This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transcript

1 Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson P1i. Απολαύστε πρακτικά εργαλεία , κάµερα 3,2 megapixel και Internet µεγάλων ταχυτήτων κατά τις µετακινήσεις σας. Εκτός από το προεγκατεστηµένο περιεχόµενο πολυµέσων, σας περιµένουν πολλά περισσότερα στη διεύθυνση Επισκεφθείτε επίσης το Sony Ericsson Application Shop στη διεύθυνση και δείτε πώς να επωφεληθείτε στο µέγιστο από το P1i. Επιπλέον, εάν εγγραφείτε στη διεύθυνση θα έχετε µια αποκλειστική προσφορά. Κάντε το τώρα, µη χάνετε στιγµή.

2 Νέες διαστάσεις Βοηθητικά εξαρτήµατα από τη Sony Ericsson Μουσικό τηλεχειριστήριο MRC-60 Ακούστε µουσική µε ποιότητα στερεοφωνικού ήχου και προσαρµόστε τις ρυθµίσεις µουσικής µε τηλεχειριστήριο. Ηχείο αυτοκινήτου Bluetooth HCB-120 Μια λύση handsfree µε εµφάνιση του καλούντος. Για χρήση στο αυτοκίνητο, το γραφείο ή το σπίτι. Ακουστικά Bluetooth HBH-IV835 Μια διακριτική και κοµψή λύση handsfree µε καθαρό ψηφιακό ήχο. Ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµο το πλήρες φάσµα βοηθητικών εξαρτηµάτων σε κάθε αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση

3 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 3 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας Κλήσεις Μηνύµατα Απεικόνιση Ψυχαγωγία Σύνδεση Άλλα χαρακτηριστικά Σηµαντικές πληροφορίες 61 Ευρετήριο Sony Ericsson P1i UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Αυτός ο οδηγός χρήσης δηµοσιεύτηκε από την Sony Ericsson Mobile Communications AB ή την τοπική συγγενή της εταιρία, χωρίς εγγύηση. Η Sony Ericsson Mobile Communications AB ή η τοπική συγγενής εταιρία της µπορεί οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προειδοποίηση να πραγµατοποιήσει βελτιώσεις και αλλαγές σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης, που απαιτούνται εξαιτίας τυπογραφικών λαθών, ανακριβειών των τρεχουσών πληροφοριών ή βελτιώσεων προγραµµάτων ή/και εξαρτηµάτων. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές θα ενσωµατώνονται στις νέες εκδόσεις του παρόντος Οδηγού χρήσης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Αριθµός έκδοσης: EL/LZT R1A Σηµειώστε ότι: Κάποιες από τις υπηρεσίες αυτού του Οδηγού χρήσης δεν υποστηρίζονται από όλα τα δίκτυα. Αυτό ισχύει και για τον διεθνή αριθµό εκτάκτου ανάγκης GSM 112. Επικοινωνήστε µε τον παροχέα του δικτύου ή τον παροχέα υπηρεσιών εάν έχετε οποιεσδήποτε αµφιβολίες σχετικά µε τη χρήση κάποιας υπηρεσίας. ιαβάστε τα κεφάλαια Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσµατική χρήση και Περιορισµένη εγγύηση πριν χρησιµοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. Το κινητό σας τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα λήψης, αποθήκευσης και προώθησης πρόσθετου περιεχοµένου, όπως ήχων κλήσης. Η χρήση τέτοιου περιεχοµένου µπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται σύµφωνα µε δικαιώµατα τρίτων µερών, συµπεριλαµβανοµένου ενδεικτικά του περιορισµού µε βάση τους ισχύοντες νόµους περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Εσείς και όχι η Sony Ericsson, ευθύνεστε αποκλειστικά για πρόσθετο περιεχόµενο που λαµβάνετε ή προωθείτε από το κινητό σας τηλέφωνο. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχοµένου, βεβαιωθείτε ότι η χρήση για την οποία προορίζεται γίνεται βάσει άδειας ή είναι µε άλλο τρόπο εγκεκριµένη. Η Sony Ericsson δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα και την ποιότητα πρόσθετου περιεχοµένου ή περιεχοµένου προερχόµενου από τρίτο µέρος. Σε καµία περίπτωση η Sony Ericsson δεν θα ευθύνεται για ακατάλληλη χρήση από την πλευρά σας ή Περιεχόµενα 1

4 πρόσθετο περιεχόµενο ή περιεχόµενο προερχόµενο από τρίτο µέρος. Το λογότυπο, το PlayNow TrackID και το MusicDJ είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Sony Ericsson Mobile Communications AB. Τα Sony, Memory Stick Micro και M2 είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Sony Corporation. Η επωνυµία Ericsson είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Το Bluetooth είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της Bluetooth SIG Inc. Το Real είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της RealNetworks, το Inc. RealPlayer for Mobile συµπεριλαµβάνεται µε άδεια από την RealNetworks, Inc. Πνευµατικά δικαιώµατα , RealNetworks, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Adobe Photoshop Album Starter Edition και Adobe Acrobat είναι σήµατα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, ActiveSync και PowerPoint είναι είτε σήµατα κατατεθέντα είτε εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Smart-Fit Rendering είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της ACCESS CO. LTD. στην Ιαπωνία και άλλες χώρες. Το Java και όλα τα σήµατα και λογότυπα που βασίζονται στο Java είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc. στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Άδεια τελικού χρήστη για Sun Java J2ME. 1 Περιορισµοί: το Λογισµικό αποτελεί εµπιστευτική πληροφορία πνευµατικών δικαιωµάτων της Sun και ο τίτλος ιδιοκτησίας όλων των αντιγράφων παραµένει στη Sun ή/και σε εκείνους στους οποίους η τελευταία έχει παραχωρήσει άδεια. Ο πελάτης δεν έχει δικαίωµα τροποποίησης, αποσυµπίλησης, αποκρυπτογράφησης, εξαγωγής ή µε άλλο τρόπο ανακατασκευής του Λογισµικού. εν επιτρέπεται η εκχώρηση, η εκµίσθωση ή η παραχώρηση µε δευτερεύουσα άδεια, ολόκληρου ή µέρους του Λογισµικού. 2 Περιορισµοί εξαγωγών: το Λογισµικό, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών δεδοµένων, υπόκεινται στους κανονισµούς εξαγωγής που διέπουν τις ΗΠΑ, συµπεριλαµβανοµένου του νόµου περί εξαγωγών (Export Administration Act) και των σχετικών κανονισµών και µπορεί να υπόκεινται και σε κανονισµούς εισαγωγών και εξαγωγών άλλων χωρών. Ο Πελάτης συµφωνεί να συµµορφώνεται πλήρως µε όλους τους κανονισµούς και αναγνωρίζει ότι φέρει την ευθύνη να λαµβάνει άδειες για εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του Λογισµικού. Το Λογισµικό δεν επιτρέπεται να µεταφέρεται ή να εξάγεται και να επανεξάγεται µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο (i) στις ακόλουθες χώρες ή σε υπήκοο ή κάτοικο των παρακάτω χωρών: Κούβα, Ιράκ, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Λιβύη, Σουδάν, Συρία (ο κατάλογος αυτός ενηµερώνεται κατά διαστήµατα) καθώς και σε οποιαδήποτε χώρα στις οποίες οι ΗΠΑ έχουν θέσει εµπάργκο αγαθών ή (ii) σε οποιονδήποτε περιλαµβάνεται: Στον κατάλογο του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ για ειδικά καθορισµένα κράτη στα οποία απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών και στον κατάλογο του Υπουργείου Εµπορίου για άρνηση παροχής υπηρεσιών. 3 Περιορισµός δικαιωµάτων: η χρήση, η αναπαραγωγή και η αποκάλυψη από την κυβέρνηση των ΗΠΑ υπόκεινται στους περιορισµούς που έχουν οριστεί από τις ιατάξεις περί ικαιωµάτων Τεχνικών εδοµένων και Λογισµικού Υπολογιστών στα DFARS (c) (1) (ii) και FAR (c) (2). Τα ονόµατα άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εφεξής µπορεί να είναι εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων εταιρειών τους. Οποιαδήποτε δικαιώµατα που δεν ορίζονται ρητά στο παρόν διατηρούνται. Οι εικόνες προορίζονται απλώς για καθοδήγηση και δεν αναπαριστούν µε λεπτοµέρεια το πραγµατικό τηλέφωνο. 2 Περιεχόµενα

5 Ξεκινώντας Καλώς ορίσατε Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson P1i. Πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεχτικά τις πληροφορίες που παρέχονται στο κεφάλαιο Ξεκινώντας. Σύµβολα οδηγιών Στον οδηγό χρήσης εµφανίζονται τα παρακάτω σύµβολα: Σηµείωση Συµβουλή Μια υπηρεσία ή λειτουργία εξαρτάται από κάποιο δίκτυο ή συνδροµή. Επικοινωνήστε µε τον παροχέα του δικτύου για λεπτοµέρειες. Πρόσθετη βοήθεια Η πλήρης τεκµηρίωση χρήστη για το τηλέφωνό σας αποτελείται από τα ακόλουθα: Οδηγός χρήσης µια επισκόπηση του τηλεφώνου σας µε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε. Βοήθεια στο τηλέφωνο το τηλέφωνό σας εµπεριέχει βοήθεια. Στις περισσότερες εφαρµογές, θα βρείτε την επιλογή Βοήθεια στο µενού Περισσότερα. Οδηγός Web ένας ενηµερωµένος οδηγός χρήσης µε οδηγίες βήµα προς βήµα και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιµα στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Οδηγό Web από τον υπολογιστή σας από τη διεύθυνση Εάν έχετε ρυθµίσει κάποια σύνδεση Internet στο τηλέφωνό σας µπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στον Οδηγό Web από το πρόγραµµα περιήγησης στο Web στο τηλέφωνό σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Οδηγό Web από το τηλέφωνό σας 1 Από τη λειτουργία αναµονής, επιλέξτε Κύριο µενού > Πολυµέσα > Web. Ξεκινώντας 3

6 2 Επιλέξτε Περισσότερα > Σελιδοδείκτες > Οδηγός Web. Η πρόσβαση στον Οδηγό Web από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να συνεπάγεται κάποιο κόστος ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη σύνδεση Internet. Απευθυνθείτε στον παροχέα του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες. Συσκευασία Στερεοφωνικό φορητό handsfree 4 Επιτραπέζια βάση 5 Θήκη 6 Μπαταρία 7 Memory Stick 8 Καλώδιο USB 9 Επιπλέον γραφίδα 10 Πακέτο τεκµηρίωσης 11 CD που περιέχει Sony Ericsson PC Suite for Smartphones Εάν η συσκευασία που παραλάβατε δεν περιλαµβάνει όλα τα παραπάνω, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο προµηθευτήκατε τη συσκευή. 1 Τηλέφωνο 2 Φορτιστής 4 Ξεκινώντας

7 Επισκόπηση τηλεφώνου Κουµπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 2 Μπροστινή κάµερα 3 Οθόνη 4 Πληκτρολόγιο διπλής λειτουργίας 5 Κουµπί κάµερας 6 Θύρα Memory Stick 7 Κουµπί συντόµευσης 8 Θύρα IR 9 Μεγάφωνο 10 Ηχείο Υποδοχή κεραίας 12 Υποδοχή για φορτιστή και βοηθητικά εξαρτήµατα 13 Φωτεινή ένδειξη 14 Μικρόφωνο 15 Κουµπί επαναφοράς 16 Jog Dial 17 Πίσω κάµερα 18 Υποδοχή για λουράκι 19 Γραφίδα 20 Φλας κάµερας Πριν χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο Μπαταρία Πρέπει να φορτίζετε τη µπαταρία όταν η φωτεινή ένδειξη στη βάση του τηλεφώνου αναβοσβήνει κόκκινη ή όταν εµφανίζεται το µήνυµα χαµηλής µπαταρίας στην οθόνη. Ξεκινώντας 5

8 Για να τοποθετήσετε τη µπαταρία 1 Ανοίξτε το κάλυµµα της θήκης της µπαταρίας, πιέστε ελαφρά το επάνω µέρος του και σύρετέ το προς τα κάτω. 2 Τοποθετήστε τη µπαταρία. 3 Σύρετε το κάλυµµα πίσω στο τηλέφωνο. Για να φορτίσετε τη µπαταρία 1 Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί η µπαταρία. 2 Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο. 3 Συνδέστε το φορτιστή σε παροχή ρεύµατος. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης ανάβει µια πράσινη φωτεινή ένδειξη στη βάση του τηλεφώνου. Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ενεργοποιείται µια κόκκινη φωτεινή ένδειξη. Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει πράσινο εάν λάβετε, για παράδειγµα, ένα νέο µήνυµα ή εάν έχετε µια αναπάντητη κλήση. Κάρτα SIM Εάν εγγραφείτε σε κάποιον παροχέα δικτύου λαµβάνετε µια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module). Στην κάρτα SIM αποθηκεύεται ο αριθµός του τηλεφώνου σας, πληροφορίες για τις υπηρεσίες που συµπεριλαµβάνονται στη συνδροµή σας και πληροφορίες για τον τηλεφωνικό σας κατάλογο. Ο κωδικός PIN παρέχεται µε την κάρτα SIM και πρέπει να εισαχθεί κατά την πρώτη ενεργοποίηση του τηλεφώνου. Για να εισαγάγετε την κάρτα SIM 1 Αποσυνδέστε το φορτιστή (εάν είναι συνδεδεµένος). 6 Ξεκινώντας

9 2 Ανοίξτε το κάλυµµα της θήκης της µπαταρίας, πιέστε ελαφρά το επάνω µέρος του και σύρετέ το προς τα κάτω. 3 Αφαιρέστε τη µπαταρία (εάν είναι στη θέση της). 4 Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της. 5 Τοποθετήστε τη µπαταρία. 6 Σύρετε το κάλυµµα πίσω στο τηλέφωνο. Αριθµός IMEI Ο αριθµός IMEI (International Mobile Equipment Identifier) είναι ένας αριθµός 15 ψηφίων. Ο παροχέας του δικτύου σας µπορεί να χρησιµοποιήσει τον αριθµό IMEI ώστε να ενεργοποιήσει πλήρη φραγή του τηλεφώνου σας εάν αυτό κλαπεί. Ο αριθµός είναι εκτυπωµένος στο κάτω µέρος της θήκης της µπαταρίας. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τον αριθµό στην οθόνη του τηλεφώνου. Για να προβάλετε τον αριθµό IMEI στο τηλέφωνό σας Από τη λειτουργία αναµονής πληκτρολογήστε *#06#. Οδηγίες για τη φροντίδα της συσκευής Για τον καθαρισµό της οθόνης χρησιµοποιείτε ένα νοτισµένο πανί. Χρησιµοποιείτε µόνο τη γραφίδα ή τα δάχτυλά σας για να αγγίζετε την οθόνη. Για λεπτοµερείς οδηγίες φροντίδας, δείτε την ενότητα Συστάσεις για ασφαλή χρήση του προϊόντος (κινητό τηλέφωνο, µπαταρία, φορτιστής και άλλα αξεσουάρ) στη σελίδα 63. Πρώτη λειτουργία Πριν χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνό σας, δείτε την ενότητα Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσµατική χρήση στη σελίδα 63. Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πρέπει να εισαγάγετε την κάρτα SIM, να τοποθετήσετε και να φορτίσετε τη µπαταρία. Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας 1 Πατήστε παρατεταµένα το κουµπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 2 Επιλέξτε Άνοιγµα συσκευής. 3 Επιλέξτε µια γλώσσα. 4 Εισαγάγετε το PIN σας, εάν χρειαστεί. Ξεκινώντας 7

10 5 Επιλέξτε Τέλος. Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή του κωδικού PIN, µπορείτε να διαγράψετε τον αριθµό πατώντας. Εάν εισαγάγετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές στη σειρά, η κάρτα SIM θα µπλοκάρει. Για να την ξεµπλοκάρετε, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PUK που σας παρασχέθηκε µε την κάρτα SIM. Κλείδωµα πλήκτρων Το τηλέφωνό σας διαθέτει λειτουργία αυτόµατου κλειδώµατος πλήκτρων η οποία είναι ενεργοποιηµένη από προεπιλογή. Μπορείτε να την απενεργοποιήσετε από το Κύριο µενού > Πίνακας ελέγχου > Ασφάλεια > Κλειδώµατα. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο 1 Από τη λειτουργία αναµονής πατήστε. 2 Επιλέξτε Ξεκλείδωµα. Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο µε µη αυτόµατο τρόπο 1 Από τη λειτουργία αναµονής πατήστε. 2 Επιλέξτε Κλείδωµα πλήκτρων. Για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, µπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταµένα το. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα κλειδώµατα του τηλεφώνου, δείτε την ενότητα Πίνακας ελέγχου στον οδηγό Web. Οδηγοί Υπάρχουν διαθέσιµοι οδηγοί για να σας βοηθήσουν να ρυθµίσετε το τηλέφωνό σας. Οδηγός ρύθµισης σας βοηθά να εισαγάγετε κάποιες βασικές ρυθµίσεις στο τηλέφωνό σας. Ο οδηγός ξεκινά την πρώτη φορά που χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας ή µπορείτε να τον βρείτε στο Κύριο µενού > Πίνακας ελέγχου > Άλλο > Οδηγός ρύθµισης. Οδηγός Internet πραγµατοποιεί αυτόµατη λήψη ρυθµίσεων για Internet και MMS. Ο οδηγός ξεκινά την πρώτη φορά που χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας ή µπορείτε να τον βρείτε στο Κύριο µενού > Πίνακας ελέγχου > Συνδέσεις > Οδηγός Internet. 8 Ξεκινώντας

11 Οδηγός σας βοηθά να ρυθµίζετε ένα λογαριασµό στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να τον βρείτε στο Κύριο µενού > Πίνακας ελέγχου > Μηνύµατα > Οδηγός . Εάν το τηλέφωνό σας έχει κλειδωθεί από κάποιον παροχέα δικτύου, οι ρυθµίσεις Internet ενδέχεται να έχουν προρυθµιστεί και ο οδηγός Internet δεν θα εκκινηθεί κατά την πρώτη χρήση του τηλεφώνου. Ξεκινώντας 9

12 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου Το τηλέφωνό σας έχει δύο τρόπους λειτουργίας: Άνοιγµα συσκευής πλήρης λειτουργικότητα. Flight mode περιορισµένη λειτουργικότητα µε απενεργοποιηµένες τις δικτυακές λειτουργίες και το ραδιόφωνο. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τη λειτουργία Flight mode σε µέρη όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, όπως σε αεροπλάνα ή νοσοκοµεία. Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σε κανονική λειτουργία 1 Πατήστε παρατεταµένα το κουµπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 2 Επιλέξτε Άνοιγµα συσκευής. Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σε flight mode 1 Πατήστε παρατεταµένα το κουµπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 2 Επιλέξτε Flight mode. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο 1 Πατήστε παρατεταµένα το κουµπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 2 Επιλέξτε Απενεργοποίηση. Οθόνη Το τηλέφωνό σας διαθέτει οθόνη αφής. Η επιλογή στοιχείων στην οθόνη µπορεί να γίνει µε τη γραφίδα ή και µε τα δάχτυλά σας Αποθήκ. Σημειώσεις Επεξ. Περισσότ 1 Γραµµή κατάστασης, περιέχει εικονίδια κατάστασης 2 Μενού γραµµής κατάστασης 3 Γραµµή επιλογών αφής 10 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας

13 Περιήγηση Για την περιήγηση στα µενού και την επιλογή στοιχείων, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Jog Dial, το κουµπί επαναφοράς, τη γραφίδα, τα πλήκτρα πλοήγησης του πληκτρολογίου, επιλογές αφής και τα δάχτυλά σας. Jog Dial Μπορείτε να περιστρέψετε το Jog Dial για να πραγµατοποιήσετε επάνω και κάτω κύλιση σε λίστες και να ρυθµίσετε Επάνω Μέσα Κάτω Κουμπί επιστροφής την ένταση του ήχου. Μπορείτε να πατήσετε το Jog Dial για να επιλέξετε ένα επισηµασµένο στοιχείο. Κουµπί επιστροφής Μπορείτε να πατήσετε το για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη ή στο προηγούµενο µενού. Μπορείτε να πατήσετε παρατεταµένα το για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναµονής ή να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο από τη λειτουργία αναµονής. Γραφίδα Με τη γραφίδα µπορείτε να πατάτε στην οθόνη, να κάνετε περιήγηση και επιλογή στοιχείων ή να κάνετε πανοραµική προβολή εικόνων πολυµέσων. Εύρεση εφαρµογών Λειτουργία αναµονής Η λειτουργία αναµονής είναι το σηµείο εκκίνησης για µια σειρά εργασιών και εµφανίζεται όποτε ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή αναµονής από το Κύριο µενού > Πίνακας ελέγχου > Συσκευή > Εφαρµογή αναµονής σε: Μενού επιλογών εµφανίζει την προβολή της τρέχουσας ηµέρας (Σήµερα) και τις συντοµεύσεις που µπορείτε να ρυθµίσετε ώστε να έχετε πρόσβαση στις εφαρµογές που χρησιµοποιείτε συχνότερα. Καµία εµφανίζει µια µεγεθυσµένη προβολή του ρολογιού. Κύριο µενού Μπορείτε να βρείτε όλες τις εφαρµογές του τηλεφώνου σας στο Κύριο µενού. Μπορείτε να επιλέξετε να προβάλετε τις εφαρµογές στο Κύριο µενού σε εικονίδια ή σε λίστα. Παρουσίαση του τηλεφώνου σας 11

14 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρµογές στο Κύριο µενού Επιλέξτε, ή εάν η Εφαρµογή αναµονής έχει οριστεί σε Καµία, πατήστε Μενού. Χρήση των εφαρµογών Για να εκκινήσετε µια εφαρµογή Επιλέξτε το εικονίδιο της εφαρµογής µε τη γραφίδα ή µε το δάχτυλό σας, ή περιστρέψτε το Jog Dial για να την επισηµάνετε και στη συνέχεια πατήστε το Jog Dial. Για να πραγµατοποιήσετε έξοδο από µια εφαρµογή χωρίς να την κλείσετε Μεταβείτε σε κάποια άλλη εφαρµογή χρησιµοποιώντας τη ιαχείριση εργασιών. είτε την ενότητα ιαχείριση εργασιών στη σελίδα 12. Για να κλείσετε µια εφαρµογή Πατήστε παρατεταµένα. Αποθηκεύονται όλα τα δεδοµένα. ιαχείριση εργασιών Η ιαχείριση εργασιών διευκολύνει την εναλλαγή µεταξύ διαφορετικών εφαρµογών. Εάν βγείτε από µια εφαρµογή µέσω της ιαχείρισης εργασιών χωρίς να την κλείσετε, µπορείτε να επιστρέψετε στην εφαρµογή στην κατάσταση που την αφήσατε. Αυτό είναι χρήσιµο, για παράδειγµα, κατά την αποκοπή και επικόλληση κειµένου από τη µια εφαρµογή στην άλλη. Για να µεταβείτε σε άλλη εφαρµογή 1 Πατήστε στη γραµµή κατάστασης ή επιλέξτε Περισσότερα > ιαχείριση εργασιών. 2 Επιλέξτε την καρτέλα Πρόσφατα. 3 Επιλέξτε την εφαρµογή και στη συνέχεια επιλέξτε Μετάβαση. Γραµµή κατάστασης Η γραµµή κατάστασης στην επάνω πλευρά της οθόνης περιέχει εικονίδια που δείχνουν την κατάσταση των τρεχουσών ρυθµίσεων και δραστηριοτήτων. 12 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας

15 Εικονίδια γραµµής κατάστασης Μπορείτε να επιλέξετε ένα εικονίδιο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες ή για να ανοίξετε µια εφαρµογή. Εικονίδιο Λειτουργία ιαθεσιµότητα 3G Ισχύς µπαταρίας Ακουστικά Bluetooth συνδεδεµένα Bluetooth ενεργοποιηµένο Επιλογή τρέχουσας γραµµής (αν η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία εναλλακτικής γραµµής) Ειδοποίηση προώθησης όλων των κλήσεων Ειδοποίηση Θύρα IR ενεργοποιηµένη Flight mode Σύνδεση Internet ενεργή (αναβοσβήνει κατά τη µεταφορά δεδοµένων). Κλείδωµα πλήκτρων ενεργοποιηµένο Ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις Ειδοποίηση MMS Μικρόφωνο σε σίγαση Έξυπνη εισαγωγή κειµένου ενεργή Ένταση ήχου κλήσης στο µηδέν Ισχύς σήµατος σε λειτουργία τηλεφώνου, GPRS διαθέσιµο Λειτουργία σίγασης Ειδοποίηση SMS Υπερχείλιση SMS Ανοικτή συνοµιλία ενεργή Μενού γραµµής κατάστασης ιαχείριση εργασιών Ειδοποίηση φωνητικού µηνύµατος Ασύρµατο LAN ενεργοποιηµένο και συνδεδεµένο. Ασύρµατο LAN ενεργοποιηµένο αλλά όχι συνδεδεµένο. Παρουσίαση του τηλεφώνου σας 13

16 Μενού γραµµής κατάστασης Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µενού της γραµµής κατάστασης για να έχετε γρήγορα πρόσβαση σε πρόσθετες ρυθµίσεις: Νέα κλήση, SMS, MMS και άλλα Συνδέσεις Ένταση Ώρα Κλείδωµα πλήκτρων Για να αποκτήστε πρόσβαση στο µενού της γραµµής κατάστασης Επιλέξτε το στη γραµµή κατάστασης. Εισαγωγή καταχωρίσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο Μπορείτε να εισαγάγετε τα στοιχεία επαφών µε τους εξής τρόπους: Αντιγραφή καταχωρίσεων τηλεφωνικού καταλόγου που είναι αποθηκευµένες στην κάρτα SIM. Μεταφορά καταχωρίσεων τηλεφωνικού καταλόγου από µια εφαρµογή υπολογιστή, µε τη χρήση της λειτουργίας συγχρονισµού. Μεταφορά καταχωρίσεων ευρετηρίου από κάποιο άλλο τηλέφωνο µε τη χρήση της ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth. 14 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας

17 Επισκόπηση Κύριου µενού Πολυµέσα Πίνακας ελέγχου Ψυχαγωγία Κάµερα Web Περισσότερες εφαρµογές Πηγές RSS PlayNow Εικόνες Ρυθµίσεις κλήσεων Συνδέσεις Συσκευή Μηνύµατα Ασφάλεια Άλλο Music player Ραδιόφωνο FM Βίντεο Online media MusicDJ Ηχογράφηση Vijay Singh Pro Golf 3D QuadraPop Demo Τηλέφωνο Μηνύµατα Ηµερολόγιο Τηλέφωνο Ιστορικό κλήσεων Επαφές για γρήγορες κλήσεις Βιντεοτηλέφωνο Κλήση τηλεφωνητή ηµιουργία νέου µηνύµατος Εισερχόµενα Εξερχόµενα Πρόχειρα Απεσταλµένα SIM Γραφείο Επαφές Εργαλεία* Quickoffice Pdf+ Σηµειώσεις Εργασίες Σαρωτής επαγγελµατικών καρτών * Κάποια µενού εξαρτώνται από τον παροχέα του δικτύου, το δίκτυο και τη συνδροµή. ιαχείριση αρχείων Exchange ActiveSync ιαχ. συνδέσεων Αποµακρ. συγχρονισµός Αριθµοµηχανή Μετατροπέας Χρονόµετρο Ώρα Χρονόµετρο αντίστροφης µέτρησης Παρουσίαση του τηλεφώνου σας 15

18 Memory Stick Micro (M2 ) Το τηλέφωνό σας διαθέτει Memory Stick το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρόσθετος χώρος αποθήκευσης για εικόνες, µουσική, εφαρµογές, κ.ο.κ. Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε µετονοµασία και µορφοποίηση του Memory Stick. Μπορείτε επίσης να µεταφέρετε δεδοµένα από και προς το Memory Stick. Για να εισαγάγετε το Memory Stick 1 Ανοίξτε το κάλυµµα. 2 Εισαγάγετε το Memory Stick στην υποδοχή. Για να αφαιρέσετε το Memory Stick 1 Ανοίξτε το κάλυµµα. 2 Πιέστε την άκρη του Memory Stick προς τα µέσα και στη συνέχεια απελευθερώστε το. Μην αφαιρείτε το Memory Stick κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Σε τέτοια περίπτωση, ενδέχεται το τηλέφωνο να σταµατήσει να αποκρίνεται ή να καταστραφεί το σύστηµα αρχείων του Memory Stick. Σύνδεση βοηθητικών εξαρτηµάτων Για να συνδέσετε ένα βοηθητικό εξάρτηµα Συνδέστε το βοηθητικό εξάρτηµα στη βάση του τηλεφώνου σας. Στρέψτε το βύσµα προς τα επάνω κατά την αφαίρεση του βοηθητικού εξαρτήµατος. Ήχος Για να ρυθµίσετε την ένταση του ηχείου κατά τη διάρκεια µιας κλήσης Περιστρέψτε το Jog Dial Για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου πολυµέσων 1 Επιλέξτε > Ένταση > Πολυµέσα. 2 Περιστρέψτε το Jog Dial 16 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας

19 Για να ρυθµίστε την ένταση για ήχο κλήσης, ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις µηνυµάτων 1 Επιλέξτε > Ένταση. 2 Επιλέξτε την κατάλληλη γραµµή κύλισης. 3 Περιστρέψτε το Jog Dial Για να θέσετε το τηλέφωνο σε σίγαση 1 Επιλέξτε > Ένταση. 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σιωπηλή λειτουργία. Από τη λειτουργία αναµονής µπορείτε να πατήστε παρατεταµένα το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σιωπηλή λειτουργία. Μεταφορά ήχου Κατά τη διάρκεια µιας εισερχόµενης κλήσης ή όταν ακούτε για παράδειγµα µουσική από το Music player, µπορείτε να µεταφέρετε τον ήχο σε ένα συνδεδεµένο βοηθητικό εξάρτηµα όπως ακουστικά Bluetooth. Για να πραγµατοποιήσετε µεταφορά ήχου 1 Επιλέξτε > Ένταση. 2 Επιλέξτε Περισσότερα > Μεταφορά ήχου. Ενηµέρωση λογισµικού Όταν διατίθεται µια βελτιωµένη έκδοση του λογισµικού του τηλεφώνου σας, µπορείτε να ενηµερώνετε το τηλέφωνό σας χρησιµοποιώντας την υπηρεσία Sony Ericsson Update Service από τη διεύθυνση support. Σε αυτή τη σελίδα Web θα βρείτε περαιτέρω οδηγίες και αναλυτική καθοδήγηση. Εισαγωγή κειµένου Μπορείτε να εισαγάγετε κείµενο µε αρκετούς διαφορετικούς τρόπους. Το πληκτρολόγιο διπλής λειτουργίας λειτουργεί ως τυπικό πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο της οθόνης εµφανίζεται όταν επιλέγετε. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τη γραφίδα για να γράψετε απευθείας στην οθόνη. Η επιλογή µιας νέας γλώσσας στο τηλέφωνο θα αλλάξει αυτόµατα τη λειτουργία του πληκτρολογίου σε αυτήν τη γλώσσα. Πληκτρολόγιο διπλής λειτουργίας Σε κάθε πλήκτρο αντιστοιχούν αρκετοί χαρακτήρες και σύµβολα. Σε λειτουργία αναµονής, το πληκτρολόγιο βρίσκεται στη λειτουργία εισαγωγής αριθµών. Παρουσίαση του τηλεφώνου σας 17

20 Οι χαρακτήρες προσπελαύνονται µε το πάτηµα του πλήκτρου στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά. Πατώντας αποκτάτε πρόσβαση στους χαρακτήρες ή σύµβολα στην επάνω πλευρά του πλήκτρου. Πρόσθετοι χαρακτήρες που σχετίζονται µε τον πατηµένο χαρακτήρα εµφανίζονται στο προσωρινό πλαίσιο στην επάνω πλευρά της οθόνης. Πληκτρολόγιο στην οθόνη Το πληκτρολόγιο στην οθόνη σάς παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε χαρακτήρες και σύµβολα µε τη γραφίδα. Το πληκτρολόγιο στην οθόνη µπορεί να ρυθµιστεί σε διαφορετικές γλώσσες. Για να χρησιµοποιήσετε το πληκτρολόγιο στην οθόνη Επιλέξτε το σύµβολο του πληκτρολογίου στην οθόνη που βρίσκεται στη γραµµή κατάστασης. Για να αλλάξετε τη γλώσσα στο πληκτρολόγιο στην οθόνη Επιλέξτε > Ρύθµιση και στη συνέχεια επιλέξτε µια γλώσσα. Αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα Η αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα µεταφράζει χειρόγραφη γραφή που έχει γίνει απευθείας στην οθόνη σε γράµµατα, αριθµούς και άλλους χαρακτήρες και εµφανίζει αυτούς τους χαρακτήρες ως κείµενο. Η λειτουργία αναγνώρισης γραφικού χαρακτήρα είναι ενεργή µόνο σε σηµεία όπου είναι δυνατή η εισαγωγή κειµένου. 18 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας

21 Για να γράψετε γράµµατα Γράφετε µε πεζά γράµµατα κάτω από το βέλος και µε κεφαλαία γράµµατα παράλληλα µε το βέλος. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 1.,?! " ' 1 2 Για να γράψετε αριθµούς Γράφετε αριθµούς επάνω από το βέλος * / \ ( ) =. Για να γράψετε τονισµένα γράµµατα 1 Γράψτε το βασικό γράµµα. 2 Γράψτε τον τόνο επάνω από το βέλος για να σχηµατίσετε το τονισµένο γράµµα. ή, S Ξεκινάτε κάθε χαρακτήρα από το άκρο µε την κουκίδα. Έξυπνη εισαγωγή κειµένου Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την έξυπνη εισαγωγή κειµένου σε όλες τις µεθόδους εισαγωγής κειµένου. Στο σηµείο όπου γράφετε παρουσιάζεται η βασική ή η επόµενη προτεινόµενη Παρουσίαση του τηλεφώνου σας 19

22 λέξη, ενώ σε ένα προσωρινό πλαίσιο επεξεργασίας στο επάνω µέρος της οθόνης παρουσιάζονται πρόσθετες προτάσεις. Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη εισαγωγή κειµένου 1 Επιλέξτε Περισσότερα > Επιλογές κειµένου. 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την βελτιωµένη λειτουργία έξυπνης εισαγωγής κειµένου στη γραµµή κατάστασης. Για να αλλάξετε το λεξικό 1ης και 2ης γλώσσας για έξυπνη εισαγωγή κειµένου 1 Επιλέξτε Περισσότερα > Επιλογές κειµένου και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Έξυπνη εισαγωγή κειµένου. 2 Επιλέξτε 1η γλώσσα ή 2η γλώσσα. 3 Επιλέξτε τη γλώσσα από τη λίστα. 4 Επιλέξτε Αποθήκ. Επεξεργασία κειµένου Στο µενού Περισσότερα θα βρείτε λειτουργίες επεξεργασίας κειµένου όπως αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση. Κάποιες λειτουργίες επεξεργασίας κειµένου είναι διαθέσιµες µόνο όταν το κείµενο είναι επισηµασµένο. Για να επισηµάνετε το κείµενο µε τη γραφίδα Κρατήστε τη γραφίδα στο άκρο του κειµένου για λίγο και στη συνέχεια σύρετε τη γραφίδα στο κείµενο. Επιλογές κειµένου Μπορείτε να δηµιουργήσετε το δικό σας λεξικό χρησιµοποιώντας την επιλογή Οι λέξεις µου, να προσθέσετε σύµβολα και να αλλάξετε τις επιλογές κειµένου στο µενού Περισσότερα. Για να προσθέσετε λέξεις στο λεξικό Οι λέξεις µου 1 Επιλέξτε Περισσότερα > Επιλογές κειµένου > Οι λέξεις µου. 2 Επιλέξτε Προσθ. 3 Γράψτε τη νέα λέξη και επιλέξτε Τέλος. 4 Επιλέξτε Αποθήκ. Για να προσθέσετε ένα σύµβολο 1 Επιλέξτε Περισσότερα > Επιλογές κειµένου > Προσθήκη συµβόλου για να ανοίξετε τον πίνακα συµβόλων και σηµείων στίξης. 2 Επιλέξτε το σύµβολο που θέλετε να προσθέσετε. Για να µεταβείτε σε αυτόµατη µετατροπή σε κεφαλαία 1 Επιλέξτε Περισσότερα > Επιλογές κειµένου. 20 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας

23 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να µεταβείτε σε αυτόµατη µετατροπή σε κεφαλαία. Παρουσίαση του τηλεφώνου σας 21

24 Κλήσεις ίκτυα Κάλυψη δικτύου Για να πραγµατοποιήσετε ή να λάβετε µια τηλεφωνική κλήση, το τηλέφωνό σας θα πρέπει να είναι εντός της εµβέλειας κάποιου δικτύου. Οικείο δίκτυο Όταν ανοίγετε το τηλέφωνό σας, αυτό επιλέγει αυτόµατα το οικείο σας δίκτυο, εάν είναι εντός εµβέλειας. Περιαγωγή Εάν το οικείο σας δίκτυο δεν είναι εντός εµβέλειας, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποιο άλλο που να είναι αποδεκτό από τον παροχέα του δικτύου σας. Αυτό ονοµάζεται περιαγωγή. Ρυθµίσεις δικτύου Μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο µε τον οποίο το τηλέφωνό σας θα πρέπει να επιλέγει ένα διαθέσιµο δίκτυο όταν είστε εκτός της χώρας κάλυψης του παροχέα του δικτύου. Από τη λειτουργία αναµονής θα βρείτε τις ρυθµίσεις µεταβαίνοντας στο Κύριο µενού > Πίνακας ελέγχου > Συνδέσεις > Κινητά δίκτυα. Πραγµατοποίηση κλήσης Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση από τη λειτουργία αναµονής Πληκτρολογήστε έναν τηλεφωνικό αριθµό (συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού περιοχής) από το πληκτρολόγιο και επιλέξτε Κλήση. Για να πραγµατοποιήσετε µια διεθνή κλήση 1 Από τη λειτουργία αναµονής, πατήστε παρατεταµένα το για να λάβετε το πρόθεµα διεθνούς κλήσης. 2 Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας/ περιοχής (χωρίς το πρώτο µηδέν) και τον τηλεφωνικό αριθµό. 3 Επιλέξτε Κλήση. Για διαγραφή χαρακτήρων κατά την κλήση Όταν πληκτρολογείτε έναν αριθµό µπορείτε να διαγράψετε χαρακτήρες πατώντας. Απόκρυψη ή εµφάνιση του αριθµού σας Κατά τη διάρκεια της κλήσης, µπορείτε να επιλέξετε το µενού Περισσότερα για να εµφανίσετε ή για να αποκρύψετε τον τηλεφωνικό αριθµό σας από τον καλούµενο. 22 Κλήσεις

25 Γρήγορη κλήση Μπορείτε να αποθηκεύσετε µέχρι εννέα από τις επαφές σας ως µνήµες για γρήγορη κλήση. Αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να τις καλείτε µε τη χρήση συντοµεύσεων αριθµών (αριθµοί 1 9). Για να ρυθµίσετε µια επαφή για γρήγορη κλήση (αριθµός) 1 Από τη λειτουργία αναµονής επιλέξτε Κύριο µενού > Τηλέφωνο > Επαφές για γρήγ. κλ. 2 Πραγµατοποιήστε κύλιση σε µια κενή θέση και πατήστε το Jog Dial. 3 Επιλέξτε µια επαφή από τη λίστα και στη συνέχεια επιλέξτε Αποθήκευση. Για να πραγµατοποιήσετε κλήση σε µια επαφή γρήγορης κλήσης 1 Από τη λειτουργία αναµονής πατήστε ένα πλήκτρο από το 1 έως το 9 που αντιστοιχεί στην αποθηκευµένη επαφή γρήγορης κλήσης. 2 Επιλέξτε Κλήση. Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση εκτάκτου ανάγκης 1 Από τη λειτουργία αναµονής, πληκτρολογήστε τον αριθµό εκτάκτου ανάγκης στο πληκτρολόγιο. 2 Επιλέξτε Κλήση. Τοπικοί αριθµοί εκτάκτου ανάγκης Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, µπορείτε να βρείτε τους τοπικούς αριθµούς εκτάκτου ανάγκης από το µενού Περισσότερα. Συνήθως δεν απαιτείται κάρτα SIM ή κωδικός PIN για κλήσεις εκτάκτου ανάγκης, αυτό όµως εξαρτάται από τον παροχέα. Απευθυνθείτε στον παροχέα του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες. Λήψη κλήσης Για να απαντήσετε σε µια κλήση Επιλέξτε Ναι. Για να απορρίψετε µια κλήση µε τόνο απασχοληµένου Επιλέξτε Όχι. Απόρριψη κλήσης µε µήνυµα SMS Με αυτή τη λειτουργία µπορείτε να απορρίψετε µια κλήση στέλνοντας ένα προκαθορισµένο µήνυµα κειµένου SMS στον καλούντα. Πριν τη χρησιµοποιήσετε, εισαγάγετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις από τη λειτουργία αναµονής, από το Κύριο µενού > Πίνακας ελέγχου > Ρυθµίσεις κλήσεων > Απόρριψη µε SMS. Κλήσεις 23

Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson G900. Για πρόσθετο περιεχόµενο τηλεφώνου, µεταβείτε στη διεύθυνση www.sonyericsson.com/fun.

Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson G900. Για πρόσθετο περιεχόµενο τηλεφώνου, µεταβείτε στη διεύθυνση www.sonyericsson.com/fun. Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson G900. Για πρόσθετο περιεχόµενο τηλεφώνου, µεταβείτε στη διεύθυνση www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε δωρεάν χώρο αποθήκευσης online

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

P990i. Οδηγός χρήσης. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. Οδηγός χρήσης. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Οδηγός χρήσης Περιεχόµενα Καλώς ορίσατε... 9 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας... 10 Συσκευασία... 10 Επισκόπηση... 11 Πριν χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο... 12 Πρώτη λειτουργία... 13 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu Γρήγορος Οδηγός, ομή 1 2 3 4 5 9 10 6 7 8 11 12 13 1 Πλήκτρο αυξομείωσης έντασης ήχου 8 Επιστροφή στην προηγούμενη 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Περιεχόμενα Ξεκινώντας... 7 Συναρμολόγηση...7 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...8 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας...9 Φόρτιση της μπαταρίας...10 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 11 Γενική επισκόπηση των μενού...13 Πλοήγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9252128, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9252128, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9252128, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73 Music Edition. 1 Αισθητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K660i. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 35. Κλήσεις... 19. Απεικόνιση... 43

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K660i. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 35. Κλήσεις... 19. Απεικόνιση... 43 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 6 Συναρµολόγηση... 6 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου... 7 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας... 8 Φόρτιση της µπαταρίας... 9 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 10 Γενική επισκόπηση µενού... 12 Πλοήγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...3 Επισκόπηση τηλεφώνου...4 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...5 Βοήθεια...6 Φόρτιση της μπαταρίας...6 Μεγιστοποίηση επιδόσεων μπαταρίας...7 Εικονίδια οθόνης...8 Επισκόπηση μενού...9

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Vivaz Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Vivaz Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Vivaz Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Πρόσθετη βοήθεια...5 Ξεκινώντας...6 Συναρμολόγηση...6 Βοήθεια στο τηλέφωνο...9 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...10 Γενική επισκόπηση μενού*...11 Πλοήγηση...12 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

GT-E2152. Εγχειρίδιο χρήσης

GT-E2152. Εγχειρίδιο χρήσης GT-E2152 Εγχειρίδιο χρήσης Χρήση αυτού του εγχειριδίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...15 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...15 Άλλες λειτουργίες κλήσης...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...15 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...15 Άλλες λειτουργίες κλήσης...17 Περιεχόμενα Πρόσθετη βοήθεια...4 Ξεκινώντας...5 Συναρμολόγηση...5 Βοήθεια...6 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...7 Γενική επισκόπηση μενού*...8 Πλοήγηση...9 Φόρτιση της μπαταρίας...12 Μνήμη...12 Χρήση άλλων

Διαβάστε περισσότερα

EVOLVEO StrongPhone WiFi

EVOLVEO StrongPhone WiFi EVOLVEO StrongPhone WiFi Πίνακας Περιεχομένων 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Έναρξη 3. Ενεργοποίηση 4. Επιλογές και ρυθμίσεις 5. Μηνύματα 1. Τεχνικές προδιαγραφές μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2.4 ανάλυση οθόνης 240

Διαβάστε περισσότερα

Printed in Korea Code No.:GH68-07553A Greek. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07553A Greek. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Ανάλογα µε το εγκατεστηµένο λογισµικό ή την υπηρεσία παροχής σας, µέρος της περιγραφής αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει από το τηλέφωνό σας. * Ανάλογα µε τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...3 Συναρμολόγηση...3 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...4 Βοήθεια...4 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...6 Εικονίδια οθόνης...7 Γενική επισκόπηση μενού...8 Πλοήγηση...9

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson W910i. Ξεκινώντας... 5. Μηνύµατα... 32. Κλήσεις... 17. Απεικόνιση... 41

Περιεχόµενα. Sony Ericsson W910i. Ξεκινώντας... 5. Μηνύµατα... 32. Κλήσεις... 17. Απεικόνιση... 41 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση... 5 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου... 5 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας... 7 Φόρτιση της µπαταρίας... 7 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 8 Γενική επισκόπηση µενού... 10 Πλοήγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone Καλωσήρθατε στο BlackBerry! Γνωρίστε το νέο σας smartphone BlackBerry Torch 9800. Εξερεύνηση πλήκτρων 2010 Research In Motion Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Spiro. Οδηγός χρήστη. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Οδηγός χρήστη. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Οδηγός χρήστη Σημαντικές πληροφορίες Παρακαλούμε να διαβάσετε το φυλλάδιο με τις Σημαντικές πληροφορίες, προτού χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Περιεχόµενα Ξεκινώντας...................... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, κεντρικό µενού, κλήσεις. Γνωριµία µε το τηλέφωνό σας...... 11 Γενική επισκόπηση του τηλεφώνου, εικονίδια,

Διαβάστε περισσότερα

Για θέματα υποστήριξης προϊόντων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support.

Για θέματα υποστήριξης προϊόντων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support. Ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sony Ericsson W890i. Ένα λεπτό και στιλάτο τηλέφωνο που έχει όλα όσα χρειάζεστε για να απολαμβάνετε τη μουσική σας όπου κι αν πάτε. Για επιπλέον περιεχόμενο για το τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W380i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε.

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W380i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε. Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W380i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson K800i. Περιεχόµενα. Συνδεσιµότητα... 80. Ξεκινώντας... 5. Γνωρίστε το τηλέφωνο... 10. Άλλες λειτουργίες... 95

Sony Ericsson K800i. Περιεχόµενα. Συνδεσιµότητα... 80. Ξεκινώντας... 5. Γνωρίστε το τηλέφωνο... 10. Άλλες λειτουργίες... 95 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, κλήσεις. Γνωρίστε το τηλέφωνο... 10 Γενική επισκόπηση του τηλεφώνου, εικονίδια, µενού, εισαγωγή γραµµάτων, µενού δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Nokia N79 Ξεκινώντας

Nokia N79 Ξεκινώντας Nokia N79 Ξεκινώντας 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio, και Nokia Care είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K530i. Ξεκινώντας... 5. Συνδεσιµότητα... 83. Κλήση... 26. Άλλες λειτουργίες... 97. Μηνύµατα... 46

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K530i. Ξεκινώντας... 5. Συνδεσιµότητα... 83. Κλήση... 26. Άλλες λειτουργίες... 97. Μηνύµατα... 46 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου, κλήσεις, πλοήγηση, γλώσσα τηλεφώνου, εισαγωγή γραµµάτων, πλήκτρα, µενού. Κλήση... 26 Κλήσεις, video-κλήσεις, επαφές, λίστα κλήσεων, ταχεία κλήση,

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Περιεχόµενα Ξεκινώντας...................... 5 Συναρµολόγηση του τηλεφώνου, κάρτα SIM, µπαταρία, πραγµατοποίηση κλήσης. Γνωριµία µε το τηλέφωνό σας...... 10 Γενική επισκόπηση του τηλεφώνου, χρήση των µενού,

Διαβάστε περισσότερα

X8 Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

X8 Αναλυτικός Οδηγός χρήστη X8 Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Υποστήριξη χρήστη...6 Οδηγός χρήστη στο τηλέφωνο...6 Εφαρμογή "Υποστήριξη χρήστη"...6 Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε πώς...6 Οδηγός έναρξης...7 Συναρμολόγηση...7

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone 360 Samsung M1. Εγχειρίδιο χρήσης

Vodafone 360 Samsung M1. Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 360 Samsung M1 Εγχειρίδιο χρήσης Χρήση του οδηγού Διάβασέ με πρώτο! Όταν χρειάζεστε πληροφορίες, οδηγίες και συμβουλές για να μάθετε περισσότερα για τη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Bold 9000 Smartphone Έκδοση: 5.0 Οδηγός χρήσης

BlackBerry Bold 9000 Smartphone Έκδοση: 5.0 Οδηγός χρήσης BlackBerry Bold 9000 Smartphone Έκδοση: 5.0 Οδηγός χρήσης Για να βρείτε την τελευταία έκδοση των οδηγών χρήσης, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0816084345-019

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson txt Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Sony Ericsson txt Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Sony Ericsson txt Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Σημαντικές πληροφορίες...4 Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε πώς...5 Ξεκινώντας...6 Κατάσταση αναμονής...7 Εκκίνηση του τηλεφώνου για πρώτη φορά...7

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson W580i. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε δωρεάν online

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...15 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...15 Επαφές...17 Ταχεία κλήση...20 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...20

Περιεχόμενα. Κλήσεις...15 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...15 Επαφές...17 Ταχεία κλήση...20 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...20 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...4 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...5 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...6 Βοήθεια...7 Φόρτιση της μπαταρίας...7 Μεγιστοποίηση απόδοσης μπαταρίας...8 Εικονίδια οθόνης...9 Γενική επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Yendo with Walkman Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Sony Ericsson Yendo with Walkman Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Sony Ericsson Yendo with Walkman Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε πώς...5 Οδηγός έναρξης...6 Εκκίνηση του τηλεφώνου για πρώτη φορά...7 Γνωριμία με το τηλέφωνο...9 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Οδηγός χρήστη S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Οδηγός χρήστη S312 Ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson S312. Για επιπλέον περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K610i. Ψυχαγωγία... 66 Music και Video player, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, ήχοι κλήσης, παιχνίδια.

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K610i. Ψυχαγωγία... 66 Music και Video player, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, ήχοι κλήσης, παιχνίδια. Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, λειτουργία πτήσης, κλήσεις, µενού δραστηριοτήτων, λογισµικό PC Suite, κάµερα, blog. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Nokia N85 Ξεκινώντας

Nokia N85 Ξεκινώντας Nokia N85 Ξεκινώντας 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi και Nokia Care είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson W610i. Περιεχόµενα. Σύνδεση... 75. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12. Άλλες λειτουργίες... 89. Αναφορά προβληµάτων...

Sony Ericsson W610i. Περιεχόµενα. Σύνδεση... 75. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12. Άλλες λειτουργίες... 89. Αναφορά προβληµάτων... Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, Flight mode, κλήσεις, µενού επιλογών, λογισµικό PC Suite, κάµερα, blog. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12 Πλήκτρα, µενού,

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Sony Ericsson K810i

Περιεχόµενα Sony Ericsson K810i Περιεχόµενα Sony Ericsson K810i Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, κλήσεις. Γνωρίστε το τηλέφωνο... 10 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου, µενού, πλοήγηση, εισαγωγή γραµµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson W880i. Περιεχόµενα. Ψυχαγωγία... 69. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12. Συνδεσιµότητα... 81. Άλλες λειτουργίες...

Sony Ericsson W880i. Περιεχόµενα. Ψυχαγωγία... 69. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12. Συνδεσιµότητα... 81. Άλλες λειτουργίες... Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, κλήσεις. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου, εισαγωγή γραµµάτων, µενού επιλογών, διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K550i. Σύνδεση... 81. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 14. Άλλες λειτουργίες... 95. Αναφορά προβληµάτων..

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K550i. Σύνδεση... 81. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 14. Άλλες λειτουργίες... 95. Αναφορά προβληµάτων.. Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, Flight mode, κλήσεις, µενού επιλογών, λογισµικό PC Suite, κάµερα, blog. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 14 Πλήκτρα, µενού,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Περιεχόµενα Sony Ericsson K750i Ξεκινώντας...................... 4 Συναρµολόγηση του τηλεφώνου, κάρτα SIM, µπαταρία, πραγµατοποίηση κλήσης. Γνωριµία µε το τηλέφωνό σας....... 9 Γενική επισκόπηση του τηλεφώνου,

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5500. Οδηγός χρήστηv1.0. Διαβάστε τις προφυλάξεις ασφαλείας και τις σημαντικές σημειώσεις στο παρεχόμενο εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Lenovo A5500. Οδηγός χρήστηv1.0. Διαβάστε τις προφυλάξεις ασφαλείας και τις σημαντικές σημειώσεις στο παρεχόμενο εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Lenovo A5500 Οδηγός χρήστηv1.0 Διαβάστε τις προφυλάξεις ασφαλείας και τις σημαντικές σημειώσεις στο παρεχόμενο εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Κεφάλαιο 01 Επισκόπηση του Lenovo A5500 1-1 Εμφάνιση 1-2 Κουμπιά

Διαβάστε περισσότερα

GT-B2710. Εγχειρίδιο χρήσης

GT-B2710. Εγχειρίδιο χρήσης GT-B2710 Εγχειρίδιο χρήσης Χρήση του παρόντος εγχειριδίου Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το κινητό τηλέφωνο της Samsung. Το τηλέφωνο αυτό θα σας προσφέρει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη Xperia E1 D2004/D2005

Οδηγός χρήστη Xperia E1 D2004/D2005 Οδηγός χρήστη Xperia E1 D2004/D2005 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης...6 Επισκόπηση...6 Συναρμολόγηση...7 Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη φορά...8 Γιατί χρειάζομαι λογαριασμό Google ;...9 Φόρτιση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 power

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 power Εγχειρίδιο χρήστη Smart 4 power Ορισμένες υπηρεσίες και εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Ρωτήστε στο κατάστημα για περισσότερες πληροφορίες. Το Android είναι εμπορικό σήμα

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση MOTOROLA CD3 Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304 Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση 1 Καλωσορίσατε Στο νέο σας ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Motorola CD301 100 θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson Z610i. Ψυχαγωγία... 64 Music και Video player, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, ήχοι κλήσης και µελωδίες, παιχνίδια.

Περιεχόµενα. Sony Ericsson Z610i. Ψυχαγωγία... 64 Music και Video player, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, ήχοι κλήσης και µελωδίες, παιχνίδια. Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, flight mode, κλήσεις, µενού δραστηριοτήτων, PC Suite, κάµερα, blog. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12 Πλήκτρα, µενού,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone 360 Samsung H1. Εγχειρίδιο χρήσης

Vodafone 360 Samsung H1. Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 360 Samsung H1 Εγχειρίδιο χρήσης Χρήση του οδηγού Διάβασέ με πρώτο! Όταν χρειάζεστε πληροφορίες, οδηγίες και συμβουλές για να μάθετε περισσότερα για τη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5 Συχνές ερωτήσεις 2 Βασικά 2 Ρύθμιση 3 Διαθεσιμότητα 6 Επαφές 9 Συνομιλία 12 Κλήσεις 21 Κλήσεις συνδιάσκεψης 29 Φωνητικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson V640i Vodafone. Περιεχόµενα. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 26. Απεικόνιση... 33. Ψυχαγωγία... 37. Κλήσεις... 16

Sony Ericsson V640i Vodafone. Περιεχόµενα. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 26. Απεικόνιση... 33. Ψυχαγωγία... 37. Κλήσεις... 16 Περιεχόµενα Sony Ericsson V640i Vodafone Ξεκινώντας... 6 Συναρµολόγηση... 6 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου... 7 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας... 8 Φόρτιση της µπαταρίας... 8 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 9 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W350i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε.

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W350i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε. Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W350i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης VF-995N

Eγχειρίδιο χρήσης VF-995N Eγχειρίδιο χρήσης Όμιλος Vodafone 2015. Τα Vodafone και Vodafone λογότυπα είναι εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρεία ποθ αναφέρονται στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά προς τα κάτω.

Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά προς τα κάτω. Εικόνα 1 Ξεκινώντας Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά προς τα κάτω. Τοποθέτηση καλύμματος μπαταρίας Τοποθετούμε το κάλυμμα έτσι ώστε οι εσοχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΙΖΕΙ.

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΙΖΕΙ. Safeguards 2 Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου New Windows Mobile Smartphone 2003! Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Προειδοποιήσεις!

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 200

Οδηγός χρήσης Nokia 200 Οδηγός χρήσης Nokia 200 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 6 Το τηλέφωνό σας με δύο SIM 6 Πλήκτρα και μέρη 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 7 Τοποθέτηση δεύτερης κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Cedar Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Sony Ericsson Cedar Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Sony Ericsson Cedar Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Ξεκινώντας...5 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...6 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...7 Βοήθεια...9 Φόρτιση του τηλεφώνου...10 Μεγιστοποίηση απόδοσης μπαταρίας...10

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης : Εφαρμογή Vodafone Mobile Broadband

Οδηγός Χρήσης : Εφαρμογή Vodafone Mobile Broadband : Εφαρμογή Vodafone Mobile Broadband Καλώς ήρθατε Στη νέα εφαρμογή διαχείρισης της υπηρεσίας Vodafone Mobile Broadband! Η νέα εφαρμογή διαχείρισης της υπηρεσίας Vodafone Mobile Broadband αποτελεί το κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. names mentioned herein may be the trade marks of their

Εγχειρίδιο χρήστη. names mentioned herein may be the trade marks of their Εγχειρίδιο χρήστη Vodafone Group 2015. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα της Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone. Όλες οι επωνυμίες προϊόντων ή εταιρειών Vodafone που Group αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Nous vous félicitons d avoir acheté le Sony Ericsson S500i. Pour obtenir du contenu supplémentaire, visitez www.sonyericsson.com/fun.

Nous vous félicitons d avoir acheté le Sony Ericsson S500i. Pour obtenir du contenu supplémentaire, visitez www.sonyericsson.com/fun. Nous vous félicitons d avoir acheté le Sony Ericsson S500i. Pour obtenir du contenu supplémentaire, visitez www.sonyericsson.com/fun. Enregistrez-vous maintenant pour recevoir gratuitement de l espace

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1 Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση online

Διαβάστε περισσότερα

Printed in Korea Code No.:GH68-33337A Greek. 01/2011. Rev. 1.0. www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-33337A Greek. 01/2011. Rev. 1.0. www.samsungmobile.com Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών. Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ: Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

CHEVROLET MYLINK. Συνοπτικός οδηγός

CHEVROLET MYLINK. Συνοπτικός οδηγός CHEVROLET MYLINK Συνοπτικός οδηγός Το Chevrolet MyLink είναι ένα σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που ενισχύει την οδηγική σας εμπειρία. Λειτουργεί με απλή συνδεσιμότητα, ένα smartphone και μια υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 turbo

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 turbo Εγχειρίδιο χρήστη Smart 4 turbo Ορισμένες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Για λεπτομέρειες, ρωτήστε στο κατάστημα. Η ονομασία Android είναι εμπορικό σήμα της Google

Διαβάστε περισσότερα

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Έναρξη χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόμενα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόμενα Smartphone Ω1 1 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Για υποστήριξη προϊόντων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support.

Για υποστήριξη προϊόντων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support. Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson C702. Απολαύστε ψηφιακή φωτογραφία ανάλυσης 3.2 megapixel, όπου κι αν πάτε. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun.

Διαβάστε περισσότερα