Διαρκής επιμόρφωση και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαρκής επιμόρφωση και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες"

Transcript

1 Διαρκής επιμόρφωση και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Ηρώ Χ. Φραντζή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το θέμα της εισήγησης μου αφορά ένα από τα πιο ζωτικά και επίκαιρα ζητήματα στο χώρο της βιβλιοθηκονομικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής πρακτικής. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών της πληροφόρησης εντάσσεται σε μια συνολικότερη σύγχρονη τάση για την καθιέρωση της δια βίου κατάρτισης. Οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές μεταβολές οδήγησαν σε δομικές αλλαγές του περιεχομένου και του τρόπου άσκησης των επαγγελμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες με μια σύγχρονη αντίληψη διαρκούς επιμόρφωσης του: προσωπικού Ορολογία Με τον όρο «διαρκή επιμόρφωση» αναφερόμαστε στο σύνολο των συστηματικών δραστηριοτήτων, που έπονται της αρχικής εκπαίδευσης, συντελούν στο συνεχή εμπλουτισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων σχετικά με ένα επάγγελμα και παρέχονται από τον εργοδότη οργανισμό ή από εξωτερικό φορέα. Έχει χρησιμοποιηθεί από μια πληθώρα όρων για να εκφράσει την έννοια της συνεχούς κατάρτισης των επαγγελματιών, καθένας από τους οποίους είτε τονίζει μια πλευρά της δραστηριότητας αυτής είτε υπαινίσσεται τον αρμόδιο φορέα της, τη μέθοδο, τη διάρκεια ή το σκοπό της. Αναφέρουμε ενδεικτικά τους παρακάτω όρους: συνεχιζόμενη εκπαίδευση, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση, ανάπτυξη (του προσωπικού), ενδοεργασιακή επιμόρφωση, διαρκής επιμόρφωση διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη, συνεχής επαγγελματική κατάρτιση, δια βίου εκπαίδευση, ανοικτή πρόσβαση, ανοικτή μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων, εξ αποστάσεως μάθηση. Κάποιοι από τους όρους αυτούς έχουν απλή συνάφεια με την έννοια της ΔΕ, παραπέμπουν όμως αυτόματα στην δραστηριότητα που μας ενδιαφέρει και φωτίζουν κάποιες πλευρές της. Προτιμήσαμε τον όρο «διαρκή επιμόρφωση», γιατί πέρα από τη συντομία της φράσης υποδηλώνει μια διαδικασία μάθησης ευρύτερη από την τεχνική επαγγελματική κατάρτιση. Επιδιώκει να προβάλει επιπλέον την ανάγκη της προσωπικής καλλιέργειας, της εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης και της ικανότητας για επικοινωνία των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες. Μια διευκρίνηση ίσως χρειάζεται για τους όρους «ανοικτή πρόσβαση» και «ανοικτή Μάθηση», που υποδηλώνουν μια εκπαιδευτική προσέγγιση όπου η μάθηση ελέγχεται απο τον εκπαιδευόμενο και προσαρμόζεται ελεύθερα στις ανάγκες του (Clyde, 1993 : 27-28). Η έννοια της «ανοικτής μάθησης» προσιδιάζει στην «εκπαίδευση ενηλίκων», η οποία μελετάται πάρα πολύ ως αυτόνομος κλάδος της εκπαίδευσης και η οποία λόγω του μη καταναγκαστικού χαρακτήρα της μπορεί να συνεισφέρει πολλά και στην διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων. 52

2 Αγορά εργασίας και βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση: διεθνείς τάσεις Οι εκθέσεις του ΟΟΣΑ αλλά και οι αρμόδιοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνουν τελευταία μεγάλες αλλαγές στη φύση της απασχόλησης, που προσανατολίζεται σαφώς προς τον τομέα των υπηρεσιών και τα επαγγέλματα γραφείου. Ο ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας έχει οδηγήσει όχι μόνο σε αύξηση της ανεργίας, αλλά και σε αυξημένη κινητικότητα των εργαζομένων στους επαγγελματικούς χώρους και σε ζήτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται (Abrar, 1994 : 16-17). Το ποσοστό των νέων που απασχολείται θα μειωθεί τις επόμενες δεκαετίες για δημογραφικούς λόγους και το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη γενική παρατήρηση ότι ο απασχολούμενος πληθυσμός σήμερα διαθέτει χαμηλά επίπεδα εκπαιδευτικών προσόντων, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρώτη προτεραιότητα θα αποκτήσει σύντομα η εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού. Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρέφεται έντονα προς την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης των κρατών-μελών για ανέργους, τον προσδιορισμό των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην επαγγελματική κατάρτιση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1995 : 90-92). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακήρυξε το 1996 «Ευρωπαϊκό έτος της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης» και στα πλαίσια του οργανώθηκαν ποικίλες δραστηριότητες ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη. Πολλές χώρες σήμερα για να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα των διαφόρων οργανισμών και για να αντεπεξέλθουν με μειωμένο προσωπικό στο σκληρό ανταγωνισμό έχουν προχωρήσει σε συστήματα αξιολόγησης του προσωπικού, μέτρησης της απόδοσης του στον εργασιακό χώρο και σε θέσπιση επίσημων τίτλων για επαγγελματικά προσόντα. Στη Μ. Βρετανία, και ειδικά στα πανεπιστήμια, λειτουργούν συστήματα υποχρεωτικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού και υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον να επεκταθούν και στο μη εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως, για παράδειγμα, στους βιβλιοθηκονόμους (Roberts και Konn, 1993 : ). Η ανάγκη να μετρηθεί η απόδοση του προσωπικού στις βιβλιοθήκες στα πλαίσια της εφαρμογής του σύγχρονου μάνατζμεντ και της τυποποίησης των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών, όπως υιοθέτηση του ISO9000, είχε ως αποτέλεσμα να δημοσιεύσει η IFLA πρόσφατα, και μετά από σχετική έρευνα, τις «Κατευθύνσεις για την μέτρηση της απόδοσης στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες» («International guidelines for performance measurement in academic libraries»). Στην ίδια κατεύθυνση πρέπει να εκτιμήσουμε και την πολιτική ορισμένων χωρών να πιστοποιήσουν επισήμως τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση ενός επαγγέλματος και την εξέλιξη μέσα σ' αυτό. Στη Μ. Βρετανία το κράτος ανέθεσε σε εγκεκριμένα κέντρα σε όλη τη χώρα την αρμοδιότητα να δίνουν πιστοποιητικά επάρκειας προσόντων («National Vocational Qualifications») σε εργαζόμενους, μετά από εξετάσεις αλλά και παρακολούθηση δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας. Οι προδιαγραφές των προσόντων συντάχθηκαν, μετά από έρευνα, από επαγγελματίες του κάθε χώρου και όχι από εκπαιδευτικούς (Jespersen, 1994 :

3 216, Η απασχόληση στην Ευρώπη, 1995 : 95, Dakers, 1994 : ). Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης κινείται σταθερά στην κατεύθυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και της ισοτιμίας των τίτλων της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ειδικά για την αγορά της πληροφόρησης, οι απαιτήσεις για αναβάθμιση των υπηρεσιών και για ολοένα ανανεωμένες δεξιότητες έχουν επιβληθεί από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια, και με ιδιαίτερη ένταση κατά τη δεκαετία του '90, τα προγράμματα σπουδών των βιβλιοθηκονομικών σχολών ανανεώνονται και αναπροσαρμόζονται στις νέες ανάγκες των βιβλιοθηκών. Τα παραδοσιακά μαθήματα καταλογογράφησης, ταξινόμησης κλπ. είτε καταργούνται από υποχρεωτικά είτε σχεδιάζονται σε εντελώς καινούριες βάσεις. Η ζήτηση ικανοτήτων διοίκησης προσωπικού και συστημάτων καθώς και αυξημένων δεξιοτήτων χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων οδήγησε τις σχολές σε καθορισμό νέων προτεραιοτήτων (Ole Pors, 1995 : 20,23, Jespersen, 1994 : , Corrall, 1993 :72). Παράλληλα όμως πολλοί εκπαιδευτικοί, δικαιολογημένα κατά τη γνώμη μας, αμφισβητούν την κυριαρχία των κριτηρίων της αγοράς στη βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση και επικαλούνται τον παιδαγωγικό και πολιτιστικό ρόλο του βιβλιοθηκάριου (Jespersen, 1994 : ) Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα των στόχων της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε σχέση με την αρχική και σε σχέση με τη ΔΕ. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι το ζήτημα του κατά πόσο οι σχολές βιβλιοθηκονομίας πρέπει να παρέχουν εξειδικευμένες ή γενικές γνώσεις και κατά πόσο πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη ΔΕ των αποφοίτων. Μια εξέλιξη πολύ ενδιαφέρουσα για τον εκπαιδευτικό χώρο αποτελεί η συντονισμένη προσπάθεια της IFLA και της UNESCO για την εναρμόνιση της εκπαίδευσης για τα επαγγέλματα του βιβλιοθηκονόμου, του αρχειονόμου και του επαγγελματία της πληροφόρησης. Η έρευνα των προγραμμάτων σπουδών διαφόρων σχολών κατέδειξε τα κοινά μαθήματα που είναι απαραίτητα για τις τρεις ειδικότητες και προτείνει κύκλους σπουδών που να τα περιλαμβάνουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα από αυτά: διοίκηση, συντήρηση και διατήρηση υλικού, οπτικοακουστικά μέσα, πληροφορική, αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων, μέθοδοι έρευνας, μάρκετινγκ, (Tees, 1991 : 233). Διαρκής Επιμόρφωση των βιβλιοθηκάριων στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Πριν προχωρήσουμε σε ότι αφορά τη ΔΕ των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκάριων θα θίξουμε σύντομα κάποιες ιδιαιτερότητες των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ο ακαδημαϊκός χώρος σ' όλο τον κόσμο έχει τις ιδιομορφίες του, που σχετίζονται με το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται σ' αυτόν καθώς και με τη διαδικασία της έρευνας, δύο παράμετροι που θεωρητικά τουλάχιστον προϋποθέτουν από μέρους των βιβλιοθηκάριων ένα επιτυχημένο συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω από το μέσο. Η διοικητική δομή των πανεπιστημίων, η πολιτική, η παράδοση τους και η ιδεολογία που εκφράζουν είναι παράγοντες καθοριστικοί και για το ρόλο της βιβλιοθήκης και για τα προσόντα και τις υπηρεσίες του προσωπικού. Η εξάπλωση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας έχει διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα και στα πανεπιστήμια. Το γεγονός ότι η φιλικότητα στη χρήση των εργαλείων της νέας τεχνολογίας ολοένα βελτιώνεται, δημιουργεί σε πολλούς από 54

4 αυτούς που ασκούν διοίκηση στα πανεπιστήμια την εντύπωση ότι οι επαγγελματίες της πληροφόρησης δεν είναι απαραίτητοι. Οι βιβλιοθηκάριοι πιστεύουν ότι ο ρόλος τους στις βιβλιοθήκες αυτές είναι σημαντικός και μελλοντικά θα είναι ακόμα πιο σύνθετος. Επιτυχημένα χρησιμοποιήθηκε για τους βιβλιοθηκάριους ο όρος «τεχνικός της πρόσβασης» («access engineer»), που υποδηλώνει τον ενδιάμεσο στην διαδικασία της πληροφόρησης, κατά την οποία αναπτύσσει ο ίδιος τα συστήματα και τους μηχανισμούς παροχής της πρόσβασης και δεν τα χρησιμοποιεί παθητικά. Από την άλλη πλευρά, η εξάρτηση των βιβλιοθηκών από τα πανεπιστήμια δημιουργεί προβλήματα που αφορούν στη χρηματοδότηση και στις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους βιβλιοθηκάριους. Έχει παρατηρηθεί σε πολλές χώρες ότι είναι χαμηλό το status των βιβλιοθηκάριων μέσα στα πανεπιστήμια και ότι θεωρούνται υποδεέστεροι σαφώς από το εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως λένε «είναι χρήσιμοι αλλά όχι απαραίτητοι». Η εικόνα των βιβλιοθηκάριων γενικά είναι φτωχή, σε σχέση με την εικόνα άλλων επαγγελματιών, στη συνείδηση της κοινωνίας όπως αποδείχτηκε από εμπειρικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα σε παγκόσμια κλίμακα για λογαριασμό της IFLA. Ένας από τους λόγους της κατάστασης αυτής θεωρείται η βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση, και ειδικότερα το χάσμα μεταξύ εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργασιακού περιβάλλοντος, η μη προώθηση της βιβλιοθηκονομίας μέσα στα πανεπιστήμια, η έλλειψη καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού κλπ. (The image of the library and information profession, 1995:29-31) Είναι κοινή η διαπίστωση ότι οι γνώσεις που αποκτώνται κατά την αρχική εκπαίδευση διαρκούν και εφαρμόζονται πέντε χρόνια επαγγελματικής ζωής Η επαγγελματική λοιπόν σταδιοδρομία και η συνεχής επιμόρφωση για τους βιβλιοθηκάριους των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, δεδομένων και των ιδιορρυθμιών του ακαδημαϊκού χώρου, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως παράλληλες και αλληλοεξαρτώμενες διαδρομές. Οι στόχοι της ΔΕ πρέπει να είναι αναπροσαρμόσιμοι, έτσι ώστε να συμβάλλουν πάντα στην επάρκεια και την ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών. Ο καθορισμός των στόχων της ΔΕ των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκάριων επηρεάζεται σαφώς από την αποστολή και τους στόχους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όπως διατυπώνονται στα επίσημα έγγραφα τους και στα καταστατικά των οργάνων που εκπροσωπούν συλλογικά τα πανεπιστήμια ή τις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες. Η διεθνής πρακτική συγκλίνει ως προς τους βασικούς στόχους, οι οποίοι είναι η βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας της βιβλιοθηκονομικής εργασίας, η ενθάρρυνση και η ικανοποίηση του προσωπικού μέσα απότην εργασία, ή εξοικονόμηση χρόνου για αποτελεσματικότερη διοίκηση από πλευράς διευθυντικών στελεχών των βιβλιοθηκών και τέλος η δημιουργία προϋποθέσεων για περισσότερο ευλύγιστους και προσαρμόσιμους οργανισμούς (Callahan και Watson, 1995 : 376). Είναι προφανές ότι η επαγγελματική επιμόρφωση πρέπει να απευθύνεται αδιακρίτως σε όλο το προσωπικό της βιβλιοθήκης, επαγγελματικό και βοηθητικό, μόνιμο, εθελοντικό και μερικής απασχόλησης, βιβλιοθηκονόμους και εξειδικευμένους επιστήμονες. Οι διακρίσεις, που παλαιότερα ήταν ξεκάθαρες, ανάμεσα στους επαγγελματίες και μη βιβλιοθηκονόμους διεθνώς εξασθενίζουν, όσον αφορά τα 55

5 εργασιακά καθήκοντα, κυρίως λόγω της καθολικής εφαρμογής της τεχνολογίας στις εργασίες ρουτίνας. Το περιεχόμενο της ΔΕ των βιβλιοθηκάριων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών καθορίζεται σήμερα αποφασιστικά από τις διεθνείς τάσεις εφαρμογής του μάνατζμεντ και της πληροφορικής στο περιβάλλον των βιβλιοθηκών. Τα προγράμματα ΔΕ περιλαμβάνουν μια πληθώρα θεμάτων που είναι κοινά για όλα τα επαγγέλματα του χώρου της πληροφόρησης. Η συμμετοχική διοίκηση, το μάνατζμεντ ποιότητας, η συλλογική διαχείριση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης μέσω των σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, η κοστολόγηση και η προώθηση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, οι έρευνες χρηστών, η μέτρηση της απόδοσης του προσωπικού είναι ορισμένα μόνο από τα πιο δημοφιλή θέματα εκπαίδευσης των βιβλιοθηκάριων (Corrrall, 1993 : 73). Η βελτίωση της ικανότητας χειρισμού της νέας τεχνολογίας, δηλαδή των αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθήκης, των online συστημάτων ανάκτησης, των ποικίλων μέσων αποθήκευσης της ηλεκτρονικής πληροφορίας, των πολυμέσων, των δικτύων, των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ΔΕ του προσωπικού των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. Το μέγεθος των συλλογών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και οι απαιτήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας για σύνθετες αναζητήσεις και υπηρεσίες επιβάλλουν όχι μόνο την εξοικείωση των βιβλιοθηκάριων με τα νέα τεχνολογικά εργαλεία αλλά και το σχεδιασμό και την αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων, έτσι ώστε να προβλέπονται και να προκαλούνται οι αλλαγές στο χώρο. Ο νέος ρόλος των βιβλιοθηκάριων στα πανεπιστήμια προϋποθέτει ενεργητική χρήση της τεχνολογίας και δυνατότητα παρέμβασης στην εξέλιξη της, έτσι ώστε να εκπληρώνει τις συγκεκριμένες ανάγκες πληροφόρησης της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ελλιπής θα ήταν η ΔΕ χωρίς την ενημέρωση πάνω σε καθαρά επαγγελματικά ζητήματα, είτε όσον αφορά ειδικές βιβλιοθηκονομικές γνώσεις και δεξιότητες (πχ. MARC καταλογογράφηση, θεματική ευρετηρίαση, δημιουργία συλλογικού καταλόγου κλπ.) είτε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ελευθερίας της έκφρασης, αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, κατοχύρωσης του επαγγέλματος κλπ. Τέλος, κάποια σεμινάρια σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει τα πανεπιστήμια, τη διοικητική δομή και οργάνωση τους, τους μηχανισμούς και τα όργανα λήψης των αποφάσεων, τον τρόπο που λειτουργούν οι οικονομικές υπηρεσίες και το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται η έρευνα θεωρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνουν την οργανωμένη ΔΕ του εργαζόμενου σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Η ΔΕ πρέπει να σχεδιάζεται με επιστημονικό τρόπο, αφού προηγηθεί η έρευνα των αναγκών για επιμόρφωση του προσωπικού της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Η έρευνα αυτή θα καθορίσει τα θέματα, την οργάνωση των μαθημάτων, τη μέθοδο διδασκαλίας και τις ομάδες στόχους της εκπαίδευσης. Ο επιστημονικός σχεδιασμός της ΔΕ πρέπει να γίνεται με τη συνδρομή ειδικών στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα των ενήλικων εκπαιδευόμενων, για τις μαθησιακές ανάγκες των οποίων η βιβλιογραφία διαθέτει άφθονο υλικό (Knowles στο Weingand, 1991 :268). Εκτός από το σχεδιασμό, εξίσου 56

6 μεγάλη βαρύτητα αποδίδεται στην επιστημονική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ΔΕ, με βάση την οποία σχεδιάζονται εκ νέου άλλα προγράμματα. Μετά από αρκετά χρόνια εφαρμογής της εθελοντικής επιμόρφωσης, οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες παγκοσμίως σε συνδυασμό με τις νέες απαιτήσεις σε προσόντα της αγοράς εργασίας έχουν οδηγήσει πολλές επαγγελματικές ενώσεις σε διάφορους χώρους, στην Ευρώπη και την Αμερική στο να επιβάλλουν τη ΔΕ ως προϋπόθεση παραμονής ενός μέλους στις ενώσεις. Στη Μ. Βρετανία το 1980 η Ένωση Βιβλιοθηκάριων επιχείρησε να καθιερώσει την υποχρεωτική ΔΕ για τα μέλη της, μετά από μερικά χρόνια όμως καταργήθηκε, διότι συνάντησε την απροθυμία και την αντίδραση πολλών παλαιών μελών. Επίσης επειδή δεν υπήρχε ένα σύστημα ποιοτικού ελέγχου και παρακολούθησης της απόδοσης των εργαζόμενων στις βιβλιοθήκες, ιδίως στις υπηρεσίες άμεσης επαφής με τους χρήστες (Roberts και Konn, 1991 : 86-91). Γενικά το πρόβλημα της μέτρησης κάποιων μεγεθών σε σχέση με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, καθώς και το επίπεδο της επαγγελματικής συνείδησης των βιβλιοθηκάριων αποτελούν τις βασικές συνιστώσες του προβλήματος. Η διεθνής τάση πάντως φαίνεται να είναι υπέρ της υποχρεωτικής ΔΕ, η οποία να αναγνωρίζεται με πιστοποιητικά ή με μόρια, που θα λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με την παραμονή ή την εξέλιξη των μελών ενός επαγγελματικού συλλόγου (Roberts και Konn, 1991 : 28-44). Θα αναφερθούμε τώρα στο περιβάλλον, όπου πρέπει να εντάσσεται η ΔΕ, δηλαδή αν θα είναι καλύτερα να γίνεται στο χώρο της βιβλιοθήκης, με τη μορφή ομαδικής εργασίας και παρουσιάσεων στα πλαίσια πάντα των καθημερινών εργασιών της βιβλιοθήκης ή θα πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να απουσιάζουν από τη βιβλιοθήκη για να παρακολουθήσουν σεμινάρια, εργαστήρια ή επιδείξεις. Η πρώτη δυνατότητα έχει το πλεονέκτημα της άμεσης εφαρμογής των προσφερόμενων γνώσεων στις καθημερινές βιβλιοθηκονομικές εργασίες και την αποφυγή εξόδων και χρόνου μετακίνησης (βλ. επ. Roberts και Konn, 1991 : 154). Στα πλαίσια της ενδοεργασιακής επιμόρφωσης μπορεί να γίνει κυκλική μετακίνηση των εργαζόμενων σε διαφορετικές θέσεις ή ακόμη να συνεργαστούν τα τμήματα της βιβλιοθήκης μεταξύ τους και να συζητηθούν συγκεκριμένα προβλήματα που ανακύπτουν στη βιβλιοθήκη τις ημέρες της επιμόρφωσης. Η συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης εξωτερικού φορέα σε απομακρυσμένο από τη βιβλιοθήκη χώρο έχει το πλεονέκτημα ότι οι εκπαιδευόμενοι προσηλώνονται, χωρίς περισπασμό, στο αντικείμενο της εκπαίδευσης και ότι αποκτούν επιπλέον θεωρητικές γνώσεις, χρήσιμες για την κατανόηση των επιμέρους εφαρμογών σε οιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον. Η παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού κύκλου στη Βιβλιοθηκονομία μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί επιλογή ΔΕ. Επιλέγεται συχνά αυτή η δυνατότητα από εργαζόμενους που επιδιώκουν να προαχθούν σε διευθυντικές θέσεις της βιβλιοθήκης. Εναλλακτικός τρόπος ΔΕ είναι και οι ανταλλαγές προσωπικού μεταξύ ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Αυτές συχνά πραγματοποιούνται στα πλαίσια της αδελφοποίησης ή υιοθέτησης βιβλιοθηκών, ενός θεσμού με αυξανόμενη εξάπλωση, για τον οποίο η IFLA συστηματικά εργάζεται ειδικά προς όφελος των χωρών του τρίτου κόσμου (John, 1991 : ). 57

7 Το καθαρά προσωπικό ενδιαφέρον για επιμόρφωση, που εκφράζεται με διάβασμα επιστημονικών άρθρων, ή επαγγελματικών εντύπων και βιβλίων γενικού ενδιαφέροντος καθώς και με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες επαγγελματικών ενώσεων βιβλιοθηκάριων ή και σε άλλες κοινωνικές και πολιτιστικές διαδικασίες έχει να προσφέρει ανεκτίμητη βοήθεια στο προσωπικό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Η παραπάνω δραστηριότητα συντελεί στην ολοκλήρωση των γνώσεων των βιβλιοθηκάριων, έτσι ώστε να βελτιώνεται η επικοινωνία τους με την ακαδημαϊκή κοινότητα και να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ουσιαστικά και ισότιμα την εκπαιδευτική διαδικασία. Ως προς τη μέθοδο οργάνωσης της ΔΕ, πρέπει να αναφερθεί κανείς στις δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έτσι όπως εφαρμόζεται σήμερα διεθνώς. Τα πλεονεκτήματα του μοντέλου αυτού αναφέρονται στη δυνατότητα των εργαζομένων σε βιβλιοθήκες απομακρυσμένες γεωγραφικά, ή εργαζομένων με σοβαρές οικογενειακές υποχρεώσεις, ή με προβλήματα φυσικής κατάστασης να παρακολουθήσουν μαθήματα επιμόρφωσης από μακριά, και να πιστοποιηθεί επίσημα η δραστηριότητα αυτή. Η εξ αποστάσεως μάθηση αποτελεί μια πτυχή της έννοιας της «ανοικτής μάθησης», μέσω της οποίας διευκολύνεται η καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου των εκπαιδευόμενων και η προσαρμογή των γνώσεων και των μεθόδων μάθησης στις ιδιαίτερες ανάγκες και τους στόχους των εκπαιδευόμενων. Γνωστότερα σε όλους είναι τα μαθήματα δι' αλληλογραφίας, μέσω των οποίων μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ένα μεταπτυχιακό κύκλο Βιβλιοθηκονομίας. Πολλές σχολές προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα, στα πλαίσια της οποίας το εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και οπτικοακουστικό, αποστέλλεται με το ταχυδρομείο και απαιτείται η συγγραφή εργασιών και διατριβής. Αδυναμία της μεθόδου αυτής αποτελεί η έλλειψη άμεσης επαφής και ζωντανού διαλόγου με το διδάσκοντα, όπως επίσης και κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες, όπως καθυστερήσεις του ταχυδρομείου, προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, δυσκολία πρόσβασης σε ενημερωμένη βιβλιοθήκη κλπ. (Clyde, 1993 :26-27). Στην εποχή της τεχνολογίας η τεράστια ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η διευρυμένη χρήση των ηλεκτρονικών δικτύων έχει κατά πολύ θεραπεύσει την παραπάνω αδυναμία και έχει πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες εκπαίδευσης από απόσταση. Εκτός από τη χρήση της κρατικής τηλεόρασης στα πλαίσια των «ανοιχτών πανεπιστημίων», έχουν εφαρμοστεί τα συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, online υπηρεσίες, λογισμικά εκπαίδευσης και σύνθετες εφαρμογές πολυμέσων. Η τηλεδιάσκεψη και η βιντεοδιάσκεψη αποτελούν τα πιο σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης από μακριά, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς ήχου, κινούμενης εικόνας και δεδομένων μέσω τηλεφωνικών γραμμών ISDN. Επιτεύχθηκε έτσι σε μεγάλο βαθμό η ζωντανή αλληλεπίδραση διδάσκοντα και εκπαιδευομένων, που ήταν μέχρι τώρα ένα μειονέκτημα της εξ αποστάσεως μάθησης (βλ.επ. Kemper Littman, 1995 : 362). Η δορυφορική τεχνολογία καθώς και η ολοένα αυξανόμενη χρήση του INTERNET ανοίγει ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές για την παραπάνω εκπαίδευση. Ποιοι είναι όμως οι φορείς που πρέπει να αναλάβουν και να χρηματοδοτήσουν τη ΔΕ; Στον ακαδημαϊκό χώρο συνήθως οι ίδιες οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες την αναλαμβάνουν, επιστρατεύοντας τα ανώτερα στελέχη της βιβλιοθήκης και σε 58

8 συνεργασία με το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του ιδρύματος ή και επιστήμονες από εξωτερικούς φορείς. Γενικότερα, οι επαγγελματικές ενώσεις του ευρύτεροι χώρου της πληροφόρησης, οι Σχολές Βιβλιοθηκονομίας, ορισμένοι κρατικοί φορείς όπως αρμόδια Υπουργεία ή η Εθνική Βιβλιοθήκη, ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων f εταιρείες διάθεσης βάσεων δεδομένων και τέλος υπηρεσίες βιβλιογραφικής υποστήριξης είναι οι κύριοι φορείς ΔΕ προς τους βιβλιοθηκάριους. Η συμβολή τω\ βιβλιοθηκονομικών ενώσεων είναι διεθνώς αναγνωρισμένη στον τομέα αυτό. Η Ένωση των Βιβλιοθηκάριων της Αγγλίας έχει εκδώσει το 1992 ένα έγγραφς εργασίας, που το ονομάζει «Πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης» και περιλαμβάνει οδηγίες προς τους εργαζόμενους σε βιβλιοθήκες, τους εργοδότες, τις επαγγελματικές ενώσεις κλπ. για τη βέλτιστη αντιμετώπιση της ΔΕ, Το κείμενο συνοδεύεται από ένα τετράδιο εργασίας, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να περιγράφει σε τυποποιημένη μορφή το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της προσωπικής του δραστηριότητας για ανάπτυξη (The Librar) Association, 1992). Η χρηματοδότηση της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών γίνεται συχνά μέσω ενός ειδικού λογαριασμού της βιβλιοθήκης για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζόμενων. Στην Μ. Βρετανία το 1991, περίπου το 0,1% έως 0,3% των εξόδων των βιβλιοθηκών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γιο μισθούς διετίθετο για εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικοί τους (Roberts και Konn, 1991 : ). Εκτός του πανεπιστημιακού χώρου, οι επαγγελματικές ενώσεις, οι βιβλιογραφικές υπηρεσίες ή άλλες ιδιωτικές εταιρείες βιβλιοθηκονομικής υποστήριξης συνεισφέρουν με υποτροφίες και δάνεια. Σί ορισμένες χώρες το κράτος υποστηρίζει οικονομικά κάποιες προσπάθειες, ενώ πολΐ συχνή είναι και η περίπτωση της αυτοχρηματοδότησης των ενδιαφερομένων. Κλείνοντας την παρουσίαση των διεθνών πρακτικών ΔΕ των βιβλιοθηκάριων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, θα αναφερθούμε σύντομα και στο ρόλο της IFLA στην επαγγελματική κατάρτιση. Το 1985 οργανώνεται από την IFLA το Α' Παγκόσμκ Συνέδριο για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Βιβλιοθηκάριων και το 1986 δημιουργείται η Στρογγυλή Τράπεζα για την Συνεχιζόμενη Επαγγελματικά Εκπαίδευση (CPERT= Continuing Professional Education Round Table), με σκοπό να προωθήσει την εκπαίδευση του προσωπικού των βιβλιοθηκών και να παρέχει ένο forum για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέχρι σήμερο έχουν λειτουργήσει αρκετά προγράμματα επιμόρφωσης, έρευνας πάνω στην ε αποστάσεως εκπαίδευση, την ποιοτική αξιολόγηση της ΔΕ, την προώθηση και χρηματοδότηση ΔΕ κλπ. Μέσα από τη δραστηριότητα της αυτή η IFLA επιδίωκε εκτός των άλλων, την υποστήριξη και τη βοήθεια προς τις λιγότερο βιβλιοθηκονομικά αναπτυγμένες χώρες (Stone, 1993 : 1-9). Διαρκής Επιμόρφωση και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα Ο σκοπός της παρουσίασης αυτής ήταν να περιγραφεί η διεθνής πρακτική πάνω στην επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και νο τεθούν οι προβληματισμοί που συνδέονται με επιμέρους όψεις της. Ολοκληρώνοντας θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφήσουμε αδρά την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα ως προς τη ΔΕ των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκάριων και να καταγράψουμε 59

9 κάποιες σκέψεις για την καλύτερη εφαρμογή μιας πολιτικής ΔΕ βιβλιοθηκάριων στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δυστυχώς και στο χώρο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά και στον πανεπιστημιακό χώρο έχουν συσσωρευτεί πολλά δισεπίλυτα προβλήματα θεσμικής και οργανωτικής φύσεως, τα οποία δυσχεραίνουν κάθε προσπάθεια συστηματικής και αποτελεσματικής ΔΕ του προσωπικού των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκάριων. Το σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αποτελεί μια ιδιαίτερα προβληματική περιοχή της ελληνικής εκπαίδευσης, η οποία πάρα πολλά χρόνια αμελήθηκε λόγω της γενικότερης προκατάληψης υπέρ της γενικής εκπαίδευσης. Η κρατική αδιαφορία ανακόπηκε με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τα τελευταία χρόνια χρηματοδοτεί αρκετά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Διεξάγονται κυρίως μέσα στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, χωρίς όμως επιστημονικό σχεδιασμό, από φορείς μη ειδικούς, χωρίς να εξεταστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες της χώρας μας και χωρίς να εξασφαλιστεί η επαγγελματική κατοχύρωση των εκπαιδευόμενων. Το αποτέλεσμα ήταν να σπαταληθούν πολλά χρήματα, χωρίς να επιτελεστεί έργο και χωρίς να δημιουργηθεί μια υποδομή και ένα θεσμικό πλαίσιο (Νικολάου, 1995 : 2-3, Λύτρας, 1995 :43). Πολλοί φορείς εμπλέκονται σε προγράμματα ΔΕ στην Ελλάδα, χωρίς συντονισμό, με επικαλύψεις θεμάτων, πρόχειρη οργάνωση, έλλειψη καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού και δίχως επιστημονική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους (βλ. επ. Σταύρου, 1995 : 65, 95). Από την πλευρά του κράτους έχουν γίνει σχετικά πρόσφατα δύο ενέργειες με στόχο μια εθνική πολιτική για την επαγγελματική κατάρτιση. Πρόκειται για την ίδρυση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ν. 2009/92) και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ν. 1388/83), στο οποίο υπάγεται το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης (ΙΔΕ) Όσον αφορά τις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες πολλές αδυναμίες για ΔΕ οφείλονται στη μη ορθολογική και ελλιπή στελέχωση τους. Το πρόβλημα της νομοθετικής κατοχύρωσης των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκάριων σε συνδυασμό με την εκκρεμότητα έγκρισης των οργανισμών των ΑΕΙ δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στη σωστή επάνδρωση των βιβλιοθηκών. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις βιβλιοθηκονόμων, ότι ο νόμος για τα ΑΕΙ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να προσλαμβάνονται μη πτυχιούχοι βιβλιοθηκονόμοι σε θέσεις που απαιτείται το σχετικό πτυχίο, το ότι οι παραπάνω πτυχιούχοι σπάνια καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις, το ότι οι ήδη εργαζόμενοι στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες διοικητικού προσωπικού, όλα αυτά δείχνουν ότι από πλευράς κράτους και διοίκησης πανεπιστημίων δεν υπάρχει η βούληση για σωστή και επαρκή στελέχωση των βιβλιοθηκών. Η επιμόρφωση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκάριων πραγματοποιείται σήμερα ασυντόνιστα από διάφορους φορείς, όπως την Ε.Ε.Β, τις Σχολές Βιβλιοθηκονομίας, το Ε.Κ.Τ., μεμονωμένες βιβλιοθήκες κλπ. Η ενημέρωση για τις δραστηριότητες αυτές είναι ελλιπής, οι ενδιαφερόμενοι συνήθως καλύπτουν μόνοι τους τα απαιτούμενα έξοδα και η επιλογή των θεμάτων είναι περιστασιακή. Στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, δίνεται 60

10 μέσα από αυτά η δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων και επιδείξεων από το προσωπικό. Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Σχολή Βιβλιοθηκονομίας του Πανεπιστημίου του Aberysrwyth προσέφερε πρόσφατα σέ αποφοίτους του τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό κύκλο μαθημάτων πάνω στη Διοίκηση των Βιβλιοθηκών. Τα ελληνικά πανεπιστήμια συμμετέχουν σήμερα σε δραστηριότητες ΔΕ μέσω των προγραμμάτων SOCRATES και LEONADRO DA VINCI και μέσω του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το Υπουργείο Εργασίας το 1994 με υπουργικές αποφάσεις ανέθεσε τη διαχείριση των ενεργειών και των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Πανεπιστημίων. Έτσι οργανώθηκαν και σεμινάρια για επιμόρφωση ανέργων βιβλιοθηκάριων, που σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν πολύ επιτυχημένα. Η σπουδαιότερη πρόκληση όμως προέρχεται από το υποπρόγραμμα του Β' Κ.Π.Σ. με τίτλο Αναμόρφωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και ειδικά από την ενέργεια Βιβλιοθήκες, στα πλαίσια της οποίας έχουν εγκριθεί οι προτάσεις εκσυγχρονισμού όλων των ΑΕΙ της χώρας καθώς και η κοινή πρόταση για το έργο της δικτύωσης των βιβλιοθηκών των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σε όλα τα έργα που θα γίνουν προβλέπεται επιμόρφωση του προσωπικού, κυρίως πάνω σε νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα δε στα πλαίσια της οριζόντιας δράσης υπάρχει μια τεκμηριωμένη και σύγχρονη πρόταση για την επιμόρφωση, η οποία, αν υλοποιηθεί, θα αποτελέσει σταθμό για το θέμα της ΔΕ των βιβλιοθηκάριων στην Ελλάδα. Επισημαίνουμε ορισμένα πολύ θετικά σημεία της πρότασης, όπως η έμφαση της επιμόρφωσης σε θέματα διοίκησης και τεχνολογίας, ο επιστημονικός σχεδιασμός των προγραμμάτων για βιβλιοθηκάριους, η υλοποίηση της επιμόρφωσης κατά τακτά χρονικά διαστήματα, η κατεύθυνση προς τη δημιουργία ενός μόνιμου θεσμού ΔΕ και η χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης, εκτός από τα θεσμικά, είναι κυρίως αυτά που σχετίζονται με τις αυξημένες ανάγκες για ΔΕ του προσωπικού των βιβλιοθηκών. Καταρχάς, οι εργαζόμενοι στις βιβλιοθήκες διαθέτουν διαφορετικά προσόντα και επίπεδα κατάρτισης. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ δεν έχουν θεωρητική βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση, οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων βιβλιοθηκονομίας εξωτερικού σε ορισμένες περιπτώσεις στερούνται εμπειρίας, οι απόφοιτοι λυκείου γνωρίζουν μόνο κάποιες εργασίες ρουτίνας και αυτό όχι πάντα. Οι πτυχιούχοι βιβιοθηκονόμοι των ΤΕΙ, οι οποίοι μάλλον αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων στα ΑΕΙ, έχουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, δεν είναι όμως υψηλού-επιπέδου. Η ποικιλία αυτή προσόντων επιβάλλει διαμόρφωση κάποιον ομάδων στόχων της επιμόρφωσης έτσι ώστε να καλυφθούν πραγματικά κενά. Η έλλειψη εξειδικευμένων σε κάποια αντικείμενα βιβλιοθηκάριων πρέπει επίσης να μας απασχολήσει, καθώς αυτοί θεωρούνται ολοένα και πιο αναγκαίοι στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες. Όσον αφορά τις ελλείψεις γνώσεων των πτυχιούχων βιβλιοθηκάριων, πρέπει να γίνει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των αναγκών αυτής της κατηγορίας σε συνεργασία με τις Σχολές Βιβλιοθηκονομίας αλλά και τους διευθυντές των βιβλιοθηκών. Πιστεύουμε ότι έμφαση πρέπει να δοθεί στην πρακτική εφαρμογή της τεχνολογίας 61

11 (συστήματα αυτοματοποίησης, online ανάκτηση, πολυμέσα, δίκτυα), στα ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης συστημάτων και στις μεθόδους έρευνας, στην ευρωπαϊκή πολιτική για τις βιβλιοθήκες. Θεωρούμε απαραίτητη για όλες τις ομάδες εκπαιδευόμενων τη συστηματική ενημέρωση πάνω στη νομοθεσία που διέπει τα ΑΕΙ της χώρας, τους «οργανισμούς» των ΑΕΙ, σε όποια μορφή υπάρχουν, και τις ιδιορρυθμίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Εκτός από τις ειδικές γνώσεις όμως κάποια μαθήματα και εκδηλώσεις σε θέματα γενικής παιδείας θεωρούνται πολύ χρήσιμες. Από τα δυσκολότερα προβλήματα για την καθιέρωση του θεσμού της ΔΕ των βιβλιοθηκάριων είναι οι φορείς που θα την αναλάβουν, το εκπαιδευτικό προσωπικό, και η χρηματοδότηση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει μεγάλη εμπειρία στην επιστημονική οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης. Αξιόλογο έργο έχει επιδείξει το ΕΛΚΕΠΑ, ένας φορέας με καταρτισμένο επιστημονικό και εκπαιδευτικό προσωπικό όπως επίσης και με υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης έχει οργανώσει επίσης αρκετά σεμινάρια για δημοσίους υπαλλήλους πάνω σε θέματα διοίκησης, πληροφορικής, ευρωπαϊκής πολιτικής κλπ. Το προσωπικό των Σχολών Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ και του Ιονίου Πανεπιστημίου μπορεί να συμβάλει ως προς την οργάνωση και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, σε συνεργασία με το ΕΚΤ, πιθανόν την IFLA, Σχολές Βιβλιοθηκονομίας του εξωτερικού, μεμονωμένους ειδικούς βιβλιοθηκονόμους και σαφώς επιστήμονες της πληροφορικής. Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων, όπως επίσης και η άτυπη Ένωση Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών θα έπρεπε να συνεργαστούν επίσης ως προς την οργάνωση και το σχεδιασμό. Μόνο μέσα από τη συνεργασία μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά το θέμα της επιμόρφωσης στην Ελλάδα και δίδεται μοναδική ευκαιρία σήμερα με την πρόταση της οριζόντιας δράσης στο Β' Κ.Π.Σ. να θεμελιωθεί ένας θεσμός αποφασιστικής σημασίας για το σύνολο των ελληνικών βιβλιοθηκών. Κλείνοντας την παρουσίαση αυτή θα θέλαμε να τονίσουμε τη προσωπική ευθύνη όλων εμάς των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκάριων για την βελτίωση και την ανάπτυξη μας, χωρίς την οποία καμία θεσμοθετημένη ενέργεια ΔΕ ούτε και καμιά τεχνολογία δεν πρόκειται να καρποφορήσει. Ο εκσυγχρονισμός των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών περνάει υποχρεωτικά μέσα από τη ΔΕ, αρκεί αυτή να είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και τις ιδιορρυθμίες των πανεπιστημίων και της ελληνικής κοινωνίας, έτσι ώστε να μη γίνει ο εκσυγχρονισμός αντικείμενο απάτης μερικών επιτήδειων. Παραθέτω αυτούσιο απόσπασμα από ένα νεοελληνικό δοκίμιο για την παράδοση και το θέατρο του Καραγκιόζη που νομίζω ότι σχετίζεται κωμικά και υπόγεια με το θέμα μας: «... Ας θυμηθούμε και πάλι πώς ο Καραγκιόζης «γραμματικός» εξαπατά το μπάρμπα του όταν του παρουσιάζει ως τηλέφωνο ένα χωνί γραμμοφώνου: πως δηλαδή η παραδοσιακή, προφορική παιδεία των ανθρώπων εξαρθρώνεται από την εισβολή του μοντέρνου πολιτισμού, όταν οι άνθρωποι δεν ξέρουν να χειριστούν ούτε τις μηχανές ούτε και την ίδια τη γραφή-όταν μάλιστα αυτός ο χειρισμός ανατίθεται σε κάποιους ψευτογραμματικούς, σε κάποιους Καραγκιόζηδες. Κάπου εδώ βρίσκεται και η κρίση της παράδοσης που είναι συνάμα κρίση εκσυγχρονισμού - κρίση που πλήττει ολόκληρη την υπόσταση της ομάδας, καθώς υπονομεύει πρώτα πρώτα την έκφραση και την επικοινωνία της...» (Κιουρτσάκης, 1989 : 53-55). 62

12 Κατάλογος παραπομπών Abrar, Hasan Εξελίξεις στην αγορά εργασίας και πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επαγγελματική Κατάρτιση 2 : Callahan, Daren και Mark Watson Care of the organization : training and development strategies. The Journal of Academic Librarianship 21, no 5 : Clyde, Laurel A Distance education and the challenges of continuing professional education. Στο Continuing professional education and IFLA..., ed. by Blanche Wools Monchen : K. G. Saur. Continuing Continuing professional education and IFLA : past present, and a vision for the future : papers from the IFLA CPERT Second World Conference on Professional Education for the Library and Information Professions, ed. by Blanche Wools. Monchen: K. G. Saur (IFLA Publications 66/67) Corrall, Sheila Management development in the networked library στο Opportunity 2000 : understanding and serving users..., ed. by Ahmed H. Hellal, Joachim W. Weis Essen : Univerditatsbibliothek Essen (Publications of Essen University Library 15) John, Nancy IFLA projects on twinning of libraries. IFLA Journal 17, no 3 : Dakers, Hazel NVQs Follet and Fielden. British Journal of Academic Librarianship 9. no 3 : The image of the Library and Information Profession. How we see ourselves : an investigation : a report of an empirical study undertaken on behalf of IFLA' s Round Table for the Management of Library Associations Monchen : K. G. Saur (IFLA Publications 71) International guidelines for performance measurement in academic libraries Monchen : K. G. Saur (IFLA Publications 74) Jespersen, Sherry Η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων στην πληροφόρηση και στις βιβλιοθήκες στη Βρετανία. Στο Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων (επιμ.). «Νέοι δρόμοι πληροφόρησης» Αθήνα : Ε.Ε.Β Kemper Littman, Marlyn Videoconferencing as a communications enhancement. The Journal of academic librarianship 21, no 5 : The Library Association The framework for continuing professional development: your personal profile. London : The Library Association Ole Pors, Niels Η αγορά εργασίας για τους επιστήμονες της πληροφόρησης αλλάζει : προκλήσεις για τις σχολές βιβλιοθηκονομίας. Στο Μορελέλη-Κακούρη, Μ.(επιμ.) Βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση και μάνατζμεντ βιβλιοθηκών : νέες τάσεις Θεσσαλονίκη : Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙΘ: Opportunity 2000 : understanding and serving users in an electronic library Ed. by Ahmed H. Hellal, Joachim W. Weiss. Essen : Universitatsbibliothek Essen (Publications of Essen University Library 15) Roberts, Norman και Tania Konn Librarians and professional status : continuing professional development and academic libraries. London : The Library Association. Stone, Elisabeth Continuing professional education and IFLA : vision for the future. Στο Continuing professional education and IFLA, Munchen: K.G Saur 63

13 Τees, Miriam Harmonization of education and training for information rnfessionals. IFLA Journal 17, no 3 : Weingand, Darlene E The continuum of library education : maintaining ompetence through the professional worklife. IFLA Journal 17, no 3 : Ενωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων (επιμ.). «Νέοι δρόιιοι πληροφόρησης» : Πρακτικά ου Πανελλήνιου Συνεδρίου : Αθήνα, Μαΐου Αθήνα : Ε.Ε.Β, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η απασχόληση στην Ευρώπη 1995 [COM (95) 396]. Λουξεμβούργο : Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ιιουρτσάκης, Γιάννης Το πρόβλημα της παράδοσης. Αθήνα : Στιγμή. Κοινωνική πολιτική της Κοινότητας : κατάσταση την 1η Ιανουαρίου Λουξεμβούργο : Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 996. Λύτρας, Ανδρέας Ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης : μια οικονομική ρόκληση, που εκδικείται. Επιθεώρηση Παραγωγικότητας 7, τχ.1, αρ.30 : «Εκπαίδευση ενηλίκων : πανευρωπαϊκή έρευνα»] Μορελέλη-Κακούρη, Μ. (επιμ.) Βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση και μανατζμεντ βιβλιοθηκών : νέες τάσει. Θεσσαλονίκη : Τμήμα ΒιβλιοθηκονομίαςΤΈΙΘ. Νικολάου, Γιάννης Τοπίο στην ομίχλη το Β' Κ.Π.Σ. Επιθεώρηση Παραγωγικότητας 7, τχ.1, αρ.30 : 2-3 [«Εκπαίδευση ενηλίκων : πανευρωπαϊκή ρευνα»] Σταύρου, Σταύρος Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης. 64

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Μαρία Μονόπωλη 1 και Άννα Μάστορα 2 IFLA s Guidelines for Libraries Government Departments 1 Τμήμα Βιβλιοθήκης, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009 www.wikipolitics.gr http://programma.pasok.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ m137. Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ m137. Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ m137 Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΖΙ...

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΖΙ... ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 55 ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΖΙ... Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Γενικός Διευθυντής της Ε.Β.Ε. Αιδεσιμότατε, κ. Εκπρόσωπε του Νομάρχη, κ. Εκπρόσωπε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016

Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016 Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016 Υποδομές Σχολείων Τα περισσότερα σχολεία έχουν Σύνδεση με το διαδίκτυο (broadband) 1 υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ m118

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ m118 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ m118 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΙ ΚΑΙ... 27 27 Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Ιωάννης Κλαψόπουλος 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ600 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ, ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ600 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ, ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ600 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ, ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα

Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα Η Διά Βίου Μάθηση Αρωγός στην Επαγγελματική Ανταγωνιστικότητα Η Ευρώπη για τη Διά Βίου Μάθηση Nα καταστεί η Ευρώπη μία από τις πλέον ανταγωνιστικές κοινωνίες της γνώσης ανά την Υφήλιο Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ m138. Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ m138. Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ m138 Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κ300. ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κ300. ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κ300 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΚΟΡΡΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 409 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 409 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 409 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σχετικά με τη διοίκηση και την οργάνωση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και την ποικιλόμορφη χρήση των νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ. Θεοδωράκης Γιάννης

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ. Θεοδωράκης Γιάννης Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ Θεοδωράκης Γιάννης ΤΙ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΩΡΗΘΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕ 10 ΑΠΟ ΤΑ 16 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 21 Μαΐου 2013 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας πραγματεύεται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την είσοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Κρίση, Οικονομική Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Κεφάλαιο Ηλίας Κικίλιας Διοικητής ΟΑΕΔ Διευθυντής Ερευνών / Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο. Ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω συνεργασίας

Γλωσσάριο. Ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω συνεργασίας innovative vocational training approaches in small and micro enterprises Γλωσσάριο Λήμμα Επ Ανάπτυξη ικανοτήτων Η ανάπτυξη ικανοτήτων στην επαγγελματική κατάρτιση περιλαμβάνει τις υπάρχουσες ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Τηλε-εργασία Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή αξιοποιείται στη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εργασιακών δραστηριοτήτων από απόσταση Η τηλε-εργασία πραγματοποιείται : Είτε από το

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία δημοτικών βιβλιοθηκών: προβλήματα και προοπτικές

Συνεργασία δημοτικών βιβλιοθηκών: προβλήματα και προοπτικές Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Συνεργασία δημοτικών βιβλιοθηκών: προβλήματα και προοπτικές Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Μαρία Κορκίδη Εκρηκτική συσσώρευση της γνώσης Αποτύπωσή της σε διάφορες μορφές Χρήση νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση 9 o Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» -7-9 Νοεμβρίου 2013 Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013 Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής

Διαβάστε περισσότερα