ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ"

Transcript

1 Kεφάλαιο 9: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ 155 ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Μοντελοποίηση υδρολογικών διαδικασιών με το ArcHydro 9.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 9 Μάρης Φ. - Παπαρρίζος Σ. Τα κατανεμημένα υδρολογικά μοντέλα που προσομοιώνουν την διαδικασία της βροχόπτωσης-απορροής απαιτούν κάποια μορφή δομής δεδομένων που καλείται υδρογραφικό δίκτυο για να δρομολογήσουν την απορροή μέσω της τοπογραφίας. Ένα υδρογραφικό δίκτυο συνίσταται από στοιχεία επιφανειακής ροής που αναπαριστούν τη ροή μέσα και πάνω στο έδαφος. Αυτά τα στοιχεία αναπαρίστανται σαν κελιά ενός πλέγματος σε ψηφιδωτή μορφή δεδομένων. Ένα ψηφιακό μοντέλο εδάφους (Digital Elevation Model DEM) είναι χρήσιμο για τον προσδιορισμό της μορφής του εδάφους καθώς και του υδρογραφικού δικτύου. Τα βήματα επεξεργασίας και το μέγεθος των κελιών ενός DEM επηρεάζουν την κλίση της επιφάνειας του εδάφους, το μήκος του υδρογραφικού δικτύου και τις συνεκτικές του ιδιότητες. Τα παραγόμενα αποστραγγιστικά δίκτυα και οι υδραυλικές παράμετροι που χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν τη μεταφορά της απορροής στην έξοδο της λεκάνης απορροής ενός ποταμού, εξαρτώνται από το μέγεθος των κελιών και από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να παραγάγουν το υδρογραφικό δίκτυο. Μόλις καθοριστεί το υδρογραφικό δίκτυο και προκύψει η κλίση, οι υπόλοιπες υδραυλικές παράμετροι είναι προσαρμοσμένες. Τα χαρακτηριστικά του προκύπτοντος υδρογραφικού δικτύου μπορούν να επηρεάσουν την υδρολογική βαθμονόμηση και την απόδοση του μοντέλου. Η εξάρτηση των βασισμένων σε πλέγμα μοντέλων προσομοίωσης στην διακριτική ικανότητα του DEM είναι σημαντική, ανεξάρτητα από το αν το DEM είναι σε ψηφιδωτή ή σε μορφή δικτύου ακανόνιστων τριγώνων (Triangulated Irregular Network ΤΙΝ). Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι ένα κατανεμημένο μοντέλο είναι βαθμονομημένο (calibrated) σε μια συγκεκριμένη διακριτική

2 156 ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ικανότητα οι βαθμονομημένες παράμετροι μπορεί να χρειάζονται προσαρμογή όσο χρησιμοποιούνται μεγαλύτερα μεγέθη κελιών. Η αυτόματη δημιουργία των υδρογραφικών δικτύων από τα DEM πρέπει να εξετάσει εάν ένα κελί είναι κελί επιφανειακής ροής ή ροής καναλιού. Η απόδοση και η βαθμολόγηση ενός μοντέλου μπορούν να επηρεαστούν από τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται για να εξαγάγουν το δίκτυο. Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια εφαρμογή του ArcHydro μέσω του προγράμματος ArcGIS 9.3 για διάφορες υδρολογικές διεργασίες με δεδομένα από τη λεκάνη απορροής του ποταμού Σπερχειού στην κεντρική Ελλάδα και θα αναλυθεί η χρησιμότητα του συγκεκριμένου λογισμικού. 9.2 Μοντελοποίηση με το ArcHydro Σε όλο τον κόσμο, οι υδρολόγοι έχουν αφιερώσει το χρόνο τους για την ακριβή ποσοτικοποίηση της ποσότητας του νερού που είναι διαθέσιμη για τις κοινότητες που ζουν μέσα στις περιοχές διαφόρων λεκανών απορροής. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, τα υδρολογικά μοντέλα θα πρέπει να συνδέονται με άλλες διαθέσιμες κλιματικές προσομοιώσεις, αναγνωρίσιμες από τα Ατμοσφαιρικά Γενικά Μοντέλα Κυκλοφορίας (Atmospheric General Circulation Models AGCM). Κατά την τελευταία δεκαετία υπάρχει τεράστια εξέλιξη των υδρολογικών μοντέλων ενώ και στο μέλλον αναμένεται να υπάρξει μεγάλη ανάπτυξη των λόγω της συνεχούς αλλαγής των κλιματικών και ατμοσφαιρικών προσανατολισμών. Ορισμένα μοντέλα έχουν εγκαταλειφθεί επειδή οι λειτουργίες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιούνταν για την παρακολούθηση των κλιματικών μεταβολών έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Αυτό συνεπώς καλεί για μια νέα ανάπτυξη των υδρολογικών μοντέλων σχετικά με τα τρέχοντα κλιματολογικά χαρακτηριστικά. Η προσομοίωση των υδρολογικών διεργασιών πρέπει να αποτελείται αυστηρά από ένα ισχυρό σύστημα ανατροφοδότησης, μέσω του οποίου μπορούν να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται οι σημαντικές αλλαγές και οι αποκλίσεις από την κανονικότητα των υδρολογικών διεργασιών, για λόγους ανάπτυξης. Η ποσοτικοποίηση της διήθησης, της απορροής, της εξατμισοδιαπνοής έχουν εξεταστεί από κοινά υδρολογικά μοντέλα. Επιπλέον, η ενσωμάτωση των διαφοροποιημένων μοντέλων έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των περιόδων επαναφοράς για τις πλημμύρες, της ξηρασίες και άλλες σχετικές «καταστροφές» που συνδέονται με την υδρολογία. Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού και οι αλλαγές των δημογραφικών τάσεων ανάμεσα στις διάφορες περιοχές του κόσμου στέκεται ως εμπόδιο για την ανά-

3 Kεφάλαιο 9: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ 157 πτυξη και το μόνο μέτρο αντιμετώπισης είναι να υπολογιστεί το ποσό του νερού που διατίθεται για συγκεκριμένες περιοχές. Από την έλλειψη υδάτινων πόρων και τη διαφύλαξη των βασικών διεργασιών του φυσικού περιβάλλοντος έχουν προκύψει διάφορα προβλήματα ανάπτυξης. Είναι κρίσιμο να σημειωθεί ότι σήμερα το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί σε περιοχές που δεν διαθέτουν βιώσιμους υδάτινους πόρους. Η επικράτηση του φαινομένου αυτού και η αυξημένη ευπάθεια των περιοχών σε ασθένειες που μεταδίδονται μέσω του νερού ή που σχετίζονται με αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την παροχή αποτελεσματικού σχεδιασμού και αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω της έγκαιρης μοντελοποίησης των διαθέσιμων πόρων. Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) και το σχετικό λογισμικό όπως το ArcHydro, μας επιτρέπει να αναλύσουμε αυτά τα υδρολογικά δεδομένα και να αποκαλύψουμε τις σχέσεις και τα πρότυπα. Στη συνέχεια όπως προαναφέρθηκε ακολουθεί ένα παράδειγμα εφαρμογής του ArcHydro στη λεκάνη απορροής του ποταμού Σπερχειού. 9.3 Παράδειγμα εφαρμογής του ArcHydro στη λεκάνη απορροής του ποταμού Σπερχειού Υλικά και Μέθοδοι Το παράδειγμα της μελέτης που παραθέτουμε διεξήχθη στη λεκάνη του Σπερχειού ποταμού, που βρίσκεται στην κεντρική Ελλάδα. Τα βασικά χαρακτηριστικά των 61 σημείων απορροής που χρησιμοποιούνται σε αυτό το παράδειγμα για την περιοχή μελέτης δίνονται στον Πίνακα 9.1. Πίνακας 9.1: Χαρακτηριστικά σημείων απορροής λεκάνης απορροής ποταμού Σπερχειού Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Εμβαδόν λεκάνης απορροής (km 2 ) 20,45 28,86 1,48 170,27 Περίμετρος λεκάνης απορροής (km 2 ) 18,35 12,20 5,57 62,98 Μέση κλίση (%) 15,49 4,47 15,49 4,47 Μέσο Υψόμετρο (m) 669,97 308,80 157, ,14 Συντελεστής κυκλικότητας 1,39 0,53 0,15 2,70 Μήκος κυρίου ρεύματος (km) 7,01 4,77 1,35 29,91

4 158 ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ArcHydro Geoprocessing Tool v.1.3 για το πρόγραμμα ArcGIS v.9.3 (για ορισμένες λειτουργίες θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει την επέκταση του Spatial Analyst). Συγκεκριμένα εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες λειτουργίες (ArcHydro GP Tools v ): Προ-επεξεργασία της επιφάνειας (Terrain Preprocessing): Ανακατασκευή του DEM (DEM Reconditioning) και συμπλήρωση «γέμισμα» του υδρογραφικού δικτύου (Fill Sinks) Υπολογισμός κατεύθυνσης και συσσώρευσης της ροής (Flow direction και Flow accumulation) Ορισμός και κατάτμηση του υδρογραφικού δικτύου (Stream definition and Stream segmentation) Οριοθέτηση του πλέγματος της λεκάνης απορροής και επεξεργασία του πολυγώνου της λεκάνης απορροής (Catchment grid delineation and catchment polygon processing) Υδρογραφικό δίκτυο, ένωση των υπολεκανών για να δημιουργηθούν κοινά όρια και επεξεργασία των σημείων του αποστραγγιστικού δικτύου (Drainage line, Adjoint catchment and Drainage point processing) «Κεντροποίηση» της λεκάνης απορροής (Drainage area centroid) Αποτύπωση του μεγαλύτερου «μονοπατιού» της ροής (Longest flow path) Δημιουργία υδρογραφικού δικτύου: άκρες και διασταυρώσεις (Hydro network generation: Hydro edge and Hydro junction) Δημιουργία κόμβων και συνδέσμων: Σχηματική σύνδεση των κόμβων (Node / Link schema generation: Schema link and Schema node) Μήκος του κατάντη υδρογραφικού δικτύου για τον υπολογισμό των άκρων (Length downstream for edges calculation) Μήκος του κατάντη υδρογραφικού δικτύου για τον υπολογισμό των διασταυρώσεων (Length downstream for junctions calculation) Προσδιορισμός των επόμενων υπολογισμένων ρευμάτων

5 Kεφάλαιο 9: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ 159 Ως κατώτατο όριο ευαισθησίας για τον ορισμό των ρευμάτων ορίστηκε το 1% της μέγιστης ροής. Τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους (DEM) που δημιουργήθηκαν με τη χρήση των συντεταγμένων (γεωγραφικό μήκος x, γεωγραφικό πλάτος y), το μέσο υψόμετρο z και τη μέθοδο παρεμβολής του το δικτύου ακανόνιστων τριγώνων (ΤΙΝ). Ως σύστημα αναφοράς συντεταγμένων (CRS) χρησιμοποιήθηκε το Παγκόσμιο Εγκάρσιο Μερκατορικό Σύστημα (Universal Transverse Mercator UTM) σε WGS Η λεκάνη απορροής του ποταμού Σπερχειού ανήκει στη ζώνη UTM 34N. Κάθε εικόνα που παράγεται από το πρόγραμμα ArcHydro είναι ένας ορθογώνιος χάρτης στον οποίο η περιοχή μελέτης ορίζεται από τις συντεταγμένες της κάτω αριστερά και της πάνω δεξιάς γωνίας αντί των συνηθισμένων ορίων Δύση - Ανατολή - Βορράς - Νότος. Η συγκεκριμένη απεικόνιση έγινε επειδή οι γραμμές ίσου πλάτους και μήκους δεν είναι ευθείες, οπότε είναι θα ήταν μάλλον κακές επιλογές ως όρια του χάρτη (Maris et al., 2013) Αποτελέσματα Προ-επεξεργασία της επιφάνειας (Terrain Preprocessing): Ανακατασκευή του DEM (DEM Reconditioning) και συμπλήρωση «γέμισμα» του υδρογραφικού δικτύου (Fill Sinks) Το DEM χρησιμοποιείται για να καθορίσει το υδρογραφικό σχέδιο της επιφάνειας. Μόλις η προ-επεξεργασία ολοκληρωθεί, το DEM και τα παράγωγά του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική σκιαγράφηση του υδροκρίτη και την παραγωγή του υδρογραφικού δικτύου. Ειδικότερα, η λειτουργία της ανακατασκευής του DEM μεταβάλλει το DEM με την εισαγωγή των γραμμικών χαρακτηριστικών (Σχήμα 9.1), ενώ η συμπλήρωση ή αλλιώς το «γέμισμα» του υδρογραφικού δικτύου γεμίζει τα κενά του πλέγματος όπως φαίνεται στο Σχήμα 9.2. Εάν το κελί περιβάλλεται από κελιά με μεγαλύτερα υψόμετρα, το νερό είναι παγιδευμένο σε αυτό το κελί και κατά συνέπεια δεν μπορεί να κυλήσει. Η συμπλήρωση του υδρογραφικού δικτύου τροποποιεί την τιμή του υψόμετρου για να ελαχιστοποιούνται αυτά τα προβλήματα.

6 160 ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σχήμα 9.1: Λειτουργία ανακατασκευής του DEM (DEM Reconditioning) Σχήμα 9.2: Συμπλήρωση ή «γέμισμα» του υδρογραφικού δικτύου (Fill sinks)

7 Kεφάλαιο 9: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ 161 Υπολογισμός κατεύθυνσης και συσσώρευσης της ροής (Flow direction και Flow accumulation) Η λειτουργία Flow direction υπολογίζει την κατεύθυνση της ροής για ένα δεδομένο πλέγμα όπως φαίνεται στο Σχήμα 9.3. Το νερό που είναι αποθηκευμένο σε κάθε κελί του πλέγματος θα κυλήσει προς τα γειτονικά κελιά με το χαμηλότερο υψόμετρο. Ο συνολικός αριθμός των κυττάρων, ανάλογα με την κατεύθυνση της ροής του νερού σε αυτά, δίνεται στον Πίνακα 9.2. Πίνακας 9.2: Κατεύθυνση ροής (Flow direction) στο πλέγμα Προσανατολισμός Τιμή Αριθμός κελιών Ανατολικά Νοτιο-ανατολικά Νότια Νοτιο-δυτικά Δυτικά Βόρειο-δυτικά Βόρεια Βορειο-ανατολικά Σχήμα 9.3: Κατεύθυνση ροής (Flow direction)

8 162 ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Η λειτουργία της συσσώρευσης της ροής (Flow accumulation) υπολογίζει τη ροή στο πλέγμα, το οποίο περιέχει τον συσσωρευμένο αριθμό κελιών του πλέγματος (Σχήμα 9.4). Από την έξοδο του πλέγματος της συσσωρευμένης ροής, ανοίγοντας κάποιος τις ιδιότητες πίνακα του Flow accumulation και επιλέγοντας την πηγή μπορεί να παρατηρήσει πόσα κελιά υπάρχουν στο δίκτυο, ποια είναι η μέγιστη συσσώρευση ροής για ένα συγκεκριμένο αριθμό κελιών και ποια αποστραγγιστική περιοχή αντιπροσωπεύουν αυτά τα κελιά. Σχήμα 9.4: Συσσώρευση της ροής (Flow accumulation) Ορισμός και κατάτμηση του υδρογραφικού δικτύου (Stream definition and Stream segmentation) Η λειτουργία του ορισμού του υδρογραφικού δικτύου (Stream Definition) ορίζει ότι ένα πλέγμα υδρογραφικού δικτύου περιέχει την τιμή 1 για όλα τα κελιά ενός πλέγματος συσσώρευσης ροής (Flow accumulation grid) που εισάγονται και έχουν τιμές μεγαλύτερες από το κατώτατο όριο ευαισθησίας (1% της μέγιστης

9 Kεφάλαιο 9: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ 163 ροής στην περίπτωση μελέτης μας, το οποίο είναι και το προεπιλεγμένο όριο για τον προσδιορισμό ενός ρεύματος) (Σχήμα 9.5). Η επιλογή τιμών κάτω από το όριο ευαισθησίας οδηγεί σε πυκνότερο υδρογραφικό δίκτυο και συνήθως μεγαλύτερο αριθμό σχεδιαζόμενων υπολεκανών. Σχήμα 9.5: Ορισμός υδρογραφικού δικτύου (Stream Definition) Η λειτουργία της κατάτμησης του υδρογραφικού δικτύου (Stream Segmentation) δημιουργεί ένα πλέγμα με επιμέρους ρεύματα που έχουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό (ID) όπως φαίνεται στο Σχήμα 9.6. Κάθε τμήμα μπορεί να είναι μέρος ενός γενικότερου τμήματος ή μπορεί να αποτελεί ένα συνδετικό μέρος ανάμεσα σε δύο τμήματα. Όλα τα κελιά σε ένα συγκεκριμένο τμήμα έχουν τον ίδιο κωδικό δικτύου που είναι ειδικά για το τμήμα αυτό.

10 164 ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σχήμα 9.6: Κατάτμηση του υδρογραφικού δικτύου (Stream Segmentation) Οριοθέτηση του πλέγματος της λεκάνης απορροής και επεξεργασία του πολυγώνου της λεκάνης απορροής (Catchment grid delineation and catchment polygon processing) Η λειτουργία της οριοθέτησης του πλέγματος της λεκάνης απορροής (Catchment grid delineation) δημιουργεί ένα πλέγμα στο οποίο κάθε κελί έχει μια τιμή (κωδικός πλέγματος) που δείχνει σε ποια λεκάνη ανήκει το κελί. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί στην τιμή κάθε μέρους του ρεύματος που στραγγίζεται την περιοχή που συνδέει τα επιμέρους ρεύματα. Από το Layer Properties Symbology Unique Values μπορεί κανείς να δει τον αριθμό των κελιών που αντιστοιχούν σε κάθε λεκάνη απορροής. Ο αριθμός που προκύπτει είναι 50 λεκάνες και σχηματική παράσταση δίνεται στο Σχήμα 9.7.

11 Kεφάλαιο 9: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ 165 Σχήμα 9.7: Οριοθέτηση του πλέγματος της λεκάνης απορροής (Catchment grid delineation) Η λειτουργία της επεξεργασίας του πολυγώνου της λεκάνης απορροής (catchment polygon processing) μετατρέπει το πλέγμα της λεκάνης σε πολύγωνα (υπολεκάνες) όπως φαίνεται στο Σχήμα 9.8.

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης για αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση περιοχών με περιβαλλοντικές αλλοιώσεις. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μηνάς Καραολής Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010 Εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας διάγραμμα ελέγχου 0,5 0,4 Ποσοστό 0, 0, UCL=0,440 0, _ P=0,08 0,0 LCL=0 6 6 6 6 Αριθμός δείγματος 4 46 5

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα