ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 20ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 20ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015"

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 20ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Με την παρούσα εγκύκλιο, η οποία εγκρίθηκε από την Κ.ΕΦ.Ε. και τις λοιπές αποφάσεις της εξειδικεύεται η σχετική διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου του Κόμματος, ως ακολούθως: I. Ημέρα και ώρα εκλογής και τυχόν επαναληπτικής εκλογής. Ημέρα διεξαγωγής της εκλογής για την ανάδειξη του Προέδρου του Κόμματος ορίζεται η Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 7.00 έως τις Σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικής εκλογής, αυτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016 επίσης από τις 7.00 έως τις Η ψηφοφορία στο εξωτερικό θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ειδική εγκύκλιο, ανά χώρα. II. Δικαίωμα του εκλέγειν. Α. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος, τα οποία είτε είναι εγγεγραμμένα και επαναβεβαιώνουν την εγγραφή τους κατά την ημέρα διενέργειας της εκλογής είτε εγγράφονται την ημέρα διενέργειας της εκλογής, με την καταχώρησή τους στη νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Κόμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Καταστατικού, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στους τελευταίους εκλογικούς καταλόγους των εθνικών εκλογών, που έχουν καταρτισθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. B. Στα εκλογικά τμήματα εξωτερικού δεν θα υπάρξει η ηλεκτρονική υποστήριξη μέσω Tablet και Internet και ως εκ τούτου η διαγραφή του ψηφοφόρου από τον εθνικό κατάλογο και η αναγραφή του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού στην Αίτηση Επιβεβαίωσης / Εγγραφής μέλους δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που ο 1

2 ψηφοφόρος δεν έχει την Ελληνική ιθαγένεια, για να μπορεί να ψηφίσει πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στις τοπικές καταστάσεις μελών του κόμματος έως τις 20 Νοεμβρίου Στην εκλογή συμμετέχουν και Έλληνες στο γένος ανεξαρτήτως αν έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια εφόσον έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος έως τις 20 Νοεμβρίου Οι ψηφοφόροι των εκλογικών τμημάτων εξωτερικού, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, πρέπει να επιδεικνύουν, ως έγγραφο ταυτοπροσωπίας, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ψηφοφόροι, μόνον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, τα οποία να έχει εκδώσει η Ελληνική Δημοκρατία. Κατά τα άλλα, η διαδικασία γίνεται όπως έχει προσδιοριστεί για τα εκλογικά κέντρα στο εσωτερικό. Γ. Όσοι ψηφίσουν, θα καταβάλουν σε μέλος, το οποίο έχει οριστεί τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, κατά προτίμηση ταμία Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης του Κόμματος, το ποσό των τριών (3) ευρώ. Για τον ορισμό των υπευθύνων για το σκοπό αυτό μελών και εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποστέλλεται με fax από την Κεντρική Διοίκηση, έγγραφη ενημέρωση στην αρμόδια Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή, με τα πλήρη στοιχεία τους προκειμένου να χρεωθούν τη διαδικασία της είσπραξης και απόδοσης του προβλεπόμενου ποσού. III. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Α. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όσοι υπέβαλαν νομίμως και εμπροθέσμως υποψηφιότητα, έως τις 2 Οκτωβρίου 2015, η υποψηφιότητά τους κρίθηκε έγκυρη από την Κ.ΕΦ.Ε. και δεν παραιτήθηκαν, με οποιονδήποτε τρόπο, από αυτήν έως την ημέρα της εκλογής. Β. Με βάση τις ανωτέρω υποψηφιότητες καταρτίζονται και εκτυπώνονται, με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ομοιόμορφα και ομοιόχρωμα ψηφοδέλτια, ένα για κάθε υποψήφιο, στα οποία, με όμοια στοιχεία, αναγράφεται το όνομα και το επώνυμό τους, καθώς και ικανός αριθμός λευκών ψηφοδελτίων και φακέλων. 2

3 IV. Προπαρασκευαστικές ενέργειες έως την ημέρα των εκλογών. A. Αρμόδιες για τη διενέργεια των εκλογών είναι: 1) η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.), 2) οι Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές (Ν.ΕΦ.Ε.) και 3) οι Εφορευτικές Επιτροπές κάθε εκλογικού τμήματος (ΕΠ.Ε.Τ.). Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 12 και 13 του Καταστατικού του Κόμματος. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.) διενεργεί τις εκλογές του Προέδρου και εποπτεύει τις Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές (Ν.ΕΦ.Ε.), οι οποίες, με τη σειρά τους, εποπτεύουν τις Εφορευτικές Επιτροπές στα εκλογικά τμήματα (ΕΠ.Ε.Τ.). B. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, οι ΝΟΔΕ διευκολύνουν την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ως προς την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως εκλογικά τμήματα, ως προς την προσήκουσα διαμόρφωσή τους σε συνεργασία με τις Εφορευτικές Επιτροπές και ως προς τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου. Σε κάθε Δήμο εγκαθίσταται ένα τουλάχιστον Εκλογικό τμήμα. Η σχετική απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.ΕΦ.Ε.) και ο πίνακας με τα εκλογικά τμήματα της Επικράτειας και τα εκλογικά τμήματα των Αποδήμων θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Κόμματος ( Επικουρούμενες από τις ΝΟ.Δ.Ε., οι Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές (Ν.ΕΦ.Ε.) συνεργάζονται με τις οικείες Εφορευτικές Επιτροπές των εκλογικών τμημάτων (Ε.ΠΕ.Τ.) για την ύπαρξη διαχωριστικών χωρισμάτων (παραβάν), για την προμήθεια επαρκούς αριθμού ψηφοδόχων (καλπών) και ειδών γραφικής ύλης κλπ. Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τη διευκόλυνση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες. Εφόσον ζητηθεί από ψηφοφόρο, ο οποίος αδυνατεί να ασκήσει μόνος του το εκλογικό του δικαίωμα, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής επιτροπής (Ε.ΠΕ.Τ.) και μόνον αυτός δύναται να εισέλθει, μαζί με τον συγκεκριμένο ψηφοφόρο, στο παραβάν, προκειμένου να τον διευκολύνει στην άσκηση του δικαιώματός του αυτού. 3

4 Γ. Κάθε Εφορευτική Επιτροπή εκλογικού τμήματος απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και μπορεί να είναι Δικηγόρος ή Συμβολαιογράφος και από ένα μέλος, με τον αναπληρωτή του, το οποίο ορίζει κάθε υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου του Κόμματος. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι η Εφορευτική Επιτροπή εκλογικού τμήματος (Ε.ΠΕ.Τ.) ασκεί και χρέη Επιτροπής Ψηφολεκτών της παραγράφου 14 του άρθρου 10 του Καταστατικού του Κόμματος. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκπρόσωπος κάποιου υποψηφίου ή αποχωρήσει αυτός κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι το κλείσιμο της κάλπης, τότε μπορεί να προσέλθει άλλος σε αντικατάσταση του, προσκομίζοντας ειδικό διοριστήριο υπογεγραμμένο από τον ίδιο τον υποψήφιο. 1. Η συγκρότηση τόσο των Νομαρχιακών Εφορευτικών Επιτροπών όσο και των Εφορευτικών Επιτροπών των εκλογικών τμημάτων γίνεται με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, τουλάχιστον 10 ημέρες, πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Οι εφορευτικές επιτροπές εκλογικού τμήματος συγκροτούνται νομίμως και αν δεν παρίσταται ένας ή περισσότεροι εκπρόσωποι των υποψηφίων. Αν δεν εξασφαλίζεται η τριμελής τουλάχιστον σύνθεση της Εφορευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το Καταστατικό, η σύνθεσή τους συμπληρώνεται κατάλληλα σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κ.ΕΦ.Ε. Αν λείπει ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του, αυτός ορίζεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ύστερα από πρόταση της οικείας Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν, παρ όλα αυτά, καθίσταται αδύνατη η συγκρότηση τουλάχιστον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής (Ε.ΠΕ.Τ.) αποδέχεται αμέσως ως μέλος τον υπάρχοντα χειριστή του tablet ο οποίος, παράλληλα με τον χειρισμό του tablet, συμμετέχει πλέον και ως μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής σε όλες τις εργασίες της ενημερώνει αμέσως την οικεία Ν.ΕΦ.Ε., η οποία με τη σειρά της ενημερώνει αμέσως την Κ.ΕΦ.Ε. και σημειώνει το γεγονός στο πρακτικό ψηφοφορίας. Στην περίπτωση υπάρξεως δύο (2) χειριστών στο ίδιο Εκλογικό Τμήμα, επιλέγεται ο μεγαλύτερος σε ηλικία. 4

5 2. Για τους Προέδρους των Εφορευτικών Επιτροπών των εκλογικών τμημάτων ορίζεται και αναπληρωτής, στην περίπτωση που παρουσιαστεί κώλυμα στους ορισμένους Προέδρους. 3. Στα εκλογικά τμήματα αποδήμων ο ορισμός των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με απόφαση της οικείας Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής. Εν προκειμένω, ο Πρόεδρος μπορεί να είναι Δικηγόρος ή Συμβολαιογράφος ή μέλος του Κόμματος με εμπειρία σε εκλογικές διαδικασίες. 4. Σε ότι αφορά τις αποφάσεις των Εφορευτικών Επιτροπών κάθε βαθμίδας, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Δ. Κάθε εκλογικό τμήμα πρέπει να έχει εφοδιασθεί, με ευθύνη της αρμόδιας Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής, με ικανό αριθμό φακέλων και ψηφοδελτίων. Επισημαίνεται ότι σε κάθε εκλογικό τμήμα πρέπει να υπάρχει ίσος αριθμός ψηφοδελτίων για κάθε υποψήφιο. Το εκλογικό αυτό υλικό το παραλαμβάνει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής του τμήματος από τη Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια είναι ένα για κάθε υποψήφιο και λευκό. Τα ψηφοδέλτια παραδίδονται στους ψηφίζοντες κατά τυχαία εναλλασσόμενη σειρά. Αν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα παρατηρηθεί έλλειψη ψηφοδελτίων των υποψηφίων, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής αναγράφει, σε λευκά ψηφοδέλτια, ανά ένα, τα ονόματα των υποψηφίων και η ψηφοφορία συνεχίζεται με τα χειρόγραφα ψηφοδέλτια. Ε. Επίσης, κάθε Εφορευτική Επιτροπή εκλογικού τμήματος (Ε.ΠΕ.Τ.) έχει εφοδιαστεί με τη νέα σφραγίδα, χρώματος κόκκινου, που αναγράφει στην πρώτη γραμμή «ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2015» και στη δεύτερη γραμμή «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», καθώς και με τα νέα μπλοκ αποδείξεων καταβολής του ποσού συμμετοχής, χρώματος γαλάζιου. 5

6 V. Διαδικασία ψηφοφορίας. ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ VODAFONE ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Α. Η εκλογή του Πρόεδρου γίνεται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία των μελών του Κόμματος, με βάση τους τελευταίους εκλογικούς καταλόγους των Εθνικών εκλογών που έχουν καταρτισθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Β. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται σε κάθε εκλογικό τμήμα με ευθύνη της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής (Ε.ΠΕ.Τ.). Την ημέρα της ψηφοφορίας και τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξή της, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποχρεούνται να βρίσκονται στον τόπο της ψηφοφορίας για να παραλάβουν το εκλογικό τμήμα, τις κάλπες, τα ψηφοδέλτια, τους φακέλους και τα υπόλοιπα εκλογικά είδη τα οποία έχει εξασφαλίσει ο Πρόεδρος της Ε.ΠΕ.Τ. από την οικεία Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.ΕΦ.Ε.) και να διαμορφώσουν κατάλληλα τον χώρο για τη διευκόλυνση των ψηφοφόρων. Γ. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί κατάσταση ψηφισάντων (εις τριπλούν) και πρακτικό ψηφοφορίας (εις διπλούν). Στην κατάσταση ψηφισάντων καταχωρίζεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης του ψηφίσαντος, καθώς και ο ειδικός εκλογικός αριθμός του, προς αποφυγή διπλοψηφιών. Το πρακτικό της ψηφοφορίας, μετά το πέρας της διαλογής των ψήφων, όπως αναλύεται παρακάτω, συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα, ένα για την αρμόδια Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.ΕΦ.Ε.) και ένα για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.). Η κατάσταση ψηφισάντων συμπληρώνεται εις τριπλούν. Ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ένα στην αρμόδια Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή και το τρίτο η αρμόδια Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή το αποστέλλει στα εκλογικά 6

7 τμήματα για την τυχόν επαναληπτική εκλογή και επί τη βάσει του οποίου θα διεξαχθεί η τυχόν επαναληπτική ψηφοφορία την Κυριακή 10 Ιανουαρίου Δ. Κάθε ψηφοφόρος, προσερχόμενος στο χώρο της ψηφοφορίας για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, παραλαμβάνει, εφόσον δεν φέρει μαζί του, το έντυπο επαναβεβαίωσης/εγγραφής μέλους, το συμπληρώνει και το υπογράφει. Στη συνέχεια υποβάλλει το έντυπο στο χειριστή της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του εκλογικού τμήματος, μαζί με το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης), ο οποίος, με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία, αναζητεί τον ψηφοφόρο από τον εθνικό κατάλογο του Υπουργείου Εσωτερικών και, εφόσον τον ανεύρει, τον διαγράφει ηλεκτρονικά από τον κατάλογο αυτόν και αναγράφει στην ειδική θέση του εντύπου τον ειδικό εκλογικό αριθμό του κάθε ψηφοφόρου. Στη συνέχεια, ο ψηφοφόρος καταβάλλει στο άτομο, που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό και το οποίο ευρίσκεται μέσα σε κάθε εκλογικό τμήμα, το προβλεπόμενο για τη συμμετοχή ή την επιβεβαίωση της συμμετοχής του ποσό των τριών (3) ευρώ, λαμβάνει από το άτομο αυτό το απόκομμα της νέας απόδειξης, χρώματος γαλάζιου, προσέχοντας να αναγράφονται υποχρεωτικά τόσο στο στέλεχος όσο και στο απόκομμα το επώνυμο, το όνομα και ο αριθμός δελτίου ταυτότητάς του και προχωρεί στο μέρος της αίθουσας, όπου βρίσκεται η Εφορευτική Επιτροπή, για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Για την έγκυρη πληρωμή του ποσού συμμετοχής απαιτείται οπωσδήποτε η αναγραφή του αριθμού ταυτότητας ή του ΑΦΜ πάνω στο σχετικό κουπόνι, καθώς και τα στοιχεία του, κατά τα ανωτέρω. Το άτομο που έχει ορισθεί να εκτελεί χρέη ταμία για την είσπραξη του ποσού των τριών (3) ευρώ, είναι υποχρεωμένο να αναγράφει τα στοιχεία κάθε ψηφοφόρου (όνομα, επώνυμο, αριθμό ταυτότητας ή αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)), τόσο στο στέλεχος όσο και στο απόκομμα που δίνει σε κάθε ψηφοφόρο και οφείλει να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. 7

8 Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι η εμφάνιση από ψηφοφόρο παλαιού αποκόμματος είσπραξης, χρώματος λευκού, δεν γίνεται αποδεκτή από την Εφορευτική Επιτροπή, προκειμένου αυτός να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Σημειώνεται επίσης ότι, στην περίπτωση που η ψηφοφορία, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ηλεκτρονικού μέσου (tablet), αλλά γίνεται μέσω τηλεφωνικής γραμμής της VODAFONE (call center), η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι ακριβώς η ίδια που αναφέρεται στην παρούσα εγκύκλιο, αλλάζει απλώς ο τρόπος διακρίβωσης και ακύρωσης του κάθε ψηφοφόρου. Ε. Ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής (Ε.ΠΕ.Τ.) και προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, ο ψηφοφόρος επιδεικνύει: α) το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής ή το διαβατήριο, ακόμη και αν αυτό έχει λήξει, ή την άδεια οδήγησής του, β) το έγγραφο επαναβεβαίωσης/εγγραφής μέλους, που έχει συμπληρώσει προηγουμένως και γ) το απόκομμα, χρώματος γαλάζιου, καταβολής του ποσού των τριών (3) ευρώ. Ο Πρόεδρος ή το μέλος της Επιτροπής που έχει αναλάβει τα σχετικά καθήκοντα, ελέγχει τα τρία αυτά έγγραφα, ως προς την εγκυρότητα και την πληρότητά τους, κατά τα ανωτέρω, καταχωρίζει τα στοιχεία του ψηφοφόρου στην κατάσταση των ψηφισάντων, παρακρατεί το έγγραφο επαναβεβαίωσης/εγγραφής μέλους, τοποθετώντας όλα μαζί κατάλληλα προς φύλαξη και απόδοσή τους μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, παρακρατεί προσωρινά το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης) και καταχωρεί στο περιθώριο της κατάστασης ψηφισάντων και στην ίδια σειρά με τα στοιχεία του εκλογέα τον ειδικό εκλογικό αριθμό που αναγράφεται στο έγγραφο επαναβεβαίωσης/εγγραφής μέλους. Προς τον σκοπό ομαλής ροής όλης αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε τα παραπάνω μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ο χειριστής της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και το μέλος που εισπράττει το τέλος συμμετοχής να βρίσκονται κοντά, προκειμένου να έχουν άμεση εποπτεία της διαδικασίας και να μπορούν να επιβεβαιώνουν, χωρίς καθυστέρηση, στοιχεία ή ενέργειες. 8

9 Σε κάθε ψηφοφόρο παραδίδεται φάκελος, ο οποίος έχει σφραγισθεί με τη νέα σφραγίδα, χρώματος κόκκινου, κατά τα ανωτέρω, και μονογραφηθεί από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια του παραδίδονται τα ψηφοδέλτια, με την υπενθύμιση ότι δεν τίθεται σταυρός προτίμησης. Ο ψηφοφόρος αποσύρεται στο παραβάν, επιλέγει το ψηφοδέλτιο της αρεσκείας του, το τοποθετεί στο φάκελο, κλείνει τον φάκελο, εξέρχεται από το παραβάν και τον ρίχνει στην κάλπη. Η σχισμή της κάλπης πρέπει υποχρεωτικώς να καλύπτεται από λευκό χαρτί. Ο ψηφοφόρος αποχωρεί, αφού παραλάβει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία του και υπογράψει στην κατάσταση των ψηφισάντων. ΣΤ. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απαγορεύεται η παραμονή στους χώρους του εκλογικού κέντρου και του εκλογικού τμήματος άλλων προσώπων, πλην των μελών της Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής του εκλογικού τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναπληρωτών τους, του υπευθύνου για την εγγραφή ή επιβεβαίωση της εγγραφής των μελών, του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την είσπραξη του τέλους συμμετοχής και του ή των χειριστών των φορητών υπολογιστών. Ζ. Επίσης, δεν επιτρέπονται, εντός ή εκτός του κάθε εκλογικού κέντρου, η τοποθέτηση οιουδήποτε διαφημιστικού επικοινωνιακού μέσου των υποψηφίων Προέδρων του Κόμματος, καθώς και η δημιουργία σημείων πληροφόρησης ψηφοφόρων ή/και συμπλήρωσης εγγράφων επαναβεβαίωσης/εγγραφής μέλους από οιονδήποτε. Στην περίπτωση αυτή, η Εφορευτική Επιτροπή του εκλογικού τμήματος (Ε.ΠΕ.Τ.) διακόπτει τη διαδικασία και ενημερώνει αμέσως την Ν.ΕΦ.Ε. και την Κ.ΕΦ.Ε. Εάν εν τω μεταξύ, η Ε.ΠΕ.Τ. διαπιστώσει ότι εξέλειπαν οι λόγοι διακοπής, με απόφαση της επιτρέπει την συνέχιση της διαδικασίας, ενημερώνοντας προς τούτου την αντίστοιχη ΝΕΦΕ και την ΚΕΦΕ. 9

10 Η. Τυχόν ενστάσεις κατά την ψηφοφορία, υποβάλλονται εγγράφως από τους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους τους στη συγκεκριμένη Εφορευτική Επιτροπή (Ε.ΠΕ.Τ.), η οποία αποφαίνεται, και με τη συμμετοχή του τυχόν ενιστάμενου μέλους της, αμέσως και οριστικώς, καταχωρίζοντας τις αποφάσεις της στο πρακτικό της ψηφοφορίας. Η υποβολή οποιασδήποτε ένστασης δεν διακόπτει την ψηφοφορία. Σε περίπτωση αδυναμίας εκδίκασης της ένστασης για οποιονδήποτε λόγο, η Εφορευτική Επιτροπή (Ε.ΠΕ.Τ.), με απόφασή της, παραπέμπει το θέμα στη Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.ΕΦ.Ε.), η οποία αποφαίνεται οριστικώς και αμετακλήτως. Μόνον στην περίπτωση που η απόφαση της Ν.ΕΦ.Ε. λήφθηκε με υπερισχύουσα την ψήφο του Προέδρου, η ένσταση παραπέμπεται αμέσως στην Κ.ΕΦ.Ε., η οποία αποφαίνεται επ αυτής σε τελευταίο βαθμό. VI. Διαλογή ψήφων. Α. Αν, μετά την παρέλευση της προκαθορισμένης ώρας, υπάρχουν ακόμη σε αναμονή ψηφοφόροι προς άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, η Εφορευτική Επιτροπή (Ε.ΠΕ.Τ.) μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία κατά την κρίση της, μετά από έγκριση της Κ.ΕΦ.Ε. Αν δεν υπάρχουν άλλοι ψηφοφόροι, η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει τη διαδικασία της ψηφοφορίας περατωθείσα, αποχωρούν από το Εκλογικό Τμήμα όσοι είναι επιφορτισμένοι με την είσπραξη των χρημάτων, αφού εφαρμοσθούν όσα προβλέπονται στις ειδικές εγκυκλίους του Γενικού Διευθυντή, αποσφραγίζει την κάλπη και αρχίζει τη διαδικασία διαλογής ψήφων, αφού προηγουμένως έχει θέσει γραμμή, μετά το τελευταίο ονοματεπώνυμο, στον κατάλογο ψηφισάντων και έχουν υπογράψει κάτω από τη γραμμή όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Β. Στην αρχή μετρώνται οι κλειστοί φάκελοι και αντιπαραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων. Εάν υπάρχει απόκλιση πέραν του +- 3%, τότε η διαδικασία σταματά, ενημερώνονται αμέσως η Ν.ΕΦ.Ε. και η Κ.ΕΦ.Ε. και η Κ.ΕΦ.Ε. αποφασίζει σχετικά και ενημερώνει για την απόφασή της τη Ν.ΕΦ.Ε. και 10

11 τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής (Ε.ΠΕ.Τ.), ο οποίος πρέπει να αναγράψει όλα τα γεγονότα στο πρακτικό ψηφοφορίας. Εφόσον δεν διαπιστωθεί τέτοια απόκλιση, ελέγχει εάν όλοι οι φάκελοι φέρουν τη νέα σφραγίδα, χρώματος κόκκινου και τη μονογραφή του Προέδρου της Ε.ΠΕ.Τ., απορρίπτει αμέσως όσους φακέλους δεν φέρουν τη σφραγίδα αυτή και τη μονογραφή του Προέδρου Ε.ΠΕ.Τ. και τους καταστρέφει χωρίς να τους ανοίξει. Έγκυρος, δηλαδή, θεωρείται ο φάκελος που φέρει και τα δύο, και τη νέα σφραγίδα, κόκκινου χρώματος και τη μονογραφή του Προέδρου της Ε.ΠΕ.Τ. Στη συνέχεια, συσχετίζει τον αριθμό των εγκύρων φακέλων με τον κατάλογο των ψηφισάντων. Εάν από την αρίθμηση προκύψει διαφορά μεταξύ του αριθμού των φακέλων και των εκλογέων που ψήφισαν, επαναλαμβάνεται η αρίθμηση. Εάν και πάλι προκύψει διαφορά, (1) εάν υπάρχουν πλεονάζοντες φάκελοι, τότε όλοι οι σφραγισμένοι φάκελοι ξαναρίχνονται στην κάλπη, αφαιρούνται στην τύχη τόσοι όσοι είναι και οι πλεονάζοντες και αυτοί καταστρέφονται αμέσως, χωρίς να ανοιχθούν, (2) εάν οι έγκυροι φάκελοι είναι λιγότεροι από τους ψηφίσαντες, τότε προστίθενται στην κάλπη ίσα σε αριθμό ΛΕΥΚΑ ψηφοδέλτια, όσα και η διαφορά μεταξύ ψηφισάντων και αρχικώς ευρεθέντων φακέλων. Για όλα τα παραπάνω, γίνεται μνεία στο πρακτικό ψηφοφορίας. Γ. 1. Μετά το πέρας των εργασιών αυτών, αποσφραγίζονται ένας - ένας οι έγκυροι φάκελοι από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και κάθε ψηφοδέλτιο, αφού επιδειχθεί στην Εφορευτική Επιτροπή και εξακριβωθεί η εγκυρότητά του, αριθμείται και μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, κατά τη σειρά εξαγωγής του από την κάλπη. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια τοποθετούνται για κάθε υποψήφιο χωριστά και γίνεται η καταμέτρηση αυτών ανά υποψήφιο Πρόεδρο. Τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια δεν αριθμούνται, αλλά ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής μονογράφει κάθε ένα από αυτά και τα τοποθετεί σε ιδιαίτερη στήλη. 11

12 2. Η Εφορευτική Επιτροπή σημειώνει στο πρακτικό ψηφοφορίας, αριθμητικώς και ολογράφως, τον συνολικό αριθμό των ψηφισάντων, όπως προκύπτει από την κατάσταση ψηφισάντων, τον συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων, τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος Πρόεδρος, καθώς και τον αριθμό των λευκών και των άκυρων ψηφοδελτίων ξεχωριστά. Αναγράφει, επίσης, την ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας. Σημειώνεται ότι, για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος, τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα. 3. Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία, αλλά και την πάγια νομολογία του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση αναλόγως, ακυρότητα ψηφοδελτίων, κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής, συντρέχει στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχουν ελαττώματα, τα οποία βάσιμα μπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγούν στην παραβίαση του απορρήτου της ψηφοφορίας και ιδίως: α) Σε περίπτωση αλλοίωσης του ψηφοδελτίου. β) Σε περίπτωση που σημειωθούν λέξεις, φράσεις ή υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία σε οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου. γ) Σε περίπτωση που ο φάκελος φέρει σημειωμένα στίγματα, σημεία ή λέξεις τα οποία, κατά την εκτίμηση της Εφορευτικής Επιτροπής, συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο ψηφοφορίας. δ) Σε περίπτωση που το χαρτί, στο οποίο έχει εκτυπωθεί το ψηφοδέλτιο, διαφέρει ολοφάνερα στο χρώμα, στο μέγεθος, στο σχήμα ή στις διαστάσεις από τα υπόλοιπα, με βάση τις προδιαγραφές της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και αν τα τυπογραφικά στοιχεία είναι προδήλως διαφορετικά σε ό,τι αφορά το χρώμα ή τη γραμματοσειρά. 12

13 ε) Σε περίπτωση που βρεθούν μέσα στον φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, είτε του ιδίου, είτε διαφορετικών υποψηφίων. στ) Σε περίπτωση που, μαζί με το ψηφοδέλτιο, βρεθεί μέσα στον φάκελο οποιοδήποτε άλλο χαρτί, έγγραφο ή αντικείμενο. ζ) Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο φέρει σχίσιμο, το οποίο δεν δικαιολογείται να έχει γίνει κατά λάθος, κατά την αποσφράγιση του φακέλου. Αν έχει τεθεί σταυρός προτίμησης στο ψηφοδέλτιο, αυτό δεν είναι οπωσδήποτε άκυρο, εκτός εάν η σημείωση του σταυρού προτίμησης έγινε κατά τρόπο που να είναι φανερή η πρόθεση παραβίασης της μυστικότητας της ψήφου, σύμφωνα με την ενδεικτική απαρίθμηση των περιπτώσεων που αναφέρονται σ αυτή την παράγραφο και με τις ακόλουθες διευκρινίσεις: α) Αν έχει τεθεί σταυρός μπροστά ή πίσω από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο. β) Αν ο σταυρός έχει τεθεί και μπροστά και πίσω από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο υπό την προϋπόθεση ότι είναι ομοιόχρωμο το μελάνι, διαφορετικά είναι άκυρο. γ) Το Χ αντί του σταυρού δεν επηρεάζει την εγκυρότητα του ψηφοδελτίου υπό τις ανωτέρω διακρίσεις. δ) Το V αντί του σταυρού καθιστά έγκυρο το ψηφοδέλτιο. 4. Τυχόν ενστάσεις κατά τη διαλογή των ψήφων, υποβάλλονται εγγράφως από τους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους τους στη συγκεκριμένη Εφορευτική Επιτροπή (Ε.ΠΕ.Τ.), η οποία αποφαίνεται, και με τη συμμετοχή του τυχόν ενιστάμενου μέλους της, αμέσως και οριστικώς, πριν από την έκδοση του αποτελέσματος, καταχωρίζοντας τις αποφάσεις της στο πρακτικό της ψηφοφορίας. Η υποβολή οποιασδήποτε ένστασης διακόπτει τη διαδικασία, μέχρι να γίνει η εκδίκασή της από την Εφορευτική Επιτροπή. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας από τον Πρόεδρο της Ε.ΠΕ.Τ. στην Κ.ΕΦ.Ε., απαγορεύεται η υποβολή ενστάσεων για οποιονδήποτε λόγο στο συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα. Σε περίπτωση 13

14 αδυναμίας εκδίκασης της ένστασης για οποιονδήποτε λόγο, η Εφορευτική Επιτροπή (Ε.ΠΕ.Τ.) επαναρχίζει τη διαδικασία της διαλογής των ψήφων και ενημερώνει αμέσως τη Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.ΕΦ.Ε.), η οποία αποφαίνεται οριστικώς και αμετακλήτως επί της ενστάσεως, το αργότερο μέχρι το πέρας της διαλογής των ψήφων στο συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα και κοινοποιεί την απόφασή της, μέσα στην ίδια προθεσμία, στην Εφορευτική Επιτροπή του συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος και στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.). Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής του συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος, μόλις λάβει την απόφαση της Ν.ΕΦ.Ε. για τη συγκριμένη ένσταση, την υλοποιεί αμέσως και την καταχωρεί στο πρακτικό της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που η απόφαση της Ν.ΕΦ.Ε. λήφθηκε με υπερισχύουσα την ψήφο του Προέδρου ή σε περίπτωση που το θέμα που τίθεται με την ένσταση είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος για τη διαδικασία της διαλογής των ψήφων, η Κ.ΕΦ.Ε. επιλαμβάνεται της εκδίκασης της ένστασης αμέσως και πάντως πριν από την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων από αυτήν και η απόφασή της, σε τελευταίο βαθμό, υπερισχύει έναντι όλων των τυχόν αντίθετων αποφάσεων και λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων όλων των εκλογικών τμημάτων και, φυσικά, του τελικού αποτελέσματος των εκλογών. 5. Το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής κάθε εκλογικού τμήματος (Ε.ΠΕ.Τ.), αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τα μέλη της, αποστέλλεται, χωρίς καθυστέρηση, με τηλεομοιοτυπία (fax) στην αρμόδια Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.ΕΦ.Ε.) και κοινοποιείται, με τον ίδιο τρόπο, στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.). Ο αριθμός Fax της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.ΕΦ.Ε.) είναι: Στον αριθμό αυτόν αποστέλλονται όχι μόνον τα αποτελέσματα, αλλά και όλα τα τυχόν έγγραφα κατά την ημέρα των εκλογών. Παραλλήλως και επικουρικώς, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κάθε εκλογικού 14

15 τμήματος, διαβιβάζονται και ηλεκτρονικώς (on line) στο κεντρικό σύστημα, με ευθύνη του Προέδρου της κάθε Εφορευτικής Επιτροπής εκλογικού τμήματος. Για το σκοπό αυτόν, ο χειριστής του tablet πρέπει να παραμείνει εντός του εκλογικού τμήματος, κατά τη διάρκεια της διαλογής των ψήφων, χωρίς να μετέχει στη διαδικασία, εφόσον δεν έχει καταστεί μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, κατά τα ανωτέρω, προκειμένου ακριβώς να αποστείλει ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα, μόλις ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής περατώσει τη διαδικασία διαλογής ψήφων και του το ζητήσει. Σε περίπτωση ύπαρξης δύο (2) χειριστών, παραμένει ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Δ. Οι Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές (Ν.ΕΦ.Ε.) συγκεντρώνουν τα πρακτικά ψηφοφορίας και αθροίζουν τον αριθμό των ψηφισάντων, τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που λαμβάνει κάθε υποψήφιος, καθώς και τον αριθμό των άκυρων και των λευκών, σημειώνοντας τα σχετικά στοιχεία στο ειδικά διαμορφωμένο έντυπο, το οποίο τους έχει αποσταλεί και το οποίο διαβιβάζουν αμέσως με τηλεομοιοτυπία (fax) στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.). Ε. Ο Πρόεδρος κάθε Εφορευτικής Επιτροπής εκλογικού τμήματος (Ε.ΠΕ.Τ.), συγκεντρώνει το εκλογικό υλικό (φάκελοι, ψηφοδέλτια, αιτήσεις επαναβεβαίωσης εγγραφής ή νέας εγγραφής, σφραγίδες, tablet, πληκτρολόγιο, θήκη κλπ), συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης ψηφισάντων, η οποία συμπληρώθηκε εις τριπλούν και των δύο αντιτύπων του πρακτικού ψηφοφορίας, και το παραδίδει την επομένη ημέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015, στον Πρόεδρο της Ν.ΕΦ.Ε., ο οποίος, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της οικείας ΝΟΔΕ, το αποστέλλει την επομένη ημέρα, 22 Δεκεμβρίου 2015, στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, εκτός εάν υπάρξει περίπτωση επαναληπτικής εκλογής την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016, οπότε το φυλάσσει με ευθύνη αυτού και του Προέδρου της οικείας ΝΟΔΕ, μέχρι την ημερομηνία αυτή, ακολουθώντας τη διαδικασία που θα καθορισθεί με νεώτερες εγκυκλίους. Αν πρόκειται για ειδικό εκλογικό τμήμα αποδήμων, η αποστολή της κατάστασης ψηφισάντων και των αντιτύπων του πρακτικού ψηφοφορίας προς την 15

16 Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, γίνεται με συστημένη επιστολή, το συντομότερο δυνατόν, και η απόδοση των εισπραχθέντων χρημάτων γίνεται με κατάθεση στον υποδειχθησόμενο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κόμματος, τραπεζικό λογαριασμό του Κόμματος. Η απόδοση των εισπραχθέντων ποσών στην Ελληνική Επικράτεια γίνεται με βάση τις οδηγίες ειδικής προς τούτο εγκυκλίου του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος. ΣΤ. Τα αποτελέσματα από όλα τα εκλογικά τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως προκύπτουν από τα σχετικά πρακτικά ψηφοφορίας της κάθε Εφορευτικής Επιτροπής, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα από κάθε Ν.ΕΦ.Ε., αθροίζονται συνολικά από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.), η οποία είναι η μόνη αρμόδια να εξαγάγει και να ανακοινώσει το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών. VII. Εκλογή Προέδρου του Κόμματος. Α. Πρόεδρος του Κόμματoς εκλέγεται όποιος από τους υποψηφίους συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων. Β. Σε περίπτωση που ουδείς από τους υποψηφίους συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων και εφαρμόζονται και σ αυτήν αναλόγως όλες οι διατάξεις, που διέπουν τον τρόπο διεξαγωγής της πρώτης ψηφοφορίας, καθώς και οι ειδικότερες εγκύκλιοι που θα εκδοθούν για τον σκοπό αυτό. Στην επαναληπτική ψηφοφορία, δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνον όσοι επιβεβαίωσαν την εγγραφή τους ή ενεγράφησαν ως μέλη του Κόμματος κατά την πρώτη ψηφοφορία, και μάλιστα αποκλειστικώς και μόνο στο ίδιο εκλογικό τμήμα που είχαν προσέλθει κατ αυτήν και με το ίδιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας που ψήφισαν κατά την πρώτη Κυριακή. Σε περίπτωση που κάποιος ψηφοφόρος εμφανισθεί με διαφορετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας, χωρίς να εξηγεί πειστικά στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής τον λόγο της αλλαγής, ο Πρόεδρος ενημερώνει 16

17 αμέσως, χωρίς να διακόψει την ψηφοφορία, την Κ.ΕΦ.Ε., η οποία δίνει τις σχετικές οδηγίες με απόφασή της. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σημειώνει στο πρακτικό ψηφοφορίας κάθε τέτοια περίπτωση, με σύντομη αιτιολόγηση της απόφασής του. Σε κάθε εκλογικό τμήμα, η κατάσταση ψηφισάντων της πρώτης ψηφοφορίας αποτελεί τον εκλογικό κατάλογο της επαναληπτικής ψηφοφορίας. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που θα λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Στην επαναληπτική εκλογή ως μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών μετέχουν μόνο οι εκπρόσωποι των δύο υποψηφίων, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σ αυτήν. Με νεότερες εγκυκλίους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και έγγραφα ή εγκυκλίους του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, μπορούν να δίδονται επιπρόσθετες οδηγίες ή να εξειδικεύονται θέματα που αφορούν την εν γένει εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Με την παρούσα εγκύκλιο και τις αποφάσεις της Κ.ΕΦ.Ε εξειδικεύεται η σχετική διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ύστερα από την υπ αριθμ. 215/7.10.2009 απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥTΟΔ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Εγκύκλιος για τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών 2016

Βασική Εγκύκλιος για τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών 2016 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 267 Βασική Εγκύκλιος για τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών 2016 ΠΡΟΣ: Όλες τις Νομαρχιακές Οργανώσεις Όλες τις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος. ANEΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Λ. Συγγρού & Χαροκόπου 2, 176 74 Αθήνα Τηλ. 210 9545000- Φαξ 210 9545109 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αθήνα, 18-09- 2013 Αρ. Εγκυκλίου: 4 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΡΟΣ: Τους ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ του Τμήματος Ψυχολογίας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΡΟΣ: Τους ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ του Τμήματος Ψυχολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Χρυσούλα Κουταλά Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Τηλέφωνο : 28310-77522

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ9Κ-3. Πληροφορίες: Χ. Σωτηροπούλου Τηλέφωνο: 210-3741139. Εγκύκλιος: 30

ΑΔΑ : 4ΙΞ9Κ-3. Πληροφορίες: Χ. Σωτηροπούλου Τηλέφωνο: 210-3741139. Εγκύκλιος: 30 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. πρωτ. : 61305 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Γραμματεία Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Τηλ: 210.727.6804 Tηλεμοιότυπο: 210.727.6816

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Σ. Κρητικάκη Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Τηλέφωνο : 28310-77336 FAX: 28310-77338 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22272 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22272 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 15694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Τις περιφερειακές ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΣΒΚ-ΑΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 24405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20285 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΙΡΕΣ 2 /07/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:14565 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για το χρονικό διάστημα από έως

Για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για το χρονικό διάστημα από έως ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Γραμματεία Συγκλήτου & Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ιόνιος Ακαδημία Κέρκυρα, 6-5-2011 (Δ/νση: Ακαδημίας 1) Αρ. Πρωτ. 2112 Κέρκυρα Τ.Κ. 49100 Πληροφορίες: Ροζαλία Μισφούτ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σύνολο Εκλογέων: 778.460 Εκλογικά Τμήματα 1.774 Βασικοί εκλογείς : 777.363 Ευρωπαίοι πολίτες: 454

Διαβάστε περισσότερα

(µε τη φροντίδα της Γραµµατείας του οικείου Τµήµατος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

(µε τη φροντίδα της Γραµµατείας του οικείου Τµήµατος) Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Πληροφορίες : Μαρία Μουζουράκη Ταχ. /νση : Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου Τηλέφωνο : 28310-77211 FAX: 28310-77241

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφορευτική Επιτροπή

Η Εφορευτική Επιτροπή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.. Προς Τ.. Σας γνωρίζουμε ότι με σημερινή απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής που περιέχεται στο υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26879 11 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2478 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 54181/ 2016 Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων του δηµοψηφίσµατος της 5 ης Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων του δηµοψηφίσµατος της 5 ης Ιουλίου 2015. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Σκοπός 1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ", εκδόθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 4. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Ε.Κ.Σ. & Ε.Π.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 4. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Ε.Κ.Σ. & Ε.Π.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2016 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 4 ΠΡΟΣ : - Περιφερειακούς Εφόρους - Αρχηγούς & Υπαρχηγούς Συστημάτων - Αρχηγούς & Υπαρχηγούς Τμημάτων - Μέλη Ε.Κ.Σ. - Μέλη Ε.Π.Π. ΚΟΙΝ. : - Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ/ΝΣΗ: 3 Ο χλμ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων.

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων. Οργανώσεις γονέων Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων 4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ` («Παιδείας, Πολιτισµού και Α- θλητισµού»), προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2006 Το παρόν πλαίσιο εργασίας κωδικοποιεί τις απλές και αντικειμενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/06/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Διαδικασία για τις εκλογές της 18ης/19ης Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3231 Έτος: 2004 ΦΕΚ: Α 45 20040211 Τέθηκε σε ισχύ: 11.02.2004 Ηµ.Υπογραφής: 11.02.2004 Τίτλος: Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ηράκλειο 08/10/2015 Αριθµ. Πρωτ. 326 / Φ.20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.E.I.) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ταχ/κή Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κώδικας Αρχαιρεσιών

Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κώδικας Αρχαιρεσιών Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Κώδικας Αρχαιρεσιών επτέμβριος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Σελίδα ΚΕΥΑΛΑΙΟ A. ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΛΙΑ... 1 Άρθρο 1 Εύρος εφαρμογής... 1 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ... 1 Άρθρο 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ

Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ Αριθμ. Πρωτ. 181 του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Α.Π.Θ. (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές,

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις , Σάββατο 8Π πρωινή μέχρι 5 μεσημβρινή, στην οδό Μενάνδρου

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις , Σάββατο 8Π πρωινή μέχρι 5 μεσημβρινή, στην οδό Μενάνδρου Σε συνέχεια των εγγράφων μας Φ.09/58/10-6-10, Φ09/71/13-7-10, σας γνωστοποιούμε ότι με την Φ09/94/2-9-10 απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος ορίσθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες υποδείξεις. Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως

Σύντομες υποδείξεις. Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως Kurzhinweise in griechischer Sprache GR Σύντομες υποδείξεις Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως Δεν υπάρχει ακόμη στην επιχείρηση συμβούλιο επιχειρήσεως, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ)

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) 1.2.5 Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) της 12ης Φεβρουαρίου 2004. (Επίσημη Εφημερίδα του Δήμου της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 Πρόκειται για δύο αυτοτελείς εκλογές, οι οποίες διεξάγονται ταυτόχρονα. Η εκλογή των Δημοτικών Αρχών,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/ τ. Α ) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/ τ. Α ) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2. ΑΛΙΜΟΣ 20/05/2015 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24/09/2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24/09/2012 ΑΔΑ: Β4ΘΤ4691ΩΓ-ΘΓΛ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 24/09/2012 Αριθμ. Πρωτ. Φ09/142 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ H ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Καλλιθέα, 05/10/2016 Αρ. Εγκυκλίου 1 ΠΡΟΣ: - Συντονιστές και Μέλη ΟΕΣ - Γραμματεία Οργανωτικού-Περιφερειακών Οργανώσεων ΚΟΙΝ. : - Γραφείο Προέδρου - Κ.Ο.Ε.Σ. - Γενικό Γραμματέα Κινήματος - Γενικό και Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Σ.Π.Μ.Ε.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Σ.Π.Μ.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Σ.Π.Μ.Ε.) Τα παρακάτω υπογράφοντα µέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του ΣΠΜΕ, συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Άρθρο 2, παρ. 1 Π.Δ. 372/92 ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2791

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2791 Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203 314-316/ Fax: 210 8226 105 76, Patissin Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 314-316/ Fax: (+30) 210 8226 105 E-mail: inftech@aueb.gr/ www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr Κτίριο: Γραμμ. Σχολής Θετικών Επιστημών

Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr Κτίριο: Γραμμ. Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γραμματεία Πληροφορίες: Μαρία Μηλώση Τηλ. : 2310 998410 Fax: 2310 998310 e-mail : info@csd.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Αριθ. πρωτ.: 32148 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μόνο για συνδικαλιστική χρήση

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μόνο για συνδικαλιστική χρήση ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 1999 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ Ι ΗΜΕΡΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 Μόνο για συνδικαλιστική χρήση Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 1. Καθαρογράφουμε τους οριστικούς καταλόγους με ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρχική ψήφιση: Δεκέμβριος 2004 Πρώτη Αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2005 Δεύτερη αναθεώρηση: Ιανουάριος 2016 Με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 17799 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ηράκλειο, 23 Μαίου 2014 Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα, διενεργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 1 Απόκτηση του εκλογικού δικαιώµατος 1. Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων,

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων, Εκλογικός νόμος ΝΟΜΟΣ 3231/2004 ΦΕΚ 45/Α/11.2.2004 με την την τροποποίηση 3636/2008 www.24grammata.com Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ. : 21810 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010

Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 55936/ΕΓΚ.26/29-9-10 : Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Οι δημοτικές και περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του συστήματος ταξινομικής ψήφου, κατά τη διαδικασία εκλογής των καθηγητών - εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι.

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του συστήματος ταξινομικής ψήφου, κατά τη διαδικασία εκλογής των καθηγητών - εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής 1. Αφιξη στο εκλογικό τμήμα και αναφορά-ενημέρωση αυτοπροσώπως ή δια τηλεγραφήματος των Εφόρου, Εισαγγελέα και Νομάρχη για την ανάληψη καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήματος των δημοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήματος των δημοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Niedersächsische Landeswahlleiterin Griechisch Πληροφορίες του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του εκλογικού συστήματος των δημοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ καθώς και Αντιπροσώπων της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών- Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2732 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γραμματεία ΑΡΙ ΣΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Μπακιρτζόγλου Π. Τηλ : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fax: Αρ. πρωτ Κτίριο : Διοίκησης, 3 ος ορ.

Fax: Αρ. πρωτ Κτίριο : Διοίκησης, 3 ος ορ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης Θεσσαλονίκη, 15.10.2015 Τηλ. : 2310991354 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα