ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Μενδρινός Κ. Ιωάννης Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Ιανουάριος

2 Στη µητέρα µου Αθηνά

3 ΠEΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι η αξιολόγηση της ποιότητας πολυµεσικών εφαρµογών σε ασύρµατα δικτύα µε βάση κυρίως την επίδραση του χαµηλού bandwidth που προσφέρουν τα δίκτυα αυτά στις διάφορες επιλογές κωδικοποίησης του πολυµεσικού περιεχοµένου. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται µία ανασκόπηση των ασύρµατων δικτύων και αναλύονται τα σηµαντικότερα πρότυπα WLANs της οικογένειας x (802.11a, b και g ), ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µία ανασκόπηση στα είδη πολυµέσων, εστιάζοντας τη προσοχή κυρίως στα πρότυπα συµπίεσης ψηφιακού βίντεο τα οποία µεταδίδονται στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η τεχνική µετάδοσης δεδοµένων streaming και οι τρεις βασικές κατηγορίες της, οι οποίες είναι η unicast, broadcast, και multicast µετάδοση. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των βασικών εργαλείων διαχείρισης και παρακολούθησης της λειτουργίας ενός ασύρµατου δικτύου. Αρχικά παρουσιάζονται τα πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου δίνοντας έµφαση στο πρωτόκολλο SNMP (Simple Network Management Protocol). Στην συνέχεια παρουσιάζονται δύο από τα πιο ευρέως γνωστά εργαλεία τα οποία χρησιµοποιούν τα παραπάνω πρωτόκολλα, το PRTG και το Ethereal. Στο πέµπτο κεφάλαιο, γίνεται µία αναφορά στις βασικές λειτουργίες του λογισµικού µετάδοσης VLC (Video Lan Client) το οποίο αποτελεί τον βασικό player που χρησιµοποιήθηκε για την εκπόνηση των πειραµάτων. Στο έκτο και έβδοµο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται µια σειρά από πειραµατικές µετρήσεις που αποσκοπούν στην µέτρηση της ποιότητας των παρεχόµενων πολυµεσικών υπηρεσιών σε ένα ασύρµατο δίκτυο. Συγκεκριµένα πραγµατοποιείται µετάδοση βίντεο κωδικοποίησης MPEG-2 από έναν κεντρικό server σε έναν και δύο clients µε την χρήση ενός ασύρµατου τοπικού δικτύου g µε σκοπό να µελετήσουµε την επίδραση στην ποιότητα της εικόνας και του ήχου από την µετάδοση βίντεο µε διαφορετική ροή µεταφοράς (transport stream) µέσα στο συγκεκριµένο bandwidth που προσφέρει το g. Να σηµειωθεί ότι εξετάστηκαν δύο περιβάλλοντα διάδοσης: στο 1 ο δεν υπάρχουν φυσικά εµπόδια µεταξύ Clients- i

4 Server, ενώ στο 2 ο παρεµβάλλονται φυσικά εµπόδια µεταξύ τους. Για την πειραµατική µας µελέτη, χρησιµοποιήθηκε ένα ακαδηµαϊκό δίκτυο g µέσα στο οποίο πραγµατοποιήθηκε unicast µετάδοση από τον Server στον Client, χωρίς και µε την παρεµβολή φυσικού εµποδίου ανάµεσα στον Server και στον Client. Ιδιαίτερ έµφαση δόθηκε στις πειραµατικές µετρήσεις µε διάφορες τιµές του threshold τµηµατοποίησης για να διαπιστωθεί µε ποιά τιµή η µετάδοση γίνεται µε τον µικρότερο αριθµό πακέτων και συνεπώς ταχύτερα. Στο όγδοο κεφάλαιο πραγµατοποήθηκε broadcast µετάδοση. Συγκεκριµένα, έγινε µετάδοση ζωντανού βίντεο µε την βοήθεια USB cameras σε δύο χρήστες ταυτόχρονα µε τρεις διαφορετικές τιµές bit rate. Επίσης, έγινε µετάδοση ζωντανής τηλεόρασης σε τρεις χρήστες ταυτόχρονα. Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε στον server ήταν το WME (Windows Media Encoder) ενώ στον client το WMP (Windows Media Player). Τέλος, έγιναν µετρήσεις σε όλες τις µεταδόσεις µε το λογισµικό PRTG και αξιολογήθηκαν αυτές οι µετρήσεις. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που απορρέουν από την µελέτη των αποτελεσµάτων για την επίτευξη καλής ποιότητας πολυµεσικών υπηρεσιών σε ένα ασύρµατο δίκτυο g. Συνοπτικά, η παρακολούθηση ενός αρχείου ψηφιακού βίντεο MPEG-2 σε ένα ασύρµατο τοπικό δίκτυο g είναι καλή, όταν η ροή µεταφοράς του MPEG-2 είναι µικρότερη ή ίση µε 22 Mbps, που αντιστοιχεί στο bitrate του ασύρµατου δικτύου (throughput). Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το bitrate που υποστηρίζει το g είναι ικανό να υποστηρίξει µετάδοση HD (High Definition) βίντεο (15Mbps). Επιπλέον κατά την unicast µετάδοση προς δύο clients το bitrate µοιράζεται ισόποσα, µε αποτέλεσµα για τον κάθε ένα client να ισοδυναµεί µε περίπου 11 Mbps, bitrate για µετάδοση ποιότητας DVD και DVB. Επίσης, εξάγεται το συµπέρασµα ότι για την µετάδοση των video σε ένα ασύρµατο δίκτυο g µε την µεσολάβηση φυσικού εµποδίου, το bitrate υποστηρίζει πολύ υψηλή ποιότητα µετάδοσης, που φτάνει µε αυτή του DVD, δηλαδή bandwith από 2300 kbps έως 2500 kbps εξαρτώνενο από το είδος του εµποδίου. Επιπλέον, µε τον µηχανισµό της τµηµατοποίησης περιορίζεται η επανεκποµπή σε unicast πακέτα αλλά µειώνεται το συνολικό bit rate του δικτύου. Τέλος κατά την broadcast µετάδοση το throughput του δικτύου είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των clients που παρακολουθούν το ζωντανό βίντεο και είναι το ίδιο για όλους τους clients. ii

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... iii ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ-ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...vii ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ-ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ IR ΚΑΙ RF ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ x ΤΟΠΟΛΟΓΙA ΙΚΤΥΟΥ x ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ...18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ...20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ STREAMING UNICAST BROADCAST MULTICAST...33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΚΤΙΟΥ...38 PRTG...38 Ethereal...40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO VLC (Video Lan Client)...42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ g...46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ UNICAST ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΒΙΝΤΕΟ MPEG UNICAST ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΒΙΝΤΕΟ MPEG-2 ΠΡΟΣ 2 CLIENT...57 iii

6 7.2 UNICAST ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΒΙΝΤΕΟ MPEG-2 ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΥ ΜΕΣΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ BITRATE ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (FRAGMENTATION) ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ BIT RATE ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ AP-CLIENT ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ BROADCAST ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑ ΟΣΗ LIVE VIDEO ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ AΠΟ ΤΟΥΣ CLIENTS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗ LIVE ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ...88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...93 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...95 iv

7 v

8 vi

9 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ-ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ACK AP AWMN BPSK BSS CCK CPU CSMA/CA DAB DSSS DVMRP DVB DVB-C DVB-H DVB-S DVB-T ESS ETSI FHSS IBSS IEEE HIPERLAN HomeRF GMSK IGMP IP ISA ISO ITU LLC MAC Acknowledgement Access Point Athens Wireless Metropolitan Network Binary Phase Shift Keying Basic Service Set Complementary Code Keying Central Processing Unit Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance Digital Audio Broadcasting Direct Sequence Spread Spectrum Distance Vector Multicast Routing Protocol Digital Video Broadcasting Digital Video Broadcasting-Cable Digital Video Broadcasting-Handheld Digital Video Broadcasting-Satellite Digital Video Broadcasting-Terrestrial Extended Service Set European Telecommunications Standards Institute Frequency Hopping Spread Spectrum Independent Basic Service Set Institute of Electrical and Electronics Engineers High Performance Radio LAN Home Radio Frequency Networks Gaussian Minimum Shift Keying Internet Group Management Protocol Internet Protocol Integrated Services Architecture International Organization for Standardization International Telecommunication Union Logical Link Control Media Access Control vii

10 MBone MPEG OFDM OSPF PIM PN QAM QoS QPSK RC4 RF SNMP SSID SWAP TCP TKIP TS UDP WEP Wi-Fi WLAN WPA Multicast Backbone Motion Picture Experts Group Orthogonal Frequency Division Multiplex Open shortest Path First Protocol Independent Multicast Pseudo-Noise Quadrature Amplitude Modulation Quality of Service Quadrature Phase Shift Keying Ron s Code or Rivest s Cipher Radio Frequency Simple Network Management Protocol Secure Set Identifier Shared Wireless Access Protocol Transmission Control Protocol Temporal Key Integrity Protocol Transport Stream User Datagram Protocol Wired Equivalent Privacy Wireless Fidelity Wireless Local Area Network WiFi Protected Access viii

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ένα δίκτυο µπορεί να αποτελείται από έναν υπολογιστή που συνδέεται στο Internet ή από δύο ή περισσότερους υπολογιστές που συνδέονται µεταξύ τους (και στο Internet). Στο ασύρµατο δίκτυο, οι υπολογιστές συνδέονται µε ραδιοκύµατα και όχι µε καλώδια. Μερικά από τα πλεονεκτήµατα των ασύρµατων δικτύων είναι η κινητικότητα και η µη ύπαρξη καλωδίων. Τα µειονεκτήµατα είναι µεταξύ άλλων η βραδύτερη σύνδεση σε σύγκριση µε τα ενσύρµατα δίκτυα και οι παρεµβολές από άλλες ασύρµατες συσκευές, όπως για παράδειγµα τα ασύρµατα τηλέφωνα. Σχήµα 1. ιάταξη ασύρµατων συσκευών 1

12 1.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ IR ΚΑΙ RF Υπάρχουν 2 κύριες κατηγορίες τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται στα ασύρµατα οικιακά δίκτυα : Η υπέρυθρη τεχνολογία (IR) Η τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων (RF) IR : Σε ένα οικιακό δίκτυο υπέρυθρη τεχνολογία χρησιµοποιούν τα Remote Controls για τις τηλεοράσεις, τα VCR και τα CD-players. Η µετάδοση των υπέρυθρων κατηγοριοποιείται ως µια line-of-sight ασύρµατη τεχνολογία. Αυτό σηµαίνει ότι ο ποµπός και ο δέκτης πρέπει να βρίσκονται σε ευθεία γραµµή και να µην υπάρχουν αντικείµενα ανάµεσά τους. Η τεχνολογία αυτή έχει σκοπό να συνδέσει συσκευές που βρίσκονται σε µικρές αποστάσεις µεταξύ τους, συνήθως στο ίδιο δωµάτιο, και δεν υποστηρίζει δυνατότητες roaming. (Η δυνατότητα µιας συσκευής να διατηρεί σύνδεση στο δίκτυο όταν εξέρχεται από την εµβέλεια κάποιου σταθµού πρόσβασης και όταν εισέρχεται στην εµβέλεια κάποιου άλλου.) RF : Η τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων είναι πιο ευέλικτη και επιτρέπει στους καταναλωτές να συνδέουν συσκευές που βρίσκονται σε όλο το σπίτι. Μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως narrow band ή spread spectrum. Η narrow band απαιτεί ένα καθαρό κανάλι στο οποίο δεν παρεµβάλλονται άλλες ψηφιακές συσκευές. Για αυτό το λόγο, δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε οικιακά δίκτυα. Η τεχνική spread spectrum είναι από τις πιο διαδεδοµένες τεχνολογίες στα ασύρµατα δίκτυα. Εφόσον η διάδοση του σήµατος γίνεται σε ευρύ εύρος συχνοτήτων, είναι δύσκολο να παρεµποδιστεί. Υπάρχουν δύο τεχνικές που χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας spread spectrum: α) η τεχνική της Φασµατικής Εξάπλωσης της Σειριακής Ακολουθίας (DSSS) και β) η τεχνική της Φασµατικής Εξάπλωσης Αναπήδησης Συχνότητας (FHSS). Τα DSSS συστήµατα µεταδίδουν το σήµα πληροφορίας χρησιµοποιώντας το πλήρες διαθέσιµο εύρος ζώνης. Το γεγονός αυτό τα κάνει πολύ ανθεκτικά σε παρεµβολές. Τα συστήµατα FHSS µεταδίδουν σήµατα τα οποία πηδούν από 2

13 συχνότητα σε συχνότητα µε µια συγκεκριµένη ακολουθία. Σ έναν αποµακρυσµένο δέκτη που δεν συγχρονίζεται µε την ακολουθία των πηδηµάτων τα σήµατα αυτά εµφανίζονται σαν τυχαίος θόρυβος. Ένας δέκτης µπορεί µόνο να επεξεργαστεί ηλεκτροµαγνητικά κύµατα µε το να συγχρονιστεί µε τη συγκεκριµένη συχνότητα µετάδοσης. Ο FHSS δέκτης πηδά από τη µια συχνότητα στην άλλη σε συγχρονισµό µε τον ποµπό. Οποιαδήποτε στιγµή µπορεί να υπάρξει ένας αριθµός ποµποδεκτών που να πηδούν κατά µήκος του ίδιου εύρους συχνοτήτων. Ο κάθε ποµποδέκτης χρησιµοποιεί µια διαφορετική ακολουθία πηδηµάτων η οποία επιλέγεται προσεκτικά ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι παρεµβολές στο οικιακό δίκτυο. Η FHSS είναι η πιο διαδεδοµένη τεχνολογία για τη λειτουργία ασύρµατων οικιακών δικτύων. Ακολουθεί ένας συγκριτικός πίνακας των 2 αυτών τεχνικών από όπου γίνονται φανερά τα εξής : Σχήµα 2. Πίνακας διαφορών DSSS και FHSS Τέλος η ιδιότητα του line-of-sight στις υπέρυθρες έχει περιορίσει την ανάπτυξή τους στα δίκτυα δεδοµένων αλλά παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια από υποκλοπές σε σχέση µε την τεχνολογία RF. 3

14 1.2 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ I. Το πρότυπο IrDA Τα αρχικά IrDA προέρχονται από το Infrared Data Association, που είναι ένας οργανισµός ο οποίος εδρεύει στην Καλιφόρνια και είναι υπεύθυνος για τη θέσπιση των προτύπων για τις υπέρυθρες επικοινωνίες. Ο οργανισµός ιδρύθηκε το 1993 ενώ τα πρώτα προϊόντα που χρησιµοποιούσαν το πρότυπο IrDA κυκλοφόρησαν στην αγορά το Το αρχικό πρότυπο επέτρεπε την ασύρµατη, αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ συσκευών όπως desktops, εκτυπωτές, laptops και PDAs. Οι ταχύτητες που επιτυγχάνουµε µε τις υπέρυθρες ακτίνες κυµαίνονται από 9600 bps έως 4Μbps. Το βασικό µειονέκτηµα αυτής της τεχνολογίας είναι η µικρή εµβέλεια µετάδοσης, η οποία κυµαίνεται στα 1 µε 2m. Επιπλέον για να επιτευχθεί σύνδεση πρέπει µεταξύ των συσκευών να µην παρεµβάλλονται εµπόδια (line-of-sight transmission). Αντίθετα κύριο πλεονέκτηµα θεωρείται η υψηλότερη ταχύτητα µετάδοσης σε σχέση µε αντίστοιχες τεχνολογίες (bluetooth). Μεγάλες εταιρίες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών όπως η ITX E-Globaledge Corporation, η NTT DoCoMo, Sharp Corporation καθώς και το πανεπιστήµιο Waseda ένωσαν τις δυνάµεις τους και ανέπτυξαν ένα νέο πρωτόκολλο ασύρµατης επικοινωνίας µε υπέρυθρες. Το συγκεκριµένο πρωτόκολλο ονοµάζεται IrSimple και η µεταφορά των δεδοµένων µέσω αυτού γίνεται γρηγορότερα από ότι του υπάρχοντος πρωτοκόλλου µε υπέρυθρες µε ταχύτητες µετάδοσης από 4 µέχρι 100 φορές υψηλότερες. Το νέο πρωτόκολλο είναι συµβατό µε τις συσκευές που χρησιµοποιούν IrDA, ενώ οι κάτοχοι των «απλών» πλέον υπερύθρων, θα µπορούν να τις αναβαθµίσουν στη νέα έκδοση µε ένα απλό software update του πρωτοκόλλου. Άλλο ένα χαρακτηριστικό της νέας έκδοσης θα είναι η αυξηµένη αποδοτικότητα, η οποία και θα προέρχεται από την µείωση της καθυστέρησης που παρατηρείται κατά την επικοινωνία δύο συµβατών συσκευών, ή πιο απλά η έναρξη της επικοινωνίας τους θα γίνεται πιο γρήγορα. Το πρωτόκολλο υιοθετήθηκε από τον οργανισµό IrDA και πλέον θα έρχεται σαν στάνταρτ σε όλες τις νέες συσκευές µε υπέρυθρες. Τέλος σύµφωνα µε τον IrDA η έκδοση VFIR (Very Fast Infrared)του IrSimple, που υποστηρίζει 4

15 ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων 16Mbps έχει ήδη επιτευχθεί, ενώ υπό κατασκευή είναι η έκδοση UFIR (Ultra-Fast Infrared) η ταχύτητα µετάδοσης της οποίας θα φτάνει τα 100Mbps. Αµέσως παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας που δείχνει το χρόνο που απαιτείται για να µεταδοθεί µια 2-megapixel φωτογραφία (περίπου 500KB) µεταξύ 2 συσκευών που χρησιµοποιούν διαφορετικές εκδόσεις προτοκόλλων µε υπέρυθρες. Σχήµα 3. Πίνακας διαφορών εκδόσεων τεχνολογίας IR Πλεονεκτήµατα: Χαµηλό κόστος εξοπλισµού Ασφάλεια Ευκολία στη χρήση Μειονεκτήµατα: Περιορισµένο εύρος κάλυψης εν αποτελεί ολοκληρωµένη πρόταση για οικιακή δικτύωση II. Το πρότυπο Bluetooth Το πρωτόκολλο Bluetooth δηµιουργήθηκε από µια οµάδα εταιρειών που περιλαµβάνει την Ericsson, την ΙΒΜ, την Toshiba, την Intel, τη Nokia, τη Motorola, ενώ υποστηρίζεται από όπως 1900 εταιρείες. Αποτελεί πρότυπο για την ασύρµατη διαδικτύωση ηλεκτρονικών συσκευών όπως κινητά τηλέφωνα, PDAs, ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές, ασύρµατες περιφερειακές συσκευές (πληκτρολόγιο, ποντίκι κ.α.). Τα δίκτυα αυτού του τύπου ονοµάζονται ίκτυα Προσωπικού Χώρου (Personal Area Networks-PANs) λόγω του µικρότερου χώρου που καλύπτουν σε σχέση µε τα Local Area Networks_LANs. Κάθε συσκευή που υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth περιέχει ένα µικροσκοπικό φθηνό radio chip, το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να στέλνει 5

16 δεδοµένα µέσω µιας συγκεκριµένης ραδιοσυχνότητας σε ένα άλλο chip Bluetooth. Το chip του δέκτη, είτε πρόκειται για ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε για κινητό τηλέφωνο είτε για άλλη συσκευή, µεταδίδει στη συνέχεια τα δεδοµένα στη συσκευή λήψης. Με την τεχνολογία Bluetooth η επικοινωνία γίνεται µέσω ραδιοκυµάτων σε συχνότητα 2,45 GHz περίπου ενώ η ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων φτάνει το 1Μbps. Η επικοινωνία βασίζεται στα ad hoc δίκτυα. Αυτό σηµαίνει ότι το πρωτόκολλο ορίζει µηχανισµούς και µηνύµατα ώστε οι συσκευές Bluetooth να ανακαλύπτουν η µια την άλλη και να εγκαθιστούν συνδέσεις επικοινωνίας. Για παράδειγµα, όταν το κινητό τηλέφωνο, το laptop και το PDA του ίδιου ανθρώπου επικοινωνούν, καµία άλλη συσκευή εντός του πεδίου δεν επιτρέπεται να επικοινωνήσει µε κανένα τρόπο. Παρ όλα αυτά, µετά την αρχική επικοινωνία το πρωτόκολλο ορίζει µια δοµηµένη αρχιτεκτονική δικτύου που βασίζεται σε µια τοπολογία αστέρα η οποία ονοµάζεται piconet. Το piconet είναι ένα ασύρµατο δίκτυο πολύ µικρής εµβέλειας µε διάµετρο έως 10m. Όταν µια συσκευή Bluetooth ξεκινάει µια νέα επικοινωνία, ορίζει µια καινούρια κυψέλη piconet µε τη συσκευή ως το κέντρο όπως κυψέλης. Αυτή η συσκευή είναι η master συσκευή Bluetooth όπως κυψέλης και όπως οι όπως συσκευές θεωρούνται συσκευές slave. Μια συσκευή master µπορεί να επικοινωνήσει µε έως 7 ενεργές συσκευές slave. Αν περισσότερες συσκευές βρίσκονται µέσα στο ίδιο piconet, παραµένουν µη ενεργές και κανένας πόρος δεν κατανέµεται σε αυτές. Οι κυψέλες piconet µπορούν να ενωθούν και να δηµιουργήσουν ένα scatternet. Σ ένα scatternet µία ή περισσότερες συσκευές Bluetooth είναι µέλη περισσότερων από ένα piconet δρώντας ως συσκευές master σε µία κυψέλη και ως συσκευές slave σε µια άλλη. Οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth µπορεί να µεταπηδήσει από κατάσταση master σε κατάσταση slave και αντίστροφα αλλά δε µπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση master και σε κατάσταση slave ταυτόχρονα. Από πλευράς ασφάλειας δεν παρέχει ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Χρησιµοποιεί µηχανισµούς πιστοποίησης (authentication) λογισµικού για να δηµιουργήσει µια βάση δεδοµένων άλλων έµπιστων συσκευών. Έτσι ο χρήστης θα πρέπει να ενεργοποιήσει µια διαδικασία εγγραφής και όπως 2 συσκευές Bluetooth, εισάγοντας ένα κωδικό αριθµό σε κάθε µια προτού να µπορέσουν να επικοινωνήσουν µεταξύ όπως. Η κρυπτογράφηση, συµπεριλαµβανοµένης όπως όπως εναέριας διεπαφής, µπορεί να παράσχει προστασία ενάντια όπως υποκλοπές µε τη χρησιµοποίηση όπως κλειδιού που προέρχεται από διαδικασίες επικύρωσης. 6

17 Σχήµα 4. Bluetooth scatternet Από πλευράς ασφάλειας δεν παρέχει ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Χρησιµοποιεί µηχανισµούς πιστοποίησης (authentication) λογισµικού γιανα δηµιουργήσει µια βάση δεδοµένων άλλων έµπιστων συσκευών. Έτσι ο χρήστης θα πρέπει να ενεργοποιήσει µια διαδικασία εγγραφής στις δύο συσκευές Bluetooth, εισάγοντας ένα κωδικό αριθµό σε κάθε µία προτού να µπορέσουν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Η κρυπτογράφηση, συµπεριλαµβανοµένης όπως όπως εναέριας διεπαφής, µπορεί να παράσχει προστασία ενάντια όπως υποκλοπές µε τη χρησιµοποίηση όπως κλειδιού που προέρχεται από διαδικασίες επικύρωσης. Όσον αφορά την αποφυγή παρεµβολών πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας Bluetooth. Αναφέρθηκε προηγουµένως ότι λειτουργεί σε συχνότητα 2.45 GHz, αλλά ουσιαστικά χρησιµοποιεί όπως συχνότητες από 2.40 έως 2.48 GHz. Σε αυτήν τη ζώνη υπάρχουν 79 κανάλια ραδιοσυχνότητας και µια συσκευή µε Bluetooth µετακινείται τυχαία µεταξύ αυτών των 79 καναλιών φορές ανά δευτερόλεπτο. Όταν δύο ή περισσότερες συσκευές είναι συνδεδεµένες, µετακινούνται συγχρονισµένα. Εάν δύο διαφορετικές «συνοµιλίες» συµπέσουν στο ίδιο κανάλι ραδιοσυχνότητας, ο χρόνος παρεµβολής είναι τόσο µικρός ώστε δεν δηµιουργεί κανένα απολύτως πρόβληµα. Κατά συνέπεια αν σε ένα δωµάτιο του σπιτιού έχετε ένα στερεοφωνικό σύστηµα που χρησιµοποιεί τεχνολογία Bluetooth αντί για καλώδια, ένα νέο µοντέλο ασύρµατου τηλεφώνου, το κινητό τηλέφωνο και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεν πρόκειται να υπάρχουν παρεµβολές µεταξύ των συσκευών. Στην αγορά κατασκευής συσκευών που υποστηρίζουν το 7

18 πρότυπο Bluetooth δραστηριοποιούνται σήµερα περισσότερες από 2000 εταιρίες µεταξύ των οποίων οι Ericsson, Nokia, IBM, Intel, Toshiba, Motorola, Lucent, 3Com κ.α. Πλεονεκτήµατα: Χαµηλό κόστος υλοποίησης Αποφυγή παρεµβολών Χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος (0,01W) υνατότητα δηµιουργίας πολλών Bluetooth δικτύων (Scatternet) στον ίδιο χώρο Μειονεκτήµατα : Περιορισµένη απόσταση µεταξύ ποµπού-δέκτη (από 10cm εως 10m) Χαµηλή ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (εως 1Mbps) Όχι ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ασφάλειας Περιορισµός 8 συσκευών στο ίδιο δίκτυο III. Τα πρότυπα IEEE x Το πρωτόκολλο ή Wi-Fi (Wireless Fidelity) είναι αποτέλεσµα εργασίας της ΙΕΕΕ, αφορά τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα και δηµιουργήθηκε το 1997 µε αρχική ταχύτητα λειτουργίας τα 2Mbps. Το πρότυπο αυτό ανέπτυξε προδιαγραφές του Φυσικού Επιπέδου και του Επιπέδου Προσπέλασης Μέσου για την ασύρµατη επικοινωνία σταθµών σ ένα WLAN, δηλαδή τα 2 πρώτα επίπεδα του OSI. Το πρότυπο ορίζει τρία διαφορετικά φυσικά επίπεδα (PHY). Η ύπαρξη περισσότερων από µίας επιλογής για το φυσικό επίπεδο επιτρέπει στους σχεδιαστές συστηµάτων να επιλέγουν κάθε φορά την τεχνολογία εκείνη, η οποία ταιριάζει καλύτερα µε το κόστος, την απόδοση και το προφίλ των λειτουργιών µιας συγκεκριµένης εφαρµογής. Ειδικότερα, το πρότυπο προσδιορίζει ένα οπτικό φυσικό επίπεδο που χρησιµοποιεί υπέρυθρες ακτίνες για τη µετάδοση δεδοµένων και δύο φυσικά επίπεδα ραδιοσυχνότητας (RF based). Το µικρό εύρος κάλυψης που έχει το υπέρυθρο φυσικό επίπεδο το καθιστά κατάλληλο µόνο για εφαρµογές κλειστού χώρου, όπως ένα µικρό γραφείο, ένα δωµάτιο, κ.ο.κ. Αντίθετα, οι άλλοι δύο τύποι 8

19 φυσικών επιπέδων µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές όπου υπάρχει η ανάγκη κάλυψης µεγάλων περιοχών ανοικτών ή κλειστών. To 1998 δηµιουργήθηκε η αναβαθµισµένη έκδοση, δηλαδή το b, που έφτανε τα 11Mbps, ενώ ο ρυθµός µετάδοσης των επόµενων εκδόσεων που ακολούθησαν (802.11a & g) ήταν 54Mbps. Για την µετάδοση των δεδοµένων τα πρωτόκολλα b και g χρησιµοποιούν την µπάντα των 2.4GHz. Τα δύο αυτά πρωτόκολλα χρησιµοποιούνται σε υλοποιήσεις τοπικών δικτύων που δεν χρειάζεται να τρέχουν εφαρµογές υψηλών απαιτήσεων σε έυρος ζώνης και η κάλυψη που παρέχουν φτάνει τα 100m. Αντίθετα το ακριβότερο από πλευράς υλοποίησης a λειτουργεί στα 5GHz και είναι καταλληλότερο για ευρυζωνικές εφαρµογές. Καλύπτει έκταση έως 50m ενώ η χρήση όπως OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing έχει σαν αποτέλεσµα την πιο αποτελεσµατική χρήση του διαθέσιµου φάσµατος.. Το γεγονός ότι η συχνότητα λειτουργίας των πρωτοκόλλων b και g είναι τα 2.4GHz δηµιουργεί παρεµβολές στο πρωτόκολλο Bluetooth µε αποτέλεσµα η συνεργασία όπως να είναι δύσκολη. Αν και η ταχύτητα σύνδεσης που ορίζει το ΙΕΕΕ802.11b είναι τα 11Μbps, λόγω του γεγονότος ότι όπως οι συσκευές WiFi έχουν ένα και µόνο ραδιοφωνικό ποµποδέκτη, η λειτουργία όπως σαν δικτυακές συσκευές είναι σε half-duplex mode, καθώς ο ποµποδέκτης µπορεί να ακούει το δίκτυο ή να στέλνει σε αυτό, αλλά όχι και τα δύο ταυτόχρονα. Έτσι το πραγµατικό όριο για το bandwidth µιας b σύνδεσης είναι διαµορφώνεται στα 5Μbps. Όπως εταιρίες υπόσχονται ονοµαστικές διπλάσιες ή και περισσότερο ταχύτητες. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι εκτός του στάνταρ, και λειτουργούν µόνο µεταξύ των προϊόντων όπως όπως εταιρίας. Το ορίζει δύο στοιχεία εξοπλισµού: έναν ασύρµατο σταθµό που είναι συνήθως PC και είναι εφοδιασµένος µε µια κάρτα δικτύου για ασύρµατα δίκτυα κι ένα ποµποδέκτη ή σηµείο πρόσβασης (ΑΡ), ο οποίος συµπεριφέρεται σα γέφυρα µεταξύ του ασύρµατου και του ενσύρµατου δικτύου. Το σηµείο πρόσβασης ενεργεί ως σταθµός-βάση για το ασύρµατο δίκτυο συγκεντρώνοντας τη δυνατότητα προσπέλασης του ενσύρµατου δικτύου από πολλαπλούς σταθµούς. Η επικοινωνία των τερµατικών στο πρότυπο αυτό υποστηρίζεται µέσω δύο γενικών τοπολογιών αρχιτεκτονικής δικτύου, τη δοµηµένη κατάσταση και την ad hoc κατάσταση. 9

20 Τέλος όσον αφορά την ασφάλεια των επικοινωνιών αποτελεί σηµαντικό µειονέκτηµα για το καθώς η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε κάποιο ασύρµατο δίκτυο είναι εύκολη και συχνή. To i είναι προσανατολισµένο στην ασφάλεια υποστηρίζοντας µεθόδους κρυπτογράφησης. Τα πρότυπα b & g είναι σήµερα τα πιο διαδεδοµένα και ο εξοπλισµός δικτύωσης είναι προσιτός σε χαµηλές τιµές µε αποτέλεσµα να έχουν εξαπλωθεί σε Ευρώπη και Αµερική. Το µέλλον όπως φαίνεται να ανήκει στο n που υπόσχεται ταχύτητα 100Mbps. Πλεονεκτήµατα : Ικανοποιητικό εύρος κάλυψης για οικιακά δίκτυα (έως 100m) Υψηλή ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων(έως 100Μbps) Χαµηλό κόστος (κυρίως b) Ευκολία εγκατάστασης Πολύ διαδεδοµένο στα οικιακά δίκτυα Μειονεκτήµατα : Περιορισµένη ασφάλεια Παρεµβολές µε συσκευές Bluetooth IV. High Performance Radio LAN (HIPERLAN) Το HIPERLAN είναι ευρωπαϊκή απάντηση στα πρωτόκολλα IEEE Το ινστιτούτο ETSI European Telecommunications Standardization Institute έχει ορίσει το HIPERLAN ως ένα ασύρµατο δίκτυο LAN που επιτρέπει σταθερή ζεύξη κινούµενων σταθµών. ηµιουργήθηκε στα πλαίσια µιας προσπάθειας του ινστιτούτου που ονοµάζεται Ευρυζωνικό ίκτυο Ραδιοπρόσβασης (Broadband Radio Access Network-BRAN). Το HiperLAN υπάρχει σε δύο εκδόσεις, τη HiperLAN Type 1 που τυποποιήθηκε το 1996 και υποστηρίζει ταχύτητες µέχρι 24Mbps και τη HiperLAN Type 2, η οποία δηµιουργήθηκε το 2000 και υποστηρίζει ταχύτητες µέχρι 54Mbps καθώς όπως προσφέρει υψηλές επιδόσεις σε περιβάλλοντα µε µεγάλη διασπορά χρόνου που µπορεί να οφείλεται σε πολλαπλές ανακλάσεις. Αµφότερες οι εκδόσεις του HiperLAN χρησιµοποιούν τη συχνότητα των 5GHz, η οποία στην Αµερική και στην Ιαπωνία είναι ελεύθερη και στην Ευρώπη έχει επισήµως παραχωρηθεί για χρήση από τα ασύρµατα δίκτυα, µε αποτέλεςµα αφενός µεν να µη δηµιουργούνται 10

21 προβλήµατα µε τα δίκτυα που τρέχουν στα 2,4GHz και αφετέρου οι συσκευές HiperLAN να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε µέρος του κόςµου χωρίς τροποποιήσεις. Μια άλλη ιδιαιτερότητα του HiperLAN είναι όπως το ad hoc roaming, η δυνατότητα δηλαδή όπως αυτόµατης προώθησης των δεδοµένων από access point σε access point σε περίπτωση που ο δέκτης δεν βρίσκεται στο βεληνεκές του ποµπού. Εκτός από αυτό, υπερέχει έναντι των άλλων πρωτοκόλλων ασύρµατης δικτύωσης λόγω του γεγονότος ότι δίνει τη δυνατότητα QoS (Quality Of Service, Ποιότητα Υπηρεσιών). Με το QoS µπορούν τα πακέτα δεδοµένων να κατηγοριοποιούνται και να αποκτούν διαφορετική σειρά προτεραιότητας ανάλογα µε το είδος όπως. Έτσι, τα πακέτα που αφορούν ένα video π.χ., µπορεί να έχουν µεγαλύτερη προτεραιότητα κατά τη µεταφορά, µε αποτέλεσµα την πιο οµαλή εµφάνισή του. Το HiperLAN υποστηρίζει τόσο µία δοµηµένη αρχιτεκτονική δικτύου που ενσωµατώνει ένα σταθµό βάσης όσο και ad-hoc δίκτυα. Όσον αφορά την ασφάλεια έχει την δυνατότητα υποστήριξης πιστοποίησης και κρυπτογράφησης. Με την διαδικασία όπως πιστοποίησης τόσο το σηµείο πρόσβασης όσο και το κινητό τερµατικό µπορούν να πιστοποιήσουν το ένα το άλλο ώστε να διασφαλίσουν διαπιστευµένη πρόσβαση στο δίκτυο. Το HiperLAN2, σε αντίθεση µε όλα τα υπόλοιπα πρότυπα, είναι συµβατό µε µια τεράστια ποικιλία δικτύων (Ethernet, ΑΤΜ, 3G, IP κ.ά.) και η εµβέλεια του φτάνει τα 150m. Πλεονεκτήµατα : Συγκριτικά µεγαλύτερη ταχύτητα µετάδοσης (54Mbps) υνατότητα ad-hoc roaming υνατότητα QoS Κατάλληλο για απαιτητικές σε bandwidth εφαρµογές Μειονεκτήµατα : Αρκετά πολύπλοκο πρωτόκολλο Μπορεί να δηµιουργηθεί πρόβληµα συµβατότητας Χρησιµοποιείται µόνο στην Ευρώπη εν έχει όπως εµπορικές εφαρµογές 11

22 V. Home RF Τον Μάρτιο του 1998 η οµάδα εργασίας HomeRF ανέπτυξε µια ενιαία προδιαγραφή, το κοινό ασύρµατο πρωτόκολλο εφαρµογής SWAP (Shared Wireless Access Protocol), µε σκοπό να ανταλάσσονται δεδοµένα µεταξύ των οικιακών συσκευών. Η συχνότητα λειτουργίας είναι τα 2.4 GHz. To πρότυπο HomeRF 2.0 για όπως ασύρµατες µεταδόσεις χρησιµοποιεί στο φυσικό στρώµα την τεχνική FHSS, (την τεχνική αναπήδησης συχνότητας Frequency Hopping) και υποστηρίζει ταχύτητες διαµεταγωγής των δεδοµένων που ανέρχονται στα 10Mbit/s και χρησιµοποιείται για την ασύρµατη ενδοεπικοινωνία µεταξύ των ηλεκτρικών συσκευών, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ασύρµατα τηλέφωνα DECT, PDAs, ενώ χρησιµοποιείται και από ορισµένες συσκευές ήχου και εικόνας. Με τη χρήση του πρωτοκόλλου αυτού υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης µέχρι και 127 διαφορετικών οικιακών συσκευών στο ίδιο δίκτυο. Η εµβέλειά του φτάνει τα 50m. Αν και το HomeRF υποστηρίζει ταυτόχρονη µεταφορά ήχου και δεδοµένων, η χαµηλή ταχύτητα που προσφέρει σε συνδυασµό µε το κόστος υλοποίησής του, που είναι παρόµοιο µε αυτό του IEEE802.11b, δεν του δίνει ιδιαίτερες προοπτικές επιτυχίας. Τον Ιανουάριο του 2003 η οµάδα εργασίας HomeRF που περιλάµβανε εταιρίες όπως η Siemens, η Motorola και όπως διαλύθηκε µε αποτέλεσµα το πρότυπο αυτό, αν και εξακολουθεί να έχει εφαρµογές, να µην αναπτύσσεται πια. Πλεονεκτήµατα : υνατότητα σύνδεσης µέχρι 127 συσκευών στο ίδιο δίκτυο Παρέχει αρκετά µεγάλη προστασία από παρεµβολές Ικανοποιητική εµβέλεια (έως 50m) Μειονεκτήµατα : Αδυναµία να ανταγωνιστεί όπως τεχνολογίες (όπως WiFi) εν υποστηρίζεται πλέον από κατασκευαστές ή οµάδες εργασίας Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των σηµαντικότερων προτύπων που εφαρµόζονται στα ασύρµατα οικιακά δίκτυα ώστε να είναι εφικτή η σύγκρισή τους. 12

23 Σχήµα 5. Συγκριτικός πίνακας προτύπων ασύρµατων δικύων 13

24 1.3 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ x Στο σχήµα 6 παρουσιάζεται το µοντέλο αναφοράς κατά OSI (στοίβα πρωτοκόλλων) της τεχνολογίας x Σχήµα 6. Μοντέλο αναφοράς (στοίβα πρωτοκόλλων) του x κατά OSΙ. Όπως παρατηρούµε από το Σχήµα 6, οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που καθορίζονται από το αφορούν κυρίως τα επίπεδα MAC και PHY. Όπως προαναφέρθηκε στο φυσικό στρώµα (physical layer) όπου µεταδίδει και λαµβάνει πραγµατικά τα δεδοµένα (bits) µεταξύ των υπολογιστών, στο b χρησιµοποιείται τεχνική διαµόρφωσης διασποράς ευρείας ακολουθίας DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) ή οποία κάνει χρήση της συµπληρωµατικής διαµόρφωσης κώδικα CCK (Complementary Code Keying), και στο a και g διαµόρφωση Ορθογωνικής πολύπλεξης µε διαίρεση συχνότητας OFDM (Orthogonal Frequency Digital Multiplexing). 14

25 Η τεχνική DSSS εξαπλώνει την ισχύ του µεταδιδόµενου σήµατος σε µία ευρεία µπάντα συχνοτήτων µε αποτέλεσµα να µειωθεί η φασµατική πυκνότητα ισχύος του θορύβου και των παρεµβολών από άλλες µεταδόσεις οι οποίες χρησιµοποιούν συνήθως ένα µικρό εύρος συχνοτήτων. Αρχικά λοιπόν το σήµα της βασικής ζώνης (baseband) εξαπλώνεται σε ένα µεγαλύτερο φάσµα µε πολλαπλασιασµό των δεδοµένων µε µία γρήγορη ακολουθία και στη συνέχεια τα εξαπλωµένα δεδοµένα διαµορφώνονται σε µια συγκεκριµένη συχνότητα. Η διαδικασία είναι η εξής: Για να επιτευχθεί η φασµατική εξάπλωση στον ποµπό, πολλαπλασιάζεται το σήµα βασικής ζώνης µε ένα ψηφιακό σήµα ψευδόθορύβου PN (Pseudo-Noise signal). Το σήµα PN αναφέρεται και ως chip code ή spreading sequence. Το σήµα ψευδό-θορύβου PN που χρησιµοποιείται ονοµάζεται συµπληρωµατική διαµόρφωση κώδικα CCK (Complementary Code Keying) που είναι µία ακολουθία των 8 bit. Το σήµα που προκύπτει έχει υψηλότερο ρυθµό µετάδοσης από αυτόν του αρχικού σήµατος, το οποίο οδηγεί στο ευρύτερο φάσµα εκποµπής. Το εξαπλωµένο σήµα χρησιµοποιεί διαµόρφωση QPSK. Με την QPSK έχουµε συνολική κωδικοποίηση ανά 2 bits στην είσοδο στον διαµορφωτή και τέσερα σύµβολα εκποµπής λόγω των τεσσάρων πιθανών συνδυασµών τους 00, 01,10, και11. Καθένα από αυτά τα σύµβολα των 2 bit στέλνονται µε ρυθµό 5.5 Mbps, καταλήγοντας σε ένα ρυθµό δεδοµένων ίσο µε 11 Mbps. Ο διαµορφωτής (Carrier modulator) παράγει το αναλογικό σήµα από το ψηφιακό γύρω από τη συχνότητα εκποµπής. Η τεχνική OFDM είναι πολύ σηµαντική τεχνική στην µετάδοση υψηλού ρυθµού δεδοµένων σε ασύρµατα κανάλια επικοινωνίας. Η OFDM χρησιµοποιείται δεδοµένου της καλής συµπεριφοράς της σε περίπτωση λήψης από πολλαπλές διαδροµές, υποστηρίζοντας µεγάλες ταχύτητες κίνησης του δέκτη αλλά και να υποστηρίξει αποδοτικά κατανοµές φάσµατος σε περιοχές µε κυψελωτή δοµή (άρα και να συνδυαστεί µε τα κυψελωτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας). Χρησιµοποιεί πολλαπλές συχνότητες, στέλνοντας µερικά από τα bits σε κάθε υπο-κανάλι (υποφέρον). ηλαδή η αρχή λειτουργίας του OFDM βασίζεται στην κατανοµή ενός υψηλού ρυθµού ροής δεδοµένων µέσω ενός µεγάλου αριθµού ορθογωνίων 15

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Τοπικά ίκτυα Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Τι είναι το τοπικό δίκτυο (LAN); Κατανόηση των συστατικών μερών ενός LAN Είδη και πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES METROMOLITAN NETWORK) ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΟΣ 1 ΙΕΕΕ 802.11 Τι είναι η ISM (Industrial Scientific and Medical ) ζώνη; Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απόδοσης Ασύρματων Δικτύων Multimedia

Μελέτη Απόδοσης Ασύρματων Δικτύων Multimedia Πτυχιακή Εργασία Με Θέμα : Μελέτη Απόδοσης Ασύρματων Δικτύων Multimedia Ονοματεπώνυμο : Ιωάννης Μίνως ΑΕΜ : 3120 Τπεύθυνος Καθηγητής : Ιωάννης Βραδελης Ευχαριστίες Ολοκληρώνοντας έναν κύκλο στη ζωή μου

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Στόχοι Κατανόηση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις ασύρματες επικοινωνίες και τα δίκτυα Γνωριμία με τα συστήματα των ασύρματων επικοινωνιών Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Bluetooth is

Διαβάστε περισσότερα

LC Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LC100060 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον προσαρµογέα USB 2.0 ασύρµατου δικτύου 54 Mbps Sweex. Ο προσαρµογέας USB σας επιτρέπει να στήσετε ένα ασύρµατο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ HIPERLAN/2 & Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ IEEE a

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ HIPERLAN/2 & Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ IEEE a ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ HIPERLAN/2 & Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ IEEE 802.11a ΟΥΡΑΝΙΑ Φ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Επιβλέπων: κ.στεργιου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΤΑ 2005 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα πληροφοριών Τ.Ε.Ι Καβάλας με ασύρματο δίκτυο

Τράπεζα πληροφοριών Τ.Ε.Ι Καβάλας με ασύρματο δίκτυο Τ.Ε.Ι Καβάλας Τμήμα Ηλεκτρολογίας Πτυγιακη εργασία Τράπεζα πληροφοριών Τ.Ε.Ι Καβάλας με ασύρματο δίκτυο Ενότητα 1: Γενικά σ ανοοά εζοπλισηού. εζαοτήυατα Ενότητα 2: Κατασκευή tuq τοάπεζαζ πληροφοριών. Χρήση,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους Δημιουργία οικιακού δικτύου για ψυχαγωγικούς σκοπούς Σχεδιάζοντας το δίκτυο Εγκαθιστώντας το δίκτυο Διαχειρίζωντας ένα δίκτυο ψυχαγωγικούς σκοπούς Μελλοντικές τάσεις στα οικιακά δίκτυα για Τι είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE Ελευθέριος Λιοδάκης Σχετικά με εμένα! Λιοδάκης Ελευθέριος D&C ELECTRONICS MikroTik Certified Consultant

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα ΓΤΠ61 Θέμα: «Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα» Αντωνοπούλου Ευθυμία Επιβλέπων καθηγητής Ζευγώλης Δημήτριος Για χρόνια η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #10: Πρότυπο ΙΕΕΕ

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #10: Πρότυπο ΙΕΕΕ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #10: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Περιεχόμενα Εισαγωγή...2 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)...3 ETSI (European Telecommunications Standards Institute)...4 ITU (International Telecommunication Union)...5 FCC (Federal

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

27/3/2010. Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών. Περιεχόμενα εισαγωγή /1 ΙΕΕΕ Εισαγωγή. Λειτουργικό μοντέλο 802.

27/3/2010. Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών. Περιεχόμενα εισαγωγή /1 ΙΕΕΕ Εισαγωγή. Λειτουργικό μοντέλο 802. Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Ασύρματες Επικοινωνίες Μέρος I Χρήστος Ξενάκης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Slide: 1/30 Περιεχόμενα ΙΕΕΕ 802.11 Εισαγωγή Λειτουργικό μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Β) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» FEASIBILITY STUDY AND LAB MEASUREMENTS OF A CELLULAR TELECOMMUNICATIONS TRANSCEIVER Δεσπότης Χρήστος Δάλατζης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN)

Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN) Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN) Ορισμός Τοπικών Δικτύων Τοπικό δίκτυο επικοινωνιών δεδομένων ονομάζεται ένα δίκτυο όπου τα υπολογιστικά συστήματα που συνδέονται μεταξύ τους βρίσκονται σε περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2 Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio Ιστορική Αναδρομή Αναλογική Τηλεόραση Συστήματα PAL, SECAM, NTSC Εύρος Ζώνης Σήματος 6MHz, Καναλιού 8MHz Μετάδοση μέσω ασυρματικών ζεύξεων μέσω ΟΕ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 Bluetooth is a

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Γ.Κ.:Μάιος 2006

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Γ.Κ.:Μάιος 2006 Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Ασύρματες Επικοινωνίες Μέρος I Slide: 1/26 Περιεχόμενα ΙΕΕΕ 802.11 Εισαγωγή Λειτουργικό μοντέλο 802.11 Στοίβα πρωτοκόλλων του 802.11 Δομή πλαισίων 802.11 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.11b ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» h>p://www.medianetlab.gr Μέρος του προγράμματος «Ψηφιακές Επικοινωνίες» του Ι.Π&Τ. Κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή Το μάθημα «Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης» εξετάζει τις τεχνολογίες και τους μηχανισμούς που παρεμβάλλονται για να διανεμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΚΕΦ.1 Πρωτόκολλα TCP/IP... 15 1.1 Χαρακτηριστικά της σουίτας TCP/IP... 16 1.1.2. Λειτουργίες των TCP, IP και UDP πρωτοκόλλων...

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΚΕΦ.1 Πρωτόκολλα TCP/IP... 15 1.1 Χαρακτηριστικά της σουίτας TCP/IP... 16 1.1.2. Λειτουργίες των TCP, IP και UDP πρωτοκόλλων... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΚΕΦ.1 Πρωτόκολλα TCP/IP... 15 1.1 Χαρακτηριστικά της σουίτας TCP/IP... 16 1.1.2. Λειτουργίες των TCP, IP και UDP πρωτοκόλλων... 19 1.1.3 Ανάλυση πρωτοκόλλων στο μοντέλο OSI...

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση:

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση: 1. Ένας δίαυλος έχει ρυθµό δεδοµένων 4 kbps και καθυστέρηση διάδοσης 20 msec. Για ποια περιοχή µηκών των πλαισίων µπορεί η µέθοδος παύσης και αναµονής να έχει απόδοση τουλάχιστον 50%; Η απόδοση θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση. Δρ. Χατζημίσιος Περικλής

Μια εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση. Δρ. Χατζημίσιος Περικλής Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες: Μια εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση Δρ. Χατζημίσιος Περικλής Εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση Αύξηση ενδιαφέροντος για ασύρματη τοπική δικτύωση στα μέσα της δεκαετίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Τετάρτη 16 Ιουνίου 2004 Οδηγίες: Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες. Ισχύουν όσα αναφέρονται στους Κανονισµούς Εξετάσεων του ΕΑΠ γενικότερα και της ΘΕ ειδικότερα. Είναι υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα Wireless Local Area Networks (WLAN)

Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα Wireless Local Area Networks (WLAN) Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα Wireless Local Area Networks (WLAN) Ασύρματα LAN Τα ασύρματα τοπικά δίκτυα επιτρέπουν σε σταθμούς εργασίας, servers, εκτυπωτές, αλλά και συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, PDA, τηλεοράσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Τι είναι οι τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης και ποια η ανάγκη χρήσης τους στις δορυφορικές επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης... Περιεχόμενα Εισαγωγή...7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11 Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25 Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...65 Κεφάλαιο 4 Μεταγωγή Δεδομένων και Δρομολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. Ποια είναι η ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας του 802.11b. Απάντηση: 2.4 GHz 2.497 GHz 2. Ποιες τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG)

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Εισαγωγή στο MPEG-2 Κωδικοποίηση βίντεο Κωδικοποίηση ήχου Ροή δεδοµένων Εισαγωγή στο MPEG-4 οµή σκηνών Κωδικοποίηση ήχου και βίντεο Τεχνολογία Πολυµέσων 11-1 Εισαγωγή στο MPEG-2

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου

Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου alexiou@unipi.gr 1 Αποτελεσματική χρήση του φάσματος Πολυπλεξία και Διασπορά Φάσματος 2 Αποτελεσματική χρήση του φάσματος Η αποτελεσματική χρήση του φάσματος έγκειται

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ RIP ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος Μηχανικός Πληροφορικής, MSc Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικά ίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνιακά Πρωτόκολλα και Συστήµατα

Βιοµηχανικά ίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνιακά Πρωτόκολλα και Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Xο ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ Χ.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασύρµατες επικοινωνίες τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει ένα µεγάλο µερίδιο στον τοµέα των επικοινωνιών προσφέροντας σηµαντική ανάπτυξη στον τοµέα της κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕ 10 Δορυφορικές Επικοινωνίες Θερινό εξάμηνο 2008 Διάλεξη 4 η Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Χ. Σαγιάς Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst207

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η Δίκτυα Η/Υ Θεωρία Διάλεξη 2η Kάρτες Δικτύωσης (NIC-Network Interface Controller) Βασικές εντολές δρομολόγησης και ανίχνευσης Η κάρτα δικτύου συνδέει τον υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο παράγει και λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 Ο ΤΕΕ Νέας Σμύρνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 Ο ΤΕΕ Νέας Σμύρνης ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δ Α Ι Δ Α Λ Ο Σ» Πράξη 2.3.2 ια «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προγραμμάτων Επίδειξης και Βράβευσης Εκπαιδευτικών Έργων ΤΕΕ & ΣΕΚ» Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος 1.Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) Ύλη εξετάσεων, τρόπος αξιολόγησης, σηµεία στα οποία πρέπει να δοθεί έµφαση / προσοχή κατά την προετοιµασία για την γραπτή εξέταση Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα