ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Άντρεα Αθανασίου Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Συνήγορος του Φοιτητή Πανεπιστήμιο Frederick

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Άντρεα Αθανασίου Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Συνήγορος του Φοιτητή Πανεπιστήμιο Frederick soc.aa@frederick.ac."

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Άντρεα Αθανασίου Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Συνήγορος του Φοιτητή Πανεπιστήμιο Frederick

2 Δραστηριότητα 1 η Προσδοκίες και Εκπαιδευτικές Ανάγκες Καταγράψετε: τις προσδοκίες σας από τη σημερινή εκπαίδευση, και μερικές από τις δυσκολίες ή τα εμπόδια που συναντάτε στο έργο σας ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Ποιοι παράγοντες νομίζετε δημιουργούν αυτές τις δυσκολίες; Με ποιους τρόπους επιχειρήσατε να τις αντιμετωπίσετε;

3 Δομή Εργαστηρίου Βασικές Έννοιες και Αρχές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Ο ενήλικας εκπαιδευόμενος Κίνητρα για μάθηση Εμπόδια στη μάθηση Βασικές Δεξιότητες Επικοινωνίας Είδη Ερωτήσεων, Ακρόαση, Παράφραση, Ανατροφοδότηση. Η δυναμική της ομάδας στην εκπαίδευση Ενεργητικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές Μορφές Αξιολόγησης

4 Ορισμός «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η «σφαίρα» της, επομένως, καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό κοινωνικό σκοπό» (ΟΟΣΑ, 1977 στο Rogers, 1999, 55).

5 Εκπαίδευση Ενηλίκων Τυπική Μη- Τυπική Άτυπη

6 Οργάνωση Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Rogers,1999) Δραστηριότητα 2 η Δεν λαμβάνεται υπόψη η άποψη των συμμετεχόντων Με οριοθετημένους στόχους Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Με ανοικτούς μαθησιακούς στόχους Λαμβάνεται υπόψη η άποψη των συμμετεχόντων

7 Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων (Κόκκος, 2005) Έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι για τους δικούς σας εκπαιδευομένους; Έχουν ευρύ φάσμα εμπειριών. Σύμφωνα με την Polson (1993), αυτό αποτελεί ταυτόχρονα όφελος, αλλά και εμπόδιο στην εκπαιδευτική διεργασία. Γιατί νομίζετε; Μπορείτε να σκεφτείτε δικά σας παραδείγματα;

8 Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων (Κόκκος, 2005) Έχουν αποκρυσταλλώσει τους αποδοτικότερους για τους ίδιους τρόπους μάθησης. Σημαντικό να αξιοποιούνται ποικίλοι μαθησιακοί μέθοδοι. Αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση. Κακή Οργάνωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Δραστηριότητα 4&5 (φύλλο εργασίας 1) Εξωτερικά Εμπόδια, π.χ. άλλοι κοινωνικοί ρόλοι των εκπαιδευομένων. Αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας και παραίτησης. Εσωτερικά Εμπόδια, π.χ. προσωπικές αξίες, αυτοπεποίθηση, αυτοεικόνα κ.ο.κ.

9 Πιο συγκεκριμένα, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι, ταξινομούνται σε εμπόδια (Cross, 1981): Που αφορούν στις καταστάσεις ζωής (situational) του ενήλικα εκπαιδευομένου, π.χ. φροντίδα παιδιών, ανεπαρκές εισόδημα κ.ά. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν τους φυσικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες, σχέσεις με εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, και αυτά που απορρέουν από τους κοινωνικούς ρόλους. Που συνδέονται με την εκπαιδευτική διεργασία / εμπειρία (situational), π.χ. οργάνωση προγράμματος οργανωτικές ανεπάρκειες, χώρος διεξαγωγής κ.ά. Προδιάθεσης (dispositional ) π.χ. στάσεις, αντιλήψεις, εμπειρίες εκπαιδευομένων και ψυχολογικούς παράγοντες (χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος κ.ά.)

10 Κίνητρα εκπαιδευομένων για συμμετοχή στα επιμορφωτικά μαθήματα (Lieb, 1991) στο Παρούτσης) Συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί: Κίνητρο Παράδειγμα Επίδραση στη Μαθησιακή Διεργασία Σύναψη κοινωνικών σχέσεων Εξωτερικές προσδοκίες Κοινωνική προσφορά Προσωπική εξέλιξη Αποφυγή της ρουτίνας Ενδιαφέρον για τη γνώση

11 Ανδραγωγική Θεωρία (Knowles, 1970 στο Αθανασίου, Μπαλντούκα & Παναούρα, 2014) Αυτοαντίληψη Απόθεμα εμπειριών και γνώσεων Καθοδηγούνται από τους στόχους που έχουν θέσει Ανάγκη ενηλίκων για αυτοκαθορισμό. Σημαντική η βιωματική μάθηση και η ενεργητική συμμετοχή των ενήλικων εκπαιδευομένων. Να συγκλίνουν οι προσωπικοί και εκπαιδευτικοί στόχοι. Ετοιμότητα για μάθηση Απαραίτητη η άμεση εφαρμογή της γνώσης. Προσανατολισμός στη μάθηση Κίνητρα Μάθησης Έμφαση σε δεξιότητες που αξιοποιούνται στην καθημερινότητα και όχι σε αφηρημένες έννοιες. Εσωτερικά vs. Eξωτερικά Κίνητρα.

12 Συνοψίζοντας οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 2005,95) 1. Εθελοντικός Χαρακτήρας της Εκπαίδευσης. 2. Αποσαφηνίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι. 3. Άρτιο οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 4. Άμεση σχέση περιεχόμενου με ανάγκες των εκπαιδευομένων. 5. Λαμβάνονται υπόψη οι προτιμώμενοι τρόποι μάθησης. 6. Ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή. 7. Αντιμετωπίζονται τα εμπόδια στη μάθηση. 8. Διαμορφώνεται μαθησιακό κλίμα ομαδικότητα, σεβασμός, επικοινωνία.

13 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

14 Ορισμός Επικοινωνίας «η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία ολοκληρώνεται με την εδραίωση κατανόησης ανάμεσα σε δύο η περισσότερα άτομα, ανάμεσα σε ένα άτομο και μιαν ομάδα, ή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες ομάδες» (Πιπερόπουλος, 1996, στο Κανδυλάκη, 2004, 37)

15 Φάσεις της Επικοινωνίας Μήνυμα Πομπός Δέκτης Μέσο Ανατροφοδότηση

16 Ανατροφοδότηση (Feedback) Η ανατροφοδότηση συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων που προέρχονται από τα εμπόδια στην επικοινωνία, ή από ανεπαρκή κωδικοποίηση του μηνύματος ή αποκωδικοποίηση ή λανθασμένη μεταφορά. Για παράδειγμα, ο Α στέλνει ένα μήνυμα στον Β και ο Β το δέχεται. Είναι, όμως, σίγουρο ότι ο Β εισέπραξε αυτό ακριβώς το μήνυμα που σκόπευε να στείλει ο Α;» Δραστηριότητα 7 Σκεφθείτε μία διάλεξη που κάνατε στους εκπαιδευομένους σας. Ποιες μορφές ανατροφοδότησης εντοπίσατε από τους εκπαιδευόμενους (λεκτικές και μη-λεκτικές); Τι μήνυμα, ενδεχομένως, να σας στέλνει ένας εκπαιδευόμενος που, ενώ μιλάτε, παίζει με το κινητό ή ένας άλλος που κρατά σημειώσεις κ.ο.κ.; Λαμβάνετε υπόψη αυτές τις μορφές ανατροφοδότησης; Εάν ναι, πώς εσείς διαφοροποιείτε το μάθημα;

17 Λεκτική και Μη-Λεκτική Επικοινωνία Επικοινωνία 55% 7% - Εκφράσεις - Χειρονομίες - Στάση του σώματος - Βλέμμα - Κινήσεις του σώματος - Αφή. Άγγιγμα - Συμβολική Επικοινωνία 38% - Τόνος Φωνής - Χροιά - Ένταση & Ταχύτητα Λόγου Λεκτική Παραγλώσσα Γλώσσα του Σώματος

18 Ανοικτές Κλειστές Ερωτήσεις Δραστηριότητα 8 Κλειστές Ερωτήσεις Πέρασες καλά; / Σου άρεσε το έργο; Θα ήταν πιο ενδιαφέρον το μάθημα εάν χρησιμοποιούσα περισσότερες βιωματικές ασκήσεις; Βρήκατε ενδιαφέρον το σημερινό μάθημα; Ανοικτές Ερωτήσεις Πώς πέρασες; / Πώς σου φάνηκε το έργο; Νομίζεις θα σε βοηθούσε εάν άλλαζες ομάδα;

19 Προσεκτική Ακρόαση / Παρακολούθηση Η προσεκτική ακρόαση αναφέρεται, σύμφωνα με τη Δημοπούλου (2011, 213), «στην πολιτισμικά-κοινωνικά αρμόζουσα λεκτική και μη-λεκτική συμπεριφορά του ακροατή», η οποία δείχνει στον ομιλητή ότι πραγματικά βρίσκεσαι μαζί του και ότι ενδιαφέρεσαι να ακούσεις αυτά που έχει να πει. Η προσεκτική ακρόαση κατά τους Ivey, Gluckstern και Ivey (1996) αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις διαστάσεις: Την οπτική επαφή: η προσήλωση του βλέμματος στο άτομο που μιλά. Τη γλώσσα του σώματος: η οποία επικοινωνεί στον άλλο ότι είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Το φωνητικό ύφος: ο τόνος, ο ρυθμός, η χροιά και η ένταση της φωνής μας υποδηλώνει, εάν πραγματικά ακούμε ή όχι αυτόν που μιλά. Η λεκτική ακολουθία: η ικανότητα να παραμένουμε στο θέμα, το οποίο αναπτύσσει ο ομιλητής, χωρίς να διακόπτουμε ή/και να μας απασχολεί το τι θα πρέπει να απαντήσουμε.

20 Ενεργητική Ακρόαση (Active Listening) Η ενεργητική ακρόαση απαιτεί μια λεκτική, συνήθως προφορική αλληλεπίδραση με τον ομιλητή βασισμένη στην προσεκτική παρακολούθηση των όσων λέει το άτομο και όσων το άτομο εκφράζει μέσα από τη μη-λεκτική του επικοινωνία. Η ενεργός ακρόαση περιλαμβάνει συγκεκριμένες τεχνικές για να επιβεβαιώσετε στον ομιλητή ότι έχετε κατανοήσει αυτά που σας είπε. Δύο τέτοιες δεξιότητες είναι η παράφραση και η αντανάκλαση συναισθημάτων.

21 Παράφραση Μέσα από την παράφραση ο ακροατής επαναδιατυπώνει και ανατροφοδοτεί το άτομο-ομιλητή με την ουσία των πληροφοριών που έχει δώσει. Παράδειγμα: Α: «Αγχώνομαι πολύ για το τι κάνουν τα παιδιά όσες ώρες βρίσκομαι στο μάθημα. Γνωρίζω ότι είναι με τον σύζυγό μου, αλλά και πάλι ανησυχώ ότι δεν θα μπορέσει να χειριστεί μιαν απρόσμενη κατάσταση». Β: «Αν και τα παιδιά σας βρίσκονται με το σύζυγό σας, ανησυχείτε κατά πόσο θα μπορέσει να διαχειριστεί κάτι απρόοπτο, που μπορεί να συμβεί» (παράφραση).

22 Αντανάκλαση Συναισθήματος Η αντανάκλαση συναισθήματος - σε αντίθεση με την παράφραση που χρησιμοποιείται, για να αποδώσει στο άτομο το περιεχόμενο των όσων είπε - χρησιμοποιείται για να «αντανακλάσει τα συναισθηματικά στοιχεία που ενυπάρχουν στις εκφράσεις του ομιλητή» (Μαλικιώση Λοΐζου, 1998, 359). Παράδειγμα: Α: «Δεν γνωρίζω γιατί συνεχίζω να προσπαθώ. Αφού, όσο και αν προσπαθήσω, δεν πρόκειται να βρω εργασία» Β: «Αισθάνεσαι απογοητευμένος, επειδή είναι πολύ δύσκολο να βρεις εργασία» (αντανάκλαση συναισθήματος).

23 Απαντήστε χρησιμοποιώντας την: αντανάκλαση συναισθήματος «Δεν μπορώ να αποφασίσω εάν θα συνεχίσω ή όχι τα μαθήματα. Αν και τα απολαμβάνω, χρειάζεται να αφιερώνω περισσότερο χρόνο από ότι είχα αρχικά υπολογίσει». Η δική σας απάντηση:

24 Απαντήστε χρησιμοποιώντας την: Παράφραση «Δεν νοιώθω ότι ανήκω στην ομάδα. Είμαι πολύ μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους εκπαιδευομένους και με απομονώνουν». Η δική σας απάντηση:

25 Κυκλώστε τη σωστή απάντηση ενεργητικής ακρόασης «Δεν πιστεύω ότι πρέπει να κάνω ολόκληρη την εργασία από την αρχή. Πραγματικά δούλεψα σκληρά γι αυτήν και τώρα πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή». Α. Δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι πρέπει να ξανακάνουν τις εργασίες τους 2-3 φορές πριν τις παραδώσουν. Β. Και λοιπόν; Αυτή είναι η δουλειά σου. Γ. Θα πρέπει να χαίρεσαι που το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να την ξαναγράψεις. Οι υπόλοιποι πρέπει να τα κάνουν όλα από την αρχή. Δ. Πρέπει να ξαναγράψεις την εργασία πάνω στην οποία δούλευες τις τελευταίες τρείς εβδομάδες. Ακούγεσαι πραγματικά θυμωμένος και απελπισμένος.

26 Εμπόδια στην Επικοινωνία Αποφεύγετε τη χρήση των ακολούθων: Διαταγή: «Πρέπει να σταματήσεις να το κάνεις». Απειλή / προειδοποίηση: «Εάν δεν το κάνεις, τότε». Ηθικοπλαστικό ύφος :«Πρέπει να σέβεσαι τους μεγαλυτέρους σου». Δασκαλίστικο ύφος: «Η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική». Άμεση συμβουλή: «Γιατί δεν ;». Κριτική: «Δεν νομίζεις ότι ήταν λάθος αυτό που έκανες;». Καθησυχαστικός τόνος: «Μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά». Διακοπές: Μιλάς περισσότερο ή διακόπτεις τον άλλον. Ελαχιστοποίηση των συναισθημάτων / του προβλήματος: «Όλοι νοιώθουν έτσι» ή «Όταν θα μεγαλώσεις θα δεις ότι αυτό δεν είναι τίποτα». Παρατήρηση αντί χρήση της αντικειμενικής ή/και υποκειμενικής ανατροφοδότησης: «Δεν μου αρέσει αυτή η συμπεριφορά»

27 Εμπόδια στην Επικοινωνία Άλλοι παράγοντες που συνιστούν εμπόδια στην επικοινωνία είναι: Στερεότυπα συμπεριφοράς απόδοση «ετικέτας» χαμηλές προσδοκίες. Λανθασμένη υπόθεση μηνύματος δεν γίνεται χρήση της ανατροφοδότησης. Εμπόδια επικοινωνίας που ανάγονται : στην προσωπικότητα του ατόμου, την ηλικιακή φάση ανάπτυξης και την ακούσια συμμετοχή του ατόμου στην εκπαίδευση. Ροή λεκτικού περιεχόμενου και αυταρχικό προσωπικό στιλ επικοινωνίας. Συχνές διακοπές. Άμυνες και αξίες του εκπαιδευτή π.χ. μη αποδοχή συγκεκριμένων συμπεριφορών ή/και ομάδων Το φυσικό περιβάλλον της τάξης (Δημοπούλου, 2011).

28 Μαθησιακές Ομάδες Ενηλίκων Ομάδα: «κάτι περισσότερο από συνάθροιση ατόμων. Έχει ξεχωριστή οντότητα, είναι από μόνη της ένα όλο» Rogers, 1999, 195. Ομάδα ορίζεται ως μια συνάθροιση ατόμων στην οποία κάθε άτομο έχει συνείδηση της παρουσίας των άλλων, αλληλεπιδρά με τους άλλους, δέχεται ότι έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις ως μέλος αυτής, μοιράζεται μια κοινή ταυτότητα, ενώ παράλληλα βιώνει κάποια μορφή εξάρτησης από τους άλλους για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Τσιμπουκλή, 2012, 16). Ομοιογενής vs Ανομοιογενής Ομάδα Ποια τα χαρακτηριστικά των δικών σας εκπαιδευομένων;

29 Ομάδα ενήλικων εκπαιδευομένων Δραστηριότητα 10 Φύλλο Εργασίας 2

30 Πιθανοί ρόλοι εκπαιδευομένων στην ομάδα: (Rogers, 1999) Συμπληρώστε τον πίνακα: Ρόλος Περιγραφή Επιπτώσεις στην Ομάδα Επίμονος ομιλητής Ο Μονομανής Το Ποντίκι Ο εναλλακτικός ειδικός Τρόποι Χειρισμού

31 Στρατηγικές για συνεκτικότητα στην ομάδα (Τσιμπουκλή, 2012). Διάταξη θέσεων (π.χ. κυκλική, σε Π) Προσδοκίες και Κανόνες της Ομάδας Αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης (πώς το διασφαλίζετε αυτό στην τάξη σας;). Εργασίες σε μικρότερες ομάδες

32 Στην εκπαιδευτική σας ομάδα έχετε έναν εκπαιδευόμενο ο οποίος είναι ιδιαίτερα επιθετικός. Στην τελευταία συνάντηση μάλιστα δήλωσε ανοικτά σε όλη την ομάδα ότι έχει βαρεθεί το πρόγραμμα, γιατί δεν μαθαίνει τίποτα που θα του είναι χρήσιμο. Γράψετε τι θα απαντούσατε.

33 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

34 Η εναρκτήρια συνάντηση - Σημασία Στάδια: 1. Γνωριμία μελών ασκήσεις για σπάσιμο πάγου. 2. Εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών. 3. Δημιουργία του μαθησιακού συμβολαίου.

35 1. Γνωριμία Μελών (ice breaking exercises) Aυτοπαρουσίαση Αλυσίδα Skittles Πρωτοσέλιδο Εφημερίδας / Προσωπικό cd 2 Αλήθειες, 1 Ψέμα

36 2. Εντοπισμός Εκπαιδευτικών Αναγκών Πριν την έναρξη της εκπαίδευσης Κατά την εναρκτήρια συνάντηση Σε μορφή συζήτησης ή συμπλήρωσης ερωτηματολογίου Παράδειγμα Ζητήστε από το κάθε άτομο να γράψει σε μία κόλλα χαρτί γιατί έχει έρθει στην ομάδα και ποιο στόχο έχει ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα. Γράψετε και εσείς το δικό σας χαρτί. Φυλάξετε αυτά τα χαρτιά σε ένα κουτί και συμφωνήστε με τα άτομα ότι θα τα ξανανοίξετε στο τέλος των συναντήσεων. Την τελευταία μέρα των συναντήσεων, ζητήστε και πάλι τη συμπλήρωση αντίστοιχου χαρτιού με σκέψεις και εμπειρίες και ο καθένας θα το κάνει σε αντιδιαστολή με το πρώτο σημείωμα που είχε φτιάξει.

37 3. Μαθησιακό Συμβόλαιο Περιλαμβάνει: τη διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευομένων, τον ορισμό των στόχων του προγράμματος, τον εντοπισμό των μεθόδων μάθησης, τον προσδιορισμό τον κανόνων λειτουργίας της ομάδας, και την αξιολόγηση της ατομικής και ομαδικής εξέλιξης. Το συμβόλαιο πρέπει να συνδιαμορφωθεί, για να τυγχάνει του απαιτούμενου σεβασμού.

38 3. Δασκαλοκεντρικές vs. Ενεργητικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές Συμπληρώστε στον πίνακα τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιείτε. Κατατάξετέ τις σε Δασκαλοκεντρικές και σε Ενεργητικές. Δασκαλοκεντρική Ενεργητική

39 Μαθαίνουμε (P. Muchielli):

40 Εργασία σε Ομάδες Καταιγισμός Ιδεών Μελέτη / Ανάλυση Περιπτώσεων Παιχνίδια Ρόλων Προσομοίωση Ενεργητικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές Debate Χιονοστιβάδα Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Χρήση εκπαιδευτικού υλικού που φέρνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι

41 Σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας Στάδια (Λευθεριώτου, Π.). 1. Μελέτη και αξιοποίηση στοιχείων 2. ιατύπωση διδακτικών στόχων (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις). 3. Καθορισμός και οργάνωση περιεχόμενου. 4. Επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών. 5. Σχεδιασμός αξιολόγησης και αξιολόγηση.

42 Μορφές Αξιολόγησης Εκπαιδευομένων (στο Αθανασίου, Μπαλντούκας και Παναούρα, 2014) Είδος Αξιολόγησης Παρατήρηση από τον εκπαιδευτικό. Εκπόνηση ατομικής ή ομαδικής εργασίας από τους εκπαιδευομένους. Τήρηση Αναστοχαστικού Ημερολογίου από τους εκπαιδευομένους. Φάκελος επιλεγμένων εργασιών (portfolio). Φύλλο Εργασίας / Ερωτηματολόγιο. Περιγραφή Πώς ανταποκρίνονται οι εκπαιδευόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία; Π.χ. ανάλυση περίπτωσης, εφαρμογή εννοιών σε πραγματικές καταστάσεις. Αναλύονται η πορεία μάθησής τους, οι δυσκολίες / εμπόδια στη μάθηση, αυτοαξιολόγηση κ.ά. Μπορεί να παρουσιαστεί από τον εκπαιδευόμενο (π.χ. σε μορφή έκθεσης). Χρησιμοποιείται στο τέλος μιας εκπαιδευτικής ενότητας / δραστηριότητας, με ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις.

43 Αξιολόγηση του εκπαιδευτή Με απλά λόγια, πώς γνωρίζετε ότι αυτό που κάνετε είναι αποτελεσματικό; ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

44 Ο εκπαιδευτής ενηλίκων Δραστηριότητα!!! Σκεφθείτε μια πρόσφατη εκπαίδευση, στην οποία συμμετείχατε ως εκπαιδευόμενοι. Καταγράψετε: Θετικές ιδιότητες του εκπαιδευτή (λεκτική, μη-λεκτική επικοινωνία κ.ά.) Αρνητικές ιδιότητες του εκπαιδευτή Το φυσικό περιβάλλον της εκπαίδευσης (χώρος, εξοπλισμός) Περιεχόμενο της εκπαίδευσης.

45

46 Βιβλιογραφία Αθανασίου, Α., Μπαλντούκας, Α., & Παναούρα, Ρ. (2014). Εγχειρίδιο προς εκπαιδευτές ενηλίκων. Εκδ. Πανεπιστήμιο Frederick, από 06_26_handbook_greek.pdf Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (1998).Συμβουλευτική ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Rogers, A. (1999).H Εκπαίδευση Ενηλίκων (μτφ. Μ. Παπαδοπούλου & Μ. Τόμπρου). Αθήνα: Εκδ. Μεταίχμιο. Τσιμπουκλή, Α. (2012). Δυναμική ομάδας και επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. ΙΝΕ-ΓΣΣΕ

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Αθήνα, Ιούλιος 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Συντάκτες: Δημήτρης Πατρώνας Μάνος Παυλάκης Αθήνα, Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα Πίνακας δραστηριοτήτων... 3 Εισαγωγή... 4 1. Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Μάνεσης

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 1.0 Θέλω να γίνω επιχειρηματίας. Έχω ό,τι χρειάζεται για να γίνω;... 6 1.1 Εισαγωγή... 6 1.2 Μία αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 Υπεύθυνος εταίρος: ΕΟΠΠΕΠ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ISBN: 978-960-9571-13-5 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ AΡΧΕΣ ΤΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 4. Γιώργος Κουλαουζίδης

ΟΙ AΡΧΕΣ ΤΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 4. Γιώργος Κουλαουζίδης Κεφάλαιο 4 ΟΙ AΡΧΕΣ ΤΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ Γιώργος Κουλαουζίδης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 4.1 ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Περιεχόμενα 1. Διαχείριση συγκρούσεων 1.1 Διαπροσωπικές διαδικασίες στις οργανώσεις : Ομάδες και συγκρούσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών.

Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

101 ΙΔΕΕΣ. για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς

101 ΙΔΕΕΣ. για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς 101 ΙΔΕΕΣ για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς 101 ιδeες για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς Παραγγελία της Microsoft Ουγγαρίας Επιστημονική επιμέλεια: Ádám Merényi, Vince Szabó, Attila Takács Μετάφραση: Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα

ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος VISTA

Οδηγός Προγράμματος VISTA - 1 - Οδηγός Προγράμματος VISTA CENTER FOR REHABILITATION - PHYSICAL AND SOCIAL REHABILITATION (KAFIAP) ILIAS GREECE GENERAL HOSPITAL OF PYRGOS- ANDREAS PAPANDREOU - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I: Το Συμμετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Παναγιώτης Κουτρουβίδης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ο μάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες BURNOUT Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες (Ε Π Α Ψ Υ) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ Ν Α) Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΗΓΕΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ. Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΗΓΕΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ. Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΗΓΕΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα