Σειρά Προβλημάτων 5 Λύσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σειρά Προβλημάτων 5 Λύσεις"

Transcript

1 Άσκηση 1 Σειρά Προβλημάτων 5 Λύσεις Να δείξετε ότι οι πιο κάτω γλώσσες είναι διαγνώσιμες. (α) { D το D είναι ένα DFA το οποίο αποδέχεται όλες τις λέξεις στο Σ * } (α) Για να διαγνώσουμε το πρόβλημα μπορούμε να φτιάξουμε ένα αυτόματο το οποίο να αποδέχεται όλες τις λέξεις στο Σ * και στη συνέχεια να ελέγξουμε κατά πόσο αυτό το αυτόματο είναι ισοδύναμο με το αυτόματο D. Επομένως: Μ = Για είσοδο D όπου το D είναι ένα DFA: 1. Δημιουργούμε το αυτόματο Ε = ({q}, Σ, δ, q, {q}) όπου δ(q,a)=q για κάθε a Σ. 2. Εκτελούμε τη μηχανή F από τη διαφάνεια 8 12 για να αποφασίσουμε αν τα αυτόματα D και Ε αποδέχονται την ίδια γλώσσα. 3. Αν η μηχανή F αποδεχτεί τότε αποδεχόμαστε, αλλιώς απορρίπτουμε. (β) { Μ η Μ είναι μια ΤΜ η οποία θα εκτελέσει τουλάχιστον 5 κινήσεις σε τουλάχιστον μια λέξη w } H διάγνωση του προβλήματος βασίζεται στην εξής ιδέα: Για να αποφασίσουμε κατά πόσο η μηχανή Μ μπορεί να εκτελέσει τουλάχιστον 5 κινήσεις σε τουλάχιστον μια λέξη τότε θα μπορούσαμε να τρέξουμε την Μ σε όλες τις λέξεις και μόλις βρούμε την πρώτη λέξη για την οποία η μηχανή εκτελεί 5 κινήσεις να τερματίσουμε και να αποδεχτούμε. Το πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση είναι ότι το σύνολο των δυνατών λέξεων δυνατόν να είναι μη πεπερασμένο. Από τη στιγμή όμως που μας ενδιαφέρουν μόνο οι 5 πρώτες κινήσεις είναι αρκετό να δοκιμάσουμε τις λέξεις που έχουν 5 το πολύ σύμβολα. Το πλήθος αυτών των λέξεων είναι x 5 όπου x το μέγεθος του αλφάβητου της μηχανής μας. Η ζητούμενη μηχανή έχει ως εξής: G = Για είσοδο M όπου το M είναι μια ΤΜ με αλφάβητο Σ: 1. Δημιουργούμε το σύνολο Α όλων των λέξεων του αλφάβητου Σ που έχουν μήκος το πολύ Για κάθε λέξη w Α 3. Εκτέλεσε την w στην Μ μετρώντας τα βήματα που εκτελούνται. 4. Αν ο αριθμός των βημάτων φτάσει το 5 τότε αποδέξου. 5. Αν η μηχανή τερματίσει και ο αριθμός των βημάτων είναι μικρότερος του 5 τότε επανέλαβε από το Αν εξαντλήσουμε τις λέξεις του συνόλου Α τότε απορρίπτουμε. Άσκηση 2 Να δείξετε ότι οι πιο κάτω γλώσσες δεν είναι διαγνώσιμες. (α) { Μ,k η Μ είναι μια ΤΜ η οποία αποδέχεται όλες τις λέξεις με μήκος <= k } Θέλουμε να δείξουμε ότι η γλώσσα Λύσεις Σειράς Προβλημάτων 5 Εαρινό Εξάμηνο 2015 Σελίδα 1

2 ΟλεςΚ = { Μ,k η Μ είναι μια ΤΜ η οποία αποδέχεται όλες τις λέξεις με μήκος <= k } είναι μη διαγνώσιμη. Για να το δείξουμε θα αναγάγουμε μια γνωστή μη διαγνώσιμη γλώσσα, την Α ΤΜ, στην υπό μελέτη γλώσσα ΟλεςΚ. Συγκεκριμένα, ας υποθέσουμε ότι η γλώσσα ΟλεςΚ είναι διαγνώσιμη και η ΤΜ R είναι σε θέση να τη διαγνώσει. Με βάση τον διαγνώστη R θα κατασκευάσουμε ένα διαγνώστη S για το πρόβλημα Α ΤΜ. Αυτό μας οδηγεί σε αντίφαση και επομένως η ΟλεςΚ είναι μια μη διαγνώσιμη γλώσσα. O διαγνώστης S έχει ως εξής: S = Με είσοδο Μ,w 1. Φτιάξε τη ΤΜ M η οποία με είσοδο x: (α) Αν η x έχει μήκος <=k τότε τρέχει την Μ με είσοδο w. (β) Διαφορετικά, τρέχει την Μ με είσοδο x. 2. Τρέξε την R με είσοδο M. 3. Αν η R αποδεχτεί ΑΠΟΔΕΞΟΥ. 4. Αν η R απορρίψει ΑΠΟΡΡΙΨΕ. Εξετάζοντας την πιο πάνω μηχανή παρατηρούμε ότι η μηχανή Μ αποδέχεται όλες τις λέξεις μήκους k αν και μόνο αν η μηχανή Μ αποδέχεται τη λέξη w. Ως εκ τούτου, με είσοδο τη μηχανή Μ, o διαγνώστης R θα αποδεχτεί αν και μόνο αν η μηχανή Μ αποδέχεται όλες τις λέξεις μήκους k ή, ισοδύναμα, αν και μόνο αν η μηχανή Μ αποδέχεται τη λέξη w. Αυτό ολοκληρώνει την απόδειξη. (β) { Μ,k η Μ είναι μια ΤΜ η οποία αποδέχεται ακριβώς όσες λέξεις έχουν μήκος k } Θέλουμε να δείξουμε ότι η γλώσσα ΑκρΚ = { Μ,k η Μ είναι μια ΤΜ η οποία αποδέχεται ακριβώς όσες λέξεις έχουν μήκος k} είναι μη διαγνώσιμη. Για να το δείξουμε θα αναγάγουμε μια γνωστή μη διαγνώσιμη γλώσσα, την Α ΤΜ, στην υπό μελέτη γλώσσα ΑκρΚ Συγκεκριμένα, ας υποθέσουμε ότι η γλώσσα ΑκρΚ είναι διαγνώσιμη και η ΤΜ R είναι σε θέση να τη διαγνώσει. Με βάση τον διαγνώστη R θα κατασκευάσουμε ένα διαγνώστη S για το πρόβλημα Α ΤΜ. Αυτό μας οδηγεί σε αντίφαση και επομένως η ΑκρΚ είναι μια μη διαγνώσιμη γλώσσα. O διαγνώστης S έχει ως εξής: S = Με είσοδο Μ,w 1. Φτιάξε τη ΤΜ M η οποία με είσοδο x: (α) Αν η x έχει μήκος >=k τότε τρέχει την Μ με είσοδο w. (β) Διαφορετικά, απορρίπτει. 2. Τρέξε την R με είσοδο M. 3. Αν η R αποδεχτεί ΑΠΟΔΕΞΟΥ. 4. Αν η R απορρίψει ΑΠΟΡΡΙΨΕ. Εξετάζοντας την πιο πάνω μηχανή παρατηρούμε ότι η μηχανή Μ αποδέχεται ακριβώς όsες τις λέξεις έχουν μήκος >= k αν και μόνο αν η μηχανή Μ αποδέχεται τη λέξη w. Ως εκ Λύσεις Σειράς Προβλημάτων 5 Εαρινό Εξάμηνο 2015 Σελίδα 2

3 τούτου, με είσοδο τη μηχανή Μ, o διαγνώστης R θα αποδεχτεί αν και μόνο αν η μηχανή Μ αποδέχεται ακριβώς όλες τις λέξεις μήκους k ή, ισοδύναμα, αν και μόνο αν η μηχανή Μ αποδέχεται τη λέξη w. Αυτό ολοκληρώνει την απόδειξη. (γ) { Μ η Μ είναι μια ΤΜ η οποία αποδέχεται μια κανονική γλώσσα } Θέλουμε να δείξουμε ότι η γλώσσα Καν = { Μ η Μ είναι μια ΤΜ η οποία αποδέχεται μια κανονική γλώσσα} είναι μη διαγνώσιμη. Για να το δείξουμε θα αναγάγουμε μια γνωστή μη διαγνώσιμη γλώσσα, την Α ΤΜ, στην υπό μελέτη γλώσσα Καν. Συγκεκριμένα, ας υποθέσουμε ότι η γλώσσα Καν είναι διαγνώσιμη και η ΤΜ R είναι σε θέση να τη διαγνώσει. Με βάση τον διαγνώστη R θα κατασκευάσουμε ένα διαγνώστη S για το πρόβλημα Α ΤΜ. Αυτό μας οδηγεί σε αντίφαση και επομένως η Καν είναι μια μη διαγνώσιμη γλώσσα. O διαγνώστης S έχει ως εξής: S = Με είσοδο Μ,w 1. Φτιάξε τη ΤΜ M η οποία με είσοδο x: (α) Αν η x = 0 k 1 k, k 0, τότε αποδέχεται. (β) Διαφορετικά, τρέχει την Μ με είσοδο w. 2. Τρέξε την R με είσοδο M. 3. Αν η R αποδεχτεί ΑΠΟΔΕΞΟΥ. 4. Αν η R απορρίψει ΑΠΟΡΡΙΨΕ. Εξετάζοντας την πιο πάνω μηχανή παρατηρούμε ότι η μηχανή Μ αποδέχεται όλες τις λέξεις (που αποτελούν κανονική γλώσσα) αν και μόνο αν η μηχανή Μ αποδέχεται τη λέξη w και αποδέχεται την γλώσσα { 0 k 1 k, k 0 }, η οποία δεν είναι κανονική αλλά ασυμφραστική, αν η μηχανή Μ δεν αποδέχεται τη λέξη w. Ως εκ τούτου, με είσοδο τη μηχανή Μ, o διαγνώστης R θα αποδεχτεί αν και μόνο αν η μηχανή Μ αποδέχεται την κανονική γλώσσα Σ * ή, ισοδύναμα, αν και μόνο αν η μηχανή Μ αποδέχεται τη λέξη w. Αυτό ολοκληρώνει την απόδειξη. Σχολιάστε κατά πόσο οι πιο πάνω γλώσσες είναι αναγνωρίσιμες. Αναγνωρισιμότητα: (α) Τρέχουμε «παράλληλα» (όπως Διαφάνεια 8 54) στη μηχανή Μ όλες τις λέξεις μήκους k. Μόλις έχουμε απόρριψη για μια από αυτές απορρίπτουμε. Εάν όμως η Μ αποδέχεται όλες τις λέξεις μήκους k μετά από κάποιο αριθμό βημάτων θα το εντοπίσουμε και θα τερματίσουμε με αποδοχή του ζεύγος (Μ,k). (β) H γλώσσα αυτή αναμένουμε να μην είναι αναγνωρίσιμη. Για να αποφασίσουμε κατά πόσο ένα ζεύγος (M,k) ανήκει στη γλώσσα θα πρέπει να τρέξουμε την Μ σε όλες τις λέξεις μήκους k. Ακόμα και εάν η μηχανή Μ αποδέχεται όλες αυτές τις λέξεις το γεγονός ότι το Λύσεις Σειράς Προβλημάτων 5 Εαρινό Εξάμηνο 2015 Σελίδα 3

4 πλήθος τους είναι μη πεπερασμένο δεν μας επιτρέπει να ελέγξουμε και να επιβεβαιώσουμε ότι η ΤΜ Μ αποδέχεται κάθε μια από αυτές. Άσκηση 3 Έστω γλώσσα Λ η οποία είναι αναγνωρίσιμη αλλά όχι συμπληρωματικά αναγνωρίσιμη. Να αποφασίσετε κατά πόσο η πιο κάτω γλώσσα Λ είναι διαγνώσιμη, αναγνωρίσιμη, ή συμπληρωματικά αναγνωρίσιμη. Λ = {w είτε w = x0 για x Λ είτε w = y1 για y Λ} Κατ αρχή παρατηρούμε ότι αφού η Λ είναι αναγνωρίσιμη αλλά όχι συμπληρωματικά αναγνωρίσιμη δεν είναι ούτε και διαγνώσιμη. Θα δείξουμε ότι η γλώσσα Λ δεν είναι ούτε διαγνώσιμη ούτε αναγνωρίσιμη ούτε και συμπληρωματικά αναγνωρίσιμη. Μη Διαγνωσιμότητα: Ας υποθέσουμε, για να φτάσουμε σε αντίφαση, ότι η Λ είναι διαγνώσιμη. Τότε μπορούμε να φτιάξουμε μια μηχανή Turing Μ η οποία διαγιγνώσκει κατά πόσο μια λέξη w ανήκει στην Λ. Τότε μπορούμε να φτιάξουμε μια μηχανή Turing M η οποία να διαγιγνώσκει τη Λ ως εξής: Δοθείσας μιας λέξης w τρέχουμε την Μ στη λέξη w0. Αν η Μ αποδεχθεί σημαίνει ότι w Λ και αποδεχόμαστε, διαφορετικά απορρίπτουμε. Η πιο πάνω γλώσσα διαγιγνώσκει την Λ. Αφού όμως η Λ είναι μη διαγνώσιμη καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ούτε η Λ είναι διαγνώσιμη. Μη Αναγνωρισιμότητα: Ας υποθέσουμε, για να φτάσουμε σε αντίφαση, ότι η Λ είναι αναγνωρίσιμη. Τότε μπορούμε να φτιάξουμε μια μηχανή Turing Μ η οποία αναγνωρίζει κατά πόσο μια λέξη w ανήκει στην Λ. Τότε μπορούμε να φτιάξουμε μια μηχανή Turing M η οποία να αναγνωρίζει το συμπλήρωμα της Λ,, ως εξής: Δοθείσας μιας λέξης w τρέχουμε την Μ στη λέξη w1. Αν η Μ αποδεχθεί σημαίνει ότι w Λ και αποδεχόμαστε, διαφορετικά απορρίπτουμε. Η πιο πάνω γλώσσα αναγνωρίζει τη. Αφού όμως η Λ είναι μη συμπληρωματικά αναγνωρίσιμη καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ούτε η Λ είναι αναγνωρίσιμη. Μη Συμπληρωματική Αναγνωρισιμότητα: Ας υποθέσουμε, για να φτάσουμε σε αντίφαση, ότι η Λ είναι συμπληρωματικά αναγνωρίσιμη. Τότε μπορούμε να φτιάξουμε μια μηχανή Turing Μ η οποία αναγνωρίζει κατά πόσο μια λέξη w δεν ανήκει στην Λ. Αν ισχύει όμως αυτό μπορούμε να φτιάξουμε μια μηχανή Turing M η οποία να αναγνωρίζει το συμπλήρωμα της Λ,, ως εξής: Δοθείσας μιας λέξης w τρέχουμε την Μ στη λέξη w0. Αν η Μ αποδεχθεί σημαίνει ότι w Λ και αποδεχόμαστε, διαφορετικά απορρίπτουμε. Η πιο πάνω γλώσσα αναγνωρίζει τη. Αφού όμως η Λ είναι μη συμπληρωματικά αναγνωρίσιμη καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ούτε η Λ είναι συμπληρωματικά αναγνωρίσιμη. Λύσεις Σειράς Προβλημάτων 5 Εαρινό Εξάμηνο 2015 Σελίδα 4

5 Άσκηση 4 Έστω γλώσσες Λ 1 και Λ 2 τέτοιες ώστε Λ 1 Λ 2. (α) Αν Λ 1 Ρ και Λ 2 Ρ ισχύει απαραίτητα ότι Λ 2 Λ 1 Ρ; Έστω Λ 1 και Λ 2 γλώσσες της Ρ. Από τον ορισμό της κλάσης Ρ, υπάρχουν ΤΜ, έστω Μ 1 και Μ 2 οι οποίες διαγιγνώσκουν τις Λ 1 και Λ 2, αντίστοιχα, σε πολυωνυμικό χρόνο. Για να δείξουμε ότι και η Λ 2 Λ 1 ανήκει στην Ρ θα πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει ΤΜ η οποία διαγιγνώσκει τη γλώσσα Λ 2 Λ 1 σε πολυωνυμικό χρόνο. Η ζητούμενη μηχανή είναι η εξής: Μ := Για είσοδο w 1. Τρέξε την Μ 2 στην w. Αν η Μ 2 απορρίψει, τότε απορρίπτουμε. 2. Διαφορετικά, τρέξε την Μ 1 στην w. Αν η Μ 1 αποδεχτεί, τότε απορρίπτουμε. 3. Διαφορετικά, αποδεχόμαστε. Ορθότητα: Η Μ αποδέχεται αν και μόνο αν η w είναι αποδεκτή από την Μ 2 και όχι από την Μ 1. Επομένως, από τον ορισμό των Μ 1 και Μ 2, η Μ αποδέχεται αν και μόνο αν η w Λ 2 Λ 1. Χρόνος εκτέλεσης: Αφού οι Μ 1 και Μ 2 έχουν πολυωνυμικό χρόνο εκτέλεσης, τόσο το Βήμα 1 όσο και το Βήμα 2 εκτελούνται σε πολυωνυμικό χρόνο. Συνεπώς, η Μ διαγιγνώσκει τη γλώσσα Λ 1 Λ 2 σε πολυωνυμικό χρόνο. (β) Αν Λ 1 ΝΡ και Λ 2 ΝΡ ισχύει απαραίτητα ότι Λ 2 Λ 1 ΝΡ; Έστω Λ 1 και Λ 2 γλώσσες της Ρ. Από τον ορισμό της κλάσης ΝΡ, υπάρχουν ΤΜ, έστω Μ 1 και Μ 2 οι οποίες διαγιγνώσκουν τις Λ 1 και Λ 2, αντίστοιχα, σε μη ντετερμινιστικά πολυωνυμικό χρόνο. Ας υποθέσουμε ότι η γλώσσα Λ 2 Λ 1 ΝΡ. Τότε υπάρχει ΤΜ, έστω Μ, η οποία διαγιγνώσκει τη γλώσσα Λ 2 Λ 1 σε μη ντετερμινιστικά πολυωνυμικό χρόνο. Ως εκ τούτου (θέτοντας ως Λ 2 = Σ * ), η μηχανή Μ μπορεί να διαγιγνώσει το συμπλήρωμα της Λ 1, σε μηντετερμινιστικά πολυωνυμικό χρόνο. Αυτό όμως είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν γνωρίζουμε τη λύση και σχετίζεται με το πρόβλημα Ρ =? ΝΡ. Γνωρίζουμε ότι αν η κλάση ΝΡ δεν είναι κλειστή ως προς το συμπλήρωμα τότε Ρ ΝΡ. Άσκηση 5 Μια πρόταση του Προτασιακού Λογισμού αποτελεί ταυτολογία αν για κάθε απόδοση λογικών τιμών στις μεταβλητές της παίρνει την τιμή True. Για παράδειγμα, η πρόταση p p αποτελεί ταυτολογία. Το πρόβλημα το οποίο καλείστε να λύσετε είναι το εξής: Με δεδομένο εισόδου μια πρόταση φ να αποφασίσετε κατά πόσο η πρόταση φ αποτελεί ταυτολογία. (α) Να δείξετε ότι το πρόβλημα αυτό ανήκει στην κλάση ΝΡ. Λύσεις Σειράς Προβλημάτων 5 Εαρινό Εξάμηνο 2015 Σελίδα 5

6 Ακολουθεί αλγόριθμος V που αποτελεί επαληθευτή πολυωνυμικού χρόνου για το πρόβλημα. V := Για είσοδο φ, σ όπου φ είναι μια πρόταση του Προτασιακού Λογισμού και σ μια απονομή λογικών τιμών στις μεταβλητές του: 1. Υπολογίζουμε την τιμή της πρότασης για την απονομή σ. 2. Αν η τιμή αυτή είναι False αποδεχόμαστε, διαφορετικά απορρίπτουμε. Ο χρόνος εκτέλεσης του επαληθευτή V πολυωνυμικός ως προς το πλήθος των μεταβλητών της πρότασης, επομένως ο V αποτελεί επαληθευτή πολυωνυμικού χρόνου για το πρόβλημα. (β) Να δείξετε ότι το πρόβλημα είναι ΝΡ πλήρες. Για να δείξουμε ότι το πρόβλημα είναι ΝΡ πλήρες αρκεί να δείξουμε ότι ένα γνωστό ΝΡπλήρες πρόβλημα μπορεί να αναχθεί σε αυτό. Η αναγωγή θα γίνει από το πρόβλημα SAT. Συγκεκριμένα, θα δείξουμε ότι αν υπάρχει πολυωνυμική λύση για το πρόβλημα της άσκησης τότε υπάρχει πολυωνυμική λύση και για το πρόβλημα SAT. Έστω μια πρόταση φ η οποία θέλουμε να ελέγξουμε αν είναι ικανοποιήσιμη. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει πολυωνυμική, έστω ΤΜ Μ, για το πρόβλημα της άσκησης. Τρέχουμε την Μ στην πρόταση φ. Αν η Μ απαντήσει θετικά, τότε αποδεχόμαστε, διαφορετικά απορρίπτουμε. Ορθότητα: Παρατηρούμε τα πιο κάτω. η πρόταση φ είναι ταυτολογία αν και μόνο αν η φ παίρνει την τιμή True σε κάθε απονομή λογικών τιμών στις μεταβλητές της αν και μόνο αν η φ παίρνει την τιμή False σε κάθε απονομή λογικών τιμών στις μεταβλητές της αν και μόνο αν η φ δεν είναι ικανοποιήσιμη Επομένως η πρόταση φ είναι ικανοποιήσιμη αν και μόνο αν η πρόταση φ δεν αποτελεί ταυτολογία. Συμπέρασμα: Αν το πρόβλημα της άσκησης επιλύεται σε πολυωνυμικό χρόνο τότε και το πρόβλημα SAT επιλύεται σε πολυωνυμικό χρόνο. Επομένως το πρόβλημα της άσκησης είναι ΝΡ πλήρες. Λύσεις Σειράς Προβλημάτων 5 Εαρινό Εξάμηνο 2015 Σελίδα 6

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ ! # % & () +, () (+. / & # % & () (+ () + 0 1 & ) + + + 2 2 2 1 / & 2 3 ( + (+ 41 ( + 15. / + 6 7 / 5 1 + 1 + 8 8 1/, 4 9 + : 6 ; < ; 6 ; = 9 04 ; 6 ; 49 / &+ > + > + >,+ & &+ / > ! + + / > / + / + > >

Διαβάστε περισσότερα

: # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # # = = # # > > =! > =! 5 # #! > # = = # > 5 > > 9 9 = = = # # #! = 5 = # #= #! = > 9 # #! = 5 =

: # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # # = = # # > > =! > =! 5 # #! > # = = # > 5 > > 9 9 = = = # # #! = 5 = # #= #! = > 9 # #! = 5 = 2,(,! # % & & (( +,./ 0.. / 1, 3! 5 # 6 7 8 5 9 5! 6 # 7 6 7 : ;! 5 9! 5 5 5 9 5! < 6 #! #! 7 6 9! 9 7 5= 6 5 7 8 < #> # 5 < = # 5= = 5= =. #= : # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # #

Διαβάστε περισσότερα

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5.

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5. ! # % & ( # ) & % ( % +, %. +, / #0 & 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 7:5! ; 0< 5 = 8 > 4 4? 754 Α 4 < = Β Χ 3Δ?? 7 8 7 8? 7 8 7 8 7 8 4 5 7 8 7 8 > 4> > 7 8 7 8 7 8 4 : 5 5 : > < 8 6 8 4 5 : 8 4 5 : 9! >: 48 7 8

Διαβάστε περισσότερα

学 的 人 数 达 到 1294.7 万 人,79.5% 的 随 迁 子 女 在 公 办 学 校 就 读 但 是, 按 照 过 去 的 高 考 制 度, 这 些 学 生 只 能 回 到 户 籍 地 参 加 高 考 2010 年 7 月, 党 中 央 国 务 院 召 开 了 全 国 教 育 工 作 会

学 的 人 数 达 到 1294.7 万 人,79.5% 的 随 迁 子 女 在 公 办 学 校 就 读 但 是, 按 照 过 去 的 高 考 制 度, 这 些 学 生 只 能 回 到 户 籍 地 参 加 高 考 2010 年 7 月, 党 中 央 国 务 院 召 开 了 全 国 教 育 工 作 会 异 地 高 考 制 度 的 困 境 与 出 路 吴 鹏 中 国 人 民 大 学 公 共 管 理 学 院 副 教 授 异 地 高 考 制 度, 是 指 允 许 进 城 务 工 人 员 及 其 他 非 本 地 户 籍 就 业 人 员 随 迁 子 女 在 流 入 地 参 加 高 考 的 制 度 这 一 制 度 的 提 出, 是 为 了 解 决 大 量 城 市 流 动 人 口 的 子 女 获 得 父 母 务

Διαβάστε περισσότερα

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6 ! # % # & ( ) +, #,. # / 0. 0 2 3 4! 5 6 5 6 7 8 5 6 5 6 8 9 : # ; 9 < = 8 = > 5 0? 0 Α 6 Β 7 5ΧΔ ΕΦ 9Γ 6 Η 5+3? 3Ι 3 ϑ 3 6 ΗΚ Η Λ!Κ Η7 Μ ΒΜ 7 Ν!! Ο 8 8 5 9 6 : Π 5 6 8 9 9 5 6 Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ

Διαβάστε περισσότερα

編 輯 大 意 一 本 指 引 係 配 合 中 學 華 文 課 本 編 寫 而 成, 提 供 教 師 教 學 參 考 之 用 二 本 書 編 寫 重 點 如 下 : ( 一 ) 作 者 : 詳 細 介 紹 作 者 生 平 及 成 就 ( 二 ) 題 解 : 介 紹 課 文 主 旨 及 相 關 背 景

編 輯 大 意 一 本 指 引 係 配 合 中 學 華 文 課 本 編 寫 而 成, 提 供 教 師 教 學 參 考 之 用 二 本 書 編 寫 重 點 如 下 : ( 一 ) 作 者 : 詳 細 介 紹 作 者 生 平 及 成 就 ( 二 ) 題 解 : 介 紹 課 文 主 旨 及 相 關 背 景 編 輯 大 意 一 本 指 引 係 配 合 中 學 華 文 課 本 編 寫 而 成, 提 供 教 師 教 學 參 考 之 用 二 本 書 編 寫 重 點 如 下 : ( 一 ) 作 者 : 詳 細 介 紹 作 者 生 平 及 成 就 ( 二 ) 題 解 : 介 紹 課 文 主 旨 及 相 關 背 景 ( 三 ) 補 注 : 對 某 些 詞 彙 做 較 仔 細 的 說 明, 供 教 師 講 解 時 之

Διαβάστε περισσότερα

3. 反 映 : 4. 五 花 八 门 : 5. 慷 慨 : 6. 参 与 : 7. 慰 劳 : 8. 延 续 : 9. 珍 爱 : 10. 浪 漫 : 三. 找 出 下 列 每 组 词 中 的 近 义 词 或 同 义 词 : 节 日 节 气 节 令 时 节 习 俗 民 俗 仪 式 风 俗 文 献

3. 反 映 : 4. 五 花 八 门 : 5. 慷 慨 : 6. 参 与 : 7. 慰 劳 : 8. 延 续 : 9. 珍 爱 : 10. 浪 漫 : 三. 找 出 下 列 每 组 词 中 的 近 义 词 或 同 义 词 : 节 日 节 气 节 令 时 节 习 俗 民 俗 仪 式 风 俗 文 献 练 习 一. 根 据 课 文 的 内 容 回 答 下 列 问 题 : 1. 为 什 么 说 节 日 是 一 个 民 族 文 化 的 最 集 中 的 体 现? 2. 中 国 最 早 的 节 日 是 怎 么 来 的? 节 日 在 远 古 的 主 要 功 能 有 那 些? 3. 中 国 人 的 节 日 主 要 有 哪 几 大 类? 请 举 例 说 明 4. 节 日 的 形 成 发 展 跟 社 会 的 变

Διαβάστε περισσότερα

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ ! # % & % ( ) +#, + +#. + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 2 9 2 9 2 0 : 7 8 0 0 12 0 2! 1! ; 2 ; 2 1 < 0! 1 < 20 2 ; 1 0 : ; 0 2 0 12 2!0 = 6 > # # 9 0 1 9 4? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ

Διαβάστε περισσότερα

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ!

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ! !! 3! # % & ( ) +, ) + #. / 0 / 1 / 2 % 4 5 ) ( ) ( 6, 67 8 & ( + )4 9 ( : ; 2 ) ( ) < ( ) 8 ( 2 ) ( 5 2 = ( 2 # >? ) ( ) ( ) ( # ) ( ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 %

Διαβάστε περισσότερα

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ;

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ; ! #! % & % ( ) ( +, & %. / & % 0 12 / 1 4 5 5! 6 7 8 7 # 8 7 9 6 8 7! 8 7! 8 7 8 7 8 7 8 7 : 8 728 7 8 7 8 7 8 7 8 7 & 8 7 4 8 7 9 # 8 7 9 ; 8 ; 69 7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0 / 0 1 0 3!! # % & ( ) ( + % & ( ) &, % &., 45 6!! 7 4 8 4 8 9 : ;< 4 8 3!, 3 9!! 4 8 ; ; 7 3 = 4 8 = > 8? 6 10 1 4 8 = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0

Διαβάστε περισσότερα

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (,

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (, 0 12 ( 1! # # % & ( ) % ( +, & ). % & /. 4 2! 5 # /6 78 7 7 9 9 / 6 7 7 7 9 9 : 7; 7 ; < =% >9>?!#! Α 2 1 9? Β / 6! #Χ Α 7 5 7 Δ 7 / 6 ; Χ < 7? Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 (1 5 5 6 5 6 6 4 0 (, [ Β, Η / Β Γ 7

Διαβάστε περισσότερα

%? = Β 2Β 2 2 <Χ Φ Α Γ 7Δ 8 3 Ε & % # %& Η! % & &, &), 1 & % & +&,,. & / 0, & 2 %. % 3 % / % 4 %

%? = Β 2Β 2 2 <Χ Φ Α Γ 7Δ 8 3 Ε & % # %& Η! % & &, &), 1 & % & +&,,. & / 0, & 2 %. % 3 % / % 4 % ! # % # & ) + ),. / 0 1 2 ) 1 2 2 ) 3 4 5 6! 7 8 9&3 78 : & ; =? > > > 7 8 9&3 : = = = Α + =?! %? = Β 2Β 2 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν 0 Θ Π < Β < Φ Ρ Σ Ο ΟΦ Ρ Σ ) Ο Τ 4 Μ 4 Ν Π Υ Φ Μ ς 6 7 6Ω : 8? 9 : 8 ; 7 6Ω 1 8? ; 7 : ; 8 ; 9

ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν 0 Θ Π < Β < Φ Ρ Σ Ο ΟΦ Ρ Σ ) Ο Τ 4 Μ 4 Ν Π Υ Φ Μ ς 6 7 6Ω : 8? 9 : 8 ; 7 6Ω 1 8? ; 7 : ; 8 ; 9 !! # % # & ( & ) #, #,., # / 01. 0 3 4 4!! 5 6 7 6 7 8 9 : 9 ; 6 1 7 < 1? :! ; = >, 8 8 9 ; Α < 1 6 7 Β 6 7 6. Χ : 9 8? 9 ; 7 8? 9 ; = = Δ Ε Φ Γ 5 =!!? ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν

Διαβάστε περισσότερα

目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰...

目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰... 狂 想 集 指 導 老 師 : 李 世 宜 作 者 : 普 二 1 全 班 目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年... 21 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰... 21 第 三 組 山 姆

Διαβάστε περισσότερα

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ !! # % & ( ) & +, ( &. ) +, / 0 ( ) 1 / 0 2 3!! 5 6 7 8 9 ; 9 ; 5 6 7 7 7 > 7 7 ;= 7 5! =!! 6 5! = 7! = 6 5? Α Β %2 Χ Β%! =! = > 6! = 9! = = > Δ = > Ε Δ Φ Δ = ; Γ ! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ

Διαβάστε περισσότερα

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 =

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 = ! # % # & ( ) % # ( +, & % # ) % # (. / ). 1 2 3 4! 5 6 4. 7 8 9 4 : 2 ; 4 < = = 2 >9 3? & 5 5 Α Α 1 Β ΧΔ Ε Α Φ 7 Γ 9Η 8 Δ Ι > Δ / ϑ Κ Α Χ Ε ϑ Λ ϑ 2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ!

Διαβάστε περισσότερα

要 闻 解 读 宏 观 政 策 6 月 外 汇 储 备 增 长 134 亿 美 元 中 国 人 民 银 行 7 日 公 布 的 储 备 资 产 数 据 显 示,6 月 末 我 国 外 汇 储 备 余 额 约 32052 亿 美 元, 较 上 月 增 长 约 134 亿 美 元,5 月 则 是 减 少

要 闻 解 读 宏 观 政 策 6 月 外 汇 储 备 增 长 134 亿 美 元 中 国 人 民 银 行 7 日 公 布 的 储 备 资 产 数 据 显 示,6 月 末 我 国 外 汇 储 备 余 额 约 32052 亿 美 元, 较 上 月 增 长 约 134 亿 美 元,5 月 则 是 减 少 2016 年 7 月 8 日 特 色 指 标 今 日 风 险 度 上 证 指 数 70 深 证 指 数 50 超 级 材 料 : 世 界 首 款 液 态 金 属 手 机 即 将 上 市 国 融 板 块 锂 电 材 料 : 新 一 代 锂 电 正 极 材 料 研 究 获 进 展 基 因 测 序 : 基 因 测 序 进 入 中 国 自 主 研 发 时 代 指 数 收 盘 价 涨 跌 幅 % 上 证 指

Διαβάστε περισσότερα

4 # = # 4 Γ = 4 0 = 4 = 4 = Η, 6 3 Ι ; 9 Β Δ : 8 9 Χ Χ ϑ 6 Κ Δ ) Χ 8 Λ 6 ;3 Ι 6 Χ Δ : Χ 9 Χ Χ ϑ 6 Κ

4 # = # 4 Γ = 4 0 = 4 = 4 = Η, 6 3 Ι ; 9 Β Δ : 8 9 Χ Χ ϑ 6 Κ Δ ) Χ 8 Λ 6 ;3 Ι 6 Χ Δ : Χ 9 Χ Χ ϑ 6 Κ ! # % & & ( ) +, %. % / 0 / 2 3! # 4 ) 567 68 5 9 9 : ; > >? 3 6 7 : 9 9 7 4! Α = 42 6Β 3 Χ = 42 3 6 3 3 = 42 : 0 3 3 = 42 Δ 3 Β : 0 3 Χ 3 = 42 Χ Β Χ 6 9 = 4 =, ( 9 6 9 75 3 6 7 +. / 9

Διαβάστε περισσότερα

21世纪教育沙龙听众参阅NO

21世纪教育沙龙听众参阅NO 教育新闻 1 21世纪教育沙龙NO.35 在美国 发现 教育 蓝带小学和哈佛大学的故事 2013 年北京师范大学教育学部副教授向蓓莉带着女儿赵思楠前往美国 一年后 回到国内的赵思楠已经 会用 文明的七大特征 来描述自己就读的加州桑塔丽塔小学和北京中关村四小的区别 这成了向蓓莉重新思 考中美教育差异的契机 3 月 30 日下午 麦可思副总裁王可 21 世纪教育研究院院长杨东平 北京三帆中学朝阳学校执行校长李

Διαβάστε περισσότερα

, ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.<. = (>!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / / < 5 02

, ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.<. = (>!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / / < 5 02 ! # % & ( ) +, ) %,! # % & ( ( ) +,. / / 01 23 01 4, 0/ / 5 0 , ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ 5 3 3 5 3 1 Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / 3 0 0 / < 5 02 Ν!.! %) / 0

Διαβάστε περισσότερα

我 們 的 神 全 知 全 能, 在 祂 至 高 無 上 的 智 慧 裡 面 定 立 給 祂 百 姓 一 切 的 律 法 一 切 的 命 令, 都 是 為 了 要 叫 我 們 終 久 享 福 今 年 是 安 息 年, 神 特 別 要 讓 祂 的 百 姓 明 白, 一 定 要 進 入 祂 的 安 息

我 們 的 神 全 知 全 能, 在 祂 至 高 無 上 的 智 慧 裡 面 定 立 給 祂 百 姓 一 切 的 律 法 一 切 的 命 令, 都 是 為 了 要 叫 我 們 終 久 享 福 今 年 是 安 息 年, 神 特 別 要 讓 祂 的 百 姓 明 白, 一 定 要 進 入 祂 的 安 息 專 心 愛 神 根 據 江 秀 琴 牧 師 2015 年 1 月 4 日 主 日 信 息 整 理 今 年 在 猶 太 歷 5775 年 是 安 息 年, 也 是 神 很 大 要 施 恩 給 我 們, 要 把 我 們 帶 入 祂 的 安 息 裡 面 的 一 年 神 借 著 以 色 列 這 個 國 家, 祂 要 全 世 界 的 人 注 意 觀 看, 祂 怎 麼 樣 的 做 工 在 以 色 列 這 個 國

Διαβάστε περισσότερα

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 &

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 & ! # % & ( ) % + ),. / & 0 1 + 2. 3 ) +.! 4 5 2 2 & 5 0 67 1) 8 9 6.! :. ;. + 9 < = = = = / >? Α ) /= Β Χ Β Δ Ε Β Ε / Χ ΦΓ Χ Η Ι = = = / = = = Β < ( # % & ( ) % + ),. > (? Φ?? Γ? ) Μ

Διαβάστε περισσότερα

教 务 处 工 作 计 划 一 指 导 思 想 在 新 学 期 的 各 项 工 作 中, 教 务 处 将 严 格 落 实 学 校 的 各 项 工 作 要 求, 以 省 规 范 化 学 校 复 评 为 契 机, 以 课 堂 教 学 管 理 规 范 年 活 动 为 载 体, 严 格 落 实 山 东 省

教 务 处 工 作 计 划 一 指 导 思 想 在 新 学 期 的 各 项 工 作 中, 教 务 处 将 严 格 落 实 学 校 的 各 项 工 作 要 求, 以 省 规 范 化 学 校 复 评 为 契 机, 以 课 堂 教 学 管 理 规 范 年 活 动 为 载 体, 严 格 落 实 山 东 省 2015-2016 学 年 第 一 学 期 各 科 室 工 作 计 划 2015 年 8 月 25 日 - 1 - 教 务 处 工 作 计 划 一 指 导 思 想 在 新 学 期 的 各 项 工 作 中, 教 务 处 将 严 格 落 实 学 校 的 各 项 工 作 要 求, 以 省 规 范 化 学 校 复 评 为 契 机, 以 课 堂 教 学 管 理 规 范 年 活 动 为 载 体, 严 格 落 实

Διαβάστε περισσότερα

> Ρ! :?? % Α Β 1 % Χ 4 Χ Δ Ε 70 Φ Γ Α 6 Η Ι Α 1 Ε Χ Δϑ7 0 ϑ Ε 3 6 Η 4 Φ Ε 7 Α 6 Η Δ 6 Κ Ε 0 ϑ 7Χ 4 4 Α Φ7 Χ Λ ; Λ Λ Μ1 Δ Λ 9

> Ρ! :?? % Α Β 1 % Χ 4 Χ Δ Ε 70 Φ Γ Α 6 Η Ι Α 1 Ε Χ Δϑ7 0 ϑ Ε 3 6 Η 4 Φ Ε 7 Α 6 Η Δ 6 Κ Ε 0 ϑ 7Χ 4 4 Α Φ7 Χ Λ ; Λ Λ Μ1 Δ Λ 9 ! # % # & ( & ) # +, #,., # / 0 1 3 1 4 5 4 6 7 8 4 4! 9 9 9 : ; < =9 > >? 9 : 9 9 9 9 9 9 1 ; >! > Ρ! :?? % Α Β 1 % Χ 4 Χ Δ Ε 70 Φ Γ Α 6 Η 4 0 6 Ι 4 7 3 Α 1 Ε Χ Δϑ7 0 ϑ 5 4 6 Ε 3 6 Η 4 Φ Ε 7 Α 6 Η Δ 6

Διαβάστε περισσότερα

论学前教育的价值

论学前教育的价值 2014.2 ( 总 第 4 期 ) 电 子 刊 主 管 : 安 徽 省 教 育 厅 基 础 教 育 处 主 办 : 合 肥 师 范 学 院 基 础 教 育 改 革 与 发 展 协 同 创 新 中 心 名 誉 顾 问 : 金 燕 何 炳 章 汪 敏 吴 先 良 编 委 会 : 吴 昕 春 曹 卓 良 缪 富 国 宋 冬 生 郑 德 新 许 俊 农 王 子 迎 陈 明 生 操 申 斌 吴 秋 芬 李

Διαβάστε περισσότερα

% % %/ + ) &,. ) ) (!

% % %/ + ) &,. ) ) (! ! ( ) + & # % % % %/ + ) &,. ) ) (! 1 2 0 3. 34 0 # & 5 # #% & 6 7 ( ) .)( #. 8!, ) + + < ; & ; & # : 0 9.. 0?. = > /! )( + < 4 +Χ Α # Β 0 Α ) Δ. % ΕΦ 5 1 +. # Ι Κ +,0. Α ϑ. + Ι4 Β Η 5 Γ 1 7 Μ,! 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

第一章.doc

第一章.doc = c < < + + = S = c( ) = k =, k =,,, Λ < < + = 4 = = = = 4 k = k =,,, Λ X R X X = f () X X = f ( ) k = + k =,,, Λ = f () X X f ( ) = = = = n n = an + an +... + a + a a n =a +a +a = a + a + a a n f ( )

Διαβάστε περισσότερα

! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ! 7 7 Δ Δ 2! Χ Δ = Χ! Δ!! =! ; 9 7 Χ Χ Χ <? < Χ 8! Ε (9 Φ Γ 9 7! 9 Δ 99 Φ Γ Χ 9 Δ 9 9 Φ Γ = Δ 9 2

! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ! 7 7 Δ Δ 2! Χ Δ = Χ! Δ!! =! ; 9 7 Χ Χ Χ <? < Χ 8! Ε (9 Φ Γ 9 7! 9 Δ 99 Φ Γ Χ 9 Δ 9 9 Φ Γ = Δ 9 2 ! # % ( % ) +,#./,# 0 1 2 / 1 4 5 6 7 8! 9 9 : ; < 9 9 < ; ?!!#! % ( ) + %,. + ( /, 0, ( 1 ( 2 0% ( ),..# % (., 1 4 % 1,, 1 ), ( 1 5 6 6 # 77 ! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ!

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ + Δ Ε /4 10 ) > : > 8 / 332 > 2 / 4 + Φ + Γ 0 4 Η / 8 / 332 / 2 / 4 + # + Ι + ϑ /) 5 >8 /3 2>2 / 4 + ( )( + 8 ; 8 / 8. 8 :

Β Χ + Δ Ε /4 10 ) > : > 8 / 332 > 2 / 4 + Φ + Γ 0 4 Η / 8 / 332 / 2 / 4 + # + Ι + ϑ /) 5 >8 /3 2>2 / 4 + ( )( + 8 ; 8 / 8. 8 : !! # % & % () + (. / 0 ) 1 233 /. / 4 2 0 2 + + 5. 2 / 6 ) 6. 0 ) 7. 8 1 6 / 2 9 2 :+ ; < 8 10 ; + + ( =0 41 6< / >0 7 0?2) 29 + +.. 81 6> Α 29 +8 Β Χ + Δ Ε /4 10 )+ 2 +. 8 1 6 > 2 9 2 : > 8 / 332 > 2

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, (

% & ( ) +, ( #! % & ( ) +, ( ) (! ( &!! ( % # 8 6 7 6 5 01234% 0 / /. # ! 6 5 6 ;:< : # 9 0 0 = / / 6 >2 % % 6 ; # ( ##+, + # 5 5%? 0 0 = 0 0 Α 0 Β 65 6 66! % 5 50% 5 5 ΗΙ 5 6 Φ Γ Ε) 5 % Χ Δ 5 55 5% ϑ 0 0 0 Κ,,Λ 5!Α

Διαβάστε περισσότερα

= Β Χ Δ

= Β Χ Δ , 0! # %! & ( ) +! % &. / 1 2 3 4 56 6 5 8 9 8 5 86 2 3 : 5 : 5 5 5: ; < = : 5 5 % >6 ; 5 8 98 58? : 2 3 4 56 6 68 5 8 Α 1 6 5 5 = Β Χ Δ ; 2 3 Ε9 58 8 98 5 86 65 5 5 5: : 2 3 Α Φ 5 65 Α Γ 5 5: Η 5? 9 :

Διαβάστε περισσότερα

ϑ 3 : Α 3 Η ϑ 1 Ι Η Ι + Ι 5 Κ ϑ Λ Α ΜΛ Ν Ν Ν Ν Α Γ Β 1 Α Ο Α : Α 3. / Π Ο 3 Π Θ

ϑ 3 : Α 3 Η ϑ 1 Ι Η Ι + Ι 5 Κ ϑ Λ Α ΜΛ Ν Ν Ν Ν Α Γ Β 1 Α Ο Α : Α 3. / Π Ο 3 Π Θ # % & ( ) +,& ( + &. / 0 1 2 3 ( 4 4 5 4 6 7 8 4 6 5 4 9 :.; 8 0/ ( 6 7 > 5?9 > 56 Α / Β Β 5 Χ 5.Δ5 9 Ε 8 Φ 64 4Γ Β / Α 3 Γ Β > 2 ϑ 3 : Α 3 Η ϑ 1 Ι Η Ι + Ι 5 Κ ϑ Λ Α ΜΛ Ν Ν Ν Ν 3 3 3 Α3 3

Διαβάστε περισσότερα

1. ROUND 1. 6A2. 2. 35 2. - 28 -

1. ROUND 1. 6A2. 2. 35 2. - 28 - Excel 2013/2010/2007 6A. 1. 1. "" "" "" "" 1. Sheet1A1-27 - 1. ROUND 1. 6A2. 2. 35 2. - 28 - 3. ROUND ROUN ROUND( AVERAGE 21 1 1000 100 10 1 1 2 3-3 -2-1 0 1 2 3 ROUND1234.567,-2 1200 ROUND1234.567,-1

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3520D6F7B0ECC8AFC9CCCDC6BCF6B1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3520D6F7B0ECC8AFC9CCCDC6BCF6B1A8B8E62E646F63> 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 推 荐 北 京 新 东 方 迅 程 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 推 荐 报 告 北 京 新 东 方 迅 程 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 东 方 网 股 份 公 司 或 公 司 ) 就 其 股 份 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转

Διαβάστε περισσότερα

,,,,,,, ( ),, (, ),,,,,, :, ( ),,,,,,, :,,,?,,,,,,,,,,,!, ( )?,,,,, (1670 ) ( ), (1669 ) (1672 ),,,,,,,,,,,,,,,,,, 55, 32

,,,,,,, ( ),, (, ),,,,,, :, ( ),,,,,,, :,,,?,,,,,,,,,,,!, ( )?,,,,, (1670 ) ( ), (1669 ) (1672 ),,,,,,,,,,,,,,,,,, 55, 32 1997 4, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),, (, ), ( ), ( ),,,,,, 1997 8 25 31 ,,,,,,, ( ),, (, ),,,,,, :, ( ),,,,,,, :,,,?,,,,,,,,,,,!, ( )?,,,,, (1670 ) ( ), (1669 ) (1672 ),,,,,,,,,,,,,,,,,,

Διαβάστε περισσότερα

!? > 7 > 7 > 7 Ε ! Α Φ Φ Γ Η Ι Γ / 2 ; Γ / 4 Δ : 4 ϑ / 4 # Η Γ Κ 2 Η 4 Δ 4 Α 5 Α 8 Λ Ηϑ Μ Α Α 4!! Ο. /3 :/Π : Θ Γ 2 ; Γ / 4 Ρ Α

!? > 7 > 7 > 7 Ε ! Α Φ Φ Γ Η Ι Γ / 2 ; Γ / 4 Δ : 4 ϑ / 4 # Η Γ Κ 2 Η 4 Δ 4 Α 5 Α 8 Λ Ηϑ Μ Α Α 4!! Ο. /3 :/Π : Θ Γ 2 ; Γ / 4 Ρ Α !! # % & % ( ) ) + # %, #. /,. / 1 2 3 4 5! 6 /7! 7 8 7 /7 8 7! 7 /7 9 : ; < = ; >? 7 4 4 4 Α Β Χ 9 > 7 4 ΔΑΕ 6 4 Β Β!4 /7 9! 7? 87 ; !? > 7 > 7 > 7 Ε 4 8 5 8! Α Φ Φ Γ Η Ι Γ / 2 ; Γ / 4 Δ : 4 ϑ / 4 # Η

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 µ µ µ µ µ χ 15 χ χ χ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 MicroTrak EIA S/CO0.5 s/co=0. 5-1.0 s/co1.0 Age24 Age24 DFA DFA MicroTrak PCR PCR 97 30 31 32 33 34 35 36

Διαβάστε περισσότερα

10 国 投 新 集 门 禁 带 摄 像 机 抓 拍 11 华 光 地 产 - 银 河 湾 一 进 一 出 门 禁 版 12 江 苏 南 京 邮 电 大 学 2 进 2 出 远 距 离 门 禁 型 13 格 林 威 治 庄 园 一 进 一 出 栅 栏 杆 标 准 版 14 福 建 泉 州 泉 港 海

10 国 投 新 集 门 禁 带 摄 像 机 抓 拍 11 华 光 地 产 - 银 河 湾 一 进 一 出 门 禁 版 12 江 苏 南 京 邮 电 大 学 2 进 2 出 远 距 离 门 禁 型 13 格 林 威 治 庄 园 一 进 一 出 栅 栏 杆 标 准 版 14 福 建 泉 州 泉 港 海 北 京 蓝 卡 软 件 技 术 有 限 公 司 停 车 场 客 户 名 录 序 号 项 目 名 称 使 用 特 征 停 车 卡 图 片 现 场 图 片 1 嘉 峪 关 酒 泉 - 酒 钢 小 区 一 进 一 出 标 准 版 2 南 京 航 行 - 龙 港 新 加 坡 花 园 城 一 进 一 出 门 禁 抓 拍 版 + 红 外 对 射 3 五 台 山 景 区 游 客 中 心 五 个 道 闸, 五 个

Διαβάστε περισσότερα

台灣考試制度的迷思-量尺分數之研析.doc

台灣考試制度的迷思-量尺分數之研析.doc 篇 名 : 台 灣 考 試 制 度 的 迷 思 - 量 尺 分 數 之 研 析 作 者 : 一 年 一 班 徐 嘉 六 號 1 壹 前 言 台 灣 考 試 制 度 的 迷 思 - 量 尺 分 數 之 研 析 還 記 得, 在 我 國 三 那 年, 剛 考 完 第 一 次 學 測, 就 有 一 位 中 央 研 究 院 研 究 員 林 妙 香, 公 佈 了 一 份 研 究 報 告, 指 國 中 基 測

Διαβάστε περισσότερα

#? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2 Λ Η Ω Ρ ϑ Ν Ι Λ Ρ ϑ 7 6

#? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2 Λ Η Ω Ρ ϑ Ν Ι Λ Ρ ϑ 7 6 1 2 0 +! # % & ( ) +, + / )0 )/ 4 5 6! 7 8 9 :! ; < = > 8 ;!! ; # #! > 9 # #? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - Academic Perspective Volume III 2007-HSS.pdf

Microsoft Word - Academic Perspective Volume III 2007-HSS.pdf CSA Academic Perspective 多 样 化 的 考 试 系 统 黄 冠 丽, 北 京 电 子 科 技 职 业 学 院 Keyu Jiang,Argosy University 摘 要 : 本 文 简 单 列 举 了 当 今 中 国 国 内 应 试 教 育 的 弊 端, 指 出 其 根 源 来 自 于 一 试 定 终 身 的 传 统 观 念 和 制 度 分 析 了 近 年 来 涌 现

Διαβάστε περισσότερα

?.! #! % 66! & () 6 98: +,. / / 0 & & < > = +5 <. ( < Α. 1

?.! #! % 66! & () 6 98: +,. / / 0 & & < > = +5 <. ( < Α. 1 !! # % # & ( & ) # +, #,., # / 0 1. 0 1 3 4 5! 6 7 6 7 67 +18 9 : : : : : : : : : :! : : < : : ?.! #! % 66! & 6 1 1 3 4.5 () 6 98: +,. / / 0 & 0 0 + & 178 5 3 0. = +5

Διαβάστε περισσότερα

# < < <# <5 5 Χ Α ==! #! %!! & ( ) (+,, , 2 6, & 7 & 8 9 # 2 7 # 2 # 5 # 2 6 :,88 # 3 #: 6, : , & 7 23 & ; 7 : < & = 2, # 2 ( ( >

# < < <# <5 5 Χ Α ==! #! %!! & ( ) (+,, , 2 6, & 7 & 8 9 # 2 7 # 2 # 5 # 2 6 :,88 # 3 #: 6, : , & 7 23 & ; 7 : < & = 2, # 2 ( ( > 1 2 3 5 0 2! #!! % & % ( ) ( + %,.&.0.& 6 7 7 8! 9 : ; 8 # # 8< =!8 5 >? >! 8! 5? Β! : ; : ; # 3 5 Α < # < 8 < 8

Διαβάστε περισσότερα

7 6 Η : Δ >! % 4 Τ & Β( Β) 5 &! Α Υ Υ 2 Η 7 %! Φ! Β! 7 : 7 9 Λ 9 :? : 9 Λ Λ 7 Φ! : > 9 : 7Δ 2 Η : 7 ΛΔ := ς : Ν 7 Λ Δ = Ν : Ν 7 ΛΔ : = Λ ς :9 Λ 7 Λ! Λ

7 6 Η : Δ >! % 4 Τ & Β( Β) 5 &! Α Υ Υ 2 Η 7 %! Φ! Β! 7 : 7 9 Λ 9 :? : 9 Λ Λ 7 Φ! : > 9 : 7Δ 2 Η : 7 ΛΔ := ς : Ν 7 Λ Δ = Ν : Ν 7 ΛΔ : = Λ ς :9 Λ 7 Λ! Λ ! % & ( ),. / & 0 1 & 2 1 // % & 3 0 4 5 ( 6( ) ( & 7 8 9:! ; < / 4 / 7 = : > : 8 > >? :! 0 1 & 7 8 Α :! 4 Β ( & Β ( ( 5 ) 6 Χ 8 Δ > 8 7:?! < 2 4 & Ε ; 0 Φ & % & 3 0 1 & 7 8 Α?! Γ ), Η % 6 Β% 3 Ι Β ϑ Ι

Διαβάστε περισσότερα

9. =?! > = 9.= 9.= > > Η 9 > = 9 > 7 = >!! 7 9 = 9 = Σ >!?? Υ./ 9! = 9 Σ 7 = Σ Σ? Ε Ψ.Γ > > 7? >??? Σ 9

9. =?! > = 9.= 9.= > > Η 9 > = 9 > 7 = >!! 7 9 = 9 = Σ >!?? Υ./ 9! = 9 Σ 7 = Σ Σ? Ε Ψ.Γ > > 7? >??? Σ 9 ! # %& ( %) & +, + % ) # % % )./ 0 12 12 0 3 4 5 ). 12 0 0 61 2 0 7 / 94 3 : ;< = >?? = Α Β Β Β Β. Β. > 9. Δ Δ. Ε % Α % Φ. Β.,,.. Δ : : 9 % Γ >? %? >? Η Ε Α 9 Η = / : 2Ι 2Ι 2Ι 2Ι. 1 ϑ : Κ Λ Μ 9 : Ν Ο 0

Διαβάστε περισσότερα

: : 31 ( ),, ( Coun tpo in t [ ] Po in t ), : (16 ),,,,, ( ),,, P 20, ;, βκ,, 20, βλ, ( ) ( ), ( ) :?, ( ),,, : ( ) China Academic Journal E

: : 31 ( ),, ( Coun tpo in t [ ] Po in t ), : (16 ),,,,, ( ),,, P 20, ;, βκ,, 20, βλ, ( ) ( ), ( ) :?, ( ),,, : ( ) China Academic Journal E 30 ( ) 1999 3 :,, ( ),, :, ( ) :,, : : (1989),, : ( ),,,,,,,,, 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net : : 31 ( ),, ( Coun tpo in t [ ] Po

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1 7 Τ 1 Υ 4? = ; > ; 1.= 3 Α14? 4Ι ϑ1 Α 3Ε3 ΕΛ?Τ %1 >: : : ; : : 9 = 7,Ι ΕΑ 8 7,Ι Τ3? 8 7 ΛΙ 3ς 8 7Μ 8 7 Ω ΙςΙ = 8 7 Τ Μ 3Ε Δ?

ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1 7 Τ 1 Υ 4? = ; > ; 1.= 3 Α14? 4Ι ϑ1 Α 3Ε3 ΕΛ?Τ %1 >: : : ; : : 9 = 7,Ι ΕΑ 8 7,Ι Τ3? 8 7 ΛΙ 3ς 8 7Μ 8 7 Ω ΙςΙ = 8 7 Τ Μ 3Ε Δ? !! 0 1 # % & ( ) ( +,.% /.#.% / 3, 4! 5 6 7 8 %1 9 9 9 9 : ;: 5 : < %1 = 7 8 7 1 1 > 8 7? Α Β Α 9 % 3 Χ Δ Ε? Φ? Α Ε? 8 7 ; 8 7 Γ? Α Β Α Η Ι Ε 9Ε = ϑ 1 ΑΚΕ 3 Ε Λ? 3 Μ 8 6 8! Ν! ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 ~ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4 ~ 1 1 1 1 1 2 1 1 ~ 1 2 3 ~ 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; =

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; = ! 0 1 # & ( & ) +! &,. & /.#. & 2 3 4 5 6 7 8 9 : 9 ; < = : > < = 9< 4 ; < = 1 9 ; 3; : : ; : ;? < 5 51 ΑΒ Χ Δ Ε 51 Δ!! 1Φ > = Β Γ Η Α ΒΧ Δ Ε 5 11!! Ι ϑ 5 / Γ 5 Κ Δ Ε Γ Δ 4 Φ Δ Λ< 5 Ε 8 Μ9 6 8 7 9 Γ Ν

Διαβάστε περισσότερα

“小升.百盛娱乐bs366 初”怎么考:面谈过三关 人机面谈或成新趋势

“小升.百盛娱乐bs366 初”怎么考:面谈过三关 人机面谈或成新趋势 小 升. 百 盛 娱 乐 bs366 初 怎 么 考 : 面 谈 过 三 关 人 成 新 趋 势 www.bsbte8.com http://www.bsbte8.com 小 升. 百 盛 娱 乐 bs366 初 怎 么 考 : 面 谈 过 三 关 人 机 面 谈 或 成 新 趋 势 原 标 题 : 单 人 面 谈 集 局 面 谈 - 还 有 人 机 面 谈! 这 不 是 找 职 业 - 这 只 是

Διαβάστε περισσότερα

) ) ) Ο ΛΑ >. & Β 9Α Π Ν6 Γ2 Π6 Φ 2 Μ 5 ΝΒ 8 3 Β 8 Η 5 Φ6 Β 8 Η 5 ΝΒ 8 Φ 9 Α Β 3 6 ΝΒ 8 # # Ε Ο ( & & % ( % ) % & +,. &

) ) ) Ο ΛΑ >. & Β 9Α Π Ν6 Γ2 Π6 Φ 2 Μ 5 ΝΒ 8 3 Β 8 Η 5 Φ6 Β 8 Η 5 ΝΒ 8 Φ 9 Α Β 3 6 ΝΒ 8 # # Ε Ο ( & & % ( % ) % & +,. & !! # % & ( ) +,.% /.0.% 1 2 3 / 5,,3 6 7 6 8 9 6!! : 3 ) ; < < = )> 2?6 8 Α8 > 6 2 Β 3Α9 Α 2 8 Χ Δ < < Ε! ; # < # )Φ 5 Γ Γ 2 96 Η Ι ϑ 0 Β 9 Α 2 8 Β 3 0 Β 9 Β ΦΚ Α 6 8 6 6 Λ 2 5 8 Η Β 9 Α 2 8 2 Μ 6 Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 完全板人類也發狂-探討狂犬病.doc

Microsoft Word - 完全板人類也發狂-探討狂犬病.doc 投 稿 類 別 : 生 物 類 篇 名 : 人 類 也 發 狂 探 討 狂 犬 病 作 者 : 洪 可 昕 市 立 高 雄 高 商 商 業 經 營 科 三 年 3 班 張 景 程 市 立 高 雄 高 商 商 業 經 營 科 三 年 3 班 指 導 老 師 : 梁 蕙 芝 老 師 壹 前 言 相 信 聽 聞 狂 犬 病 三 個 字, 都 會 令 人 驚 嚇 指 數 破 百 狂 犬 病 是 一 種 致

Διαβάστε περισσότερα

= + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7

= + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7 !! # % & & ( % ) + # %, + + # %. / 0 /, 2 ) 3! 4 5 6 7 8 9 : 8 9 9 9 9 ; ; 4< ;: 4 9 9 9 9; 9 9 94 6 7 9 9 < : 6 4 7! 6 7 6 7 : 6 9 7 7! ; : 9 7! ; : 7 = + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7 = + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7

Διαβάστε περισσότερα

0 1! ) ( # / 4! ( & ( ( & % &. & ) ) & ( & & & ) ( & # 2 ( & &) 2 3! ( & 5 # / ( &. ( & 5 & & #

0 1! ) ( # / 4! ( & ( ( & % &. & ) ) & ( & & & ) ( & # 2 ( & &) 2 3! ( & 5 # / ( &. ( & 5 & & # ! # % & ( )& +, % ( &. / 0 1! ) ( # 2 0 3 / 4! ( & ( ( & % &. & ) ) & ( & & & ) ( & # 2 ( & &) 2 3! ( & 5 # / ( &. ( & 5 & & # . %! &. ) ( % ( ) & # 2 & 6 7 ( & 2. )! %! ( &. ) /2 ) ( & / 2 3# # ( & #.

Διαβάστε περισσότερα

2010年第3期(总第11期)

2010年第3期(总第11期) 2014 年 第 1 期 ( 总 第 38 期 ) 信 息 荟 萃 广 东 食 品 药 品 职 业 学 院 图 书 馆 编 目 录 高 职 教 育 把 感 恩 教 育 作 为 培 养 高 职 学 生 职 业 精 神 的 要 素...4 释 放 高 等 职 业 学 校 办 学 活 力 需 要 灵 活 的 制 度 体 系...6 自 主 式 一 体 化 教 学 : 破 解 高 职 教 学 质 量 提 高

Διαβάστε περισσότερα

彩圖 6 彩圖 7 彩圖 8 3

彩圖 6 彩圖 7 彩圖 8 3 1 2 3 4 5 2 彩圖 6 彩圖 7 彩圖 8 3 彩圖 13 彩圖 14 彩圖 16 彩圖 15 5 彩圖 22 彩圖 20 彩圖 21 彩圖 23 7 24 25 26 8 31 32 33 34 10 彩圖 35 彩圖 38 彩圖 36 彩圖 39 彩圖 37 彩圖 40 11 03 1 2 3 4 10 8 6 4 2 0 3 2.1 1.2 0.3 0.6 1.5 2.4 3 1.2

Διαβάστε περισσότερα

一、注意事项

一、注意事项 2014 年 天 津 市 公 务 员 考 试 行 测 真 题 及 答 案 解 析 第 一 部 分 数 量 关 系 ( 共 15 题 参 考 时 限 15 分 钟 ) 1 6, 11, 17, ( ), 45 A.30 B.28 C.25 D.22 2 2, 3, 6, 15, ( ) A.25 B.36 C.42 D.64 3 1, 2, 9, 64, 625, ( ) A.1728 B.3456

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 新时代晨会纪要 doc

Microsoft Word - 新时代晨会纪要 doc Newtimes Securities 证 券 研 究 报 告 日 期 :2013 年 11 月 15 日 晨 会 纪 要 一 宏 观 策 略 今 日 焦 点 大 盘 析 语 : 船 舶 信 息 安 全 板 块 上 涨, 房 地 产 酿 酒 板 块 下 跌 期 指 动 态 : 双 月 主 力 净 空 单 骤 升, 期 指 偏 空 氛 围 依 旧 市 场 聚 焦 : 土 改 或 将 破 冰 两 亿 亩

Διαβάστε περισσότερα

投稿類別:電子工程類

投稿類別:電子工程類 投 稿 類 別 : 工 程 技 術 類 篇 名 : 井 字 生 死 戰 攻 略 作 者 : 陳 威 宇 國 立 臺 南 高 級 海 事 水 產 職 業 學 校 電 子 科 二 年 甲 班 邱 富 群 國 立 臺 南 高 級 海 事 水 產 職 業 學 校 電 子 科 二 年 甲 班 指 導 老 師 : 林 育 助 老 師 王 彥 盛 老 師 壹 前 言 家 喻 戶 曉 的 井 字 遊 戲 (Tic-Tac-Toe)

Διαβάστε περισσότερα

(i) (ii) Wahtai (US) 39

(i) (ii) Wahtai (US) 39 93.2% 93.6% 94.0% 94.4% 20% 20% 24 38 (i) (ii) Wahtai (US) 39 40 1,978 41 42 AP SAT AP SAT 300 37 18 12 43 SAT 1600 44 1,337.2 781.6 872.8 829.4 796.1 202.9% 238.2% 198.0% 247.0% 45 (i) (ii) (iii) (iv)

Διαβάστε περισσότερα

目 錄 CONTENTS 鎮 長 的 話 04 36 亞 田 水 餃 店 活 力 羅 東. 魅 力 城 鎮 06 38 芳 香 食 坊 小 丸 町 天 然 愛 玉 10 40 林 記 鮮 肉 小 湯 包 上 青 廣 東 粥 12 42 林 場 肉 川 媽 臭 臭 鍋 14 44 金 蛋 爆 漿 玉

目 錄 CONTENTS 鎮 長 的 話 04 36 亞 田 水 餃 店 活 力 羅 東. 魅 力 城 鎮 06 38 芳 香 食 坊 小 丸 町 天 然 愛 玉 10 40 林 記 鮮 肉 小 湯 包 上 青 廣 東 粥 12 42 林 場 肉 川 媽 臭 臭 鍋 14 44 金 蛋 爆 漿 玉 美 食 一 直 是 人 們 無 法 抗 拒 的 誘 惑, 尤 其 是 極 具 地 方 特 色 的 小 吃 美 食 每 個 地 方 都 有 屬 於 自 己 的 特 色 小 吃, 每 個 特 色 小 吃 背 後 也 都 有 一 段 故 事 藉 由 本 書, 遊 客 們 在 品 嚐 小 吃 美 食 之 餘, 也 能 發 覺 羅 東 豐 富 的 風 俗 民 情 與 人 文 情 懷 目 錄 CONTENTS

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 21 6 21 1791 1855 1905 1977 1977 20 1 2 12 3 4 5 1 2 2 3 ( ) 4 + + 3+X 2001 3+X 3 + + 3 120 150 120 150 150 8 6 1 80 60 10 100 90 4+X 2001 4+X 4+X 4 150 100 X 100 50 1998 1. 0 0 0 2. 3. 2001 15% 8 2001

Διαβάστε περισσότερα

수시 2

수시 2 2016 弘 益 大 学 后 期 外 国 人 特 别 招 生 简 章 弘 益 大 学 http://ibsi.hongik.ac.kr 目 次 I 招 生 日 程 3 II 招 生 单 位 4 III 报 名 资 格 及 提 交 材 料 5 IV 录 取 方 法 8 V 报 名 程 序 9 VI 注 册 指 南 11 VII 其 它 12 附 录 提 交 材 料 表 格 入 学 申 请 书 14 申

Διαβάστε περισσότερα

:::: : : : :::: :: :: :::::: :::: < ; 7 7 ; ; % < = = > = / =?? Α Β.. Β Χ (. 7 > 5 / Δ 6 Ε. Φ Δ 5 / 6 Ε. Φ 1 Γ 5 / 6 7 Η (. >5 Ι Δ 6 Φ ϑ

:::: : : : :::: :: :: :::::: :::: < ; 7 7 ; ; % < = = > = / =?? Α Β.. Β Χ (. 7 > 5 / Δ 6 Ε. Φ Δ 5 / 6 Ε. Φ 1 Γ 5 / 6 7 Η (. >5 Ι Δ 6 Φ ϑ . /,.!! # % # & %& ( ) ) + % # & %, % # ( 1 2 3 4 5 6 7 5 6 4 8 3 9 :::: : : : :::: :: :: :::::: :::: < ; 7 7 ; ; % < = = > = / =?? Α 5 6 5 Β.. Β Χ (. 7 > 5 / Δ 6 Ε. Φ 5 3 1 6 Δ 5 / 6 Ε. Φ 1 Γ 5 / 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Τ Δ Δ ΝΔ Ο Π 1 # % #! 3 Η Μ.! 1 / 5 6 Ρ 3 Γ Η 1 Κ 6 ; Σ 5 8! Μ? Μ! # % Δ Μ 1 # %! = 47 > 47 ; 1 # %! 4Υ #! # Η# # %! 4 =7 =? Ν

Τ Δ Δ ΝΔ Ο Π 1 # % #! 3 Η Μ.! 1 / 5 6 Ρ 3 Γ Η 1 Κ 6 ; Σ 5 8! Μ? Μ! # % Δ Μ 1 # %! = 47 > 47 ; 1 # %! 4Υ #! # Η# # %! 4 =7 =? Ν ! # % &!! ( ) # +. # / 0! 1 + 2! # % 1 3 %! 41 / 5 6 7! # 8 &! ) # 49 : ; :< = >7 7? = > :? 4 = 7Α Β4 7 4:7Χ 4=7! # % 1 # % 1 # %! 1# %! Δ 6 5 Φ6! 4Γ Δ! Η% 5 7 Ι # ϑ Κ Λ = Μ > = =? Μ ϑ Ε < Ε Τ Δ Δ ΝΔ Ο

Διαβάστε περισσότερα

广州市广外附设外语学校

广州市广外附设外语学校 广 州 市 广 外 附 设 外 语 学 校 广 外 外 校 2015 6 号 从 优 秀 走 向 卓 越 广 州 市 广 外 附 设 外 语 学 校 2015-2016 学 年 工 作 计 划 2014-2015 学 年, 学 校 在 董 事 会 的 正 确 领 导 下, 在 传 承 奋 进 创 新 工 作 思 路 的 指 引 下, 全 体 教 工 奋 力 拼 搏, 克 难 攻 坚, 继 续 贯 彻

Διαβάστε περισσότερα

? 8 8 ( ( 3 : 8 ( 3 3 ( 2 2 ( > >( ) > > 2( > 2 > ( > ( ) 23 > ( Α 7 7 > ( 3 7 > ( 2 ( 7 : > ( 2 2 2> ( 27 > > : ( % ΒΧ

? 8 8 ( ( 3 : 8 ( 3 3 ( 2 2 ( > >( ) > > 2( > 2 > ( > ( ) 23 > ( Α 7 7 > ( 3 7 > ( 2 ( 7 : > ( 2 2 2> ( 27 > > : ( % ΒΧ # ( ) % +,! # % & #!,. +, + / 0 + 1 / 0 2 3 3 ( 4 5 6 7 38 ( ) : 2 ( 7 ( ( ( ;< :( = > > 7 ) 2( ( > ( )( ) 5 6 4 ? 8 8 ( ( 3 : 8 ( 3 3 ( 2 2 ( 5 2 6 7 > >( ) > > 2( > 2 > ( 8 2 8 > ( ) 23 > ( Α 7 7 > (

Διαβάστε περισσότερα

内容简介 在世纪之交 中国的知识界 学术界突然间冒出来一位 一等一的全才 网络奇才 据说 此人学贯中西 文理兼通 是中国知识分子中的 巨擘 本书就是要让读者见识一下这位 全 才 奇才 巨擘 的文史根底 系列简介 亦明剥壳 原为笔者给自己的新浪博客起的名字 现被用来涵盖笔者揭露分析中国部分学者的 所有

内容简介 在世纪之交 中国的知识界 学术界突然间冒出来一位 一等一的全才 网络奇才 据说 此人学贯中西 文理兼通 是中国知识分子中的 巨擘 本书就是要让读者见识一下这位 全 才 奇才 巨擘 的文史根底 系列简介 亦明剥壳 原为笔者给自己的新浪博客起的名字 现被用来涵盖笔者揭露分析中国部分学者的 所有 亦 明 剥 壳 方 舟 子 Y 传 文 史 畸 才 方 舟 子 亦 明 著 内容简介 在世纪之交 中国的知识界 学术界突然间冒出来一位 一等一的全才 网络奇才 据说 此人学贯中西 文理兼通 是中国知识分子中的 巨擘 本书就是要让读者见识一下这位 全 才 奇才 巨擘 的文史根底 系列简介 亦明剥壳 原为笔者给自己的新浪博客起的名字 现被用来涵盖笔者揭露分析中国部分学者的 所有文字 目前 这个系列包括两部分

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D203320BCC6CBE3D1A7BFC6D6D0B5C4B5E4D0CDCECACCE2C7F3BDE22E707074205BBCE6C8DDC4A3CABD5D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D203320BCC6CBE3D1A7BFC6D6D0B5C4B5E4D0CDCECACCE2C7F3BDE22E707074205BBCE6C8DDC4A3CABD5D> 计 算 机 科 学 中 的 问 题 求 解 初 探 计 算 学 科 中 的 典 型 问 题 求 解 李 瑞 轩 教 授 华 中 科 技 大 学 智 能 与 分 布 计 算 实 验 室 rxli@hust.edu.cn http://idc.hust.edu.cn/~rxli/ 主 要 内 容 哥 尼 斯 堡 七 桥 问 题 梵 天 塔 问 题 P 类 问 题 与 NP 类 问 题 哲 学 家 共 餐

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 1 2003 2 34 U L S 5 20022000 1 2 n n t t L = v r 100 = 1 t = 1 t v t tt-r t 3 1SHFE 4 2SHFE 5 6 KW DF Pr > KW KW DF Pr > KW 3 7 8 4 9 10 SHFE 1 r t+i t i t m 2 1/2 rti, i= 1 σ = ( ) t m 11 2 ADF τ Pr>

Διαβάστε περισσότερα

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ 2 + 3 2 333 ( + # # & ( & ) +, + +. / 0 1 ( / ( + 5 # 6 7 6 7 8 8 9 : ); < 6 # 7 8 6 7 6 # = 7 # = # > 6? 7 > Α Α Α Α Α Α 6 # 7 > 67 # 8 Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ 7 6 7 6 + Δ /Η ; Ι/ ϑκ

Διαβάστε περισσότερα

国 内 外 高 等 教 育 研 究 动 态 参 考 主 办 : 北 京 服 装 学 院 高 教 研 究 室 2016 年 第 1-2 期 ( 总 76 期 ) 编 辑 : 高 教 研 究 编 辑 部 2016 年 2 月 25 日 出 版 共 20 版

国 内 外 高 等 教 育 研 究 动 态 参 考 主 办 : 北 京 服 装 学 院 高 教 研 究 室 2016 年 第 1-2 期 ( 总 76 期 ) 编 辑 : 高 教 研 究 编 辑 部 2016 年 2 月 25 日 出 版 共 20 版 第 1-2 期 2016 年 1-2 月 ( 总 第 76 期 ) 国 内 教 育 动 态 国 外 教 育 动 态 他 山 之 石 专 家 访 谈 热 点 聚 焦 国 内 外 高 等 教 育 研 究 动 态 参 考 主 办 : 北 京 服 装 学 院 高 教 研 究 室 2016 年 第 1-2 期 ( 总 76 期 ) 编 辑 : 高 教 研 究 编 辑 部 2016 年 2 月 25 日 出 版

Διαβάστε περισσότερα

目錄

目錄 file:///c /Documents and Settings/f16//91history/_vti_cnf/0.htm vti_encoding:sr utf8-nl vti_timelastmodified:tr 04 Feb 2005 02:49:14-0000 vti_extenderversion:sr 5.0.2.6417 vti_author:sr F16\\f16 vti_modifiedby:sr

Διαβάστε περισσότερα

!,! = Α ΒΑ 9 9 : 9 Α ) Χ Α : < ΒΑ # < # Χ 8 Δ Α 6 Φ Ε Φ Ε Γ 9 % : Η < 9Χ : Ι # 8 9Χ :Ι 9:Ι Δ 9: Φ 7 : Δ = = 7! Δ ; Χ ΒΑ! < # ; % > Χ = Η 9: ϑ Α ϑ Η! 9

!,! = Α ΒΑ 9 9 : 9 Α ) Χ Α : < ΒΑ # < # Χ 8 Δ Α 6 Φ Ε Φ Ε Γ 9 % : Η < 9Χ : Ι # 8 9Χ :Ι 9:Ι Δ 9: Φ 7 : Δ = = 7! Δ ; Χ ΒΑ! < # ; % > Χ = Η 9: ϑ Α ϑ Η! 9 #! # % ( ) +,./ 0( 1 02 0 ( 3 4 5 2 % 6 7 8 9 : 9 : 6 ; %< = = 9 = > :! = 9 : 9 :, % %! #? () + % +. !,! = Α ΒΑ 9 9 : 9 Α ) Χ Α : < ΒΑ # < # Χ 8 Δ Α 6 Φ Ε Φ Ε Γ 9 % : Η < 9Χ : Ι # 8 9Χ :Ι 9:Ι Δ 9: Φ 7

Διαβάστε περισσότερα

10-03.indd

10-03.indd 1 03 06 12 14 16 18 é 19 21 23 25 28 30 35 40 45 05 22 27 48 49 50 51 2 3 4 é é í 5 é 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 é 20 21 22 23 ü ü ü ü ü ü ü ü ü 24 ü 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Διαβάστε περισσότερα

目 录

目 录 教 育 时 代 期 刊 号 03 青 年 教 育 季 度 期 刊 2010 年 8 月 30 日 目 录 细 节 决 定 成 败 沈 怡 婷 冠 军 总 是 非 常 注 重 细 节 的, 并 且 他 们 知 道 细 节 的 重 要 性, 就 像 一 英 里 是 一 英 寸 一 英 寸 加 叠 起 来 的 多 做 5 分 钟 的 练 习, 多 看 15 分 钟 的 录 像 来 总 结 经 验, 或 者

Διαβάστε περισσότερα

价值

价值 SEI 指 导 手 册 一 基 本 信 息 出 行 抵 达 芝 加 哥 奥 黑 尔 (ORD) 国 际 机 场 后, 你 们 将 乘 坐 大 巴 从 机 场 前 往 俄 亥 俄 州 的 西 德 维 尔 大 学 到 达 西 德 维 尔 大 学 后, 你 们 将 入 住 学 校 的 宿 舍, 并 在 那 里 度 过 接 下 来 的 三 周 三 周 的 学 习 结 束 后, 学 生 将 乘 坐 大 巴 前

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63> 创 业 板 ~TRUE 风 险 提 示 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE3220B2BCB2A1BCE0B2E2B7BDB0B85F3035303732355F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE3220B2BCB2A1BCE0B2E2B7BDB0B85F3035303732355F2E646F63> 附 件 2: 全 国 人 间 布 鲁 氏 菌 病 监 测 方 案 ( 试 行 ) 一 概 述 布 鲁 氏 菌 病 ( 以 下 简 称 布 病 ) 是 一 种 由 布 鲁 氏 菌 引 起 的 严 重 危 害 人 民 健 康 和 畜 牧 业 发 展 的 人 畜 共 患 传 染 病, 是 中 华 人 民 共 和 国 传 染 病 防 治 法 规 定 的 乙 类 传 染 病 染 疫 的 家 畜 是 人 间 布

Διαβάστε περισσότερα

<B6EDC2DECBB9C0FACAB72E6D7073>

<B6EDC2DECBB9C0FACAB72E6D7073> 图 书 在 版 编 目 ( CIP) 数 据 俄 罗 斯 历 史 与 文 化 / 王 国 杰 著. 西 安 : 陕 西 人 民 出 版 社, 2006 ISBN 7-224 -07654-6 Ⅰ 畅 俄 畅 畅 Ⅱ 畅 王 畅 畅 Ⅲ 畅 俄 罗 斯 历 史 研 究 Ⅳ 畅 K512 畅 07 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2006) 第 058137 号 俄 罗 斯 历 史

Διαβάστε περισσότερα

()! +! ), +. / %! ) (! ,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) )

()! +! ), +. / %! ) (! ,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) ) !! # % % #! & % ()! +! ), +. / %! ) 0 1 2 (! 3 4 5 5 5 7 5 8,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( 3 4 5 5 5 % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) ) % ) ) ) ), 0 ) ) ), Χ % Δ! 2 ; ( #!

Διαβάστε περισσότερα

[2014]1391 Zhongzhun Certified Public Accountants Special General Partnership 2013 1 1 2013 12 31 1-2 1 2 3 4-5 6 7 8 9-10 1-53 Zhongzhun Certified Public Accountants [2014]1391 2013 12 31 2013 1 2-1-

Διαβάστε περισσότερα

u -, θ = 0, k gu = 2 ln E v, v -, θ = π 2, k gv = dθ 2 E. 2. r(u, v) = {a cos u cos v, a cos u sin v, a sin u} k g = sin u dv, θ. E = a 2, F = 0, = a

u -, θ = 0, k gu = 2 ln E v, v -, θ = π 2, k gv = dθ 2 E. 2. r(u, v) = {a cos u cos v, a cos u sin v, a sin u} k g = sin u dv, θ. E = a 2, F = 0, = a 202.. : r = r(u, v) u v, dv = 0, = 0, = ; E dv =. ( k gu = Γ 2 k gv = Γ 22 ( dv ) 3 E F E F 2 = Γ 2 2 E E, ) 3 E F 2 = Γ 22 E F 2., F = 0 E F k gu = Γ 2 2 E E = 2EF u EE v + F E u E F 2 2(E F 2 ) E E =

Διαβάστε περισσότερα

01

01 Web: www.wjsfedu.com 01 www.wjsfedu.com 02 03 www.wjsfedu.com 04 2 Daily Schedule 7/26 Tue Day 3 7/27 Wed Day 4 7/28 Thu 7/25 Mon Day 2 Day 5 7/24 Sun Day 1 7 7/29 Fri Day 6 7/30 Sat Day 7 05 7/31 Sun

Διαβάστε περισσότερα

台湾项目书

台湾项目书 两 岸 医 学 人 文 交 流 项 目 Cross-Taiwan Straits Medical Humanity Exchange Program 2016 年 寒 假 台 湾 交 流 团 步 入 大 学 课 堂 学 习 深 度 认 识 台 湾 医 疗 两 岸 医 学 生 互 动 交 流 项 目 简 介 台 湾 的 医 疗 服 务 水 平 在 亚 洲 居 于 领 先 地 位 2012 年, 全 球

Διαβάστε περισσότερα

非线性系统控制理论

非线性系统控制理论 AIsdo 985 5 6 Fobeus Albeo Isdo Nolea Cool Ssems Spe-Vela 989 He Njmeje Aja Va de Sca Nolea Damcal Cool Ssems Spe-Vela 99 988 4 99 5 99 6J-JESloe 99 7 988 4 6 5 8 6 8 7 8 9 4 9 9 9 4 5 6 7 Dsbuos 8 Fobeus

Διαβάστε περισσότερα

ϑ Δ 2Γ,# 2Η2 Ι 2! Κ 2 Κ Κ! ΛΙΜ! Ν Γ Ο Ι Π Α; Θ < Ι 1 = 1 Ρ Γ ; Ι 1 = Σ 1Τ Π > Ι = ; Ν Γ % Ν Τ = ΜΙ Υ Τ = Μ ςγ 2;Τ Τ = Ο ; Ν Γ ΦΥ Τ = ΜΠ < Γ 1 Τ Π ΑΤ 2

ϑ Δ 2Γ,# 2Η2 Ι 2! Κ 2 Κ Κ! ΛΙΜ! Ν Γ Ο Ι Π Α; Θ < Ι 1 = 1 Ρ Γ ; Ι 1 = Σ 1Τ Π > Ι = ; Ν Γ % Ν Τ = ΜΙ Υ Τ = Μ ςγ 2;Τ Τ = Ο ; Ν Γ ΦΥ Τ = ΜΠ < Γ 1 Τ Π ΑΤ 2 ! #!! % ( ) +, %. / % 0 1 2 / 1 / 1 4! # 5! 7 7 7 8 #7 9 :; < = >? 5 #? 8 5! 8!! 2 Α Β >? #7 9 Χ 7 #! 9? 7? # Β? Χ 5 Δ 7 Β8 ΕΦ 5 Δ Β > # 8 Δ Α Χ Δ! # 2 ϑ Δ 2Γ,# 2Η2 Ι 2! Κ 2 Κ Κ! ΛΙΜ! Ν Γ Ο Ι Π Α; Θ

Διαβάστε περισσότερα

7 < : = >? ; Α 9 Α ;

7 < : = >? ; Α 9 Α ; ! # % # & ( & ) # +, #,., # / (,. 1 2 3 4! 5 6 7 68 7! 9! : 6 7 ; 6 7 ; < 6 5 7 < : = >? 67 6 7 6 7 ; Α 9 Α ; ; < 9 : = Β : Χ7 Δ ) Ε 6 7 4 Φ Δ Γ ) Ε 4 :!Β + Η Χ 6 7 Δ Ι ϑ : 9 < = Β! 6 7 > < Χ Κ5 Κ ( :

Διαβάστε περισσότερα

封 面 故 事 COVER STORY 農 曆 六 月 廿 四 日 是 關 聖 帝 君 壽 誕, 每 年 各 地 關 帝 廟 都 有 盛 大 熱 鬧 的 慶 典, 因 國 人 崇 敬 關 公 忠 孝 節 義 講 信 用 的 精 神, 祂 也 成 了 照 顧 生 意 人 的 武 財 神, 也 因 鑽

封 面 故 事 COVER STORY 農 曆 六 月 廿 四 日 是 關 聖 帝 君 壽 誕, 每 年 各 地 關 帝 廟 都 有 盛 大 熱 鬧 的 慶 典, 因 國 人 崇 敬 關 公 忠 孝 節 義 講 信 用 的 精 神, 祂 也 成 了 照 顧 生 意 人 的 武 財 神, 也 因 鑽 金 包 里 媽 祖 大 遶 境 - 起 馬 炮 明 志 書 院 CONTENTS 頂 泰 山 巖 金 包 里 慈 護 宮 二 媽 回 娘 家 板 橋 接 源 堂 - 媽 祖 聖 誕 遶 境 三 重 先 嗇 宮 神 農 文 化 祭 - 神 將 猴 硐 煤 礦 博 物 園 區 - 瑞 三 運 煤 橋 頂 泰 山 巖 02 封 面 故 事 新 北 恩 主 公 聖 堂 巡 禮 36 民 俗 采 風 錄 凡

Διαβάστε περισσότερα

“上海证券交易所联合研究计划”第十二期研究课题之

“上海证券交易所联合研究计划”第十二期研究课题之 ...2...5...5...5...6...6...6...9...9...10...11...11...12...12...12...13...14...14...17...21...22...23...24...24...25...26...26...28...33...36...36...36...36...41...42...42...43...45...45...48...54 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Σ ; 6: 3 4 :9 49 4!4 ΒΧ Δ#Δ = Ε /> / ΦΜ Γ Δ Ν Ο Δ5 ; #Γ ϑ Π ( 3# 5 3 Θ 3( Α 5 ϑ 3; 5 < Π3 ( Α 5 3: 5 ( 5 Ν Δ Δ Θ3 ( 5 Π 3( 5 <3 ( 5 35 # # < 3

Σ ; 6: 3 4 :9 49 4!4 ΒΧ Δ#Δ = Ε /> / ΦΜ Γ Δ Ν Ο Δ5 ; #Γ ϑ Π ( 3# 5 3 Θ 3( Α 5 ϑ 3; 5 < Π3 ( Α 5 3: 5 ( 5 Ν Δ Δ Θ3 ( 5 Π 3( 5 <3 ( 5 35 # # < 3 ! # % & % ( ) ) +, %,. / # / 1 2 3 4 4! 5 64! 7 3 8 9! 7 5 :; 6 6!! 7 8 < 8! 6!!! 6!!!! 7 7!! #! ( = 5 9!! ; ;9 > (=? 9! 4! 7 Α Α Α Α / Φ# Γ ;!!, Η Ι 1 ϑκ; Ε Ε +! Λ Γ!7!6 ( 5 7 4 69 8

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 34月點題班-32...docx

Microsoft Word - 34月點題班-32...docx 2013~2014 字 神 帝 國 托 福 點 題 命 中 率 兩 岸 第 一 考 試 日 期 / 命 中 範 圍 0302 口 說 + 寫 作 全 套 ( 命 中 點 題 班 講 義 ) 0301 口 說 全 套 ( 命 中 點 題 班 講 義 ) 0222 獨 立 寫 作 ( 命 中 點 題 班 講 義 ) 0115 口 說 全 套 ( 命 中 點 題 班 講 義 ) 0112 綜 合 寫 作

Διαβάστε περισσότερα

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ,

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ, ! # % & ( & ) # +, #,., # / 0 1. 0 3 4 5 6 5 7 8 9 : ; 6 4 < = = = % Α Β 7 8 Χ Δ 9 Ε 0 Φ Β 1 0 Γ 8 Η Β 0 Ε 0 Ι Δ Β Β ϑ Β 1 Β >? Κ Ο 5 Κ 6 Λ Κ ) Β 1 8 Ι Δ 0 Ν 0 Γ Φ Β Ν Π Φ 8 3 Δ 0 Ν Ι 8 3 Β 9 3 0 3 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

0704

0704 健 康 100 臺 灣 動 起 來 健 康 體 重 管 理 計 畫 問 答 集 目 錄 壹 健 康 100 臺 灣 動 起 來 健 康 體 重 管 理 計 畫...3 一 為 什 麼 衛 生 署 國 民 健 康 局 推 動 健 康 100 臺 灣 動 起 來 健 康 體 重 管 理 計 畫?...3 二 參 加 健 康 體 重 管 理 活 動 的 規 則?...3 三 個 人 如 何 參 加 健 康

Διαβάστε περισσότερα

2007 2

2007 2 2007 000657 2007 2 4 5 6 10 14 19 20 28 29 33 111 3 CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS CO.,LTD CHINA TUNGSTEN HIGHTECH 17 19 0731 4650990 0731 4650800 jinhaizq@public.hk.hi.cn 2 18 17 19 410100 jinhaizq@public.hk.hi.cn

Διαβάστε περισσότερα