Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού" (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο "Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου Διάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας") Αναθέτουσα Αρχή: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτοπων (ΕΚΒΥ) Προϋπολογισμός: ,32 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 207, (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 3.085,37 ( χωρίς ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 3.795,00 ( με ΦΠΑ) Διάρκεια 16 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνίες Διενέργειας Διαγωνισμού Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε: Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE και HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Συντομογραφίες... 6 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 8 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου 8 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας...8 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης...10 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση τουέργου...11 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου)...11 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας...12 Α1.2.2 Οργανωτική ομή και Στελέχωση του Φορέα...12 Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών...13 Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου...14 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου 18 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα 1 «Εφαρμογή Ψηφιακού Αποθετηρίου ΕΚΒΥ»33 Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα 2 «Υπηρεσία καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων»...36 Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα 3 «Ανάπτυξη δικτυακού τόπου και δικτυακών υπηρεσιών»...37 Α3.4.4 Λειτουργική Ενότητα 4 «Γραφιστική επιμέλεια δικτυακού τόπου»...43

3 Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών (εφόσον απαιτούνται) Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.7 ιαλειτουργικότητα Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.13 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιάγραμματος και Φάσεις Έργου 54 Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και οκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α5. Μεθοδολογία ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) ιοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη ιαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης 82 Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - ιαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου... 82

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το Έργο αποτελεί Υποέργο της Πράξης με τίτλο "Ανάπτυξη ικτυακού Τόπου ιάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας", η οποία έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου για τη διάχυση πληροφοριών για τη φύση και βιοποικιλότητα της Ελλάδας, όπου οι πληροφορίες και τα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ θα είναι ευρέσιμα και διαθέσιμα χωρίς περιορισμούς στο κοινό. Το Έργο περιλαμβάνει τις εργασίες της ψηφιοποίησης (σάρωση και επεξεργασία με OCR) του έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), με σκοπό την δημιουργία του ψηφιακού αποθέματός του. Τα ψηφιακά τεκμήρια που θα προκύψουν αφορούν σε σελίδες. Περιλαμβάνει ακόμη, την ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης ψηφιακού αποθετηρίου, την παραμετροποίηση μεταφοράς δεδομένων του Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος, την ανάπτυξη δικτυακού τόπου και υπηρεσιών για τη διάθεση του ψηφιακού αποθέματος, των γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων τους και άλλων πληροφοριών, τη δημιουργία του Εννοιολογικού Μοντέλου των γεωχωρικών δεδομένων, και την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την ψηφιοποίηση και υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος. Ο δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες διαδικτύου θα αναπτυχθούν με ΕΛ/ΛΑΚ. Ειδικά για την διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων θα αξιοποιηθεί υφιστάμενο λογισμικό του Φορέα. Τέλος, περιλαμβάνει τις εργασίες αξιολόγησης, ως προς το περιεχόμενο, οργάνωσης, ταξινόμησης, σύνθεσης και ψηφιοποίησης περιβαλλοντικής πληροφορίας από 200 έργα του Φορέα. Οι υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες στον πολίτη με το πέρας του Έργου είναι: Υπηρεσία ημόσιας Βιβλιοθήκης (διαθεσιμότητα καταλόγων, εργαλεία αναζήτησης). Υπηρεσία Γεωγραφικής απεικόνισης. Υπηρεσία Γεωγραφικής αναζήτησης. Υπηρεσία καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων. Υπηρεσία πρόσβασης σε γεωγραφικές οντότητες. Υπηρεσία άντλησης γεωγραφικών πληροφοριών. Ως κίνδυνος εμφάνισης αποκλίσεων στο αρχικά προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του παρόντος Έργου, θεωρείται η αδυναμία τήρησης των προδιαγεγραμμένων ημερομηνιών έναρξης και λήξης του Έργου ή η εμφάνιση καθυστερήσεων αναφορικά με κομβικές ημερομηνίες (milestones) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Σε κάθε περίπτωση, το ΕΚΒΥ θα εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στο Σύστημα ιοίκησης Ποιότητας που εφαρμόζει, για να

5 αντιμετωπίσει την πλειονότητα των δυνητικών κινδύνων που ενδεχομένως να ανακύψουν και τους οποίους είναι δυνατόν να ελέγξει το ίδιο. Το Έργο θα θεωρηθεί ως επιτυχές ολοκληρωμένο εφόσον περατώθηκε με επιτυχία στο τεθέν χρονοδιάγραμμα, επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι του και είναι πλήρως λειτουργικό.

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες - ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - Ο Ε Ομάδα ιοίκησης Έργου - ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση - ISO International Organization for Standardization - WS Web Services - Τ ικτυακός Τόπος - ΕΚΒΥ Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων - ΜΓΦΙ Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - ΣΓΠ Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - PDF Portable Document FormatODT Open Document Format - JPEG Joint Photographic Experts Group - XML Extensible Markup Language - DPI Dots per inch - TIFF Tagged Image File Format - OCR Optical Character Recognition - UTF Unicode Transformation Formats - MODS Metadata Object Description Schema - CDWA Categories for the Description of Works of Art - EAD Encoded Archival Description - EDM Europeana Data Model - RDF Resource Description Framework - OWL Web Ontology Language - CIDOC-CRM Committee on Documentation-Conceptual Reference Model - LIDO Lightweight Information Describing Objects - CERIF Common European Research Information Format - OAI-PMH Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting - URL Uniform Resource Locator - HTTP Hypertext Transfer Protocol Σελίδα 6 από 83

7 - FTP File Transfer Protocolλληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής - SKOS Simple Knowledge Organization System - SRU/SRW Search-Retrieve URL /Search-Retrieve Web Service - ESE Europeana Semantic Elements - LTO Linear Tape-Open Σελίδα 7 από 83

8 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Ο κύριος εμπλεκόμενος Φορέας υλοποίησης του Έργου είναι το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Επίσης στο Έργο συμμετέχει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ, σύμφωνα με αρχικό πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί και όπως αυτό επικαιροποιήθηκε στη συνέχεια. Οι προσφερόμενες από το ΕΚΤ υπηρεσίες αφορούν... Σημ. Θα συμπληρωθούν μετά τη σχετική επικαιροποίηση. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων συστάθηκε από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, ως παράρτημά του, και σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος (2/ Β. /γμα, ΦΕΚ 123 Α, τροποποίηση οργανισμού με το 430/ Π. /γμα, ΦΕΚ 132 Α, τροποποίηση και κωδικοποίηση του οργανισμού με Π. /γμα της , ΦΕΚ 1220 Β ), αποτελεί ερευνητικό κέντρο πρωτογενούς και εφαρμοσμένης έρευνας. To ΕΚΒΥ (www.ekby.gr), εργάζεται για την προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Μεταξύ των ειδικότερων σκοπών του ΕΚΒΥ είναι η ενίσχυση του επιστημονικού υπόβαθρου, η παροχή επιστημονικής πληροφόρησης, η ευαισθητοποίηση του κοινού και η προώθηση της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης. Έχει οριστεί ως Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για τη Βιοποικιλότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), αποτελώντας μέρος του ικτύου EIONET. Ο ρόλος των Εθνικών Κέντρων Αναφοράς είναι η συλλογή και παροχή περιβαλλοντικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και η κατοχή της σχετικής γνώσης σε ειδικά περιβαλλοντικά θέματα, σε θέματα παρακολούθησης περιβάλλοντος και σε θέματα προσομοίωσης περιβαλλοντικών φαινομένων. Επιπροσθέτως, συμμετέχουν στον τεχνικό συντονισμό των θεμάτων αυτών και συνεργάζονται με τον ΕΟΠ και τα σχετικά θεματικά κέντρα (European Topic Centres - ETCs). Το αρμόδιο όργανο για κάθε απόφαση που αφορά στη διοίκηση του Ιδρύματος Σελίδα 8 από 83

9 ΜΓΦΙ είναι το ιοικητικό Συμβούλιο. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΕΚΒΥ έχει την ευθύνη διοίκησης και διαχείρισης του ΕΚΒΥ σύμφωνα με τις αποφάσεις του ιοικητικού Συμβουλίου του ΜΓΦΙ. Στη ιευθύντρια του ΕΚΒΥ αναφέρονται οι Υπεύθυνοι και Υπεύθυνες των Τομέων του ΕΚΒΥ: ιοίκηση,εδαφικοί-υδατικοί Πόροι, Βιοτικοί Πόροι- ιαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Ενημέρωση- Εκπαίδευση, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριακών (ΣΓΠ)-Βάσεις δεδομένων. Το ΕΚΒΥ έχει λάβει πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ για το Σύστημα ιοίκησης Ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001/2008. Έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Κοινοτικών έργων. Οργανόγραμμα του ΕΚΒΥ Ρόλος στην υλοποίηση και λειτουργία του Έργου Ο Φορέας θα υποστηρίζει και συμμετέχει στην λειτουργία του Έργου ως εξής: Παραχώρηση πρόσβασης στο λογισμικό διαδικτυακού ΣΓΠ (ArcGIS Server Advanced V.10.0) που ήδη έχει και χρησιμοποιεί το ΕΚΒΥ και που θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση και διαδικτυακή διάδοση των γεωχωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων τους. Παραχώρηση υλικού της Βιβλιοθήκης του, με σκοπό την εκτέλεση των εργασιών ψηφιοποίησής του. Παραχώρηση συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων Σελίδα 9 από 83

10 τους, σε κατάλληλο μορφότυπο, με σκοπό την χρήση τους στις εφαρμογές και υπηρεσίες που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος. Καθοδήγηση εργασιών σύνθεσης περιβαλλοντικών πληροφοριών από παραδοτέα 200 έργων του Φορέα. Παραχώρηση δύο θέσεων εργασίας σε άτομα της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, που θα εργαστούν στην έδρα του Φορέα, με αντικείμενο εργασιών την αξιολόγηση ως προς το περιεχόμενο, την οργάνωση, επιλογή, ταξινόμηση, σύνθεση και ψηφιοποίηση, υλικού περιβαλλοντικής πληροφορίας από 200 έργα του Φορέα. Σημεία επαφής Τις διαδικασίες για τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, την οικονομική διαχείριση, τη δήλωση δαπανών και την επικοινωνία με τις διαχειριστικές αρχές των έργων χειρίζεται ο Τομέας ιοίκησης. Πρόσωπα επικοινωνίας είναι οι: Θόδωρος Ταγδαλίδης, Μέλος του τομέα ιοίκησης με μεγάλη εμπειρία στη σύναψη συμβάσεων, τη συμπλήρωση αναφορών προόδου έργων και την επικοινωνία με τις διαχειριστικές αρχές. Γιώργος Σεφεριάδης, Υπεύθυνος Λογιστηρίου ΕΚΒΥ Είναι Υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης των εθνικών και Κοινοτικών έργων που έχει αναλάβει το ΕΚΒΥ από το Έχει μεγάλη εμπειρία δήλωσης δαπανών συγχρηματοδοτούμενων έργων και συνεργασίας με διαχειριστικές αρχές και την Εθνική Αρχή Πληρωμής (έργα Interreg και ΕΟΧ). Για τα θέματα του φυσικού αντικειμένου του Έργου σημείο επαφής είναι η: Ελένη Χατζηιορδάνου, Μέλος του τομέα ΣΓΠ και Βάσεων εδομένων Είναι Υπεύθυνη της Πράξης με τίτλο "Ανάπτυξη ικτυακού Τόπου ιάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας", με μεγάλη εμπειρία σε έργα ΣΓΠ και Βάσεων εδομένων. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Όπως ανωτέρω στο Α Σελίδα 10 από 83

11 Α1.1.3 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης τουέργου Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση Στο Έργο συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ, σύμφωνα με αρχικό πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί και όπως αυτό επικαιροποιήθηκε στη συνέχεια. Οι προσφερόμενες από το ΕΚΤ υπηρεσίες αφορούν... Σημ. Θα συμπληρωθούν μετά τη σχετική επικαιροποίηση. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου) Από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής, η παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου είναι ευθύνη του Υπεύθυνου Έργου, που ορίζεται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΕΚΒΥ, και της Ομάδας Έργου που συστήνεται. Μέλη της Ομάδας Έργου, είναι δυνατόν να ορίζονται ως υπεύθυνοι για την παρακολούθηση εκτέλεσης επιμέρους εργασιών/παραδοτέων (Υπεύθυνοι παραδοτέων). Με Απόφαση ιοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου ορίζεται η Επιτροπή Πιστοποίησης, Ελέγχου και Παραλαβής. Η Επιτροπή εισηγείται την προσωρινή ή οριστική παραλαβή του Έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία Σύμβαση. Ο Ανάδοχος αναμένεται να προτείνει κατάλληλο οργανωτικό σχήμα διακυβέρνησης του Έργου. Στο σχήμα αυτό αναμένεται να προβλέπονται όργανα/ρόλοι/διαδικασίες τα οποία να διασφαλίζουν: Αποτελεσματική καθοδήγηση, παρακολούθηση και έλεγχο εργασιών. Αποτελεσματικό συντονισμό των μελών της Ομάδας Έργου, ιδίως σε περίπτωση συμμετοχής σε αυτές προσωπικού από περισσότερους από έναν φορείς (συμπράττοντες στο Ανάδοχο σχήμα ή υπεργολάβους). Αποτελεσματική επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή. Άμεση παροχή πληροφοριών, εκθέσεων και λοιπών στοιχείων που θα απαιτούνται, τακτικά ανά δίμηνο, και έκτακτα αναλόγως των αναγκών, επί της προόδου του Έργου. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Η Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο "Ανάπτυξη Σελίδα 11 από 83

12 ικτυακού Τόπου ιάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας", θα εκτελέσει με ίδια μέσα τις ακόλουθες εργασίες: α) Εργασίες οργάνωσης, ταξινόμησης και τεκμηρίωσης του Αρχείου των Εκδόσεων του ΕΚΒΥ, β) Καθοδήγηση εργασιών σύνθεσης περιβαλλοντικών πληροφοριών από παραδοτέα 200 έργων του Φορέα, γ) Εργασίες οργάνωσης, ταξινόμησης και τεκμηρίωσης του Αρχείου του Περιοδικού ΑΜΦΙΒΙΟΝ, δ) Εργασίες οργάνωσης, ταξινόμησης και τεκμηρίωσης των φωτογραφιών, ε) Εργασίες οργάνωσης και ταξινόμησης της Αποδελτίωσης Τύπου, στ) Εργασίες οργάνωσης και ταξινόμησης των στοιχείων της νομοθεσίας, ζ) Οργάνωση και ομογενοποίηση της γεωγραφικής πληροφορίας και συμπλήρωση των μεταδεδομένων τους και η) Ανάπτυξη δομής και εισαγωγικών κειμένων δικτυακού τόπου και ενσωμάτωση καταλόγου φορέωνυπηρεσιών. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου έχει έναρξη την 1/5/2012 και λήξη την 30/4/2014. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από το υφιστάμενο προσωπικό του Φορέα, κατά τα προβλεπόμενα στην Απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα, όπως θα εγκριθεί από τη ιαχειριστική Αρχή. Για την εκτέλεση των εργασιών θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες υποδομές, εξοπλισμός και λογισμικό του Φορέα (βλ. Εδάφιο Α1.2.4 της παρούσας), προβλέπεται δε συμπληρωματικά προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την ψηφιοποίηση και υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος, το οποίο θα αναπτύξει ο Ανάδοχος ή για υποστηρικτικές δράσεις του Φορέα. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Όπως ανωτέρω στο Α Α1.2.2 Οργανωτική ομή και Στελέχωση του Φορέα Υπεύθυνος για την υποστήριξη θεμάτων ΤΠΕ είναι ο Τομέας ΣΓΠ και Βάσεων εδομένων του Φορέα. Η ομάδα υποστήριξης λειτουργίας της πράξης που θα είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος μετά το τέλος του Έργου, αποτελείται από τους: Αντώνη Αποστολάκη, υπεύθυνο του Τομέα με μεταπτυχιακές σπουδές σε ΣΓΠ και 18 έτη εμπειρία σε: ΣΓΠ: χαρτοσύνθεση, παραγωγή, επεξεργασία, ανάλυση, δημοσίευση Σελίδα 12 από 83

13 γεωχωρικών δεδομένων Βάσεις δεδομένων: ανάπτυξη εφαρμογών, υπηρέτηση, συντήρηση Network & Domain Administration: εγκατάσταση-administration δικτύων Η/Υ & δικτυακού εξοπλισμού, σε περιβάλλοντα Unix & Windows Τεχνική υποστήριξη Η/Υ: εντοπισμός βλαβών, επισκευή Η/Υ & περιφερειακών, εγκαταστάσεις drivers, βελτιστοποίηση απόδοσης Η/Υ & δικτύων Server Virtualization: εγκατάσταση, ρύθμιση, βελτιστοποίηση virtual servers σε windows & Unix με χρήση λογισμικών Oracle Virtual box, Citrix XenServer Free, Microsoft Virtual PC. Ελένη Χατζηιορδάνου, μέλος του Τομέα με μεταπτυχιακές σπουδές σε ΣΓΠ και 9 έτη εμπειρία σε: ΣΓΠ: χαρτοσύνθεση, παραγωγή, επεξεργασία, ανάλυση, ομογενοποίηση και δημοσίευση γεωχωρικών δεδομένων και συμπλήρωση μεταδεδομένων υποβολή εθνικών εκθέσεων για το περιβάλλον (βάσεις δεδομένων, γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα) εφαρμογή προτύπων σύμφωνα με σχετικές κοινοτικές οδηγίες (INSPIRE, Aarhus, PSI) και πρωτοβουλίες (SEIS, MedWet) σχεδιασμό & ανάπτυξη δικτυακών τόπων, ενημέρωση-συντήρηση περιεχομένου τους και εφαρμογή προτύπων προσβασιμότητας (W3C-WAI) μεταφορά τεχνογνωσίας & σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης σε χρήση ΤΠΕ. Οι ανωτέρω θα είναι επίσης υπεύθυνοι επικαιροποίησης-δημοσίευσης των γεωχωρικών δεδομένων. Η επικαιροποίηση-δημοσίευση του υπόλοιπου ψηφιακού περιεχομένου θα υποστηρίζεται από την βιβλιοθηκονόμο του ΕΚΒΥ (Σοφία Παπαδοπούλου) και τους υπεύθυνους των θεματικών Τομέων του ΕΚΒΥ: Βάσω Τσιαούση (Τομέας Βιοτικών Πόρων και Προστατευόμενων Περιοχών), ημήτρη Παπαδήμο (Τομέας Εδαφικών-Υδατικών πόρων), Μαρία Κατσακιώρη (Τομέας Ενημέρωσης-Εκπαίδευσης). Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Το ψηφιακό περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου θα δημιουργηθεί από κατάλληλη οργάνωση, επεξεργασία, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού του ΕΚΒΥ. Μέρος του υλικού αυτού θα μετατραπεί σε ψηφιακά τεκμήρια αποτελώντας Σελίδα 13 από 83

14 το ψηφιακό απόθεμα του ΕΚΒΥ που θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, και μέρος θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να διαχέεται ως πληροφορία από τον δικτυακό τόπο. Ψηφιακά τεκμήρια των εκδόσεων και του Βιβλιοκαταλόγου του ΕΚΒΥ θα προέλθουν από ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για ανοικτό τεκμηριωμένο ψηφιακό περιεχόμενο που ορίζει το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια θα εγγραφούν σε υποδομή αποθετηρίου που θα δημιουργηθεί στο ΕΚΒΥ και θα ενταχθούν στις υπηρεσίες Καταλόγου και Απόθεσης και διαφύλαξης ψηφιακού ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου του ΕΚΤ. Γεωχωρικά δεδομένα και μεταδεδομένα για τη φύση και βιοποικότητα θα ομογενοποιηθούν σύμφωνα με προδιαγραφές της κοινοτικής Οδηγίας 2007/2/EK INSPIRE και του Ν.3882/2010, θα αντλούνται και θα ενημερώνονται από τα επίσημα αρχεία που υποβάλλει η χώρα στην ΕΕ και την ισχύουσα νομοθεσία. Κειμενικό ψηφιακό περιεχόμενο θα προέλθει από αξιολόγηση και οργάνωση άλλου υλικού (αποδελτιώσεις τύπου, παραδοτέα υλοποιηθέντων έργων, κ.ά.). Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Το Ίδρυμα διαθέτει τις βασικές υπολογιστικές δομές που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος, καθώς και για τη φιλοξενία του νέου εξοπλισμού που απαιτεί το Έργο, ήτοι: 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις Κλιματιζόμενα γραφεία και Server room. Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος 35KVA που μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του κτηρίου σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος. Πλήρης υποδομή αντιπυρικής προστασίας και προστασίας από κεραυνούς. 2. ικτυακός και διαδικτυακός εξοπλισμός Εσωτερικό δίκτυο Η/Υ ταχύτητας 1000Mbps με δύο domain servers με λειτουργικό Windows 2003 server και με αντιιική προστασία. Εσωτερικό ασύρματο δίκτυο Η/Υ ταχύτητας 100Mbps. Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δύο διαφορετικών ISPs με γραμμές ADSL ταχύτητας μέχρι 24Mbps. 14 ελεύθερες στατικές διευθύνσεις και 2 κατειλημμένες. Firewall για την ασφάλεια πρόσβασης στο διαδίκτυο. 3 switch 1000Mbps 58 συνολικά θέσεων. Σελίδα 14 από 83

15 4 switch 100Mbps 48 συνολικά θέσεων. Κατάλληλα UPS για την υποστήριξη του παραπάνω υλισμικού. 3. Η/Υ σε θέσεις εργασίας (workstations) Το ΕΚΒΥ θα διαθέσει 2 θέσεις εργασίας με Η/Υ σε αντίστοιχο αριθμό ατόμων της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, με σκοπό την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών της προτεινόμενης πράξης (βλέπε Εδάφιο Α Φάση 8). Οι Η/Υ αυτοί διαθέτουν κατ' ελάχιστον: Λειτουργικό σύστημα windows XP sp3. Λογισμικό εφαρμογών γραφείου Open Office και Ms Office XP. Κεντρική μνήμη RAM 1GB. Επεξεργαστή Pentium / 2 GHz. Σκληρό δίσκο 40GB. Κάρτα δικτύου 100Μbps. Οθόνη TFT 17'. Κατάλληλα UPS για την υποστήριξη του παραπάνω υλισμικού. 4. Η/Υ σε εξυπηρετητές (servers) ύο domain controllers: Ένας κύριος και ένας εφεδρικός με λειτουργικό σύστημα Windows 2003 server. Ένας virtual web GIS server με λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. Ένας virtual server με ειδικό λογισμικό αρχειοθέτησης και εύρεσης παραδοτέων και δεδομένων έργων. Ένας virtual server που χρησιμοποιείται ως license server λογισμικού ΣΓΠ. Ένας GIS server για διάθεση του αρχείου γεωχωρικών δεδομένων και για εκτέλεση εργασιών απαιτητικών σε υπολογιστικούς πόρους. Περιφερειακή μνήμη (hdd) 4ΤΒ επεκτεινόμενη. Κατάλληλα UPS για την υποστήριξη του παραπάνω υλισμικού. 5. Περιφερειακές συσκευές Τρεις δικτυακοί έγχρωμοι laser εκτυπωτές Α4 διπλής όψης. Ένας έγχρωμος δικτυακός σχεδιογράφος ψεκασμού μελάνης Α0. Τρεις έγχρωμοι εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης Α3. ύο έγχρωμοι σαρωτές Α4 μονής όψης χωρίς τροφοδότη. Ένας έγχρωμος σαρωτής Α3 μονής όψης χωρίς τροφοδότη. Ένας έγχρωμος δικτυακός σαρωτής Α0. 6. Λογισμικό διαδικτυακού ΣΓΠ Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση και διαδικτυακή διάδοση των γεωχωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων τους, είναι το εμπορικό λογισμικό της ESRI, ArcGIS Server Advanced V.10.0 που ήδη έχει και χρησιμοποιεί το ΕΚΒΥ. Καλύπτεται από υποστήριξη λειτουργίας από την αντιπροσωπεία του λογισμικού, που περιλαμβάνει δωρεάν παροχή όλων των αναβαθμίσεων και νέων εκδόσεών του και υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας του. Είναι από τα πλέον διαδεδομένα και ολοκληρωμένα λογισμικά για GIS web serving, με μεγάλη βάση χρηστών. Παρέχει επίσης δυνατότητα άμεσης υποστήριξης ΕΛ/ΛΑΚ, όπως: γλώσσες python, java και javascript, λειτουργικό σύστημα linux, PostgreSQL RDBMS, κ.ά. Το λογισμικό θα καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου σε λογισμικό διαδικτυακού ΣΓΠ και συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί για τις παρακάτω εργασίες: ιάχυση των υπηρεσιών καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων ημιουργία των ΣΓΠ υπηρεσιών διαδικτύου (υπηρεσία θέασης, υπηρεσία Σελίδα 15 από 83

16 αναζήτησης, υπηρεσία καταλόγου μεταδεδομένων, υπηρεσία μεταφόρτωσης, κλπ) Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ΣΓΠ (Web GIS application) για την επισκόπηση χάρτη. Το ψηφιακό απόθεμα του ΕΚΒΥ που θα εισαχθεί στο αποθετήριο, θα δομείται γύρω από το ψηφιακό τεκμήριο, το οποίο θα αποτελείται από το σώμα του κυρίως τεκμηρίου (κείμενο, φωτογραφία, κ.ά.), τα μεταδεδομένα του, και τη σημασιολογική ερμηνεία που τα συνοδεύει. Τα βασικά σύνολα δεδομένων που ήδη υφίστανται στο φορέα και θα αποτελέσουν τα ψηφιακά τεκμήρια (ψηφιακό απόθεμα ΕΚΒΥ) που θα αποτεθούν στο αποθετήριο του Φορέα, διακρίνονται σε: Αρχείο Εκδόσεων του ΕΚΒΥ. Περιλαμβάνει 665 εκδόσεις που εκπόνησε το ΕΚΒΥ και αρχειοθετείται σε βάση δεδομένων Ms Access στις κατηγορίες: Μελέτες-Βιβλία-Άρθρα, Yλικό ενημέρωσης (Αφίσες, Φυλλάδια), Εκπαιδευτικά πακέτα, Οικοτουριστικοί Χάρτες και Οπτικοακουστικό Υλικό. Τεύχη του περιοδικού ΑΜΦΙΒΙΟΝ το οποίο εκδίδει το ΕΚΒΥ σε αναλογική μορφή από το 1993 έως και σήμερα (93 Τεύχη). Φωτογραφίες, οι οποίες αριθμούν συνολικά περίπου 6600 και προς το παρόν καταχωρούνται κάποια στοιχεία μεταδεδομένων τους σε αρχείο τύπου xls, χωρίς να ακολουθείται κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο ή μηχανισμός διαφύλαξής τους. Από τις 6600 θα επιλεχθούν από τον Φορέα 1000 φωτογραφίες για να αποτελέσουν τεκμήρια, με κριτήρια την ποιότητα, την σχέση με το αντικείμενο της πράξης (φύση και βιοποικιλότητα) και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τη διάθεσή τους. Αρχείο του Βιβλιοκαταλόγου, που περιλαμβάνει 3968 εγγραφές από μελέτες, βιβλία και οπτικούς δίσκους (CD-Roms, DVD-Roms) του ΕΚΒΥ (περίπου 400 εγγραφές) και τρίτων. Σε περίπτωση υλικού τρίτων όπου το ΕΚΒΥ δεν έχει τα δικαιώματα διάθεσής του, το ψηφιακό τεκμήριο δε θα περιέχει το σώμα του τεκμηρίου (ψηφιακό αρχείο) αλλά μόνο τα μεταδεδομένα αυτού. Τα γεωχωρικά δεδομένα θα ομογενοποιηθούν από τον Φορέα σύμφωνα με το Εννοιολογικό Μοντέλο που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος. Τα θεματικά επίπεδα πληροφορίας που θα εισαχθούν στο δικτυακό ΣΓΠ εμπίπτουν στα θέματα χωρικών δεδομένων των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Οδηγίας INSPIRE, και συγκεκριμένα στα σύνολα: Προστατευόμενες τοποθεσίες, Ενδιαιτήματα και Σελίδα 16 από 83

17 βιότοποι, και Κατανομή ειδών. Τα μεταδεδομένα θα συμπληρωθούν από τον Φορέα σύμφωνα με το πρότυπο που ορίζει η κοινοτική οδηγία INSPIRE και θα οργανωθούν / εισαχθούν σε κατάλογο μεταδεδομένων που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος. Άλλο υλικό που θα συμπληρώνει την πληροφορία που θα διαχέεται από τον δικτυακό τόπο με τη μορφή ψηφιακού κειμενικού περιεχομένου, θα οργανωθεί από τον Φορέα και θα παραδοθεί στον Ανάδοχο με σκοπό τον εμπλουτισμό του Τ. Το υλικό αυτό αφορά στο Αρχείο Αποδελτίωσης Τύπου για σχετικά θέματα φύσης και βιοποικιλότητας, σε Στοιχεία της Νομοθεσίας (ΦΕΚ χαρακτηρισμού, τροποποίησης ή κατάργησης των εθνικώς προστατευόμενων περιοχών), και σε περιγραφικά κείμενα. Ειδικά για πληροφοριακό υλικό που έχει παράξει το ΕΚΒΥ στο πλαίσιο υλοποίησης άνω των 200 έργων του, και που δεν αποτελεί υλικό της Βιβλιοθήκης του αλλά περιέχει ποιοτική και ποσοτική περιγραφική πληροφορία, αυτό θα αξιολογηθεί από τον Ανάδοχο με την καθοδήγηση του Φορέα, θα μετατραπεί σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή, και θα συνδεθεί με τα γεωχωρικά δεδομένα ώστε η περιεχόμενη πληροφορία να μπορεί να διαδοθεί μέσω του Τ. Το υλικό αυτό αφορά ενδεικτικά σε: α) βάσεις δεδομένων με απογραφές οικοσυστημάτων, β) βάσεις δεδομένων με πρωτογενή δεδομένα για τη βλάστηση, χλωρίδα, πανίδα, ποιότητα και ποσότητα υδάτων, πληροφορίες για πολιτιστικές αξίες και υποδομές ερμηνείας περιβάλλοντος και υποδοχής επισκεπτών, γ) εικόνες θεματικών χαρτών. Σελίδα 17 από 83

18 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του Έργου είναι η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου για τη διάχυση πληροφοριών για τη φύση και βιοποικιλότητα της Ελλάδας, όπου οι πληροφορίες και τα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ θα είναι ευρέσιμα και διαθέσιμα χωρίς περιορισμούς στο κοινό. Στον δικτυακό τόπο θα υπάρχει δημοσιευμένο περιγραφικό (κειμενικό), επιστημονικό, πολυμεσικό, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό ψηφιακό περιεχόμενο, και γεωχωρικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που θα διαχέονται στο κοινό μέσω της δημοσιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου θα αφορούν σε: άρθρα, εκθέσεις και μελέτες, ενημερωτικό υλικό, εκπαιδευτικά πακέτα και υλικό δημοσιότητας, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό, γεωγραφική απεικόνιση περιοχών και ρυθμίσεις προστασίας τους, καθώς και σε γενικές οικολογικές και οικοτουριστικές πληροφορίες, όπως: πολιτιστικές αξίες φυσικών περιοχών και μνημεία που σώζονται σε αυτές, οικοσυστήματα, βλάστηση, χλωρίδα, πανίδα, υποδομές ενημέρωσης και υποδοχής επισκεπτών, αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, κ.λ.π. Στο πλαίσιο της πράξης θα γίνουν η επιλογή, αξιολόγηση και οργάνωση πληροφοριακού υλικού, το οποίο θα συμπληρώνει κατά περίπτωση είτε την πληροφορία που θα διαχέεται από τον δικτυακό τόπο με τη μορφή ψηφιακού κειμενικού περιεχομένου, είτε τη γεωχωρική πληροφορία. Επίσης θα γίνει η ψηφιοποίηση υλικού της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ και η επεξεργασία των ψηφιακών τεκμηρίων για Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR), με σκοπό τη δημιουργία του ψηφιακού αποθέματος του ΕΚΒΥ. Για την απόθεση και διαφύλαξη του ψηφιακού αποθέματος του ΕΚΒΥ θα υλοποιηθεί υποδομή ψηφιακού αποθετηρίου στο ΕΚΒΥ. Επιπρόσθετα, τα ψηφιακά τεκμήρια και τα μεταδεδομένα τους θα ενταχθούν στις υπηρεσίες Καταλόγου και Απόθεσης και διαφύλαξης ψηφιακού ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου του ΕΚΤ. Η απόθεση της γεωχωρικής πληροφορίας θα γίνει σε τοπικό εξυπηρετητή γεωχωρικών δεδομένων. Η πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο και η πλήρης λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου θα επιτευχθεί μέσω υπηρεσιών διαδικτύου που θα αναπτυχθούν Σελίδα 18 από 83

19 με ανοιχτά πρότυπα, και θα παρέχονται στον τελικό χρήστη μέσω απλού φυλλομετρητή ιστού από υπολογιστές και κινητά τηλεφώνα, παρέχοντάς του δυνατότητες: υποβολής αιτήματος λήψης πληροφοριών, λεκτικής και γεωγραφικής αναζήτησης, χαρτογραφικής απεικόνισης, διαδραστικής επέμβασης και μεταφόρτωσης του περιεχομένου. Το ψηφιακό περιεχόμενο (ψηφιακό απόθεμα, γεωγραφική πληροφορία και άλλο πληροφοριακό υλικό) θα δημοσιεύεται μέσω εξυπηρετητή διαδικτύου. Για το σκοπό της εξοικονόμησης πόρων, το πληροφοριακό σύστημα θα αναπτυχθεί με τεχνολογία εικονικού εξυπηρετητή, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες αποθήκευσης του ψηφιακού περιεχομένου (Data Server), εξυπηρέτησης των γεωχωρικών δεδομένων (GIS Server) και εξυπηρέτησης διαδικτύου (web server). Θα αναπτυχθούν οι κατάλληλες διεπαφές ώστε τα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν να υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα, ώστε ο χρήστης να αναζητά πληροφορίες και να οπτικοποιεί τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε ενιαία οθόνη, ανεξαρτήτως προέλευσης του ψηφιακού περιεχομένου (ψηφιακό αποθετήριο, γεωγραφική βάση δεδομένων). Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα αναζήτησης πληροφοριών για μια επιλεγμένη περιοχή, θα οπτικοποιούνται σε ενιαία οθόνη που θα μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1. Πλαίσιο κειμένου με τις ακόλουθες ενότητες πληροφορίας: α) Περιγραφή της περιοχής, β) Ρυθμίσεις προστασίας, γ) Φυσικό Περιβάλλον- Ενημέρωση-Οικοτουρισμός (Οικοσυστήματα, Βλάστηση, Χλωρίδα, Πανίδα, Ύδατα, ιαχείριση, Παρακολούθηση, Υποδομές ενημέρωσης και υποδοχής επισκεπτών, Περιβαλλοντική ενημέρωση), δ) Πολιτιστικές αξίες και μνημεία (διαχρονική και χωρική σχέση φυσικών περιοχών με αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία), και ε) Αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, με την ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων όπως: φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, αρμόδιες υπηρεσίες περιφέρειας (δασαρχεία διευθύνσεις δασών, διευθύνσεις υδάτων, διευθύνσεις περιβάλλοντος και χωροταξίας κλπ.). 2. Λίστα των ψηφιακών τεκμηρίων που αφορούν την περιοχή, με δυνατότητα πρόσβασης και μεταφόρτωσης αυτών. 3. Παράθυρο χάρτη που θα εστιάζει στην περιοχή και θα απεικονίζει τα γεωχωρικά δεδομένα βιοποικιλότητας. Οι επισκέπτες - τελικοί χρήστες του δικτυακού τόπου θα έχουν τη δυνατότητα να Σελίδα 19 από 83

20 ανασύρουν το ψηφιακό περιεχόμενο μέσω απλών λεκτικών, θεματικών και γεωγραφικών αναζητήσεων. Η οργάνωση του ψηφιακού περιεχομένου θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί ο χρήστης: να υποβάλει αίτημα παροχής συγκεκριμένων στοιχείων μέσα από τυποποιημένη φόρμα να εντοπίζει πληροφορίες και διαθέσιμο ψηφιακό υλικό για μια περιοχή που τον ενδιαφέρει μέσω της αναζήτησης με λέξεις κλειδιά να εντοπίζει πληροφορίες και διαθέσιμο ψηφιακό υλικό για μια γεωγραφική περιοχή που τον ενδιαφέρει, εκτελώντας γεωγραφική αναζήτηση μέσα από παράθυρο χάρτη να ανακτά και να εκτυπώνει το ψηφιακό υλικό που επιθυμεί να ανακτά τα γεωχωρικά δεδομένα των προστατευόμενων περιοχών να διαμορφώνει και να εκτυπώνει χάρτη με τα γεωχωρικά δεδομένα που επιθυμεί να απεικονίζονται σε αυτόν. Η πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο και η πλήρης λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου θα επιτυγχάνεται μέσω ενός αριθμού υπηρεσιών διαδικτύου που θα αναπτυχθούν και θα παρέχονται στον τελικό χρήστη μέσω απλού φυλλομετρητή ιστού (internet browser) χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής (client application). Ο δικτυακός τόπος θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες διαδικτύου: υπηρεσία αναζήτησης πληροφοριών με λέξεις κλειδιά, υπηρεσία γεωγραφικής αναζήτησης πληροφοριών, υπηρεσία επισκόπησης των ψηφιακών τεκμηρίων, υπηρεσία επισκόπησης των γεωχωρικών δεδομένων μέσα από δικτυακό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), και συνδυασμό τους με άλλο πληροφοριακό ψηφιακό περιεχόμενο, υπηρεσία μεταφόρτωσης του ψηφιακού περιεχομένου, υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων σε τυποποιημένες φόρμες, υπηρεσία απόκρισης στα αιτήματα των χρηστών με παροχή των ζητούμενων πληροφοριών. Τα αιτήματα που θα μπορεί να υποβάλει ο χρήστης μέσα από τις τυποποιημένες φόρμες αιτημάτων θα μπορεί να αφορούν λήψη απάντησης σε ερωτήσεις σχετικά με: α) αν μια γεωγραφική περιοχή, η οποία θα ορίζεται από τις γεωγραφικές της Σελίδα 20 από 83

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Χαϊδαρίου Προχπολογιςμόσ: 105.731,71 (χωρίσ ΦΡΑ) Προχπολογιςμόσ: 130,050.00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το πρόβλημα Οι πληροφορίες που μπορεί να βρεθούν στο διαδίκτυο είναι συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Υποέργο 9 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξία για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες Δράση 9.6 Δικτυακή Υπηρεσία Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Tμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Πληροφορίες : Μαυροκυουκουλάκη Ελένη ΠΡΟΣ: ΑΔΑΜ: Γάζι, 03/10/2016 Αρ. Πρωτ. : 17891 ERGOMEC PRIVATE COMPANY ERGOMEC P.C. Σιδηρόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων econtentplus «Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA, στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού» Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ:

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 15 ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στο σύνολο των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού Παπάγου, 10-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Εισαγωγή. Ο.Κ.Χ.Ε. Αθήνα, Ταχ. /νση : Τιμ. Βάσσου ΠΡΟΣ :

Ι. Εισαγωγή. Ο.Κ.Χ.Ε. Αθήνα, Ταχ. /νση : Τιμ. Βάσσου ΠΡΟΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Κ.Χ.Ε. Αθήνα, 20 10 2010 ΠΡΟΕ ΡΟΣ Αρ. Πρωτ. : Υ Ταχ. /νση : Τιμ. Βάσσου 11-13 ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδικας : 115 21, ΑΘΗΝΑ Γραφείο Πρωθυπουργού Τηλέφωνο : 2106460209

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων- Εισηγήτρια: Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- ιδρύθηκε το 1991 ως παράρτηµα του Μουσείου Γουλανδρή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

T1. Τεχνική Έκθεση. Αριθμ. Μελέτης: Μ8/2016 ΚΑ: Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης του Γεωπληροφορικού συστήματος GIS Δήμου Κέρκυρας

T1. Τεχνική Έκθεση. Αριθμ. Μελέτης: Μ8/2016 ΚΑ: Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης του Γεωπληροφορικού συστήματος GIS Δήμου Κέρκυρας T1. Τεχνική Έκθεση 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η ανάθεση της παροχής γενικών υπηρεσιών για τη συντήρηση, υποστήριξη & αναβάθμιση: (α) της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών http://pergamos.lib.uoa.gr Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2013_9303 Μυτιλήνη, 18 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος) υποστήριξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας

ΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος) υποστήριξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος) υποστήριξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας Περιγραφή: Το ΟΠΣ που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) Κωνσταντίνος Α. Νέδας, Ph.D. Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ Εκπρόσωπος στην Επιτροπή INSPIRE της Ε.Ε. ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ Τεράστια δυσκολία πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αναθέσεων. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων

Σύστημα Αναθέσεων. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr Σύστημα Αναθέσεων Σχεδιασμός Υποσυστημάτων ΕΛΛΑΚ Ημερομηνία: 7/12/2010 UIT Χαλάνδρι Αγ. Παρασκευής 67 15234 210 6835289 Unified Information

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Φορέας Υλοποίησης. αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «.», με κωδικό, συνολικής δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Επιμελητή Δράσεων...

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΣΤΕΛΙΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΤΜ ΠΑΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Χάρτες και Δήμοι Η ανάγκη σύνθεσης χαρτών από τους Δήμους προκύπτει κυρίως έμμεσα. Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

1/1. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 5383

1/1. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 5383 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 210-9288771 Fax : 210-9213200 E-mail : dspyrou@ktpae.gr Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου. και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΡΑΞΗ: Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου. και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 327465 ΥΠΟΕΡΓΟ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

τεχνολογιών χαρτοσύνθεσης σε περιβάλλον διαδικτύου

τεχνολογιών χαρτοσύνθεσης σε περιβάλλον διαδικτύου Μία πρόταση για τη διδασκαλία των τεχνολογιών χαρτοσύνθεσης σε περιβάλλον διαδικτύου Ανδριανή Σκοπελίτη, Βύρων Αντωνίου, Λύσανδρος Τσούλος Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Ε.Μ.Π. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Εφαρμογή της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας (Επιχειρησιακά θέματα, διαδικασίες και υποχρεώσεις των Φορέων του δημοσίου) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Κάλλη Αγγελετοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δράσεις Προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έργα ΕΣΠΑ: ΑΝΟΙΚΤA ΑΚΑΔΗΜΑΪΚA ΜΑΘHΜΑΤΑ ΠΘ (ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 7: Πρότυπα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Καθηγητής/Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001985597 2014-04-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 18-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 41074 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 943 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση γεωγραφικής βάσης δεδομένων και ανάπτυξη γεωγραφικής διαδικτυακής πύλης (webgis)

Οργάνωση γεωγραφικής βάσης δεδομένων και ανάπτυξη γεωγραφικής διαδικτυακής πύλης (webgis) ΕΡΓΟ ΑΠΘ: ΘΑΛΗΣ 85492 Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους Τηλεπισκόπησης στo πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 27/1/2012, Δρ. Ε. Σαχίνη, Εθνικό Τμήματος Κέντρο Τεκμηρίωσης Προϊστάμενη Στρατηγικής & Ανάπτυξης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα