H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- Ε.Ε.Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- Ε.Ε.Ε.Ε."

Transcript

1 H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- Ε.Ε.Ε.Ε. διοργανώνει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα Σεμινάριο με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ» (διάρκεια 125 ώρες: Τρεις σεμιναριακές συναντήσεις, μελέτη υλικού, εκπόνηση εργασίας) Σκεπτικό Οι εξελίξεις τόσο στο Ευρωπαϊκό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων όσο και στο Ελληνικό (βλ. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2012) 669 final/ , Υπουργική Απόφαση 2844/ με τίτλο «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», Νόμος 3879/ με τίτλο «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης», ιδίως το άρθρο 19 περί διασφάλισης ποιότητας, κ.ά.) δείχνει ότι, στις σημερινές συνθήκες της κρίσης, η εκπαίδευση ενηλίκων έχει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Συνέπεια αυτού είναι η ανάγκη για αναβάθμιση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων. Συνεπώς, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να μπορούν με επάρκεια να εφαρμόζουν στην πράξη τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, να σχεδιάζουν και να οργανώνουν προγράμματα, να χρησιμοποιούν ενεργητικές μεθόδους μάθησης, να ενισχύουν το διάλογο και την κριτική σκέψη, να συντονίζουν δημιουργικά την εκπαιδευόμενη ομάδα. Η Ένωση, με αυτό το Σεμινάριο, προσφέρει στους εκπαιδευτές ενηλίκων τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του ρόλου τους. 1

2 Στόχοι Όταν θα έχετε ολοκληρώσει το Σεμινάριο: Θα έχετε αποκτήσει ή/ και αναβαθμίσει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να ανταποκρίνεστε με επάρκεια στο ρόλο του εκπαιδευτή. Όσοι έχετε ήδη ενταχθεί ή θα ενταχθείτε στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών, θα αποκτήσετε ένα Πιστοποιητικό Παρακολούθησης επίκαιρου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, το οποίο θα σας χρησιμεύσει προκειμένου να ανανεώσετε την πιστοποίησή σας (άρθρο 6, παρ.1 της Υ.Α.2844/2012). Θα διαθέτετε ένα Πιστοποιητικό που θα σας δίνει μόρια σε διαδικασίες για την αξιοποίησή σας σε φορείς Δια Βίου Μάθησης, όπως είναι τα ΣΔΕ, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, τα ΚΕΚ κ.ά. (βλ. λ.χ. την πρόσφατη πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τους εκπαιδευτές των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Δήμων). Θα έχετε επιμορφωθεί σε υψηλό επίπεδο από έναν επιστημονικό φορέα με διεθνές κύρος, εξειδικευμένο και απολύτως κατάλληλο για αυτό το σκοπό. Θα έχετε τη δυνατότητα να εφαρμόσετε καινοτομικές πρακτικές, όπως είναι η ανάπτυξη των οριζοντίων ικανοτήτων, η εκπαίδευση μέσα από την τέχνη και η αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας. Γιατί η Ένωση είναι ο κατάλληλος φορέας Οι εκπαιδευτές του Σεμιναρίου μέλη του Δ.Σ. της Επιστημονικής Ένωσης-έχουν μακροχρόνια Ελληνική και Ευρωπαϊκή εμπειρία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών και απετέλεσαν μέλη της επιτελικής ομάδας η οποία σχεδίασε και υλοποίησε το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ την περίοδο και δίδαξε τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτών στο πρόσφατο πρόγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ. Εκπαιδευτές του Σεμιναρίου είναι οι: Θ. Καραλής, Γ. Κουλαουζίδης, Δ. Πατρώνας, Μ. Τερλιξίδου, ενώ σε κάθε σεμινάριο θα συνεκπαιδεύει μαζί τους ο Α.Κόκκος, στα θέματα του συντονισμού / δυναμικής της εκπαιδευόμενης ομάδας. 2

3 Θα λάβετε έγκυρο, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (250 περίπου σελίδες, καθώς και βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες, παραδείγματα, έργα τέχνης κ.ά.) που θα υποστηρίζει το Σεμινάριο. Θα λάβετε το χρήσιμο σχετικό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, εφόσον θα έχετε ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Σεμιναρίου. Πρόγραμμα Πριν την 1 η συνάντηση: Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού 100 περίπου σελίδων, που αφορά στις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, στις εκπαιδευτικές πολιτικές, στις εκπαιδευτικές τεχνικές. 1 η Συνάντηση ( Σάββατο ή Κυριακή), Αλληλογνωριμία/ Στόχοι του Σεμιναρίου Κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο και εκπαιδευτικές πολιτικές Θεωρίες Μάθησης Ενηλίκων Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων Βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές (βιωματική επεξεργασία) Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης Προετοιμασία για την εκπόνηση μικροδιδασκαλίας Πριν τη 2 η συνάντηση: Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού 150 περίπου σελίδων που αφορά στον σχεδιασμό διδακτικών ενοτήτων, στον συντονισμό/ δυναμική της ομάδας, καθώς και στη μεθοδολογία της μικροδιδασκαλίας. 2 η Συνάντηση (Σάββατo ή Κυριακή), Προετοιμασία για την υποστήριξη του σκεπτικού της μικροδιδασκαλίας Επεξεργασία μελετών περίπτωσης (χαρακτηριστικά της ομάδας εκπαιδευομένων, τρόπος διαπραγμάτευσης, ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, εκπαιδευτικές τεχνικές, συνθήκες λειτουργίας της ομάδας) Μέθοδος σχεδιασμού διδακτικής ενότητας 3

4 Μέθοδοι Συντονισμού/ Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση θετικού και συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, φάσεις, σχέσεις, αλληλεπίδραση, υποκίνηση) Καινοτομικές πρακτικές: εκπαίδευση μέσα από την τέχνη, ανάπτυξη οριζοντίων ικανοτήτων Πριν την 3 η Συνάντηση, οι συμμετέχοντες αποστέλλουν εργασία, η οποία περιλαμβάνει: α) απαντήσεις σε ανοικτά ερωτήματα, β) σχεδιασμό της μικροδιδασκαλίας που θα παρουσιάσουν. 3 η Συνάντηση (Σάββατο ή Κυριακή), Ανατροφοδότηση στις εκπονηθείσες εργασίες Παρουσιάσεις μικροδιδασκαλιών από τους συμμετέχοντες Προφορική επεξήγηση/ υποστήριξη κάθε μικροδιδασκαλίας Σχολιασμός των παραπάνω Αξιολόγηση του Σεμιναρίου/ Συμπεράσματα Κόστος Σεμιναρίου: 200 ευρώ για τα μέλη της Ένωσης, 240 ευρώ για τα μη μέλη. Ημερομηνίες Υλοποίησης των διοργανώσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα: τέλος Μαρτίου - μέσα Ιουνίου Καθεμία διοργάνωση του Σεμιναρίου γίνεται μέσα σε διάστημα περίπου δύο μηνών. Οι πρώτες διοργανώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα αρχίζουν 30 Μαρτίου και λήγουν 25 Μαϊου. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Για την εγγραφή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα στο: https://docs.google.com/forms/d/1db08gyewpbvoczadp- YLmSfblpbosx3AuTog_cl1rIo/viewform Στη συνέχεια θα πρέπει να καταθέσετε τα χρήματα σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: Εθνική Τράπεζα:146/ ή Τράπεζα Πειραιώς: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μην ξεχάσετε να αναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο καταθετήριο. Θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας. Η διαδικασία των εγγραφών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη Πληροφορίες / Επικοινωνία: ,

5 ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Ο Δημήτρης Βεργίδης είναι καθηγητής επιμόρφωσης και εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σπούδασε μαθηματικά και επιστήμες της εκπαίδευσης. Εργάσθηκε στη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης τη δεκαετία του Από τις αρχές του 1991 διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) του ΥΠΕΠΘ. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων της οποίας είναι αντιπρόεδρος. Δημοσίευσε επιστημονικές εργασίες για την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και του αναλφαβητισμού, την αξιολόγηση εκπαιδευτικών θεσμών και την εκπαίδευση ενηλίκων σε συλλογικά βιβλία και σε περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει εκπονήσει και υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης των επιμορφωτών του ΠΕΚ Πατρών. Επίσης είναι συγγραφέας μέρους του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης» της ΑΔΕΔΥ. Ο Θανάσης Καραλής σπούδασε Θετικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαιδευτική Πολιτική, τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό και τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Η διδακτορική του διατριβή εντάσσεται στο πεδίο της αξιολόγησης θεσμών και πολιτικών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης. Έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό φορέων ως εκπαιδευτής, σύμβουλος, συντονιστής και αξιολογητής προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 1998 και σήμερα είναι μέλος ΣΕΠ και συντονιστής θεματικής ενότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εκπαίδευση Ενηλίκων". Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος του έργου εκπαίδευσης των περίπου εκπαιδευτών γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων του ΙΔΕΚΕ, ενώ συμμετείχε στην επιστημονική ομάδα και τον αρχικό πυρήνα εκπαιδευτών που εκπαίδευσαν τους 250 εκπαιδευτές του Μητρώου του ΕΚΕΠΙΣ. Υπήρξε εκπαιδευτής εκπαιδευτών στο πρόγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ (2012). Ο Αλέξης Κόκκος σπούδασε Νομικά και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Paris VIII. Πρωτοστάτησε στη διαμόρφωση του θεσμού της Λαϊκής Επιμόρφωσης ( ), του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης / ΙΔΕΚΕ (Πρόεδρος ) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (μέλος της ιδρυτικής επιστημονικής ομάδας, ), στο οποίο σήμερα είναι Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Έγινε επιστημονικός υπεύθυνος του εθνικού προγράμματος της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης ( ). Υπήρξε υπεύθυνος του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ (2012). Είναι Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Έχει γράψει 8 βιβλία και 40 κείμενα για την εκπαίδευση ενηλίκων, που 5

6 δημοσιεύτηκαν, μεταξύ άλλων, στα περιοδικά Journal of Transformative Education, Convergence, Agora, Lifelong Learning in Europe, Εκπαίδευση Ενηλίκων, στα πρακτικά του 8 ου, 9 ου και 10 ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση, καθώς και σε συλλογικούς τόμους των εκδοτικών οίκων Jossey-Bass και Sense. Έχει πάνω από ώρες διδασκαλίας στην εκπαίδευση εκπαιδευτών σε φορείς όπως το ΕΚΕΠΙΣ η Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Alpha, η ΓΣΕΒΕΕ το ΚΕΘΕΑ, ο ΤΙΤΑΝ. Ο Γιώργος Κουλαουζίδης σπούδασε μαθηματικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση (University of Surrey) και στην εκπαίδευση ενηλίκων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης με θέμα την επίδραση του βιογραφικού παραδείγματος των εκπαιδευτών ενηλίκων στην αντίληψη τους αναφορικά με τον επαγγελματικό τους ρόλο. Συμμετείχε στην ομάδα που σχεδίασε και υλοποίησε το εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ). Υπήρξε εκπαιδευτής εκπαιδευτών στο πρόγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ (2012).Εργάστηκε στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, της ΓΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΑΔΕΔΥ ενώ σχεδίασε και έγραψε εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ. Έχει μεταφράσει τρία βιβλία μεταξύ των οποίων το βιβλίο του Jack Mezirow για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση, και των Ira Shor & Paulo Freire για την Απελευθερωτική Παιδαγωγική. Κείμενα και άρθρα του φιλοξενούνται σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Συνεργάζεται με την ιδιότητα του επιστημονικού συνεργάτη με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το Ο Δημήτρης Πατρώνας είναι στέλεχος μεγάλου Τραπεζικού Οργανισμού, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό που ξεπερνάει τις ώρες. Έχει διατελέσει επικεφαλής των εκπαιδευτών μεγάλου Τραπεζικού Ομίλου, Καθηγητής - Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και εκπαιδευτής στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Συμμετείχε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης του ΕΚΕΠΙΣ ( ). Υπήρξε εκπαιδευτής εκπαιδευτών στο πρόγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ (2012).Οι τομείς εκπαίδευσης με τους οποίους ασχολείται καλύπτουν ενδεικτικά : εκπαίδευση εκπαιδευτών, στρατηγική των επιχειρήσεων, ηγεσία, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, επικοινωνία, διαπραγμάτευση, διαχείριση της αλλαγής, κ.α Η Μαρία Τερλιξίδου είναι Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Σπούδασε Ελληνική και Αγγλική Φιλολογία (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ψυχολογία και Παιδαγωγική (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Master s degree London University) και Counseling (μεταπτυχιακό επίπεδο - Boston College, ΗΠΑ). Ελαβε ευρύτατη επαγγελματική επιμόρφωση στη διοίκηση και 6

7 ανάπτυξη προσωπικού, με έμφαση: στην επιμόρφωση στελεχών και στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης (π.χ. εξ αποστάσεως εκπαίδευση, e-learning). Είχε την ευκαιρία να εφαρμόσει τα ανωτέρω, στην 12ετή θητεία της ως Διευθύντρια Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας ( ). Ως ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ( ) δίδαξε στη μεταπτυχιακή θεματική ενότητα «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Ως μέλος επιστημονικής ομάδας, μετείχε στο σχεδιασμό και υλοποίηση του εθνικού προγράμματος εκπαίδευσης των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης ( ) και ειδικά στην επιλογή και εκπαίδευση των πρώτων 250 Eκπαιδευτών των Εκπαιδευτών. Υπήρξε εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών στο πρόγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ (2012). Ιδρυτικό μέλος της Επιστημονικής Ενωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, εκλέγεται συνεχώς Γραμματέας του Δ.Σ. από το

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κάθε Σεμινάριο έχει διάρκεια 100 ωρών (17 ώρες δια ζώσης συναντήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Εκπαίδευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-2015 Εκπαίδευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (για συμβούλους - στελέχη ΣΔΕ, ΣΥΥ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015, ώρα 17:00, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Υπουργείο Εργασίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εκπαίδευση των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αδυναμίες ή ελλείψεις και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων Πρόταση σχεδίου ερευνών για τη μελλοντική διαμόρφωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση Βασισμένη στο Παιχνίδι, την Αφήγηση και την Τεχνολογία

Μάθηση Βασισμένη στο Παιχνίδι, την Αφήγηση και την Τεχνολογία Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, με την υποστήριξη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ) και τη συνεργασία της Ελληνοαμερικανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012 Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιανουάριος 2013 Συντονισμός έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Αθήνα, Ιούλιος 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και η έλλειψη σχετικής κατάρτισής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή» ΒΟΛΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Οι κοινές σχολές 1 ου και 2 ου πεδίου είναι 31ΑΕΙ και 6 ΤΕΙ ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας ΑΕΙ 174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού info Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 ΔΡΑΣΕΙΣ 2008 ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στη σημερινή πραγματικότητα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα