Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Εισαγωγικά. Οργάνωση των παραδόσεων. 1 Εισαγωγή στη Verilog HDL. 28 Φεβρουαρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Εισαγωγικά. Οργάνωση των παραδόσεων. nkavv@uop.gr. 1 Εισαγωγή στη Verilog HDL. 28 Φεβρουαρίου 2012"

Transcript

1 Αντικείμενο του μαθήματος CST304: Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Εισαγωγή στη Verilog HDL Νικόλαος Καββαδίας 28 Φεβρουαρίου 2012 Επιμέρους στόχοι του μαθήματος Σχεδιασμός ψηφιακών κυκλωμάτων με τη γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog HDL (ή απλά Verilog) Παρουσίαση χαρακτηριστικών συνθέσιμων κυκλωμάτων που συναντώνται στη μοντέρνα ψηφιακή σχεδίαση Εργαστηριακή εξάσκηση στην περιγραφή και προσομοίωση ψηφιακών κυκλωμάτων Τρόπος βαθμολόγησης του μαθήματος Το μάθημα ϑα έχει γραπτή εξέταση, δύο πακέτα ασκήσεων και μία υποχρεωτική εργασία (σε ομάδες των 1-2 ατόμων) Εστω x ο βαθμός στη γραπτή εξέταση και y σε ασκήσεις/εργασία Τελικός βαθμός (0.0 G 10.0) G = x, αν x < 5.0 G = 0.7 x y, αν x 5.0 Ενημέρωση για ανακοινώσεις, διαλέξεις, ύλη, εργασίες: Οργάνωση των παραδόσεων Εισαγωγικά Ενδεικτική κατανομή των διαλέξεων 1 Εισαγωγή στη Verilog HDL 2 Μοντελοποίηση συνδυαστικών κυκλωμάτων 3 Μοντελοποίηση ακολουθιακών κυκλωμάτων 4 Προχωρημένα στοιχεία της Verilog HDL 5 Σύνταξη παραμετρικών περιγραφών και σχεδίαση μνημών 6 Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων 7 Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές 8 Κυκλώματα για προχωρημένους και στοιχεία λογικής σύνθεσης 9 Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές 10 Θέματα πρακτικής εξάσκησης Η Verilog αποτελεί μια γλώσσα καταγραφής δομής και περιγραφής λειτουργικής συμπεριφοράς ψηφιακών κυκλωμάτων/συστημάτων Δεν ϑα την αντιμετωπίσουμε ως άλλη μία γλώσσα διαδικαστικού προγραμματισμού Επιτρέπει τη μοντελοποίηση υλικού (hardware) Περιγραφή ψηφιακών κυκλωμάτων από το επίπεδο πύλης μέχρι το αλγοριθμικό επίπεδο Εφικτή η μοντελοποίηση κυκλωμάτων σε επίπεδο τρανζίστορ σε λειτουργία διακοπτών Αναπτύχθηκε ως βιομηχανική γλώσσα με βάση την ANSI C από τους Phil Moorby και Prabhu Goel της Gateway D.A. την περίοδο 1983/1984 Χρησιμοποιείται περισσότερο σε Βόρεια Αμερική, Ιαπωνία και γενικά στη βιομηχανία

2 Δυνατότητες και χαρακτηριστικά της Verilog Προκαθορισμένες λογικές πύλες στη Verilog (1) Επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών μεθοδολογιών σχεδιασμού Προσφέρει ανεξαρτησία από την εκάστοτε τεχνολογία υλοποίησης (standard cell VLSI, FPGA) Διευκολύνει την επικοινωνία σχεδίων μεταξύ συνεργαζόμενων ομάδων σχεδίασης Βοηθά στην καλύτερη διαχείριση του έργου της σχεδίασης Στη Verilog HDL μπορεί να περιγραφεί ένα μεγάλο εύρος ψηφιακών κυκλωμάτων Χαρακτηριστικά της είναι: Διαθέτει έμφυτους τύπους δεδομένων Τα μοντέλα υλικού σε Verilog είναι γενικά σύντομα σε έκταση και εύκολα κατανοητά Δεν διαθέτει αυστηρή τυποποίηση και χρειάζεται διεξοδική ανάλυση για την αποφυγή σφαλμάτων Για τη σύνταξη μοντέλων επιβεβαίωσης ορθής λειτουργίας, χρησιμοποιούνται κλήσεις σε ρουτίνες συστήματος a buf t(y, a) a b or t(y, a, b) a b and t(y, a, b) a b xor t(y, a, b) Προκαθορισμένες λογικές πύλες στη Verilog (2) Ενα τυπικό παράδειγμα: Πολυπλέκτης 2-σε-1 a not t(y, a) a b nand t(y, a, b) Το module (άρθρωμα) mux2_1 υλοποιεί έναν πολυπλέκτη 2-σε-1 για εισόδους των DW bit Σχεδιασμός παραμετρικού συνδυαστικού κυκλώματος σε επίπεδο RTL module mux2_1 (in0, in1, sel, mout); parameter DW = 8; input[dw -1:0] in0; input[dw -1:0] in1; input sel; output[dw -1:0] mout; reg[dw -1:0] mout; a b nor t(y, a, b) a b xnor t(y, a, b) or in0 or in1) case (sel) 1 b0: mout <= in0; default: mout <= in1; case module

3 Μεθοδολογίες μοντελοποίησης κυκλωμάτων στη Verilog Αναπαράσταση πυλών Η Verilog προσφέρεται για την περιγραφή κυκλωμάτων και σε χαμηλό αλλά και σε υψηλό επίπεδο αφαίρεσης Επίπεδα αφαίρεσης στην ψηφιακή σχεδίαση με Verilog Αλγοριθμικό επίπεδο ή επίπεδο συμπεριφοράς (behavioral/algorithmic level) Καταγράφεται ο επιθυμητός αλγόριθμος χωρίς ακριβή αντιστοίχιση με συγκεκριμένους πόρους υλικού Επίπεδο ροής δεδομένων (dataflow level) Καταγράφεται η ροή επεξεργασίας των δεδομένων εισόδου για την παραγωγή των δεδομένων εξόδου με ενδεχόμενη μεταβολή της κατάστασης του κυκλώματος Ονομάζεται και επίπεδο μεταφοράς καταχωρητή (RTL : Register-Tranfer Level) Επίπεδο πυλών (gate level) Υλοποίηση με πύλες και διασυνδέσεις μεταξύ των πυλών Επίπεδο διακοπτών (switch level) Υλοποίηση με τρανζίστορ τύπου NMOS, PMOS σε διακοπτική λειτουργία Μοντελοποίηση χαρακτηριστικών μιας πύλης Λειτουργικότητα Χρονική καθυστέρηση (διάδοσης) Είδη πυλών NAND, NOR, AND, OR, XOR, XNOR, BUF, NOT Τρισταθείς πύλες με επίτρεψη στο 0 ή στο 1: BUFIF0, BUFIF1, NOTIF0, NOTIF1 Οι πύλες δέχονται γενικά n εισόδους και παράγουν μία έξοδο Γενική μορφή της δήλωσης μίας πύλης Verilog gate -type #delay instance -name(out, in1, in2, in3,...); Η έννοια της χρονικής καθυστέρησης (delay) βασικών πυλών στη Verilog Η τετράτιμη λογική 0, 1, X, Z (1) Στη Verilog υπάρχουν τέσσερις ϑεμελιώδεις τρόποι για τη δήλωση χρονικών καθυστερήσεων σε λογικές πύλες (gate primitives) Μηδενική καθυστέρηση Καθυστέρηση διάδοσης (propagation delay) Καθυστέρηση ανόδου και καθόδου (rise/fall time delay) Ελάχιστη-τυπική-μέγιστη καθυστέρηση // Zero delay buf b1(a, b); // Delay of 3 time units buf #3 b2(c, d); // Rise = 4, Fall = 5 buf #(4,5) b3(e, f); // Min=3, Typ=4, Max=5 buf #(3:4:5) b4(g, h); Στη Verilog ένα bit μπορεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυκλώματος να λάβει μία από τις εξής τιμές 0: Λογικό μηδέν (forcing 0) 1: Λογικό ένα (forcing 1) Z: Κατάσταση υψηλής εμπέδησης (αντίστασης). Αντιστοιχεί στην έξοδο μιας τρισταθούς πύλης όταν αυτή δεν οδηγείται (high-impedance state) X: Άγνωστη τιμή. Μοντελοποιεί την περίπτωση στην οποία η προσομοίωση δεν καταλήγει σε κάποια τιμή (0, 1 ή Z) για κάποιο κόμβο του κυκλώματος (forcing unknown) Περιπτώσεις άγνωστης τιμής Αρχική κατάσταση καταχωρητή Οταν ένα καλώδιο (wire στη Verilog) οδηγείται από το 0 και το 1 ταυτόχρονα Εξοδος μίας πύλης της οποίας η είσοδος είναι Z

4 Η τετράτιμη λογική 0, 1, X, Z (2) Επίπεδα ισχύος ενός σήματος στη Verilog Πως λειτουργούν οι λογικοί τελεστές με την τετράτιμη λογική Παράδειγμα: Πύλη AND των 2 εισόδων AND 0 1 X Z X X X 0 X X X Z 0 X X X Τα επίπεδα ισχύος (strength levels) χρησιμοποιούνται για την επίλυση διαμαχών μεταξύ διαφορετικών οδηγών Εφαρμόζονται για τα λογικά επίπεδα 0 και 1 Strength level Type Degree supply Driving strongest strong Driving pull Driving large Driving weak Driving medium Storage small Storage highz High impedance weakest Παραδείγματα Διαμάχη strong1 - weak0 strong1 Διαμάχη strong1 - strong0 X ΑΡΘΡΩΜΑ (MODULE) Αντίτυπο ενός MODULE (1) Περιγράφει τον τρόπο διασύνδεσης με το περιβάλλον του (διεπαφή) καθώς και τη συμπεριφορά του κυκλώματος Δήλωση των ϑυρών εισόδου/εξόδου προς και από το κύκλωμα Δήλωση παραμέτρων με εμβέλεια στο άρθρωμα Σύνταξη ενός module: module <module-name> (<module-terminal-list>);... <module internals>... module Το αντίτυπο ενός module αποτελεί ένα τοπικό αντίγραφο ενός module Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές στην ίδια σχεδίαση Χρησιμοποιείται εντός άλλων module για την υλοποίηση μέρους της συμπεριφοράς τους Βασικό στοιχείο για την ιεραρχική σχεδίαση Παράδειγμα: Απαριθμητής ριπής κρατουμένου των 4-bit

5 Αντίτυπο ενός MODULE (2) Οι βασικοί τύποι σημάτων: Δικτυώματα (nets) και καταχωρητές (regs) Η διεπαφή του T flip-flop module T_FF (q, clock, reset); Χρήση του T flip-flop στον κώδικα του απαριθμητή module ripple_carry_counter(q, clk, reset); output [3:0] q; input clk, reset; T_FF tff0(q[0], clk, reset); T_FF tff1(q[1], q[0], reset); T_FF tff2(q[2], q[1], reset); T_FF tff3(q[3], q[2], reset); module Δικτυώματα Αναπαριστούν διασυνδέσεις μεταξύ αντικειμένων όπως οι ϑύρες εισόδου και εξόδου σε αντίτυπα κυκλωμάτων Δεν διατηρούν (δεν αποθηκεύουν) την τιμή τους Λαμβάνουν την τιμή τους από κάποιον οδηγό (π.χ. από την έξοδο κάποιας πύλης) Η συντρέχουσα ανάθεση τιμής γίνεται με δήλωση assign Δημιουργία συνδυαστικής λογικής Καταχωρητές Αναπαριστούν αποθήκευση δεδομένων Διασυνδέονται σε εισόδους ενός αντιτύπου κυκλώματος Δηλώνονται ως έξοδοι στην περιγραφή ενός κυκλώματος Διατηρούν την τιμή τους μέχρι αυτή να λάβει νέα ανάθεση σε ένα ειδικό μπλοκ λογικής ή always Μοντελοποίηση μανδαλωτών, καταχωρητών κ.λ.π. Δημιουργία συνδυαστικής και ακολουθιακής λογικής Περισσότερα για τα δικτυώματα Περισσότερα για τους καταχωρητές Δηλώνονται κυρίως με τη λέξη-κλειδί wire Αρχική τιμή τους είναι η Z εκτός από το τρισταθές δικτύωμα trireg για το οποίο είναι η X Ενα δικτύωμα που δεν οδηγείται παίρνει την τιμή Z Παραδείγματα wire a; wire b, c; wire d = 1 b0; // Declaration of wire a // Declaration of two wires: b, c // Declaration of wire d with // value of 0 Η Verilog διαθέτει πλήθος τύπων δικτυωμάτων όπως είναι τα wire, wand, wor, tri, triand, trior, trireg Σχεδόν πάντα, ϑα χρησιμοποιούμε μόνο τον τύπο wire Δηλώνονται με τη λέξη-κλειδί reg Οι καταχωρητές διατηρούν την τιμή τους μέχρις ότου γίνει κάποια άλλη ανάθεση τιμής σε αυτούς Δεν έχουν άμεση φυσική σημασία: στη Verilog, ένας καταχωρητής (reg) δηλώνει απλώς μία ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ η οποία μπορεί να συγκρατήσει την τιμή της Ενας reg δεν χρειάζεται απαραίτητα κάποιον οδηγό Δεν χρειάζονται εξ ορισμού σήμα ρολογιού όπως οι φυσικοί καταχωρητές Η αρχική τιμή τους είναι η X Παραδείγματα reg reset; // Declaration of variable reset // The "" block reset = 1 b1; // Initialize reset to 1 #100 reset = 1 b0; // After 100 t.u., reset is deasserted.

6 Διανύσματα Αριθμητικοί τύποι δεδομένων: integer και real Τα δικτυώματα και οι καταχωρητές μπορούν να δηλωθούν ως διανύσματα, με εύρος ψηφίων μεγαλύτερο του 1 bit Δηλώνονται με έναν από τους δύο εξής τρόπους: {wire reg} [LOW:HIGH] <net-name>; {wire reg} [HIGH:LOW] <net-name>; Το προκαθορισμένο εύρος ενός wire ή reg είναι 1 bit Το αριστερό όριο του εύρους bit ϑεωρείται ως το MSB (Most Significant Bit) του διανύσματος wire a; wire [7:0] bus; wire [31:0] busa, busb, busc; reg clock; reg [0:40] virtual_addr; Αναφορά σε τμήμα ενός διανύσματος busa[7] bus[2:0] bus[0:2] virtual_addr [0:1] // bit #7 of vector busa // Three least significant bits of bus // ILLEGAL! // The two MSBs of vector virtual_addr Τύπος integer Τύπος για τη δήλωση προσημασμένων ακέραιων αριθμών Για τα περισσότερα συστήματα το μήκος του integer καθορίζεται στα 32 bits integer counter; counter = -1; Τύπος real Αριθμοί κινητής υποδιαστολής με αρχική τιμή το 0.0 Χρήση δεκαδικής (decimal) ή επιστημονικής σημειογραφίας (scientific notation) Αν ανατεθούν σε integer γίνεται στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο real delta; delta = 10e4; delta = 3.14; Τύποι φυσικών μεγεθών στη Verilog και σημαντικές παρατηρήσεις Συμβολοσειρές (strings) Η Verilog υποστηρίζει τον τύπο time για την παρακολούθηση του χρόνου προσομοίωσης Το εύρος μιας μεταβλητής time πρέπει να είναι τουλάχιστον 64 bits Η διεργασία συστήματος $time χρησιμοποιείται για τη λήψη του τρέχοντος χρόνου προσομοίωσης time save_sim_time; // Define a time variable save_sim_time = $time; // Save the current simulation $time Χρήσιμες παρατηρήσεις Επιτρέπεται η δήλωση πινάκων για τους τύπους reg, integer, time αλλά όχι για real Δεν επιτρέπονται πολυδιάστατοι πίνακες (Verilog-1995) integer count [0:7]; // Array of 8 count variables reg bool [0:31]; // Array of 32 1-bit boolean register variables reg[4:0] port_id [0:7]; // Array of 8 port IDs, each one is 5 bits wide Μια συμβολοσειρά αποτελείται από χαρακτήρες οι οποίοι εσωκλείονται σε διπλά εισαγωγικά (double quotation mark) Οι συμβολοσειρές αποθηκεύονται σε μεταβλητές reg Κάθε χαρακτήρας χρειάζεται 8 bit ή αλλιώς 1 byte Αν ανατεθεί ένα string σε μία reg με μεγαλύτερο διαθέσιμο εύρος, οι κενές ϑέσεις συμπληρώνονται με μηδενικά // A variable that is 19 bytes wide reg [8*19:1] string_value; // String is stored in the variable string_value = "Hello Verilog world";

7 Ειδικοί χαρακτήρες Διεργασίες του συστήματος (system tasks) Χρησιμοποιούνται ειδικοί χαρακτήρες όπως νέας σειράς (newline), στηλογνώμονα (tab) κυρίως για την εκτύπωση αποτελεσμάτων από προσομοίωση ενός μοντέλου στην κονσόλα του χρήστη Escaped characters Απεικονιζόμενοι χαρακτήρες \n newline \t tab %% % \\ \ \" " \ooo Χαρακτήρας ASCII με την οκταδική διεύθυνση ooo Η Verilog παρέχει ορισμένες τυποποιημένες διεργασίες συστήματος τις οποίες ο χρήστης μπορεί να καλέσει στον κώδικά του για την εκτέλεση χρήσιμων διαδικασιών Οι διεργασίες συστήματος χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση αποτελεσμάτων, την παρακολούθηση εσωτερικών κόμβων σε ένα κύκλωμα και για την έναρξη και παύση της προσομοίωσης Απεικόνιση πληροφορίας Με την $display (παραπλήσια με την printf της C) $display (p1, p2, p3,..., pn); Τα p1-pn είναι συμβολοσειρές, μεταβλητές ή εκφράσεις Η $display εισάγει χαρακτήρα νέας γραμμής στο τέλος Παραδείγματα χρήσης της $display Η διεργασία $monitor // Display the string in quotes $display("hello Verilog World"); -- Hello Verilog World // Display value of current simulation time 230 $display($time); // Display value of 32-bit virtual address 1fe0001c and time 200 reg [0:31] virtual_addr; $display("at time %d virtual address is %h", $time, virtual_addr); -- At time 200 virtual address is 1fe0001c // Display value of port_id 5 in binary reg [4:0] port_id; reg [0:3] bus; $display("the value of port ID %b is %b", port_id, bus); -- The value of port ID is 10xx // Display the hierarchical name of instance p1 under the // top -level module (top) $display("this string is displayed from %m level of hierarchy."); -- This string is displayed from top.p1 level of hierarchy. Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των μεταβολών της τιμής σε ένα σήμα Εχει διαμόρφωση παρόμοια με την $display Καλείται μόνο μία φορά για κάθε σήμα και ανά πάσα στιγμή μόνο η τελευταία δηλωμένη $monitor είναι ενεργή Παράδειγμα $monitor($time, "Value of signals clock = %b, reset = %b", clock, reset); -- Example output: -- 0 Value of signals clock = 0, reset = Value of signals clock = 1, reset = Value of signals clock = 0, reset = 0

8 Οι διεργασίες $stop και $finish Ο πλήρης αθροιστής δυαδικού ψηφίου: Προδιαγραφές Η διεργασία $stop παύει (προσωρινά) την προσομοίωση Η διεργασία $finish τερματίζει την προσομοίωση Παραδείγματα clock = 0; reset = 1; #100 $stop; // Susp the simulation at time = 100 #900 $finish; // Terminate the simulation at time = 1000 Η διεπαφή του πλήρους αθροιστή (full-adder) Ο πίνακας αληθείας του full-adder a b cin s cout Υπολογισμός του ψηφίου s Υπολογισμός του ψηφίου cout Ο πλήρης αθροιστής δυαδικού ψηφίου: Υλοποίηση σε Verilog timescale 1 ns / 1 ns module full_adder (a, b, cin, s, cout); input a; input b; input cin; output s; output cout; wire ab, bc, ac; xor or and and and module xor1(s, a, b, cin); or1(cout, ab, bc, ac); and1(ab, a, b); and2(bc, b, cin); and3(ac, a, cin); Αρχείο ελέγχου/επαλήθευσης (testbench) για τον πλήρη αθροιστή timescale 1 ns / 1 ns module main; reg a1, b1, cin1; reg[2:0] inputs; wire s1, cout1; integer idx; full_adder test(.a(a1),.b(b1),.cin(cin1),.s(s1),.cout(cout1)); for (idx = 0; idx <= 7; idx = idx + 1) inputs = idx; a1 = inputs[2]; b1 = inputs[1]; cin1 = inputs[0]; #10 // 10 time -unit delay // Display results after 10 time units $display("%t: a=%b, b=%b, cin=%b, s=%b, cout=%b", $time, a1, b1, cin1, s1, cout1); module // main

9 Αποτελέσματα από την προσομοίωση του πλήρους αθροιστή 10: a=0, b=0, ci=0, s=0, co=0 20: a=0, b=0, ci=1, s=1, co=0 30: a=0, b=1, ci=0, s=1, co=0 40: a=0, b=1, ci=1, s=0, co=1 50: a=1, b=0, ci=0, s=1, co=0 60: a=1, b=0, ci=1, s=0, co=1 70: a=1, b=1, ci=0, s=0, co=1 80: a=1, b=1, ci=1, s=1, co=1

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Υποδειγματική εργασία Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 19 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παρουσίαση υποδειγματικής εργασίας Γενικός οδηγός και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης

Σκιαγράφηση της διάλεξης Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Προχωρημένα στοιχεία της VHDL Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr 31 Μαρτίου 2009 Προχωρημένα στοιχεία της VHDL Τύποι και υποτύποι προκαθορισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 26 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Μη προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Υλοποίηση με

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή MU0. nkavv@uop.gr. Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. Γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή MU0. nkavv@uop.gr. Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές Ρεαλιστικό παράδειγμα: ο επεξεργαστής MU0 (MicroProcessor

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η φυσική σχεδίαση των FPGA Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 12 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Εισαγωγή στις επαναδιαμορφώσιμες αρχιτεκτονικές Τοπολογίες διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης. 10 Νοεμβρίου 2010. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης. 10 Νοεμβρίου 2010. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ Μεταγλωττιστές ΙΙ Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 10 Νοεμβρίου 2010 Η έννοια της ενδιάμεσης αναπαράστασης Ενδιάμεση αναπαράσταση (IR: intermediate representation): απλοποιημένη,

Διαβάστε περισσότερα

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού Γ. Κατσούλης* Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε. Διευθ. Κουρμούλη 2, 11145, Αθήνα Α. Μοσχόπουλος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού

Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΤΤΑ) (FORMAL TECHNICAL REVIEWS) Η ΤΤΑ είναι μια δραστηριότητα εξασφάλισης της ποιότητας του λογισμικού που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ Μεταγλωττιστές ΙΙ Ανασκόπηση του μαθήματος και ϑέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 26 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παραλειπόμενα Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών όρασης μηχανών για εφαρμογές αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Λεωνίδας Κωτούλας Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση 5 Δικτύων ISPs σε Ελλάδα

Σύγκριση 5 Δικτύων ISPs σε Ελλάδα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητές: Α.Α. Οικονομίδης & Α. Πομπόρτσης University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μόνο βασικά στοιχεία σχετιζόμενα με την πυρκαγιά στο εσωτερικό ενός κτιρίου (ενδο οικιακή), κύρια πηγή των οποίων αποτέλεσε η έκδοση Εργ. Ω.Σ./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Management Ερώτημα Στα πλαίσια του Επιστημονικού Management και των βασικών κανόνων της Διοικητικής ολοένα αυξανόμενος αριθμός Δημοσίων Υπηρεσιών κατασκευάζει και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια μετά την καταστροφή

Βοήθεια μετά την καταστροφή Βοήθεια μετά την καταστροφή Οδηγός αιτούντος για το πρόγραμμα πληγέντων ατόμων και νοικοκυριών FEMA 545 / Ιούλιος 2008 Applicant s Guide to the Individuals & Households Program Greek 7/08 www.fema.gov

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Εξεταζόμενα Γνωστικά Αντικείμενα

Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Εξεταζόμενα Γνωστικά Αντικείμενα Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Εξεταζόμενα Γνωστικά Αντικείμενα 1. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βουλγαρίδου Μαρία (Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Eκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής) Ο Αυτισμός είναι μια διάχυτη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης του ατόμου. Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Γ. Ι. Πισσάκας Π. Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η θεραπευτική μέθοδος της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής (stereotactic radiosurgery, SRS), υλοποιεί στο μέγιστο την

Διαβάστε περισσότερα