Εκδόσεις Πατάκη Practice tests for Michigan ECCE (B2) - Students' book / Practice Test 5. Practice Test 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκδόσεις Πατάκη Practice tests for Michigan ECCE (B2) - Students' book / Practice Test 5. Practice Test 5"

Transcript

1 Practice Test 5 above (adv): πάνω από (on top) περισσότερο από (more than) adapt (to) (v): προσαρμόζομαι advise (v): συμβουλεύω κπ για κτ (sb on sthg), συμβουλεύω κπ να κάνει κτ (to do sthg) aimlessly (adv): άσκοπα e.g. They were wandering around the city aimlessly. allow (v): επιτρέπω along with (prep): μαζί με alternate (v): εναλλάσσομαι ascent (n): ανάβαση, ανηφόρα assign: αναθέτω (Pass. to be assigned to): ανατίθεμαι σε assume (v): Pass. to be assumed: θεωρείται αληθές e.g. I assume that she had already left the apartment. affect (v): επηρεάζω, επιδρώ Pass. to be affected: επηρεάζομαι συναισθηματικά, συγκινούμαι attentive (adj): προσηλωμένος awash with: πλημμυρισμένος, κατακλυσμένος με balance (n): ισορροπία barely (adv): μόλις και μετά βίας blame (n): κατηγορώ κπ για κτ (~ for), επιρρίπτω σε κπ ευθύνη για κτ (~on) e.g. Don t blame me for your mistakes! blowfish (n): γουρουνόψαρο, λυόσφαιρα cargo (n): φορτίο 1

2 bear out (v) [borne out (pp)]: αποδεικνύω, επιβεβαιώνω break apart (v): διαλύω, καταστρέφω, χωρίζω capitalize (on sth) (v): εκμεταλλεύομαι κτ, επωφελούμαι από κτ e.g. The researchers capitalized on the great opportunity to explore modern philosophical issues. click on sth: πατώ το ποντίκι πάνω σε closely (adv): (από) κοντά come true (v): πραγματοποιούμαι come up with (v): σκέφτομαι, σκαρφίζομαι commentary (n): σχολιασμός, παρατήρηση compete with/against (v): διαγωνίζομαι με / εναντίον complaint (n): παράπονο considered (adj): προσεκτικός considering (that): δεδομένου ότι, αν λάβουμε υπόψη ότι e.g. Considering that he was just hired, he did his job extremely quickly and effectively. cookbook (n): βιβλίο μαγειρικής counteract (v): εξουδετερώνω critical (adj): κρίσιμος σημαντικός e.g. Only a small minority of people are critical of the new government. deadly (adv): θανατηφόρος, ολέθριος declare (v): δηλώνω, αναγγέλλω delicacy (n): λεπτότητα, κομψότητα demand (v): απαιτώ 2

3 distinguished (adj): διακεκριμένος e.g. Distinguished scholars from all over the world participated in the international conference of History. dominate (v): κυριαρχώ, δεσπόζω drawn (pp, adj): (μτφ) εξαντλημένος, εξουθενωμένος e.g. After her final exams she looked drawn and disappointed. due to (prep.): εξαιτίας e.g. The singer extended his gigs due to popular demand. duty (n): καθήκον election (n): εκλογές, εκλογή enable (v): καθιστώ κπ ικανό να κάνει κτ, καθιστώ κτ πιθανό enlist (v): κατατάσσομαι (στον στρατό) enrol (v): εγγράφομαι e.g. Once you have enrolled for your courses, a confirmation will be sent to you. established (adj): αναγνωρισμένος, καθιερωμένος estimated (adj): υπολογισμένος (στο περίπου) expectancy (n): προσδοκία, προσδόκιμο e.g. In 2013, the life expectancy in Central Africa was 52 years. expected (adj): προσδοκώμενος, αναμενόμενος fabulous (adj): υπέροχος, θαυμάσιος find out (v): μαθαίνω, ανακαλύπτω flaw (n): ελάττωμα, ατέλεια freeze (v): παγώνω gather (v): συγκεντρώνομαι (σε ένα μέρος), συγκεντρώνω, μαζεύω e.g. The protesters peacefully gathered in the square. 3

4 general (n): στρατηγός global warming: παγκόσμια θέρμανση (κλιματική μεταβολή) gradual (adj): βαθμιαίος, κλιμακωτός greedy (adj): άπληστος grow up (v): μεγαλώνω e.g. I grew up in a small, quite island. harsh (adj): σκληρός individual (adj): μεμονωμένος, ατομικός, προσωπικός e.g. We must try to cover the individual needs of each member of the team. inevitably (adv): αναπόφευκτα ingestion (n): κατάποση, πρόσληψη (τροφής) inquire (also, enquire) (v): ζητώ πληροφορίες, ερευνώ intended (adj): επιδιωκόμενος, προσδοκώμενος intention (n): πρόθεση intrusive (adj): αδιάκριτος, παρείσακτος invent (v): εφευρίσκω jump on (v): (κυρ. και μτφ) επιτίθεμαι σε κπ, δίνω προσοχή σε κτ, εστιάζω (συν. για να το επικρίνω) e.g. The critics jumped on the inaccuracy of his articles. knell (n): πένθιμη καμπάνα, προειδοποιητικός ήχος knock-down (price): (για τιμή) πολύ χαμηλός leadership (n): ηγεσία lease (n): μίσθωση, μισθωτήριο length (n): μήκος 4

5 licence (n): άδεια e.g. You can renew your driving licence online. load (v): φορτώνω look up to (v): τρέφω βαθύ σεβασμό, εκτιμώ, θαυμάζω nonsense (n): ανοησίες married to/with (adj): παντρεύομαι με marvelous (adj): θαυμάσιος, υπέροχος matched (adj): ταιριαστός narrowly (adv): μόλις που, ίσα ίσα στενά, περιορισμένα επίμονα nearly (adv): σχεδόν, παραλίγο, κόντεψα να (το γεγονός δε συνέβη τελικά) e.g. The baby girl nearly fell from her seat. neutral (adj): ουδέτερος overcome (v): αντεπεξέρχομαι, κατανικώ e.g. You have to overcome all the difficulties and move on. overnight (adv/adj): για όλη τη νύχτα (επίρρ.), ολονύκτιος (επίθ.) particular (adj): συγκεκριμένος, ιδιαίτερος e.g. Any particular preferences, Sir? poison (n): δηλητήριο pretend (v): προσποιούμαι prized (adj): πολύτιμος pronounce (v): προφέρω, αρθρώνω publicization (n): δημοσιοποίηση publishing industry (n): βιομηχανία εκδόσεων 5

6 punctual (adj): συνεπής, ακριβής (στην ώρα του) put up with (v): ανέχομαι, αντέχω e.g. I cannot put up with your rude behavior anymore! random (adj/adv): τυχαίος, απρογραμμάτιστος rate (n): ταχύτητα, ρυθμός, βαθμός, δείκτης e.g. You have to use a specific formula in order to calculate the production rate. recall (v): ανακαλώ στη μνήμη, θυμάμαι refer (v): παραπέμπω, αναφέρω, αναφέρομαι σε κπ (~ to) remind (v): ~ sb about sth: υπενθυμίζω σε κπ (να κάνει) κτ ~ sb of sth: θυμίζω σε κπ κτ relate (v): συνδέω, συσχετίζω replacement (of sth with sth else) (v): αντικατάσταση κπ πράγματος με κτ άλλο require (v): χρειάζομαι, ζητώ, απαιτώ e.g. This job requires a combination of talent and skills. resigned (adj): που έχει παραιτηθεί από τις προσπάθειες ~ to sth: υποταγμένος σε κτ respiratory (adj): αναπνευστικός retire (v): βγαίνω στη σύνταξη, αποχωρώ από υπηρεσία revamp: ανακαίνιση, επιδιόρθωση rote (adj): αποστήθιση (μέσω μηχανιστικής επανάληψης), παπαγαλία e.g. As a school student he used to learn by rote ruin (v): καταστρέφω scarcely (adv): σχεδόν καθόλου, μόλις που seek (after) (v): ψάχνω να βρω shot (n): σφαίρα απόπειρα, δοκιμή 6

7 stand up to (v): αντιμετωπίζω κατά πρόσωπο, αντιστέκομαι e.g. She is too fragile to stand up to the bullies. strain (v): καταπονώ, κουράζω stretch (v): τεντώνω, απλώνω suitable (for) (adj): κατάλληλος (για) suited (for / to) (adj): σωστός, κατάλληλος (για) supposition (n): υπόθεση, εικασία surrender (v): παραδίνομαι, υποτάσσομαι suspicious of: καχύποπτος take (it takes...): χρειάζεται e.g. It takes two to tango. teamwork (n): ομαδική εργασία tightly (adv): στενά, εφαρμοστά undertake (v): αναλαμβάνω, επιχειρώ victim (n): θύμα vital (adj): ζωτικός e.g. This matter is of vital importance. wander (in/out/through): περιπλανιέμαι warn (v): προειδοποιώ, συμβουλεύω weary (adj): εξαντλημένος, εξουθενωμένος welfare (n): ευημερία, κοινωνική πρόνοια Phrases - be about to (verb): πρόκειται να, σχεδιάζω να - above freezing: πάνω από το μηδέν - do well: τα πάω καλά 7

8 - give sb a ride (alternatively: give sb a lift): πηγαίνω / «πετάω» κπ με το αυτοκίνητο - lose consciousness: λιποθυμώ, χάνω τις αισθήσεις μου - in the mists of time: στην αχλή του χρόνου - on the market: προς πώληση, στο εμπόριο - in cooperation with: σε συνεργασία με - far from sth: κάθε άλλο παρά, καθόλου - get the impression that: έχω την εντύπωση ότι - there is nothing I like better (than sth): δεν υπάρχει τίποτα που να μου αρέσει περισσότερο (από κάτι) - do the shopping: κάνω τα ψώνια - to be on a diet: κάνω δίαιτα - to give the pink slip: απολύω κπ - sb is stretching himself/herself too thin: προσπαθώ περισσότερο από όσο μπορώ (συν. για να εξυπηρετήσω κπ) 8

Connect B2 Getting There Unit 1

Connect B2 Getting There Unit 1 Connect B2 Getting There Unit 1 1. There s always a busker singing in the stree corner. Πλανόδιος µουσικός 2. I sat in the café by the window and watched the passerby. περαστικός 3. Do you have any loose

Διαβάστε περισσότερα

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten EDI B2 Written by Peter Pappas Jean Vinten Editing by Vicky Nash contents PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19 Practice Test 1 36 Listening 37 Reading 40 Writing 49 Page layout Evi Zimantakou

Διαβάστε περισσότερα

1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El

1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El 1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El 9 άδεια για διακοπές vacation El 10 αδικώ / λάθος wrong

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου

3 ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου www.cineartfestival.org presents No 2 3 ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου 3 rd Cyprus International Film Festival 20-25/10/2008 Q-Orianka Kilcher PHEDON PAPAMICHAEL COSTAS ANDREOPOULOS DIONYSIOS

Διαβάστε περισσότερα

Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario

Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario Interviewee: Gus Pezoulas Interviewer: Demetrios Liakakos Date of interview: 1977-08-01 Location of interview: Ottawa Ontario Transcriber: Constantina Vassalou Description: Gus Pezoulas (Greek native Canadian

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-86175-5-1

ISBN 978-960-86175-5-1 Η Γραµµατική για τις Αγγλόφωνες Εξετάσεις στα Γρήγορα! Από το Γιώργο ροσουλάκη Copyright 2007 Γιώργος ροσουλάκης Βουρβάχων 5, 71202 Ηράκλειο εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, µε οποιονδήποτε τρόπο, τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Search the story. Cosmic words

Search the story. Cosmic words 3a A party for the Professor 3.1 police constable (n) αστυφύλακας The police constable saw the thief and ran after him. 3.2 lost (adj) χαμένος, -η, -ο My sister finally found my lost car keys. lose (v)

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

Paintball Junkie. All you need to know about paintball. 1st issue

Paintball Junkie. All you need to know about paintball. 1st issue Paintball Junkie All you need to know about paintball 1st issue Got???Balls??? 2 4.Τι είναι η χρωματοσφάιριση; What is paintball? 5. Newbie knowledge. Συμβουλές για νέους. 11. BT-4 COMBAT review. 8. Field

Διαβάστε περισσότερα

Build Up Your Writing Skills

Build Up Your Writing Skills The New Build Up Your Writing Skills English- Greek Glossary Copyright Hellenic American Union, 2011 Unit 1 acquire (v) αποκτώ active (adj) δραστήριος activity (n) δραστηριότητα admire (v) θαυμάζω allow

Διαβάστε περισσότερα

Οινοπαιδεία. Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09. Wine tasting Γευστική δοκιμή 10. Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11.

Οινοπαιδεία. Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09. Wine tasting Γευστική δοκιμή 10. Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/CONTENTS Wining and dining Το κρασί στο εστιατόριο 06 Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09 Wine tasting Γευστική δοκιμή 10 Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11 From 3 to 30 What am

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ «Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ Πώς να παραμείνετε φίλος με κάποιον που έχει άνοια GREEK

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 5 September 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 5 September 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Voice Teachers Voice CONTENTS Teacher s Corner > Aptitude and Attitude: Which is which? 2 by George Lampropoulos Cover Story > Disabled

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

Daily Secret. νέοι άνθρωποι, φρέσκες ιδέες. Nikos Kakavoulis. Νίκος Κακαβούλης

Daily Secret. νέοι άνθρωποι, φρέσκες ιδέες. Nikos Kakavoulis. Νίκος Κακαβούλης 30 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ CITIZENS OF THE WORLD Νίκος Κακαβούλης Daily Secret Nikos Kakavoulis Οι άνθρωποι στις σελίδες που ακολουθούν έχουν πολλά κοινά. Είναι νέοι Έλληνες που είχαν μια ωραία ιδέα και την

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους University of Cambridge ESOL Examinations Key English Test Πληροφορίες για υποψηφίους Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Key English Test (KET); Έχετε τις βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας; Κατανοείτε

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings «Πράσινα» Κτίρια Green Buildings 2 Movie Download / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Climate Some people thing our climate is changing.yes,it is. We must recycle because if we destroyed our planet, we wouldn t be safe.

Climate Some people thing our climate is changing.yes,it is. We must recycle because if we destroyed our planet, we wouldn t be safe. MELINA MERCOURI Melina Mercouri began as a great actress of the Greek cinema and theatre. During the years of junta when she was self-exiled in Paris, she fought in order to make known to everyone in the

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 3. ΟΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 4. ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 7 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 10 6. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 12 7. ΧΡΟΝΟΙ 17 8. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 27 9. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

r.hiltonathens.g w w w

r.hiltonathens.g w w w www.hiltonathens.gr Αποκτήστε τώρα τη νέα κάρτα Bonus Premium American Express. Περισσότερες Bonus. Το Μεγαλύτερο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών. Bonus Premium American Express. Δώστε διπλάσιο Bonus

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Issue 1 September 2009 Lion s Roars CONTENTS Teacher s Corner > When in doubt, look it up! 2 Cover Story > The City & Guilds International

Διαβάστε περισσότερα

Greek Australian Women s Network

Greek Australian Women s Network Greek Australian Women s Network In this edition: Quarterly Newsletter Issue 1- March 2006 From the President/Founder 2 From the Editor 3 Together, Hellenic women Network History Vision Achievements 4

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 2 (1) 2010 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα