Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια και χώρους του Νοσοκομείου».. Περιγραφή και Σκοπός του Έργου. Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια και χώρους του Νοσοκομείου με σκοπό την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και προστασίας των χώρων του Νοσοκομείου. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η προμήθεια, εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού καθώς και η παραμετροποίηση του λογισμικού του υφιστάμενου συστήματος πυρανίχνευσης του Νοσοκομείου. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα Βασική μονάδα επεξεργασίας (CPU) για πίνακα πυρανίχνευσης Simplex 400+/UT, τύπου 400 UT MASTER CONTROL BD UT MASTER CONTROLLER ASSY 400. Μητρική κάρτα τροφοδοσίας & επικοινωνίας για πίνακα πυρανίχνευσης Simplex 400+/UT, τύπου 400 UT MOTHER BD W/CITY Κάρτα ελέγχου πληκτρολογίου & οθόνης για πίνακα πυρανίχνευσης Simplex 400+/UT, τύπου 400 DIS BD Μητρική κάρτα τροφοδοσίας & επικοινωνίας για κάρτα διεπαφής MAPNET II, τύπου MAPNET POWER SUPPLY MOTHERBOARD Κάρτα διεπαφής με τα περιφερειακά του συστήματος πυρανίχευσης, MAPNET II, τύπου MAPNET TRANSCEIVER BOARD. Κάρτα βασικού τροφοδοτικού 5Α πίνακα 400, τύπου MASTER PS BOARD 5A. Κάρτα ελέγχου μεγαφωνικής (αναλογική) καναλιών, τύπου AUDIO CONTROL BD 400 Διευθυνσιοδοτημένη βάση πυρανιχνευτή, IDNet & MAPNET II, τύπου SSD SENSOR BASE Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός, τύπου SSD PHOTO SENSOR 75 75

2 0 Καλώδιο τύπου LIYCY x,5mm 500 θωρακισμένο (μέτρα) Πλαστική σωλήνα μετά παρελκομένων για υποδοχή καλωδίου LIYCY (μέτρα) 500 Η αντικατάσταση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, η προσθήκη νέων ανιχνευτών και η παραμετροποίηση του λογισμικού μέσω του υφιστάμενου λειτουργικού συστήματος, σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσουν τον προγραμματισμό ανίχνευσης αναγγελίας πυρκαγιάς στο σύνολο των κτιρίων του Νοσοκομείου. Λόγω της σημασίας και των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, της εξειδικευμένης φύσεως και της πολυπλοκότητας του αντικειμένου των εργασιών, οι συμμετέχοντες πρέπει να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις ώστε να αποκτήσουν πλήρη εικόνα των χώρων και των ειδικών συνθηκών του έργου.. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.. Προσφερόμενος Εξοπλισμός και Εργασίες Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται πάσης φύσεως υλικά και παρελκόμενα (συμπεριλαμβανομένης και κατάλληλης αντικεραυνικής προστασίας), οι εργασίες εγκατάστασης, ρύθμισης και λειτουργίας που θα απαιτηθούν, προκειμένου να παραδοθεί το σύστημα σε πλήρη λειτουργία, καθώς και η σχετική εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γνωστών κατασκευαστικών οίκων διαπιστευμένων κατά ISO 900/000 και θα φέρουν σήμανση CE... Καλώδια και Οδεύσεις Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για τη διασύνδεση των συσκευών θα είναι κατάλληλα για τον τύπο και την τεχνολογία που θα εφαρμοστεί. Θα παρέχουν πιστοποιημένη προστασία από καιρικές συνθήκες, θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο και θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:.3. Καλώδια Ασθενών Ρευμάτων Για διατομή καλωδίου 0, mm² η τάση δοκιμής θα είναι 000 V, η τάση λειτουργίας 50 V, η αντίσταση 85 Ohm/km και η ένταση ρεύματος,5 Α. Για μεγαλύτερες διατομές καλωδίων, η τάση, η αντίσταση και η ένταση του ρεύματος θα είναι ανάλογη. Τα καλώδια επικοινωνίας (data), θα είναι τύπου UTP Cat6 ειδικά για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο. Οι οδεύσεις των καλωδίων UTP θα γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατό μέγιστη απόσταση από πεδία ηλεκτρικών ρευμάτων όπως ορίζεται από τα πρότυπα TΙΑ/EΙΑ 568Α και 568Β. Για το λόγο αυτό, θα τηρούνται κατ' ελάχιστον οι αποστάσεις που προβλέπονται, μεταξύ καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, καθώς και η απόσταση μεταξύ UTP καλωδίων και άλλων πηγών παρεμβολών. Η πλήρωση των καναλιών με καλώδια θα γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις του προτύπου ΤΙΑ/ΕΙΑ-569, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των καναλιών και η υποβάθμιση της ποιότητας των καλωδίων. Στις περιπτώσεις γειτνίασης και παραλληλισμού καλωδίων ισχύος με καλώδια ασθενών ρευμάτων αντιμετωπίζονται σύμφωνα

3 με τις συστάσεις του προτύπου ΕΝ Η διαδρομή των καλωδίων θα είναι η συντομότερη δυνατή. Σε όλες τις περιπτώσεις εγκατάστασης καλωδίων θα ληφθεί μέριμνα αποφυγής τραυματισμού αυτών και προστασίας τους κατά τη λειτουργία. Τα καλώδια τροφοδοσίας ασθενών ρευμάτων θα είναι κατάλληλα για τις αποστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν, αφού υπολογιστούν οι καταναλώσεις των συσκευών σε σχέση με την απόσταση διασύνδεσης κεντρικών μονάδων και συσκευών..4. Καλώδια Ισχυρών Ρευμάτων Όλες οι καλωδιώσεις ισχυρών ρευμάτων θα πραγματοποιηθούν με καλώδια που προβλέπονται από τον κανονισμό περί εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αφού πρωτίστως υπολογιστούν οι καταναλώσεις των συσκευών, ανά μέρος και ολοκλήρου του τροφοδοτούμενου συστήματος. Όλα τα καλώδια θα οδεύουν μέσα σε μεταλλικούς ή/και γαλβανισμένους σωλήνες διαφόρων διατομών, με ανεξάρτητες οδεύσεις μεταξύ ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Σε κανένα σημείο των εξωτερικών εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται να είναι καλώδια (ασθενών ή ισχυρών ρευμάτων), ορατά και χωρίς προστασία από μεταλλικούς ή πλαστικούς σωλήνες. Θα δηλωθούν όλοι οι τύποι καλωδίων που θα χρησιμοποιηθούν ανά σύστημα, με ανάλυση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών και των πιστοποιήσεων αυτών. Σε όλες τις οδεύσεις καλωδίων θα τηρηθεί απόσταση 300 mm τουλάχιστον, μεταξύ των καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων για αποφυγή παρεμβολών..5. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΔΕΥΣΕΙΣ Λόγω της διαφορετικότητας των εγκαταστάσεων και της χρήσης αυτών, στα έργα υποδομής περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την ασφαλή όδευση των καλωδίων. Αναλόγως του τύπου της εγκατάστασης, θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα προδιαγεγραμμένα υλικά:.6. Πλαστικοί Σωλήνες Καλωδίων Σε περιπτώσεις οδεύσεων μεμονωμένων ή λίγων καλωδίων σε εξωτερικούς χώρους, θα τοποθετηθούν υπόγειοι πλαστικοί σωλήνες ευθύγραμμοι βαρέως τύπου. Σε όλες τις οδεύσεις καλωδίων θα τηρηθεί απόσταση 300 mm τουλάχιστον, μεταξύ των καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων για αποφυγή παρεμβολών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη στήριξη των σωλήνων, ώστε να αποφευχθεί βλάβη σε τυχόν υφιστάμενες χωνευτές εγκαταστάσεις..7. Πλαστικά Κανάλια Καλωδίων Σε περιπτώσεις οδεύσεων καλωδίων σε χώρους γραφείων θα χρησιμοποιηθούν επίτοιχα πλαστικά κανάλια τα οποία θα είναι είτε μονομερή ή διμερή. Σε περιπτώσεις, όπου οδεύουν καλώδια σημάτων ιδιαίτερα ευαίσθητα σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, τότε θα πρέπει αυτά να οδεύουν σε κανάλια ανεξάρτητα από αυτά των καλωδίων ισχυρών ρευμάτων και μάλιστα σε απόσταση 300 mm..8. Πιστοποιήσεις Όλος ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι σύμφωνος με τις ακόλουθες πιστοποιήσεις, όπως ισχύουν σήμερα μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους. 3

4 Πιστοποίηση CE Πιστοποιήσεις UL&FCC Πιστοποίηση Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 004/08/EC Πρόσθετες πιστοποιήσεις όπως: EN5503- EN5503-, EN5030-4, ΕN503-5 EN50-4, EN ,EN ,EN , EN θα αξιολογηθούν ιδιαίτερα..9. Κανονισμοί Εγκατάστασης και Λειτουργίας Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως ισχύουν σήμερα μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους. Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΥΑ 805/ΦΕΚ Β 59/ Περί Εγκρίσεως Κανονισμού Μελέτης, Κατασκευής, Ελέγχου και Συντήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών ΦΕΚ Β 69/ Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ΝΔ 8/ΦΕΚ Α 4/ Για τη σωστή εφαρμογή εγκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι κανονισμοί: Ν. 568/85 ΦΕΚ 77 Α / Υγιεινή και ασφάλεια Π.Δ 7/96 ΦΕΚ /Α/96 Μέτρα βελτίωσης και ασφάλειας ΟΔΗΓΙΑ 89/39/ΕΟΚ και 9/383/ΕΟΚ Π.Δ 305/96 ΦΕΚ Α /96 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας Π.Δ 395/94 ΦΕΚ 0 Α /94 Προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας Π.Δ 398/94 ΦΕΚ Α /94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης..0. Παράδοση και Εγγύηση Όλα τα συστήματα θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης, θα ελεγχθεί η λειτουργία τους και θα παραδοθούν, αφού προηγηθεί εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη καλή λειτουργία τους, τουλάχιστον για ένα χρόνο από την οριστική παράδοση του έργου, όπως ορίζεται σαν χρόνος εγγύησης. Στο διάστημα αυτό, είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τα συστήματα σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε σε κάθε στιγμή να βρίσκονται σε πλήρη και κανονική κατάσταση λειτουργίας... Πρωτόκολλο Ελέγχων και Δοκιμών Οι έλεγχοι και οι δοκιμές που πρέπει να γίνουν από τον Ανάδοχο είναι η σωστή λειτουργία μέσω των ειδικών ελέγχων και των πιστοποιήσεων που απαιτούνται στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Οι παρατηρήσεις θα καταγράφονται και θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο δοκιμών το οποίο θα συντάσσεται από τον ανάδοχο και θα παραδίδεται στην αρμόδια διεύθυνση του Νοσοκομείου Ειδικότερα, στο πρωτόκολλο θα αναφέρονται : Η χρονολογία διεξαγωγής ελέγχων και δοκιμών Ποιος πραγματοποίησε τις δοκιμές / ελέγχους και ποιος ήταν παρόν Αποτελέσματα δοκιμών και μετρήσεων Παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα Βελτιώσεις που απαιτήθηκε να γίνουν Αποτελέσματα μετά τις βελτιώσεις. 4

5 Οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιείται σε χώρους που υπάρχει ήδη εγκατεστημένο δίκτυο φωνής ή δεδομένων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την υπηρεσία και να ζητάει εγγράφως άδεια για πρόσβαση στους κατανεμητές του δικτύου, αναγράφοντας συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα... Τεχνικό Τεύχος Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών και τη θέση των εγκαταστάσεων σε λειτουργία αλλά πριν την οριστική παραλαβή των εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει Τεχνικό Τεύχος, που θα περιλαμβάνει : Κατόψεις με τις οδεύσεις των καλωδίων και των σχαρών. Κατόψεις με τις θέσεις τοποθέτησης όλων των κεντρικών και περιφερειακών συσκευών του συστήματος. Κατόψεις και διαγράμματα που θα δείχνουν τη διάταξη των συσκευών, τις ηλεκτρικές συνδέσεις, με το χαρακτηρισμό τους και ένδειξη θέσης, όπως τελικά κατασκευάσθηκαν. Τεχνικά εγχειρίδια των συσκευών, καθώς και οδηγίες συντήρησής τους. Τα τελικά πρωτόκολλα δοκιμών..3. Παραλαβή Έργου Η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκομείου εφόσον ολοκληρωθούν οι δοκιμές και οι έλεγχοι με επιτυχία και τεθούν οι εγκαταστάσεις σε λειτουργία..4. Ανταλλακτικά & Υπηρεσίες Θα παραδοθεί λίστα ανταλλακτικών που συνιστά ο κατασκευαστής για κάλυψη περιόδου συντήρησης πέντε (5) ετών από λήξης της εγγύησης καλής λειτουργίας και για συνεχή λειτουργία των συσκευών. Στην οικονομική προσφορά θα υποβληθεί ο τιμοκατάλογος των ανταλλακτικών και θα δηλώνεται ο χρόνος για τον οποίο οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές. Στην οικονομική προσφορά θα υποβληθεί το ετήσιο κόστος προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης, για 5 έτη, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης..5. Αξιολόγηση Προσφορών Χρόνος Παράδοσης του Συστήματος. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με βάση τη χαμηλότερη τιμή. H προμήθεια, εγκατάσταση και τελική παράδοση του συστήματος θα πραγματοποιηθεί το αργότερο σε 8 εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να είναι αναλυτικές ως προς το κόστος ανά τεμάχιο προμηθευόμενου υλικού..6. Στοιχεία προσφοράς Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις ώστε να εκτιμήσουν το έργο, πριν τη σύνταξη της προσφοράς τους και στη συνέχεια να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους κάθε απαραίτητο στοιχείο εξοπλισμού για τη σύνθεση του συστήματος. Πριν υποβάλουν την προσφορά τους οι Διαγωνιζόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία ( ) και να επισκεφθούν - επί ποινή αποκλεισμού τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ώστε να αποκτήσουν πλήρη εικόνα του χώρου και των υφιστάμενων συστημάτων. Μετά την επίσκεψη αυτή θα προμηθεύονται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, ότι παραβρέθηκαν στον τόπο του έργου. 5

6 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει με την προσφορά τους να επισυνάψουν επί ποινή αποκλεισμού:. Βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.. Βεβαίωση αποδοχής των όρων της παραγγελίας. 3. Βεβαίωση παράδοσης του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 4. Εγγύηση καλής λειτουργίας έτους και αποκατάσταση βλαβών με έξοδα του αναδόχου (σε περιπτώσεις βλαβών που δεν οφείλονται σε κακό χειρισμό). 5. Βεβαίωση παροχής ανταλλακτικών για τα επόμενα πέντε χρόνια από τη λήξη της εγγύησης. 6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Η τραπεζα ανάνηψης να είναι τεχνολογίας τελευταίων ετών και να πληροί τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου (Συνολικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3727 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. A.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΤΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚ 1.1. Ο ΔΕΔΔΕ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια Εβδομήντα (70) Τηλεφωνικών Κέντρων για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του σε θέματα τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτ/τας ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΑ4691ΩΓ-Κ18 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3236/29-10-2013 ΓΕ Ν ΙΚ Ο Ε ΓΓΡ ΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΤΑ) «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου»

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΤΑ) «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο 1. 65.000 Kcal/h

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο 1. 65.000 Kcal/h ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ωραιόκαστρο, 08/05/2015 Αρ. Μελέτης 17 ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Ωραιόκαστρο, 08/05/2015 Αρ. Μελέτης 17 ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Διεύθυνση Τ.Υ. και Πολεοδομίας Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Ωραιόκαστρο, 08/05/2015 Αρ. Μελέτης 17 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα