ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ. Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ. Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων"

Transcript

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων 2

3 Αυτοέκδοση Τίτλος: Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων Συγγραφέας: Παναγιώτα Σιακοβέλη ISBN ΠΑΤΡΑ,

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εµπόδια στη µάθηση ενηλίκων... 7 Εισαγωγή Τα υποκειµενικά και αντικειµενικά εµπόδια που συναντά ο ενήλικος εκπαιδευόµενος υνατοί τρόποι αντιµετώπισης των εµποδίων που συναντούν οι εκπαιδευόµενοι στο Πρόγραµµα της Α Φάσης της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης του σχολικού έτους κατά τη διαδικασία της µάθησης Σύνοψη Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σχεδιασµός προγράµµατος εκπαίδευσης ενηλίκων µέσα στα πλαίσια της στρατηγικής της επιστηµονικής εξειδίκευσης και της στρατηγικής της κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης και αντιµετώπισης του αποκλεισµού Εισαγωγή Σχεδιασµός δυνητικού προγράµµατος εκπαίδευσης ενηλίκων µέσα στα πλαίσια της στρατηγικής της επιστηµονικής εξειδίκευσης και της στρατηγικής της κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης και αντιµετώπισης του αποκλεισµού Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών Η αξιολόγηση του προγράµµατος Σύνοψη

5 Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σχεδιασµός της εναρκτήριας συνάντησης και εκπαιδευτικές τεχνικές Εισαγωγή Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράµµατος Τίτλοι εκπαιδευτικών ενοτήτων Παρουσίαση της ενότητας 2.2 του Α τόµου Η επιλογή της Μελέτης Περίπτωσης Το διδακτικό σενάριο Τεχνική, Υλικά, Μέσα ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόµενων και οι δυσκολίες που προκύπτουν Οι Εκπαιδευτικές Τεχνικές Ο Σχεδιασµός της εναρκτήριας συνάντησης ενός προγράµµατος Σύνοψη Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό άπτεται θεµάτων του επιστηµονικού πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιχειρεί να σκιαγραφήσει βασικά ζητήµατα που αφορούν στο σχεδιασµό και την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων καθώς και ζητήµατα της µάθησης ενηλίκων. Αποτελείται από τρία κείµενα τεκµηρίωσης. Το πρώτο διαπραγµατεύεται τα εµπόδια που συναντούν οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι και τους τρόπους αντιµετώπισής τους. Το δεύτερο, αποτελεί εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδιασµού και αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράµµατος ενηλίκων, µέσα στα πλαίσια συγκεκριµένης στρατηγικής. Τέλος, το τρίτο κείµενο αποτελεί παράδειγµα σχεδιασµού της εναρκτήριας συνάντησης προγράµµατος εκπαίδευσης ενηλίκων και σχεδιασµού µιας διδακτικής ενότητας. Η συλλογή κειµένων απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σχολικούς συµβούλους αλλά και εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για το αντικείµενο. Παναγιώτα Σιακοβέλη 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εμπόδια στη μάθηση ενηλίκων 7

8 Εισαγωγή Ένα βασικό θέµα ενδιαφέροντος στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αποτελεί η έννοια των εµποδίων στη µάθηση. Η µάθηση αποτελεί µια διεργασία και συντελείται σε έναν αριθµό διαφορετικών πεδίων και διαφορετικές στρατηγικές χρησιµοποιούνται προκειµένου να υποστηριχθεί. Σε κάθε περίπτωση όµως κρίνεται από την αποτελεσµατικότητά της. Προκειµένου λοιπόν να εκπληρώσει τους ευρύτερους στόχους της, ως επιδίωξη µιας τερµατικής συµπεριφοράς των εκπαιδευοµένων που εκδηλώσεις της αποτελούν η ανεξαρτησία και η αίσθηση προοπτικής, θα πρέπει να τεθεί σε τέτοιες βάσεις ώστε να αµβλύνονται τα όποια εµπόδια αντιστρατεύονται το στόχο της. Με την παρούσα εργασία και µέσα από την ανάλυση µελέτης περίπτωσης και επισκόπησης της βιβλιογραφίας: α) θα εντοπίσουµε και θα αναλύσουµε τα αντικειµενικά και υποκειµενικά εµπόδια/φραγµούς που συναντά ο ενήλικος εκπαιδευόµενος και β) θα προσδιορίσουµε τους δυνατούς τρόπους αντιµετώπισής των εµποδίων που συναντούν οι ενήλικες στο Πρόγραµµα της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης, από την πλευρά του εκπαιδευτικού οργανισµού και του εκπαιδευτή. Λέξεις Κλειδιά: εµπόδια στη µάθηση, φραγµοί προσωπικότητας, κλίµα µάθησης, υποκίνηση, µετασχηµατισµός, αποτελεσµατική επικοινωνία 8

9 1. Τα υποκειµενικά και αντικειµενικά εµπόδια που συναντά ο ενήλικος εκπαιδευόµενος Μελέτη Περίπτωσης Παρακολουθώ την 3 η Θ.Ε. του µεταπτυχιακού προγράµµατος του Ε.Α.Π. «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Η κλήρωσή µου στο πρόγραµµα ήρθε ύστερα από µια αναβολή που είχα δώσει στη συνέχιση των σπουδών µου, επτά χρόνια συνεχών αιτήσεων και δυο «αποτυχηµένες» συνεντεύξεις στο Α.Ε.Ι. Πατρών. Η συµβατική εκπ/ση δεν µου έδωσε την εκπαιδευτική ευκαιρία που αναζητούσα (κάτι γίνεται εκεί έξω και δεν πρέπει να το χάσω). Καταλυτική διαισθάνθηκα (σωστά ή όχι;) ήταν πάντα η ερώτηση για την οικογενειακή κατάσταση (τρία παιδιά) και για το χρόνο λήψης του πτυχίου µου (1987). Προφανώς αυτά τα χαρακτηριστικά (και άλλα) σύµφωνα µε τις κρατούσες αντιλήψεις, θα αποτελούσαν εµπόδιο στη µάθησή µου. Από την πλευρά µου βέβαια δεν τα θεωρούσα ως φραγµούς αλλά ως δυσκολίες και αισθανόµουν και αισθάνοµαι έτοιµη για την πρόκληση. Πιθανό από την άλλη να εκλογίκευσα τη µη επιλογή µου λόγω ανεπάρκειας. Και στις δύο περιπτώσεις το υφέρπον µήνυµα ήταν: «δύσκολα θα τα καταφέρεις, είτε γιατί έχεις άλλες υποχρεώσεις είτε γιατί δεν είσαι ικανή». Η πρώτη µου αντίδραση όταν κληρώθηκα, µε δεδοµένη την απογοήτευση που µε είχε καταλάβει από τα τόσα χρόνια αναµονής µε αποτέλεσµα την αίσθηση µιας φθίνουσας επιθυµίας για περεταίρω σπουδές, ήταν η αµφιθυµία. «Επιτέλους!» από τη µια µεριά, «πού έµπλεξα» από την 9

10 άλλη. Είχα πατήσει πλέον τα 40 και είχα προσαρµοστεί στους ρυθµούς της δουλειάς και της οικογένειας. Η συνειδητοποίηση ότι είµαι πάλι φοιτήτρια έγινε στην 1 η Ο.Σ.Σ. Η συνήθης και µοναδική µέθοδος εκπαίδευσης την οποία είχα λάβει ως τότε ήταν η συντηρητική και αυταρχική, η µέθοδος φιλοσοφίας τύπου Χ (Jarvis, 2004: 159) και η πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία µε τη µέθοδο της εισήγησης. Τα νέα δεδοµένα ήταν πολύ διαφορετικά. Η αλληλογνωριµία (µέσω παιχνιδιού) ήταν κάτι που µε έφερε σε άβολη θέση. εν ξέρω αν µε ενδιέφερε να µάθω για τους «άλλους». Η συνεργασία µέσα στην οµάδα ήταν ένα κοµµάτι στο οποίο δεν είχα καµία εµπειρία και δεν τα κατάφερνα (δεν ξέρω ακόµα αν τα καταφέρνω), λόγω του συγκεντρωτισµού µε τον οποίο είχα µάθει να λειτουργώ τόσα χρόνια, κατάλοιπο µια αυταρχικής εκπαίδευσης την οποία, ασυνείδητα και παρά τις αντίθετες απόψεις µου, αναπαρήγαγα. Η ενηµέρωση για τον τρόπο σπουδών και τις υποχρεώσεις αποτέλεσαν πηγή άγχους, κυρίως οι ηµεροµηνίες παράδοσης των εργασιών. Οι αυστηρές οδηγίες για τη σύνταξη της βιβλιογραφίας, το εύρος της άρα και η µελέτη της - και η επιστηµονική συγγραφή, αποτελούσαν ως τότε µόνο ακούσµατα από τις εµπειρίες άλλων σπουδαστών. Παράλληλα οι εξελίξεις του επιστηµονικού πεδίου που αφορούν στη µάθηση αποτελούσαν ένα πεδίο το οποίο έπρεπε να µελετήσω πλέον σοβαρά ως εκπαιδευτικός, ώστε να επιτελέσω σωστά το ρόλο µου, καλύπτοντας το αντιπαιδαγωγικό µου κενό και αφήνοντας πίσω τον Piaget της συντηρητικής Φιλοσοφικής της Αθήνας. Εκείνο όµως που στην πορεία των σπουδών µου γίνεται κάποιες φορές ευτυχώς ελάχιστες - η αιτία για µια κοµφορµιστική αντίδραση ή και τάση παραίτησης 10

11 είναι το γεγονός ότι επιστρέφω στο χώρο εργασίας µου, µη µπορώντας να εφαρµόσω σχεδόν τίποτα απ όσα έµαθα. Και η ερώτηση των συναδέλφων «θέλεις να γίνεις διευθύντρια;» και «πόσο κάνει; - εννοούν το κόστος των σπουδών στο Ε.Α.Π. και υπονοούν την εξαγορά Master» µου υπενθυµίζει το πόσο απαξιωµένη και χρησιµοθηρική είναι η γνώση, πόσο βαλτωµένη είναι η εκπαίδευση. Αν δεν µπορώ να δουλέψω διαφορετικά, τότε γιατί συνεχίζω; Παρόλο που έχω απαντήσεις για τα παραπάνω, δεν παύουν να κλονίζουν την επιθυµία µου για περαιτέρω προσπάθεια. Υπάρχουν όµως και άλλοι καταστασιακοί παράγοντες, σηµαντικοί και ασήµαντοι, που µου δηµιούργησαν ενόχληση (και µου δηµιουργούν), όπως η αποµνηµόνευση (που απαιτήθηκε στην πρώτη Θ.Ε.), το ότι την περίοδο που πρέπει να παραδοθεί µια εργασία χάνω ώρες ύπνου και κυρίως συζήτησης µε τα παιδιά µου (το τελευταίο γίνεται πηγή ενοχών, άγχους και χαµηλής αυτοεικόνας στο ρόλο µου ως µητέρα), το γεγονός ότι δε βλέπω καλά ούτε κοντά ούτε µακριά, ακόµα και ο τόπος διενέργειας των Ο.Σ.Σ. (Α.Ε.Ι. Πατρών) που δίνει την εικόνα εγκατάλειψης και µιζέριας µε αίθουσες προορισµένες για βαρετές εισηγήσεις. Ξεπερνώ τους όποιους φραγµούς και τη µοναξιά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όµως, όχι µόνο λόγω µιας ικανότητας προσαρµογής στο καινούριο ή επίθεσης στο παρελθόν αλλά κυρίως επειδή αισθάνοµαι την ανάγκη να τρέχω µαζί µε τις εξελίξεις. Ανάλυση Ο ενήλικος εκπαιδευόµενος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς φέρει ένα σύνολο εµπειριών και αξιών, έχει διαµορφώσει τα δικά του µοντέλα µάθησης και έχει ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα 11

12 µεγαλύτερης σηµασίας από την εκπαίδευσή του, δεδοµένου ότι προέρχεται από ένα σύνθετο κοινωνικό περιβάλλον µε παράγοντες που κάποιες φορές αντιστρατεύονται τις µαθησιακές του προσπάθειες (Rogers, 1999: ). Συχνά αντιµετωπίζει εµπόδια στη µάθηση και σύµφωνα µε τον Rogers (: ) τα εµπόδια αυτά προέρχονται κυρίως από τους φραγµούς της προσωπικότητας που ενισχύονται από καταστασιακούς παράγοντες φυσικές αλλαγές, καταστασιακά αίτια/περιβάλλον, κακές σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα στην οµάδα. Το πρόβληµα, όπως τίθεται στη µελέτη περίπτωσης και λαµβάνοντας υπόψη το έργο του Rogers, έχει εύρος καθώς εκτείνεται από το εξωτερικό περιβάλλον και υπεισέρχεται σε ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας. Στην κατάταξη των αντικειµενικών εµποδίων συµπεριλαµβάνονται οι αναφορές: α) στο οικογενειακό περιβάλλον και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, β) στην έλλειψη χρόνου για µελέτη και εκπόνηση εργασιών (φυσική κούραση, έλλειψη ύπνου), γ) στις φυσικές αλλαγές (φθίνουσα όραση, εξασθένιση της µνήµης), και δ) στο περιβάλλον µάθησης (χώρος, διάταξη καθισµάτων, το υποβαθµισµένο φυσικό περιβάλλον του Α.Ε.Ι.). Πράγµατι οι φυσικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, το συγκεκριµένο κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο προέρχεται κανείς µπορεί να αποτελέσει πηγή δυσχερειών, όχι όµως τέτοιων που να υπερβαίνουν την επιθυµία ή τη διεργασία της µάθησης, τουλάχιστον στην παραπάνω περίπτωση που παρουσιάστηκε, όπου ο εκπαιδευόµενος φαίνεται πως µπορεί να διαχειριστεί τέτοιες δυσκολίες. 12

13 Η προσοχή στρέφεται κυρίως στους φραγµούς προσωπικότητας που µπορούν να οδηγήσουν κάποιους εκπαιδευόµενους σε µηχανισµούς άµυνας ή παραίτησης. Από την παραπάνω περίπτωση διαπιστώνουµε τις ακόλουθες κατηγορίες που σχετίζονται µε τα εσωτερικά/υποκειµενικά εµπόδια/φραγµούς στη µάθηση: α) προϋπάρχουσες γνώσεις, β) συναισθηµατικές µεταβλητές και γ) µόνιµα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας Προϋπάρχουσες γνώσεις Οι προϋπάρχουσες γνώσεις έχουν ήδη κριθεί από τον εκπαιδευόµενο ως ανεπαρκείς (αναφορές στο χρόνο λήψης πτυχίου, στις θεωρίες µάθησης που επαναδιατυπώνονται κάτω από νέο πρίσµα). Έχει γίνει συνειδητό λοιπόν ότι είναι παρωχηµένες, διαφοροποιούνται, εµπλουτίζονται µε δυο λόγια έχουν ηµιζωή (Μπονίκος, 1994, όπ. ανάφ. στο Βεργίδης, 1998, 1999: 120). Συνεπώς δε θεωρούνται ως φραγµός από τη στιγµή που υπάρχει η ανοικτότητα για το καινούριο ( επίθεση στο παρελθόν). Αποτελούν όµως πηγή άγχους καθώς διαπιστώνεται το κενό ( αντιπαιδαγωγικό) και µια υποβόσκουσα χαµηλή αυτοεικόνα του εκπαιδευόµενου ως παιδαγωγού, εκπαιδευτικού και εν γένει προσωπικότητας ( να µελετήσω σοβαρά, παιδαγωγικός ρόλος). Σε αυτήν την περίπτωση η αποµάθηση φαίνεται εύκολη διαδικασία και θεωρείται επιθυµητή και αναγκαία από τον εκπαιδευόµενο. Συναισθηµατικές µεταβλητές Μόνιµα χαρακτηριστικά Το κυρίαρχο συναίσθηµα που διαφαίνεται είναι το άγχος (συνοψίζεται στο ερώτηµα αν θα τα καταφέρω και απορρέει από τις αναφορές στην οικογένεια, το χρόνο λήψης πτυχίου, την ηλικία, τις γραπτές εργασίες, την αποµνηµόνευση). Κατατάσσεται όµως στην 13

14 κατηγορία της συναισθηµατικής µεταβλητής γιατί δεν παρουσιάζεται ως µόνιµη κατάσταση αλλά αντίθετα αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω προσπάθεια ( έχω απαντήσεις για τα παραπάνω, δεν παύουν να κλονίζουν την επιθυµία µου για περαιτέρω προσπάθεια). Σηµαντική θεωρείται και η αναφορά στο θέµα της πρακτικής εφαρµογής. Εδώ αναδεικνύονται και µόνιµα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως τα όχι υψηλά όρια αντοχής και ο φόβος για το αβέβαιο, όχι ως προς την εξερεύνηση του αγνώστου αλλά ως προς το νόηµα της προσπάθειας ( επιστρέφω στο χώρο εργασίας µου, µη µπορώντας να εφαρµόσω σχεδόν τίποτα απ όσα έµαθα). Είναι αναµενόµενο ο ενήλικος εκπαιδευόµενος να έχει παρόµοια συναισθήµατα, γιατί προσέρχεται στην εκπαίδευση µε συγκεκριµένους στόχους και προσδοκίες (π.χ. να γίνω καλύτερος, να εφαρµόσω εκπαιδευτικές τεχνικές, να δηµιουργήσω οµάδες εργασίας µέσα στο σχολείο, να προωθήσω την ενεργό συµµετοχή των µαθητών µου, να αναπτύξω τον κριτικό στοχασµό τους) και όταν αυτά δεν εκπληρώνονται όχι γιατί αποτυγχάνει κατά τη µαθησιακή διεργασία αλλά γιατί δεν πράττει σε πραγµατικό περιβάλλον όπως θα ήθελε, τότε πιθανό να θεωρήσει την προσπάθεια µάταιη. Από την άλλη, οι αναφορές σε αισθήµατα ενοχής, χαµηλής αυτοεικόνας και κάµψης της ενεργητικότητας, ερµηνεύοντας την προσωπικότητα από το νόηµα στο οποίο δίνουν άλλοι (απόρριψη σε συνεντεύξεις: αυτά τα χαρακτηριστικά και άλλα, ερωτήµατα συναδέλφων), δηµιουργούν µεταβαλλόµενες συναισθηµατικές αντιδράσεις, µε αποτέλεσµα η ικανότητα και η επιθυµία για εξερεύνηση του κόσµου να ατροφούν. Παράλληλα, πηγές συναισθηµατικής δυσκολίας αποτελούν και οι αναφορές στη λειτουργία µέσα στην οµάδα (Η αλληλογνωριµία µέσω 14

15 παιχνιδιού άβολη θέση. εν ξέρω αν µε ενδιέφερε να µάθω για τους «άλλους»). Η απροθυµία να αποδεχτεί τις µεθόδους µάθησης και το συνολικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων στο περιβάλλον των Ο.Σ.Σ. στην ΑεξΑΕ., δείχνουν την αναγκαιότητα αποµάθησης αυτού που ο Bourdieu ονοµάζει habitus, της εσωτερικευµένης δηλαδή και σταθερής προσπάθειας συµπεριφοράς που αποκτήθηκε µέσω της κοινωνικοποίησης (όπ. ανάφ. στο Κόκκος, 2005: 81). Τέλος ανιχνεύονται στην προσωπικότητα µηχανισµοί αυτοάµυνας, όπως ο µηχανισµός αντίδρασης ( συγκεντρωτισµού µε τον οποίο είχα µάθει να λειτουργώ τόσα χρόνια, κατάλοιπο µιας αυταρχικής εκπαίδευσης την οποία ασυνείδητα και παρά τις αντίθετες απόψεις µου αναπαρήγαγα) όταν το άτοµο πράττει το εντελώς αντίθετο από αυτό που επιθυµεί και ο µηχανισµός µετατόπισης ( σύµφωνα µε τις κρατούσες αντιλήψεις), όταν µετατοπίζονται οι ευθύνες για τη µη επιλογή του σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα στο Α.Ε.Ι. Παρόλο που αυτοί οι µηχανισµοί δεν εκδηλώνονται στη διεργασία της µάθησης δείχνουν τάσεις της προσωπικότητας που σε κατάσταση πίεσης ίσως εκδηλωθούν εντονότεροι. 15

16 2. υνατοί τρόποι αντιµετώπισης των εµποδίων που συναντούν οι εκπαιδευόµενοι στο Πρόγραµµα της Α Φάσης της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης του σχολικού έτους κατά τη διαδικασία της µάθησης 2.1 Περιγραφή των χαρακτηριστικών του Προγράµµατος Τίτλος: Α Φάση Εισαγωγικής Επιµόρφωσης Σχολικού Έτους Ανάδοχος: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Φορέας Υλοποίησης: Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα. Φορέας Χρηµατοδότησης: Η Πράξη της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης εντάσσεται στο Μέτρο 2.1 (Αναβάθµιση της Ποιότητας της Παρεχόµενης Εκπαίδευσης), Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων ιβ. και χρηµατοδοτείται κατά 25% από Εθνικούς Πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). Οι χρηµατοδοτήσεις για την εκτέλεση της Πράξης και των Υποέργων της διατίθενται προς τον Τελικό ικαιούχο µέσω του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων. Οµάδα Στόχος: Υποχρεωτικά για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που διορίζονται σε τακτικές θέσεις κατά τους διορισµούς του σχολικού έτους , καθώς και για τους διορισθέντες κατά τα δύο προηγούµενα σχολικά έτη (2002 και 2003), οι οποίοι δεν έχουν 16

17 παρακολουθήσει την Α Φάση Προγράµµατος Εισαγωγικής Επιµόρφωσης. Ώρες Επιµόρφωσης και περίοδος υλοποίησης: 60 ώρες επιµόρφωσης που πραγµατοποιούνται κατά το µήνα Σεπτέµβριο και σε περίπτωση αδυναµίας ολοκλήρωσης του προγράµµατος εντός του Σεπτεµβρίου, µε αιτιολογηµένους λόγους απόκλισης, καταληκτική ηµεροµηνία ορίζεται η 20 η Οκτωβρίου του Σκοπός του Προγράµµατος: Είναι να διευκολύνει την οµαλή ένταξη των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών στη δηµόσια εκπαίδευση, προσφέροντάς τους απαραίτητα εφόδια που αφορούν το επιστηµονικό µέρος και τη διδακτική µεθοδολογία των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τις οργανωτικές δοµές του εκπαιδευτικού συστήµατος. Στόχοι: Επιδιώκεται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να: γνωρίσουν το.ε.π.π.σ. και τα Α.Π.Σ. γνωρίσουν τα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα και τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις τους. εξοικειωθούν µε τους τρόπους αξιολόγησης του µαθητή και της διδακτικής πράξης. Ενηµερωθούν και ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα αντιµετώπισης ειδικών προβληµάτων. Ασκηθούν στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ενηµερωθούν για τη λειτουργία του ολοήµερου σχολείου 17

18 Ενηµερωθούν και ευαισθητοποιηθούν στην εφαρµογή των Καινοτόµων ράσεων και να γνωρίσουν τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις τους. Συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους σε σχέση µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς στην εκπαιδευτική διαδικασία φορείς. Ευαισθητοποιηθούν για την ανάγκη εµπλοκής τους σε διαδικασίες ερευνητικού χαρακτήρα και επίλυσης προβληµάτων. Ενηµερωθούν σχετικά µε την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και µε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού. Ενηµερωθούν και ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα διαπολιτισµικής αγωγής και εκπαίδευσης. ιαµορφώσουν συνείδηση ενεργού και δηµοκρατικού ευρωπαίου πολίτη. Αρχές: Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί δίαυλο συνειδητοποίησης από τον εκπαιδευτικό ότι για να πετύχει στο ρόλο του θα πρέπει να επιµορφώνεται και να βελτιώνεται δια βίου. Το πρόγραµµα Εισαγωγικής Επιµόρφωσης αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διαµόρφωση στάσεων, που ενισχύουν το θετικό κλίµα µάθησης. Οι αρχές πάνω στις οποίες θεµελιώνεται το πρόγραµµα επιµόρφωσης είναι οι εξής: ιδακτική µεθοδολογία για ενήλικες. Καλλιέργεια δεξιοτήτων που απαιτούνται από την κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. 18

19 ιαµόρφωση δυναµικού περιβάλλοντος µάθησης και επίλυση αυθεντικών προβληµάτων. Αυτοµόρφωση και δια βίου ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας. ιαπολιτισµική αγωγή µε στόχο την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Επιτυχής αντιµετώπιση των ειδικών προβληµάτων µάθησης. Σύνδεση του σχολείου µε την τοπική κοινωνία και συνεργασία µε κοινωνικούς εταίρους. Προσδιορισµός της επαγγελµατικής ιδιότητας του εκπαιδευτικού στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. Σύνδεση κάθε γνωστικού αντικειµένου µε την αντίστοιχη διδακτική µεθοδολογία. Αξιολόγηση του προγράµµατος µε κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης. Αναµενόµενα αποτελέσµατα: Μετά την ολοκλήρωση της επιµόρφωσης οι εκπαιδευτικοί αναµένεται: Να έχουν διαµορφώσει σαφή εικόνα του θεσµικού πλαισίου που διέπει το ηµόσιο Σχολείο. Να έχουν αντιληφθεί τον παιδευτικό και κοινωνικό τους ρόλο. Να γνωρίζουν τους στόχους του.ε.π.π.σ. και του Α.Π.Σ. Να έχουν εµπλακεί σε βιωµατική διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης της διδακτικής πράξης. 19

20 Να έχουν εµπλακεί σε δραστηριότητες σχετικές µε τις καινοτόµες δράσεις. Να έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέµατα λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου. Να έχουν συνειδητοποιήσει το ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες σε εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Να έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέµατα διαπολιτισµικής αγωγής και εκπαίδευσης. Να έχουν ασκηθεί στο σχεδιασµό και την αντιµετώπιση αυθεντικών και πραγµατικών προβληµάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία µε τη χρήση νέων τεχνολογιών και µε την αξιοποίηση ανοικτών λογισµικών προγραµµάτων. 20

21 Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράµµατος Α Φάσης Εισαγωγικής Επιµόρφωσης: Προσαρµογή του Α.Π. σύµφωνα µε το πρότυπο του Βεργίδη (2008: 54-55) για σχηµατική δόµηση περιεχοµένου Αναλυτικών Προγραµµάτων. Εκπαιδευτικές ενότητες Ενότητα 1: Σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας Ενότητα 2: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο Σύνολο Θεωρητικές ωρών γνώσεις 6 Ενεργός µάθηση/νέες διδακτικές προσεγγίσεις/ επίλυση προβλήµατος/ µέθοδος project/εναλλ ακτικά περιβάλλοντα µάθησης 3 Επαγγελµατισ µός/δια βίου µάθηση/συνερ γασία µε την εκπ/κή κοινότητα, ανθρώπινες σχέσεις και επικοινωνία/π ροβλήµατα που παρουσιάζοντ αι στο νεοδιόριστο Ώρες Πρακτικ Ώρες Στάσεις/συµπε Κριτήρια εκπ/σης ή άσκηση εκπ/σης ριφορές που αξιολόγησης αναµένεται να αναπτυχθούν Να έχουν αντιληφθεί τον παιδευτικό και κοινωνικό τους ρόλο. - 21

22 Ενότητα 3 4 Πολιτισµικά, να έχουν : - Ευαισθητοποίη µαθησιακά, ευαισθητοποιηθ ση για τη ψυχοκοινωνικ εί σε θέµατα διαχείριση ά προβλήµατα διαπολιτισµικής πολυµορφίας παιδιών και αγωγής και ιδιαιτεροτήτων εφήβων/σχολι εκπαίδευσης. του µαθητικού κή Ενηµερωθεί και πληθυσµού συµβουλευτικ ευαισθητοποιηθ ή/διαπολιτισµι εί σε θέµατα κή αντιµετώπισης εκπαίδευση ειδικών προβληµάτων Ενότητα 4 4 ηµοκρατικός Να γνωρίζουν - Το σχολείο ως και ενεργός τους στόχους πολυδύναµο πολίτης/ευρω του.ε.π.π.σ. εκπαιδευτικό παϊκ ή και του Α.Π.Σ. και πολιτισµικό διάσταση Να έχουν κέντρο στην ευαισθητοποιηθ εκπαίδευση/ο εί σε θέµατα λοήµερο λειτουργίας του σχολείο/ευέλι ολοήµερου κτη σχολείου. ζώνη/σ.ε.π./ Να έχουν περιβαλλοντικ συνειδητοποιήσ ή εκπ/ση/ ει το ρόλο τους σύνδεση του ως ενεργοί σχολείου µε πολίτες σε την τοπική εθνικό και κοινωνία ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ενότητα 5 3 Θεσµικό Να έχουν - Αρχές πλαίσιο/ διαµορφώσει ιοίκησης και εκπ/κή δοµή σαφή εικόνα 22

23 οργάνωσης της και ιεραρχία του θεσµικού Εκπ/σης /σχολική πλαισίου που µονάδα και διέπει το πλαίσιο ηµόσιο διοικητικής Σχολείο. λειτουργίας της/αρµοδιότη τες και καθήκοντα Ενότητα 6 20 Α.Π.Σ./.Ε.Π. 5 ειγµατικ 15 Να γνωρίζουν - ιδακτική των Π.Σ./ ιαθεµατ ές τους στόχους επιµέρους ική διδασκαλί του.ε.π.π.σ. µαθηµάτων προσέγγιση ες σε και του Α.Π.Σ. κατά βαθµίδα της γνώσης/ επίπεδο εκπ/σης και µεθοδολογία εικονικής Να έχουν δειγµατικές διδασκαλίας/ε τάξης εµπλακεί σε διδασκαλίες σε ργαστήρια βιωµατική επίπεδο φυσικών διαδικασία εικονικής τάξης επιστηµών- σχεδιασµού και Η/Υ-ιστορίας υλοποίησης της διδακτικής πράξης. Ενότητα 7 5 Αξιοποίηση Να έχουν - Χρήση των νέων ασκηθεί στο νέων τεχνολογιών/θ σχεδιασµό και τεχνολογιών εωρίες την κατά γνωστικό µάθησης και αντιµετώπιση αντικείµενο υπολογιστές/χ αυθεντικών και ρήση πραγµατικών διαδικτύου προβληµάτων και στην πολυµέσων εκπαιδευτική για τις διαδικασία µε ανάγκες της τη χρήση νέων 23

24 διδακτικής τεχνολογιών πράξης/διασχ και µε την ολική αξιοποίηση συνεργασία ανοικτών µέσω του λογισµικών διαδικτύου προγραµµάτων. Ενότητα 8 5 Οργάνωση Χωρίς Μικροδι Χωρίς Να έχουν - Συγκεκριµένα µαθήµατος/τρ κατανοµ δασκαλίες κατανοµ εµπλακεί σε διδακτικά όποι ή και ή βιωµατική παραδείγµατα υλοποίησης µεταξύ σχολιασµ µεταξύ διαδικασία κατά γνωστικό διδακτικών θεωρίας ός τους θεωρίας σχεδιασµού και αντικείµενο και και και και υλοποίησης της βαθµίδα µαθησιακών πράξης πράξης διδακτικής εκπ/σης στόχων/παρακ πράξης. ολούθηση διδασκαλίας από video Ενότητα 9 3 Φάσεις/κριτήρ Χωρίς Παραδείγ Χωρίς Να - Αξιολόγηση ια/τεχνικές/ κατανοµ µατα/δηµι κατανοµ κατανοήσουν το µαθητή αξιολόγηση ή ουργία ή ρόλο της µαθητή ως µεταξύ κριτηρίου µεταξύ αξιολόγησης µέλους θεωρίας αξιολόγησ θεωρίας και να οµάδας/αξιολ και ης-test και εξασφαλίσουν όγηση των πράξης 15/λεπτου πράξης την εργασιών του - αντικειµενικότη µαθητή 45λεπτου/ τά της Ενότητα 10 3 Αξιολόγηση Να αναπτύξουν - Αξιολόγηση των µεθόδων την κριτική διδακτικού διδασκαλίας ικανότητα έργου και των αξιολόγησης τρόπων επίτευξης του εφαρµογής στόχου τους/ αξιολόγηση 24

25 των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και των αποτελεσµάτ ων τους/αξιοποίη ση των συµπερασµάτ ων αξιολόγησης της διδασκαλίας/ε πίτευξη στόχων Ενότητα 11 2 Τρόποι Να - Αυτοαξιολόγη αυτοαξιολόγη ευαισθητοποιη ση εκπ/κού και σης, θούν στην αξία µαθητή συνεργασία της δια βίου του εκπ/κού εκπ/σης µε άλλους συναδέλφους, η έρευνα ως εργαλείο κριτικού στοχασµού και αυτοαξιολόγη σης µε απώτερο στόχο την αυτοµόρφωση Ενότητα 12 1 Σχολικής Να έχουν - Αξιολόγηση µονάδας/συντ διαµορφώσει εκπαιδευτικού ελεστών σαφή εικόνα 25

26 έργου εκπ/σης/σχέσε ων µε τοπική κοινωνία του θεσµικού πλαισίου που διέπει το ηµόσιο Σχολείο. Να έχουν αντιληφθεί τον παιδευτικό και κοινωνικό τους ρόλο. Ενότητα 13 Αξιολόγηση εκπ/κού υλικού 1 Κριτήρια αξιολόγησης εκπ/κού υλικού/ αξιολόγηση εκπ/κού υλικού για χρήση στην τάξη Να αποκτήσουν κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία θα επιλέγουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα µε τις διδακτικές ανάγκες Σύνολο

27 Υλοποίηση Α Φάσης: Το Πρόγραµµα: υλοποιείται είτε στην έδρα των Π.Ε.Κ. είτε σε άλλες περιοχές ευθύνης του (εξακτίνωση), ανάλογα µε τη γεωγραφική κατανοµή των επιµορφουµένων, µε γνώµονα τη διευκόλυνση της συµµετοχής, ύστερα από απόφαση των Συντονιστικών Συµβουλίων των Π.Ε.Κ. υλοποιείται σε χρόνο εκτός του διδακτικού έργου των επιµορφουµένων. Το ωρολόγιο πρόγραµµα διαµορφώνεται από το Σ.Σ. του Π.Ε.Κ. Οι ιοικήσεις των Π.Ε.Κ. γνωστοποιούν έγκαιρα σε επιµορφωτές και επιµορφούµενους το Οργανωτικό Πλαίσιο του Προγράµµατος και συντονίζουν τα µέλη της επιµορφωτικής οµάδας, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις ή παραλείψεις στο περιεχόµενο του επιµορφωτικού προγράµµατος. Επιµορφωτές: Είναι µέλη.ε.π. των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., στελέχη του Π.Ι., Σχολικοί Σύµβουλοι, καθώς και εκπαιδευτικοί µε αυξηµένα προσόντα (µεταπτυχιακοί τίτλοι/εµπειρία). Η επιλογή γίνεται από τα Σ.Σ. των Π.Ε.Κ., ύστερα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι υποψήφιοι επιµορφωτές καταθέτουν στο Π.Ε.Κ. περίληψη του σχεδίου διδασκαλίας τους και, µετά την επιλογή τους, έντυπο επιµορφωτικό υλικό που θα χορηγήσουν στους επιµορφούµενους. ηµιουργία Τµηµάτων: Τα τµήµατα λειτουργούν µε µέγιστο αριθµό επιµορφουµένων 25 και ελάχιστο 20. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (λόγω γεωγραφικής διασποράς) µέχρι και 5 άτοµα. Όταν 27

28 δεν συµπληρώνεται ο απαιτούµενος αριθµός ατόµων κατά ειδικότητα, οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν το πρόγραµµα σε συνδιδασκαλία µε συγγενείς ειδικότητες ή άλλες Βεβαίωση Παρακολούθησης: Χορηγείται σε όσους δεν έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών (20% των διδακτικών ωρών) και δεν υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν τη Β και Γ Φάση της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης, σύµφωνα µε το Π.. 45/99 Πλαίσιο Αξιολόγησης του Προγράµµατος: Η επιµορφωτική διαδικασία της Α Φάσης θα αξιολογηθεί µε συγκεκριµένα εργαλεία που ανταποκρίνονται σε σύγχρονες και αξιόπιστες µεθόδους αξιολόγησης. (Επισυνάπτονται ερωτηµατολόγια προς τους επιµορφωτές και τους επιµορφούµενους). Επιλέξιµες δαπάνες του Προγράµµατος στα Π.Ε.Κ. 1. Αµοιβή επιµορφωτών κατά διδακτική ώρα, δαπάνες µετακίνησης, διανυκτέρευσης, ηµερήσιας αποζηµίωσης, όπως ορίζει ο νόµος. 2. απάνες µετακίνησης, διανυκτέρευσης, ηµερήσιας αποζηµίωσης για τους επιµορφούµενους, όπως ορίζει ο νόµος. 3. Έντυπα και γραφική ύλη. Αναλώσιµα Η/Υ και φωτοτυπικών. 4. Υλικά άµεσης ανάλωσης (θέρµανση, καθαριότητα, φαρµακείο). 5. Υπηρεσίες καθαρισµού. 6. Ταχυδροµικά έξοδα. 28

29 2.2 Τα χαρακτηριστικά της οµάδας στόχου Σύµφωνα µε το «Οργανωτικό Πλαίσιο Πραγµατοποίησης της Α Φάσης της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης του Σχολικού Έτους » τα χαρακτηριστικά των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών καθορίζονται µε βάση το επίπεδο εκπαίδευσής τους και εξειδίκευσής τους. Έτσι οι επιµορφούµενοι είναι εκπαιδευτικοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (ειδικότητες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03 κ.ο.κ. και ΤΕ01, ΤΕ02 κ.ο.κ.), νεοδιόριστοι. Θα µπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι µε την έννοια «νεοδιόριστοι» καθορίζεται και το επίπεδο επαγγελµατικής εµπειρίας. Σύµφωνα όµως µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1, εδάφιο α και γ του Ν.3027/2003 (ΦΕΚ 152/τ.Α ), οι διορισµοί εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγµατοποιούνται σε ποσοστό 75% από το διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. και κατά τη σειρά βαθµολογίας και σε ποσοστό 25% από τους εγγεγραµµένους στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του Ν.2725/1999. Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι οι νεοδιόριστοι έχουν από µηδενικό έως πολυετές επίπεδο επαγγελµατικής εµπειρίας, αν λάβουµε υπόψη µας ότι οι επιτυχόντες στο διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π αφενός δεν είναι όλοι τελειόφοιτοι και αφετέρου αποφασίζουν να λάβουν µέρος στη διαδικασία ύστερα από αρκετά χρόνια απασχόλησής τους στον ιδιωτικό τοµέα (φροντιστήρια/ιδιαίτερα µαθήµατα). Συνεπώς τα χαρακτηριστικά τους (Βεργίδης, 2008: 45-46) α) προσωπικά (στόχοι, προσδοκίες, ενδιαφέροντα, κίνητρα, στάσεις, εµπειρίες, βιώµατα, προσωπικές ανάγκες), β) επαγγελµατικά (επίπεδο επαγγελµατικής εξειδίκευσης και επαγγελµατικής εµπειρίας) και γ) κοινωνικά (φύλο, ηλικία, 29

30 οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικές - πολιτικές - πολιτιστικές δραστηριότητες) διέπονται από πολυµορφία. 2.3 Συνολική αποτίµηση του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης αποτελεί υποκατηγορία της εκπαίδευσης ενηλίκων (Jarvis, 2004: 58-59) και µέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα εξετάσουµε τις δυσκολίες των εκπαιδευοµένων σε αυτό το Πρόγραµµα. Σύµφωνα µε το Βεργίδη (2008: 51) η δόµηση του περιεχοµένου ενός προγράµµατος ενηλίκων προσδιορίζεται και συγκροτείται µε βάση: Την ανάλυση των σηµαντικών δεδοµένων. Την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών της οµάδας στόχου και των εµπλεκοµένων φορέων. Την αξιολόγηση προηγούµενων προγραµµάτων. Τη διαθέσιµη υποδοµή και προϋπολογισµό. Τις γνώσεις και τις δεξιότητες-ικανότητες που έχουν ήδη οι εκπαιδευόµενοι. Τη διαπραγµάτευση των αναγκών. Τον εκπαιδευτικό σκοπό και τους εκπαιδευτικούς στόχους. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Εξετάζοντας στο Οργανωτικό Πλαίσιο του Προγράµµατος το «πλαίσιο αναφοράς για τους στόχους, για τις αρχές και το περιεχόµενο της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης», συγκρατούµε την αναφορά για τις ραγδαίες αλλαγές του σύγχρονου πολιτιστικού και πολιτισµικού 30

31 περιβάλλοντος, τη θεώρηση της εκπαίδευσης ως άξονα ανάπτυξης των κοινωνιών, τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Λισσαβόνας το 2000 και των Συνόδων που ακλούθησαν, ώστε να καταστεί σε παγκόσµιο επίπεδο «η πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία που βασίζεται στη γνώση». Συγκρατούµε επίσης ότι οι βασικές αρχές και αρκετοί δείκτες για την εκπαίδευση έχουν ενσωµατωθεί το 2003 στο.ε.π.π.σ. και στα Α.Π.Σ. και ότι για να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι απαιτείται η βελτίωση και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Μια πιο προσεκτική ανάγνωση µας δίνει τα εξής δεδοµένα: (α) οι ανάγκες υλοποίησης του Προγράµµατος είναι ανάγκες του εκπαιδευτικού οργανισµού προκειµένου να εναρµονίσει το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας στις αποφάσεις της Λισαβόνας ανάγεται συνεπώς σε ανάγκη ενός συλλογικού φορέα, (β) οι ανάγκες αφορούν κοινωνικές οµάδες και δεν γνωρίζουµε αν είναι συνειδητές ή λανθάνουσες, ρητά διατυπωµένες ή µη (ό.π.: 32-33), (γ) δεν αναφέρεται ο τρόπος διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσµού στόχου και θεωρείται δεδοµένη η εναρµόνιση του σκοπού και των στόχων του Προγράµµατος µε τους στόχους και τις επιδιώξεις των επιµορφουµένων, (δ) οι εκπαιδευτικές ανάγκες δεν είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης, µε αποτέλεσµα η αναµενόµενη διαθεσιµότητα και θετική εµπλοκή να είναι πολύ µικρές. Και τούτο γιατί η διαπραγµάτευση των αναγκών αποτελεί µέρος της εκπαίδευσης καθώς η οµάδα των εκπαιδευοµένων διαµορφώνει συλλογικές ανάγκες (ό.π.: 47-48) και ο βαθµός συµµετοχής των εκπαιδευόµενων επηρεάζει το δείκτη ικανοποίησης τους (Γούλας, 2008: 67). 31

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Την πραγµατοποίηση του Προγράµµατος Εισαγωγικής Επιµόρφωσης για το σχολικό έτος 2009-2010 ως εξής:

Την πραγµατοποίηση του Προγράµµατος Εισαγωγικής Επιµόρφωσης για το σχολικό έτος 2009-2010 ως εξής: Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΜΗΜΑ A Αν. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Ι. ιαµαντής Τηλέφωνο: 210-3442066 FAX: 210-3442069 Mαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4, Λ ε μ ε σ ό ς Βασικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονίστριες: Μαρία Καγιαβή και Χρύσα Μάνθου

Θέμα Διαλόγου. Συντονίστριες: Μαρία Καγιαβή και Χρύσα Μάνθου Θέμα Διαλόγου «ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ» Συντονίστριες: Μαρία Καγιαβή και Χρύσα Μάνθου Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις, καλές πρακτικές που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2011-2012.

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηµατοδότηση (80%) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A -----

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 1. Η αναγκαιότητα για Έρευνα Δράσης και οι επιστημολογικές της καταβολές 2. Οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΚ9-Ρ46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΓΚ9-Ρ46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ της με αριθμ. πρωτ. 81870/Δ3/17-7-2012 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιµορφωνόµενων - Επιµορφωτών για την Εισαγωγικής Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Σχολικού έτους 2010-2011.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιµορφωνόµενων - Επιµορφωτών για την Εισαγωγικής Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Σχολικού έτους 2010-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ) ιεύθυνση: Αρκαδίου 8 Πόλη : Λαµία T.K : 35100 Πληροφορίες: κ..κοτρώτσου Τηλέφωνο: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων εκπαιδευομένων. Θανάσης Καραλής

Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων εκπαιδευομένων. Θανάσης Καραλής Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων εκπαιδευομένων Θανάσης Καραλής Ι. Θεωρητικές προσεγγίσεις Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως διακριτό θεσμικό και επιστημονικό πεδίο Ενήλικος και

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης Στη πράξη, για να είναι μια σχολική μονάδα αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος: μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ...

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ... Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ... 14 1. ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ 17 1.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα