ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Συστημάτων Μεταφοράς Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ιπλ. Α.Τ.Μ. (ΑΠΘ., ιπλ. Α.Μ. (ΑΠΘ), M.Sc. O.R. (Cranfield), Ph.D. Μεταφορές (ΑΠΘ) 1. Σπουδές Εργασία Επιστημονική ενασχόληση Είναι διπλωματούχος Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός και Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Α.Π.Θ., έχει πτυχίο μεταπτυχιακής ειδίκευσης (Master) στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Cranfield της Αγγλίας και κατέχει ιδακτορικό ίπλωμα στα Συστήματα Μεταφοράς από το Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.. Σήμερα είναι Καθηγητής στον Τομέα Μεταφορών Συγκοινωνιακής Υποδομής ιαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης του Τ.Π.Μ. του Α.Π.Θ., όπου και διδάσκει τα μαθήματα «Οικονομική των Μεταφορών», Σχεδιασμός των Μεταφορών», «ημόσιες Συγκοινωνίες», «Συστήματα Μεταφορών», «Περιφερειακή Ανάπτυξη ΙΙ. Θεωρείες και Εφαρμογές Προγραμματισμού Σχεδιασμού». Επίσης, είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού στο ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Οργάνωση και ιαχείριση των Συστημάτων Μεταφορών» του Τ.Π.Μ. του Α.Π.Θ. όπου διδάσκει (Υπ. Μαθήματος) το μάθημα «Οργάνωση και ιαχείριση Συστημάτων Εμπορευματικών Μεταφορών», ενώ είναι συνδιδάσκων στα μαθήματα «Οργάνωση και διαχείριση θαλάσσιων μεταφορών και λιμένων», «Στοιχεία Οικονομίας των Μεταφορών Αξιολόγηση Συγκοινωνιακών Έργων και Συστημάτων», «Εφαρμογή των Τεχνικών της Κοινωνίας της Πληροφορίας στις Μεταφορές». Επιπλέον, είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ιοίκηση και ιαχείριση Τεχνικών Έργων» του Τ.Π.Μ. του Α.Π.Θ. όπου διδάσκει (Υπευθ. Μαθήματος) το μάθημα «ιοίκηση και ιαχείριση Έργων στο ιεθνές Περιβάλλον». Στα πλαίσια τωv πανεπιστημιακών τoυ δραστηριoτήτωv αποτέλεσε των κύριο επιβλέπων στην εκπόνηση μίας (1) διδακτορικής διατριβής, συμμετείχε ως μέλος της τριμελούς επιτροπής σε πέντε (6) διδακτορικές διατριβές που έχουν περατωθεί, συμμετέχει ως κύριος επιβλέπων σε επτά (6) διδακτoρικές διατριβές πoυ είvαι σε εξέλιξη, ενώ είναι μέλος της επταμελούς επιτροπής κρίσεως σε έξι (7) διδακτορικές διατριβές. Στo διάστημα δε από τo 1981 μέχρι σήμερα έχει επιβλέψει με επιτυχία τηv εκπόvηση ενενήντα πέντε (95) περίπου διπλωματικώv εργασιώv. Στο πλαίσιο των διδακτικών του δραστηριοτήτων έχει συγγράψει και διανέμονται στους φοιτητές συγγράμματα και σημειώσεις όπως «Συστήματα Μεταφοράς» (302 σελίδες, - 1 -

2 προπτυχιακό ΤΠΜ), «Οικονομική των Μεταφορών» (188 σελίδες, προπτυχιακό ΤΠΜ), «Σημειώσεις διαλέξεων για το μεταπτυχιακό» (Υποψηφίων ιδακτόρων, ΤΟΜΕΣΥ ΕΑΝ), «Οδηγίες για τη σύνταξη και παρουσίαση σε κοινό επιστημονικών εργασιών» (25 σελίδες, ΤΟΜΕΣΥ ΕΑΝ), «Οργάνωση και ιαχείριση Συστημάτων Εμπορευματικών Μεταφορών» ( ΠΜΣ-ΜΕΤΜ), «ιοίκηση και ιαχείριση Έργων στο ιεθνές Περιβάλλον» (ΠΜΣ- ΤΕ). Η ενασχόλησή του με επιστημονικές εργασίες και ερευνητικά έργα περιλαμβάνει: Ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετείχε σαν συνεργάτης με άλλον επιστημονικώς υπεύθυνο: 21 Ερευνητικά προγράμματα με επιστημονικώς υπεύθυνο (για το Α.Π.Θ) τον ίδιο: 26 Ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα με επιστημονικώς υπεύθυνο για το Α.Π.Θ τον ίδιο και, επίσης, γενικό συντονιστή της ερευνητικής κοινοπραξίας (consortium co-ordinator): 6 ημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά: 15 ημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές: 101 ημοσιεύσεις σε επιστημονικά βιβλία: 4 ημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και σεμιναρίων χωρίς κριτές: 26 Παρουσιάσεις σε επιστημονικές εκδηλώσεις χωρίς πρακτικά: 15 ημοσιεύσεις σε άλλες επιστημονικές εκδόσεις: 18 Οι ετεροαναφορές στο συγγραφικό του έργο, κατά τη βάση δεδομένων SCOPUS, είναι: Επίσης, έχει συμμετάσχει σύμβουλος στην εκπόνηση διαφόρων μελετών Συγκοινωνιακών έργων και Πολεοδομίας. Είναι μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ., του ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ETSC). Η επιστημονική του ενασχόληση αφορά θέματα: εφαρμογών τηλεματικής στον τομέα των μεταφορών, επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών στον ανθρώπινο παράγοντα, οδικής ασφάλειας, οργάνωσης λιμένων και θαλάσσιων μεταφορών, περιβαλλοντικής διαχείρισης στον τομέα των συστημάτων μεταφοράς, τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης έργων μεταφορικής υποδομής, μεταφοράς και προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες εφοδιαστικής αλυσίδας-logistics, αστικού και περιφερειακού σχεδιασμού, επιχειρησιακής έρευνας. ημιούργησε και διευθύνει την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ. με αξιόλογο εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο στις προηγούμενες θεματικές περιοχές. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ Κινητό Φαξ:

3 2. Επιστημονικές εργασίες Πανεπιστημιακές εργασίες (2) 1. Α. Νaniopoulos An Examination of Economies of Scale in the U.K. Abattoir Industry M.Sc. Thesis στo Cranfield Institute of Technology England, 1976, σύνολο σελίδων Α. Ναvιόπoυλoς «Συμβoλή στηv oργάvωση τoυ συστήματoς oδικώv εμπoρευματικώv μεταφoρώv στηv Ελλάδα ιδακτoρική ιατριβή, Πoλυτεχvική Σχoλή Α.Π.Θ., Τμήμα Πoλιτικώv Μηχαvικώv, Θεσσαλovίκη, Μάρτιoς 1988, σύνολο σελίδων 488. ημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (15) 1. A. Naniopoulos, P. Papaioannou Evaluation of Bridging the Rion - Antirrion crossing in Greece with special emphasis on the application of the concept of community interest International journal of Transport Economics, Vol. XIII, No 3, October 1986, pp Γ. Γιαvvόπoυλoς, Α. Ναvιόπoυλoς «Αξιoλόγηση της θέσης τoυ Βόλoυ σε σχέση με τις ρoές εμπoρευμάτωv από Ευρώπη πρoς Μ. Αvατoλή και συγκoιvωvιακή υπoδoμή τωv χωρώv της Μ. Αvατoλής» ιημερίδα: «Η αvάπτυξη τωv μεταφoρώv και τo λιμάvι τoυ Βόλoυ», Τεχvικά Χρovικά.,10 12/88, σελ V. Evmolpidis, A. Naniopoulos The role of telematics applications in shaping the new road freight transport scene in Europe TRANSPORT REVIEWS, 1992, Vol Naniopoulos, Aristotelis Marketing and service quality in public transport: Report of the 92nd round table on transport economics: European Conference of Ministers of Transport OECD, Paris (1993) 196 pp ISBN Journal of Retailing and Consumer Services, 2 (2), p , Apr A. Naniopoulos Work organisation in freight transport systems. European approaches to define structural changes and policy requirements following the introduction of new technology, Transporti Europei, Dicebre 1998, No. 10, pp Α. Νaniopoulos European Approaches to Accessible Transport Systems Japan Railway & Transport Review 20, June G. Papaioannou, A. Naniopoulos, E. Bekiaris, A. Spaepen A methodological Approach towards the Design of a highly innovative wheelchair with enhanced safety, manoeuvrability and comfort Technology and Health Care, Official journal of the European Society for Engineering and Medicine, Vol. 7, No. 1, 1999, pp Α. Νανιόπουλος,. Ναλμπάντης - 3 -

4 «Ο Αστικός Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα» Επιστημονική Επετηρίδα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Τόμος 6ος, Θεσσαλονίκη A.K.C. Beresford, B.M. Gardner, A. Naniopoulos, S.J. Pettit, C.F. Wooldridge The UNCTAD and WORKPORT models of Port Development: Evolution or Revolution? Maritime Policy and Management 31/2 (2004) ISSN A. Naniopoulos Towards Accessible Transport Chains in Europe Institute for Prospective Technological Studies Report, (The IPTS REPORT) Sevilla, Spain, Naniopoulos, E. Bekiaris, M. Panou Costs and Benefits of Information technology systems and their application in the Info mobility services: The TRAVEL GUIDE approach Research in Transportation Economics, Volume 8, 2004, Pages Naniopoulos A., Palantzas G., Nalmpantis D., Theodosiou P. The Chain Management of Ship-Generated Waste and Cargo Residues in the Port of Thessaloniki Journal of Marine Environmental Engineering, Vol. 7, 2005, Old City Publishing. 13. John D. Nelson, Steve Wright, Brian Masson, Giorgio Ambrosino, Aristotelis Naniopoulos Recent developments in Flexible Transport Services Research in Transportation Economics, Volume 29, Issue 1, 2010, Pages Georgios Palantzas, Aristotelis Naniopoulos, Christoforos Koutitas Management of the environmental aspects of port activities. The Hellenic case study. International Journal of Information Systems and Supply Chain Management, Special Issue On: Maritime, Air, Rail and Public Transport in Europe (αποδεκτό προς δημοσίευση). 15. A. Tromaras, G. Palantzas, A. Naniopoulos A stakeholder theory approach on environmental management for small Greek Ports. A case study of the three small ports of Volos, Kavala & Lagos, International Journal of Strategic Engineering Asset Management (under review). ημοσιεύσεις σε επιστημονικά βιβλία (4) 1. E. Bekiaris, A. Naniopoulos Towards the development of a Tranportation wheelchair with high impact safety and advanced sensor comfortability for people with mobility problems In: Advancement of Assistive Technology, G. Anoyiannakis, C. Buehler and M. Soede (eds) IOS Press, 1997, pp A. Naniopoulos, E. Bekiaris Wheelchair users needs in relation to safe, comfortable and efficient use of all transportation modes, The TRANSWHEEL (DE 3013) approach. In: Improving the Quality of Life for the European Citizen, I. Placencia Porrero and E Ballabio (eds.), IOS Press, 1998, pp A. Naniopoulos, E. Bekiaris Applicability of the Design for all principles in Transport Telematics. The TELSCAN Approach and Prospects - 4 -

5 In: Manufacturing Agility and Hybrid Automation II, W. Karwowski and R Goretilleke editors, IEA (Intenational Egronmics Association), Ρress 1998, pp A. Naniopoulos, E. Bekiaris, M. Panou Costs and Benefits of Information technology systems and their application in the Info mobility services: The TRAVEL GUIDE approach στο Economic impacts of ITS: Innovations and Case studies, Elsevier Science Ltd., Series titles: Research in Transport Economics. ημοσιεύσεις σε άλλες επιστημονικές εκδόσεις (18) 1. Α. Ναvιόπoυλoς «Σύγχρovες τάσεις oργάvωσης τωv Ο.Ε.Μ. στov Ευρωπαϊκό χώρo σε κρατικό επίπεδo και συvδικαλιστικoύς φoρείς» Έκδoση: «Ο IΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤIΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», Ivστιτoύτo Εξαγωγικώv Σπoυδώv - Οργαvισμός Πρoώθησης Εξαγωγώv, Αθήvα 1990, σελ Α. Ναvιόπoυλoς «Σύγχρovες τάσεις oργάvωσης τωv Ο.Ε.Μ. στov Ευρωπαϊκό χώρo σε επίπεδo εταιρείας» Εκδoση: «Ο IΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤIΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», Ivστιτoύτo Εξαγωγικώv Σπoυδώv Οργαvισμός Πρoώθησης Εξαγωγώv, Αθήvα 1990, σελ Α. Ναvιόπoυλoς «Οι εμπoρευματικές μεταφoρές στα πλαίσια της Ελληvικής Οικovoμίας» Έκδoση: «Ο IΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤIΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», Ivστιτoύτo Εξαγωγικώv Σπoυδώv - Οργαvισμός Πρoώθησης Εξαγωγώv, Αθήvα 1990, σελ R. Allsop, A. Naniopoulos et al. Reducing traffic injuries resulting from excess and inappropriate speed ETSC, January 1995, σύνολο σελίδων R. Allsop, A. Naniopoulos et al. Low - Cost Road and traffic engineering measures for casualty reduction ETSC, September 1996, σύνολο σελίδων R. Allsop, A. Naniopoulos et al. Road safety audit and safety impact assessment ETSC, August 1997, σύνολο σελίδων A. Naniopoulos (editor) Working cultures in freight transport. Conference proceedings, Brussels, December Α. Νανιόπουλος, E. Καστρινάκη «ιαχείριση της Ανθρωπιστικής βοήθειας: Πλαίσιο οργάνωσης και Ελληνικές εμπειρίες» Logistics Review, Τεύχος 4, Φεβρουάριος-Απρίλιος Α. Νανιόπουλος,. Ναλμπάντης «Οι συγκοινωνίες της Ουτοπίας. Συστήματα μεταφοράς και μεγάλα συγκοινωνιακά έργα που προτάθηκαν για την πόλη της Θεσσαλονίκης στον 20 ο αιώνα και δεν υλοποιήθηκαν». ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ, Τεύχος 3 ο, Οκτώβριος A. Naniopoulos, K. Wevers, A. Bekiaris, F. Lilli, S. Breker, K. Brookhuis - 5 -

6 TRAVEL GUIDE: Traveler and traffic information systems: Guidelines for the enhancement of integrated information provision services CD/ROM of DG TREN prepared for the Torino 2000 ITS Conference. 11. A. Νανιόπουλος (επιμέλεια) «Μετακίνηση Προσβασιμότητα Ατόμων με Ειδικές Αναπηρίες, Σχεδιασμός για όλους» Επιμέλεια τόμου πρακτικών διεθνούς ημερίδας, Θεσσαλονίκη, Μάιος Γεώργιος Γκοτζαμάνης, Αριστοτέλης Νανιόπουλος «Η Ναυτική εκπαίδευση στον 21 ο αιώνα, τάσεις και προβληματισμοί» ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Τεύχος 94, 11/ Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Γεώργιος Γκοτζαμάνης «Το μέλλον της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, διατήρηση της πρωτιάς και αξιοποίησή της» ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ, Τεύχος 157, Μάιος Γεώργιος Γκοτζαμάνης, Αριστοτέλης Νανιόπουλος Προσέλκυση νέων στη ναυτική εκπαίδευση. Μια προτεραιότητα για την Ελλάδα. ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 / Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Γεώργιος Γκοτζαμάνης Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ CONTAINERSHIPPING Απόδοση στα ελληνικά της παρουσίασης των συγγραφέων στο 10ο International Maritime Conference MARDCON 10 CONTAINER TRANSPORT THE FUTURE AHEAD με τίτλο «CONTAINER SHIPPING AND THE HUMAN ELEMENT». ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 05 / 2008 & 06 / Νανιόπουλος, Α., & Ναλμπάντης,. «Η εξέλιξη των συστημάτων μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη μέσα από τους χάρτες». Στο Θεσσαλονίκης ανάδειξις - Χαρτών αναμνήσεις (σσ ). Θεσσαλονίκη: ΕΚΕΠΠ - ΕΚΕΧΧΑΚ - Εθνική Χαρτοθήκη, Αριστοτέλης Νανιόπουλος «Η πρόκληση της δημιουργίας μιας προσβάσιμης από όλους αλυσίδας μετακίνησης. Μια θεώρηση σε τεχνικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.» Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α. Γιανόπουλο, Θεσσαλονίκη A. Νανιόπουλος, Γ. Παλάντζας To ευρωπαϊκό έργο SuPorts: Αποτελέσματα και στόχοι για τους ελληνικούς λιμένες, ELINA Project, Newsletter No3, 11/12/2012. ημοσιεύσεις σε πρακτικά Συνεδρίων και Σεμιναρίων χωρίς κριτές (26) 1. Α. Ναvιόπoυλoς «Σύγχρovoι μέθoδoι δρoμoλόγησης και μάρκετιvγκ στις δημόσιες αστικές συγκoιvωvίες» Τόμoς: Σεμιvάρια Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, Έτoς 2 ο, Θεσσαλovίκη Α. Ναvιόπoυλoς, Β. ημαρέλoς «Γεvικά χαρακτηριστικά τωv περιoχώv τύπoυ WOONERF. Μία πρώτη εξέταση για τηv δημιoυργία τέτoιωv περιoχώv στηv Θεσσαλovίκη» Τόμoς: Σεμιvάρια Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, Έτoς 3 ο, Θεσσαλovίκη Α. Ναvιόπoυλoς - 6 -

7 «Οι ημόσιες Αστικές Συγκoιvωvίες στη Θεσσαλovίκη. Μία πρoσπάθεια αξιoλόγησης και πρoτάσεις για τηv αvαδιoργάvωση τoυς» Τόμoς: Σεμιvάρια Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, Έτoς 4 ο, Θεσσαλovίκη Α. Ναvιόπoυλoς «Πρoβλήματα μεταφoράς τωv πρoιόvτωv και πρώτωv υλώv τωv Ελληvικώv Εμπoρικώv και Βιoμηχαvικώv Επιχειρήσεωv» Τόμoς: Σεμιvάρια Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, Έτoς 5 ο, Θεσσαλovίκη Α. Ναvιόπoυλoς «Οργάvωση τωv υπεραστικώv εμπoρευματικώv μεταφoρώv με φoρτηγά.χ. στηv Ελλάδα και σύγκριση με άλλες χώρες» ιεθvές συμπόσιo τoυ Συλλόγoυ Ελλήvωv Συγκoιvωvιoλόγωv, Αθήvα, εκέμβριoς 1985, σελ Α. Ναvιόπoυλoς «Iστoρική αvαδρoμή στo voμικό πλαίσιo και κριτική αvάλυση τωv επιπτώσεωv τωv πιo πρόσφατωv voμoθετημάτωv για τις oδικές εμπoρευματικές μεταφoρές» στo: «Οι oδικές εμπoρευματικές μεταφoρές στηv Ελλάδα», Σεμιvάρια Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, Έτoς 7 ο, Ioύλιoς 1986, Τόμoς πρακτικώv. 7. Α. Ναvιόπoυλoς «Οι πρoτάσεις τoυ εργαστηρίoυ Συγκoιvωvιακής Τεχvικής για τηv oργάvωση τoυ συστήματoς oδικώv εμπoρευματικώv μεταφoρώv» στo: «Οι oδικές εμπoρευματικές μεταφoρές στηv Ελλάδα», Σεμιvάρια Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, Έτoς 7 ο, Ioύλιoς 1986, Τόμoς πρακτικώv, σελ Α. Ναvιόπoυλoς «Εμπoρευματικές μεταφoρές στηv Ελλάδα» Επιστημovικό ιήμερo: «Μελέτη oδoύ εξελίξεις και επαγγελματική πρακτική», Σύλλoγoς Α.Τ.Μ. - Β.Ε., Θεσσαλοvίκη, Μάιoς 1988, Τόμoς πρακτικώv. 9. Α. Ναvιόπoυλoς «Ορoι αvταγωvισμoύ μεταξύ τωv σιδηρoδρόμωv και τωv λoιπώv μέσωv μεταφoράς στις εμπoρευματικές μεταφoρές στηv Ελλάδα» Επιστημovική ιημερίδα: «Για τηv αvάπτυξη τoυ σιδηρoδρόμoυ στη Βόρεια Ελλάδα», Αλεξαvδρoύπoλη, Μάιoς Γ. Γιαvvόπoυλoς, Α. Ναvιόπoυλoς «Εμπoρευματικές μεταφoρές στηv περιoχή Θεσσαλovίκης και oι δυvατότητες διακίvησης με εμπoρευματoκιβώτια» Επιστημovική Ημερίδα: «ιεθvείς μεταφoρές με τη χρήση εμπoρευματoκιβωτίωv», Ο.Λ.Θ., Θεσσαλovίκη, Νoέμβριoς 1989, Τόμος πρακτικών. 11. A. Ναvιόπoυλoς «Πρoς μία vέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα στις Ο.Ε.Μ. Οι επιπτώσεις τoυ αvταγωvισμoύ και τωv vέωv τεχvoλoγιώv» ιημερίδα Εργαστηρίoυ Συγκoιvωvιακής Τεχvικής Α.Π.Θ.: «Η πολιτική μεταφορών της Ελλάδας, μετά την ευρωπαϊκή ενοποίηση», Θεσσαλovίκη, Οκτώβριoς 1990, Τόμος πρακτικών, σελ Β. Ευμoλπίδης, Α. Ναvιόπoυλoς «Οι επιπτώσεις από τηv εφαρμoγή vέωv τεχvoλoγιώv στις εμπoρευματικές μεταφoρές στηv Ευρώπη» - 7 -

8 ιεθvές Συvέδριo: «Επιπτώσεις από τις εφαρμoγές vέωv τεχvoλoγιώv στις μεταφoρές και τη διαχείριση τoυ στόλoυ»,εοκ, INRETS, PTRC, ΣΕΣ, Αθήvα, Μάιoς 1991, Τόμος πρακτικών. 13. G.A. Giannopoulos, A. Naniopoulos, P. Papaioannou Transport and Regional Development Aspects of the Southern western extentions of the TEM Corridor from Thessaloniki and Volos to Igoumenitsa and Italy United Nations, E.C. for Europe, Seminar on the Analysis of Traffic flows within Transport Corridors in Europe, Βόλoς, Ioύvιoς Α. Ναvιόπoυλoς, Ε. Μπεκιάρης «Άτoμα με ειδικές αvάγκες και oδήγηση, σύγχρovες τάσεις και πρooπτικές» Ευρωπαϊκό ιεπιστημovικό Συμπόσιo, Παvεπιστήμιo Αιγαίoυ, Ρόδoς, Μάιoς 1992, Tόμος πρακτικών. 15. Νανιόπουλος Α., Μπεκιάρης Ε. «Παρουσίαση των κύριων σταδίων εργασίας και αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος TELAID» Hμερίδα: «Τηλεματική και μεταφορές», Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αθήνα, Ιανουάριος 1995, Τόμος πρακτικών. 16. A. Naniopoulos Supporting Elderly and Disabled Travellers by Telematics Applications First Annual Concertation and Co-ordinators meeting, Brussels, December A. Naniopoulos The WORKFRET approach and main results Conference proceedings: Working cultures in freight Transport, Brussels, December G. Gradev, A. Naniopoulos The port of Thessaloniki Sofia link Conference proceedings: Working cultures in freight Transport, Brussels, December A. Naniopoulos, Capt. J. Roptin, Y. Papadopoulos Utilisation of new technology to enhance Registries efficiency and services provided to the maritime actors MARCOM 2000, 4 th European Marine Communications and Information Technology Conference, Dublin, Ireland, October P. Kouri, A. Naniopoulos Maritime and Port Employment in Southern Europe, a challenge for the Mediterranean states: The case of Greece Conference on the creation of a European Observatory on Maritime and Port Employment, May 2000, Lorient, France. 21. Α. Νανιόπουλος Advanced Driver Assistance systems and traffic safety A one day Conference: ADAS systems and their influence on traffic efficiency in the framework of ADVISORS project, NTUA / AUTH, October Α. Νανιόπουλος «Η πρόκληση δημιουργίας μιας προσπελάσιμης «αλυσίδας μεταφοράς» για όλους» - 8 -

9 ιεθνής Ημερίδα: «Μετακίνηση Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες, Σχεδιασμός για όλους», ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ε.Σ.Τ./Α.Π.Θ., Μάιος Α. Νανιόπουλος «Μεταφορές και Ανάπτυξη του Νομού Σερρών». 2 ο Αναπτυξιακό συνέδριο Ν. Σερρών, Σέρρες Μάιος-Ιούνιος 2003, Τόμος πρακτικών. 24. Μ. Ζουρνά, Β. Κονιόρδος,. Ναλμπάντης, Α. Νανιόπουλος, Κ. Παπαδόπουλος, Γ. Παλάντζας, Γ. Τόσκας «Ελεύθερες διαδρομές στη Θεσσαλονίκη» ιεθνής Ημερίδα, «Μετακίνηση Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες, Σχεδιασμός για όλους», ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ε.Σ.Τ./Α.Π.Θ., Μάιος 2003, Τόμος πρακτικών. 25. Α. Νανιόπουλος «Μια μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος της προσβασιμότητας και αντιληπτικότητας μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από τα Άτομα με Αναπηρίες» Τόμος εργασιών του Τ.Π.Μ. στη μνήμη του καθηγητή Άνθιμου Μπαντέλα. 26. Γ. Παλάντζας, Χ. Κουτίτας, Α. Νανιόπουλος «Η εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στους ελληνικούς λιμένες» 1 ο Συμπόσιο του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., 11-13/11/2004, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Παρουσιάσεις σε επιστημονικές Εκδηλώσεις χωρίς πρακτικά (15) 1. A. Naniopoulos Structure of the freight market and characteristics Workshop on freight and fleet management, Brussels, Νovember A. Naniopoulos Implications of the single European Market Workshop on Freight and Fleet management, Brussels, November Μ. Πιτσιάβα Λατιvoπoύλoυ, Α. Ναvιόπoυλoς «Χαρακτηριστικά τωv μετακιvήσεωv στη Θεσσαλovίκη» Επιστημovική ιημερίδα: «Κυκλoφoρία στη Θεσσαλovίκη», Μακεδovίας, Νoέμβριoς ΤΕΕ, Τμήμα Κεvτρικής 4. A. Naniopoulos The WORKPORT and THALASSES approach. Building Bridges Conference EEC / DGVII / waterborne, Rotterdam, March Α. Νανιόπουλος «Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ηλικιωμένων και αναπήρων στο σχεδιασμό εφαρμογών με έξυπνες κάρτες» Smart cards το διαβατήριο για υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη», Σεπτεμβρίου 1999, User Forum, Οργανισμός Ρυθμιστικού / DISTINCT Consortium. 6. Α. Νανιόπουλος «Τηλεματικές Εφαρμογές για την υποβοήθηση και προστασία των οδηγών Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)» Συνέδριο ΕYΘΥΤΑ: «Τεχνολογικές εξελίξεις στην ενεργητική και παθητική Ασφάλεια του Οδηγού και των επιβατών του Αυτοκινήτου, Πρέβεζα, Μάϊος A. Νανιόπουλος - 9 -

10 «Εφαρμογή του Σχεδιασμού για Όλους σε τηλεματικές εφαρμογές δημοσίων και ιδιωτικών μέσων μεταφοράς» Παρουσίαση σε ημερίδα που οργανώθηκε από το ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ και του Συλλόγου Παραπληγικών Νομού ράμας, ράμα, Μάιος Uneken, E., Brookhuis, K.A., Roskam, A.J., Naniopoulos, A., Bekiaris, E., The European project TRAVELGUIDE (TRAVELler and traffic information systems: GUIDElines for the enhancement of integrated information provision services) Human Factors & Ergonomics Society (HFES) Annual Conference of the Europe Chapter, November 2001, Turin. 9. Roskam, A.J., de Waard, D., Uneken, E., Brookhuis, K.A., Breker, S., Verwey, W., Naniopoulos, A., Bekiaris, E., Graphical information provision to drivers; a simulator study in the EU project TRAVELGUIDE Human Factors & Ergonomics Society (HFES) Annual Conference of the Europe Chapter, November 2001, Turin. 10. Ναλμπάντης,. & Νανιόπουλος, Α. Οδική ασφάλεια και νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών. Σεμινάριο Επιμόρφωσης Στελεχών του ημοσίου Τομέα του Εθνικού Κέντρου ημόσιας ιοίκησης: Οδική Ασφάλεια και Κυκλοφοριακή Αγωγή, Θεσσαλονίκη, Φεβρουαρίου Ναλμπάντης,. & Νανιόπουλος, Α. Οδική ασφάλεια και ευάλωτοι χρήστες οδού. Σεμινάριο Επιμόρφωσης Στελεχών του ημοσίου Τομέα του Εθνικού Κέντρου ημόσιας ιοίκησης: Οδική Ασφάλεια και Κυκλοφοριακή Αγωγή, Θεσσαλονίκη, Φεβρουαρίου Α. Νανιόπουλος, Π.Τσαλής,. Ταπεινόπουλος Η προσπελασιμότητα της αλυσίδας μεταφοράς. Ερευνητικά έργα της ερευνητικής ομάδας συστημάτων μεταφοράς του Α.Π.Θ. και παραδείγματα από τη Θεσσαλονίκη». Συνέδριο «Πρόσβαση στη ζωή», ράμα, Μάρτιος Α. Νανιόπουλος, Π.Τσαλής «Αξιολόγηση της προσβασιμότητας επιλεγμένων χώρων του Α.Π.Θ.» Φόρουμ «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για Όλους», Ε.Κ.Π/ Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος Α. Νανιόπουλος, Π.Τσαλής «Για μια προσβάσιμη αλυσίδα μετακίνησης στο Πανεπιστήμιο», Φόρουμ «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για Όλους», Ε.Κ.Π/ Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος Γ. Γκοτζαμάνης, Α. Νανιόπουλος «Επίδραση του διαδικτύου στον ανθρώπινο παράγοντα» Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας ΕΛΙΝΤ 2008 ημοσιεύσεις σε πρακτικά Συνεδρίων με κριτές (101) 1. Α. Ναvιόπoυλoς «Τα μαθηματικά μovτέλα στηv Πoλεoδoμία. Μια κριτική πρoσέγγιση» Αvακoίvωση στo Γ Εθvικό Συvέδριo της Ελληvικής Εταιρείας Επιχειρησιακώv Ερευvώv, 1980, Τόμoς πρακτικώv, σελ

11 2. A. Naniopoulos, G. Giannopoulos Transport related factors influening industrial location and development: The case of the Greek islands XXVII European Congress of the Regional Science Associations, Athens, August 1987, Vol. 2, pp A. Naniopoulos, S. Vougias Evaluation of the Port of Volos for the transport of goods between Europe and Middle East International Symposium: Approaches to Regional Transport Problems: Middle East Requirements, Istanbul, May 1988, Proceedings, pp A. Naniopoulos Evaluation of the Greek freight transport system and problems as perceived by the shippers ιεθvές Συvέδριo: Logistica, Transport, Distribucija Βελιγράδι, Μάιoς 1989, Proceedings, pp G. Giannopoulos, A. Naniopoulos Competition in Land Freight Transport, the case of ΕEC Greece ιεθvές Συvέδριo: Logistica, Transport, Distribucija, Βελιγράδι, Μάιoς 1989, Proceedings, pp V. Evmolpidis, A. Naniopoulos "Strategies for RTI. Applications in Road Freight Operations in Europe". Proceedings of the DRIVE Conference. Brussels, Feb. 1991, Elsevier. pp G.A. Giannopoulos, A.F. Naniopoulos Investigetion of the Potential for capacity improvements along the major transport corridors in South Eastern Europe 6 th World Conference on Transport Research (WCTR), June 29 - July 3, 1992, Lyon, France. 8. Naniopoulos A., Nicolle C. Towards a specification of Disabled Driver needs. The TELAID approach Proceedings of DRIVE Technical Days, Brussels, 1993, pp Naniopoulos A., Bekiaris E., Dangelmaier M., Pollman R. Existing Aids for Drivers with Special Needs and the Introduction of Telematics. Classification Requirements in the Context of a Systems Approach Proceedings of ISATA, 25 th International Symposium on Automotive Technology and Automation, Aachen, Germany, September 1993, pp A. Naniopoulos, P. Vossen, M. Dangelmaier, E. Bekiaris Towards a definition of functional requirements of ATT systems for DSN Proceedings οf 27 th ISATA Conference, Aachen, Germany, November 1994, pp Α. Νανιόπουλος, Ε. Μπεκιάρης «Μεθοδολογία εντοπισμού προβλημάτων και κρίσιμων καταστάσεων σε σχέση με την οδήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες. Προτεραιότητες στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπισή τους» 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1994, σελ A. Naniopoulos, E. Bekiaris

12 Analysis of main procedures and legislation aspects of driving assessment, assistance and licensing PSN centres in Europe and proposal for a pan- European center model Proceedings of ECART3 Conference, Lisbon, Portugal, October 1995, pp A. Naniopoulos, E. Bekiaris The application of a systems approach in facing DSN issues Proceedings of the 7 th Int. Conf. on Mobility and Transport for Elderly and Disabled People (COMOTRED), Vol. 1, Cranfield Press, Reading UK, July 1995, pp Α. Νανιόπουλος, Ε. Μπεκιάρης «TELDAT, μια βάση δεδομένων για βοηθήματα οδήγησης ΑΜΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των βοηθημάτων τηλεματικής» 1 ο Συνέδριο Πληροφορικής, ΤΕΕ, Αθήνα, εκέμβριος 1995, σελ Α. Νανιόπουλος, Π. Χρηστίδης «Η λιμενική υποδομή στη Β. Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξής της» 1 ο Συνέδριο Συνδιασμένων Μεταφορών και ιαμετακόμισης Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος, 1996, Τόμος πρακτικών, σελ A. Naniopoulos, E. Bekiaris A systems approach in considering E&D travellers requirements and the role of Transport Telematics. Proceedings of the 8 th IFAC Symposium on Transportation Systems, Chania, Greece, June 1997, pp Α. Νανιόπουλος, Π. Χρηστίδης «Χωροθέτηση λειτουργιών και διαμόρφωση λιμενικής ζώνης λιμένα Θεσσαλονίκης» Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων, Αθήνα, Νοέμβριος 1997, Τόμος πρακτικών, σελ E. Bekiaris, H. Widlroither, A. Naniopoulos Database for guidelines / standards relevant to ATT systems, with emphasis on E&D travellers issues 4 th World Congress on ITS, Berlin, October 1997, Proceedings and CD/ROM 19. Ε. Καστρινάκη, Α. Νανιόπουλος «ιαχείριση της Ανθρωπιστικής Βοήθειας: Πλαίσιο Οργάνωσης & Ελληνικές Εμπειρίες» 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics 98, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1998, Τόμος πρακτικών, σελ G. Papaioannou, A. Naniopoulos An optimum User Interface for using a high comfort and enhanced maneuverability wheelchair for transportation tasks HCI International Conference 99, Munich, Germany, August Α. Νανιόπουλος, Π. Χρηστίδης, P. Liljevik, «Επιπτώσεις των νέων συστημάτων Logistics και οργάνωσης της παραγωγής στον ανθρώπινο παράγοντα και την οργάνωση εργασίας στα συστήματα μεταφοράς» 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, Αθήνα, Σεπτεμβρίου P. Barham, A. Naniopoulos The role of the TELSCAN project in safeguarding the interests of Elderly and Disabled people in relation to the design of Advanced Transport Telematics HFES Conference, November

13 23. A. Kuusisto, K. Vilpola, A. Naniopoulos Port safety in a Transition process 1 st International Conference on occupational Risk Prevention, Tenerif, Spain, February A. Naniopoulos, P. Christidis Work organization in ports in a process of change 16 th International Port Logistics Conference, Alexandria, Egypt, February A. Naniopoulos, E. Bekiaris, M. Dangelmaier TRAVEL-GUIDE: Towards, integrated user friendly systems for drivers traffic information and management provision ICMA 2000 Conference, Osaka, Japan, September 2000, Proceedings. 26. Α. Νανιόπουλος «Συστήματα τηλεματικής στις μεταφορές. Η πρόκληση του Σχεδιασμού για όλους και στρατηγικές για την υλοποίηση της» 13 o Εθνικό Συνέδριο Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, εκέμβριος 2000, Τόμος πρακτικών. 27. Α. Νανιόπουλος «Σύγχρονος σχεδιασμός και νέες τεχνολογίες στην εξυπηρέτηση των ευάλωτων χρηστών της οδού» Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Tροχαία Aτυχήματα, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Οκτώβριος 2000, Τόμος πρακτικών. 28. K. Weevers, A. Naniopoulos, A. Bekiaris, F. Lilli Integration of the provision of Traffic Information. The TRAVEL GUIDE project World Congress on Intelligent Transport Systems, ITS, Torino, Νovember Α. Νανιόπουλος «Μεταβολές στην οργάνωση εργασίας στα Λιμάνια και κύρια αποτελέσματα του ερευνητικού έργου WORKPORT» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων, Αθήνα, Νοέμβριος Naniopoulos A., Kapoutzis N., Bekiaris E. TRAVEL-GUIDE: TRAVEL and traffic GUIDElines for safe and effcient integrated driver information services. ISATA 2000, Dublin, Ireland, 2000, Proceedings, Vol. 1, pp A. Naniopoulos, M. Panou User Interfaces for training E&D drivers 1 st International Conference on Universal Access in Human Computer Interaction (UACHI), New Orleans, Louisiana, USA, August 2001, Proceedings. 32. A. Naniopoulos Accessible and usable for all transport telematic systems. The TELSCAN systems approach and main results TRANSED 2001 Conference, Warsaw, Poland, July 2001, Proceedings. 33. A. Naniopoulos Including Elderly and disabled in Intelligent Transport Systems development and application ITSC 2001 Conference, Oakland-California, U.S.A., August 2001, Proceedings

14 34. S.M. Breker, W. Verwey, A. Naniopoulos, A. Bekiaris, F. Lilli, K. Wevers, K. Brookhuis Adapting advanced traffic information provision to Road User needs in TRAVEL GUIDE, a progress report 8 th World Congress on Intelligent Transport Systems, Sydney Australia, 30 Sept-4 Oct Α. Νανιόπουλος «Μια μεθοδολογία Εντοπισμού των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από την εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών και Νέων Μεθόδων Οργάνωσης Εργασίας στα Λιμάνια» 15 ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Τρίπολη, Νοέμβριος 2002, Τόμος πρακτικών. 36. Α. Νανιόπουλος «Εργασιακές κουλτούρες και δυνητικά θέματα σύγκρουσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη» 15 ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Τρίπολη, Νοέμβριος 2002, Τόμος πρακτικών. 37. Α. Νανιόπουλος «Παροχή πληροφοριών προς οδηγούς μέσω πολλών μέσων. Η προσέγγιση του ερευνητικού έργου TRAVEL-GUIDE» 1 ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002, Τόμος πρακτικών. 38. Α. Νανιόπουλος,. Ναλμπάντης «Συστήματα σταθερής τροχιάς στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ιστορική αναδρομή ( )» ιεθνές συνέδριο: «Σύγχρονα συστήματα Τραμ & Επιφανειακού Μετρό», Πανεπιστήμιο Πατρών, / ΣΕΣ / Περιφ. υτικής Ελλάδας, Πάτρα, Μάιος 2003, Tόμος πρακτικών Ναλμπάντης, Α. Πουλόπουλος, Α. Νανιόπουλος, Χ. Κουτίτας, Α. Βουλγαρόπουλος, Ε. Παπαχρήστου,. Μακρής «Η παραγωγή αποβλήτων από τα πλοία, υπολογιστικά στοιχεία και πραγματικότητα (Η περίπτωση του λιμένα Θεσσαλονίκης)» 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, 24-27/11/2003, Αθήνα, Ελλάδα Μακρής, Α. Νανιόπουλος, Χ. Κουτίτας, Γ. Παλάντζας, Σ. Σισμάνης, Κ. Χριστοδούλου «Προσέγγιση τιμολογιακής πολιτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/59/ΕΚ στον λιμένα Θεσσαλονίκης» 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, 24-27/11/2003, Αθήνα, Ελλάδα. 41. Α. Νανιόπουλος, Γ. Παλάντζας, Χ. Κουρμπέτη, Χ. Κουτίτας, C. Wooldridge,. Αγγελίδης, Π. Θεοδοσίου «ιαδικασίες ενσωμάτωσης στα ECOPORTS και πιστοποίησης κατά PERS του λιμένα Θεσσαλονίκης» 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, 24-27/11/2003, Αθήνα, Ελλάδα. 42. Naniopoulos A., Palantzas G., Nalmpantis D., Theodosiou P. Towards an Integrated Environmental Management of Hellenic Ports The 20 st Ιnternational Port Conference, Port Training Institute of Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport, 11-13/01/2004, Alexandria, Egypt

15 43. A. Νανιόπουλος, Γ. Παλάντζας,. Ναλμπάντης, Χ. Κουτίτας,. Μακρής «Αειφόρος Περιβαλλοντική ιαχείριση των Ελληνικών Λιμένων: Η Περίπτωση του Λιμένα Θεσσαλονίκης» 2 ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, Αθήνα, Ελλάδα. Πολυχώρος ΑΘΗΝΑΪΣ, Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, Αθήνα. 44. Ναλμπάντης., Νανιόπουλος Α., Μπεκιάρης Ά., Πάνου Μ., Παλάντζας Γ. «Πιλοτική εφαρμογή εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών με νέες τεχνολογίες στην Ελλάδα». 2ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών. Πολυχώρος ΑΘΗΝΑΪΣ, Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 45. Naniopoulos Aristotelis, Nalmpantis Dimitrios: Traveler information provision in urban areas using conventional and advanced systems. International Conference: DPPGIS2004. Euroarch. Prague, Czech Republic. Conference Proceedings, 24-26/03/ Νανιόπουλος Αριστοτέλης, Μπεκιάρης Ευάγγελος, Ναλμπάντης ημήτριος: «Πληροφόρηση οδηγού μέσω πολλών μέσων: Οι οδηγίες σχεδιασμού του ερευνητικού έργου TRAVEL-GUIDE». ιεθνές Συνέδριο: «1ο ιεθνές Συνέδριο: Φωτεινή Σηματοδότηση Σύγχρονες Εξελίξεις. Συστήματα Τηλεματικής», 17-18/05/2004, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα. Τόμος πρακτικών. 47. Νανιόπουλος Αριστοτέλης, Παλούκης Ευθύμιος, Ναλμπάντης ημήτριος «Εφαρμογές τηλεματικής στις αστικές μεταφορές μητροπολιτικών περιοχών: Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης». ιεθνές Συνέδριο: «1ο ιεθνές Συνέδριο: Φωτεινή Σηματοδότηση Σύγχρονες Εξελίξεις. Συστήματα Τηλεματικής», 17-18/05/2004, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα. Τόμος πρακτικών. 48. Nalmpantis Dimitrios, Naniopoulos Aristotelis, Bekiaris Angelos, Panou Mary, Gregersen Nils Peter, Baten Guido, Pardo Juan. TRAINER project: Pilot Applications for the Evaluation of New Driver Training Technologies. International Conference: 3rd International Conference on Traffic & Transport Psychology, 05-09/09/2004, Elsevier, Transportation Research Journal, Albert Hall, Nottingham, United Kingdom, Conference Proceedings. 49. Ναλμπάντης ημήτριος, Νανιόπουλος Αριστοτέλης «Αποδοχή νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών στην Ελλάδα». Συνέδριο: «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας», 10-11/10/2005 Πανεπιστήμιο Πατρών, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα. Τόμος πρακτικών. 50. Ambrossino Giorgio, Naniopoulos Aristotelis, Nalmpantis Dimitrios. La contribution des services de transport flexibles au developpement economique et a l integration sociale

16 International Conference: 20th Polis Conference, 09-10/11/2005 Polis Network, Hotel de Ville de Paris, Paris, France, Conference Proceedings. 51. Γ. Παλάντζας, Α. Νανιόπουλος, Χ. Κουτίτας,. Ναλμπάντης «ιεθνείς τάσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων» 1 ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 7-9/5/2004, ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα, Ελλάδα. 52. Naniopoulos A, Palantzas G., Nalmpantis D., Theodosiou P. The chain management of ship-generated waste and cargo residues in the port of Thessaloniki International Conference for the Protection and Restoration of the Environment VII, 28/06-01/07/2004, National Technical University of Athens (NTUA), Stevens Institute of Technology (SIT), Mykonos, Greece. 53. Γ. Παλάντζας, Χ. Κουτίτας, Α. Νανιόπουλος «Μεθοδολογία κατάρτισης σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες ουσίες. Εφαρμογή στον λιμένα Θεσσαλονίκης» ιεθνές Επιστημονικό Συνέδριο HELECO 05, 03-06/02/2005, Αθήνα, Ελλάδα. 54. G. Palantzas, C. Kontogiorgi, A. Naniopoulos, Ch. Koutitas, D. Nalmpantis Towards an integrated environmental management of the port of Piraeus The 21 st International Port Conference, 20-22/02/2005, Port Training Institute of Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport, Alexandria, Egypt. 55. G. Palantzas, C. Wooldridge, A. Naniopoulos, S. Theofanis, Μ. Boile European experiences in applying environmental management systems in ports: the case of PERS application in the ports of Thessaloniki and Piraeus, Greece 2005 Summer Conference, Transportation Research Board Committee ADC60 - Waste Management in Transportation, 17-19/07/2005, Charlotte, North Carolina, USA 56. Γ. Παλάντζας, Χ. Κουτίτας, Α. Νανιόπουλος, Ε. Βαφάκη «Μεθοδολογία κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο και επικίνδυνες ουσίες. Εφαρμογή στον λιμένα Θεσσαλονίκης» 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 8-12/10/2005, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 57. Α. Νανιόπουλος, Χ. Κουτίτας, Γ. Παλάντζας, Κ. ημητρίου, Π. Θεοδοσίου, Ε. Βαφάκη,. Μακρής «Πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης στον λιμένα της Θεσσαλονίκης. ράσεις και αποτελέσματα του ερευνητικού έργου Greenporth ΙΙ. 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων «Περιβαλλοντική ιαχείριση, Πολιτική, Αποτελέσματα», 20-23/11/2006, EMΠ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 58. A. Naniopoulos, G. Palantzas, Ch. Koutitas Environmental management in ports, in the framework of sustainable development. The approach followed and achievements in Hellenic ports The 22 th International Port Conference, 12-14/03/2006, Port Training Institute of Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport, Alexandria, Egypt 59. Γ. Παλάντζας, Χ. Κουτίτας, Α. Νανιόπουλος «Η εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στους ελληνικούς λιμένες»

17 8o Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 04-08/06/2006, ΕΛΚΕΘΕ, Θεσσαλονίκη 60. G. Palantzas, A. Naniopoulos, Ch. Koutitas, P. Theodosiou User perception of ship-waste reception facilities and relevant charges. The Thessaloniki port case study 4 th International Conference Port Development and Coastal Environment, 25-28/10/2007, Black Sea Coastal Association & Central Dredging Association, Varna, Bulgaria. 61. Naniopoulos, A., Tselentis, BS. and CFWooldridge Sustainable development of port operations: the role of research led education International Conference in memory of the late professor Basil Metaxas Shipping in the Era of Social Responsibility, September Cephalonia GREECE 62. G.Palantzas, K. Dimitriou, C. Koutitas, E. Vafaki, A. Naniopoulos Integrated dust management in commercial sity-ports. A case study. 10th Conference on Environmental Science and Technology, 10CEST 2007, September 5th-7th 2007, Kos island, Greece 63. Παναγιώτης Τσαλής, Αριστοτέλης Νανιόπουλος «Καθήκοντα και ανάγκες φοιτητών με αναπηρίες στην ανώτατη εκπαίδευση», Συνέδριο Accessibility and safety for all, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Μάιος S. Theofanis, M. Boile, S. Janakiraman, A. Naniopoulos «Reducing unproductive empty container movements around marine container terminals: the role of a virtual container yard (VCY) International Maritime Economist Conference, July 2007, Athens 65. Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Παναγιώτης Τσαλής, Πασχαλίνα Καλλέ «Προσβασιμότητα διαδρόμων όδευσης τυφλών. Αξιολόγηση ακολουθούμενων πρακτικών και προδιαγραφών στην Ελλάδα» 4ο ιεθνές Συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές, Αθήνα, Μάιος Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Ταπεινόπουλος ημήτρης, Παναγιώτης Τσαλής, Μαρία Ζουρνά «Αναδιοργάνωση της αλυσίδας μεταφοράς ΑμεΑ στο ήμο Θεσσαλονίκης», 3ο ιεθνές Συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές, Θεσσαλονίκη, Μάιος G. Palantzas, A. Naniopoulos, Ch. Koutitas User perception of ship-waste reception facilities and relevant charges. The Thessaloniki port case study 4th International Conference Port Development and Coastal Environment, Black Sea Coastal Association & Central Dredging Association, Varna, Bulgaria. 68. Α. Naniopoulos, S. Theofanis, M. Mpoile, G. Palantzas Advances in containerization: demand, supply & technology challenges ahead 10th International Conference MARDCON 10 Container Transport: the future ahead, Maritime Reseacrh and Consultation Center, Ain El Sokhna, Egypt. 69. Aristotelis Naniopoulos, Georgios Gotzamanis Container shipping and the human element 10th International Conference MARDCON 10 Container Transport: the future ahead, Maritime Reseacrh and Consultation Center, Ain El Sokhna, Egypt

18 70. Ambrosino G., Ercoli E., Vegni S., Bastogi B., Viti A., Nelson J., Naniopoulos A. Flexible Transport services for Environmental and Sustainable Urban Mobility: The INTERREGIVC FLIPPER PROJECT, Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference, Mykonos island, Greece: 21 26/06/ Nelson J., Masson B., Ambrosino G., Naniopoulos A., Recent developments in Flexible Transport Services, 11th Conference on Competition and Ownership in Land Transport, Delft, The Netherlands: 20-25/09/ Savvidis I., Naniopoulos A., Rasoglou I., Application of Flexible Transport Systems for people with disabilities. Experiences and Perspectives., International Conference Accessibility and Safety for all, Aristotle University, Thessaloniki, GREECE: May 7-8 / C. Kontogiorgi, G. Palantzas, A. Naniopoulos, I. Theocharis «Implementation of an integrated environmental management system in the Piraeus port» Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference, 21-26/06/2009, Mykonos, Greece 74. Nalmpantis, D., Naniopoulos, A. «Can people with cognitive functional impairments use public transport? The case of Greece» 5th International Congress on Transport Research. 30 September - 1 October 2010, Volos, Greece. 75. D. Chouchorelou, A. Naniopoulos The socioeconomic role of the small haulier in the logistics chain The case of Greece Transport Research Arena Europe 2010, Brussels 76. Iliadou Evdokia, Mintou Paschalina, Panagaki Dimitra,Naniopoulos Aristotelis Evaluation of the under construction Thessaloniki Metro saccessibility, Suggestions for its improvement Accessibility and Safety for All, May 7-8/2009, Aristotle University, Thessaloniki, Greece 77. Janakiraman, S., Theofanis, S., Boile, M., Naniopoulos, A., Virtual Container Yard: Simulation Based Feasibility Perspective Proceedings of the 86th TRB Annual Meeting, Washington D.C. 78. Theofanis, S., Boile, M., Janakiraman, S., Naniopoulos, A., 2007a. Modeling Empty Container Matching Opportunities Through a Virtual Container Yard. Proceedings of the 48th Transportation Research Forum Annual Meeting, Boston, Massachusetts. 79. Theofanis, S., Boile, M. and Naniopoulos, A., 2007c. The Role of a Virtual Container Yard in Reducing Unproductive Trucking Moves Around Marine Container Terminals. The 10th InternationaL Maritime Conference, MARDCON 10, November 4-5, 2007, Ain Sokhna, Egypt. 80. Παλάντζας Γ., Νανιόπουλος Α., Κουτίτας Χ

19 «Περιβαλλοντικά ζητήματα των λιμενικών δραστηριοτήτων και διαχείρισή τους. Ελληνική πραγματικότητα και προοπτικές 5ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, 26-28/09/2010, Βόλος 81. Kalyviotis Nikoalos, Kitsios Dimitris, Naniopoulos Aristotelis Construction contracts, project delivery methods and roles of the project stakeholders. The case of Khalifa port project in Abu Dhabi. PM-05 - Advancing Project Management for the 21st Century, Concepts, Tools & Techniques for Managing Successful Projects, May 2010, Heraklion, Crete, Greece. 82. Parthenopoulos Nicoleta, Stavroulis Savina, Naniopoulos Aristotelis Working Cultures and Human Resources in the Construction Industry of the Balkan Peninsula PM-05 - Advancing Project Management for the 21st Century, Concepts, Tools & Techniques for Managing Successful Projects, May 2010, Heraklion, Crete, Greece. 83. Πεκόπουλος Αντώνιος, Νανιόπουλος Αριστοτέλης, Λουκογεωργάκη Ευαγγελία «ιερεύνηση Σκοπιμότητας και υνατότητας Εφαρμογής Συστήματος Μεταφοράς με Θαλάσσια Ταξί στην Πόλη της Χαλκίδας» 5ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, 26-28/09/2010, Βόλος 84. Γενίτσαρης Ευάγγελος, Νανιόπουλος Αριστοτέλης, Σπανός Γεώργιος «Βιώσιμη κινητικότητα και ευέλικτα συστήματα μεταφοράς. ιερεύνηση εφαρμογής τους στην Επαρχία Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης» 5ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, 26-28/09/2010, Βόλος 85. Nalmpantis Dimitrios, Naniopoulos Aristotelis «Can people with cognitive functional impairments use public transport? The case of Greece» 5ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, 26-28/09/2010, Βόλος 86. Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Παναγιώτης Τσαλής, Ελένη Παπανικολάου, «Θεσσαλονίκη, δημόσιος χώρος και προσβασιμότητα των Βυζαντινών Μνημείων. Η προσέγγιση του ερευνητικού έργου «ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ». Συνέδριο «ημόσιος χώρος αναζητείται», Οκτωβρίου 2011, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 87. Naniopoulos, Ε. Genitsaris, I. Balampekou, The Transport Authority in Europe. Towards a methodology for defining objectives, responsibilities and tasks, Transport Research Arena Europe 2012, Athens, April P. Tsalis, A. Naniopoulos, Accessibility management at municipal level for people with restricted mobility: the case of Thessaloniki, Transport Research Arena Europe 2012, Athens, April Α. Naniopoulos, P. Tsalis, A methodology for facing the accessibility of monuments developed in the PROSPELASIS project, TRANSED 2012, New Delhi, India, September Α. Naniopoulos, E. Papanikolaou, A. Kalliagra, C. Kourmpeti, P. Tsalis, Accessibility improvement interventions in Βyzantine monuments of Τhessaloniki in the frame of the PROSPELASIS project, TRANSED 2012, New Delhi, India, September

20 91. Α. Naniopoulos, P. Tsalis, I. Savvidis, E. Genitsaris, Accessibility and usage of mainstream and special transport services in the city of Thessaloniki Greece, TRANSED 2012, New Delhi, India, September Α. Naniopoulos, P. Tsalis, D. Nalmpantis, An approach for the evaluation of the accessibility of the physical infrastructure and the educational process in universities. The case of the Aristotle University of Thessaloniki, TRANSED 2012, New Delhi, India, September Α. Νανιόπουλος, Π. Τσαλής, Εξασφαλίζοντας αστική κινητικότητα για όλους, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας, Βόλος, εκέμβριος Α. Naniopoulos, P. Tsalis, Signing and interventions realized on a route connecting three accessible Byzantine, UNESCO Monuments, of Thessaloniki, UD 2012, Oslo, June Γ. Παλάντζας, Α. Νανιόπουλος (2013). Περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων. Κύρια επιτεύγματα των Ελληνικών λιμένων και προκλήσεις για το μέλλον, 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων, Αθήνα, Παπαζήκου Α., Νανιόπουλος Α., Γενίτσαρης Ε., ιερεύνηση των χαρακτηριστικών μετακινήσεων των ηλικιωμένων στο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, 6ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος Μπατσούκα Χ., Τσίκας Ν., Γενίτσαρης Ε., Νανιόπουλος Α., ιερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών υπεραστικής μετακίνησης των φοιτητών Θεσσαλονίκης από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας, 6ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος Γκάρος Γ., Γενίτσαρης Ε., Νανιόπουλος Α., Τα Logistics Των Άμεσων Πωλήσεων Αγροδιατροφικών Προϊόντων: Η Περίπτωση του «Κινήματος της Πατάτας», 6ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος Μιχαηλούδης., Νανιόπουλος Α., Γενίτσαρης Ε., Μιχαηλούδης Α., Συγκριτική Αξιολόγηση Αστικών ΚΤΕΛ με Οικονομικούς και Συγκοινωνιακούς είκτες και Προτεινόμενο Μοντέλο Αξιολόγησης, 6ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος Γενίτσαρης Ε., Νανιόπουλος Α., Οι Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές στην Ελλάδα. Προοπτικές σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης, 6ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος Palantas P., Margoni T., Naniopoulos A., BRT advantages and comparison with tram in urban areas: the case of Thessaloniki, International Conference on 'Changing Cities', Greece, Skiathos, June

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεοδοσιάδης Ε. 2310996752 2310200392 Procur@rc.auth.gr 87099 Θεσσαλονίκη, 03/09/2012 Αρ.Πρωτ.: 75071/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ανάπτυξη της εφοδιαστικής συνδέεται πρωτίστως με την επιχειρηματική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη Τ.Κ 23100, Τηλ: 27310-891, Φαξ 27310-8957

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα. τηλ.: +302108203673, φαξ: +30218203684 e-mail: kandro@aueb.gr Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management Λιμάνια: πολύπλοκες περιοχές Βιομηχανική περιοχή Λιμάνι Μεταφορές Φυσικές περιοχές Αστικο περιβάλλον Προστασία Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ Χρήστος Διονέλης Συντονιστής Ομάδας ΔΔΜ 11/11/2016 ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ιστορικό πλαίσιο Η καλή λειτουργία της κοινής αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ Ι

ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 10 ο Εξάμηνο ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ Ι 1 Πρότυπο Ελληνικής Εξυπνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Περίγραμμα Ταυτότητα Προγράμματος Δομή Προγράμματος Προϋπολογισμός Κανόνες συμμετοχής Αξιολόγηση Participant Portal και χρήσιμα έγγραφα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Τόπος Γέννησης Κολυμβάρι Χανίων Έτος Γέννησης 12-3-1949 Κατοικία Αλ. Παναγούλη 7, 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable Urban Mobility Plan in Thessaloniki

Sustainable Urban Mobility Plan in Thessaloniki Sustainable Urban Mobility Plan in Thessaloniki Panayiotis Vlahodimitropoulos, Transport Planner and Engineer ThessalonikiPublic Transport Authority 8th European Conference on Sustainable Cities& Towns

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» = SECURITY ΟΧΙ SAFETY (εντελώς διαφορετική έννοια, αν και στα Ελληνικά περιγράφεται από την ίδια λέξη) MARITIME SECURITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Περιεχόμενα Το ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ Συμμετοχή του ΣΑΣΘ σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Fora και σε Ευρωπαϊκά έργα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα COST Ευκαιρίες Συµµετοχής στον Κλάδο της Μηχανικής Κωνσταντίνα Μακρή Επιστηµονικός Λειτουργός Εκπρόσωπος της Κύπρου στην Επιτροπή Ανώτερων Λειτουργών του Προγράµµατος COST Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE632 Υποδομές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE632 Υποδομές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE632 Υποδομές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Κων/νος Πετρίδης, Κ. Τσίτου, Μιχάλης Ταταράκης και Γιάννης Καλιακάτσος Important Dates 1991: First Study Visit of Staff Members

Διαβάστε περισσότερα

United by the Sea. Στοχεύοντας στην Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας

United by the Sea. Στοχεύοντας στην Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας Ημερίδα: Στοχεύοντας στην Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2016 United by the Sea «Θαλάσσια & Ναυτική Τεχνολογία, Έρευνα και Καινοτομία ευκαιρίες για την Κύπρο» Zacharias Siokouros

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE PORT OF THESSALONIKI

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE PORT OF THESSALONIKI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ραουζαίος M. Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων & Αλιείας, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 18510 Πειραιάς, E-mail: mraouz@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Νοέµβριος 2016 Reference Period: January - November 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 19/12/2016 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος Γεωγράφος. Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος Γεωγράφος. Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Δημήτρης Εμμανουήλ Πολεοδόμος Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π., 1972 MSc Urban Geography, London

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα / Επώνυμο Ανδρέας Φερώνας Επαγγελματική δραστηριότητα Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Διεύθυνση κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Establishment of a Technology Park in Cyprus

Establishment of a Technology Park in Cyprus Establishment of a Technology Park in Cyprus Regional Innovation Strategy in Cyprus Dr Costas Kadis Officer A, Research Promotion Foundation NEED EU Policy Innovation will have to play a key role if the

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Μεταπτυχιακές σπουδές ΜΑ Social Development. University of Sussex, United Kingdom.

ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Μεταπτυχιακές σπουδές ΜΑ Social Development. University of Sussex, United Kingdom. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 25, 54624 Θεσσαλονίκη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Μέχρι σήμερα Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ημερομηνία γεννήσεως: Email: 2310221249 ή 6976873289 16 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Ίδρυμα Πτυχίο 2009 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Ίδρυμα Πτυχίο 2009 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 08/03/1964 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22710 35285 FAX: 22710 35299 Mobile: 6972057978 E mail: g.georg@aegean.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΧΩ Ε. Σύντοµη Περίληψη

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΧΩ Ε. Σύντοµη Περίληψη ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΧΩ Ε Γιώργος Γιαννής, Πρόεδρος Αττικό Μετρό Α.Ε Αικατερίνη Συκιανάκη, Πρόεδρος Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη Αθανάσιος Γαλάνης 1, Παντελεήμων Κοπελιάς 1, Ευάγγελος Μπουραζάνης 1, Ιωάννης Καλτσάς 1, Νικόλαος Ηλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Ευάγγελος 2. Επώνυμο: Ματζίρης 3. Ημερομηνία Γέννησης: 21/4/1965 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με πέντε παιδιά Τίτλοι σπουδών: 1. Βασικός τίτλος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο. To Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος διοργανώνει συνέδριο με θέμα:

Συνέδριο. To Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος διοργανώνει συνέδριο με θέμα: Συνέδριο To Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος διοργανώνει συνέδριο με θέμα: «Προσβασιμότητα στη Mάθηση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες/Αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

Διαβάστε περισσότερα