ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό περιγράφεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 3 και l= 2; α. 3d β. 3f γ. 3ρ δ. 3s Μονάδες Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί σε διεγερμένη κατάσταση του ατόμου του φθορίου ( 9 F); α.1s 2 2s 2 2p 6 β. 1s 2 2s 2 2p 5 γ. 1s 2 2s 1 2p 6 δ. 1s 1 2s 1 2p 7 Μονάδες Ποια από τις παρακάτω ενώσεις αντιδρά με αλκοολικό διάλυμα NaOH; α. CH 3 CH 2 CH 3 β. CH 3 CH 2 OH γ. CH C-CH 3 δ. CH 3 CH 2 CH 2 Cl Μονάδες Σε αραιό υδατικό διάλυμα ΝΗ 3 όγκου V 1 με βαθμό ιοντισμού α 1 (α 1 < 0,1) προσθέτουμε νερό σε σταθερή θερμοκρασία, μέχρι ο τελικός όγκος του διαλύματος να

2 γίνει 4V 1. Ο βαθμός ιοντισμού α 2 της ΝΗ 3 στο αραιωμένο διάλυμα είναι: α. α 2 = 2a 1 β. α 2 = 4a 1 γ. α 2 =α 1 δ. α 2 = 1 2 a 1 Μονάδες Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη "Σωστό", αν η πρόταση είναι σωστή, η "Λάθος", αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός m l καθορίζει το μέγεθος του ηλεκτρονιακού νέφους. β. Στο HC CH τα δυο άτομα του άνθρακα συνδέονται μεταξύ τους με ένα σ και δυο π δεσμούς. γ. Με την προσθήκη στερεού NH 4 Cl σε υδατικό διάλυμα ΝΗ 3, με σταθερή θερμοκρασία και χωρίς μεταβολή όγκου, η τιμή του ρη του διαλύματος αυξάνεται. δ. Από τα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα (RCOOH) μόνο το μεθανικό οξύ (HCOOH) παρουσιάζει αναγωγικές ιδιότητες. ε. Στοιχείο που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση και έχει ηλεκτρονιακή δομή Is 2 2s 2 2p 3, ανήκει στην ομάδα 13 (IIIΑ) του Περιοδικού Πίνακα. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 2ο 2.1. Δίνονται τα χημικά στοιχεία 11 Na και 17 Cl.

3 α. Ποιες είναι οι ηλεκτρονιακές δομές των παραπάνω στοιχείων στη θεμελιώδη κατάσταση; Μονάδες 2 β. Ποιο από τα δυο αυτά στοιχεία έχει τη μικρότερη ατομική ακτίνα; (μονάδες 1) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (μονάδες 3) Μονάδες Διαθέτουμε τις οργανικές ενώσεις προπανικό οξύ (CH 3 CH 2 COOH), προπανάλη (CH 3 CH 2 CHO) και 1- βουτίνιο (CH CH 2 CH 3 ) καθώς και τα αντιδραστήρια: αμμωνιακό διάλυμα χλωριούχου χαλκού I (CuCl/NH 3 ), όξινο ανθρακικό νάτριο (NaHCO 3 ), φελίγγειο υγρό (CuSO 4 /NaOH). Να γράψετε στο τετράδιο σας: α. για καθεμιά από τις παραπάνω οργανικές ενώσεις το αντιδραστήριο με το οποίο αντιδρά. Μονάδες 3 β. σωστά συμπληρωμένες (σώματα και συντελεστές) τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που θα πραγματοποιηθούν, όταν η καθεμιά οργανική ένωση αντιδράσει με το αντιδραστήριο που επιλέξατε. Μονάδες Διαθέτουμε τα υδατικά διαλύματα Δ 1, Δ 2 και Δ 3 τα οποία περιέχουν HCl, CH 3 COONa και NH 4 Cl αντίστοιχα. Τα διαλύματα αυτά βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 C και έχουν την ίδια συγκέντρωση c. α. Να κατατάξετε τα παραπάνω διαλύματα κατά σειρά αυξανόμενης τιμής ρη. Μονάδες 3 β. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

4 Μονάδες 7 ΘΕΜΑ 3 Δίνεται το διάγραμμα των παρακάτω χημικών μετατροπών: α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ και Κ. Μονάδες 16 β. Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης πλήρους οξείδωσης της οργανικής ένωσης Β σε CH 3 CH 2 COOH με διάλυμα ΚΜηΟ 4 οξινισμένου με H 2 SO 4 (KMnO 4 / H 2 SO 4 ) (μονάδες 5). Πόσα ml διαλύματος KMnO 4 0,1 Μ οξινισμένου με H 2 SO 4 απαιτούνται για την παραγωγή 0,02 mol CH 3 CH 2 COOH από την ένωση Β; (μονάδες 4) Η παραπάνω αντίδραση θεωρείται μονόδρομη και ποσοτική. Μονάδες 9 ΘΕΜΑ 4 Σε δυο διαφορετικά δοχεία περιέχονται τα υδατικά διαλύματα Δ Ι: CH 3 COOH 0,1 Μ και Δ 2 : CH 3 COONa 0,01 Μ. Να υπολογίσετε: α. το ρη καθενός από τα παραπάνω διαλύματα. Μονάδες 6

5 β. το ρη του διαλύματος Δ 3 που προκύπτει από την ανάμιξη ίσων όγκων από τα διαλύματα Δ 1 και Δ 2. Μονάδες 8 γ. την αναλογία όγκων με την οποία πρέπει να αναμίξουμε το διάλυμα Δ 1 με διάλυμα NaOH 0,2 Μ, έτσι ώστε να προκύψει διάλυμα Δ 4 το οποίο να έχει ρη ίσο με 4. Μονάδες 11 Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25 C και K a(ch3cooh) =10-5, K w = Να γίνουν όλες οι προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος. ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. α 1.2. γ 1.3. δ 1.4. α 1.5. α. Λάθος β. Σωστό γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Λάθος ΘΕΜΑ 2 ο 2.1 α. 11 Να: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 17Cl: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ β. Μικρότερη ατομική ακτίνα έχει το Cl Αιτιολόγηση: Και τα 2 στοιχεία βρίσκονται στην 3 η περίοδο. Το Να ανήκει στην 1 η ομάδα και το Cl στην 17 η ομάδα του περιοδικού πίνακα.

6 Σύμφωνα με τη θεωρία κατά μήκος μιας περιόδου η ατομική ακτίνα ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά οπότε το Cl που βρίσκεται δεξιότερα έχει μικρότερη ατομική ακτίνα α. Το CH 3 CH 2 COOH (προπανικό οξύ) αντιδρά με NaHCO 3 (όξινο ανθρακικό νάτριο) Η CH 3 CH 2 CHO (προπανάλη) αντιδρά με (CuSO 4 /NaOH) φελίγγειο υγρό Το CH C CH 2 CH 3 (1 βουτίνιο) αντιδρά με CuCl/NH 3 (αμμωνιακό διάλυμα χλωριούχου χαλκού). 2.2.β. CH 3 CH 2 COOH + NaHCO 3 CH 3 CH 2 COONa + CO 2 + H 2 O CH 3 CH 2 CHO + 2CuSO 4 + 5NaOH CH 3 CH 2 COONa + Cu 2 O + 2Na 2 SO 4 +3H 2 O CH C CH 2 CH 3 + CuCl + NH 3 Cu - C C CH 2 CH 3 + NH 4 Cl βουτινίδιο του χαλκού 2.3. α. ph < ph < ph (δμ HCl) (δμ NH 4Cl ) (δμ CH3 COONa) Αιτιολόγηση: Το HCl είναι ισχυρό οξύ και ιοντίζεται πλήρως σύμφωνα με την αντίδραση: HCl + H 2 O Cl - + H 3 O + To NH 4 Cl είναι άλας και διίσταται: ΝΗ 4 Cl NH Cl Ta ιόντα Cl δεν αντιδρούν με το Η 2 Ο γιατί προέρχονται από το ισχυρό οξύ HCl. Τα ιόντα NH + 4 αντιδρούν με το Η 2 Ο, γιατί προέρχονται από την ασθενή βάση ΝΗ 3 NH Η 2 Ο ΝΗ 3 + Η 3 Ο + Άρα το διάλυμα είναι όξινο, αλλά λιγότερο όξινο από το διάλυμα του ισχυρού οξέος ΗCl δηλαδή έχει μεγαλύτερο ph. Αντίστοιχα: Το CH 3 COONa είναι άλας και διίσταται: CH 3 COONa CH 3 COO - + Na +

7 Τα ιόντα Na + δεν αντιδρούν με το Η 2 Ο γιατί προέρχονται από την ισχυρή βάση ΝαΟΗ. Τα ιόντα CH 3 COO αντιδρούν με το Η 2 Ο, γιατί προέρχονται από το ασθενές οξύ CH 3 COOH CH 3 COO - + H 2 O CH 3 COOH + OH Άρα το διάλυμα είναι βασικό κι επομένως έχει μεγαλύτερο ph από τα άλλα δύο. ΘΕΜΑ 3 ο α. Α: CH 3 CH 2 COOCH 2 CH 2 CH 3 (προπανικός προπυλεστέρας) Β: CH 3 CH 2 CH 2 OH ( 1 προπανόλη) Γ: CH 3 CH 2 CH 2 Cl (1 χλωροπροπάνιο) Δ: CH 3 CH 2 CH 2 MgCl (προπολομαγνησιοχλωρίδιο) Ε: CH 3 CH = 0 (αιθανάλη) Ζ: CH 3 CH CH 2 CH 2 CH 3 (2 πεντανόλη) ΟΗ Θ: CH 3 CH 2 CH 2 COOK (βουτανικό κάλιο) Κ: CH 3 CH = CHCH 2 CH 3 (2 πεντένιο) β. 5CH 3 CH 2 CH 2 OH + 4KMnO 4 + 6H 2 SO 4 5CH 3 CH 2 COOH + 4MnSO 4 +2K 2 SO 4 +11H 2 O Από την στοιχειομετρία της αντίδρασης βλέπουμε ότι: 5mol CH 3 CH 2 COOH παράγονται από 4 mol KMnO 4 Άρα 0,02mol CH 3 CH 2 COOH παράγονται από x mol 0,02 4 x= = 0, 016mol KMnO 5 4

8 Άρα για το διάλυμα KMnO 4 έχουμε: n n 0,016 C= V = V= = 0, 16L = 160mL V C 0,1 ΘΕΜΑ 4 ο α. Διάλυμα CH 3 COOH CH 3 COOH + H 2 O CH 3 COO - + H 3 O + Αρχ. 0,1 - - Ιον/παρ. -x x x I.I. 0,1 x x x 2 2 x x Ka= x = Ka 0,1 x = x=10 = [ HO ] 0,1 x 0,1 3 Άρα ph = - log[h 3 O + ] ph = 3. Διάλυμα CH 3 COONa CH 3 COONa CH 3 COO - + Na + 0,01 0,01M 0,01M CH 3 COO - + H 2 O CH 3 COOH + OH Αρχ. 0, Ιον/Παρ. y y y Ι.Ι. 0,01 -y y y Kw K K = K K = K = 10 a b w b K b 2 2 a y y 5,5 K = y = k 0,01 10 [ ] b 0,01 0,01 b = = OH y poh = 5,5 ph = 8,5. 9 β. Υπολογίζουμε τις νέες συγκεντρώσεις μετά την ανάμιξη: CH 3 COOH: CH 3 COONa: Cαρχ Vαρχ 0,1V C = = = 0, 05M 1 V 2V τελ Cαρχ Vαρχ 0,01V C = = = 0, 005M 2 V 2V τελ

9 To παραπάνω διάλυμα αποτελεί ρυθμιστικό διάλυμα. Άρα θα ισχύει: 1 3 C2 510 ph=pk + log = 5 + log a C = = 510 γ. Έστω ότι αναμιγνύουμε V 1 L από το διάλυμα Δ 1 και V 2 L από το διάλυμα NaOH. Υπολογίζω τα mol της κάθε ουσίας CH 3 COOH: n= C. V = 0,1 V 1 mol NaOH: n = C. V = 0,2 V 2 mol Έχω την αντίδραση εξουδετέρωσης. mol CH 3 COOH + NaOH CH 3 COONa + H 2 O Αρχ. 0,1V 1 0,2V 2 - Αντ. / παρ. -0,2V 2-0,2V 2 0,2V 2 Τελικά 0,1V 1 0,2V 2-0,2V 2 Αν η εξουδετέρωση ήταν πλήρης το τελικό διάλυμα CH 3 COONa θα ήταν βασικό αφού CH 3 COONa CH 3 COO - + Na + και CH 3 COO - + H 2 O CH 3 COOH + OH Αν περίσσευε το ΝαΟΗ το διάλυμα θα ήταν ακόμα πιο βασικό. Άρα περίσσεψε το CH 3 COOH. Βρίσκω τις νέες συγκεντρώσεις στο τελικό διάλυμα: 0,1V 0,2V 1 2 CH3COOH = = C V1+ V o ξ 2 0,2V 2 CH3COONa = = C V1+ V βασ 2 Το διάλυμα είναι ρυθμιστικό κι επομένως: ph=pk a Cβ + log C οξ Cβ Cβ Cβ 1 4=5+log log = 1 = 10 C = 0, 1C C C C β οξ οξ οξ οξ 0,2V2 0,1V1 0,2V2 = 0, 1 0, 2V = 0, 01V 0, 02V V V2 V1+ V2 V1 0, ,22V = 0, 01V = = 2 1 V 0,01 1 2

10 Τα θέματα επιμελήθηκαν τα φροντιστήρια «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Φλωρόπουλου. Μποχώτη Λ. Νταή Α.

--- 040804 1 ( COOH) ( OH) 2 ( ) ( COOH) ( OH) 3R Reduction( ) Reuse( ) Recycling( ) 4R Regeneration( ) < > ( ) 3 ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1. 2. 3. 4. C 2 H 5 OH NaOH H 2 SO 4 HCl KOH 4 ( ) H 2 C

Διαβάστε περισσότερα

酸檸檬?鹼檸檬??食物的酸鹼性.doc

酸檸檬?鹼檸檬??食物的酸鹼性.doc 篇 名 : 酸 檸 檬? 鹼 檸 檬? 食 物 的 酸 鹼 性 作 者 : 何 國 維 國 立 埔 里 高 工 化 工 科 二 年 乙 班 指 導 老 師 : 余 志 輝 老 師 壹 前 言 食 物, 是 人 類 每 天 的 能 量 的 來 源, 無 論 酸 甜 苦 辣, 各 式 各 樣 的 食 物 隨 處 可 見, 頗 具 豐 富 性 及 變 化 性, 令 人 食 指 大 動 但 是, 日 前 科

Διαβάστε περισσότερα

CH2OHCHOH4 CHO + 2[AgNH 32 ]OH 6CO + 6H O C H O + 6O 2 2 6 12 6 2 H+ C H O n +nh O nc H O 6 10 5 2 6 12 6 ù 6 10 5 2 6 12 6 C H O n + nh O nc H O C H O C H OH + O 2C H OH + 2CO 6 12 6 2 5 2 CH COOH +

Διαβάστε περισσότερα

高雄市立五福國民中學95學年度第2學期第3次段考二年級自然與生活科技學習領域試題卷

高雄市立五福國民中學95學年度第2學期第3次段考二年級自然與生活科技學習領域試題卷 五 福 二 自 p1 高 雄 市 立 五 福 國 民 中 學 96 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 段 考 二 年 級 自 然 與 生 活 科 技 學 習 領 域 試 題 卷 一 選 擇 題 :( 每 題 2 分, 共 50 分 ) 1. 下 列 敘 述 何 者 錯 誤? (A) 銅 可 導 電, 但 銅 為 非 電 解 質 (B) 水 溶 液 能 導 電 的 物 質, 一 定 是 電 解

Διαβάστε περισσότερα

H2SO4 NaOH HCN NH3 1 CH CH OH Na CH CH ONa H 2 3 2 3 2 2 1 Cu O 2

Διαβάστε περισσότερα

教师招聘中学化学1-11.FIT)

教师招聘中学化学1-11.FIT) 教 师 招 聘 考 试 中 学 化 学 历 年 真 题 汇 编 试 卷 渊 一 冤 渊 时 间 院 员 圆 园 分 钟 满 分 院 员 缘 园 分 冤 一 尧 单 项 选 择 题 渊 每 小 题 圆 分 袁 共 缘 园 分 冤 员 援 石 墨 烯 是 由 碳 原 子 构 成 的 单 层 片 状 结 构 的 新 材 料 渊 结 构 示 意 图 如 图 所 示 冤 袁 可 由 石 墨 剥 离 而 成 袁

Διαβάστε περισσότερα

【中文名称】盐酸;氢氯酸

【中文名称】盐酸;氢氯酸 1 ... 1... 9... 9... 10... 11... 11... 12... 13... 13... 14... 14... 15 1357-1357-3.3.1.1.3.7 HMTA... 16... 16... 17... 17... 18... 19... 19... 20... 20 33-4--13H-... 21 33-4--13H-... 21... 22 EDTA...

Διαβάστε περισσότερα

试卷

试卷 江 西 省 三 校 2016 届 高 三 联 考 化 学 试 题 可 能 用 到 的 相 对 原 子 质 量 :H=1 O=16 C=12 N=14 S=32 Na=23 Fe=56 Cu=64 一 选 择 题 ( 每 小 题 只 有 一 个 正 确 答 案, 每 小 题 3 分, 共 计 48 分 ) 1. 下 列 有 关 化 学 用 语 表 示 正 确 的 是 ( ) A. 水 分 子 的 球

Διαβάστε περισσότερα

cm CO Na CO HC NaO H CO SO

cm CO Na CO HC NaO H CO SO cm CO Na CO HC NaO H CO SO C H Na CO CaCO Na CO CaCO ml mm mm cm cm b a b c d K CO A B C D E F G H F C A D B H G C F A KC O MnO MnO KC O MnO KClO MH NO H SO N H N O H SO NaO H Na O ml Na O O NaO

Διαβάστε περισσότερα

zyk00217zw.PDF

zyk00217zw.PDF NH NO N 2H O 4 2 2 2 1 1 N2 + O2 === NO 2 2 /K 1000 1500 1811 2033 8.86 10 5 3.30 10 3 1.14 10 2 2.21 10 2 CaC2 N 2 CaCN 2C 1000 Na 2CO 34CN 2 2NaCN3CO /Pa NH / 1.01 5.05 1.01 3.03 6.06 10 6 10 6 10 7

Διαβάστε περισσότερα

FeS 2 在 晶 體 中 為 Fe 2+ S 22ˉ 故 選 (A) 4. 下 圖 代 表 某 反 應 座 標 圖, 下 列 敘 述 何 者 錯 誤? (A) B - A 為 活 化 能 (B) A - C 為 反 應 熱 (C) B 代 表 活 化 錯 合 物 的 相 對 能 量 (D) B -

FeS 2 在 晶 體 中 為 Fe 2+ S 22ˉ 故 選 (A) 4. 下 圖 代 表 某 反 應 座 標 圖, 下 列 敘 述 何 者 錯 誤? (A) B - A 為 活 化 能 (B) A - C 為 反 應 熱 (C) B 代 表 活 化 錯 合 物 的 相 對 能 量 (D) B - 1. 在 含 有 0.050 M MgCl 2 及 1.0 M 氨 的 1.00 升 水 溶 液 中, 頇 加 入 多 少 克 的 氯 化 銨, 才 能 使 鎂 的 鹽 類 不 沉 澱? Mg(OH) 2 的 K sp 為 1.5 10-11,NH 3 的 K b 為 1.8 10-5 (A) 50 g (B) 56 g (C) 5.0 g (D) 4.3 g 答 案 :(B) [Mg 2+ ] =

Διαβάστε περισσότερα

70 1999 4 f x = Msinω x + ϕ ω 0 [a b] f a = -M f b = M g x = Mcos ω x + ϕ [a b] [ ] A B C M D - M ωα + ϕ = kπ π ωb + ϕ = kπ + π k Z ωx + ϕ [ kπ π kπ]( k Z) g π (x) ωx + ϕ [ kπ kπ + ]( k Z) g x ωx +

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130332D322DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA440B8D5C344>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130332D322DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA440B8D5C344> 103- 衛 生 與 護 理 類 專 業 科 目 ( 一 ) 1. 有 關 原 始 生 物 起 源 的 演 化 大 方 向 中, 下 列 何 者 正 確? (A) 由 好 氧 厭 氧 (B) 由 構 造 複 雜 構 造 簡 單 (C) 由 異 營 自 營 (D) 由 多 細 胞 單 細 胞. 植 物 的 莖 頂 及 根 尖 細 胞 利 用 能 量 進 行 細 胞 分 裂, 與 下 列 何 種 生 命

Διαβάστε περισσότερα

校园之星

校园之星 10 1 12 13 A B A B 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 S S 27 28 A B A B 29 V 30 N S 31 N S S S S N S S S 32 3 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 5 56 57 58 59 60 61 62 63

Διαβάστε περισσότερα

实 验 结 果 选 用 多 种 晶 体 盐 在 不 同 磷 酸 三 钠 溶 液 中 进 行 生 长 快 慢 探 究, 最 后 确 定 磷 酸 三 钠 溶 液 的 最 佳 浓 度 为 5% 左 右 本 实 验 方 案 提 供 了 多 种 实 验 装 置 供 大 家 选 用, 让 师 生 有 更 多 的

实 验 结 果 选 用 多 种 晶 体 盐 在 不 同 磷 酸 三 钠 溶 液 中 进 行 生 长 快 慢 探 究, 最 后 确 定 磷 酸 三 钠 溶 液 的 最 佳 浓 度 为 5% 左 右 本 实 验 方 案 提 供 了 多 种 实 验 装 置 供 大 家 选 用, 让 师 生 有 更 多 的 设 计 编 号 01-173 题 目 奇 妙 的 化 学 溶 洞 原 料 磷 酸 三 钠 ( 晶 体 ) 三 氯 化 铁 ( 晶 体 ) 氯 化 铜 ( 晶 体 ) 胆 矾 ( 晶 体 ) 明 矾 ( 晶 体 ) 硫 酸 镁 ( 晶 体 ) 蒸 馏 水 等 仪 器 设 备 标 本 瓶 或 一 次 性 透 明 水 杯 或 烧 杯 EPE 珍 珠 棉 泡 沫 粗 铜 丝 塑 料 吸 管 美 工 刀 直

Διαβάστε περισσότερα

3 3 4 4 3 3 3 1 6 ( n) 85 U 0 9 85 1 90 1 U + n + Kr + 3 n 9 36 0 =1 sp sp 3 sp 14. H + 1 O = H O( ) + 68 NH + 3 O = 3 1 N + 3H O( ) +18 N + 3 H = NH 3 CO( ) + 1 O ( ) = CO ( ) + 67. 6 (1) () (3) (4)

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DABEC5D5C2CCC7C0E0CEEFD6CAB5C4B2E2B6A8A3A8B8C4B9FDB5C4A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DABEC5D5C2CCC7C0E0CEEFD6CAB5C4B2E2B6A8A3A8B8C4B9FDB5C4A3A92E646F63> 第 九 章 糖 类 物 质 的 测 定 第 一 节 概 述 一 糖 类 物 质 的 定 义 和 分 类 糖 类 物 质 是 由 碳 氢 氧 三 种 元 素 组 成 的 大 类 化 合 物 在 这 一 类 物 质 中 氢 与 氧 的 比 例 数 和 水 一 样, 因 此 常 被 称 为 碳 水 化 合 物 人 体 生 命 活 动 的 热 能 60%~70% 由 它 供 给 它 是 世 界 上 大 部

Διαβάστε περισσότερα

( )C:H:O = 40.0 12 : 6.7 1 :53.3 = 3.33:6.7:3.33 = 1:2:1(10 ) 16 4.C + H O CO + H (3 ) 2 2 11.2 5.6 = 0.5 O 2 ; = 0.25) H 2 (3 22.4 22.4 0.322.41000 x = = 60 (4 ) 256 + + (1) K NH PO, 4 (, ): 4 (,

Διαβάστε περισσότερα

- 2-2- HCO HPO SO 3 4 4 P P R P QR Q R Q + - - H HCO3 - HCO 3 - - Cl HCO 3 HCO - 3 - HCO - 3 - HCO 3 - = 100 2- SO 4 - H 2 PO 4 HPO 4 - HPO 4 2- Na

Διαβάστε περισσότερα

※※※※※

※※※※※ ... 1 (030-910301)... 2... 3... 5... 7... 8 (030-910302)... 9... 10... 11... 13... 14 (030-910303)... 15... 16... 18... 20... 21 (030-910304)... 22 ... 23... 24... 26... 27 (030-910305)... 28... 29...

Διαβάστε περισσότερα

1 2 2 0 V e K K V e K K 0 1 206.8 264.3 273.3 966.3 965 2.2 10 10 2.6 10 0.95 10 ~ p p 1836 ~ n n 1838.36 ~ 2182 2.5 10 0 ~ 2329 10 + 2327 0.8 10 + 2342 1.6 10 2565 1.5 10 2583 1.8 10 t = 18600Log

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC1F9D5C22020BBD2B7D6BCB0BCB8D6D6D6D8D2AABFF3CEEFD4AACBD8BAACC1BFB5C4B2E2B6A8A3A8B8C4B9FDA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC1F9D5C22020BBD2B7D6BCB0BCB8D6D6D6D8D2AABFF3CEEFD4AACBD8BAACC1BFB5C4B2E2B6A8A3A8B8C4B9FDA3A92E646F63> 第 六 章 灰 分 及 几 种 重 要 矿 物 元 素 含 量 的 测 定 第 一 节 灰 分 的 测 定 一 概 述 食 品 的 组 成 十 分 复 杂, 除 含 有 大 量 有 机 物 质 外, 还 含 有 丰 富 的 无 机 成 分, 这 些 无 机 成 分 包 括 人 体 必 须 的 无 机 盐 ( 或 称 矿 物 质 ), 其 中 含 量 较 多 的 有 Ca Mg K Na S P C1

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 1 75.37-58.06 () CO 2 Na 2 S () CO 2 H2 NH 3 NOx NOx 4,213,707.42

Διαβάστε περισσότερα

1 { ph

1 { ph !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

+ 7 1 5, Cl Cl + 4 + 6 HSO4 S S S + 6 + 6 HSO4 S S S 0 + 6 + 4 + S S S S + 7 + KMnO 4 Mn Mn + + + [I ] 0 1M 0 I E Fe3+ / Fe+ ( 0771. ) E 1 /1 ( 0536. ) 3+ 3+ + 3+ Fe I I Fe + I = Fe + I [ Fe ] = [ I ]

Διαβάστε περισσότερα

试卷

试卷 严 州 中 学 015 届 高 三 4 月 阶 段 测 试 理 科 综 合 试 卷 本 试 卷 分 第 Ⅰ 卷 ( 选 择 题 ) 和 第 Ⅱ 卷 ( 综 合 题 ) 两 部 分 满 分 300 分 考 试 时 间 150 分 钟 可 能 用 到 的 相 对 原 子 质 量 :H-1 C-1 N-14 O-16 Al-7 S-3 Cl-35.5 K-39 Fe-56 Cu-64 Ba-137 第 Ι

Διαβάστε περισσότερα

á à

á à á à + 2- NH 4 SO4 1 1 2 1 3 1 14 12 6 13 6 6 12 6 2 1 3 1 235 92 18 8 131 53 12 6 1 16 8 12 1 12 6 1 1 2 1 1 1 2 1 6 1 1 6 10 14 p d f 3 5 7 p d f 0 0 0 p d f NH + 4 A werner 1866 1919

Διαβάστε περισσότερα

35 C 58 B 1 :

35 C 58 B 1 : 1 2 1. 0625522. 050061 120 120 46 60 40 20 2012 2011 2012 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 14 28 30 36 7 13 29 31 35 144 35 C 58 B 1 : 3 4 5 40 84 9 11 2 6 27 9 29 13 28 31 31 35 35 36 7 3 12 27 6 7 29 30 31 29 30

Διαβάστε περισσότερα

内部刊物 注意保存

内部刊物  注意保存 新 高 考 新 思 维 部 刊 物 注 意 保 存 常 德 市 高 三 教 学 工 作 简 报 2015 年 第 3 期 主 管 : 常 德 市 教 育 局 主 办 : 常 德 市 教 科 院 本 期 责 任 编 辑 : 余 亚 洲 肖 焕 之 特 刊 导 读 1. 鼎 城 区 教 研 室 积 极 引 领 各 校 备 战 2016 年 新 高 考 2 2. 如 何 把 握 复 习 课 教 学 中 的

Διαβάστε περισσότερα

1 2 abc 3 4 (2) 5 6 7 8 9 50 p.h. 50 50 p.h. 50 10 50 P.H. 50.c.c 50 P.H. 50c.c 11 19 37 12 30 40 50 30 40 50 13 14 15 CH 3 COONa 16 17 18 MgSO 4 19 20 ; 21 1 10 2 40 50 60 70 80 3 22 23 1. 2. 3. --- 1997

Διαβάστε περισσότερα

1. 2100 6.3 1.5%

1. 2100 6.3 1.5% 1. 2100 6.3 1.5% -1, 1 1.9 2.5 -2, -3 94% 50-60% CB-A22 2.8 -4 30% -5 60 -6 >1.3 16 1.15 3 4 2. 11 -1 5 10 -2 8 6000 500 -3 OBS 3. 120 4 8 -1 4 1 : 1 : 0.5-1.0 95%, 81 : : -2 18, 5 55 300 3500 -3 12 5m

Διαβάστε περισσότερα

无机化学实验教案

无机化学实验教案 有 机 化 学 实 验 教 案 基 础 化 学 实 验 教 学 中 心 2006 年 9 月 7 日 目 录 实 验 一 微 量 法 测 定 熔 点 和 温 度 计 的 校 正... 1 实 验 二 蒸 馏 和 沸 点 的 测 定... 2 实 验 三 减 压 蒸 馏... 3 实 验 四 水 蒸 气 蒸 馏... 4 实 验 五 液 态 有 机 化 合 物 折 光 率 旋 光 度 的 测 定...

Διαβάστε περισσότερα

绿化养殖

绿化养殖 ...1...13...15...20...23...38...62...64...67...68...70...72...74...76...77...78...80...82... 101... 107... 108 II ... 109... 113... 116... 119... 123... 130... 132... 136... 137... 139... 144... 148...

Διαβάστε περισσότερα

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家标准 1 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 9 10 11 3 1 1.1 30% 20% 20% 45-50% 30% 15% 10000 50 5000 2.5 3 100 100 m 2 600 4 5 3000 4 38% 10% 24% 10 0.82t/m

Διαβάστε περισσότερα

è 4 CO 2 b NaCl + NaHSO =Na SO + HCl 4 2 4 c NaNO + NaHSO = Na SO + HNO 3 4 2 4 3 d Na S + NaHSO = Na SO + H S 2 4 2 4 2 PV = nrt = W M RT 1 H S 2 2 3 2NaAc + H SO = Na SO + 2HAc 2 4

Διαβάστε περισσότερα

试卷

试卷 玉 溪 一 中 高 2015 届 高 三 上 学 期 期 中 考 化 学 试 题 相 对 原 子 质 量 : N-14,Na-23,Cl-35.5, Cu-64 说 明 : 测 试 时 间 120 分 钟, 满 分 100 分 第 I 卷 ( 选 择 题 共 46 分 ) 一 选 择 题 ( 本 题 包 括 23 小 题, 每 小 题 2 分, 共 46 分 每 小 题 只 有 一 个... 选 项

Διαβάστε περισσότερα

投影片 1

投影片 1 化 學 性 危 害 及 毒 性 化 學 物 質 基 本 概 念 內 容 壹 危 險 物 有 害 物 及 化 學 危 害 貳 化 學 危 害 的 認 知 參 化 學 危 害 的 預 防 與 控 制 肆 化 學 危 害 之 案 例 壹 危 險 物 有 害 物 及 化 學 危 害 3 何 謂 化 學 性 危 害 化 學 危 害 可 以 定 義 為 化 學 物 質 與 人 體 接 觸, 因 其 化 學 性

Διαβάστε περισσότερα

EXAMINATION RULES

EXAMINATION RULES 考 試 規 則 : 1. 競 賽 者 必 須 在 考 試 前 10 分 鐘 到 達 考 場 2. 競 賽 者 不 可 以 攜 帶 任 何 工 具, 但 是 個 人 所 需 要 的 醫 藥 用 品 及 器 具 不 在 此 限 3. 競 賽 者 必 須 坐 在 指 定 的 位 置 4. 在 考 試 開 始 前, 競 賽 者 必 須 檢 查 大 會 提 供 的 文 具 及 任 何 工 具 ( 筆 尺 計

Διαβάστε περισσότερα

99600936zw.PDF

99600936zw.PDF 附 录 相对原子质量表 按照元素符号的字母次序排列 ( ) ( ) ( ) [ 1 1] ( 1 1) ( ) [ 1 2] ( ) [ 1 3] ( 1 3) [ 1 4] ( ) 4 1 2 3 4 [ ] 1 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 3 0 1535 232 ( ) 101.325 101.325 100 357 2750 / 3 / 3 7.8 / 3 2.7

Διαβάστε περισσότερα

zyk00124zw.PDF

zyk00124zw.PDF A B=AB( ) AB=AB( ) 4P 50 2 === 2P 2 O 5 2KClO 3 2KCl 3O 2 NH 3 H 2 O CO 2 =NH 4 HCO 3 2KMnO 4 K 2 MnO 4 MnO 2 O 2 CO CO 2 ( ) 1.250 / 1.977 / 1 1 1 0.02 2CO O2 2CO 2 CO CuO Cu CO 2 CO 2 C 2CO Ca(OH) 2

Διαβάστε περισσότερα

基 礎 化 學 ( 一 ) 講 義 目 次 第 1 章 物 質 的 組 成 1 1 物 質 的 分 類 1 1 2 原 子 與 分 子 16 1 3 原 子 量 與 分 子 量 31 1 4 溶 液 48 實 驗 二 硝 酸 鉀 的 溶 解 與 結 晶 74 國 戰 大 考 試 題 78 實 驗 相

基 礎 化 學 ( 一 ) 講 義 目 次 第 1 章 物 質 的 組 成 1 1 物 質 的 分 類 1 1 2 原 子 與 分 子 16 1 3 原 子 量 與 分 子 量 31 1 4 溶 液 48 實 驗 二 硝 酸 鉀 的 溶 解 與 結 晶 74 國 戰 大 考 試 題 78 實 驗 相 內 容 由 蔡 明 倫 老 師 和 李 雅 婷 老 師 編 纂 基 礎 化 學 ( 一 ) 講 義 第 1 章 物 質 的 組 成 班 級 : 拉 瓦 節 和 其 使 用 的 實 驗 儀 器 座 號 : 姓 名 : 基 礎 化 學 ( 一 ) 講 義 目 次 第 1 章 物 質 的 組 成 1 1 物 質 的 分 類 1 1 2 原 子 與 分 子 16 1 3 原 子 量 與 分 子 量 31 1

Διαβάστε περισσότερα

滴 加 液 体 解 析 :A 稀 释 浓 硫 酸 时, 要 把 浓 硫 酸 缓 缓 地 沿 器 壁 注 入 水 中, 同 时 用 玻 璃 棒 不 断 搅 拌, 以 使 热 量 及 时 地 扩 散 ; 一 定 不 能 把 水 注 入 浓 硫 酸 中 ; 图 中 所 示 操 作 正 确 B 铁 丝 在

滴 加 液 体 解 析 :A 稀 释 浓 硫 酸 时, 要 把 浓 硫 酸 缓 缓 地 沿 器 壁 注 入 水 中, 同 时 用 玻 璃 棒 不 断 搅 拌, 以 使 热 量 及 时 地 扩 散 ; 一 定 不 能 把 水 注 入 浓 硫 酸 中 ; 图 中 所 示 操 作 正 确 B 铁 丝 在 2015 年 贵 州 省 黔 西 南 州 中 考 真 题 化 学 一 选 择 题 ( 共 6 个 小 题, 每 小 题 2 分, 共 12 分 每 小 题 4 个 选 项 中 只 有 一 个 符 合 题 意, 多 选 不 选 错 选 均 不 得 分 ) 1.(2 分 ) 诗 词 名 著 是 中 华 民 族 灿 烂 文 化 的 瑰 宝 下 列 诗 句 或 名 著 事 件 的 描 述 中 只 涉 及 物

Διαβάστε περισσότερα

1 cal = 4.18 J N 0 = 6.02 10 : 1.00 : 12.0 : 14.0 : 16.0 : 32.0 23 1 40 2 1. (A) (B) (C) (D) (E) (C) (A) ( ) (B) ( ) (D) (NaI KIO 3 ) (E) ( Ca 2+ Mg 2+ Fe 2+ ) (C) 1 2 3 75 6 (Ga 29.8 2403 ) 310 K 1.3

Διαβάστε περισσότερα

(CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048 / 8501168 1/ 32 7.875

(CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048  /  8501168 1/ 32 7.875 ( ) (CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048 http:/ / www.hep.edu.cn 8501168 1/ 32 7.875 190 000 8.40, ( ) 1 16 16 16 18 21 22 24 24 24

Διαβάστε περισσότερα

2 ( 1 ( 1 1m( (100cm( (1000mm( ( ( 1km( (1000m 1m(10 6 m 4 1nm(10 9 m 1 ( (A (B (C 1 ( 2 5 (D 1 ( 2 ( ( ( 3 ( 1 ( 1 ( 1 1 ( 1 ( 1 ( ( ( ( 1 1L( ( 1000

2 ( 1 ( 1 1m( (100cm( (1000mm( ( ( 1km( (1000m 1m(10 6 m 4 1nm(10 9 m 1 ( (A (B (C 1 ( 2 5 (D 1 ( 2 ( ( ( 3 ( 1 ( 1 ( 1 1 ( 1 ( 1 ( ( ( ( 1 1L( ( 1000 1 0 1 1/3~2/3 ( ( ( 4 ( 1 ( ( ( ( ( 1 ( ( 1 ( 1 ( ( ( 1 ( ( ( 1 ( 1/3 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ( 1 ( 1 1m( (100cm( (1000mm( ( ( 1km( (1000m 1m(10 6 m 4 1nm(10 9 m 1 ( (A (B (C 1 ( 2 5 (D 1 ( 2 ( ( ( 3 (

Διαβάστε περισσότερα

040205 ph Ca(OH) 2 Ba(OH) 2 SO 2-4 Na + 1 90 13. (A)(B)(C)(D)(E) (C)(D)(E) ( 90 7 18 15 13 )(C) (E) (C () 2 () 1. 2. 3. 4. 5. 6. NaCl () () () ph () () 1. 2. ph 3 HCl 1M H 2 SO 4 1M HNO 3 1M CH 3 COOH

Διαβάστε περισσότερα

Fe O + 3CO = 2Fe + 3CO 2 3 2 160 256 1500 x 160 1500 = 2 56 x 2 = 56 1500 x 160 = 1050 x x 100 12 38 12 100 38 316 = = =. x x 1000 37 2 137 2 37 2 1000 137 2 271 = = =.... 36 100 40 100 40 36

Διαβάστε περισσότερα

ο ο ο ο 100 A 1000 A 20A 100 A 20A ο ο 20 A 327 ] [Al OH SO ] 3 m n 2 m 4 m n 3 2 ([Fe ( OH) ( SO ) ] [Fe OH Cl ] 2 m 4 m 3-2 n 2 m 6-m n D

Διαβάστε περισσότερα

实验室安全基础

实验室安全基础 实 验 室 安 全 知 识 讲 座 ( 教 案 ) 第 1 章 绪 论 1.1 实 验 室 安 全 知 识 讲 座 课 程 概 况 1.1.1 教 学 目 的 通 过 学 习 必 要 的 安 全 知 识 和 安 全 管 理 制 度, 提 高 学 生 安 全 意 识 和 安 全 素 质, 减 少 和 消 除 实 验 室 安 全 事 故, 掌 握 必 要 的 灭 火 方 法 和 逃 生 自 救 常 识,

Διαβάστε περισσότερα

ph 理 论 指 南 Mettler-Toledo AG 过程分析 行业 环境 ph 测量指南 ph 应用理论与实践 ph ph 2013 by Mettler-Toledo AG CH-8902 Urdorf/Switzerland 10 1 ph 11 1.1 11 1.2 ph 13 1.3 ph 14 1.3.1 ph 15 1.3.2 17 1.3.3 18 1.4 ph 19 2 20

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 100-2學測自然考科試題.doc

Microsoft Word - 100-2學測自然考科試題.doc 第 1 頁 第 壹 部 分 ( 占 96 分 ) 一 單 選 題 ( 占 80 分 ) 說 明 : 第 1 題 至 第 40 題, 每 題 均 計 分 每 題 n 個 選 項, 其 中 只 有 一 個 是 最 適 當 的 答 案, 畫 記 在 答 案 卡 之 選 擇 題 答 案 區 各 題 答 對 得 2 分 ; 未 作 答 答 錯 或 畫 記 多 於 一 個 選 項 者, 該 題 以 零 分 計

Διαβάστε περισσότερα

沪教版初三化学(上)

沪教版初三化学(上) 2010 中 考 化 学 试 题 汇 编 之 7 酸 碱 盐 一 选 择 1.(2010 肇 庆 ) 下 列 化 学 方 程 式 所 表 示 的 化 学 反 应 能 发 生 的 是 ( ) A.Cu+H 2 SO 4 CuSO 4 +H 2 B.Fe+ Zn( NO 3 ) 2 Fe(NO 3 ) 2 +Zn C.CuCl 2 +2NaOH Cu(OH) 2 +2NaCl D.Na 2 CO 3 +2KNO

Διαβάστε περισσότερα

ISO CO2H2O 2

ISO CO2H2O 2 Z0602 1 2 1 ISO 1 2 1 2 3 4 5 CO2H2O 2 1 2 3 4 ISO 1. 2002 8 2.. 2002 11 3. 2002 10 4. 2004 6 3 Z0602 2 2 4 mn/m : : P 2 P=4/ R 1Gibbs 2 5 1nm 2 ; 3210-6 mol/l, ; 80010-6 mol/l, ; 60010-6mol/L 1 2 1..

Διαβάστε περισσότερα

世界经典科幻小说全集(第十一卷)

世界经典科幻小说全集(第十一卷) II I... 1... 7...20...36...54...61...66...66...70...73...77...77...80...83...86...94... 119...133...151...159...167...178...191...191...193...194 II...196...197...200...202...202...205...208... 211...214...217...220...228...238...238...241...245...251...254...256...259...261...265...269...271

Διαβάστε περισσότερα

前 言 发 酵 工 艺 学 是 生 物 工 程 及 其 相 关 专 业 的 主 要 课 程 之 一, 在 我 国 高 等 院 校 中 的 开 设 有 四 十 多 年 的 历 史 但 直 到 1995 年 沈 阳 药 科 大 学 熊 宗 贵 教 授 的 发 酵 工 艺 原 理 教 材 ( 药 学 类

前 言 发 酵 工 艺 学 是 生 物 工 程 及 其 相 关 专 业 的 主 要 课 程 之 一, 在 我 国 高 等 院 校 中 的 开 设 有 四 十 多 年 的 历 史 但 直 到 1995 年 沈 阳 药 科 大 学 熊 宗 贵 教 授 的 发 酵 工 艺 原 理 教 材 ( 药 学 类 主 编 : 陈 今 朝 长 江 师 范 学 院 生 命 科 学 与 技 术 实 验 教 学 中 心 2010 年 6 月 前 言 发 酵 工 艺 学 是 生 物 工 程 及 其 相 关 专 业 的 主 要 课 程 之 一, 在 我 国 高 等 院 校 中 的 开 设 有 四 十 多 年 的 历 史 但 直 到 1995 年 沈 阳 药 科 大 学 熊 宗 贵 教 授 的 发 酵 工 艺 原 理 教

Διαβάστε περισσότερα

分 的 理 解 和 把 握, 对 基 础 知 识 多 回 顾 多 记 忆 北 京 新 东 方 学 校 优 能 中 学 高 中 理 综 项 目 3. 流 式 细 胞 仪 可 根 据 细 胞 中 DNA 含 量 的 不 同 对 细 胞 分 别 计 数 研 究 者 用 某 抗 癌 药 物 处 理 体 外

分 的 理 解 和 把 握, 对 基 础 知 识 多 回 顾 多 记 忆 北 京 新 东 方 学 校 优 能 中 学 高 中 理 综 项 目 3. 流 式 细 胞 仪 可 根 据 细 胞 中 DNA 含 量 的 不 同 对 细 胞 分 别 计 数 研 究 者 用 某 抗 癌 药 物 处 理 体 外 北 京 市 2015 年 高 考 理 综 试 题 逐 题 解 析 北 京 新 东 方 优 能 中 学 高 中 理 综 项 目 1. 乙 肝 疫 苗 的 有 效 成 分 是 乙 肝 病 毒 的 一 种 抗 原, 接 种 该 疫 苗 后, 人 体 会 产 生 相 应 抗 体 该 抗 体 A. 由 T 淋 巴 细 胞 产 生 B. 可 与 多 种 抗 原 结 合 C. 可 裂 解 乙 肝 病 毒 D. 可

Διαβάστε περισσότερα

的 浓 度 为 0.1125 mol/ L. 7. 痕 量 Au 3+ 的 溶 液 在 盐 酸 介 质 中 能 被 阴 离 子 交 换 树 脂 交 换 而 得 到 富 集, 这 时 Au 3+ 是 以 AuCl 4 - 形 式 被 交 换 到 树 脂 上 去 的 8. 将 Fe 3+ 和 Al 3+

的 浓 度 为 0.1125 mol/ L. 7. 痕 量 Au 3+ 的 溶 液 在 盐 酸 介 质 中 能 被 阴 离 子 交 换 树 脂 交 换 而 得 到 富 集, 这 时 Au 3+ 是 以 AuCl 4 - 形 式 被 交 换 到 树 脂 上 去 的 8. 将 Fe 3+ 和 Al 3+ 二 填 空 题 原 子 吸 收 1. 空 心 阴 极 灯 是 一 种 ( 锐 性 ) 光 源, 它 的 发 射 光 谱 具 有 ( 谱 线 窄 强 度 大 ) 特 点 当 灯 电 流 升 高 时, 由 于 ( 自 吸 变 宽 热 变 宽 ) 的 影 响, 导 致 谱 线 轮 廓 ( 变 宽 ), 测 量 灵 敏 度 ( 下 降 ), 工 作 曲 线 ( 线 性 关 系 变 差 ), 灯 寿 命 (

Διαβάστε περισσότερα

第一章 总 则

第一章 总 则 佛 山 市 高 明 贝 斯 特 陶 瓷 有 限 公 司 年 生 产 800 万 平 方 米 墙 地 砖 改 扩 建 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 报 批 稿 ) 建 设 单 位 : 佛 山 市 高 明 贝 斯 特 陶 瓷 有 限 公 司 评 价 单 位 : 荆 门 市 环 境 科 学 研 究 院 2015 年 5 月 第 2 页 第 3 页 目 录 前 言... 1 环 境 影 响 评 价

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130332D322DA5FEB0EABEC7B4FA2DA6DBB54DA6D2ACECB8D5C344>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130332D322DA5FEB0EABEC7B4FA2DA6DBB54DA6D2ACECB8D5C344> 第 1 頁 3-2 學 測 自 然 考 科 第 壹 部 分 ( 占 80 分 ) 一 單 選 題 ( 占 56 分 ) 說 明 : 第 1 題 至 第 28 題, 每 題 均 計 分 每 題 有 n 個 選 項, 其 中 只 有 一 個 是 正 確 或 最 適 當 的 選 項, 請 畫 記 在 答 案 卡 之 選 擇 題 答 案 區 各 題 答 對 者, 得 2 分 ; 答 錯 未 作 答 或 畫

Διαβάστε περισσότερα

女性美容保健(四).doc

女性美容保健(四).doc ...1...4...6...8...9...10... 11...12...13...15...18...20...21...22...26...33...39...43 I II...47...52...53...59...60...63...65...68...69...71...73 1.5 ml...78...79...85...88...90...94...95...97...98...

Διαβάστε περισσότερα

1 Cu S CuFeS Cu O Cu (OH ) CO 3 Ag S AgCl Cu (I) FeS,CuCO 3.Cu(OH),Cu (I) S ( ) ( ) 76.3% 6

1 Cu S CuFeS Cu O Cu (OH ) CO 3 Ag S AgCl Cu (I) FeS,CuCO 3.Cu(OH),Cu (I) S ( ) ( ) 76.3% 6 1 Cu S CuFeS Cu O Cu (OH ) CO 3 Ag S AgCl Cu (I) FeS,CuCO 3.Cu(OH),Cu (I) S ( ) ( ) 76.3% 6 1 1 Cu Au (n-1)d 10 ns 1 1 3 1 1 3 IA IIA IB IIB s 1 IB IA ds 18 IA IIA 8 3 Cu Au 4 1 ZnS ZnCO 3 ( )HgS 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 3604 藍色狂想.doc

Microsoft Word - 3604 藍色狂想.doc 2014 高 雄 市 立 第 54 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 科 ( 類 ) 別 : 生 活 與 應 用 科 學 組 別 : 高 中 組 作 品 名 稱 : 藍 色 狂 想 關 鍵 字 : 藍 晒 圖 裝 置 藝 術 赤 血 鹽 編 號 :3604 目 錄 摘 要 p1 壹 研 究 動 機 p2 貳 研 究 目 的 p2 參 研 究 設 備 及 器 材 p3 肆 研 究

Διαβάστε περισσότερα

福 建 省 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 适 用 于 工 业 型 建 设 项 目 ) 项 目 名 称 车 用 尿 素 溶 液 汽 车 防 冻 液 生 产 项 目 建 设 单 位 ( 盖 章 ) 聚 蓝 ( 厦 门 ) 环 保 科 技 有 限 公 司 法 人 代 表 ( 盖 章 或 签 字 ) 陈 文 辉 联 系 人 陈 文 辉 联 系 电 话 18060960167 邮 政 编 码

Διαβάστε περισσότερα

校园之星

校园之星 CO Na HCO AL SO Na SO Al O H SiO C H O CO H O CH CH Cl KClO KCl O P O P O MgCO MgCO AgI Fe O H gs PbS PbCO Pb O H H S PbS CO H O PbS H O PbSO H O CuS Cu S CuCO Ca O H CoCl H O CoCl H O born to

Διαβάστε περισσότερα

电 化 电 化 学 学 第 2 讲 原 电 池 一 教 学 目 标 理 解 原 电 池 的 工 作 原 理 并 正 确 书 写 电 极 反 应 和 总 反 应 方 程 式 知 识 导 航 构 造 条 件 构 造 及 工 作 原 理 工 作 原 理 燃 料 电 池 原 电 池 电 极 反 应 及 现

电 化 电 化 学 学 第 2 讲 原 电 池 一 教 学 目 标 理 解 原 电 池 的 工 作 原 理 并 正 确 书 写 电 极 反 应 和 总 反 应 方 程 式 知 识 导 航 构 造 条 件 构 造 及 工 作 原 理 工 作 原 理 燃 料 电 池 原 电 池 电 极 反 应 及 现 www.xdf.cn 1 电 化 电 化 学 学 第 2 讲 原 电 池 一 教 学 目 标 理 解 原 电 池 的 工 作 原 理 并 正 确 书 写 电 极 反 应 和 总 反 应 方 程 式 知 识 导 航 构 造 条 件 构 造 及 工 作 原 理 工 作 原 理 燃 料 电 池 原 电 池 电 极 反 应 及 现 象 常 规 电 池 新 型 电 池 综 合 训 练 二 教 学 重 点 和

Διαβάστε περισσότερα

目 录

目 录 国 网 北 京 市 电 力 公 司 2014 年 电 力 市 场 交 易 信 息 报 告 国 网 北 京 市 电 力 公 司 二 〇 一 五 年 一 月 目 录 一 电 力 市 场 需 求 信 息 1 ( 一 ) 电 力 市 场 环 境 1 ( 二 ) 电 力 消 费 情 况 1 二 电 力 市 场 供 应 信 息 2 ( 一 ) 电 网 建 设 及 运 行 情 况 2 ( 二 ) 电 厂 发 电

Διαβάστε περισσότερα

1 () 2303 1737 1528 853 90 1991 2241 1178. 3 1157 1253 910 1122 1234 542 1278. 3 1144 1530 1005 934 648 213() 1705 720 859 2035 1649 1307 1210 120 487 227 1066 615 964 5 1039 1448 1015 1062 3 791 1258.

Διαβάστε περισσότερα

2007

2007 77 266071 http / /www. qdpub. com 13335059110 0532 85814750 85814611-8664 2006 9 7 2006 9 7 16 787mm 1092mm 7. 5 190 ISBN 7-5436 - 2241-6 7. 50 0532 85814926 0532 85814611-8628 2007 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

科展初稿_0317(原始檔).doc

科展初稿_0317(原始檔).doc 倒 不 出 來 的 果 汁 探 討 果 汁 變 果 凍 的 原 因 及 生 活 上 的 應 用 摘 要 打 果 汁 自 行 飲 用 在 民 眾 的 生 活 中 極 其 常 見, 但 為 增 加 果 汁 的 營 養 價 值 和 口 感 常 會 依 個 人 的 偏 好 加 入 水 果 以 外 的 成 份, 如 在 果 汁 中 加 入 奶 粉, 則 會 使 果 汁 發 生 結 凍 的 現 象, 針 對 結

Διαβάστε περισσότερα

實 驗 室 安 全 規 定 1. 在 實 驗 室 不 准 配 戴 隱 形 眼 鏡 2. 切 忌 在 實 驗 室 裡 嘻 笑 辱 罵 3. 上 課 期 間 不 得 隨 意 離 開 實 驗 室, 或 在 實 驗 室 外 從 事 非 相 關 事 務 4. 不 可 將 食 物 飲 料 帶 入 實 驗 室 或

實 驗 室 安 全 規 定 1. 在 實 驗 室 不 准 配 戴 隱 形 眼 鏡 2. 切 忌 在 實 驗 室 裡 嘻 笑 辱 罵 3. 上 課 期 間 不 得 隨 意 離 開 實 驗 室, 或 在 實 驗 室 外 從 事 非 相 關 事 務 4. 不 可 將 食 物 飲 料 帶 入 實 驗 室 或 彰 化 縣 私 立 正 德 高 級 中 學 生 物 化 學 實 驗 室 實 驗 手 冊 ( 二 ) 班 級 : 座 號 : 姓 名 : 實 驗 室 安 全 規 定 1. 在 實 驗 室 不 准 配 戴 隱 形 眼 鏡 2. 切 忌 在 實 驗 室 裡 嘻 笑 辱 罵 3. 上 課 期 間 不 得 隨 意 離 開 實 驗 室, 或 在 實 驗 室 外 從 事 非 相 關 事 務 4. 不 可 將 食

Διαβάστε περισσότερα

) 1 : (1) ZR4-6 (2) 1 000ml 6 6 1 000mL :,, (3) : Al2 ( SO4 ) 3103050607080mg/ L (4) ZR4-6 ( ),, (5),, 2 (6) 500r/ min 30s, 150r/ min 5 min, 80r/ min

) 1 : (1) ZR4-6 (2) 1 000ml 6 6 1 000mL :,, (3) : Al2 ( SO4 ) 3103050607080mg/ L (4) ZR4-6 ( ),, (5),, 2 (6) 500r/ min 30s, 150r/ min 5 min, 80r/ min (1), (2),,,,, :,, ; ;, : 4 1000mL, 2 ; 1000mL, 100mL, 10mL, 2mL,,,,, ph, : Al2 ( SO4 )3 ; FeCl3 6 ; 2 ; 2 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ) 1 : (1) ZR4-6 (2) 1 000ml 6 6 1 000mL :,, (3) : Al2 ( SO4 ) 3103050607080mg/

Διαβάστε περισσότερα

实验室安全手册.doc

实验室安全手册.doc 序 言 欢 迎 您 进 入 实 验 室 进 行 科 学 的 探 索 和 创 新 的 尝 试 为 了 保 证 您 在 实 验 室 学 习 顺 利, 确 保 保 证 在 实 验 过 程 中 的 安 全, 请 您 务 必 仔 细 阅 读 实 验 室 安 全 手 册 本 手 册 基 于 以 人 为 本 的 原 则, 从 使 用 者 的 角 度 提 出 做 好 自 身 防 护 的 措 施, 指 明 安 全 的

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 0 目录及封面1.doc

Microsoft Word - 0 目录及封面1.doc 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 6 万 吨 / 年 多 聚 甲 醛 及 配 套 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 本 ) 建 设 单 位 : 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 环 评 单 位 : 四 川 省 环 境 保 护 科 学 研 究 院 二 〇 一 四 年 一 月 本 报 告 为 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 6 万 吨 / 年 多 聚 甲 醛 及 配 套

Διαβάστε περισσότερα

1 ( CIP) /,. :, ISBN X753 CIP ( 2005 ) : : : : /

1 ( CIP) /,. :, ISBN X753 CIP ( 2005 ) : : : : / ( 50474050) ( 20040533011) 1 ( CIP) /,. :, 2005. 12 ISBN 7-81105-260-1............. X753 CIP ( 2005 ) 151885 : : 410083 : 0731-8876770 : 0731-8710482 880 1230 1 /32 11. 25 277 2006 3 1 2006 3 1 ISBN 7-81105-260-1

Διαβάστε περισσότερα

第六章 肠梗阻

第六章 肠梗阻 第 六 章 肠 梗 阻 第 一 节 概 述 肠 内 容 物 不 能 顺 利 通 过 肠 道, 称 为 肠 梗 阻 肠 梗 阻 是 外 科 常 见 的 急 腹 症 之 一, 诊 断 困 难, 发 展 快 病 情 重, 常 需 急 症 处 置 仅 次 于 急 性 阑 尾 炎, 胆 道 疾 病, 占 第 三 位 病 情 严 重 的 绞 窄 性 肠 梗 阻 的 死 亡 率 仍 达 10% 左 右 一 分 类

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 75413980_4

Microsoft Word - 75413980_4 中 国 资 产 管 理 业 翘 首 等 待 修 订 后 的 证 券 投 资 基 金 法 及 配 套 法 规 的 施 行 2012 年 12 月 28 日, 业 内 期 盼 已 久 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 新 基 金 法 ) 修 订 通 过, 自 2013 年 6 月 1 日 起 施 行 为 了 支 持 新 基 金 法 的 实 施, 有 关 监 管 部 门, 主

Διαβάστε περισσότερα

郑州大学(下).doc

郑州大学(下).doc ...1...10 ( )...12...14...18...20...24...26...30...33...37...39...42...45...48...52...53 I ...57...63...65...74...82...84...85...87...91...95...97... 101... 103... 106... 109... 115... 124... 126... 128

Διαβάστε περισσότερα

厨房小知识(六)

厨房小知识(六) ...1...1...2...2...4...6...7...8...9...10...13...14...17...18...20...20...21...23...24...24...26...27...28 I II...31...32...32...35...36...39...40...41...41...42...43...44...47?...49...50...52...53...54...54...60...67...68...69

Διαβάστε περισσότερα

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理 目 党 政 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 委 理 论 中 心 组 学 习 制 度...1 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 教 职 工 政 治 理 论 学 习 制 度...4 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 责 任 制 实 施 办 法 ( 试 行 )...6 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 暂 行 规 定...18

Διαβάστε περισσότερα

2005 2005 12

2005  2005 12 2005 2005 http://www.nsfc.gov.cn 2005 12 2005...1 1-1 2005...1 1-2 2005...2 1-3 2005...5 1-4 2005...6 1-5 2005...7 1-6 2005...8 1-7 2005...9 1-8 2005...10 1-9 2005 200...11 1-10 2005...21 1-11 2005...61

Διαβάστε περισσότερα

游戏攻略大全(五十).doc

游戏攻略大全(五十).doc I...1...2...18...32...37...39...40...40...41...41...41...42...42...42...43...44...44...44...45...45...45...46 ...46...46...47...47...47...47...48...48...48...49...51...72...80...82...85...86...91...94...97

Διαβάστε περισσότερα

金融英语证书考试大纲

金融英语证书考试大纲 金 融 英 语 证 书 考 试 大 纲 第 一 部 分 考 试 说 明 一 考 试 目 的 金 融 英 语 证 书 考 试 是 国 家 级 行 业 性 专 业 外 语 水 平 考 试, 旨 在 通 过 统 一 的 标 准 化 考 试 程 序 和 测 试 标 准, 为 中 国 金 融 业 提 供 金 融 英 语 水 平 行 业 参 考 标 准, 测 试 并 认 定 应 试 人 员 的 金 融 英 语

Διαβάστε περισσότερα

I...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...12...13...14...16...17...18...20...21...22...23...25...26...27...28...30 II...31...33...34...35...37...38...39...41...43...44...45...47...49...50...52...54...55...56...57...59...60...61...62...63...64...65

Διαβάστε περισσότερα

健康知识(二)

健康知识(二) I...1...6...7...8...10...12...14...15...17...19...22...26...28...29...30...31...32...34...36...37...38...39...40 II...41...42...43...46 7...47...48...49...53...55...56...57...58...60...66...67...68...69...69...70...73...73...74...75...78...79...79

Διαβάστε περισσότερα

中南财经大学(二).doc

中南财经大学(二).doc 2004...1...3 2004...5...9 2004...10 2004...13...16...18...19...23...35...39...42...44...46...50 I ...53...54 ( )...57...58...62... 121... 124... 149 ( )... 151... 152... 154... 157... 158... 159... 163...

Διαβάστε περισσότερα

广西大学(一).doc

广西大学(一).doc .....1... 11...14...15...16...17...19...19...22 ( )...30 ( )...32...34...39...44 ( )...63...64...67...69 I ...75...77...79...81...87 ( )...88...92...93...95...98... 100... 104... 114... 116... 124 ( )...

Διαβάστε περισσότερα

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学 济 南 大 学 泉 城 学 院 2014 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 前 言 济 南 大 学 泉 城 学 院 是 国 家 教 育 部 和 山 东 省 人 民 政 府 正 式 批 准 成 立, 实 施 本 科 层 次 学 历 教 育 的 综 合 性 高 等 院 校 自 2005 年 建 校 以 来, 学 院 依 托 济 南 大 学 雄 厚 的 办 学 实 力, 坚 持 以 学 生

Διαβάστε περισσότερα

山东大学(一).doc

山东大学(一).doc ...1...8...23...27...30 ( )...33...36...40...44...46...52 ( )...53...54...54 I ...55...56...58...59...60 ( )...63...75...88...92...99 ( )... 110... 118... 138... 142... 148 ( )... 152 2004 2006... 156

Διαβάστε περισσότερα

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 周 秋 婷 李 忆 萍 徐 如 雪 何 雯 技 术 编 辑 : 李 雅 清 曹 纯 纯 薛 莞 陈 敏

Διαβάστε περισσότερα

最新文物管理执法全书(十四).doc

最新文物管理执法全书(十四).doc I...1...3...5...8...12...15...19...23...25...28...30...34...37...39...43...47...50...52...55...59...60...63...67...70 ...75...79...82...83...85...90...92...95...99... 103... 106... 113... 117... 119...

Διαβάστε περισσότερα

园林常识(二).doc

园林常识(二).doc I...1...1...1...2...32...33...36...38...41...42...43...43...43...44...45...45...46...48...49...56...62...65 ...68...77...84...98... 103 :... 104... 105 :... 107 :... 109... 110...111... 126... 127... 130

Διαβάστε περισσότερα

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重 目 錄 前 言 i 童 年 1 關 於 肥 肉 的 歷 史 記 憶 ( 節 錄 ) 7 疲 民 15 水 邊 的 文 字 屋 23 海 邊 的 屋 29 紅 葫 蘆 37 追 隨 永 恆 ( 草 房 子 代 跋 一 ) 53 因 水 而 生 草 房 子 寫 作 札 記 59 書 香 人 家 73 朗 讀 的 意 義 79 知 無 涯, 書 為 馬 85 讀 是 誰 91 給 孩 子 講 課 文 學

Διαβάστε περισσότερα

湖 南 科 技 大 学

湖 南 科 技 大 学 I 目 录 第 一 章 2015 年 度 培 训 概 况 1 1 基 本 情 况 1 1.1 项 目 申 报 情 况 1 1.2 项 目 实 施 情 况 3 1.3 学 员 来 源 情 况 5 1.4 项 目 经 费 情 况 7 2 组 织 管 理 9 2.1 学 校 设 立 培 训 项 目 实 施 工 作 领 导 小 组 9 2.2 施 训 学 院 设 立 项 目 实 施 办 公 室 9 3 培

Διαβάστε περισσότερα

上海外国语大学(二).doc

上海外国语大学(二).doc ...1...3...4...9...10 ( )... 11...12...16...31...33...34...50...56...58...60...62 I II...63...65...68...74...75...75...76...76...78...87...92...96 ( )...96 ( )...97 ( )...98 ( )...99... 100 ( )... 101

Διαβάστε περισσότερα