ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Visible Analyst ρ. Γεωργία ΓΚΑΡΑΝΗ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 Εργαστήριο 1: Γνωρίζοντας την Visible Analyst 5 Εργαστήριο 2: Βασικές ιαγραµµατικές Έννοιες (Μέρος 1 ο ) 16 Εργαστήριο 3: Βασικές ιαγραµµατικές Έννοιες (Μέρος 2 ο ) 31 Πρακτική Εφαρµογή-Ασκήσεις Εργαστήριο 4: οµηµένες Τεχνικές Μοντελοποίησης 33 Εργαστήριο 5: ιαγράµµατα Λειτουργικής Ανάλυσης-Ασκήσεις 43 Εργαστήριο 6: Μοντελοποίηση διαδικασίων 47 Εργαστήριο 7: ιαγράµµατα Ροής εδοµένων-ασκήσεις 63 Εργαστήριο 8: Μοντελοποίηση οντοτήτων-συσχετίσεων 67 Εργαστήριο 9: Χρησιµοποιώντας Μοντέλα Ο-Σ για την 80 Υλοποίηση Βάσεων εδοµένων Εργαστήριο 10: Αντικειµενοστραφής µοντελοποίηση 84 Εργαστήριο 11: Επανάληψη-Γενικές Ασκήσεις 99 2

3 Εισαγωγή Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα (ΠΣ) είναι ένα οργανωµένο σύστηµα που αποτελείται από ανθρώπους, υλικό, λογισµικό και διαδικασίες. Το ΠΣ, µέσα στα πλαίσια λειτουργίας ενός επιχειρησιακού συστήµατος (επιχείρησης ή οργανισµού), έχει ως σκοπό την παραλαβή δεδοµένων από διάφορες πηγές, την επεξεργασία αυτών των δεδοµένων και τη µετατροπή τους σε πληροφορίες, στηριζόµενο σε κάποιες προδιαγραφές τις οποίες καθορίζουν οι χρήστες του Πληροφοριακού Συστήµατος και τις υλοποιούν οι αναλυτές. Ο Αναλυτής ενός ΠΣ είναι ο άνθρωπος-κλειδί για την ανάπτυξή του. Ο στόχος του είναι να συλλάβει, να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ένα νέο ΠΣ, το οποίο να λειτουργεί αποδοτικά, αποτελεσµατικά και οικονοµικά. Η αλµατώδης ανάπτυξη της πληροφορικής, καθώς και η αυξανόµενη χρήση της για την επεξεργασία δεδοµένων, σε συνδυασµό µε τη διάδοση του ιαδικτύου, συνετέλεσαν στο να αυξηθεί σηµαντικά η ανάγκη σε αναλυτές. Στο εργαστήριο του µαθήµατος Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων οι φοιτητές θα γνωρίσουν καλύτερα τη δουλειά του αναλυτή Πληροφοριακού Συστήµατος. Η µεγαλύτερη έµφαση δίνεται στις τεχνικές, τα εργαλεία και τις µεθόδους που υποστηρίζουν το έργο του αναλυτή, στην πειθαρχηµένη και σωστή χρήση τους καθώς και στη διασύνδεση και ενοποίησή τους σε µια ολοκληρωµένη διαδικασία, µε στόχο τη σωστή σχεδίαση του ΠΣ για να ικανοποιεί τον επιδιωκόµενο σκοπό. Οι φοιτητές καλούνται να εξασκηθούν, χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Visible Analyst, σε τεχνικές διαγραµµατικής σχεδίασης ενός Πληροφοριακού Συστήµατος. Οι τεχνικές αυτές βοηθούν στο να ορίσουµε, να περιγράψουµε και να αναπαραστήσουµε ένα ΠΣ. Επίσης, βοηθούν να γίνει το ίδιο µε βασικά στοιχεία ΠΣ, όπως είναι τα δεδοµένα, και οι επεξεργασίες στις οποίες εµπλέκονται. Το πλεονέκτηµα όλων των τεχνικών είναι ότι µπορούν να περιγράψουν µεγάλο όγκο πληροφοριών µε σαφή και συνοπτικό τρόπο. Επιπλέον, η χρήση των τεχνικών αυτών µπορεί να κάνει πιο εύκολη, κατανοητή και αξιόπιστη τη δουλειά των αναλυτών του ΠΣ. Όλες οι τεχνικές αυτές αποτελούν µια διεθνώς αποδεκτή και κατανοητή γλώσσα επικοινωνίας. Η καλή γνώση της αποτελεί πλεονέκτηµα για όποιον πρόκειται να δουλέψει στην ανάπτυξη ΠΣ και σε ευρύτερη κλίµακα για έναν καλό επιστήµονα πληροφορικό. 3

4 Στα εργαστήρια θα ασχοληθούµε µε τέσσερεις διαφορετικές διαγραµµατικές τεχνικές: 1. ιαγράµµατα Λειτουργικής Ανάλυσης, 2. ιαγράµµατα Ροής εδοµένων, 3. ιαγράµµατα Οντοτήτων/Συσχετίσεων, 4. ιαγράµµατα Τάξης Για κάθε µία από αυτές τις διαγραµµατικές τεχνικές υπάρχει µια σύντοµη θεωρητική παρουσίαση, ανάπτυξη µιας εφαρµογής µέσα από µια σειρά καλά διατυπωµένων βηµάτων και τέλος, ανάπτυξη, από τη πλευρά του φοιτητή, ασκήσεων βασισµένες στη θεωρία και την εφαρµογή που προηγήθηκαν. 4

5 Εργαστήριο 1 Γνωρίζοντας την Visible Analyst Εισαγωγή Τα εργαλεία CASE (Computer Aided Software Engineering) αποτελούν τη βάση για τον ορισµό, σχεδιασµό, κατασκευή, εξέταση, τεκµηρίωση και υποστήριξη πληροφοριακών συστηµάτων και προϊόντων λογισµικού. Τα εργαλεία CASE βασίζονται στην λογική ανάλυση του πραγµατικού κόσµου σε κατανοητά µοντέλα, µεθόδους και εξαρτήµατα. Τα εργαλεία CASE έχουν µηχανισµούς για να εκτιµούν τις τρέχουσες πληροφοριακές δραστηριότητες, να ορίζουν προτεινόµενες αλλαγές, να παράγουν και να καθιστούν έγκυρες νέες πληροφοριακές µεθόδους καθώς και να επικεντρώνονται στις αλλαγές που θα βελτιώνουν την απόδοση και την λειτουργία ενός οργανισµού. Η επιτυχηµένη λειτουργία των εργαλείων CASE απαιτεί την κατανόηση βαθύτερων εννοιών και της λογικής καθώς και µια καλύτερη γνώση της λειτουργίας και χρήσης των εργαλείων CASE. Η Visible Analyst δηµιουργήθηκε για να κάνει την υλοποίηση των τεχνικών CASE µια πρακτική, φυσική και εύκολη στην εκτέλεση διεργασία. Η Visible Analyst ενοποιεί όλες τις φάσεις σχεδιασµού, ανάλυσης και παραγωγής κώδικα. Παρέχει ευκολίες για την µοντελοποίηση λειτουργιών (function), αντικειµένων/τάξεων (object/class), διαγραµµάτων µετάβασης καταστάσεων (state transition diagrams), δεδοµένων (data), ροών δεδοµένων (data flow), δράσεων (activity), περιπτώσεων χρήσης (use cases), διαγραµµάτων ακολουθίας (sequence diagrams) και διαγραµµάτων συνεργασίας (collaboration diagrams) για ένα ΠΣ. Επίσης, παρέχει µια ενοποιηµένη αποθήκη (repository) που αποτελείται από τα στοιχεία του µοντέλου που έχουν οριστεί, εκτεταµένους επιπρόσθετους ορισµούς και ελεύθερες σηµειώσεις καθώς και ορισµούς πεδίων για την σχεδίαση και ανάπτυξη µεθόδων. Η αποθήκη της Visible Analyst χρησιµοποιείται για αναφορές του περιεχοµένου εργασιών και για να παράγει διαφορετικές φόρµες σχήµατος και εφαρµογές κώδικα λογισµικού. Τα εργαστήρια καλύπτουν την εκµάθηση της Visible Analyst καθώς και την κατανόηση βασικών εννοιών σχετικών µε τα Case tools. Αυτές οι έννοιες είναι απλές και λογικές και επιτρέπουν το σπάσιµο του πολύπλοκου πραγµατικού κόσµου σε µικρότερα κοµµάτια πιο εύχρηστα, τα οποία µπορούν να οριστούν πιο γρήγορα και στη συνέχεια 5

6 να δηµιουργήσουν λειτουργικά κοµµάτια, που θα λειτουργούν στον πολύπλοκο πραγµατικό κόσµο. Καθένα από τα Case µοντέλα αποτελεί µια διαφορετική εικόνα του πραγµατικού κόσµου. Η Visible Analyst συνδέει αυτά τα µοντέλα και παρέχει ένα µέσο που τα χρησιµοποιεί για να ορίζει και να υπολογίζει τρέχουσες πληροφοριακές λειτουργίες. Προτεινόµενες αλλαγές στις πληροφοριακές διαδικασίες και αλληλουχίες αντανακλούνται στα Case µοντέλα και στη συνέχεια χρησιµοποιούνται για να δηµιουργήσουν ένα καινούριο σετ για τις προτεινόµενες αλλαγές. Οι αναλυτές, σχεδιαστές και χρήστες αλληλοεπιδρούν µε τα µοντέλα της Visible Analyst και την αποθήκη δεδοµένων για να επαληθεύσουν και να καταστήσουν έγκυρα τα βήµατα και τις διαδικασίες για τις επιχειρήσεις τους. Όταν η αρχιτεκτονική του νέου πληροφοριακού συστήµατος θεωρηθεί σωστή, ο σχεδιαστής λογισµικού ορίζει και χτίζει τα νέα εξαρτήµατα και τον κώδικα. Η Visible Analyst υποστηρίζει τον ορισµό και εγγραφή ψευδοκώδικα στην αποθήκη της. Από αυτούς τους ορισµούς και το µοντέλο δεδοµένων, η Visible Analyst παράγει σχήµα βάσεων δεδοµένων, SQL κώδικα και κώδικα δηµιουργίας του κελύφους της εφαρµογής (application shell code). Σύνοψη CASE εννοιών Οι CASE έννοιες ασχολούνται µε τη δηµιουργία και τον ορισµό διαφορετικών µοντέλων του πραγµατικού κόσµου και στη συνέχεια χρησιµοποιούν αυτά τα µοντέλα για να αναλύσουν και να αναπτύξουν αλλαγές και τροποποιήσεις στις διαδικασίες πληροφοριών των επιχειρήσεων. Μερικά από αυτά τα µοντέλα παρέχουν ορισµούς τεκµηριωµένων αντικειµένων, όπως για παράδειγµα λειτουργίες επιχείρησης, αντικειµένων και οντότητες δεδοµένων. Άλλα δείχνουν ροές δεδοµένων, συνδέσµους ή σχέσεις του ενός µε το άλλο. Μερικά µοντέλα αναπτύσσονται και επεκτείνονται, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, ενώ άλλα δηµιουργούνται σαν στιγµιότυπα. Οι απόψεις γίνοται γραφικά, χρησιµοποιώντας συµβολικά αντικείµενα, συνδετικές γραµµές και κανόνες λογικής και δοµής. Τα αντικείµενα παίρνουν ονόµατα που ονοµάζονται «ετικέτες» (labels), οι οποίες αποθηκεύονται στην αποθήκη δεδοµένων (data repository) ως δεδοµένα εισόδου που µπορούν να ανακληθούν, να επεκταθούν και να χρησιµοποιηθούν για να ορίσουν και να τεκµηριώσουν τα περιεχόµενα της εργασίας. Υπάρχουν λογικοί κανόνες για πολλά µέρη του µοντέλου. Τα µοντέλα µπορούν να εξεταστούν και να αξιολογηθούν για πληρότητα, συνέπεια, τήρηση κανόνων και για άλλους παράγοντες. Όλα τα µοντέλα και η αποθήκη σχετίζονται, µερικά µοιράζονται 6

7 κοινά στοιχεία, όπως βάσεις δεδοµένων, αντικείµενα και/ή ενέργειες. Η ικανότητα να πάµε από το ένα µοντέλο στο άλλο και να δουλεύουµε σε διαφορετικά µοντέλα διαφορετικές χρονικές στιγµές είναι πολύ κρίσιµη για ένα πετυχηµένο εργαλείο CASE. Οι κανόνες του CASE ασχολούνται µε τον έλεγχο της συνέπειας και των λογικών δοµών όπως ονόµατα και συνδέσµους. Λάθη που υπάρχουν στα µοντέλα αναφέρονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας «analyze». Αυτά τα λάθη πρέπει να διορθωθούν, ώστε να διατηρηθεί η συνέπεια και η ορθότητα των µοντέλων. Παρόλα αυτά, η Visible Analyst, αντίθετα µε τους άλλους µεταγλωττιστές, επιτρέπει τη συνέχεια µε οποιαδήποτε λογική CASE πράξη/λειτουργία, χωρίς να περιµένει να διορθωθούν όλα τα λάθη. Αυτό σας επιτρέπει να συνεχίσετε την εργασία, σας αφήνει όµως υπεύθυνους για να επιστρέψετε και να διορθώσετε τα λάθη που αφήσατε. Τα βασικά CASE µοντέλα Τα βασικά CASE µοντέλα περιλαµβάνουν: Functional Decomposition Model Μοντέλο Λειτουργικής Ανάλυσης είχνει τις λειτουργίες και τις διαδικασίες των επιχειρήσεων σχεδιασµένες σε ιεραρχική δοµή. Entity Relationship Model Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων είχνει τις οντότητες (entities) της εφαρµογής και τις σχέσεις (relationships) µεταξύ των οντοτήτων. Οι ιδιότητες των δεδοµένων ορίζονται για τις οντότητες µέσω της αποθήκης και στη συνέχεια φαίνονται στο διάγραµµα. Οντότητες και συσχετίσεις µπορούν να επιλεγούν σε υποσύνολα και να δηµιουργήσουν «απόψεις» του µοντέλου δεδοµένων. Use Case Model Μοντέλων Περιπτώσεων Χρήσης είχνει τις σχέσεις µεταξύ του χρήστη και του υπολογιστικού συστήµατος. 7

8 Object Model Μοντέλο Αντικειµένων είχνει τάξεις αντικειµένων, υποτάξεις και κληρονοµικότητα. Ορίζει επίσης δοµές για µια εφαρµογή. Collaboration Model Μοντέλο Συνεργασίας είχνει την αλληλεπίδραση ανάµεσα στα αντικείµενα και τους συνδέσµους ανάµεσά τους. State Transition Model Μοντέλο Μετάβασης Κατάστασης είχνει τον τρόπο µε τον οποίο τα αντικείµενα µεταβάλλονται από και προς διαφορετικές καταστάσεις ή συνθήκες και τα γεγονότα ή εναύσµατα που προκαλούν τις αλλαγές µεταξύ των διαφορετικών καταστάσεων. Process Model Μοντέλο ιαδικασιών είχνει τον τρόπο µε τον οποίο συµβαίνουν τα πράγµατα σε µία επιχείρηση µέσω µιας σειράς ενεργειών, δραστηριοτήτων, αποθεµάτων, εισόδων και εξόδων. Οι ενέργειες αναλύονται σε περισσότερες λεπτοµέρειες, παράγοντας µια ιεραρχική δοµή. Product Model Μοντέλο Προϊόντων είχνει έναν ιεραρχικό, προς τα κάτω σχεδιασµένο χάρτη για το πώς η εφαρµογή θα προγραµµατιστεί, κατασκευαστεί, συγκροτηθεί και δοκιµαστεί. Activity Model Μοντέλο ραστηριοτήτων Είναι µια ειδική κατηγορία διαγράµµατος κατάστασης, όπου οι καταστάσεις αναπαριστούν την απόδοση ενεργειών ή υποδραστηριοτήτων. Αλλαγές προκαλούνται µε την ολοκλήρωση ενεργειών ή υποδραστηριοτήτων. 8

9 Sequence Model Μοντέλο Ακολουθίας είχνει τον τρόπο µε τον οποίο τα διάφορα αντικείµενα συνεργάζονται. Repository or Library Model Μοντέλο Αποθήκης ή Βιβλιοθήκης Αποθηκεύει τις εγγραφές από όλα τα εγγραφόµενα αντικείµενα και τις σχέσεις των διαγραµµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τον ορισµό λεπτοµερειών και προεκτάσεων ξεχωριστών πραγµάτων. Χρησιµεύει για εκτιµήσεις, αναφορές και παραγωγή λεπτοµερειών σχετικά µε ένα έργο και τα προϊόντα του. Υπάρχουν πέντε «κλειδιά» για να χρησιµοποιήσει κανείς τη Visible Analyst ή οποιοδήποτε άλλο CASE εργαλείο. Το πρώτο «κλειδί» είναι να αναπτύξει κανείς τις επιστηµονικές γνώσεις τις οποίες θα εφαρµόσει και να ακολουθήσει τα βήµατα και τις διεργασίες της τεχνικής που χρειάζεται. Το δεύτερο «κλειδί» είναι να αναπτύξει κανείς τις ικανότητες για να κατανοήσει εννοιολογικά τα µοντέλα CASE και να αναπαραστήσει τις απαιτήσεις του πραγµατικού κόσµου. Το τρίτο «κλειδί» είναι να είναι κανείς συνεπής µε το πώς ορίζει και περιγράφει τον πραγµατικό κόσµο. Το τέταρτο «κλειδί» είναι να είναι κανείς πλήρης µε όλους τους ορισµούς όλων των µεγάλων µερών των εφαρµογών του πραγµατικού κόσµου. Το πέµπτο «κλειδί» είναι να προχωρήσει σταδιακά από τις εννοιολογικές στις τελεστικές προδιαγραφές και στην κατασκευή µιας διεργασίας πληροφοριακού συστήµατος. Αρχιτεκτονική της Visible Analyst Τα βασικά µέρη από τα οποία αποτελείται η Visible Analyst είναι: ένα σετ από διαγραµµατικά εργαλεία, µια µονάδα κανόνων και µια αποθήκη δεδοµένων. Τα διαγραµµατικά εργαλεία χρησιµοποιούνται στη δηµιουργία διαγραµµάτων και παρέχουν επίσης βασικές πληροφορίες για τις χρήσεις των διαγραµµάτων. Ένα σύστηµα σχεδιάζεται και δηµιουργείται σύµφωνα µε κάποιους κανόνες και οι κανόνες διαχειρίζονται τις µεθοδολογίες των εργαλείων της Visible Analyst για σένα. Η Visible Analyst σου επιτρέπει να διαλέξεις το σετ των κανόνων σαν κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη του συστήµατός σου. Αυτοί οι κανόνες είναι απαραίτητοι, για να καθορίσουν την εµφάνιση των διαγραµµάτων σου καθώς και την συνολική δοµή του συστήµατος. Για τις ανάγκες των εργαστηρίων θα µάθετε τις τεχνικές που υποστηρίζει η Visible Analyst καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο θα σχεδιάζετε το σετ των κανόνων 9

10 που θα χρησιµοποιείτε και τα διαφορετικά είδη συµβόλων που χρησιµοποιούνται για καθεµιά µεθοδολογία κανόνων. Η αποθήκη ελέγχου (repository module) ελέγχει τις ανεξάρτητες αποθήκες από κάθε εργασία σας. Η αποθήκη µιας εργασίας αποθηκεύει λεπτοµερείς πληροφορίες για τα αντικείµενα που χρειάζονται στην ανάπτυξη του συστήµατος. Ένα αντικείµενο στην αποθήκη περιλαµβάνει διεργασίες, οντότητες, γραµµές σχέσεων, τάξεις κ.λπ. Ο τύπος της πληροφορίας που περιλαµβάνεται σε µια αποθήκη για κάθε αντικείµενο εµπεριέχει περιγραφή, σύνθεση, τιµές και έννοιες, αναφορές σε θέσεις και άλλες πολύ συγκεκριµένες πληροφορίες. Η αποθήκη κάνει τη Visible Analyst ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο ανάπτυξης συστηµάτων. Η Visible Analyst είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό εργαλείο για διαγράµµατα. Η αποθήκη της και το σετ των κανόνων παρέχει ορισµούς, τεκµηριώσεις και συνεπείς δυνατότητες για ολόκληρο το σύστηµα. Σχ.1.1: Επιφάνεια εργασίας στη Visible Analyst 10

11 Άσκηση 1: Βρέστε και σηµειώστε πάνω στην παραπάνω εικόνα ποιες είναι οι 4 εργαλειοθήκες: Standard Tool Bar, Diagram Tool Bar, View Tool Bar, Font Tool Bar καθώς και η Control Bar, το Object Browser και το Project Root. Επιλέγοντας ένα Αντικείµενο ιαγράµµατος Ένα αντικείµενο διαγράµµατος είναι οιτιδήποτε υπάρχει σε ένα διάγραµµα: σύµβολο, γραµµή, κείµενο ή µπλοκ. Όταν επιλέγετε ένα αντικείµενο µε το ποντίκι, αυτό γίνεται το «επιλεγµένο αντικείµενο» και µπορείτε να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες σ αυτό. Υπάρχουν 5 διαφορετικοί τρόποι για να επιλέξετε ένα αντικείµενο. Άσκηση 2: Μπορείτε να τους βρείτε; Επιλογή ενός µπλοκ Για να επιλέξετε ένα µπλοκ, δηλ. µια οµάδα αντικειµένων σε ένα διάγραµµα, πατήστε και κρατήστε το αριστερό κουµπί από το ποντίκι και σύρτε το ποντίκι, έτσι ώστε να σχηµατίσει ένα κουτί γύρω από τα αντικείµενα. Όλα τα αντικείµενα που είναι ολόκληρα µέσα στο κουτί αλλάζουν χρώµα για να δείξουν ότι είναι επιλεγµένα. Όταν ένα µπλοκ είναι επιλεγµένο, µπορείτε να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες σ αυτό, όπως για παράδειγµα αποκοπή, επικόλληση, µετακίνηση, αλλαγή ρυθµίσεων κειµένου για τα περιλαµβανόµενα αντικείµενα και άλλες πράξεις. Άσκηση 3: Βρείτε 3 τρόπους για να αναιρέσετε την επιλογή ενός αντικειµένου:

12 3. Άσκηση 4: 1. Επιλέξτε ένα αντικείµενο. 2. Επιλέξτε µια οµάδα αντικείµενων. 3. Αναιρέστε την επιλογή ενός αντικειµένου. Shortcut Keys Τα Shortcut Keys παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες, χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιούµε το µενού. Άσκηση 5: Βρείτε τι λειτουργίες κάνουν τα επόµενα Shortcut Keys: CTRL+A CTRL+C CTRL+D CTRL+E CTRL+F CTRL+L CTRL+N CTRL+O CTRL+P CTRL+Q CTRL+R CTRL+S CTRL+T CTRL+U 12

13 CTRL+V CTRL+Y CTRL+X CTRL+Z DEL F1 ALT+R SHIFT+F1 SHIFT+F10 Άλλος τρόπος για να έχετε πρόσβαση σε µια εντολή του µενού, χωρίς να χρησιµοποιήσετε το ποντίκι, είναι να πατήσετε το ALT και στη συνέχεια το γράµµα µε το οποίο αρχίζει η εντολή του µενού που θέλετε να επιλέξετε. Για παράδειγµα, για να επιλέξετε το µενού File πατήστε το ALT και στη συνέχεια το F. Μπάρα ελέγχου (Control Bar) Η µπάρα ελέγχου βρίσκεται πάνω από το χώρο εργασίας διαγραµµάτων και σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις πιο συνηθισµένες λειτουργίες και τύπους αντικειµένων που µπορούν να εισαχθούν σε ένα διάγραµµα. Η µπάρα ελέγχου µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι 4 µπάρες εργαλείων. Η στάνταρ εργαλειοθήκη περιλαµβάνει βασικά κουµπιά, όπως Select Project, Open Diagram, κλπ. Η διαγραµµατική εργαλειοθήκη περιλαµβάνει τα σύµβολα, γραµµές, και κουµπιά κειµένου σχετικά µε το τρέχον διάγραµµα. Η εργαλειοθήκη απεικόνισης (view) περιλαµβάνει ελέγχους που αλλάζουν τη µεγέθυνση/σµίκρυνση (zoom) καθώς και το επίπεδο άποψης οντοτήτων/τάξεων. Η εργαλειοθήκη γραµµατοσειρών περιλαµβάνει ελέγχους που αλλάζουν τα τρέχοντα χαρακτηριστικά των γραµµάτων, όπως για παράδειγµα τύπο γραµµάτων, µέγεθος γραµµάτων κ.λπ. Μπορείτε να αλλάξετε τη µπάρα ελέγχου επιλέγοντας Control Bar από το µενού Options και εµφανίζοντας το Customize Control Bar κουτί διαλόγου. Χρησιµοποιώντας το µπορείτε να επιλέξετε τις εργαλειοθήκες που θέλετε να εµφανίζονται και να 13

14 επιλέξετε επιλογές για τη µπάρα ελέγχου, όπως Show Tooltips, Large Buttons, Flat Buttons, Hot Buttons. Μπορείτε επίσης να πατήσετε µε το δεξί κουµπί του ποντικιού τη µπάρα ελέγχου, για να εµφανίσετε ιδιότητες που σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στις εργαλειοθήκες ή να επιλέξετε την εντολή Customize. Άσκηση 6: Βρείτε τι συµβαίνει όταν δεν είναι επιλεγµένη η εντολή Docked από το Diagram Tools στο Customize κουτί διαλόγου. Το πλήκτρο χρησιµοποιείται για να αλλάξετε την κατάσταση σε κατάσταση επιλογής. Στην κατάσταση επιλογής αντικείµενα µπορούν να επιλεγούν σε ένα διάγραµµα για να αλλάξουν ή να µετακινηθούν ή ένα κουτί µπορεί να σχεδιαστεί γύρω από πολλά αντικείµενα για µετακίνηση, αποκοπή, επικόλληση ή αλλαγή στις ρυθµίσεις κειµένου. Άσκηση 7: Επιλέξτε ένα από τα σύµβολα σχεδίασης από τη µπάρα ελέγχου και προσθέστε το στο διάγραµµα και θα διαπιστώσετε ότι ο κέρσορας αµέσως αλλάζει για να δείξει σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Άσκηση 8: Παρατηρήστε τι κάνει η εντολή Object Browser, όταν είναι επιλεγµένη ή όχι στο µενού Options. Άσκηση 9: Πειραµατιστήτε για να εξοικιωθείτε µε τα 9 µενού που εµφανίζονται στη Visible Analyst και παρατηρήστε τι κάνουν οι διάφορες εντολές στο καθένα από αυτά. File Menu Edit Menu View Menu Options Menu Repository Menu Diagram Menu 14

15 Tools Menu Windows Menu Help Menu Άσκηση 10: Βρείτε αν υπάρχουν έτοιµα project στη Visible Analyst και ποια είναι αυτά; Άσκηση 11: Ενεργοποιήστε το χάρακα και το πλέγµα για να είναι πιο εύκολη η σχεδίαση ενός διαγράµµατος. Θα δούµε µια-µια όλες τις εντολές που υπάρχουν στα διάφορα µενού σε επόµενα εργαστήρια. 15

16 Εργαστήριο 2 Βασικές ιαγραµµατικές Έννοιες (Μέρος 1 ο ) Εισαγωγή Το µάθηµα αυτό αποτελεί µια εισαγωγή στα διαγραµµατικά εργαλεία. Συγκεκριµένα, αντικείµενο του µαθήµατος είναι η διδασκαλία των βασικών τεχνικών για τη δηµιουργία και τροποποίηση κάθε τύπου διαγράµµατος σε Visible Analyst. Χρησιµοποιούµε τη µη δοµηµένη διαγραµµατική µορφή, που δεν απαιτεί από κάποιον «να ακολουθήσει τους δοµηµένους κανόνες». Αυτό µας επιτρέπει να επικεντρωθούµε στα βασικά της σχεδιαστικής διαδικασίας, χωρίς να µας ενδιαφέρουν οι κανόνες και η αποθήκη. Μερικές φορές θέλετε να σχεδιάσετε απλώς ένα διάγραµµα, όχι ως τµήµα της διαδικασίας ανάλυσης ή σχεδίασης µιας εργασίας. Επίσης, µερικά διαγράµµατα δηµιουργηµένα από κάποιους συγκεκριµένους τύπους διαγραµµάτων, όπως διαγράµµατα clusters στα διαγράµµατα οντοτήτων-συσχετίσεων (ERDs), είναι πάντοτε µη δοµηµένα. Πρέπει κανείς να γνωρίζει πώς να έχει πρόσβαση σ αυτά. Οι βασικές τεχνικές για το σχεδιασµό διαγραµµάτων ισχύουν για µη δοµηµένα καθώς και δοµηµένα διαγράµµατα. Μπορούµε επίσης να χρησιµοποιούµε τα διαγράµµατα τύπου DFD καθώς και τα διαγράµµατα τύπου ERD, για να διδάξουµε τις βασικές διαγραµµατικές τεχνικές, αλλά δεν έχουν όλοι οι χρήστες την έκδοση της Visible Analyst που περιέχει όλους τους τύπους διαγραµµάτων. Όµως, όλα τα πακέτα της Visible Analyst έχουν δυνατότητες µη δοµηµένων διαγραµµάτων. Το διάγραµµα που σχεδιάζεται στο µάθηµα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια άσκηση και βέβαια δεν είναι τµήµα κανενός άλλου µαθήµατος. ηµιουργώντας ένα καινούριο project Κάθε project που δηµιουργούµε παριστάνει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα. Ένα project µπορεί επίσης να αποτελεί ένα κοµµάτι ενός πολύ µεγάλου συστήµατος. ιατηρώντας ολόκληρο το σύστηµα σε ένα µόνο project, η Visible Analyst εγγυάται ότι ολόκληρο το σύστηµα παραµένει συνεπές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης παρά ελέγχοντας για συνολική συνέπεια όταν όλα τα κοµµάτια συγχωνεύονται. Η LAN έκδοση της Visible Analyst επιτρέπει πολλούς σχεδιαστές να δουλεύουν διαγράµµατα του ίδιου project. 16

17 Άνοιγµα του µενού: Ονοµασία του Project: Περιγραφή του project: 1. Επιλέξτε το µενού File µε το αριστερό κουµπί του ποντικιού. 2. Επιλέξτε Νew Project. Εµφανίζεται ένα κουτί διαλόγου. 3. Πληκτρολογήστε TUTOR στο πεδίο Project Name. Ένα όνοµα project µπορεί να είναι µέχρι 128 χαρακτήρες. Πρέπει να αρχίζει µε γράµµα και µπορεί να αποτελείται από γράµµατα και αριθµούς. 4. Πατήστε τον κέρσορα µέσα στο κουτί Description. Πληκτρολογήστε τη λέξη Tutorial Project. οκιµάστε να πάτε τον κέρσορα στο ίδιο κουτί µε τη βοήθεια του TAB. Τα επόµενα βήµατα σας βοηθούν να εξοικειωθείτε µε τις διαθέσιµες επιλογές όταν δηµιουργείτε ένα project. Επιλογή της Database Engine: Επιλογή των κανόνων που θα εφαρµόζονται: Επιλογή ERD Notation: 5. Επιλέξτε Βtrieve για Database Engine. Το Βtrieve περιλαµβάνεται στη Visible Analyst. 6. Στο κουτί που ονοµάζεται Rules επιλέξτε Gane & Sarson. Σ αυτό το σηµείο επιλέγετε τους κανόνες που θέλετε να εφαρµόζονται στο project. Ένα αδόµητο διάγραµµα δεν ακολουθεί κάποιους κανόνες, αλλά είναι απαραίτητο να επιλέγετε τον τύπο των κανόνων που θα εφαρµόζονται σε όλα τα διαγράµµατα που πιθανόν να δηµιουργηθούν σ αυτό το project. 7. Στην περιοχή µε τίτλο ERD Notation η προεπιλογή είναι Crowsfoot. Αυτό επιλέγει τον τύπο της γραµµής συσχέτισης που θα χρησιµοποιήσετε στα ιαγράµµατα Οντοτήτων- Συσχετίσεων. 8. Στο κουτί µε τίτλο Names Per Relationship, η προεπιλογή είναι 2. Αυτό αναφέρεται στον τρόπο 17

18 Ενεργοποίηση του project: µε τον οποίο οι γραµµές συσχέτισης χαρακτηρίζονται. 9. Επιλέξτε ΟΚ, για να ενεργοποιήσετε το project. Το κουτί διαλόγου New Diagram εµφανίζεται αυτόµατα. Μόλις δηµιούργησατε ένα project. Το όνοµα του project εµφανίζεται στο κάτω δεξιό µέρος της επιφάνειας εργασίας της εφαρµογής. Αν κλείσετε τη µπάρα βοήθειας από το µενού Options το όνοµα του project δεν εµφανίζεται. Το επόµενο βήµα είναι να δηµιουργήσετε ένα διάγραµµα. Σχήµα 2.1 ηµιουργία ένα νέου διαγράµµατος Μετά τη δηµιουργία ενός project και πριν από τη δηµιουργία ενός διαγράµµατος, η οθόνη θα πρέπει να δείχνει ότι έδειχνε όταν ανοίξαµε τη Visible Analyst η µόνη διαφορά είναι ότι το όνοµα του project σας εµφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία. Για να δηµιουργήσετε ένα νέο διάγραµµα, ακολουθήστε τα παρακάτω στάδια: 18

19 Ανοίξτε το Μενού: Ορίστε τον τύπο του ιαγράµµατος: Επιλέξτε µια επιφάνεια εργασίας: Επιλέξτε τον προσανατολισµό της σελίδας (Orientation): Επιλέξτε το 1. Επιλέξτε το µενού File (ή επιλέξτε το εικονίδιο New Diagram στη στάνταρ εργαλειοθήκη). 2. Επιλέξτε New Diagram. Ένα κουτί διαλόγου σαν εκείνο του σχήµατος 2.1 εµφανίζεται. 3. Ανοίξτε το κουτί επιλογής για το Diagram Type πατώντας το βέλος στο τέλος αυτού του πεδίου. Επιλέξτε Unstructured. Το πεδίο που ονοµάζεται Boilerplate πρέπει να λέει None. Το Boilerplate είναι πρότυπο που µπορείτε να δηµιουργήσετε για να αποθηκεύσετε πληροφορίες, όπως για παράδειγµα ηµεροµηνία δηµιουργίας διαγράµµατος και τίτλος διαγράµµατος, χωρίς να χρειάζεται να ξαναγράψετε αυτές τις πληροφορίες κάθε φορά που δηµιουργείτε ένα καινούριο διάγραµµα. (Σηµείωση: τα Boilerplates δεν είναι διαθέσιµα στο educational version της Visible Analyst.) 4. Στην περιοχή που τιτλοφορείται επιφάνεια εργασίας (Workspace), επιλέξτε Standard. Αυτή η επιλογή µας δίνει το µέγεθος µιας σελίδας για το διάγραµµά σας. Η επιλογή «Multi-Page» µας επιτρέπει να εντάξουµε µεγάλα διαγράµµατα µε επιφάνεια εργασίας πάνω από 90*88 ίντσες. Αν υπάρχει η προοπτική να χρειαστείτε µεγαλύτερα από το προαναφερθέν µέγεθος διαγράµµατα, µπορείτε τώρα ή στη συνέχεια να επιλέξετε µεγαλύτερες σελίδες. (Η επιλογή «Multi-Page» δεν προσφέρεται στις εκπαιδευτικές εκδόσεις της Visible Analyst). 5. Στην περιοχή «Orientation», επιλέξτε «Landscape». 6. Ανοίξτε τη λίστα «Page Size» (µέγεθος 19

20 µέγεθος της σελίδας) και επιλέξτε 8-1/2*11. σελίδας: Επιλέξτε Scaling: 7. Αποδεχθείτε το προεπιλεγµένο, δηλαδή 100% scaling. ηµιουργήστε ένα 8. Επιλέξτε ΟΚ, για να ανοίξετε ένα κενό διάγραµµα: διάγραµµα. Η µπάρα ελέγχου (control bar) βρίσκεται ακριβώς πάνω από το διάγραµµα και κάτω από το µενού. Το πλήκτρο είναι επιλεγµένο. Πάνω από τα µενού, προσέξτε τον τίτλο του διαγράµµατός σας. Επειδή δεν έχει σωθεί, ορίζεται ως Untitled: US. Η ένδειξη US σηµαίνει ότι το παράθυρο περιέχει ένα µη δοµηµένο διάγραµµα. Επεξεργασία ενός διαγράµµατος Προσθέστε σύµβολα σε ένα διάγραµµα Τώρα προσθέστε σύµβολα σε ένα διάγραµµα, για να αποκτήστε άνεση µε τις διάφορες µεθόδους: Ανοίξτε τα Σύµβολα Auto Label: Αλλαγή σε κατάσταση «προσθήκης Συµβόλου»: Σχεδιασµός συµβόλου: 1. Ανοίξτε τα µενού Options. Πρέπει να υπάρχει ένα σήµα ελέγχου δίπλα στην επιλογή Auto Label Symbols. Αυτό σας υποδεικνύει ότι πρέπει να ονοµάσετε ένα σύµβολο αµέσως µόλις το σχεδιάσετε. Αν δεν υπάρχει σήµα ελέγχου δίπλα στην επιλογή Auto Label Symbols, δηµιουργήστε τη δυνατότητα αυτή κάνοντας κλικ στην επιλογή. 2. Επιλέξτε το πρώτο κουµπί συµβόλου στη µπάρα ελέγχου (control bar) κι έπειτα αργά µετακινήστε τον κέρσορα από κουµπί σε κουµπί. Όπως µετακινείτε το ποντίκι πάνω σε κάθε κουµπί, µια σύντοµη περιγραφή εµφανίζεται στη µπάρα βοηθείας (help bar) η οποία εξηγεί τη λειτουργία της. 3. Τοποθετήστε τον κέρσορα στο σηµείο εκείνο του διαγράµµατος που θέλετε να εµφανιστεί το 20

21 Ονοµασία του συµβόλου: Επανάληψη για άλλο σύµβολο: Αποθήκευση και ονοµασία του διαγράµµατος: σύµβολο και πατήστε το αριστερό κουµπί του ποντικιού. Το σύµβολο σχεδιάζεται. Επειδή είναι επιλεγµένο το Auto Label Symbols, εµφανίζεται ένα κουτί διαλόγου για την ονοµασία του συµβόλου. 4. Πληκτρολογήστε First µέσα στο πεδίο Text. 5. Πατήστε το κουµπί ΟΚ. 6. Πατήστε το τρίτο σύµβολο και προσθέστε το στο διάγραµµα, όπως προηγουµένως. 7. Πληκτρολογήστε Second µέσα στο πεδίο Text. Πατήστε το κουµπί ΟΚ. Παρατηρήστε ότι το νέο σύµβολο είναι τώρα φωτισµένο, δείχνοντας ότι είναι το επιλεγµένο αντικείµενο, και το προηγούµενο σύµβολο που προσθέσατε επανήλθε σε φυσιολογική µορφή. 8. Από το µενού File, επιλέξτε Save. 9. Πληκτρολογήστε την ετικέτα του διαγράµµατος Diagramming Technique. 10. Επιλέξτε ΟΚ. Η ετικέτα του διαγράµµατος εµφανίζεται στην µπάρα τίτλος παραθύρου. Σηµείωση: Η µόνη διαφορά ανάµεσα στο να σώσετε ένα νέο διάγραµµα από το να σώσετε ένα υπάρχον είναι ότι στο νέο διάγραµµα πρέπει να δώσετε ένα όνοµα στο κουτί διαλόγου που εµφανίζεται. Οι µόνοι περιορισµοί που αφορούν στις ετικέτες διαγράµµατος είναι ότι δεν είναι δυνατόν να ξεπερνούν τους 40 χαρακτήρες και ότι πρέπει να είναι µοναδικές στον τύπο του διαγράµµατος του project. Για να αλλάξετε το όνοµα ενός διαγράµµατος, επιλέξτε Save With New Name από το File µενού. Μετά από αυτό, η διαδικασία είναι πανοµοιότυπη µε αυτή που περιγράψαµε για ένα νέο διάγραµµα, παραπάνω. 21

22 Αλλαγή χαρακτηριστικών σε ένα σύµβολο Αλλαγή σε κατάσταση επιλογής: Χρησιµοποίηση του µενού αντικειµένων (Object Menu): Αλλαγή χαρακτηριστικών στο σύµβολο: 1. Επιλέξτε το πλήκτρο στην µπάρα ελέγχου ή πατήστε το πλήκτρο Esc. Αυτό αλλάζει τον κέρσορα δείχνοντας ότι η Visible Analyst είναι σε κατάσταση επιλογής. 2. Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω στο σύµβολο που ονοµάζεται First και επιλέξτε το µε το δεξί κουµπί του ποντικιού. Εµφανίζεται ένα µενού µε λειτουργίες που µπορούν να εκτελεστούν πάνω στο σύµβολο. 3. Επιλέξτε Stylize. 4. Στο κουτί διαλόγου ρυθµίστε το βαθµό έντονου χρώµατος πατώντας δύο φορές το δεξί βέλος της µπάρα κύλισης µε τη λέξη Boldness. 5. Επιλέξτε το κουµπί Apply. Το σύµβολο στο κουτί δείχνει πώς φαίνεται το σύµβολο του διαγράµµατος (βλ. Σχήµα 2.2). 6. Επιλέξτε το πλήκτρο ΟΚ και τα χαρακτηριστικά που έχετε επιλέξει αποδίδονται στο σύµβολο στο διάγραµµα. 22

23 Σχήµα 2.2 Μετακίνηση, αποκοπή και επικόλληση ενός συµβόλου Επιλογή συµβόλου: Μετακίνηση του συµβόλου: Αποκοπή και Επικόλληση του Συµβόλου: 1. Τοποθετήστε τον κέρσορα µέσα στο σύµβολο Second και πατήστε το αριστερό κουµπί του ποντικιού. Το σύµβολο αλλάζει χρώµα, για να δείξει ότι είναι το επιλεγµένο αντικείµενο. 2. Τοποθετήστε τον κέρσορα µέσα στο σύµβολο Second, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού. Μετακινήστε το σύµβολο τραβώντας το. Ένα ορθογώνιο κουτί εµφανίζεται εξωτερικά του συµβόλου που ονοµάζεται «bounding box». Αφήστε το ποντίκι εκεί που θέλετε να τοποθετηθεί το σύµβολο ή πατήστε ESC, αν θέλετε να αναιρέσετε τη µετακίνηση. 3. Με επιλεγµένο το σύµβολο πατήστε το µενού Edit. 4. Επιλέξτε Cut (Αποκοπή). Το σύµβολο εξαφανίζεται από το διάγραµµα, αλλά 23

24 αποθηκεύεται στο Windows Clipboard. 5. Επιστρέψτε στο µενού Edit και επιλέξτε Paste (Επικόλληση). Το σύµβολο εµφανίζεται περιβαλλόµενο µε σκιώδη περίγραµµα, δείχνοντας ότι το αντικείµενο είναι το επιλεγµένο αντικείµενο. Τοποθετήστε τον κέρσορα µέσα στο outline του συµβόλου, κρατήστε το αριστερό κουµπί του ποντικιού κάτω και τραβήξτε το αντικείµενο στην επιθυµητή θέση µέσα στο διάγραµµα. 6. Πατώντας το αριστερό κουµπί του ποντικιού σε κενό µέρος µέσα στο διάγραµµα αναιρείται η επιλογή του επιλεγµένου αντικείµενου. Άσκηση 1: Επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες χρησιµοποιώντας µόνο τα keyboard shortcuts. Προσθήκη γραµµών στο διάγραµµα Θα προσθέσετε τώρα µια γραµµή, για να συνδέσετε τα δύο σύµβολα που σχεδιάσατε. Άνοιγµα της 1. Ανοίξτε το µενού Options. Πρέπει να είναι εντολής Auto επιλεγµένη η εντολή Auto Label Lines. Αυτό Label Lines: σηµαίνει ότι θα σας ζητηθεί αυτόµατα να ονοµάσετε τη γραµµή αµέσως µόλις την σχεδιάσετε. Αν δεν είναι επιλεγµένη η εντολή, επιλέξτε την µόνοι σας. Θέστε το 2. Επιλέξτε το πρώτο σύµβολο γραµµής από την διάγραµµα σε διαγραµµατική εργαλειοθήκη, για να βρεθείτε κατάσταση σε κατάσταση σχεδίασης γραµµής (Lineσχεδίασης Drawing). γραµµής: Σχεδιάστε την 3. Τοποθετήστε τον κέρσορα στην άκρη του γραµµή: συµβόλου First που βρίσκεται πιο κοντά στο σύµβολο Second. 24

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create Inspiration 8 IE Β ήμα προς Βήμα Για μαθητές Έναρξη Προγράμματος Inspiration 1. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Start, επιλέγουμε Programs και κάνουμε κλικ στο Inspiration 8 IE. 2. Στην αρχική οθόνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου.

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου. Άσκηση 7 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1]

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1] ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 Κεφάλαιο: 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ενότητα: 1.5 ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εμπλεκόμενες έννοιες: Πληροφορική Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Ομάδα: ΣΚΟΠΟΙ Να μάθετε πως θα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση του πληκτρολογίου Χρήση του πληκτρολογίου Τρόπος οργάνωσης των πλήκτρων... 2 Πληκτρολόγηση κειμένου... 3 Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου... 3 Χρήση των πλήκτρων περιήγησης... 5 Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΗΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗ 1 (ΘΕΩΡΙΑ) - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επεξεργαστής (CPU) : (ταχύτητα, εταιρία, μοντέλο, πυρήνες) Windows XP : (ταχύτητα, εταιρία, μοντέλο) : Πηγαίνουμε Έναρξη / Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

6. Στερεοσκοπική Απόδοση

6. Στερεοσκοπική Απόδοση 6. Στερεοσκοπική Απόδοση Για τη στερεοσκοπική απόδοση και τη δηµιουργία ορθοφωτογραφίας θα εργαστείτε στο συνολικό µπλοκ. Η στερεοσκοπική απόδοση στον φωτογραµµετρικό σταθµό PHOTOMOD γίνεται στην ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 Μάθαµε στο προηγούµενο µάθηµα πώς να δίνουµε ονόµατα στις ιστοσελίδες µας, να βάζουµε χρώµα και γραφικά, ή ακόµα να δηµιουργούµε υπερσυνδέσµους σε κείµενο και εικόνες. Σήµερα µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

1.Puzzle. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗ Σελίδα 1

1.Puzzle. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗ Σελίδα 1 1.Puzzle Μόλις ανοίξω το πρόγραμμα επιλέγω την εντολή Browse. Στη συνέχεια αναζητώ την εικόνα που έχω αποθηκεύσει σε ένα φάκελο (στην επιφάνεια εργασίας ή στα έγγραφά μου ή στο σκληρό μου δίσκο). Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7

Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7 Χρήσιμες Λειτουργίες των Windows 7 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέματα (themes):... 3 1.1. Aero Peek... 4 1.2. Aero Shake:... 4 1.3. Aero Snap:... 4 1.4. Αero Flip:...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής και πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε έργο, εμφανίζεται μια οθόνη η οποία χωρίζεται σε μέρη.

Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής και πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε έργο, εμφανίζεται μια οθόνη η οποία χωρίζεται σε μέρη. Web: http://www.loulakis.gr email: info@loulakis.gr Web:http://www.cadseminars.gr mail: info@cadseminars.gr 39 Περιβάλλον Εργασίας Το περιβάλλον εργασίας του Revit Architecture διαφοροποιήθηκε σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL 1. Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας του Microsoft Excel Για να τοποθετήσουμε τις μετρήσεις μας σε ένα φύλλο Excel, κάνουμε κλικ στο κελί στο οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 Φόρµες Ένας τρόπος για να συλλέξετε πληροφορία από τους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου είναι οι φόρµες. Με τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία µπορείτε να κάνετε έρευνες ή τεστ,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΟΥΙΤΑ HOT POTATOES

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΟΥΙΤΑ HOT POTATOES ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΟΥΙΤΑ HOT POTATOES ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κ. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Ν. ΤΕΡΨΙΑΔΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Εργασία με το λογισμικό Valve Editor

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Εργασία με το λογισμικό Valve Editor Στην άσκηση αυτή θα συνεχίσουμε το χάρτη/πίστα που δημιουργήσαμε (ένα απλό δωμάτιο με υφή στους τοίχους, δάπεδο και το ταβάνι, ένα χαρακτήρα-ήρωα να περιπλανιέται και φωτισμό της σκηνής) δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειµένου

Επεξεργασία Κειµένου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (B μέρος)

Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (B μέρος) Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (B μέρος) Συνέχεια λοιπόν των οδηγιών για την χρήση του FINALE 2006, αν και ήδη έχει κυκλοφορήσει το FINALE 2007. Αφού ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των κυριοτέρων λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Πληκτρολογώ το διπλανό κείµενο. Επειδή το κείµενο αποτελείται από δύο παραγράφους πατάω το Enter µόνο στο τέλος της κάθε παραγράφου και όχι σε κάθε γραµµή 1. δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο)

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο) Άσκηση 1( αντικείμενο) Εισαγωγή στο word το περιβάλλον εργασίας Αντικείμενο Γραμμή τίτλου - μενού εργαλεία εργαλειοσειρές χάρακες γραμμή κατάστασης ράβδοι κύλισης κουμπί κλεισίματος, ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων 2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων Μετά τον μετασχηματισμό των δεδομένων με τη χρήση του Excel, τα δεδομένα θα εισαχθούν σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων (Microsoft SQL Sever 2005) ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ Οδηγοί - Mleaders

Πολύ Οδηγοί - Mleaders Web: http://www.loulakis.gr email: info@loulakis.gr Web:http://www.cadseminars.gr mail: info@cadseminars.gr 109 Πολύ Οδηγοί - Mleaders To Autocad 2008 περιέχει καινούργιους Πολύ-οδηγούς (Multileaders)

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή «Singular M.I.S I».

Εισαγωγή «Singular M.I.S I». Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι µια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0)

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SPACE COM A.E. INTRACOM IT SERVICES - QUALITY & RELIABILITY A.E. ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2008 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη για τα Υδρολογικά εδοµένα

Οδηγός Χρήστη για τα Υδρολογικά εδοµένα Οδηγός Χρήστη για τα Υδρολογικά εδοµένα 1. Πρόσβαση στην εφαρµογή...1 2. Εγγραφή και Είσοδος στον Ιστοχώρο...4 3. Σταθµοί...4 3.1. Πρόσβαση...5 3.2. Λίστα...5 3.3. Σύνθετη Αναζήτηση...5 4. Χάρτης...7 4.1.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset. Άσκηση 7 η Σύνθετα Αντικείμενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία σύνθετων αντικειμένων που δημιουργούνται από τον συνδυασμό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1 Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση online

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1 Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1 Το Κidspiration είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σας βοηθά να κατασκευάζετε διαγράμματα-χάρτες εννοιών. Μπορείτε να εμπλουτίσετε τα σχεδιαγράμματά σας με ήχους και εικόνες. Ας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Περιεχόμενα Περιβάλλον Εφαρμογής... 3 1. Σύνδεση... 3 2. Κατάσταση Σύνδεσης... 3 3. Συνδεδεμένοι Χρήστες... 4 4. Συμμετέχοντες... 4 Διάταξη Push to

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε για τη χρήση συναρτήσεων με σκοπό την κατασκευή αυτόνομων τμημάτων προγραμμάτων που υλοποιούν μία συγκεκριμένη διαδικασία, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS NXT

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS NXT ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS NXT Φύλλο Εργασίας 1 ο Γνωριμία με το προγραμματιστικό περιβάλλον ΝΧΤ-G Όνομα Ημερομηνία Εξοικείωση με το NXT-G Στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. Windows XP

Computing and Information Systems Service. Windows XP Windows XP Όλοι οι υπολογιστές ανοικτής πρόσβασης στο Frederick χρησιµοποιούν Windows (2000 και XP), ένα λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (Graphical User Interface), το οποίο χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2013 Περιεχόμενα Δημιουργία λογαριασμού στο Google Drive. 3 Διαχείριση του GoogleDrive..

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα