ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος Γεωπόνος, M.Sc & Ph.D Περιβαλλοντική Μηχανική Ερευνητικός Συνεργάτης και Διδακτικό Προσωπικό Διαχείριση Υδατικών Πόρων

2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουργιαλάς N. Νεκτάριος Διεύθυνση: Πολυρρηνίας 22 Χανιά, Κρήτης Τηλ , Κινητό τηλ : Ημερομηνία γέννησης: 22/03/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ , (B.Sc. Agricultural Sciences) Πτυχιούχος Γεωπονικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ). Διάρκεια Προγράμματος Σπουδών: 5 έτη. Βαθμός: Λίαν καλώς , (M.Sc. Environmental Engineering) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.), Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης. Τίτλος "Ποιοτικός Έλεγχος και Διαχείριση Περιβάλλοντος". Τίτλος Μεταπτυχιακής διατριβής: Μοντελοποίηση της μεταφοράς ρυπαντών στην ακόρεστη ζώνη του εδάφους - ριζόσφαιρα. Βαθμός: Άριστα , (Ph.D. Environmental Engineering) Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D), Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης. Τίτλος "Ποιοτικός Έλεγχος και Διαχείριση Περιβάλλοντος". Τίτλος Διδακτορικού: Ολοκληρωμένη Διαχείριση - Πρόβλεψη και Αντιμετώπιση Πλημμυρικών Φαινομένων σε Σύνθετες Γεωμορφολογικά Περιοχές με Χρήση Μαθηματικών Μοντέλων και GIS Βαθμός: Άριστα 2

3 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Υδρολογία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Γεωργία Διαχείριση Χωρικής & Υδρομετεωρολογικής Πληροφορίας Γεωμορφολογία & GIS (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) - Τηλεπισκόπιση Ολοκληρωμένη Διαχείριση (Πρόβλεψη & Αντιμετώπιση) Ακραίων Υδρολογικών Φαινομένων Προσομοίωση Φυσικών Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Εκτίμηση Επικινδυνότητας & Ζημιών Επιπτώσεις Κλιματικής Αλλαγής στους Υδατικούς Πόρους Μοντελοποίηση Υπόγειας Ροής και Μεταφοράς Ρύπων στην Κορεσμένη και Ακόρεστη Ζώνη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΕΙΣ 1. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε) ( ) & (2013-σήμερα) 2. Διεύθυνση Γεωργίας Χανίων ( ) 3. ΤΕΙ Κρήτης, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ( ) & (2012-σήμερα) 4. Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος. (2004-σήμερα) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (2006-σήμερα) Διδακτικό προσωπικό με σύμβαση ΠΔ 407/80. Αυτοδύναμη Διδασκαλία των Μαθημάτων: Υδρολογία Σχεδίαση Περιβαλλοντικών Συστημάτων με χρήση Η/Υ Διεξαγωγή εργαστηριακού, διδακτικού και εξεταστικού έργου στα παρακάτω μαθήματα: Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων, Υπόγεια Ροή και Μεταφορά Ρύπων, Υδραυλική, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) 3

4 Επίβλεψη εννιά (9) Διπλωματικών εργασιών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Επιβλέπων καθηγητής: Γεώργιος Καρατζάς) Δημητρίου Α. (2008) Διαχειριστικό σχέδιο εκτίμησης του κινδύνου ρύπανσης (τρωτότητα) υπογείων υδάτων νομού Χανίων με τη χρήση GIS, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης. Τσάϊμος Γ. (2009) Διαχειριστική μελέτη υδατικών πόρων στις λεκάνες απορροής Κερίτη- Θερίσσου, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης. Καλογεράκη Β. (2009) Διαχειριστική μελέτη υδατικών πόρων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης. Ανδρώνης Β. (2009) Διαχειριστικό σχέδιο εκτίμησης του κινδύνου ρύπανσης (τρωτότητα) υπογείων υδάτων νομού Ρεθύμνου με τη χρήση GIS, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης. Μονοκάνδυλος Ι. (2010) Διαχειριστικό σχέδιο εκτίμησης του κινδύνου ρύπανσης (τρωτότητα) υπογείων υδάτων Ανατολικής Κρήτης με την χρήση GIS, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης. Τσόλκα Ε. (2012) Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής στην ακόρεστη ζώνη με χρήση του μοντέλου MIKE SHE. Εφαρμογή πεδίου στη λεκάνη απορροής του ποταμού Κερίτη, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης. Λάλος Χ. (2012) Προσομοίωση επιφανειακής απορροής με συνδυασμένη χρήση των μοντέλων MIKE SHE/MIKE 11 στη λεκάνη απορροής του ποταμού Κερίτη, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης. Μερταράκη Ι. (2013) Προσδιορισμός πλημμυρικής επικινδυνότητας στο Υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης με χρήση ΓΣΠ. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης. Γιαννακοπούλου Ε. (2013) Μοντελοποίηση της ροής και της μεταφοράς αγροχημικών στην κορεσμένη ζώνη με χρήση του μοντέλου MIKE SHE. Εφαρμογή πεδίου στο κατάντη τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού Κερίτη, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης. 4

5 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκαοκτώ (18) Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Διδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής) Ερευνητικό έργο με τίτλο «Περιβάλλον Αρχιμήδης Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων ΤΕΙ (Έργο ΕΠΕΑΕΚ). Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος. Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας μέτρησης σε επιφανειακά και υπεδάφεια δείγματα εδάφους - νερού, εντοπισμός πηγών ρύπανσης» (Διδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής) Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Monitoring, Forecasting and best practices for FLOOD Mitigation and prevention in the CADSES region (FLOODMED). Χρηματοδότηση: EU Community INTERREG III B CADSES NEIGHBORHOOD PROGRAMME». Δημιουργία εκθέσεων (projects) και παρουσιάσεις (presentations) σε workshops (Lipsia Germany, Perugia Italy, Sofia Bulgaria, Budapest Hungary), γνωστικά αντικείμενα που αφορούν: Α) Αξιολόγηση μακροπρόθερμων μεθόδων πρόληψης πλημμυρών με βάση πρακτικές αλλαγής χρήσεων γης, σε επιλεγμένες πειραματικές περιοχές. Β) Εκτίμηση οικονομικών επιπτώσεων από πλημμυρικά φαινόμενα για διάφορα σενάρια. Γ) Εξέταση της επάρκειας προστασίας από πλημμύρες, αξιολόγηση βάσει των προτύπων προσομοίωσης, μέτρα προστασίας. Δ) Σύνταξη και αξιολόγηση της αποδοτικότητας των καλύτερων πρακτικών διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων. Ε) Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού / σχεδιασμός συστημάτων ελέγχου και πρόβλεψης ακραίων υδρολογικών φαινομένων. Ζ) Αξιολόγηση των διαφόρων μοντέλων βροχόπτωσης - απορροής. Μέθοδοι ακριβούς πρόβλεψης ακραίων υδρολογικών φαινομένων (Διδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής) Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπόνηση σχέδιο εξυγίανσης της ακτογραμμής ΠΥΡΚΑΛ», που αφορά στην συλλογή στοιχείων πεδίου, στη δημιουργία βάσης δεδομένων και στη χρήση GIS». 5

6 (Διδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής) Ερευνητικό έργο με τίτλο «Διαχείριση της γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας (γη υψηλής γονιμότητας), που βρίσκεται εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός ορίων οικισμών περιοχές του Ν. Χανίων», Εντολέας: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων (Μεταδιδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής) Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδικό σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων της λεκάνης απορροής των ποταμών Κερίτη Κοιλιάρη Χανιά», συλλογή δεδομένων, ανάλυση, μοντελοποίηση και συγγραφή τεχνικής έκθεσης (Μεταδιδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής) Ερευνητικό έργο με τίτλο «Βελτιστοποίηση ανάκτησης και Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των Στερεών Αστικών Αποβλήτων και Αποτελεσματική Αξιοποίηση σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές» (Μεταδιδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής) Ερευνητικό έργο με τίτλο «Αιολικά πάρκα Κρήτης/ παροχή υπηρεσιών συμβούλου στη σύνταξη των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Κρήτη» (Μεταδιδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ερευνητής) Ερευνητικό έργο με τίτλο «Εμπεριστατωμένη εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη σύνταξη ΜΠΕ έργου εγκατάστασης ηλιοθερμικού σταθμού 50 MW στο Ακρωτήρι Χανίων» (Μεταδιδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ερευνητής) Ερευνητικό έργο με τίτλο «Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων για τις Λεκάνες Απορροής Ταυρωνίτη και Κουρνά, Χανιά». 6

7 2012 (Μεταδιδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ερευνητής) Ερευνητικό έργο με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες διαστασιολόγησης της λιμνοδεξαμενής στο οροπέδιο του Ομαλού Χανίων καθώς και διερεύνησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή της» (Μεταδιδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ερευνητής) Ερευνητικό έργο με τίτλο «Clear Water- Geophysical based hydrogeological modelling to prevent pollution from sea water intrusion at coastal areas» ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Μεταδιδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ερευνητής) Ερευνητικό έργο με τίτλο «CYBERSENSORS. High frequency monitoring system for integrated water management of rivers» ΘΑΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Μεταδιδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ερευνητής) Ερευνητικό έργο με τίτλο «ΓεωΔΙΑΜΕΤΡΙΣ. Ολοκληρωμένες Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής για την Διαχρονική Παρακολούθηση της Ρύπανσης των Εδαφών από την Διάθεση Αποβλήτων Ελαιοτριβείων» ΘΑΛΗΣ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (Μεταδιδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ερευνητής) Ερευνητικό έργο με τίτλο «AQUADAM. Interdisciplinary study for exploring, understanding and management of groundwater resources. Pilot field investigation northwest and central Crete» ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (Μεταδιδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ερευνητής) Ερευνητικό έργο με τίτλο «Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών ελαιοκομίας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό της Olive- CLIMA (LIFE11 ENV/GR/942), » LIFE ΕΘΙΑΓΕ (Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς). 7

8 2013 (Μεταδιδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ερευνητής) Ερευνητικό έργο με τίτλο «Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης (GR13)» Εντολέας: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Ειδική γραμματεία Υδάτων (Μεταδιδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ερευνητής) Ερευνητικό έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Προσομοιωτή Υπογείων Υδάτων (Αριθμητικό Μοντέλο) του Παράκτιου Υδροφορέα Μαλίων» (Μεταδιδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ερευνητής) Ερευνητικό έργο με τίτλο «Προσδιορισμός Υπογείου Υδατικού Δυναμικού και Βελτιστοποίηση στη Διαχείριση των Υδατικών Αναγκών Περιοχής Λασιθίου Κρήτης». ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Άριστη γνώση υπολογιστών, Κάτοχος ECDL (European Computer Driving Licence), το οποίο και πιστοποιεί τη λειτουργία και το χειρισμό των πιο κάτω γνωστικών αντικειμένων: Βασικές έννοιες της πληροφορικής, Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Βάσεις δεδομένων, Παρουσιάσεις, Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες. 1. Άριστη γνώση χειρισμού και δημιουργίας μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης του Υδρολογικού κύκλου & Μεταφοράς ρύπων. 2. Άριστη γνώση διαχείρισης Χωρικής και μη Χωρικής πληροφορίας 3. Σημαντική εμπειρία σε μετρήσεις πεδίου και εργαστηριακών αναλύσεων. Αναλυτικότερα: 1. Λογισμικά διαχείρισης χωρικής πληροφορίας AutoCAD 2009, (Σχεδίαση Περιβαλλοντικών Εφαρμογών) GIS (Arc View 9.2, 9.3, 10), (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) 8

9 2. Γλώσσες προγραμματισμού και στατιστικά πακέτα MATLAB programming language, (Γλώσσα Προγραμματισμού) SPSS, (Πακέτο Στατιστικής Ανάλυσης) 3. Μοντέλα προσομοίωσης Υδατικών Πόρων Hydrological model HSPF BASIN 4, (Μοντέλο Προσομοίωσης Ροής και Μεταφοράς Ρύπων) GIS-Snow melt Energy Budget model, (Ενεργειακό Μοντέλο Προσομοίωσης των Ατμοσφαιρικών Κατακρημνισμάτων, της Τήξης και της Χημείας του Χιονιού) FEFLOW, (Μοντέλο προσομοίωσης ροής και μεταφοράς ρύπων στην ακόρεστη και κορεσμένη ζώνη) PTC [Princeton Transport Code], (Μοντέλο Προσομοίωσης Ροής και Μεταφοράς Ρύπων στο Υπέδαφος και τον Υπόγειο Υδροφορέα) Mailet Kartic model, (Υδρογεωλογικό Μοντέλο) Integrated hydrological model MIKE SHE, (Ολοκληρωμένο Μοντέλο Προσομοίωσης Ροής και Μεταφοράς Ρύπων στο Νερό, το Έδαφος και το Υπέδαφος- Υπόγειος Υδροφορέας) Hydraulic model MIKE 11, (Υδραυλικό Μοντέλο Ποτάμιων Συστημάτων) 2D Υδροδυναμικό μοντέλο MIKE 21 2D υδροδυναμικό πλημμυρικό μοντέλο MIKE FLOOD Pesticides and fertilizes transport model PRZM-3, (Μοντέλο Προσομοίωσης Ρυπαντών στην Ακόρεστη Ζώνη του Εδάφους) SWAT (Soil and Water Assessment tool), (Εδαφολογικό και Υδρολογικό μοντέλο) Δημιουργία μοντέλου χωρικής εκτίμησης ζημιών και επικινδυνότητας από πλημμύρες. Διαχείριση χωρικών και χρονικών περιβαλλοντικών δεδομένων. 4. Εμπειρία πεδίου & διαχείρισης υδρομετεωρολογικής πληροφορίας Εγκατάσταση, παρακολούθηση, τεχνική υποστήριξη τηλεμετρικού συστήματος μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο υδρομετεωρολογικών παραμέτρων 9

10 Σημαντική εμπειρία σε μετρήσεις υδρολογικών, γεωλογικών (γεωτρήσεις), εδαφολογικών και ατμοσφαιρικών παραμέτρων Γνώση χρήσης θαλάμου μετρήσεων εκπομπών CO2 σε εδαφικό υπόστρωμα (LI soil CO2) Γνώση χρήσης οργάνου μέτρησης φυλλικής επιφάνειας Li-cor (Model Li-3000). Γνώση χρήσης αισθητήρα μέτρησης εδαφικής υγρασίας PR2 - HH2 Soil Moisture Profile Kit, DELTA-T (U.K.) Γνώση χρήσης αισθητήρα μέτρησης της υγρασίας, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας εδάφους και υποστρωμάτων του οίκου DECAGON Αμερικής. Γνώση χρήσης οργάνου μέτρησης νιτρικών σε έδαφος, νερό και φυτικούς ιστούς Nitrachek Εμπειρία σε εργαστηριακές αναλύσεις Σημαντική εμπειρία σε εργαστηριακές αναλύσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων (COD, TOC, ph, EC, N, P, Βαρέα Μέταλλα, Αέρια Χρωματογραφία - ανάλυση οργανικών ρύπων) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Άριστη γνώση Αγγλικής: Proficiency (Common European Framework - level C2) Πτυχία: Πανεπιστημίου Michigan (USA) & Test of Interactive English (Ireland) Εθνικές και Διεθνείς διακρίσεις: 2001-σήμερα Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε) σήμερα Μέλος της International Congress on Environmental Modelling and Software (iemss). Κριτής στα Διεθνή επιστημονικά περιοδικά Hydrological Processes Hydrological Science Journal European Water 10

11 (7) Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, και (4) υπό κρίση. (19) Δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ Kourgialas, N.N., Karatzas, G.P. and Nikolaidis, N.P., An integrated framework for the hydrologic simulation of a complex geomorphological river basin. Journal of Hydrology, 381, Kourgialas, N.N. and Karatzas, G.P., Flood management and a GIS modeling method to assess flood hazardous areas - A case study. Hydrological Sciences Journal, 56(2), Kourgialas, N.N., Karatzas, G.P. and Nikolaidis, N.P., Development of a thresholds methodology for real-time flash flood prediction in complex geomorphological river basins. Hydrological Processes, 26(10), DOI: /hyp.8272 Kourgialas, N.N. and Karatzas, G.P., A hydro-economic modeling framework for flood damage estimation and the role of riparian vegetation. Hydrological Processes, 27 (4), , DOI: /hyp Vozinaki, A.-E.K., Kourgialas N.N. and Karatzas G.P., Estimating flood inundation and the consequent economic losses in the Koiliaris river basin in Crete, Greece. Global Nest Journal, 14(3), Vozinaki, A.-E.K., Kourgialas N.N. and Karatzas G.P., Estimation of agricultural flood loss in the Koiliaris River Basin in Crete, Greece. European Water, 39, Seferou, E., Soupios, P., Kourgialas, N.N., Dokou, Z., Karatzas, G.P., Papadopoulos, N., Candasayar, E., Sarris, A., Sauter, M., Olive oil mill wastewater transport in unsaturated and saturated laboratory conditions using geophysical techniques and the FEFLOW model. Hydrogeology Journal, 21(6), Kourgialas, N.N. and Karatzas, G.P., Groundwater contamination risk assessment in Crete, Greece using numerical tools within a GIS framework. Hydrological Sciences Journal (accepted). 11

12 Giannakis, G., Kourgialas, N.N., Paranychianakis N.V., Nikolaidis, N.P., Kalogerakis N., Effects of municipal solid waste compost on soil properties and vegetables growth. The Scientific World Journal (under review). Kourgialas, N.N. and Karatzas, G.P., A hydro-sedimentary modelling system for flash flood propagation and hazard estimation under different agricultural practices. Natural Hazards and Earth System Science (under review). Kourgialas, N.N., Dokou, Z. and Karatzas, G.P., Statistical Analysis and ANN Modeling for Predicting Hydrological Extremes under Climate Change Scenarios. Journal of Environmental Management (under review). ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Varikou, K., Kourgialas, N., & Alexandrakis, V., Study of various attractants of Bactrocera oleae and effectiveness of coloring-indicators in their attractiveness. International Symposium on the Olive tree and the Environment, pp. 51, Chania, Crete, 1-3 October Kourgialas, N., Karatzas, G., & Gidarakos, E., Study of movement and degradation of herbicide glyphosate in the soil in laboratorial conditions. Department of Environmental Engineering, Technical University of Chania. Third European Bioremediation Conference, Chania, Crete, 4-5 Ιουλίου Soupios, P., Manios, T., Sarris, A., Vallianatos, F., Maniadakis, K., Papadopoulos, N., Makris, J. P., Kouli, M., Gidarakos, E., Saltas, V., Kourgialas, N., Integrated Environmental Investigation of a Municipal Landfill Using Modern Techniques. 10th International Waste Management and Landfill Symposium, 3-7 October 2005, Sardinia, Italy. Soupios, P., Manios, T., Sarris, A., Vallianatos, F., Maniadakis, K., Papadopoulos, N., Makris, J. P., Kouli, M., Gidarakos, E., Saltas, V., Kourgialas, N., Integrated Environmental Investigation of a municipal landfill using modern techniques. Πρακτικά του International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics September 2005, Milos island, Greece, ISBN , σελ Κουργιαλάς, Ν.Ν., Καρατζάς, Γ.Π. και Νικολαΐδης, Ν., Εκτίμηση Ρυθμού Τήξεως Χιονιού στη Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Κοιλιάρη (Ν. Χανίων) και της 12

13 Εκφόρτισης του Παραγόμενου Ύδατος, με χρήση GIS και Καρστικού Μοντέλου. 6ο Συνέδριο Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ), σελ Χανιά Ιουνίου. Kourgialas, N.N., Karatzas, G.P., Nikolaidis, N.P., Simulation of the flow in the Koiliaris River Basin (Greece) using a combination of GIS, the HSPF model and a Karstic Snow melt model. 4th Biennial International Congress of iemss, Barcelona, Spain, vol. 1: Κουργιαλάς, Ν.Ν., και Καρατζάς, Γ.Π., Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Χωρική Εκτίμηση της Τρωτότητας Πλημμυρικών Φαινομένων με Χρήση GIS. 7ο Συνέδριο Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) και 11ο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), σελ Βόλος Μαΐου. Kourgialas, N.N. and Karatzas, G.P., The generation of karst flash floods and the analysis of their main hydrologic parameters; Case study of the Koiliaris River Basin in Crete, Greece. Proceedings of the 7th International Conference of the European Water Resources Association, Limassol, Cyprus, June 2009, , ISBN Kourgialas, N.N. and Karatzas, G.P., A real time flood forecasting system in the Koiliaris River basin in Crete, Greece. International Conference of the protection & restoration of the environment X, Corfu (Kerkyra) Greece, 5-9 July. Vozinaki, A.-E.K., Kourgialas N.N. and Karatzas G.P., An integrated surface and groundwater modeling system for flood loss estimation. A field application in the Koiliaris river basin in Crete Greece. 12th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes Island, Greece, Volume of abstracts page 249. Kotronakis, M., Kourgialas, N.N., Stamati, F., Paranychianakis, N., Νikolaidis, N., Kalogerakis, N., Evolution of soil carbon and aggregate formation after addition of compost amendments. 5th European Bioremediation Conference - July Chania, Greece. Giannakis, G., Kourgialas, N.N., Paranychianakis, N.V., Nikolaidis, N.P., Kalogerakis, N., Effects of solid waste compost on vegetables growth and metals 13

14 accumulation. 5th European Bioremediation Conference - July Chania, Greece. Vozinaki, A.-E.K., Kourgialas N.N. and Karatzas G.P., An integrated approach to estimate flood damages A field application in the Koiliaris River Basin in Chania, Greece. Protection and Restoration of the Environment XI. Vozinaki, A.-E.K., Kourgialas N.N. and Karatzas G.P., Flood damage assessment in the Koiliaris River Basin in Chania, Greece. SMARTeST International conference - Athens, September Volume of abstracts page 41. Kourgialas N.N. and Karatzas G.P., A modeling system for the prediction of flood risk under changing land use practices. International Conference of Advanced Methods for Flood Estimation in a Variable and Changing Environment, organized as a Midterm Conference of COST ES0901 FloodFreq Action at Volos, Greece October Nektarios N. Kourgialas, Zoi Dokou, George P. Karatzas, An ANN Technique for Flood and Drought Forecasting in a Mediterranean River Basin Using Global Change Scenarios. The 8th International Conference of the European Water Resources Association (EWRA) June 2013 Port Portugal, Zoi Dokou, Nektarios N. Kourgialas, George P. Karatzas, Spatial and Temporal Distribution of Groundwater Contamination in Greece Based on Historical Data. The 8th International Conference of the European Water Resources Association (EWRA) June 2013 Port Portugal, Evan K. Paleologos, Stelios Mertikas, E.S. Papadaki, Nektarios N. Kourgialas, Groundwater-Induced Land Subsidence in Crete, Greece. The 8th International Conference of the European Water Resources Association (EWRA) June 2013 Port Portugal. Anthi-Eirini K. Vozinaki, Nektarios N. Kourgialas, George P. Karatzas, Ioannis A. Sibetheros, Flood Simulation and Estimation of Agricultural Flood Loss in ArcGIS Environment Using Python. The 8th International Conference of the European Water Resources Association (EWRA) June 2013 Port Portugal, ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Διαθέσιμες, εφόσον ζητηθούν. 14

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος

Βιογραφικό Σημείωμα. Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος Βιογραφικό Σημείωμα Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι Κρήτης Γνωστικό Αντικείμενο «Υδρογεωλογία & Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας E-Mail: sibetherοs@teiath.gr, isibetheros@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ

: ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Τόπος Γέννησης Υπηκοότης Οικογενειακή Κατάσταση Διεύθυνση Εργασίας : ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ : IΩΑΝΝΗΣ : Αμπελώνας - Τυρνάβου - Λαρίσης : Ελληνική : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης τηλ. +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καίτη Νάνου - Γιάνναρου. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καίτη Νάνου - Γιάνναρου. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καίτη Νάνου - Γιάνναρου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού Λέκτορας ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Προσωπικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α Βαθμίδας (Διευθύντρια Ερευνών) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Εργ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Ενεργειακός Τομέας, Τμήμα Μηχανολόγων, ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δέσποινα Καλησπέρη. Κινητό Τηλέφωνο 6977517635

Βιογραφικό Σημείωμα. Δέσποινα Καλησπέρη. Κινητό Τηλέφωνο 6977517635 Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Όνομα / Επώνυμο Διεύθυνση Κινητό Τηλέφωνο 6977517635 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Website Δέσποινα Καλησπέρη Καλαθάς Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη dkalisperi@chania.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ημερομηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Π E Ρ I E X

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Έτος γέννησης: 1951 Τόπος γέννησης: Χαλκίδα, Ευβοίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Έτος γέννησης: 1951 Τόπος γέννησης: Χαλκίδα, Ευβοίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Κ. Καλέρης 2. Έτος γέννησης: 1951 Τόπος γέννησης: Χαλκίδα, Ευβοίας 3. Διεύθυνση κατοικίας: Πλατάνι, Δήμος Ρίου Ταχ. Κωδ.: 26504 Τηλέφωνο: 2610 994192 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ 1 ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ HMEΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 13-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Φαλάνη - ΛΑΡIΣΗΣ OIKOΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Παvτρεμέvoς Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟIΚIΑΣ : Εθvικής Αvτίστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ανδρούτσου 63, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6932627501 ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310439247

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

Europass Βιογραφικό Σημείωμα

Europass Βιογραφικό Σημείωμα Europass Βιογραφικό Σημείωμα Personal information Ονοματεπώνυμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ Διεύθυνση Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 54124 Θυρίδα 259 Τηλέφωνο (+30) 2310 991777,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσιος Χρυσάνθου (Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βλάσιος Χρυσάνθου (Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βλάσιος Χρυσάνθου (Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 29-10-1948 Ημερομηνία γέννησης στην Κομοτηνή 1954 1960 Δημοτικό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη 1960 1966 Φοίτηση στο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΟΨΗ Προσωπικά Στοιχεία... 1 Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης Ημερομηνία γέννησης/οικογ. κατάσταση: 4-10-1970 / Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Σπουδές Ο κ. Αναστάσιος Τασόπουλος μετά την αποφοίτηση του από το Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια Βόλος, Μάιος 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα και επώνυµο: Όνοµα πατέρα: Επάγγελµα: ΧΡΥΣΗ ΛΑΣΠΙ ΟΥ Σωτήριος Επίκουρη Καθηγήτρια Τίτλοι: ρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 Θεσσαλονίκη 2013 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 1.1. ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 1 1.2. ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 4 1.3. ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤ ΑΝΑΘΕΣΗ 13 1.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα