ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ εταιρικησ ΥπεΥΘΥνοτητασ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ εταιρικησ ΥπεΥΘΥνοτητασ 2014"

Transcript

1 ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ εταιρικησ ΥπεΥΘΥνοτητασ 214

2 ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ etaiρikhσ υπευθυνοτητασ 214 O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από το 26, δημοσιοποιεί Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο να συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων (stakeholders). Η 1η ετήσια έκδοση παρουσιάζει την επιχειρηματική επίδοση του Ομίλου από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική, για την περίοδο από έως H προσέγγισή μας είναι ευθυγραμμισμένη με την αποστολή και τις αξίες του Ομίλου ( 1.6) και εκφράζει τον υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους τομείς της υγείας και ασφάλειας, τις δεοντολογικά ορθές και διαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές, τις περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες, το καλό εργασιακό κλίμα και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Μεθοδολογία Ο Απολογισμός υλοποιήθηκε με βασικό πλαίσιο αναφοράς την οδηγία G4 του Global Reporting Initiative (πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα ως προς Comprehensive Level), το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα ως προς Advanced Level) και το ειδικό συμπλήρωμα δεικτών του GRI για τον πετρελαϊκό κλάδο (πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα ως προς Oil & Gas Sector Supplement). Ο Όμιλος μας έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή και την προώθηση των παραπάνω αλληλοσυμπληρούμενων πρωτοβουλιών, διασφαλίζοντας έτσι μια συνεκτική πλατφόρμα αξιών για την υλοποίηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης, σε στρατηγικές και επιχειρησιακές πρακτικές. Όλοι οι δείκτες, οι μονάδες μέτρησης, οι ποσότητες και τα μεγέθη που αναφέρονται, αντιστοιχούν σε μετρήσεις και δεδομένα που καταγράφηκαν με τις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές, διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και διεθνείς κώδικες της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις μεθόδους μέτρησης, σε σχέση με τoυς προηγούμενους Απολογισμούς και δεν έγιναν αναθεωρήσεις πληροφοριών των προηγουμένων δημοσιεύσεων. Επίσης, δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί, εξαιρέσεις ή αλλαγές, εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται στο κείμενο. Οι αναγνώστες αυτού του Απολογισμού μπορούν επίσης να βρουν χρήσιμες πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία για τον Όμιλο στον Ετήσιο Απολογισμό 214, (http://www.helpe.gr/mediacenter/company-publications/annual-report/), στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 214 (http://www.helpe.gr/media-center/company-publications/annual-financial-report-for-fiscal-year/) και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Επίσης, η ηλεκτρονική μορφή του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 214, παρουσιάζεται στην ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα: ορία απολογίσμού Τα στοιχεία που αναφέρονται στον Απολογισμό είναι ενοποιημένα σε επίπεδο Ομίλου, με μικρές εξαιρέσεις σε κάποιους τομείς. Ειδικότερα οι περιβαλλοντικοί δείκτες παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε επιχειρησιακή μονάδα του Ομίλου. 6

3 Για την επιλογή των εταιρειών του Ομίλου που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό ελήφθησαν υπόψη (α) ο κατάλογος των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση του Ομίλου (βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 214, σελ. 139, , και (β) η μελέτη σημαντικότητας σύμφωνα με μια δέσμη κριτήριων επιλογής (όπως ποσοστό συμμετοχής και έλεγχος, επιπτώσεις και κίνδυνοι, ύψος πωλήσεων, αριθμός εργαζομένων). Tο αποτέλεσμα παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.1 και συνεπώς οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό αφορούν τις συγκεκριμένες 1 εταιρείες του Ομίλου. Πίνακας 1.1: εταιρείες του ομίλου που περιλαμβάνονται στον απολογισμό 1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 2. ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 3. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. 4. OKTA AD SKOPJE 5. ΗELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD 6. JUGOPETROL AD 7. EKO BULGARIA EAD 8. EKO SERBIA AD 9. DIAXON Α.Β.Ε.Ε. 1. ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε 7

4 1.1 Μήνυμα προς τους Κοινωνικούς μας Εταίρους Γρ. Στεργιούλης Διευθύνων Σύμβουλος Αγαπητοί Συμμέτοχοι, Σε μια περίοδο συνεχιζόμενης οικονομικής αστάθειας για τη χώρα μας, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, με κεντρικούς άξονες τον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος. Συνεπείς στο όραμα μας, τις αρχές μας και τις αξίες μας, λειτουργούμε με απόλυτη διαφάνεια και λαμβάνουμε υπόψη τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τους κοινωνικούς μας εταίρους (stakeholders) και μεριμνούμε για την επίλυσή τους. Το 214 ήταν ακόμα μια δύσκολη χρονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικά προβλήματα στο επιχειρηματικό μας περιβάλλον. Παρόλα αυτά, εργαστήκαμε όλοι μαζί αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τις υψηλού επιπέδου γνώσεις μας ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την καινοτομία σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας. Στον τομέα της ασφάλειας, επιχειρήσαμε στοχευμένες παρεμβάσεις στην οργάνωση και εκπαίδευση των εργαζομένων και επενδύσαμε περισσότερα από 11 εκ. ευρώ για θέματα ασφάλειας. Η ασφάλεια αποτελεί την πρώτη και ύψιστη προτεραιότητα μας και κύριο μέλημά μας είναι η εξάλειψη κάθε αστοχίας με μηδενικά ατυχήματα. Μετά την πλήρη λειτουργία του νέου διυλιστηρίου της Ελευσίνας, η βελτίωση στις εκπομπές του διυλιστηρίου ήταν σημαντική και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Ενδεικτικά, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO 2 ) μειώθηκαν κατά 8% έναντι 7% και των οξειδίων του αζώτου (NOx) κατά 3% έναντι 11% που προέβλεπε η ΜΠΕ. 9

5 ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ etaiρikhσ υπευθυνοτητασ 214 Σημαντικά βελτιώθηκε, επίσης, η ποιότητα της ατμόσφαιρας της περιοχής. Σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Σταθμούς Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, καταγράφθηκαν μηδενικές συγκεντρώσεις SO 2 και συγκεντρώσεις NOx 78% χαμηλότερες από το όριο της νομοθεσίας και 12% χαμηλότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις της μελέτης του ΕΜΠ για το εν λόγω έργο. Οι θετικές επιδόσεις στην επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων συνεχίστηκαν. Ενδεικτικά, το 214, ο μέσος όρος των τριών διυλιστηρίων για τον δείκτη υδρογονανθράκων υγρών αποβλήτων είναι 4% χαμηλότερος του θεσμοθετημένου ορίου. Ανανεώσαμε τη δέσμευσή μας σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από τη διάχυση των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC), λειτουργώντας με διαφάνεια, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης. Στον κλάδο λιανικής εμπορίας, βελτιώσαμε την ποιότητα των προϊόντων μας και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, αυξάνοντας τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια από 9 σε 139 κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Δημιουργήσαμε προστιθέμενη αξία για όλο το απασχολούμενο προσωπικό επενδύοντας στην ανάπτυξη και εξέλιξή του. Συνεχίστηκε η λειτουργία της HELPE ACADEMY στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκαν στον Όμιλο 75. ώρες εκπαίδευσης με τη συμμετοχή 2.5 εργαζομένων. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υιοθετήσαμε πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και για την ανάδειξη ικανών φοιτητών και μαθητών, που στοχεύουν στην αριστεία. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες απασχόλησης μέσα στον οργανισμό μας, μέσω του προγράμματος εργασιακής εμπειρίας για νέους αριστούχους πτυχιούχους και συνεχίσαμε το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και στη φετινή έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας, προκύπτει από την οδηγία G4 του Global Reporting Initiative (GRI) με ιδιαίτερη έμφαση στον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων (material aspects), τα οποία είναι σημαντικά τόσο για τον Όμιλο όσο και για τους κοινωνικούς μας εταίρους. Η εξωτερική επαλήθευση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα εξασφαλίζει την αντικειμενική πιστοποίηση ότι ο απολογισμός πληροί όλες τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τη «λεπτομερή επιλογή» του πλαισίου GRI-G4 ( Comprehensive Option ) και ικανοποιεί τα κριτήρια του Global Compact Advanced Level. Οι δυσκολίες και η αβεβαιότητα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο εσωτερικό της χώρας, μας αναγκάζουν να είμαστε συγκρατημένοι. Έχοντας πλέον ολοκληρώσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα και δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για συνέργιες βελτιστοποίησης της λειτουργίας μας αλλά και αξιοποίησης του υψηλού επιπέδου των εργαζομένων μας, μπορούμε να νιώθουμε αισιόδοξοι. Μέσα από τον επαγγελματισμό μας, την ακεραιότητα και τα φιλόδοξα σχέδια μας, ευελπιστούμε ότι θα δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για απασχόληση, βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομική ευημερία. Γρ. Στεργιούλης Διευθύνων Σύμβουλος 1

6 1.2 Οι Eπιδόσεις μας Συνοπτικά OMIΛΟΣ Ένας Όμιλος που δραστηριοποιείται σε 7 χώρες (Ελλάδά, Κύπρο, Βούλγάρίά, ΣΕρΒίά, ΜάύροΒούνίο, π.γ.δ.μ, άίγύπτο) Κύκλος εργασιών εκ. 65% 3 διυλιστήρια στην Ελλάδα (καλύπτουν 65% της εγχώριας διυλιστικής ικανότητας) Κατέχει 3% της ελληνικής αγοράς διαθέτοντας πρατήρια εμπορίας καυσίμων στην Ελλάδα και 287 στο εξωτερικό 15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης & διανομής καυσίμων 23 σταθμοί ανεφοδιασμού αεροσκαφών & 2 εμφιαλωτήρια υγραερίου 1 μονάδα παραγωγής & συσκευασίας λιπαντικών Συμμετέχει στην ανάπτυξη διασυνοριακών αγωγών φυσικού αερίου στην περιοχή της νοτιανατολικής Ευρώπης δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, στην Ελλάδα, χωρητικότητας 6,65 εκ. m 3 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ εργαζόμενοι στην Ελλάδα και συνολικά εργαζόμενοι σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ώρες εκπαίδευσης 2% των θέσεων εργασίας και 6% του στελεχιακού δυναμικού καλύπτονται από γυναίκες. 13 εργαζόμενοι άμεά Μέσος δείκτης παραμονής εργαζομένων 98% ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 11,36 εκ. επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του ομίλου σε θέματα ασφάλειας 4,34 εκ. επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του ομίλου σε έργα περιβαλλοντικής διαχείρισης 7.59 ώρες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης & ώρες εκπαίδευσης σε υγεία και ασφάλεια ΚΟΙΝΩΝΙΑ περισσότερες από 1 δράσεις ΕΚΕ 3,4 εκ. για δράσεις ΕΚΕ (εντός & εκτός Ελλάδος) 12,3% των αγορών των βιομηχανικών εταιρειών & 97% των εμπορικών εταιρειών πραγματοποιούνται από τοπικούς προμηθευτές 469 εργαζόμενοι κατοικούν στις όμορες περιοχές 11

7 ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ etaiρikhσ υπευθυνοτητασ Ουσιαστικότητα Συνεπείς στη δέσμευσή μας να ικανοποιούμε τις ανάγκες όλων των κοινωνικών εταίρων μας, πραγματοποιήσαμε το 213 Αξιολόγηση Ουσιαστικότητας, προκειμένου να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν τα πλέον ουσιαστικά / σημαντικά θέματα (material aspects) κοινωνικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Η Αξιολόγηση Ουσιαστικότητας ανέδειξε 18 ουσιαστικά θέματα (material aspects of high probability and high risk), όπως παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.2 (materiality matrix), ενώ με διαφορετικά χρώματα αποτυπώνονται οι ομάδες κοινωνικών εταίρων που συμμετείχαν. Περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με την Ουσιαστικότητα, στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 213, ενότητες 2.3 και 7.1 (http://www.helpe.gr/corporate-responsibility/sustainability-reports/) Το 215 προτιθέμεθα να επανεξετάσουμε τα θέματα ουσιαστικότητας. Διάγραμμα 1.2: Οπτική Παρουσίαση των Ουσιαστικών Θεμάτων (Materiality Matrix) LOW LOW HIGH 1.2 (Energy Use) (Supplier Assessment ) 4.4 (Supply Security) (Occupational Health & Safety) (CO 2 Emissions ) (Product Impact ) RISK (IMPACT ON MATERIALITY) (Job Position Security) 4.1 (Responsible Buying) (Accident Impact ) (Material Consumption) (Operational Continuity) (Operational Support ) (Oil Spills & Leakages) (Health Screening) (VOC Emissions) (NOx Emissions) 5.7 (Anti-competitive Behaviour ) (Acoustic Impact) LOW EXPECTATION (CONCERN TO STAKEHOLDERS) HIGH Environment Shareholders Employees Suppliers Customers Community High importance which are extensively reported Medium importance which are reported Low importance which are optionally reported 12

8 1.4 Κοινωνικοί Εταίροι Στον Όμιλό μας, με βάση τις αρχές και αξίες, τη στρατηγική, τις δραστηριότητες, την αγορά, τη γειτνίαση και το κοινωνικό σύνολο κάθε χρόνο επαναπροσδιορίζουμε ποιοι είναι οι κοινωνικοί μας εταίροι (stakeholders) που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται σημαντικά από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου. Η στρατηγική και όλες οι δράσεις του Ομίλου στοχεύουν στη δημιουργία σχέσεων με αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε ο Όμιλος να μπορεί να αντιδρά στις ανάγκες τους, να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τη φήμη και τη λειτουργία του και να αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που δημιουργούν αυτές οι συνέργειες. Πιο αναλυτικά: Οι άνθρωποι μάς Στόχος μας είναι να είμαστε προτιμώμενος εργοδότης, διασφαλίζοντας ένα ελκυστικό περιβάλλον και παρέχοντας δυνατότητες επαγγελματικής βελτίωσης και προσωπικής εξέλιξης χωρίς διακρίσεις (βλέπε και ενότητες 2 & 3). Οι γειτονες μάς Η συνεχής διαβούλευση, επικοινωνία και συνεργασία με την ευρύτερη κοινωνία και με τις τοπικές κοινωνίες, όπου ασκούμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες μας βοηθούν να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να ικανοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες τους (βλέπε και ενότητα 6). Οι μετοχοι / ΕπΕνδυτΕς μάς Επιδιώκουμε να εξασφαλίζουμε υψηλή ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα μέσα από διαδικασίες διαφάνειας και συνεχούς ενημέρωσης της επενδυτικής κοινότητας. Οι ςυνεργάτες / πελάτες μάς Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε ψηλά στην προτίμηση των συνεργατών, των πελατών και των προμηθευτών μας, καλλιεργώντας συνέργειες που δημιουργούν αξία για όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους (βλέπε και ενότητα 5). το περιβάλλον μάς Συμπεριφερόμαστε ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης και με έναν ευρύ κύκλο δραστηριοτήτων στη ΝΑ Ευρώπη, συνεισφέρουμε στις διεθνείς προσπάθειες για τη διαχείριση «σύνθετων παγκοσμιοποιημένων προκλήσεων», όπως η κλιματική αλλαγή, η διάδοση των ΑΠΕ και γενικότερα η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (βλέπε και ενότητα 4). H αξιολόγηση ουσιαστικότητας αποτέλεσε ένα πρόσθετο εργαλείο για τη διερεύνηση της γνώμης και των προσδοκιών των κοινωνικών εταίρων μας. Διατηρήθηκαν ωστόσο και οι υπόλοιποι τρόποι συνεχούς αμφίπλευρης επικοινωνίας και διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα

9 ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ etaiρikhσ υπευθυνοτητασ 214 Πίνακας 1.3: τρόποι επικοινωνίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους Ομάδά ΚΟινωνιΚων Ετάιρων Εργαζόμενοι Γείτονες μεθοδος ςυμμετοχής (EngagEmEnt methods) Έρευνες ικανοποίησης Διάλογος Προγραμματισμένες συναντήσεις Εκδηλώσεις/ Ομιλίες Intranet Περιοδικές εκδόσεις Διάλογος Δημόσιες συζητήσεις Έρευνα απόψεων (focus group) Έρευνες κοινής γνώμης Δημοσιεύματα/ Ανακοινώσεις στον Τύπο Μέτοχοι /Επενδυτές Road shows Συναντήσεις Εκδόσεις Προμηθευτές Πελάτες Έρευνα μέσω ερωτηματολογίου Διάλογος Έρευνες ικανοποίησης Έρευνες αφοσίωσης Επίδοση εργαζομένων στα πρατήρια Ειδικές έρευνες μέσω ερωτηματολογίου Βαθμός αποδοχής νέου προϊόντος/υπηρεσίας Έρευνες Focus- Group Επιδιώκουμε την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και προτάσεων, ενημερώνουμε για τις δράσεις μας και την επίτευξη των στόχων μας και συνεργαζόμαστε επιδιώκοντας κοινούς στόχους. Η συνεργασία μπορεί να λάβει τη μορφή προσωπικών συναντήσεων, ανταλλαγής απόψεων με εμπειρογνώμονες, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, συνασπισμών με κλαδικούς εταίρους ή επίσημες συνεργασίες. 14

10 1.5 Ηθική και Διαφάνεια Ο Όμιλος έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία ενιαίας εταιρικής κουλτούρας, που προασπίζεται την πρωτοβουλία και υπευθυνότητα ενώ, παράλληλα, καλλιεργεί την ανάπτυξη ηθικών, δημιουργικών και ταλαντούχων εργαζομένων, μέσα σε ένα περιβάλλον που κυριαρχούν η εμπιστοσύνη, η διαφάνεια και ο σεβασμός. Γι αυτό το σκοπό, υιοθετούνται και ανάλογες πολιτικές και πρακτικές. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου προσδιορίζει τις κανονιστικές και ηθικές απαιτήσεις συμμόρφωσης, καθώς και τις συμπεριφορές, που αναμένονται από όλους τους εργαζόμενους. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου ολοκληρώθηκε, εγκρίθηκε και δημοσιοποιήθηκε το 211. Το 212 ξεκίνησε και το 213 ολοκληρώθηκε πρόγραμμα για την ευρεία διάχυσή του σε όλο τον Όμιλο, ενώ μεταφράστηκε και στις τοπικές διαλέκτους των χωρών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Έτσι, διασφαλίζεται περαιτέρω η εμπιστοσύνη των κοινωνικών εταίρων μας, μέσω της διαφάνειας σε όλες τις δράσεις. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας δίνει έμφαση στον τρόπο λειτουργίας του Ομίλου και περιέχει πεδίο εφαρμογής, πολιτικές, υπηρεσιακή εξέλιξη και διαδικασίες για την τήρηση κανόνων και αρχών που διέπουν τους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται και εκπαιδεύονται σε θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Ομίλου με ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα ηθικής, διαφθοράς, συμπεριφοράς προς εργαζόμενους και τρίτους, κλπ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Στόχος μας είναι να λειτουργούμε με διαφάνεια και να εφαρμόζουμε τους αυστηρότερους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να ενσωματώνει την εταιρική υπευθυνότητα στη στρατηγική του Ομίλου και να υιοθετεί συμπεριφορές υπεύθυνου εταιρικού πολίτη. ΣχΕΤΙΚοΙ ΣΥΝΔΕΣμοΙ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείτε την ιστοσελίδα μας: ή την ETHΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 214, σελ

11 ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ etaiρikhσ υπευθυνοτητασ Οι Δραστηριότητές μας Ο Όμιλος έχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας, με πιο σημαντικές τις ακόλουθες: Εφοδιασμός, Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και στις αγορές της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Παραγωγή & Εμπορία Χημικών/Πετροχημικών. Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων. Παραγωγή & Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας. Προμήθεια, Μεταφορά και Εμπορία Φυσικού Αερίου. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ EΦΟΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ / ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 16

12 oραμα αποστολή αξίεσ Το όραμά μας «να ειμαστε πρωτοποροσ περιφερειακοσ ενεργειακοσ Oμιλοσ, με τη βιωσιμη αναπτυξη ενσωματωμενη στη στρατηγικη μασ». H αποστολή μασ Eνέργεια για Zωή Να παράγουμε και να προσφέρουμε κορυφαίων προδιαγραφών προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας, εξυπηρετώντας τους πελάτες μας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά με αποτελεσματικότητα και καινοτομία. Η αποστολή μας, μας εμπνέει να βελτιστοποιήσουμε την απόδοσή μας με στόχο τα αμοιβαία οφέλη για την κοινωνία και τους μετόχους. οι αρχέσ μασ Η Ασφάλεια είναι πάντα η Πρώτη μας Προτεραιότητα. Προσφέρουμε Αξία στους Πελάτες μας. Λειτουργούμε με Υπευθυνότητα προς την Κοινωνία και το Περιβάλλον. Σεβόμαστε τους Συναδέλφους και τους Συνεργάτες μας προάγοντας την Αξιοκρατία, την Ομαδική Εργασία, την Καινοτομία, τη Συνεχή Βελτίωση και τον Προσανατολισμό στα Αποτελέσματα. Επενδύουμε για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενισχύουμε συνεχώς την Ανταγωνιστικότητά μας. Εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Δημιουργούμε Αξία για τους Μετόχους μας και εστιάζουμε στη συνεχή Βελτίωση των Αποτελεσμάτων και των Χρηματορροών μας. οι συμπέριφορέσ μασ 1) Ακεραιότητα, 2) Επαγγελματισμός, 3) Δέσμευση, 4) Ευθυκρισία, 5) Πρωτοβουλία, 6) Εξωστρέφεια

13 ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ etaiρikhσ υπευθυνοτητασ Συμμετοχές Κοινές Δράσεις με άλλους φορείς Ο Όμιλος, επίσης, συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους του συμμετέχοντας και σε οργανώσεις, ενώσεις, φορείς κλπ. Η συμμετοχή αυτή, μας δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε και να συμβάλουμε στη διαμόρφωση προτάσεων για το κοινό συμφέρον, για την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας. Για την αναλυτική λίστα των συμμετοχών μας, παρακαλώ δειτε στο σύνδεσμο: [GR]_214_Symmetoxes%24.pdf ΕΠΙΣΗΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Συνεργάζεται με άλλες Ευρωπαϊκές Εταιρίες συμμετέχοντας σε Διεθνείς Οργανισμούς και Kοινοπραξίες (Consortia) για την εφαρμογή του Κανονισμού REACH. Συμμετέχει, από τη σύστασή του, στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS) μέσω των διυλιστηρίων του Ομίλου. Συμμετέχει σε οργανισμούς και επιτροπές όπως η CONCAWE, το Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΕΒ, οι Επιτροπές Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας ΣΕΒ, η Fuels Europe (πρώην Europia) και το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΧΒ. 18

14 ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ etaiρikhσ υπευθυνοτητασ 214 Η ηγετική μας θέση στην αγορά οφείλεται στην ικανότητά μας να προσελκύουμε, να διατηρούμε και να συνεργαζόμαστε με τους πλέον ικανούς εργαζόμενους, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες μας. Επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, που αφενός θα είναι ασφαλές και θα παρακινεί τους εργαζόμενους και αφετέρου οι άνθρωποι θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και θα τους δίνονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την ανέλιξή τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι η διαφορετικότητα και η ένταξη (αποφυγή αποκλεισμών) μας βοηθούν να βελτιώσουμε τα επιχειρησιακά αποτελέσματα, να ενισχύσουμε το όνομά μας, καθώς και να προσελκύουμε και να συνεργαζόμαστε με ταλαντούχους ανθρώπους. Βασίζουμε τις σχέσεις με τους εργαζόμενούς μας στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τόσο η ένταξη όσο και η πορεία κάθε εργαζόμενου εντός Ομίλου, κρίνονται με βάση τα προσόντα, την απόδοση και τις φιλοδοξίες του, χωρίς καμία διάκριση. Το 214, το 9% των στελεχών μας στην Ελλάδα ήταν γυναίκες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα και το εξωτερικό ήταν 6%. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης του ποσοστού στελέχωσης των ανώτερων επιπέδων ιεραρχίας του Ομίλου με γυναίκες. Με βάση την ταυτότητα του Ομίλου σχεδιάσθηκε και υλοποιείται η στρατηγική του για την 5ετία Η στρατηγική του Ομίλου και το πλάνο υλοποίησής της έγινε ακολουθώντας έναν προσχεδιασμένο «οδικό χάρτη» με συγκεκριμένους στόχους και καθορισμένες φάσεις εφαρμογής. 2.1 Η Απασχόληση στον Όμιλο Η συνεχής ανάπτυξη των ανθρώπων μας και η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους βρίσκονται μεταξύ των κεντρικών στόχων μας. Παράλληλα, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την τήρηση της δέσμευσή μας για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά και τους συνεργάτες μας και τους κατοίκους των όμορων περιοχών. Στόχος μας είναι η Αριστεία σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους Ανθρώπους μας. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του, είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η καλύτερη δυνατή διαθέσιμη τεχνογνωσία. Πίνακας 2.1: Απασχολούμενοι στον Όμιλο* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΕΚΟ ΑΒΕΕ 271 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. 21 ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 15 DIAXON ΑΒΕΕ 96 ΟΚΤΑ AD SKOPJE 454 JUGOPETROL AD 142 HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD 53 EKO BULGARIA EAD 56 EKO SERBIA A.D. 35 * Αναφέρονται οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και το σύνολο των εργαζόμενων με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου. Περισσότερα στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού στο Παράρτημα Ι, δείκτες 1 & LA12. 2

15 ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ etaiρikhσ υπευθυνοτητασ 214 Η ηγετική μας θέση στην αγορά οφείλεται στην ικανότητά μας να προσελκύουμε, να διατηρούμε και να συνεργαζόμαστε με τους πλέον ικανούς εργαζόμενους, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες μας. Επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, που αφενός θα είναι ασφαλές και θα παρακινεί τους εργαζόμενους και αφετέρου οι άνθρωποι θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και θα τους δίνονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την ανέλιξή τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι η διαφορετικότητα και η ένταξη (αποφυγή αποκλεισμών) μας βοηθούν να βελτιώσουμε τα επιχειρησιακά αποτελέσματα, να ενισχύσουμε το όνομά μας, καθώς και να προσελκύουμε και να συνεργαζόμαστε με ταλαντούχους ανθρώπους. Βασίζουμε τις σχέσεις με τους εργαζόμενούς μας στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τόσο η ένταξη όσο και η πορεία κάθε εργαζόμενου εντός Ομίλου, κρίνονται με βάση τα προσόντα, την απόδοση και τις φιλοδοξίες του, χωρίς καμία διάκριση. Το 214, το 9% των στελεχών μας στην Ελλάδα ήταν γυναίκες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα και το εξωτερικό ήταν 6%. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης του ποσοστού στελέχωσης των ανώτερων επιπέδων ιεραρχίας του Ομίλου με γυναίκες. Με βάση την ταυτότητα του Ομίλου σχεδιάσθηκε και υλοποιείται η στρατηγική του για την 5ετία Η στρατηγική του Ομίλου και το πλάνο υλοποίησής της έγινε ακολουθώντας έναν προσχεδιασμένο «οδικό χάρτη» με συγκεκριμένους στόχους και καθορισμένες φάσεις εφαρμογής. 2.1 Η Απασχόληση στον Όμιλο Η συνεχής ανάπτυξη των ανθρώπων μας και η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους βρίσκονται μεταξύ των κεντρικών στόχων μας. Παράλληλα, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την τήρηση της δέσμευσή μας για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά και τους συνεργάτες μας και τους κατοίκους των όμορων περιοχών. Στόχος μας είναι η Αριστεία σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους Ανθρώπους μας. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του, είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η καλύτερη δυνατή διαθέσιμη τεχνογνωσία. Πίνακας 2.1: Απασχολούμενοι στον Όμιλο* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΕΚΟ ΑΒΕΕ 271 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. 21 ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 15 DIAXON ΑΒΕΕ 96 ΟΚΤΑ AD SKOPJE 454 JUGOPETROL AD 142 HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD 53 EKO BULGARIA EAD 56 EKO SERBIA A.D. 35 * Αναφέρονται οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και το σύνολο των εργαζόμενων με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου. Περισσότερα στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού στο Παράρτημα Ι, δείκτες 1 & LA12. 2

16 Διάγραμμα 2.2: Κατανομή συνόλου εργαζομένων στον Όμιλο ανά φύλο εντός Ελλάδας εκτός Ελλάδας 467 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 19 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ 55 ΑΝΔΡΕΣ Διάγραμμα 2.3: Κατανομή συνόλου εργαζομένων στον Όμιλο ανά επίπεδο εκπαίδευσης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 162 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

17 ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ etaiρikhσ υπευθυνοτητασ Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Στόχος μας είναι η ενίσχυση των δράσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης και Διάχυσης Γνώσης. Με τη συνεχή επιμόρφωση και διάχυση της γνώσης, επιδιώκουμε ο κάθε εργαζόμενος να κατανοήσει τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, να προσδιορίσει αποτελεσματικότερα το ρόλο του στην κοινή προσπάθεια για πρόοδο και να εξελίξει τις επαγγελματικές του δεξιότητες. Παράλληλα, μέσω της εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που αναπτύσσει μέσα στον Όμιλο, ο κάθε εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί περαιτέρω, να ενισχύσει την απαραίτητη ευελιξία και προσαρμοστικότητά του στις αλλαγές και στις νέες συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να συνεισφέρει στην ανοδική πορεία του Ομίλου. ΚΑθΟΡιΣμΟΣ ΠΡΟτΕΡΑιΟτήτων : Συνέχιση της λειτουργίας της Ακαδημίας ΕΛΠΕ (ενός πλαισίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διάχυσης Γνώσης), η οποία σχεδιάστηκε το 213 Ενίσχυση κουλτούρας εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας : Άριστες διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού Συνεχής ανάπτυξη και εκπαίδευση Εμπέδωση κουλτούρας εξωστρέφειας, ανταγωνιστικότητας και αριστείας Η συνολική εκπαιδευτική δαπάνη του Ομίλου για το 214 ανήλθε σε (για το 213 ήταν ) με ώρες εκπαίδευσης. Επίσης, ο Όμιλος στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το 214 επένδυσε στον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών, σε συνδρομές επιστημονικών εντύπων και συλλόγων. Πίνακας 2.4: Κατανομή εκπαιδευθέντων ανά φύλο και εταιρεία ΕΛΠΕ ΕΚΟ ΕΚ ΑΣΠΡΟΦΟΣ DIAXON OKTA EKO SERBIA HP CYPRUS EKO BULGARIA JUGO PETROL αριθμός γυναικών που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα / σεμινάριο αριθμός ανδρών που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα / σεμινάριο

18 Πίνακας 2.5: Κατανομή δαπανών εκπαίδευσης ΕΛΠΕ ΕΚΟ ΕΚ ΑΣΠΡΟ- ΦΟΣ DIAXON OKTA EKO SERBIA HP CYPRUS EKO BULGARIA JUGO PETROL Δαπάνη σε Πίνακας 2.6: Αριθμός εργαζομένων ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εταιρεία ΕΛΠΕ ΕΚΟ ΕΚ ΑΣΠΡΟ- ΦΟΣ DIAXON OKTA EKO SERBIA HP CYPRUS EKO BULGARIA JUGO PETROL ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια Διεπιχειρησιακά σεμινάρια Ξένες γλώσσες υγεία & ασφάλεια ακαδημαϊκή εκπαίδευση Άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα / σεμινάριο / πιστοποιήσεις / εξετάσεις / συνέδρια Πίνακας 2.7: KPIs Εκπαίδευσης Ομίλου Στόχος Ποσοστό εργαζομένων που 75% 75% Τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό εκπαιδεύτηκαν εκπαίδευσης των εργαζομένων Μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών 25,7 28,2 Ο μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών ανά εκπαιδευόμενο στα ίδια υψηλά επίπεδα των 2 τελευταίων ετών 23

19 2.3 Αμοιβές και Παροχές Στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναγνωρίζουμε έμπρακτα την πολύτιμη συνεισφορά των ανθρώπων μας στην ανάπτυξη του Ομίλου, με ένα ολοκληρωμένο σύστημα αμοιβών και παροχών. Το σύστημα αμοιβών έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει και να ανταμείβει τους εργαζόμενους για τα επιτεύγματά τους και την αξία που φέρνουν στον Όμιλο. Ο Όμιλος δεσμεύεται να παρέχει ανταγωνιστικές αμοιβές σχεδιασμένες αφενός για να υποστηρίζουν την προσέλκυση και διατήρηση των εργαζομένων και αφετέρου για να ενθαρρύνουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουμε σε όλες τις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες. Όλες οι εκφάνσεις του συνολικού προγράμματος ανταμοιβών ελέγχονται, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με αυτές των άλλων εταιρειών, καθώς και κατάλληλες για τις αγορές στις οποίες αναζητούμε ταλαντούχους ανθρώπους. Οι παροχές προς τους εργαζόμενους του Ομίλου μπορεί να διαφέρουν ανά εταιρεία και χώρα, παρέχεται όμως σε όλους τους εργαζομένους ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, ασφάλιση για ολική ή μερική αναπηρία, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, κάλυψη δαπανών βρεφονηπιακού σταθμού, κλπ. Στο δείκτη EC1 (Παράρτημα Ι) παρουσιάζεται το σύνολο των παροχών και πολιτικών για τους εργαζόμενους, που το 214 ξεπέρασε τα 18 εκατ. Επίσης, το μέσο ποσοστό παραμονής εργαζομένων (loyalty indicator) ήταν 98% (Παράρτημα Ι, δείκτης LA1). Τα πρόσθετα ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής & Υγείας και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα καλύπτουν το 99% και το 93% αντιστοίχως των εργαζομένων (μέσοι όροι). Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών (προγράμματα καθορισμένων εισφορών και καθορισμένων παροχών) βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων, που προσδιορίζονται με τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών. Η επίτευξη των εταιρικών και ατομικών στόχων, συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση των ετήσιων μεταβλητών αμοιβών των Στελεχών Διευθυντικού Επιπέδου. Ειδικότερα, η επίτευξη των στόχων υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και οι στόχοι ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (οι οποίοι περιλαμβάνονται σταθερά και διαχρονικά στην ετήσια στοχοθέτηση) επηρεάζουν καθοριστικά τη διαμόρφωση των μεταβλητών αμοιβών των Στελεχών Διευθυντικού Επιπέδου. Όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε ετήσια ανασκόπηση απόδοσης για την αξιολόγηση της επίδοσής τους και το σχεδιασμό για την περαιτέρω βελτίωση των γνώσεων και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Το 214 όλοι οι εργαζόμενοι (99% 1%) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα αξιολόγησης. Στον δείκτη LA11 (Παράρτημα Ι) παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες ανά εταιρεία του Ομίλου. 25

ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ εταιρικησ ΥπεΥΘΥνοτητασ 2014

ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ εταιρικησ ΥπεΥΘΥνοτητασ 2014 ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ εταιρικησ ΥπεΥΘΥνοτητασ 214 ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ εταιρικησ ΥπεΥΘΥνοτητασ 214 Πίνακας Περιεχομένων 1 Η Προσέγγισή μας 5 1.1 Μήνυμα προς τους Κοινωνικούς μας Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν Από το 2006, ως Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δημοσιεύουμε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο να συμβάλουμε στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

& Οικουμενικό Σύμφωνο

& Οικουμενικό Σύμφωνο & Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 05 Η συμμετοχή του Ομίλου ΤITAN στην πρωτοβουλία για το Οικουμενικό Σύμφωνο Συλλογικές πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την ΕΚΕ και

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. O ρόλος της Ουσιαστικότητας. (Materiality matters)

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. O ρόλος της Ουσιαστικότητας. (Materiality matters) Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Διακυβέρνηση Εταιρικής Υπευθυνότητας: O ρόλος της Ουσιαστικότητας (Materiality matters) CSR in Greece Forum 2012 Αθήνα, 26 Απριλίου Π. Παπαδημητρίου Δ/ντής Εταιρικής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία λειτουργεί πάντα συμμορφούμενη με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η εταιρεία λειτουργεί πάντα συμμορφούμενη με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αρχή 1 η : Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας διεθνών αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αρχή 2 η : Εξασφάλιση μη εμπλοκής επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 7-8 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής. Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος

Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής. Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος 4 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Λευκωσία, 01.07.2011 Η GENESIS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΟ 4 Ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK CSR FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, 27.5.14 «Με πολύ μεγάλη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Κριτήρια Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Επιμέλεια & Παρουσίαση: Μηνόπουλος Σίμος, Κιλκίς, Ιανουάριος 2015 Εισαγωγή Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας, είναι κατά την προσωπική μου άποψη, μια ολοκληρωμένη πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΕΚΕ (1) Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Το Πλαίσιο. Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αναπτύσσεται μέσω:

Το Πλαίσιο. Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αναπτύσσεται μέσω: Το Πλαίσιο Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί μια νέα πρωτόγνωρη πραγματικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα της επιτρέψει όχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Profile 2014. Communication Dept_Sept 2014

Profile 2014. Communication Dept_Sept 2014 Profile 2014 Communication Dept_Sept 2014 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Όμιλος AkzoNobel Vivechrom σήμερα Αγορά Προϊόντα Vivechrom Vivechrom Profile 2 Ιστορική Αναδρομή: Νίκαια 1932 Ιδρύεται από τον Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY. O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY. O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, προγράμματα, πολιτικές και διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η εταιρεία») έχει υιοθετήσει Πολιτική Αμοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στην Κοινωνία

Η συμβολή μας στην Κοινωνία 3. Η συμβολή μας στην Κοινωνία Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα (ΕΚΕ) συνιστά ουσιαστικό τμήμα ή αναδεικνύεται σε όλες τις εκφάνσεις της στρατηγικής, της επιχειρηματικότητας και της καθημερινής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Saint-Gobain. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) Μάιος 2014

Όμιλος Saint-Gobain. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) Μάιος 2014 Όμιλος Saint-Gobain Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) Μάιος 2014 Ως ένας από τους ηγέτες παγκοσμίως, σε όλες τις δραστηριότητες μας, έχουμε θέσει το στόχο να είμαστε η Αναφορά για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα