Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης"

Transcript

1 Μάθηµα 5ο Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης

2 Η συνολική Ζήτηση και τα συστατικά της Είδαµε ότι ένας τρόπος µέτρησης του ΑΕΠ είναι αυτός της συνολικής δαπάνης της οικονοµίας µε την παρακάτω ταυτότητα GDP = C + I ag + G + NX. Τα µεγέθη που εµφανίζονται στο δεξιό σκέλος της ταυτότητας είναι αυτά που παρατηρούνται στην πραγµατικότητα και το άθροισµα των µεγεθών αυτών τα ονοµάζουµε συνολική ζήτηση. Κατανάλωση: Είναι το µεγαλύτερο συστατικό της συνολικής ζήτησης (περίπου τα 2/3) γεγονός που έχει µεγάλη σηµασία για την άσκηση σταθεροποιητικής πολιτικής. Για παράδειγµα για την τόνωση της ενεργούς ζήτησης πρέπει να µειωθεί η φορολογία. Αν υποθέσουµε ότι η µεταβλητή C είναι θετική συνάρτηση των παρακάτω µεταβλητών C = f{dpi (+), We/P(+), DPI e (+), P e /P(+)} 1) διαθέσιµο προσωπικό εισόδηµα (DPI) 2) πραγµατικός πλούτος (είναι ο λόγος του ονοµαστικού πλούτου προς το επίπεδο των τιµών) (We/P). 3) προσδοκώµενο διαθέσιµο προσωπικό εισόδηµα (DPI e ). 4) προσδοκώµενο µελλοντικό επίπεδο τιµών σε σχέση µε το τρέχον (P e /P)

3 Κατανάλωση Το πρόσηµο στις παρενθέσεις σε κάθε µεταβλητή της συνάρτησης είναι το πρόσηµο της µερικής παραγώγου της συνάρτησης ως προς την εκάστοτε µεταβλητή. ηλαδήəc/ə(dpf)>0 ηλαδή τα πρόσηµα στις παρενθέσεις της συνάρτησης δείχνουν πως επιδρούν οι αντίστοιχες µεταβλητές στην εξαρτηµένη µεταβλητή C. Με άλλα λόγια υποθέτουµε ότι αν αυξηθεί το DPI, και όλα τα άλλα σχετικά µεγέθη παραµένουν σταθερά τότε θα αυξηθεί η συνολική κατανάλωση. Αν υποθέσουµε ότι έχουµε αύξηση του πραγµατικού πλούτου (που µπορεί να οφείλεται είτε σε αύξηση του ονοµαστικού πλούτου (πραγµατικά περιουσιακά στοιχεία, µετρητών, µετοχών, οµολογιών, κα) ή σε µια µείωση του επιπέδου τιµών ή και στα δύο. Αντίθετα µια σοβαρή πτώση του δείκτη του χρηµατιστηρίου αναµένεται να µειώσει τη συνολική κατανάλωση διότι µειώνει τον ονοµαστικό πλούτο και συνεπώς µε δεδοµένο το επίπεδο τιµών µειώνει τον πραγµατικό πλούτο. Επίσης η αύξηση του επιτοκίου µειώνει την κατανάλωση εφόσον µια αύξηση του επιτοκίου µειώνει τις τιµές των οµολογιών και των µετοχών άρα και τον ονοµαστικό πλούτο (We).

4 Κατανάλωση Επίσης µια αύξηση του προσδοκώµενου µελλοντικού διαθέσιµου εισοδήµατος ((DPI e ) θα οδηγήσει σε αύξηση της σηµερινής κατανάλωσης. Επίσης η αύξηση του προσδοκώµενου µελλοντικού επιπέδου τιµών σε σχέση µε το τρέχον ενθαρρύνει την τρέχουσα κατανάλωση. Για λόγους απλότητας η συνάρτηση της κατανάλωση δίνεται ως εξής: C = β 0 + β 1 DPI (β 0 >0, 0<β 1 <1 ) Ο συντελεστής β 0 ονοµάζεται αυτόνοµη κατανάλωση επειδή δεν εξαρτάται από το διαθέσιµο εισόδηµα. Επειδή στην απλή µορφή της συνάρτησης της κατανάλωσης δεν συµπεριλαµβάνονται οι µεταβλητές We/P, DPI e, P e /P οι µεταβλητές αυτές συµπεριλαµβάνονται στο συντελεστή β 0 ο οποίος µεταβάλλεται όταν µεταβάλλονται αυτές οι µεταβλητές σύµφωνα µε τα πρόσηµα των µερικών παραγώγων της συνάρτησης κατανάλωσης. Για παράδειγµα αν µειωθεί το τρέχον επίπεδο των τιµών τότε ο πραγµατικός πλούτος και η σχετική τιµή αυξάνονται άρα ο συντελεστής β 0 αυξάνεται και εποµένως η συνάρτηση της κατανάλωσης θα µετατοπιστεί παράλληλα προς τα επάνω. Ο συντελεστής β 1 ονοµάζεται οριακή ροπή για κατανάλωση και παίρνει τιµές στο διάστηµα 0<β 1 <1 Συνεπώς αν το DPI αυξηθεί κατά µία µονάδα τότε η κατανάλωση θα αυξηθεί κατά β 1 που είναι λιγότερο από µία µονάδα. ηλαδή β 1 είναι η κλίση της συνάρτησης κατανάλωσης.

5 Συνάρτηση της αποταµίευσης Η συνάρτηση της αποταµίευσης δίνεται από τη σχέση: S H =DPI C. Αντικαθιστώντας στην παραπάνω συνάρτηση τη συνάρτηση της κατανάλωσης θα έχω: S H = DPI (β 0 + β 1 DPI ) = DPI β 0 β 1 DPI = - β 0 +(1 β 1 ) DPI. Ο συντελεστής β 0 είναι η αυτόνοµη αποταµίευση. Ο συντελεστής 1- β 1 είναι η οριακή ροπή για αποταµίευση. Αφού MPC = β 1 MPS= 1 β 1 θα έχω: MPC + MPS = 1 Σύµφωνα µε αυτά που αναφέρθηκαν για τη συνάρτηση της κατανάλωσης αν µια από τις µεταβλητές We/P, DPI e, P e /P αυξηθεί τότε ο συντελεστής β 0 αυξάνεται οπότε ο συντελεστής β 0 µειώνεται και η συνάρτηση της αποταµίευσης µετατοπίζεται παράλληλα προς τα κάτω.

6 Η καµπύλη Συνολικής Ζήτησης Η καµπύλη της συνολικής ζήτησης δείχνει τη συνολική ποσότητα του προϊόντος που ζητείται σε κάθε επίπεδο τιµών, κρατώντας σταθερές όλες εκείνες τις µεταβλητές που επηρεάζουν τις αποφάσεις των καταναλωτών, των επενδυτών της κυβέρνησης και των αλλοδαπών για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Η κλίση της καµπύλης της συνολικής ζήτησης είναι αρνητική για τους παρακάτω λόγους: 1) Μια αύξηση του επιπέδου τιµών µε όλα τα άλλα σταθερά, µειώνει τον πραγµατικό πλούτο (We/P) και άρα την κατανάλωση, η οποία αποτελεί συστατικό της συνολικής ζήτησης. Το επιχείρηµα αυτό είναι γνωστό ως αποτέλεσµα του Pigou (Pigou effect).

7 Η καµπύλη Συνολικής Ζήτησης 2) Μια αύξηση του επιπέδου τιµών µε όλα τα άλλα σταθερά, (συµπεριλαµβανοµένου και του προσδοκώµενου P e ) µεταθέτει ένα µέρος της τρέχουσας κατανάλωσης σε µελλοντική χρονική περίοδο. Αυτό είναι αποτέλεσµα διαχρονικής υποκατάστασης. 3) Μια αύξηση του Ρ µε σταθερή την ονοµαστική συναλλαγµατική ισοτιµία και εποµένως τις καθαρές εξαγωγές. Το αποτέλεσµα αυτό ονοµάζεται διεθνούς υποκατάστασης. 4) Μια αύξηση του Ρ οδηγεί σε αύξηση του επιτοκίου άρα σε µείωση των επενδύσεων. Αυτό είναι γνωστό ως αποτέλεσµα του Keynes (Keynes effect).

8 Άσκηση Έστω ότι κατά τα έτη , σε µία υποθετική οικονοµία παρατηρήθηκαν τα εξής στοιχεία: Έτος ιαθέσιµο Προσωπικό Εισόδηµα (εκ. ευρώ) Ιδιωτική Αποταµίευση (εκ. ευρώ) Στα διάφορα επίπεδα εισοδήµατος, να υπολογίσετε τα εξής: (α) Την οριακή ροπή προς αποταµίευση (β) Το επίπεδο της ιδιωτικής καταναλώσεως (γ) Την οριακή ροπή προς κατανάλωση.

刻 将 安 全 生 产 这 根 弦 绷 得 紧 而 又 紧, 严 守 安 全 红 线, 以 最 严 的 要 求 最 实 的 措 施 最 高 的 标 准 狠 抓 安 全 生 产 各 镇 街 部 门 和 单 位 也 都 认 真 按 照 全 县 统 一 部 署, 凝 心 聚 力 攻 坚 克 难, 全 力

刻 将 安 全 生 产 这 根 弦 绷 得 紧 而 又 紧, 严 守 安 全 红 线, 以 最 严 的 要 求 最 实 的 措 施 最 高 的 标 准 狠 抓 安 全 生 产 各 镇 街 部 门 和 单 位 也 都 认 真 按 照 全 县 统 一 部 署, 凝 心 聚 力 攻 坚 克 难, 全 力 2015 年 工 作 总 结 及 2016 年 工 作 计 划 莒 南 县 安 全 生 产 监 督 管 理 局 今 年 以 来, 全 县 安 全 生 产 工 作 在 县 委 县 政 府 高 度 重 视 和 正 确 领 导 下, 坚 持 以 党 的 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神 为 指 引, 认 真 贯 彻 落 实 国 家 省 市 县 关 于 安 全 生 产 工 作 的 一 系

Διαβάστε περισσότερα

新疆工程学院2013届毕业生就业质量年度报告

新疆工程学院2013届毕业生就业质量年度报告 2015 届 毕 业 生 就 业 质 量 报 告 二 〇 一 五 年 十 二 月 二 十 五 日 就 业 是 民 生 之 本, 做 好 就 业 工 作 是 高 校 的 社 会 责 任 毕 业 生 就 业 质 量 是 学 校 教 育 教 学 和 人 才 培 养 质 量 的 重 要 反 映, 也 是 社 会 了 解 学 校 的 一 个 重 要 窗 口 新 疆 工 程 学 院 历 来 高 度 重 视 毕

Διαβάστε περισσότερα

单 一 的 培 养 模 式 统 一 的 课 程 资 源 僵 化 的 考 试 评 价, 使 我 国 的 教 育 能 更 贴 近 学 生 的 个 性 需 求, 满 足 未 来 社 会 对 人 才 培 养 的 需 求 供 给 侧 改 革 是 习 近 平 总 书 记 在 2015 年 11 月 10 日 中

单 一 的 培 养 模 式 统 一 的 课 程 资 源 僵 化 的 考 试 评 价, 使 我 国 的 教 育 能 更 贴 近 学 生 的 个 性 需 求, 满 足 未 来 社 会 对 人 才 培 养 的 需 求 供 给 侧 改 革 是 习 近 平 总 书 记 在 2015 年 11 月 10 日 中 2016 中 国 教 育 改 革 发 展 热 点 前 瞻 周 洪 宇 全 国 人 大 代 表, 长 江 教 育 研 究 院 院 长, 华 中 师 范 大 学 教 授 2016 年 中 国 教 育 改 革 发 展 的 路 径 重 点 和 目 标 是 什 么? 在 两 会 召 开 之 际, 长 江 教 育 研 究 院 对 正 在 进 行 的 本 年 度 教 育 热 点 问 题 进 行 前 瞻 性 分 析

Διαβάστε περισσότερα

真题本(课堂讲解).doc

真题本(课堂讲解).doc 申 论 内 部 辅 导 资 料 1 申 论 真 题 题 本 主 讲 教 师 : 钟 君 博 士 1 目 录 2011 年 中 央 国 家 机 关 公 务 员 录 用 考 试 申 论 试 卷 ( 副 省 级 )... 1 2011 年 中 央 国 家 机 关 公 务 员 录 用 考 试 申 论 试 卷 ( 地 市 )... 6 2010 年 中 央 国 家 机 关 公 务 员 录 用 考 试 申 论

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 中 国 白 酒 消 费 趋 势 新 食 品 邓 波 2011 预 告 第 一 部 分 : 一 些 对 白 酒 的 基 本 认 识 第 二 部 分 : 白 酒 消 费 整 体 趋 势 宏 观 因 素 决 定 消 费 大 格 局 酒 文 化 决 定 品 牌 输 赢 最 近 5-10 年 的 八 大 趋 势 第 三 部 分 : 白 酒 消 费 趋 势 详 解 高 端 中 高 端 中 低 端 低 端 一 些

Διαβάστε περισσότερα

C. 砂 层 和 砾 石 层 D. 树 皮 覆 盖 层 和 砾 石 层 3. 雨 水 花 园 的 核 心 功 能 是 A. 提 供 园 林 观 赏 景 观 B. 保 护 生 物 的 多 样 性 C. 控 制 雨 洪 和 利 用 雨 水 D. 调 节 局 地 小 气 候 甘 肃 国 际 机 场 ( 图

C. 砂 层 和 砾 石 层 D. 树 皮 覆 盖 层 和 砾 石 层 3. 雨 水 花 园 的 核 心 功 能 是 A. 提 供 园 林 观 赏 景 观 B. 保 护 生 物 的 多 样 性 C. 控 制 雨 洪 和 利 用 雨 水 D. 调 节 局 地 小 气 候 甘 肃 国 际 机 场 ( 图 绝 密 启 封 并 使 用 完 毕 前 2015 年 普 通 高 等 学 校 招 生 全 国 统 一 考 试 文 科 综 合 能 力 测 试 本 试 卷 共 16 页,48 题 ( 含 选 考 题 ) 全 卷 满 分 300 分 考 试 用 时 150 分 钟 注 意 事 项 : 祝 考 试 顺 利 1. 答 题 前, 现 将 自 己 的 姓 名 准 考 证 号 填 写 在 试 题 卷 和 答 题

Διαβάστε περισσότερα

封.FIT)

封.FIT) 卷 首 语 全 国 组 织 部 长 会 议 提 出, 组 织 部 门 要 积 极 适 应 新 常 态, 践 行 三 严 三 实 要 求, 增 强 专 业 化 能 力, 不 断 提 高 工 作 水 平 面 对 全 面 从 严 治 党 新 常 态, 组 工 干 部 该 如 何 主 动 认 识 积 极 适 应 呢? 最 关 键 的 是 深 刻 领 会 习 近 平 总 书 记 强 调 的 心 正 心 灵,

Διαβάστε περισσότερα

红 寺 堡 区 2348 措 施 全 力 营 造 人 才 发 展 小 环 境 西 吉 县 着 力 推 进 五 类 人 才 队 伍 建 设

红 寺 堡 区 2348 措 施 全 力 营 造 人 才 发 展 小 环 境 西 吉 县 着 力 推 进 五 类 人 才 队 伍 建 设 内 部 资 料 注 意 保 存 宁 夏 人 才 工 作 1 ( 总 第 81 期 ) 自 治 区 人 才 工 作 领 导 小 组 办 公 室 自 治 区 党 委 组 织 部 人 才 工 作 处 2012 年 1 月 11 日 目 录 [ 重 要 言 论 ] 科 学 人 才 观 的 内 涵 加 快 实 现 人 口 红 利 向 人 才 红 利 转 变 [ 调 查 研 究 ] 对 欠 发 达 地 区 人

Διαβάστε περισσότερα

标题

标题 腾 飞 之 路 无 锡 市 实 施 富 民 工 程 的 调 查 与 思 考 吴 林 海 范 必 正 近 几 年 来 无 锡 城 乡 居 民 的 收 入 有 了 较 大 幅 度 的 增 加, 总 体 收 入 水 平 在 省 内 位 居 前 列 但 作 为 江 苏 经 济 最 发 达 的 城 市 之 一, 与 经 济 发 展 的 程 度 相 比, 与 周 边 领 先 的 城 市 相 比, 与 人 民 群

Διαβάστε περισσότερα

按 药 剂 科 占 卫 生 技 术 人 员 8% 计 算, 药 学 人 才 约 需 3.5 万 人, 平 均 5 个 医 师 配 一 位 药 学 人 员 2 药 师 是 急 需 紧 缺 人 才 : 加 强 医 药 卫 生 人 才 队 伍 建 设 : 围 绕 卫 生 人 才 的 培 养 使 用 与 管

按 药 剂 科 占 卫 生 技 术 人 员 8% 计 算, 药 学 人 才 约 需 3.5 万 人, 平 均 5 个 医 师 配 一 位 药 学 人 员 2 药 师 是 急 需 紧 缺 人 才 : 加 强 医 药 卫 生 人 才 队 伍 建 设 : 围 绕 卫 生 人 才 的 培 养 使 用 与 管 药 学 专 业 人 才 需 求 调 研 报 告 一 人 才 需 求 ( 一 ) 广 东 医 药 行 业 和 卫 生 事 业 背 景 1. 医 药 行 业 现 状 与 发 展 据 广 东 省 医 药 行 业 协 会 提 供 的 统 计 数 据, 2010 年 全 省 医 药 产 业 总 产 值 约 1150 亿, 同 比 增 长 25%, 居 全 国 第 三 位,2011 年 医 药 产 业 总 产

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 2004.doc

Microsoft Word - 2004.doc 政府信息公开目录 39 2 政 府 信 息 公 开 目 录 目 录 1 国 务 院 组 织 机 构... 3 2 综 合 政 务... 4 3 国 民 经 济 管 理 国 有 资 产 监 管... 6 4 财 政 金 融 审 计... 9 5 国 土 资 源 能 源... 12 6 农 业 林 业 水 利... 14 7 工 业 交 通... 16 8 商 贸 海 关 旅 游... 17 9 市 场

Διαβάστε περισσότερα

Untitiled

Untitiled 攀 枝 花 市 西 区 党 的 群 众 路 线 教 育 实 践 活 动 学 习 资 料 汇 编 攀 枝 花 市 西 区 区 委 党 的 群 众 路 线 教 育 活 动 领 导 小 组 办 公 室 二 一 四 年 三 月 目 录 一 必 修 篇 目 中 国 共 产 党 章 程 1 中 国 共 产 党 十 八 大 报 告 内 容 解 读 22 中 国 共 产 党 十 八 届 三 中 全 会 主 要 内

Διαβάστε περισσότερα

标题

标题 重 庆 市 参 与 一 带 一 路 建 设 的 规 划 与 实 施 12 重 庆 市 参 与 一 带 一 路 建 设 的 规 划 与 实 施 张 超 林 周 杜 辉 摘 要 : 本 文 从 区 位 优 势 与 功 能 定 位 城 市 竞 争 力 与 产 业 发 展 西 部 中 心 枢 纽 建 设 对 外 开 放 水 平 四 个 方 面, 阐 述 了 国 家 一 带 一 路 战 略 对 重 庆 发 展

Διαβάστε περισσότερα

标题

标题 江 西 省 商 务 厅 文 件 赣 商 务 服 务 业 字 2015 241 号 江 西 省 商 务 厅 关 于 印 发 江 西 省 集 群 发 展 规 划 (2015-2020 年 ) 的 通 知 各 市 县 ( 区 ) 人 民 政 府, 省 现 代 物 流 工 作 联 席 会 议 成 员 单 位 : 为 深 入 贯 彻 落 实 省 委 省 政 府 加 快 产 业 集 聚, 形 成 产 业 集 群

Διαβάστε περισσότερα

成都市教育局关于成都市树德中学扩建

成都市教育局关于成都市树德中学扩建 成 都 市 教 育 局 文 件 成 教 2008 16 号 签 发 人 : 周 光 荣 成 都 市 教 育 局 关 于 印 发 成 都 市 统 筹 城 乡 综 合 配 套 改 革 教 育 专 项 工 作 方 案 的 通 知 各 区 ( 市 ) 县 教 育 局 高 新 区 社 会 事 业 局 各 直 属 学 校 : 现 将 成 都 市 统 筹 城 乡 综 合 配 套 改 革 教 育 专 项 工 作 方

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 中 国 公 共 服 务 的 现 状 问 题 与 展 望 陈 光 西 南 交 通 大 学 公 共 管 理 学 院 政 府 存 在 的 基 本 要 义 就 是 为 其 民 众 提 供 基 本 的 公 共 服 务, 建 立 完 善 的 公 共 服 务 提 供 体 系 也 是 市 场 经 济 建 设 的 本 质 要 求, 同 时 也 是 建 设 服 务 型 政 府 的 基 本 职 责 中 国 公 共 管 理

Διαβάστε περισσότερα

2

2 政 府 公 信 力 现 状 评 价 与 对 策 探 析 方 向 新 杨 盛 海 刘 艳 文 李 海 兵 政 府 公 信 力 在 国 家 的 政 治 生 活 和 社 会 生 活 中 占 有 非 常 重 要 的 地 位, 它 的 高 低 强 弱 直 接 关 系 到 政 府 合 法 性 的 基 础, 维 系 着 政 府 的 存 在 持 续 稳 定 和 发 展 努 力 提 高 政 府 公 信 力, 增 强

Διαβάστε περισσότερα

江苏省16.68 山东省34.44% 山东省23.21% 其他9.51 河南省15.29 河南省12.94 江苏省1.88 江西省2.1 福建省2.17 河北省2.7 其他1.44 广东省1.25 海南省9.12 湖南省2.88 浙江省8.27 重庆市3.21 山东省 河北省 5 江苏省 江西省 河

江苏省16.68 山东省34.44% 山东省23.21% 其他9.51 河南省15.29 河南省12.94 江苏省1.88 江西省2.1 福建省2.17 河北省2.7 其他1.44 广东省1.25 海南省9.12 湖南省2.88 浙江省8.27 重庆市3.21 山东省 河北省 5 江苏省 江西省 河 中国纸业供给侧改革与 十三五 趋势展望 文 郭永新 核心提示 在 十三五 开局之年召开的 216中 国国际纸浆高峰论坛 上 全球知名纸浆和造纸企 业领导和高层 以及贸易 物流 媒体等各界人士 共聚上海 热议供给侧 谋划 十三五 这是全 球浆纸产业界的一件盛事 论坛上 纸业商会独立 监事 首席专家 中国轻工业信息中心副主任郭永 新就中国浆纸产业形势 面临的问题与挑战 供给 郭永新 纸业商会独立监事 首席专家

Διαβάστε περισσότερα

A Comparison Between the Economical Development...

A Comparison Between the Economical Development... 长 江 三 角 洲 与 珠 江 三 角 洲 经 济 发 展 的 比 较 杨 京 英 王 强 铁 兵 杨 红 军 改 革 开 放 以 来, 长 江 三 角 洲 和 珠 江 三 角 洲 经 济 的 发 展 突 飞 猛 进, 成 为 中 国 经 济 增 长 最 快 和 最 活 跃 的 地 区 比 较 研 究 两 个 三 角 洲 的 经 济 发 展 历 程 和 经 济 规 模, 探 讨 其 经 济 发 展

Διαβάστε περισσότερα

标题

标题 创 意 城 市 蓝 皮 书 北 京 20 2014 年 北 京 文 化 消 费 指 数 研 究 报 告 金 元 浦 王 岸 柳 一 北 京 文 化 消 费 基 础 与 变 化 ( 一 ) 文 化 产 业 整 体 增 长 2014 年, 北 京 文 化 创 意 产 业 实 现 增 加 值 2826 3 亿 元, 占 全 市 GDP 的 比 重 提 高 到 13 2%, 创 历 史 新 高 截 至 2014

Διαβάστε περισσότερα

参与式民主 301 其实 乌坎村的土地问题由来已久 早在上世纪 90 年代就有村 民因土地问题上访 乌坎热血青年团 也是因土地纠纷成立的 并 且自 2009 年起进行了十多次上访 只是问题一直没有得到解决 乌 坎虽然是个人口大村 面积也不小 但是耕地面积并不多 加上填 海造就的耕地 乌坎也只有 60

参与式民主 301 其实 乌坎村的土地问题由来已久 早在上世纪 90 年代就有村 民因土地问题上访 乌坎热血青年团 也是因土地纠纷成立的 并 且自 2009 年起进行了十多次上访 只是问题一直没有得到解决 乌 坎虽然是个人口大村 面积也不小 但是耕地面积并不多 加上填 海造就的耕地 乌坎也只有 60 300 中 国 基 层 民 主 发 展 报 告 2012 乌 坎 事 件 的 启 示 彭 天 宇 2011 年 中 国 发 生 多 起 有 影 响 力 的 公 共 事 件, 在 北 京 大 学 公 民 社 会 研 究 中 心 评 选 的 2011 中 国 公 民 社 会 十 大 事 件 中, 乌 坎 事 件 位 居 榜 首 一 个 村 子 发 生 的 群 体 性 事 件 之 所 以 有 如 此 的

Διαβάστε περισσότερα

奥 巴 马 执 政 后 的 大 国 关 系 奥 巴 马 执 政 后 的 大 国 关 系 一 美 俄 : 危 中 有 机 待 重 启 度 崛 起 的 左 膀 右 臂 9 11 事 件 发 生 后, 美 国 发 现 北 约 这 个 组 织 又 有 了 新 的 用 武 之 地 : 可 以 打 着 反 恐

奥 巴 马 执 政 后 的 大 国 关 系 奥 巴 马 执 政 后 的 大 国 关 系 一 美 俄 : 危 中 有 机 待 重 启 度 崛 起 的 左 膀 右 臂 9 11 事 件 发 生 后, 美 国 发 现 北 约 这 个 组 织 又 有 了 新 的 用 武 之 地 : 可 以 打 着 反 恐 时事报告 内部稿 内部材料 注意保存 时事报告内部稿 ( 仅供形势教育和教学教研参阅, 请勿转载翻印 ) 2009 年 3 月 30 日 第 5 期 ( 总第 22 期 ) 时事报告杂志社编印 教学重点专题教师参阅资料之四 奥巴马执政后 美国外交新战略可以简单地概括为 一个中心 两场战争 三个重点 即以重振美国经济为中心 尽快从伊拉克战 争和阿富汗战争脱身 重点解决巴以问题 朝鲜核问题和伊朗核问题

Διαβάστε περισσότερα

2016年6月22日泉鲤政文【2016】62号(关于下达2016年安全生产目标责任的通知).doc

2016年6月22日泉鲤政文【2016】62号(关于下达2016年安全生产目标责任的通知).doc 201662 2016 2016 1 16 3456 2016 100% 3 100% 1 1 3 3 12016 22016 2016 6 22 5 1. 2. 2015 21 3. 16 1. 2. 3. 4. 4 100% 1 5000 GDP 2 2 4 5. 201230 200 50% 1. 201353 2. 7 1. 201353 2016 100% 2. ( 201458 ) (

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - No_HK2015-21

Microsoft Word - No_HK2015-21 No. 2015~21 2015 8 6 ********************************************************* 先 天 下 之 忧 而 忧, 读 邓 英 淘 有 感 兼 论 跨 流 域 调 水 和 东 水 西 调 黄 河 勘 测 规 划 设 计 有 限 公 司 教 授 级 高 级 工 程 师 魏 剑 宏 邓 英 淘 从 未 谋 过 面, 有 所 耳 闻

Διαβάστε περισσότερα

海 峡 西 岸 蓝 皮 书 年 企 事 业 专 业 技 术 人 员 数 仅 占 人 口 总 数 的 1. 91% 大 专 以 上 从 业 人 员 也 只 达 到 全 国 的 平 均 水 平 三 是 劳 动 力 总 量 丰 富 和 短 缺 并 存 人 力 资 源 质 量 不 高, 除 了 体 现 在

海 峡 西 岸 蓝 皮 书 年 企 事 业 专 业 技 术 人 员 数 仅 占 人 口 总 数 的 1. 91% 大 专 以 上 从 业 人 员 也 只 达 到 全 国 的 平 均 水 平 三 是 劳 动 力 总 量 丰 富 和 短 缺 并 存 人 力 资 源 质 量 不 高, 除 了 体 现 在 . 9 第 9 章 9. 1 海 峡 西 岸 经 济 区 人 力 资 源 建 设 现 状 与 趋 势 十 一 五 期 间, 海 峡 西 岸 经 济 区 加 快 推 进 人 力 资 源 建 设, 取 得 了 明 显 成 效, 为 实 现 区 域 战 略, 建 设 对 外 开 放 协 调 发 展 全 面 繁 荣 的 区 域 经 济, 提 供 了 坚 强 的 支 撑 和 保 障 9. 1. 1 海 峡 西

Διαβάστε περισσότερα

宁波市人民代表大会常务委员会

宁波市人民代表大会常务委员会 宁 波 市 第 十 四 届 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 二 十 五 次 会 议 纪 要 宁 波 市 第 十 四 届 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 二 十 五 次 会 议 于 2015 年 10 月 27 日 至 29 日 在 市 行 政 会 议 中 心 举 行 市 人 大 常 委 会 主 任 王 勇 副 主 任 宋 伟 苏 利 冕 分 别 主 持 三 次 全 体

Διαβάστε περισσότερα

作者简介:程约汉,男,1945年生,籍贯安徽,生于昆明(系家中独子,无兄弟姊妹)

作者简介:程约汉,男,1945年生,籍贯安徽,生于昆明(系家中独子,无兄弟姊妹) 代 序 吴 丹 江 约 汉 兄 将 多 年 心 血 结 集 成 册 嘱 我 写 序, 我 和 他 曾 有 过 昆 明 市 委 机 关 同 事 的 渊 源, 人 生 易 老, 如 今 二 十 多 年 过 去, 时 间 地 点 环 境 发 生 了 许 多 变 化, 在 这 个 浏 览 迅 猛, 审 美 多 元, 抚 摸 和 欣 赏 纸 质 阅 读 品 日 渐 衰 退 的 时 代, 任 何 图 书 都 存

Διαβάστε περισσότερα

熟 悉 而 提 出 来 的 但 西 部 开 发 又 不 等 同 于 东 部 的 开 发, 不 仅 是 由 于 社 会 条 件 发 生 了 变 化, 国 家 经 济 体 系 日 益 完 善, 西 部 的 自 然 环 境 有 了 一 定 的 改 善, 更 重 要 的 是 西 部 开 发 是 以 一 种

熟 悉 而 提 出 来 的 但 西 部 开 发 又 不 等 同 于 东 部 的 开 发, 不 仅 是 由 于 社 会 条 件 发 生 了 变 化, 国 家 经 济 体 系 日 益 完 善, 西 部 的 自 然 环 境 有 了 一 定 的 改 善, 更 重 要 的 是 西 部 开 发 是 以 一 种 西 部 欠 发 达 地 区 人 力 资 源 开 发 的 新 战 略 提 要 如 何 开 发 新 的 人 力 资 源 进 步 我 国 西 部 地 区 的 经 济 发 展 水 平 是 人 们 普 遍 关 心 的 题 目, 本 文 从 西 部 地 区 科 技 气 力 提 升 和 公 务 员 进 进 经 济 流 通 领 域 分 析 进 手, 以 为 公 务 员 队 伍 是 欠 发 达 地 区 重 要 的 人

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - __.doc

Microsoft Word - __.doc 以 建 设 航 空 枢 纽 为 目 标 加 快 上 海 机 场 发 展 在 国 际 民 航 组 织 亚 太 航 空 运 输 市 场 开 放 研 讨 会 上 的 发 言 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 总 裁 吴 念 祖 女 士 们 先 生 们 : 上 午 好! 非 常 荣 幸 参 加 本 次 亚 太 地 区 航 空 运 输 市 场 开 放 研 讨 会, 并 感 谢 会 议

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 理 事 会!2003 年 年 会! 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国, 迪 拜 世 界 银 行 集 团 国 际 复 兴 开 发 银 行 国 际 金 融 公 司 国 际 开 发 协 会 国 际 投 资 争 议 解 决 中 心 多 边 投 资 担 保 机 构 J 国 际 货 币 基 金 组 织 新 闻 公 告 第 2 号 (C) 2003 年 9 月 23 24 日 世 界 银 行 集 团 总 裁 詹 姆

Διαβάστε περισσότερα

序 言

序  言 山 东 省 主 体 功 能 区 规 划 目 录 序 言 第 一 章 规 划 背 景 第 二 章 第 一 节 第 二 节 第 三 章 第 一 节 第 二 节 第 三 节 第 四 节 第 五 节 第 四 章 第 一 节 第 二 节 第 五 章 指 导 思 想 与 规 划 目 标 指 导 思 想 与 原 则 战 略 目 标 和 任 务 全 省 主 体 功 能 区 发 展 定 位 全 省 主 体 功 能 区

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 1. 1978 1 GDP 1 1978 11978 2005 2006 2 1978 3 1978 1985 4 3 1985 1993 5 3 1993 7 4 1 GDP 2 GDP GDP 1978 2000 22 GDP 1993 2001 GDP 22001 GDP 10.36% 5.55 4.84-0.04 2004 GDP 16.98% 9.3 6.53 1.15 2005 2 3

Διαβάστε περισσότερα

(2000 ), 51,670 ( ), % %, % 669, :

(2000 ), 51,670 ( ), % %, % 669, : 2005 2 (, 110033) :,,,, : ; ; :D668 :A :1006-365X(2005) 02-0011 - 13 2000 : 4180, 670, 16. 02 %, 51,(), 669, 99 % 1990,2000 54, 182 29. 7 %, 3. 3 2000,1990 0. 4, 7. 6 ( 8. 41 %),,, (1953 ), 20,148. 3,

Διαβάστε περισσότερα

高考资源网

高考资源网 2010 年 全 国 普 通 高 等 学 校 招 生 统 一 考 试 ( 上 海 卷 ) 政 治 试 卷 1 考 试 时 间 120 分 钟, 试 卷 满 分 150 分 2 本 考 试 设 试 卷 和 答 题 纸 两 部 分 试 卷 包 括 试 题 与 答 题 要 求 所 有 答 题 必 须 涂 ( 选 择 题 或 写 ( 非 选 择 题 ) 在 答 题 纸 上 做 在 试 卷 上 一 律 不 得

Διαβάστε περισσότερα

标题

标题 福 州 统 计 手 册 2015 福 州 市 统 计 局 国 家 统 计 局 福 州 调 查 队 二 〇 一 五 年 五 月 编 辑 说 明 一 福 州 统 计 手 册 2015 是 反 映 2014 年 福 州 市 国 民 经 济 与 社 会 发 展 情 况 的 有 关 信 息 和 数 据 的 综 合 简 明 统 计 资 料 本 书 所 使 用 的 2014 年 度 统 计 数 据 为 快 报 数,

Διαβάστε περισσότερα

2011年党风廉政信息(第二十三辑)

2011年党风廉政信息(第二十三辑) 2015 年 党 风 廉 政 信 息 ( 第 三 十 七 辑 ) 信 息 一 : 中 央 纪 委 印 发 通 知 认 真 学 习 贯 彻 中 国 共 产 党 廉 洁 自 律 准 则 和 中 国 共 产 党 纪 律 处 分 条 例 信 息 二 : 十 大 关 键 词 解 读 五 中 全 会 公 报 : 深 入 推 进 反 腐 斗 争 信 息 三 : 建 设 忠 诚 干 净 担 当 的 纪 检 干 部

Διαβάστε περισσότερα

2007年中央、国家机关公务员录用考试

2007年中央、国家机关公务员录用考试 2007 年 中 央 国 家 机 关 公 务 员 录 用 考 试 申 论 试 卷 ( 满 分 100 分 时 限 150 分 钟 ) 题 号 1 2 3 4 5 总 分 核 分 人 得 分 一 注 意 事 项 1. 本 试 卷 由 给 定 资 料 与 作 答 要 求 两 部 分 构 成 考 试 时 限 为 150 分 钟 其 中, 阅 读 给 定 资 料 参 考 时 限 为 40 分 钟, 作 答

Διαβάστε περισσότερα

文选2015第33期

文选2015第33期 深 刻 理 解 四 个 全 面 的 重 要 意 义 黄 坤 明 党 的 十 八 大 以 来, 以 习 近 平 同 志 为 总 书 记 的 党 中 央, 紧 紧 围 绕 坚 持 和 发 展 中 国 特 色 社 会 主 义 这 个 主 题, 带 领 全 党 全 国 各 族 人 民 励 精 图 治 攻 坚 克 难, 改 革 发 展 各 项 事 业 取 得 重 大 成 就 开 创 崭 新 局 面, 得 到

Διαβάστε περισσότερα

了明代中国处于当时世界经济体系中心的观点 属或实物作为发钞准备 宝钞在流通中投放多而 可惜在他的宏大体系中 并无对明代白银货币化 回笼少 初行钞法时 明朝也未规定旧币更新办 的具体研究 万明从历史学角度对明代白银 货币化进行了初步考察 法 直到洪武九年七月 实际上已经出现了旧钞 迄今为止 学术界尚

了明代中国处于当时世界经济体系中心的观点 属或实物作为发钞准备 宝钞在流通中投放多而 可惜在他的宏大体系中 并无对明代白银货币化 回笼少 初行钞法时 明朝也未规定旧币更新办 的具体研究 万明从历史学角度对明代白银 货币化进行了初步考察 法 直到洪武九年七月 实际上已经出现了旧钞 迄今为止 学术界尚 第 卷 第 期 年 月 南京审计学院学报 J u fn j Au d U V N Ap 宝钞崩坏 白银需求与海外白银流入 对明代白银货币化的考察 陈 昆 南京审计学院 金融学院 江苏 南京 共同促进了白 摘 要 明代民间白银货币的大量应用与大明宝钞的逐渐崩坏是相互伴随的 银货币化的进程 从民间开始的自下而上的白银货币化趋势冲击着明代的货币制度 最终明政 府不得不以法令的形式认可了白银的货币地位 明代中国产银数量远远不足以满足政府和民间

Διαβάστε περισσότερα

一 高 投 资 背 后 的 政 治 理 性 二 财 政 极 大 化 三 隐 蔽 的 计 算 四 褪 色 的 市 场 第 八 章 官 僚 之 门 一 谁 支 付 信 用? 二 新 经 济 : 官 僚 所 有 制 三 老 鼠 仓 四 官 僚 抽 水 机 第 九 章 迷 途 全 球 化 一 野 蛮 的 力

一 高 投 资 背 后 的 政 治 理 性 二 财 政 极 大 化 三 隐 蔽 的 计 算 四 褪 色 的 市 场 第 八 章 官 僚 之 门 一 谁 支 付 信 用? 二 新 经 济 : 官 僚 所 有 制 三 老 鼠 仓 四 官 僚 抽 水 机 第 九 章 迷 途 全 球 化 一 野 蛮 的 力 中 国 : 奇 迹 的 黄 昏 封 面 题 记 主 说, 引 到 永 生, 那 门 是 窄 的, 路 是 小 的, 找 着 的 人 很 少 目 录 第 一 章 飞 向 应 许 之 地 一 改 革 : 阳 光 灿 烂 二 蹒 跚 之 旅 三 后 改 革 时 代 第 二 章 改 革 死 了 第 三 章 新 阶 级, 旧 景 观 一 农 民, 被 隔 离 的 底 层 二 悬 空 的 阶 级 : 塔 吊 上

Διαβάστε περισσότερα

Ⅱ研判報告

Ⅱ研判報告 2007GDP 8% 2,450 3,472.32 17.8 41.7 86.8 6 3 5-16 33-15 2,889 2,978 89 2,043 2,267 224 5 2 6 1 4 7 99.07 98.86 2006 20065 4 2007 8% 900 4.6% 3% 4 2,235 395 100 80 101 2,019 8 95.43 94.47 2007 2,450 500

Διαβάστε περισσότερα

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ ! # % & () +, () (+. / & # % & () (+ () + 0 1 & ) + + + 2 2 2 1 / & 2 3 ( + (+ 41 ( + 15. / + 6 7 / 5 1 + 1 + 8 8 1/, 4 9 + : 6 ; < ; 6 ; = 9 04 ; 6 ; 49 / &+ > + > + >,+ & &+ / > ! + + / > / + / + > >

Διαβάστε περισσότερα

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ ! # % & % ( ) +#, + +#. + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 2 9 2 9 2 0 : 7 8 0 0 12 0 2! 1! ; 2 ; 2 1 < 0! 1 < 20 2 ; 1 0 : ; 0 2 0 12 2!0 = 6 > # # 9 0 1 9 4? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ

Διαβάστε περισσότερα

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6 ! # % # & ( ) +, #,. # / 0. 0 2 3 4! 5 6 5 6 7 8 5 6 5 6 8 9 : # ; 9 < = 8 = > 5 0? 0 Α 6 Β 7 5ΧΔ ΕΦ 9Γ 6 Η 5+3? 3Ι 3 ϑ 3 6 ΗΚ Η Λ!Κ Η7 Μ ΒΜ 7 Ν!! Ο 8 8 5 9 6 : Π 5 6 8 9 9 5 6 Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ

Διαβάστε περισσότερα

渝府发〔2007〕129号

渝府发〔2007〕129号 2007 129 110 1 6 6 7 10 13 13 15 17 17 21 25 26 28 30 32 34 34 38 2 38 39 40 41 41 45 46 47 47 49 49 50 52 53 54 55 57 57 61 63 64 64 3 67 69 70 72 72 73 75 76 78 79 4 314 1 5 6 1.98 24.0% 2005 284 10.2%

Διαβάστε περισσότερα

...5...5...6...10...12...14...18...18...19...21...22...22...27...30...32...34...34...36...37...39...40...40...42...43...44...45...46...47...49...49...50...53...55...57...58...58...64...66...69...71...71...73

Διαβάστε περισσότερα

• 镇 江 市 创 建 国 家 环 境 保 护 模 范 城 市 工 作 报 告 镇 江 是 一 座 有 着 3000 多 年 历 史 的 国 家 历 史 文 化 名 城 在 历 史 上, 镇 江 以 其 江 河 交 汇 的 独 特 区 位 优 势 和 城 市 山 林 的 良 好 生 态 环 境, 承 南 北 文 化 之 交 融, 启 锦 绣 江 南 之 先 声, 成 为 长 江 下 游 的 重 要 商

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 2008 12 20 35 846 44 2 2008 2008 49 4 2008 50 6 2008 2012 2008 51 8 2008 52 14 2008 174 18 2008 175 19 2008 176 20 GDP GDP 2008 177 21 2008 178 28 2008 178~206 30 2006 2020 2008 33 32 1 2008 11 21 22 2008

Διαβάστε περισσότερα

2012年海南党建第6期.FIT)

2012年海南党建第6期.FIT) 姻 姻 1 迈 出 新 步 伐 开 创 新 局 面 本 刊 编 辑 部 巨 型 油 轮 停 靠 洋 浦 原 油 码 头 4 习 近 平 : 坚 定 不 移 把 反 腐 倡 廉 建 设 引 向 深 入 5 刘 云 山 : 把 改 进 作 风 作 为 重 要 切 入 口 谋 划 好 党 的 群 众 路 线 教 育 实 践 活 动 中 共 海 南 省 委 组 织 部 刊 圆 园 13 年 第 1 期 渊

Διαβάστε περισσότερα

...1...1...19...48...49...50...50...51...54...63...67 2 ...75...81...83...86...88...92...96...99...104...112...116...124...129...132 3 ...140...153...166...180 4 2001 124 2001 21 1 85.79 2 3 4 2010 1.

Διαβάστε περισσότερα

学习贯彻十一届全国人大三次会议精神 特约报告员 刚刚闭幕的十一届全国人大三次会议 全面贯彻党的十七 大和十七届三中 四中全会及中央经济工作会议精神 高举中 国特色社会主义伟大旗帜 以邓小平理论和 三个代表 重要 思想为指导 深入贯彻落实科学发展观 以对人民高度负责的 态度 圆满完成了各项议程 一 大

学习贯彻十一届全国人大三次会议精神 特约报告员 刚刚闭幕的十一届全国人大三次会议 全面贯彻党的十七 大和十七届三中 四中全会及中央经济工作会议精神 高举中 国特色社会主义伟大旗帜 以邓小平理论和 三个代表 重要 思想为指导 深入贯彻落实科学发展观 以对人民高度负责的 态度 圆满完成了各项议程 一 大 供 领 导 参 阅 时 事 报 告 内 部 稿 第 4 期 ( 总 第 35 期,2010 年 3 月 23 日 ) 时 事 报 告 杂 志 社 内 部 刊 物 不 得 转 载 2010 年 全 国 两 会 精 神 解 读 2 特 约 报 告 员 学 习 贯 彻 十 一 届 全 国 人 大 三 次 会 议 精 神 16 谢 伏 瞻 全 面 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观 的 施 政 纲 领 学

Διαβάστε περισσότερα

,,,,,,,,,, 1,,, 1 /3,,,,, ;,,,,, ( ),, ( ),,,,,,, 3 1, 70% 80% 90%,,,, 3

,,,,,,,,,, 1,,, 1 /3,,,,, ;,,,,, ( ),, ( ),,,,,,, 3 1, 70% 80% 90%,,,, 3 2008,,,,,,,, 3 2009 1, 6 6 ; 100,, ; ;, ;,,,, 6, 2009 ( ),,?,,, 2 3 : ,,,,,,,,,, 1,,, 1 /3,,,,, ;,,,,, ( ),, ( ),,,,,,, 3 1, 70% 80% 90%,,,, 3 ,, 1998, : ;, :,,, 2009 2010,, 2 3 1998, 10 2008 ( ),,, 5

Διαβάστε περισσότερα

日政发〔2016〕 号

日政发〔2016〕  号 日 照 市 人 民 政 府 文 件 日 政 发 2016 3 号 日 照 市 人 民 政 府 关 于 下 达 2016 年 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 的 通 知 各 区 县 人 民 政 府 管 委, 市 政 府 各 部 门 单 位, 国 家 省 属 驻 日 照 各 单 位 : 日 照 市 2016 年 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 已 经 市 十 七 届 人 大 五

Διαβάστε περισσότερα

标题

标题 目 摇 摇 录 1 郾 广 州 市 荔 湾 区 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 第 六 次 会 议 关 于 广 州 市 荔 湾 区 人 民 政 府 工 作 报 告 的 决 议 (1) 2 郾 广 州 市 荔 湾 区 人 民 政 府 工 作 报 告 (2) 3 郾 广 州 市 荔 湾 区 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 第 六 次 会 议 关 于 广 州 市 荔 湾 区 国 民 经 济

Διαβάστε περισσότερα

2 04%; 6 62, , , GDP50162, ( ) 2014, , ; , 9 9 ; 82558, 300/10, 158, 0 57/10 ; 25 73/10 ; 4 68 ( )

2 04%; 6 62, , , GDP50162, ( ) 2014, , ; , 9 9 ; 82558, 300/10, 158, 0 57/10 ; 25 73/10 ; 4 68 ( ) 2015 2020, ( 2009 6 ) ( 2013 40 ), (2015-2020 ) ( 2015 14 ),,, (2015-2020 ) ( ) ( ) 1 7 1,60 ( ) 2014, 2752 38, 2 2 04%; 6 62, 0 4 2014, 13803 81, GDP50162, 462 95 ( ) 2014, 10634 85, 9380 10 ; 335 46,

Διαβάστε περισσότερα

课 题 指 导 : 陆 百 甫 ( 全 国 人 大 财 经 委 员 会 原 委 员 国 务 院 发 展 研 究 中 心 原 副 主 任 ) 课 题 组 成 员 : 李 命 志 ( 全 国 人 大 财 经 委 员 会 经 济 室 ) 孙 仁 宏 ( 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究

课 题 指 导 : 陆 百 甫 ( 全 国 人 大 财 经 委 员 会 原 委 员 国 务 院 发 展 研 究 中 心 原 副 主 任 ) 课 题 组 成 员 : 李 命 志 ( 全 国 人 大 财 经 委 员 会 经 济 室 ) 孙 仁 宏 ( 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 中 国 发 展 研 究 基 金 会 资 助 项 目 2012 年 国 民 经 济 运 行 综 合 报 告 之 三 中 国 发 展 三 步 走 战 略 后 半 期 国 家 战 略 议 程 探 讨 国 民 经 济 运 行 综 合 报 告 课 题 组 2012 年 11 月 课 题 指 导 : 陆 百 甫 ( 全 国 人 大 财 经 委 员 会 原 委 员 国 务 院 发 展 研 究 中 心 原 副 主

Διαβάστε περισσότερα

学 院 概 况... 3 第 一 章 就 业 基 本 情 况... 5 一 毕 业 生 规 模 和 结 构... 5 1 专 业 结 构 分 布... 5 2 性 别 结 构 分 布... 5 3 生 源 结 构 分 布... 6 二 毕 业 生 就 业 情 况... 7 1 分 专 业 就 业 情

学 院 概 况... 3 第 一 章 就 业 基 本 情 况... 5 一 毕 业 生 规 模 和 结 构... 5 1 专 业 结 构 分 布... 5 2 性 别 结 构 分 布... 5 3 生 源 结 构 分 布... 6 二 毕 业 生 就 业 情 况... 7 1 分 专 业 就 业 情 中 南 林 业 科 技 大 学 涉 外 学 院 2015 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 学 院 概 况... 3 第 一 章 就 业 基 本 情 况... 5 一 毕 业 生 规 模 和 结 构... 5 1 专 业 结 构 分 布... 5 2 性 别 结 构 分 布... 5 3 生 源 结 构 分 布... 6 二 毕 业 生 就 业 情 况... 7 1 分 专 业 就 业

Διαβάστε περισσότερα

全面推进教育综合改革试验的

全面推进教育综合改革试验的 * 上 海 教 育 综 合 改 革 实 验 研 究 把 上 海 确 定 为 全 国 教 育 综 合 改 革 试 验 区, 是 国 务 院 教 育 部 以 及 上 海 市 高 层 领 导 着 眼 于 全 国 教 育 发 展 和 上 海 的 实 际 共 同 推 动 的 一 项 具 有 重 要 现 实 意 义 的 重 大 决 策 充 分 理 解 综 合 改 革 试 验 区 政 策 的 精 神 实 质, 统

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1

Slide 1 2015 年 市 考 高 分 冲 刺 + 终 极 预 测 申 论 向 钟 言 冲 刺 预 测 内 容 高 分 方 法 总 揽 最 新 题 型 预 测 热 点 终 极 预 测 冲 刺 提 分 策 略 考 前 心 理 准 备 不 管 前 面 是 地 雷 阵 还 是 万 丈 深 渊, 我 都 将 一 往 无 前, 义 无 反 顾, 鞠 躬 尽 瘁, 死 而 后 已 考 前 心 理 调 整 策 略 功 夫

Διαβάστε περισσότερα

江西省2015届高校毕业生

江西省2015届高校毕业生 江 西 省 2015 届 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 报 告 2015 年 12 月 江 西 省 2015 届 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 报 告 目 录 编 写 说 明 第 一 部 分 高 校 毕 业 生 就 业 基 本 情 况 一 2015 届 高 校 毕 业 生 基 本 构 成 情 况 1. 高 校 毕 业 生 规 模 及 学 历 构 成 2. 毕 业 生 按 省 内 外 生

Διαβάστε περισσότερα

第二部分 统计资料

第二部分  统计资料 - 1 - 政 府 工 作 报 告 (2009 年 2 月 12 日 在 深 圳 市 南 山 区 第 五 届 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 上 ) 南 山 区 人 民 政 府 区 长 刘 庆 生 各 位 代 表 : 现 在, 我 代 表 区 人 民 政 府 向 大 会 报 告 工 作, 请 予 审 议, 并 请 区 政 协 各 位 委 员 和 其 他 列 席 人 员 提 出 宝 贵

Διαβάστε περισσότερα

研 究 人 士 表 示, 在 市 场 向 好 的 情 况 下, 定 向 增 发 的 价 格 一 般 可 以 看 作 是 公 司 的 安 全 垫, 但 是 在 震 荡 下 跌 的 行 情 中, 这 种 逻 辑 却 并 不 可 靠 业 内 人 士 指 出, 在 参 与 定 向 增 发 时, 应 从 行

研 究 人 士 表 示, 在 市 场 向 好 的 情 况 下, 定 向 增 发 的 价 格 一 般 可 以 看 作 是 公 司 的 安 全 垫, 但 是 在 震 荡 下 跌 的 行 情 中, 这 种 逻 辑 却 并 不 可 靠 业 内 人 士 指 出, 在 参 与 定 向 增 发 时, 应 从 行 8 2016/03/02 NO.2016037 公 司 的 估 值 和 市 盈 率 都 回 到 合 理 区 间, 加 上 定 向 增 发 的 昨 日 国 内 行 情 回 顾 指 数 名 称 收 盘 幅 度 (%) 上 证 指 数 2733.17 1.68 深 证 成 指 9322.00 2.47 沪 深 300 2930.69 1.85 上 证 国 债 指 数 155.70-0.01 折 扣 优 势,

Διαβάστε περισσότερα

标题

标题 以空间调整响应率先转型: 上海产业布局的新发展 以空间调整响应率先转型: 上海产业布局的新发展 陈建华 摘 要: 上海一直以来较为重视城市产业结构调整与产业空间调整相结 合, 以此带动城市转型升级 上海城市产业空间先后经历了 20 世纪 80 年代的 南下建设上海金山化工区和北上建设宝钢钢铁基地; 90 年代的郊区新城建设; 21 世纪之初的中心城区与郊区联动发展 当前, 为配合率先转型的要求, 上

Διαβάστε περισσότερα

2015年土地市场发展报告-网站

2015年土地市场发展报告-网站 2015 年 浙 江 省 土 地 市 场 发 展 报 告 浙 江 工 业 大 学 房 地 产 研 究 所 2016 年 1 月 18 日 目 录 一 宏 观 环 境... 1 1 宏 观 经 济 趋 稳... 1 2 行 业 政 策 调 整... 1 二 出 让 规 模... 2 1 总 体 情 况 描 述... 2 2 城 市 状 况 分 析... 3 三 出 让 金 额... 4 1 总 体 情

Διαβάστε περισσότερα

二○一二年第一期(总第 期) 区人大常委会办公室编印

二○一二年第一期(总第  期)  区人大常委会办公室编印 重 庆 市 渝 中 区 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 会 刊 ( 重 庆 市 渝 中 区 十 七 届 人 大 六 次 会 议 专 刊 ) 2016 第 2 期 ( 总 第 257 期 ) 200 目 录 重 庆 市 渝 中 区 第 十 七 届 人 民 代 表 大 会 第 六 次 会 议 筹 备 工 作 的 报 告 谭 彬 奇 (1) 重 庆 市 渝 中 区 第 十 七 届 人 民 代

Διαβάστε περισσότερα

教育部2015年工作要点

教育部2015年工作要点 理 论 学 习 材 料 汇 编 ( 五 十 四 ) 中 共 福 建 工 程 学 院 委 员 会 宣 传 部 2016 年 1 月 中 央 省 经 济 工 作 会 议 精 神 中 央 经 济 工 作 会 议 在 北 京 举 行 习 近 平 李 克 强 作 重 要 讲 话 ( 1) 人 民 日 报 评 论 员 : 扎 实 稳 妥 十 二 五 胜 利 收 官 一 论 贯 彻 落 实 中 央 经 济 工 作

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6A3D6DDCAD0A1B0CAAEB6FECEE5A1B1BDCCD3FDCAC2D2B5B7A2D5B9B9E6BBAE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6A3D6DDCAD0A1B0CAAEB6FECEE5A1B1BDCCD3FDCAC2D2B5B7A2D5B9B9E6BBAE2E646F63> 郑 州 市 十 二 五 教 育 事 业 发 展 规 划 为 促 进 郑 州 市 教 育 事 业 快 速 持 续 发 展, 适 应 郑 州 市 经 济 社 会 发 展 需 要 和 人 民 群 众 对 高 质 量 教 育 的 需 求, 办 人 民 满 意 和 发 展 需 要 的 教 育, 依 据 国 家 中 长 期 教 育 事 业 改 革 发 展 规 划 纲 要 和 郑 州 市 社 会 发 展 规 划,

Διαβάστε περισσότερα

作者的話

作者的話 No. 2007-91 2007 12 14 ********************************************************* 我 國 反 腐 敗 鬥 爭 面 臨 的 問 題 原 因 和 對 策 1 胡 錦 濤 在 十 七 大 上 強 調 : 堅 決 懲 治 和 有 效 預 防 腐 敗, 關 係 人 心 向 背 和 黨 的 生 死 存 亡, 是 黨 必 須 始 終

Διαβάστε περισσότερα

第九章 大漠荒原的腾飞

第九章  大漠荒原的腾飞 第 九 章 大 漠 荒 原 的 腾 飞 西 北 干 旱 地 区 的 地 理 范 围 是 贺 兰 山 以 西 的 广 大 地 区, 包 括 内 蒙 古 西 部 河 西 走 廊 整 个 新 疆 和 青 海, 土 地 面 积 292 万 平 方 公 里 1 如 今, 三 江 ( 长 江 黄 河 澜 沧 江 ) 发 源 地 36 万 平 方 公 里, 包 括 玉 树 果 洛 两 地 区 之 大 部, 已 经

Διαβάστε περισσότερα

国科〔2013〕号

国科〔2013〕号 苏 南 国 家 自 主 创 新 示 范 区 发 展 规 划 纲 要 (2015-2020 年 ) 二 一 五 年 八 月 1 目 录 前 言 6 一 基 础 与 形 势 7 ( 一 ) 基 础 条 件 7 ( 二 ) 发 展 形 势 10 二 总 体 要 求 12 ( 一 ) 指 导 思 想 12 ( 二 ) 战 略 定 位 13 ( 三 ) 推 进 思 路 15 ( 四 ) 发 展 目 标 16

Διαβάστε περισσότερα

PDFᅲᆰᄏ커￷5

PDFᅲᆰᄏ커￷5 1 2012 中 共 石 阡 县 委 石 阡 县 人 民 政 府 主 办 石 阡 县 档 案 局 编 2 石 阡 年 鉴 编 纂 委 员 会 顾 问 : 叶 德 恩 县 委 书 记 周 胜 龙 县 人 大 常 委 会 主 任 黄 万 清 县 人 民 政 府 县 长 付 贵 兰 县 政 协 主 席 主 任 : 陈 代 才 常 务 副 县 长 副 主 任 : 涂 湿 发 县 政 府 办 主 任 雷 绍

Διαβάστε περισσότερα

复件 复件 名师班讲义.doc

复件 复件 名师班讲义.doc 目 录 第 一 章 申 论 之 道... 4 第 一 节 什 么 是 申 论... 4 第 二 节 申 论 阅 卷 规 律... 5 第 三 节 申 论 备 考 方 法... 6 第 四 节 申 论 命 题 趋 势... 7 第 一 章 申 论 之 术... 14 第 一 节 阅 读 技 巧... 15 一 课 前 自 测... 15 二 理 论 讲 解 三 遍 阅 读 法... 17 三 典 型

Διαβάστε περισσότερα

30 Years of Chinese Financial Reform: Policy Operation and ...

30 Years of Chinese Financial Reform: Policy Operation and ... 中 国 财 政 改 革 30 年 : 政 策 操 作 与 制 度 演 进 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 贾 康 赵 全 厚 1978 年 以 来, 中 国 实 行 改 革 开 放, 开 始 了 由 计 划 经 济 向 社 会 主 义 市 场 经 济 转 变 的 经 济 社 会 转 型 历 程 改 革 开 放 以 来 的 近 30 年 时 间 里, 中 国 国 民 经 济 现 代 化 建 设

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 第104期.doc

Microsoft Word 第104期.doc 宜 宾 市 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 公 报 2012 年 第 7 号 ( 总 号 :104) 12 月 31 日 出 版 目 录 市 四 届 人 大 常 委 会 举 行 第 八 次 会 议 (1) 关 于 省 十 一 届 人 大 常 委 会 第 三 十 三 次 会 议 的 情 况 汇 报 ( 书 面 ) 陆 振 华 (1) 关 于 省 十 一 届 人 大 常 委 会 第 三 十

Διαβάστε περισσότερα

内部交流

内部交流 内 部 交 流 谨 供 参 考 生 产 性 服 务 业 研 究 工 作 简 报 2015 年 第 1 期 ( 总 第 4 期 ) 北 京 理 工 大 学 两 化 融 合 发 展 研 究 院 生 产 性 服 务 业 研 究 所 2015 年 1 月 27 日 本 期 目 录 [ 研 究 专 报 ] 上 海 市 发 展 生 产 性 服 务 业 的 启 示 上 海 生 产 性 服 务 业 发 展 调 研

Διαβάστε περισσότερα

领导批示

领导批示 中 共 云 南 省 委 关 于 开 展 向 高 德 荣 同 志 学 习 的 决 定 (2013 年 10 月 11 日 ) 高 德 荣, 男, 独 龙 族,1954 年 3 月 生,1975 年 7 月 参 加 工 作 并 加 入 中 国 共 产 党, 第 十 届 全 国 人 大 代 表, 现 为 怒 江 州 人 大 常 委 会 副 厅 级 干 部, 曾 荣 获 第 三 届 全 国 少 数 民 族

Διαβάστε περισσότερα

目 录 第 一 部 分 特 色 专 业 建 设 整 体 规 划...1 一 特 色 专 业 建 设 现 状... 1 二 特 色 专 业 建 设 指 导 思 想... 2 三 特 色 专 业 建 设 原 则... 3 四 特 色 专 业 建 设 目 标... 4 五 特 色 专 业 建 设 保 障

目 录 第 一 部 分 特 色 专 业 建 设 整 体 规 划...1 一 特 色 专 业 建 设 现 状... 1 二 特 色 专 业 建 设 指 导 思 想... 2 三 特 色 专 业 建 设 原 则... 3 四 特 色 专 业 建 设 目 标... 4 五 特 色 专 业 建 设 保 障 特 色 专 业 建 设 规 划 (2011-2015) 安 徽 国 际 商 务 职 业 学 院 二 〇 一 一 年 五 月 目 录 第 一 部 分 特 色 专 业 建 设 整 体 规 划...1 一 特 色 专 业 建 设 现 状... 1 二 特 色 专 业 建 设 指 导 思 想... 2 三 特 色 专 业 建 设 原 则... 3 四 特 色 专 业 建 设 目 标... 4 五 特 色 专

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 2 3 3 2012 95 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 4 55,000 45,000 35,000 25,000 15,000 5,000 / 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

标题

标题 关 于 青 岛 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 的 报 告 2016 年 2 月 17 日 在 青 岛 市 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 第 五 次 会 议 上 青 岛 市 财 政 局 局 长 周 安 各 位 代 表 : 受 市 政 府 委 托, 现 将 青 岛 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案, 提 请

Διαβάστε περισσότερα

性 不 高, 消 极 怠 工, 还 在 上 班 时 间 做 其 他 事 情, 严 重 违 反 了 单 位 的 纪 律 领 导 和 同 事 们 都 知 道 你 最 近 压 力 大, 所 以 也 一 直 在 包 容 你 但 是 如 果 你 长 时 间 如 此, 大 家 也 不 能 一 直 包 庇 你 的

性 不 高, 消 极 怠 工, 还 在 上 班 时 间 做 其 他 事 情, 严 重 违 反 了 单 位 的 纪 律 领 导 和 同 事 们 都 知 道 你 最 近 压 力 大, 所 以 也 一 直 在 包 容 你 但 是 如 果 你 长 时 间 如 此, 大 家 也 不 能 一 直 包 庇 你 的 国 家 公 务 员 面 试 真 题 及 真 题 解 析 情 景 类 试 题 1. 你 和 小 李 在 单 位 是 同 事, 但 是 小 李 贷 款 买 房, 还 款 压 力 大, 抱 怨 工 资 低, 上 班 炒 股 还 做 其 他 工 作 之 外 的 事 情, 领 导 让 你 找 他 谈 话, 请 你 把 考 官 当 成 小 李, 现 场 模 拟 一 下?(2010 年 黑 龙 江 省 招 公 务

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 常州科技统计【5】3.doc

Microsoft Word - 常州科技统计【5】3.doc 2010 年 第 1 期 本 期 导 读 统 计 公 报 1. 2009 年 江 苏 省 高 新 技 术 产 业 主 要 数 据 统 计 公 报 1. 2009 年 江 苏 科 技 工 作 基 本 情 况 2. 江 苏 省 2009 年 上 半 年 专 利 申 请 与 授 权 情 况 3. 常 州 市 2009 年 专 利 状 况 分 析 与 评 价 4. 关 于 进 一 步 发 挥 我 区 轨 道

Διαβάστε περισσότερα

博论天下 寻问“钱”往——2014年深交所博士后北京分会春季主题研讨沙龙纪实.docx

博论天下 寻问“钱”往——2014年深交所博士后北京分会春季主题研讨沙龙纪实.docx 博 论 天 下 寻 问 钱 往 2014 年 深 交 所 博 士 后 北 京 分 会 春 季 主 题 研 讨 沙 龙 纪 实 文 / 李 泱 深 交 所 第 九 批 博 士 后 搭 建 平 台, 促 进 深 交 所 在 京 博 士 后 在 工 作 研 究 和 学 习 等 方 面 的 交 流, 一 直 是 深 交 所 博 士 后 联 谊 会 北 京 分 会 的 宗 旨 自 成 立 以 来, 北 京 分

Διαβάστε περισσότερα

效 问 卷 共 110 份 在 对 学 校 与 教 师 的 访 谈 中 主 要 包 括 学 校 的 办 学 设 施 资 金 使 用 情 况 教 师 学 历 教 师 待 遇 等 ; 在 学 生 及 家 长 的 访 谈 中 主 要 包 括 : 对 农 村 免 费 义 务 教 育 政 策 的 了 解 和

效 问 卷 共 110 份 在 对 学 校 与 教 师 的 访 谈 中 主 要 包 括 学 校 的 办 学 设 施 资 金 使 用 情 况 教 师 学 历 教 师 待 遇 等 ; 在 学 生 及 家 长 的 访 谈 中 主 要 包 括 : 对 农 村 免 费 义 务 教 育 政 策 的 了 解 和 江 西 省 铜 鼓 县 农 村 免 费 义 务 教 育 调 查 报 告 曹 淑 菲 莫 超 陈 子 红 一 引 言 公 平 是 人 类 社 会 具 有 永 恒 价 值 的 基 本 理 念 和 行 为 准 则, 而 教 育 公 平 则 是 社 会 公 平 在 教 育 领 域 的 延 伸 和 体 现 教 育 不 公 平 是 社 会 的 最 大 不 公 平, 它 危 及 到 一 个 社 会 最 基 本 的

Διαβάστε περισσότερα

股东大会材料2.PDF

股东大会材料2.PDF OO OO OO 1 2 3 4 OO 5 OO 6 OO 7 OO 8 OO 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 OO OO 9200 9200 OO OO 2700 2 1800 2 1500 A 5 6000 6000 65 OO OO 2002 1,123,472 12,475 1.12% 567,358 59,656 471,199 25,259 50.50%5.31%41.94%2.25%

Διαβάστε περισσότερα

一 是 大 幅 度 削 减 行 政 审 批 专 案, 审 批 事 项 过 多 过 滥 的 状 况 明 显 改 变 国 务 院 行 政 审 批 制 度 改 革 工 作 领 导 小 组 办 公 室 先 后 三 次 组 织 国 务 院 各 部 门 对 审 批 专 案 进 行 清 理, 在 严 格 规 范

一 是 大 幅 度 削 减 行 政 审 批 专 案, 审 批 事 项 过 多 过 滥 的 状 况 明 显 改 变 国 务 院 行 政 审 批 制 度 改 革 工 作 领 导 小 组 办 公 室 先 后 三 次 组 织 国 务 院 各 部 门 对 审 批 专 案 进 行 清 理, 在 严 格 规 范 中 国 行 政 法 治 最 新 进 展 註 中 国 政 法 大 学 教 授 马 怀 德 ( 本 文 为 马 怀 德 教 授 于 于 2006 年 10 月 19 日 在 由 廉 署 主 办 之 持 廉 守 正 - 经 验 交 流 会 上 的 发 言 稿 ) 1999 年 3 月, 九 届 人 大 二 次 会 议 将 依 法 治 国 建 设 社 会 主 义 法 治 国 家 的 基 本 方 略 写 入

Διαβάστε περισσότερα

附件2

附件2 重 点 国 别 跟 踪 报 告 第 11 期 ( 总 第 85 期 ) 国 别 风 险 研 究 中 心 二 一 五 年 五 月 五 日 赤 道 几 内 亚 国 家 风 险 分 析 国 家 基 本 信 息 赤 道 几 内 亚 人 口 101 万 分 布 在 大 陆 的 芳 族 ( 约 占 人 口 的 85%); 主 要 民 族 居 住 在 比 奥 科 岛 的 布 比 族 ( 约 占 人 口 的 6.5%)

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9BDB6ABCAA1C1D9D2CACAD032303136C4EAD5FEB8AEB9A4D7F7B1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9BDB6ABCAA1C1D9D2CACAD032303136C4EAD5FEB8AEB9A4D7F7B1A8B8E62E646F63> 山 东 省 临 沂 市 2016 年 政 府 工 作 报 告 各 位 代 表 : 现 在, 我 代 表 市 人 民 政 府 向 大 会 作 政 府 工 作 报 告, 请 予 审 议, 并 请 市 政 协 委 员 和 其 他 列 席 会 议 的 同 志 提 出 意 见 一 十 二 五 规 划 完 成 情 况 及 2015 年 工 作 回 顾 2011 年 至 2015 年, 是 临 沂 深 化 改 革

Διαβάστε περισσότερα

十周年特刊初拟大纲

十周年特刊初拟大纲 绿 色 汉 江 十 周 年 回 顾 运 建 立 首 发 于 绿 色 汉 江 通 讯 2012 年 第 1 期 ( 总 第 14 期 ) 一 汉 江 ------ 我 们 的 母 亲 河 汉 江 是 长 江 水 系 最 大 的 支 流, 又 称 汉 水, 古 时 曾 叫 沔 水, 中 国 自 古 有 江 淮 河 汉 之 说, 与 长 江 黄 河 淮 河 齐 名 这 条 长 1577 公 里 的 河 流,

Διαβάστε περισσότερα

1政治 doc

1政治 doc 8 2010 35-14 33-13 (2009) 9 2 2009 2010 2 2009 ( ) 5 2010 2009 4 2010 8 900 4.6 3 2010 2009 65 2009 2010 5 8 8 2009 8.7 2009 2010 5 2010 74,030 100 8 84,530 11.4 10,500 GDP 2.82009 8,500 1,000 71,208.35

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 放榜用-105無口試放榜電子榜單_NEW_.doc

Microsoft Word - 放榜用-105無口試放榜電子榜單_NEW_.doc 國 立 臺 灣 大 學 105 學 年 度 碩 士 班 招 生 無 口 試 系 所 組 正 備 取 生 名 單 105 年 3 月 16 日 備 註 一 : 榜 單 內 容 如 有 爭 議, 以 本 校 招 生 委 員 會 之 正 式 公 告 為 準 備 註 二 : 本 梯 次 無 口 試 系 所 組 之 正 取 ( 備 取 ) 生 請 務 必 詳 閱 報 到 各 相 關 要 點, 如 期 辦 理

Διαβάστε περισσότερα

对外援助管理办法(试行)

对外援助管理办法(试行) 2014 年 我 国 卫 生 和 计 划 生 育 事 业 发 展 统 计 公 报 2014 年, 各 级 卫 生 计 生 部 门 认 真 落 实 党 中 央 国 务 院 决 策 部 署, 全 面 深 化 医 改, 在 重 点 领 域 取 得 积 极 进 展, 公 共 卫 生 和 重 大 疾 病 防 治 取 得 新 成 效, 医 疗 服 务 能 力 进 一 步 加 强, 单 独 两 孩 政 策 扎 实

Διαβάστε περισσότερα

表 14B 会 刊 及 广 告 登 记 表 超 过 递 交 期 限 的 订 单 将 被 刊 登 在 补 编 中 : 黄 彩 霞 :020-8770 5883 您 的 产 品 分 类 列 表 是 您 吸 引 潜 在 客 户 注 意 的 最 重 要 工 具 客 户 可 以 通 过 参 展 商 名 录 (

表 14B 会 刊 及 广 告 登 记 表 超 过 递 交 期 限 的 订 单 将 被 刊 登 在 补 编 中 : 黄 彩 霞 :020-8770 5883 您 的 产 品 分 类 列 表 是 您 吸 引 潜 在 客 户 注 意 的 最 重 要 工 具 客 户 可 以 通 过 参 展 商 名 录 ( 表 14A 会 刊 及 广 告 登 记 表 ( 免 费 ) 超 过 递 交 期 限 的 订 单 将 被 刊 登 在 补 编 中 : 黄 彩 霞 :020-8770 5883 会 刊 尺 寸 :210 高 x 140 宽 ( 毫 米 ); 每 行 85 毫 米 参 展 商 在 会 刊 中 的 和 公 司 名 以 主 办 单 位 提 供 为 准 参 展 商 在 截 止 日 期 后 提 供 会 刊 登 录

Διαβάστε περισσότερα

2011年海洋环境监测工作任务书(草案)

2011年海洋环境监测工作任务书(草案) 江 苏 省 海 洋 环 境 监 测 体 系 建 设 规 划 (2015-2020) 江 苏 省 海 洋 与 渔 业 局 二 〇 一 四 年 十 一 月 目 录 一 面 临 的 形 势 与 挑 战... 1 ( 一 ) 十 二 五 回 顾... 1 1 监 测 机 构 建 设... 1 2 业 务 能 力 建 设... 3 ( 二 ) 主 要 存 在 问 题... 4 1 监 测 体 系 尚 不 健

Διαβάστε περισσότερα

2001 4,353 2011 24,958 19.1% GDP 1978 2008 12 31 32.0 2013 12 31 76.6 19.1%2011 2011 2012 2013 14.3% 15.6% 13.9% 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30

2001 4,353 2011 24,958 19.1% GDP 1978 2008 12 31 32.0 2013 12 31 76.6 19.1%2011 2011 2012 2013 14.3% 15.6% 13.9% 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30 2008 2013 GDP314,045 568,845 12.6% 2010 2011 GDP GDP 2008 23,7082013 41,805 12.0% GDP GDP GDP 2008 2013 2008 2013 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 9.6% 31,405 9.2% 34,090 10.4% 40,151 47,288 51,932 56,885

Διαβάστε περισσότερα

2001 4, , % GDP % % 15.6% 75,000 60, % 50,920 58,190 67,290 35% 28%

2001 4, , % GDP % % 15.6% 75,000 60, % 50,920 58,190 67,290 35% 28% 2008 2012 GDP314,045 519,322 13.4% 2010 2011 GDP GDP 2008 23,7082012 38,354 16.1% GDP GDP GDP 2008 2012 2008 2012 60,000 50,000 40,000 30,000 9.6% 31,405 9.2% 34,090 10.4% 40,151 51,932 47,288 9.3% 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

<433A5C55736572735C41646D696E6973747261746F725C4465736B746F705C3135CAA1BFBCCFB5C1D0BBEEB6AFCAD4BEED2DC3BDBDE932303135303331335CB0B2BBD53135CAA1BFBCCFB5C1D0BBEEB6AFCAD4BEED2DC3BDBDE9A3BA33CCD75CB0B2BBD53135CAA1BFBCCFB5C1D0BBEEB6AFCAD4BEED2DC

<433A5C55736572735C41646D696E6973747261746F725C4465736B746F705C3135CAA1BFBCCFB5C1D0BBEEB6AFCAD4BEED2DC3BDBDE932303135303331335CB0B2BBD53135CAA1BFBCCFB5C1D0BBEEB6AFCAD4BEED2DC3BDBDE9A3BA33CCD75CB0B2BBD53135CAA1BFBCCFB5C1D0BBEEB6AFCAD4BEED2DC 复 制 必 究 姓 名 准 考 证 号 2015 年 度 安 徽 省 公 务 员 录 用 考 试 重 要 提 示 : 申 论 试 卷 为 维 护 您 的 个 人 权 益, 确 保 公 务 员 考 试 的 公 平 公 正, 请 您 协 助 我 们 监 督 考 试 实 施 工 作 本 场 考 试 规 定 : 监 考 老 师 要 向 本 考 场 全 体 考 生 展 示 题 本 密 封 情 况, 并 邀 请

Διαβάστε περισσότερα

长丰年鉴

长丰年鉴 特 载 1 特 载 五年 李军在中国共产党长丰县第九 次代表大会上的报告 摘要 2011 年 6 月 18 日 经济实力显著增强 2010 年 全县实现地区 生产总值 164.8 亿元 财政收入 13.88 亿元 固定 资产投资 190.5 亿元 分别是 2005 年的 4.1 倍 5.7 倍 8.8 倍 经济总量占全市的比重由 4.3%提高到 6.1% 进入全省科学发展先进县 中部百强县行 列 工业经济发展成效显著

Διαβάστε περισσότερα

新时期共青团工作实务全书(八十六)

新时期共青团工作实务全书(八十六) I......... 75..................... II...... 1995..... 1995........................... 21... ........................ III 1993 2010 6000 1993 12 1994 1995 1994 1995 3 19951999 1991 1. 2. 3.

Διαβάστε περισσότερα