ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012"

Transcript

1 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ ΗΜ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣ ΗΜ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡ ΗΜ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΗΜ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΠΟΛ ΗΜ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΣΡΙΣ ΗΜ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ Κ.ΚΡ ΗΜ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ ΗΜ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣ ΗΜ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡ ΗΜ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 133 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛ ΗΜ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣ ΗΜ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡ ΗΜ. 133 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ. 133 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ ΗΜ ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣ ΗΜ ελίδα 1

2 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡ ΗΜ ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛ ΗΜ ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣ ΗΜ ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡ ΗΜ ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 139 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛ ΗΜ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣ ΗΜ. 139 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡ ΗΜ. 139 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ. 139 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 182 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ ΗΜ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣ ΗΜ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡ ΗΜ. 182 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ. 182 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ ΗΜ ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣ ΗΜ. 183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡ ΗΜ. 183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ελίδα 2

3 183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 186 ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΣ. ΠΑΡΕΤΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΗΜ ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΣ. ΠΑΡΕΤΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΠΟΛ ΗΜ ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΣ. ΠΑΡΕΤΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΣΡΙΣ ΗΜ ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΣ. ΠΑΡΕΤΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) Κ.ΚΡ ΗΜ ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΣ. ΠΑΡΕΤΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΣ. ΠΑΡΕΤΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΣ. ΠΑΡΕΤΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) Κ.ΚΡΙΣ2011ΗΜ ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΣ. ΠΑΡΕΤΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ ΗΜ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣ ΗΜ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡ ΗΜ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 103 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛ ΗΜ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣ ΗΜ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡ ΗΜ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣ ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡ ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 107 ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ελίδα 3

4 107 ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛ ΗΜ ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣ ΗΜ ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡ ΗΜ ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 118 ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣ ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡ ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛ ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΡΙΣ ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κ.ΚΡ ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛ ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣ ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡ ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 138 ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΡΗΣΗ(ΡΕΘΤΜΝΟ) ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΡΗΣΗ(ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΟΛ ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΡΗΣΗ(ΡΕΘΤΜΝΟ) ΣΡΙΣ ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΡΗΣΗ(ΡΕΘΤΜΝΟ) Κ.ΚΡ ΗΜ ελίδα 4

5 138 ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΡΗΣΗ(ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΡΗΣΗ(ΡΕΘΤΜΝΟ) ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΡΗΣΗ(ΡΕΘΤΜΝΟ) Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΡΗΣΗ(ΡΕΘΤΜΝΟ) ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 102 ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΣΡΑ ΗΜ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΣΡΑ ΠΟΛ ΗΜ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΣΡΑ ΣΡΙΣ ΗΜ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΣΡΑ Κ.ΚΡ ΗΜ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΣΡΑ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΣΡΑ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΣΡΑ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΣΡΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΡΙΣ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κ.ΚΡ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΟΛ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΣΡΙΣ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) Κ.ΚΡ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ελίδα 5

6 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ ΠΟΛ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ ΣΡΙΣ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ Κ.ΚΡ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΠΟΛ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΣΡΙΣ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) Κ.ΚΡ ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΗΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΠΟΛ ΗΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΣΡΙΣ ΗΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) Κ.ΚΡ ΗΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 112 ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛ ΗΜ ελίδα 6

7 112 ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 114 ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΡΙΣ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κ.ΚΡ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 116 ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΟΛ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΣΡΙΣ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) Κ.ΚΡ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 177 ΙΣΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) ΗΜ ΙΣΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) ΠΟΛ ΗΜ ΙΣΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) ΣΡΙΣ ΗΜ ΙΣΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) Κ.ΚΡ ΗΜ ΙΣΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ελίδα 7

8 177 ΙΣΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΙΣΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΙΣΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 104 ΙΣΟΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΟΤ(ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΗΜ ΙΣΟΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΟΤ(ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΠΟΛ ΗΜ ΙΣΟΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΟΤ(ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΣΡΙΣ ΗΜ ΙΣΟΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΟΤ(ΚΑΛΑΜΑΣΑ) Κ.ΚΡ ΗΜ ΙΣΟΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΟΤ(ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΙΣΟΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΟΤ(ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΙΣΟΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΟΤ(ΚΑΛΑΜΑΣΑ) Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΙΣΟΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΟΤ(ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ.ΗΜ. 145 ΙΣΟPΙΑ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΗΜ ΙΣΟPΙΑ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΠΟΛ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΣΡΙΣ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) Κ.ΚΡ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 108 ΙΣΟPΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΠΟΛ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΣΡΙΣ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) Κ.ΚΡ ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΙΣΟPΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 121 ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΠΟΛ ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΣΡΙΣ ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) Κ.ΚΡ ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ ελίδα 8

9 117 ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣ ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡ ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛ ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣ ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡ ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΣΡΑ ΗΜ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΣΡΑ ΠΟΛ ΗΜ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΣΡΑ ΣΡΙΣ ΗΜ. 169 ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΣΡΑ Κ.ΚΡ ΗΜ. 169 ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΣΡΑ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΣΡΑ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΣΡΑ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ. 169 ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΣΡΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 146 ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ ΗΜ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣ ΗΜ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡ ΗΜ. 146 ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ. 146 ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 362 ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΝΑΤΠΛΙΟ) ΗΜ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΝΑΤΠΛΙΟ) ΠΟΛ ΗΜ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΝΑΤΠΛΙΟ) ΣΡΙΣ ΗΜ ελίδα 9

10 362 ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΝΑΤΠΛΙΟ) Κ.ΚΡ ΗΜ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΝΑΤΠΛΙΟ) ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΝΑΤΠΛΙΟ) ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΝΑΤΠΛΙΟ) Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΝΑΤΠΛΙΟ) ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 168 ΘΕΑΣPΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΘΕΑΣPΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛ ΗΜ ΘΕΑΣPΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣ ΗΜ. 168 ΘΕΑΣPΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡ ΗΜ. 168 ΘΕΑΣPΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΘΕΑΣPΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΘΕΑΣPΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ. 168 ΘΕΑΣPΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 163 ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΕ/ΚΗ ΗΜ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΕ/ΚΗ ΠΟΛ ΗΜ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΕ/ΚΗ ΣΡΙΣ ΗΜ. 163 ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΕ/ΚΗ Κ.ΚΡ ΗΜ. 163 ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΕ/ΚΗ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΕ/ΚΗ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΕ/ΚΗ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ. 163 ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΕ/ΚΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 174 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΗΜ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛ ΗΜ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΣΡΙΣ ΗΜ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) Κ.ΚΡ ΗΜ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣ. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΚΟΡΙΝΘΟ) ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣ. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΚΟΡΙΝΘΟ) ΠΟΛ ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣ. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΚΟΡΙΝΘΟ) ΣΡΙΣ ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣ. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΚΟΡΙΝΘΟ) Κ.ΚΡ ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣ. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΚΟΡΙΝΘΟ) ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣ. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΚΟΡΙΝΘΟ) ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ελίδα 10

11 187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣ. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΚΟΡΙΝΘΟ) Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣ. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΚΟΡΙΝΘΟ) ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΠΟΛ ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΣΡΙΣ ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ Κ.ΚΡ ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΝΙΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ) ΗΜ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΝΙΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ) ΠΟΛ ΗΜ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΝΙΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ) ΣΡΙΣ ΗΜ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΝΙΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ) Κ.ΚΡ ΗΜ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΝΙΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ) ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΝΙΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ) ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΝΙΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ) Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΝΙΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ) ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛ ΗΜ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΡΙΣ ΗΜ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Κ.ΚΡ ΗΜ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΗΜ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΠΟΛ ΗΜ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΣΡΙΣ ΗΜ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΣΕΙΟΤ Κ.ΚΡ ΗΜ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΠΟΛΤΣ2011 ΗΜ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΣΡΙΣΕΚ2011 ΗΜ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΣΕΙΟΤ Κ.ΚΡΙΣ2011 ΗΜ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝ. ΗΜ. 351 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΗΜ ελίδα 11

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ 10% ΕΤΟΥΣ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ 10% ΕΤΟΥΣ 2012 KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛ2010-11

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 10% KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΒΑΣΕΙΣ 2011 ΔΙΑΦΟΡΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19579 17.1 31.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 10% KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΒΑΣΕΙΣ 2011 ΔΙΑΦΟΡΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19579 17.1 31. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19579 17.1 31.9 20205 17.42 34.3-626 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 18924 15.85 34 16708 13.81 27.4 2216 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 10% KΩΔ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 10% KΩΔ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19579 17,1 31,9 20205 17,42 34,3-626 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 18924 15,85 34 16708 13,81 27,4 2216 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19709 16,97 32,5 19927 16,75 33,7-218 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18002 14,95 30 6768 5,35 4,2 11234 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16. KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ 10% ΕΤΟΥΣ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ 10% ΕΤΟΥΣ 2012 KΩ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90%

Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90% Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90% KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5

Διαβάστε περισσότερα

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 KΩΔ ΝΜΑ ΧΛΗ ΤΠ ΕΠΙΤΥΧ ΒΑΘΜ ΒΑΘΜ ΙΤΕΛΙΔΑ ΠΕΔΙ ΝΤΕ ΠΡΩΤΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 225 22729 19709 http://www.enl.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΑ 90% ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 3 3 19747 16.65 31.

ΕΣΠΕΡΙΝΑ 90% ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 3 3 19747 16.65 31. KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 3 3 19747 16.65 31.7 15857 13.10 17.5 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 2012 (ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ)

ΒΑΣΕΙΣ 2012 (ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ) ΒΑΣΕΙΣ 2012 (ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ) ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ 231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 21480 21377 103 233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 20363 20921-558 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 KΩ. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΕΙ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΚΤ. ΒΑΣΗ 2012 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΚΗ) 20244 19364 20127 19877 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 234 234 22636 19.12 38.8 19927 16.75 33.7 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 216 216 22994 19.15 39.0 20463 17.72 35.3 131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-203 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 27 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Ελάχιστες και μέγιστες βαθμολογίες επιτυχόντων ανά Σχολή / Τμήμα. (Αλλοδαπών - Αλλογενών Κατηγορία 1 )

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Ελάχιστες και μέγιστες βαθμολογίες επιτυχόντων ανά Σχολή / Τμήμα. (Αλλοδαπών - Αλλογενών Κατηγορία 1 ) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 10.784 19.319 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. 15.651 19.290 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. 12.224 15.620

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών & Προτιμήσεων Υποψηφίων 90% ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του Έτους 2014. Γενικό Άθροισμα. http://sep4u.gr

Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών & Προτιμήσεων Υποψηφίων 90% ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του Έτους 2014. Γενικό Άθροισμα. http://sep4u.gr Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών & Προτιμήσεων Υποψηφίων 90% ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του Έτους 2014 Γενικό Άθροισμα (140) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. 10819 (130) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΒΑΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΒΑΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012 231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 8 19.169 19.615 233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8 19.047 19.444 225 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 7 16.628 19.087 227 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 0%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-203 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 27 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Πεδίο - Ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών Κ/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑ 2013-2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 20229

1ο Πεδίο - Ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών Κ/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑ 2013-2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 20229 1ο Πεδίο - Ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών Κ/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑ 2013-2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 20229 520 19709 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα