ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ 9 ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ 9 ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 10"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ 9 ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 10 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ 11 ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 17 ιαχείριση Υδατικών Πόρων 21 Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 27 Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 29 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (R & D) 30 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 31 2

3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επωνυμία : Υ ΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές ιεύθυνση : Ερμού 18Α, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (30) Telefax : (30) Η Υ ΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. συστήθηκε το 2005 από τον κ. Ιωσηφίδη Βασίλειο, ρ. Πολιτικό Μηχανικό, και συνεργάτες του. Η Υ ΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει μελέτες και υπηρεσίες συμβούλου για λογαριασμό φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Η εταιρεία απασχολεί μόνιμα εργαζόμενους με τις παρακάτω ειδικότητες: Πολιτικού Μηχανικού Χημικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Μηχανολόγου Μηχανικού Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού Γεωλόγου Τεχνολόγου Έργων Υποδομής Τεχνολόγου Μηχανικού Περιβάλλοντος Παράλληλα, διαθέτει εξωτερικούς συνεργάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους σε εξειδικευμένα θέματα. Τις ολοκληρωμένες, άρτιες υπηρεσίες της συμπληρώνουν η γραμματειακή υποστήριξη καθώς και η νομική και λογιστική υποστήριξη που διαθέτει από κατάλληλα καταρτισμένους συνεργάτες. 3

4 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται στα τρία τμήματα του οργανογράμματός της: Τεχνικές Μελέτες: (Στρατηγικό σχεδιασμό, Μελέτες σκοπιμότητας, Προκαταρκτικές, Προμελέτες, Οριστικές, Προσφοράς, Εφαρμογής, Τεύχη ημοπράτησης) Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Η «Υ ΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» έχει την δυνατότητα μέσα από ένα πλέγμα συνεργατών να καλύψει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Κύριος στόχος των παρεχομένων υπηρεσιών είναι η υψηλή προστιθέμενη αξία αυτών μέσα από μακροχρόνιες ποιοτικές σχέσεις με τους πελάτες συνεργάτες. Το αντικείμενο κάθε τομέα αφορά σε: ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων ίκτυα Ακαθάρτων και Ομβρίων Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων Σχεδιασμός Χ.Υ.Τ.Α. Χ.Υ.Τ.Υ. Σχεδιασμός Σ.Μ.Α. Αποκαταστάσεις Χ.Α..Α. ιαχείριση Υδατικών Πόρων Συστήματα Ύδρευσης ιαχείριση δικτύων ύδρευσης και εντοπισμός διαρροών Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού ιευθετήσεις ρεμάτων ίκτυα άρδευσης Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 4

5 Άλλες Υπηρεσίες Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών GIS Υποστηρικτικές ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες Υποστηρικτικές στατικές, γεωτεχνικές μελέτες Υποστηρικτικές αρχιτεκτονικές μελέτες Ευρωπαϊκά διακρατικά προγράμματα Επιχειρησιακά και επενδυτικά προγράμματα, Μελέτες κόστους οφέλους, Αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων 5

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στο παρακάτω γράφημα δίνονται στοιχεία του κύκλου εργασιών για τα έτη 1999 έως ΕΥΡΩ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΟΣ 6

7 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ιαχείριση Ποιότητας: Η εταιρεία Υ ΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. έχει πιστοποιήσει το Σύστημα ιαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει κατά EN ISO 9001 : To πεδίο πιστοποίησης της εταιρίας είναι: Μελετητικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες για Τεχνικά Έργα: Υποδομών, Υδραυλικά, ιαχείρισης Υδατικών Πόρων, ιαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων, Περιβαλλοντικά, Χημικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Ενεργειακά, Κτιριακά, Στατικά, Αρχιτεκτονικά, Γεωτεχνικά Έρευνα και Ανάπτυξη στους ανωτέρω τομείς Μελέτες Κόστους - Οφέλους Τεχνικών Έργων ιαχείριση δικτύων υποδομών (εντοπισμού και ελέγχου αγωγών & διαρροών) και βελτιστοποίησης λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων 7

8 Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας εφαρμόζεται στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας. Για την εξασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης και της αποτελεσματικότητας του συστήματος διενεργούνται τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις. 8

9 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ Η εταιρεία Υ ΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετών της ιεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γενικής Γραμματείας ημοσίων Έργων, με αριθμό μητρώου 716 και διαθέτει τα κάτωθι μελετητικά πτυχία: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Π.. 541/78) ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟ (ΜΟΝΑ ΕΣ) 13 Μελέτες Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων) Γ 3 27 Περιβαλλοντικές μελέτες Γ Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές μελέτες Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας Γ 3 Γ 3 Α 1 9

10 ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες στον ευρύτερο ημόσιο και Ιδιωτικό φορέα: Υπουργεία, Περιφέρειες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, κατασκευαστικές εταιρείες κ.α. Μερικοί από τους κύριους πελάτες της εταιρείας είναι: Περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Νομαρχίες, ήμοι, Κοινότητες,.Ε.Υ.Α.): Θεσσαλονίκης, Βόλου, Βέροιας, Φλώρινας, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κατερίνης, Κοζάνης, Ν. Κυκλάδων, Χαλκιδικής, Αιδηψού, Αλιάρτου, Αλοννήσου, Χανίων, Αλεξανδρούπολης, Αλμυρού, Βυτίνας, Γέφυρας, Κάτω Ολύμπου, Κορησσού, Πέτρας, Μεθώνης Ν. Πιερίας, Μελισσοχωρίου, Μίκρας, Μυγδονίας, Ν. Μαδύτου, Ξυλουπόλεως, Πύργου Τήνου, Πασσαρώνος, Ρεθύμνου, Σηπιάδος, Σκουτάρεως, Σίνδου, Αμυνταίου, ίου, Ελαφίνας, Παραμυθιάς κ.α. ΥΠΕΧΩ Ε, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Υπουργείο Γεωργίας Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης). ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε. ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αναπτυξιακές Εταιρείες: Θεσσαλονίκης, υτικής Μακεδονίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κοζάνης, Μύκης Εργολάβοι: ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ, ΕΡΓΟ ΟΜΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΤΕ, ΕΚΤΕΡ ΑΕ, ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ, PASSAVANT ROEDIGER - ANLAGEMBAU GmbH, BILFINGER BERGER BAUGESELLSCHAFT m.b.h., Κ/Ξ ΙΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Υ ΡΟ ΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ, Μοναστηρίου Τεχνική Ανάπτυξη ΑΕ, ημήτρης έδες Ε Ε, Κ/Ξ "ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - Περιβάλλον Α.Τ.Ε. ΠΙΕΡΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΜΕ.ΚΟΝ. ΑΤΕ Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Υ.Π.Α. Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. Νομαρχιακό Ταμείο Ν. Πιερίας, Νομαρχιακό Ταμείο Σερρών Συμβούλιο Περιοχής 11 ης Εδαφικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης Σύνδεσμος Ύδρευσης Καρδίτσας, Σοφάδων και Πέριξ Κοινοτήτων Καρδίτσας (Σ.Υ.Κ.Α.Σ.) 10

11 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελεί το σημαντικότερο μέρος αυτής. Το υψηλό επίπεδο σπουδών του προσωπικού, η άριστη γνώση του αντικειμένου και η εμπειρία του βοηθούν στην αποτελεσματική υλοποίηση των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται. Το προσωπικό και το οργανόγραμμα της εταιρείας παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 19 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ 3 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

12 12

13 ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων ίκτυα Ακαθάρτων και Ομβρίων Μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών που αφορούν δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων. Η εταιρεία διαθέτει την υποδομή για το δυναμικό υπολογισμό αποχετευτικών δικτύων με τη χρήση προγραμμάτων Η/Υ, για την προσομοίωση της απορροής ακαθάρτων και ομβρίων και μεταφοράς των ρυπαντικών φορτίων μέσω των αποχετευτικών δικτύων προς τους φυσικούς αποδέκτες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: Οριστική μελέτη δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο. Κομποτίου, Ν. Άρτας Οριστική μελέτη αποχέτευσης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Παραμυθιάς, Ν. Θεσπρωτίας Οριστική μελέτη δικτύων ακαθάρτων υδάτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των οικισμών Αγ. Παρασκευής Τσαγκαράδας, Αγ. Μαρίνας Κισσού και των οικισμών του παραλιακού μετώπου (Άγιος Ιωάννης, Παπά Νερό, Νταμούχαρη) του ήμου Μουρεσίου Οριστική μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων των οικισμών Ν.Χηλής και Μαΐστρου του ήμου Αλεξανδρούπολης Συμφωνία - Πλαίσιο "Εκπόνηση υδραυλικών μελετών για τις ανάγκες της "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (Κύριου άξονα, Κάθετων αξόνων, τοπικών συνδέσεων και λοιπών αναγκών) Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων. Αλμυρού Οριστική μελέτη δικτύων ομβρίων ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού ήμου Αλοννήσου Οχετός αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Βι.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης 13

14 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Έχει εκπονηθεί μεγάλος αριθμός μελετών που αφορούν στον ολοκληρωμένο τεχνικό σχεδιασμό μονάδων επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων, σε επίπεδο προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης κατασκευής. Οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ποικίλουν σε δυναμικότητα από ισοδύναμους κατοίκους. Επίσης, η εταιρία αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την μελέτη εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων. Μερικές από τις μελέτες αυτές αναφέρονται παρακάτω: Μελέτη σκοπιμότητας σύνδεσης της BI.ΠΕ.Θ. με την κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της πόλης της Θεσσαλονίκης. Μελέτη εφαρμογής δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Constanta, Ρουμανία Μελέτη Εφαρμογής σχεδίου Ύδρευσης - Αποχέτευσης & Βιολογικού καθαρισμού στον οικισμό NSORK της Ισημερινής Γουινέας στην. Αφρική (Φάση Α) Μελέτη εφαρμογής για το έργο: «Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Ταγαράδων» Πρόκειται για την επεξεργασία στραγγισμάτων ποσότητας 150 m 3 /h με εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας αντίστροφης όσμωσης και εξάτμισης. Οριστική Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Stara Zagora, Βουλγαρία 14

15 Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Eforie Ρουμανία (μελέτη προσφοράς) Μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ήμου Ευεργέτουλας (Ν5800α) Μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ημοτικού ιαμερίσματος Αργυροπουλίου του ήμου Τυρνάβου Μελέτη προσφοράς για την αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των.ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του ήμου Μυλοποτάμου Μελέτη αποχέτευσης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων των.. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του ήμου Παραμυθιάς Μελέτη μονάδας δικτύου και επεξεργασίας λυμάτων στο. Κομποτίου Οριστική μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατών & επικαιροποίηση μελέτης: " ίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και εγκατάσταση καθαρισμού λυμάτων πόλης Φιλιατών και σύνταξης Τευχών ημοπράτησης Κοινοτήτων Στρυμονικού Κόλπου Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ήμων Ασσήρου, Μυγδονίας και Λαχανά Έργα Λιμνοδεξαμενών ωρίμανσης - Αποκατάσταση λίμνης Κορώνειας Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός σφαγείου χοιρινών, βοδινών και αιγοπροβάτων στη Μυρσίνη Γρεβενών, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικός καθαρισμός Φιλώτα - Λεβαίας - Αντιγόνου Πελαργού, ήμου Φιλώτα Μελέτη προσφοράς για την αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των.ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του ήμου Μυλοποτάμου 15

16 Συμμετοχή στην μελέτη και επίβλεψη κατασκευής μονάδων επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων, που εκτελέστηκε στα πλαίσια του προγράμματος MedSPA των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις κοινότητες Νέας Μαδύτου και Μοδίου της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Υ ΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ και την Βρετανική Εταιρία Συμβούλων Μηχανικών MONTGOMERY WATSON. Επίσης συμμετοχή στην ομάδα που προσέφερε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο έργο Συμπλήρωση και επέκταση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της πόλης της Θεσσαλονίκης ( ισοδύναμοι κάτοικοι). 16

17 ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων Οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η Υ ΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν σχεδιασμό και πραγματοποίηση εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης και διάθεσης απορριμμάτων. Το προσωπικό της εταιρίας συνιστά μια δυναμική ομάδα συμβούλων που προσαρμόζεται στις εκάστοτε τεχνολογικές απαιτήσεις και στα ισχύοντα κανονιστικά περιβαλλοντικά πλαίσια. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω μελέτες: Μελέτη ανάπλασης και αξιοποίησης χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης Ανάπλαση τμήματος χώρου υγειονομικής ταφής. Σχεδιασμός της περαιτέρω ορθολογικής χρησιμοποίησης του χώρου για τα επόμενα χρόνια. Μελέτη προσφοράς για το έργο: "Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων της 3 ης.ε. (Ν.Α. Τμήμα Νομού Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Γιαννιτσών)" Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων που θα εξυπηρετεί κατ. και θα έχει χωρητικότητα m 3. 17

18 Μελέτη για τα έργα: "Χ.Υ.Τ.Α. Νομού Σερρών Σ.Μ.Α. Ν. Ζίχνης Σ.Μ.Α. Νιγρίτας Αποκατάσταση Χ..Α. Νιγρίτας" Τέσσερα ξεχωριστά έργα για την εξυπηρέτηση Ι.Κ. Ο Χ.Υ.Τ.Α. έχει χωρητικότητα περίπου m 3 και μελλοντικά θα λειτουργήσει ως Χ.Υ.Τ.Υ. εφόσον θα δημιουργηθούν μονάδες λιπασματοποίησης και ανακύκλωσης υλικών. Οι Σ.Μ.Α. εξυπηρέτησης και κάτ. αντίστοιχα θα λειτουργούν με τη μέθοδο απευθείας φόρτωσης απορριμμάτων σε απορριμματοκιβώτια μετά από χαμηλή συμπίεση. Ο νέος Χ..Α. Νιγρίτας εξασφαλίζει τον απαιτούμενο όγκο για την υγειονομική ταφή των διάσπαρτων αποθέσεων της περιοχής ήτοι m 3 απορριμμάτων. Χ.Υ.Τ.Α. ιαχειριστικής Ενότητας Σύρου Περιλαμβάνει αποκατάσταση υφιστάμενου Χ.Α..Α. και σχεδιασμό Χ.Υ.Τ.Α. δυναμικότητας m 3 που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της νήσου Ι.Κ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. ήμου Κατερίνης - Κατασκευή Β Φάσης Η χωρητικότητα της Β Φάσης Επέκτασης του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. ανέρχεται σε m 3. Μελέτη προσφοράς κατασκευής χώρου υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων (κυψέλη 3) Λάρισας. Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων που θα εξυπηρετεί κατ. και θα έχει χωρητικότητα m 3. Μελέτη προσφοράς χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Β Ν. Θεσσαλονίκης & οδός Πρόσβασης (Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσ/νίκης) Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Β Ν. Θεσσαλονίκης χωρητικότητας m 3. 18

19 Μελέτη αποκατάστασης του ανεξέλεγκτου χώρου διάθεσης στερεών αποβλήτων Καλοχωρίου Πρόκειται για οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής για την αποκατάσταση Χ.Α..Α. σε περιοχή Νatura που βρίσκεται σε υδραυλική επικοινωνία με την λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση 2 ερευνητικών γεωτρήσεων και η μέτρηση ποιότητας αέριων εκπομπών της χωματερής για την παραγωγή και αξιοποίηση ή μη του βιοαερίου. Αποκατάσταση χώρου διάθεσης απορριμμάτων Άρτας Όγκος αποθέσεων m 3 - απορρίμματα της πόλης της Άρτας. Μελέτη προσφοράς κατασκευής και λειτουργίας διαμετακομιστικών σταθμών επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου στις θέσεις «Ξυλοφάγου» & «Σκαρίνου» Πρόκειται για δύο ΣΜΑ εξυπηρέτησης και ΙΚ υψηλής και μικρής δυναμικότητας αντίστοιχα, σταθερού τύπου και χωρίς συμπίεση απορριμμάτων. Μελέτη προσφοράς Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην περιοχή της Μυτιλήνης Νήσου Λέσβου Πρόκειται για Σ.Μ.Α. μεσαίας δυναμικότητας, 226 tn/d, με τη μέθοδο απευθείας φόρτωσης απορριμμάτων σε συρμούς μεταφόρτωσης μετά από υψηλή συμπίεση. Τεχνοοικονομική μελέτη για την αποκατάσταση και αξιοποίηση της ανενεργού χωματερής Θέρμης Πανοράματος Μελέτη προσφοράς για την ίδρυση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμάτων (Σ.Μ.Α.) Αθήνας και όμορων δήμων στον Ελαιώνα (.Αττική) Πρόκειται για Σ.Μ.Α. που εξυπηρετεί τη μεταφόρτωση 400tn/d σύμμεικτων απορριμμάτων, 35tn/d πράσινων και 50tn/d ογκωδών απορριμμάτων. Η συμπίεση των σύμμεικτων απορρίμματων γίνεται με τη χρήση σταθερών συγκροτημάτων συμπίεσης, εντός κλειστών φορτοεκφορτωνομένων απορριμματοκιβωτίων, με δυνατότητα ταυτόχρονης εκφόρτωσης οχημάτων συλλογής, εκ των άνω, σε χώρο προσωρινής εναποθήκευσης και τροφοδοσίας του συγκροτήματος συμπίεσης. 19

20 Μελέτη προσφοράς για την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ( ήμος Αλεξανδρούπολης) Πρόκειται για Χ.Υ.Τ.Υ. στα πλαίσια λειτουργίας μιας σύγχρονης Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης ιαχείρισης Αποβλήτων. Ο χώρος έχει συνολική χωρητικότητα m 3 για την απόθεση tn υπολειμμάτων ανά έτος. 20

21 ιαχείριση Υδατικών Πόρων Ύδρευση Έχει εκπονηθεί σημαντικός αριθμός μελετών ύδρευσης, τόσο σε προκαταρτικό στάδιο, όσο και σε οριστικό, καθώς και πολύπλοκες και εξειδικευμένες μελέτες ύδρευσης. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αναλάβει μελέτες που αφορούν διάφορα θέματα του τομέα ύδρευσης, όπως εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης και εξωτερικά υδραγωγεία, αντικατάσταση δικτύων, ανακαίνιση δικτύων, μονάδες επεξεργασίας νερού και SCADA. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: Μελέτη αντιπληγματικής προστασίας υδραγωγείου Αραβησσού και έλεγχος αντοχής υδαταγωγού (Ο.Υ.Θ.) Συνδέσεις υδραγωγείου Αλιάκμονα με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Ο.Υ.Θ. Μελέτη εφαρμογής σχεδίου Ύδρευσης στον οικισμό NSORK της Ισημερινής Γουινέας στην.αφρική (Φάση Α) Μελέτη υδρευτικών δικτύων άνυδρων οικισμών Ιθάκης Μελέτη υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης Καλοχωρίου Καλαμαριάς (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) 21

22 Μελέτη ανακατασκευής του δικτύου υδροδότησης της ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του.. Ασσήρου του ήμου Ασσήρου Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης στο.. Ευξεινούπολης Μελέτη Υδροδότησης (Εξωτερικό υδραγωγείο) ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης Οριστική υδραυλική μελέτη εσωτερικού & εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Ιμέρων Αύρας, ήμου Σερβίων, Ν. Κοζάνης (ΑΝΚΟ) Η εταιρεία διαθέτει τα απαραίτητα λογισμικά για τον υδραυλικό υπολογισμό δικτύων ύδρευσης και τη σχεδίαση μηκοτομών, οριζοντιογραφιών και κατασκευαστικών σχεδίων λεπτομερειών. 22

23 ιαχείριση ικτύων Ύδρευσης και Εντοπισμός ιαρροών Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης και εντοπισμού διαρροών. Η εμπειρία των στελεχών της αποκτήθηκε μέσα από την ενασχόληση τους σε αυτά τα εξειδικευμένα αντικείμενα, σε συνεργασία με την Αγγλική Εταιρία Συμβούλων Μηχανικών HYDER Consulting και τις Αγγλικές Εταιρείες Εντοπισμού ιαρροών FLOWCONTROL και HYDROSAVE. ιαχείριση ικτύων Ύδρευσης Συμμετοχή στις παρακάτω μελέτες: Μελέτη διαχείρισης δικτύου ύδρευσης ΕΥΑ Φλώρινας και εντοπισμού θέσεων διαρροών Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη ψηφιακή χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης, ανάπτυξη και εφαρμογή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, δημιουργία και επαλήθευση υδραυλικού μοντέλου του δικτύου ύδρευσης, εργασίες εντοπισμού θέσεων των αφανών διαρροών του δικτύου ύδρευσης και σύνταξη συμβατικών τευχών εργολαβίας αποκατάστασης των διαρροών. 23

24 Πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου και περιορισμού των διαρροών και ανάλυσης (διαχείρισης) των δικτύων παροχής νερού της Θεσσαλονίκης, Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - Ψηφιακή χαρτογράφηση, έλεγχος δικλείδων, ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης, εγκατάσταση μετρητών παροχής, κατασκευή και επαλήθευση υδραυλικού μοντέλου, προσομοίωση ποιότητας και έλεγχος διαρροών σε δύο πιλοτικές περιοχές. (σε συνεργασία με τις εταιρίες ΝΑΜΑ Α.Ε. Υ ΡΟΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Π.Ε.) Αναδιάρθρωση της επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης - Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση της ΕΥΑΘ, σύνταξη επιχειρησιακού και επενδυτικού προγράμματος, για την εισαγωγή της εταιρίας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. (σε συνεργασία με την εταιρία HYDER Consulting) ίκτυο υδροδότησης Θεσσαλονίκης Άμεσα μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων υδροδότησης της πόλης, Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (σε συνεργασία με την εταιρεία HYDER Consulting) Aνάλυση και ιαχείριση δικτύων παροχής νερού της περιοχής Θεσσαλονίκης και κατάρτιση και παρακολούθηση προγράμματος ελέγχου και περιορισμού των διαρροών, Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ψηφιακή χαρτογράφηση km δικτύου, ανάπτυξη GIS (ArcInfo), μετρήσεις παροχής, πίεσης και στάθμης δεξαμενών, δημιουργία και επαλήθευση στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης του δικτύου ύδρευσης (SYNERGEE & STRUMAP), εγκατάσταση και παρακολούθηση ζωνών μείωσης της πίεσης, ανασκόπηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του δικτύου γεωτρήσεων, εκπόνηση μελέτης ανακαίνισης του δικτύου ύδρευσης, σύνταξη τευχών δημοπράτησης SCADA. (σε συνεργασία με την εταιρία HYDER Consulting στα πλαίσια υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) 24

25 Εντοπισμός ιαρροών Ολοκλήρωση με επιτυχία των παρακάτω έργων: Πιλοτικό Πρόγραμμα Εντοπισμού ιαρροών στο ίκτυο Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - Έλεγχος 230 km δικτύου, διάρκεια 3 μήνες (σε συνεργασία με τις εταιρίες HYDER Consulitng και FLOWCONTROL) Πρόγραμμα Εντοπισμού ιαρροών ικτύου Ύδρευσης Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (Έλεγχος 800 km δικτύου, διάρκεια 15 μήνες Σύμβουλος HYDROSAVE) Μελέτη διαχείρισης δικτύου ύδρευσης ΕΥΑ Φλώρινας και εντοπισμού θέσεων διαρροών (έλεγχος 69 km δικτύου, διάρκεια 3 μήνες) Πρόγραμμα Εντοπισμού ιαρροών ικτύου Ύδρευσης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (έλεγχος 17 km δικτύου, διάρκεια 2 μήνες) Πιλοτικό Πρόγραμμα Εντοπισμού ιαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Α' ΒΙΠΕ Βόλου Έλεγχος υδρευτικού δικτύου ήμου Μυγδονίας Εύρεση διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης οικισμού του ήμου Μύκης, Νομού Ξάνθης Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης και μετρήσεων πιέσεων και παροχών σε διακριτικά σημεία του δικτύου της πόλης της Αλεξανδρούπολης Για την εφαρμογή όλων αυτών χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες και ειδικός εξοπλισμός. 25

26 Λοιπά Έργα Η Υ ΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει ειδική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και είναι σε θέση να αναλάβει ποικίλες μελέτες που διαφέρουν ως προς το αντικείμενό τους. Στα εργα του τομέα ανήκουν επιπλέον των παραπάνω, έργα υδρολογικά, έργα διευθέτησης χειμάρρων, αρδευτικά έργα, σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, εφαρμογές τηλεμετρίας κ.α. Ενδεικτικά αναφέρονται: Ύδρευση εσκάτης - Συμπληρωματικά έργα. ιυλιστήριο επεξεργασίας νερού ύδρευσης. Μελέτη ύδρευσης ήμου Αλοννήσου Τεύχη ημοπράτησης Εσωτερικών και Εξωτερικών ικτύων, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού και Συστήματος Τηλεελέγχου (SCADA) Μερική εκτροπή χειμάρρων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων στα πλαίσια των έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας Εκτροπή των δύο χειμάρρων για ενίσχυση της λίμνης Κορώνειας με m 3 νερό ετησίως Μελέτη επειγόντων αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου Κραυσίδωνα (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας) Μελέτη υδάτων λεκάνης Μυγδονίας. Μελέτη υδρολογικού ισοζυγίου λεκάνης λιμνών Βόλβης και Κορώνειας Εγγειοβελτιωτικά έργα Λειβαδιάς Κερκίνης. Μελέτη αγωγών τροφοδοσίας και αντλιοστασίου για την εξυπηρέτηση 5 δεξαμενών άρδευσης Αρδευτικό έργο Τριλόφου του ήμου Ελαφίνας Ν. Πιερίας Μελέτη αρδευτικού δικτύου πεδινής περιοχής ήμου Αιγινίου Ν. Πιερίας ( ήμος Αιγινίου) 26

27 Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οι μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εκπονήθηκαν αφορούν μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα ακαθάρτων και ομβρίων, χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, διευθετήσεις χειμάρρων και αρδευτικά έργα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του προγράμματος Ελλάδα - Αλβανία του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Περιφέρειας Ιονίων Νησιών Προέγκριση χωροθέτησης και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κοινότητας Βυτίνας Μελέτη χωροθέτησης δράσεων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση παραποτάμιων εκτάσεων και λειτουργιών οικοσυστήματος Γαλλικού ποταμού Περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργου διευθέτησης χειμάρρου ενδροποτάμου ιερεύνηση των επιπτώσεων εκτροπής των ρεμάτων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων στη λίμνη Βόλβη Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αρδευτικού έργου Σκουτάρεως Ν. Σερρών Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αεροδρομίου Ικαρίας Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων παράκαμψης Αρναίας - Παλαιοχωρίου - Νεοχωρίου στην Ε.Ο. Θεσ/νικης - Αγ. Προδρόμου - Αρναίας Ιερισσού ( ιεύθυνση ημοσίων Έργων Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δικτύου και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο. Κομποτίου, Ν. Άρτας ( ήμος Κομποτίου) 27

28 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, περιόδου Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, περιόδου

29 Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Παράλληλα με την εκπόνηση Μελετών, η εταιρεία ασχολείται και με την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα και υδραυλικά έργα: Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποστήριξη της /νσης Μελετών και /νσης Εποπτείας Έργων Θράκης & Νήσων της "Εγνατία Οδός Α.Ε" (Ε.Ο.Α.Ε.) σε θέματα Υδραυλικών Μελετών των νησιών του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αρμοδιότητας ΕΥ Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ (ΕΥ Ε Θεσσαλονίκης) 3 ος Τ.Σ. Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου ιαχείρισης ( ιοίκηση Έργου) για την οργάνωση και υποστήριξη του έργου: "Προστασία και Αναβάθμιση Περιαστικού άσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου)" Σύμβουλος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα και στην αξιολόγηση Μελετών Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Συμμετοχή με Υπηρεσίες Συμβούλου στα πλαίσια του Προγράμματος του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νερό και το περιβάλλον με τίτλο: "Αξιολόγηση των Ελληνικών Έργων στον Τομέα του Περιβάλλοντος που προτάθηκαν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής" Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση υδραυλικών έργων στην Ελλάδα Συμμετοχή στην ομάδα Τεχνικού Συμβούλου στο έργο συμπλήρωσης και επέκτασης της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της πόλης της Θεσσαλονίκης Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΥΑΘ για το έργο «Ανάλυση και ιαχείριση δικτύων παροχής νερού της περιοχής Θεσσαλονίκης και κατάρτιση και παρακολούθηση προγράμματος ελέγχου και περιορισμού των διαρροών» 29

30 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (R & D) Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών (R & D). Ενδεικτικά αναφέρεται η υλοποίηση των προγραμμάτων: Ενεργειακή αξιοποίηση και επεξεργασία οινικών αποβλήτων (Φορέας χρηματοδότησης Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς , Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα & επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ & Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα των περιφερειών σε μετάβαση) ιαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής υπό συνθήκες κλιματικών αλλαγών (Φορέας χρηματοδότησης Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς , Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα & επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ & Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα των περιφερειών σε μετάβαση) 30

31 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η Υ ΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ερμού 18 α, και στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία συνολικού εμβαδού 350 m 2, τα οποία βρίσκονται στον 8 ο όροφο του κτιρίου. Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό που συμβάλει στην επιτυχή διεκπεραίωση των εργασιών της. Εξοπλισμός γραφείου Συνοπτικός πίνακας εξοπλισμού Τοπικό δίκτυο υπολογιστών 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 20 Φορητοί Υπολογιστές 2 Router 1 Εκτυπωτές 4 Plotter 1 Scanner 2 Τηλεφωνικό κέντρο 1 Telefax 1 Φωτοαντιγραφικό 1 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 1 Εξοπλισμός εντοπισμού διαρροών - αγωγών Ακουστικοί καταγραφείς Permalog 2 15 έκτη αναλυτή σήματος από ακουστικούς καταγραφείς PATROLLER 1 Απενεργοποιητή καταγραφέων Sleeper 1 Συσκευή επικοινωνίας καταγραφέων Cowl 1 Ψηφιακό συσχετιστή θορύβου διαρροών MICROCORR DIGITAL 1 Ψηφιακό γαιόφωνο R-Mic 1 Ακουστικές ράβδοι 3 Οδόμετρο 1 Γεωραντάρ (Ραντάρ Υπεδάφους) µε χρήση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων τύπου Easy Locator IXM της Σουηδικής εταιρείας Mala 1 Geoscience 31

32 Εξοπλισμός GPS THALES Mobile Mapper GIS/GPS kit με Post-Processing 2 Γεωδαιτική κεραία Pro-Antenna και παρελκόμενα 1 ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Local Area Network) Στην εταιρεία υπάρχει τοπικό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (LAN): 100Mbps UTP. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Επιτραπέζιοι PC Τεμ =20 Οθόνες PC Τεμ =22 Φορητοί PC Τεμ =2 ROUTER Cisco 1941 Series ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Xerox Phaser 4510N (A4) Hewlett-Packard LaserJet 1320 (A4) Hewlett-Packard LaserJet Μ2727 (A4) EPSON Stylus Photo 1500 Series (A3) 32

33 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (Plotter) Τύπος Hewlett-Packard, Model DesignJet 1050 Cplus Χαρακτηριστικά Εκτύπωση Α0 και απεριορίστου μήκους 1200 x 600 dpi, 32 MB RAM, Postscript SCANNER Epson V100 HP ScanJet 5590 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Φωτοαντιγραφική συσκευή XEROX WorkCentrer 5225 ΜΕΣΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TELEFAX Samsung SF560 Τηλεφωνικό Κέντρο 5D Easy Avaya Tenovis (15 εσωτερικές γραμμές - επεκτάσιμες) 4 εξωτερικές γραμμές Σύνδεση με διαδίκτυο Σύνδεση με INTERNET μέσω OTENET (ADSL 24Mbps) και ΤΕΕ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ): Domain Name: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αριθμομηχανές Όργανα σχεδίασης Βιβλιοδετικά μηχανήματα 33

34 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Η εταιρεία διαθέτει μεγάλο αριθμό λογισμικών αγορασμένων ή συνταγμένων από αυτήν. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: ΓΕΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ WINDOWS 7 Professional & XP SP3 Microsoft Office 2003 & 2010 MS WORD MS EXCEL MS ACCESS MS POWERPOINT VISIO Paint Shop pro 8 CorelDRAW 12 Adobe Photoshop 8 Acrobat 6.0 ABBY FineReader 6.0 Pro Malwarebytes Anti-Malware Spybot SD Spyware Terminator 2012 Avira Avast Antivirus Professional 4.8 Google Earth 7.0 Γλώσσα C και Fortran της Microsoft, βιβλιοθήκες επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων για την Fortran, γλώσσα Lisp, Visual Basic ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Autocad VISIO 2003 Surfer v.7.0 σχεδίαση τοπογραφικών σχεδίων και υψομετρικών καμπύλων Surface Mapping System σχεδίαση τοπογραφικών σχεδίων & υψομετρικών καμπύλων Autocad Civil 3D

35 GIS ArcEditor 9.0 Mapinfo 4.5 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ WaterCAD 8.0 HDCROSS EPANET 2.0 MHKYC Υδραυλική προσομοίωση δικτύων ύδρευσης Υπολογισμός δικτύων ύδρευσης Υδραυλική προσομοίωση δικτύων ύδρευσης Πρόγραμμα σχεδίασης μηκοτομών ύδρευσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ v5.0 (TECHNOLOGISMIKI) ZBWV ( ΙΚΑΠ) (Ανάπτυξη Β. Ιωσηφίδη) HAUSS (Ανάπτυξη Β. Ιωσηφίδη) DWA NITRI (Ανάπτυξη Β. Ιωσηφίδη) ASIM Hybeka MHKGO SewerCad v5.6 ιαστασιολόγηση δικτύων αποχέτευσης Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης υναμική προσομοίωση της ροής σε δίκτυα αποχέτευσης, ιδιαίτερα πολύτιμο στη διαστασιολόγηση των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και τον υπολογισμό της μεταφοράς ρυπαντικών φορτίων Πρόγραμμα υπολογισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (υγειονολογικά) Πρόγραμμα υπολογισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (υγειονολογικά) Πρόγραμμα υπολογισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (υγειονολογικά) Υπολογισμός υδραυλικών μηκοτομών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Πρόγραμμα σχεδίασης μηκοτομών αποχέτευσης και ομβρίων Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης 35

«Ó åäéüæïõìå «Ó åäéüæ ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» æ COMPANY PROFILE

«Ó åäéüæïõìå «Ó åäéüæ ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» æ COMPANY PROFILE «Ó åäéüæïõìå ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» COMPANY PROFILE 1. Γενικά στοιχεία Η εταιρεία μελετητών και συμβούλων μηχανικών Ρoϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1995, από την συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Μ Η Χ Α Ν Ι ΚΟ Ι Α. Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δημ. Ράλλη 45, 15124 Μαρούσι Αττική W:\Studies\z_ParousiasiEtaireias\1_GREEK\zzz_Hydractis_Greek_2011-07.odt Τηλ. 210 6142864,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2007 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 2 Επιστολή προς τους κ.κ. µετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

European Investment Bank

European Investment Bank . European Investment Bank Advisory services to the JESSICA Holding Fund Greece: Supporting the process of preparation of JESSICA Projects and Integrated Urban Development Plans Project List (March 011)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πίνακας περιεχομένων Εταιρική Ταυτότητα... 2 Βασικά στοιχεία της ΑΤ MANAGEMENT... 2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες.... 3 Συνεργασίες.... 8 Στελέχη και Συνεργάτες..... 8 Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βασικών και Τρεχόντων Επαγγελµατικών Θεµάτων Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία Οµάδα Εργασίας: Βακαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.Σ. ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.Σ. ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΡΤΗΜ (ΟΦΣΕΙΣ Σ. ΚΙ ΙΝΚΕΣ ΡΣΕΩΝ ΕΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΩΝ) ΙΝΚΣ ΡΣΕΩΝ ΕΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΡΙΟΧΗΣ ( ΕΥΜΒ) ΕΝΤΥΟ Ε_α: ΕΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

1 01 Εταιρικό προφίλ

1 01 Εταιρικό προφίλ Εταιρικό προφίλ 1 Εταιρικό προφίλ Μήνυμα Προέδρου σελ.4 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 3 Όμιλος INTRACOM HOLDINGS σελ. 6 INTRAKAT σελ. 10 Δραστηριότητες σελ. 14. Έργα υποδομών σελ. 16. Οικoδομικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα