ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ. Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ. Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων"

Transcript

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων 2

3 Αυτοέκδοση Τίτλος: Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων Συγγραφέας: Παναγιώτα Σιακοβέλη ISBN ΠΑΤΡΑ,

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εµπόδια στη µάθηση ενηλίκων... 7 Εισαγωγή Τα υποκειµενικά και αντικειµενικά εµπόδια που συναντά ο ενήλικος εκπαιδευόµενος υνατοί τρόποι αντιµετώπισης των εµποδίων που συναντούν οι εκπαιδευόµενοι στο Πρόγραµµα της Α Φάσης της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης του σχολικού έτους κατά τη διαδικασία της µάθησης Σύνοψη Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σχεδιασµός προγράµµατος εκπαίδευσης ενηλίκων µέσα στα πλαίσια της στρατηγικής της επιστηµονικής εξειδίκευσης και της στρατηγικής της κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης και αντιµετώπισης του αποκλεισµού Εισαγωγή Σχεδιασµός δυνητικού προγράµµατος εκπαίδευσης ενηλίκων µέσα στα πλαίσια της στρατηγικής της επιστηµονικής εξειδίκευσης και της στρατηγικής της κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης και αντιµετώπισης του αποκλεισµού Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών Η αξιολόγηση του προγράµµατος Σύνοψη

5 Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σχεδιασµός της εναρκτήριας συνάντησης και εκπαιδευτικές τεχνικές Εισαγωγή Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράµµατος Τίτλοι εκπαιδευτικών ενοτήτων Παρουσίαση της ενότητας 2.2 του Α τόµου Η επιλογή της Μελέτης Περίπτωσης Το διδακτικό σενάριο Τεχνική, Υλικά, Μέσα ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόµενων και οι δυσκολίες που προκύπτουν Οι Εκπαιδευτικές Τεχνικές Ο Σχεδιασµός της εναρκτήριας συνάντησης ενός προγράµµατος Σύνοψη Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό άπτεται θεµάτων του επιστηµονικού πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιχειρεί να σκιαγραφήσει βασικά ζητήµατα που αφορούν στο σχεδιασµό και την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων καθώς και ζητήµατα της µάθησης ενηλίκων. Αποτελείται από τρία κείµενα τεκµηρίωσης. Το πρώτο διαπραγµατεύεται τα εµπόδια που συναντούν οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι και τους τρόπους αντιµετώπισής τους. Το δεύτερο, αποτελεί εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδιασµού και αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράµµατος ενηλίκων, µέσα στα πλαίσια συγκεκριµένης στρατηγικής. Τέλος, το τρίτο κείµενο αποτελεί παράδειγµα σχεδιασµού της εναρκτήριας συνάντησης προγράµµατος εκπαίδευσης ενηλίκων και σχεδιασµού µιας διδακτικής ενότητας. Η συλλογή κειµένων απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σχολικούς συµβούλους αλλά και εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για το αντικείµενο. Παναγιώτα Σιακοβέλη 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εμπόδια στη μάθηση ενηλίκων 7

8 Εισαγωγή Ένα βασικό θέµα ενδιαφέροντος στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αποτελεί η έννοια των εµποδίων στη µάθηση. Η µάθηση αποτελεί µια διεργασία και συντελείται σε έναν αριθµό διαφορετικών πεδίων και διαφορετικές στρατηγικές χρησιµοποιούνται προκειµένου να υποστηριχθεί. Σε κάθε περίπτωση όµως κρίνεται από την αποτελεσµατικότητά της. Προκειµένου λοιπόν να εκπληρώσει τους ευρύτερους στόχους της, ως επιδίωξη µιας τερµατικής συµπεριφοράς των εκπαιδευοµένων που εκδηλώσεις της αποτελούν η ανεξαρτησία και η αίσθηση προοπτικής, θα πρέπει να τεθεί σε τέτοιες βάσεις ώστε να αµβλύνονται τα όποια εµπόδια αντιστρατεύονται το στόχο της. Με την παρούσα εργασία και µέσα από την ανάλυση µελέτης περίπτωσης και επισκόπησης της βιβλιογραφίας: α) θα εντοπίσουµε και θα αναλύσουµε τα αντικειµενικά και υποκειµενικά εµπόδια/φραγµούς που συναντά ο ενήλικος εκπαιδευόµενος και β) θα προσδιορίσουµε τους δυνατούς τρόπους αντιµετώπισής των εµποδίων που συναντούν οι ενήλικες στο Πρόγραµµα της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης, από την πλευρά του εκπαιδευτικού οργανισµού και του εκπαιδευτή. Λέξεις Κλειδιά: εµπόδια στη µάθηση, φραγµοί προσωπικότητας, κλίµα µάθησης, υποκίνηση, µετασχηµατισµός, αποτελεσµατική επικοινωνία 8

9 1. Τα υποκειµενικά και αντικειµενικά εµπόδια που συναντά ο ενήλικος εκπαιδευόµενος Μελέτη Περίπτωσης Παρακολουθώ την 3 η Θ.Ε. του µεταπτυχιακού προγράµµατος του Ε.Α.Π. «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Η κλήρωσή µου στο πρόγραµµα ήρθε ύστερα από µια αναβολή που είχα δώσει στη συνέχιση των σπουδών µου, επτά χρόνια συνεχών αιτήσεων και δυο «αποτυχηµένες» συνεντεύξεις στο Α.Ε.Ι. Πατρών. Η συµβατική εκπ/ση δεν µου έδωσε την εκπαιδευτική ευκαιρία που αναζητούσα (κάτι γίνεται εκεί έξω και δεν πρέπει να το χάσω). Καταλυτική διαισθάνθηκα (σωστά ή όχι;) ήταν πάντα η ερώτηση για την οικογενειακή κατάσταση (τρία παιδιά) και για το χρόνο λήψης του πτυχίου µου (1987). Προφανώς αυτά τα χαρακτηριστικά (και άλλα) σύµφωνα µε τις κρατούσες αντιλήψεις, θα αποτελούσαν εµπόδιο στη µάθησή µου. Από την πλευρά µου βέβαια δεν τα θεωρούσα ως φραγµούς αλλά ως δυσκολίες και αισθανόµουν και αισθάνοµαι έτοιµη για την πρόκληση. Πιθανό από την άλλη να εκλογίκευσα τη µη επιλογή µου λόγω ανεπάρκειας. Και στις δύο περιπτώσεις το υφέρπον µήνυµα ήταν: «δύσκολα θα τα καταφέρεις, είτε γιατί έχεις άλλες υποχρεώσεις είτε γιατί δεν είσαι ικανή». Η πρώτη µου αντίδραση όταν κληρώθηκα, µε δεδοµένη την απογοήτευση που µε είχε καταλάβει από τα τόσα χρόνια αναµονής µε αποτέλεσµα την αίσθηση µιας φθίνουσας επιθυµίας για περεταίρω σπουδές, ήταν η αµφιθυµία. «Επιτέλους!» από τη µια µεριά, «πού έµπλεξα» από την 9

10 άλλη. Είχα πατήσει πλέον τα 40 και είχα προσαρµοστεί στους ρυθµούς της δουλειάς και της οικογένειας. Η συνειδητοποίηση ότι είµαι πάλι φοιτήτρια έγινε στην 1 η Ο.Σ.Σ. Η συνήθης και µοναδική µέθοδος εκπαίδευσης την οποία είχα λάβει ως τότε ήταν η συντηρητική και αυταρχική, η µέθοδος φιλοσοφίας τύπου Χ (Jarvis, 2004: 159) και η πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία µε τη µέθοδο της εισήγησης. Τα νέα δεδοµένα ήταν πολύ διαφορετικά. Η αλληλογνωριµία (µέσω παιχνιδιού) ήταν κάτι που µε έφερε σε άβολη θέση. εν ξέρω αν µε ενδιέφερε να µάθω για τους «άλλους». Η συνεργασία µέσα στην οµάδα ήταν ένα κοµµάτι στο οποίο δεν είχα καµία εµπειρία και δεν τα κατάφερνα (δεν ξέρω ακόµα αν τα καταφέρνω), λόγω του συγκεντρωτισµού µε τον οποίο είχα µάθει να λειτουργώ τόσα χρόνια, κατάλοιπο µια αυταρχικής εκπαίδευσης την οποία, ασυνείδητα και παρά τις αντίθετες απόψεις µου, αναπαρήγαγα. Η ενηµέρωση για τον τρόπο σπουδών και τις υποχρεώσεις αποτέλεσαν πηγή άγχους, κυρίως οι ηµεροµηνίες παράδοσης των εργασιών. Οι αυστηρές οδηγίες για τη σύνταξη της βιβλιογραφίας, το εύρος της άρα και η µελέτη της - και η επιστηµονική συγγραφή, αποτελούσαν ως τότε µόνο ακούσµατα από τις εµπειρίες άλλων σπουδαστών. Παράλληλα οι εξελίξεις του επιστηµονικού πεδίου που αφορούν στη µάθηση αποτελούσαν ένα πεδίο το οποίο έπρεπε να µελετήσω πλέον σοβαρά ως εκπαιδευτικός, ώστε να επιτελέσω σωστά το ρόλο µου, καλύπτοντας το αντιπαιδαγωγικό µου κενό και αφήνοντας πίσω τον Piaget της συντηρητικής Φιλοσοφικής της Αθήνας. Εκείνο όµως που στην πορεία των σπουδών µου γίνεται κάποιες φορές ευτυχώς ελάχιστες - η αιτία για µια κοµφορµιστική αντίδραση ή και τάση παραίτησης 10

11 είναι το γεγονός ότι επιστρέφω στο χώρο εργασίας µου, µη µπορώντας να εφαρµόσω σχεδόν τίποτα απ όσα έµαθα. Και η ερώτηση των συναδέλφων «θέλεις να γίνεις διευθύντρια;» και «πόσο κάνει; - εννοούν το κόστος των σπουδών στο Ε.Α.Π. και υπονοούν την εξαγορά Master» µου υπενθυµίζει το πόσο απαξιωµένη και χρησιµοθηρική είναι η γνώση, πόσο βαλτωµένη είναι η εκπαίδευση. Αν δεν µπορώ να δουλέψω διαφορετικά, τότε γιατί συνεχίζω; Παρόλο που έχω απαντήσεις για τα παραπάνω, δεν παύουν να κλονίζουν την επιθυµία µου για περαιτέρω προσπάθεια. Υπάρχουν όµως και άλλοι καταστασιακοί παράγοντες, σηµαντικοί και ασήµαντοι, που µου δηµιούργησαν ενόχληση (και µου δηµιουργούν), όπως η αποµνηµόνευση (που απαιτήθηκε στην πρώτη Θ.Ε.), το ότι την περίοδο που πρέπει να παραδοθεί µια εργασία χάνω ώρες ύπνου και κυρίως συζήτησης µε τα παιδιά µου (το τελευταίο γίνεται πηγή ενοχών, άγχους και χαµηλής αυτοεικόνας στο ρόλο µου ως µητέρα), το γεγονός ότι δε βλέπω καλά ούτε κοντά ούτε µακριά, ακόµα και ο τόπος διενέργειας των Ο.Σ.Σ. (Α.Ε.Ι. Πατρών) που δίνει την εικόνα εγκατάλειψης και µιζέριας µε αίθουσες προορισµένες για βαρετές εισηγήσεις. Ξεπερνώ τους όποιους φραγµούς και τη µοναξιά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όµως, όχι µόνο λόγω µιας ικανότητας προσαρµογής στο καινούριο ή επίθεσης στο παρελθόν αλλά κυρίως επειδή αισθάνοµαι την ανάγκη να τρέχω µαζί µε τις εξελίξεις. Ανάλυση Ο ενήλικος εκπαιδευόµενος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς φέρει ένα σύνολο εµπειριών και αξιών, έχει διαµορφώσει τα δικά του µοντέλα µάθησης και έχει ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα 11

12 µεγαλύτερης σηµασίας από την εκπαίδευσή του, δεδοµένου ότι προέρχεται από ένα σύνθετο κοινωνικό περιβάλλον µε παράγοντες που κάποιες φορές αντιστρατεύονται τις µαθησιακές του προσπάθειες (Rogers, 1999: ). Συχνά αντιµετωπίζει εµπόδια στη µάθηση και σύµφωνα µε τον Rogers (: ) τα εµπόδια αυτά προέρχονται κυρίως από τους φραγµούς της προσωπικότητας που ενισχύονται από καταστασιακούς παράγοντες φυσικές αλλαγές, καταστασιακά αίτια/περιβάλλον, κακές σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα στην οµάδα. Το πρόβληµα, όπως τίθεται στη µελέτη περίπτωσης και λαµβάνοντας υπόψη το έργο του Rogers, έχει εύρος καθώς εκτείνεται από το εξωτερικό περιβάλλον και υπεισέρχεται σε ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας. Στην κατάταξη των αντικειµενικών εµποδίων συµπεριλαµβάνονται οι αναφορές: α) στο οικογενειακό περιβάλλον και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, β) στην έλλειψη χρόνου για µελέτη και εκπόνηση εργασιών (φυσική κούραση, έλλειψη ύπνου), γ) στις φυσικές αλλαγές (φθίνουσα όραση, εξασθένιση της µνήµης), και δ) στο περιβάλλον µάθησης (χώρος, διάταξη καθισµάτων, το υποβαθµισµένο φυσικό περιβάλλον του Α.Ε.Ι.). Πράγµατι οι φυσικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, το συγκεκριµένο κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο προέρχεται κανείς µπορεί να αποτελέσει πηγή δυσχερειών, όχι όµως τέτοιων που να υπερβαίνουν την επιθυµία ή τη διεργασία της µάθησης, τουλάχιστον στην παραπάνω περίπτωση που παρουσιάστηκε, όπου ο εκπαιδευόµενος φαίνεται πως µπορεί να διαχειριστεί τέτοιες δυσκολίες. 12

13 Η προσοχή στρέφεται κυρίως στους φραγµούς προσωπικότητας που µπορούν να οδηγήσουν κάποιους εκπαιδευόµενους σε µηχανισµούς άµυνας ή παραίτησης. Από την παραπάνω περίπτωση διαπιστώνουµε τις ακόλουθες κατηγορίες που σχετίζονται µε τα εσωτερικά/υποκειµενικά εµπόδια/φραγµούς στη µάθηση: α) προϋπάρχουσες γνώσεις, β) συναισθηµατικές µεταβλητές και γ) µόνιµα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας Προϋπάρχουσες γνώσεις Οι προϋπάρχουσες γνώσεις έχουν ήδη κριθεί από τον εκπαιδευόµενο ως ανεπαρκείς (αναφορές στο χρόνο λήψης πτυχίου, στις θεωρίες µάθησης που επαναδιατυπώνονται κάτω από νέο πρίσµα). Έχει γίνει συνειδητό λοιπόν ότι είναι παρωχηµένες, διαφοροποιούνται, εµπλουτίζονται µε δυο λόγια έχουν ηµιζωή (Μπονίκος, 1994, όπ. ανάφ. στο Βεργίδης, 1998, 1999: 120). Συνεπώς δε θεωρούνται ως φραγµός από τη στιγµή που υπάρχει η ανοικτότητα για το καινούριο ( επίθεση στο παρελθόν). Αποτελούν όµως πηγή άγχους καθώς διαπιστώνεται το κενό ( αντιπαιδαγωγικό) και µια υποβόσκουσα χαµηλή αυτοεικόνα του εκπαιδευόµενου ως παιδαγωγού, εκπαιδευτικού και εν γένει προσωπικότητας ( να µελετήσω σοβαρά, παιδαγωγικός ρόλος). Σε αυτήν την περίπτωση η αποµάθηση φαίνεται εύκολη διαδικασία και θεωρείται επιθυµητή και αναγκαία από τον εκπαιδευόµενο. Συναισθηµατικές µεταβλητές Μόνιµα χαρακτηριστικά Το κυρίαρχο συναίσθηµα που διαφαίνεται είναι το άγχος (συνοψίζεται στο ερώτηµα αν θα τα καταφέρω και απορρέει από τις αναφορές στην οικογένεια, το χρόνο λήψης πτυχίου, την ηλικία, τις γραπτές εργασίες, την αποµνηµόνευση). Κατατάσσεται όµως στην 13

14 κατηγορία της συναισθηµατικής µεταβλητής γιατί δεν παρουσιάζεται ως µόνιµη κατάσταση αλλά αντίθετα αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω προσπάθεια ( έχω απαντήσεις για τα παραπάνω, δεν παύουν να κλονίζουν την επιθυµία µου για περαιτέρω προσπάθεια). Σηµαντική θεωρείται και η αναφορά στο θέµα της πρακτικής εφαρµογής. Εδώ αναδεικνύονται και µόνιµα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως τα όχι υψηλά όρια αντοχής και ο φόβος για το αβέβαιο, όχι ως προς την εξερεύνηση του αγνώστου αλλά ως προς το νόηµα της προσπάθειας ( επιστρέφω στο χώρο εργασίας µου, µη µπορώντας να εφαρµόσω σχεδόν τίποτα απ όσα έµαθα). Είναι αναµενόµενο ο ενήλικος εκπαιδευόµενος να έχει παρόµοια συναισθήµατα, γιατί προσέρχεται στην εκπαίδευση µε συγκεκριµένους στόχους και προσδοκίες (π.χ. να γίνω καλύτερος, να εφαρµόσω εκπαιδευτικές τεχνικές, να δηµιουργήσω οµάδες εργασίας µέσα στο σχολείο, να προωθήσω την ενεργό συµµετοχή των µαθητών µου, να αναπτύξω τον κριτικό στοχασµό τους) και όταν αυτά δεν εκπληρώνονται όχι γιατί αποτυγχάνει κατά τη µαθησιακή διεργασία αλλά γιατί δεν πράττει σε πραγµατικό περιβάλλον όπως θα ήθελε, τότε πιθανό να θεωρήσει την προσπάθεια µάταιη. Από την άλλη, οι αναφορές σε αισθήµατα ενοχής, χαµηλής αυτοεικόνας και κάµψης της ενεργητικότητας, ερµηνεύοντας την προσωπικότητα από το νόηµα στο οποίο δίνουν άλλοι (απόρριψη σε συνεντεύξεις: αυτά τα χαρακτηριστικά και άλλα, ερωτήµατα συναδέλφων), δηµιουργούν µεταβαλλόµενες συναισθηµατικές αντιδράσεις, µε αποτέλεσµα η ικανότητα και η επιθυµία για εξερεύνηση του κόσµου να ατροφούν. Παράλληλα, πηγές συναισθηµατικής δυσκολίας αποτελούν και οι αναφορές στη λειτουργία µέσα στην οµάδα (Η αλληλογνωριµία µέσω 14

15 παιχνιδιού άβολη θέση. εν ξέρω αν µε ενδιέφερε να µάθω για τους «άλλους»). Η απροθυµία να αποδεχτεί τις µεθόδους µάθησης και το συνολικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων στο περιβάλλον των Ο.Σ.Σ. στην ΑεξΑΕ., δείχνουν την αναγκαιότητα αποµάθησης αυτού που ο Bourdieu ονοµάζει habitus, της εσωτερικευµένης δηλαδή και σταθερής προσπάθειας συµπεριφοράς που αποκτήθηκε µέσω της κοινωνικοποίησης (όπ. ανάφ. στο Κόκκος, 2005: 81). Τέλος ανιχνεύονται στην προσωπικότητα µηχανισµοί αυτοάµυνας, όπως ο µηχανισµός αντίδρασης ( συγκεντρωτισµού µε τον οποίο είχα µάθει να λειτουργώ τόσα χρόνια, κατάλοιπο µιας αυταρχικής εκπαίδευσης την οποία ασυνείδητα και παρά τις αντίθετες απόψεις µου αναπαρήγαγα) όταν το άτοµο πράττει το εντελώς αντίθετο από αυτό που επιθυµεί και ο µηχανισµός µετατόπισης ( σύµφωνα µε τις κρατούσες αντιλήψεις), όταν µετατοπίζονται οι ευθύνες για τη µη επιλογή του σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα στο Α.Ε.Ι. Παρόλο που αυτοί οι µηχανισµοί δεν εκδηλώνονται στη διεργασία της µάθησης δείχνουν τάσεις της προσωπικότητας που σε κατάσταση πίεσης ίσως εκδηλωθούν εντονότεροι. 15

16 2. υνατοί τρόποι αντιµετώπισης των εµποδίων που συναντούν οι εκπαιδευόµενοι στο Πρόγραµµα της Α Φάσης της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης του σχολικού έτους κατά τη διαδικασία της µάθησης 2.1 Περιγραφή των χαρακτηριστικών του Προγράµµατος Τίτλος: Α Φάση Εισαγωγικής Επιµόρφωσης Σχολικού Έτους Ανάδοχος: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Φορέας Υλοποίησης: Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα. Φορέας Χρηµατοδότησης: Η Πράξη της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης εντάσσεται στο Μέτρο 2.1 (Αναβάθµιση της Ποιότητας της Παρεχόµενης Εκπαίδευσης), Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων ιβ. και χρηµατοδοτείται κατά 25% από Εθνικούς Πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). Οι χρηµατοδοτήσεις για την εκτέλεση της Πράξης και των Υποέργων της διατίθενται προς τον Τελικό ικαιούχο µέσω του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων. Οµάδα Στόχος: Υποχρεωτικά για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που διορίζονται σε τακτικές θέσεις κατά τους διορισµούς του σχολικού έτους , καθώς και για τους διορισθέντες κατά τα δύο προηγούµενα σχολικά έτη (2002 και 2003), οι οποίοι δεν έχουν 16

17 παρακολουθήσει την Α Φάση Προγράµµατος Εισαγωγικής Επιµόρφωσης. Ώρες Επιµόρφωσης και περίοδος υλοποίησης: 60 ώρες επιµόρφωσης που πραγµατοποιούνται κατά το µήνα Σεπτέµβριο και σε περίπτωση αδυναµίας ολοκλήρωσης του προγράµµατος εντός του Σεπτεµβρίου, µε αιτιολογηµένους λόγους απόκλισης, καταληκτική ηµεροµηνία ορίζεται η 20 η Οκτωβρίου του Σκοπός του Προγράµµατος: Είναι να διευκολύνει την οµαλή ένταξη των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών στη δηµόσια εκπαίδευση, προσφέροντάς τους απαραίτητα εφόδια που αφορούν το επιστηµονικό µέρος και τη διδακτική µεθοδολογία των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τις οργανωτικές δοµές του εκπαιδευτικού συστήµατος. Στόχοι: Επιδιώκεται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να: γνωρίσουν το.ε.π.π.σ. και τα Α.Π.Σ. γνωρίσουν τα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα και τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις τους. εξοικειωθούν µε τους τρόπους αξιολόγησης του µαθητή και της διδακτικής πράξης. Ενηµερωθούν και ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα αντιµετώπισης ειδικών προβληµάτων. Ασκηθούν στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ενηµερωθούν για τη λειτουργία του ολοήµερου σχολείου 17

18 Ενηµερωθούν και ευαισθητοποιηθούν στην εφαρµογή των Καινοτόµων ράσεων και να γνωρίσουν τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις τους. Συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους σε σχέση µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς στην εκπαιδευτική διαδικασία φορείς. Ευαισθητοποιηθούν για την ανάγκη εµπλοκής τους σε διαδικασίες ερευνητικού χαρακτήρα και επίλυσης προβληµάτων. Ενηµερωθούν σχετικά µε την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και µε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού. Ενηµερωθούν και ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα διαπολιτισµικής αγωγής και εκπαίδευσης. ιαµορφώσουν συνείδηση ενεργού και δηµοκρατικού ευρωπαίου πολίτη. Αρχές: Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί δίαυλο συνειδητοποίησης από τον εκπαιδευτικό ότι για να πετύχει στο ρόλο του θα πρέπει να επιµορφώνεται και να βελτιώνεται δια βίου. Το πρόγραµµα Εισαγωγικής Επιµόρφωσης αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διαµόρφωση στάσεων, που ενισχύουν το θετικό κλίµα µάθησης. Οι αρχές πάνω στις οποίες θεµελιώνεται το πρόγραµµα επιµόρφωσης είναι οι εξής: ιδακτική µεθοδολογία για ενήλικες. Καλλιέργεια δεξιοτήτων που απαιτούνται από την κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. 18

19 ιαµόρφωση δυναµικού περιβάλλοντος µάθησης και επίλυση αυθεντικών προβληµάτων. Αυτοµόρφωση και δια βίου ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας. ιαπολιτισµική αγωγή µε στόχο την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Επιτυχής αντιµετώπιση των ειδικών προβληµάτων µάθησης. Σύνδεση του σχολείου µε την τοπική κοινωνία και συνεργασία µε κοινωνικούς εταίρους. Προσδιορισµός της επαγγελµατικής ιδιότητας του εκπαιδευτικού στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. Σύνδεση κάθε γνωστικού αντικειµένου µε την αντίστοιχη διδακτική µεθοδολογία. Αξιολόγηση του προγράµµατος µε κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης. Αναµενόµενα αποτελέσµατα: Μετά την ολοκλήρωση της επιµόρφωσης οι εκπαιδευτικοί αναµένεται: Να έχουν διαµορφώσει σαφή εικόνα του θεσµικού πλαισίου που διέπει το ηµόσιο Σχολείο. Να έχουν αντιληφθεί τον παιδευτικό και κοινωνικό τους ρόλο. Να γνωρίζουν τους στόχους του.ε.π.π.σ. και του Α.Π.Σ. Να έχουν εµπλακεί σε βιωµατική διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης της διδακτικής πράξης. 19

20 Να έχουν εµπλακεί σε δραστηριότητες σχετικές µε τις καινοτόµες δράσεις. Να έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέµατα λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου. Να έχουν συνειδητοποιήσει το ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες σε εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Να έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέµατα διαπολιτισµικής αγωγής και εκπαίδευσης. Να έχουν ασκηθεί στο σχεδιασµό και την αντιµετώπιση αυθεντικών και πραγµατικών προβληµάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία µε τη χρήση νέων τεχνολογιών και µε την αξιοποίηση ανοικτών λογισµικών προγραµµάτων. 20

21 Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράµµατος Α Φάσης Εισαγωγικής Επιµόρφωσης: Προσαρµογή του Α.Π. σύµφωνα µε το πρότυπο του Βεργίδη (2008: 54-55) για σχηµατική δόµηση περιεχοµένου Αναλυτικών Προγραµµάτων. Εκπαιδευτικές ενότητες Ενότητα 1: Σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας Ενότητα 2: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο Σύνολο Θεωρητικές ωρών γνώσεις 6 Ενεργός µάθηση/νέες διδακτικές προσεγγίσεις/ επίλυση προβλήµατος/ µέθοδος project/εναλλ ακτικά περιβάλλοντα µάθησης 3 Επαγγελµατισ µός/δια βίου µάθηση/συνερ γασία µε την εκπ/κή κοινότητα, ανθρώπινες σχέσεις και επικοινωνία/π ροβλήµατα που παρουσιάζοντ αι στο νεοδιόριστο Ώρες Πρακτικ Ώρες Στάσεις/συµπε Κριτήρια εκπ/σης ή άσκηση εκπ/σης ριφορές που αξιολόγησης αναµένεται να αναπτυχθούν Να έχουν αντιληφθεί τον παιδευτικό και κοινωνικό τους ρόλο. - 21

22 Ενότητα 3 4 Πολιτισµικά, να έχουν : - Ευαισθητοποίη µαθησιακά, ευαισθητοποιηθ ση για τη ψυχοκοινωνικ εί σε θέµατα διαχείριση ά προβλήµατα διαπολιτισµικής πολυµορφίας παιδιών και αγωγής και ιδιαιτεροτήτων εφήβων/σχολι εκπαίδευσης. του µαθητικού κή Ενηµερωθεί και πληθυσµού συµβουλευτικ ευαισθητοποιηθ ή/διαπολιτισµι εί σε θέµατα κή αντιµετώπισης εκπαίδευση ειδικών προβληµάτων Ενότητα 4 4 ηµοκρατικός Να γνωρίζουν - Το σχολείο ως και ενεργός τους στόχους πολυδύναµο πολίτης/ευρω του.ε.π.π.σ. εκπαιδευτικό παϊκ ή και του Α.Π.Σ. και πολιτισµικό διάσταση Να έχουν κέντρο στην ευαισθητοποιηθ εκπαίδευση/ο εί σε θέµατα λοήµερο λειτουργίας του σχολείο/ευέλι ολοήµερου κτη σχολείου. ζώνη/σ.ε.π./ Να έχουν περιβαλλοντικ συνειδητοποιήσ ή εκπ/ση/ ει το ρόλο τους σύνδεση του ως ενεργοί σχολείου µε πολίτες σε την τοπική εθνικό και κοινωνία ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ενότητα 5 3 Θεσµικό Να έχουν - Αρχές πλαίσιο/ διαµορφώσει ιοίκησης και εκπ/κή δοµή σαφή εικόνα 22

23 οργάνωσης της και ιεραρχία του θεσµικού Εκπ/σης /σχολική πλαισίου που µονάδα και διέπει το πλαίσιο ηµόσιο διοικητικής Σχολείο. λειτουργίας της/αρµοδιότη τες και καθήκοντα Ενότητα 6 20 Α.Π.Σ./.Ε.Π. 5 ειγµατικ 15 Να γνωρίζουν - ιδακτική των Π.Σ./ ιαθεµατ ές τους στόχους επιµέρους ική διδασκαλί του.ε.π.π.σ. µαθηµάτων προσέγγιση ες σε και του Α.Π.Σ. κατά βαθµίδα της γνώσης/ επίπεδο εκπ/σης και µεθοδολογία εικονικής Να έχουν δειγµατικές διδασκαλίας/ε τάξης εµπλακεί σε διδασκαλίες σε ργαστήρια βιωµατική επίπεδο φυσικών διαδικασία εικονικής τάξης επιστηµών- σχεδιασµού και Η/Υ-ιστορίας υλοποίησης της διδακτικής πράξης. Ενότητα 7 5 Αξιοποίηση Να έχουν - Χρήση των νέων ασκηθεί στο νέων τεχνολογιών/θ σχεδιασµό και τεχνολογιών εωρίες την κατά γνωστικό µάθησης και αντιµετώπιση αντικείµενο υπολογιστές/χ αυθεντικών και ρήση πραγµατικών διαδικτύου προβληµάτων και στην πολυµέσων εκπαιδευτική για τις διαδικασία µε ανάγκες της τη χρήση νέων 23

24 διδακτικής τεχνολογιών πράξης/διασχ και µε την ολική αξιοποίηση συνεργασία ανοικτών µέσω του λογισµικών διαδικτύου προγραµµάτων. Ενότητα 8 5 Οργάνωση Χωρίς Μικροδι Χωρίς Να έχουν - Συγκεκριµένα µαθήµατος/τρ κατανοµ δασκαλίες κατανοµ εµπλακεί σε διδακτικά όποι ή και ή βιωµατική παραδείγµατα υλοποίησης µεταξύ σχολιασµ µεταξύ διαδικασία κατά γνωστικό διδακτικών θεωρίας ός τους θεωρίας σχεδιασµού και αντικείµενο και και και και υλοποίησης της βαθµίδα µαθησιακών πράξης πράξης διδακτικής εκπ/σης στόχων/παρακ πράξης. ολούθηση διδασκαλίας από video Ενότητα 9 3 Φάσεις/κριτήρ Χωρίς Παραδείγ Χωρίς Να - Αξιολόγηση ια/τεχνικές/ κατανοµ µατα/δηµι κατανοµ κατανοήσουν το µαθητή αξιολόγηση ή ουργία ή ρόλο της µαθητή ως µεταξύ κριτηρίου µεταξύ αξιολόγησης µέλους θεωρίας αξιολόγησ θεωρίας και να οµάδας/αξιολ και ης-test και εξασφαλίσουν όγηση των πράξης 15/λεπτου πράξης την εργασιών του - αντικειµενικότη µαθητή 45λεπτου/ τά της Ενότητα 10 3 Αξιολόγηση Να αναπτύξουν - Αξιολόγηση των µεθόδων την κριτική διδακτικού διδασκαλίας ικανότητα έργου και των αξιολόγησης τρόπων επίτευξης του εφαρµογής στόχου τους/ αξιολόγηση 24

25 των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και των αποτελεσµάτ ων τους/αξιοποίη ση των συµπερασµάτ ων αξιολόγησης της διδασκαλίας/ε πίτευξη στόχων Ενότητα 11 2 Τρόποι Να - Αυτοαξιολόγη αυτοαξιολόγη ευαισθητοποιη ση εκπ/κού και σης, θούν στην αξία µαθητή συνεργασία της δια βίου του εκπ/κού εκπ/σης µε άλλους συναδέλφους, η έρευνα ως εργαλείο κριτικού στοχασµού και αυτοαξιολόγη σης µε απώτερο στόχο την αυτοµόρφωση Ενότητα 12 1 Σχολικής Να έχουν - Αξιολόγηση µονάδας/συντ διαµορφώσει εκπαιδευτικού ελεστών σαφή εικόνα 25

26 έργου εκπ/σης/σχέσε ων µε τοπική κοινωνία του θεσµικού πλαισίου που διέπει το ηµόσιο Σχολείο. Να έχουν αντιληφθεί τον παιδευτικό και κοινωνικό τους ρόλο. Ενότητα 13 Αξιολόγηση εκπ/κού υλικού 1 Κριτήρια αξιολόγησης εκπ/κού υλικού/ αξιολόγηση εκπ/κού υλικού για χρήση στην τάξη Να αποκτήσουν κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία θα επιλέγουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα µε τις διδακτικές ανάγκες Σύνολο

27 Υλοποίηση Α Φάσης: Το Πρόγραµµα: υλοποιείται είτε στην έδρα των Π.Ε.Κ. είτε σε άλλες περιοχές ευθύνης του (εξακτίνωση), ανάλογα µε τη γεωγραφική κατανοµή των επιµορφουµένων, µε γνώµονα τη διευκόλυνση της συµµετοχής, ύστερα από απόφαση των Συντονιστικών Συµβουλίων των Π.Ε.Κ. υλοποιείται σε χρόνο εκτός του διδακτικού έργου των επιµορφουµένων. Το ωρολόγιο πρόγραµµα διαµορφώνεται από το Σ.Σ. του Π.Ε.Κ. Οι ιοικήσεις των Π.Ε.Κ. γνωστοποιούν έγκαιρα σε επιµορφωτές και επιµορφούµενους το Οργανωτικό Πλαίσιο του Προγράµµατος και συντονίζουν τα µέλη της επιµορφωτικής οµάδας, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις ή παραλείψεις στο περιεχόµενο του επιµορφωτικού προγράµµατος. Επιµορφωτές: Είναι µέλη.ε.π. των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., στελέχη του Π.Ι., Σχολικοί Σύµβουλοι, καθώς και εκπαιδευτικοί µε αυξηµένα προσόντα (µεταπτυχιακοί τίτλοι/εµπειρία). Η επιλογή γίνεται από τα Σ.Σ. των Π.Ε.Κ., ύστερα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι υποψήφιοι επιµορφωτές καταθέτουν στο Π.Ε.Κ. περίληψη του σχεδίου διδασκαλίας τους και, µετά την επιλογή τους, έντυπο επιµορφωτικό υλικό που θα χορηγήσουν στους επιµορφούµενους. ηµιουργία Τµηµάτων: Τα τµήµατα λειτουργούν µε µέγιστο αριθµό επιµορφουµένων 25 και ελάχιστο 20. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (λόγω γεωγραφικής διασποράς) µέχρι και 5 άτοµα. Όταν 27

28 δεν συµπληρώνεται ο απαιτούµενος αριθµός ατόµων κατά ειδικότητα, οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν το πρόγραµµα σε συνδιδασκαλία µε συγγενείς ειδικότητες ή άλλες Βεβαίωση Παρακολούθησης: Χορηγείται σε όσους δεν έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών (20% των διδακτικών ωρών) και δεν υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν τη Β και Γ Φάση της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης, σύµφωνα µε το Π.. 45/99 Πλαίσιο Αξιολόγησης του Προγράµµατος: Η επιµορφωτική διαδικασία της Α Φάσης θα αξιολογηθεί µε συγκεκριµένα εργαλεία που ανταποκρίνονται σε σύγχρονες και αξιόπιστες µεθόδους αξιολόγησης. (Επισυνάπτονται ερωτηµατολόγια προς τους επιµορφωτές και τους επιµορφούµενους). Επιλέξιµες δαπάνες του Προγράµµατος στα Π.Ε.Κ. 1. Αµοιβή επιµορφωτών κατά διδακτική ώρα, δαπάνες µετακίνησης, διανυκτέρευσης, ηµερήσιας αποζηµίωσης, όπως ορίζει ο νόµος. 2. απάνες µετακίνησης, διανυκτέρευσης, ηµερήσιας αποζηµίωσης για τους επιµορφούµενους, όπως ορίζει ο νόµος. 3. Έντυπα και γραφική ύλη. Αναλώσιµα Η/Υ και φωτοτυπικών. 4. Υλικά άµεσης ανάλωσης (θέρµανση, καθαριότητα, φαρµακείο). 5. Υπηρεσίες καθαρισµού. 6. Ταχυδροµικά έξοδα. 28

29 2.2 Τα χαρακτηριστικά της οµάδας στόχου Σύµφωνα µε το «Οργανωτικό Πλαίσιο Πραγµατοποίησης της Α Φάσης της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης του Σχολικού Έτους » τα χαρακτηριστικά των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών καθορίζονται µε βάση το επίπεδο εκπαίδευσής τους και εξειδίκευσής τους. Έτσι οι επιµορφούµενοι είναι εκπαιδευτικοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (ειδικότητες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03 κ.ο.κ. και ΤΕ01, ΤΕ02 κ.ο.κ.), νεοδιόριστοι. Θα µπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι µε την έννοια «νεοδιόριστοι» καθορίζεται και το επίπεδο επαγγελµατικής εµπειρίας. Σύµφωνα όµως µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1, εδάφιο α και γ του Ν.3027/2003 (ΦΕΚ 152/τ.Α ), οι διορισµοί εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγµατοποιούνται σε ποσοστό 75% από το διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. και κατά τη σειρά βαθµολογίας και σε ποσοστό 25% από τους εγγεγραµµένους στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του Ν.2725/1999. Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι οι νεοδιόριστοι έχουν από µηδενικό έως πολυετές επίπεδο επαγγελµατικής εµπειρίας, αν λάβουµε υπόψη µας ότι οι επιτυχόντες στο διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π αφενός δεν είναι όλοι τελειόφοιτοι και αφετέρου αποφασίζουν να λάβουν µέρος στη διαδικασία ύστερα από αρκετά χρόνια απασχόλησής τους στον ιδιωτικό τοµέα (φροντιστήρια/ιδιαίτερα µαθήµατα). Συνεπώς τα χαρακτηριστικά τους (Βεργίδης, 2008: 45-46) α) προσωπικά (στόχοι, προσδοκίες, ενδιαφέροντα, κίνητρα, στάσεις, εµπειρίες, βιώµατα, προσωπικές ανάγκες), β) επαγγελµατικά (επίπεδο επαγγελµατικής εξειδίκευσης και επαγγελµατικής εµπειρίας) και γ) κοινωνικά (φύλο, ηλικία, 29

30 οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικές - πολιτικές - πολιτιστικές δραστηριότητες) διέπονται από πολυµορφία. 2.3 Συνολική αποτίµηση του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης αποτελεί υποκατηγορία της εκπαίδευσης ενηλίκων (Jarvis, 2004: 58-59) και µέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα εξετάσουµε τις δυσκολίες των εκπαιδευοµένων σε αυτό το Πρόγραµµα. Σύµφωνα µε το Βεργίδη (2008: 51) η δόµηση του περιεχοµένου ενός προγράµµατος ενηλίκων προσδιορίζεται και συγκροτείται µε βάση: Την ανάλυση των σηµαντικών δεδοµένων. Την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών της οµάδας στόχου και των εµπλεκοµένων φορέων. Την αξιολόγηση προηγούµενων προγραµµάτων. Τη διαθέσιµη υποδοµή και προϋπολογισµό. Τις γνώσεις και τις δεξιότητες-ικανότητες που έχουν ήδη οι εκπαιδευόµενοι. Τη διαπραγµάτευση των αναγκών. Τον εκπαιδευτικό σκοπό και τους εκπαιδευτικούς στόχους. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Εξετάζοντας στο Οργανωτικό Πλαίσιο του Προγράµµατος το «πλαίσιο αναφοράς για τους στόχους, για τις αρχές και το περιεχόµενο της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης», συγκρατούµε την αναφορά για τις ραγδαίες αλλαγές του σύγχρονου πολιτιστικού και πολιτισµικού 30

31 περιβάλλοντος, τη θεώρηση της εκπαίδευσης ως άξονα ανάπτυξης των κοινωνιών, τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Λισσαβόνας το 2000 και των Συνόδων που ακλούθησαν, ώστε να καταστεί σε παγκόσµιο επίπεδο «η πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία που βασίζεται στη γνώση». Συγκρατούµε επίσης ότι οι βασικές αρχές και αρκετοί δείκτες για την εκπαίδευση έχουν ενσωµατωθεί το 2003 στο.ε.π.π.σ. και στα Α.Π.Σ. και ότι για να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι απαιτείται η βελτίωση και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Μια πιο προσεκτική ανάγνωση µας δίνει τα εξής δεδοµένα: (α) οι ανάγκες υλοποίησης του Προγράµµατος είναι ανάγκες του εκπαιδευτικού οργανισµού προκειµένου να εναρµονίσει το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας στις αποφάσεις της Λισαβόνας ανάγεται συνεπώς σε ανάγκη ενός συλλογικού φορέα, (β) οι ανάγκες αφορούν κοινωνικές οµάδες και δεν γνωρίζουµε αν είναι συνειδητές ή λανθάνουσες, ρητά διατυπωµένες ή µη (ό.π.: 32-33), (γ) δεν αναφέρεται ο τρόπος διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσµού στόχου και θεωρείται δεδοµένη η εναρµόνιση του σκοπού και των στόχων του Προγράµµατος µε τους στόχους και τις επιδιώξεις των επιµορφουµένων, (δ) οι εκπαιδευτικές ανάγκες δεν είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης, µε αποτέλεσµα η αναµενόµενη διαθεσιµότητα και θετική εµπλοκή να είναι πολύ µικρές. Και τούτο γιατί η διαπραγµάτευση των αναγκών αποτελεί µέρος της εκπαίδευσης καθώς η οµάδα των εκπαιδευοµένων διαµορφώνει συλλογικές ανάγκες (ό.π.: 47-48) και ο βαθµός συµµετοχής των εκπαιδευόµενων επηρεάζει το δείκτη ικανοποίησης τους (Γούλας, 2008: 67). 31

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση (80%) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Aν. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αθήνα 31-7 - 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Την πραγµατοποίηση του Προγράµµατος Εισαγωγικής Επιµόρφωσης για το σχολικό έτος 2009-2010 ως εξής:

Την πραγµατοποίηση του Προγράµµατος Εισαγωγικής Επιµόρφωσης για το σχολικό έτος 2009-2010 ως εξής: Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΜΗΜΑ A Αν. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Ι. ιαµαντής Τηλέφωνο: 210-3442066 FAX: 210-3442069 Mαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 27/7/2012 Αρ. Πρωτ. 544 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. /νση: Ασκληπιού & Παπαστράτου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

3. Μεθοδολογία διδασκαλίας Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσία

3. Μεθοδολογία διδασκαλίας Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσία 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας Ενηλίκων Στόχοι Παρουσίασης Πως μαθαίνουν οι ενήλικοι α)τρόποι μάθησης β) Θεωρίες μάθησης Εμπόδια στη μάθηση των ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εσπερινά σχολεία, μια διαφορετική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία Δρ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθυντής 1 ου Εσπερινού ΓΕΛ Αθηνών zarknick@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4, Λ ε μ ε σ ό ς Βασικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 1 Επιµορφωτικές ανάγκες και σύγχρονες µέθοδοι επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 e-mail@p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Είναι αναµφισβήτητο ότι η ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονίστριες: Μαρία Καγιαβή και Χρύσα Μάνθου

Θέμα Διαλόγου. Συντονίστριες: Μαρία Καγιαβή και Χρύσα Μάνθου Θέμα Διαλόγου «ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ» Συντονίστριες: Μαρία Καγιαβή και Χρύσα Μάνθου Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις, καλές πρακτικές που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων Κατερίνα Κεδράκα

Εκπαίδευση Ενηλίκων Κατερίνα Κεδράκα Εκπαίδευση Ενηλίκων Κατερίνα Κεδράκα Επίκουρος Καθηγήτρια ΠΘ Καθηγήτρια - Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΕΑΠ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΙ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η τυπική εκπαίδευση (formal education) Η μη τυπική εκπαίδευση (non

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2011-2012.

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηµατοδότηση (80%) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A -----

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΠΕΚ Λαμίας Υπεύθυνος: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση (80%) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-95Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-95Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμιναριακό Εργαστήριο

Σεμιναριακό Εργαστήριο Σεμιναριακό Εργαστήριο Μέθοδοι και τεχνικές στη σύγχρονη Θρησκευτική Εκπαίδευση Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ armaos@kethea.gr Προτεραιότητες & βασικά μεγέθη εκπαίδευσης 2 Η ΔΒΜ αποτελεί προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. Χρήστος Ν. Σιγάλας

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. Χρήστος Ν. Σιγάλας Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Χρήστος Ν. Σιγάλας Με τον όρο Εκπαιδευτικό Έργο στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής βαθμίδας νοούμε το σύνολο των ενεργειών και των δραστηριοτήτων δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. Κατάρτιση του προσωπικού των σχολείων Ειδικής Αγωγής στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό

ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. Κατάρτιση του προσωπικού των σχολείων Ειδικής Αγωγής στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Κατάρτιση του προσωπικού των σχολείων Ειδικής Αγωγής στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό Επιµορφωτικό Σεµινάριο ετήσιας διάρκειας (420 ωρών) για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών «Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Ρωτώ τον εαυτό μου Κάνε αυτήν την απλή ερώτηση στον εαυτό σου, κάθε πρωί στην πορεία σου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιούπολη, Αρ. Πρωτ.: 7283

Ηλιούπολη, Αρ. Πρωτ.: 7283 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ηρώς Κωνσταντοπούλου 176 T.K. : 161 - Ηλιούπολη Πληροφορίες: Ο. Τσώλου Tηλ: 10-991617, 10-996801

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Μοντέλο Περιεχόµενα ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός Ανάλυση Αναγκών Μαθητή

ιδακτικό Μοντέλο Περιεχόµενα ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός Ανάλυση Αναγκών Μαθητή ιδακτικό Μοντέλο ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Περιεχόµενα Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός ιδακτικό Μοντέλο Ανάλυση Αναγκών Μαθητή Εποικοδοµισµός Construct ή construction: Κατασκεύασµα ή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Ευρυτανίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Ευρυτανίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Ευρυτανίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 4ο ημοτικό Σχολείο Καρπενησίου Υπεύθυνος: Ζάγκας Λευτέρης

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοποί της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού (N. 2986/02, Άρθρο. 5, παρ. 1) α. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό.

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό. Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια 1 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Δρ. Αργύριος Θ. Αργυρίου Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το πολυπολιτισμικό σχολείο: εφαρμογές οφέλη συνέχεια

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το πολυπολιτισμικό σχολείο: εφαρμογές οφέλη συνέχεια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Αντιμετώπισα πρόβλημα μετάβασης, λόγω της κινητοποίησης των αγροτών, που γίνονταν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Κανένα, παρακολούθησα όλες τις επιμορφώσεις Γράψτε κάποια άλλη επιμορφωτική

Διαβάστε περισσότερα

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης Αθήνα, 8-10 Νοεμβρίου 2013 Η μέθοδος της χρήσης έργων τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων: μία μελέτη περίπτωσης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. Εκπαίδευση Επιμορφωτών. ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. Εκπαίδευση Επιμορφωτών. ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία Εκπαίδευση Επιμορφωτών ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ Ενότητα 7 Μεθοδολογία Επιμόρφωσης Εκπαίδευση Ενηλίκων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Σχολικοί Σύμβουλοι: Φελούκα Βασιλική, 7 ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Αχαΐας Γιαννόπουλος Κων/νος, 8 ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Αχαΐας Ενότητες Βασικές αιτίες προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μανώλης Πατσαδάκης Γιατί Αξιολόγηση των Μαθητών; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Υποστηρίζει την επίτευξη των γενικών εκπ/κών στόχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ενότητα 5: Χρήστος Παρθένης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Το παράδειγμα του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-17 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Κωνσταντινίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 6098 ΠΡΟΣ: 1. Περ/κές /νσεις Εκπαίδευσης 3. /νσεις Π/θµιας Εκπαίδευσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 6098 ΠΡΟΣ: 1. Περ/κές /νσεις Εκπαίδευσης 3. /νσεις Π/θµιας Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β Ταx. /νση : Α. Παπανδρέου 37 ΤΚ 15180, Μαρούσι Πληροφορίες e-mail : epim_eye_b@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Χούμκοζλης Χρήστος Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη, Ελλάδα houm@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 1. Η αναγκαιότητα για Έρευνα Δράσης και οι επιστημολογικές της καταβολές 2. Οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα