ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος Πύργος, Νοέμβριος 2011

2

3 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... II 1. Γενικά I Σκοπός και Στόχοι του Τμήματος II Δυναμικό του Τμήματος Προγράμματα Σπουδών I Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών II Οδηγός Σπουδών του Τμήματος III Στατιστικά Στοιχεία Προγράμματος Σπουδών IV Δίκτυο Αποφοίτων Τμήματος V Το εξεταστικό σύστημα VI Πτυχιακή Εργασία VII Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών VIII Πρακτική άσκηση των φοιτητών Διδακτικό έργο I Διδακτικό Προσωπικό Τμήματος II Διδακτική διαδικασία III Εξεταστική διαδικασία IV Οργάνωση του διδακτικού έργου V Εκπαιδευτικά Συγγράμματα VI Μέσα και Υλικοτεχνική Υποδομή VII Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού και φοιτητών Ερευνητικό έργο Σχέσεις με κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές I Η Γραμματεία του Τμήματος II Εργαστηριακό Τεχνικό Προσωπικό III Υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών IV Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας V Υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα Πίνακες... 25

4 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση σκοπό έχει την παρουσίαση των ποιοτικών και αριθμητικών δεδομένων των διοικητικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ κατά το ακαδημαϊκό έτος , βασισμένο στο πρότυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Ακαδημαϊκών Μονάδων, Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007» της Α.ΔΙ.Π. Κατά το διάστημα αυτό, Προϊστάμενος του Τμήματος διετέλεσε ο Επίκουρος Καθηγητής Α. Κούτρας και Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος διετέλεσε ο Επίκουρος Καθηγητής Ν. Σκλάβος. Υπεύθυνος για την σύνταξη της παρούσας έκθεσης είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος κ. Α. Κούτρας.

5 3 1. Γενικά Το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ του Παραρτήματος του ΤΕΙ Πάτρας στον Πύργο ιδρύθηκε το 2003 και λειτούργησε για πρώτη φορά την ίδια χρονιά με πρόγραμμα σπουδών το οποίο είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα. Στα 7 χρόνια λειτουργίας του, έχει προσελκύσει περισσότερους από 200 νέο-εισαχθέντες σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκή χρονιά καλύπτοντας τις διαθέσιμες θέσεις που δίνονται από το Υπουργείο με τον μέγιστο αριθμό εισακτέων. Το Τμήμα έχει θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα με το ΠΔ 181 (ΦΕΚ 244/ , τα ) τα οποία κατοχυρώνουν τους απόφοιτους στην αγορά εργασίας: (α) στον τομέα της εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, (β) σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής 1, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία (γ) ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους (δ) στο δημόσιο με δυνατότητα εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και (ε) στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία. 1-I Σκοπός και Στόχοι του Τμήματος Σκοπός του Τμήματος είναι να δημιουργήσει πτυχιούχους με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών τόσο στα παραδοσιακά (εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεόραση, περιοδικά), όσο και στα σύγχρονα (web tv, web radio, internet based media, digital tv / radio) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Το Τμήμα έχει μοναδικό αντικείμενο σπουδών στην Ελλάδα σε επίπεδο ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στόχος του Τμήματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων: α) στις τεχνολογίες πληροφορικής β) στις σπουδές των ΜΜΕ γ) στις εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παραγωγή και διαχείριση υλικού για τα παραδοσιακά αλλά και τα σύγχρονα ΜΜΕ. Πρόκειται για ένα Τμήμα διεπιστημονικό που προάγει την επιστήμη της πληροφορικής στα ΜΜΕ δηλαδή συνδυάζει την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες με τα παραδοσιακά και τα σύγχρονα μέσα (mass media). Η τεχνολογία που συνεχώς μεταβάλλεται, υποχρεώνει το Τμήμα για να μπορέσει να παραμείνει ανταγωνιστικό και να εφοδιάζει τους πτυχιούχους με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες να εργαστούν και να ανταπεξέλθουν στο ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον των τεχνολογιών των ΜΜΕ, να τροποποιεί και να εμπλουτίζει συστηματικά το πρόγραμμα σπουδών του με νέα μαθήματα τα οποία θα είναι σε συμφωνία με την τρέχουσα τεχνολογία, καταργώντας παράλληλα μαθήματα τα οποία είναι ξεπερασμένα επιδιώκοντας έτσι την αναβάθμιση και την επέκταση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των σπουδαστών. 1-II Δυναμικό του Τμήματος Το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ λόγω της μοναδικότητας του αντικειμένου σπουδών που προσφέρει έχει καταφέρει να προσελκύσει ένα μεγάλο αριθμό από σπουδαστές, από το ακαδημαϊκό έτος , χρονιά κατά την οποία ξεκίνησε την λειτουργία του μέχρι και σήμερα. Σε όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να αυξάνει όχι μόνο τον αριθμό των εισακτέων και εγγεγραμμένων στο Τμήμα, αλλά και των πραγματικά ενεργών σπουδαστών όπως φαίνεται και στο επόμενο διάγραμμα. 1 Αναμένεται η έγκριση υπαγωγής των απόφοιτων του Τμήματος στην κατηγορία ΠΕ20 από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας.

6 Αριθμός Σπουδαστών ΤΕΙ Πάτρας Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ Δύναμη του Τμήματος ΠΛΗ&ΜΜΕ (πραγματικά ενεργοί σπουδαστές) Ακαδημαϊκό έτος Εισακτέοι Σπουδαστές Τμήματος ΠΛΗ&ΜΜΕ Διεγραφέντες Τμήματος ΠΛΗ&ΜΜΕ

7 5 2. Προγράμματα Σπουδών 2-I Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ προχώρησε σε αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το οποίο και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το έτος αυτό. Η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος θεωρήθηκε επιβεβλημένη μετά από 7 συνεχή χρόνια λειτουργίας του Τμήματος χωρίς καμιά τροποποίηση. Οι λόγοι που επέβαλλαν την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών ήταν κυρίως δύο: (α) το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος επειδή είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις νέες τεχνολογίες στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, πεδίο το οποίο συνεχώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, για να μπορέσει να μείνει ανταγωνιστικό και να εφοδιάσει τους πτυχιούχους του με τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να πρωταγωνιστήσουν στην αγορά εργασίας θα πρέπει να ανανεώνεται. (β) ερευνητικά, το επιστημονικό πεδίο το οποίο καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος έχει μεγάλο εύρος και μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον με ενδεικτικά πεδία έρευνας όπως η δημιουργία συστημάτων αυτόματης αναζήτησης και ανάκτησης πληροφορίας σε μεγάλου όγκου ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις ή τηλεοπτικές εκπομπές, η δημιουργία συστημάτων προσωποποίησης της παρεχόμενης πληροφορίας από τα ηλεκτρονικά μέσα, η ψηφιακή επεξεργασία σήματος κ.α. Για τον λόγο αυτό, το περιεχόμενο σπουδών θα πρέπει να ενισχυθεί με περισσότερα μαθήματα εξειδίκευσης τα οποία θα δώσουν στους απόφοιτους πολύ εξειδικευμένες γνώσεις αιχμής στο πεδίο σπουδών τους ως βάση για πρωτότυπη σκέψη ή και έρευνα σε μετέπειτα μεταπτυχιακές σπουδές τους. Κατά τα 7 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος, είχαν διαπιστωθεί προβλήματα / δυσλειτουργίες κατά την λειτουργία του τρέχοντος προγράμματος σπουδών τα οποία επικεντρώνονται στα παρακάτω σημεία: μαθήματα που παρουσιάζουν αλληλοεπικάλυψη στην διδακτέα τους ύλη μαθήματα που αναφέρονται σε ξεπερασμένες τεχνολογίες και η διδασκαλία τους θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και να ανανεωθεί μαθήματα τα οποία περιλαμβάνουν Ασκήσεις Πράξης στις ώρες διδασκαλίας τους οι οποίες από νόμου πρέπει να καταργηθούν μάθημα ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ με ώρες θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας το οποίο σύμφωνα με τον νόμο θα πρέπει να καταργηθεί μαθήματα που περιλαμβάνουν εργαστηριακές ώρες διδασκαλίας οι οποίες όμως δεν ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο του μαθήματος μαθήματα με διδακτικές μονάδες και φόρτο εργασίας ο οποίος δεν είναι σωστά κατανεμημένος. μικρός αριθμός μαθημάτων με εξειδικευμένο περιεχόμενο τα οποία θα δώσουν εξειδικευμένες γνώσεις στους απόφοιτους του Τμήματος για μετέπειτα μεταπτυχιακές σπουδές τους μεγαλύτερος αριθμός μαθημάτων από αυτόν που επιτρέπει ο νόμος (42+πτυχιακή εργασία αντί για 39+ πτυχιακή εργασία) δεν περιλαμβάνονται μαθήματα επιλογής το εξάμηνο διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων το οποίο μετά από την εμπειρία διδασκαλίας τους θα πρέπει να αλλάξει. Οι αλλαγές του Προγράμματος Σπουδών που έγιναν συνοψίζονται στις παρακάτω: 1. συγχωνεύσεις μαθημάτων τα οποία παρουσιάζουν μικρό φόρτο εργασίας, μικρή ύλη και αλληλοεπικάλυψη ύλης 2. καταργήσεις μαθημάτων τα οποία δεν έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο και το προφίλ του Τμήματος καθώς και τα θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα

8 6 3. υποχρεωτικές καταργήσεις αριθμού μαθημάτων λόγω του νόμου 4. εισαγωγή νέων μαθημάτων για την επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών 5. τροποποιήσεις ωρών διδασκαλίας / διδακτικών μονάδων / φόρτου εργασίας / ECTS σε υπάρχοντα μαθήματα με επαναδιατύπωση του περιγράμματος τους. Το νέο πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στο να εμπλουτίσει την προσφερόμενη γνώση στο θεωρητικό ερευνητικό (research) αλλά και το εφαρμοσμένο (applied) κομμάτι της πληροφορικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για την κατάρτιση του λήφθηκαν υπόψη αντίστοιχα προγράμματα σπουδών από τα μερικώς συναφή Τμήματα ΑΕΙ της Ελλάδας (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο) και από αρκετά διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού (Ευρώπη και Αμερική). Ειδικότερα το νέο πρόγραμμα, μέσω της εισαγωγής νέων μαθημάτων και προσαρμογής ορισμένων υφιστάμενων μαθημάτων (μετονομασίες, συμπτύξεις, διασπάσεις, αλλαγές περιγραμμάτων), εξυπηρετεί τις παρακάτω γνωστικές ανάγκες σε: προχωρημένα θέματα πληροφορικής τα οποία περιλαμβάνουν τόσο την περιοχή του προγραμματισμού (software) όσο και την περιοχή του υλικού (hardware). σχεδιασμό με ηλεκτρονικά μέσα στον χώρο των έντυπων αλλά και των ηλεκτρονικών μέσων (web, εφημερίδες, περιοδικά, αφίσες) ανάπτυξη και δημιουργία ιστοτόπων που χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας και διαδικτυακού προγραμματισμού ανάλυση θεμάτων ψηφιακής επεξεργασίας οπτικο-ακουστικών σημάτων (εικόνας, ήχου, βίντεο) ανάλυση των σύγχρονων τεχνολογιών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ανάλυση, σχεδιασμό και δημιουργία των νέων μέσων (new media e-radio, e-tv, e-press) χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και δυνατότητες που δίνουν οι επιστήμες Επικοινωνίας και Πληροφορικής (ICT). διδασκαλία νέων τεχνολογιών που θα αντικαταστήσουν τον τρόπο μετάδοσης και λειτουργίας παραδοσιακών μέσων όπως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο (ψηφιακή τηλεόραση / ραδιόφωνο DVB, DAB) διδασκαλία βασικών γνώσεων επικοινωνίας και ΜΜΕ ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου και υπολογιστή ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών του Τμήματος σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο με την δημιουργία πέντε νέων εργαστηρίων: (α) εργαστήριο Ηλεκτρονικής Δημοσιογραφίας (β) εργαστηρίου ραδιοφωνικής παραγωγής (γ) εργαστηρίου τηλεοπτικής παραγωγής (δ) εργαστηρίου ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και (ε) εργαστηρίου οπτικής επικοινωνίας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχοντας αποκτήσει τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις που προσφέρει το νέο πρόγραμμα σπουδών, θα μπορούν: να έχουν την γραφιστική επιμέλεια των έντυπων αλλά και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας να σχεδιάζουν, να δημιουργούν και να επεξεργάζονται οπτικο-ακουστικό υλικό (εικόνα, βίντεο, ήχος) να έχουν την ικανότητα να κατανοούν τις σημαντικές πτυχές ενός θέματος, να διαθέτουν τις γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να ερευνούν και να αναλύουν σε βάθος τα δεδομένα και να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα απαραίτητα εργαλεία με στόχο να προσφέρουν τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό και την αρτιότερη οργάνωση για την υλοποίηση ενός πολυμεσικού έργου. να αναπτύξουν δεξιότητες στην προφορική και γραπτή επικοινωνία να μπορούν να οργανώνουν την πληροφορία που προσλαμβάνουν, να τη μετουσιώνουν σε ιδέες και να μετατρέπουν τις ιδέες σε πολυμεσικές εφαρμογές κάνοντας την καλύτερη δυνατή χρήση των νέων τεχνολογιών. να διαχειρίζονται τον τρόπο οπτικής επικοινωνίας με τον πελάτη

9 7 να έχουν την εποπτεία της σχεδίασης, εγκατάστασης και λειτουργίας των νέων μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης (e-press, e-tv, e-radio) να έχουν την διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων σε οργανισμούς ΜΜΕ (τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικά κανάλια, εφημερίδες, περιοδικά, πρακτορεία ειδήσεων κλπ) να προχωρούν στην παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εσωτερικού ή εξωτερικού στις γνωστικές περιοχές της πληροφορικής, των μέσων (media), της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους να εργάζονται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Το Νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος επειδή εφαρμόζεται για πρώτη φορά κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης για πρώτη φορά ώστε να φανεί κατά πόσο εφαρμόζεται αποτελεσματικά. 2-II Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Με δεδομένη την αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών, το Τμήμα προχώρησε σε αλλαγή και επαναδιαμόρφωση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος η οποία θα ολοκληρωθεί το επόμενο ακαδημαϊκό έτος Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος θα εκδοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και την επιμέλεια του έχει το Εργαστήριο Οπτικής Επικοινωνίας του Τμήματος. Μέχρι όμως την δημοσιοποίηση του Οδηγού Σπουδών, όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον Οδηγό, έχουν συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. 2-III Στατιστικά Στοιχεία Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία του Προγράμματος Σπουδών που αφορούν στην κατανομή του αντικειμένου των μαθημάτων (Πληροφορικής, ΜΜΕ ή άλλου τύπου), του είδους (Γενικής Υποδομής, Ειδικής Υποδομής, Ειδικότητας), του φόρτου εργασίας που απαιτείται για την απόκτηση του πτυχίου κ.α Αντικείμενο μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Πλήθος Ποσοστό Είδος μαθήματος μαθημάτων μαθημάτων Μαθήματα αντικειμένου ΜΜΕ 13 33,33% Μαθήματα αντικειμένου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23 58,97% Μαθήματα γενικού αντικειμένου (ΔΟΝΑ κλπ) 3 7,69% 1.2. Κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο και αντικείμενο εξάμηνο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΜΕ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

10 Φ.Ε. ΤΕΙ Πάτρας Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 8 008% 033% 059% Μαθήματα ΜΜΕ Μαθήματα ΠΛΗ Άλλα μαθήματα 1.3. Είδος μαθημάτων ΝΠΣ Τύπος Αριθμός Ποσοστό Μαθήματα Γενικής Υποδομής και ΔΟΝΑ 12 30,00% Μαθήματα Ειδικής Υποδομής 14 35,00% Μαθήματα Ειδικότητας 13 32,50% 1.4. Είδος διδασκαλίας (Θεωρία / Εργαστήριο) ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ ,03% ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 60 32,97% ΣΥΝΟΛΟ ,00% 1.5. Φόρτος Εργασίας ΕΞΑΜΗΝΟ Φ.Ε. Α 860 Β 876 Γ 888 Δ 900 Ε 900 ΣΤ 900 Ζ 894 σύνολο φόρτος εργασίας 840 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο Φ.Ε

11 9 Από το παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο φόρτος εργασίας κλιμακώνεται σχεδόν γραμμικά μέχρι και το 3ο εξάμηνο σπουδών και μεγιστοποιείται στο 4ο, 5ο και 6ο εξάμηνο σπουδών (όπου υπάρχει και το πλήθος των μαθημάτων Ειδικότητας του προγράμματος σπουδών). Στο 7ο εξάμηνο, το τελευταίο εξάμηνο με μαθήματα, έχει σχεδιαστεί να έχει ελαφρώς μικρότερο φόρτο εργασίας για να επιτρέψει στους σπουδαστές να ασχοληθούν (όσοι πληρούν τις προδιαγραφές) με την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας. Στο Πρόγραμμα Σπουδών σε σύνολο σαράντα τριών (43) μαθημάτων, 26 μαθήματα είναι μαθήματα κορμού (60.46%), 17 μαθήματα είναι μαθήματα ειδίκευσης (39.54%). Στο ΠΠΣ δεν περιλαμβάνονται μαθήματα κατευθύνσεων (0%). Το ΠΠΣ προσφέρει οκτώ μαθήματα ελεύθερης επιλογής τα οποία προσφέρονται σε επιλογές των δύο στο έκτο και το έβδομο εξάμηνο σπουδών (δύο επιλογές στο έκτο και δύο επιλογές στο έβδομο εξάμηνο). Στο σύνολο των 43 μαθημάτων, 39 μαθήματα (90.69%) είναι υποχρεωτικής επιλογής. Υποχρεωτική είναι επίσης και η εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης και της Πτυχιακής Εργασίας. Μετά την εφ άπαξ εισαγωγή των σπουδαστών στο Χειμερινό εξάμηνο σπουδών, δεν εφαρμόζεται πλέον σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων από το ακ. έτος μετά από απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Πάτρας. Το Τμήμα προσφέρει μία ξένη γλώσσα στο πρόγραμμα σπουδών αυτή των Αγγλικών και της Ορολογίας τόσο στην ειδικότητα της Πληροφορικής, όσο και της ειδικότητας της Γραφιστικής και της Δημοσιογραφίας, τριών από τις «κατευθύνσεις» σπουδών του Τμήματος. Κατά την έγκριση του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, το Τμήμα εισηγήθηκε αναλυτικά περιγράμματα για τα μαθήματα (νέα και παλιά) τα οποία περιλαμβάνουν: (α) Συνοπτική Περιγραφή μαθήματος (β) Μαθησιακούς Στόχους / Ανάπτυξη δεξιοτήτων σπουδαστή (γ) Περιεχόμενο / Γνώσεις που αποκτούνται (δ) Τύπο και φόρτο εργασίας (ε) Τρόπο εξέτασης (στ) Βιβλιογραφικές Αναφορές μαθήματος (ζ) Άλλα εκπαιδευτικά βοηθήματα και (η) Χρήσιμες ιστοσελίδες. Τα παραπάνω στοιχεία για τα μαθήματα του ΠΣ αποτελούν κατευθύνσεις προς τους διδάσκοντες των αντίστοιχων μαθημάτων (οι οποίοι είναι στην μεγαλύτερη πλειοψηφία τους Μέλη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) χωρίς όμως να μένουν αμετάβλητα. Στην αρχή του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους και μετά από ένα εξάμηνο εφαρμογής του ΝΠΣ στο Τμήμα, με ευθύνη και συντονισμό του Προϊσταμένου του Τμήματος σε συνεργασία με όλα τα μέλη ΕΠ και ΕΕΠ του Τμήματος βελτιώθηκαν ανάλογα με τις ανάγκες. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε κατά την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών ώστε να μην εμφανίζονται μαθήματα με επικαλύψεις στην ύλη τους όπως συνέβαινε με αριθμό μαθημάτων του προηγούμενου προγράμματος σπουδών, ενώ όπου εμφανίζεται επικάλυψη, αυτή έγινε εσκεμμένα και σε μικρή κλίμακα ώστε να επιτευχθεί καλύτερη εμπέδωση της διδακτέας ύλης από τους σπουδαστές. Η έκταση της ύλης των μαθημάτων έχει σχεδιαστεί έτσι (και επανασχεδιάζεται) ώστε να μπορεί να διδαχτεί σε διάστημα 13 εβδομάδων που διαρκεί το κάθε εξάμηνο. 2-IV Δίκτυο Αποφοίτων Τμήματος Κατά το ακαδημαϊκό έτος δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο έρευνας της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων, το οποίο και στάλθηκε σε όλους του πτυχιούχους του Τμήματος με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα δημοσιοποιηθούν μετά από την στατιστική επεξεργασία τους μέσα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος Επίσης στο επόμενο ακ. έτος θα δημιουργηθεί και δίκτυο αποφοίτων του Τμήματος με ιστότοπο και σελίδα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος.

12 10 2-V Το εξεταστικό σύστημα. Για την αξιολόγηση των σπουδαστών χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι και συγκεκριμένα: (α) τελική γραπτή εξέταση, (β) μία ενδιάμεση εξέταση (πρόοδο) η οποία πραγματοποιείται περίπου την 8η-9η εβδομάδα μαθημάτων και (γ) εκπόνηση εργασίας (συνήθως επιστημονικής βιβλιογραφικής) και την επιτυχή υποστήριξη της ιδιαίτερα σε μαθήματα ειδικότητας των μεγαλύτερων εξαμήνων. Από τους τρείς παραπάνω τρόπους αξιολόγησης, ο πρώτος είναι υποχρεωτικός, ενώ οι (β) και (γ) είναι προαιρετικοί και προσμετρούν θετικά στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του σπουδαστή με συγκεκριμένη ποσόστωση. Στην περίπτωση εργαστηριακού μαθήματος, η εξέταση του γίνεται με ενδιάμεσες αξιολογήσεις, τελική εξέταση και την εκπόνηση ενδιάμεσων πρακτικών εργασιών. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι παραπάνω μορφές εξέτασης είναι υποχρεωτικές και προσμετρούν με συγκεκριμένο ποσοστό στην διαμόρφωση του τελικού βαθμού του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος. Οι αξιολογήσεις των σπουδαστών περιλαμβάνουν κλασικές ερωτήσεις ανάπτυξης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξη ολοκληρωμένων projects. Όλα τα θέματα των εξετάσεων τηρούνται σε τράπεζα θεμάτων του Τμήματος με μέριμνα της Γραμματείας του Τμήματος και του κάθε εκπαιδευτικού. Ο τρόπος εξέτασης των σπουδαστών στο κάθε μάθημα γνωστοποιείται στους εγγεγραμμένους σπουδαστές του μαθήματος κατά την πρώτη εβδομάδα με την διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου του μαθήματος. 2-VI Πτυχιακή Εργασία Τα θέματα πτυχιακής εργασίας που προτείνονται από τους διδάσκοντες, κατατίθενται προς έγκριση από το Συμβούλιο ΤΕΙ. Μετά την έγκριση των θεμάτων ανακοινώνονται στους πίνακες του Τμήματος και στον ιστότοπο του Τμήματος. Η ανάθεση θέματος σε σπουδαστή ή σπουδαστές γίνεται κατόπιν αίτησης του σπουδαστή και σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντος. Σε περίπτωση που εκδήλωσαν ενδιαφέρον περισσότεροι του ενός σπουδαστές για το ίδιο θέμα, τότε η ανάθεση γίνεται σε εκείνον που πληροί τις απαιτήσεις και έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα απαιτούμενα μαθήματα. Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας γίνεται ενώπιων τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, σε χώρο του Τμήματος σε προγραμματισμένη ημέρα και ώρα η οποία υποχρεωτικά ανακοινώνεται (α) στον ιστότοπο του Τμήματος, (β) σε συγκεκριμένο πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος (γ) σε όλους τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης του Τμήματος (facebook, twitter). Αδύνατα σημεία Λύση - Λίγα μέλη ΕΠ του Τμήματος τα οποία θα πρέπει να αναλάβουν μεγάλο αριθμό πτυχιακών εργασιών - Μέλη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού τα οποία δεν έχουν σταθερή συνεργασία με το Τμήμα ως διδάσκοντες με αποτέλεσμα για πτυχιακές που δεν ολοκληρώνονται εγκαίρως να πρέπει να γίνει αλλαγή επιβλέποντος σε περίπτωση που έχει τερματιστεί η σύμβαση του μέλους ΕΕΠ με το Τμήμα. - Σημαντικός αριθμός σπουδαστών που δηλώνουν πτυχιακή εργασία αλλά δεν ξεκινούν εκπόνηση παρά μόνο μετά από αρκετούς μήνες. - Έλλειψη πηγών αναζήτησης εξειδικευμένης βιβλιογραφίας για την εκπόνηση υψηλού επιπέδου πτυχιακών εργασιών. - Τροποποίηση του κανονισμού Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος ώστε να υπάρχει μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του θέματος της εργασίας. Για τον λόγο αυτό, από το ακαδημαϊκό αυτό εξάμηνο έχει ξεκινήσει η σύνταξη του νέου κανονισμού Π.Ε. από τον Προϊστάμενο του Τμήματος σε συνεργασία με τους δύο Συνεργάτες του Τμήματος με 12μηνη Σύμβαση, η κατάθεση του αναμένεται να γίνει μόλις ολοκληρωθεί κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

13 11 - Βελτίωση της διαδικασίας εύρεσης εξειδικευμένης βιβλιογραφίας για την εκπόνηση των πτυχιακών εργασιών με την έναρξη λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Παραρτήματος του ΤΕΙ Πάτρας στον Πύργο από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος VII Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ τα τελευταία τρία χρόνια στα οποία λειτουργεί ο θεσμός του ERASMUS Coordinator έχει δημιουργήσει αλληλογραφία με αντίστοιχα Τμήματα της Ευρώπης μέσω του προγράμματος ERASMUS για την σύναψη συνεργασιών. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το Τμήμα σύναψε συμφωνία με 2 Ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του προγράμματος ERASMUS και συγκεκριμένα με τα: (α) Hacettepe University στην Τουρκία και (β) New Bulgarian University στην Βουλγαρία. Οι συνεργασίες αυτές θα γίνουν περισσότερες μετά και την απάντηση Ιδρυμάτων από το εξωτερικό. Στο Τμήμα ΠΛΗ&ΜΜΕ εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων. Στους σπουδαστές του Τμήματος είναι διαθέσιμα ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με το πρόγραμμα ERASMUS τα οποία έχουν συνταχθεί από το Τμήμα του Κεντρικού ΤΕΙ Πάτρας και από τον ERASMUS Coordinator του Τμήματος στο Παράρτημα του Πύργου. Αδύνατα Σημεία Λύσεις - Στο Τμήμα υπάρχει ο ERASMUS Coordinator ο οποίος όμως είναι και ο Προϊστάμενος του Τμήματος με συνέπεια να μην υπάρχει διαθέσιμος ελεύθερος χρόνος για την σύναψη επαφών και συμφωνιών με Ιδρύματα του εξωτερικού. - Ανάθεση καθηκόντων βοηθού ERASMUS Coordinator σε κάποιον από τους Συνεργάτες του Τμήματος με 12μηνη Σύμβαση για την εποπτεία του προγράμματος. 2-VIII Πρακτική άσκηση των φοιτητών. Οι σπουδαστές του Τμήματος είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να εκπονήσουν εξαμηνιαία πρακτική άσκηση κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους και σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πληρούν (επιτυχή κατοχύρωση 26 μαθημάτων στα 39 συνολικά στα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 6 μαθήματα Ειδικότητας). Για την ενημέρωση των σπουδαστών σχετικά με νέες θέσεις εργασίας, έχει δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων προσβάσιμη στους σπουδαστές ώστε με απλές τεχνικές αναζήτησης να μπορούν να βρουν θέσεις πρακτικής άσκησης στον τόπο που τους ενδιαφέρει. Δεδομένου όμως ότι το περίγραμμα της ΠΑ είναι αρκετά παλιό, το Τμήμα ήδη αναμορφώνει το περίγραμμα αυτό και θα κατατεθεί προς έγκριση το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Το Τμήμα δίνει μεγάλη σημασία και βαρύτητα στον θεσμό της ΠΑ αφού μπορεί κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις να βοηθήσει στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Οι θέσεις οι οποίες προτείνονται από το Τμήμα ή από τους σπουδαστές και εγκρίνονται από το Τμήμα πρέπει να είναι σχετικές με το αντικείμενο του Τμήματος, τα επαγγελματικά δικαιώματα όπως έχουν συμπεριληφθεί στο ΦΕΚ έγκρισης, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο περίγραμμα του αντικειμένου απασχόλησης των σπουδαστών όπως προτείνεται από τους φορείς. Προτείνεται η θέση και το αντικείμενο της θέσης να έχει συνάφεια με την Πτυχιακή Εργασία των σπουδαστών (σε ορισμένες περιπτώσεις και όταν το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι πρακτικό) ώστε να μπορεί ο σπουδαστής με την επίβλεψη του Καθηγητή να εφαρμόζει σε πραγματικές συνθήκες τις γνώσεις του για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Σε πολλές περιπτώσεις σπουδαστές μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ σε κάποιον φορέα ή εταιρεία παρέμειναν σε αυτές και προσλήφθηκαν. Περισσότερα στοιχεία όμως θα παρουσιαστούν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος με την ολοκλήρωση της έρευνας αποφοίτων του Τμήματος και την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

14 12 Αδύνατα Σημεία Λύσεις - Μικρός αριθμός από επόπτες πρακτικής άσκησης (3 μόνο μέλη ΕΠ του Τμήματος) με μεγάλο φόρτο εργασίας. Δύσκολο να γίνει σωστή εποπτεία. - Δύσκολο να συνταχθούν συμφωνίες με φορείς και εταιρείες σε όλα τα μέρη της Ελλάδας για την εξυπηρέτηση όλου του αριθμού των σπουδαστών που θέλουν να εκπονήσουν πρακτική άσκηση κάθε εξάμηνο. - Οι περισσότερες θέσεις πρακτικής άσκησης βρίσκονται από τους σπουδαστές. - Δεν μπορεί να γίνει σωστή εποπτεία λόγω μηδενικής χρηματοδότησης ειδικότερα για θέσεις σε μεγάλη απόσταση από τον Πύργο (ή Πάτρα). - Με την συμμετοχή του Τμήματος στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, έγινε επικοινωνία με μεγάλο αριθμό φορέων για την σύναψη συμφωνιών συνεργασίας. - Χρηματοδότηση επίβλεψης και εποπτείας μέρους των πρακτικών από το πρόγραμμα ΠΣ του ΕΣΠΑ.

15 13 3. Διδακτικό έργο 3-I Διδακτικό Προσωπικό Τμήματος Στο Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ έχουν ανατεθεί τρία μέλη ΕΠ: δύο μέλη βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή και ένα μέλος στην βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών. Επίσης υπάρχει σε εκκρεμότητα μία ακόμα θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (έχει ολοκληρωθεί το εκλεκτορικό), ενώ τέσσερις ακόμα θέσεις, 2 Επίκουρου Καθηγητή και 2 Καθηγητή Εφαρμογών από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος βρίσκονται σε στάδιο έγκρισης της σύστασης εκλεκτορικού σώματος από το Υπουργείο ώστε να συγκληθούν τα εκλεκτορικά το συντομότερο δυνατό. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι από τα 3 μέλη ΕΠ του Τμήματος, τα δύο στις υψηλότερες βαθμίδες είναι παράλληλα διορισμένοι και προϊστάμενοι των δύο Τμημάτων του Παραρτήματος, του Τμήματος ΠΛΗ&ΜΜΕ και αυτού του ΜΜ&ΣΕ, έχοντας έτσι λιγότερο καθαρό χρόνο για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες αφού ο περισσότερος χρόνος τους κατανέμεται στο διοικητικό έργο. Επιπρόσθετα, τα δύο μέλη ΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν σε πλήθος επιτροπών, όπως για παράδειγμα στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Πάτρας, σε επιτροπές αξιολόγησης ΕΕΠ, επιτροπές παραλαβής, επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών εξοπλισμού του Τμήματος, είναι Συντονιστές του Προγράμματος Κινητικότητας ERASMUS, Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος μέσω ΕΣΠΑ (ο ένας), Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας μέσω ΕΣΠΑ (ο ένας) και άλλες. Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του φόρτου εργασίας των μελών ΕΠ. Στο Τμήμα διδάσκουν και μέλη ΕΕΠ τόσο θεωρητικά όσο και εργαστηριακά μαθήματα. Για το ακαδημαϊκό έτος ο αριθμός των μελών ΕΕΠ ήταν 39 με κατανομή προσόντων (σε συμβάσεις) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Είδος Σύμβασης Πλήθος Επίκουροι Καθηγητές 2 Καθηγητές Εφαρμογών 1 Επιστημονικοί Συνεργάτες Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή 4 Εργαστηριακοί Συνεργάτες Βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών 3 Επιστημονικοί Συνεργάτες με βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό 5 Εργαστηριακοί Συνεργάτες με βασικό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακό 16 Εργαστηριακοί Συνεργάτες με βασικό τίτλο σπουδών 9 Εργαστηριακοί Συνεργάτες με 12μηνη Σύμβαση 2

16 14 Εργαστηριακοί Συνεργάτες με 12μηνη Σύμβαση; 2; 5% Εργαστηριακοί Συνεργάτες με βασικό τίτλο σπουδών; 9; 21% Εκπαιδευτικό Προσωπικό Τμήματος ΠΛΗ&ΜΜΕ Επίκουροι Καθηγητές; 2; 5% Καθηγητές Εφαρμογών; 1; 2% Επιστημονικοί Συνεργάτες Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή; 4; 10% Εργαστηριακοί Συνεργάτες Βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών; 3; 7% Εργαστηριακοί Συνεργάτες με βασικό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακό; 16; 38% Επιστημονικοί Συνεργάτες με βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό; 5; 12% Δυνατά Σημεία Σε σχέση με τις προηγούμενες ακαδημαϊκές χρονιές, το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ κατάφερε μετά την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του να προσελκύσει Συνεργάτες με καλύτερα προσόντα (διδακτορικό ή μεταπτυχιακό). Αδύνατα σημεία Πολλοί Συνεργάτες με πλήρη προσόντα δεν αποδέχονται συνεργασία με το Τμήμα παρόλο που θα το επιθυμούσαν λόγω απόστασης και υψηλού κόστους μετακίνησης από γειτονικές πόλεις (π.χ. Πάτρα) Το πλήθος των εκπαιδευτικών του Τμήματος οι οποίοι ανέλαβαν την διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων ήταν 25 εκ των οποίων 3 ήταν μέλη ΕΠ. Κατά την λήξη του ακ. έτους ο αριθμός των σπουδαστών ήταν 1370, οπότε η αναλογία ήταν 55,8 σπουδαστές ανά καθηγητή. Για την περίπτωση των εκπαιδευτικών που ανέλαβαν την διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων το πλήθος των εκπαιδευτικών ήταν 36 εκ των οποίων 2 ήταν μέλη ΕΠ. Κατά την λήξη του ακ. έτους ο αριθμός των σπουδαστών ήταν 1370, οπότε η αναλογία ήταν 38,05 σπουδαστές ανά καθηγητή. Όλοι οι διδάσκοντες έρχονται καθημερινά σε επικοινωνία με τους σπουδαστές χωρίς να είναι απαραίτητη η ανακοίνωση ωρών γραφείου. Αδύνατα σημεία Λύσεις Το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ με την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών που προχώρησε, κατάφερε να προσελκύσει έναν αριθμό από μέλη ΕΕΠ με υψηλά προσόντα (διδακτορικό και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών) και μεγάλη προϋπηρεσία και ερευνητικό έργο. Λόγω όμως της γεωγραφικής θέσης του Τμήματος (Πύργος) και της απόστασης του από κέντρα όπως η Πάτρα, είναι πιο δύσκολη η στελέχωση του μόνο με τέτοιων προσόντων προσωπικό αφού αρκετοί λόγω της απόστασης και του κόστους μετακίνησης επιλέγουν σχολές και Τμήματα του ΤΕΙ Πάτρας για να συμπληρώσουν το ωράριο τους. Το Τμήμα μετά από πρόταση του ΤΕΙ Πάτρας, προχώρησε στην υπογραφή 12 μηνης Σύμβασης με δύο Συνεργάτες με πλήρη προσόντα οι οποίοι εκτός από το εκπαιδευτικό έργο το οποίο

17 15 παρείχαν, τους ανατέθηκε και διοικητικό έργο επικουρώντας τον Προϊστάμενο του Τμήματος. Παράλληλα το Τμήμα ανέθεσε πλήρες ωράριο σε Συνεργάτες με πλήρη προσόντα ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν περισσότερο στις ανάγκες του Τμήματος. Ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών ΕΠ του Τμήματος είναι 10,66 ώρες καθώς 2 από τα 3 μέλη ΕΠ είναι Προϊστάμενοι Τμημάτων, Αναπληρωτές Προϊστάμενοι, μέλη της Επιτροπής Ερευνών, ERASMUS Coordinators, Σύμβουλοι Καθηγητές, Πρόεδροι / μέλη επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών. Ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών ΕΕΠ είναι 9.03 ώρες. Οι παραπάνω ώρες δεν περιλαμβάνουν τις ώρες προετοιμασίας ή το λοιπό διοικητικό έργο. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους σπουδαστές του Τμήματος, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιαστούν στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος. Πολλοί όμως εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν παραλλαγές των ερωτηματολογίων αξιολόγησης για προσωπικούς λόγους τα οποία τα συλλέγουν κάθε εξάμηνο ώστε να βρίσκουν τα αδύναμα σημεία του μαθήματος / εργαστηρίου και να βελτιώνονται. 3-II Διδακτική διαδικασία Για την διδακτική διαδικασία, στο Τμήμα προσφέρονται οι παρακάτω διδακτικές διαδικασίες: - η από έδρας διδασκαλία του θεωρητικού μέρους των μαθημάτων - η εργαστηριακού τύπου διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων με χρήση Η/Υ, προβολικών. - σε ορισμένα μαθήματα κυρίως μαθήματα ειδικότητας των μεγαλύτερων εξαμήνων η διδασκαλία που προσφέρεται είναι ομαδο-συνεργατική, δηλαδή γίνεται δημιουργία ομάδων εργασίας σπουδαστών κατά το εξάμηνο οι οποίες ομάδες δουλεύουν συνεργατικά για την δημιουργία των διαλέξεων του μαθήματος. Το περιεχόμενο των μαθημάτων επικαιροποιείται κάθε αρχή εξαμήνου με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος και των μελών ΕΕΠ που συνεργάζονται με το Τμήμα ανάλογα με τις ανάγκες και τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν κατά το προηγούμενο εξάμηνο σπουδών. 3-III Εξεταστική διαδικασία Το ποσοστό των σπουδαστών που συμμετείχαν στις εξετάσεις κατά το αναφέρεται στην 2η στήλη του πίνακα ενώ τα ποσοστά επιτυχίας αναφέρονται στην Τρίτη στήλη. Από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η μέση συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία είναι στο 75% περίπου ενώ η μέση επιτυχία στις εξετάσεις είναι περίπου 62%. Μάθημα Προγράμματος Σπουδών Ποσοστό συμμετεχόντων Ποσοστό επιτυχίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 52,19% 46,36% ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 60,61% 49,05% ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 40,57% 5,25% ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ 50,16% 42,81% ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 53,26% 49,01% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η-Υ 68,01% 38,82% ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 74,73% 66,60% ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΥ KAI ΕΙΚΟΝΑΣ 72,23% 52,14% ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 78,92% 67,74% ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 68,95% 35,29%

18 16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 73,15% 49,04% ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 72,37% 63,57% ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΩΝ 69,50% 62,06% ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 75,53% 52,57% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 77,67% 61,77% ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 82,41% 74,70% ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 80,25% 77,71% ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ 69,37% 32,43% ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 82,95% 79,92% ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 74,88% 46,98% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ 70,06% 53,67% ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 68,47% 68,47% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 86,96% 84,58% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 88,94% 78,39% ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 92,78% 79,09% ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 83,98% 73,59% ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 84,65% 80,00% ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 56,59% 27,91% ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 85,71% 56,55% ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 92,71% 85,94% ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 86,89% 82,79% ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 70,00% 46,00% ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ MULTIMEDIA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89,94% 87,57% ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 82,03% 70,31% ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 87,50% 83,33% ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 66,67% 60,00% ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΜΕ 73,28% 50,86% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 89,26% 78,51% ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 76,83% 58,54% ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 74,67% 70,67% ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 66,07% 66,07% ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 89,81% 87,04% Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά συμμετοχής και επιτυχίας στις εξετάσεις ξεχωριστά ανά εξάμηνο σπουδών.

19 Ποσοστό ΤΕΙ Πάτρας Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 17 Εξετάσεις % 080% 073% 076% 075% 081% 085% 078% 070% 060% 050% 051% 052% 065% 061% 068% 072% 069% Συμμετοχή Επιτυχία 040% 030% 039% Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Εξάμηνο Σπουδών Εδώ φαίνεται καθαρά ότι όσο μεγαλώνει το εξάμηνο φοίτησης, παρατηρείται μια αντίστοιχη αύξηση της συμμετοχής στις εξετάσεις αλλά και της επιτυχίας των σπουδαστών σε αυτές. Τα ποσοστά είναι τα μικρότερα για το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών κάτι που δείχνει ότι θα πρέπει το Τμήμα να δείξει καλύτερους μηχανισμούς υποδοχής των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να τους βοηθήσει να ξεφύγουν από το κλίμα του Λυκείου και να μπουν το δυνατόν γρηγορότερα σε αυτό της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Επίσης από τον παραπάνω πίνακα, προκύπτει ότι τα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας παρουσιάζονται στα Μαθηματικά, και δεδομένου ότι αρκετά από τα μαθήματα των ανώτερων εξαμήνων κάνουν χρήση γνώσεων Μαθηματικών, αυτό λήφθηκε υπ όψιν κατά την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών αλλάζοντας την ύλη του μαθήματος αλλά και αυξάνοντας τις ώρες διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος σε 6 εβδομαδιαίως. 3-IV Οργάνωση του διδακτικού έργου Από τον Ιανουάριο του 2009, το Τμήμα έχει δημιουργήσει και υποστηρίζει αυτόνομη πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης βασισμένη στο ανοιχτού κώδικα e-class του GU-net (http://www.infomm.teipat.gr/eclass). Στην πλατφόρμα αυτή έχουν δημιουργηθεί καταχωρίσεις για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (Θεωρητικά και Εργαστηριακά) και έχουν δημιουργηθεί λογαριασμοί για όλους τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους σπουδαστές. Κατά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης του Τμήματος ήταν εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 1200 σπουδαστές του Τμήματος. Η ενημέρωση του ιστοτόπου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών γίνεται από όλους τους εκπαιδευτικούς σε εβδομαδιαία βάση. Όλες οι εργασίες που εκπονούνται από τους σπουδαστές παραδίδονται μέσω της πλατφόρμας αυτής ηλεκτρονικά, ενώ σε αυτή παράλληλα αναρτάται και το πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό των διδασκόντων για τους σπουδαστές (διαλέξεις, ιστοσελίδες, παλιά θέματα, βαθμολόγια κλπ). Στα πλαίσια των θεωρητικών μαθημάτων (ιδιαίτερα σε αυτά της ειδικότητας σε μεγαλύτερα εξάμηνα) ανατίθενται στους σπουδαστές εργασίες σε ομάδες 2-3 ατόμων οι οποίες σκοπό έχουν να μεθοδεύσουν την εκπαίδευση τους στην ερευνητική διαδικασία αναζητώντας βιβλιογραφία, μελετώντας ερευνητικές εργασίες από πρακτικά συνεδρίων και περιοδικά στα οποία έχει πρόσβαση το ΤΕΙ Πάτρας συντάσσοντας παράλληλα και δικές τους βιβλιογραφικές εργασίες με υποχρεωτική παρουσίασή τους στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας του Τμήματος.

20 18 3-V Εκπαιδευτικά Συγγράμματα Το Τμήμα παρέχει στους σπουδαστές του εκπαιδευτικά συγγράμματα μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ τα οποία οι σπουδαστές επιλέγουν διαλέγοντας μία από τουλάχιστον 2 επιλογές. Κατά το εαρινό εξάμηνο, με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος, οι διδάσκοντες προτείνουν βιβλιογραφία μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Ο πίνακας που καταρτίζεται εγκρίνεται από το Συμβούλιο ΤΕΙ και αναρτάται στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου του Τμήματος προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην επιλογή συγγραμμάτων πρόσφατων ετών έκδοσης ώστε οι γνώσεις που παρέχονται στους σπουδαστές να είναι κατά το δυνατόν επικαιροποιημένες. Τα συγγράμματα μοιράζονται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ και γίνονται προσπάθειες για την έγκαιρη παραλαβή τους από τους σπουδαστές, χωρίς να λείπουν και τα προβλήματα. Αδύνατα Σημεία Λύσεις - Το Τμήμα στο πρόγραμμα σπουδών του προσφέρει για κάποια μαθήματα τόσο θεωρητικό όσο και εργαστηριακό μέρος του μαθήματος τα οποία τις περισσότερες φορές δεν μπορούν να καλυφθούν από ένα μόνο διδακτικό σύγγραμμα και θα πρέπει να προμηθεύονται οι σπουδαστές τουλάχιστον δύο. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να επιτραπεί από το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. - Οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες του Τμήματος παρέχουν στους σπουδαστές σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή για την κάλυψη της ύλης του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων. Τα διδακτικά συγγράμματα και οι σημειώσεις των Συνεργατών του Τμήματος καλύπτουν το 100% της διδασκόμενης ύλης στα θεωρητικά μαθήματα, σε αντίθεση με τα εργαστηριακά όπου δεν προβλέπονται συγγράμματα και ο αριθμός των εργαστηριακών μαθημάτων για τα οποία παρέχονται σημειώσεις είναι περιορισμένος (ποσοστό 60%). 3-VI Μέσα και Υλικοτεχνική Υποδομή Το Τμήμα στεγάζεται σε κτίριο που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο του Πύργου σε δύο πτέρυγες: (α) την Κεντρική Πτέρυγα όπου στεγάζεται η Γραμματεία του Τμήματος, το Γραφείο του Προϊσταμένου, η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων χωρητικότητας 300 ατόμων, η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος 2 και (β) την Ανατολική πτέρυγα όπου στεγάζονται τα εργαστήρια του Τμήματος, οι αίθουσες θεωρητικής διδασκαλίας, τα γραφεία των μελών ΕΠ και ΕΕΠ του Τμήματος, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος μέσω του προγράμματος ΔΑΣΤΑ. Συγκεκριμένα το Τμήμα έχει πέντε (5) αίθουσες θεωρητικής διδασκαλίας και πέντε (5) εργαστήρια Η/Υ με αντίστοιχες χωρητικότητες: Αίθουσα Χωρητικότητα Είδος διδασκαλίας Θ1 54 Θεωρητική Θ2 94 Θεωρητική Θ3 64 Θεωρητική Θ4 96 Θεωρητική Θ5 88 Θεωρητική Ε1 20 Εργαστηριακή Ε2 20 Εργαστηριακή 2 η έναρξη λειτουργίας της αναμένεται το επόμενο ακαδημαϊκό έτος

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι)

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ. AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.Ο) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Στόχοι του Τμήματος... 3 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ημερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα) Έκδοση 3.0.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών.

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών. Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών «Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού» 1. Αποστολή To ΔΠΜΣ (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ Κοζάνη 20.12.2015 Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι η παροχή βοήθειας στα όργανα διοίκησης και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Ιδρύματος συνολικά, και λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Βάρδα Ι, Καμπούρη Μ. και Σπυρόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. Έκθεση Αυτοαξιολογησης του Π.Θ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 100 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Ιστορική Αναδρομή Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 σελ. 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» με έδρα τα Χανιά. Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2740 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακές Επικοινωνίες ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση 2013-14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα