INTERNET - INTRANET - EXTRANET

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INTERNET - INTRANET - EXTRANET"

Transcript

1 INTERNET - INTRANET - EXTRANET

2 H Αρχιτεκτονική των Internet, Intranet, Extranet Τα Internet, Intranet και Extranet είναι οι πιο δημοφιλείς πλατφόρμες Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Το διαδίκτυο είναι η πιο κοινή πλατφόρμα για Β2C HΕ, το Intranet είναι η πιο κοινή πλατφόρμα για την εσωτερική διαχείριση μίας εταιρείας και το extranet είναι η πιο κοινή πλατφόρμα για Β2Β ΗΕ. Το κοινό πρωτόκολλο που παρέχει την απαιτούμενη δια-λειτουργικότητα μεταξύ των τριών είναι το TCP/IP. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των τριών αυτών τεχνολογιών.

3 Τύπος Δικτύου Τυπικοί Χρήστες Πρόσβαση Τύπος Πληροφόρησης Internet Οποιοσδήποτε χρήστης με Πρόσβαση μεσω τηλεφώνου ή LAN Απεριόριστη δημόσια, χωρίς περιορισμούς Γενική, δημόσια και διαφημιστικού χαρακτήρα Intranet Εξουσιοδοτημένοι εταιρικοί υπάλληλοι. Ιδιωτική & περιορισμένη Ειδική, εταιρική και ιδιωτικής μορφής Extranet Εξουσιοδοτημένες ομάδες συνεργαζόμεν ων εταιρειών. Ιδιωτική, για εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες Διαμοιρασμένη μεταξύ εξουσιοδοτημένων συνεργαζόμενων ομάδων

4 Δίκτυα

5 Το Internet- Διαδίκτυο Το Internet είναι ένα δημόσιο δίκτυο παγκόσμιας εμβέλειας το οποίο παρέχει άμεση διασύνδεση σε οποιονδήποτε χρησιμοποιεί ένα τοπικό δίκτυο (Local Area Network - LAN) ή πάροχο υπηρεσιών σύνδεσης με το διαδίκτυο (Inter Service provider ISP). Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο δημόσιας χρήσης το οποίο συνδέεται και δρομολογείται μέσω πυλών (gateways). Οι τελικοί χρήστες συνδέονται με παρόχους τοπικής πρόσβασης (LAN ή ISP), που συνδέονται με πάροχους υπηρεσιών Internet, με πάροχους πρόσβασης δικτύου και τελικά με τον δικτυακό κορμό του Internet. Εφόσον η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ελεύθερη σε όλους, είναι ευνόητο ότι υπάρχει έλλειψη ελέγχου η οποία μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μία ακανόνιστη και ανεξέλεγκτη διάχυση της πληροφορίας. Οι χρήστες χρειάζονται αποτελεσματικές και εύχρηστες μηχανές αναζήτησης για να «ταξιδέψουν στην θάλασσα των πληροφοριών».

6 Το Intranet : Ένα διεπιχειρησιακό Σύστημα Παραδόσεων Ένα intranet-κλειστό εταιρικό δίκτυο, είναι είτε ένα τοπικό εταιρικό δίκτυο (LAN-Local Area Network), είτε ένα ευρύτερης εμβέλειας δίκτυο (WAN-Wide Area Network), το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνολογία του διαδικτύου και η ασφάλειά του εξαρτάται από ειδικούς μηχανισμούς και λογισμικό ασφαλείας (firewalls) που έχει αναπτύξει η ίδια η εταιρεία. Το Intranet συνδέει διάφορους εξυπηρετητές (servers), πελάτες (clients), βάσεις δεδομένων και προγράμματα εφαρμογών, όπως τα συστήματα Enterprise Resource Planning-ERP. Αν και τα ενδοεταιρικά αυτά δίκτυα έχουν αναπτυχθεί πάνω στο ίδιο πρωτόκολλο όπως και το διαδίκτυο, δηλ το TCP/IP, λειτουργούν σαν ιδιωτικά δίκτυα με περιορισμένη πρόσβαση. Μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι μπορούν να το χρησιμοποιούν. Τα Intranets περιορίζονται σε πληροφορίες σχετικές με την εταιρεία και περιέχουν αποκλειστικές και συχνά ιδιωτικές και ευαίσθητες πληροφορίες. Τα firewalls δημιουργούν ασπίδα προστασίας για τα intranet από μη-εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς εισβολείς. Το Intranet μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων, πελατών, προμηθευτών και άλλων εταιρικών εταίρων. Από τη στιγμή που επιτρέπει πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν απαιτεί καμία επιπρόσθετη εφαρμογή μισθωμένων δικτύων. Η ανοικτή του αρχιτεκτονική και η ευελιξία στην διασύνδεση με πολλαπλές εφαρμογές, αποτελούν πρωταρχικό στοιχείο και πλεονέκτημα των ενδοεταιρικών δικτύων. Τα Intranet προσφέρουν την κατάλληλη υποδομή για πολλές διεταιρικές εμπορικές εφαρμογές, όπως θα δούμε αργότερα.

7 Extranet Ένα extranet ή «διευρυμένο intranet» χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TCP/IP του διαδικτύου, για να συνδέσει μεταξύ τους intranets ενδοεταιρικά δίκτυα που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Οι μεταδόσεις extranet συνήθως γίνονται μέσω του Internet, που προσφέρει μικρή διασφάλιση απορρήτου ή ασφάλεια μετάδοσης. Έτσι, όταν χρησιμοποιεί κανείς ένα extranet, καθίσταται αναγκαία η βελτίωση της ασφάλειας των συνδεδεμένων τμημάτων του Internet. Αυτό γίνεται δημιουργώντας σήραγγες διασφαλισμένων ροών δεδομένων, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία και αλγορίθμους εξουσιοδότησης. Το Internet με τεχνολογία σηράγγων είναι γνωστό σαν εικονικά ιδιωτικό δίκτυο (virtually private network-vpn). Τα extranets παρέχουν διασφαλισμένη συνδεσιμότητα ανάμεσα στα intranets μίας εταιρείας και στα intranets των επιχειρηματικών της εταίρων, σε προμηθευτές υλικών, σε οικονομικές υπηρεσίες, σε κυβερνητικές υπηρεσίες και σε πελάτες. Η πρόσβαση σε intranets συνήθως περιορίζεται από συμφωνίες των συνεργαζομένων μερών, ελέγχεται με ακρίβεια και είναι διαθέσιμη μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Το προστατευμένο περιβάλλον του extranet επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ ομάδων, το μοίρασμα πληροφοριών αποκλειστικά και την ανταλλαγή τους με ασφάλεια. Στο βαθμό που ένα extranet επιτρέπει τη σύνδεση ανάμεσα σε επιχειρήσεις μέσω του Internet, είναι μία ανοικτή και ευέλικτη πλατφόρμα, ικανή για διαχείριση αλυσίδας προμηθειών. Για να αυξήσουν τα επίπεδα της ασφάλειας πολλές εταιρείες δημιουργούν αντίτυπο των βάσεων δεδομένων που θέλουν να μοιραστούν με τους εμπορικούς τους εταίρους και τις διαχωρίζουν φυσικά από τα κανονικά τους intranets.

8 Οι κύριες εφαρμογές των intranets μπορούν να θεωρηθούν από τρεις σκοπιές : πρωτογενείς λειτουργίες περιοχές εφαρμογής λύσεις intranet για συγκεκριμένες επιχειρήσεις

9 Πρωτογενείς Λειτουργίες του Intranet. Ιστοσελίδες εταιριών / τμημάτων εταιριών και μεμονωμένες. Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων : βάσεις δεδομένων βασισμένες στο web. Μηχανές αναζήτησης και κατάλογοι: υποβοηθούν την αναζήτηση που βασίζεται σε λέξεις-κλειδιά. Διαδραστική επικοινωνία : συζητήσεις, audio και τηλεσυνδιασκέψεις. Διανομή εγγράφων και ροή εργασίας: φόρτωση και δρομολόγηση εγγράφων βασισμένη στο web. Ομάδες εργασίας: κομψά και ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων κλπ. Τηλεφωνία : Τα Intranets αποτελούν τον τέλειο αγωγό για τηλεφωνία μέσω υπολογιστή. Ολοκλήρωση με εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου : διασύνδεση με ηλεκτρονικές πωλήσεις και αγορές). Extranet: Η σύνδεση γεωγραφικά απομεμακρυσμένων υποκαταστημάτων, πελατών και προμηθευτών σε εξουσιοδοτημένους τομείς intranet δημιουργεί πιο ικανοποιημένους πελάτες, πιο αποτελεσματικούς προμηθευτές και μειωμένα λειτουργικά έξοδα.

10 Περιοχές Εφαρμογής των Intranet Ηλεκτρονικό Εμπόριο: πωλήσεις και αγορές μπορούν να γίνουν online. Εξυπηρέτηση Πελατών: οι UPS, FedEX και άλλες πρωτοπόρες εταιρείες διαπίστωσαν ότι η πληροφόρηση σχετικά με τις αποστολές και τη διαθεσιμότητα προϊόντων συντελούν στη δημιουργία ικανοποιημένων πελατών. Μείωση του κύκλου του προϊόντος στην αγορά Μειωμένος χρόνος εμφάνισης του προϊόντος στην αγορά: η εύκολη πρόσβαση των διαφόρων ομάδων στη φάση σχεδιασμού ενός προϊόντος επιταχύνει την ομαδική εργασία. Ανταλλαγή γνώσεων: οι ιστοσελίδες μπορούν να βελτιώσουν την κοινή χρήση της γνώσης. Βελτιωμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και βελτιωμένες επιχειρησιακές διαδικασίες. Διαθεσιμότητα πληροφόρησης στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Εικονικοί Οργανισμοί: Η τεχνολογία του Web μεταξύ εταιρειών εξαλείφει τους φραγμούς που δημιουργεί η ασυμβατότητα της τεχνολογίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις. Διανομή λογισμικού: με τη χρήση του εξυπηρετητή του ενδοεταιρικού δικτύου ως αποθήκης εφαρμογών, αποφεύγονται πολλά προβλήματα υποστήριξης και συντήρησης. Διαχείριση εγγράφων: Οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εικόνες, φωτογραφίες, διαγράμματα, χάρτες και άλλα έγγραφα, ανεξάρτητα από τον χώρο αποθήκευσής τους. Διαχείριση έργου: διευκολύνεται η διανομή των εγγράφων στους ενδιαφερόμενους και ο έλεγχος της προόδου του έργου. Εκπαίδευση: η ιστοσελίδα είναι μία πολύτιμη πηγή για παροχή γνώσης σε αρχάριους. Διευκόλυνση της διαδικασίας των συναλλαγών: Τα δεδομένα εισάγονται μέσω του intranet Web μόνο μία φορά και ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλο το σύστημα. Υποστήριξη διοικητικών διαδικασιών: η εσωτερική διαχείριση της παραγωγής, των αποθεμάτων, των αποστολών και της διανομής μπορεί να υποστηριχθεί με την σύνδεση όλων αυτών των λειτουργιών σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον το intranet και αυτές οι λειτουργίες μπορούν περαιτέρω να ενσωματωθούν σε extranets μεταξύ εμπορικών εταίρων (διεπιχειρησιακά δίκτυα).

11 Μελέτες Περιπτώσεων Εφαρμογής Intranet. FEDEX Εντοπισμός Εμπορευμάτων ΜΟΕΝ Σύνδεση με το ERP COMPAQ COMPUTER CORP To Intranet ως Σύμβουλος Επενδύσεων SILICON GRAPHICS INC Κοινή Χρήση Τεράστιων Εσωτερικών Δικτυακών Τόπων

12 Θέματα Ανάπτυξης Intranet Δυνατότητα κλιμάκωσης: Η ικανότητα αποτελεσματικής διεξαγωγής συναλλαγών θα πρέπει να εξασφαλίζεται όσο αυξάνει ο αριθμός των χρηστών. Διαλειτουργικότητα: Οι διάφορες εφαρμογές θα πρέπει να διακρίνονται από υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας μέσα στο δίκτυο. Δυνατότητα διαμόρφωσης: Οι προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν μία ευρεία ποικιλία εξυπηρετητών για επιχειρήσεις, οι οποίοι να μπορούν εύκολα να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις αλλαγές στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Συμβατότητα: Η «οικογένεια» των εξυπηρετητών θα πρέπει όχι μόνο να πληροί τις απαιτήσεις για επέκταση της μορφοποίησης, αλλά επίσης να καλύπτει τις συνήθεις προδιαγραφές των βιομηχανιών. Ευκολία διαχείρισης: Τα συστήματα θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τα κύρια διοικητικά προβλήματα που αφορούν τη μορφοποίηση, τη διάγνωση προβλημάτων και την εγκατάσταση. Διαθεσιμότητα: Οι εξυπηρετητές μίας επιχείρησης πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδων προσβάσεις και συναλλαγές στον ελάχιστο χρόνο downtime. Αξιοπιστία: Η αξιοπιστία του hardware, η ακεραιότητα των δεδομένων, η ολοκλήρωση των συστημάτων μεταξύ τους καθώς και η εξάλειψη στο ελάχιστο της πιθανότητας λάθους, θεωρούνται πρωταρχικής σημασίας προϋποθέσεις. Δυνατότητα διανομής: Είτε πρόκειται για δύο είτε για τριών επιπέδων αρχιτεκτονική πελάτη - εξυπηρετητή, οι εξυπηρετητές της επιχείρησης θα πρέπει να ενσωματώνουν τους «πελάτες» κατάλληλα. Δυνατότητα συντήρησης: Θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης τυχόν προβλημάτων και άμεσης σύνδεσης με τους προμηθευτές ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος που απαιτείται για πιθανές επιδιορθώσεις. Ευστάθεια: Θα πρέπει να εξασφαλίζεται οτι οι γρήγοροι ρυθμοί απαξίωσης στην τεχνολογία και στην αρχιτεκτονική των συστημάτων, θα πρέπει να προβλέπουν τον ελάχιστο δυνατό χρόνο για την αναβάθμιση των συστημάτων.

13 Extranets Βασικές Αρχές H προοπτική της Αγοράς των Extranets τα extranets αναμένεται να αποτελέσουν την πλατφόρμα επιλογής για περισσότερο από το 80% του Β2Β ΗΕ έως το 2002 Σχεδιασμός Extranets : Συντονισμός και Ασφάλεια Ολοκλήρωσή του με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα των εταιρειών και τις βάσεις δεδομένων

14

15 Η Δομή των Extranets Τα extranet απαρτίζονται από μία ευρεία ποικιλία συστατικών και συμμετεχόντων και υπάρχουν αρκετά εναλλακτικά σενάρια μορφοποίησής τους. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα εσωτερικά εταιρικά δίκτυα (intranets), εξυπηρετητές Web, λογισμικό ασφαλείας (firewalls), πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), τεχνολογία σηράγγων (tunneling technology), λογισμικό διασύνδεσης (interface interface software) και εμπορικές εφαρμογές. Η αρχή της δημιουργίας σηράγγων (tunneling technology) είναι η βασική αρχή που καθιστά δυνατή την δημιουργία του extranet. Σημαίνει πιο αναλυτικά, την ασφαλή μεταγωγή στοιχείων διαμέσου του διαδικτύου, μέσω αναγνώρισης της ταυτότητας και της κρυπτογράφησης όλων των πακέτων ΙΡ. Υπάρχουν αρκετά πρωτόκολλα διαθέσιμα, αλλά το ΙΡ Security που προτείνει το ΙΕΤF (International Engineering Task Force) είναι από τα πιο δημοφιλή πρωτόκολλα

16 Οφέλη των Extranets 1. Βελτιωμένη επικοινωνία. Βελτιωμένη εσωτερική επικοινωνία. Βελτιωμένα κανάλια επιχειρηματικής συνεργασίας. Επιτυχημένο μάρκετινγκ, πωλήσεις και υποστήριξη πελατών. Υποστήριξη ομαδικών δραστηριοτήτων. 2. Ενίσχυση της παραγωγικότητας. Έγκαιρη πληροφόρηση. Μείωση του φόρτου πληροφόρησης. Παραγωγική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ομάδων εργασίας. Εκπαίδευση, ανάλογα με τις απαιτήσεις. 3. Βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών. Μείωση του χρόνου διάθεσης του προϊόντος στην αγορά. Δυνατότητα ταυτόχρονης διαμόρφωσης. Χαμηλότερα κόστη σχεδιασμού και παραγωγής. Βελτίωση των πελατειακών σχέσεων. Νέες επιχειρησιακές ευκαιρίες.

17 Οφέλη των Extranets 4. Μείωση κόστους Μείωση σφαλμάτων. Βελτιωμένες συγκριτικές αγορές. Μείωση ταξιδιών και συναντήσεων. Μείωση των διοικητικών και λειτουργικών εξόδων. Εξάλειψη του κόστους έντυπης δημοσίευσης 5. Μετάδοση πληροφοριών Χαμηλόκοστη δημοσίευση. Αξιοποίηση των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων συμβατικής τεχνολογίας. Ευκολία στην συντήρηση και στην εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς πληροφοριών. Κατάργηση της έντυπης δημοσίευσης και των ταχυδρομικών εξόδων

18 Εφαρμογές Extranets Η εφαρμογή των extranet μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ανά κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι κλάδοι που εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό τα extranet είναι εταιρείες παροχής πληροφοριών, εταιρείες υπολογιστών, εταιρείες παροχής οικονομικών υπηρεσιών, ο ταξιδιωτικός τομέας, βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων, κτηματομεσιτικές εταιρείες και οι καταναλωτές

19 Εμπορικά Μοντέλα Εφαρμογών Extranets ΑΜP - Σύνδεση Πελατών Επιχείρησης για Πώληση Ανταλλακτικών GENERAL MOTORS Σύνδεση Περιπτέρων Αντιπροσώπων VHA INC- Σύνδεση με Προμηθευτές για Αγορές CSX TECHNOLOGY Εντοπίζει την φάση της αποστολής ADAPTEC INC Μείωση του Χρόνου Σχεδιασμού μέσω της Σύνδεσης με τους Προμηθευτές CATERPILLAR INC Μείωση του Χρόνου Ανάπτυξης των Προϊόντων μέσω Σύνδεσης με τους Προμηθευτές ΚΙNKO NKO S S INC Διασύνδεση των Υπαλλήλων της σε Παγκόσμιο Επίπεδο Το Εxtranet της FedEΧ βρίσκεται ενσωματωμένο σε αυτό της Cisco

20 Διοικητικά Ζητήματα Ο βασικός προβληματισμός των επιχειρήσεων σήμερα δεν είναι πλέον εάν θα εφαρμόσουν ένα intranet/extranet extranet, αλλά επικεντρώνεται στον τρόπο της βέλτιστης αξιοποίησής τους προς όφελος τους. Τα intranet/extranet extranet αποτελούν πλέον για πολλές επιχειρήσεις πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, η διοίκηση μίας επιχείρησης θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τη θέση της και τις ανάγκες της προτού προχωρήσει στα επιμέρους ζητήματα που προκύπτουν με την εγκατάσταση intranet/extranet extranet. Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται στις επιχειρήσεις, ανακεφαλαιώνονται στη συνέχεια

21 1.Εύρεση επιχειρηματικών ευκαιριών χρησιμοποιώντας το intranet και το extranet: για παράδειγμα θα πρέπει να εξετασθούν τα οφέλη διασύνδεσης των πελατών, των προμηθευτών και των διαφόρων υποκαταστημάτων και θυγατρικών πού βρίσκονται γεωγραφικά διεσπαρμένα. 2.ΑνάλυσηΑνάλυση των αναγκών διασύνδεσης και υλοποίηση αντίστοιχα ενός intranet ή extranet : Αυτό εξαρτάται από το εάν το δίκτυο αποτελείται από ένα LAN ή από περισσότερα LANs. Στην πρώτη περίπτωση ταιριάζει ένα intranet και στη δεύτερη ένα extranet. Θα πρέπει επίσης να εξετασθεί η εξ αποστάσεως πρόσβαση μεμονωμένων ατόμων πχ καταναλωτών. 3.Σχεδιασμός της πλέον ασφαλούς και οικονομικής λύσης εφαρμογής. Συμβουλευθείτε τους τεχνικούς εντός και εκτός των ορίων της επιχείρησης για την εφαρμογή. Αναθεωρείστε το τρέχον ιδιωτικό ή ενοικιαζόμενο δίκτυο και προσδιορίσατε εάν αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από intranet και extranet. Είναι πολύ πιθανόν να μειωθεί το κόστος και να αυξηθεί η δυνατότητα πρόσβασης από πελάτες και προμηθευτές.

22 4. Επιλέξατε την καλύτερη λύση για ανάθεση λειτουργιών σε τρίτη εταιρεία. Συγκρίνετε τις πιθανές υποψήφιες εταιρείες πού είναι σε θέση εγκαταστήσουν intranet/extranet. Οι εταιρείες που εξειδικεύονται στην παροχή λύσεων για extranet, έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν νέες ευκαιρίες από αυτή την μεγάλη αγορά. 5. Προωθήστε το intranet : Τα εταιρικά intranet μπορούν να λειτουργήσουν ως μία θαυμάσια πηγή πληροφόρησης, όπου οι υπάλληλοι μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα, όπως πχ να παρακολουθούν μαθήματα. Πολύ συχνά, οι υπάλληλοι δεν εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει το intranet. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε αναζήτηση όλο και πιο πρωτότυπων τρόπων να «πουλήσουν» το intranet στους υπαλλήλους τους. Για παράδειγμα, πολλές επιχειρήσεις κάνουν παρουσιάσεις μέσω του intranet, άλλες απονέμουν βραβεία, ενώ άλλες έχουν καθιερώσει την «Ημέρα του intranet»..,

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ " ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης E-business και E-commerce ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1-6

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης E-business και E-commerce ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1-6 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης E-business και E-commerce ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1-6 Καθηγητής Χάρρυ Παπαπανάγος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5 Εισαγωγή... 5 Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5 Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... 7 Πορεία προς το ηλεκτρονικό εμπόριο... 7 Η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Αντωνελάκη Ελένης (ΑΜ: Τ02983) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα