ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέτρηση θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης με χρήση διαφορετικών οργάνων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέτρηση θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης με χρήση διαφορετικών οργάνων."

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέτρηση θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης με χρήση διαφορετικών οργάνων. ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Ψυχρόμετρο Assmann (+ αποσταγμένο νερό). Ψηφιακό βαρόμετρο ακριβείας DeltaOhm 3. Μεταλλικό βαρόμετρο 4. Απλό ηλεκτρονικό θερμόμετρο-υγρόμετρο (όργανο #) 5. Αναλογικό Θερμόμετρο και Υγρόμετρο Τριχός (όργανο #) 6. Πολυόργανο Kestrel ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σημειώσεις Ατμοσφαιρικής Τεχνολογίας Κεφάλαια - 4 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Οι παρακάτω μετρήσεις να πραγματοποιηθούν τόσο στην αυλή όσο και στην ταράτσα της ΦΜΣ. Το ψυχρόμετρο Assman και το βαρόμετρο DeltaOhm είναι τα πρότυπα όργανα μέτρησης. A. Μετρήσεις της θερμοκρασίας και υγρασίας με το ψυχρόμετρο Assmann. Υγραίνουμε με απεσταγμένο νερό το ύφασμα μουσελίνας στο ψυχρόμετρο Assmann και κουρδίζουμε τον ανεμιστήρα. Γίνεται μία πρώτη ανάγνωση του υγρού θερμομέτρου ύστερα από 3 περίπου λεπτά. Η ανάγνωση επαναλαμβάνεται μετά από 30 περίπου δευτερόλεπτα. Αν η θερμοκρασία του υγρού θερμομέτρου συνεχίζει να μειώνεται, η ανάγνωση επαναλαμβάνεται ξανά μέχρι να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία του. Μετά την σταθεροποίηση του υγρού θερμομέτρου γίνεται ανάγνωση τόσο του υγρού όσο και του ξηρού θερμομέτρου και καταγράφονται οι τιμές. B. Καταγραφή της πίεσης από το DeltaOhm Γ. Μέτρηση της πίεσης με το μεταλλικό βαρόμετρο Δ. Μέτρηση με το αναλογικό θερμόμετρο υγρόμετρο τριχός (#) Ε. Μέτρηση με το ηλεκτρονικό θερμόμετρο-υγρόμετρο (#) Ζ. Μέτρηση με το Kestrel (θερμοκρασία,σχετική υγρασία,πίεση, θερμοκρασία υγρού, υψόμετρο) Ατμοσφαιρική Τεχνολογία - Εργαστήριο Μετεωρολογίας

2 Καταγραφή των μετρήσεων: : Ψυχρόμετρο Assman και βαρόμετρο DeltaOhm Ξηρό θερμόμετρο Υγρό θερμόμετρο Πίεση : Μεταλλικό βαρόμετρο Πίεση 3: Αναλογικό Θερμόμετρο Υγρόμετρο τριχός Θερμοκρασία Υγρασία 4: Ηλεκτρονικό Θερμόμετρο Υγρόμετρο # Θερμοκρασία Υγρασία 5: Πολυόργανο Kestrel Θερμοκρασία Σχετική Υγρασία Θερμοκρασία Υγρού Πίεση Υψόμετρο Ατμοσφαιρική Τεχνολογία - Εργαστήριο Μετεωρολογίας

3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ) Υπολογισμός σχετικής και ειδικής υγρασίας στην αυλή και στην ταράτσα από τις μετρήσεις του Assman ) Σύγκριση των μετρήσεων θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας των οργάνων με το πρότυπο Ψυχρόμετρο Assman α) αναλογικό θερμόμετρο υγρόμετρο (#) β) Ηλεκτρονικό όργανο (#) γ) Πολυόργανο Kestrel Ποιό όργανο θα προτείνατε να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά του Assman; συνθήκες (-αυλή) 3) Σύγκριση των μετρήσεων της θερμοκρασίας υγρού μεταξύ του Assman και Kestrel συνθήκες (-αυλή) 4) a. Σύγκριση των μετρήσεων των βαρομέτρων (μεταλλικού και Kestrel) b. Σύγκριση με τις μετρήσεις του ψηφιακού βαρομέτρου DeltaOhm. συνθήκες (-αυλή) 5) Υπολογισμός του ύψους του κτιρίου χρησιμοποιώντας θερμοκρασία από το Assman και πίεση από α. το μεταλλικό βαρόμετρο β. το Kestrel (προσοχή! Το υψόμετρο ΔΕΝ είναι το πραγματικόύψος.) γ. Σύγκριση των υπολογισμών με την υψομετρική διαφορά του Kestrel 6) Βαθμίδα θερμοκρασίας: Υπολογίστε την από τον παρακάτω τύπο και χαρακτηρίστε τις συνθήκες ευστάθειας που επικρατούν (Θ δυναμική θερμοκρασία). Χρησιμοποιήστε θερμοκρασία από το Assman και πίεση από το Kestrel. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε στα ύψη z και z την απόσταση του Assman από το έδαφος (.3m) Θ z Θ z Θ z ln z Ατμοσφαιρική Τεχνολογία - Εργαστήριο Μετεωρολογίας 3

4 Συμπληρωματικά για το Εργαστήριο Μετεωρολογίας Δυναμική θερμοκρασία (3.5 από την Φυσική Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος) Για τον ευκολότερο προσδιορισμό της ατμοσφαιρικής ευστάθειας χρησιμοποιείται η έννοια της δυναμικής θερμοκρασίας (otential temerature). Η δυναμική θερμοκρασία συμβολίζεται διεθνώς με το Ελληνικό γράμμα θ και ορίζεται από την σχέση: R 0 ( ) c θ ( () όπου η θερμοκρασία, Τ, εκφράζεται σε K και P 0 είναι η πίεση σε κάποιο επίπεδο αναφοράς. Είναι κοινή πρακτική να χρησιμοποιούμε στον υπολογισμό της δυναμικής θερμοκρασίας P hpa. Η λέξη «δυναμική» προκύπτει από το γεγονός ότι η θ αντιστοιχεί στην θερμοκρασία Τ την οποία ένα πακέτο αέρα θα είχε δυνητικά αν μεταφερόταν αδιαβατικά στο επίπεδο P 0. Από τον ορισμό προκύπτει ότι η δυναμική θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από την πραγματική θερμοκρασία όταν η πίεση είναι μικρότερη από 000 hpa ενώ οι δύο θερμοκρασίες έχουν την ίδια τιμή όταν η πίεση ισούται με 000 hpa. Αυτό σημαίνει ότι με εξαίρεση ένα ρηχό στρώμα αέρα κοντά στο έδαφος, η δυναμική θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από την πραγματική θερμοκρασία. Εναλλακτικά, σε πολλές εφαρμογές στο ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις της πίεσης, η δυναμική θερμοκρασία υπολογίζεται από την σχέση: θ + Γ z () όπου η θερμοκρασία εκφράζεται σε Kelvin και z είναι το ύψος πάνω από το έδαφος εκφρασμένο σε m. Οι εξισώσεις () και () οδηγούν σε διαφορετικές τιμές της δυναμικής θερμοκρασίας. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα όταν η δυναμική θερμοκρασία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ευστάθειας της ατμόσφαιρας. Λογαριθμίζοντας την () λαμβάνουμε ln R c ( ) ln( ) [ ln( P) ln( P )] θ (3) Διαφορίζοντας την παραπάνω εξίσωση και χρησιμοποιώντας την υδροστατική εξίσωση και την καταστατική εξίσωση τελείου αερίου λαμβάνουμε ) 0 θ θ R P c P + g c (4) + Γ Στο χαμηλότερο στρώμα της ατμόσφαιρας μπορούμε να υποθέσουμε ότι θ/τ οπότε η παραπάνω εξίσωση διαμορφώνεται ως εξής θ + Γ (5) Είναι εύκολο να δειχθεί ότι αν διαφορίσουμε την εξίσωση () προκύπτει η ίδια εξίσωση. Ατμοσφαιρική Τεχνολογία - Εργαστήριο Μετεωρολογίας 4

5 Όπως η κατακόρυφη θερμοβαθμίδα, έτσι και η κατακόρυφη βαθμίδα της δυναμικής θερμοκρασίας συνδέεται με τις συνθήκες ευστάθειας της ατμόσφαιρας. Από τον ορισμό της προκύπτει ότι η δυναμική θερμοκρασία μιας αέριας μάζας η οποία μετακινείται στην ατμόσφαιρα αδιαβατικά θα πρέπει να παραμένει σταθερή (ενώ η θερμοκρασία της μειώνεται με περίπου 9.8 Κ/km). Σε ευσταθή ατμόσφαιρα η κατακόρυφη βαθμίδα της δυναμικής θερμοκρασίας είναι θετική (η δυναμική θερμοκρασία αυξάνεται με το ύψος) ενώ σε συνθήκες αστάθειας είναι αρνητική (η δυναμική θερμοκρασία μειώνεται με το ύψος). Το σχήμα δείχνει την σχέση της ατμοσφαιρικής ευστάθειας με την μεταβολή της δυναμικής θερμοκρασίας με το ύψος. Σχέση της ατμοσφαιρικής ευστάθειας με την μεταβολή της δυναμικής θερμοκρασίας, θ, με το ύψος. Ατμοσφαιρική Τεχνολογία - Εργαστήριο Μετεωρολογίας 5

1 2H 2H + O 2O ( g) 2(g) 2 ( g) 3O 2O 2 3 2 1 v c 2 1 2 1 v c 2 * 2 1991 9 26 3.15 3800 4 4 8 2 Kelvin

Διαβάστε περισσότερα

1 2O ( g) 2(g) 2 ( g) 2H 2H + O 3O 2O 2 3 1 2 v c 2 1 1 2 v c 2 * 2 1991 9 26 3.15 3800 4 4 8 2 Kelvin

Διαβάστε περισσότερα

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ !! # % & ( ) & +, ( &. ) +, / 0 ( ) 1 / 0 2 3!! 5 6 7 8 9 ; 9 ; 5 6 7 7 7 > 7 7 ;= 7 5! =!! 6 5! = 7! = 6 5? Α Β %2 Χ Β%! =! = > 6! = 9! = = > Δ = > Ε Δ Φ Δ = ; Γ ! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ

Διαβάστε περισσότερα

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ!

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ! !! 3! # % & ( ) +, ) + #. / 0 / 1 / 2 % 4 5 ) ( ) ( 6, 67 8 & ( + )4 9 ( : ; 2 ) ( ) < ( ) 8 ( 2 ) ( 5 2 = ( 2 # >? ) ( ) ( ) ( # ) ( ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 %

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - ¨ì©³¦³?¦³¯«.doc

Microsoft Word - ¨ì©³¦³?¦³¯«.doc 到 底 有 没 有 神 1. 怎 么 能 说 没 有 神 呢? 2. 宇 宙 的 规 律 证 明 有 神 3. 万 物 的 奇 妙 证 明 有 神 4. 人 类 的 本 性 证 明 有 神 5. 生 命 证 明 有 神 6. 生 活 经 验 证 明 有 神 7. 有 鬼 证 明 有 神 8. 神 迹 奇 事 证 明 有 神 9. 报 应 证 明 有 神 10. 古 圣 证 明 有 神 11. 猿 猴

Διαβάστε περισσότερα

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ;

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ; ! #! % & % ( ) ( +, & %. / & % 0 12 / 1 4 5 5! 6 7 8 7 # 8 7 9 6 8 7! 8 7! 8 7 8 7 8 7 8 7 : 8 728 7 8 7 8 7 8 7 8 7 & 8 7 4 8 7 9 # 8 7 9 ; 8 ; 69 7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6 ! # % # & ( ) +, #,. # / 0. 0 2 3 4! 5 6 5 6 7 8 5 6 5 6 8 9 : # ; 9 < = 8 = > 5 0? 0 Α 6 Β 7 5ΧΔ ΕΦ 9Γ 6 Η 5+3? 3Ι 3 ϑ 3 6 ΗΚ Η Λ!Κ Η7 Μ ΒΜ 7 Ν!! Ο 8 8 5 9 6 : Π 5 6 8 9 9 5 6 Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ

Διαβάστε περισσότερα

建设项目竣工环境保护

建设项目竣工环境保护 天 津 市 天 铁 轧 二 制 钢 有 限 公 司 二 小 型 分 厂 厂 房 改 造 项 目 竣 工 环 境 保 护 验 收 监 测 报 告 表 津 环 监 验 字 [2012] 第 436 号 天 津 市 环 境 监 测 中 心 2014 年 3 月 监 测 报 告 说 明 1 监 测 报 告 无 本 中 心 专 用 章 骑 缝 章 无 效 2 监 测 委 托 方 如 对 监 测 报 告 有 异

Διαβάστε περισσότερα

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0 / 0 1 0 3!! # % & ( ) ( + % & ( ) &, % &., 45 6!! 7 4 8 4 8 9 : ;< 4 8 3!, 3 9!! 4 8 ; ; 7 3 = 4 8 = > 8? 6 10 1 4 8 = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0

Διαβάστε περισσότερα

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ ! # % & % ( ) +#, + +#. + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 2 9 2 9 2 0 : 7 8 0 0 12 0 2! 1! ; 2 ; 2 1 < 0! 1 < 20 2 ; 1 0 : ; 0 2 0 12 2!0 = 6 > # # 9 0 1 9 4? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ

Διαβάστε περισσότερα

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ ! # % & () +, () (+. / & # % & () (+ () + 0 1 & ) + + + 2 2 2 1 / & 2 3 ( + (+ 41 ( + 15. / + 6 7 / 5 1 + 1 + 8 8 1/, 4 9 + : 6 ; < ; 6 ; = 9 04 ; 6 ; 49 / &+ > + > + >,+ & &+ / > ! + + / > / + / + > >

Διαβάστε περισσότερα

建设项目基本情况

建设项目基本情况 现 状 环 境 影 响 评 估 报 告 项 目 名 称 : 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 年 产 2 万 吨 无 纺 布 项 目 天 源 家 纺 有 限 公 司 编 制 日 期 :2016 年 3 月 15 日 国 家 环 境 保 护 部 制 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 本 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制, 本

Διαβάστε περισσότερα

或 者 紅 外 線 都 很 明 顯, 顯 示 它 是 又 厚 又 高 的 雲 (C) 丙 處 的 雲 為 對 流 發 展 旺 盛 的 積 雨 雲, 所 以 在 可 見 光 雲 圖 較 明 顯, 而 紅 外 線 雲 圖 較 暗 淡 (D) 甲 處 的 雲 主 要 是 低 層 雲, 所 以 在 可 見

或 者 紅 外 線 都 很 明 顯, 顯 示 它 是 又 厚 又 高 的 雲 (C) 丙 處 的 雲 為 對 流 發 展 旺 盛 的 積 雨 雲, 所 以 在 可 見 光 雲 圖 較 明 顯, 而 紅 外 線 雲 圖 較 暗 淡 (D) 甲 處 的 雲 主 要 是 低 層 雲, 所 以 在 可 見 高 二 單 元 5 萬 象 風 雲 地 球 科 學 歷 屆 學 測 試 題 彙 整 泰 宇 基 礎 地 球 科 學 下 冊 章 節 第 六 章 觀 風 雲 6-1 氣 象 觀 測 6-2 氣 象 預 報 第 七 章 多 變 的 天 氣 7-1 成 雲 致 雨 7-2 大 氣 運 動 1. 臺 灣 地 區 約 在 北 緯 二 十 多 度, 此 地 區 地 面 氣 象 觀 測 坪 內 安 置 之 百 葉

Διαβάστε περισσότερα

地 球 科 學 質 在 第 壹 部 分 ( 高 一 基 礎 地 球 科 學 ) 的 出 題 題 數 最 多, 氣 象 部 分 次 之, 而 天 文 與 氣 象 的 題 數 比 例 也 一 直 是 相 互 增 減, 由 此 可 以 看 出 命 題 委 員 在 命 題 時 仍 會 注 意 評 量 內 容

地 球 科 學 質 在 第 壹 部 分 ( 高 一 基 礎 地 球 科 學 ) 的 出 題 題 數 最 多, 氣 象 部 分 次 之, 而 天 文 與 氣 象 的 題 數 比 例 也 一 直 是 相 互 增 減, 由 此 可 以 看 出 命 題 委 員 在 命 題 時 仍 會 注 意 評 量 內 容 97 學 測 地 球 科 學 趨 勢 分 析 前 言 臺 中 一 中 藍 秀 茹 老 師 大 學 學 科 能 力 測 驗 到 現 今 已 有 14 年 了,83 年 ~90 年 採 用 的 是 舊 教 材 及 舊 方 式, 而 隨 著 使 用 新 教 材 及 教 科 書 開 放 民 間 書 商 編 寫 後,91 年 至 96 年 的 學 測 考 題 有 了 新 的 面 貌 自 91 年 開 始, 學

Διαβάστε περισσότερα

3 ( ) 7 8 65 65 9 10 11 15 12 13 ( ) 14 1 (l) ( )0 7 (2) 0 6 ( 0 3 ) (l) 2 (l) (2) 10 0 1 10 0 25 (3) ( ) 0 5 (3) 0 1

3 ( ) 7 8 65 65 9 10 11 15 12 13 ( ) 14 1 (l) ( )0 7 (2) 0 6 ( 0 3 ) (l) 2 (l) (2) 10 0 1 10 0 25 (3) ( ) 0 5 (3) 0 1 (79) 53 l 2 2000 50 100N = L / 100Y = / L L 2000 N Y ( ) 3 0 5 3 4 l 1 25 25 1 3 20 25 6 10 20 35 15 5 20 1 2 3 5 4 6 1 ( )15 2 ( )20 3 ( ) 7 8 65 65 9 10 11 15 12 13 ( ) 14 1 (l) ( )0 7 (2) 0 6 ( 0 3

Διαβάστε περισσότερα

a1 a2 lc1 lc2 c1 c2 hb lb1 lb2 bc lx hc lx bc bx bb x 1. 5la 12d 1 ln 1 1 1 3 ln 4 3 ln ln 4 150 212 150 12d 1 ln 1 3 ln 4 12d 150 12d 12d 12d 0. 4la 1 ln 1 3 ln 4 150 1 ln 1 3 ln

Διαβάστε περισσότερα

儲冰系統節能分析

儲冰系統節能分析 1 W ater C hiller A nd Ice Storage S ystem 2 3 4 5 ln[ 1 i *(( M equip, AC M equip, Ice ) ( M elect, Ice M elect, AC )) = ln(1/(1 + i)) equip AC n ( 1/(1 + i) ) ( M + M ( 1/(1 + i) ) n M elect, Ice + M

Διαβάστε περισσότερα

0 1! ) ( # / 4! ( & ( ( & % &. & ) ) & ( & & & ) ( & # 2 ( & &) 2 3! ( & 5 # / ( &. ( & 5 & & #

0 1! ) ( # / 4! ( & ( ( & % &. & ) ) & ( & & & ) ( & # 2 ( & &) 2 3! ( & 5 # / ( &. ( & 5 & & # ! # % & ( )& +, % ( &. / 0 1! ) ( # 2 0 3 / 4! ( & ( ( & % &. & ) ) & ( & & & ) ( & # 2 ( & &) 2 3! ( & 5 # / ( &. ( & 5 & & # . %! &. ) ( % ( ) & # 2 & 6 7 ( & 2. )! %! ( &. ) /2 ) ( & / 2 3# # ( & #.

Διαβάστε περισσότερα

3

3 1998 1997 11 8 1996 1997 6 3 997 199712 2 3 ...5...6...7...9 31...9 32...9 33...10...12 41...12 42...13 43...15 44...16 45...17 46...19 47...21...23 51...23 52...23 53...24 54...25 55...26...28 61...28

Διαβάστε περισσότερα

网上发新闻男性型秃发脂溢性脱发 看看专家的一些小偏方 【孝义新闻】

网上发新闻男性型秃发脂溢性脱发 看看专家的一些小偏方 【孝义新闻】 网 上 发 新 闻 男 性 型 秃 发 脂 溢 性 脱 发 看 看 专 家 的 一 些 小 偏 方 孝 义 新 闻 www.hpfbp.com http://www.hpfbp.com 网 上 发 新 闻 男 性 型 秃 发 脂 溢 性 脱 发 看 看 专 家 的 一 些 小 偏 方 孝 义 新 闻 小 成 靠 勤, 中 成 靠 智, 大 成 在 德, 终 成 于 道 勤 奋 可 保 温 饱, 勤

Διαβάστε περισσότερα

考 纲 解 读 14 浙 江 省 普 通 高 考 语 文 科 考 纲 研 读 吴 美 琴 今 年 的 考 试 说 明, 我 用 了 八 个 字 进 行 概 括, 那 就 是 稳 中 微 调, 关 注 生 活 稳 中 微 调 :14 年 的 语 文 考 试 说 明 是 近 几 年 来 调 整 幅 度

考 纲 解 读 14 浙 江 省 普 通 高 考 语 文 科 考 纲 研 读 吴 美 琴 今 年 的 考 试 说 明, 我 用 了 八 个 字 进 行 概 括, 那 就 是 稳 中 微 调, 关 注 生 活 稳 中 微 调 :14 年 的 语 文 考 试 说 明 是 近 几 年 来 调 整 幅 度 14 年 第 1 期 ( 总 第 87 期 ) 目 录 考 纲 解 读 语 文 吴 美 琴 (1) 数 学 王 芳 (3) 英 语 王 文 伟 (8) 物 理 季 倬 (1) 浙 江 省 义 乌 中 学 信 息 科 研 处 主 办 化 学 杨 军 (14) 生 物 吴 贵 忠 (16) 政 治 王 雪 娟 (17) 历 史 陈 旭 明 (7) 总 编 : 方 维 华 主 编 : 陈 平 执 行 主

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - ¸ßµÈÊýѧB_04.7_.doc

Microsoft Word - ¸ßµÈÊýѧB_04.7_.doc 高 等 数 学 教 学 大 纲 一 课 程 简 介 1 课 程 名 称 : 高 等 数 学 1 2(Higher Mathematics 1 2) 2 课 程 编 号 : 06304005 006 3 课 程 类 型 : 基 础 课 ( 必 修 ) 4 学 时 : 144 学 分 : 9 5 开 课 学 期 : 1 2 6 开 课 对 象 : 全 校 经 济 管 理 各 专 业 和 部 分 工 (

Διαβάστε περισσότερα

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 &

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 & ! # % & ( ) % + ),. / & 0 1 + 2. 3 ) +.! 4 5 2 2 & 5 0 67 1) 8 9 6.! :. ;. + 9 < = = = = / >? Α ) /= Β Χ Β Δ Ε Β Ε / Χ ΦΓ Χ Η Ι = = = / = = = Β < ( # % & ( ) % + ),. > (? Φ?? Γ? ) Μ

Διαβάστε περισσότερα

05E028_HEM-6000

05E028_HEM-6000 6000 HEM-6000 .......................................2................................3.............................4..............................6...................................7.........................7.........................8..............................10.............................10.............................11..........................14...............................16..............................18.................................20..................................22..................................24.................................26......................................27..................................28...............................29

Διαβάστε περισσότερα

lim f(x) lim g(x) 0, lim f(x) g(x),

lim f(x) lim g(x) 0, lim f(x) g(x), 2016 11 14 1 15 lim f(x) lim g(x) 0, lim f(x) g(x), 0 0. 2 15 1 f(x) g(x) (1). lim x a f(x) = lim x a g(x) = 0; (2). a g (x) f (x) (3). lim ( ). x a g (x) f(x) lim x a g(x) = lim f (x) x a g (x). 3 15

Διαβάστε περισσότερα

; 9 : ; ; 4 9 : > ; : = ; ; :4 ; : ; 9: ; 9 : 9 : 54 =? = ; ; ; : ;

; 9 : ; ; 4 9 : > ; : = ; ; :4 ; : ; 9: ; 9 : 9 : 54 =? = ; ; ; : ; ! # % & ( ) ( +, +. ( /0!) ( 1!2!) ( 3 4 5 2 4 7 8 9: ; 9 < : = ; ; 54 ; = ; ; 75 ; # ; 9 : ; 9 : ; ; 9: ; ; 9 : ; ; 4 9 : > ; : = ; ; :4 ; : ; 9: ; 9 : 9 : 54 =? = ; ; ; 54 9 9: ; ;

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 孙洪祥论文.doc

Microsoft Word - 孙洪祥论文.doc 大 学 数 学 教 学 中 的 若 干 问 题 的 思 考 北 京 邮 电 大 学 孙 洪 祥 在 多 年 的 教 学 听 课 教 学 评 估 和 教 学 成 果 鉴 定 过 程 中, 或 多 或 少 发 现 了 大 学 数 学 教 学 中 的 一 些 问 题, 不 成 体 系, 没 有 论 证, 在 此 零 零 散 散 提 出, 供 大 家 思 索 讨 论 之 用, 以 利 寻 求 解 决 问 题

Διαβάστε περισσότερα

药 在 这 方 面 有 较 大 的 优 势 如 朱 良 春 认 为 痛 风 的 病 因 乃 浊 毒 瘀 滞 使 然, 其 名 为 风 而 实 非 风, 症 似 风 而 本 非 风 主 张 痛 风 诊 断 一 经 明 确, 治 疗 便 应 恪 守 泄 浊 化 瘀 这 一 大 法, 以 土 茯 苓 萆

药 在 这 方 面 有 较 大 的 优 势 如 朱 良 春 认 为 痛 风 的 病 因 乃 浊 毒 瘀 滞 使 然, 其 名 为 风 而 实 非 风, 症 似 风 而 本 非 风 主 张 痛 风 诊 断 一 经 明 确, 治 疗 便 应 恪 守 泄 浊 化 瘀 这 一 大 法, 以 土 茯 苓 萆 一 陈 湘 君 教 授 治 疗 痛 风 验 案 附 心 得 ( 健 脾 解 毒 治 疗 痛 风 ) 王 某, 男,65 岁,03.1.25 初 诊, 因 反 复 两 踝 关 节 肿 痛 2 年 而 就 诊 前 年 右 踝 曾 红 肿, 自 认 为 扭 伤 未 予 重 视, 近 半 年 发 作 较 频, 每 月 发 作 1 次, 每 次 发 作 经 服 用 非 甾 体 类 消 炎 药 于 2 周 内

Διαβάστε περισσότερα

例15

例15 cos > g g lim lim cos lim lim lim g lim ) ) lim lim g ) cos lim lim lim 3 / ) ) y, ) ) y o y y, ) y y y) y o y) ) e, ), ) y arctan y y Ce y) C y ) e y) y ) e g n www.tsinghuatutor.com [ g ] C k n n) n

Διαβάστε περισσότερα

土木工程施工

土木工程施工 8 9 10 11 12 V K S = V K S = V V 2 1 3 1 13 N H H H H H N i i i i i 4 ) ( 1 4 3 2 1 0 = + + + = ( ) + + + = 4 3 2 1 0 4 3 2 4 1 H H H H N H 2 3 0.002 h n = = H n H ' n ) 4 4 3 2 1 2 h h h h a V +

Διαβάστε περισσότερα

2003 1961 40 14 9 410 1961 2003 1 4 5 2003 7 8 40 7 31 43.2 7 8 2 8 18 8 9 11 8 20 ( ) 910 2003 65.70 321.11 47.9-1 - ... - 5 -... - 7 -... - 7 -... - 10 -... - 13 -... - 15 -... - 19 -... - 20 -... -

Διαβάστε περισσότερα

1 11

1 11 1 11 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - H' = - s i= 1 P i lnp i - 5 - 400 350 300 250 200 150 100 50 - - 2.5000 2.0000 1.5000 1.0000 0.5000 0 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 380 237 202 170 150 25-0.5242 1.3537 2.0809

Διαβάστε περισσότερα

2009半年度报告正文.DOC

2009半年度报告正文.DOC 0 5 7 8 15 19 85 HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY Co.,LTD HBFX 1 0712-8740018 0712-8741411 0712-8740018 fxkj0926@chinafxkj.com 1 1 431608 http://www.chinafxkj.com fxkj0926@chinafxkj.com http://www.cninfo.com.cn

Διαβάστε περισσότερα

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 =

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 = ! # % # & ( ) % # ( +, & % # ) % # (. / ). 1 2 3 4! 5 6 4. 7 8 9 4 : 2 ; 4 < = = 2 >9 3? & 5 5 Α Α 1 Β ΧΔ Ε Α Φ 7 Γ 9Η 8 Δ Ι > Δ / ϑ Κ Α Χ Ε ϑ Λ ϑ 2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ!

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303135CDF8C2E7B9A4B3CCD7DBBACFB8C4B8EFCFEEC4BFBDE1CFEEB5E7D7D3B0E6C9CFB1A8B2C4C1CF303731322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303135CDF8C2E7B9A4B3CCD7DBBACFB8C4B8EFCFEEC4BFBDE1CFEEB5E7D7D3B0E6C9CFB1A8B2C4C1CF303731322E646F63> 福 建 省 本 科 教 学 工 程 项 目 结 项 上 报 材 料 项 目 类 别 : 项 目 名 称 : 所 在 学 校 : 项 目 负 责 人 : 项 目 参 与 人 : 立 项 时 间 : 结 项 时 间 : 省 级 专 业 综 合 改 革 试 点 网 络 工 程 三 明 学 院 刘 持 标 陈 秀 琼 邱 锦 明 李 树 生 廖 逢 钗 余 晃 晶 2012 年 5 月 9 日 2015 年

Διαβάστε περισσότερα

Jeffery Lee

Jeffery Lee 目 录 展 台 搭 建 规 则 及 安 全 施 工 指 南 展 台 设 计 及 现 场 施 工... 2 防 火 安 全... 6 电 力 装 置 和 设 备... 7 工 作 设 备... 9 高 空 作 业... 10 索 具... 11 起 重... 11 悬 挂 点... 12 个 人 防 护 设 备 及 个 人 操 守... 15 废 弃 物 清 除... 16 1 展 台 设 计 及 现

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - CSCD 56 Appendix MOS report_finalised_.doc

Microsoft Word - CSCD 56 Appendix MOS report_finalised_.doc 二 零 一 一 年 八 月 二 十 五 日 文 件 CSCD 56/2011 討 論 文 件 沙 田 區 議 會 文 化 體 育 及 社 區 發 展 委 員 會 馬 鞍 山 礦 場 歷 史 研 究 工 作 小 組 ( 非 常 設 ) 研 究 報 告 «雪 泥 鴻 爪 - 三 個 馬 鞍 山 礦 工 第 二 代 的 成 長 故 事» 初 稿 請 委 員 參 閱 及 考 慮 通 過 由 馬 鞍 山 礦

Διαβάστε περισσότερα

! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ! 7 7 Δ Δ 2! Χ Δ = Χ! Δ!! =! ; 9 7 Χ Χ Χ <? < Χ 8! Ε (9 Φ Γ 9 7! 9 Δ 99 Φ Γ Χ 9 Δ 9 9 Φ Γ = Δ 9 2

! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ! 7 7 Δ Δ 2! Χ Δ = Χ! Δ!! =! ; 9 7 Χ Χ Χ <? < Χ 8! Ε (9 Φ Γ 9 7! 9 Δ 99 Φ Γ Χ 9 Δ 9 9 Φ Γ = Δ 9 2 ! # % ( % ) +,#./,# 0 1 2 / 1 4 5 6 7 8! 9 9 : ; < 9 9 < ; ?!!#! % ( ) + %,. + ( /, 0, ( 1 ( 2 0% ( ),..# % (., 1 4 % 1,, 1 ), ( 1 5 6 6 # 77 ! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ!

Διαβάστε περισσότερα

Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

“上海证券交易所联合研究计划”第十二期研究课题之

“上海证券交易所联合研究计划”第十二期研究课题之 ...2...5...5...5...6...6...6...9...9...10...11...11...12...12...12...13...14...14...17...21...22...23...24...24...25...26...26...28...33...36...36...36...36...41...42...42...43...45...45...48...54 1 2

Διαβάστε περισσότερα

论 以 学 习 者 为 中 心 的 对 外 汉 语 师 资 培 训 新 模 式 上 海 交 通 大 学 朱 虹 潘 倩 菲 (44) 农 业 高 校 来 华 留 学 研 究 生 培 养 工 作 研 究 以 西 北 农 林 科 技 大 学 为 例 西 北 农 林 科 技 大 学 强 百 发 (50)

论 以 学 习 者 为 中 心 的 对 外 汉 语 师 资 培 训 新 模 式 上 海 交 通 大 学 朱 虹 潘 倩 菲 (44) 农 业 高 校 来 华 留 学 研 究 生 培 养 工 作 研 究 以 西 北 农 林 科 技 大 学 为 例 西 北 农 林 科 技 大 学 强 百 发 (50) 外 国 留 学 生 工 作 研 究 2015 年 第 3 期 ( 总 第 99 期 ) 目 录 留 学 生 管 理 工 作 研 究 对 浙 江 高 校 留 学 生 满 意 度 调 查 结 果 的 分 析 和 建 议 浙 江 科 技 学 院 魏 建 华 (1) 医 学 留 学 生 中 国 文 化 实 践 基 地 建 设 之 管 见 大 连 医 科 大 学 张 宁 (6) 来 华 留 学 生 第 二 课

Διαβάστε περισσότερα

02

02 1. 2. 3. 2010 4. * Lawrence J. Lau 2000 7 29 3 Comparative Studies 1 ( ) 2 3 1. 60 55 200 / 200 2000 4 200 200 200 2. 8 8 16 12 3. 4. 5. 16% 25 28 Pay As You Go 1. 5 Comparative Studies 2000 4 26 28 10

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, (

% & ( ) +, ( #! % & ( ) +, ( ) (! ( &!! ( % # 8 6 7 6 5 01234% 0 / /. # ! 6 5 6 ;:< : # 9 0 0 = / / 6 >2 % % 6 ; # ( ##+, + # 5 5%? 0 0 = 0 0 Α 0 Β 65 6 66! % 5 50% 5 5 ΗΙ 5 6 Φ Γ Ε) 5 % Χ Δ 5 55 5% ϑ 0 0 0 Κ,,Λ 5!Α

Διαβάστε περισσότερα

HAINAN HAIYAO CO. LTD. 2007 1 2 3 2007 3 4-5 6-11 11-16 16-22 22 22-34 34-35 35-44 45-104 105 2 2007 HAINAN HAIYAO CO. LTD. 30 7 0898-66785861 0898-66705316 51 30 7 570105 www.haiyao.com.cn hnhy000566@21cn.com

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ + Δ Ε /4 10 ) > : > 8 / 332 > 2 / 4 + Φ + Γ 0 4 Η / 8 / 332 / 2 / 4 + # + Ι + ϑ /) 5 >8 /3 2>2 / 4 + ( )( + 8 ; 8 / 8. 8 :

Β Χ + Δ Ε /4 10 ) > : > 8 / 332 > 2 / 4 + Φ + Γ 0 4 Η / 8 / 332 / 2 / 4 + # + Ι + ϑ /) 5 >8 /3 2>2 / 4 + ( )( + 8 ; 8 / 8. 8 : !! # % & % () + (. / 0 ) 1 233 /. / 4 2 0 2 + + 5. 2 / 6 ) 6. 0 ) 7. 8 1 6 / 2 9 2 :+ ; < 8 10 ; + + ( =0 41 6< / >0 7 0?2) 29 + +.. 81 6> Α 29 +8 Β Χ + Δ Ε /4 10 )+ 2 +. 8 1 6 > 2 9 2 : > 8 / 332 > 2

Διαβάστε περισσότερα

9. =?! > = 9.= 9.= > > Η 9 > = 9 > 7 = >!! 7 9 = 9 = Σ >!?? Υ./ 9! = 9 Σ 7 = Σ Σ? Ε Ψ.Γ > > 7? >??? Σ 9

9. =?! > = 9.= 9.= > > Η 9 > = 9 > 7 = >!! 7 9 = 9 = Σ >!?? Υ./ 9! = 9 Σ 7 = Σ Σ? Ε Ψ.Γ > > 7? >??? Σ 9 ! # %& ( %) & +, + % ) # % % )./ 0 12 12 0 3 4 5 ). 12 0 0 61 2 0 7 / 94 3 : ;< = >?? = Α Β Β Β Β. Β. > 9. Δ Δ. Ε % Α % Φ. Β.,,.. Δ : : 9 % Γ >? %? >? Η Ε Α 9 Η = / : 2Ι 2Ι 2Ι 2Ι. 1 ϑ : Κ Λ Μ 9 : Ν Ο 0

Διαβάστε περισσότερα

从 IT 到 DT 的 城 市 服 务 报 告 摘 要 以 控 制 为 出 发 点 的 IT 时 代, 正 在 走 向 激 活 生 产 力 为 目 的 DT 时 代 DT 城 市, 是 以 云 网 端 为 城 市 新 型 基 础 设 施, 以 大 数 据 为 城 市 新 型 生 产 资 料, 以 数

从 IT 到 DT 的 城 市 服 务 报 告 摘 要 以 控 制 为 出 发 点 的 IT 时 代, 正 在 走 向 激 活 生 产 力 为 目 的 DT 时 代 DT 城 市, 是 以 云 网 端 为 城 市 新 型 基 础 设 施, 以 大 数 据 为 城 市 新 型 生 产 资 料, 以 数 从 IT 到 DT 的 城 市 服 务 报 告 摘 要 以 控 制 为 出 发 点 的 IT 时 代, 正 在 走 向 激 活 生 产 力 为 目 的 DT 时 代 DT 城 市, 是 以 云 网 端 为 城 市 新 型 基 础 设 施, 以 大 数 据 为 城 市 新 型 生 产 资 料, 以 数 据 驱 动 1 的 人 机 智 能 为 城 市 服 务 中 枢 大 脑 和 创 新 经 济 引 擎

Διαβάστε περισσότερα

带 来 的 径 流 污 染, 在 城 镇 污 水 工 业 废 水 截 流 处 理 比 较 完 善 的 阶 段, 这 种 雨 水 径 流 污 染 是 相 当 严 重 的 澳 大 利 亚 上 世 纪 90 年 代 也 引 入 了 类 似 概 念, 成 为 水 敏 感 城 市 设 计 (WSUD), 其

带 来 的 径 流 污 染, 在 城 镇 污 水 工 业 废 水 截 流 处 理 比 较 完 善 的 阶 段, 这 种 雨 水 径 流 污 染 是 相 当 严 重 的 澳 大 利 亚 上 世 纪 90 年 代 也 引 入 了 类 似 概 念, 成 为 水 敏 感 城 市 设 计 (WSUD), 其 中 国 城 市 适 应 气 候 变 化 技 术 评 估 1.1 海 绵 城 市 规 划 与 实 用 技 术 1.1.1 技 术 描 述 1.1.1.1 海 绵 城 市 建 设 的 背 景 目 前, 随 着 全 球 气 候 变 化, 暴 雨 等 极 端 天 气 频 发, 加 之 城 市 建 设 规 模 日 益 增 大, 不 透 水 铺 装 不 断 增 加, 改 变 了 局 部 的 下 垫 面 条 件,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν 0 Θ Π < Β < Φ Ρ Σ Ο ΟΦ Ρ Σ ) Ο Τ 4 Μ 4 Ν Π Υ Φ Μ ς 6 7 6Ω : 8? 9 : 8 ; 7 6Ω 1 8? ; 7 : ; 8 ; 9

ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν 0 Θ Π < Β < Φ Ρ Σ Ο ΟΦ Ρ Σ ) Ο Τ 4 Μ 4 Ν Π Υ Φ Μ ς 6 7 6Ω : 8? 9 : 8 ; 7 6Ω 1 8? ; 7 : ; 8 ; 9 !! # % # & ( & ) #, #,., # / 01. 0 3 4 4!! 5 6 7 6 7 8 9 : 9 ; 6 1 7 < 1? :! ; = >, 8 8 9 ; Α < 1 6 7 Β 6 7 6. Χ : 9 8? 9 ; 7 8? 9 ; = = Δ Ε Φ Γ 5 =!!? ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν

Διαβάστε περισσότερα

考 研 数 学 三 部 曲 之 大 话 高 等 数 学 0. 考 研 数 学 高 等 数 学 部 分 其 实 就 是 一 座 大 楼 房 间 80 房 间 80 第 八 层 房 间 80 房 间 804 房 间 805 房 间 70 房 间 70 房 间 70 第 七 层 房 间 704 房 间 7

考 研 数 学 三 部 曲 之 大 话 高 等 数 学 0. 考 研 数 学 高 等 数 学 部 分 其 实 就 是 一 座 大 楼 房 间 80 房 间 80 第 八 层 房 间 80 房 间 804 房 间 805 房 间 70 房 间 70 房 间 70 第 七 层 房 间 704 房 间 7 第 0 章 超 级 导 读 ( 必 看 ) 本 书 共 8 章, 此 章 虽 不 讲 具 体 的 知 识 点, 但 其 地 位 是 相 当 重 要 的 因 此, 强 烈 建 议 大 家 阅 读 本 章 的 内 容 考 研 数 学 三 部 曲 之 大 话 高 等 数 学 0. 考 研 数 学 高 等 数 学 部 分 其 实 就 是 一 座 大 楼 房 间 80 房 间 80 第 八 层 房 间 80

Διαβάστε περισσότερα

5-2微积分基本定理

5-2微积分基本定理 s v s v. T, ]. s v ; n lim v ξi i λ i F ', [ T s T s T T T T T v s T s T v F F T v v T T T s v ξ i i i [ T, T] . b Φ [, b] [, b] [, b] . [, b], y y Φ b o Φ ' [, b] o, bφ Φ ξ b + h + h Φ + h + + h Φ Φ +

Διαβάστε περισσότερα

宝山钢铁股份有限公司

宝山钢铁股份有限公司 G 600019 2005-035 2005 6 28 2005 8 12 2005 1 2005 8 16 10 2.2 1 2005 8 18 G 2005 8 22 JTB1, 580000 2005 8 18 1 2 3 / / A 2005 8 18 2006 8 30 378 2006 8 30 2005 7 22 A A 10 2.2 1 / 1 2 3 580000 JTB1 4

Διαβάστε περισσότερα

02202.doc

02202.doc 2 3 abgq l I i ki k k e shanghai industry volatily MtoB P size MR Groa Geps roa eps roa eps R = λ θ α ) ln( ) ln( ) ln( ) ln( 5 4 3 2 6 5 4 3 2 b g I p 4 p II ki k k i i i i i i e industry volatily MtoB

Διαβάστε περισσότερα

建设项目环境影响报告表

建设项目环境影响报告表 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 天 瑞 家 园 ( 暂 名 ) 项 目 建 设 单 位 : 宁 波 经 济 技 术 开 发 区 天 瑞 置 业 有 限 公 司 ( 盖 章 ) 编 制 日 期 :2015 年 05 月 法 人 代 表 院 长 环 评 单 位 : 宁 波 市 环 境 保 护 科 学 研 究 设 计 院 项 目 名 称 : 天 瑞 家 园 ( 暂 名

Διαβάστε περισσότερα

% % %/ + ) &,. ) ) (!

% % %/ + ) &,. ) ) (! ! ( ) + & # % % % %/ + ) &,. ) ) (! 1 2 0 3. 34 0 # & 5 # #% & 6 7 ( ) .)( #. 8!, ) + + < ; & ; & # : 0 9.. 0?. = > /! )( + < 4 +Χ Α # Β 0 Α ) Δ. % ΕΦ 5 1 +. # Ι Κ +,0. Α ϑ. + Ι4 Β Η 5 Γ 1 7 Μ,! 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5.

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5. ! # % & ( # ) & % ( % +, %. +, / #0 & 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 7:5! ; 0< 5 = 8 > 4 4? 754 Α 4 < = Β Χ 3Δ?? 7 8 7 8? 7 8 7 8 7 8 4 5 7 8 7 8 > 4> > 7 8 7 8 7 8 4 : 5 5 : > < 8 6 8 4 5 : 8 4 5 : 9! >: 48 7 8

Διαβάστε περισσότερα

建设项目环境影响报告表

建设项目环境影响报告表 N 厂 址 附 图 1 厂 址 地 理 位 置 示 意 图 ( 比 例 尺 1:80000) N 分 色 机 原 料 仓 拉 丝 机 磨 粉 机 拉 丝 机 拌 料 机 附 图 2 厂 区 平 面 布 置 图 京 港 澳 高 速 N 驾 校 园 区 内 工 业 企 业 韩 陵 大 道 永 盛 公 司 中 伟 公 司 380m 韩 陵 乡 卫 生 院 敬 老 院 乡 政 府 学 校 等 单 位 农 田

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; =

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; = ! 0 1 # & ( & ) +! &,. & /.#. & 2 3 4 5 6 7 8 9 : 9 ; < = : > < = 9< 4 ; < = 1 9 ; 3; : : ; : ;? < 5 51 ΑΒ Χ Δ Ε 51 Δ!! 1Φ > = Β Γ Η Α ΒΧ Δ Ε 5 11!! Ι ϑ 5 / Γ 5 Κ Δ Ε Γ Δ 4 Φ Δ Λ< 5 Ε 8 Μ9 6 8 7 9 Γ Ν

Διαβάστε περισσότερα

目 录 20060526- 卫 计 委 - 人 感 染 高 致 病 性 禽 流 感 应 急 预 案 20071224-( 粤 卫 2007 214 号 )- 广 东 省 人 禽 流 感 防 治 应 急 预 案 20130510- 卫 计 委 - 人 感 染 H7N9 禽 流 感 疫 情 防 控 方

目 录 20060526- 卫 计 委 - 人 感 染 高 致 病 性 禽 流 感 应 急 预 案 20071224-( 粤 卫 2007 214 号 )- 广 东 省 人 禽 流 感 防 治 应 急 预 案 20130510- 卫 计 委 - 人 感 染 H7N9 禽 流 感 疫 情 防 控 方 人 禽 流 感 疫 情 防 控 技 术 文 件 汇 编 材 料 (2013 年 8 月 ) ( 仅 供 内 部 学 习 使 用 ) 目 录 20060526- 卫 计 委 - 人 感 染 高 致 病 性 禽 流 感 应 急 预 案 20071224-( 粤 卫 2007 214 号 )- 广 东 省 人 禽 流 感 防 治 应 急 预 案 20130510- 卫 计 委 - 人 感 染 H7N9 禽

Διαβάστε περισσότερα

冷熱衝擊試驗機、溫度控制器

冷熱衝擊試驗機、溫度控制器 冷 熱 衝 擊 試 驗 控 制 器 U-8226S-ACCU1 簡 易 操 作 說 明 書 為 正 確 使 用 本 產 品, 使 用 前 務 必 先 詳 讀 本 說 明 書 為 必 要 時 方 便 使 用, 請 將 本 書 置 於 易 取 之 處, 並 妥 善 保 管 応 用 電 子 工 業 株 式 会 社 索 引 ( 一 ) 前 言 P.2 ( 二 ) 概 要 P.3 2-1. SYSTEM 構

Διαβάστε περισσότερα

?.! #! % 66! & () 6 98: +,. / / 0 & & < > = +5 <. ( < Α. 1

?.! #! % 66! & () 6 98: +,. / / 0 & & < > = +5 <. ( < Α. 1 !! # % # & ( & ) # +, #,., # / 0 1. 0 1 3 4 5! 6 7 6 7 67 +18 9 : : : : : : : : : :! : : < : : ?.! #! % 66! & 6 1 1 3 4.5 () 6 98: +,. / / 0 & 0 0 + & 178 5 3 0. = +5

Διαβάστε περισσότερα

1 2-14 I + A + 1 2 2 I 8 5 14 7 5 14 2 3 Ε K = RT ZF + K ln [ ] + [ K ] 0 i ( mv) + K Ε K = 595. lg [ ] 0 ( mv) + [ K ] i 60% 40% 20% 15% 4% 1% 55

Διαβάστε περισσότερα

22 岩 土 工 程 学 报 22 年 作 了 一 些 初 步 工 作, 在 -7 条 件 下 对 冻 结 兰 州 黄 土 的 单 轴 压 缩 过 程 进 行 了 CT 扫 描, 试 验 结 果 表 明, 对 于 饱 和 非 饱 和 冻 结 兰 州 黄 土, 损 伤 与 应 变 之 间 的 关 系

22 岩 土 工 程 学 报 22 年 作 了 一 些 初 步 工 作, 在 -7 条 件 下 对 冻 结 兰 州 黄 土 的 单 轴 压 缩 过 程 进 行 了 CT 扫 描, 试 验 结 果 表 明, 对 于 饱 和 非 饱 和 冻 结 兰 州 黄 土, 损 伤 与 应 变 之 间 的 关 系 第 34 卷 第 期 岩 土 工 程 学 报 Vol.34 No. 22 年. 月 Chinese Journal of Geotechnical Engineering Nov. 22 基 于 CT 单 向 压 缩 试 验 的 冻 结 重 塑 兰 州 黄 土 损 伤 耗 散 势 研 究 赵 淑 萍,2, 马 巍, 郑 剑 锋, 焦 贵 德 (. 中 国 科 学 院 寒 区 旱 区 环 境 与 工

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 法 律 與 日 常 生 活 香 港 公 開 大 學 莊 耀 洸 律 師 法 律 ( 人 權 ) 碩 士 香 港 教 育 學 院 專 任 導 師 2013 年 5 月 21 日 大 綱 : 1. 結 婚 2. 分 居 3. 離 婚 4. 調 解 1 考 考 你 1. 甚 麼 情 況 下 結 婚 會 無 效? 2. 為 什 麼 要 申 請 分 居? 何 不 直 接 申 請 離 婚? 3. 可 基 於 甚

Διαβάστε περισσότερα

( 五 ) 认 真 填 写 采 血 卡 片, 做 到 字 迹 清 楚 登 记 完 整 卡 片 内 容 包 括 : 采 血 单 位 母 亲 姓 名 住 院 号 居 住 地 址 联 系 电 话 新 生 儿 性 别 孕 周 出 生 体 重 出 生 日 期 采 血 日 期 和 采 血 者 等 ( 六 ) 严

( 五 ) 认 真 填 写 采 血 卡 片, 做 到 字 迹 清 楚 登 记 完 整 卡 片 内 容 包 括 : 采 血 单 位 母 亲 姓 名 住 院 号 居 住 地 址 联 系 电 话 新 生 儿 性 别 孕 周 出 生 体 重 出 生 日 期 采 血 日 期 和 采 血 者 等 ( 六 ) 严 新 生 儿 疾 病 筛 查 技 术 规 范 (2010 年 版 ) 中 华 人 民 共 和 国 卫 生 部 新 生 儿 遗 传 代 谢 病 筛 查 血 片 采 集 技 术 规 范 血 片 采 集 是 新 生 儿 遗 传 代 谢 病 筛 查 技 术 流 程 中 最 重 要 的 环 节 血 片 质 量 直 接 影 响 实 验 室 检 测 结 果, 开 展 新 生 儿 遗 传 代 谢 病 血 片 采 集

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1 7 Τ 1 Υ 4? = ; > ; 1.= 3 Α14? 4Ι ϑ1 Α 3Ε3 ΕΛ?Τ %1 >: : : ; : : 9 = 7,Ι ΕΑ 8 7,Ι Τ3? 8 7 ΛΙ 3ς 8 7Μ 8 7 Ω ΙςΙ = 8 7 Τ Μ 3Ε Δ?

ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1 7 Τ 1 Υ 4? = ; > ; 1.= 3 Α14? 4Ι ϑ1 Α 3Ε3 ΕΛ?Τ %1 >: : : ; : : 9 = 7,Ι ΕΑ 8 7,Ι Τ3? 8 7 ΛΙ 3ς 8 7Μ 8 7 Ω ΙςΙ = 8 7 Τ Μ 3Ε Δ? !! 0 1 # % & ( ) ( +,.% /.#.% / 3, 4! 5 6 7 8 %1 9 9 9 9 : ;: 5 : < %1 = 7 8 7 1 1 > 8 7? Α Β Α 9 % 3 Χ Δ Ε? Φ? Α Ε? 8 7 ; 8 7 Γ? Α Β Α Η Ι Ε 9Ε = ϑ 1 ΑΚΕ 3 Ε Λ? 3 Μ 8 6 8! Ν! ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1

Διαβάστε περισσότερα

7 6 Η : Δ >! % 4 Τ & Β( Β) 5 &! Α Υ Υ 2 Η 7 %! Φ! Β! 7 : 7 9 Λ 9 :? : 9 Λ Λ 7 Φ! : > 9 : 7Δ 2 Η : 7 ΛΔ := ς : Ν 7 Λ Δ = Ν : Ν 7 ΛΔ : = Λ ς :9 Λ 7 Λ! Λ

7 6 Η : Δ >! % 4 Τ & Β( Β) 5 &! Α Υ Υ 2 Η 7 %! Φ! Β! 7 : 7 9 Λ 9 :? : 9 Λ Λ 7 Φ! : > 9 : 7Δ 2 Η : 7 ΛΔ := ς : Ν 7 Λ Δ = Ν : Ν 7 ΛΔ : = Λ ς :9 Λ 7 Λ! Λ ! % & ( ),. / & 0 1 & 2 1 // % & 3 0 4 5 ( 6( ) ( & 7 8 9:! ; < / 4 / 7 = : > : 8 > >? :! 0 1 & 7 8 Α :! 4 Β ( & Β ( ( 5 ) 6 Χ 8 Δ > 8 7:?! < 2 4 & Ε ; 0 Φ & % & 3 0 1 & 7 8 Α?! Γ ), Η % 6 Β% 3 Ι Β ϑ Ι

Διαβάστε περισσότερα

行 动 学 习 介 绍 卓 越 行 动 学 习 企 业 应 用 产 品 首 席 行 动 学 习 产 品 设 计 师 曾 令 华 行 动 学 习 法 最 早 是 由 英 国 管 理 学 思 想 家 雷 吉 雷 文 斯 (Reg Revans) 在 1940 年 发 明 的, 并 将 其 应 用 于 英

行 动 学 习 介 绍 卓 越 行 动 学 习 企 业 应 用 产 品 首 席 行 动 学 习 产 品 设 计 师 曾 令 华 行 动 学 习 法 最 早 是 由 英 国 管 理 学 思 想 家 雷 吉 雷 文 斯 (Reg Revans) 在 1940 年 发 明 的, 并 将 其 应 用 于 英 卓 越 行 动 学 习 企 业 应 用 产 品 首 席 行 动 学 习 产 品 设 计 师 曾 令 华 目 录 行 动 学 习 介 绍... 2 世 界 500 强 行 动 学 习 成 功 案 例... 2 行 动 学 习 与 传 统 学 习 的 区 别... 3 行 动 学 习 与 传 统 学 习 的 效 果... 3 行 动 学 习 企 业 应 用 方 向... 4 行 动 学 习 企 业 应

Διαβάστε περισσότερα

校园之星

校园之星 a b a b c a b IS SO TSP NOx N BOD Ld Ln Ldn PH a b c a b a b c a b a b c d a b c d a b

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled arctan lim ln +. 6 ( + ). arctan arctan + ln 6 lim lim lim y y ( ln ) lim 6 6 ( + ) y + y dy. d y yd + dy ln d + dy y ln d d dy, dy ln d, y + y y dy dy ln y+ + d d y y ln ( + ) + dy d dy ln d dy + d 7.

Διαβάστε περισσότερα

!!"#! " # $%%&#! ()*+, %&, %-.- %,!!# # # #! "# # # # # $ # # # % # # #! &#,,! # */%&# &! 0(1 $%%& %./$23!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! %-%, 4&%.&

!!#!  # $%%&#! ()*+, %&, %-.- %,!!# # # #! # # # # # $ # # # % # # #! &#,,! # */%&# &! 0(1 $%%& %./$23!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! %-%, 4&%.& !! !!"#! " # $%%&#! ()*+, %&, %-.- %,!!# # # #! "# # # # # $ # # # % # # #! &#,,! # */%&# &! 0(1 $%%& %./$23!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! %-%, 4&%.&.//!!! &! /%%, /-%, %.3/! -%%%--!!! 5667 " " 888#

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - IPO-CAR Inc._tc.doc

Microsoft Word - IPO-CAR Inc._tc.doc 香 港 德 輔 道 中 10 號 東 亞 銀 行 大 廈 9 樓 證 券 買 賣 : 2308 8200 研 究 部 : 3608 8098 傳 真 : 3608 6113 分 析 員 : Kelvin Li 新 股 研 究 神 州 租 車 有 限 公 司 (00699) 2014 年 9 月 8 日 聯 席 保 薦 人 : 摩 根 士 丹 利 瑞 信 聯 席 全 球 協 調 人 : 摩 根 士 丹

Διαβάστε περισσότερα

2 = ( O C) =? C 112 + 120 100% = 18. 08% 1051 + 232 p ( 1 p) / n 100% 0. 1808( 1 0. 1808) / 1283 100% = 1. 07% 328 + 294 100% = 17. 9% 3469 0. 179( 1 0179. ) / 3469 = 0. 65% { m-sn m-w w-sn sn3 w m

Διαβάστε περισσότερα

招股书(02年报修改加最新行业资料).PDF

招股书(02年报修改加最新行业资料).PDF Gansu Dunhuang Seed Co., Ltd. 1 2 Gansu Dunhuang Seed Co., Ltd. 3 10 4 5 199892 1998041 1998 12 28 3 20031073 3077 1 4693 1616 2 4839 3207 1632 1761 3 2061 300 6525 4 9550 3025 5 2507 6 5500 15000

Διαβάστε περισσότερα

不锈钢轨道车辆

不锈钢轨道车辆 不 锈 钢 轨 道 车 辆 公 共 交 通 的 可 持 续 解 决 方 案 不 锈 钢 轨 道 车 辆 公 共 交 通 的 可 持 续 解 决 方 案 ISSF 2010 年 发 行 人 国 际 不 锈 钢 论 坛 比 利 时 布 鲁 塞 尔 1140 Colonel Bourg 街 120 号 电 话 :+32 2 702 89 00 www.worldstainless.org ISBN 978-2-930069-59-3

Διαβάστε περισσότερα

高堂琴

高堂琴 ( ) ( (1959) ( ) 122 alumni-voive.nctu.edu.tw 439 2010 ( ) (1961) April. 2010 123 alumni-voive.nctu.edu.tw 439 124 (1961, ) ( ) LGR-1 (Philips) (VHF) (UHF ) " " (1962 ) April. 2010 125 (1962 ) IBM-650

Διαβάστε περισσότερα

南 京 林 业 大 学 学 报 自 然 科 学 版 第 卷 率 和 吸 速 率 表 征 了 枯 落 物 的 潜 在 持 能 力 而 众 多 研 究 发 现 立 地 枯 落 物 文 功 能 的 发 挥 与 枯 落 ) 物 的 储 量 密 切 相 关 程 金 花 等 对 三 峡 库 区 针 阔 混 交

南 京 林 业 大 学 学 报 自 然 科 学 版 第 卷 率 和 吸 速 率 表 征 了 枯 落 物 的 潜 在 持 能 力 而 众 多 研 究 发 现 立 地 枯 落 物 文 功 能 的 发 挥 与 枯 落 ) 物 的 储 量 密 切 相 关 程 金 花 等 对 三 峡 库 区 针 阔 混 交 第 卷#第 期 年 月 南京林业大学学报 自然 科 学 版 ' ) -. 23 8 ) -: ? #? '?# 浑河上游 C 种典型林分类型枯落物持特征 顾宇书邢兆凯韩友志刘洪民高英旭 辽宁省林业科学研究院辽宁#沈阳## 摘要对浑河上游 G 种典型林分类型的枯落物持特性进行了研究 结果表明枯落物总蓄积量的大小依次为 日本落叶松人工林? \] KI # 辽东栎天然次生林\? A\ KI # 核桃楸阔叶混交林A?

Διαβάστε περισσότερα

1 -------------------------------------------------------------------------3 2 -----------------------------------------------------------------------

1 -------------------------------------------------------------------------3 2 ----------------------------------------------------------------------- Q-Sw-ND:YAG LDL Y A) www.langdilaser.com E-mail:langdi_laser@yahoo.com.cn - 0 - 1 -------------------------------------------------------------------------3 2 -------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

作 之 保 障, 其 銷 售 情 形 良 好, 無 滯 銷 之 處 ; 又 在 本 場 及 各 農 會 積 極 輔 導 下, 紅 豆 在 雲 嘉 南 地 區 逐 漸 受 到 農 友 的 重 視, 至 今 其 栽 培 面 積 約 達 半 數 的 契 作 面 積 因 此 本 場 特 提 出 紅 豆 栽

作 之 保 障, 其 銷 售 情 形 良 好, 無 滯 銷 之 處 ; 又 在 本 場 及 各 農 會 積 極 輔 導 下, 紅 豆 在 雲 嘉 南 地 區 逐 漸 受 到 農 友 的 重 視, 至 今 其 栽 培 面 積 約 達 半 數 的 契 作 面 積 因 此 本 場 特 提 出 紅 豆 栽 靈 嘉 南 地 區 l 文 / 矗 l 游 添 榮 A 紅 豆 作 哇 栽 培 F 主 主 -- 立 月 IJ ~ 忌 紅 豆 (Vigna angularis) 又 名, J 豆 赤 小 豆, 原 產 於 中 國, 屬 豆 科 一 年 生 草 本 植 物, 為 自 交 作 物 在 台 灣 早 期 紅 豆 栽 培 於 山 地, 面 積 僅 百 餘 公 頃, 自 民 國 60 年, 外 銷 日 本 成

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled Ω min VaRβ ( x) x X T T T rx = E( x y) = x u = rp, x I = 1 R i R i f Ri Rf i R c Rc Rf Rp Rf ρpc...(4) c p c Rc ρcp ( Rp Rf) + Rf...(5) p Rc R f c Rp p ρcp R f R c p p ρ cp r A = rd D ra r rd r > > A A

Διαβάστε περισσότερα

使用手冊

使用手冊 使 用 手 冊 彩 色 液 晶 顯 示 器 重 要 請 仔 細 閱 讀 使 用 手 冊, 掌 握 安 全 及 正 確 的 使 用 方 法 最 新 的 使 用 手 冊 可 從 我 們 的 網 站 下 載 http://www.eizo.com.tw 安 全 性 須 知 關 於 顯 示 器 的 事 項 目 錄 第 1 章 特 色 與 介 紹 1-1 特 色 1-2 控 制 和 功 能 1-3 色 彩 調

Διαβάστε περισσότερα

º£ÄϺ£Ò©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾

º£ÄϺ£Ò©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ HAINAN HAIYAO CO.LTD. 2008 1. 2. 3. 2008 3 4-5 6-11 11-16 17-19 19-20 20-34 34-36 36-41 41-103 104 2 2008 HAINAN HAIYAO CO.LTD. 30 7 0898-66785861 0898-66705316 51 30 7 570105 www.haiyao.com.cn hnhy000566@21cn.com

Διαβάστε περισσότερα

365 1 4 29 499 940 91 5 16 23 11 16 29 43 81 3 3 4 365 1 4 21 1 4 10 730 = 31466. 10 232 29 773 1457 20 4 365 145 589 1825 7 3.1 47 1825 7 47 27 3303 104 5969 1488

Διαβάστε περισσότερα

.0 引 言

.0 引 言 第 二 章 Bayes 决 策 理 论.0 引 言. 基 于 最 小 错 误 率 的 Bayes 决 策. 基 于 最 小 风 险 的 Bayes 决 策.3 正 态 分 布 的 最 小 错 误 率 Bayes 决 策.4 说 明 .0 引 言 .0 引 言 统 计 决 策 理 论 根 据 每 一 类 总 体 的 概 率 分 布 决 定 决 策 边 界 Bayes 决 策 理 论 是 统 计 决 策

Διαβάστε περισσότερα

PSI>100 的 比 例 97_10 97_7 97_4 97_1 96_10 96_7 96_4 96_1 95_10 95_7 95_4 95_1 94_10 94_7 94_4 94_1 93_10 93_7 93_4 93_1 空 氣 汙 染 一 大 氣 的 成 分 : 1. 地 球 自

PSI>100 的 比 例 97_10 97_7 97_4 97_1 96_10 96_7 96_4 96_1 95_10 95_7 95_4 95_1 94_10 94_7 94_4 94_1 93_10 93_7 93_4 93_1 空 氣 汙 染 一 大 氣 的 成 分 : 1. 地 球 自 3-1 地 球 的 大 氣 大 氣 的 組 成 1. 固 定 氣 體 : 含 量 不 隨 時 間 地 點 改 變 而 改 變 2. 變 動 氣 體 : 含 量 隨 時 間 地 點 改 變 而 改 變 氣 體 名 稱 含 量 功 能 固 定 氣 體 變 動 氣 體 氮 7 8 % 組 成 生 物 體 的 重 要 元 素 之 一 氧 2 1 % 供 生 物 呼 吸 幫 助 燃 燒 氰 0.93% 水 氣

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20CCECC8BBC6F8D0D0D2B5CFD6D7B4BCB0BDE2BEF6B7BDB0B8>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20CCECC8BBC6F8D0D0D2B5CFD6D7B4BCB0BDE2BEF6B7BDB0B8> 天 然 气 业 务 天 然 气 行 业 发 展 现 状 城 市 燃 气 车 用 燃 气 燃 气 发 电 等 发 展 现 状 及 服 务 方 案 粤 鲁 两 省 天 然 气 发 展 现 状 与 分 析 及 服 务 方 案 商 业 模 式 与 合 作 流 程 目 录 1 2 3 4 全 球 能 源 发 展 现 状 华 网 北 京 2014 年 7 月 8 日 电 ( 记 者 安 蓓 ) 世 界 知 名

Διαβάστε περισσότερα

审批编号:

审批编号: 审 批 编 号 : 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 塑 料 制 品 加 工 项 目 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 青 岛 大 川 塑 业 有 限 公 司 编 制 日 期 : 2015 年 11 月 环 评 编 号 : YYHP-15-343 国 家 环 境 保 护 部 制 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 1 本 表 由 具 有 从 事

Διαβάστε περισσότερα

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (,

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (, 0 12 ( 1! # # % & ( ) % ( +, & ). % & /. 4 2! 5 # /6 78 7 7 9 9 / 6 7 7 7 9 9 : 7; 7 ; < =% >9>?!#! Α 2 1 9? Β / 6! #Χ Α 7 5 7 Δ 7 / 6 ; Χ < 7? Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 (1 5 5 6 5 6 6 4 0 (, [ Β, Η / Β Γ 7

Διαβάστε περισσότερα

,, :, ;, 20012003 10 90, 20012003 8,;, ; (CIP) /. :,2004. 1 ( ) ISBN 7 5612 1720 X.... 0441. 4 44 CIP (2003) 109559 : : 127 710072 : ( 029 ) 88493844

,, :, ;, 20012003 10 90, 20012003 8,;, ; (CIP) /. :,2004. 1 ( ) ISBN 7 5612 1720 X.... 0441. 4 44 CIP (2003) 109559 : : 127 710072 : ( 029 ) 88493844 ,, :, ;, 20012003 10 90, 20012003 8,;, ; (CIP) /. :,2004. 1 ( ) ISBN 7 5612 1720 X.... 0441. 4 44 CIP (2003) 109559 : : 127 710072 : ( 029 ) 88493844 : www.nwpup.com : : 787 mm1 092 mm 1/ 16 : 19.5 : 462

Διαβάστε περισσότερα

7000() 10 1400 373 1900 1608 1970 3696 5000() 30 1500 446 1920 1790 1975 4066 2500() 40 1600 486 1930 1996 1980 4453 0(, ) 230 1650 545 1940 2252 1981 4530 1000 275 1700 623 1950 2525 1982 4607 1100 306

Διαβάστε περισσότερα

9. 图 4 所 示 的 各 种 用 具, 使 用 时 属 于 省 力 杠 杆 的 是 10. 图 5 所 示 是 北 斗 导 航 系 统 某 一 卫 星 的 轨 道 示 意 图 已 知 该 卫 星 沿 椭 圆 轨 道 绕 地 球 运 行 的 过 程 中 机 械 能 守 恒. 该 卫 星 从 远 地

9. 图 4 所 示 的 各 种 用 具, 使 用 时 属 于 省 力 杠 杆 的 是 10. 图 5 所 示 是 北 斗 导 航 系 统 某 一 卫 星 的 轨 道 示 意 图 已 知 该 卫 星 沿 椭 圆 轨 道 绕 地 球 运 行 的 过 程 中 机 械 能 守 恒. 该 卫 星 从 远 地 2013 年 福 建 省 宁 德 市 初 中 毕 业 升 学 考 试 物 理 试 题 一 选 择 题 ( 本 大 题 有 l3 小 题, 每 小 题 2 分, 共 26 分, 每 小 题 只 有 一 个 选 项 是 正 确 的 ) 1. 以 下 估 测 值 最 接 近 实 际 的 是 A. 一 元 硬 币 的 直 径 约 2cm B. 人 的 正 常 体 温 是 39 C. 一 个 苹 果 的 质

Διαβάστε περισσότερα

第一章.doc

第一章.doc = c < < + + = S = c( ) = k =, k =,,, Λ < < + = 4 = = = = 4 k = k =,,, Λ X R X X = f () X X = f ( ) k = + k =,,, Λ = f () X X f ( ) = = = = n n = an + an +... + a + a a n =a +a +a = a + a + a a n f ( )

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 修 訂 日 期 26.03.2013 版 本 號 15.16 部 分 一 物 品 與 廠 商 資 料 1.1 産 品 辨 識 REACH( 歐 盟 關 於 化 學 品 註 冊, 評 估, 許 可 和 限 制 ) 註 冊 號 此 產 品 是 製 劑 REACH( 歐 盟 關 於 化 學 品 註 冊, 評 估, 許 可 和 限 制 ) 註 冊 號 見 第 3 節 安 全 處 置 與 儲 存 方 法 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ,

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ, ! # % & ( & ) # +, #,., # / 0 1. 0 3 4 5 6 5 7 8 9 : ; 6 4 < = = = % Α Β 7 8 Χ Δ 9 Ε 0 Φ Β 1 0 Γ 8 Η Β 0 Ε 0 Ι Δ Β Β ϑ Β 1 Β >? Κ Ο 5 Κ 6 Λ Κ ) Β 1 8 Ι Δ 0 Ν 0 Γ Φ Β Ν Π Φ 8 3 Δ 0 Ν Ι 8 3 Β 9 3 0 3 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

2

2 1 2 目 录 第 一 章 总 论... 7 1.1 项 目 名 称 与 承 办 单 位... 7 1.2 企 业 概 况... 7 1.3 项 目 建 设 内 容... 8 1.4 生 产 规 模... 8 1.5 项 目 投 资 与 资 金 筹 措... 8 1.6 财 务 评 价... 8 1.7 技 术 经 济 指 标... 9 第 二 章 项 目 提 出 的 背 景 和 必 要 性...

Διαβάστε περισσότερα

精 勤 求 学 自 强 不 息 Born to win! 5 具 有 听 觉 的 不 足 6 个 月 的 婴 儿 能 迅 速 分 辨 相 似 的 语 音, 不 仅 仅 是 那 些 抚 养 这 些 婴 儿 的 人 使 用 的 语 言 的 声 音 而 年 轻 人 只 能 在 他 们 经 常 使 用 的

精 勤 求 学 自 强 不 息 Born to win! 5 具 有 听 觉 的 不 足 6 个 月 的 婴 儿 能 迅 速 分 辨 相 似 的 语 音, 不 仅 仅 是 那 些 抚 养 这 些 婴 儿 的 人 使 用 的 语 言 的 声 音 而 年 轻 人 只 能 在 他 们 经 常 使 用 的 0 年 考 研 经 济 类 联 考 综 合 能 力 模 拟 题 ( 一 ) Born to win 一 逻 辑 推 理 : 第 ~0 小 题, 每 小 题 分, 共 40 分 下 列 每 题 给 出 的 A B C D E 五 个 选 项 中, 只 有 一 个 是 符 合 试 题 要 求 的 癣 是 一 种 由 某 种 真 菌 引 起 的 皮 肤 感 染 很 大 一 部 分 得 了 癣 这 种 病

Διαβάστε περισσότερα