ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS)"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS) Ιούνιος 2008

2

3 Περιεχόµενα Εισαγωγικό Σηµείωµα 2 Vodafone & Περιβάλλον 3 Η Εταιρεία 4 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 9 Η συνολική προσέγγιση της Vodafone στην περιβαλλοντική διαχείριση 12 Περιβαλλοντικοί Σκοποί και Προγράµµατα 17 Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) και κλιµατικές αλλαγές 18 Πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας στο δίκτυο της εταιρείας 20 Πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας στα γραφεία της εταιρείας 22 Πρόγραµµα ανακύκλωσης συσσωρευτών µολύβδου 24 Πρόγραµµα ανακύκλωσης χαρτιού και µελανωτών για εκτυπωτές 25 Πρόγραµµα ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 27 Πρόγραµµα ανακύκλωσης απόβλητων λιπαντικών ελαίων 28 Πρόγραµµα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων, µπαταριών και αξεσουάρ 29 Πρόγραµµα ανακύκλωσης οικιακών µπαταριών 32 Πρόγραµµα χρήσης φιλικότερων προς το περιβάλλον ψυκτικών και κατασβεστικών ουσιών 33 Πρόγραµµα υπεύθυνης ανάπτυξης δικτύου 35 Πρόγραµµα διαχείρισης νερού 38 Πρόγραµµα παρακολούθησης επιπτώσεων από τη χρήση µέσων µεταφοράς 39 Πρόγραµµα στήριξης πρωτοποριακών ερευνητικών προγραµµάτων Πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων για θέµατα Κινητών Τηλεφώνων Σταθµών Βάσεων Υγείας 40 Πρόγραµµα ευαισθητοποίησης των εργαζοµένων 44 Πρόγραµµα ευαισθητοποίησης και αξιολόγησης προµηθευτών 45 Πρόγραµµα ευαισθητοποίησης του κοινού 47 Πρόγραµµα Ιστορικό 53 Πίνακας αποτελεσµάτων Νέων δεσµεύσεων 54 ήλωση Επικύρωσης 56 Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

4 Εισαγωγικό Σηµείωµα Για τη Vodafone η Εταιρική Υπευθυνότητα έχει να κάνει µε τον τρόπο που µία εταιρεία διοικείται, παράγει έργο και συµπεριφέρεται απέναντι στα ενδιαφερόµενα µέρη, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο οργανισµός είναι υπεύθυνος όταν παράλληλα µε την επίτευξη των εµπορικών του στόχων λαµβάνει υπόψη την επίδραση της λειτουργίας του στο σύνολο, σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονοµικό και ηθικό επίπεδο, προβαίνοντας σε αντίστοιχες δράσεις µε µετρήσιµα αποτελέσµατα. Εποµένως, αποτελεί ηθική υποχρέωση του οργανισµού, ανάλογα µε το εύρος των δραστηριοτήτων του - χωρίς αυτό να µεταφράζεται απαραίτητα σε οικονοµική δαπάνη - να µειώσει την ενδεχόµενη αρνητική επίδραση του (πχ. στο περιβάλλον) και να αυξήσει την αντίστοιχη θετική (πχ. στην κοινωνία) στον κόσµο γύρω µας. Το ειλικρινές ενδιαφέρον της Vodafone για θέµατα υπεύθυνης λειτουργίας και προστασίας του Περιβάλλοντος είναι έκδηλο µέσω του πλήθους των ενεργειών που έχει υλοποιήσει από την αρχή της λειτουργίας της. Σε έναν ιδιαίτερα σηµαντικό και συνεχώς εξελισσόµενο τοµέα, όπως εκείνο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, το ενδιαφέρον αυτό της εταιρείας αντανακλάται στην εφαρµογή ενός πολυδιάστατου προγράµµατος, µε κύριους άξονες δραστηριοποίησης το Περιβάλλον, τα Κινητά Τηλέφωνα Σταθµοί Βάσης Υγεία Ανάπτυξη ικτύου, την Προσβάσιµη Επικοινωνία, τους Πελάτες, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, τους Εργαζοµένους και την Κοινωνική Συνεισφορά. Η Vodafone, ως εταιρεία που πρωταγωνιστεί στον τοµέα της επικοινωνίας, αλλά και ως εταιρεία που αντλεί τους ανθρώπους, τους πελάτες και τους συνεργάτες από την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, δεν θα µπορούσε παρά να αντιµετωπίζει το Περιβάλλον µε την αντίστοιχη ευαισθησία και ευθύνη που επιδεικνύει σε κάθε επιχειρηµατική της δραστηριότητα. Η συγκεκριµένη έκδοση παρουσιάζει τις συστηµατικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες και ενέργειες που αναλαµβάνει η εταιρεία, για τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τις δραστηριότητές της, όπως αυτές έχουν αντικειµενικά αναγνωριστεί. Mέσω συγκεκριµένων προγραµµάτων, η εταιρεία υιοθετεί πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης, µείωσης χρήσης φυσικών πόρων, εξοικονόµησης ενέργειας, ανακύκλωσης, χρήσης υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και ευαισθητοποίησης των εργαζοµένων, των προµηθευτών και του κοινού. Τα προγράµµατα αυτά δεν αποτελούν απλώς απόδειξη της έµπρακτης δέσµευσης της εταιρείας να λειτουργεί ως Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης, αλλά επιπλέον αντανακλούν την προσπάθειά της να συµβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο µας. Με εκτίµηση, Αγγελική Παπαντωνίου ιευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

5 Vodafone & Περιβάλλον Τον τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα µετά την έκδοση της «Έκθεσης Stern» (Οκτώβριος 2006) τα ακραία καιρικά φαινόµενα που βίωσε όλος ο κόσµος µε τη µορφή του εκτεταµένου καύσωνα, τις πληµµύρες και τις πυρκαϊές, παρατηρήθηκε αυξηµένο ενδιαφέρον σχετικά µε θέµατα που αφορούν στην κλιµατική αλλαγή και τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει στον τρόπο ζωής που όλοι απολαµβάνουµε. Με αφορµή τα συµπεράσµατα της Έκθεσης και τα φαινόµενα που παρατηρήθηκαν παγκοσµίως, έχει ξεκινήσει ένας διάλογος σχετικά µε τις ευθύνες αλλά και τη συµβολή που µπορεί να έχει η επιχειρηµατική κοινότητα στην ανατροπή της δυσµενούς αυτής εξέλιξης για το µέλλον του πλανήτη. Στο κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και το έργο που έχει αναλάβει η Vodafone, από την έναρξη της λειτουργίας της στο πλαίσιο της δέσµευσής της να είναι Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης και να δείχνει εµπράκτως τη δέσµευσή της ως προς την προστασία του Περιβάλλοντος, σε όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες της. Για την καλύτερη κατανόηση του κειµένου που ακολουθεί να σηµειωθεί ότι: εν περιγράφονται οι οικονοµικές επενδύσεις για Περιβαλλοντικά προγράµµατα, αφού η εταιρεία αντιµετωπίζει τις επενδύσεις αυτές ως αναπόσπαστο τµήµα των συνολικών επενδυτικών της προγραµµάτων. Για παράδειγµα, επενδύσεις για φωτοβολταϊκά συστήµατα, περιλαµβάνονται στην κατηγορία επενδύσεων ανάπτυξης σταθµών βάσης. Έµφαση δίνεται στα πραγµατικά αποτελέσµατα των προγραµµάτων µας σε επίπεδο συνολικής µείωσης κόστους χρήσης, ανεξαρτήτως επενδύσεων (γιατί σε αντίθεση µε τις επενδύσεις, οι µειώσεις κόστους και χρήσης πόρων έχουν άµεσα θετική επίδραση στο Περιβάλλον). Τα στοιχεία παρουσιάζονται µε βάση το οικονοµικό έτος της Vodafone. Ενδεικτικά, το αντιπροσωπεύει την περίοδο από 01/04/2007 µέχρι και 31/03/2008. Η περιγραφή των Προγραµµάτων γίνεται κατά σειρά σηµαντικότητας των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων τις οποίες αµβλύνουν, όπως αυτές έχουν αναγνωριστεί από την Ανάλυση Επικινδυνότητας που διεξάγει η εταιρεία. Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

6 Η Εταιρεία Γενικές Πληροφορίες Ο Όµιλος Vodafone Ο Όµιλος Vodafone αποτελεί τη µεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας στον κόσµο. Συγκεκριµένα, έχει παρουσία σε 67 χώρες σε 5 ηπείρους, µε ανθρώπινο δυναµικό που φτάνει τους εργαζοµένους και µε περισσότερους από 260 εκατοµµύρια αναλογικούς πελάτες. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τοποθετούν τον Όµιλο Vodafone σε µια ισχυρή ανταγωνιστική θέση είναι: Η παγκόσµια έκταση και κλίµακα, Η οικονοµική ευρωστία, Η ενιαία εµπορική ονοµασία, Η εστίαση γύρω από ένα κοινό Όραµα και Στρατηγικούς Στόχους. Η εταιρεία σε αριθµούς Οικονοµικό έτος 2007/08: 1 Απριλίου Μαρτίου 2008 Κύκλος Εργασιών 2007/08: 1.670,8 εκατ. Κέρδη προ φόρων 2007/08: 334,6 εκατ. Εργαζόµενοι: (συµπεριλαµβάνονται τα ιδιόκτητα καταστήµατα) Συνολική συνδροµητική βάση: Η εταιρεία µας Η Vodafone ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992, υπό την εµπορική ονοµασία Panafon, µε τη συµµετοχή των ιδρυτριών εταιρειών Vodafone Group Plc., France Telecom, Ιντρακόµ και Data Bank. Σε συνέχεια µιας αξιοσηµείωτα επιτυχηµένης επιχειρηµατικής πορείας στην ελληνική αγορά, τον Ιανουάριο του 2002 άλλαξε την εµπορική της ονοµασία επισήµως από Panafon- Vodafone σε Vodafone. Το εκέµβριο του 1998 η εταιρεία εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς και στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου, ενώ τον Ιούλιο του 2004 η µετοχή της σταµάτησε να αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης και στα δύο Χρηµατιστήρια. Κύριος µέτοχος της εταιρείας είναι το Vodafone Group Plc., το οποίο κατέχει το 99,8% των µετοχών της Vodafone. Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

7 Η Εταιρεία Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

8 Η Εταιρεία Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

9 Η Εταιρεία Το τηλεπικοινωνιακό µας δίκτυο Η Vodafone διαθέτει το πιο εκτεταµένο και τεχνολογικά προηγµένο, ανθεκτικό σε βλάβες και δυσλειτουργίες, δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ικανό να παρέχει ευρεία κάλυψη, που εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας επικοινωνία. Προϊόντα και υπηρεσίες Έχοντας υιοθετήσει αµιγώς πελατοκεντρική πολιτική, η εταιρεία διαθέτει προγράµµατα χρήσης διαµορφωµένα ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του κοινού, τα οποία αφορούν τόσο συνδροµητές µε συµβόλαιο, όσο και χρήστες καρτοκινητής τηλεφωνίας Vodafone à la Carte και Vodafone CU. Το Vodafone live! µε τη δύναµη της τεχνολογίας 3ης Γενιάς, προσφέρει στους συνδροµητές της Vodafone υπηρεσίες όπως η δυνατότητα πραγµατοποίησης video-κλήσης, παρακολούθησης τηλεοπτικών εκποµπών από Vodafone live! συσκευή αλλά και ακρόασης µουσικής µε στερεοφωνικό και υψηλής ποιότητας ήχο, σε συνδυασµό µε ταχύτατα και ψυχαγωγικά παιχνίδια που διαθέτουν τρισδιάστατα γραφικά. Κτίρια της εταιρείας και διάταξη τηλεπικοινωνιακού δικτύου GSM. Παράλληλα, η Vodafone κατέχει πολύ υψηλή θέση στον τοµέα των εταιρικών πελατών, διαθέτοντας εξειδικευµένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις αυξηµένες ανάγκες τους για επικοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η πρωτοποριακή υπηρεσία Vodafone Mobile Connect, η οποία προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη ασύρµατη πρόσβαση στο Internet, στο ή στο δίκτυο των επιχειρήσεων, οποιαδήποτε στιγµή από οποιαδήποτε σχεδόν τοποθεσία. Παράλληλα, το BlackBerry αποτελεί την κορυφαία λύση ασύρµατης επικοινωνίας για επαγγελµατίες που επαναπροσδιορίζει την αγορά της τεχνολογίας ασύρµατης διαχείρισης , προσφέροντας µία νέα και αξιόπιστη λύση επικοινωνίας και δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα άµεσης και σε πραγµατικό χρόνο πρόσβασης στα τους. Κέντρα µεταγωγής (ΜΤΧs) της εταιρείας. Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

10 Η Εταιρεία Το 2007, η εταιρία εισήγαγε στην ελληνική αγορά την υπηρεσία «Vodafone για το Σπίτι» µέσω της οποίας, η πρωτοποριακή τεχνολογία, τα ανταγωνιστικά τιµολόγια και την αξιόπιστη εξυπηρέτηση πελατών, αποτελεί βασική επιλογή για όσους ζητούν οικονοµική λύση για επικοινωνία από το σπίτι µε σταθερό νούµερο χωρίς το πάγιο του ΟΤΕ αλλά και γρήγορο ADSL Internet σε υψηλές ταχύτητες που φτάνουν τα 24Mbps. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα η Vodafone διαθέτει ένα εκτεταµένο δίκτυο λιανικής µε 411 καταστήµατα (συµπεριλαµβανοµένου 78 ιδιόκτητων καταστηµάτων), τα οποία αναπτύσσει και ανανεώνει διαρκώς προσφέροντας τη µεγαλύτερη γκάµα συσκευών και αξεσουάρ µε 2 χρόνια εγγύηση προγράµµατα οµιλίας και υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες service κινητών τηλεφώνων άψογη εξυπηρέτηση από εξειδικευµένο προσωπικό. Πέραν του δικτύου λιανικής της, η Vodafone διαθέτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και διαθέτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και µέσα από καταστήµατα εµπορικών της συνεργατών. Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

11 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone Η δέσµευση µας µέσω του Οράµατος και των Αξιών µας Αναγνωρίζουµε πως κάθε ενέργεια µας έχει άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Ο κόσµος γύρω µας έχει ανάγκη την ενεργό συµµετοχή µας, τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο στην προστασία του περιβάλλοντος και στην όσο το δυνατόν µικρότερη επιβάρυνσή του από τις πράξεις µας. Ακόµα σηµαντικότερος, είναι ο ρόλος των µεγάλων επιχειρήσεων, αφού διαθέτουν πολύ µεγαλύτερες δυνατότητες ουσιαστικής παρέµβασης µέσω της δικής τους λειτουργίας. Η Πολιτική µας για το Περιβάλλον Η εταιρεία στοχεύει στην αποδοτικότερη χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων και στην ανακύκλωση των απορριµµάτων της προκειµένου να επιτύχει συνεχή: µείωση των Περιβαλλοντικών της επιπτώσεων, µείωση του κόστους χρήσης και βελτίωση του κύρους της. Αυτό επιτυγχάνεται µε την : Με άξονα τις παραπάνω αρχές, η Vodafone αναγνωρίζει τη διαχείριση του Περιβάλλοντος ως Πολιτική ισότιµη µε τις υπόλοιπες επιχειρηµατικές της δραστηριότητες και δεσµεύεται στην προσπάθεια αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας του Περιβάλλοντος. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι ένας από τους έξι Στρατηγικούς Στόχους που στηρίζουν το Όραµα της εταιρείας και κατευθύνουν τις ενέργειες των εργαζοµένων και της ιοίκησής είναι το Να είµαστε µια Υπεύθυνη Εταιρεία. Στόχος της εταιρείας είναι να επιτυγχάνει Αποτελέσµατα, αλλά συγχρόνως να ικανοποιεί τους Πελάτες της, τους Ανθρώπους της και τον Κόσµο γύρω µας. Με βάση αυτόν το στόχο, η εταιρεία παρακολουθεί την επίδοσή της σε σχέση µε τους Περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους της. Συµµόρφωση των δραστηριοτήτων της στην τρέχουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική νοµοθεσία Αποδοτική χρήση πεπερασµένων φυσικών πόρων Προώθηση της χρήσης εµπεριστατωµένων πρακτικών που µειώνουν τις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίες σχετίζονται µε τη λειτουργία της εταιρείας Υποστήριξη της καινοτόµου ανάπτυξης νέων υπηρεσιών µε Περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος Συνεργασία µε τον Όµιλο Vodafone παγκοσµίως Ο Όµιλος Vodafone πρωταγωνιστεί στα θέµατα της προστασίας του περιβάλλοντος και σε παγκόσµιο επίπεδο. Συγκεκριµένα, ο Όµιλος Vodafone και κατ επέκταση η Vodafone Ελλάδας, ως εταιρεία-µέλος του, συµπεριλαµβάνονται στους δείκτες Down Jones Sustainability Index, και FTSE4 Good Index, ενώ Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

12 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone ανήκουν στα: World Business Council for Sustainable Development, Global e-sustainability Initiative (GeSI), Business in the Communicaty (BITC), International Business Leaders Forum (IBLF) και CSR Europe. Συστήµατα διαχείρισης Η Vodafone πιστοποιήθηκε αρχικά το Μάρτιο του 1996 µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001καθώς και τον Ιούνιο του 1999 για το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Πιστοποιήσεις Vodafone Η Vodafone είναι η πρώτη και µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα, και από τις ελάχιστες διεθνώς, που έχει πιστοποιηθεί για τη λειτουργία των συστηµάτων ISO 14001, ISO 9001, ΕΛΟΤ 1801 (OHSAS 18001), ISO 27001, καθώς και δεύτερη εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον κόσµο που εφαρµόζει το Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου EMAS, στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ιαχείρισης. Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης που εφαρµόζει η Vodafone για τη σύνολο της λειτουργίας της είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO από τον Ιούνιο του 1999 (Αρ. Πιστοποιητικού /006 ΕΛΟΤ). Τον Ιούνιο του 2007 το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης αξιολογήθηκε µε επιτυχία από το φορέα πιστοποίησης Lloyd s Register Quality Assurance (Αρ. Πιστοποιητικού Έγκρισης: ). Το Νοέµβριο του 2003 η Vodafone σηµείωσε µία διεθνή διάκριση και ελληνική πρωτιά, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία κινητής επικοινωνίας στη χώρα και δεύτερη στον κόσµο που πιστοποιήθηκε κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EMAS (Εco-Management and Audit Scheme). Μέσω του Συστήµατος αυτού, έχουµε τη δυνατότητα της Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

13 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone συστηµατικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων µας που επιδρούν στο Περιβάλλον (Αρ. Πιστοποιητικού ΕΜΑS ΕL ). Τον Μάιο του 2006, µε οµόφωνη απόφαση της αρµόδιας Επιτροπής EMAS, ανανεώθηκε η εγγραφή της Vodafone στο µητρώο του EMAS στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει συµπεριλάβει τις δράσεις της Vodafone στην επίσηµη ιστοσελίδα του EMAS, ως παράδειγµα συστηµατικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας µιας εταιρείας. (http://ec.europa.eu/environment/emas/casestudies /vodaphone_en.htm). Παράλληλα, πρωταρχικό µας µέληµα αποτελεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων µας στο περιβάλλον εργασίας. Η πιστοποίηση που έχουµε λάβει από το 1999 για την εφαρµογή του Συστήµατος ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 (OHSAS 18001), αποτελεί ουσιαστικά την επιβεβαίωση για τη συστηµατικότητα των προσπαθειών αυτών. (Αρ. Πιστοποιητικού /001 ΕΛΟΤ). Το Φεβρουάριο του 2007 το σύστηµα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία της εταιρείας µας αξιολογήθηκε µε επιτυχία από τον φορέα πιστοποίησης Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA) (Αρ. Πιστοποιητικού /Γ LRQA). Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

14 Η συνολική προσέγγιση της Vodafone στην περιβαλλοντική διαχείριση Οι υπηρεσίες της Vodafone συχνά υποκαθιστούν τη χρήση έγγραφης επικοινωνίας ή/και µειώνουν την ανάγκη φυσικής µετακίνησης και ταξιδιών, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στη µείωση χρήσης φυσικών πόρων, εκποµπής αέριων ρύπων και απόρριψης στερεών αποβλήτων. Για τη συστηµατική προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεµάτων µε στόχο τη µείωση των επιπτώσεων που ενδεχοµένως έχει η λειτουργία της εταιρείας, η Vodafone εφαρµόζει ένα ετήσιο πλάνο διαχείρισης των Περιβαλλοντικών Πλευρών το οποίο περιλαµβάνει: α) Παρακολούθηση και Συµµόρφωση µε τις Νοµικές Απαιτήσεις β) Συστηµατική και Περιοδική Ανάλυση Επικινδυνότητας για Θέµατα Περιβάλλοντος γ) Περιβαλλοντικά Προγράµµατα που απορρέουν από την Ανάλυση Επικινδυνότητας δ) Καθορισµό Περιβαλλοντικών Στόχων ε) Εφαρµογή, Παρακολούθηση και Μέτρηση των Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων στ) Πρόβλεψη Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (πχ. τριετή πρόβλεψη εκποµπών CO 2 ) ζ) Περιβαλλοντική Συµµετοχή και Εκπαίδευση των Ανθρώπων µας η) Ενηµέρωση των Εργαζοµένων και του Κοινού σχετικά µε τις Περιβαλλοντικές Επιδόσεις θ) Επιθεώρηση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ι) Ανασκόπηση από τη ιοίκηση. Οργάνωση Ευθύνες Ο Όµιλος Vodafone και η Vodafone Ελλάδος έχουν δηµιουργήσει τµήµατα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Το τµήµα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

15 Η συνολική προσέγγιση της Vodafone στην περιβαλλοντική διαχείριση Vodafone συµµετέχει στις Οµάδες ιαχείρισης Ενέργειας και Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων του Οµίλου Vodafone, διασφαλίζοντας τη συνέπεια και την εναρµόνιση των τοπικών και των παγκόσµιων τάσεων στους τοµείς της εξοικονόµησης ενέργειας, της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων. Για τον καλύτερο συντονισµό των θεµάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Vodafone επίσης έχει θεσπίσει διατµηµατικές επιτροπές: Επιτροπή και Οµάδα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, υπεύθυνες για την εφαρµογή καλών περιβαλλοντικών πρακτικών. Επιτροπή ιαχείρισης Καταλληλότητας Περιεχοµένου, υπεύθυνη για τη διαρκή παρακολούθηση θεµάτων περιεχοµένου, µέρος του οποίου αφορά υπηρεσίες για ενήλικες και διατίθεται µέσω κινητών τηλεφώνων. Παράλληλα, είναι υπεύθυνη για την επικύρωση και εφαρµογή τοπικής πολιτικής και για την προσαρµογή των διεθνών σχετικών οδηγιών του Οµίλου Vodafone. Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας, υπεύθυνη για τον εντοπισµό και τη διερεύνηση σχετικών ζητηµάτων και πιθανών αποκλίσεων από την ελληνική νοµοθεσία και των πολιτικών της εταιρείας σε θέµατα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. Ανώτερη ιοικητική Επιτροπή EMF (ηλεκτροµαγνητικά πεδία), υπεύθυνη για την εφαρµογή της πολιτικής του Οµίλου Vodafone σε θέµατα ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και ασφάλειας, και για τη συµµόρφωση µε την ελληνική νοµοθεσία. Νοµοθεσία Παρακολούθηση Η εταιρεία παρακολουθεί τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές νοµοθετικές απαιτήσεις, και δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην πρόληψη της ρύπανσης, αποφεύγοντας µε αυτόν τον τρόπο ένα µεγάλο µέρος δαπανών ελέγχου και αποκατάστασής της. Με την παρακολούθηση της νοµοθεσίας η εταιρεία στοχεύει: στη λήψη προληπτικών µέτρων για την αποτροπή της ρύπανσης στην ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων στη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος Οι µηχανισµοί που χρησιµοποιεί η εταιρεία για να παρακολουθεί τις νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι: α) η νοµική υπηρεσία της Vodafone β) η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων ΝΟΜΟΣ γ) η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί θεµάτων Νοµοθεσίας (www.europa.eu.int/eurlex/el/index.htm) δ) η ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος- ΥΠΕΧΩ Ε (www.minenv.gr) ε) η συνδροµητική βάση δεδοµένων του Εθνικού Τυπογραφείου (http://www.et.gr/). Ανάλυση Επικινδυνότητας Στα πλαίσια της συνολικής Ανάλυσης Επικινδυνότητας στο τοµέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, η εταιρεία αξιολογεί τις δραστηριότητές της µε σκοπό την αναγνώριση και αντιµετώπιση πιθανών επιπτώσεων που έχει και στο Περιβάλλον. Η εκτίµηση των επιπτώσεων δίνει µια ποσοτική και ποιοτική εικόνα των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας. (α) Εντοπισµός όλων των Περιβαλλοντικών Πλευρών (άµεσων και έµµεσων) που ενδέχεται να έχει η εταιρεία µε το Περιβάλλον. Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

16 Η συνολική προσέγγιση της Vodafone στην περιβαλλοντική διαχείριση Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

17 Η συνολική προσέγγιση της Vodafone στην περιβαλλοντική διαχείριση (β) Αναγνώριση σχετικής νοµοθεσίας που αφορά την κάθε εντοπισµένη Περιβαλλοντική Πλευρά. (γ) Αξιολόγηση της σηµαντικότητας των αναγνωρισµένων Περιβαλλοντικών Πλευρών µε βάση την πιθανότητα εµφάνισης και τη σοβαρότητα των Επιπτώσεων που έχουν στο Περιβάλλον. (δ) Ποσοτικοποίηση του Κινδύνου, µε τη χρήση σταθµισµένης κλίµακας που συνοψίζει τις παραµέτρους που αναφέρονται στο σηµείο (γ). (ε) Προτεραιοποίηση των Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων στα οποία η εταιρεία οφείλει να προχωρήσει και καθορισµό των Περιβαλλοντικών Στόχων της. Για τη διαδικασία αυτή, χρησιµοποιούνται κριτήρια όπως: η δυνατότητα βελτίωσης, οι νοµοθετικές απαιτήσεις, η Πολιτική και κατευθύνσεις της εταιρείας/οµίλου, προκειµένου να τεθούν προτεραιότητες µε µια προσέγγιση όσο το δυνατόν πιο ορθολογική και σφαιρική. Αξιολόγηση Προσέγγισης και Αποτελεσµάτων Σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει οριστεί από τον Όµιλο Vodafone, ήδη από το 2003, αξιολογούµε τις πρακτικές και τις ενέργειες µας σε τρία επίπεδα. 1. Ποιοτική Αξιολόγηση: ηµιουργούµε ένα συγκεντρωτικό δείκτη που συνοψίζει το βαθµό εφαρµογής των πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία της εταιρείας και αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες: ιαχείριση Φήµης (Reputation Management) Πρότυπα Λειτουργίας (Consistent Operating Standards) Πραγµατοποίηση των Υποσχέσεων µας (Delivering on Promises) Flagship Theme Για κάθε επιθυµητή πρακτική, συγκεντρώνεται η αντίστοιχη βαθµολογία, µε µέγιστη βαθµολογία τους 600 πόντους. Tο τελευταίο τρίµηνο του συγκεντρώσαµε συνολικά 488 πόντους. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται ανά τρίµηνο. 2. Ποσοτική Αξιολόγηση: Συγκεντρώνουµε τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων που υλοποιούµε. Στη συνέχεια τα εντάσσουµε σε επτά κατηγορίες, µε στόχο την καλύτερη διαχείριση αυτών και τη δυνατότητα σύγκρισης της επίδοσης ανά έτος. Ενεργειακή αποδοτικότητα ιαχείριση απορριµµάτων Νερό Ψυκτικά - κατασβεστικά συστήµατα Επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων, µπαταριών και αξεσουάρ Νοµική συµµόρφωση Κοινωνική συνεισφορά Η συγκέντρωση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιείται τέσσερις φορές το έτος και συµπεριλαµβάνονται στο παρόν έντυπο. Το σύνολο των δεικτών που περιέχονται σε κάθε κατηγορία υπερβαίνει συνολικά τους 300. Σε ετήσια βάση ο αριθµός των δεικτών αυξάνεται, προκειµένου να καλύψει το συνεχώς διευρυνόµενο φάσµα Εταιρικής Υπευθυνότητας στο οποίο δραστηριοποιούµαστε. 3. Μετρήσεις Αντίληψης Κοινού: Στη Vodafone διεξάγουµε πανελλήνια συστηµατική έρευνα στο ευρύ κοινό, σε αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού, µε στόχο την παρακολούθηση των αντιλήψεων των Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

18 Η συνολική προσέγγιση της Vodafone στην περιβαλλοντική διαχείριση καταναλωτών για την εικόνα της µάρκας Vodafone. Η έρευνα αυτή αποτυπώνει το βαθµό στον οποίο το ευρύ κοινό θεωρεί ότι η Vodafone λειτουργεί περισσότερο υπεύθυνα απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας, σε σχέση µε τις άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Παράλληλα, το 2006, η Vodafone στην Ελλάδα ήταν µια από τις εταιρείες του Οµίλου Vodafone η οποία συµµετείχε στην πιλοτική έρευνα «Φήµης» (GlobeScan Reputation Research). H έρευνα επαναλήφθηκε το 2007 και το Επίσης, αξιολογούµε το θετικό βαθµό αντίληψης των ενεργειών µας στον τοµέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, µε βάση ετήσιες έρευνες που διεξάγονται από ανεξάρτητες εταιρείες στην Ελλάδα. Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

19 Περιβαλλοντικοί σκοποί και προγράµµατα Για τη Vodafone η προστασία του Περιβάλλοντος υπήρξε από την πρώτη στιγµή της λειτουργίας της αναπόσπαστο τµήµα όλων των λειτουργιών της. Η προσπάθεια ήταν, και παραµένει, να λαµβάνεται υπόψη το Περιβάλλον σε κάθε δραστηριότητα σε προληπτικό επίπεδο και όχι σε διορθωτικό. Οι κύριοι Περιβαλλοντικοί Σκοποί της εταιρείας, που έχουν προκύψει από την ετήσια Ανάλυση Επικινδυνότητας, είναι: Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας από συµβατικές πηγές (ρεύµα ΕΗ, γεννήτριες πετρελαίου) και η αντικατάσταση µε ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές (ηλιακή, αιολική κλπ.) Η αποφυγή και µείωση των υλικών που µετά τη χρήση τους θα µπορούσαν να είναι επιβλαβή για το Περιβάλλον Η αύξηση του ποσοστού των απορριµµάτων που ανακυκλώνονται. Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα Περιβαλλοντικά θέµατα Καταστροφή της Στοιβάδας του Όζοντος Φαινόµενο Θερµοκηπίου ιάθεση Απορριµµάτων Εξάντληση Ενεργειακών Πόρων Εκποµπές Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας Καταστροφή Βιοτόπων Εξάντληση Πρώτων Υλών και Φυσικών Πόρων Οπτική Επίδραση Σήµανση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Παρακάτω περιγράφονται τα Περιβαλλοντικά Προγράµµατα της εταιρείας µε βάση τις άµεσες και έµµεσες Περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

20 Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) και κλιµατικές αλλαγές Υλοποιούµε προγράµµατα µέσω των οποίων µειώνεται σηµαντικά η ενέργεια που καταναλώνεται στο δίκτυο µας. Το , υπολογίζουµε ότι αποτρέψαµε την εκποµπή πάνω από τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα µέσω των προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που εφαρµόζονται στα γραφεία και στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και περιγράφονται παρακάτω. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εξοικονόµηση κόστους, από τα ενεργειακά προγράµµατα που εφαρµόζει η εταιρεία, αγγίζει τα ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,15% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας. Η µέτρηση των στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας, αποτελεί µια διαδικασία πολύπλοκη και συνεχώς αναθεωρούµενη, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν σχετικά κοινώς αποδεκτά πρότυπα, ούτε παραδείγµατα άλλων εταιρειών. Στόχος : Αποτροπή εκποµπής * τόνων CO 2. Αποτέλεσµα : Αποτροπή εκποµπής τόνων CO 2. Ποσοστό Επίτευξης Στόχου: 114% Στόχος : 1. Αποτροπή εκποµπής τόνων CO Μείωση της εκποµπής CO 2 κατά 40% ανά mega byte (ΜΒ) κίνησης δικτύου (2006/11). 3. Μείωση κατά 50% των εκποµπών CO 2. µε βάση τα αποτελέσµατα του µέχρι το 2020 (ο συγκεκριµένος στόχος αποτελεί δέσµευση του Οµίλου Vodafone συνολικά το ποσοστό µείωσης που αφορά στη Vodafone Ελλάδος θα καθοριστεί το ) * Στην Περιβαλλοντική ήλωση , είχαµε δηλώσει µείωση εκποµπής τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. Στο νούµερο αυτό, δεν είχε Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

21 Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) και κλιµατικές αλλαγές συνυπολογιστεί η µείωση εκποµπής που προέρχεται από την εξοικονόµηση ενέργειας που οφείλεται στο πρόγραµµα που αφορά στην αντιστάθµιση της άεργου ισχύος που υλοποιείται στα κτίρια γραφείων και στα Κέντρα Μεταγωγής της εταιρείας (βλ. σελίδες xxx). Μετά τη διόρθωση, η µείωση εκποµπής ανέβηκε στους τόνους διοξειδίου του άνθρακα για το Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος που τέθηκε για την περίοδο (Αποτροπή εκποµπής τόνων διοξειδίου του άνθρακα) αφορούσε σε περίπου 11% αύξηση σε σχέση µε την περίοδο , η επίδοση του θα πρέπει να αξιολογηθεί µε βάση νέο στόχο, ο οποίος έχει λάβει υπόψη τα νέα δεδοµένα. Κατά συνέπεια θεωρούµε ότι ο στόχος για το είναι η αποτροπή εκποµπής τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα ή αύξηση περίπου 11% σε σχέση µε την επίδοση της περιόδου Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

22 Πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας* στο δίκτυο της εταιρείας Περιβαλλοντική Επίπτωση που µειώνεται: Φαινόµενο Θερµοκηπίου Εξάντληση Ενεργειακών Πόρων Πρωτοπορούµε στη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Πράσινος Σταθµός Βάσης Κατασκευάσαµε πιλοτικά έναν «πράσινο» Σταθµό Βάσης που λειτουργεί αποκλειστικά µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, προκειµένου να µειώσουµε το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας από γεννήτριες πετρελαίου στο δίκτυο της εταιρείας. Η γεννήτρια πετρελαίου, συµµετέχει σε ένα σύστηµα που συνδυάζει τη λειτουργία επίσης φωτοβολταϊκών και ανεµογεννήτριας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Σταθµού. χρησιµοποιούµενης ενέργειας επί του συνόλου στο δίκτυο. Η χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων: Μειώνει την κατανάλωση υγρών καυσίµων που χρησιµοποιούνται από την εταιρεία σε αποµακρυσµένες περιοχές χωρίς παροχή ρεύµατος, άρα και τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. Μειώνει το µελλοντικό κόστος κατασκευής τέτοιου είδους συστηµάτων, κάνοντάς τα πιο ανταγωνιστικά σε σχέση µε της µη ανανεώσιµες πηγές. Τα κάνει ευρύτερα γνωστά στο κοινωνικό σύνολο, αυξάνοντας την αποδοχή τους. Ήδη βρίσκεται σε λειτουργία ο εξοπλισµός της δεύτερης φάσης δοκιµών που διαθέτει επίσης κεντρικό σύστηµα ελέγχου. Τα πρώτα αποτελέσµατα δείχνουν µείωση της παραγωγής της γεννήτριας πετρελαίου (KWh) κατά 70% και του χρόνου λειτουργίας της κατά 95%, µε αντίστοιχη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (µείωση CO2). Ο Σταθµός θα λειτουργήσει δοκιµαστικά µέχρι τον Οκτώβριο του 2008, ενώ παράλληλα προχωρούµε στον επανασχεδιασµό του, έτσι ώστε να βρει εφαρµογή στην ανάπτυξη του δικτύου της εταιρείας. Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Στη Vodafone, εκµεταλλευόµενοι την ηλιακή ενέργεια, ολοκληρώσαµε την εγκατάσταση υβριδικών φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε 123 Σταθµούς Βάσης που βρίσκονται σε µη αστικές περιοχές εκτός δικτύου ΕΗ, όπου χρησιµοποιούσαµε γεννήτρια πετρελαίου. Η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήµατα αναλογεί περίπου στο 1,32% της * Το δίκτυο της εταιρείας περιλαµβάνει Σταθµούς Βάσης (ΣΒ), Κέντρα Μεταγωγής (MTXs) και Data Centers. Εξοικονοµούµε ενέργεια στο δίκτυό µας Εξοικονόµηση ενέργειας ψύξης/θέρµανσης Στη Vodafone εξοικονοµούµε από την ενέργεια ψύξης και θέρµανσης στους Σταθµούς Βάσης που αποτελεί περίπου το 50% της συνολικής Περιβαλλοντική ήλωση Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Ναυσικά Ζευγώλη Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς, Vodafone 17.12.2013 Vodafone Ελλάδας: 20 χρόνια παρουσίας & συνεχούς ανάπτυξης Εξυπηρετούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Aπολoγισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας. Απρίλιος 2006 - Μάρτιος 2007

Aπολoγισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας. Απρίλιος 2006 - Μάρτιος 2007 Aπολoγισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Απρίλιος 2006 - Μάρτιος 2007 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Vodafone 2006-2007 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Εισαγωγικό Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6.1 Οζον Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζoυν προγράμματα σταδιακής αντικατάστασης των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Πράσινα σταθερά δίκτυα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Πράσινα σταθερά δίκτυα ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πράσινα σταθερά δίκτυα Νέ Ντέπη Τζιμέα Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας ΟΤΕ Περιβαλλοντική ρβ πολιτική ΟΤΕ Οι τηλεπικοινωνίες είναι από τους πλέον φιλικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου?

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου? Ενημερωτικό Υλικό Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως επηρεάζουν το Περιβάλλον και πως μπορούν να μετρούν το Ανθρακικό τους Αποτύπωμα? Τ ι είναι? Τι είναι η κλιματική αλλαγή?

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Κανονιστική Νοµοθεσία Προληπτικά εργαλεία: όρια εκποµπών στα στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα υποχρέωση εκπόνησης ΜΠΕ Κατασταλτικά εργαλεία:

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

O καλός, οκακόςκαιο υπεύθυνος. Δημήτρης Μιχόπουλος, Corporate Affairs Director CSR Congress 2007, 27 Απριλίου 2007

O καλός, οκακόςκαιο υπεύθυνος. Δημήτρης Μιχόπουλος, Corporate Affairs Director CSR Congress 2007, 27 Απριλίου 2007 O καλός, οκακόςκαιο υπεύθυνος Δημήτρης Μιχόπουλος, Corporate Affairs Director, O καλός 2 Εταιρική κοινωνική ευθύνη ή Δημόσιες σχέσεις; Οι περισσότερες εταιρείες μπαίνουν στη διαδικασία να διαλέξουν προς

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector ΟδηγόςΑειφορίαςγια Τράπεζες και Ασφαλιστικές: Πώς να εφαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές Στυλιανός Διαμαντίδης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πειραιά Δήμος Πειραιά Πειραιάς, 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ «Οι καλοί άνθρωποι δε χρειάζονται νόμους για να ενεργούν υπεύθυνα, ενώ οι κακοί άνθρωποι θα βρουν τρόπους για να τους παρακάμψουν» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ Βληκίδου Χρυσαφένια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξία της ανακύκλωσης των κινητών τηλεφώνων για το περιβάλλον»

«Η αξία της ανακύκλωσης των κινητών τηλεφώνων για το περιβάλλον» «Η αξία της ανακύκλωσης των κινητών τηλεφώνων για το περιβάλλον» Παναγιώτης Αλµπανίδης, Άντζελα έµπη, ΜπέλλαΚαλυµνίου, Ιωάννα Μαγγίρα, Βασίλης Νταγγίνης Ερευνητική εργασία Α τετραµήνου 2011 2012 Επιβλέπουσες:

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μάρτιος 2014 O δήμος της Πεντέλης είναι σήμερα μια αλσούπολη 17 km Β.Α της Αθήνας Πληθυσμός: Εκταση:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια Νοµοθετικό πλαίσιο Κανονισµός για την Εκούσια Συµµετοχή Οργανισµών σε Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική καινοτομία. Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί για εξυπνότερες επιχειρηματικές αποφάσεις

Περιβαλλοντική καινοτομία. Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί για εξυπνότερες επιχειρηματικές αποφάσεις Περιβαλλοντική καινοτομία Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί για εξυπνότερες επιχειρηματικές αποφάσεις Η περιβαλλοντική καινοτομία μάς αφορά όλους Με το 53% των ηγετικών στελεχών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία

Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό ΥΠΕΧΩ Ε ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνέστησε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα