ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES"

Transcript

1 «Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο(ΕΚΤ)» ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ. / DELIVERABLE. Αξιολόγηση Πιλοτικής Εφαρµογής Προγράµµατος ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ. Συντελεστές: Τζαναβάρη Αικατερίνη, Αντωνιάδης ιαµαντής, Μπαµίδης Παναγιώτης, Χίτογλου-Αντωνιάδου Μαγδαληνή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΟΚΤΩΒΡΗΣ

2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα.... ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... Γενικά..... Σχετικές έρευνες.... ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ..... Στόχος Αξιολόγησης..... Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Ανάλυση Αποτελεσµάτων..... Το πρόγραµµα..... Αποτελέσµατα.... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.... ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...

3 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά Ο αυτισµός είναι µια σοβαρή διαταραχή της ανάπτυξης και της εξέλιξης που καθιστά το άτοµο ανίκανο σ όλη του τη ζωή. Είναι το αποτέλεσµα µιας νευρολογικής διαταραχής που χαρακτηρίζεται από µειωµένη ικανότητα πλαστικότητας του εγκεφάλου, όσον αφορά την ανάπλαση, την εξειδίκευση και την προσαρµογή. Τυπικά παρουσιάζεται τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής και εκδηλώνεται µε τις εξής διαταραχές : - κοινωνική διαταραχή : είναι δύσκολο για ένα άτοµο µε αυτισµό να σχετίζεται και να κατανοεί άλλα άτοµα - διαταραχή επικοινωνίας : η χρήση και κατανόηση λεκτικών και µη-λεκτικών σηµείων είναι πολύ δύσκολη για το αυτιστικό άτοµο, µε αποτέλεσµα η συµπεριφορά του να είναι µερικές φορές ακατάλληλη κοινωνικά και συναισθηµατικά - διαπιστώνεται ότι τα άτοµα αυτά παρουσιάζουν µια δυσκαµψία και ακαµψία ως προς τον τρόπο σκέψης, γλώσσας και συµπεριφοράς Συνεπώς τα άτοµα µε αυτισµό έχουν περιορισµένο εύρος όσον αφορά την ευρηµατικότητα και την φαντασία και αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση του πραγµατικού κόσµου, καθώς και στην χρήση λεκτικών και µη-λεκτικών επικοινωνιακών καναλιών. Είναι αποδεκτό ότι ο αυτισµός χαρακτηρίζεται από ανώµαλη αντίδραση σε ερεθίσµατα του περιβάλλοντος, απουσία συναναστροφής µε άλλους ανθρώπους και αδυναµία γενίκευσης του περιβάλλοντος χώρου. Η κατάλληλη εκπαίδευση θεωρείται ο πιο σωστός τρόπος αντιµετώπισης του αυτισµού και µάλιστα όταν γίνει σε πρώιµο στάδιο, µπορεί να βοηθήσει το αυτιστικό άτοµο να κατανοήσει τη συναισθηµατική κατάσταση άλλων ατόµων, που είναι και το βασικό πρόβληµα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής θεωρείται ότι µπορεί να συµβάλλει στην εκπαίδευση ατόµων µε αυτισµό, γεγονός που προσφέρει ελπίδα για το µέλλον. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί ένα σηµαντικό και αξιόλογο εργαλείο για την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς µπορούν να λειτουργήσουν και ως µηχανήµατα-αντικείµενα, αλλά και ως υποκείµενα και να αλληλεπιδρούν µε τους µαθητές υπό κατάλληλες συνθήκες.

4 Έχει βρεθεί ότι άτοµα µε αυτισµό, ιδιαίτερα τα παιδιά, απολαµβάνουν την αλληλεπίδραση µε τους υπολογιστές και αισθάνονται µια ιδιαίτερη ασφάλεια. Αυτό οφείλεται πιθανώς στο γεγονός ότι η αλληλεπίδραση µε τους υπολογιστές δεν έχει τις ίδιες απαιτήσεις µε την συναναστροφή µε άλλα άτοµα. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η επαφή µε υπολογιστές παρέχει ένα ελεγχόµενο περιβάλλον, µε ελάχιστη ή και καθόλου διάσπαση προσοχής, γεγονός πολύ σηµαντικό για την εκπαίδευση των αυτιστικών ατόµων. Επιπλέον, τα παιδιά µε αυτισµό, όταν αλληλεπιδρούν µε υπολογιστές, αισθάνονται ότι έχουν κάποιο έλεγχο επί του περιβάλλοντος χώρου, πράγµα που δεν µπορεί να συµβεί στην αλληλεπίδραση µε άλλα άτοµα, και εποµένως ελαττώνονται σε µεγάλο βαθµό τα επίπεδα άγχους που έχουν συχνά τα άτοµα µε αυτισµό. Αυτό το αίσθηµα ελέγχου είναι ανεξάρτητο από το είδος της διεπαφής του λογισµικού και θεωρείται ότι αφορά όλες τις αλληλεπιδράσεις µε τους υπολογιστές. Τα περισσότερα λογισµικά που έχουν αναπτυχθεί, χρησιµοποιούν διασκεδαστικό υλικό για την εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον και να παρουσιάζεται η γνώση µε ελκυστικό τρόπο. Το παρόν έργο υποστηρίζει αυτόν τον τρόπο εκπαιδευτικής διαδικασίας, χρησιµοποιώντας ένα διαδραστικό ανθρωπόµορφο είδωλο (avatar) µε συγχρονισµένο λόγο και πολυµεσικό υλικό, δηλαδή βίντεο, εικόνα και ήχο. Σκοπός της µελέτης είναι να διευκολύνει τη σχέση δασκάλου- παιδιού, όπου χρήστες του προγράµµατος θα είναι και οι εκπαιδευτές και τα παιδιά µε αυτισµό. Συνεπώς, η διαδικασία της αξιολόγησης ξεκινάει από τους εκπαιδευτές και πώς αυτοί αλληλεπιδρούν µε το λογισµικό. Η αξιολόγηση έγινε µε βάση ένα ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσαν δεκατρείς εκπαιδευτές αυτιστικών ατόµων, µετά από ένα µήνα χρήσης του λογισµικού και τις αντιδράσεις που εισέπραξαν από τα άτοµα µε αυτισµό.

5 .. Σχετικές έρευνες Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας και τα συνεργαζόµενα εικονικά περιβάλλοντα που χρησιµοποιούν ανθρωπόµορφα είδωλα που εκφράζουν συναισθήµατα, µπορούν να βοηθήσουν άτοµα µε αυτισµό. Τα ανθρωπόµορφα είδωλα (avatar) εκφράζουν τη νοητική και συναισθηµατική τους κατάσταση µε εκφράσεις του προσώπου, οι οποίες είναι ξεκάθαρες, διακριτές και γίνονται κατανοητές από τα άτοµα µε αυτισµό. Έρευνες στη ψυχολογία και τη νευρολογία δηλώνουν ότι τα συναισθήµατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβληµάτων, επίγνωσης και ευφυΐας γενικότερα. Ο Picard σηµειώνει ότι η συναισθηµατική κατάσταση των άλλων ατόµων επηρεάζει όχι µόνο και τη δική µας συναισθηµατική κατάσταση, αλλά και τις αποφάσεις που παίρνουµε. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι η ικανότητα να εκδηλώνει κανείς τα συναισθήµατά του µέσω της γλώσσας του σώµατος εξασφαλίζει την ποιότητα της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή-µαθητευόµενου και µαθητευόµενου-µαθητευόµενου. Οι περισσότερες εκπαιδευτικές πλατφόρµες που έχουν αναπτυχθεί για να ικανοποιήσουν τους εκπαιδευτές και τα άτοµα µε αυτισµό, εστιάζουν στον ιδιαίτερο τρόπο µάθησης που έχουν τα άτοµα αυτά. Από τη µεριά των εκπαιδευτών αναφέρονται σηµαντικές ελλείψεις και ανεπάρκειες, που περιλαµβάνουν τον ανεπαρκή έλεγχο λάθους, µη κατάλληλη φωνητική ανατροφοδότηση σε περίπτωση λάθους και άλλα προβλήµατα στη χρήση. Συνεπώς αναπτύσσεται όλο και περισσότερο ενδιαφέρον στη χρήση των υπολογιστών και στην ανάπτυξη κατάλληλου λογισµικού για την εκπαίδευση των ατόµων µε αυτισµό.. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.. Στόχος Αξιολόγησης Η αξιολόγηση του λογισµικού, όπως περιγράφεται στο Τεχνικό ελτίο του έργου είναι πολυπλευρη, και αναφέρεται σε: Αξιολόγηση Χρήσης Λογισµικού από τα αυτιστικά παιδιά Αξιολόγηση Χρήσης Λογισµικού από τους εκπαιδευτές Αξιολόγηση επίτευξης των στόχων από τα αυτιστικά παιδιά Αξιολόγηση επίτευξης των στόχων από τους εκπαιδευτές

6 Το λογισµικό τέθηκε σε εφαρµογή σε ειδικό σχολείο Μονάδα Αυτιστικού Ατόµου- ΕΛΠΙ Α, στο οποίο απαριθµούνται άτοµα µε αυτισµό, ηλικίας µέχρι ετών, κυρίως παιδιά. Το πρόγραµµα αξιολογήθηκε από δεκατρείς υψηλά εξειδικευµένους εκπαιδευτές, οι οποίοι το χρησιµοποίησαν για ένα µήνα σαν µέρος της καθηµερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τουλάχιστον ένας εκπαιδευτής συνόδευε το µαθητή κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασής του µε το σύστηµα. Παράλληλα, η πρόοδος των παιδιών καταγράφηκε µέσα από τις αναφορές του συστήµατος. Στους εκπαιδευτές δόθηκε ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο ανιχνεύει τις κύριες κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής πλατφόρµας του συστήµατος, καθώς και την εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται µε τη χρήση της. Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε τις ακόλουθες κατηγορίες: - περιεχόµενο : ερωτήσεις σχετικά µε την καθηµερινή ζωή του αυτιστικού ατόµου, ενσωµάτωση του περιεχοµένου, δυνατότητα προσθήκης - προσέγγιση της εκπαιδευτικής θεωρίας : σύµφωνα µε τις θεωρίες για την εκπαίδευση αυτιστικών ατόµων, δυνατότητα υποστήριξης τέτοιων τεχνικών και µεθόδων (TEACCH), αυτόνοµη εκπαίδευση ή σε συνεργασία - εκπαίδευση στην πράξη : υποστήριξη δηµιουργικότητας, προσέλκυση του ενδιαφέροντος των αυτιστικών ατόµων, υποστήριξη των διαφόρων ικανοτήτων, καλή οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού - τεχνολογική απόδοση : προστασία ευαίσθητων δεδοµένων, εκτυπώσιµες φόρµες και αναφορές - διαδραστικότητα : δυνατότητα νέας προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ανθρωπόµορφα είδωλα (avatar), συνθετική φωνή, έκφραση συναισθηµάτων µε τα avatar, χρήση πολυµέσων. - ανατροφοδότηση : θετική και αρνητική ανατροφοδότηση από το σύστηµα - σχεδιασµός λογισµικού : απλός και κατανοητός σχεδιασµός, πολυπλοκότητα, χρήση χρωµάτων και κατάλληλων φόντων, εύκολη περιήγηση.

7 .. Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : Περιεχόµενο και εκπαιδευτική προσέγγιση Α Περιεχόµενο AA ΕΡΩΤΗΣΗ (-) Εναρµονίζεται το περιεχόµενο εκµάθησης µε το υπάρχον διδακτικό υλικό Είναι πλήρες, σε σχέση µε το επίπεδο των αυτιστικών ατόµων και όχι αποσπασµατικό. Έχει ποικιλία Είναι ποιοτικό Είναι πρωτότυπο ή δυσκολα βρίσκεται από συνήθεις πηγές. εν έχει επιλεκτική ή άνιση παρουσίαση πληροφοριακών στοιχείων 7 Ο τρόπος δόµησης και οργάνωσης της πληροφορίας είναι σαφής και κατανοητός Ο τρόπος δόµησης και το περιεχόµενο της πληροφορίας προσελκύει το ενδιαφέρον των µαθητών 9 Η λογική διαδοχή των θεµάτων είναι βοηθητική προς το µαθητή Επιδιώκει την παρότρυνση των αυτιστικών ατόµων για τα θέµατα που εξετάζονται Προσφέρεται ποικιλία δραστηριοτήτων µε ευχέρεια επιλογής του επιπέδου πολυπλοκότητας Τα θέµατα καλύπτονται σε πλάτος και βάθος ίνεται η δυνατότητα ενηµέρωσης ή βελτίωσης του περιεχοµένου Το περιεχόµενο είναι συνδεδεµένο µε γεγονότα της καθηµερινής ζωής των αυτιστικών ατόµων Βαθµολογήστε το λογισµικό που σας δόθηκε ως προς το Περιεχόµενο Β Παιδαγωγική προσέγγιση Β Θεωρητικό υπόβαθρο AA ΕΡΩΤΗΣΗ (-) Είναι σύµφωνο µε σύγχρονες µαθησιακές θεωρίες και τις θεωρίες του αυτισµού. 7 Οι µαθησιακές θεωρίες µε τις οποίες είναι σύµφωνο, είναι κατάλληλες για την επίτευξη των σκοπών του Έχει ληφθεί υπόψη η µεθοδολογία TEACCH 9 Έχει ληφθεί υπόψη η µεθοδολογία PEP Υπάρχουν περιθώρια να χρησιµοποιηθεί η µεθοδολογία TEACCH Υπάρχουν περιθώρια να χρησιµοποιηθεί η µεθοδολογία PEP Λαµβάνει υπόψη τα διαφορετικά κίνητρα και τις ικανότητες των αυτιστικών ατόµων Έχει χαρακτηριστικά ενίσχυσης συµπεριφοριστικού τύπου Ενισχύει την ανακαλυπτική και αυτόνοµη µάθηση µέσα από µια εποικοδοµιστική µαθησιακή διαδικασία ίνει ευκαιρίες ανάπτυξης σύνθετων δραστηριοτήτων ίνει ευκαιρίες ανάπτυξης στάσεων και δεξιοτήτων ζωής 7 ίνει ευκαιρίες ανάπτυξης οµαδικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων 7

8 ίνει ευκαιρίες ανάπτυξης συζητήσεων µεταξύ εκπαιδευτικού και αυτιστικού ατόµου. 9 Είναι κατάλληλος ο τρόπος ανατροφοδότησης Υπάρχει στις ασκήσεις και τα τεστ ικανοποιητική απάντηση στην περίπτωση λάθους Οι ερωτήσεις προσφέρονται µε τυχαία σειρά Είναι ενισχυµένος ο ρόλος του µαθητή κατά την αλληλεπίδρασή του µε τον υπολογιστή Είναι ενισχυµένος ο διευκολυντικός ρόλος δηµιουργικών παρεµβάσεων του εκπαιδευτικού Β Πρακτική εφαρµογή και διδακτική διαδικασία AA ΕΡΩΤΗΣΗ (-) Μπορεί να αξιοποιηθεί στο διαθέσιµο στο σχολείο χρόνο Είναι επαρκής ο χρόνος που προτείνεται για κάθε επιµέρους ενότητα του λογισµικού Βοηθάει γενικά στην έκφραση και δηµιουργία 7 ηµιουργούνται κίνητρα στο αυτιστικό άτοµο για να ασχοληθεί µε το λογισµικό Είναι σαφείς ο σκοπός και οι στόχοι που θα επιτευχθούν µετά από επιτυχή χρήση του λογισµικού (βλ. Ενιαίο Πλαίσιο Ειδικών Προγραµµάτων Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) 9 Λαµβάνει υπόψη την προϋπάρχουσα γνώση/δεξιότητα των αυτιστικών ατόµων. Εξηγείται πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθορισθεί Το λογισµικό δίνει τη δυνατότητα ρύθµισης του βαθµού δυσκολίας Το λογισµικό ενισχύει την µάθηση µέσα από την πράξη Προσφέρονται επαρκείς οδηγίες και υλικό στήριξης του / της εκπαιδευτικού Συνοδεύεται από άρτιο και διευκολυντικό εγχειρίδιο και υποστηρικτικό υλικό Το συνοδευτικό εγχειρίδιο προτείνει διάφορες εναλλακτικές διδακτικές µεθόδους αξιοποίησης του λογισµικού Τα άτοµα µε αυτισµό παρουσιάζουν περισσότερο ενθουσιασµό για την χρήση υπολογιστών από τα παιχνίδια 7 Το αυτιστικό άτοµο βελτιώνει την αυτονοµία του Το λογισµικό ενισχύει την συνεχιζόµενη εκπαίδευση και µετά το σχολείο (π.χ. στο σπίτι) 9 Ο εκπειδευτικός κατανοεί καλύτερα τον τρόπο εκπαίδευσης του αυτιστικού ατόµου στο σπίτι. Β Προσέγγιση του µαθησιακού υλικού AA ΕΡΩΤΗΣΗ (-) Το διδακτικό υλικό είναι οργανωµένο και δοµηµένο σε ενότητες, µέσα από τις οποίες σταδιακά προσεγγίζονται και επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι Η εκπαιδευτική διαδροµή είναι ευέλικτη και σέβεται τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των αυτιστικών ατόµων Υπάρχει η δυνατότητα µε βάση τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων που προτείνονται να µεταβληθεί η εκπαιδευτική διαδροµή Βαθµολογήστε το λογισµικό που σας δόθηκε ως τη ιδακτική και Παιδαγωγική Μεθοδολογία

9 : Τεχνολογία Α Λειτουργικότητα AA ΕΡΩΤΗΣΗ (-) Είναι κατάλληλο να εξυπηρετήσει τους στόχους που έχουν τεθεί σε σχέση κυρίως µε τις ανάγκες των αυτιστικών ατόµων Το λογισµικό µπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει χωρίς προβλήµατα, σε συστήµατα που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Μετά από βλάβη µπορεί να επανακτά το βαθµό απόδοσής του χωρίς να έχουµε απώλεια αποθηκευµένων δεδοµένων 7 Οι χρόνοι απόκρισης δεν είναι µεγάλοι Είναι φιλικό και εύκολο να χρησιµοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς χωρίς να απαιτείται πολύς χρόνος για την εκµάθησή του 9 Η προετοιµασία, η εισαγωγή των δεδοµένων καθώς και η επεξεργασία τωναποτελεσµάτων δεν είναι διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα και δυσνόητη Προβλέπεται προστασία από χρήστες που δεν έχουν άδεια πρόσβασης σε προγράµµατα και δεδοµένα άλλων χρηστών Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης σε ενδιάµεσες δραστηριότητες Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης Η εκτυπωµένη αναφορά δίνει επαρκής πληροφορίες Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης ίνει πάντα διέξοδο διαφυγής Σε περίπτωση που το αυτιστικό άτοµο εγκαταλείψει το πρόγραµµα δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αναγνωρίσει αυτό το σηµείο Β Αλληλεπίδραση AA ΕΡΩΤΗΣΗ (-) Αφήνει περιθώρια για έλεγχο της µαθησιακής διαδικασίας από τους εκπαιδευτικούς 7 Το σύστηµα προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες αλληλεπίδρασης Μπορεί η αλληλεπίδραση µέσω ερωτήσεων απαντήσεων, παραγωγής κειµένων κλπ. να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η διδακτική ροή 9 Η χρήση ανθρωπόµορφων ειδώλων (avatar) ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία 7 Η οµιλία του ανθρωπόµορφου ειδώλου στην µητρική γλώσσα των αυτιστικών ατόµων ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία 7 Η χρήση ανθρωπόµορφων ειδώλων (avatar) είναι φιλική προς τα άτοµα µε αυτισµό. 7 Η χρήση ανθρωπόµορφων ειδώλων (avatar) δεν µπερδεύει το αυτιστικό άτοµο. 7 Η χρήση οθόνων αφής επιταχύνει την εξικοίωση του αυτιστικού ατόµου µε τον λογισµικό. 7 Το αυτιστικό άτοµο αναγνωρίζει την συναισθηµατική κατάσταση του ανθρωπόµορφου ειδώλου 7 Βελτιώνεται η επικοινωνία και οι διαταραχές συµπεριφοράς των αυτιστικών ατόµων 7 Ο βαθµος εξατοµήκευσης είναι ικανοποιητικός Γ Πλοήγηση 9

10 AA ΕΡΩΤΗΣΗ (-) 77 εν ακολουθείται σειριακή δοµή, αλλά δίνεται η δυνατότητα πλοήγησης στις διαθέσιµες επιλογές διερευνώντας ενεργητικά 7 Υπάρχει η επιλογή βοήθειας για διαδικαστικές πληροφορίες 79 ίνεται επεξήγηση των κουµπιών και επιλογών µε tool tips Υπάρχει επιλογή σύντοµης επισκόπησης ή εισαγωγής στην κάθε ενότητα ίνεται η δυνατότητα όχι µόνο εµπρός, αλλά και πίσω κίνησης εντός της δραστηριότητας ίνεται η δυνατότητα εξόδου από µια δραστηριότητα µε επιστροφή στο µενού της ενότητας που την περιλαµβάνει ίνεται η δυνατότητα εξόδου από µια ενότητα µε επιστροφή στο βασικό µενού ίνεται η δυνατότητα απευθείας εξόδου από το πρόγραµµα από οποιοδήποτε σηµείο του Υπάρχει επιλογή για ανασκόπηση µιας ενότητας Υπάρχει παντού η επιλογή για καταγραφή σχολίων από τον εκπαιδευτικό 7 Η πλοήγηση στο λογισµικό µε χρήση οθόνης αφής διευκολύνει τον εκπαιδευτή. Ανατροφοδότηση AA ΕΡΩΤΗΣΗ (-) Παρέχεται ανατροφοδότηση 9 Η ανατροφοδότηση, εφόσον υπάρχει, είναι άµεση 9 Σε περίπτωση λανθασµένης απάντησης δίνεται υπόδειξη σχετική µε την απάντηση 9 Σε περίπτωση λανθασµένης απάντησης δίνεται υπόδειξη σχετική µε τον τρόπο που πρέπει ο µαθητής να αναζητήσει τη σωστή απάντηση 9 Το λογισµικό καταχωρεί την επίδοση του µαθητή Ε ιεπαφή AA ΕΡΩΤΗΣΗ (-) 9 Οι οθόνες είναι σχεδιασµένες µε καθαρό και σαφή τρόπο 9 Η παρουσίαση της πληροφορίας προσελκύει την προσοχή του αυτιστικού ατόµου 9 Τα µέσα παρουσίασης της πληροφορίας ενισχύουν το αυτιστικό άτοµο ώστε να κατακτήσει τη γνώση 9 Η παρουσίαση της πληροφορίας δεν µπερδεύει το αυτιστικό άτοµο 97 Η χρήση του χώρου γίνεται µε βάση τις αρχές σχεδιασµού της οθόνης 9 Οι γραµµατοσειρές (µέγεθος και στυλ) είναι κατάλληλες όσον αφορά την αισθητική 99 εν γίνεται κατάχρηση ποικιλίας γραµµατοσειρών Τα κείµενα είναι ευανάγνωστα εν γίνεται χρήση υπερβολικού αριθµού χρωµάτων Το χρώµα έχει λειτουργική χρήση, εκτός από αισθητική Η ποιότητα της εικόνας είναι καλή Η ποιότητα των γραφικών είναι καλή Η ποιότητα του βίντεο είναι καλή Η ποιότητα του ήχου είναι καλή 7 Η χρήση των εικόνων συµπληρώνει αποτελεσµατικά το κείµενο Οι εικόνες παίζουν ουσιαστικό ρόλο ως πηγές 9 Η ποιότητα του ανθρωπόµορφου ειδώλου προσεγγίζει την πραγµατικότητα Η οµιλία του ανθρωπόµορφου ειδώλου προσεγγίζει την πραγµατικότητα

11 Η χρήση των γραφικών έχει λειτουργικό χαρακτήρα και υποστηρίζει ουσιαστικά τις δραστηριότητες Ο βαθµός αντίθεσης γραφικών / εικόνων και φόντου είναι όσο πρέπει υψηλός Ο ήχος έχει ουσιαστικό ρόλο, όσον αφορά την παρουσίαση της πληροφορίας Η ενοποίηση των µέσων παρουσίασης της πληροφορίας είναι συντονισµένη εν γίνεται κατάχρηση µέσων Ε Υποστήριξη AA ΕΡΩΤΗΣΗ (-) Το περιεχόµενο προβλέπεται να συµπληρωθεί και να ανανεωθεί από τον κατασκευαστή 7 Το περιεχόµενο µπορεί να συµπληρωθεί και να ανανεωθεί από τον εκπαιδευτικό Υπάρχουν οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 9 Βαθµολογήστε το λογισµικό που σας δόθηκε ως προς την Τεχνολογική του επάρκεια και τις Τεχνολογικές λύσεις που προτείνει

12 . Ανάλυση Αποτελεσµάτων.. Το πρόγραµµα Το πρόγραµµα χρησιµοποιεί την πλατφόρµα ACALPA (Affective Computer-Aided Learning Platform for Children with Autism), η οποία βελτιώνει και διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία µεταξύ δασκάλου και παιδιού. Βασίζεται σε ποικίλες διαδραστικές διαδικασίες, οι οποίες προσαρµόζονται στο επίπεδο ικανοτήτων του κάθε αυτιστικού παιδιού. Περιλαµβάνει διάφορους τοµείς, όπως την αναγνώριση της σωστής εικόνας µεταξύ δύο ή τριών, της τοποθέτησης εικόνων σε σωστή σειρά σύµφωνα µε το χρόνο, τον προσδιορισµό συναισθηµάτων µε βάση τις εκφράσεις του προσώπου κ.α. Σε επόµενο στάδιο, τα εικονικά περιβάλλοντα που χρησιµοποιεί το πρόγραµµα επιτρέπουν την αλληλεπίδραση µε έναν ασφαλή και ελεγχόµενο τρόπο. Οι οδηγίες δίνονται είτε από ένα ανθρωπόµορφο είδωλο (avatar) είτε από µια συνθετική φωνή στη µητρική γλώσσα του παιδιού (στην προκειµένη περίπτωση στα ελληνικά), είτε γραπτά στην οθόνη είτε µε αντίστοιχο σύµβολο Makaton είτε µε ένα συνδυασµό των παραπάνω. Επιπλέον το ανθρωπόµορφο είδωλο (avatar) µπορεί να εκφράσει συναισθήµατα ανάλογα µε την περίσταση, π.χ. χαρά σε σωστή απάντηση. Εικόνα. Εκτυπωµένη αναφορά µε τα ποσοστά επιτυχίας και το χρόνο ολοκλήρωσης της κάθε διαδικασίας

13 Οι οδηγίες και το επίπεδο δυσκολίας εξατοµικεύονται για κάθε χρήστη και η αλληλεπίδραση διευκολύνεται µε τη χρήση του «ποντικιού»(mouse), µιας οθόνης αφής ή µε τη χρήση µεγάλων κουµπιών συνδεδεµένων µε τον υπολογιστή. Είναι σηµαντικό για την εκπαιδευτική διαδικασία η καταγραφή της αλληλεπίδρασης σε µια βάση δεδοµένων, έτσι ώστε οι εκπαιδευτές να ελέγχουν την πρόοδο και να τροποποιούν τα επίπεδα δυσκολίας. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτές µπορούν να καταγράφουν ειδικές πληροφορίες σχετικά µε την εκπαίδευση ή την προσωπικότητα του κάθε αυτιστικού ατόµου. Η δυνατότητα εκτύπωσης των αρχείων, όπως φαίνεται στην εικ., επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση και ανάλυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έτσι ώστε µακροπρόθεσµα να προκύπτει µια «καµπύλη µάθησης» για κάθε αυτιστικό άτοµο, καθοδηγώντας µε τον τρόπο αυτό την εξατοµίκευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας... Αποτελέσµατα Από τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς προέκυψαν τα εξής ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. Εναρµόνιση µε το υπάρχον διδακτικό υλικό 7 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Μάλλον όχι Όχι Εικόνα. Εναρµόνιση µε το υπάρχον διδακτικό υλικό Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το πρόγραµµα εναρµονίζεται και αξιοποιεί το υπάρχον διδακτικό υλικό (εικ.), σε ικανοποιητικό βαθµό. Στην αξιολόγηση αναφέρεται ότι η ποικιλία και η ποιότητα του περιεχοµένου του λογισµικού είναι ικανοποιητικό και παρουσιάζει πληρότητα ως προς τα θέµατα και σχετική πρωτοτυπία (εικ.).

14 9 7 Αξιολόγηση του περιεχοµένου Πολύ καλή Καλή Μέτρια Όχι καλή Κακή Πληρότητα Ποικιλία Ποιότητα Πρωτοτυπία Εικόνα. Αξιολόγηση του περιεχοµένου του προγράµµατος Επιπλέον η δόµηση και η οργάνωση του περιεχοµένου γίνεται µε σαφή τρόπο, ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον του µαθητή, να συνδέεται µε γεγονότα της καθηµερινής ζωής και να υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί το επίπεδο πολυπλοκότητας ( εικ. ) όµηση και οργάνωση του περιεχοµένου Σαφήνεια Πολύ καλή Καλή Μέτρια Όχι καλή Κακή Προσελκύει το ενδιαφέρον Συνδέεται µε την καθηµερινή ζωή υνατότητα επιλογής της πολυπλοκότητας Εικόνα. όµηση και οργάνωση του περιεχοµένου Επίσης δίνει τη δυνατότητα στο εκπαιδευτικό να ενηµερώνει ή και να βελτιώνει το περιεχόµενο του προγράµµατος, ώστε να προσαρµόζεται στις ανάγκες του κάθε ατόµου (εικ. ).

15 Ενηµέρωση και βελτίωση του περιεχοµένου % % Αρκετά Μερικές φορές Πάρα πολύ % Εικόνα. Ενηµέρωση και βελτίωση του περιεχοµένου Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι το πρόγραµµα είναι σύµφωνο µε τις σύγχρονες µαθησιακές θεωρίες, όπως είναι το TEACCH και το PEP (εικ -7) Με τον τρόπο αυτό λαµβάνεται υπόψη η συµπεριφορά και το επίπεδο ικανότητας του ατόµου για τη δηµιουργία περιβάλλοντος που να ταιριάζει µε τις ανάγκες του ατόµου µε αυτισµό. Το TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren) είναι µια δοµηµένη τεχνική, η οποία οργανώνοντας το περιβάλλον παρέχει µια οπτική καθοδήγηση για τις διάφορες δραστηριότητες, µε βάση ένα καθηµερινό πρόγραµµα που χρησιµοποιεί εικόνες ή γραπτές λέξεις, οπτικές οδηγίες και οπτικά σήµατα που δηλώνουν την αρχή και το τέλος δραστηριοτήτων. 77% Υποστηρίζει τη μέθοδο TEACCH % % Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Μάλλον όχι Όχι Εικόνα. Υποστηρίζει τη µέθοδο TEACCH Υποστηρίζει τη μέθοδο PEP % % % Εικόνα 7. Υποστηρίζει τη µέθοδο PEP Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Κατά την αρχική φάση ανάπτυξης του προγράµµατος τονίστηκε από τους εκπαιδευτικούς οι ευκαιρίες που προσφέρει το σύστηµα για την ανάπτυξη συζήτησης

16 µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητή-αυτιστικού καθώς και η µεγάλη σηµασία της θετικής ανατροφοδότησης (εικ.). Ε υκαιρίες ανάπ τυξης συζήτησης εκπ αιδευτικού-μαθητού Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Μάλλον όχι Όχι Κατάλληλη ανατροφοδότηση Εικόνα. Ανατροφοδότηση του συστήµατος Η ανατροφοδότηση του συστήµατος εκτιµήθηκε ως πολύ καλή ( εικ. ) και περιλαµβάνει τη χαρούµενη έκφραση του ανθρωπόµορφου ειδώλου (avatar), µια φωνή που λέει «Μπράβο!» ή «Πολύ καλά!» και ήχος χειροκροτήµατος. Σε περίπτωση λάθους, δίνεται ξανά η ευκαιρία για µια νέα απάντηση µε θετική παρότρυνση, όπως «Προσπάθησε ξανά!», µε σκοπό την αποφυγή αρνητικών συναισθηµάτων και απογοήτευσης, ενώ συγχρόνως γίνεται µια ικανοποιητική προσπάθεια καθοδήγησης προς τη σωστή απάντηση (εικ.9).,,,, Υπόδειξη σχετικά µε την απάντηση Υπόδειξη σχετικά µε τον τρόπο αναζήτησης της σωστής απάντησης Πάντα Συνήθως Αρκετές φορές Σπάνια Ποτέ Εικόνα 9. Υπόδειξη σχετικά µε τη σωστή απάντηση

17 Σηµαντικό θεωρείται επίσης το γεγονός ότι µε τη χρήση του συστήµατος από τα άτοµα µε αυτισµό, δίνονται ευκαιρίες ανάπτυξης πιο σύνθετων δραστηριοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων ζωής, ενώ συγχρόνως ενθαρρύνει την ανάπτυξη οµαδικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων (εικ.). 9 7 Ευκαιρίες ανάπτυξης δραστηριοτήτων Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Μάλλον όχι Όχι Σύνθετες δραστηριότητες ραστηριότητες και στάσεις ζωής Οµαδικές και συνεργατικές δραστηριότητες Εικόνα. Ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων Επίσης επισηµαίνεται ότι η χρήση του συστήµατος από τα άτοµα µε αυτισµό, µπορεί να βοηθήσει γενικά στην έκφραση και τη δηµιουργία, κυρίως όµως ενισχύεται η µάθηση µέσα από την πράξη (εικ.). Το λογισµικό στην πράξη 7 Βοηθά στην έκφραση και δηµιουργία Ενισχύει τη µάθηση µέσα από την πράξη Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Μάλλον όχι Όχι Εικόνα. Το λογισµικό στην πράξη Θετικά αξιολογήθηκε από τους εκπαιδευτικούς το γεγονός ότι η εφαρµογή του προγράµµατος µπορεί να ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικασία µε τη χρήση του κατά τον διαθέσιµο χρόνο στο σχολείο, κυρίως όµως µε τη χρήση του και στο σπίτι, οπότε και συνεχίζεται η εκπαίδευση (εικ.). 7

18 Ενισχύει τη εκπαίδευση 9 7 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Μάλλον όχι Όχι Διαθέσιμο χρόνο στο σχολείο Σ υνεχιζόμενη εκπ αίδευση στο σπ ίτι Εικόνα. Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολείο και στο σπίτι Ακόµη επιβεβαιώθηκαν τα συµπεράσµατα προηγουµένων µελετών ότι τα άτοµα µε αυτισµό απολαµβάνουν την αλληλεπίδραση µε τους υπολογιστές (εικ.). Η έλλειψη προσδοκιών και κριτικής από τον υπολογιστή, τον καθιστά ασφαλές περιβάλλον και καταλύτη για την εκπαιδευτική διαδικασία. 7 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Μάλλον όχι Όχι Εικόνα. Τα άτοµα µε αυτισµό παρουσιάζουν περισσότερο ενθουσιασµό για τη χρήση των υπολογιστών

19 Επίσης αξιολογείται πολύ θετικά από τους εκπαιδευτικούς το γεγονός ότι µε τη χρήση του συστήµατος δίνεται η δυνατότητα, µε βάση τα αποτελέσµατα, να µεταβάλλεται η εκπαιδευτική διαδροµή και να εξατοµικεύεται για κάθε µαθητή µε αυτισµό, ανάλογα µε τις ξεχωριστές του ικανότητες (εικ.). % % Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Μάλλον όχι 7% Όχι Εικόνα. υνατότητα να µεταβάλλεται η εκπαιδευτική διαδροµή µε βάση τα αποτελέσµατα Όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του λογισµικοί, οι εκπαιδευτικοί εκτίµησαν σε µεγάλο βαθµό το γεγονός ότι το λογισµικό µπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει χωρίς προβλήµατα, σε συστήµατα που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, και ότι δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης των δεδοµένων σε ασφαλή βάση δεδοµένων. Είναι πολύ σηµαντικό ότι υπάρχει η πρόβλεψη για προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων των µαθητών, καθώς δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες (εικ.). Τεχνικές προδιαγραφές του λογισµικού 7 Εγκατάσταση και λειτουργία Προστασία από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες υνατότητα αποθήκευσης Πάντα Πολλές φορές Συνήθως Σπάνια Ποτέ υνατότητα εκτύπωσης Εικόνα. Τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος 9

20 Η εκτίµηση των εκπαιδευτικών για την εκµάθηση του συστήµατος είναι ότι δεν µια διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτητική (εικ.). Επίσης δεν απαιτείται ιδιαίτερος χρόνος για την προετοιµασία, την εισαγωγή και την επεξεργασία των δεδοµένων και γενικότερα οι χρόνοι απόκρισης δεν είναι µεγάλοι. 7 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Μάλλον όχι Όχι εν απαιτείται πολύς χρόνος για την εκµάθησή του εν απαιτείται πολύς χρόνος για τηνπροετοιµασία. την εισαγωγή των δεδοµένων και την επεξεργασία των αποτελεσµάτων Εικόνα. Το σύστηµα είναι φιλικό προς το χρήστη Επίσης σηµαντικά ήταν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν σχετικά µε τη χρήση των ανθρωπόµορφων ειδώλων (avatars) στην εκπαίδευση των ατόµων µε αυτισµό. Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών προέκυψε ότι τα ανθρωπόµορφα είδωλα είναι φιλικά προς τα άτοµα µε αυτισµό, δεν τους µπερδεύουν και µάλιστα µπορούν να ενισχύσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι πολύ σηµαντικό ότι η οµιλία γίνεται στη µητρική γλώσσα, δηλαδή τα ελληνικά στην προκειµένη περίπτωση (εικ.7). Ανθρωπόµορφα είδωλα ( avatar ) 7 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Μάλλον όχι Όχι Φιλικά προς τα άτοµα µε αυτισµό Ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία Οµιλία στη µητρική γλώσσα Εικόνα 7. Αλληλεπίδραση των ατόµων µε αυτισµό µε τα ανθρωπόµορφα είδωλα

21 Τόσο η όψη όσο και η οµιλία του ανθρωπόµορφου ειδώλου προσεγγίζει την πραγµατικότητα και τα άτοµα µε αυτισµό µπορούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τις περισσότερες φορές τη συναισθηµατική κατάσταση των avatars (εικ.), πράγµα που θα ήταν πολύ δύσκολο στην επικοινωνία τους µε πραγµατικούς ανθρώπους. 7 Πάντα Συνήθως Αρκετές φορές Σπ άνια Ποτέ Εικόνα. Αναγνώριση συναισθηµατικής κατάστασης των ανθρωπόµορφων ειδώλων Επίσης όσον αφορά την αλληλεπίδραση των ατόµων µε αυτισµό µε το λογισµικό σηµειώνεται ότι η εξοικείωσή τους επιταχύνεται µε τη χρήση οθονών αφής (εικ.9). Αλλά και οι εκπαιδευτές διευκολύνονται σε µεγάλο βαθµό µε τις οθόνες αφής. Τα πολυµέσα που χρησιµοποιούνται είναι ελκυστικά, αλλά και αρκετά απλά ώστε να µην µπερδεύουν τα αυτιστικά άτοµα και περιλαµβάνουν καθηµερινές δραστηριότητες. Συγκεκριµένα η εκτίµηση των εκπαιδευτών για την ποιότητα της εικόνας, των γραφικών, του βίντεο και του ήχου ήταν πολύ ικανοποιητική (εικ.). Πάρα πολύ Πολύ Άτοµα µε αυτισµό Αρκετά Μάλλον όχι Όχι Εκπαιδευτικοί Εικόνα 9. Εξοικείωση µε το λογισµικό µε τη χρήση οθονών αφής.

22 Ποιότητα των πολυµέσων Πολύ καλή Καλή Μέτρια Όχι καλή Κακή Εικόνα Γραφικά Βίντεο Ήχος Εικόνα. Αξιολόγηση της ποιότητας των πολυµέσων που χρησιµοποιήθηκαν στο σύστηµα Επιπλέον τα µέσα παρουσίασης ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία για τα άτοµα µε αυτισµό. ηλαδή, το χρώµα, τα γραφικά που χρησιµοποιούνται, και ιδιαίτερα ο ήχος, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην παρουσίαση της πληροφορίας, καθώς πέρα από τον αισθητικό χαρακτήρα, έχουν και λειτουργικό, υποστηρίζοντας ουσιαστικά τις διαδικασίες (εικ.). Λειτουργική σηµασία των πολυµέσων Χρώµα Γραφικά Ήχος Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Μάλλον όχι Όχι Εικόνα. Λειτουργικός ρόλος των πολυµέσων Όλα τα παραπάνω έχουν φυσικά ως σκοπό να προσελκύουν την προσοχή και το ενδιαφέρον του µαθητή και να υποστηρίζουν τη θετική ανατροφοδότηση. Τα κείµενα να είναι ευανάγνωστα, να µην γίνεται κατάχρηση των µέσων και των χρωµάτων και γενικά η παρουσίαση της πληροφορίας να είναι συντονισµένη και εναρµονισµένη. Θετικά αξιολογείται η ικανότητα του προγράµµατος να προσελκύει και να διατηρεί αµείωτο το ενδιαφέρον του αυτιστικού ατόµου (εικ.).

23 7 Πάρα π ολύ Πολύ Αρκετά Μάλλον όχι Όχι Εικόνα. Η παρουσίαση του προγράµµατος προσελκύει το ενδιαφέρον του ατόµου µε αυτισµό Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί µετά από τη χρήση του λογισµικού για χρονικό διάστηµα ενός µηνός κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τους ικανοποιεί σε µεγάλο βαθµό ως προς το περιεχόµενο και τη θεµατολογία, υποστηρίζει τις διδακτικές και παιδαγωγικές µεθόδους που ακολουθούν και παρέχει την απαραίτητη τεχνολογική επάρκεια που µπορεί να τους βοηθήσει στο εκπαιδευτικό τους έργο, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα (εικ.). Αξιολόγηση λογισµικού Περιεχόµενο Παιδαγωγική µεθοθολογία Τεχνολογική επάρκεια πολύ καλό καλό µέτριο όχι καλό κακό Εικόνα. Συνολική αξιολόγηση του λογισµικού

24 . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με την παρούσα µελέτη διαφαίνεται ότι ένα διαδραστικό περιβάλλον µάθησης µπορεί να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία για τα άτοµα µε αυτισµό. εκατρείς εκπαιδευτικοί του ειδικού σχολείου Μονάδα Αυτιστικού Ατόµου- ΕΛΠΙ Α χρησιµοποίησαν το λογισµικό αυτό για ένα µήνα και µέσα από τις απαντήσεις που έδωσαν στο ερωτηµατολόγιο, αποκαλύπτεται το µεγάλο όφελος από τη χρήση των ανθρωπόµορφων ειδώλων (avatars) σε άτοµα µε αυτισµό. Επιπλέον είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι παρέχεται ένα ασφαλές περιβάλλον, µέσα στο οποίο τα ανθρωπόµορφα είδωλα µπορούν µέσα από εκφράσεις του προσώπου να υποδηλώσουν µια συναισθηµατική κατάσταση, που γίνεται αντιληπτή και κατανοητή από ένα άτοµο µε αυτισµό. Οι εκπαιδευτικοί µάλιστα υποστηρίζουν ότι όταν το ανθρωπόµορφο είδωλο συνοδεύεται και από συνθετικό λόγο, στη µητρική γλώσσα του αυτιστικού ατόµου, τότε διευκολύνεται ακόµη περισσότερο η εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης συµπεραίνουµε ότι τα πολυµέσα παίζουν ένα ιδιαίτερο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βάση των αποτελεσµάτων, το περιεχόµενο θα πρέπει να προσελκύει το ενδιαφέρον, διατηρώντας όµως την απλότητά του, ώστε να µην µπερδεύει το αυτιστικό άτοµο. Θα πρέπει ακόµη να έχει ποικιλία στη θεµατολογία του, ώστε να καλύπτει ένα µεγάλο µέρος από τις καθηµερινές δραστηριότητες ενός αυτιστικού ατόµου και να διατηρεί το ενδιαφέρον αµείωτο. Σηµαντικό ρόλο παίζει και η ανατροφοδότηση, η οποία παρέχεται µέσα από το ανθρωπόµορφο είδωλο, τη συνθετική φωνή, το κείµενο, το σύµβολο Makaton, τον ήχο ή από το συνδυασµό των παραπάνω. Κατά την αλληλεπίδραση του αυτιστικού ατόµου µε το σύστηµα, θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη ανατροφοδότηση, την κατάλληλη στιγµή και µε τρόπο που να είναι απλός και κατανοητός. Στόχος είναι η χρησιµοποίηση της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων που αυτή παρέχει για την ανάπτυξη εφαρµογών και λογισµικού, που να συντάσσονται στο πλευρό των εκπαιδευτικών και να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία των ατόµων µε αυτισµό, µε απώτερο σκοπό τη δυνατότητα εκπαιδευτικής, επαγγελµατικής και κοινωνικής ένταξής τους.

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Χ. Βολιώτη 1, Θ. Τσιάτσος 1, Σ. Μαυροπούλου 2, Χ. Καραγιαννίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας. Γιώτη Κωνσταντίνα Φρογάκη Ήρα-Αφροδίτη

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας. Γιώτη Κωνσταντίνα Φρογάκη Ήρα-Αφροδίτη Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Γιώτη Κωνσταντίνα Φρογάκη Ήρα-Αφροδίτη Περιεχόμενα Εισαγωγή Γνώση και κατανόηση του αυτισμού Διαγνωστικά εργαλεία για την ανίχνευση του αυτισμού Βασικές αρχές αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 http://users.sch.gr/xrisoik http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 http://users.sch.gr/xrisoik http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 Καλώς ήλθατε στο Second Life! Συνεργατικά Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγµατικότητας (ΣΠΕΠ) Second Life (SL) Ορισµός και βασικά τους χαρακτηριστικά Η Εκπαιδευτική ιάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Το TEACCH αποτελεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης για τη δημιουργία προγράμματος ανάλογα με τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες

Το TEACCH αποτελεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης για τη δημιουργία προγράμματος ανάλογα με τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες Η Προσέγγιση TEACCH Το TEACCH πρόκειται για ένα κρατικό πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε το 1972 στην Ψυχιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ ως συνέχεια μίας ερευνητικής δουλειάς, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο. Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης. για Παιδιά µε Αυτισµό. στον Τοµέα. των Κοινωνικών εξιοτήτων

Εργαλείο. Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης. για Παιδιά µε Αυτισµό. στον Τοµέα. των Κοινωνικών εξιοτήτων Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για Παιδιά µε Αυτισµό στον Τοµέα των Κοινωνικών εξιοτήτων Θεωρητικό Πλαίσιο Οδηγίες Χρήσης του Εργαλείου Νικόλαος Απτεσλής Ευδοκία Μητροπούλου -Καλλιόπη Τσακπίνη Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Το σπίτι και το σχολείο μου Κατηγορία αναπηρίας: Βαριά Νοητική Αναπηρία Μάθημα: Γλώσσα

Λογισμικό: Το σπίτι και το σχολείο μου Κατηγορία αναπηρίας: Βαριά Νοητική Αναπηρία Μάθημα: Γλώσσα Λογισμικό: Το σπίτι και το σχολείο μου Κατηγορία αναπηρίας: Βαριά Νοητική Αναπηρία Μάθημα: Γλώσσα Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Καστανιώτης Προσβασιμότητα: Τα προγράμματα του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, M.Sc. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων Διευθύνουσα Σύμβουλος, INTE*LEARN Θέματα παρουσίασης.. Γενικά για την εταιρία και την εμπειρία της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση από εκπαιδευτικούς προσθετικών περιβαλλόντων που αποτρέπουν μια αδυναμία να μετατραπεί σε αναπηρία

Σχεδίαση από εκπαιδευτικούς προσθετικών περιβαλλόντων που αποτρέπουν μια αδυναμία να μετατραπεί σε αναπηρία Σχεδίαση από εκπαιδευτικούς προσθετικών περιβαλλόντων που αποτρέπουν μια αδυναμία να μετατραπεί σε αναπηρία Τάσος Λαδιάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 ladiastas@gmail.com Θα παρουσιαστούν τα λογισμικά: ΕυΔομή

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2)

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 ο ΚΙΣΑΜΟΥ & 4 ο ΛΕΜΕΣΟΥ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) «ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ» Α) Γενικά στοιχεία 1. ασκάλες:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Παράγοντες που επιδρούν στη μάθηση Η σοβαρότητα του αυτισμού Το επίπεδο της νοητικής τους ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού Σαλτερής Νίκος Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. 70) Νομαρχίας Πειραιά Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Φοίτηση και εκπαίδευση παιδιών με ΔΑΦ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Φοίτηση και εκπαίδευση παιδιών με ΔΑΦ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Φοίτηση και εκπαίδευση παιδιών με ΔΑΦ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Wil C. Kerner, ηλικία 12χρονών, Pals" Πηλείδου Κωνσταντίνα ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ DSM-V: ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση και Εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Προσαρμογές αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 Εκπαιδευτική διημερίδα Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: από τη θεωρία στη πράξη Η Κουτσελίνη (2006) εντοπίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδι@ζω για όλους. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό»

Σχεδι@ζω για όλους. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό» Σχεδι@ζω για όλους «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα