Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ"

Transcript

1 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Εθνικής Αμύνης 9Α, , Θεσσαλονίκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ-6/2015 Αρμόδιος :Δ. Παπαχρίστου Τηλέφωνο : FAX: Καλείστε να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. των παρακάτω κλιματιστικών, με συμπλήρωση, υπογραφή και επιστροφή του συνημμένου ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναγραφόμενους όρους και τεχνικές προδιαγραφές : Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : SERVER CONTROL ROOM 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) 1 Κλιματιστική συσκευή επίτοιχη, τύπου split αποτελούμενη από εσωτερική - εξωτερική μονάδα ονομαστικής ισχύος BTU ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1 Περιοχή Ξάνθης (1) 2 Κλιματιστική συσκευή επίτοιχη, τύπου split αποτελούμενη από εσωτερική - εξωτερική μονάδα ονομαστικής ισχύος BTU 3 Κλιματιστική συσκευή επίτοιχη, τύπου split αποτελούμενη από εσωτερική - εξωτερική μονάδα ονομαστικής ισχύος BTU 1 ΤΑΛΔ/Θεσσαλονίκη (1) 4 Περιοχή Κατερίνης (1) Περιοχή Κιλκίς (1) Περιοχή Πολυγύρου (1) Περιοχή Φλώρινας (1) Οι προσφερόμενες κλιματιστικές μονάδες θα πρέπει να είναι επίτοιχης τοποθέτησης, κατάλληλες για τοποθέτηση σε server room και θα αποτελούνται από δύο μέρη: (1) Την εξωτερική μονάδα (συμπεριλαμβάνει: συμπιεστή ανεμιστήρα εναλλάκτη θερμότητας). (2) Την εσωτερική μονάδα (συμπεριλαμβάνει: ανεμιστήρα εναλλάκτη θερμότητας)

2 Οι συσκευές θα πρέπει να είναι τεχνολογίας inverter, καλαίσθητης εμφάνισης και να χρησιμοποιούν ένα ασφαλές για τον άνθρωπο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό ρευστό (R410a ή αντίστοιχο). 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Οι συσκευές θα έχουν κατασκευαστεί από οίκο της Ελλάδας ή του Eξωτερικού, που διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και ISO και θα φέρουν σήμανση CE. Επισημαίνεται ότι στη δεύτερη περίπτωση η προμήθεια πρέπει να γίνει από επίσημο εμπορικό αντιπρόσωπο του κατασκευαστή στην Ελλάδα. 2.2 Οι συσκευές θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και ενεργειακής κατανάλωσης της Ε.Ε., θα φέρουν δε τις αντίστοιχες επισημάνσεις (CE και ενεργειακής κλάσης) Κάθε μία από τις προσφερόμενες συσκευές θα διαθέτει πιστοποίηση των χαρακτηριστικών μεγεθών λειτουργίας (τουλάχιστον ψυκτικής ικανότητας, θερμαντικής απόδοσης, σταθμών θορύβου και ηλεκτρικών καταναλώσεων) από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο φορέα σε συνθήκες αναφοράς (παράγραφος 2.5, 2.6, 2.7). Επισημαίνεται ότι οι κατασκευαστικοί κωδικοί των προτεινόμενων συσκευών, όπως θα αναγραφούν στην προσφορά, θα πρέπει να ταυτίζονται με τους εμφανιζόμενους στις πινακίδες των μηχανημάτων και τους αναφερόμενους στα φύλλα πιστοποίησης του ως άνω αρμόδιου φορέα Η εσωτερική μονάδα κάθε συσκευής, θα είναι επίτοιχης τοποθέτησης Η τοπική κλιματιστική μονάδα τοίχου ικανότητας Btu/h, τεχνολογίας inverter, ονομαστικής απόδοσης ψύξης κατ ελάχιστο 4,2 kw και ονομαστικής απόδοσης θέρμανσης κατ ελάχιστο 5,4 Kw, θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικής μονάδας < ή = 45 db(a). Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου εξωτερικής μονάδας < ή = 61 db(a). Ο συντελεστής συμπεριφοράς ή επίδοσης, (COP ή EER), οριζόμενος ως το πηλίκο ενεργό ισχύ, δεν θα υπολείπεται των εξής τιμών: 3,56 σε ψύξη και 4,12 σε θέρμανση. Η κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης Α++ στην λειτουργία της ψύξης, για όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση. Να διαθέτει auto restart, για την αυτόματη εκκίνηση της μονάδας μετά από διακοπή ρεύματος. Να μπορεί η εξωτερική μονάδα να δουλέψει κατά την χειμερινή περίοδο στην ψύξη, στους -10 ο C εξωτερική θερμοκρασία Η τοπική κλιματιστική μονάδα τοίχου ικανότητας Btu/h, τεχνολογίας inverter, ονομαστικής απόδοσης ψύξης κατ ελάχιστο 5,0 kw και ονομαστικής απόδοσης θέρμανσης κατ ελάχιστο 5,8 Kw, θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικής μονάδας < ή = 46 db(a). Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου εξωτερικής μονάδας < ή = 62 db(a).

3 Ο συντελεστής συμπεριφοράς ή επίδοσης, (COP ή EER), οριζόμενος ως το πηλίκο ενεργό ισχύ, δεν θα υπολείπεται των εξής τιμών: 3,55 σε ψύξη και 4,00 σε θέρμανση. Η κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης Α++ στην λειτουργία της ψύξης, για όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση. Να διαθέτει auto restart, για την αυτόματη εκκίνηση της μονάδας μετά από διακοπή ρεύματος. Να μπορεί η εξωτερική μονάδα να δουλέψει κατά την χειμερινή περίοδο στην ψύξη, στους -10 ο C εξωτερική θερμοκρασία Η τοπική κλιματιστική μονάδα τοίχου ικανότητας Btu/h, τεχνολογίας inverter, ονομαστικής απόδοσης ψύξης κατ ελάχιστο 7,1 kw και ονομαστικής απόδοσης θέρμανσης κατ ελάχιστο 8,2 Kw, θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικής μονάδας < ή = 46 db(a). Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου εξωτερικής μονάδας < ή = 65 db(a). Ο συντελεστής συμπεριφοράς ή επίδοσης, (COP ή EER), οριζόμενος ως το πηλίκο ενεργό ισχύ, δεν θα υπολείπεται των εξής τιμών: 3,02 σε ψύξη και 3,22 σε θέρμανση. Η κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης Α στην λειτουργία της ψύξης, για όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση. Να διαθέτει auto restart, για την αυτόματη εκκίνηση της μονάδας μετά από διακοπή ρεύματος. Να μπορεί η εξωτερική μονάδα να δουλέψει κατά την χειμερινή περίοδο στην ψύξη, στους -10 ο C εξωτερική θερμοκρασία. Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) 1 Κλιματιστική συσκευή δαπέδου, διμερής (τύπου split) αποτελούμενη από εσωτερική εξωτερική μονάδα ονομαστικής ισχύος BTU 2 Κλιματιστική συσκευή επίτοιχη, διμερής (τύπου split) αποτελούμενη από εσωτερική εξωτερική μονάδα ονομαστικής ισχύος BTU 3 Κλιματιστική συσκευή επίτοιχη διμερής (τύπου split) αποτελούμενη από εσωτερική εξωτερική μονάδα ονομαστικής ισχύος BTU BTU 2 (ΔΑΠΕΔΟΥ) 2 (ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ) 10 (ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Πρακτορείο Γρεβενών (2) Φλώρινα (2) Περιοχή Κατερίνης (2) Περιοχή Κοζάνης (4) ΔΝΥ/Θεσσαλονίκη (2) ΤΜΟ/Θεσσαλονίκη (1) ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/Θεσσαλονίκη (1)

4 Οι προσφερόμενες διμερείς κλιματιστικές μονάδες θα πρέπει να είναι επίτοιχης τοποθέτησης (13 ΤΕΜ) ή δαπέδου (2 ΤΕΜ), κατάλληλες για τοποθέτηση σε Γραφειακούς Χώρους και θα αποτελούνται από δύο μέρη: (3) Την εξωτερική μονάδα (συμπεριλαμβάνει: συμπιεστή ανεμιστήρα εναλλάκτη θερμότητας). (4) Την εσωτερική μονάδα (συμπεριλαμβάνει: ανεμιστήρα εναλλάκτη θερμότητας) Οι συσκευές θα πρέπει να είναι τεχνολογίας inverter, καλαίσθητης εμφάνισης και να χρησιμοποιούν ένα ασφαλές για τον άνθρωπο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό ρευστό (R410a ή αντίστοιχο). Οι προσφερόμενες κλιματιστικές συσκευές θα: (1) Λειτουργούν ως αντλίες θερμότητας αέρα αέρα με μηχανική συμπίεση για τοπική ψύξη αφύγρανση ή θέρμανση κτηριακών χώρων. (2) Παρουσιάζουν θερμικές αποδόσεις : για τις επίτοιχες συσκευές : από 3,5 kw έως 5,5 kw. για τις συσκευές δαπέδου : από 7,0 kw έως 8,0 kw (3) Χρησιμοποιούν ένα ασφαλές για τον άνθρωπο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό ρευστό (R410A ή αντίστοιχο). (4) Τροφοδοτούνται από μονοφασική ηλεκτρική παροχή 230 V // 50 Hz. 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Οι συσκευές θα έχουν κατασκευαστεί από οίκο της Ελλάδας ή του Eξωτερικού, που διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και ISO και θα φέρουν σήμανση CE. Επισημαίνεται ότι στη δεύτερη περίπτωση η προμήθεια πρέπει να γίνει από επίσημο εμπορικό αντιπρόσωπο του κατασκευαστή στην Ελλάδα. 2.3 Οι συσκευές θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και ενεργειακής κατανάλωσης της Ε.Ε., θα φέρουν δε τις αντίστοιχες επισημάνσεις (CE και ενεργειακής κλάσης) Κάθε μία από τις προσφερόμενες συσκευές θα διαθέτει πιστοποίηση των χαρακτηριστικών μεγεθών λειτουργίας (τουλάχιστον ψυκτικής ικανότητας, θερμαντικής απόδοσης, σταθμών θορύβου και ηλεκτρικών καταναλώσεων) από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο φορέα σε συνθήκες αναφοράς (παράγραφος 2.6 & 2.7.). Επισημαίνεται ότι οι κατασκευαστικοί κωδικοί των προτεινόμενων συσκευών, όπως θα αναγραφούν στην προσφορά, θα πρέπει να ταυτίζονται με τους εμφανιζόμενους στις πινακίδες των μηχανημάτων και τους αναφερόμενους στα φύλλα πιστοποίησης του ως άνω αρμόδιου φορέα Η εσωτερική μονάδα κάθε συσκευής, θα είναι επίτοιχης τοποθέτησης H τοπική κλιματιστική μονάδα τοίχου ικανότητας Btu/h, τεχνολογίας inverter, ονομαστικής απόδοσης ψύξης κατ ελάχιστο 3,5 kw και ονομαστικής απόδοσης θέρμανσης κατ ελάχιστο 3,8 Kw, θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:

5 Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικής μονάδας < ή = 42 db(a). Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου εξωτερικής μονάδας < ή = 53 db(a). Ο συντελεστής συμπεριφοράς ή επίδοσης, (COP ή EER), οριζόμενος ως το πηλίκο ενεργό ισχύ, δεν θα υπολείπεται των εξής τιμών: 3,04 σε ψύξη και 3,45 σε θέρμανση. Η τοπική κλιματιστική μονάδα τοίχου ικανότητας Btu/h, τεχνολογίας inverter, ονομαστικής απόδοσης ψύξης κατ ελάχιστο 5 kw και ονομαστικής απόδοσης θέρμανσης κατ ελάχιστο 5,5 Kw, θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικής μονάδας < ή = 49 db(a). Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου εξωτερικής μονάδας < ή = 55 db(a). Ο συντελεστής συμπεριφοράς ή επίδοσης, (COP ή EER), οριζόμενος ως το πηλίκο ενεργό ισχύ, δεν θα υπολείπεται των εξής τιμών: 3,0 σε ψύξη και 3,1 σε θέρμανση. Η τοπική κλιματιστική μονάδα δαπέδου ικανότητας Btu/h, τεχνολογίας inverter, ονομαστικής απόδοσης ψύξης κατ ελάχιστο 7,0 kw και ονομαστικής απόδοσης θέρμανσης κατ ελάχιστο 8,0 Kw, θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικής μονάδας < ή = 48 db(a). Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου εξωτερικής μονάδας < ή = 57 db(a). Ο συντελεστής συμπεριφοράς ή επίδοσης, (COP ή EER), οριζόμενος ως το πηλίκο ενεργό ισχύ, δεν θα υπολείπεται των εξής τιμών: 2,8 σε ψύξη και 2,9 σε θέρμανση. Οι συσκευές θα είναι κατάλληλες για κανονική λειτουργία με εξωτερικές θερμοκρασίες από -15 ο C ~ 48 ο C στην ψύξη και από -10 ο C ~ 24 ο C στην θέρμανση. Η θερμαντική απόδοση της συσκευής με εξωτερικές θερμοκρασίες -5 ο C DB // -6 ο C WB και εσωτερική 20 ο C DB, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του 65% της ελάχιστης θερμαντικής απόδοσης για το συγκεκριμένο ονομαστικό μέγεθος. 2.7 Οι ονομαστικές αποδόσεις των συσκευών αναφέρονται στις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας (ονομαστικές συνθήκες ή συνθήκες αναφοράς): (1) Θερμοκρασίες για λειτουργία ψύξης: Εσωτερικές: 27 ο C DB//19 ο C WB Εξωτερικές: 35 ο C DB//24 ο C WB (2) Θερμοκρασίες για λειτουργία θέρμανσης: Εσωτερική: 20 ο C DB Εξωτερικές: 7 ο C DB//6 ο C WB (3) Ηλεκτρική παροχή: 230 V//1Φ //Hz (4) Οριζόντια και κατακόρυφη απόσταση μονάδων: 5,0 m//0 m (κατ ελάχιστον). 2.8 Στις ως άνω ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας θα προκύπτουν από τον τεχνικό φάκελο της προσφοράς (με πλήρη τεκμηρίωση βάσει τεχνικών στοιχείων του φορέα πιστοποίησης και συμπληρωματικώς, του κατασκευαστή) τα ακόλουθα: (1) Η ολική ψυκτική απόδοση.

6 (2) Η θερμαντική απόδοση. (3) Η μέγιστη στάθμη θορύβου (ηχητική ισχύς) για κάθε μονάδα. (4) Η συνολική ηλεκτρική κατανάλωση και ο συντελεστής ηλεκτρικής ισχύος στις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης. 2.9 Οι συσκευές θα είναι κατάλληλες για λειτουργία με ψυκτική σωλήνωση διασύνδεσης ισοδύναμου μήκους τουλάχιστον 15 m και με υψομετρική διαφορά εξωτερικής από εσωτερική μονάδα τουλάχιστον 5 m. H απώλεια απόδοσης κάτω από τις συνθήκες αυτές και με τους ενδεδειγμένους ψυκτικούς σωλήνες και θερμομόνωση δεν θα υπερβαίνει το 5% Εάν οι προτεινόμενες συσκευές περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές διατάξεις ισχύος (αντιστροφέα INVERTER για ρύθμιση απόδοσης) οι παραγόμενες αρμονικές συνιστώσες ρεύματος θα υπολείπονται σε ολική περιεκτικότητα του 10% επί του συνολικώς απορροφούμενου ρεύματος (τεκμηρίωση με κατάλληλα τεχνικά στοιχεία και πιστοποιητικά στον τεχνικό φάκελο της προσφοράς). 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.1 Οι συσκευές θα αποτελούνται από δύο μέρη: (1) Tην εξωτερική μονάδα (συμπεριλαμβάνει: συμπιεστή - ανεμιστήρα εναλλάκτη θερμότητας) (2) Tην εσωτερική μονάδα (συμπεριλαμβάνει: ανεμιστήρα εναλλάκτη θερμότητας) Ο συμπιεστής θα: (1) Είναι ερμητικού τύπου με ηλεκτροκινητήρα υψηλού βαθμού απόδοσης και με συντελεστή ηλεκτρικής ισχύος για λειτουργία σε πλήρες φορτίο άνω του 90% για συμβατικό κινητήρα (γραμμικής ηλεκτρικής συμπεριφοράς) και άνω του 95% για κινητήρα με ηλεκτρονική ρύθμιση. (2) Εδράζεται αντιδονητικά. (3) Φέρει διάταξη προστασίας του ηλεκτροκινητήρα, έναντι υπερεντάσεως και υπερθερμάνσεως (εσωτερικό θερμικό στοιχείο). (4) Διαθέτει υγροδιαχωριστή αναρρόφησης. (5) Είναι προστατευμένο έναντι συχνών εκκινήσεων με διάταξη χρονικής καθυστέρησης επανεκκίνησης. (6) Φέρει, σε εμφανές σημείο, πινακίδα όπου αναγράφονται τουλάχιστον ο κατασκευαστικός τύπος, το είδος του ψυκτικού ρευστού και η ηλεκτρική κατανάλωση Η εξωτερική μονάδα θα: (1) Είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού ρευστού και ψυκτελαίου

7 (2) Φέρει ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν τη δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης (3) Είναι εξοπλισμένη με προστατευτική διάταξη έναντι υπερβολικά υψηλής πίεσης κατάθλιψης συμπιεστή (4) Διαθέτει διάταξη αυτόματης αποπάγωσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας σε θέρμανση (5) Φέρει κέλυφος κατασκευασμένο από ισχυρό χαλυβδοέλασμα, βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή και πλήρως κατάλληλο για υπαίθρια τοποθέτηση (6) Διαθέτει χειρολαβές για την εύκολη μεταφορά της (7) Φέρει, σε εμφανή θέση, πινακίδα όπου θα αναγράφονται ανεξίτηλα τα κάτωθι στοιχεία: - κατασκευαστικός κωδικός - αποδόσεις και ηλεκτρικές εντάσεις - τύποι και ποσότητες ψυκτικού ρευστού και ψυκτελαίου. 3.4 Η εσωτερική μονάδα θα: (1) Παραδίδεται με την ψυκτική σωλήνωσή της υπερπίεση. (2) Διαθέτει πλενόμενο αερόφιλτρο, εύκολα αφαιρετό, κατηγορίας τουλάχιστον ΕU2. (3) Φέρει ανεμιστήρα τουλάχιστον δύο ταχυτήτων με δυνατότητα ρύθμισης της παροχής του αέρα τουλάχιστον έως 25% χαμηλότερα της μέγιστης τιμής. (4) Διαθέτει λεκάνη συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων από υλικό ανθεκτικό στις οξειδώσεις ή άριστα προστατευμένο (5) Φέρει, σε εμφανή θέση, πινακίδα όπου θα αναγράφονται ανεξίτηλα ο κατασκευαστικός κωδικός, οι αποδόσεις, οι ηλεκτρικές εντάσεις και ο τύπος του ψυκτικού ρευστού. 3.5 Ο χειρισμός της λειτουργίας της συσκευής θα γίνεται μέσω ασύρματου επιλογικού τηλεχειριστηρίου που θα παρέχει τουλάχιστον τις εξής δυνατότητες: (1) Ελέγχου της συσκευής μέσω διακόπτη έναυσης παύσης και επιλογή λειτουργίας θέρμανσης ψύξης. (2) Ελέγχου της θερμοκρασίας του χώρου μέσω θερμοστάτη (ευαισθησίας τουλάχιστον 1 Κ) ο οποίος θα ελέγχει τη λειτουργία του συμπιεστή. (3) Ελέγχου της παροχής του αέρα του εσωτερικού ανεμιστήρα μέσω μεταγωγικού διακόπτη (χρήση δύο ταχυτήτων τουλάχιστον). (4) Λειτουργίας μόνο του εσωτερικού ανεμιστήρα Η εσωτερική μονάδα θα διαθέτει εναλλακτικό τρόπο χειρισμού της συσκευής (τουλάχιστον για θέση εντός εκτός λειτουργίας) για την περίπτωση βλάβης του τηλεχειριστηρίου.

8 4. ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.1. Οι συσκευές θα είναι κατάλληλες για κανονική λειτουργία με εξωτερικές θερμοκρασίες (DB) από 21 ο C έως 45 ο C στην ψύξη και από -5 ο C έως 19 ο C στη θέρμανση Οι επιτρεπόμενες διακυμάνσεις τάσεως και συχνότητας της ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα είναι σύμφωνες με το IEC ΕΓΓΥΗΣΗ 5.1 Για κάθε βλάβη μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης (παράβαση των επισυναπτόμενων στην προσφορά τεχνικών οδηγιών του προμηθευτή σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας), ο κατασκευαστής ή ο επίσημος αντιπρόσωπος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριετούς διάρκειας για όλη τη συσκευή (εσωτερική και εξωτερική μονάδα) και αναλαμβάνει την υποχρέωση της επισκευής (εργασία και υλικά) όλων των βλαβών για το χρονικό αυτό διάστημα. 5.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει την παροχή των απαραίτητων ανταλλακτικών για δύο (2) επιπλέον χρόνια μετά το πέρας της τριετούς περιόδου εγγύησης. 5.3 Στην περίοδο εγγύησης των τριών (3) ετών ο προμηθευτής υποχρεούται να επιδιορθώνει οποιαδήποτε βλάβη, εντός δύο (2) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του. 6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 6.1 Οι μονάδες θα παραδίδονται προσεκτικά συσκευασμένες με τα εξαρτήματά τους, σε κουτιά, που θα διευκολύνουν την ασφαλή μεταφορά τους και θα συνοδεύονται από λεπτομερείς οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά. 6.2 Τα έξοδα μεταφοράς και εκφορτώσεως βαρύνουν τον προμηθευτή. 7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο που για κάθε προτεινόμενη συσκευή θα περιέχει απαραίτητα τα εξής: (1) Φύλλο συμμόρφωσης προς την παρούσα τεχνική προδιαγραφή το οποίο θα υπογραφεί από τον προσφέροντα. (2) Πλήρη τεχνικά σχέδια. (3) Φύλλο πιστοποίησης συσκευής (παρ. 2.3) και φύλλο πιστοποίησης εργοστασίου κατασκευής (παρ. 2.1). (4) Διάγραμμα του ψυκτικού κυκλώματος με υπόμνημα επεξήγησης συμβόλων και διαστασιολόγηση. (5) Ηλεκτρολογικά διαγράμματα (ισχύος και αυτοματισμού) με υπομνήματα επεξήγησης συμβόλων. (6) Πίνακα αποδόσεων και καταναλώσεων σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. (7) Κατασκευαστικό τύπο συμπιεστή.

9 (8) Κατάλογο μερών. (9) Τιμοκατάλογο κυριότερων ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών. (10) Εγχειρίδιο εγκατάστασης που θα περιλαμβάνει απαραίτητα και πλήρες οδηγίες αναφορικά με την ψυκτική σωλήνωση (διατομές, θερμομόνωση, εξαρτήματα) ανάλογα με τη διατομή της και τις θέσεις των μονάδων. (11) Εγχειρίδιο συντήρησης που θα περιλαμβάνει απαραίτητα και οδηγίες ρύθμισης της λειτουργίας της συσκευής (συμπλήρωση με ψυκτικό ρευστό, ενδεδειγμένες ψυκτικές πιέσεις θερμοκρασίες και ηλεκτρικές εντάσεις. (12) Φυλλάδιο οδηγιών χρήσης. Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.Τιμές 1.1 Στις προσφορές θα αναγραφούν υποχρεωτικά, με ποινή ακυρότητας, τιμές σε Ευρώ. Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι καθαρές για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και θα περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και δαπάνες τις σχετικές με την προμήθεια των κλιματιστικών εκτός από τον Φ.Π.Α τον οποίο απαραίτητα θα πρέπει να δηλώνουν οι Διαγωνιζόμενοι για το υλικό που προσφέρουν και θα βαρύνει τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα αναγράφονται χωριστά οι τιμές για προμήθεια και για τοποθέτηση των κλιματιστικών σε πλήρη λειτουργία. 1.2 Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών αποκλείεται ή με οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία του νομίσματος της προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. 1.3 Οι τιμές που θα δοθούν θα είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε αναπροσαρμογή. Προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τιμές με αναπροσαρμογή θ απορρίπτονται οριστικά. 2. Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: 15/7/2015 και ώρα : 12:00 π.μ. Αποσφράγιση φακέλων προσφορών (με την παρουσία Προμηθευτών που το επιθυμούν ), Εθνικής Αμύνης 9Α, 4ος όροφος, Θεσ/νίκη, στις 15/7/2015 και ώρα : 12:00 π.μ. 3. Τόπος υποβολής προσφορών: Πρωτόκολλο Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης, Εθνικής Αμύνης 9Α, 8ος όροφος (Γραμματεία), Θεσσαλονίκη. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ουδεμία προσφορά δε θα γίνεται δεκτή. 4. Τόπος παράδοσης των κλιματιστικών : στις κατά τόπους Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ ήτοι : 4.1. ΔΠΜ-Θ/Τομέας Ανάπτυξης & Λειτουργίας Δικτύου, Αγ. Δημητρίου 37 Θεσ/νίκη, τηλ Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών/ Κλιμ. Β.Ε. & Θ., Δ/νση : Αριστοτέλους 4 Θεσ/νίκη, τηλ ΔΠΜ-Θ/Ιατρός Εργασίας, Δ/νση : Έντισσον 2 Θες/νίκη, τηλ ΔΠΜ-Θ/Τομέας Υποστήριξης, Δ/νση : Εθνικής Αμύνης 9 Α Θεσ/νίκη, τηλ Πρακτορείο Γρεβενών, Δ/νση :Κ. Ταλιαδούρη 8 Γρεβενά τηλ Περιοχή Κατερίνης, Δ/νση : Ειρήνης 65 Α Κατερίνη- τηλ Περιοχή Κιλκίς, Δ/νση :Ελ. Βενιζέλου 55 Κιλκίς τηλ Περιοχή Κοζάνης, Δ/νση :Βερμίου 26 Κοζάνη τηλ Περιοχή Ξάνθης, Δ/νση : Βας. Σοφίας & Ύδρας Ξάνθη τηλ Περιοχή Πολυγύρου, Δ/νση : Μακεδονίας 5 Πολύγυρος τηλ Περιοχή Φλώρινας, Δ/νση : Ηλέκτρας 6 Φλώρινα τηλ

10 5. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη θα είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή για κάθε κατηγορία [Α) server - control room, Β) γραφειακοί χώροι], που θα προκύψει μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προαναφέρονται. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσφέρει τιμή για όλα τα μεγέθη (σε BTU) των κλιματιστικών συσκευών που περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία [Α) server - control room, Β) γραφειακοί χώροι] και όχι για μεμονωμένα μεγέθη. 6. Για κάθε τεχνική πληροφορία αρμόδιος είναι ο κ. Κ. Σακελλάρης, τηλ Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. 8. Όροι πληρωμής που θα περιλαμβάνουν αίτημα για προκαταβολή δεν θα γίνονται δεκτοί. Σε περίπτωση προσφοράς με αίτημα χορήγησης προκαταβολής το αίτημα δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή, κατά το μέτρο που δεν τους αλλάζουν οι Ειδικοί Όροι. 2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εφόσον ο Προμηθευτής δεν αναγράφει στην προσφορά του ποιους από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους δεν αποδέχεται, θεωρείται ότι τους αποδέχεται όλους χωρίς εξαίρεση ή επιφύλαξη. 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προμηθευτές συμπληρώνουν το παρόν έντυπο στις στήλες Τιμή Μονάδας ( ) Ολική τιμή ( ) και τους λοιπούς όρους προσφοράς. Υπογράφουν αυτό, το τοποθετούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου αναγράφουν την ένδειξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ " με αριθ. ΔΠΜ-Θ/ΤΥ-6/2015 και το παραδίδουν απευθείας στο αρμόδιο γραφείο μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικά οι προσφορές μπορούν να ταχυδρομηθούν, αλλά θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι προσφορές αυτές να έχουν φθάσει στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η σύγκριση προσφορών γίνεται με βάση τις τιμές μετρητοίς. Αν οι Ειδικοί Όροι προβλέπουν και δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών, τότε αυτές ανάγονται σε τιμές μετρητοίς με το επιτόκιο που αναγράφεται στους Ειδικούς Όρους εκτός από τις τιμές, τους όρους πληρωμής (με προκαταβολή) και τον τρόπο παράδοσης (τμηματικά), αξιολογούνται και άλλοι παράγοντες όπως η ποιότητα, η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα, η διάρκεια ζωής, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, ο χρόνος παράδοσης των υλικών, οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των προμηθευτών. 5. ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση της, την παράταση ή την αναστολή προθεσμίας υποβολής των προσφορών, την επανάληψη ή τη ματαίωση της εν λόγω διαδικασίας και την ανάθεση της προμήθειας σε οποιουσδήποτε Προμηθευτές. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει μέρος μόνο του υλικού ή και να απορρίψει όλες τις προσφορές. Ακόμη μπορεί -πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της προμήθειας και με ανάλογη αυξομείωση του συνολικού τιμήματος- να αυξήσει τις ποσότητες των υλικών μέχρι και 50% ή να τις μειώσει μέχρι και 30%, χωρίς

11 να έχει ο Προμηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές. 6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Ανάδοχος Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί, κάθε έγγραφο νομιμοποίησής του που θα του ζητηθεί. Ακόμη έχει την υποχρέωση να δεχθεί την παραγγελία και αν το ζητήσει η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να καταθέσει σε αυτήν την ανάλογη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή ισόποση εγγυητική επιστολή για την είσπραξη προκαταβολής. Αν ο Ανάδοχος αρνηθεί να συμμορφωθεί με κάποιον από τους παραπάνω όρους, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας και να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε σχετικής ζημίας ή απώλειάς της. Ε) ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΕΣ: Οι τιμές να είναι καθαρές για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και να περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (φορολογικές ή τυχόν άλλες) τις σχετικές με την Προμήθεια των κλιματιστικών, πλην του Φ.Π.Α. που είναι... %. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της παραγγελίας. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η ολική ή τμηματική καταβολή του τιμήματος της παραγγελίας θα γίνεται την εικοστή τέταρτη (24η) ημέρα του τρίτου (3ου) ημερολογιακού μήνα μετά το μήνα κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Εθν. Αμύνης 9 α ΤΚ Θες/νίκη) το σχετικό τιμολόγιο μαζί με το παραστατικό παραλαβής των κλιματιστικών. Εάν η εικοστή τέταρτη (24η) ημέρα του τρίτου (3ου) ημερολογιακού μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Ποσό ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής αξίας της Σύμβασης. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κατάλληλη ώστε να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των κλιματιστικών στον προορισμό τους. Η φόρτωση και η εκφόρτωση πρέπει να γίνεται με μηχανικά μέσα. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά είναι προέλευσης εξωτερικού, απαιτείται αντίστοιχα η συμπλήρωση της παρακάτω Υπεύθυνης Δήλωσης: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: Γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου για ψευδή δήλωση, δηλώνουμε ότι τα υλικά είναι προέλευσης εξωτερικού και συγκεκριμένα από... και διατίθενται ελεύθερα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Οι προσφέροντες είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων, τα οποία υπερισχύουν τυχόν άλλων, οπουδήποτε αναφερθούν. 2. Η μη συμπλήρωση της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης, αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. Μέρη της Διακήρυξης που επισυνάπτονται: - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 15/2015 για την Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συσκευών στην 115 Π.Μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 15/2015 για την Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συσκευών στην 115 Π.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:. ΠΡΟΣ: 115 ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ KOIN.: 115ΠΜ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚΣΕΩΝ 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλ.: 2821005040-2-5 Φ.830/ΑΔ.2423 Σ.821 Σούδα, 28 Απρ 15 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014 Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49104 Fax: (23210) 49127 Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (split unit), ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (split unit), ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΥΠΟ 2/ 30.10.2000 Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα