται συµβάλλοντας στην βελτίωση της ρευστότητας της Εταιρείας. Τα προαναφερθέντα σε συνδυασµό µε τη µείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας µέσω της αναδιοργάνωσης του δικτύου καταστηµάτων κατά το 2002 αναµένεται να συµβάλουν στη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής της κατάστασης. Εφόσον η Εταιρεία µε βάση τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα για τη χρήση του 2003 εµφανίσει αρνητικά ίδια κεφάλαια στις , η ιοίκηση της θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στα πλαίσια της κείµενης νοµοθεσίας προκειµένου να διασφαλιστούν τα συµφέροντα των µετόχων της Εταιρείας. Συγκεκριµένα θα συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας όπου στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης θα περιλαµβάνεται και αυτό της αυξήσεως του µετοχικού της κεφαλαίου. 6

7 Επενδυτικοί κίνδυνοι 1. Ζήτηση προϊόντων πληροφορικής Η MULTIRAMA S.A. βασίζεται κατά κύριο λόγο στην διάθεση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας µεγάλων και καταξιωµένων επιχειρήσεων του εξωτερικού και τα έσοδα της εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την εµπορική επιτυχία αυτών των προϊόντων. Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών η εταιρεία επέτυχε ρυθµούς αύξησης πωλήσεων που βασίζονταν στην αποδοχή των προϊόντων της από τους καταναλωτές και στην υψηλή στάθµη των υπηρεσιών που η Εταιρεία παρέχει. Οι κατασκευαστές των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας δαπανούν τεράστια ποσά για την έρευνα µε σκοπό την συνεχή αναβάθµιση των ήδη παραγόµενων προϊόντων τους καθώς και για την δηµιουργία νέων προϊόντων βασισµένα σε ακόµη ανώτερες τεχνολογίες και µεθόδους. Τυχόν µείωση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης µπορεί να οδηγήσουν στην σταδιακή µείωση της εµπορικής επιτυχίας των προϊόντων τους και στη µείωση των πωλήσεων τόσο διεθνώς όσο και στην Ελληνική αγορά. 2. Αγορά και Ανταγωνισµός Ένας κύριος λόγος της επιτυχίας της MULTIRAMA S.A. κατά τα τελευταία χρόνια ήταν η αυξηµένη ζήτηση των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και κυρίως των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των περιφερειακών τους. εδοµένου του µικρού σχετικά µεγέθους της Ελληνικής αγοράς αλλά και της άσχηµης οικονοµικής συγκυρίας είναι ενδεχόµενο η µείωση της ζήτησης που παρατηρείται για τα συγκεκριµένα προϊόντα να είναι παρατεταµένη και να προκαλέσει σηµαντικά οικονοµικά προβλήµατα στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Επίσης, η προσπάθεια των ανταγωνιστριών εταιριών προκειµένου να διατηρήσουν το µερίδιο τους στην Ελληνική αγορά να οδηγήσει στην µείωση των τιµών και κατ επέκταση στην µείωση του µικτού και του καθαρού τους κέρδους. 7

8 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ: MULTIRAMA Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΚ ΟΣΗ Κοινές Ονοµαστικές Μετοχές Σύνολο Μετοχών πριν την Έκδοση ΈΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (1) Νέες Ονοµαστικές Μετοχές Με καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων κατόχων κοινών µετοχών, µε αναλογία 7 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ανά 10 παλαιές κοινές ονοµαστικές µετοχές (7ν/10π) (1) Σύνολο Νέων Μετοχών ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΈΚ ΟΣΗ Κοινές Ονοµαστικές Μετοχές Σύνολο Μετοχών µετά την Έκδοση ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 1,47 Ευρώ ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 2,05 Ευρώ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,00 Ευρώ Λογιστική Αξία Μετοχής (2) 1,56 Ευρώ Τιµή ιάθεσης Μετοχής προς: Λογιστική Αξία Μετοχής (2) 1,31 (1): Σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της (2): Λαµβάνεται υπ' όψη ο υφιστάµενος αριθµός µετοχών προ της έκδοσης Οι νέες µετοχές δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης του Σηµειώνεται ότι από την η διαπραγµάτευση, η εκκαθάριση και ο διακανονισµός κινητών αξιών στο Χ.Α.Α. γίνεται µόνο σε ΕΥΡΩ, καθώς και ότι η τιµή εισαγωγής των νέων κινητών αξιών ή δικαιωµάτων προτίµησης των εισηγµένων στο Χ.Α.Α. εταιριών εκφράζεται αποκλειστικά και µόνο σε ΕΥΡΩ, ως ακέραιο πολλαπλάσιο του δραχµικού ισοτίµου του ενός (1) ευρωλεπτού. ΜΟΝΑ Α ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. : ΑΥΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 10 ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ : ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 8

9 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2.1 Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Κατωτέρω παρατίθενται τα οικονοµικά µεγέθη της MULTIRAMA S.A. για την περίοδο Τα οικονοµικά µεγέθη των χρήσεων , είναι αποτέλεσµα της συνένωσης των ελεγµένων και δηµοσιευµένων στοιχείων των εταιρειών MULTIRAMA S.A. και ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε. δι αθροίσµατος των οµοειδών κονδυλίων, θεωρώντας ότι οι δύο εταιρείες λειτουργούσαν µε τη µορφή ενιαίου νοµικού προσώπου. Μεταξύ των δύο εταιρειών δεν υπήρχαν διεταιρικά υπόλοιπα. Τα συνενωµένα οικονοµικά στοιχεία έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ποσά σε χιλ. Ευρώ Σύνολο Κύκλου Εργασιών 5.429, , , , ,57 Μικτό Κέρδος (1) 1.708, , , , ,47 Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 17,61 8,80 11,74 73,37 193,69 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) -522,38-525, , , ,79 Έσοδα/Κέρδη πώλησης συµµετοχών & χρεογράφων 0,00 0,00-93,91 281,73 64,56 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων -41,09-613, , ,81 898,02 Κέρδη/Ζηµιές προ αποσβέσεων και φόρων χρήσης -349,23-851, , , ,49 Κέρδη/Ζηµιές προ Φόρων -651, ,86 983, , ,20 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές Σ (2) -660, ,71 155, , ,71 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές Σ και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων (2) -660, ,71 44, , ,71 Συνολικό Μέρισµα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Αριθµός Μετοχών τέλους Χρήσης Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (4) Ποσά σε χιλ. Ευρώ Κέρδη προ Φόρων , , , Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ , , , , Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Aµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων (2) (3) , , , , Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (3) Ποσά σε Ευρώ Kέρδη προ Aποσβέσεων & Φόρων Kέρδη προ Φόρων Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Aµοιβές.Σ. (2) Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Aµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων (2) (3) Τα οικονοµικά στοιχεία της χρήσης του 1997 αφορούν την εταιρεία ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε. Κατά συνέπεια είναι αµιγώς ιστορικού χαρακτήρα και δεν ενδείκνυνται για τυχόν συγκρίσεις µε τα αντίστοιχα κονδύλια των χρήσεων της περιόδου Το 1998 έγινε απόσχιση του κλάδου καταστηµάτων Multirama από τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ στη θυγατρική της εταιρεία KID S CENTER S.A., η οποία και µετονοµάσθηκε σε MULTIRAMA S.Α. Η απόσχιση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε την ΕΜ 2518/ εγκριτική απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. 9

10 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (3) Ποσά σε Ευρώ Kέρδη προ Φόρων Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Aµοιβές.Σ Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Aµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου (1) Για τον υπολογισµό του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι αποσβέσεις από τα έξοδα διοίκησης και τα έξοδα διάθεσης (2) Στην εξεταζόµενη χρήση δεν καταβλήθηκαν αµοιβές στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου (3) Με βάση τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών λήφθηκαν υπόψη η µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε 500 δρχ. καθώς και οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων των συγχωνευθέντων εταιρειών. (4) Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων έχουν ληφθεί υπόψη οι σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων των συγχωνευθέντων εταιρειών και οι παρατηρήσεις που περιέχονται στα Πιστοποιητικά Ελέγχου Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών και τις σηµειώσεις των συγχωνευθεισών εταιρειών, τα αναµορφωµένα αποτελέσµατα της χρήσης 1997 της εταιρείας ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε., των συνενωµένων οικονοµικών στοιχείων συγχωνευθέντων εταιρειών για τις χρήσεις 1998 και 1999 καθώς και των χρήσεων 2000 και 2001 και της περιόδου της Εταιρείας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Αναµορφωµένα αποτελέσµατα /9/2002 Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αποτ/τα χρήσεως προ φορών -651, ,86 983, , , ,88 (+/-):Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων -120,32-117, ,22 (+/-):Πρόβλεψη Ακίνητων αποθεµάτων -528,25 (+/-):Απόσβεση συν/κών διαφορών σε Γιέν -243,58 123,26 120,32 (+/-):Έξοδα -648, ,91 863,98 647,98 (+/-):Προβλέψεις εσόδων -1056,49 (+/-):Προβλέψεις δουλ. τόκων -5,87 (+/-):Ζηµίες από υποτίµηση συµµετοχών -340,43-76,30-710, ,85 (+/-):Πρόβλεψη αποζηµ. προσωπικού λόγω συντ/σης -237,71 46,96-70,43-82,17 67,50 105,65 Αναµορφωµένα αποτ/τα προ φόρων -889, ,91-319, , , ,32 (+/-): ιαφορές φορολ. ελέγχου -110,31-145,34 Μείον: Προβλέψεις φόρων χρήσεων(2000) Μείον: Φόρος εισοδήµατος (Εταιρίας) -17,61-827,59 Μείον: Λοιποί φόροι µη ενσωµατωµένοι -8,80 στο Λειτουργικό Κόστος Μείον:Aµοιβές.Σ Καθαρά αναµορφωµένα αποτελέσµατα -898, , , , , ,32 χρήσεως µετά από φόρους & αµοιβές Σ Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 10

11 Κατωτέρω παρατίθενται τα οικονοµικά µεγέθη της MULTIRAMA S.A. για την περίοδο Τα οικονοµικά µεγέθη των χρήσεων , είναι αποτέλεσµα της συνένωσης των ελεγµένων και δηµοσιευµένων στοιχείων των εταιρειών MULTIRAMA S.A. και ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε. δι αθροίσµατος των οµογενών κονδυλίων, θεωρώντας ότι οι δύο εταιρείες λειτουργούσαν µε τη µορφή ενιαίου νοµικού προσώπου. Μεταξύ των δύο εταιρειών δεν υπήρχαν διεταιρικά υπόλοιπα. Τα συνενωµένα οικονοµικά στοιχεία έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης , , , Aναπόσβεστες Aσώµατες Aκινητοποιήσεις , , Eνσώµατες Aκινητοποιήσεις 3, , , , , Μείον: Συσσωρευµένες Aποσβέσεις 1, , , , , Aναπόσβεστες Eνσώµατες Aκινητοποιήσεις 1, , , , , Συµµετοχές , , , Λοιπές Mακροπρόθεσµες Aπαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 1, , , , , Σύνολο Kυκλοφορούντος Eνεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 4, , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6, , , , , Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Mετοχικό Kεφάλαιο , , , , Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων 2, , , , , Προβλέψεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων Yποχρεώσεων Σύνολο Bραχυπρόθεσµων Yποχρεώσεων 3, , , , , Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6, , , , , Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών και τις σηµειώσεις των συγχωνευθεισών εταιρειών, τα αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια της χρήσης 1997 της εταιρείας ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε., των συνενωµένων οικονοµικών στοιχείων συγχωνευθέντων εταιρειών για τις χρήσεις 1998 και 1999 καθώς και των χρήσεων 2000 και 2001 της Εταιρείας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 3 Τα οικονοµικά στοιχεία της χρήσης του 1997 αφορούν την εταιρεία ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε. Κατά συνέπεια είναι αµιγώς ιστορικού χαρακτήρα και δεν ενδείκνυνται για τυχόν συγκρίσεις µε τα αντίστοιχα κονδύλια των χρήσεων της περιόδου Το 1998 έγινε απόσχιση του κλάδου καταστηµάτων Multirama από τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ στη θυγατρική της εταιρεία KID S CENTER S.A., η οποία και µετονοµάσθηκε σε MULTIRAMA S.Α. Η απόσχιση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε την ΕΜ 2518/ εγκριτική απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. 11

12 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ /9/2002 ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Ιδια κεφάλαια 2.820, , , , , ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -237,71-190, , , ,45 (+/-):Πρόβλ.επισφαλών απαιτήσεων -120,32-117, ,22 (+/-):Πρόβλ.Ακίνητων αποθεµάτων -528,25 (+/-):Αποσβ.συν/κών διαφορών σε ΓΙΕΝ -243,58 (+/-):Εξοδα -648, ,91 (+/-):Προβλέψεις εσόδων ,49 (+/-):Προβλέψεις δουλ.τόκων -5,87 (+/-):Ζηµίες από υποτίµηση συµµετοχών -340,43-76,30-710, ,85 (+/-):Πρόβλεψη αποζηµιώσεως προσωπικού -237,71 46,96-70,43-82,17 67,50 105,65 Μείον:Eκτίµηση φόρων χρήσεων(2000) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ -237,71-190, , , , ,87 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.582, , , , , ,80 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ είκτες Εξέλιξης Κύκλου εργασιών 1,50% -6,92% 740,71% 11,02% 26,77% Κερδών (Ζηµιών) προ τόκων & -7600,00% 1392,86% -589,95% 129,10% -86,96% αποσβέσεων Κερδών (Ζηµιών) προ φόρων 59,00% 73,42% -187,01% 203,88% -270,43% Κερδών (ζηµιών) µετά από φόρους 61,20% 85,78% -112,68% 1820,75% -270,43% χρήσης & αµοιβές Σ Συνολικών απασχολουµένων κεφαλαίων -15,90% -15,28% 2,14% 4,76% -7,34% είκτες Αποδοτικότητας (προ φόρων) Αποδοτικότητα µ.ο. Ιδίων Κεφαλαίων -20,70% -49,87% 20,57% 31,71% -60,27% Αποδοτικότητα Συνολικών απασχ.κεφαλαίων -10,20% -16,38% 3,69% 5,50% -7,71% είκτες Ρευστότητας Γενική Ρευστότητα 1,2 0,86 0,91 0,82 0,74 Άµεση Ρευστότητα 0,5 0,33 0,60 0,58 0,49 είκτες ανειακής Επιβάρυνσης Ξένα/Ιδία Κεφάλαια 1,27 3,31 4,85 4,70 10,74 Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ίδια 48,70% 97,08% 117,17% 196,40% 470,51% Κεφάλαια Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (ηµέρες) Απαιτήσεων Προµηθευτών Αποθεµάτων είκτες Χρηµατοοικονοµικής Επιβάρυνσης Χρηµ/κα Έξοδα/Κέρδη προ αποσβ.,φόρων και τόκων -770,70% -38,76% 19,73% 17,69% 218,30% 12

13 2.2 Συνοπτικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Κατωτέρω παρατίθενται τα ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη της MULTIRAMA S.A. για την περίοδο Τα ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη των χρήσεων , είναι αποτέλεσµα της συνένωσης των ελεγµένων και δηµοσιευµένων στοιχείων των εταιρειών ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε. (σε ενοποιηµένο επίπεδο) και ΜULTIRAMA S.A. δι αθροίσµατος των οµογενών κονδυλίων, θεωρώντας ότι οι δύο εταιρείες λειτουργούσαν µε τη µορφή ενιαίου νοµικού προσώπου. Μεταξύ των δύο εταιρειών δεν υπήρχαν διεταιρικά υπόλοιπα. Τα συνενωµένα οικονοµικά στοιχεία έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ποσά σε χιλ. Ευρώ Σύνολο Κύκλου Εργασιών 5.628, , , , ,48 Μικτό Κέρδος (1) 1.784, , , , ,24 Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 8,80 8,80 11,74 73,37 202,49 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) -560,53-466, , , ,18 Έσοδα/Κέρδη πώλησης συµµετοχών & χρεογράφων 0,00 0,00-93,91 281,73 52,82 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων -96,85-554, , ,23 176,08 Κέρδη/Ζηµιές προ αποσβέσεων και φόρων χρήσης -404,99-792, , , ,84 Κέρδη/Ζηµιές προ Φόρων -393, , , , ,14 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές Σ (2) -777, ,25 179, , ,23 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές Σ και -777, ,93 164, , ,90 δικαιωµάτων µειοψηφίας Συνολικό Μέρισµα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Αριθµός Μετοχών τέλους Χρήσης Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (4) Ποσά σε χιλ. Ευρώ Κέρδη προ Φόρων , , , Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ , , , , Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Aµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων (2) (3) , , , , ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (3) Ποσά σε Ευρώ Kέρδη προ Aποσβέσεων & Φόρων -0,70-1,37 0,93 0,44-0,13 Kέρδη προ Φόρων -0,68-1,86 0,39 0,23-0,41 Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Aµοιβές.Σ. (2) -0,28-0,41 0,03 0,23-0,42 Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Aµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων (2) -1,35-1,95 0,06 0,21-0,42 5 Τα οικονοµικά στοιχεία της χρήσης του 1997 αφορούν την εταιρεία ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε. (σε ενοποιηµένο επίπεδο). Κατά συνέπεια είναι αµιγώς ιστορικού χαρακτήρα και δεν ενδείκνυνται για τυχόν συγκρίσεις µε τα αντίστοιχα κονδύλια των χρήσεων της περιόδου Το 1998 έγινε απόσχιση του κλάδου καταστηµάτων Multirama από τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ στη θυγατρική της εταιρεία KID S CENTER S.A., η οποία και µετονοµάσθηκε σε MULTIRAMA S.Α. Η απόσχιση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε την ΕΜ 2518/ εγκριτική απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. 13

14 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (3) Ποσά σε Ευρώ Kέρδη προ Φόρων Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Aµοιβές.Σ Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Aµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου (1) Για τον υπολογισµό του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι αποσβέσεις από τα έξοδα διοίκησης και τα έξοδα διάθεσης (2) Στην εξεταζόµενη χρήση δεν καταβλήθηκαν αµοιβές στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου (3) Με βάση τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών λήφθηκαν υπόψη η µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε 500 δρχ. καθώς και οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων των συγχωνευθέντων εταιρειών. (4) Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων έχουν ληφθεί υπόψη οι σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων των συγχωνευθέντων εταιρειών και οι παρατηρήσεις που περιέχονται στα Πιστοποιητικά Ελέγχου Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών και τις σηµειώσεις των συγχωνευθεισών εταιρειών, τα αναµορφωµένα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης 1997 της εταιρείας ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε., των συνενωµένων ενοποιηµένων οικονοµικών στοιχείων των συγχωνευθέντων εταιρειών για τις χρήσεις 1998 και 1999 καθώς και των χρήσεων 2000 και 2001 της Εταιρείας και της περιόδου , παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ /9/2002 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ -742, , , , , ,23 ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (+/-):Προβλέψεις.επισφαλών -120,32-117, ,22 απαιτήσεων (+/-):Προβλέψεις.Ακίνητων -528,25 αποθεµάτων (+/-):Αποσβ/ση. συν/κών -243,58 123,26 120,32 διαφορών (+/-):Έξοδα -648, ,91 863,98 647,98 (+/-):Προβλέψεις εσόδων ,49 (+/-):Προβλέψεις δουλ τόκων -5,87 (+/-):Ζηµίες από υποτίµηση συµµετοχών -340,43-240, ,26 (+/-):Πρόβλ. αποζηµ. προσωπικού λόγω συνταξ/σης -243,58 44,02-61,63-82,17 67,50 105,65 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ -986, ,08-252, , , ,08 ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (+/-): ιαφορές φορολ. ελέγχου -112,99-150,26-24,36 Μείον: Προβλέψεις φόρων χρήσεων Μείον: Φόρος εισοδήµατος (Οµίλου) -29,35-856,93-32,28-32,28 Μείον: Λοιποί φόροι µη -8,80-7,34-7,63-7,63 ενσωµατωµένοι στο Λ.Κ Μείον: ικαιώµατα µειοψηφίας -14,59-35,22-8,80-21,15 ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ -986, , , , , ,24 14

15 Κατωτέρω παρατίθενται τα ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη της MULTIRAMA S.A. για την περίοδο Τα ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη των χρήσεων , είναι αποτέλεσµα της συνένωσης των αντίστοιχων ελεγµένων και δηµοσιευµένων στοιχείων των εταιρειών MULTIRAMA S.A. και ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε. δι αθροίσµατος των οµογενών κονδυλίων, θεωρώντας ότι οι δύο εταιρείες λειτουργούσαν µε τη µορφή ενιαίου νοµικού προσώπου. Μεταξύ των δύο εταιρειών δεν υπήρχαν διεταιρικά υπόλοιπα. Τα συνενωµένα οικονοµικά στοιχεία έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης , , , Aναπόσβεστες Aσώµατες Aκινητοποιήσεις , , Eνσώµατες Aκινητοποιήσεις 4, , , , , Μείον: Συσσωρευµένες Aποσβέσεις 1, , , , , Aναπόσβεστες Eνσώµατες Aκινητοποιήσεις 5, , , , , Συµµετοχές , , , Λοιπές Mακροπρόθεσµες Aπαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 2, , , , , Σύνολο Kυκλοφορούντος Eνεργητικού 3, , , , , Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6, , , , , Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Mετοχικό Kεφάλαιο , , , , Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων 3, , , , , Προβλέψεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων Yποχρεώσεων Σύνολο Bραχυπρόθεσµων Yποχρεώσεων 3, , , , , Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6, , , , , Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών και τις σηµειώσεις των συγχωνευθεισών εταιρειών, τα αναµορφωµένα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης 1997 της εταιρείας ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε., των συνενωµένων ενοποιηµένων οικονοµικών στοιχείων των συγχωνευθέντων εταιρειών για τις χρήσεις 1998 και 1999 καθώς και των χρήσεων 2000 και 2001 της Εταιρείας και της περιόδου , παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 7 Τα οικονοµικά στοιχεία της χρήσης του 1997 αφορούν την εταιρεία ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε. Κατά συνέπεια είναι αµιγώς ιστορικού χαρακτήρα και δεν ενδείκνυνται για τυχόν συγκρίσεις µε τα αντίστοιχα κονδύλια των χρήσεων της περιόδου Το 1998 έγινε απόσχιση του κλάδου καταστηµάτων Multirama από τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ στη θυγατρική της εταιρεία KID S CENTER S.A., η οποία και µετονοµάσθηκε σε MULTIRAMA S.Α. Η απόσχιση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε την ΕΜ 2518/ εγκριτική απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. 15

16 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ /9/2002 ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ιδια κεφάλαια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.160, , , , , ,77 (-): ικαιώµατα Μειοψηφίας -472,49-475,42-481,29-468,97-507,70 490,10 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -243,58-199, , , ,31 (+/-):Πρόβλ.επισφαλών -120,32-117, ,22 απαιτήσεων (+/-):Πρόβλ.Ακίνητων -528,25 αποθεµάτων (+/-):Αποσβ.συν/κών διαφορών σε -243,58 ΓΙΕΝ (+/-):Εξοδα -648, ,91 (+/-):Προβλέψεις εσόδων ,49 (+/-):Προβλέψεις δουλ.τόκων -5,87 (+/-):Ζηµίες από υποτίµηση συµµετοχών -340,43-240, ,26 (+/-):Πρόβλεψη αποζηµιώσεως προσωπικού -243,58 44,02-61,63-82,17 67,50 105,65 Μείον:Eκτίµηση φόρων χρήσεων ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.444, , , , , ,83 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ είκτες Εξέλιξης Κύκλου εργασιών 1,50% -9,70% 736,09% 10,99% 26,96% Κερδών (Ζηµιών) προ τόκων & -7600,00% 472,73% -652,38% 125,57% -97,45% αποσβέσεων Κερδών (Ζηµιών) προ φόρων 59,00% 173,13% -196,99% 189,30% -295,13% Κερδών (ζηµιών) µετά από φόρους 61,20% 43,02% -116,09% 1562,30% -299,01% χρήσης & αµοιβές Σ Συνολικών απασχολουµένων κεφαλαίων -15,90% 13,36% 508,65% 36,74% 8,79% είκτες Αποδοτικότητας (προ φόρων) Αποδοτικότητα µ.ο. Ιδίων Κεφαλαίων -20,70% -10,30% 5,07% 7,74% -17,84% Αποδοτικότητα Συνολικών -10,20% -14,19% 2,26% 4,78% -8,58% απασχ.κεφαλαίων είκτες Ρευστότητας Γενική Ρευστότητα 1,20 0,79 0,90 0,81 0,72 Άµεση Ρευστότητα 0,50 0,24 0,58 0,57 0,47 είκτες ανειακής Επιβάρυνσης Ξένα/Ιδία Κεφάλαια 1,269 2,68 4,61 4,59 12,07 Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια 0,487 0,81 1,12 1,92 5,33 Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (ηµέρες) Απαιτήσεων Προµηθευτών Αποθεµάτων είκτες Χρηµατοοικονοµικής Επιβάρυνσης Χρηµ/κα Έξοδα/Κέρδη προ αποσβ.,φόρων και τόκων -770,70% -42,86% 19,35% 17,62% 1128,33% 16

17 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3.1 Γενικά Στο παρόν Eνηµερωτικό ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρείας «MULTIRAMA S.A.». Oι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της Eταιρείας, 23ο χλµ. Eθνικής οδού Aθηνών Λαµίας, Άγ. Στέφανος Aττικής, τηλ.: (αρµόδιος ο κ. Γεώργιος Κολέλης, Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων τηλ.: ). Στα γραφεία της Εγνατία Χρηµατιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ., Συµβούλου Έκδοσης, οδός ραγατσανίου 8, Αθήνα, τηλ , (υπεύθυνος ο κ. Χάρης Τσούκας.) H σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Eνηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.yπεύθυνος για τη σύνταξη του Eνηµερωτικού ελτίου, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ. Σταύρος Παπαδόπουλος, ιευθύνων Σύµβουλος της Eταιρείας και ο κ. Γεώργιος Κολέλης Οικονοµικός ιευθυντής, 23ο χλµ. Eθνικής οδού Aθηνών Λαµίας, Άγ. Στέφανος Aττικής. Tο ιοικητικό Συµβούλιο της Eταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνει υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Eνηµερωτικό ελτίο. Σε βάρος της Eταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ενέκρινε ότι το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.. 348/ Τακτικός Ορκωτός λογιστής H Eταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Tον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων που έκλεισαν στις 31/12/2000 και 31/12/2001, διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Aνάγνος Θ. Λυµπέρης (A.M.Σ.O.E ) της εταιρείας Oρκωτών Eλεγκτών BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ( ιεύθυνση: Πατησίων 81 και Χέυδεν, Αθήνα, τηλ ) Οι σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου των Ορκωτών ελεγκτών της περιόδου είναι οι ακόλουθες: «MULTIRAMA ΑΕΒΕ Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Στα κονδύλια των λογαριασµών «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» και «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται: α) η αξία κτήσεως συµµετοχών, ,89 ευρώ δύο συνδεδεµένων Εταιρειών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο. Όπως προκύπτει από τους νόµιµα συνταγµένους των εταιρειών αυτών, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, η εσωτερική λογιστική αξία της συµµετοχής της µίας εταιρείας είναι µικρότερη κατά ευρώ και της άλλης εταιρείας µεγαλύτερη κατά ευρώ. β) Η αξία κτήσεως µετοχών και εταιρικών µεριδίων ,28 ευρώ σε µία Ανώνυµη Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης. 17

18 Όπως προκύπτει από τους νόµιµα συνταγµένους ισολογισµούς της των εταιρειών αυτών, δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή η εσωτερική αξία των µετοχών και εταιρικών µεριδίων είναι συνολικά µικρότερη κατ α ευρώ. γ) Η αξία κτήσεως ,78 ευρώ µετοχών Ανώνυµης Εταρείας εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η τρέχουσα αξία της οποίας στις ήταν µικρότερη κατά ευρώ. Εάν γινόταν αποτίµηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 το ποσό αυτό έπρεπε, κατά ευρώ, να βαρύνει τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης και κατά ευρώ τα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσης. δ) Η αξία κτήσεως ,40 ευρώ σε εταιρεία του εξωτερικού. εν τέθηκε υπόψη µας ο ισολογισµός της ώστε να έχουµε τη δυνατότητα αποτίµησης της συµµετοχής αυτής. Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών έγινε σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία (Κ.Β.Σ.). 2) Στους λογαριασµούς του ενεργητικού «Πελάτες», «Γραµµάτια σε καθυστέρηση», «Επιταγές σε καθυστέρηση» και «Επισφαλείς Ειδικοί πελάτες και χρεώστες», περιλαµβάνονται και επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις συνολικού ποσού 1.320,000 ευρώ περίπου, για τις οποίες δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσεως. 3. Το κονδύλι του λογαριασµού «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» ,27 ευρώ αφορά έσοδα που προβλέφθηκαν στη χρήση 2000 και τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν τιµολογηθεί. 4. εν έχει σχηµατιστεί η προβλεπόµενη από το άρθρο 42ε παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920, πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού για συνταξιοδότηση συνολικού ποσού ευρώ περίπου. 5. α) Σύµφωνα µε την από επιστολή του Νοµικού Συµβούλου της εταιρείας έχει ασκηθεί προσφυγή κατά του Φύλλου Ελέχγου φόρου εισοδήµατος χρήσεως 2000 του Ε.Θ.Ε.Κ. για ποσό ,18 ευρώ. Η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει καµία πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσεως. β) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις τελευταίες δύο χρήσεις και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν είναι οριστικές. 6. Επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι αρνητικό συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 MULTIRAMA ΑΕΒΕ (Ενοποιηµένος Ισολογισµός) Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή 1) Στο κονδύλι του λογαριασµού «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται α) η αξία κτήσεως ,78 ευρώ, µετοχών ανώνυµης εταιρείας, εισηγµένης στο χρηµατιστήριο, η τρέχουσα αξία της οποίας στις ήταν µικρότερη κατά ευρώ. Εάν γινόταν αποτίµηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 το ποσό αυτό έπρεπε, κατά ευρώ, να βαρύνει τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης και κατά το ευρώ τα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσης και β) η αξία κτήσεως, ,40 ευρώ, σε εταιρεία του εξωτερικού. εν τέθηκε υπόψη µας ο ισολογισµός της ώστε να έχουµε δυνατότητα αποτίµησης της συµµετοχής αυτής. 2) Στους λογαριασµούς του ενεργητικού «Πελάτες», «Γραµµάτια σε καθυστέρηση» και «Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες και χρεώστες» περιλαµβάνονται και επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ περίπου, για τις οποίες δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσεως. 3) Το κονδύλι του λογαριασµού «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα», ,27 ευρώ, αφορά έσοδα που προβλέφθηκαν στη χρήση 2000 και τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν τιµολογηθεί. 4) εν έχει σχηµατιστεί η προβλεπόµενη από το άρθρο 42ε παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920, πρόβλεψη αποζηµιώσεως προσωπικού για συνταξιοδότηση συνολικού ποσού ευρώ περίπου. 5) α. Σύµφωνα µε την από επιστολή του Νοµικού Συµβούλου της µητρικής εταιρείας έχει ασκηθεί προσφυγή κατά του Φύλλου Ελέγχου φόρου εισοδήµατος χρήσεως 2000 του Ε.Θ.Ε.Κ. για ποσό ,18 ευρώ. Η µητρική εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει καµία πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσεως. β) Η µητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις τελευταίες δύο χρήσεις και εποµένως οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν είναι οριστικές. MULTIRAMA ΑΕΒΕ Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή 1) Tα αποτελέσµατα της χρήσεως επιβαρύνθηκαν µε ποσό δρχ που αφορά χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές από ΓΙΕΝ που έχουν προκύψει στην χρήση 1999 και έπρεπε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, να είχαν βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσεως αυτής. 2) Στο κονδύλι του λογαριασµού «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται α) Η αξία κτήσεως µετοχών δρχ , συνδεµένης Ανώνυµης Εταιρείας µη εισηγµένης στο χρηµατιστήριο. Όπως προκύπτει οπό τον νόµιµα συνταγµένο ισολογισµό της , ο οποίος έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών αυτών είναι µεγαλύτερη κατά δρχ β) Η αξία κτήσεως εταιρικών µεριδίων, δρχ , συνδεµένης Εταιρείας Περιορισµένης Εύθηνης. Όπως προκύπτει από τον 18

19 νόµιµα συνταγµένο ισολογισµό της , ο οποίος έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, η καθαρή θέση της εταιρείας είναι αρνητική και γ) Η αξία κτήσεως µετοχών και εταιρικών µεριδίων, δρχ , σε τρεις εταιρείες. Όπως προκύπτει από τους νόµιµα συνταγµένους ισολογισµούς της , οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η εσωτερική λογιστική αξία των συµµετοχών αυτών είναι µικρότερη κατά δρχ ) Στο κονδύλι του λογαριασµού «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις περιλαµβάνονται α) Η αξία κτήσεως, δρχ , µετοχών ανώνυµης εταιρείας εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο η τρέχουσα αξία των οποίων στις ήταν µικρότερη κατά δρχ Εάν γινόταν αποτίµηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 το ποσό αυτό έπρεπε να βαρύνει τα Αποτελέσµατα της χρήσεως. β) Η αξία κτήσεως εταιρικών µεριδίων, δρχ σε τρεις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης. Όπως προκύπτει από τους νόµιµα συνταγµένους ισολογισµούς της , οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η εσωτερική λογιστική αξία των συµµετοχών αυτών είναι µικρότερη κατά δρχ και γ) Η αξία κτήσεως, δρχ , σε συνδεµένη εταιρεία του εξωτερικού. εν τέθηκε υπόψη µας ο τελευταίος νόµιµα συνταγµένος ισολογισµός της ώστε να έχουµε η δυνατότητα αποτίµησης της συµµετοχής αυτής. Η αποτίµηση των ανωτέρων συµµετοχών έγινε σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία (Κ.Β.Σ.). 4) Στα κονδύλια των λογαριασµών των αποθεµάτων περιλαµβάνονται ακίνητα αποθέµατα συνολικού ποσού δρχ περίπου. εν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για απαξίωση των αποθεµάτων αυτών το ύψος της οποίας, λόγω του µεγάλου αριθµού των εµπορευµάτων δεν είµαστε σε θέση να εκτιµήσουµε. 5) Στους λογαριασµούς του ενεργητικού «Πελάτες», «Γραµµάτια σε καθυστέρηση», «Eπιταγές σε καθυστέρηση» και Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες», περιλαµβάνονται και επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις συνολικού ποσού δρχ περίπου, για τις οποίες δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσεως. 6) Το ποσό που αναφέρεται στην υπ αριθµ. 2 σηµείωση της εταιρείας δεν έχει τιµολογηθεί µέχρι σήµερα. 7) Η εταιρεία βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και το άρθρο 10 Ν.2065/1992 δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε πρόβλεψη για τις πιθανές υποχρεώσεις της για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ περίπου, από το οποίο δρχ αφορούν την κλειόµενη περίοδο. 8) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις τελευταίες τρεις χρήσεις και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν είναι οριστικές. «MULTIRAMA ΑΕΒΕ (Ενοποιηµένος Ισολογισµός) Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή 1) Με βάση την Εγκ /11076/ΠΟΛ.1263/ , η χρήση 2000 επιβαρύνθηκε µε δρχ που αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές από ΓΙΕΝ οι οποίες είχαν προκύψει στην προηγούµενη χρήση 1999 και έπρεπε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΓΛΣ και τον κωδικό Ν. 2190/20, να είχαν βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσεως αυτής. 2) Στο κονδύλι του λογαριασµού «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται και α) Η αξία κτήσεως δρχ , µετοχών ανώνυµης εταιρείας εισηγµένης στο χρηµατιστήριο η τρέχουσα αξία των οποίων στις ήταν µικρότερη κατά δρχ Εάν γινόταν αποτίµηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 το ποσό αυτό έπρεπε να βαρύνει τα Αποτελέσµατα της χρήσεως. και β) Η αξία κτήσεως, δρχ , σε συνδεµένη εταιρεία του εξωτερικού, η οποία δεν έχει συµπεριληφθεί στην ενοποίηση της γιατί δεν προσκοµίστηκε η σχετική οικονοµική κατάσταση. 3) Στα κονδύλια των λογαριασµών των αποθεµάτων περιλαµβάνονται ακίνητα αποθέµατα συνολικού ποσού δρχ περίπου. εν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για απαξίωση των αποθεµάτων αυτών το ύψος της οποίας, λόγω του µεγάλου αριθµού των εµπορευµάτων δεν είµαστε σε θέση να εκτιµήσουµε. 4) Στους λογαριασµούς του ενεργητικού «Πελάτες», «Γραµµάτια σε καθυστέρηση», «Eπιταγές σε καθυστέρηση» και Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες», περιλαµβάνονται και επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις συνολικού ποσού δρχ περίπου, για τις οποίες δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσεως. 5) Το κονδύλι του λογαριασµού «Εσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα» δρχ , αφορά έσοδα που προβλέφθηκαν στη χρήση 2000 και τα οποία δεν έχουν τιµολογηθεί µέχρι σήµερα. 6) Η µητρική εταιρεία βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και το άρθρο 10 Ν.2065/1992 δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε πρόβλεψη για τις πιθανές υποχρεώσεις της για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ περίπου, από το οποίο δρχ αφορούν την κλειόµενη περίοδο. 7) Η µητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις τελευταίες τρεις χρήσεις και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν είναι οριστικές. 19

20 «MULTIRAMA ΑΕΒΕ Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Με βάση την εγκ /11076/ΠΟΛ /12/99, η χρήση 2000 επιβαρύνθηκε µε δρχ που αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές από ΓΕΝ οι οποίες είχαν προκύψει στη προηγούµενη χρήση 1999 και έπρεπε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΓΛΣ και των κωδ. ν. 2190/20, να είχαν βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσεως αυτής. 2) Στο κονδύλι του λογαριασµού «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται α) Η αξία κτήσεως µετοχών, δρχ , συνδεµένης Ανώνυµης Εταιρείας µη εισηγµένης στο χρηµατιστήριο. Όπως προκύπτει από τον νόµιµα συνταγµένο ισολογισµό της , ο οποίος έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών αυτών είναι µεγαλύτερη κατά δρχ και β) Η αξία κτήσεως εταιρικών µεριδίων, δρχ , συνδεµένης Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης. Όπως προκύπτει από τον νόµιµα συνταγµένο ισολογισµό της , ο οποίος έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, η καθαρή θέση της εταιρείας είναι αρνητική. Η αποτίµηση των ανωτέρων συµµετοχών έγινε σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία (Κ.Β.Σ). 3) Στο κονδύλι του λογαριασµού «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται α)η αξία κτήσεως συµµετοχών, δρχ σε έξι νεοϊδρυθείσες εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού και β) Η αξία κτήσεως δρχ µετοχών ανώνυµης εταιρείας εισηγµένης στο χρηµατιστήριο, η τρέχουσα αξία των οποίων στις ήταν µεγαλύτερη κατά ) Στα κονδύλια του ενεργητικού «Πελάτες», «Γραµµάτια σε καθυστέρηση», «Επιταγές σε καθυστέρηση» και «Επισφαλείς Επίδικοι Πελάτες και χρεώστες» περιλαµβάνονται και επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις συνολικού ποσού για τις οποίες δεν έχει σχηµατισθεί ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσεως. 5) Η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για δουλευµένους χρεωστικούς τόκους δρχ ) Η εταιρία, βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και το άρθρο 10 του Ν. 2065/1992 δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε πρόβλεψη για τις πιθανές υποχρεώσεις της για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ περίπου, από το οποίο δρχ αφορούν την κλειόµενη χρήση. MULTIRAMA ΑΕΒΕ (Ενοποιηµένος Ισολογισµός) Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή 1) Με βάση την Εγκ /11076/ΠΟΛ.1263/ , η χρήση 2000 επιβαρύνθηκε µε δρχ που αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές από ΓΙΕΝ οι οποίες είχαν προκύψει στην προηγούµενη χρήση 1999 και έπρεπε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΓΛΣ και τον κωδ Ν. 2190/20, να είχαν βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσεως αυτής. 2) Στο κονδύλι του λογαριασµού «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται α) Η αξία κτήσεως συµµετοχών δρχ σε τεσσερις νεοιδρυθείσες εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικου και β) η αξία κτήσεως δρχ , µετοχών ανώνυµης εταιρείας εισηγµένης στο χρηµατιστήριο η τρέχουσα αξία των οποίων στις ήταν µεγαλύτερη κατά ) Στο κονδύλι του λογαριασµού «Εµπορεύµατα» περιλαµβάνονται και ακίνητα εντός της χρήσεως αποθέµατα δρχ για τα οποία δεν σχηµατίστηκε ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσεως. 4) Στα κονδύλια του ενεργητικού «Πελάτες», «Γραµµάτια σε καθυστέρηση», «Eπιταγές σε καθυστέρηση» και «Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες», περιλαµβάνονται και επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις συνολικού ποσού δρχ για τις οποίες δεν έχει σχηµατιστεί ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσεως. 5)Η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για δουλευµένους χρεωστικούς τόκους 31/12/2000 δρχ ) Η εταιρεία βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και το άρθρο 10 Ν.2065/1992 δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε πρόβλεψη για τις πιθανές υποχρεώσεις της για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ περίπου, από το οποίο δρχ αφορούν την κλειόµενη χρήση. MULTIRAMA ΑΕΒΕ Σηµειώσεις: 1) Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 αποφασίστηκε η απορρόφηση µε ηµεροµηνία 30/11/1998 του κλάδου «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜULTIRAMA της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, η οποία εγκρίθηκε από την Νοµαρχία στις 25//1999 και το εισφερόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ ) εν 20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. Απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Εταιριών ALPHA TRUST ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 OLYMPIC CATERING AE Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Ετήσιο ελτίο Μήνυµα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Το αποτέλεσε για τον Όµιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος µια χρονιά σταθµό, µια χρονιά σηµαντικών εξελίξεων, µε κυρίαρχη την εξαγορά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 2000-2002

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 2000-2002 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 20002002 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 20002002 (ΣΕ 000 )* 2000 2001 2002 Κύκλος εργασιών Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (πρώην «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία») ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα