Διατήρηση της ρύθμισης της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διατήρηση της ρύθμισης της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 60ΨΜ4691ΩΓ-ΔΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Αθήνα, 11/02/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TMHMA ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Πειραιώς 28,104 37, Αθήνα Ε. Σγαρδέλη Ταχ.Δ/νση Πληροφορίες Τηλέφωνα FAX Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση Τηλέφωνα ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αγ. Κων/νου 8, 10241, Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας Γ36/02/41 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : 1. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. - Α Αθηνών - Β Αθηνών - Πειραιά - Θεσσαλονίκης 2. Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμειακές Υπηρεσίες & Τμήματα Κ.Ε.Α.Ο. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως συνημμένος πίνακας διανομής ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν.4305/2014 στους υπαχθέντες στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ. 2 της παρ. ΙΑ του Ν. 4152/2013. ΣΧΕΤ: η αρ. 61/ εγκύκλιος Με την εγκύκλιο 61/ σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237Α/ ) που αφορούν ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και σας ενημερώσαμε ότι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του ως άνω άρθρου (παραμονή στη Νέα Αρχή - ευεργετήματα) θα ρυθμίζονταν με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης. Με το παρόν έγγραφο σας κοινοποιούμε την με αριθμ. Β/7/οικ.621/26/ απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ190Β/ ) με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4305/2014 στην ρύθμιση της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013 παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.2 και τηρούν τους όρους της είτε να υπαχθούν στη ρύθμιση του Ν. 4305/2014 είτε να διατηρήσουν τη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013 με πρόσθετα ευεργετήματα και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της. Ρύθμιση της «Νέας Αρχής» του Ν.4152/ Μετάπτωση/Υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4305/2014 Οι οφειλέτες που θα επιλέξουν να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 4305/2014 θα εντάσσονται, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, για το υπόλοιπο της οφειλής τους, σε νέο σχήμα δόσεων.

2 Τα ποσά των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί υπολογισμένα με το επιτόκιο και τις εκπτώσεις του Ν. 4152/2013, θα επανυπολογίζονται με επιτόκιο 4,56% και τις εκπτώσεις που προβλέπονται από τον Ν. 4305/2014 και η διαφορά που θα προκύπτει θα συνυπολογίζεται ως έκπτωση στη ρύθμιση του Ν. 4305/2014. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, η έκπτωση που δικαιούται ο οφειλέτης για τις ήδη καταβληθείσες δόσεις, διαμορφώνεται ανάλογα με την ημερομηνία εξόφλησης ως εξής: Έκπτωση 80% στις προσαυξήσεις, τέλη καθυστέρησης και επιβαρύνσεις για όσους εξοφλήσουν την οφειλή τους έως 30/06/2015. Έκπτωση 70% για όσους εξοφλήσουν την οφειλή τους έως 30/06/2016. Έκπτωση 60% για όσους εξοφλήσουν την οφειλή τους έως 30/06/2017. Έκπτωση 20% επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και επιβαρύνσεων για τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν οφειλές έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013, υποπαρ. ΙΑ.2, παρ. 2α, εδ. β. Για μετάπτωση των οφειλετών στη ρύθμιση του Ν. 4305/2014 θα ακολουθείται η γνωστή διαδικασία (απώλεια ρύθμισης - νέα αίτηση) ενώ το επιπλέον ποσό έκπτωσης που προβλέπεται στην παρούσα θα χορηγηθεί με κεντρική ροή μέσω του ΟΠΣ-ΙΚΑ. Ευνόητο είναι ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής/μετάπτωσης στη ρύθμιση του Ν. 4305/2014 είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου του 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4305/2015 (ΦΕΚ 237Α/ ) και την εγκύκλιο 61/ Διατήρηση της ρύθμισης της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013 Στην περίπτωση που οι οφειλέτες επιλέξουν να παραμείνουν στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013, το συνολικό ύψος της αρχικά ενταχθείσας οφειλής επανυπολογίζεται σύμφωνα με το σχήμα δόσεων που είχε επιλεγεί και διατηρείται, με επιτόκιο 4,56% και υπόκειται αναδρομικά στις εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και επιβαρύνσεων του Ν. 4305/2014, καθώς και σε πρόσθετη μείωση 20%. Πιο συγκεκριμένα, οι οφειλέτες που θα διατηρήσουν τη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013 θα λάβουν: Έκπτωση 100% στις προσαυξήσεις, τέλη καθυστέρησης και επιβαρύνσεις για όσους εξοφλήσουν την οφειλή τους έως 30/06/2015. Έκπτωση 90% για όσους εξοφλήσουν έως 30/06/2016. Έκπτωση 80% για όσους εξοφλήσουν έως 30/06/2017. Έκπτωση 20% για τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, έχουν οφειλές έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 ) και διατηρούν τις διατάξεις του Ν.4152/2013, υποπαρ. ΙΑ.2, παρ. 2α, εδ. β. Από το επαναυπολογιζόμενο ποσό ρυθμισμένης οφειλής αφαιρούνται οι δόσεις που έχουν ήδη καταβληθεί και επανυπολογίζεται το ποσό των εναπομεινασών μηνιαίων δόσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το Ν.4152/2013 παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.2.

3 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Η εφαρμογή των ανωτέρω ευεργετημάτων δεν αφορά τους οφειλέτες που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα ρύθμισης της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013 και σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την καθ οιονδήποτε τρόπο επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις όπου, μετά την εφαρμογή των ευεργετημάτων και τον επανυπολογισμό των δόσεων, έχουν καταβληθεί τα απαιτητά ποσά, η ρύθμιση θα εμφανίζεται ολοκληρωμένη. Συν/να: 5 φύλλα Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Υπουργείο Εργασίας, & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σταδίου 29, Αθήνα 2. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Γρ. Διοικητή 3. Ο.Α.Ε.Ε. Γρ. Διοικητή 4. Ο.Γ.Α. Γρ. Διοικητή 5. Ε.Τ.Α.Α. Γρ. Προέδρου

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόσταξη κορόμηλων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Γεράνειας Ελασσόνας του νομού Λάρισας... Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων... Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν. 4305/2014 στους υπαχθέντες στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ' του Ν. 4152/ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2299/ (ΦΕΚ Β' 2835) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εγκριση του πιλοτικού χρηματοδοτικού προγράμματος με αντικείμενο «Απόκτηση και Διαμόρφωση ελευθέρων χώρων στις πόλεις» και έγκριση διάθεσης πίστωσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2482/ (ΑΔΑ: 45ΨΞ46Ψ844-ΖΕΡ), 515/ (ΦΕΚ Β' 702) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την υπ αριθμ. 1119/ (ΦΕΚ Β' 1377) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την υπ αριθμ. 4490/ απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 702)... 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30/003/000/77 (1) Απόσταξη κορόμηλων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Γεράνειας Ελασσόνας του νομού Λάρισας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Ε του άρθρου 7 του Ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα». 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1του άρθρου 82 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/ Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου Τις διατάξεις του καν.(εκ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου». 4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 1 Οικονομικών αριθμ ΥΠΟΙΚ ΕΞ 2014/ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 3059/Β') Την απόφαση Δ6Α ΕΞ2013 (ΑΔΑ ΒΛΓΔΗ-ΙΘΥ) «συμπλήρωση της υπ αριθ. Δ6Α / (Β' 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του 3 Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 3317/Β'). 6. Το υπ αριθ / έγγραφο του Τελωνείου Λάρισας, με το οποίο διαβιβάζεται η από αίτηση παραγωγού κορόμηλων, για την έκδοση άδειας για την απόσταξη των κορόμηλων της παραγωγής του. 7. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενίσχυση των παραγωγών κορόμηλων του Δ.Δ. Γεράνειας Ελασσόνας του νομού Λάρισας και το γεγονός ότι τα προς απόσταξη κορόμηλα είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το υπ αριθ. 30/052/000/27 / σχετικό έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας, ως και ότι κατά την υπό προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 8. Την από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της παρούσας απόφασης. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη κορόμηλων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Γεράνειας Ελασσόνας του νομού Λάρισας, για την περίοδο , επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α'/ ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του Ν. 3563/2007 και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του Ν. 2969/2001 και του Καν. (ΕΚ) 110/2008.

6 II. Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 110/2008. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποοταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλ/μα προϊόντος με αλκοολικό βαθμό 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Λάρισας, η Χημική Υπηρεσία Λάρισας θα προβεί στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα προς απόσταξη κορόμηλα σακχάρου (εκφραζόμενου ως ιμβερτοσακχάρου). Ως συντελεστής αποδόσεως σε αιθυλική αλκοόλη θα ληφθεί η τιμή των 58,55 λίτρων ανύδρου αλκοόλης ανά εκατό (100) χιλιόγραμμα ενεχομένου, στα προς απόσταξη κορόμηλα, ιμβερτοσακχάρου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2015 Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ Φ Αριθμ. Φ14/Β/2192/Β1 (2) Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 εδαφ. β', γ', δ' του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α', 56) «Εισαγωγή φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ Α' 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδ. α του Ν. 2362/ 1995 (ΦΕΚ Α' 247) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 20 περ. ιβ του Ν. 4270/2014 (Α' 144). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α' 78 ) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α' 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 7. Το άρθρο 49 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/τ. Α'/ ), «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». 8. Τις διατάξεις των άρθρων 2 εδαφ. α' και 36 παρ. 1 εδαφ. β' του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 9. Το άρθρο 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α'). 10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98). 11. Τις διατάξεις της παρ. 1του άρθρου 2, του Π.Δ. 174/ 1985 (ΦΕΚ Α' 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)». 12. Το Π.Δ. 106/2014 ( ΦΕΚ 173/τ. Α'/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας». 13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α' 194). 14. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α' 152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α' 141)-Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 περί ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων» (ΦΕΚ 152 /τ. Α'/2013). 15. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 /τ. Α'/2013). 16. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/τ. Α'/2014). 17. Τη με αριθμό υ48/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». (ΦΕΚ Β' 2105). 18. Την /2917/0022/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 307) «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 19. Τις διατάξεις της Ε5/1303/ (ΦΕΚ Β' 168) Κ.Υ.Α. «Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης». 20. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων». 21. Την υπ αριθμ. 10/ (Θ.11) απόφαση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. 22. Τη με αρ. πρωτ. 1792/ Βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για την πρόβλεψη της πίστωσης. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ύψους ,5 ευρώ περίπου για το έτος 2015 και ,00 ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε εκατόν πενήντα (150) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ως εξής : Αριθμός Θέσεων Εβδομήντα πέντε (75) θέσεις Είκοσι μία (21) θέσεις Εννέα (9) θέσεις Δέκα (10) θέσεις Τμήμα Νοσηλευτικής Μαιευτικής Επισκεπτών Υγείας Βρεφονηπιοκομίας

7 Πέντε (5) θέσεις Δύο (2) θέσεις Πέντε (5) θέσεις Πέντε (5) θέσεις Δύο (2) θέσεις Πέντε (5) θέσεις Τέσσερις (4) θέσεις Μία (1) θέση Τρεις (3) θέσεις Τρεις (3) θέσεις Ραδιολογίας-Ακτινολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων φυσικοθεραπευτών Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Λογιστικής Τεχνολογικών Εφαρμογών Λογοθεραπείας Διατροφής-Διαιτολογίας Πληροφορικής Εργοθεραπείας Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για το Φορέα αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο με έναρξη την Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων φοιτητών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ,5 ευρώ ( 150 θέσεις x 186,19 (176,8 + 10,11) ΕΥΡΩ x 11 μήνες) για το 2015, και ευρώ (150 θέσεις x 186,19 (176,8+10,11) ΕΥΡΩ x 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε και 0551 του προϋπολογισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2015 θα προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, και για τα επόμενα οικονομικά έτη θα προβλέπεται πίστωση στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ. Β/7/οικ.621/26 (3) Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν. 4305/2014 στους υπαχθέντες στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ' του Ν. 4152/2013. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α', 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α', 143). 2. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α', 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 4. Τις διατάξεις του Ν. 4305/2014, αρθ. 54, παρ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Στους οφειλέτες που: α) έχουν υπαχθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4305/2014 στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013, παρ. ΙΑ', υποπαρ. ΙΑ2, και β) η ρύθμισή τους είναι ενεργή, παρέχεται η δυνατότητα: Ι) μετάπτωση/υπαγωγής στη νέα ρύθμιση του Ν. 4305/ 2014 ή ΙΙ) διατήρηση της ρύθμισης της Νέας Αργής, με πρόσθετο ευεργέτημα, ως ακολούθως: Ι) Μετάπτωση/Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4305/2014 Οι οφειλέτες, κατόπιν αίτησής τους για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4305/2014, θα εντάσσονται στο νέο σχήμα δόσεων, που θα επιλέγουν, με το υπόλοιπο της οφειλής τους. Τα ποσά των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί με επιτόκιο και εκπτώσεις βάσει του Ν. 4152/2013, θα επανυπολογίζονται με επιτόκιο 4,56% και τις προβλεπόμενες εκπτώσεις του ν. 4305/2014, οι οποίες αντιστοιχούν στις δόσεις που είχαν αρχικώς επιλεγεί, ως ακολούθως: Ν. 4152/2013 Εξόφληση έως 30/6/2015 Εξόφληση έως 30/6/2016 Εξόφληση έως 30/6/2017 Φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για οφειλές έως πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ (Ν. 4152/2013, υποπαρ. ΙΑ2, παρ 2α, εδ. β) Αντιστοιχία με διατάξεις του Ν. 4305/2014 Έκπτωση 13 έως 24 δόσεις 80% 25 ως 36» 70% 37 έως 48» 60% 100» 20% Η διαφορά του επιτοκίου και των εκπτώσεων που θα προκύπτει κατά την υποβολή της αίτησης, θα συνυπολογίζονται στη νέα ρύθμιση του Ν. 4305/2014, στην οποία θα εντάσσεται ο οφειλέτης. ΙΙ) Διατήρηση της ρύθμισης της Νέας Αργής Στην προκειμένη περίπτωση θα επανυπολογίζεται το συνολικό ύψος της αρχικά ενταχθείσας οφειλής στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013, παρ. ΙΑ' υποπαρ. ΙΑ2, σύμφωνα με το σχήμα δόσεων που είχε επιλεγεί και διατηρείται, με: - επιτόκιο επί της κύριας οφειλής 4,56% - εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και επιβαρύνσεων του Ν. 4305/2014 ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που αρχικά είχε επιλεγεί και με επιπλέον μείωση 20%, ως ακολούθως:

8 Ν. 4152/2013 Ν. 4305/2014 Εξόφληση έως 30/6/2015 Εξόφληση έως 30/6/2016 Εξόφληση έως 30/6/2017 Φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για οφειλές έως πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ (Ν. 4152/2013, υποπαρ. ΙΑ2, παρ 2α, εδ. β) Σύνολο έκπτωσης 13 έως 24 δόσεις 80%+20% =100% 25 ως 36» 70%+20%= 90% 37 έως 48» 60%+20%= 80% 100» 20% Από τα επανυπολογιζόμενα ποσά κύριας οφειλής και προσαυξήσεων, αφαιρούνται τα αντίστοιχα που έχουν ήδη καταβληθεί και επανυπολογίζονται οι εναπομείνασες μηνιαίες δόσεις. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4152/2013, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ2. 2. Η εφαρμογή των ανωτέρω ευεργετημάτων σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την καθ οιονδήποτε τρόπο, επιστροφή ήδη καταβληθέντων χρηματικών ποσών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. 3. Τα ανωτέρω ευεργετήματα δεν έχουν εφαρμογή στους οφειλέτες που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα ρύθμισης της Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Φ Αριθμ (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2299/ (ΦΕΚ Β' 2835) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εγκριση του πιλοτικού χρηματοδοτικού προγράμματος με αντικείμενο «Απόκτηση και Διαμόρφωση ελευθέρων χώρων στις πόλεις» και έγκριση διάθεσης πίστωσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2482/ (ΑΔΑ: 45ΨΞ46Ψ844-ΖΕΡ), 515/ (ΦΕΚ Β' 702) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την υπ αριθμ. 1119/ (ΦΕΚ Β' 1377) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την υπ αριθμ. 4490/ απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 702). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α Του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παραγράφου 3 του άρθρου 6 (ΦΕΚ 182/Α'/2010). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/2005). γ. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α'/2010). δ. Του N. 3843/2010 «Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/Α'/2010). ε. Του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α'/209/2011). στ. Του Π.Δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΦΕΚ Α'/76/1996). 2. Την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 94/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.'/ ) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της 14694/ απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ 432/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.'/ ) και την υπ αριθμ. 4643/ υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της 14694/ απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ' 94/ ), όπως ισχύει» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 31/ ). 3. Την υπ ριθμ. 2299/ απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εγκριση του πιλοτικού χρηματοδοτικού προγράμματος με αντικείμενο «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων στις Πόλεις» και έγκριση διάθεσης πίστωσης» (ΦΕΚ 2835/Β'/ ). 4. Την υπ αριθμ. 2482/ απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2299/ υπουργικής απόφασης, ως προς το ύψος της διάθεσης πίστωσης για το έτος 2011». 5. Την υπ αριθμ. 515/ απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2299/ απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση του πιλοτικού χρηματοδοτικού προγράμματος με αντικείμενο Απόκτηση και Διαμόρφωση ελευθέρων χωρούν στις πόλεις και έγκριση διάθεσης πίστωσης'" (ΦΕΚ Β'/702/2012)». 6. Την υπ αριθμ. 1119/ απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2299/ απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση του πιλοτικού χρηματοδοτικού προγράμματος με αντικείμενο «Απόκτηση και Διαμόρφωση ελευθέρων χώρων στις πόλεις» και έγκριση διάθεσης πίστωσης", όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 515/ απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2299/

9 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής» «Εγκριση του πιλοτικού χρηματοδοτικού προγράμματος με αντικείμενο Απόκτηση και Διαμόρφωση ελευθέρων χώρων στις πόλεις και έγκριση διάθεσης πίστωσης» (ΦΕΚ Β' 1377/ ). 7. Την υπ αριθμ. 4490/ απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2299/ (ΦΕΚ Β' 2835) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εγκριση του πιλοτικού χρηματοδοτικού προγράμματος με αντικείμενο «Απόκτηση και Διαμόρφωση ελευθέρων χώρων στις πόλεις» και έγκριση διάθεσης πίστωσης», όπως τροποποιήθη κε από την υπ αριθμ. 515/ (ΦΕΚ Β' 702) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την υπ αριθμ. 1119/ (ΦΕΚ Β' 1377) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Β' 702). 8. Την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. 9. Την ανάγκη βέλτιστης εφαρμογής του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων στις Πόλεις». 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Η περίπτωση γ της παραγράφου 6 της υπ αριθμ. 2299/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 2835), όπως τροποποιήθηκε από τις υπ αριθμ. 2482/ , 515/ (ΦΕΚ Β' 702), 1119/ (ΦΕΚ Β' 1377) και 4490/ (ΦΕΚ Β' 702) όμοιες αποφάσεις, αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Η εξόφληση της παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου θα εκτελείται με ταυτόχρονη σύσταση νέας παρακαταθήκης υπέρ των αναγνωρισθησομένων δικαιούχων της αποζημίωσης της πράξης αναλογισμού ή της πράξης εφαρμογής. Η παρακαταθήκη αυτή δεν είναι ανακλητή. Ο έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών αποδόσεων των ποσών των κατατεθειμένων αποζημιώσεων και η εξόφληση της συσταθείσας παρακαταθήκης στους αναγνωρισμένους δικαιούχους διενεργείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις και διαδικασίες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Στην περίπτωση απαλλοτριώσεων, οι οποίες συντελέσθηκαν μετά την , η συσταθείσα υπέρ του Δήμου παρακαταθήκη μπορεί να εξοφλείται, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, απευθείας μέσω είσπραξης του ποσού της παρακαταθήκης από τον Δικαιούχο Δήμο, εφόσον ο τελευταίος αποδεικνύει την πληρωμή του ποσού της αποζημίωσης στους αναγνωρισθησόμενους ή αναγνωρισθέντες δικαιούχους της αποζημίωσης και τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου κοινοποιείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χορηγείται παράλληλα εντολή εξόφλησης της συσταθείσας υπέρ του Δήμου παρακαταθήκης στο συγκεκριμένο Δήμο και όχι με σύσταση νέας παρακαταθήκης υπέρ των αναγνωρισθησομένων δικαιούχων. Για την χορήγηση της σχετικής εντολής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οι δικαιούχοι Δήμοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Πράσινο Ταμείο πλήρες αντίγραφο του φακέλου συντέλεσης της απαλλοτρίωσης, καθώς και την ανακοίνωση της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης στο Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εφόσον υπάρχει.» 2. Η παράγραφος 9 της υπ αριθμ. 2299/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 2835), όπως τροποποιήθηκε από τις υπ αριθμ. 2482/ , 515/ (ΦΕΚ Β' 702), 1119/ (ΦΕΚ Β' 1377) και 4490/ (ΦΕΚ Β' 702) όμοιες αποφάσεις, αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η εκτέλεση του προγράμματος ανατίθεται αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου μέχρι το στάδιο της χορήγησης εντολής σύστασης νέας παρακαταθήκης υπέρ των αναγνωρισθησομένοον δικαιούχων της αποζημίωσης, το δε Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενεργεί μέχρι το ως άνω στάδιο μόνο κατόπιν ειδικών εγγράφων εντολών του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα απόφαση δεν εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο χρηματοδοτούμενος φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης της κοινής γνώμης για το φορέα χρηματοδότησης, καθώς και για το αντικείμενο του έργου με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανάρτηση ενημερωτικών πινακίδων, ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, ιστοσελίδα, κ.λπ.)». 3. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ αριθμ. 2299/ υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

10

11

12 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΣ Τ Η Σ Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ Τ ΙΜ Η Π Ω Λ Η ΣΗ Σ Φ ΥΛΛΩ Ν ΤΗ Σ Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α Σ Τ Η Σ Κ ΥΒΕΡΝ ΗΣΕΩ Σ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α' Β' Γ' Υ.Ο.Δ.Δ Δ' Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α.Α.Π Ε.Β.Ι Α.Ε.Δ Δ.Δ.Σ Α.Ε.-Ε.Π.Ε Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. ΕΤΗ ΣΙΕ Σ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α' 225 Δ' 160 Α.Ε.-Ε.Π.Ε Β' 320 Α.Α.Π. 160 Δ.Δ.Σ. 225 Γ' 65 Ε.Β.Ι. 65 Α.Σ.Ε.Π. 70 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Α.Ε.Δ. 10 Ο.Π.Κ. - Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τ ο πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Ηλεκτρονική Διεύθυνση: - ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 253 7 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚ ΥΚΛΙΟ Σ 14 Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70

ΕΓΚ ΥΚΛΙΟ Σ 14 Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟ ΙΝ Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Α Ν Α Ρ ΤΗ ΤΕ Α ΣΤΟ Δ ΙΑ Δ ΙΚ ΤΥΟ ΑΔΑ : Ω Θ Κ04691Ω Γ-8Ξ2 Αθήνα, 26/3/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 31 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 262 16 Δεκεμβρίου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 178 6 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασυγκρότηση των Επιτροπών Διοικητικής Επίλυ σης Διαφοράς του ΔΕΚ Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3399 18 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2537 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα