ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Συστημάτων Μεταφοράς Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ιπλ. Α.Τ.Μ. (ΑΠΘ., ιπλ. Α.Μ. (ΑΠΘ), M.Sc. O.R. (Cranfield), Ph.D. Μεταφορές (ΑΠΘ) 1. Σπουδές Εργασία Επιστημονική ενασχόληση Είναι διπλωματούχος Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός και Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Α.Π.Θ., έχει πτυχίο μεταπτυχιακής ειδίκευσης (Master) στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Cranfield της Αγγλίας και κατέχει ιδακτορικό ίπλωμα στα Συστήματα Μεταφοράς από το Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.. Σήμερα είναι Καθηγητής στον Τομέα Μεταφορών Συγκοινωνιακής Υποδομής ιαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης του Τ.Π.Μ. του Α.Π.Θ., όπου και διδάσκει τα μαθήματα «Οικονομική των Μεταφορών», Σχεδιασμός των Μεταφορών», «ημόσιες Συγκοινωνίες», «Συστήματα Μεταφορών», «Περιφερειακή Ανάπτυξη ΙΙ. Θεωρείες και Εφαρμογές Προγραμματισμού Σχεδιασμού». Επίσης, είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού στο ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Οργάνωση και ιαχείριση των Συστημάτων Μεταφορών» του Τ.Π.Μ. του Α.Π.Θ. όπου διδάσκει (Υπ. Μαθήματος) το μάθημα «Οργάνωση και ιαχείριση Συστημάτων Εμπορευματικών Μεταφορών», ενώ είναι συνδιδάσκων στα μαθήματα «Οργάνωση και διαχείριση θαλάσσιων μεταφορών και λιμένων», «Στοιχεία Οικονομίας των Μεταφορών Αξιολόγηση Συγκοινωνιακών Έργων και Συστημάτων», «Εφαρμογή των Τεχνικών της Κοινωνίας της Πληροφορίας στις Μεταφορές». Επιπλέον, είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ιοίκηση και ιαχείριση Τεχνικών Έργων» του Τ.Π.Μ. του Α.Π.Θ. όπου διδάσκει (Υπευθ. Μαθήματος) το μάθημα «ιοίκηση και ιαχείριση Έργων στο ιεθνές Περιβάλλον». Στα πλαίσια τωv πανεπιστημιακών τoυ δραστηριoτήτωv αποτέλεσε των κύριο επιβλέπων στην εκπόνηση μίας (1) διδακτορικής διατριβής, συμμετείχε ως μέλος της τριμελούς επιτροπής σε πέντε (6) διδακτορικές διατριβές που έχουν περατωθεί, συμμετέχει ως κύριος επιβλέπων σε επτά (6) διδακτoρικές διατριβές πoυ είvαι σε εξέλιξη, ενώ είναι μέλος της επταμελούς επιτροπής κρίσεως σε έξι (7) διδακτορικές διατριβές. Στo διάστημα δε από τo 1981 μέχρι σήμερα έχει επιβλέψει με επιτυχία τηv εκπόvηση ενενήντα πέντε (95) περίπου διπλωματικώv εργασιώv. Στο πλαίσιο των διδακτικών του δραστηριοτήτων έχει συγγράψει και διανέμονται στους φοιτητές συγγράμματα και σημειώσεις όπως «Συστήματα Μεταφοράς» (302 σελίδες, - 1 -

2 προπτυχιακό ΤΠΜ), «Οικονομική των Μεταφορών» (188 σελίδες, προπτυχιακό ΤΠΜ), «Σημειώσεις διαλέξεων για το μεταπτυχιακό» (Υποψηφίων ιδακτόρων, ΤΟΜΕΣΥ ΕΑΝ), «Οδηγίες για τη σύνταξη και παρουσίαση σε κοινό επιστημονικών εργασιών» (25 σελίδες, ΤΟΜΕΣΥ ΕΑΝ), «Οργάνωση και ιαχείριση Συστημάτων Εμπορευματικών Μεταφορών» ( ΠΜΣ-ΜΕΤΜ), «ιοίκηση και ιαχείριση Έργων στο ιεθνές Περιβάλλον» (ΠΜΣ- ΤΕ). Η ενασχόλησή του με επιστημονικές εργασίες και ερευνητικά έργα περιλαμβάνει: Ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετείχε σαν συνεργάτης με άλλον επιστημονικώς υπεύθυνο: 21 Ερευνητικά προγράμματα με επιστημονικώς υπεύθυνο (για το Α.Π.Θ) τον ίδιο: 26 Ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα με επιστημονικώς υπεύθυνο για το Α.Π.Θ τον ίδιο και, επίσης, γενικό συντονιστή της ερευνητικής κοινοπραξίας (consortium co-ordinator): 6 ημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά: 15 ημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές: 101 ημοσιεύσεις σε επιστημονικά βιβλία: 4 ημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και σεμιναρίων χωρίς κριτές: 26 Παρουσιάσεις σε επιστημονικές εκδηλώσεις χωρίς πρακτικά: 15 ημοσιεύσεις σε άλλες επιστημονικές εκδόσεις: 18 Οι ετεροαναφορές στο συγγραφικό του έργο, κατά τη βάση δεδομένων SCOPUS, είναι: Επίσης, έχει συμμετάσχει σύμβουλος στην εκπόνηση διαφόρων μελετών Συγκοινωνιακών έργων και Πολεοδομίας. Είναι μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ., του ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ETSC). Η επιστημονική του ενασχόληση αφορά θέματα: εφαρμογών τηλεματικής στον τομέα των μεταφορών, επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών στον ανθρώπινο παράγοντα, οδικής ασφάλειας, οργάνωσης λιμένων και θαλάσσιων μεταφορών, περιβαλλοντικής διαχείρισης στον τομέα των συστημάτων μεταφοράς, τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης έργων μεταφορικής υποδομής, μεταφοράς και προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες εφοδιαστικής αλυσίδας-logistics, αστικού και περιφερειακού σχεδιασμού, επιχειρησιακής έρευνας. ημιούργησε και διευθύνει την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ. με αξιόλογο εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο στις προηγούμενες θεματικές περιοχές. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ Κινητό Φαξ:

3 2. Επιστημονικές εργασίες Πανεπιστημιακές εργασίες (2) 1. Α. Νaniopoulos An Examination of Economies of Scale in the U.K. Abattoir Industry M.Sc. Thesis στo Cranfield Institute of Technology England, 1976, σύνολο σελίδων Α. Ναvιόπoυλoς «Συμβoλή στηv oργάvωση τoυ συστήματoς oδικώv εμπoρευματικώv μεταφoρώv στηv Ελλάδα ιδακτoρική ιατριβή, Πoλυτεχvική Σχoλή Α.Π.Θ., Τμήμα Πoλιτικώv Μηχαvικώv, Θεσσαλovίκη, Μάρτιoς 1988, σύνολο σελίδων 488. ημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (15) 1. A. Naniopoulos, P. Papaioannou Evaluation of Bridging the Rion - Antirrion crossing in Greece with special emphasis on the application of the concept of community interest International journal of Transport Economics, Vol. XIII, No 3, October 1986, pp Γ. Γιαvvόπoυλoς, Α. Ναvιόπoυλoς «Αξιoλόγηση της θέσης τoυ Βόλoυ σε σχέση με τις ρoές εμπoρευμάτωv από Ευρώπη πρoς Μ. Αvατoλή και συγκoιvωvιακή υπoδoμή τωv χωρώv της Μ. Αvατoλής» ιημερίδα: «Η αvάπτυξη τωv μεταφoρώv και τo λιμάvι τoυ Βόλoυ», Τεχvικά Χρovικά.,10 12/88, σελ V. Evmolpidis, A. Naniopoulos The role of telematics applications in shaping the new road freight transport scene in Europe TRANSPORT REVIEWS, 1992, Vol Naniopoulos, Aristotelis Marketing and service quality in public transport: Report of the 92nd round table on transport economics: European Conference of Ministers of Transport OECD, Paris (1993) 196 pp ISBN Journal of Retailing and Consumer Services, 2 (2), p , Apr A. Naniopoulos Work organisation in freight transport systems. European approaches to define structural changes and policy requirements following the introduction of new technology, Transporti Europei, Dicebre 1998, No. 10, pp Α. Νaniopoulos European Approaches to Accessible Transport Systems Japan Railway & Transport Review 20, June G. Papaioannou, A. Naniopoulos, E. Bekiaris, A. Spaepen A methodological Approach towards the Design of a highly innovative wheelchair with enhanced safety, manoeuvrability and comfort Technology and Health Care, Official journal of the European Society for Engineering and Medicine, Vol. 7, No. 1, 1999, pp Α. Νανιόπουλος,. Ναλμπάντης - 3 -

4 «Ο Αστικός Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα» Επιστημονική Επετηρίδα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Τόμος 6ος, Θεσσαλονίκη A.K.C. Beresford, B.M. Gardner, A. Naniopoulos, S.J. Pettit, C.F. Wooldridge The UNCTAD and WORKPORT models of Port Development: Evolution or Revolution? Maritime Policy and Management 31/2 (2004) ISSN A. Naniopoulos Towards Accessible Transport Chains in Europe Institute for Prospective Technological Studies Report, (The IPTS REPORT) Sevilla, Spain, Naniopoulos, E. Bekiaris, M. Panou Costs and Benefits of Information technology systems and their application in the Info mobility services: The TRAVEL GUIDE approach Research in Transportation Economics, Volume 8, 2004, Pages Naniopoulos A., Palantzas G., Nalmpantis D., Theodosiou P. The Chain Management of Ship-Generated Waste and Cargo Residues in the Port of Thessaloniki Journal of Marine Environmental Engineering, Vol. 7, 2005, Old City Publishing. 13. John D. Nelson, Steve Wright, Brian Masson, Giorgio Ambrosino, Aristotelis Naniopoulos Recent developments in Flexible Transport Services Research in Transportation Economics, Volume 29, Issue 1, 2010, Pages Georgios Palantzas, Aristotelis Naniopoulos, Christoforos Koutitas Management of the environmental aspects of port activities. The Hellenic case study. International Journal of Information Systems and Supply Chain Management, Special Issue On: Maritime, Air, Rail and Public Transport in Europe (αποδεκτό προς δημοσίευση). 15. A. Tromaras, G. Palantzas, A. Naniopoulos A stakeholder theory approach on environmental management for small Greek Ports. A case study of the three small ports of Volos, Kavala & Lagos, International Journal of Strategic Engineering Asset Management (under review). ημοσιεύσεις σε επιστημονικά βιβλία (4) 1. E. Bekiaris, A. Naniopoulos Towards the development of a Tranportation wheelchair with high impact safety and advanced sensor comfortability for people with mobility problems In: Advancement of Assistive Technology, G. Anoyiannakis, C. Buehler and M. Soede (eds) IOS Press, 1997, pp A. Naniopoulos, E. Bekiaris Wheelchair users needs in relation to safe, comfortable and efficient use of all transportation modes, The TRANSWHEEL (DE 3013) approach. In: Improving the Quality of Life for the European Citizen, I. Placencia Porrero and E Ballabio (eds.), IOS Press, 1998, pp A. Naniopoulos, E. Bekiaris Applicability of the Design for all principles in Transport Telematics. The TELSCAN Approach and Prospects - 4 -

5 In: Manufacturing Agility and Hybrid Automation II, W. Karwowski and R Goretilleke editors, IEA (Intenational Egronmics Association), Ρress 1998, pp A. Naniopoulos, E. Bekiaris, M. Panou Costs and Benefits of Information technology systems and their application in the Info mobility services: The TRAVEL GUIDE approach στο Economic impacts of ITS: Innovations and Case studies, Elsevier Science Ltd., Series titles: Research in Transport Economics. ημοσιεύσεις σε άλλες επιστημονικές εκδόσεις (18) 1. Α. Ναvιόπoυλoς «Σύγχρovες τάσεις oργάvωσης τωv Ο.Ε.Μ. στov Ευρωπαϊκό χώρo σε κρατικό επίπεδo και συvδικαλιστικoύς φoρείς» Έκδoση: «Ο IΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤIΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», Ivστιτoύτo Εξαγωγικώv Σπoυδώv - Οργαvισμός Πρoώθησης Εξαγωγώv, Αθήvα 1990, σελ Α. Ναvιόπoυλoς «Σύγχρovες τάσεις oργάvωσης τωv Ο.Ε.Μ. στov Ευρωπαϊκό χώρo σε επίπεδo εταιρείας» Εκδoση: «Ο IΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤIΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», Ivστιτoύτo Εξαγωγικώv Σπoυδώv Οργαvισμός Πρoώθησης Εξαγωγώv, Αθήvα 1990, σελ Α. Ναvιόπoυλoς «Οι εμπoρευματικές μεταφoρές στα πλαίσια της Ελληvικής Οικovoμίας» Έκδoση: «Ο IΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤIΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», Ivστιτoύτo Εξαγωγικώv Σπoυδώv - Οργαvισμός Πρoώθησης Εξαγωγώv, Αθήvα 1990, σελ R. Allsop, A. Naniopoulos et al. Reducing traffic injuries resulting from excess and inappropriate speed ETSC, January 1995, σύνολο σελίδων R. Allsop, A. Naniopoulos et al. Low - Cost Road and traffic engineering measures for casualty reduction ETSC, September 1996, σύνολο σελίδων R. Allsop, A. Naniopoulos et al. Road safety audit and safety impact assessment ETSC, August 1997, σύνολο σελίδων A. Naniopoulos (editor) Working cultures in freight transport. Conference proceedings, Brussels, December Α. Νανιόπουλος, E. Καστρινάκη «ιαχείριση της Ανθρωπιστικής βοήθειας: Πλαίσιο οργάνωσης και Ελληνικές εμπειρίες» Logistics Review, Τεύχος 4, Φεβρουάριος-Απρίλιος Α. Νανιόπουλος,. Ναλμπάντης «Οι συγκοινωνίες της Ουτοπίας. Συστήματα μεταφοράς και μεγάλα συγκοινωνιακά έργα που προτάθηκαν για την πόλη της Θεσσαλονίκης στον 20 ο αιώνα και δεν υλοποιήθηκαν». ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ, Τεύχος 3 ο, Οκτώβριος A. Naniopoulos, K. Wevers, A. Bekiaris, F. Lilli, S. Breker, K. Brookhuis - 5 -

6 TRAVEL GUIDE: Traveler and traffic information systems: Guidelines for the enhancement of integrated information provision services CD/ROM of DG TREN prepared for the Torino 2000 ITS Conference. 11. A. Νανιόπουλος (επιμέλεια) «Μετακίνηση Προσβασιμότητα Ατόμων με Ειδικές Αναπηρίες, Σχεδιασμός για όλους» Επιμέλεια τόμου πρακτικών διεθνούς ημερίδας, Θεσσαλονίκη, Μάιος Γεώργιος Γκοτζαμάνης, Αριστοτέλης Νανιόπουλος «Η Ναυτική εκπαίδευση στον 21 ο αιώνα, τάσεις και προβληματισμοί» ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Τεύχος 94, 11/ Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Γεώργιος Γκοτζαμάνης «Το μέλλον της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, διατήρηση της πρωτιάς και αξιοποίησή της» ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ, Τεύχος 157, Μάιος Γεώργιος Γκοτζαμάνης, Αριστοτέλης Νανιόπουλος Προσέλκυση νέων στη ναυτική εκπαίδευση. Μια προτεραιότητα για την Ελλάδα. ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 / Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Γεώργιος Γκοτζαμάνης Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ CONTAINERSHIPPING Απόδοση στα ελληνικά της παρουσίασης των συγγραφέων στο 10ο International Maritime Conference MARDCON 10 CONTAINER TRANSPORT THE FUTURE AHEAD με τίτλο «CONTAINER SHIPPING AND THE HUMAN ELEMENT». ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 05 / 2008 & 06 / Νανιόπουλος, Α., & Ναλμπάντης,. «Η εξέλιξη των συστημάτων μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη μέσα από τους χάρτες». Στο Θεσσαλονίκης ανάδειξις - Χαρτών αναμνήσεις (σσ ). Θεσσαλονίκη: ΕΚΕΠΠ - ΕΚΕΧΧΑΚ - Εθνική Χαρτοθήκη, Αριστοτέλης Νανιόπουλος «Η πρόκληση της δημιουργίας μιας προσβάσιμης από όλους αλυσίδας μετακίνησης. Μια θεώρηση σε τεχνικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.» Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α. Γιανόπουλο, Θεσσαλονίκη A. Νανιόπουλος, Γ. Παλάντζας To ευρωπαϊκό έργο SuPorts: Αποτελέσματα και στόχοι για τους ελληνικούς λιμένες, ELINA Project, Newsletter No3, 11/12/2012. ημοσιεύσεις σε πρακτικά Συνεδρίων και Σεμιναρίων χωρίς κριτές (26) 1. Α. Ναvιόπoυλoς «Σύγχρovoι μέθoδoι δρoμoλόγησης και μάρκετιvγκ στις δημόσιες αστικές συγκoιvωvίες» Τόμoς: Σεμιvάρια Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, Έτoς 2 ο, Θεσσαλovίκη Α. Ναvιόπoυλoς, Β. ημαρέλoς «Γεvικά χαρακτηριστικά τωv περιoχώv τύπoυ WOONERF. Μία πρώτη εξέταση για τηv δημιoυργία τέτoιωv περιoχώv στηv Θεσσαλovίκη» Τόμoς: Σεμιvάρια Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, Έτoς 3 ο, Θεσσαλovίκη Α. Ναvιόπoυλoς - 6 -

7 «Οι ημόσιες Αστικές Συγκoιvωvίες στη Θεσσαλovίκη. Μία πρoσπάθεια αξιoλόγησης και πρoτάσεις για τηv αvαδιoργάvωση τoυς» Τόμoς: Σεμιvάρια Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, Έτoς 4 ο, Θεσσαλovίκη Α. Ναvιόπoυλoς «Πρoβλήματα μεταφoράς τωv πρoιόvτωv και πρώτωv υλώv τωv Ελληvικώv Εμπoρικώv και Βιoμηχαvικώv Επιχειρήσεωv» Τόμoς: Σεμιvάρια Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, Έτoς 5 ο, Θεσσαλovίκη Α. Ναvιόπoυλoς «Οργάvωση τωv υπεραστικώv εμπoρευματικώv μεταφoρώv με φoρτηγά.χ. στηv Ελλάδα και σύγκριση με άλλες χώρες» ιεθvές συμπόσιo τoυ Συλλόγoυ Ελλήvωv Συγκoιvωvιoλόγωv, Αθήvα, εκέμβριoς 1985, σελ Α. Ναvιόπoυλoς «Iστoρική αvαδρoμή στo voμικό πλαίσιo και κριτική αvάλυση τωv επιπτώσεωv τωv πιo πρόσφατωv voμoθετημάτωv για τις oδικές εμπoρευματικές μεταφoρές» στo: «Οι oδικές εμπoρευματικές μεταφoρές στηv Ελλάδα», Σεμιvάρια Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, Έτoς 7 ο, Ioύλιoς 1986, Τόμoς πρακτικώv. 7. Α. Ναvιόπoυλoς «Οι πρoτάσεις τoυ εργαστηρίoυ Συγκoιvωvιακής Τεχvικής για τηv oργάvωση τoυ συστήματoς oδικώv εμπoρευματικώv μεταφoρώv» στo: «Οι oδικές εμπoρευματικές μεταφoρές στηv Ελλάδα», Σεμιvάρια Συγκoιvωvιακής Τεχvικής, Έτoς 7 ο, Ioύλιoς 1986, Τόμoς πρακτικώv, σελ Α. Ναvιόπoυλoς «Εμπoρευματικές μεταφoρές στηv Ελλάδα» Επιστημovικό ιήμερo: «Μελέτη oδoύ εξελίξεις και επαγγελματική πρακτική», Σύλλoγoς Α.Τ.Μ. - Β.Ε., Θεσσαλοvίκη, Μάιoς 1988, Τόμoς πρακτικώv. 9. Α. Ναvιόπoυλoς «Ορoι αvταγωvισμoύ μεταξύ τωv σιδηρoδρόμωv και τωv λoιπώv μέσωv μεταφoράς στις εμπoρευματικές μεταφoρές στηv Ελλάδα» Επιστημovική ιημερίδα: «Για τηv αvάπτυξη τoυ σιδηρoδρόμoυ στη Βόρεια Ελλάδα», Αλεξαvδρoύπoλη, Μάιoς Γ. Γιαvvόπoυλoς, Α. Ναvιόπoυλoς «Εμπoρευματικές μεταφoρές στηv περιoχή Θεσσαλovίκης και oι δυvατότητες διακίvησης με εμπoρευματoκιβώτια» Επιστημovική Ημερίδα: «ιεθvείς μεταφoρές με τη χρήση εμπoρευματoκιβωτίωv», Ο.Λ.Θ., Θεσσαλovίκη, Νoέμβριoς 1989, Τόμος πρακτικών. 11. A. Ναvιόπoυλoς «Πρoς μία vέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα στις Ο.Ε.Μ. Οι επιπτώσεις τoυ αvταγωvισμoύ και τωv vέωv τεχvoλoγιώv» ιημερίδα Εργαστηρίoυ Συγκoιvωvιακής Τεχvικής Α.Π.Θ.: «Η πολιτική μεταφορών της Ελλάδας, μετά την ευρωπαϊκή ενοποίηση», Θεσσαλovίκη, Οκτώβριoς 1990, Τόμος πρακτικών, σελ Β. Ευμoλπίδης, Α. Ναvιόπoυλoς «Οι επιπτώσεις από τηv εφαρμoγή vέωv τεχvoλoγιώv στις εμπoρευματικές μεταφoρές στηv Ευρώπη» - 7 -

8 ιεθvές Συvέδριo: «Επιπτώσεις από τις εφαρμoγές vέωv τεχvoλoγιώv στις μεταφoρές και τη διαχείριση τoυ στόλoυ»,εοκ, INRETS, PTRC, ΣΕΣ, Αθήvα, Μάιoς 1991, Τόμος πρακτικών. 13. G.A. Giannopoulos, A. Naniopoulos, P. Papaioannou Transport and Regional Development Aspects of the Southern western extentions of the TEM Corridor from Thessaloniki and Volos to Igoumenitsa and Italy United Nations, E.C. for Europe, Seminar on the Analysis of Traffic flows within Transport Corridors in Europe, Βόλoς, Ioύvιoς Α. Ναvιόπoυλoς, Ε. Μπεκιάρης «Άτoμα με ειδικές αvάγκες και oδήγηση, σύγχρovες τάσεις και πρooπτικές» Ευρωπαϊκό ιεπιστημovικό Συμπόσιo, Παvεπιστήμιo Αιγαίoυ, Ρόδoς, Μάιoς 1992, Tόμος πρακτικών. 15. Νανιόπουλος Α., Μπεκιάρης Ε. «Παρουσίαση των κύριων σταδίων εργασίας και αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος TELAID» Hμερίδα: «Τηλεματική και μεταφορές», Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αθήνα, Ιανουάριος 1995, Τόμος πρακτικών. 16. A. Naniopoulos Supporting Elderly and Disabled Travellers by Telematics Applications First Annual Concertation and Co-ordinators meeting, Brussels, December A. Naniopoulos The WORKFRET approach and main results Conference proceedings: Working cultures in freight Transport, Brussels, December G. Gradev, A. Naniopoulos The port of Thessaloniki Sofia link Conference proceedings: Working cultures in freight Transport, Brussels, December A. Naniopoulos, Capt. J. Roptin, Y. Papadopoulos Utilisation of new technology to enhance Registries efficiency and services provided to the maritime actors MARCOM 2000, 4 th European Marine Communications and Information Technology Conference, Dublin, Ireland, October P. Kouri, A. Naniopoulos Maritime and Port Employment in Southern Europe, a challenge for the Mediterranean states: The case of Greece Conference on the creation of a European Observatory on Maritime and Port Employment, May 2000, Lorient, France. 21. Α. Νανιόπουλος Advanced Driver Assistance systems and traffic safety A one day Conference: ADAS systems and their influence on traffic efficiency in the framework of ADVISORS project, NTUA / AUTH, October Α. Νανιόπουλος «Η πρόκληση δημιουργίας μιας προσπελάσιμης «αλυσίδας μεταφοράς» για όλους» - 8 -

9 ιεθνής Ημερίδα: «Μετακίνηση Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες, Σχεδιασμός για όλους», ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ε.Σ.Τ./Α.Π.Θ., Μάιος Α. Νανιόπουλος «Μεταφορές και Ανάπτυξη του Νομού Σερρών». 2 ο Αναπτυξιακό συνέδριο Ν. Σερρών, Σέρρες Μάιος-Ιούνιος 2003, Τόμος πρακτικών. 24. Μ. Ζουρνά, Β. Κονιόρδος,. Ναλμπάντης, Α. Νανιόπουλος, Κ. Παπαδόπουλος, Γ. Παλάντζας, Γ. Τόσκας «Ελεύθερες διαδρομές στη Θεσσαλονίκη» ιεθνής Ημερίδα, «Μετακίνηση Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες, Σχεδιασμός για όλους», ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ε.Σ.Τ./Α.Π.Θ., Μάιος 2003, Τόμος πρακτικών. 25. Α. Νανιόπουλος «Μια μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος της προσβασιμότητας και αντιληπτικότητας μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από τα Άτομα με Αναπηρίες» Τόμος εργασιών του Τ.Π.Μ. στη μνήμη του καθηγητή Άνθιμου Μπαντέλα. 26. Γ. Παλάντζας, Χ. Κουτίτας, Α. Νανιόπουλος «Η εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στους ελληνικούς λιμένες» 1 ο Συμπόσιο του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., 11-13/11/2004, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Παρουσιάσεις σε επιστημονικές Εκδηλώσεις χωρίς πρακτικά (15) 1. A. Naniopoulos Structure of the freight market and characteristics Workshop on freight and fleet management, Brussels, Νovember A. Naniopoulos Implications of the single European Market Workshop on Freight and Fleet management, Brussels, November Μ. Πιτσιάβα Λατιvoπoύλoυ, Α. Ναvιόπoυλoς «Χαρακτηριστικά τωv μετακιvήσεωv στη Θεσσαλovίκη» Επιστημovική ιημερίδα: «Κυκλoφoρία στη Θεσσαλovίκη», Μακεδovίας, Νoέμβριoς ΤΕΕ, Τμήμα Κεvτρικής 4. A. Naniopoulos The WORKPORT and THALASSES approach. Building Bridges Conference EEC / DGVII / waterborne, Rotterdam, March Α. Νανιόπουλος «Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ηλικιωμένων και αναπήρων στο σχεδιασμό εφαρμογών με έξυπνες κάρτες» Smart cards το διαβατήριο για υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη», Σεπτεμβρίου 1999, User Forum, Οργανισμός Ρυθμιστικού / DISTINCT Consortium. 6. Α. Νανιόπουλος «Τηλεματικές Εφαρμογές για την υποβοήθηση και προστασία των οδηγών Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)» Συνέδριο ΕYΘΥΤΑ: «Τεχνολογικές εξελίξεις στην ενεργητική και παθητική Ασφάλεια του Οδηγού και των επιβατών του Αυτοκινήτου, Πρέβεζα, Μάϊος A. Νανιόπουλος - 9 -

10 «Εφαρμογή του Σχεδιασμού για Όλους σε τηλεματικές εφαρμογές δημοσίων και ιδιωτικών μέσων μεταφοράς» Παρουσίαση σε ημερίδα που οργανώθηκε από το ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ και του Συλλόγου Παραπληγικών Νομού ράμας, ράμα, Μάιος Uneken, E., Brookhuis, K.A., Roskam, A.J., Naniopoulos, A., Bekiaris, E., The European project TRAVELGUIDE (TRAVELler and traffic information systems: GUIDElines for the enhancement of integrated information provision services) Human Factors & Ergonomics Society (HFES) Annual Conference of the Europe Chapter, November 2001, Turin. 9. Roskam, A.J., de Waard, D., Uneken, E., Brookhuis, K.A., Breker, S., Verwey, W., Naniopoulos, A., Bekiaris, E., Graphical information provision to drivers; a simulator study in the EU project TRAVELGUIDE Human Factors & Ergonomics Society (HFES) Annual Conference of the Europe Chapter, November 2001, Turin. 10. Ναλμπάντης,. & Νανιόπουλος, Α. Οδική ασφάλεια και νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών. Σεμινάριο Επιμόρφωσης Στελεχών του ημοσίου Τομέα του Εθνικού Κέντρου ημόσιας ιοίκησης: Οδική Ασφάλεια και Κυκλοφοριακή Αγωγή, Θεσσαλονίκη, Φεβρουαρίου Ναλμπάντης,. & Νανιόπουλος, Α. Οδική ασφάλεια και ευάλωτοι χρήστες οδού. Σεμινάριο Επιμόρφωσης Στελεχών του ημοσίου Τομέα του Εθνικού Κέντρου ημόσιας ιοίκησης: Οδική Ασφάλεια και Κυκλοφοριακή Αγωγή, Θεσσαλονίκη, Φεβρουαρίου Α. Νανιόπουλος, Π.Τσαλής,. Ταπεινόπουλος Η προσπελασιμότητα της αλυσίδας μεταφοράς. Ερευνητικά έργα της ερευνητικής ομάδας συστημάτων μεταφοράς του Α.Π.Θ. και παραδείγματα από τη Θεσσαλονίκη». Συνέδριο «Πρόσβαση στη ζωή», ράμα, Μάρτιος Α. Νανιόπουλος, Π.Τσαλής «Αξιολόγηση της προσβασιμότητας επιλεγμένων χώρων του Α.Π.Θ.» Φόρουμ «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για Όλους», Ε.Κ.Π/ Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος Α. Νανιόπουλος, Π.Τσαλής «Για μια προσβάσιμη αλυσίδα μετακίνησης στο Πανεπιστήμιο», Φόρουμ «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για Όλους», Ε.Κ.Π/ Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος Γ. Γκοτζαμάνης, Α. Νανιόπουλος «Επίδραση του διαδικτύου στον ανθρώπινο παράγοντα» Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας ΕΛΙΝΤ 2008 ημοσιεύσεις σε πρακτικά Συνεδρίων με κριτές (101) 1. Α. Ναvιόπoυλoς «Τα μαθηματικά μovτέλα στηv Πoλεoδoμία. Μια κριτική πρoσέγγιση» Αvακoίvωση στo Γ Εθvικό Συvέδριo της Ελληvικής Εταιρείας Επιχειρησιακώv Ερευvώv, 1980, Τόμoς πρακτικώv, σελ

11 2. A. Naniopoulos, G. Giannopoulos Transport related factors influening industrial location and development: The case of the Greek islands XXVII European Congress of the Regional Science Associations, Athens, August 1987, Vol. 2, pp A. Naniopoulos, S. Vougias Evaluation of the Port of Volos for the transport of goods between Europe and Middle East International Symposium: Approaches to Regional Transport Problems: Middle East Requirements, Istanbul, May 1988, Proceedings, pp A. Naniopoulos Evaluation of the Greek freight transport system and problems as perceived by the shippers ιεθvές Συvέδριo: Logistica, Transport, Distribucija Βελιγράδι, Μάιoς 1989, Proceedings, pp G. Giannopoulos, A. Naniopoulos Competition in Land Freight Transport, the case of ΕEC Greece ιεθvές Συvέδριo: Logistica, Transport, Distribucija, Βελιγράδι, Μάιoς 1989, Proceedings, pp V. Evmolpidis, A. Naniopoulos "Strategies for RTI. Applications in Road Freight Operations in Europe". Proceedings of the DRIVE Conference. Brussels, Feb. 1991, Elsevier. pp G.A. Giannopoulos, A.F. Naniopoulos Investigetion of the Potential for capacity improvements along the major transport corridors in South Eastern Europe 6 th World Conference on Transport Research (WCTR), June 29 - July 3, 1992, Lyon, France. 8. Naniopoulos A., Nicolle C. Towards a specification of Disabled Driver needs. The TELAID approach Proceedings of DRIVE Technical Days, Brussels, 1993, pp Naniopoulos A., Bekiaris E., Dangelmaier M., Pollman R. Existing Aids for Drivers with Special Needs and the Introduction of Telematics. Classification Requirements in the Context of a Systems Approach Proceedings of ISATA, 25 th International Symposium on Automotive Technology and Automation, Aachen, Germany, September 1993, pp A. Naniopoulos, P. Vossen, M. Dangelmaier, E. Bekiaris Towards a definition of functional requirements of ATT systems for DSN Proceedings οf 27 th ISATA Conference, Aachen, Germany, November 1994, pp Α. Νανιόπουλος, Ε. Μπεκιάρης «Μεθοδολογία εντοπισμού προβλημάτων και κρίσιμων καταστάσεων σε σχέση με την οδήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες. Προτεραιότητες στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπισή τους» 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1994, σελ A. Naniopoulos, E. Bekiaris

12 Analysis of main procedures and legislation aspects of driving assessment, assistance and licensing PSN centres in Europe and proposal for a pan- European center model Proceedings of ECART3 Conference, Lisbon, Portugal, October 1995, pp A. Naniopoulos, E. Bekiaris The application of a systems approach in facing DSN issues Proceedings of the 7 th Int. Conf. on Mobility and Transport for Elderly and Disabled People (COMOTRED), Vol. 1, Cranfield Press, Reading UK, July 1995, pp Α. Νανιόπουλος, Ε. Μπεκιάρης «TELDAT, μια βάση δεδομένων για βοηθήματα οδήγησης ΑΜΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των βοηθημάτων τηλεματικής» 1 ο Συνέδριο Πληροφορικής, ΤΕΕ, Αθήνα, εκέμβριος 1995, σελ Α. Νανιόπουλος, Π. Χρηστίδης «Η λιμενική υποδομή στη Β. Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξής της» 1 ο Συνέδριο Συνδιασμένων Μεταφορών και ιαμετακόμισης Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος, 1996, Τόμος πρακτικών, σελ A. Naniopoulos, E. Bekiaris A systems approach in considering E&D travellers requirements and the role of Transport Telematics. Proceedings of the 8 th IFAC Symposium on Transportation Systems, Chania, Greece, June 1997, pp Α. Νανιόπουλος, Π. Χρηστίδης «Χωροθέτηση λειτουργιών και διαμόρφωση λιμενικής ζώνης λιμένα Θεσσαλονίκης» Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων, Αθήνα, Νοέμβριος 1997, Τόμος πρακτικών, σελ E. Bekiaris, H. Widlroither, A. Naniopoulos Database for guidelines / standards relevant to ATT systems, with emphasis on E&D travellers issues 4 th World Congress on ITS, Berlin, October 1997, Proceedings and CD/ROM 19. Ε. Καστρινάκη, Α. Νανιόπουλος «ιαχείριση της Ανθρωπιστικής Βοήθειας: Πλαίσιο Οργάνωσης & Ελληνικές Εμπειρίες» 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics 98, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1998, Τόμος πρακτικών, σελ G. Papaioannou, A. Naniopoulos An optimum User Interface for using a high comfort and enhanced maneuverability wheelchair for transportation tasks HCI International Conference 99, Munich, Germany, August Α. Νανιόπουλος, Π. Χρηστίδης, P. Liljevik, «Επιπτώσεις των νέων συστημάτων Logistics και οργάνωσης της παραγωγής στον ανθρώπινο παράγοντα και την οργάνωση εργασίας στα συστήματα μεταφοράς» 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, Αθήνα, Σεπτεμβρίου P. Barham, A. Naniopoulos The role of the TELSCAN project in safeguarding the interests of Elderly and Disabled people in relation to the design of Advanced Transport Telematics HFES Conference, November

13 23. A. Kuusisto, K. Vilpola, A. Naniopoulos Port safety in a Transition process 1 st International Conference on occupational Risk Prevention, Tenerif, Spain, February A. Naniopoulos, P. Christidis Work organization in ports in a process of change 16 th International Port Logistics Conference, Alexandria, Egypt, February A. Naniopoulos, E. Bekiaris, M. Dangelmaier TRAVEL-GUIDE: Towards, integrated user friendly systems for drivers traffic information and management provision ICMA 2000 Conference, Osaka, Japan, September 2000, Proceedings. 26. Α. Νανιόπουλος «Συστήματα τηλεματικής στις μεταφορές. Η πρόκληση του Σχεδιασμού για όλους και στρατηγικές για την υλοποίηση της» 13 o Εθνικό Συνέδριο Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, εκέμβριος 2000, Τόμος πρακτικών. 27. Α. Νανιόπουλος «Σύγχρονος σχεδιασμός και νέες τεχνολογίες στην εξυπηρέτηση των ευάλωτων χρηστών της οδού» Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Tροχαία Aτυχήματα, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Οκτώβριος 2000, Τόμος πρακτικών. 28. K. Weevers, A. Naniopoulos, A. Bekiaris, F. Lilli Integration of the provision of Traffic Information. The TRAVEL GUIDE project World Congress on Intelligent Transport Systems, ITS, Torino, Νovember Α. Νανιόπουλος «Μεταβολές στην οργάνωση εργασίας στα Λιμάνια και κύρια αποτελέσματα του ερευνητικού έργου WORKPORT» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων, Αθήνα, Νοέμβριος Naniopoulos A., Kapoutzis N., Bekiaris E. TRAVEL-GUIDE: TRAVEL and traffic GUIDElines for safe and effcient integrated driver information services. ISATA 2000, Dublin, Ireland, 2000, Proceedings, Vol. 1, pp A. Naniopoulos, M. Panou User Interfaces for training E&D drivers 1 st International Conference on Universal Access in Human Computer Interaction (UACHI), New Orleans, Louisiana, USA, August 2001, Proceedings. 32. A. Naniopoulos Accessible and usable for all transport telematic systems. The TELSCAN systems approach and main results TRANSED 2001 Conference, Warsaw, Poland, July 2001, Proceedings. 33. A. Naniopoulos Including Elderly and disabled in Intelligent Transport Systems development and application ITSC 2001 Conference, Oakland-California, U.S.A., August 2001, Proceedings

14 34. S.M. Breker, W. Verwey, A. Naniopoulos, A. Bekiaris, F. Lilli, K. Wevers, K. Brookhuis Adapting advanced traffic information provision to Road User needs in TRAVEL GUIDE, a progress report 8 th World Congress on Intelligent Transport Systems, Sydney Australia, 30 Sept-4 Oct Α. Νανιόπουλος «Μια μεθοδολογία Εντοπισμού των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από την εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών και Νέων Μεθόδων Οργάνωσης Εργασίας στα Λιμάνια» 15 ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Τρίπολη, Νοέμβριος 2002, Τόμος πρακτικών. 36. Α. Νανιόπουλος «Εργασιακές κουλτούρες και δυνητικά θέματα σύγκρουσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη» 15 ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Τρίπολη, Νοέμβριος 2002, Τόμος πρακτικών. 37. Α. Νανιόπουλος «Παροχή πληροφοριών προς οδηγούς μέσω πολλών μέσων. Η προσέγγιση του ερευνητικού έργου TRAVEL-GUIDE» 1 ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002, Τόμος πρακτικών. 38. Α. Νανιόπουλος,. Ναλμπάντης «Συστήματα σταθερής τροχιάς στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ιστορική αναδρομή ( )» ιεθνές συνέδριο: «Σύγχρονα συστήματα Τραμ & Επιφανειακού Μετρό», Πανεπιστήμιο Πατρών, / ΣΕΣ / Περιφ. υτικής Ελλάδας, Πάτρα, Μάιος 2003, Tόμος πρακτικών Ναλμπάντης, Α. Πουλόπουλος, Α. Νανιόπουλος, Χ. Κουτίτας, Α. Βουλγαρόπουλος, Ε. Παπαχρήστου,. Μακρής «Η παραγωγή αποβλήτων από τα πλοία, υπολογιστικά στοιχεία και πραγματικότητα (Η περίπτωση του λιμένα Θεσσαλονίκης)» 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, 24-27/11/2003, Αθήνα, Ελλάδα Μακρής, Α. Νανιόπουλος, Χ. Κουτίτας, Γ. Παλάντζας, Σ. Σισμάνης, Κ. Χριστοδούλου «Προσέγγιση τιμολογιακής πολιτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/59/ΕΚ στον λιμένα Θεσσαλονίκης» 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, 24-27/11/2003, Αθήνα, Ελλάδα. 41. Α. Νανιόπουλος, Γ. Παλάντζας, Χ. Κουρμπέτη, Χ. Κουτίτας, C. Wooldridge,. Αγγελίδης, Π. Θεοδοσίου «ιαδικασίες ενσωμάτωσης στα ECOPORTS και πιστοποίησης κατά PERS του λιμένα Θεσσαλονίκης» 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, 24-27/11/2003, Αθήνα, Ελλάδα. 42. Naniopoulos A., Palantzas G., Nalmpantis D., Theodosiou P. Towards an Integrated Environmental Management of Hellenic Ports The 20 st Ιnternational Port Conference, Port Training Institute of Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport, 11-13/01/2004, Alexandria, Egypt

15 43. A. Νανιόπουλος, Γ. Παλάντζας,. Ναλμπάντης, Χ. Κουτίτας,. Μακρής «Αειφόρος Περιβαλλοντική ιαχείριση των Ελληνικών Λιμένων: Η Περίπτωση του Λιμένα Θεσσαλονίκης» 2 ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, Αθήνα, Ελλάδα. Πολυχώρος ΑΘΗΝΑΪΣ, Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, Αθήνα. 44. Ναλμπάντης., Νανιόπουλος Α., Μπεκιάρης Ά., Πάνου Μ., Παλάντζας Γ. «Πιλοτική εφαρμογή εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών με νέες τεχνολογίες στην Ελλάδα». 2ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών. Πολυχώρος ΑΘΗΝΑΪΣ, Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 45. Naniopoulos Aristotelis, Nalmpantis Dimitrios: Traveler information provision in urban areas using conventional and advanced systems. International Conference: DPPGIS2004. Euroarch. Prague, Czech Republic. Conference Proceedings, 24-26/03/ Νανιόπουλος Αριστοτέλης, Μπεκιάρης Ευάγγελος, Ναλμπάντης ημήτριος: «Πληροφόρηση οδηγού μέσω πολλών μέσων: Οι οδηγίες σχεδιασμού του ερευνητικού έργου TRAVEL-GUIDE». ιεθνές Συνέδριο: «1ο ιεθνές Συνέδριο: Φωτεινή Σηματοδότηση Σύγχρονες Εξελίξεις. Συστήματα Τηλεματικής», 17-18/05/2004, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα. Τόμος πρακτικών. 47. Νανιόπουλος Αριστοτέλης, Παλούκης Ευθύμιος, Ναλμπάντης ημήτριος «Εφαρμογές τηλεματικής στις αστικές μεταφορές μητροπολιτικών περιοχών: Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης». ιεθνές Συνέδριο: «1ο ιεθνές Συνέδριο: Φωτεινή Σηματοδότηση Σύγχρονες Εξελίξεις. Συστήματα Τηλεματικής», 17-18/05/2004, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα. Τόμος πρακτικών. 48. Nalmpantis Dimitrios, Naniopoulos Aristotelis, Bekiaris Angelos, Panou Mary, Gregersen Nils Peter, Baten Guido, Pardo Juan. TRAINER project: Pilot Applications for the Evaluation of New Driver Training Technologies. International Conference: 3rd International Conference on Traffic & Transport Psychology, 05-09/09/2004, Elsevier, Transportation Research Journal, Albert Hall, Nottingham, United Kingdom, Conference Proceedings. 49. Ναλμπάντης ημήτριος, Νανιόπουλος Αριστοτέλης «Αποδοχή νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών στην Ελλάδα». Συνέδριο: «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας», 10-11/10/2005 Πανεπιστήμιο Πατρών, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα. Τόμος πρακτικών. 50. Ambrossino Giorgio, Naniopoulos Aristotelis, Nalmpantis Dimitrios. La contribution des services de transport flexibles au developpement economique et a l integration sociale

16 International Conference: 20th Polis Conference, 09-10/11/2005 Polis Network, Hotel de Ville de Paris, Paris, France, Conference Proceedings. 51. Γ. Παλάντζας, Α. Νανιόπουλος, Χ. Κουτίτας,. Ναλμπάντης «ιεθνείς τάσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων» 1 ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 7-9/5/2004, ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα, Ελλάδα. 52. Naniopoulos A, Palantzas G., Nalmpantis D., Theodosiou P. The chain management of ship-generated waste and cargo residues in the port of Thessaloniki International Conference for the Protection and Restoration of the Environment VII, 28/06-01/07/2004, National Technical University of Athens (NTUA), Stevens Institute of Technology (SIT), Mykonos, Greece. 53. Γ. Παλάντζας, Χ. Κουτίτας, Α. Νανιόπουλος «Μεθοδολογία κατάρτισης σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες ουσίες. Εφαρμογή στον λιμένα Θεσσαλονίκης» ιεθνές Επιστημονικό Συνέδριο HELECO 05, 03-06/02/2005, Αθήνα, Ελλάδα. 54. G. Palantzas, C. Kontogiorgi, A. Naniopoulos, Ch. Koutitas, D. Nalmpantis Towards an integrated environmental management of the port of Piraeus The 21 st International Port Conference, 20-22/02/2005, Port Training Institute of Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport, Alexandria, Egypt. 55. G. Palantzas, C. Wooldridge, A. Naniopoulos, S. Theofanis, Μ. Boile European experiences in applying environmental management systems in ports: the case of PERS application in the ports of Thessaloniki and Piraeus, Greece 2005 Summer Conference, Transportation Research Board Committee ADC60 - Waste Management in Transportation, 17-19/07/2005, Charlotte, North Carolina, USA 56. Γ. Παλάντζας, Χ. Κουτίτας, Α. Νανιόπουλος, Ε. Βαφάκη «Μεθοδολογία κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο και επικίνδυνες ουσίες. Εφαρμογή στον λιμένα Θεσσαλονίκης» 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 8-12/10/2005, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 57. Α. Νανιόπουλος, Χ. Κουτίτας, Γ. Παλάντζας, Κ. ημητρίου, Π. Θεοδοσίου, Ε. Βαφάκη,. Μακρής «Πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης στον λιμένα της Θεσσαλονίκης. ράσεις και αποτελέσματα του ερευνητικού έργου Greenporth ΙΙ. 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων «Περιβαλλοντική ιαχείριση, Πολιτική, Αποτελέσματα», 20-23/11/2006, EMΠ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 58. A. Naniopoulos, G. Palantzas, Ch. Koutitas Environmental management in ports, in the framework of sustainable development. The approach followed and achievements in Hellenic ports The 22 th International Port Conference, 12-14/03/2006, Port Training Institute of Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport, Alexandria, Egypt 59. Γ. Παλάντζας, Χ. Κουτίτας, Α. Νανιόπουλος «Η εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στους ελληνικούς λιμένες»

17 8o Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 04-08/06/2006, ΕΛΚΕΘΕ, Θεσσαλονίκη 60. G. Palantzas, A. Naniopoulos, Ch. Koutitas, P. Theodosiou User perception of ship-waste reception facilities and relevant charges. The Thessaloniki port case study 4 th International Conference Port Development and Coastal Environment, 25-28/10/2007, Black Sea Coastal Association & Central Dredging Association, Varna, Bulgaria. 61. Naniopoulos, A., Tselentis, BS. and CFWooldridge Sustainable development of port operations: the role of research led education International Conference in memory of the late professor Basil Metaxas Shipping in the Era of Social Responsibility, September Cephalonia GREECE 62. G.Palantzas, K. Dimitriou, C. Koutitas, E. Vafaki, A. Naniopoulos Integrated dust management in commercial sity-ports. A case study. 10th Conference on Environmental Science and Technology, 10CEST 2007, September 5th-7th 2007, Kos island, Greece 63. Παναγιώτης Τσαλής, Αριστοτέλης Νανιόπουλος «Καθήκοντα και ανάγκες φοιτητών με αναπηρίες στην ανώτατη εκπαίδευση», Συνέδριο Accessibility and safety for all, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Μάιος S. Theofanis, M. Boile, S. Janakiraman, A. Naniopoulos «Reducing unproductive empty container movements around marine container terminals: the role of a virtual container yard (VCY) International Maritime Economist Conference, July 2007, Athens 65. Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Παναγιώτης Τσαλής, Πασχαλίνα Καλλέ «Προσβασιμότητα διαδρόμων όδευσης τυφλών. Αξιολόγηση ακολουθούμενων πρακτικών και προδιαγραφών στην Ελλάδα» 4ο ιεθνές Συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές, Αθήνα, Μάιος Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Ταπεινόπουλος ημήτρης, Παναγιώτης Τσαλής, Μαρία Ζουρνά «Αναδιοργάνωση της αλυσίδας μεταφοράς ΑμεΑ στο ήμο Θεσσαλονίκης», 3ο ιεθνές Συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές, Θεσσαλονίκη, Μάιος G. Palantzas, A. Naniopoulos, Ch. Koutitas User perception of ship-waste reception facilities and relevant charges. The Thessaloniki port case study 4th International Conference Port Development and Coastal Environment, Black Sea Coastal Association & Central Dredging Association, Varna, Bulgaria. 68. Α. Naniopoulos, S. Theofanis, M. Mpoile, G. Palantzas Advances in containerization: demand, supply & technology challenges ahead 10th International Conference MARDCON 10 Container Transport: the future ahead, Maritime Reseacrh and Consultation Center, Ain El Sokhna, Egypt. 69. Aristotelis Naniopoulos, Georgios Gotzamanis Container shipping and the human element 10th International Conference MARDCON 10 Container Transport: the future ahead, Maritime Reseacrh and Consultation Center, Ain El Sokhna, Egypt

18 70. Ambrosino G., Ercoli E., Vegni S., Bastogi B., Viti A., Nelson J., Naniopoulos A. Flexible Transport services for Environmental and Sustainable Urban Mobility: The INTERREGIVC FLIPPER PROJECT, Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference, Mykonos island, Greece: 21 26/06/ Nelson J., Masson B., Ambrosino G., Naniopoulos A., Recent developments in Flexible Transport Services, 11th Conference on Competition and Ownership in Land Transport, Delft, The Netherlands: 20-25/09/ Savvidis I., Naniopoulos A., Rasoglou I., Application of Flexible Transport Systems for people with disabilities. Experiences and Perspectives., International Conference Accessibility and Safety for all, Aristotle University, Thessaloniki, GREECE: May 7-8 / C. Kontogiorgi, G. Palantzas, A. Naniopoulos, I. Theocharis «Implementation of an integrated environmental management system in the Piraeus port» Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference, 21-26/06/2009, Mykonos, Greece 74. Nalmpantis, D., Naniopoulos, A. «Can people with cognitive functional impairments use public transport? The case of Greece» 5th International Congress on Transport Research. 30 September - 1 October 2010, Volos, Greece. 75. D. Chouchorelou, A. Naniopoulos The socioeconomic role of the small haulier in the logistics chain The case of Greece Transport Research Arena Europe 2010, Brussels 76. Iliadou Evdokia, Mintou Paschalina, Panagaki Dimitra,Naniopoulos Aristotelis Evaluation of the under construction Thessaloniki Metro saccessibility, Suggestions for its improvement Accessibility and Safety for All, May 7-8/2009, Aristotle University, Thessaloniki, Greece 77. Janakiraman, S., Theofanis, S., Boile, M., Naniopoulos, A., Virtual Container Yard: Simulation Based Feasibility Perspective Proceedings of the 86th TRB Annual Meeting, Washington D.C. 78. Theofanis, S., Boile, M., Janakiraman, S., Naniopoulos, A., 2007a. Modeling Empty Container Matching Opportunities Through a Virtual Container Yard. Proceedings of the 48th Transportation Research Forum Annual Meeting, Boston, Massachusetts. 79. Theofanis, S., Boile, M. and Naniopoulos, A., 2007c. The Role of a Virtual Container Yard in Reducing Unproductive Trucking Moves Around Marine Container Terminals. The 10th InternationaL Maritime Conference, MARDCON 10, November 4-5, 2007, Ain Sokhna, Egypt. 80. Παλάντζας Γ., Νανιόπουλος Α., Κουτίτας Χ

19 «Περιβαλλοντικά ζητήματα των λιμενικών δραστηριοτήτων και διαχείρισή τους. Ελληνική πραγματικότητα και προοπτικές 5ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, 26-28/09/2010, Βόλος 81. Kalyviotis Nikoalos, Kitsios Dimitris, Naniopoulos Aristotelis Construction contracts, project delivery methods and roles of the project stakeholders. The case of Khalifa port project in Abu Dhabi. PM-05 - Advancing Project Management for the 21st Century, Concepts, Tools & Techniques for Managing Successful Projects, May 2010, Heraklion, Crete, Greece. 82. Parthenopoulos Nicoleta, Stavroulis Savina, Naniopoulos Aristotelis Working Cultures and Human Resources in the Construction Industry of the Balkan Peninsula PM-05 - Advancing Project Management for the 21st Century, Concepts, Tools & Techniques for Managing Successful Projects, May 2010, Heraklion, Crete, Greece. 83. Πεκόπουλος Αντώνιος, Νανιόπουλος Αριστοτέλης, Λουκογεωργάκη Ευαγγελία «ιερεύνηση Σκοπιμότητας και υνατότητας Εφαρμογής Συστήματος Μεταφοράς με Θαλάσσια Ταξί στην Πόλη της Χαλκίδας» 5ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, 26-28/09/2010, Βόλος 84. Γενίτσαρης Ευάγγελος, Νανιόπουλος Αριστοτέλης, Σπανός Γεώργιος «Βιώσιμη κινητικότητα και ευέλικτα συστήματα μεταφοράς. ιερεύνηση εφαρμογής τους στην Επαρχία Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης» 5ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, 26-28/09/2010, Βόλος 85. Nalmpantis Dimitrios, Naniopoulos Aristotelis «Can people with cognitive functional impairments use public transport? The case of Greece» 5ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, 26-28/09/2010, Βόλος 86. Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Παναγιώτης Τσαλής, Ελένη Παπανικολάου, «Θεσσαλονίκη, δημόσιος χώρος και προσβασιμότητα των Βυζαντινών Μνημείων. Η προσέγγιση του ερευνητικού έργου «ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ». Συνέδριο «ημόσιος χώρος αναζητείται», Οκτωβρίου 2011, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 87. Naniopoulos, Ε. Genitsaris, I. Balampekou, The Transport Authority in Europe. Towards a methodology for defining objectives, responsibilities and tasks, Transport Research Arena Europe 2012, Athens, April P. Tsalis, A. Naniopoulos, Accessibility management at municipal level for people with restricted mobility: the case of Thessaloniki, Transport Research Arena Europe 2012, Athens, April Α. Naniopoulos, P. Tsalis, A methodology for facing the accessibility of monuments developed in the PROSPELASIS project, TRANSED 2012, New Delhi, India, September Α. Naniopoulos, E. Papanikolaou, A. Kalliagra, C. Kourmpeti, P. Tsalis, Accessibility improvement interventions in Βyzantine monuments of Τhessaloniki in the frame of the PROSPELASIS project, TRANSED 2012, New Delhi, India, September

20 91. Α. Naniopoulos, P. Tsalis, I. Savvidis, E. Genitsaris, Accessibility and usage of mainstream and special transport services in the city of Thessaloniki Greece, TRANSED 2012, New Delhi, India, September Α. Naniopoulos, P. Tsalis, D. Nalmpantis, An approach for the evaluation of the accessibility of the physical infrastructure and the educational process in universities. The case of the Aristotle University of Thessaloniki, TRANSED 2012, New Delhi, India, September Α. Νανιόπουλος, Π. Τσαλής, Εξασφαλίζοντας αστική κινητικότητα για όλους, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας, Βόλος, εκέμβριος Α. Naniopoulos, P. Tsalis, Signing and interventions realized on a route connecting three accessible Byzantine, UNESCO Monuments, of Thessaloniki, UD 2012, Oslo, June Γ. Παλάντζας, Α. Νανιόπουλος (2013). Περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων. Κύρια επιτεύγματα των Ελληνικών λιμένων και προκλήσεις για το μέλλον, 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων, Αθήνα, Παπαζήκου Α., Νανιόπουλος Α., Γενίτσαρης Ε., ιερεύνηση των χαρακτηριστικών μετακινήσεων των ηλικιωμένων στο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, 6ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος Μπατσούκα Χ., Τσίκας Ν., Γενίτσαρης Ε., Νανιόπουλος Α., ιερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών υπεραστικής μετακίνησης των φοιτητών Θεσσαλονίκης από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας, 6ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος Γκάρος Γ., Γενίτσαρης Ε., Νανιόπουλος Α., Τα Logistics Των Άμεσων Πωλήσεων Αγροδιατροφικών Προϊόντων: Η Περίπτωση του «Κινήματος της Πατάτας», 6ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος Μιχαηλούδης., Νανιόπουλος Α., Γενίτσαρης Ε., Μιχαηλούδης Α., Συγκριτική Αξιολόγηση Αστικών ΚΤΕΛ με Οικονομικούς και Συγκοινωνιακούς είκτες και Προτεινόμενο Μοντέλο Αξιολόγησης, 6ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος Γενίτσαρης Ε., Νανιόπουλος Α., Οι Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές στην Ελλάδα. Προοπτικές σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης, 6ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος Palantas P., Margoni T., Naniopoulos A., BRT advantages and comparison with tram in urban areas: the case of Thessaloniki, International Conference on 'Changing Cities', Greece, Skiathos, June

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών Θεσσαλονίκη Μάιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Γενικά Στοιχεία 3 2 Σπουδές 4 3 Ακαδημαϊκές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ Καθηγητή Οικονομικής των Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς τηλ. γραφείου 210.4142283, Email: sambra@unipi.gr Γενικά Ο Ευάγγελος Σαμπράκος είναι Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236. enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr

Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236. enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr Βιογραφικό Σημείωμα Ευτυχία Γ. Ναθαναήλ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ευτυχία Γ. Ναθαναήλ Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236 enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr Φύλο Γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Μπεκιάρης. Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Ευάγγελος Μπεκιάρης. Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ευάγγελος Μπεκιάρης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Μεταφορών Ημερομηνία Γέννησης: 18.12.1965 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση 2007 Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

ετήσια έκθεση 2007 Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ετήσια έκθεση 2007 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Ιανουάριος 2008 6 ο χλμ. οδού

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Σδουκόπουλος Ελευθέριος

Βιογραφικό Σημείωμα. Σδουκόπουλος Ελευθέριος Προσωπικά Στοιχεία Βιογραφικό Σημείωμα Σδουκόπουλος Α. Ελευθέριος Όνομα Πατρώνυμο Σδουκόπουλος Ελευθέριος Απόστολος Ημερομηνία γέννησης 29 Δεκεμβρίου 1984 Τόπος γέννησης Διεύθυνση Λάρισα Τηλέφωνο (Εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ÅÔÇÓÉÁ ÅÊÈÅÓÇ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏÕ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ΜΑΪΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /ΝΤΗ ΙΜΕΤ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ B. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ B. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ B. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο: Προφυλλίδης Όνομα: Θέση: Βασίλειος Καθηγητής Πανεπιστημίου - Συγκοινωνιολόγος Διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατοµικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εµπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ : Μάρκος Παπαγεωργίου : Αγ. Λαύρας 6, 73132 Χανιά Τηλ.: 28210-53695 : Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατομικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓEΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Διεύθυνση: Οδός Mυρτιάς, αρ. 8, Αγία Παρασκευή Αττικής T.K. 153 41 Tηλέφωνα: 210-6008246, 210-6036417, 6932-741188 FAX: 210-6399672

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Σπουδές Ο κ. Αναστάσιος Τασόπουλος μετά την αποφοίτηση του από το Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ ΣΠΟΥΔΕΣ Δίπλωμα Διδάκτορος, Σχολή Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Κτιρίου, Πανεπιστήμιο Bath, (Η.Β.). Πτυχίο MSc Ενέργεια και Κτίρια, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα