ΕΡΕΥΝΑ. Φυσική δραστηριότητα ατόμων ηλικίας ετών: καταγραφή δεδομένων μέσω του βηματόμετρου και του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς PASE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ. Φυσική δραστηριότητα ατόμων ηλικίας 65-85 ετών: καταγραφή δεδομένων μέσω του βηματόμετρου και του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς PASE"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ Φυσική δραστηριότητα ατόμων ηλικίας ετών: καταγραφή δεδομένων μέσω του βηματόμετρου και του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς PASE Γεώργιος Τσατσάκος1, Μαρία Μιχαλοπούλου2, Νικόλαος Αγγελούσης2, Βασιλική Ζήση Φυσικοθεραπευτής, MSc ΤΕΦΑΑ, Αναπληρωτής Καθηγήτρια, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης ΤΕΦΑΑ, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Επικοινωνία: Γεώργιος Τσατσάκος, Κριεζώτου 50, Κάρυστος, Υποβολή: Αποδοχή: Θέματα Φυσικοθεραπείας 2011:7(1):11-20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κύριο σκοπό αυτής της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση της σχέσης της αξιολόγησης του επιπέδου της φυσική δραστηριότητας ατόμων τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα, μεταξύ των αποτελεσμάτων ενός ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς και ενός βηματομέτρου. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 100 άτομα τρίτης ηλικίας ετών από αυτούς οι 39 ήταν άνδρες ηλικίας 71,5 ( + 6,8 έτη) και 61 γυναίκες ηλικίας 70,2 ( +6,9 έτη). Στη συγκεκριμένη έρευνα συλλέχθηκαν στοιχεία με βηματόμετρο τύπου SW200 Digiwalker της Yamax και με το ερωτηματολόγιο φυσικής δραστηριότητας PASE. Ο χρόνος εφαρμογής των βηματόμετρων ήταν επτά ημέρες για τον κάθε εξεταζόμενο και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε όταν ολοκληρωνόταν η βηματομέτρηση. Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν βήματα και σημείωσαν score στο ερωτηματολόγιο Σημαντική συσχέτιση (r=0.68, p<.01) εμφανίστηκε μεταξύ του συνολικού score του ερωτηματολογίου PASE και του αριθμού των βημάτων που κατέγραψε το βηματόμετρο τύπου SW200 Digiwalker της Yamax. Οι 39 άντρες πραγματοποίησαν βήματα και σημείωσαν score 90,9 + 37,6 και οι 61 γυναίκες βήματα με score 99,3 + 43,2. Από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας φάνηκε ότι τόσο ο αριθμός των βημάτων όσο και η συνολική βαθμολογία του PASE είναι μεν υψηλότερα στις γυναίκες δίχως όμως να φτάνουν σε σημαντικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνηγορούν στο ότι και οι δύο μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα και στα δύο φύλα για να αξιολογηθεί το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας. Λέξεις κλειδιά: φυσική δραστηριότητα, τρίτη ηλικία, βηματόμετρο, ερωτηματολόγιο Pase ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 7 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

2 Τσατσάκος και συν. Physical Activity of Older Adults Aged years: Using a Pedometer and the Self-Report Measure PASE Georgios Tsatsakos 1, Maria Michalopoulou 2, Nikolaos Aggeloulis 2, Vasiliki Zisi 3 1 Physiotherapist, M.Sc 2 Associate Professor, Democritus University of Thrace 3 Assistant Professor, University of Thessaly Correspondence: Georgios Tsatsakos, Kriezotou 50, Karistos, 34001, Greece Submitted: Accepted: Physiotherapy Issues 2010:6(4):11-20 ABSTRACT The main purpose of this study was to assess physical activity of older adults in Greece and to determine the relationship between physical activity data provided by a self report questionnaire and pedometry. Participants in this study were 100 elderly adults aged years. Thirty nine were men (age years) and 61 were women (age years). Participants completed the Physical Activity Scale for the Elderly (PASE) and wore the pedometer SW200 (Yamax Inc.) for seven consecutive days. According to data analysis, the total number of steps participants performed during one week ( ), correlated significantly with their PASE score ( ) (r=0.68, p<.01). Men in this study performed ( ) steps and their PASE score was 90.9 (+ 37.6). Additionally women in this study performed steps and their PASE score was In both physical activity assessment women had higher scores but no statistically significant differences were reported. Our results demonstrated that, for both men and women either method can be used to measure the level of physical activity in elderly adults. Key Words: physical activity,, pedometer, PASE questionnaire ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας 1 η φυσική δραστηριότητα αποτελεί το σύνολο των κινήσεων που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της καθηµερινής διαβίωσης, της εργασίας, της αναψυχής και των αθλητικών δραστηριοτήτων. Η έντασή της διαβαθμίζεται σε μικρή, µέτρια και υψηλή. Παράλληλα διαχωρίζεται σε συνήθη φυσική δραστηριότητα και σε φυσική δραστηριότητα αναψυχής. Με τον όρο συνήθη φυσική δραστηριότητα καλύπτονται δραστηριότητες της καθηµερινής διαβίωσης, όπως για παράδειγµα περπάτηµα, δουλειές του σπιτιού και κηπουρική ενώ ως φυσική δραστηριότητα αναψυχής αναφέρεται το κολύµπι, ο χορός η ποδηλασία και η συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης που οργανώνονται σε γυµναστήρια, κέντρα άσκησης και αναψυχής. Η άσκηση συγκεκριµένα, ορίζεται ως σχεδιασµένη, δοµηµένη και επαναληπτική κίνηση που στοχεύει να βελτιώσει ή να διατηρήσει συστατικά της φυσικής κατάστασης 1. Η περιορισµένη φυσική δραστηριότητα αναφέρεται ως βασική αιτία θνησιµότητας και νοσηρότητας ιδιαίτερα στους πληθυσµούς τρίτης ηλικίας 2. Ο περιορισµός της φυσικής δραστηριότητας αντανακλά περιορισµούς στη λειτουργική ικανότητα, από τους οποίους το 50% οφείλεται στην αύξηση 12 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 7 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

3 Φυσική δραστηριότητα ατόμων ετών της ηλικίας και το άλλο 50% στον παράλληλο περιορισµό της φυσικής δραστηριότητας 3. Οι περισσότερες έρευνες που αφορούν την προσπάθεια που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να εκτελέσει τις καθημερινές του δραστηριότητές ή την γενικότερη εκτίμηση της φυσικής του δραστηριότητας, αναφέρονται σε νέους ανθρώπους ή σε πολύ αδύναμους ηλικιωμένους 4,5,6. Υπάρχει όμως και η ανάγκη για εκτίμηση και καταγραφή της φυσικής δραστηριότητας σε ηλικιωμένους οι οποίοι δεν έχουν φτάσει στο στάδιο της αναπηρίας ή της αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης. Η έγκαιρη εντόπιση της αδυναμίας θα βοηθήσει στη μείωση των κινητικών περιορισμών και στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους. Όσον αφορά στη χώρα µας, οι έρευνες που εξετάζουν τη φυσική δραστηριότητα και τις συνήθειες άσκησης των ηλικιωµένων είναι περιορισµένες. Από τις έρευνες αυτές φαίνεται ότι τα ηλικιωµένα άτομα που έχουν οικογένεια και ειδικά οι γυναίκες, αποτελούν τη µερίδα του Ελληνικού πληθυσμού µε τα χαµηλότερα ποσοστά συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής 7. Οι Harahousou & Kabitsis 8 υποστήριξαν ότι η περιορισµένη φυσική δραστηριότητα των ηλικιωμένων στην Ελλάδα οφείλεται στις κοινωνικο-µορφωτικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα µας, σύµφωνα µε τις οποίες διαµορφώνεται ένας τρόπος ζωής που δεν ενθαρρύνει τον αθλητισµό και τη φυσική δραστηριότητα. Οι ίδιοι συγγραφείς εντοπίζουν ότι ιδιαίτερα οι ηλικιωµένες γυναίκες, έχουν πολύ χαµηλά ποσοστά συµµετοχής σε δραστηριότητες αθλητισµού και αναψυχής ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό προτιµά να συµµετέχει σε καθηµερινές δραστηριότητες χαµηλής έντασης, όπως να βλέπει τηλεόραση, να επισκέπτεται φίλους ή να πηγαίνει στην εκκλησία 9. Αλλά και σε πιο πρόσφατες έρευνες 10 φαίνεται ότι η φυσική δραστηριότητα ατόµων τρίτης ηλικίας είναι µέτρια έως χαµηλή και τα περισσότερα άτοµα αναφέρουν ότι συµµετέχουν σε δραστηριότητες χαµηλής έντασης όπως δουλειές στο σπίτι και βάδισµα. Δεν υπάρχουν όµως πολλές σύγχρονες έρευνες που να εξετάζουν αν η συµµετοχή των Ελλήνων άνω των 65 ετών σε φυσικές δραστηριότητες διαφοροποιείται ανάλογα µε κάποιες ανεξάρτητες μεταβλητές, όπως η ηλικία και το φύλο. Οι πληροφορίες για το είδος και την ένταση της φυσικής δραστηριότητας ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο των ηλικιωµένων µπορεί να συµβάλλουν σηµαντικά στον σχεδιαµό και την υλοποίηση προγραµµάτων και παρεµβάσεων µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η εκτίμηση της φυσικής δραστηριότητας και της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία μέσω ενός έγκυρου ερωτηματολογίου που συμπληρώνεται από άτομα τρίτης ηλικίας αποτελεί την πλέον προτιμητέα προσέγγιση. Πολλά μέσα (εργαλεία) εκτίμησης φυσικής δραστηριότητας και της ποιότητας ζωής που σχετίζονται με την υγεία Υπάρχει όμως και η ανάγκη για εκτίμηση και καταγραφή της φυσικής δραστηριότητας σε ηλικιωμένους οι οποίοι δεν έχουν φτάσει στο στάδιο της αναπηρίας ή της αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης έ χ ο υ ν αναπτυχθεί και επιτρέπουν στους ερευνητές να προσεγγίζουν τις υποκειμενικές μετρήσεις της υγείας, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους τόσο στις τεχνικές μέτρησης, όσο και στον αριθμό των δραστηριοτήτων που μετρούν. Το ερωτηματολόγιο PASE είναι ένα έγκυρο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης του επιπέδου της φυσικής δραστηριότητας 11 με σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς. Ε ί ν α ι σύντομο και η συνολική του βαθμολογία, που προκύπτει απ τις επιμέρους απαντήσεις, υπολογίζεται με μεγάλη ευκολία, μέσω αξιολόγησης της συχνότητας εκτέλεσης φυσικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις δουλειές στο σπίτι και της διάρκειας και του περιεχομένου πιθανής επαγγελματικής απασχόλησης κατά το διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας 12. Από την άλλη πλευρά η αντικειμενική μέτρηση της φυσικής δραστηριότητας αποτελεί μια πρόκληση για αυτούς που ασχολούνται με την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή της σε άτομα ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 7 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

4 Τσατσάκος και συν. τρίτης ηλικίας. Οι βηματομετρητές αποτελούν μία μεθοδολογική προσέγγιση για την καταγραφή της φυσικής δραστηριότητας η οποία έχει χαμηλό κόστος, παρέχει ακρίβεια όσον αφορά τα στοιχεία της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας, δεν παρενοχλούν την κίνηση ενώ παρέχει ένα αποτέλεσμα (βήματα ή απόσταση) το οποίο γίνεται εύκολα κατανοητό από τους συμμετέχοντες και έχει πολλαπλές εφαρμογές στην ατομική αξιολόγηση και τη σύγκριση μεταξύ ατόμων και πληθυσμών 13. Οι βηματομετρητές φοριούνται συνήθως στη ζώνη και καταγράφουν τις κατακόρυφες επιταχύνσεις του ισχίου κατά τη διάρκεια του κύκλου βάδισης. Παρέχουν πληροφορίες για τα βήματα που έχουν γίνει και μερικά μοντέλα καταγράφουν επίσης την απόσταση και την κατανάλωση ενέργειας. H αύξηση της ηλικίας συνδέεται στενά με τη μείωση της ταχύτητας στην κινητική συμπεριφορά των ατόμων, κάτι που φαίνεται και στην πραγματοποίηση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων 6,14. Η φυσική δραστηριότητα και η συστηματική άσκηση φαίνεται να έχουν θετική επίδραση στην ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών στα άτομα τρίτης H αύξηση της ηλικίας συνδέεται στενά με τη μείωση της ταχύτητας στην κινητική συμπεριφορά των ατόμων, κάτι που φαίνεται και στην πραγματοποίηση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων ηλικίας. Θεωρείται ότι μπορούν να περιορίσουν την επιβράδυνση του χρόνου αντίδρασης, που παρατηρείται με την γήρανση, μέσα από επιδράσεις στις κεντρικές λειτουργίες 15. Στους άντρες η ταχύτητα βάδισης έχει παρουσιάσει υψηλή συσχέτιση με τη δύναμη του γαστροκνημίου, τον αριθμό των βημάτων, το ύψος και το βάρος τους, ενώ οι γυναίκες παρουσίασαν παρόμοιες συσχετίσεις εκτός από το βάρος 16. Έχει αξία να διερευνηθεί ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των δύο μεθόδων αξιολόγησης της φυσικής δραστηριότητας ώστε να κριθεί κατά πόσο μπορεί το ερωτηματολόγιο PASE να αντανακλά το πραγματικό επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας στην τρίτη ηλικία χωρίς τη χρήση εξοπλισμού. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο αφού η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται σε σύντομο χρόνο και το κόστος της θα είναι πολύ χαμηλό. Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση της σχέσης της βαθμολόγησης του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας ατόμων τρίτης ηλικίας στη χώρα μας μεταξύ ενός ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς και ενός βηματομέτρου, έτσι ώστε να επιλεγεί τελικά η ιδανικότερη μέθοδος αξιολόγησης. Επιμέρους στόχο αποτέλεσε η διερεύνηση πιθανών επιδράσεων του φύλου στη βαθμολογία της φυσικής δραστηριότητας με τις δύο προαναφερθείσες μεθόδους. Σύμφωνα με την ερευνητική υπόθεση της παρούσας έρευνας, η φυσική δραστηριότητα όπως καταγράφεται από το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς έχει σημαντική συσχέτιση με τη βαθμολογία του βηματομέτρου. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Δείγμα Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 100 άτομα τρίτης ηλικίας ετών. Αναλυτικά συμμετείχαν 39 άνδρες ηλικίας 71,5+ 6,8 έτη και 61 γυναίκες ηλικίας 70,2+6,9 έτη (Πίνακας 1). Τα άτομα αυτά ήταν σε θέση να μετακινηθούν εκτός του χώρου κατοικίας τους, διέμεναν είτε ανεξάρτητα στην οικία τους ή σε χώρους φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας ενώ δεν είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση το τελευταίο έτος. Η συμμετοχή τους στην έρευνα ήταν εθελοντική ενώ πριν την έναρξη των μετρήσεων ήταν απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης από το θεράποντα ιατρό τους ότι είναι σε θέση να συμμετέχουν στις μετρήσεις που περιλαμβάνονταν. Όργανα Μέτρησης Στη συγκεκριμένη έρευνα συλλέχθηκαν στοιχεία με τα ακόλουθα όργανα και δοκιμασίες: α) Η μέτρηση του αριθμού βημάτων πραγματοποιήθηκε με το βηματόμετρο τύπου SW200 Digiwalker της Yamax. Η σειρά βηματόμετρων SW έχει αποδώσει πολύ καλά σε προηγούμενες έρευνες εγκυρότητας 17. Το βηματόμετρο SW200, έχει βρεθεί ότι έχει υψηλή ακρίβεια σε άτομα κανονικού βάρους, σε υπέρβαρους και σε μέτρια παχύσαρκους ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 7 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

5 Φυσική δραστηριότητα ατόμων ετών Πίνακας 1: Σωματομετρικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Άνδρες (n= 39) Γυναίκες (n=61) ΜΟ + ΤΑ* ΜΟ + ΤΑ Ηλικία (έτη) 71,5 + 6,8 70,2 + 6,9 Βάρος (Kg) 83, ,05 71, ,4 Ύψος (m) 171,15 + 6,88 159,6 + 7,2 Δ.Μ.Σ.** 28,47 + 3,21 27,97 + 4,02 * Μέσος Όρος + Τυπική Απόκλιση ** Δείκητης Μάζας Σώματος β) Για την καταγραφή της φυσικής δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο «Physical Activity Scale for the Elderly - PASE» 12, με το οποίο αξιολογείται η φυσική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας. Η εγκυρότητα του PASE έχει αποδειχθεί μέσω της συσχέτισης των score του με το επίπεδο υγείας του κάθε εξεταζόμενου και τις φυσιολογικές τιμές σε λειτουργίες του οργανισμού. Παρατηρήθηκε υψηλή συσχέτιση με την στατική ισορροπία του ατόμου, με την δύναμη σύλληψης, τη δύναμη του ποδιού, την καρδιακή συχνότητα σε ηρεμία, την ηλικία και τη συχνότητα παρουσίασης ασθενειών 12. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου στον ελληνικό πληθυσμό αναφέρεται υψηλή (r =.79) 19. Η πρώτη κατηγορία ερωτημάτων αφορά τη συμμετοχή των ατόμων σε δραστηριότητες αναψυχής, συμπεριλαμβάνοντας περπάτημα εκτός οικίας, ελαφριάς, μέτριας, υψηλής εντάσεως αθλήματα ή δραστηριότητες αναψυχής και επιπρόσθετα αφορά την εκτέλεση ασκήσεων με σκοπό την αύξηση της μυϊκής δύναμης και αντοχής. Η συχνότητα των δραστηριοτήτων καταγράφεται ως εξής: (0)Ποτέ, (1)Σπάνια (1-2 ημέρες), (2)Μερικές φορές (3-4 ημέρες),(3)συχνά (5-7 ημέρες). Η διάρκεια της συμμετοχής στην κάθε μία δραστηριότητα, κατηγοριοποιήθηκε ως (1) Λιγότερο από 1 ώρα, (2)Μεταξύ 1 και 2 ωρών, (3)2-4 ώρες, (4)Περισσότερο από 4 ώρες. Η δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων αφορά τις εργασίες στο σπίτι (ελαφριές και βαριές δουλειές νοικοκυριού), επισκευές ή επιδιορθώσεις στο σπίτι, κηπουρική, περιποίηση κήπου, φροντίδα άλλου ατόμου. Η απάντηση στο ερώτημα έχει δύο επιλογές (ΝΑΙ/ ΟΧΙ) ενώ δεν καταγράφεται η διάρκεια και η συχνότητα των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων. Επίσης μια ακόμα δραστηριότητα που αναφέρεται είναι η εργασία επί πληρωμή ή εθελοντικά, όπου καταγράφονται οι συνολικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα. Το συνολικό σκορ που προκύπτει από τα ερωτήματα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας, το συνολικό χρόνο που δαπανάται για κάθε δραστηριότητα (ώρες / εβδομάδα) ή για κάθε συμμετοχή (ναι ή όχι) στη δραστηριότητα, με εμπειρικά υπολογισμένους ειδικούς δείκτες. Πειραματική διαδικασία Αρχικά η δοκιμασία περιελάμβανε την προσέγγιση των συμμετεχόντων σε χώρους αναψυχής, σε χώρους κοινωνικής συνεύρεσης αλλά και σε χώρους ιατρικής περίθαλψης και θεραπείας όπως φυσικοθεραπευτήρια. Για την ολοκλήρωση της έρευνας απαιτήθηκαν τουλάχιστον δύο συναντήσεις με τον κάθε συμμετέχοντα.κατά την πρώτη συνάντηση δόθηκε στους συμμετέχοντες το βηματόμετρο, και πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και εκπαίδευση για τη σωστή χρήση και λειτουργία του. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή τοποθέτηση του κατά τη διάρκεια της ημέρας και στην αφαίρεσή του πριν από τη βραδινή κατάκλιση. Ο χρόνος εφαρμογής των βηματόμετρων ήταν εφτά ημέρες για τον κάθε εξεταζόμενο. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής ο ερευνητής διατηρούσε επαφή με τον συμμετέχοντα για να παρακολουθεί τη σωστή χρήση του βηματόμετρου. Η δεύτερη συνάντηση με τον κάθε συμμετέχοντα έγινε μετά από χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας. Όταν συμπληρωνόταν η εβδομάδα που χρειαζόταν για ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 7 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

6 Τσατσάκος και συν. να ολοκληρωθεί η διαδικασία της βηματομέτρησης ο συμμετέχοντας ερχόταν σε επαφή με τον ερευνητή για να του παραδώσει το βηματόμετρο και για να συνεχιστεί η διαδικασία συλλογής δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου PASE το οποίο καταγράφει και αξιολογεί τη φυσική δραστηριότητα της προηγούμενης εβδομάδας. Το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς συμπληρώθηκε από τους εξεταζομένους με την βοήθεια και καθοδήγηση του υπεύθυνου ερευνητή. Στατιστική ανάλυση Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS και περιελάμβανε περιγραφική στατιστική και υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης Pearson (r) μεταξύ των εξαρτημένων μεταβλητών ενώ το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο p = <.05. Πρόσθετα έγινε ανάλυση διακύμανσης με ένα σταθερό παράγοντα «φύλο» και εξαρτημένες μεταβλητές τη συνολική φυσική δραστηριότητα όπως αυτή καταγράφηκε από το ερωτηματολόγιο φυσικής δραστηριότητας και τον αριθμό βημάτων που πραγματοποίησαν τα άτομα τρίτης ηλικίας που συμμετείχαν στην έρευνα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με την περιγραφική στατιστική οι 100 συμμετέχοντες πραγματοποίησαν σύμφωνα με τους βηματομετρητές βήματα ( ) και σημείωσαν βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο 96 (+ 41). Οι 39 άντρες πραγματοποίησαν ( ) βήματα και σημείωσαν βαθμολογία 90,9 (+ 37,6) και οι 61 γυναίκες ( ) βήματα και βαθμολογία 99,3 (+ 43,2). Η συνολική βαθμολογία της φυσικής δραστηριότητας και ο αριθμός των βημάτων σύμφωνα με το φύλο και το σύνολο των συμμετεχόντων παρουσιάζονται στα Σχήματα 1 και 2, αντίστοιχα. Από τον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης Pearson (r) μεταξύ των εξαρτημένων μεταβλητών βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας του ερωτηματολογίου PASE και του αριθμού των βημάτων που καταγράφηκαν από βηματόμετρο τύπου SW200 Digiwalker της Yamax ( r = 0.68, p<.01). Σύμφωνα με την ανάλυση διακύμανσης ως προς έναν παράγοντα (το φύλο) βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση τόσο στον αριθμό των βημάτων (F (1,98) = 0,780, p>0.05) όσο και στο score του ερωτηματολογίου PASE (F (1,98) = 0,994, p>0.05) M.O* 96 T.A** + 41 PASE SCORE M.O* 90,9 T.A** + 37,6 Μ.Ο* 99,3 Τ.Α** + 43,2 TOTAL MAN W OMAN * Μέσος Όρος **Τυπική Απόκλιση ΣΥΖΗΤΗΣΗ Από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας φάνηκε ότι στη σχέση μεταξύ του συνολικού score του ερωτηματολογίου PASE και του αριθμού των βημάτων που κατέγραψε το βηματόμετρο τύπου SW200 Digiwalker της Yamax, υπάρχει σημαντική συσχέτιση. Το εύρημα αυτό εναρμονίζεται με την έρευνα του 11 που έδειξε ότι το ερωτηματολόγιο PASE παρουσιάζει σημαντική συσχέτιση με τις ενδείξεις ενός επιταχυνσιόμετρου (CSA) τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε άτομα άνω των 70 ετών. Η σύγκριση ανδρών και γυναικών ηλικίας από 65 έως 85 ετών δεν ανέδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ τους ως προς τη συνολική φυσική δραστηριότητα κάτι που έρχεται σε συμφωνία με τα ευρήματα άλλων ερευνών στο διεθνή χώρο 2,20,21, 22. Υπάρχουν όμως στη βιβλιογραφία και αποτελέσματα που διαφωνούν με την παρούσα μελέτη 15. Οι Σχήμα 1: Η συνολική επίδοση της φυσικής δραστηριότητας σύμφωνα με το φύλο και το σύνολο των συμμετεχόντων. 16 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 7 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

7 Φυσική δραστηριότητα ατόμων ετών Μ.Ο* Τ.Α** * Μέσος Όρος **Τυπική Απόκλιση STEPS Μ.Ο* Τ.Α** Μ.Ο* Τ.Α** TOTAL MAN W OMAN Σχήμα 2: Ο αριθμός των βημάτων σύμφωνα με το φύλο και το σύνολο των συμμετεχόντων. αντιθέσεις αυτές είναι πιθανό να οφείλονται στο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο καταγράφεται η φυσική δραστηριότητα. Σύµφωνα µε τον Shephard 23, τα περισσότερα όργανα ερωτηµατολόγια είναι σχεδιασµένα για να καταγράφουν τις τυπικές δραστηριότητες ατόµων νεαρής και µέσης ηλικίας και µπορεί να µην είναι κατάλληλα για άτοµα τρίτης ηλικίας. Οι δραστηριότητες που αφορούν στη φυσική δραστηριότητα με χαμηλή, μέτρια, υψηλή ένταση καθώς και το βάδισμα και οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης βαθμολογούνται ανάλογα με τη συχνότητα και τις ώρες πραγματοποίησής τους μέσα στην εβδομάδα. Αυτός ο τρόπος βαθμολόγησης φαίνεται πιο ακριβής και έχει σαν αποτέλεσμα όλοι οι εξεταζόμενοι να μην καταγράφουν το ίδιο σκορ σε ίδιες δραστηριότητες. Η παρούσα έρευνα έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα των Michalopoulos et al 15 όπου τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι οι γυναίκες ήταν πιο δραστήριες από τους άντρες όσον αφορά τη συνολική φυσική δραστηριότητα. Σε αυτή την έρευνα φάνηκε ότι οι γυναίκες ήταν πιο δραστήριες στις δραστηριότητες του σπιτιού, ενώ οι άντρες ήταν πιο δραστήριοι στη φυσική δραστηριότητα αναψυχής μέτριας έντασης. Οι δύο δραστηριότητες όμως, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο δεν έχουν κοινό τρόπο αξιολόγησης με αποτέλεσμα οι γυναίκες να ευνοούνται σε ένα βαθμό. Τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας συµφωνούν και µε τα ευρήµατα τους 24, στην έρευνα των οποίων η συνολική φυσική δραστηριότητα ενήλικων γυναικών ήταν υψηλότερη από αυτή των ανδρών, αφού οι γυναίκες συγκέντρωναν εξαιρετικά υψηλά σκορ φυσικής δραστηριότητας, γιατί εµπλέκονταν περισσότερο σε δραστηριότητες που αφορούσαν δουλειές σπιτιού και φροντίδα κάποιου άλλου ατόµου. Αυτές όμως οι έρευνες δεν αφορούσαν αποκλειστικά άτομα τρίτης ηλικίας και κατά συνέπεια τα αποτελέσματά τους δεν μπορούν να γενικευτούν για την τρίτη ηλικία. Όσον αφορά στην επίδραση του φύλου στον αριθμό των βημάτων, βρέθηκε από την παρούσα έρευνα ότι τα δύο φύλα δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Οι γυναίκες κατέγραψαν μεγαλύτερο αριθμό βημάτων αλλά όχι σημαντικά υψηλότερο από τους άντρες. Οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στην επίδραση της ηλικίας στον αριθμό των βημάτων και αν αυτά καταγράφονται αξιόπιστα στα άτομα τρίτης ηλικίας ενώ δε δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην επίδραση του φύλου ατόμων της τρίτης ηλικίας. Ο σκοπός της μελέτης της Cyarto και των συνεργατών του ήταν να εξετάσουν την επίδραση της ταχύτητας του περπατήματος καθώς και των δυσλειτουργιών της βάδισης, στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων του βηματόμετρου σε ηλικιω- Η σύγκριση ανδρών και γυναικών ηλικίας από 65 έως 85 ετών δεν ανέδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ τους ως προς τη συνολική φυσική δραστηριότητα κάτι που έρχεται σε συμφωνία με τα ευρήματα άλλων ερευνών στο διεθνή χώρο ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 7 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

8 Τσατσάκος και συν. Όσον αφορά στην επίδραση του φύλου στον αριθμό των βημάτων, βρέθηκε από την παρούσα έρευνα ότι τα δύο φύλα δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους μένους. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι οι ενδείξεις του βηματόμετρου μπορεί να επηρεαστούν από το πολύ αργό περπάτημα ή από τη δυσλειτουργία των κάτω άκρων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μεγάλη ακρίβεια στις μετρήσεις 25. Η αρθρογραφία που μελετά την επίδραση του φύλου στον αριθμό των βημάτων σε ηλικίες άνω των 65 ετών είναι περιορισμένη. Η έρευνα της Tudor Locke 17 έδειξε ότι οι άντρες κατέγραψαν σημαντικά περισσότερα βήματα απ ότι οι γυναίκες. Η αντίθεσή αυτή οφείλεται προφανώς στο ότι το δείγμα τους περιελάμβανε άτομα από 18 ετών μέχρι και άτομα άνω των 65 ετών και δεν αφορούσε αποκλειστικά άτομα τρίτης ηλικίας. Σε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας οι Tudor- Locke & Myers 26,27, κατέγραψαν τον αριθμό βημάτων για διάφορες ηλικιακές ομάδες. Για τα παιδιά ηλικίας 8-10 ετών καταγράφηκε ένας ημερήσιος αριθμός βημάτων μεταξύ βήματα την ημέρα (μικρότερος για τα κορίτσια απ ότι για τα αγόρια), για τους υγιείς νέους ενήλικες μεταξύ βήματα την ημέρα (μικρότερος για τις γυναίκες απ ότι για τους άνδρες), για τα υγιή άτομα τρίτης ηλικίας μεταξύ βήματα την ημέρα και για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες καταγράφηκαν βήματα την ημέρα. Στην παρούσα έρευνα ο μέσος όρος των συμμετεχόντων ήταν βήματα την ημέρα. Αυτός ο μέσος όρος μπορεί να θεωρείται μικρός αλλά καταγράφηκε σε άτομα τρίτης ηλικίας από ετών τα οποία δεν είχαν κάποια αναπηρία αλλά είχαν κάποια χρόνια πάθηση που όμως την περίοδο της μέτρησης ήταν σε ύφεση. Τα αποτελέσματα της έρευνας επαλήθευσαν την ερευνητική υπόθεση, και μας έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας χωρίς τη χρήση εξοπλισμού. Τα δεδομένα από το ερωτηματολόγιο και από το βηματόμετρο αποτελούν μια βάση για την επιδημιολογική καταγραφή της φυσικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Περαιτέρω έρευνα πάνω σε αυτή τη βάση μπορεί να δώσει μια εικόνα για τη φυσική δραστηριότητα τόσο μεταξύ αστικών και μη αστικών περιοχών της Ελλάδας όσο και μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών. Σημαντικό είναι επίσης να ερευνηθεί περισσότερο και η επίδραση του φύλου στην συνολική φυσική δραστηριότητα και στην βηματομέτρηση όπου τα αποτελέσματα είναι ακόμα αντικρουόμενα. Περιορισμοί Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονταν από ημιαστικές περιοχές της χώρας μας. Παράλληλα στην έρευνα συμμετείχαν άτομα τα οποία δεν έπασχαν από κάποια ασθένεια σε βαθμό που να μην τους επιτρέψει ο θεράπων ιατρός τους τη συμμετοχή τους στις δοκιμασίες που απαιτούνταν. Στο ερωτηµατολόγιο PASE, που χρησιµοποιείται στην παρούσα έρευνα, οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται για τη φροντίδα του σπιτιού και των µελών της οικογένειας συµβάλλουν σηµαντικά στη διαμόρφωση του συνολικής επίδοσης 28. Ωστόσο το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει σε αυτόν τον τομέα μια αδυναμία αφού το σκορ για αυτές τις δραστηριότητες είναι μια απόλυτη τιμή και δε μεταβάλλεται ανάλογα με τις ώρες στις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Ειδικότερα στη δραστηριότητα που αφορά τη φροντίδα του εξαρτημένου ατόμου ή του σπιτιού δεν καταγράφεται η συχνότητα που πραγματοποιείται μέσα στην εβδομάδα, όπως επίσης δεν ελέγχεται και αν αυτή η δραστηριότητα εμποδίζει το άτομο να ασχοληθεί με άλλου είδους δραστηριότητες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας η επίδοση που κατέγραψε το βηματόμετρο παρουσίασε σημαντική συσχέτιση με τη βαθμολόγηση του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας μέσω του ερωτηματολογίου PASE. Παρ ότι το ερωτηματολόγιο καταγράφει 18 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 7 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

9 Φυσική δραστηριότητα ατόμων ετών κι άλλες μορφές φυσικής δραστηριότητας πέραν των βημάτων που πραγματοποιεί ένα άτομο τρίτης ηλικίας η επίδοση στο ερωτηματολόγιο συνδέθηκε με τον αριθμό των πραγματοποιηθέντων βημάτων. Πρόσθετα δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη φυσική δραστηριότητα όπως καταγράφηκε και με τις δύο μεθόδους (βηματομέτρηση και ερωτηματολόγιο αυτό αναφοράς) μεταξύ των ανδρών και των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα Pan American -World Health Organization (2002). Physical Activity: How much is needed. Washington, DC: PA-WHO. Craig, C.L., Russell, S.J., Cameron, B.A. & Beaulieu, A. (1997). Foundation for Joint Action. Reducing Inactivity Report, Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute. Hirvensalo, M., Rantanen, T., & ΑΝΑΦΟΡΕΣ Heikkinen, E. (2000). Mobility difficulty and physical activity as predictors of mortality and loss of independence in the communityliving older population. Journal of the American Geriatrics Society, 48, Buchner, D.M., Guralnik, J.M., & Cress, M.E. (1995). The clinical assessment of gait, balance, and mobility in older adults. In L.Z. Rubenstein, D. Wieland, & R. Bernabei (Eds.), Geriatric assessment technology: The state of the art (pp ). Milano: Editrice Kurtis. Rikli R, Jones J, (2001). Senior Fitness Test Manual. PacifiCare/Secure Horisons. Califonia: Santa Anna. Spirduso, W. (1995). Physical dimensions of aging. Champaign, IL: Human Kinetics. Alexandris, K. & Caroll, B. (1998). The relationship between selected demographic variables and recreational sport participation in Greece. International Review for the Sociology of Sport, 33, Harahousou, Y.S., & Kabitsis, C.N. (1993) Attitudes of Greek elderly towards physical fitness and modernism. In: A. Marques. et al. (Eds.), Proceedings of the 1st conference of EGREPA, (pp ). Oeiras, Portugal: University of Porto, European group for research into elderly and physical activity, Municipality of Oeiras. Schneider, L.P., Crouter, E.S. & Basset, R.D. (2004). Pedometer measures of free-living physical activity: Comparison of 13 Models. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36(2): Michalopoulos, M., Zisi, V., Malliou, P., & Godolias, G. (2004). Habitual activity and motor function in an urban Greek Elderly Population. Journal of Human Movement Studies, 46, Washburn, R.A., & Ficker, J.L. (1999). Physical Activity Scale for the Elderly (PASE): the relationship with activity measured by a portable accelerometer. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 39, Washburn, R.A., Smith, K.W., Jette, A.M., & Janney, C.A. (1993). The Physical Activity Scale for the Elderly (PASE): development and evaluation. Journal of Clinical Epidemiology, 46, Nishida, Y. (1999). Driving characteristics of the elderly: risk compensation of the elderly driver from the viewpoint of reaction behavior. Journal of Society of Automotive Engineers of Japan Review, 20, MacRae, P.G., Morris, C., Lee, C.Y., Crum, K., Giessman, D., Greene, J.S., & Ugolini, J.A. (1996). Fractionated reaction in women as a function of age and physical activity level. Journal of Aging and Physical Activity Level, 4, Michalopoulos Μ, Aggeloussis Ν, Zisi V,Ventouri M, Kourtessis T, Malliou P (2006). Physical Activity Patterns of Greek Adults Aged years: Age and Gender Effects. Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (1), Released: April 4, Bendall M G, Bassey E. J. Andpearson M. B. Factors Affecting Walking Speed of Elderly People. Oxford Journals Oxford University Press Online ISSN Print ISSN Tudor-Locke, C., Ham, S.A., Macera, C.A., Ainsworth, B.E., Kirtland, K.A., Reis, J.P. & Kimsey, C.D. (2004). Descriptive Epidemiology of Pedometer-Determined Physical Activity. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36(9), Swartz, A.M., Bassett, D.R., Moore, J.B., Thompson, D.L. & Strath, S.J. (2003). Effects of body mass index on the accuracy of an electronic pedometer. International Journal of Sports Medicine, 24(8): Kyriazi, Ch., Michalopoulou, M., Zisi, V., Theodorakis, I. & Kioumourtzoglou, E. (2006). Physical Activity and Quality of Life in Greek older adults. Gender effects. An EU workshop focusing on The State Art of Assessment of Physical Activity in Elderly People 25th 26th September 2006, Oslo 20. Crespo, C.J., Ainsworth, B.E., Keteyian, S.J., Heath, G.W. & Smit, E. (1999). Prevalence of physical inactivity and its relation to social class in U.S. adults: Results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey, ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 7 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

10 Τσατσάκος και συν. Medicine and Science in Sports & Exercise, 31, Jones, D.A., Ainsworth, B.E., Croft, J.B., Macera, C.A., Lloyd, E.E., & Yusuf, H.R. (1998). Moderate leisuretime physical activity: who is meeting the public health recommendations? A national cross-sectional study. Archives Family Medicine, 7, Yusuf, H.R., Croft, J.B., Giles, W.H., Anda, R.F., Casper, M.L., Caspersen, C.J., et al. (1996). Leisure-time physical activity among older adults. United States, Archives of Internal Medicine, 24, Shephard, J.R. (2002). Gender, physical activity and aging. CRC Press NY. 24. Schuit, A.J., Schouten, E.G., Westerterp, K.R., & Saris, W.H. (1997). Validity of the Physical Activity Scale for the Elderly (PASE) according to energy expenditure assessed by the doubly labeled water method. Journal of Clinical Epidemiology, 50, Cyarto E, Myers A And Tudor-Locke C (2004). Pedometer Accuracy in Nursing Home and Community- Dwelling Older Adults. Medicine & Science In Sports & Exercise 36: Tudor-Locke, C., B. E. Ainsworth, M. C. Whitt, R. Thompson, C. L. Addy, And D. A. Jones. (2001).The relationship between pedometer determined ambulatory activity and body composition variables. International. Journal. Obsessive. 25, p Tudor-Locke, C. E., & Myers, A. M. (2001). Methodological considerations for researchers and practitioners using pedometers to measure physical (ambulatory) activity. Research Quarterly for Exercise and Sport, 72(1), Washburn, R.A. (2000). Assessment of physical activity in older adults. Research Quarterly in Exercise and Sport, 71, ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 7 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 264 272 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 264-272 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1 COPYRIGHT Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 992215, 2310 991066, 2310 992253 www.pe.uth.gr/helathe e-mail: eletefa@yahoo.gr All rights reserved

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δήμητρα Γαβριηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):793-802 Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για τη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική Ανάλυση υο οκιµασιών της Ευρωπαϊκής έσµης Μετρήσεων Eurofit για την Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης

Κριτική Ανάλυση υο οκιµασιών της Ευρωπαϊκής έσµης Μετρήσεων Eurofit για την Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 247 259 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 247-259

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση των μυοσκελετικών παθήσεων

Εισαγωγή στη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση των μυοσκελετικών παθήσεων Εισαγωγή στη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση των μυοσκελετικών παθήσεων Βασιλική Σακελλάρη, M.Sc, Ph.D Διευθύντρια Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας Επικοινωνία: Βασιλική Σακελλάρη, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Αγγελική Γ. Διονυσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες στη Συµµέτοχη στην Υπαίθρια ραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδροµίας Υφαντίδου Γεωργία, Νάκης Νικόλαος, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

φροντίδα υγείας Primary Health Care

φροντίδα υγείας Primary Health Care ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Primary Health Care Τόμος 18, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2006 ΚΩΔ. 3855 πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Primary Health Care Τριμηνιαία Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth.

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth. Οι σπουδές για το χορό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ο ρόλος της «Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς» στη συμμετοχή των φοιτητών σε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές με την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Αθλητική Σκέψη Η Πόλη ως Επώνυμο Προϊόν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Περίπτωση του Πεκίνου

Επιστημονική Αθλητική Σκέψη Η Πόλη ως Επώνυμο Προϊόν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Περίπτωση του Πεκίνου Τριμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση Αθλητικής Οικονομίας, Διοίκησης και Μάρκετινγκ Υπό την Αιγίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ) Τόμος 10 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιοπιστία και η Εγκυρότητα των Εργαλείων Μέτρησης σε Ποσοτικές Μελέτες

Η Αξιοπιστία και η Εγκυρότητα των Εργαλείων Μέτρησης σε Ποσοτικές Μελέτες ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2011, 50(2): 231 239 NOSILEFTIKI 2011, 50(2): 231 239 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ CONTINUING EDUCATION ARTICLE Η Αξιοπιστία και η Εγκυρότητα των Εργαλείων Μέτρησης σε Ποσοτικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση των Κινήτρων Συµµετοχής Ατόµων σε Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής ανάλογα µε το Φύλο και την Ηλικία τους αλάκης Αντώνης 1, Τσίτσκαρη Ευστρατία 1, Κώστα Γεώργιος 1, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης

Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης 3 rd International Congress on Sport Psychology 8 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Αδεξιότητα σε Παιδιά Ηλικίας 9-12 Ετών στην Ελλάδα-Μια Επιδημιολογική Μελέτη

Κινητική Αδεξιότητα σε Παιδιά Ηλικίας 9-12 Ετών στην Ελλάδα-Μια Επιδημιολογική Μελέτη Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6(3), 280 289 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6(3), 280-289 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας

Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΙΙΤΤΕΕΙΙΟΟ ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΗΗΣΣ ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ && ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ψυχικά ασθενών

ιερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ψυχικά ασθενών ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 2, 59-69 ιερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ψυχικά ασθενών Σταθαρού Α. 1, Παπαθανασίου Ι. 2, Γκούβα Μ. 3, Μασδράκης Β. 4, Μπερκ Α. 5, Νταραγιάννης.

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation Προφορικές Ανακοινώσεις 23 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Oral Presentations of the 23 rd International Congress of Physical Education & Sport Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 16/04/2008 Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Concise Program of the 16th International Congress of Physical Education & Sport ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY 10:00-11:30 12:00-13:30

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της ιάρκειας της Στατικής ιάτασης στην Ευκαµψία Ηλικιωµένων Γυναικών

Η Επίδραση της ιάρκειας της Στατικής ιάτασης στην Ευκαµψία Ηλικιωµένων Γυναικών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), 169 175 ηµοσιεύτηκε: 30 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), 169-175 Released: September 30, 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 16 30 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 16 30 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic-Journal Sport & Recreation Management 2013 Volume 10 (1), 16-30 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού &

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 257-269 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 200, 27(4):675-683 Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ο01 ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Μεϊμέτη Ε. 1, Αρβανιτίδου Ε. 1, Κουτρούπη Χ. 1, Ερμείδου Δ. 2 1.Προπτυχιακές Φοιτήτριες Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2.Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα