Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα"

Transcript

1 Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

2 Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε. διεξήγε το 2015 μέσω ερωτηματολογίων και δημόσιας διαβούλευσης, έλεγχο ως προς το κατά πόσο οι δύο Οδηγίες για τα πουλιά και τους οικοτόπους είναι κατάλληλες για τον σκοπό τους (Fitness Check). Σε 10 Κράτη Μέλη, διεξήχθη αναλυτική έρευνα με επιτόπιες επισκέψεις (η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβανόταν στα συγκεκριμένα Κράτη Μέλη).

3 Fitness Check Αποτελεσματικότητα Πρόοδος στην επίτευξη των στόχων Προβλήματα και παράγοντες προόδου Επάρκεια Κόστος και οφέλη εφαρμογής αλλά και μη εφαρμογής Διοικητικός φόρτος Συνάφεια Κάλυψη των κύριων προβλημάτων Προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο Συνοχή Μεταξύ τους Με άλλες πολιτικές (περιβάλλον αλλά και ανάπτυξη) Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία Τι θα είχε συμβεί εάν δεν είχαν υιοθετηθεί οι Οδηγίες Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

4 Fitness Check Συμπληρώθηκαν 100 ερωτηματολόγια και συμμετείχαν πάνω από άτομα στη διαβούλευση, οι περισσότεροι από αυτούς μέσω συγκεκριμένης καμπάνιας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα παρουσιαστούν σε πανευρωπαϊκή σύνοδο στις 20 Νοεμβρίου 2015 στις Βρυξέλλες. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ολοκληρωθεί την Άνοιξη 2016.

5 Οι Κοινοτικές Οδηγίες για τη Φύση Οδηγία 2009/147/EΕ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών Προστασία όλων των ειδών πτηνών Προστασία βιοτόπων τους (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) Οδηγία 92/43/ΕΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών Δίκτυο Natura 2000 Προστασία των ειδών

6 Κοινοτική Στρατηγική για τη Bιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 Ειδικός στόχος 1: Πλήρης εφαρμογή των Οδηγιών για τα πουλιά και τα ενδιαιτήματα μέχρι το % περισσότερες εκτιμήσεις ενδιαιτημάτων και 50% περισσότερες εκτιμήσεις ειδών να δείχνουν βελτιωμένη κατάσταση διατήρησης 50% περισσότερες εκτιμήσεις για τα πτηνά να δείχνουν σταθερή ή βελτιωμένη κατάσταση

7 Εφαρμογή των δύο Οδηγιών στην Συλλογή στοιχείων: Ελλάδα Το έργο των οικοτόπων στην Ελλάδα: Δίκτυο Φύση 2000 (1996) Αναγνώριση και περιγραφή τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρησης της φύσης (2002) Καθορισμός Μεθοδολογίας και σύνταξη προδιαγραφών για την αξιολόγηση περιοχών και το χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, με πιλοτική εφαρμογή σε 10 περιοχές (2004) Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας (2009) Κόκκινα βιβλία των απειλούμενων ζώων και φυτών (2009) Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος (2015) Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου «Νatura 2000» (2015) Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες Έργα Life-Nature Επιστημονικές εργασίες βάσεις δεδομένων

8 Εκθέσεις εφαρμογή των δύο Οδηγιών Εκθέσεις εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών: 92/43/ΕΚ Ενσωμάτωση και πρόοδος στη δημιουργία του Δικτύου Natura 2000 διοικητικά θέματα Πρώτη εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης από διαθέσιμα δεδομένα Δεύτερη εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης από στοιχεία προγράμματος παρακολούθησης. 2009/147/ΕΚ Εκτίμηση της κατάστασης των ειδών ορνιθοπανίδας

9 Εκθέσεις εφαρμογή των δύο Οδηγιών Οι πλέον πρόσφατες εκθέσεις εφαρμογής υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα τόσο για την Οδηγία των οικοτόπων όσο και για την Οδηγία των πουλιών (Δεκέμβριος 2014 Αύγουστος 2015). Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από τα έργα της εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος τόσο από το ΥΠΠΕΝ όσο και από τους Φορείς Διαχείρισης.

10 Κατάσταση διατήρησης:τύποι οικοτόπων και είδη κοινοτικού εδιαφέροντος Κατάσταση διατήρησης 3η έκθεση (389 φύλλα) 2η έκθεση (325 φύλλα) 47,08 39,49 39,74 24,3 21,85 10,25 10,51 6,77 Καλή (%) Ανεπαρκής (%) Κακή (%) Άγνωστη (%)

11 Τύποι οικοτόπων 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 61,4 31,8 3,4 3,4 Καλή Ανεπαρκής Κακή Άγνωστη Σε χειρότερη κατάσταση είναι οι θαλάσσιοι παράκτιοι οικότοποι και οι θίνες. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Κατάσταση διατήρησης αριθμού τ. οικοτόπων σε ποσοστά % 0% Άγνωστη Κακή Ανεπαρκής Καλή

12 Είδη χλωρίδας & πανίδας 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 42,5 33,2 12,6 11,6 Καλή Ανεπαρκής Κακή Άγνωστη 100% 90% 80% Κατάσταση διατήρησης αριθμού ειδών σε ποσοστά % Σε καλύτερη κατάσταση διατήρησης βρίσκονται τα αμφίβια ερπετά (με την εξαίρεση των θαλασσίων). Σε χειρότερη κατάσταση βρίσκονται τα ψάρια. Τα αρθρόποδα έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ανεπαρκούς κατάστασης. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Άγνωστη Κακή Ανεπαρκής Καλή

13 Είδη ορνιθοπανίδας Συμπληρώθηκαν 346 έντυπα για 294 είδη 18% έντυπα για αναπαραγόμενα είδη ορνιθοπανίδας 8% έντυπα για διερχόμενα είδη ορνιθοπανίδας 74% έντυπα για διαχειμάζοντα είδη ορνιθοπανίδας

14 Είδη ορνιθοπανίδας 80,0 73,8 70,0 60,0 50,0 Τάση πληθυσμών (%): Αναπαραγόμενα είδη 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 14,5 8,6 Τάση πληθυσμών (%): Διαχειμάζοντα είδη 3,1 Αύξηση Πτώση Σταθερότητα Άγνωστη 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 8,1 11,3 32,3 48,4 0,0 Αύξηση Πτώση Σταθερότητα Άγνωστη

15 Εκθέσεις εφαρμογή των δύο Οδηγιών Δεν έχει γίνει ακόμη αξιολόγηση της προόδου σε ότι αφορά στην βελτίωση της κατάστασης τύπων οικοτόπων και ειδών διατήρησης σε εθνικό επίπεδο. Ο στόχος 1 της Κοινοτικής Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα αξιολογείται σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης.

16 Δίκτυο Natura 2000 Ορίζοντας ολοκλήρωσης Χερσαίο Δίκτυο Θαλάσσιο Δίκτυο Οι περισσότερες εκκρεμότητες αφορούν το θαλάσσιο Δίκτυο

17 Δίκτυο Natura 2000 Οι εκκρεμότητες ολοκλήρωσης του δικτύου προκύπτουν από: Θαλάσσιος χώρος Βιογεωγραφικό σεμινάριο για τη Μεσόγειο (2010) Θαλάσσιες ΣΠΠΕ (ΙΒΑ) Χέρσος 3 ο Βιογεωγραφικό Σεμινάριο Μεσογειακής ζώνης (2003) Είσοδος στην ΕΕ των 10 νέων χωρών (2004), της Βουλγαρίας Ρουμανίας (2007), και της Κροατίας (2013)

18 Το Δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα Natura 2000 : 419 περιοχές εκ των οποίων 202 ΖΕΠ και 241 ΤΚΣ - ΕΖΔ Έκταση (εκ. Ha) 4,2 2,8 2,9 ΤΚΣ - ΕΖΔ ΖΕΠ NATURA Ποσοστό κάλυψης εθνικού χώρου 6,1 5,7 1,4 16,3 21,1 27,2 ΤΚΣ-ΕΖΔ ΖΕΠ NATURA χέρσος θάλασσα

19 Το Δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα

20 Το Δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα 50 % κάλυψη χρήσεων γης κατά Corine , , ,9 8, ,4 0,1 0,1 0 1,7 0,3 4 0, ,5 Πηγή: PAF 2014

21 Προστασία - Διαχείριση Με το Ν. 3937/11 οι ΤΚΣ χαρακτηρίστηκαν ως ΕΖΔ Με το Ν. 3937/11 νομοθετήθηκε η υποχρέωση προσδιορισμού και θεσμοθέτησης εθνικών και τοπικών (ανά περιοχή ή ομάδες περιοχών Natura 200) στόχων διατήρησης Εκδόθηκαν 19 νομοθετήματα με όρους και περιορισμούς χρήσεων γης, τα οποία καλύπτουν 25% της έκτασης του Δικτύου Natura 2000

22 Προστασία - Διαχείριση Έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν 28 Φορείς Διαχείρισης που καλύπτουν περίπου 30% της έκτασης του Δικτύου Natura 2000 Έχουν θεσμοθετηθεί 2 Σχέδια Διαχείρισης Στις δασικές περιοχές δικαιοδοσία έχουν οι Δασικές Υπηρεσίες

23 Προστασία - Διαχείριση Στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 εφαρμόζονται και κάποια μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα Κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων εντός περιοχών Natura 2000 εφαρμόζεται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στους τύπους οικοτόπων και τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος για τα οποία ορίστηκαν οι περιοχές αυτές

24 Ελλείψεις - προβλήματα Εκκρεμότητες στο χαρακτηρισμό περιοχών Natura 2000, ιδίως στο θαλάσσιο χώρο Ελλείψεις στη νομική προστασία, διατήρηση και διαχείριση των υφιστάμενων περιοχών Ελλείψεις στην ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση τύπων οικοτόπων και ειδών Ελλείψεις στον έλεγχο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας Θεσμικά προβλήματα Οργανωτικά διοικητικά προβλήματα Έλλειψη πόρων Χαμηλή ενημέρωση - ευαισθητοποίηση Έλλειψη βούλησης (;)

25 Ελλείψεις - προβλήματα Κακή χρήση των πόρων Μικρή χρήση εθνικής χρηματοδότησης Μικρή χρήση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας Χαμηλή απορρόφηση λοιπών κοινοτικών πόρων, αστάθεια στη χρηματοδοτική ροή Γραφειοκρατία Αξιοποίηση του Κανονισμού Life για τοπικά προγράμματα Σύμφωνα με το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (2014), οι χρηματοδοτικές ανάγκες για την περίοδο για το Δίκτυο Natura 2000 ανέρχονται σε περίπου

26 Ελλείψεις - προβλήματα Χαμηλή ενσωμάτωση της προστασίας της βιοποικιλότητας στις τομεακές πολιτικές Χωροταξικός Σχεδιασμός Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Διαχείριση Υδατικών Διαμερισμάτων Τουρισμός..

27 Προστιθέμενη αξία: Αύξηση της γνώσης για τύπους οικοτόπων και είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος Εκτίμηση της κατάστασης βαθμού διατήρησης Καθορισμός στόχων διατήρησης Για τους τύπους οικοτόπων και για κάποια είδη, οι Οδηγίες είναι το μοναδικό νομικό κείμενο με δεσμεύσεις για την προστασία τους

28 Προστιθέμενη αξία: Αύξηση της έκτασης των προστατευόμενων περιοχών Καθορισμός μέτρων διατήρησης Κατανομή πόρων Η έκταση των προστατευόμενων περιοχών αυξήθηκε σημαντικά μετά την εφαρμογή των Οδηγιών

29 Προστιθέμενη αξία: Ενημέρωση ευαισθητοποίηση συμμετοχή Διατήρηση οικοσυστημικών υπηρεσιών Οικονομικό όφελος σε τοπικό επίπεδο Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 2013 οι Έλληνες ήταν περισσότερο ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι σε σχέση με το 2007 όσον αφορά όρους που αφορούν την προστασία της φύσης.

30 Αποτίμηση Οι δύο Κοινοτικές Οδηγίες για τη Φύση (για τους οικοτόπους και τα πουλιά) έχουν συνεισφέρει θετικά στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Θα μπορούσαν να είχαν συνεισφέρει περισσότερα εάν: Το φυσικό περιβάλλον αποτελούσε προτεραιότητα πολιτικής Η δημόσια διοίκηση λειτουργούσε λιγότερο γραφειοκρατικά και περισσότερο οργανωμένα και με επαρκείς πόρους Υπήρχε σωστή και διαρκής ενημέρωση ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού και των χρηστών

31 Και τώρα τι; Να εντείνουμε τις προσπάθειες εφαρμογής των δεσμεύσεων Να προτείνουμε διορθώσεις όπου χρειάζεται αλλά με γνώμονα την προστασία της φύσης Να αυξήσουμε τη ενημέρωση και συμμετοχή των χρηστών Να εναρμονίσουμε την εφαρμογή των θεματικών πολιτικών με τις δύο Οδηγίες για τη Φύση

32 Οι Οδηγίες για τη φύση αποτελούν θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη στη χώρα

33 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Microsoft Word - 三峽鎮衛生所_3_-張家宸.李永繁.doc

Microsoft Word - 三峽鎮衛生所_3_-張家宸.李永繁.doc 暑 期 社 區 醫 學 見 習 報 告 見 習 單 位 : 台 北 縣 三 峽 鎮 衛 生 所 見 習 日 期 :8/22~8/26 見 習 組 員 姓 名 ( 學 號 ):491940011 張 家 宸 491940499 李 永 繁 一 前 言 : 衛 生 所 是 推 行 公 共 衛 生 的 第 一 線, 也 是 最 基 層 的 醫 療 照 護 機 構, 尤 其 是 在 一 些 偏 遠 的 地

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 武漢大學交流營心得_黃莉云_.doc

Microsoft Word - 武漢大學交流營心得_黃莉云_.doc 武 漢 大 學 交 流 營 心 得 貿 三 丙 黃 莉 云 2010.7.11 懷 著 期 待 又 有 點 害 怕 的 心 情 踏 上 往 大 陸 的 旅 程, 這 是 我 人 生 頭 一 次 到 大 陸 去, 因 此 對 於 即 將 遇 上 的 事 物 和 人, 都 抱 著 非 常 好 奇 和 冒 險 的 心 態, 加 上 說 明 會 得 知 我 們 是 要 自 己 搭 飛 機 過 去 到 武 漢

Διαβάστε περισσότερα

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0 / 0 1 0 3!! # % & ( ) ( + % & ( ) &, % &., 45 6!! 7 4 8 4 8 9 : ;< 4 8 3!, 3 9!! 4 8 ; ; 7 3 = 4 8 = > 8? 6 10 1 4 8 = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0

Διαβάστε περισσότερα

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6 ! # % # & ( ) +, #,. # / 0. 0 2 3 4! 5 6 5 6 7 8 5 6 5 6 8 9 : # ; 9 < = 8 = > 5 0? 0 Α 6 Β 7 5ΧΔ ΕΦ 9Γ 6 Η 5+3? 3Ι 3 ϑ 3 6 ΗΚ Η Λ!Κ Η7 Μ ΒΜ 7 Ν!! Ο 8 8 5 9 6 : Π 5 6 8 9 9 5 6 Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ

Διαβάστε περισσότερα

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ ! # % & () +, () (+. / & # % & () (+ () + 0 1 & ) + + + 2 2 2 1 / & 2 3 ( + (+ 41 ( + 15. / + 6 7 / 5 1 + 1 + 8 8 1/, 4 9 + : 6 ; < ; 6 ; = 9 04 ; 6 ; 49 / &+ > + > + >,+ & &+ / > ! + + / > / + / + > >

Διαβάστε περισσότερα

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5.

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5. ! # % & ( # ) & % ( % +, %. +, / #0 & 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 7:5! ; 0< 5 = 8 > 4 4? 754 Α 4 < = Β Χ 3Δ?? 7 8 7 8? 7 8 7 8 7 8 4 5 7 8 7 8 > 4> > 7 8 7 8 7 8 4 : 5 5 : > < 8 6 8 4 5 : 8 4 5 : 9! >: 48 7 8

Διαβάστε περισσότερα

各位法師各位居士大德阿彌陀佛

各位法師各位居士大德阿彌陀佛 菩 提 道 次 第 广 论 第 五 十 七 讲 [ 中 士 道 7] ( 死 缘 死 心 ) 最 尊 贵 的 净 莲 上 师 讲 解 各 位 法 师! 各 位 居 士 大 德! 阿 弥 陀 佛! 我 们 今 天 介 绍 的 是 思 惟 集 谛 流 转 次 第 的 第 三 个 部 分, 就 是 死 亡 还 有 如 何 投 生 的 情 况 我 们 分 三 个 晚 上 详 细 解 说, 今 晚 我 们 先

Διαβάστε περισσότερα

8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε Μ Ε 8 > = 8 9 =

8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε Μ Ε 8 > = 8 9 = !! % & ( & ),,., / 0 1. 0 0 3 4 0 5 3 6!! 7 8 9 8!! : ; < = > :? Α 4 8 9 < Β Β : Δ Ε Δ Α = 819 = Γ 8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε 8 9 0 Μ Ε 8 > 9 8 9 = 8 9 = 819 8 9 =

Διαβάστε περισσότερα

: # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # # = = # # > > =! > =! 5 # #! > # = = # > 5 > > 9 9 = = = # # #! = 5 = # #= #! = > 9 # #! = 5 =

: # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # # = = # # > > =! > =! 5 # #! > # = = # > 5 > > 9 9 = = = # # #! = 5 = # #= #! = > 9 # #! = 5 = 2,(,! # % & & (( +,./ 0.. / 1, 3! 5 # 6 7 8 5 9 5! 6 # 7 6 7 : ;! 5 9! 5 5 5 9 5! < 6 #! #! 7 6 9! 9 7 5= 6 5 7 8 < #> # 5 < = # 5= = 5= =. #= : # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # #

Διαβάστε περισσότερα

%? = Β 2Β 2 2 <Χ Φ Α Γ 7Δ 8 3 Ε & % # %& Η! % & &, &), 1 & % & +&,,. & / 0, & 2 %. % 3 % / % 4 %

%? = Β 2Β 2 2 <Χ Φ Α Γ 7Δ 8 3 Ε & % # %& Η! % & &, &), 1 & % & +&,,. & / 0, & 2 %. % 3 % / % 4 % ! # % # & ) + ),. / 0 1 2 ) 1 2 2 ) 3 4 5 6! 7 8 9&3 78 : & ; =? > > > 7 8 9&3 : = = = Α + =?! %? = Β 2Β 2 2

Διαβάστε περισσότερα

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ;

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ; ! #! % & % ( ) ( +, & %. / & % 0 12 / 1 4 5 5! 6 7 8 7 # 8 7 9 6 8 7! 8 7! 8 7 8 7 8 7 8 7 : 8 728 7 8 7 8 7 8 7 8 7 & 8 7 4 8 7 9 # 8 7 9 ; 8 ; 69 7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

. Ν Σ % % : ) % : % Τ 7 ) & )? Α Β? Χ )? : Β Ν :) Ε Ν & Ν? ς Ε % ) Ω > % Τ 7 Υ Ν Ν? Π 7 Υ )? Ο 1 Χ Χ Β 9 Ξ Ψ 8 Ψ # #! Ξ ; Ξ > # 8! Ζ! #!! Θ Ξ #!! 8 Θ!

. Ν Σ % % : ) % : % Τ 7 ) & )? Α Β? Χ )? : Β Ν :) Ε Ν & Ν? ς Ε % ) Ω > % Τ 7 Υ Ν Ν? Π 7 Υ )? Ο 1 Χ Χ Β 9 Ξ Ψ 8 Ψ # #! Ξ ; Ξ > # 8! Ζ! #!! Θ Ξ #!! 8 Θ! !! # %& + ( ) ),., / 0 12 3, 4 5 6, 7 6 6, 8! 1 9 :; #< = 1 > )& )? Α Β 3 % Χ %? 7) >ΔΒ Χ :% Ε? 9 : ; Φ Η Ι & Κ Λ % 7 Μ Ν?) 1!! 9 % Ο Χ Χ Β Π Θ Π ; Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ ; . Ν Σ % % : ) % : % Τ 7 ) & )? Α Β? Χ )?

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν 0 Θ Π < Β < Φ Ρ Σ Ο ΟΦ Ρ Σ ) Ο Τ 4 Μ 4 Ν Π Υ Φ Μ ς 6 7 6Ω : 8? 9 : 8 ; 7 6Ω 1 8? ; 7 : ; 8 ; 9

ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν 0 Θ Π < Β < Φ Ρ Σ Ο ΟΦ Ρ Σ ) Ο Τ 4 Μ 4 Ν Π Υ Φ Μ ς 6 7 6Ω : 8? 9 : 8 ; 7 6Ω 1 8? ; 7 : ; 8 ; 9 !! # % # & ( & ) #, #,., # / 01. 0 3 4 4!! 5 6 7 6 7 8 9 : 9 ; 6 1 7 < 1? :! ; = >, 8 8 9 ; Α < 1 6 7 Β 6 7 6. Χ : 9 8? 9 ; 7 8? 9 ; = = Δ Ε Φ Γ 5 =!!? ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν

Διαβάστε περισσότερα

84 / ! / ! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! ? : ; <. 1 //< &! Α

84 / ! / ! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! ? : ; <. 1 //< &! Α 5 6! # % # & () +,. /,. + 1 2 3 4 5 6! 7 7! 8 84 5 6 9 5 6 8 84 / 5 6 5 6 56 56 5 6 56 5 6! / 49 8 9 9! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! 9 5 8 4 6? 4 9 99 8 8 99 9 7 4 4 7 : ;

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ + Δ Ε /4 10 ) > : > 8 / 332 > 2 / 4 + Φ + Γ 0 4 Η / 8 / 332 / 2 / 4 + # + Ι + ϑ /) 5 >8 /3 2>2 / 4 + ( )( + 8 ; 8 / 8. 8 :

Β Χ + Δ Ε /4 10 ) > : > 8 / 332 > 2 / 4 + Φ + Γ 0 4 Η / 8 / 332 / 2 / 4 + # + Ι + ϑ /) 5 >8 /3 2>2 / 4 + ( )( + 8 ; 8 / 8. 8 : !! # % & % () + (. / 0 ) 1 233 /. / 4 2 0 2 + + 5. 2 / 6 ) 6. 0 ) 7. 8 1 6 / 2 9 2 :+ ; < 8 10 ; + + ( =0 41 6< / >0 7 0?2) 29 + +.. 81 6> Α 29 +8 Β Χ + Δ Ε /4 10 )+ 2 +. 8 1 6 > 2 9 2 : > 8 / 332 > 2

Διαβάστε περισσότερα

Α? Β / Χ 3 Δ Ε/ Ε 4? 4 Ε Φ? ΧΕ Γ Χ Η ΙΙ ϑ % Η < 3 Ε Φ Γ ΕΙΙ 3 Χ 3 Φ 4 Κ? 4 3 Χ Λ Μ 3 Γ Ε Φ ) Μ Ε Φ? 5 : < 6 5 % Λ < 6 5< > 6! 8 8 8! 9 9 9! 9 =! = 9!

Α? Β / Χ 3 Δ Ε/ Ε 4? 4 Ε Φ? ΧΕ Γ Χ Η ΙΙ ϑ % Η < 3 Ε Φ Γ ΕΙΙ 3 Χ 3 Φ 4 Κ? 4 3 Χ Λ Μ 3 Γ Ε Φ ) Μ Ε Φ? 5 : < 6 5 % Λ < 6 5< > 6! 8 8 8! 9 9 9! 9 =! = 9! # %!!! ( ) ( +, +. ( / 0 1) ( 21 1) ( 2 3 / 4!! 5 6 7 7! 8 8 9 : ; < 9 = < < :! : = 9 ; < = 8 9 < < = 9 8 : < >? % > % > % 8 5 6 % 9!9 9 : : : 9 Α % 9 Α? Β / Χ 3 Δ Ε/ Ε 4? 4 Ε Φ? ΧΕ Γ Χ Η ΙΙ ϑ % Η < 3

Διαβάστε περισσότερα

#? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2 Λ Η Ω Ρ ϑ Ν Ι Λ Ρ ϑ 7 6

#? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2 Λ Η Ω Ρ ϑ Ν Ι Λ Ρ ϑ 7 6 1 2 0 +! # % & ( ) +, + / )0 )/ 4 5 6! 7 8 9 :! ; < = > 8 ;!! ; # #! > 9 # #? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2

Διαβάστε περισσότερα

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (,

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (, 0 12 ( 1! # # % & ( ) % ( +, & ). % & /. 4 2! 5 # /6 78 7 7 9 9 / 6 7 7 7 9 9 : 7; 7 ; < =% >9>?!#! Α 2 1 9? Β / 6! #Χ Α 7 5 7 Δ 7 / 6 ; Χ < 7? Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 (1 5 5 6 5 6 6 4 0 (, [ Β, Η / Β Γ 7

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2030342DA578C657B27BA6E6ABD8BF76B5B2BA63A475B57BAABABADEB27AA8EEABD7BB50A7EFB669ABD8C4B32DBDB2A7D3B4AD2E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2030342DA578C657B27BA6E6ABD8BF76B5B2BA63A475B57BAABABADEB27AA8EEABD7BB50A7EFB669ABD8C4B32DBDB2A7D3B4AD2E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D> 台 灣 現 行 建 築 結 構 工 程 的 管 理 制 度 與 改 進 建 議 中 華 民 國 結 構 工 程 技 師 公 會 全 國 聯 合 會 理 事 長 蔡 榮 根 宏 道 法 律 事 務 所 主 持 律 師 蔡 志 揚 建 造 執 照 結 構 審 查 法 制 民 國 60 年 65 年 73 年 建 築 法 第 34 條 主 管 建 築 機 關 審 查 工 程 圖 樣 計 算 書 說 明 書

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, (

% & ( ) +, ( #! % & ( ) +, ( ) (! ( &!! ( % # 8 6 7 6 5 01234% 0 / /. # ! 6 5 6 ;:< : # 9 0 0 = / / 6 >2 % % 6 ; # ( ##+, + # 5 5%? 0 0 = 0 0 Α 0 Β 65 6 66! % 5 50% 5 5 ΗΙ 5 6 Φ Γ Ε) 5 % Χ Δ 5 55 5% ϑ 0 0 0 Κ,,Λ 5!Α

Διαβάστε περισσότερα

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 =

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 = ! # % # & ( ) % # ( +, & % # ) % # (. / ). 1 2 3 4! 5 6 4. 7 8 9 4 : 2 ; 4 < = = 2 >9 3? & 5 5 Α Α 1 Β ΧΔ Ε Α Φ 7 Γ 9Η 8 Δ Ι > Δ / ϑ Κ Α Χ Ε ϑ Λ ϑ 2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ!

Διαβάστε περισσότερα

一 頁 屬 於 臺 灣 的 民 國 史 - 讀 白 先 勇 廖 彥 博 合 著 止 痛 療 傷 : 白 崇 禧 將 軍 與 二 二 八 回 憶 錄 及 報 刊 史 料, 結 合 圖 片 解 說, 重 建 白 氏 自 3 月 17 日 來 臺 至 4 月 2 日 飛 返 南 京 的 具 體 活 動 細

一 頁 屬 於 臺 灣 的 民 國 史 - 讀 白 先 勇 廖 彥 博 合 著 止 痛 療 傷 : 白 崇 禧 將 軍 與 二 二 八 回 憶 錄 及 報 刊 史 料, 結 合 圖 片 解 說, 重 建 白 氏 自 3 月 17 日 來 臺 至 4 月 2 日 飛 返 南 京 的 具 體 活 動 細 一 頁 屬 於 臺 灣 的 民 國 史 : 讀 白 先 勇 廖 彥 博 合 著 止 痛 療 傷 : 白 崇 禧 將 軍 與 二 二 八 國 立 清 華 大 學 人 文 社 會 學 院 學 士 班 副 教 授 兼 主 任 張 隆 志 止 痛 療 傷 : 白 崇 禧 將 軍 與 二 二 八 白 先 勇, 廖 彥 博 著 / 時 報 文 化 / 201403 / 408 頁 / 23 公 分 / 450

Διαβάστε περισσότερα

# < < <# <5 5 Χ Α ==! #! %!! & ( ) (+,, , 2 6, & 7 & 8 9 # 2 7 # 2 # 5 # 2 6 :,88 # 3 #: 6, : , & 7 23 & ; 7 : < & = 2, # 2 ( ( >

# < < <# <5 5 Χ Α ==! #! %!! & ( ) (+,, , 2 6, & 7 & 8 9 # 2 7 # 2 # 5 # 2 6 :,88 # 3 #: 6, : , & 7 23 & ; 7 : < & = 2, # 2 ( ( > 1 2 3 5 0 2! #!! % & % ( ) ( + %,.&.0.& 6 7 7 8! 9 : ; 8 # # 8< =!8 5 >? >! 8! 5? Β! : ; : ; # 3 5 Α < # < 8 < 8

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ Χ Α Β Φ Φ ; < # 9 Φ ; < # < % Γ & (,,,, Η Ι + / > ϑ Κ ( < % & Λ Μ # ΝΟ 3 = Ν3 Ο Μ ΠΟ Θ Ρ Μ 0 Π ( % ; % > 3 Κ ( < % >ϑ Κ ( ; 7

Β Χ Χ Α Β Φ Φ ; < # 9 Φ ; < # < % Γ & (,,,, Η Ι + / > ϑ Κ ( < % & Λ Μ # ΝΟ 3 = Ν3 Ο Μ ΠΟ Θ Ρ Μ 0 Π ( % ; % > 3 Κ ( < % >ϑ Κ ( ; 7 ! # % & ( ) +, + )% ). )% / 0 1. 0 3 4 5 6 7 8 7 8 9 : ; < 7 ( % ; =8 9 : ; < ; < > ;, 9 :? 6 ; < 6 5 6 Α Β 5 Δ 5 6 Χ 5 6 5 6 Ε 5 6 Ε 5 5 Β Χ Χ Α Β 7 8 9 Φ 5 6 9 Φ ; < # 9 Φ ; < # 7 8 5 5 < % Γ & (,,,,

Διαβάστε περισσότερα

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ!

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ! !! 3! # % & ( ) +, ) + #. / 0 / 1 / 2 % 4 5 ) ( ) ( 6, 67 8 & ( + )4 9 ( : ; 2 ) ( ) < ( ) 8 ( 2 ) ( 5 2 = ( 2 # >? ) ( ) ( ) ( # ) ( ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 %

Διαβάστε περισσότερα

:::: : : : :::: :: :: :::::: :::: < ; 7 7 ; ; % < = = > = / =?? Α Β.. Β Χ (. 7 > 5 / Δ 6 Ε. Φ Δ 5 / 6 Ε. Φ 1 Γ 5 / 6 7 Η (. >5 Ι Δ 6 Φ ϑ

:::: : : : :::: :: :: :::::: :::: < ; 7 7 ; ; % < = = > = / =?? Α Β.. Β Χ (. 7 > 5 / Δ 6 Ε. Φ Δ 5 / 6 Ε. Φ 1 Γ 5 / 6 7 Η (. >5 Ι Δ 6 Φ ϑ . /,.!! # % # & %& ( ) ) + % # & %, % # ( 1 2 3 4 5 6 7 5 6 4 8 3 9 :::: : : : :::: :: :: :::::: :::: < ; 7 7 ; ; % < = = > = / =?? Α 5 6 5 Β.. Β Χ (. 7 > 5 / Δ 6 Ε. Φ 5 3 1 6 Δ 5 / 6 Ε. Φ 1 Γ 5 / 6 7

Διαβάστε περισσότερα

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ ! # % & % ( ) +#, + +#. + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 2 9 2 9 2 0 : 7 8 0 0 12 0 2! 1! ; 2 ; 2 1 < 0! 1 < 20 2 ; 1 0 : ; 0 2 0 12 2!0 = 6 > # # 9 0 1 9 4? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ

Διαβάστε περισσότερα

聯安醫院病人安全工作目標-內容_101年_.doc

聯安醫院病人安全工作目標-內容_101年_.doc 病 人 安 全 作 業 規 範 與 執 行 方 針 一 為 建 置 以 病 人 安 全 為 中 心 的 就 醫 環 境, 由 病 人 安 全 委 員 會 訂 定 各 項 規 範 及 方 針, 使 本 院 成 為 台 中 市 北 屯 區 最 可 信 賴 的 地 區 醫 院 二 確 立 病 人 安 全 工 作 目 標 三 訂 定 執 行 策 略 及 一 般 原 則 四 落 實 實 際 作 為 五 研 訂

Διαβάστε περισσότερα

! / 0!!!!!!!! 1 5 6!! / ƒ 2!

! / 0!!!!!!!! 1 5 6!! / ƒ 2! Ξ )))! )!!!! / 0! / 0 / 0 Ξ! ƒ!!!! ! / 0!!!!!!!! 1 5 6!! / ƒ 2! 0!! 5 65 6 / 0 / 0!! 5 65 6!!!!!!!! 1! / 0 / 0 / 0/ 0 ƒ 5 6 / 0!!!!!!!!!! / 0!!!! 1!!!!!!!! 1! ƒ! / 0!/ 0!! 1 5 6 / 0 / 0!!!!!!!!!!! !!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ !! # % & ( ) & +, ( &. ) +, / 0 ( ) 1 / 0 2 3!! 5 6 7 8 9 ; 9 ; 5 6 7 7 7 > 7 7 ;= 7 5! =!! 6 5! = 7! = 6 5? Α Β %2 Χ Β%! =! = > 6! = 9! = = > Δ = > Ε Δ Φ Δ = ; Γ ! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 90 年 峥 嵘 岁 月, 一 代 又 一 代 中 国 共 产 党 人 始 终 站 在 时 代 潮 头, 带 领 者 亿 万 劳 苦 大 众 求 翻 身 得 解 放 谋 幸 福, 用 坚 定 的 理 想 和 信 念 引 领 着 中 国 的 希 望 90 年 风 雨 同 舟, 一 代 又 一 代 中 国 共 产 党 人 牢 牢 地 植 根 于 人 民 之 中, 以 先 天 下 之 忧 而 忧, 后 天

Διαβάστε περισσότερα

% % %/ + ) &,. ) ) (!

% % %/ + ) &,. ) ) (! ! ( ) + & # % % % %/ + ) &,. ) ) (! 1 2 0 3. 34 0 # & 5 # #% & 6 7 ( ) .)( #. 8!, ) + + < ; & ; & # : 0 9.. 0?. = > /! )( + < 4 +Χ Α # Β 0 Α ) Δ. % ΕΦ 5 1 +. # Ι Κ +,0. Α ϑ. + Ι4 Β Η 5 Γ 1 7 Μ,! 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 &

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 & ! # % & ( ) % + ),. / & 0 1 + 2. 3 ) +.! 4 5 2 2 & 5 0 67 1) 8 9 6.! :. ;. + 9 < = = = = / >? Α ) /= Β Χ Β Δ Ε Β Ε / Χ ΦΓ Χ Η Ι = = = / = = = Β < ( # % & ( ) % + ),. > (? Φ?? Γ? ) Μ

Διαβάστε περισσότερα

()! +! ), +. / %! ) (! ,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) )

()! +! ), +. / %! ) (! ,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) ) !! # % % #! & % ()! +! ), +. / %! ) 0 1 2 (! 3 4 5 5 5 7 5 8,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( 3 4 5 5 5 % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) ) % ) ) ) ), 0 ) ) ), Χ % Δ! 2 ; ( #!

Διαβάστε περισσότερα

目 錄 一 研 討 會 活 動 主 題... 1 二 參 訪 名 單 及 分 房 資 訊... 2 三 參 訪 行 程 表... 3 四 會 議 地 點 及 歡 送 晚 宴 地 點... 6 五 研 討 會 議 程 表... 7 六 接 待 人 員 名 單... 8 七 參 訪 景 點 簡 介...

目 錄 一 研 討 會 活 動 主 題... 1 二 參 訪 名 單 及 分 房 資 訊... 2 三 參 訪 行 程 表... 3 四 會 議 地 點 及 歡 送 晚 宴 地 點... 6 五 研 討 會 議 程 表... 7 六 接 待 人 員 名 單... 8 七 參 訪 景 點 簡 介... 第 二 十 一 屆 海 峽 兩 岸 國 家 公 園 暨 自 然 保 護 區 研 討 會 参 訪 行 程 手 冊 日 期 :2014.12.06( 六 )-2014.12.12( 五 ) 指 導 單 位 : 內 政 部 營 建 署 主 辦 單 位 : 國 家 公 園 學 會 協 辦 單 位 : 墾 丁 國 家 公 園 管 理 處 金 門 國 家 公 園 管 理 處 台 江 國 家 公 園 管 理 處

Διαβάστε περισσότερα

" ) * #%$ # " " " " "! " " " " " ##$ # " )! % #+$ " " & "! ( #($ " #!$ #"! ", % #-$!" # $ " "

 ) * #%$ #     !      ##$ #  )! % #+$   & ! ( #($  #!$ #! , % #-$! # $  #$$% " " " " " "!&$!#$!#!!$!!!$$!$ $( %)!$#!&* #+ )+!#+ &#+ "!(, -./01 2/03 405./01./01 6 2/07 2/08./9?( ; - 408./9, 4: ; 2

Διαβάστε περισσότερα

Σ ; 6: 3 4 :9 49 4!4 ΒΧ Δ#Δ = Ε /> / ΦΜ Γ Δ Ν Ο Δ5 ; #Γ ϑ Π ( 3# 5 3 Θ 3( Α 5 ϑ 3; 5 < Π3 ( Α 5 3: 5 ( 5 Ν Δ Δ Θ3 ( 5 Π 3( 5 <3 ( 5 35 # # < 3

Σ ; 6: 3 4 :9 49 4!4 ΒΧ Δ#Δ = Ε /> / ΦΜ Γ Δ Ν Ο Δ5 ; #Γ ϑ Π ( 3# 5 3 Θ 3( Α 5 ϑ 3; 5 < Π3 ( Α 5 3: 5 ( 5 Ν Δ Δ Θ3 ( 5 Π 3( 5 <3 ( 5 35 # # < 3 ! # % & % ( ) ) +, %,. / # / 1 2 3 4 4! 5 64! 7 3 8 9! 7 5 :; 6 6!! 7 8 < 8! 6!!! 6!!!! 7 7!! #! ( = 5 9!! ; ;9 > (=? 9! 4! 7 Α Α Α Α / Φ# Γ ;!!, Η Ι 1 ϑκ; Ε Ε +! Λ Γ!7!6 ( 5 7 4 69 8

Διαβάστε περισσότερα

标题

标题 23 2015 年 教 育 大 事 记 1 月 1 月 8 日 据 教 育 部 网 站, 教 育 部 发 布 关 于 成 立 全 国 青 少 年 校 园 足 球 工 作 领 导 小 组 的 通 知 经 国 务 院 同 意, 教 育 部 会 同 国 家 发 改 委 财 政 部 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 国 家 体 育 总 局 共 青 团 中 央 等 五 部 门, 共 同 成 立 全 国

Διαβάστε περισσότερα

12582农信通务工市场行情监测报告

12582农信通务工市场行情监测报告 12582 农 信 通 务 工 场 行 情 监 测 报 告 (2012 年 11 月 ) 中 国 移 动 12582 农 信 通 2012 年 12 月 12582 农 信 通 务 工 场 行 情 监 测 报 告 (2012 年 10 月 版 ) 前 言 12582 农 信 通 以 服 务 三 农, 为 国 分 忧 为 己 任, 致 力 于 农 村 信 息 化, 缩 小 城 乡 数 字 鸿 沟, 彰

Διαβάστε περισσότερα

7 6 Η : Δ >! % 4 Τ & Β( Β) 5 &! Α Υ Υ 2 Η 7 %! Φ! Β! 7 : 7 9 Λ 9 :? : 9 Λ Λ 7 Φ! : > 9 : 7Δ 2 Η : 7 ΛΔ := ς : Ν 7 Λ Δ = Ν : Ν 7 ΛΔ : = Λ ς :9 Λ 7 Λ! Λ

7 6 Η : Δ >! % 4 Τ & Β( Β) 5 &! Α Υ Υ 2 Η 7 %! Φ! Β! 7 : 7 9 Λ 9 :? : 9 Λ Λ 7 Φ! : > 9 : 7Δ 2 Η : 7 ΛΔ := ς : Ν 7 Λ Δ = Ν : Ν 7 ΛΔ : = Λ ς :9 Λ 7 Λ! Λ ! % & ( ),. / & 0 1 & 2 1 // % & 3 0 4 5 ( 6( ) ( & 7 8 9:! ; < / 4 / 7 = : > : 8 > >? :! 0 1 & 7 8 Α :! 4 Β ( & Β ( ( 5 ) 6 Χ 8 Δ > 8 7:?! < 2 4 & Ε ; 0 Φ & % & 3 0 1 & 7 8 Α?! Γ ), Η % 6 Β% 3 Ι Β ϑ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 6-農業-10

Microsoft Word - 6-農業-10 花 蓮 縣 議 會 第 17 屆 第 10 次 定 期 大 會 花 蓮 縣 政 府 自 103 年 4 月 1 日 起 至 103 年 8 月 31 日 止 工 作 報 告 表 類 別 工 作 項 目 實 施 情 形 備 考 農 業 壹 農 業 行 政 管 理 及 輔 導 一 糧 食 增 產 一 辦 理 103 年 度 1 期 作 調 整 耕 作 制 度 活 化 農 地 計 畫, 查 核 鄉 鎮 市

Διαβάστε περισσότερα

人力资源部意见反馈单

人力资源部意见反馈单 保 险 公 司 偿 付 能 力 报 告 摘 要 建 信 人 寿 保 险 有 限 公 司 CCB Life Insurance Company Limited 2016 年 第 2 季 度 1 公 司 简 介 和 报 告 联 系 人 公 司 名 称 ( 中 文 ): 建 信 人 寿 保 险 有 限 公 司 公 司 名 称 ( 英 文 ): CCB Life Insurance Company Limited

Διαβάστε περισσότερα

shen g w u x iao z ha

shen g w u x iao z ha shen g w u x iao z ha shen g w u x iao z ha shen g w u x iao z ha shen g w u x iao z ha shen g w u x iao z ha shen g w u x iao z ha shen g w u x iao z ha shen g w u x iao z ha shen g w u x iao z ha B B

Διαβάστε περισσότερα

Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 ~ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4 ~ 1 1 1 1 1 2 1 1 ~ 1 2 3 ~ 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

> Ρ! :?? % Α Β 1 % Χ 4 Χ Δ Ε 70 Φ Γ Α 6 Η Ι Α 1 Ε Χ Δϑ7 0 ϑ Ε 3 6 Η 4 Φ Ε 7 Α 6 Η Δ 6 Κ Ε 0 ϑ 7Χ 4 4 Α Φ7 Χ Λ ; Λ Λ Μ1 Δ Λ 9

> Ρ! :?? % Α Β 1 % Χ 4 Χ Δ Ε 70 Φ Γ Α 6 Η Ι Α 1 Ε Χ Δϑ7 0 ϑ Ε 3 6 Η 4 Φ Ε 7 Α 6 Η Δ 6 Κ Ε 0 ϑ 7Χ 4 4 Α Φ7 Χ Λ ; Λ Λ Μ1 Δ Λ 9 ! # % # & ( & ) # +, #,., # / 0 1 3 1 4 5 4 6 7 8 4 4! 9 9 9 : ; < =9 > >? 9 : 9 9 9 9 9 9 1 ; >! > Ρ! :?? % Α Β 1 % Χ 4 Χ Δ Ε 70 Φ Γ Α 6 Η 4 0 6 Ι 4 7 3 Α 1 Ε Χ Δϑ7 0 ϑ 5 4 6 Ε 3 6 Η 4 Φ Ε 7 Α 6 Η Δ 6

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 0-滨江文本.doc

Microsoft Word - 0-滨江文本.doc 崇 明 县 规 划 设 计 院 2009 年 11 月 崇 明 县 规 划 设 计 院 规 划 设 计 证 书 编 号 :( 沪 ) 城 规 编 第 (052029) 规 划 设 计 证 书 等 级 : 乙 级 陈 家 镇 滨 江 休 闲 运 动 居 住 社 区 控 制 性 详 细 规 划 院 长 : 施 建 周 设 计 负 责 人 : 喻 梦 成 设 计 参 加 人 : 徐 国 彬 黄 祯 茂 审

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAD2BBC6AA2020B9E6D5C2D6C6B6C8>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAD2BBC6AA2020B9E6D5C2D6C6B6C8> 上 海 师 范 大 学 内 部 控 制 规 范 实 用 手 册 2014 年 12 月 目 录 关 于 编 制 上 海 师 范 大 学 内 部 控 制 规 范 实 用 手 册 的 说 明... 5 第 一 篇 规 章 制 度... 6 第 一 部 分 单 位 层 面 的 规 章 制 度... 6 1. 中 共 上 海 师 范 大 学 委 员 会 常 委 会 议 事 决 策 规 则... 7 2. 中

Διαβάστε περισσότερα

1 Evolution of analytical instrumentation: The PerkinElmer Story SDI Global 7th Edition 2002-AAS SDI Global 8th Edition 2004-AAS 2 - HAc-MIBK GFAAS ST

1 Evolution of analytical instrumentation: The PerkinElmer Story SDI Global 7th Edition 2002-AAS SDI Global 8th Edition 2004-AAS 2 - HAc-MIBK GFAAS ST PerkinElmer 45 AAnalyst AAnalyst AAnalyst AAnalyst AAnalyst 200 400 400+HGA 900 600 700/800 1 Evolution of analytical instrumentation: The PerkinElmer Story SDI Global 7th Edition 2002-AAS SDI Global 8th

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4BDB67DB8EAB054A14732303037ABC8BB79B074ADB5A448A47EB0F6B056AF5AC5E7A6ACB3F8A7692E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4BDB67DB8EAB054A14732303037ABC8BB79B074ADB5A448A47EB0F6B056AF5AC5E7A6ACB3F8A7692E646F63> 2007 客 語 配 音 人 才 培 訓 課 程 驗 收 報 告 主 辦 單 位 行 政 院 客 家 委 員 會 承 辦 單 位 財 團 法 人 公 共 電 視 文 化 事 業 基 金 會 Page 1 of 24 目 錄 一 前 言 Page 4 二 課 程 內 容 Page 6 三 師 資 介 紹 Page 8 四 活 動 宣 傳 Page 9 五 課 程 執 行 情 形 及 效 益 Page

Διαβάστε περισσότερα

宁 德 核 电 1 号 机 组 N101 大 修 顺 利 结 束 有 必 要 始 终 保 持 一 颗 追 求 卓 越 的 心 宁 德 核 电 2 号 机 组 完 成 168 小 时 试 运 行 具 备 商 运 条 件

宁 德 核 电 1 号 机 组 N101 大 修 顺 利 结 束 有 必 要 始 终 保 持 一 颗 追 求 卓 越 的 心 宁 德 核 电 2 号 机 组 完 成 168 小 时 试 运 行 具 备 商 运 条 件 02 总 第 39 期 2014 年 5 月 15 日 图 / 梁 自 乐 一 次 把 事 情 做 好 连 夜 奋 战, 只 为 机 组 168 小 时 试 运 行 在 核 岛 的 日 子 光 阴 的 故 事 宁 德 核 电 运 行 操 纵 员 成 长 录 青 春 言 : 不 要 让 我 们 的 青 春 失 声 宁 德 核 电 1 号 机 组 N101 大 修 顺 利 结 束 有 必 要 始 终 保

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20A9F6B867A452A8F6BB50A565C25F2DBE47BC79AA5A2DBCC6A6ECB1D0A7F72E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20A9F6B867A452A8F6BB50A565C25F2DBE47BC79AA5A2DBCC6A6ECB1D0A7F72E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D> 易 經 與 人 生 Life for I Ching 易 理 乾 坤 中 消 長 之 道 - 卜 卦 與 占 斷 鄭 慶 武 講 授 明 志 科 大 環 安 衛 系 1 講 授 綱 要 易 經 - 序 論 概 述 易 的 結 構 八 卦, 六 十 四 卦, 先 天 卦, 後 天 卦, 五 行 應 用, 乾 坤 兩 卦 分 宮 卦 象 次 序 的 變 化 易 經 占 斷 常 用 的 術 語 占 筮 /

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - TienTu_6s

Microsoft Word - TienTu_6s 闯 入 阴 魔 界 之 火 龙 因 果 注 定 人 间 欲 海 世 界 沙 巴 神 山! 远 眺 望 去, 层 峦 迭 嶂 浑 厚 绵 延 千 山 翠 微 苍 苍 璁 珑, 在 万 树 绿 丛 顶, 一 带 浡 滃 云 气 澒 洞 氤 氲 着 潆 潆 烟 岚, 透 玄 云 泱 郁 而 出 的 竟 是 黓 黝 深 黑 嶙 峋 峭 立 维 石 岩 岩 的 巑 杬 尖 山 与 层 层 复 层 层 的 断

Διαβάστε περισσότερα

% & :?8 & : 3 ; Λ 3 3 # % & ( ) + ) # ( ), ( ) ). ) / & /:. + ( ;< / 0 ( + / = > = =? 2 & /:. + ( ; < % >=? ) 2 5 > =? 2 Α 1 Β 1 + Α

% & :?8 & : 3 ; Λ 3 3 # % & ( ) + ) # ( ), ( ) ). ) / & /:. + ( ;< / 0 ( + / = > = =? 2 & /:. + ( ; < % >=? ) 2 5 > =? 2 Α 1 Β 1 + Α # % & ( ) # +,. / 0 1 2 /0 1 0 3 4 # 5 7 8 / 9 # & : 9 ; & < 9 = = ;.5 : < 9 98 & : 9 %& : < 9 2. = & : > 7; 9 & # 3 2

Διαβάστε περισσότερα

: 1 : : : : 2289 : N L M : 71 H19. 9 : 6.19ha : : : : 18 : : 120 m : BB BD BE BF BD d G : : : 10cm cm : : : : 1

: 1 : : : : 2289 : N L M : 71 H19. 9 : 6.19ha : : : : 18 : : 120 m : BB BD BE BF BD d G : : : 10cm cm : : : : 1 : 1 : 19 9 3 : : : 2289 : N L M : 71 H19. 9 : 6.19ha : : : : 18 : : 120 m : BB BD BE BF BDd G : : : 10cm 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60cm : : : : 1 2 18 N no.1 no.2 99 no.2 no.1 no.3 no.4 17 6.19ha -12-

Διαβάστε περισσότερα

< < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ 3 % & % & + 9 Β 9

< < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ 3 % & % & + 9 Β 9 !! #! % & ( ) +,. / 0 1 2 34 5 6 % & +7 % & 89 % & % & 79 % & : % & < < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Α 3 Α 2Η # # > # 8 6 5# Ι + ϑ Κ Ι Ι Ι Η Β Β Β Β Β Β ΔΕ Β Β Γ 8 < Φ Α Α # >, 0 Η Λ Μ Ν Ο Β 8 1 Β Π Θ 1 Π Β 0 Λ Μ 1 Ρ 0 Μ ϑ Σ ϑ Τ Ο Λ 8 ϑ

Α 3 Α 2Η # # > # 8 6 5# Ι + ϑ Κ Ι Ι Ι Η Β Β Β Β Β Β ΔΕ Β Β Γ 8 < Φ Α Α # >, 0 Η Λ Μ Ν Ο Β 8 1 Β Π Θ 1 Π Β 0 Λ Μ 1 Ρ 0 Μ ϑ Σ ϑ Τ Ο Λ 8 ϑ ! # % & ( ) % + ( ), & ). % & /. % 0 1!! 2 3 4 5# 6 7 8 3 5 5 9 # 8 3 3 2 4 # 3 # # 3 # 3 # 3 # 3 # # # ( 3 # # 3 5 # # 8 3 6 # # # # # 8 5# :;< 6#! 6 =! 6 > > 3 2?0 1 4 3 4! 6 Α 3 Α 2Η4 3 3 2 4 # # >

Διαβάστε περισσότερα

變 更 臺 中 縣 都 市 計 畫 審 核 摘 要 表 項 目 說 明 都 市 計 畫 名 稱 擴 大 及 變 更 烏 日 都 市 計 畫 ( 第 三 次 通 盤 檢 討 ) 再 提 會 討 論 案 都 市 計 畫 法 第 26 條 變 更 都 市 計 畫 法 令 依 據 行 政 院 84.01.2

變 更 臺 中 縣 都 市 計 畫 審 核 摘 要 表 項 目 說 明 都 市 計 畫 名 稱 擴 大 及 變 更 烏 日 都 市 計 畫 ( 第 三 次 通 盤 檢 討 ) 再 提 會 討 論 案 都 市 計 畫 法 第 26 條 變 更 都 市 計 畫 法 令 依 據 行 政 院 84.01.2 擴 大 及 變 更 烏 日 都 市 計 畫 ( 第 三 次 通 盤 檢 討 ) 再 提 會 討 論 案 民 國 99 年 05 月 變 更 機 關 : 臺 中 縣 烏 日 鄉 公 所 變 更 臺 中 縣 都 市 計 畫 審 核 摘 要 表 項 目 說 明 都 市 計 畫 名 稱 擴 大 及 變 更 烏 日 都 市 計 畫 ( 第 三 次 通 盤 檢 討 ) 再 提 會 討 論 案 都 市 計 畫 法

Διαβάστε περισσότερα

9. =?! > = 9.= 9.= > > Η 9 > = 9 > 7 = >!! 7 9 = 9 = Σ >!?? Υ./ 9! = 9 Σ 7 = Σ Σ? Ε Ψ.Γ > > 7? >??? Σ 9

9. =?! > = 9.= 9.= > > Η 9 > = 9 > 7 = >!! 7 9 = 9 = Σ >!?? Υ./ 9! = 9 Σ 7 = Σ Σ? Ε Ψ.Γ > > 7? >??? Σ 9 ! # %& ( %) & +, + % ) # % % )./ 0 12 12 0 3 4 5 ). 12 0 0 61 2 0 7 / 94 3 : ;< = >?? = Α Β Β Β Β. Β. > 9. Δ Δ. Ε % Α % Φ. Β.,,.. Δ : : 9 % Γ >? %? >? Η Ε Α 9 Η = / : 2Ι 2Ι 2Ι 2Ι. 1 ϑ : Κ Λ Μ 9 : Ν Ο 0

Διαβάστε περισσότερα

1 19.0 25.5 2 JA 71925618669 23 3 631,000 24738 14000 12000 12050 10000 8000 6000 4000 2000 0 6049 4528 3574 2472 1347 901 745 738 35 45 55 7 12 17 22 24 4 350,000 300,000 297,459(100%) 300,918(100%) 297,632(100%)

Διαβάστε περισσότερα

一、

一、 神 里 年 1 錄 行 行 旅 行 六 列 列 列 列 2 錄 理 樓 理 塞 了 狼 裡 不 流 錄 立 若 力 兩 立 利 裡 鈴 烈 列 說 了 句 錄 了 不 路 來 2008 年 12 31 不 年 來 臨 來 流 年 殺 不 了 流 冷 不 亮 錄 說 年 樂 離 暴 離 不 理 理 來 不 令 雷 裡 麗 了 來 參 臨 臨 不 路 力 歷 3 離 度 了 不 老 北 裡 離 了 年

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5F7D5FBC2DBD6A4B1A8B8E62E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5F7D5FBC2DBD6A4B1A8B8E62E646F6378> 利 川 市 柏 杨 坝 村 七 组 村 民 安 置 小 区 地 块 控 制 性 详 细 规 划 修 改 论 证 报 告 ( 成 果 阶 段 ) 设 计 单 位 : 北 京 世 纪 千 府 国 际 工 程 设 计 有 限 公 司 湖 北 分 公 司 武 汉 千 城 规 划 建 筑 设 计 有 限 公 司 利 川 市 柏 杨 坝 村 七 组 村 民 安 置 小 区 地 块 控 制 性 详 细 规 划 修

Διαβάστε περισσότερα

2008 Never Stop

2008 Never Stop 2008 Never Stop 2008Never Stop Power Your Life. 2008 Never Stop 2008 Never Stop 2008 Never Stop 2008 Never Stop 2008 Never Stop 2008 Never Stop 2008 Never Stop 2008 Never Stop 2008 Never Stop 2008 Never

Διαβάστε περισσότερα

?.! #! % 66! & () 6 98: +,. / / 0 & & < > = +5 <. ( < Α. 1

?.! #! % 66! & () 6 98: +,. / / 0 & & < > = +5 <. ( < Α. 1 !! # % # & ( & ) # +, #,., # / 0 1. 0 1 3 4 5! 6 7 6 7 67 +18 9 : : : : : : : : : :! : : < : : ?.! #! % 66! & 6 1 1 3 4.5 () 6 98: +,. / / 0 & 0 0 + & 178 5 3 0. = +5

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20A4BDA640A475B57BA454BC68AFC5AB7EBDE8BADEB27AB460C0F4AC5BBA6328ADD7292DB35CBAFBAE78>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20A4BDA640A475B57BA454BC68AFC5AB7EBDE8BADEB27AB460C0F4AC5BBA6328ADD7292DB35CBAFBAE78> 公 共 工 程 三 層 級 品 質 管 理 循 環 架 構 桃 園 縣 政 府 工 務 局 許 維 庭 章 節 概 要 一 前 言 二 承 包 商 三 階 品 管 三 工 程 主 辦 單 位 / 監 造 單 位 四 主 管 機 關 三 層 級 品 管 五 工 安 與 品 質 六 結 語 2 一 前 言 1.1 三 層 級 品 質 管 理 定 義 1.2 三 層 級 品 質 管 理 應 用 3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 90 The study of Rhymes in the Poems of the Five Dynasties 8611601 435 Ho, Kun Yi Lin, Ching Hsiun the Five Dynasties, the Ten Kingdoms Period, Poems, Rhymes, Ancient Chinese Sound 1. 2. 3. 4.5.6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

10-03.indd

10-03.indd 1 03 06 12 14 16 18 é 19 21 23 25 28 30 35 40 45 05 22 27 48 49 50 51 2 3 4 é é í 5 é 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 é 20 21 22 23 ü ü ü ü ü ü ü ü ü 24 ü 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Διαβάστε περισσότερα

Contents 2014 年 4 月 第 46 期 主 出 委 办 : 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 党 委 版 : 红 星 党 工 团 编 辑 部 印 : 常 州 日 报 社 印 刷 厂 总 编 : 李 成 华 总 编 助 理 : 王 昭 卫 卷 首 语 建 设 服

Contents 2014 年 4 月 第 46 期 主 出 委 办 : 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 党 委 版 : 红 星 党 工 团 编 辑 部 印 : 常 州 日 报 社 印 刷 厂 总 编 : 李 成 华 总 编 助 理 : 王 昭 卫 卷 首 语 建 设 服 建 设 服 务 型 党 组 织 是 红 星 党 建 的 根 本 任 务 红 星 美 凯 龙 集 团 作 为 全 国 最 大 的 家 居 品 牌 连 锁 企 业, 服 务 是 企 业 生 存 发 展 的 看 家 本 领, 也 是 企 业 面 向 社 会 服 务 客 户 的 庄 严 承 诺 和 创 新 发 展 的 竞 争 优 势 企 业 党 组 织 如 何 在 企 业 发 展 中, 围 绕 中 心 做

Διαβάστε περισσότερα

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 系 碩 士 論 文 莊 子 思 想 對 現 代 體 育 的 啟 示 - 以 運 動 美 學 為 中 心 研 究 生 : 黃 榮 男 指 導 教 授 : 陳 德 和 博 士 中 華 民 國 一 一 年 五 月 三 日 摘 要 道家強調清靜 謙卑 和樂 守柔和運動競技強調速度 力量 名次 勝負 看似緊張 對立 實則不然 不同的人會有不同的差異 所以競技無處不在

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20ABD8B86DA743BAD2AED5B6E9A4CEB1C0B0CAACDBC3F6B1B9AC49A4B6B2D02D3130323031622E707074>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20ABD8B86DA743BAD2AED5B6E9A4CEB1C0B0CAACDBC3F6B1B9AC49A4B6B2D02D3130323031622E707074> 建 置 低 碳 校 園 及 推 動 相 關 措 施 介 紹 主 講 人 報 告 大 綱 一 計 畫 緣 起 二 教 育 部 計 畫 三 低 碳 校 園 行 動 方 案 四 規 劃 低 碳 校 園 自 評 五 結 語 2 一 計 畫 緣 起 - 國 家 節 能 減 碳 總 計 畫 3 一 計 畫 緣 起 - 經 濟 部 建 設 低 碳 島 計 畫 社 區 低 碳 文 化 營 造 學 校 能 源 教 育

Διαβάστε περισσότερα

ϑ 3 : Α 3 Η ϑ 1 Ι Η Ι + Ι 5 Κ ϑ Λ Α ΜΛ Ν Ν Ν Ν Α Γ Β 1 Α Ο Α : Α 3. / Π Ο 3 Π Θ

ϑ 3 : Α 3 Η ϑ 1 Ι Η Ι + Ι 5 Κ ϑ Λ Α ΜΛ Ν Ν Ν Ν Α Γ Β 1 Α Ο Α : Α 3. / Π Ο 3 Π Θ # % & ( ) +,& ( + &. / 0 1 2 3 ( 4 4 5 4 6 7 8 4 6 5 4 9 :.; 8 0/ ( 6 7 > 5?9 > 56 Α / Β Β 5 Χ 5.Δ5 9 Ε 8 Φ 64 4Γ Β / Α 3 Γ Β > 2 ϑ 3 : Α 3 Η ϑ 1 Ι Η Ι + Ι 5 Κ ϑ Λ Α ΜΛ Ν Ν Ν Ν 3 3 3 Α3 3

Διαβάστε περισσότερα

,. 5 2003. , 1. 2. 3. 4. 2005 7 20 1993 2001 3 1 2005 7 20 2005 7 20 13 2005 7 20 : 2005 7 20 Let live a grateful life! 2005 7 20, ,, : , 1992 1998 , ,,, 20 20 ? ! ?

Διαβάστε περισσότερα

= > : ; < ) ; < ; < ; : < ; < = = Α > : Β ; < ; 6 < > ;: < Χ ;< : ; 6 < = 14 Δ Δ = 7 ; < Ε 7 ; < ; : <, 6 Φ 0 ; < +14 ;< ; < ; 1 < ; <!7 7

= > : ; < ) ; < ; < ; : < ; < = = Α > : Β ; < ; 6 < > ;: < Χ ;< : ; 6 < = 14 Δ Δ = 7 ; < Ε 7 ; < ; : <, 6 Φ 0 ; < +14 ;< ; < ; 1 < ; <!7 7 ! # % # & ( & ) # +,,., # / 0 1 3. 0. 0/! 14 5! 5 6 6 7 7 7 7 7! 7 7 7 7 7 7 8 9 : 6! ; < ; < ; : 7 7 : 7 < ;1< = = : = >? ) : ; < = > 6 0 0 : ; < ) ; < ; < ; : < ; < = = 7 7 7 Α > : Β ; < ; 6 < > ;:

Διαβάστε περισσότερα

3 4 Ψ Ζ Ζ [, Β 7 7>, Θ0 >8 : Β0 >, 4 Ε2 Ε;, ] Ε 0, 7; :3 7;,.2.;, _ & αε Θ:. 3 8:,, ), β & Φ Η Δ?.. 0?. χ 7 9 Ε >, Δ? Β7 >7 0, Τ 0 ΚΚ 0 χ 79 Ε >, Α Ε

3 4 Ψ Ζ Ζ [, Β 7 7>, Θ0 >8 : Β0 >, 4 Ε2 Ε;, ] Ε 0, 7; :3 7;,.2.;, _ & αε Θ:. 3 8:,, ), β & Φ Η Δ?.. 0?. χ 7 9 Ε >, Δ? Β7 >7 0, Τ 0 ΚΚ 0 χ 79 Ε >, Α Ε (! # # %& ) +,./ 0 & 0 1 2 / & %&( 3! # % & ( ) & +, ), %!,. / 0 1 2. 3 4 5 7 8 9 : 0 2; < 0 => 8?.. >: 7 2 Α 5 Β % Χ7 Δ.Ε8 0Φ2.Γ Φ 5 Η 8 0 Ι 2? : 9 ϑ 7 ϑ0 > 2? 0 7Ε 2?. 0. 2 : Ε 0 9?: 9 Κ. 9 7Λ /.8 720

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1 7 Τ 1 Υ 4? = ; > ; 1.= 3 Α14? 4Ι ϑ1 Α 3Ε3 ΕΛ?Τ %1 >: : : ; : : 9 = 7,Ι ΕΑ 8 7,Ι Τ3? 8 7 ΛΙ 3ς 8 7Μ 8 7 Ω ΙςΙ = 8 7 Τ Μ 3Ε Δ?

ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1 7 Τ 1 Υ 4? = ; > ; 1.= 3 Α14? 4Ι ϑ1 Α 3Ε3 ΕΛ?Τ %1 >: : : ; : : 9 = 7,Ι ΕΑ 8 7,Ι Τ3? 8 7 ΛΙ 3ς 8 7Μ 8 7 Ω ΙςΙ = 8 7 Τ Μ 3Ε Δ? !! 0 1 # % & ( ) ( +,.% /.#.% / 3, 4! 5 6 7 8 %1 9 9 9 9 : ;: 5 : < %1 = 7 8 7 1 1 > 8 7? Α Β Α 9 % 3 Χ Δ Ε? Φ? Α Ε? 8 7 ; 8 7 Γ? Α Β Α Η Ι Ε 9Ε = ϑ 1 ΑΚΕ 3 Ε Λ? 3 Μ 8 6 8! Ν! ΟΠΟ ΟΠ 8 ΠΠ Π8 ΡΟ Σ Β Θ 1

Διαβάστε περισσότερα

2012.2a.indd

2012.2a.indd 目 录 contents 全 国 画 报 媒 体 嵊 泗 列 岛 采 风 作 品 选 行 摄 嵊 泗 海 天 之 旅 卞 伶 俐 /3 封 面 题 词 : 张 志 远 蓝 色 嵊 泗 魅 力 岛 城 焦 翔 /5 漫 游 嵊 泗 慢 享 生 活 文 熊 怡 /10 蔚 蓝 嵊 泗 人 文 风 情 李 琴 /13 1 主 办 : 嵊 泗 县 文 学 艺 术 界 联 合 会 协 办 : 嵊 泗 县 文

Διαβάστε περισσότερα

Ps22Pdf

Ps22Pdf , 90, 6000 t, 1333 ha,, 500 600 t,, 131.3 ha,,,,,,,,,, ,, 9 10, 11 12, 3 4,,,,, 0.067ha 500 1000kg,, 0.067ha 2000 3000kg, 4000 5000kg,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ( ),,,,, : 1.,,,,,,,,,,,,, 2., 11, 23 31 , 7, 37,,,

Διαβάστε περισσότερα

第一章.doc

第一章.doc = c < < + + = S = c( ) = k =, k =,,, Λ < < + = 4 = = = = 4 k = k =,,, Λ X R X X = f () X X = f ( ) k = + k =,,, Λ = f () X X f ( ) = = = = n n = an + an +... + a + a a n =a +a +a = a + a + a a n f ( )

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 2014 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2628 2014 2014 2014 2015 H 2014 2014 2015 5 28 10 16 A 6 14 H H A 24 2015 5 8 H 2015 4 10 ....................................................... 1..................................................

Διαβάστε περισσότερα

投影片 1

投影片 1 56 100% 100% 64 60% 76 34% 2300 2/3 1800 / 1,070,400 ha 587,242 ha 458,158 ha 746,470 ha 326,589 ha 29mm 29mm 10cm 18~40 50 25 1. 1. 40 40 2. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 30 30 2. 2. 3. 3. 3 4. 4. 200 200

Διαβάστε περισσότερα

7 8 : = > 4 9> 4 4 9: 4 4 : 8 4 = 4? 5 ; 78 4 : ; 4 : 4 : : : Α : : ; 4 : > 7 / 33 0 Β Χ : 4 Δ Ε Χ Δ Φ Γ Η Γ Ι ϑ 0Κ Δ 8 7 Λ Γ Χ Γ 0 ΧΜΓ

7 8 : = > 4 9> 4 4 9: 4 4 : 8 4 = 4? 5 ; 78 4 : ; 4 : 4 : : : Α : : ; 4 : > 7 / 33 0 Β Χ : 4 Δ Ε Χ Δ Φ Γ Η Γ Ι ϑ 0Κ Δ 8 7 Λ Γ Χ Γ 0 ΧΜΓ # % # & ( & ) # +, #,., # / 0. 0 2 3 4 5 6 7 8 7 8 4 0 4 5 4 9: 4 9: 4 ; 7 4 ; 8 4 9 4 9 : 4 ; 7 4 ; 4 8 4 ; : 7 4 ; 4 8 < 4 9 = 4 9 7 4 ; : 0 8 4 ; 4 4 ; 7 4 8 80 6 4 8 4 9: : 8 4 9 8 4 9 9 =8 4 9 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; =

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; = ! 0 1 # & ( & ) +! &,. & /.#. & 2 3 4 5 6 7 8 9 : 9 ; < = : > < = 9< 4 ; < = 1 9 ; 3; : : ; : ;? < 5 51 ΑΒ Χ Δ Ε 51 Δ!! 1Φ > = Β Γ Η Α ΒΧ Δ Ε 5 11!! Ι ϑ 5 / Γ 5 Κ Δ Ε Γ Δ 4 Φ Δ Λ< 5 Ε 8 Μ9 6 8 7 9 Γ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ 2 + 3 2 333 ( + # # & ( & ) +, + +. / 0 1 ( / ( + 5 # 6 7 6 7 8 8 9 : ); < 6 # 7 8 6 7 6 # = 7 # = # > 6? 7 > Α Α Α Α Α Α 6 # 7 > 67 # 8 Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ 7 6 7 6 + Δ /Η ; Ι/ ϑκ

Διαβάστε περισσότερα

= + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7

= + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7 !! # % & & ( % ) + # %, + + # %. / 0 /, 2 ) 3! 4 5 6 7 8 9 : 8 9 9 9 9 ; ; 4< ;: 4 9 9 9 9; 9 9 94 6 7 9 9 < : 6 4 7! 6 7 6 7 : 6 9 7 7! ; : 9 7! ; : 7 = + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7 = + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 V BO v BO 12 1945 18 o 22 5 1949 1950

Διαβάστε περισσότερα

12 1050601 浸 在 白 葡 萄 池 中 的 葡 萄 ( 葡 萄 冰 品 ) 13 1050601 巧 克 力 冰 品 14 1050601 熟 食 砧 板 檢 體 15 1050601 烹 調 用 水 檢 體 16 1050601 熟 食 刀 具 檢 體 17 1050602 遠 紅 外

12 1050601 浸 在 白 葡 萄 池 中 的 葡 萄 ( 葡 萄 冰 品 ) 13 1050601 巧 克 力 冰 品 14 1050601 熟 食 砧 板 檢 體 15 1050601 烹 調 用 水 檢 體 16 1050601 熟 食 刀 具 檢 體 17 1050602 遠 紅 外 桃 園 市 政 府 衛 生 局 105 年 6 月 份 抽 驗 食 品 合 格 名 單 ( 生 熟 食 混 合 即 食 冰 品 飲 料 飲 水 衛 生 中 元 節 食 品 生 鮮 截 切 蔬 果 ) 編 號 抽 驗 日 期 檢 體 名 稱 檢 驗 項 目 抽 驗 廠 商 名 稱 及 地 址 檢 驗 結 果 1 1050601 柳 橙 汁 柳 屋 桃 園 市 桃 園 區 中 山 北 路 9 號 2 1050601

Διαβάστε περισσότερα

畸 形 世 代 K 世 代 /048 鎮 靜 劑 可 怕 嗎?/050 毒 海 翻 生 如 何 治 療 濫 毒 /052 生 理 還 是 心 理?( 身 心 症 )/054 減 壓 良 方 嗜 好 /056 智 障 人 士 具 挑 戰 性 行 為 ABC/058 一 種 藥 醫 百 種 人?/060

畸 形 世 代 K 世 代 /048 鎮 靜 劑 可 怕 嗎?/050 毒 海 翻 生 如 何 治 療 濫 毒 /052 生 理 還 是 心 理?( 身 心 症 )/054 減 壓 良 方 嗜 好 /056 智 障 人 士 具 挑 戰 性 行 為 ABC/058 一 種 藥 醫 百 種 人?/060 目 錄 序 一 序 二 序 三 前 言 一 兒 童 及 青 少 年 篇 001 冇 時 停, 唔 專 心?( 專 注 力 不 足 / 過 度 活 躍 症 )/002 獨 來 獨 往 ( 自 閉 症 )/008 亞 氏 保 加 症 患 者 同 樣 可 貢 獻 社 會 /010 自 閉 症 坊 間 傳 言 /012 暴 風 少 年 /014 隱 蔽 青 年!( 青 少 年 抑 鬱 症 )/016 纖 體

Διαβάστε περισσότερα

< = = Β = :?? Β Χ? < = 3 = Β = :? 3? <? 3 =? & =3? & & 6 8 & = Δ =3?3 Ε Φ Γ? = 6Β8 &3 =3?? =? = Η = Φ Η = > Φ Η = Φ Η Φ Η? > Φ Η? Φ Η Η 68 &! # % & (%

< = = Β = :?? Β Χ? < = 3 = Β = :? 3? <? 3 =? & =3? & & 6 8 & = Δ =3?3 Ε Φ Γ? = 6Β8 &3 =3?? =? = Η = Φ Η = > Φ Η = Φ Η Φ Η? > Φ Η? Φ Η Η 68 &! # % & (% !! # % & ( ) ( + % & ( ) &, % &., / 0 # 2 34!! 5 6 7 7 7 8 9 6 8 :! 9! 7 :!!! 6 8 :! 9 6 8 7 ;7 < < = = > = :?? > 6 Α 8 < = = Β = :?? Β Χ? < = 3 = Β = :? 3?

Διαβάστε περισσότερα

目 录 一 基 本 信 息... 1 二 主 要 指 标... 14 三 实 际 资 本... 14 四 最 低 资 本... 15 五 风 险 综 合 评 级... 15 六 风 险 管 理 状 况... 15 七 流 动 性 风 险... 16 八 监 管 机 构 对 公 司 采 取 的 监 管

目 录 一 基 本 信 息... 1 二 主 要 指 标... 14 三 实 际 资 本... 14 四 最 低 资 本... 15 五 风 险 综 合 评 级... 15 六 风 险 管 理 状 况... 15 七 流 动 性 风 险... 16 八 监 管 机 构 对 公 司 采 取 的 监 管 偿 付 能 力 季 度 报 告 摘 要 2016 年 第 1 季 度 幸 福 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 HAPPY LIFE INSURANCE CO.,LTD 目 录 一 基 本 信 息... 1 二 主 要 指 标... 14 三 实 际 资 本... 14 四 最 低 资 本... 15 五 风 险 综 合 评 级... 15 六 风 险 管 理 状 况... 15 七 流 动

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 疾控媒体快讯_ _.doc

Microsoft Word - 疾控媒体快讯_ _.doc 疾 控 媒 体 快 讯 GDCDC M eed ia i Moni tto rr ing i 疾 控 媒 体 快 讯 是 广 东 省 疾 病 预 防 控 制 中 心 开 展 媒 体 监 测 工 作 定 期 发 行 的 内 部 参 考 资 料 通 过 对 广 东 省 主 要 报 刊 专 业 杂 志 网 络 传 媒 等 公 共 卫 生 相 关 信 息 的 持 续 监 测, 快 速 掌 握 媒 体 上 对

Διαβάστε περισσότερα

观 主 要 包 括 以 下 观 点 : 一 是 高 等 教 育 质 量 标 准 多 元 化 由 于 高 等 教 育 系 统 的 多 样 化 和 高 等 院 校 内 部 的 多 样 化, 导 致 高 等 教 育 质 量 标 准 多 样 化, 因 此, 不 能 用 精 英 高 等 教 育 的 学 术 性

观 主 要 包 括 以 下 观 点 : 一 是 高 等 教 育 质 量 标 准 多 元 化 由 于 高 等 教 育 系 统 的 多 样 化 和 高 等 院 校 内 部 的 多 样 化, 导 致 高 等 教 育 质 量 标 准 多 样 化, 因 此, 不 能 用 精 英 高 等 教 育 的 学 术 性 中 国 大 学 教 学 2010 年 第 6 期 试 论 应 用 型 本 科 院 校 教 学 质 量 标 准 制 定 的 依 据 与 要 求 顾 永 安 摘 要 : 目 前 已 有 的 研 究 视 角 与 成 果, 显 现 出 对 应 用 型 本 科 院 校 依 据 什 么 制 定 教 学 质 量 标 准 这 一 上 位 的 基 本 问 题 关 注 不 够 本 文 认 为 应 用 型 本 科 院 校

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 1504876HA8702 : V-241BZ-HK [ 220V]... 2... 3... 3... 4... 4 24... 5... 6... 7... 7... 8-9... 9... 10... 11... 12... 12... 12 ; 1 220 V 2 40 100 mm 100mm 40 24 24 P5 24 P6 P7 P8 2 3.8 m 2 3 40 3 10 15 24

Διαβάστε περισσότερα

“上海证券交易所联合研究计划”第十二期研究课题之

“上海证券交易所联合研究计划”第十二期研究课题之 ...2...5...5...5...6...6...6...9...9...10...11...11...12...12...12...13...14...14...17...21...22...23...24...24...25...26...26...28...33...36...36...36...36...41...42...42...43...45...45...48...54 1 2

Διαβάστε περισσότερα