Αυτόµατο Κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε Συµπλέκτη Ασφάλισης του Μετατροπέα και Οβερντράιβ, Αutomatic 4 speed Τransmission with Lockup and Οverdrive A4LD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτόµατο Κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε Συµπλέκτη Ασφάλισης του Μετατροπέα και Οβερντράιβ, Αutomatic 4 speed Τransmission with Lockup and Οverdrive A4LD"

Transcript

1 A4LD A4LDE Αutomatic 4 speed Τransmission with Lockup and Οverdrive Automatic 4 speed Τransmission with Lockup and overdrive, Electronically Controlled Αυτόµατο Κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε Συµπλέκτη Ασφάλισης του Μετατροπέα και Οβερντράιβ. Αυτόµατο Κιβώτιο 4 ταχυτήτων µε Συµπλέκτη Ασφάλισης του Μετατροπέα και Οβερντράιβ, Ηλεκτρονικά Ελεγχόµενο. A/C Air Conditioning Σύστηµα Κλιµατισµού. AAT* Ambient Air Temperature Θερµοκρασία Αέρα Περιβάλλοντος. ABS* Anti Lock braking System, Anti Blockier System, Anti Blocking System Σύστηµα Αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών. ACC Air Conditioning Clutch Συµπλέκτης Συµπιεστή του Κλιµατιστικού. ACP* Audio Communication Protocol Πρωτόκολλο Επικοινωνίας Μονάδας Ήχου. ACR* Air Conditioning Relay Ρελέ Κλιµατιστικού. ACS* Air Conditioning Switch ιακόπτης Κλιµατιστικού. ADAC* Allgemeiner Deutscher Automobil Club AIR Secondary Air Injection ευτερογενής Ψεκασµός Αέρα. ALFB CLFD* (Cancellation of Load Dependent Start of Fuel Delivery) ιακοπή του Εξαρτώµενου από το Φορτίο Χρονισµού Ψεκασµού. AFC Air Flow Control Μετρητής (Μάζας) Αέρα στην Εισαγωγή. ALDL Assembly Line Diagnostic Link Σύνδεσµος (Φίσα) ιαγνωστικής Θύρας ή Γραµµή σύνδεσης ιαγνωστικής Θύρας. AMR* Anisotrop Magneto Resistiv Ανισότροπη Μαγνητική Αντίσταση. AP Accelerator Pedal Πεντάλ του Γκαζιού. APP* Accelerator Pedal Position Θέση Πεντάλ Γκαζιού. ARS* ASIC* Advanced Restraint System Application Specific Integrated Circuit Προηγµένο Σύστηµα Προστασίας (Συγκράτησης). Ολοκληρωµένο Κύκλωµα Συγκεκριµένων Εφαρµογών. ATC* Automatic Temperature Control Αυτόµατος Έλεγχος Θερµοκρασίας. BARO Barometric Pressure Βαροµετρική Πίεση. BJB Battery Junction Box Κουτί ιακλάδωσης της Μπαταρίας. BOB* Breakout Box Κιβώτιο ιακλάδωσης Επαφών. BOO* Brake On/Off ιακόπτης Πεντάλ των Φρένων. BPP Brake Pedal Position Θέση του Πεντάλ του Φρένου. BTCS* Brake Traction Control System Σύστηµα Ελέγχου Πρόσφυσης µε τα Φρένα. B CAN* Controller Area Network ίκτυο Περιοχής Ελεγκτή ή ίκτυο Περιοχής Μονάδων Ελέγχου ή Σειριακό Πρωτόκολλο Επικοινωνίας.

2 C CARB CASS* CC California Air Resources Board Compressor Anti Slugging Strategy Coast Clutch Ανακοινώσεις ( ιατάγµατα) της Πολιτείας της Καλιφόρνια Για τον Αέρα (Περιβάλλον). Στρατηγική Προστασίας του Συµπιεστή (Κοµπρεσέρ). Συµπλέκτης Παράλληλης Πέδησης από τον Κινητήρα. CCM* Central Control Module Ηλεκτρονική Μονάδα Κεντρικού Ελέγχου. CCS Coast Clutch Solenoid Ηλεκτροµαγνητική Βαλβίδα Συµπλέκτη Παράλληλης Πέδησης από τον Κινητήρα. CD* Compact Disc ίσκος CD (Ψηφιακός ίσκος) CD4E* CD4E 4 speed, Electronically controlled Automatic Transmission Vehicle class CD, 4 speed, Electronically controlled 4τάχυτο, Ηλεκτρονικά Ελεγχόµενο Αυτόµατο Κιβώτιο Ταχυτήτων CD4E. Κατηγορία Οχήµατος CD, 4 ταχύτητες Ηλεκτρονικά Ρυθµιζόµενες. CEB* Central Electric Box Κεντρικό Κουτί ιακλάδωσης (Ασφαλειοθήκη). CFC* Chlorinated Fluorocarbon Χλωροφθοράνθρακες. CFI Central Fuel Injection Σύστηµα Κεντρικού Ψεκασµού. CFI Continuous Fuel Injection Σύστηµα Συνεχούς Ψεκασµού. CFR* Cooling Fan Relay Ρελέ του Μοτέρ του Ανεµιστήρα. CHT* Cylinder Head Temperature Θερµοκρασία Κυλινδροκεφαλής. CJB* Central Junction Box Κεντρικό Κουτί ιακλάδωσης (Ασφαλειοθήκη). CKP (CPS) CLFD (ALFB) Crankshaft Position Cancellation of Load Dependent Start of Fuel Delivery Θέση Στροφαλοφόρου. ιακοπή του Εξαρτώµενου από το Φορτίο Χρονισµού Ψεκασµού. CMP Camshaft Position Θέση Εκκεντροφόρου. CO* Carbon Monoxide Μονοξείδιο του Άνθρακα. CO 2 Carbon Dioxide ιοξείδιο του Άνθρακα. COP* Coil On Plug Σύστηµα Ανάφλεξης µε Πολλαπλασιαστές Απευθείας Τοποθετηµένους σε κάθε Μπουζί. CPP Clutch Pedal Position Θέση Πεντάλ Συµπλέκτη. CPU* Communication Processing Unit Μονάδα Επεξεργασίας Επικοινωνιών. CSM* Central Security Module Κεντρική Ηλεκτρονική Μονάδα Αντικλεπτικού Συστήµατος. CTM Central Timer Module Ηλεκτρονική Μονάδα Κεντρικού Χρονοδιακόπτη. CTX* CVH* Continuously Variable Transaxle Compound Valve Angle Hemispherical Chamber Κιβώτιο Ταχυτήτων Συνεχούς Μεταβαλλόµενης Σχέσης. Κινητήρας µε Σύνθετη Γωνία Βαλβίδων και Κυλινδροκεφαλή µε Ηµισφαιρικούς Θαλάµους

3 Καύσης. CVT* Current to Vacuum Transducer Ηλεκτροπνευµατική Βαλβίδα Κενού. DATC* Dual Automatic Temperature Control ιπλός Αυτόµατος Έλεγχος Θερµοκρασίας. DC* Direct Current Συνεχές Ρεύµα DC Driving Cycle Κύκλος Οδήγησης. DDM* Driver s Door Module Ηλεκτρονική Μονάδα της Πόρτας του Οδηγού. DI* Direct Injection Άµεσος Ψεκασµός. DLC Data Link Connector Φίσα Συνδέσµου εδοµένων. DOHC Double Overhead Camshaft ιπλός Εκκεντροφόρος Επικεφαλής. D DPFE* DPFE* Differential Pressure Feedback EGR System Differential Pressure Feedback EGR Sensor ιαφορική Πίεση Συστήµατος Επανακυκλοφορίας Καυσαερίων (Σήµα ιαφορικής Πίεσης του EGR). Αισθητήρας ιαφορικής Πίεσης Συστήµατος Επανακυκλοφορίας Καυσαερίων (Σήµα ιαφορικής Πίεσης του EGR). DSM* Driver Seat Module Ηλεκτρονική Μονάδα Καθίσµατος του Οδηγού. DSM* Diesel Smart Module Ηλεκτρονική Μονάδα Τηλεχειριζόµενου Συστήµατος Ακινητοποίησης. DTC Diagnosis Trouble Code ιαγνωστικός Κωδικός Βλάβης. EATC* Electronic Automatic Temperature Control E Ηλεκτρονικός Αυτόµατος Έλεγχος Θερµοκρασίας. EBA* Emergency Brake Assist Υποβοήθηση Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης. EBD* Electronic Brake Force Distribution Ηλεκτρονικός Κατανεµητής Ισχύος Πέδησης. ECT Engine Coolant Temperature Αισθητήρας Θερµοκρασίας Ψυκτικού του Κινητήρα. ECU Electronic Control Unit Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου. ECM Electronic Control Module Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου. EDC* EDIS* EEC* EEC IV* Electronic Diesel Control Electronic Distributorless Ignition System Electronic Engine Control Electronic Engine Control, System IV Ηλεκτρονικός Έλεγχος Πετρελαιοκινητήρα (Πετρελαίου). Ηλεκτρονικό Σύστηµα Ανάφλεξης Χωρίς ιανοµέα. Ηλεκτρονικός Έλεγχος Κινητήρα (Σύστηµα Ηλεκτρονικής ιαχείρισης Κινητήρα) ή Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου Κινητήρα. Ηλεκτρονικός Έλεγχος Κινητήρα Σύστηµα IV. (Σύστηµα Ηλεκτρονικού Ελέγχου ιαχείρισης Κινητήρα 4 ης Γενιάς). EEC V* Electronic Engine Control, System V Ηλεκτρονικός Έλεγχος Κινητήρα Σύστηµα V.

4 EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory (Σύστηµα Ηλεκτρονικού Ελέγχου ιαχείρισης Κινητήρα 5 ης Γενιάς). Μνήµη µε υνατότητα Ηλεκτρικού/νικού Προγραµµατισµού και ιαγραφής εδοµένων Μόνο για Ανάγνωση. EFI Electronic Fuel Injection Ηλεκτρονικά Ελεγχόµενος Ψεκασµός καυσίµου. EGR Exhaust Gas Recirculation Επανακυκλοφορία Καυσαερίων. EHPAS* Electro Hydraulic Power Assisted Steering E Ηλεκτρονικά Ελεγχόµενο Υδραυλικό Σύστηµα ιεύθυνσης. EI Electronic Ignition Ηλεκτρονική Ανάφλεξη. EMR EOBD* Electronic Module Retard European On Board Diagnosis Ηλεκτρονική Μονάδα Καθυστέρησης του Σηµείου Ανάφλεξης. Λειτουργία Αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου για την Ευρώπη. EP Exhaust Pressure Πίεση Εξαγωγής. EPA Environmental Protection Agency Γραφείο (Οργανισµός) Προστασίας Περιβάλλοντος. EPC Electronic Pressure Control Ηλεκτρονικός Έλεγχος της Πίεσης. ESC Electronic Spark Control Ηλεκτρονικά Ελεγχόµενη Ανάφλεξη ή Ηλεκτρονικά Ελεγχόµενος Σπινθήρας. ESP Electronic Stability Program Ηλεκτρονικό Πρόγραµµα Ελέγχου Ευστάθειας. ESSC EST Electronic Synchrony Shift Control Electronic Spark Timing Ηλεκτρονικός Έλεγχος Σύγχρονης Αλλαγής Ταχυτήτων. Ηλεκτρονικά Ελεγχόµενος Χρονισµός Σπινθήρα (Ανάφλεξης). EU* European Union Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). EVAP Evaporative Emission Εκποµπές Αναθυµιάσεων. FC Fan Control Έλεγχος του Ανεµιστήρα. FCKW Fluorchlorkohlenwasserstoff (CFC) Χλωροφθοράνθρακες. F FDS* FEAD* FITS* Ford Diagnosis System Front End Accessory Drive belt Fuel Injection Timing Solenoid Σύστηµα ιαγνωστικού Ελέγχου της Ford ή ιαγνωστικό Σύστηµα της Ford. Ιµάντας Κίνησης Παρελκοµένων Κινητήρα στο Μπροστινό Άκρο του Στροφαλοφόρου. Ηλεκτροµαγνητική Βαλβίδα Χρονισµού Καυσίµου. FLI Fuel Level Indicator Αισθητήρας Στάθµης Καυσίµου. FLVR* Fuel Lever Position Sensor Αισθητήρας Θέσης Μοχλού Καυσίµου. FMEM* Failure Mode Effects Management ιαχείριση Συνεπειών Βλαβών.

5 FP Fuel Pump Αντλία Καυσίµου. FSC* Fail Safe Cooling Ψύξη Έκτακτης Ανάγκης. FT Fuel Trim FTS* Fuel Temperature Sensor Αισθητήρας Θερµοκρασίας Καυσίµου. FVS* Ford Variable Scroll G Συµπιεστής Βιδωτού Τύπου µε Μεταβλητή Απόδοση GEM* Generic Electronic Module Γενικευµένη Ηλεκτρονική Μονάδα. GND Ground Γείωση. GPS* Global Positioning System Παγκόσµιο Σύστηµα Εντοπισµού. HC* Hydrocarbons Υδρογονάνθρακες. HCS* High Compression Swirl Υψηλής Συµπίεσης Στροβιλισµός. HCU* Hydraulic Control Unit Μονάδα Υδραυλικού Ελέγχου. HEC* Hybrid Electronic Cluster Υβριδικός Ηλεκτρονικός Πίνακας Οργάνων. HEC* Hybrid Electronic Instrument Cluster Υβριδικός Ηλεκτρονικός Πίνακας Οργάνων. HEI High Energy Ignition Υψηλής Ενέργειας Ανάφλεξη. HFAN* Cooling Fan High Speed Ανεµιστήρας Ψύξης (Υψηλή Ταχύτητα) HO2S (HEGO) Heated Oxygen Sensor H I Θερµαινόµενος Αισθητήρας Οξυγόνου. IAC Idle Air Control Έλεγχος της Ροής του Αέρα στο Ρελαντί. IAT Intake Air Temperature Θερµοκρασία Αέρα Εισαγωγής. ICM Ignition Control Module Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου Ανάφλεξης. IFS Inertia Fuel Shut off Αδρανειακός ιακόπτης Παροχής Καυσίµου. IMRC* Intake Manifold Runner Control Σύστηµα Ελέγχου των Αγωγών Ροής στην Πολλαπλή Εισαγωγής. INJ* Injector Εγχυτήρας Ψεκασµού (Μπέκ Ψεκασµού). IPW* Injector Pulse Width Εύρος Παλµού Ψεκασµού. IPWA Injector Pulse Width Εύρος Παλµού Ψεκασµού. ISM* Interactive Service Mode ιαλογικός Τρόπος Λειτουργίας Σέρβις. ISO* International Standards Organisation ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης. KAM* Keep Alive Memory Ενεργή Μνήµη. KS* Knock Sensor Αισθητήρας για Πειράκια. K

6 KSB* Cold Start Accelerator Υποβοηθητής Εκκίνησης Κρύου Κινητήρα. LAV* Load Apportioning Valve Κατανεµητής Πίεσης (Φορτίου). LED* Light Emitting Diode ίοδος Φωτοεκποµπής. LFAN* Cooling Fan Low Speed Ανεµιστήρας Ψύξης (Χαµηλή Ταχύτητα). L LFB* LFC* Load dependent Start of Fuel Delivery Lamp Fault Code Εξαρτώµενος από το Φορτίο Χρονισµός Ψεκασµού. Κωδικός Βλάβης που Εκπέµπεται Μέσω Προειδοποιητικής Λυχνίας. LHD* Left hand Drive Αριστεροτίµονο Όχηµα. LOS* Limited Operation Strategy Κατάσταση Λειτουργίας Ανάγκης. M MAF Mass Air Flow Μάζα Εισερχόµενου Αέρα. MAP Manifold Absolute Pressure Απόλυτη Πίεση Πολλαπλής Εισαγωγής. MAT Manifold Air Temperature Θερµοκρασία Αέρα στην Πολλαπλή Εισαγωγής. MFI Multiport Fuel Injection Ψεκασµός Καυσίµου Πολλαπλών Σηµείων. MFG Manufacturer Κατασκευαστής. MIL Malfunction Indicator Lamp Ενδεικτική Λυχνία υσλειτουργίας. MLPS MLUS MTX* Manual Lever Position Sensor Modulated Lock Up Clutch Solenoid Manual Transaxle Αισθητήρας Θέσης του Μοχλού Μηχανικής Επιλογής. ιαµορφωµένη Ηλεκτροµαγνητική Βαλβίδα του Συµπλέκτη Ασφάλισης του Μετατροπέα. Εγκάρσια Τοποθετηµένο Μηχανικό Κιβώτιο Ταχυτήτων. MY* Model Year Έτος Μοντέλου. NGSC* Next Generation Speed Control N Σύστηµα Ελέγχου Ταχύτητας Ταξιδιού Νέας Γενιάς. NTC* Negative Temperature Coefficient Αρνητικός Συντελεστής Θερµοκρασίας. NLS* Needle Lift Sensor Αισθητήρας Ανύψωσης Βελόνας. NOx* Nitrogen Oxides Οξείδια του Αζώτου. NVH Noise Vibration and Harshness Θόρυβος, Κραδασµοί και Τραχύτητα. O 2 Oxygen Οξυγόνο. O OASIS* On line Automotive Service Information System Σύστηµα Άµεσης Επικοινωνίας για Παροχή Πληροφοριών Σχετικών µε το Σέρβις των Οχηµάτων.

7 O/D Overdrive Οβερντράιβ. OBD OBD II OBD 2 OCIL On Board Diagnosis On Board Diagnosis Overdrive Cancel Indicator Light ιαγνωστικός Έλεγχος επί του Οχήµατος. (Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης). ιαγνωστικός Έλεγχος επί του Οχήµατος (Αναβαθµισµένη Έκδοση για όλα τα αυτοκίνητα εντός της Ε.Ε. µετά το 2000).. Ενδεικτικό Λυχνία (Φωτάκι) Αναστολής του Οβερντράιβ. OCS Overdrive Cansel Switch ιακόπτης Αναστολής του Οβερντράιβ. OHV* Over Head Valves Βαλβίδες Επικεφαλής. OT Oberer Totpunkt Άνω Νεκρό Σηµείο P PAG* Polyalkylglykol Πολυαλκυλενογλυκόλη. PATS* Passive Anti Theft System Παθητικό Αντικλεπτικό Σύστηµα. PCM Powertrain Control Module Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου Κινητήρα. PCR* Pressure Conscious Regulator Βαλβίδα Μείωσης της πίεσης Φρένων. PCRV* Pressure Conscious Regulating Valve Βαλβίδα Ανίχνευσης / Ανακούφισης της Πίεσης. PCU* Pump Control Unit (Ηλεκτρονική) Μονάδα Ελέγχου Αντλίας. PCV PDM* Positive Crankcase Ventilation Passenger s Door Module (Βαλβίδα) Θετικός/υ Εξαερισµός/υ Στροφαλοθαλάµου. Ηλεκτρονική Μονάδα της Πόρτας του Συνοδηγού. PDU* Portable Diagnosis Unit Φορητή ιαγνωστική Μονάδα. PID* Parameter Identification Αναγνώριση Παραµέτρων ή Κωδικός Παραµέτρου. PIP Profile Ignition Pick up Αισθητήρας Ανάφλεξης. PNP Park/Neutral Position Θέση Στάθµευσης/Νεκράς. PR Proprietary Readings Αποκλειστικότητα Ανάγνωσης. PSP Power Steering Pressure Πίεση Υδραυλικού Τιµονιού ή Πίεση Τιµονιού µε Υδραυλική Υποβοήθηση. PTC Positive Temperature Coefficient Θετικός Συντελεστής Θερµοκρασίας. PTC PTE* PTEC* Pending Trouble Code Pent roof high Torque low Emmission Power Electronic Control Module Κωδικός Βλάβης σε Εκκρεµότητα ή Κωδικός Βλάβης σε Αναµονή. Θάλαµος Καύσης Κυρτού Σχήµατος, Υψηλή Ροπή, Χαµηλές Εκποµπές Καυσαερίων. Μονάδα Ηλεκτρονικού Ελέγχου του Συστήµατος Μετάδοσης της Κίνησης. PTU* Portable Test Unit Φορητή Μονάδα Ελέγχου. PVC Polyvinyl Chloride Χλωριούχο Πολυβινύλιο.

8 PWM Pulse Width Modulation ιαµόρφωση Εύρους Παλµού. RAC* Royal Automotive Club Οδική Βοήθεια. RBC* Rotary Blade Coupling Συνεκτική Σύζευξη. R RCM* Restraint Control Module Ηλεκτρονική Μονάδα Συµπληρωµατικού Συστήµατος Προστασίας. RDS* Radio Data System Σύστηµα Ραδιοφωνικών εδοµένων. RHD* Right Hand Drive εξιοτίµονο Όχηµα. RKE* Remote Keyless Entry Τηλεχειριζόµενη Είσοδος Χωρίς Κλειδί. ROM Read Only Memory Μνήµη Μόνο για Ανάγνωση. RON* Research Octane Number Αριθµός Οκτανίων Βενζίνης. RPM Στροφές Κινητήρα. RSS* Reverse Sensing System Σύστηµα Στάθµευσης µε Ηχητικό Σήµα. SAE* Society of Automotive Engineers Ένωση Μηχανικών Αυτοκινήτων. SATC* Semi Automatic Temperature Control Ηµιαυτόµατος Έλεγχος Θερµοκρασίας. SCL* Serial Connector Link Φίσα Σειριακής Σύνδεσης / Επικοινωνίας. S SCP* SFI SFTC Standard Corporate Protocol Sequential Multiport Fuel Injection Spark Fuel Traction Control Πρότυπο Πρωτόκολλο Συνεργασίας. (Πρότυπο Εταιρικό Πρωτόκολλο). ιαδοχικός Ψεκασµός Καυσίµου Πολλαπλών Σηµείων. Σύστηµα Ελέγχου Πρόσφυσης µε τα φρένα και τον Κινητήρα. SIM* Single In line Memory Μνήµη Μονής Γραµµής. SIR* Supplementary Inflatable Restraints Συµπληρωµατικό Σύστηµα Προστασίας (Συγκράτησης). SLA* Short and Long Arm Suspension Ανάρτηση Κοντού Μακριού Βραχίονα. SOHC* Single Overhead Camshaft Μονός Εκκεντροφόρος Επικεφαλής. SR Stoichiometric Ratio Στοιχειοµετρική Αναλογία. SRS* Supplementary Restraint System Συµπληρωµατικό Σύστηµα Προστασίας (Συµπληρωµατικό Σύστηµα Συγκράτησης). ST Scan Tool Εργαλείο Σάρωσης (Αποκωδικοποίησης) STAR* Self Test Automatic Readout Αυτόµατη Ανάγνωση Κωδικών Αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου ή ιαγνωστικός Εξοπλισµός Αυτόµατης Ανάγνωσης Κωδικών Αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου. SS1 Shift Solenoid 1 Ηλεκτροµαγνητική Βαλβίδα Αλλαγής Ταχυτήτων 1.

9 T TAS* Traffic Assistance System Ραδιόφωνο µε Ενσωµατωµένο Τηλέφωνο Ανοικτής Ακρόασης. TAS* Traveller Assistance System Σύστηµα Επικοινωνιών Υποστήριξης Ταξιδιού. TBI Throttle Body Fuel Injection Ψεκασµός Καυσίµου Μονού Σηµείου. TC Turbocharger Υπερσυµπιεστής (Στροβιλοσυµπιεστής Εξάτµισης). TCC Torque Converter Clutch Συµπλέκτης του Μετατροπέα Ροπής. TCI* Turbocharged Intercooled Υπερσυµπιεστής µε Εναλλάκτη Θερµότητας. TCS* Traction Control System Σύστηµα Ελέγχου Πρόσφυσης. TDC* Top Dead Centre Άνω Νεκρό Σηµείο. TDI* TDI* Turbocharged Direct Injection Turbocharged Direct Intercooled Πετρελαιοκινητήρας µε Υπερσυµπιεστή και Άµεσο Ψεκασµό. Πετρελαιοκινητήρας µε Στροβιλοσυµπιεστή και Εναλλάκτη Αέρα Αέρα. TIS* Technical Information System Σύστηµα Τεχνικής Πληροφόρησης. TFT T MAP* Transmission Fluid Temperature Temperature Manifold Absolute Pressure Θερµοκρασία Υγρού (λαδιού) Κιβωτίου Ταχυτήτων. Αισθητήρας Θερµοκρασίας και Απόλυτης Πίεσης της Πολλαπλής Εισαγωγής. TP Throttle Position Θέση Πεταλούδας. TPI Tuned Port Injection Ψεκασµός στον Αυλό Εισαγωγής (Έµµεσος Ψεκασµός). TPS Throttle Position Sensor Αισθητήρας Θέσης Πεταλούδας. TPS Thermal Protection Switch Προστατευτικός ιακόπτης Θερµοκρασίας. TR Transmission Range Εύρος Μετάδοσης (Σχέση Μετάδοσης). TSS Turbine Shaft Speed Ταχύτητα Άξονα Στροβίλου. U UBP* UART Based Protocol ίκτυο Επικοινωνιών µε Βάση τον Τύπο UART. UV* Ultraviolet Υπεριώδης. VAC Vacuum Υποπίεση. VBA* Vehicle Battery Adapter Αντάπτορας της µπαταρίας του Οχήµατος. V VCM Vehicle Control Module VIA* Vehicle Interface Adapter Αντάπτορας Σύνδεσης Οχήµατος. VCM Vehicle Control Module Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου του Οχήµατος. VIN Vehicle Identification Number Κωδικός Αναγνώρισης του Οχήµατος.

10 VFS Variable Force Solenoid Ηλεκτροµαγνητική Βαλβίδα Μεταβλητής Ισχύος. VPWR* Battery Voltage Τάση Μπαταρίας. VRS* Variable Reluctance Sensor Αισθητήρας Μεταβλητής Μαγνητικής Αντίστασης. VSS Vehicle Speed Sensor Αισθητήρας Ταχύτητας του Οχήµατος. WAC* Wide open throttle A/C Cut off W Ρελέ ιακοπής Λειτουργίας του Κλιµατιστικού κατά το Τέρµα Άνοιγµα Πεταλούδας (γκαζιού) ή Ρελέ Αποµόνωσης του Συστήµατος Κλιµατισµού. WDS* Worldwide Diagnosis System Παγκόσµιο Σύστηµα ιαγνωστικού Ελέγχου. WOT Wide Open Throttle Τέρµα Άνοιγµα Πεταλούδας. Οι συντοµογραφίες είναι σύµφωνες µε το πρότυπο τυποποίησης SAE J1930, µε εξαίρεση όσες σηµειώνονται µε αστερίσκο (*)

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor Συστήματα ψεκασμού βενζίνης Ver. 080901 instructor MONO - MOTRONIC ME - MOTRONIC M - MOTRONIC Περιεχόμενα Αισθητήρες οξυγόνου (λ) Στοιχειομετρική αναλογία μίγματος Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ MICROTECH III D EOMAC00A04-14EL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ MICROTECH III D EOMAC00A04-14EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ MICOTECH III D EOMAC00A04-14EL Πίνακας περιεχομένων - 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΌΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:... 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

79 g/km * Yaris. Απλά ευφυές. μικτός κύκλος Χαμηλότερες εκπομπές ρύπων από οποιαδήποτε άλλο αυτοκίνητο της πόλης

79 g/km * Yaris. Απλά ευφυές. μικτός κύκλος Χαμηλότερες εκπομπές ρύπων από οποιαδήποτε άλλο αυτοκίνητο της πόλης Yaris Yaris. Απλά ευφυές. TOYOTA TOUCH Toyota Touch Απολαύστε το προηγμένο σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 6.1 ", κάμερα οπισθοπορίας, Bluetooth και πλοήγηση πλήρους χάρτη *. * Προαιρετικός εξοπλισμός.

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS

VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS epsi Manufactures of Industrial Refrigeration & Air Conditioning Equipment ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS VARIO - VRT V - 170 VRT 50-365 VARIO - VRT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CNG, LNG & LPG

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CNG, LNG & LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CNG, LNG & LPG Μερκούριος Γώγος Εργαστηριακός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΦΑΣΗ Β CASE STUDIES ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΦΑΣΗ Β CASE STUDIES ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΦΑΣΗ Β CASE STUDIES ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ To λογισμικό INCA για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Κατά την κίνηση ενός ΕΙΧ οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

3/1 χρόνια εγγύηση. Εξωλέμβιες Outboards ΜΟΝΤΕΛΟ F2.5 F4 F6 F8 F9.9 F15 F20

3/1 χρόνια εγγύηση. Εξωλέμβιες Outboards ΜΟΝΤΕΛΟ F2.5 F4 F6 F8 F9.9 F15 F20 Εξωλέμβιες Outboards ΜΟΝΤΕΛΟ F2.5 F4 F6 F8 F9.9 F15 F20 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 1 1 1 2 2 2 2 ΚΥΒΙΚΑ 72cc 139cc 139cc 197cc 2cc 363cc 362cc PS/kW 2.5/1.8 4/2.9 6/4.4 8/5.9 9.9/7.3 15/11 20/14.7 ΕΥΡΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 5250-5750

Διαβάστε περισσότερα

automation, technologies & services 2015 γενικοσ καταλογοσ

automation, technologies & services 2015 γενικοσ καταλογοσ automation, technologies & services 2015 γενικοσ καταλογοσ h etαιρεια Η INDUSTRIAL SOLUTION είναι εμπορική και τεχνική εταιρεία βιομηχανικού αυτοματισμού, ιδρύθηκε το 2000 στην Θεσσαλονίκη με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0 EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.0 Ενότητα 1 Στόχοι Ενότητα 1 Η ενότητα Υλικό προσωπικών Η/Υ (PC Hardware) απαιτεί από τον υποψήφιο να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SERVICE PRODUCTS 32 Καθαρισμός & Προστασία 34-36 Λίπανση και στεγανοποίησηη 37-39 Αμάξωμα 40-41 Κλιματισμός 42-43

Περιεχόμενα. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SERVICE PRODUCTS 32 Καθαρισμός & Προστασία 34-36 Λίπανση και στεγανοποίησηη 37-39 Αμάξωμα 40-41 Κλιματισμός 42-43 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Η bluechemgroup & η PRO-TEC HELLAS 4 Διαχείριση Ποιότητας 5 Έλεγχος & Πιστοποίηση 6 Made in Germany 7 Η διάθεση προϊόντων μας 8-9 Οι θρύλοι της ταχύτητας 10-11 Η bluechemgroup παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Οδηγίες χρήσης

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Οδηγίες χρήσης SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Αγοράσατε ένα ŠKODA. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Το νέο σας ŠKODA έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot // 308. Αποδράστε www.peugeot.gr ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ

Peugeot // 308. Αποδράστε www.peugeot.gr ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ 308_09_07_GR 9/11/07 11:44 Page 36 Αποδράστε www.peugeot.gr Ανακαλύψτε την προσωπικότητα του 308. Το εκφραστικό του στυλ χωρίς αµφιβολία διεγείρει τις αισθήσεις σας. Ο εσωτερικός του δυναµισµός αποσπά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Αγοράσατε ένα ŠKODA. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Το νέο σας ŠKODA έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET!

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET! Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET! Η CITROËN σας δίνει τη δυνατότητα να συμβουλευθείτε τον οδηγό χρήσης του αυτοκινήτου σας μέσω διαδικτύου, καθώς και να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητέ αναγνώστη,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητέ αναγνώστη, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ Γ Ρ Α Ε Ρ Ι Ο ( L P G ) & Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ε Ρ Ι Ο ( C N G ) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητέ αναγνώστη, Το βιβλίο με τίτλο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG) & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (CNG) που κρατάτε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΦΡΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΦΡΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΦΡΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΚΟΜΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Μ : 5178 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. Νέα ŠKODA octavia Octavia

SIMPLY CLEVER. Νέα ŠKODA octavia Octavia SIMPLY CLEVER Νέα ŠKODA octavia Octavia Η αίσθηση της έκπληξης και του θαυμασμού είναι σπάνια μεν, αλλά προκαλεί μεγάλη χαρά. Εάν θέλουμε να μας εκπλήσσουν συνεχώς διάφορα πράγματα, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO V60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO V60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO V60 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO V70 & XC70. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO V70 & XC70. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO V70 & XC70 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo.

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO S60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO S60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO S60 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός 22 Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός 22 Γνήσια αξεσουάρ 27 Επενδύσεις καθισμάτων 28 Βαφές αμαξώματος 29

Εξοπλισμός 22 Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός 22 Γνήσια αξεσουάρ 27 Επενδύσεις καθισμάτων 28 Βαφές αμαξώματος 29 Sprinter Van Περιε χόμ ε να. Sprinter με καρότσα 4 Φόρτωση και λειτουργικότητα 6 Van με παράθυρα (δεν διατίθεται στην Ελλάδα) 8 Λύσεις ειδικών υπερκατασκευών/ επαγγελματική τεχνογνωσία 10 Εσωτερικό 12

Διαβάστε περισσότερα

E-Class Saloon και Estate.

E-Class Saloon και Estate. E-Class Saloon και Estate. λα αυτά μιλάει την εντελώς προσωπική της γλώσσα. Το εμπρόσθιο τμήμα δύν φάλαιο. Καλώς ήλθατε στο σπίτι σας. E-Class Saloon. Προαιρετικά μπορεί να σι θα γίνει ο ιδανικός συντροφός

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Περιεχόμενα Contents 1 25 Ελληνικός κατάλογος 2010 1 25 Greek Catalog 2010 PLgr1 PLgr3 Ελληνικός Τιμοκατάλογος 2010 PLgr1 PLgr3 Greek Pricelist 2010 en 1 en

Διαβάστε περισσότερα