This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transcript

1 Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson P1i. Απολαύστε πρακτικά εργαλεία , κάµερα 3,2 megapixel και Internet µεγάλων ταχυτήτων κατά τις µετακινήσεις σας. Εκτός από το προεγκατεστηµένο περιεχόµενο πολυµέσων, σας περιµένουν πολλά περισσότερα στη διεύθυνση Επισκεφθείτε επίσης το Sony Ericsson Application Shop στη διεύθυνση και δείτε πώς να επωφεληθείτε στο µέγιστο από το P1i. Επιπλέον, εάν εγγραφείτε στη διεύθυνση θα έχετε µια αποκλειστική προσφορά. Κάντε το τώρα, µη χάνετε στιγµή.

2 Νέες διαστάσεις Βοηθητικά εξαρτήµατα από τη Sony Ericsson Μουσικό τηλεχειριστήριο MRC-60 Ακούστε µουσική µε ποιότητα στερεοφωνικού ήχου και προσαρµόστε τις ρυθµίσεις µουσικής µε τηλεχειριστήριο. Ηχείο αυτοκινήτου Bluetooth HCB-120 Μια λύση handsfree µε εµφάνιση του καλούντος. Για χρήση στο αυτοκίνητο, το γραφείο ή το σπίτι. Ακουστικά Bluetooth HBH-IV835 Μια διακριτική και κοµψή λύση handsfree µε καθαρό ψηφιακό ήχο. Ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµο το πλήρες φάσµα βοηθητικών εξαρτηµάτων σε κάθε αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση

3 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 3 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας Κλήσεις Μηνύµατα Απεικόνιση Ψυχαγωγία Σύνδεση Άλλα χαρακτηριστικά Σηµαντικές πληροφορίες 61 Ευρετήριο Sony Ericsson P1i UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Αυτός ο οδηγός χρήσης δηµοσιεύτηκε από την Sony Ericsson Mobile Communications AB ή την τοπική συγγενή της εταιρία, χωρίς εγγύηση. Η Sony Ericsson Mobile Communications AB ή η τοπική συγγενής εταιρία της µπορεί οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προειδοποίηση να πραγµατοποιήσει βελτιώσεις και αλλαγές σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης, που απαιτούνται εξαιτίας τυπογραφικών λαθών, ανακριβειών των τρεχουσών πληροφοριών ή βελτιώσεων προγραµµάτων ή/και εξαρτηµάτων. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές θα ενσωµατώνονται στις νέες εκδόσεις του παρόντος Οδηγού χρήσης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Αριθµός έκδοσης: EL/LZT R1A Σηµειώστε ότι: Κάποιες από τις υπηρεσίες αυτού του Οδηγού χρήσης δεν υποστηρίζονται από όλα τα δίκτυα. Αυτό ισχύει και για τον διεθνή αριθµό εκτάκτου ανάγκης GSM 112. Επικοινωνήστε µε τον παροχέα του δικτύου ή τον παροχέα υπηρεσιών εάν έχετε οποιεσδήποτε αµφιβολίες σχετικά µε τη χρήση κάποιας υπηρεσίας. ιαβάστε τα κεφάλαια Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσµατική χρήση και Περιορισµένη εγγύηση πριν χρησιµοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. Το κινητό σας τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα λήψης, αποθήκευσης και προώθησης πρόσθετου περιεχοµένου, όπως ήχων κλήσης. Η χρήση τέτοιου περιεχοµένου µπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται σύµφωνα µε δικαιώµατα τρίτων µερών, συµπεριλαµβανοµένου ενδεικτικά του περιορισµού µε βάση τους ισχύοντες νόµους περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Εσείς και όχι η Sony Ericsson, ευθύνεστε αποκλειστικά για πρόσθετο περιεχόµενο που λαµβάνετε ή προωθείτε από το κινητό σας τηλέφωνο. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχοµένου, βεβαιωθείτε ότι η χρήση για την οποία προορίζεται γίνεται βάσει άδειας ή είναι µε άλλο τρόπο εγκεκριµένη. Η Sony Ericsson δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα και την ποιότητα πρόσθετου περιεχοµένου ή περιεχοµένου προερχόµενου από τρίτο µέρος. Σε καµία περίπτωση η Sony Ericsson δεν θα ευθύνεται για ακατάλληλη χρήση από την πλευρά σας ή Περιεχόµενα 1

4 πρόσθετο περιεχόµενο ή περιεχόµενο προερχόµενο από τρίτο µέρος. Το λογότυπο, το PlayNow TrackID και το MusicDJ είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Sony Ericsson Mobile Communications AB. Τα Sony, Memory Stick Micro και M2 είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Sony Corporation. Η επωνυµία Ericsson είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Το Bluetooth είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της Bluetooth SIG Inc. Το Real είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της RealNetworks, το Inc. RealPlayer for Mobile συµπεριλαµβάνεται µε άδεια από την RealNetworks, Inc. Πνευµατικά δικαιώµατα , RealNetworks, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Adobe Photoshop Album Starter Edition και Adobe Acrobat είναι σήµατα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, ActiveSync και PowerPoint είναι είτε σήµατα κατατεθέντα είτε εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Smart-Fit Rendering είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της ACCESS CO. LTD. στην Ιαπωνία και άλλες χώρες. Το Java και όλα τα σήµατα και λογότυπα που βασίζονται στο Java είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc. στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Άδεια τελικού χρήστη για Sun Java J2ME. 1 Περιορισµοί: το Λογισµικό αποτελεί εµπιστευτική πληροφορία πνευµατικών δικαιωµάτων της Sun και ο τίτλος ιδιοκτησίας όλων των αντιγράφων παραµένει στη Sun ή/και σε εκείνους στους οποίους η τελευταία έχει παραχωρήσει άδεια. Ο πελάτης δεν έχει δικαίωµα τροποποίησης, αποσυµπίλησης, αποκρυπτογράφησης, εξαγωγής ή µε άλλο τρόπο ανακατασκευής του Λογισµικού. εν επιτρέπεται η εκχώρηση, η εκµίσθωση ή η παραχώρηση µε δευτερεύουσα άδεια, ολόκληρου ή µέρους του Λογισµικού. 2 Περιορισµοί εξαγωγών: το Λογισµικό, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών δεδοµένων, υπόκεινται στους κανονισµούς εξαγωγής που διέπουν τις ΗΠΑ, συµπεριλαµβανοµένου του νόµου περί εξαγωγών (Export Administration Act) και των σχετικών κανονισµών και µπορεί να υπόκεινται και σε κανονισµούς εισαγωγών και εξαγωγών άλλων χωρών. Ο Πελάτης συµφωνεί να συµµορφώνεται πλήρως µε όλους τους κανονισµούς και αναγνωρίζει ότι φέρει την ευθύνη να λαµβάνει άδειες για εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του Λογισµικού. Το Λογισµικό δεν επιτρέπεται να µεταφέρεται ή να εξάγεται και να επανεξάγεται µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο (i) στις ακόλουθες χώρες ή σε υπήκοο ή κάτοικο των παρακάτω χωρών: Κούβα, Ιράκ, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Λιβύη, Σουδάν, Συρία (ο κατάλογος αυτός ενηµερώνεται κατά διαστήµατα) καθώς και σε οποιαδήποτε χώρα στις οποίες οι ΗΠΑ έχουν θέσει εµπάργκο αγαθών ή (ii) σε οποιονδήποτε περιλαµβάνεται: Στον κατάλογο του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ για ειδικά καθορισµένα κράτη στα οποία απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών και στον κατάλογο του Υπουργείου Εµπορίου για άρνηση παροχής υπηρεσιών. 3 Περιορισµός δικαιωµάτων: η χρήση, η αναπαραγωγή και η αποκάλυψη από την κυβέρνηση των ΗΠΑ υπόκεινται στους περιορισµούς που έχουν οριστεί από τις ιατάξεις περί ικαιωµάτων Τεχνικών εδοµένων και Λογισµικού Υπολογιστών στα DFARS (c) (1) (ii) και FAR (c) (2). Τα ονόµατα άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εφεξής µπορεί να είναι εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων εταιρειών τους. Οποιαδήποτε δικαιώµατα που δεν ορίζονται ρητά στο παρόν διατηρούνται. Οι εικόνες προορίζονται απλώς για καθοδήγηση και δεν αναπαριστούν µε λεπτοµέρεια το πραγµατικό τηλέφωνο. 2 Περιεχόµενα

5 Ξεκινώντας Καλώς ορίσατε Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson P1i. Πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεχτικά τις πληροφορίες που παρέχονται στο κεφάλαιο Ξεκινώντας. Σύµβολα οδηγιών Στον οδηγό χρήσης εµφανίζονται τα παρακάτω σύµβολα: Σηµείωση Συµβουλή Μια υπηρεσία ή λειτουργία εξαρτάται από κάποιο δίκτυο ή συνδροµή. Επικοινωνήστε µε τον παροχέα του δικτύου για λεπτοµέρειες. Πρόσθετη βοήθεια Η πλήρης τεκµηρίωση χρήστη για το τηλέφωνό σας αποτελείται από τα ακόλουθα: Οδηγός χρήσης µια επισκόπηση του τηλεφώνου σας µε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε. Βοήθεια στο τηλέφωνο το τηλέφωνό σας εµπεριέχει βοήθεια. Στις περισσότερες εφαρµογές, θα βρείτε την επιλογή Βοήθεια στο µενού Περισσότερα. Οδηγός Web ένας ενηµερωµένος οδηγός χρήσης µε οδηγίες βήµα προς βήµα και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιµα στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Οδηγό Web από τον υπολογιστή σας από τη διεύθυνση Εάν έχετε ρυθµίσει κάποια σύνδεση Internet στο τηλέφωνό σας µπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στον Οδηγό Web από το πρόγραµµα περιήγησης στο Web στο τηλέφωνό σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Οδηγό Web από το τηλέφωνό σας 1 Από τη λειτουργία αναµονής, επιλέξτε Κύριο µενού > Πολυµέσα > Web. Ξεκινώντας 3

6 2 Επιλέξτε Περισσότερα > Σελιδοδείκτες > Οδηγός Web. Η πρόσβαση στον Οδηγό Web από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να συνεπάγεται κάποιο κόστος ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη σύνδεση Internet. Απευθυνθείτε στον παροχέα του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες. Συσκευασία Στερεοφωνικό φορητό handsfree 4 Επιτραπέζια βάση 5 Θήκη 6 Μπαταρία 7 Memory Stick 8 Καλώδιο USB 9 Επιπλέον γραφίδα 10 Πακέτο τεκµηρίωσης 11 CD που περιέχει Sony Ericsson PC Suite for Smartphones Εάν η συσκευασία που παραλάβατε δεν περιλαµβάνει όλα τα παραπάνω, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο προµηθευτήκατε τη συσκευή. 1 Τηλέφωνο 2 Φορτιστής 4 Ξεκινώντας

7 Επισκόπηση τηλεφώνου Κουµπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 2 Μπροστινή κάµερα 3 Οθόνη 4 Πληκτρολόγιο διπλής λειτουργίας 5 Κουµπί κάµερας 6 Θύρα Memory Stick 7 Κουµπί συντόµευσης 8 Θύρα IR 9 Μεγάφωνο 10 Ηχείο Υποδοχή κεραίας 12 Υποδοχή για φορτιστή και βοηθητικά εξαρτήµατα 13 Φωτεινή ένδειξη 14 Μικρόφωνο 15 Κουµπί επαναφοράς 16 Jog Dial 17 Πίσω κάµερα 18 Υποδοχή για λουράκι 19 Γραφίδα 20 Φλας κάµερας Πριν χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο Μπαταρία Πρέπει να φορτίζετε τη µπαταρία όταν η φωτεινή ένδειξη στη βάση του τηλεφώνου αναβοσβήνει κόκκινη ή όταν εµφανίζεται το µήνυµα χαµηλής µπαταρίας στην οθόνη. Ξεκινώντας 5

8 Για να τοποθετήσετε τη µπαταρία 1 Ανοίξτε το κάλυµµα της θήκης της µπαταρίας, πιέστε ελαφρά το επάνω µέρος του και σύρετέ το προς τα κάτω. 2 Τοποθετήστε τη µπαταρία. 3 Σύρετε το κάλυµµα πίσω στο τηλέφωνο. Για να φορτίσετε τη µπαταρία 1 Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί η µπαταρία. 2 Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο. 3 Συνδέστε το φορτιστή σε παροχή ρεύµατος. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης ανάβει µια πράσινη φωτεινή ένδειξη στη βάση του τηλεφώνου. Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ενεργοποιείται µια κόκκινη φωτεινή ένδειξη. Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει πράσινο εάν λάβετε, για παράδειγµα, ένα νέο µήνυµα ή εάν έχετε µια αναπάντητη κλήση. Κάρτα SIM Εάν εγγραφείτε σε κάποιον παροχέα δικτύου λαµβάνετε µια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module). Στην κάρτα SIM αποθηκεύεται ο αριθµός του τηλεφώνου σας, πληροφορίες για τις υπηρεσίες που συµπεριλαµβάνονται στη συνδροµή σας και πληροφορίες για τον τηλεφωνικό σας κατάλογο. Ο κωδικός PIN παρέχεται µε την κάρτα SIM και πρέπει να εισαχθεί κατά την πρώτη ενεργοποίηση του τηλεφώνου. Για να εισαγάγετε την κάρτα SIM 1 Αποσυνδέστε το φορτιστή (εάν είναι συνδεδεµένος). 6 Ξεκινώντας

9 2 Ανοίξτε το κάλυµµα της θήκης της µπαταρίας, πιέστε ελαφρά το επάνω µέρος του και σύρετέ το προς τα κάτω. 3 Αφαιρέστε τη µπαταρία (εάν είναι στη θέση της). 4 Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της. 5 Τοποθετήστε τη µπαταρία. 6 Σύρετε το κάλυµµα πίσω στο τηλέφωνο. Αριθµός IMEI Ο αριθµός IMEI (International Mobile Equipment Identifier) είναι ένας αριθµός 15 ψηφίων. Ο παροχέας του δικτύου σας µπορεί να χρησιµοποιήσει τον αριθµό IMEI ώστε να ενεργοποιήσει πλήρη φραγή του τηλεφώνου σας εάν αυτό κλαπεί. Ο αριθµός είναι εκτυπωµένος στο κάτω µέρος της θήκης της µπαταρίας. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τον αριθµό στην οθόνη του τηλεφώνου. Για να προβάλετε τον αριθµό IMEI στο τηλέφωνό σας Από τη λειτουργία αναµονής πληκτρολογήστε *#06#. Οδηγίες για τη φροντίδα της συσκευής Για τον καθαρισµό της οθόνης χρησιµοποιείτε ένα νοτισµένο πανί. Χρησιµοποιείτε µόνο τη γραφίδα ή τα δάχτυλά σας για να αγγίζετε την οθόνη. Για λεπτοµερείς οδηγίες φροντίδας, δείτε την ενότητα Συστάσεις για ασφαλή χρήση του προϊόντος (κινητό τηλέφωνο, µπαταρία, φορτιστής και άλλα αξεσουάρ) στη σελίδα 63. Πρώτη λειτουργία Πριν χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνό σας, δείτε την ενότητα Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσµατική χρήση στη σελίδα 63. Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πρέπει να εισαγάγετε την κάρτα SIM, να τοποθετήσετε και να φορτίσετε τη µπαταρία. Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας 1 Πατήστε παρατεταµένα το κουµπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 2 Επιλέξτε Άνοιγµα συσκευής. 3 Επιλέξτε µια γλώσσα. 4 Εισαγάγετε το PIN σας, εάν χρειαστεί. Ξεκινώντας 7

10 5 Επιλέξτε Τέλος. Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή του κωδικού PIN, µπορείτε να διαγράψετε τον αριθµό πατώντας. Εάν εισαγάγετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές στη σειρά, η κάρτα SIM θα µπλοκάρει. Για να την ξεµπλοκάρετε, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PUK που σας παρασχέθηκε µε την κάρτα SIM. Κλείδωµα πλήκτρων Το τηλέφωνό σας διαθέτει λειτουργία αυτόµατου κλειδώµατος πλήκτρων η οποία είναι ενεργοποιηµένη από προεπιλογή. Μπορείτε να την απενεργοποιήσετε από το Κύριο µενού > Πίνακας ελέγχου > Ασφάλεια > Κλειδώµατα. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο 1 Από τη λειτουργία αναµονής πατήστε. 2 Επιλέξτε Ξεκλείδωµα. Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο µε µη αυτόµατο τρόπο 1 Από τη λειτουργία αναµονής πατήστε. 2 Επιλέξτε Κλείδωµα πλήκτρων. Για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, µπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταµένα το. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα κλειδώµατα του τηλεφώνου, δείτε την ενότητα Πίνακας ελέγχου στον οδηγό Web. Οδηγοί Υπάρχουν διαθέσιµοι οδηγοί για να σας βοηθήσουν να ρυθµίσετε το τηλέφωνό σας. Οδηγός ρύθµισης σας βοηθά να εισαγάγετε κάποιες βασικές ρυθµίσεις στο τηλέφωνό σας. Ο οδηγός ξεκινά την πρώτη φορά που χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας ή µπορείτε να τον βρείτε στο Κύριο µενού > Πίνακας ελέγχου > Άλλο > Οδηγός ρύθµισης. Οδηγός Internet πραγµατοποιεί αυτόµατη λήψη ρυθµίσεων για Internet και MMS. Ο οδηγός ξεκινά την πρώτη φορά που χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας ή µπορείτε να τον βρείτε στο Κύριο µενού > Πίνακας ελέγχου > Συνδέσεις > Οδηγός Internet. 8 Ξεκινώντας

11 Οδηγός σας βοηθά να ρυθµίζετε ένα λογαριασµό στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να τον βρείτε στο Κύριο µενού > Πίνακας ελέγχου > Μηνύµατα > Οδηγός . Εάν το τηλέφωνό σας έχει κλειδωθεί από κάποιον παροχέα δικτύου, οι ρυθµίσεις Internet ενδέχεται να έχουν προρυθµιστεί και ο οδηγός Internet δεν θα εκκινηθεί κατά την πρώτη χρήση του τηλεφώνου. Ξεκινώντας 9

12 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου Το τηλέφωνό σας έχει δύο τρόπους λειτουργίας: Άνοιγµα συσκευής πλήρης λειτουργικότητα. Flight mode περιορισµένη λειτουργικότητα µε απενεργοποιηµένες τις δικτυακές λειτουργίες και το ραδιόφωνο. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τη λειτουργία Flight mode σε µέρη όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, όπως σε αεροπλάνα ή νοσοκοµεία. Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σε κανονική λειτουργία 1 Πατήστε παρατεταµένα το κουµπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 2 Επιλέξτε Άνοιγµα συσκευής. Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σε flight mode 1 Πατήστε παρατεταµένα το κουµπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 2 Επιλέξτε Flight mode. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο 1 Πατήστε παρατεταµένα το κουµπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 2 Επιλέξτε Απενεργοποίηση. Οθόνη Το τηλέφωνό σας διαθέτει οθόνη αφής. Η επιλογή στοιχείων στην οθόνη µπορεί να γίνει µε τη γραφίδα ή και µε τα δάχτυλά σας Αποθήκ. Σημειώσεις Επεξ. Περισσότ 1 Γραµµή κατάστασης, περιέχει εικονίδια κατάστασης 2 Μενού γραµµής κατάστασης 3 Γραµµή επιλογών αφής 10 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας

13 Περιήγηση Για την περιήγηση στα µενού και την επιλογή στοιχείων, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Jog Dial, το κουµπί επαναφοράς, τη γραφίδα, τα πλήκτρα πλοήγησης του πληκτρολογίου, επιλογές αφής και τα δάχτυλά σας. Jog Dial Μπορείτε να περιστρέψετε το Jog Dial για να πραγµατοποιήσετε επάνω και κάτω κύλιση σε λίστες και να ρυθµίσετε Επάνω Μέσα Κάτω Κουμπί επιστροφής την ένταση του ήχου. Μπορείτε να πατήσετε το Jog Dial για να επιλέξετε ένα επισηµασµένο στοιχείο. Κουµπί επιστροφής Μπορείτε να πατήσετε το για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη ή στο προηγούµενο µενού. Μπορείτε να πατήσετε παρατεταµένα το για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναµονής ή να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο από τη λειτουργία αναµονής. Γραφίδα Με τη γραφίδα µπορείτε να πατάτε στην οθόνη, να κάνετε περιήγηση και επιλογή στοιχείων ή να κάνετε πανοραµική προβολή εικόνων πολυµέσων. Εύρεση εφαρµογών Λειτουργία αναµονής Η λειτουργία αναµονής είναι το σηµείο εκκίνησης για µια σειρά εργασιών και εµφανίζεται όποτε ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή αναµονής από το Κύριο µενού > Πίνακας ελέγχου > Συσκευή > Εφαρµογή αναµονής σε: Μενού επιλογών εµφανίζει την προβολή της τρέχουσας ηµέρας (Σήµερα) και τις συντοµεύσεις που µπορείτε να ρυθµίσετε ώστε να έχετε πρόσβαση στις εφαρµογές που χρησιµοποιείτε συχνότερα. Καµία εµφανίζει µια µεγεθυσµένη προβολή του ρολογιού. Κύριο µενού Μπορείτε να βρείτε όλες τις εφαρµογές του τηλεφώνου σας στο Κύριο µενού. Μπορείτε να επιλέξετε να προβάλετε τις εφαρµογές στο Κύριο µενού σε εικονίδια ή σε λίστα. Παρουσίαση του τηλεφώνου σας 11

14 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρµογές στο Κύριο µενού Επιλέξτε, ή εάν η Εφαρµογή αναµονής έχει οριστεί σε Καµία, πατήστε Μενού. Χρήση των εφαρµογών Για να εκκινήσετε µια εφαρµογή Επιλέξτε το εικονίδιο της εφαρµογής µε τη γραφίδα ή µε το δάχτυλό σας, ή περιστρέψτε το Jog Dial για να την επισηµάνετε και στη συνέχεια πατήστε το Jog Dial. Για να πραγµατοποιήσετε έξοδο από µια εφαρµογή χωρίς να την κλείσετε Μεταβείτε σε κάποια άλλη εφαρµογή χρησιµοποιώντας τη ιαχείριση εργασιών. είτε την ενότητα ιαχείριση εργασιών στη σελίδα 12. Για να κλείσετε µια εφαρµογή Πατήστε παρατεταµένα. Αποθηκεύονται όλα τα δεδοµένα. ιαχείριση εργασιών Η ιαχείριση εργασιών διευκολύνει την εναλλαγή µεταξύ διαφορετικών εφαρµογών. Εάν βγείτε από µια εφαρµογή µέσω της ιαχείρισης εργασιών χωρίς να την κλείσετε, µπορείτε να επιστρέψετε στην εφαρµογή στην κατάσταση που την αφήσατε. Αυτό είναι χρήσιµο, για παράδειγµα, κατά την αποκοπή και επικόλληση κειµένου από τη µια εφαρµογή στην άλλη. Για να µεταβείτε σε άλλη εφαρµογή 1 Πατήστε στη γραµµή κατάστασης ή επιλέξτε Περισσότερα > ιαχείριση εργασιών. 2 Επιλέξτε την καρτέλα Πρόσφατα. 3 Επιλέξτε την εφαρµογή και στη συνέχεια επιλέξτε Μετάβαση. Γραµµή κατάστασης Η γραµµή κατάστασης στην επάνω πλευρά της οθόνης περιέχει εικονίδια που δείχνουν την κατάσταση των τρεχουσών ρυθµίσεων και δραστηριοτήτων. 12 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας

15 Εικονίδια γραµµής κατάστασης Μπορείτε να επιλέξετε ένα εικονίδιο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες ή για να ανοίξετε µια εφαρµογή. Εικονίδιο Λειτουργία ιαθεσιµότητα 3G Ισχύς µπαταρίας Ακουστικά Bluetooth συνδεδεµένα Bluetooth ενεργοποιηµένο Επιλογή τρέχουσας γραµµής (αν η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία εναλλακτικής γραµµής) Ειδοποίηση προώθησης όλων των κλήσεων Ειδοποίηση Θύρα IR ενεργοποιηµένη Flight mode Σύνδεση Internet ενεργή (αναβοσβήνει κατά τη µεταφορά δεδοµένων). Κλείδωµα πλήκτρων ενεργοποιηµένο Ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις Ειδοποίηση MMS Μικρόφωνο σε σίγαση Έξυπνη εισαγωγή κειµένου ενεργή Ένταση ήχου κλήσης στο µηδέν Ισχύς σήµατος σε λειτουργία τηλεφώνου, GPRS διαθέσιµο Λειτουργία σίγασης Ειδοποίηση SMS Υπερχείλιση SMS Ανοικτή συνοµιλία ενεργή Μενού γραµµής κατάστασης ιαχείριση εργασιών Ειδοποίηση φωνητικού µηνύµατος Ασύρµατο LAN ενεργοποιηµένο και συνδεδεµένο. Ασύρµατο LAN ενεργοποιηµένο αλλά όχι συνδεδεµένο. Παρουσίαση του τηλεφώνου σας 13

16 Μενού γραµµής κατάστασης Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µενού της γραµµής κατάστασης για να έχετε γρήγορα πρόσβαση σε πρόσθετες ρυθµίσεις: Νέα κλήση, SMS, MMS και άλλα Συνδέσεις Ένταση Ώρα Κλείδωµα πλήκτρων Για να αποκτήστε πρόσβαση στο µενού της γραµµής κατάστασης Επιλέξτε το στη γραµµή κατάστασης. Εισαγωγή καταχωρίσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο Μπορείτε να εισαγάγετε τα στοιχεία επαφών µε τους εξής τρόπους: Αντιγραφή καταχωρίσεων τηλεφωνικού καταλόγου που είναι αποθηκευµένες στην κάρτα SIM. Μεταφορά καταχωρίσεων τηλεφωνικού καταλόγου από µια εφαρµογή υπολογιστή, µε τη χρήση της λειτουργίας συγχρονισµού. Μεταφορά καταχωρίσεων ευρετηρίου από κάποιο άλλο τηλέφωνο µε τη χρήση της ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth. 14 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας

17 Επισκόπηση Κύριου µενού Πολυµέσα Πίνακας ελέγχου Ψυχαγωγία Κάµερα Web Περισσότερες εφαρµογές Πηγές RSS PlayNow Εικόνες Ρυθµίσεις κλήσεων Συνδέσεις Συσκευή Μηνύµατα Ασφάλεια Άλλο Music player Ραδιόφωνο FM Βίντεο Online media MusicDJ Ηχογράφηση Vijay Singh Pro Golf 3D QuadraPop Demo Τηλέφωνο Μηνύµατα Ηµερολόγιο Τηλέφωνο Ιστορικό κλήσεων Επαφές για γρήγορες κλήσεις Βιντεοτηλέφωνο Κλήση τηλεφωνητή ηµιουργία νέου µηνύµατος Εισερχόµενα Εξερχόµενα Πρόχειρα Απεσταλµένα SIM Γραφείο Επαφές Εργαλεία* Quickoffice Pdf+ Σηµειώσεις Εργασίες Σαρωτής επαγγελµατικών καρτών * Κάποια µενού εξαρτώνται από τον παροχέα του δικτύου, το δίκτυο και τη συνδροµή. ιαχείριση αρχείων Exchange ActiveSync ιαχ. συνδέσεων Αποµακρ. συγχρονισµός Αριθµοµηχανή Μετατροπέας Χρονόµετρο Ώρα Χρονόµετρο αντίστροφης µέτρησης Παρουσίαση του τηλεφώνου σας 15

18 Memory Stick Micro (M2 ) Το τηλέφωνό σας διαθέτει Memory Stick το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρόσθετος χώρος αποθήκευσης για εικόνες, µουσική, εφαρµογές, κ.ο.κ. Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε µετονοµασία και µορφοποίηση του Memory Stick. Μπορείτε επίσης να µεταφέρετε δεδοµένα από και προς το Memory Stick. Για να εισαγάγετε το Memory Stick 1 Ανοίξτε το κάλυµµα. 2 Εισαγάγετε το Memory Stick στην υποδοχή. Για να αφαιρέσετε το Memory Stick 1 Ανοίξτε το κάλυµµα. 2 Πιέστε την άκρη του Memory Stick προς τα µέσα και στη συνέχεια απελευθερώστε το. Μην αφαιρείτε το Memory Stick κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Σε τέτοια περίπτωση, ενδέχεται το τηλέφωνο να σταµατήσει να αποκρίνεται ή να καταστραφεί το σύστηµα αρχείων του Memory Stick. Σύνδεση βοηθητικών εξαρτηµάτων Για να συνδέσετε ένα βοηθητικό εξάρτηµα Συνδέστε το βοηθητικό εξάρτηµα στη βάση του τηλεφώνου σας. Στρέψτε το βύσµα προς τα επάνω κατά την αφαίρεση του βοηθητικού εξαρτήµατος. Ήχος Για να ρυθµίσετε την ένταση του ηχείου κατά τη διάρκεια µιας κλήσης Περιστρέψτε το Jog Dial Για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου πολυµέσων 1 Επιλέξτε > Ένταση > Πολυµέσα. 2 Περιστρέψτε το Jog Dial 16 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας

19 Για να ρυθµίστε την ένταση για ήχο κλήσης, ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις µηνυµάτων 1 Επιλέξτε > Ένταση. 2 Επιλέξτε την κατάλληλη γραµµή κύλισης. 3 Περιστρέψτε το Jog Dial Για να θέσετε το τηλέφωνο σε σίγαση 1 Επιλέξτε > Ένταση. 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σιωπηλή λειτουργία. Από τη λειτουργία αναµονής µπορείτε να πατήστε παρατεταµένα το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σιωπηλή λειτουργία. Μεταφορά ήχου Κατά τη διάρκεια µιας εισερχόµενης κλήσης ή όταν ακούτε για παράδειγµα µουσική από το Music player, µπορείτε να µεταφέρετε τον ήχο σε ένα συνδεδεµένο βοηθητικό εξάρτηµα όπως ακουστικά Bluetooth. Για να πραγµατοποιήσετε µεταφορά ήχου 1 Επιλέξτε > Ένταση. 2 Επιλέξτε Περισσότερα > Μεταφορά ήχου. Ενηµέρωση λογισµικού Όταν διατίθεται µια βελτιωµένη έκδοση του λογισµικού του τηλεφώνου σας, µπορείτε να ενηµερώνετε το τηλέφωνό σας χρησιµοποιώντας την υπηρεσία Sony Ericsson Update Service από τη διεύθυνση support. Σε αυτή τη σελίδα Web θα βρείτε περαιτέρω οδηγίες και αναλυτική καθοδήγηση. Εισαγωγή κειµένου Μπορείτε να εισαγάγετε κείµενο µε αρκετούς διαφορετικούς τρόπους. Το πληκτρολόγιο διπλής λειτουργίας λειτουργεί ως τυπικό πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο της οθόνης εµφανίζεται όταν επιλέγετε. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τη γραφίδα για να γράψετε απευθείας στην οθόνη. Η επιλογή µιας νέας γλώσσας στο τηλέφωνο θα αλλάξει αυτόµατα τη λειτουργία του πληκτρολογίου σε αυτήν τη γλώσσα. Πληκτρολόγιο διπλής λειτουργίας Σε κάθε πλήκτρο αντιστοιχούν αρκετοί χαρακτήρες και σύµβολα. Σε λειτουργία αναµονής, το πληκτρολόγιο βρίσκεται στη λειτουργία εισαγωγής αριθµών. Παρουσίαση του τηλεφώνου σας 17

20 Οι χαρακτήρες προσπελαύνονται µε το πάτηµα του πλήκτρου στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά. Πατώντας αποκτάτε πρόσβαση στους χαρακτήρες ή σύµβολα στην επάνω πλευρά του πλήκτρου. Πρόσθετοι χαρακτήρες που σχετίζονται µε τον πατηµένο χαρακτήρα εµφανίζονται στο προσωρινό πλαίσιο στην επάνω πλευρά της οθόνης. Πληκτρολόγιο στην οθόνη Το πληκτρολόγιο στην οθόνη σάς παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε χαρακτήρες και σύµβολα µε τη γραφίδα. Το πληκτρολόγιο στην οθόνη µπορεί να ρυθµιστεί σε διαφορετικές γλώσσες. Για να χρησιµοποιήσετε το πληκτρολόγιο στην οθόνη Επιλέξτε το σύµβολο του πληκτρολογίου στην οθόνη που βρίσκεται στη γραµµή κατάστασης. Για να αλλάξετε τη γλώσσα στο πληκτρολόγιο στην οθόνη Επιλέξτε > Ρύθµιση και στη συνέχεια επιλέξτε µια γλώσσα. Αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα Η αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα µεταφράζει χειρόγραφη γραφή που έχει γίνει απευθείας στην οθόνη σε γράµµατα, αριθµούς και άλλους χαρακτήρες και εµφανίζει αυτούς τους χαρακτήρες ως κείµενο. Η λειτουργία αναγνώρισης γραφικού χαρακτήρα είναι ενεργή µόνο σε σηµεία όπου είναι δυνατή η εισαγωγή κειµένου. 18 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας

21 Για να γράψετε γράµµατα Γράφετε µε πεζά γράµµατα κάτω από το βέλος και µε κεφαλαία γράµµατα παράλληλα µε το βέλος. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 1.,?! " ' 1 2 Για να γράψετε αριθµούς Γράφετε αριθµούς επάνω από το βέλος * / \ ( ) =. Για να γράψετε τονισµένα γράµµατα 1 Γράψτε το βασικό γράµµα. 2 Γράψτε τον τόνο επάνω από το βέλος για να σχηµατίσετε το τονισµένο γράµµα. ή, S Ξεκινάτε κάθε χαρακτήρα από το άκρο µε την κουκίδα. Έξυπνη εισαγωγή κειµένου Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την έξυπνη εισαγωγή κειµένου σε όλες τις µεθόδους εισαγωγής κειµένου. Στο σηµείο όπου γράφετε παρουσιάζεται η βασική ή η επόµενη προτεινόµενη Παρουσίαση του τηλεφώνου σας 19

22 λέξη, ενώ σε ένα προσωρινό πλαίσιο επεξεργασίας στο επάνω µέρος της οθόνης παρουσιάζονται πρόσθετες προτάσεις. Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη εισαγωγή κειµένου 1 Επιλέξτε Περισσότερα > Επιλογές κειµένου. 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την βελτιωµένη λειτουργία έξυπνης εισαγωγής κειµένου στη γραµµή κατάστασης. Για να αλλάξετε το λεξικό 1ης και 2ης γλώσσας για έξυπνη εισαγωγή κειµένου 1 Επιλέξτε Περισσότερα > Επιλογές κειµένου και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Έξυπνη εισαγωγή κειµένου. 2 Επιλέξτε 1η γλώσσα ή 2η γλώσσα. 3 Επιλέξτε τη γλώσσα από τη λίστα. 4 Επιλέξτε Αποθήκ. Επεξεργασία κειµένου Στο µενού Περισσότερα θα βρείτε λειτουργίες επεξεργασίας κειµένου όπως αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση. Κάποιες λειτουργίες επεξεργασίας κειµένου είναι διαθέσιµες µόνο όταν το κείµενο είναι επισηµασµένο. Για να επισηµάνετε το κείµενο µε τη γραφίδα Κρατήστε τη γραφίδα στο άκρο του κειµένου για λίγο και στη συνέχεια σύρετε τη γραφίδα στο κείµενο. Επιλογές κειµένου Μπορείτε να δηµιουργήσετε το δικό σας λεξικό χρησιµοποιώντας την επιλογή Οι λέξεις µου, να προσθέσετε σύµβολα και να αλλάξετε τις επιλογές κειµένου στο µενού Περισσότερα. Για να προσθέσετε λέξεις στο λεξικό Οι λέξεις µου 1 Επιλέξτε Περισσότερα > Επιλογές κειµένου > Οι λέξεις µου. 2 Επιλέξτε Προσθ. 3 Γράψτε τη νέα λέξη και επιλέξτε Τέλος. 4 Επιλέξτε Αποθήκ. Για να προσθέσετε ένα σύµβολο 1 Επιλέξτε Περισσότερα > Επιλογές κειµένου > Προσθήκη συµβόλου για να ανοίξετε τον πίνακα συµβόλων και σηµείων στίξης. 2 Επιλέξτε το σύµβολο που θέλετε να προσθέσετε. Για να µεταβείτε σε αυτόµατη µετατροπή σε κεφαλαία 1 Επιλέξτε Περισσότερα > Επιλογές κειµένου. 20 Παρουσίαση του τηλεφώνου σας

23 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να µεταβείτε σε αυτόµατη µετατροπή σε κεφαλαία. Παρουσίαση του τηλεφώνου σας 21

24 Κλήσεις ίκτυα Κάλυψη δικτύου Για να πραγµατοποιήσετε ή να λάβετε µια τηλεφωνική κλήση, το τηλέφωνό σας θα πρέπει να είναι εντός της εµβέλειας κάποιου δικτύου. Οικείο δίκτυο Όταν ανοίγετε το τηλέφωνό σας, αυτό επιλέγει αυτόµατα το οικείο σας δίκτυο, εάν είναι εντός εµβέλειας. Περιαγωγή Εάν το οικείο σας δίκτυο δεν είναι εντός εµβέλειας, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποιο άλλο που να είναι αποδεκτό από τον παροχέα του δικτύου σας. Αυτό ονοµάζεται περιαγωγή. Ρυθµίσεις δικτύου Μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο µε τον οποίο το τηλέφωνό σας θα πρέπει να επιλέγει ένα διαθέσιµο δίκτυο όταν είστε εκτός της χώρας κάλυψης του παροχέα του δικτύου. Από τη λειτουργία αναµονής θα βρείτε τις ρυθµίσεις µεταβαίνοντας στο Κύριο µενού > Πίνακας ελέγχου > Συνδέσεις > Κινητά δίκτυα. Πραγµατοποίηση κλήσης Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση από τη λειτουργία αναµονής Πληκτρολογήστε έναν τηλεφωνικό αριθµό (συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού περιοχής) από το πληκτρολόγιο και επιλέξτε Κλήση. Για να πραγµατοποιήσετε µια διεθνή κλήση 1 Από τη λειτουργία αναµονής, πατήστε παρατεταµένα το για να λάβετε το πρόθεµα διεθνούς κλήσης. 2 Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας/ περιοχής (χωρίς το πρώτο µηδέν) και τον τηλεφωνικό αριθµό. 3 Επιλέξτε Κλήση. Για διαγραφή χαρακτήρων κατά την κλήση Όταν πληκτρολογείτε έναν αριθµό µπορείτε να διαγράψετε χαρακτήρες πατώντας. Απόκρυψη ή εµφάνιση του αριθµού σας Κατά τη διάρκεια της κλήσης, µπορείτε να επιλέξετε το µενού Περισσότερα για να εµφανίσετε ή για να αποκρύψετε τον τηλεφωνικό αριθµό σας από τον καλούµενο. 22 Κλήσεις

25 Γρήγορη κλήση Μπορείτε να αποθηκεύσετε µέχρι εννέα από τις επαφές σας ως µνήµες για γρήγορη κλήση. Αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να τις καλείτε µε τη χρήση συντοµεύσεων αριθµών (αριθµοί 1 9). Για να ρυθµίσετε µια επαφή για γρήγορη κλήση (αριθµός) 1 Από τη λειτουργία αναµονής επιλέξτε Κύριο µενού > Τηλέφωνο > Επαφές για γρήγ. κλ. 2 Πραγµατοποιήστε κύλιση σε µια κενή θέση και πατήστε το Jog Dial. 3 Επιλέξτε µια επαφή από τη λίστα και στη συνέχεια επιλέξτε Αποθήκευση. Για να πραγµατοποιήσετε κλήση σε µια επαφή γρήγορης κλήσης 1 Από τη λειτουργία αναµονής πατήστε ένα πλήκτρο από το 1 έως το 9 που αντιστοιχεί στην αποθηκευµένη επαφή γρήγορης κλήσης. 2 Επιλέξτε Κλήση. Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση εκτάκτου ανάγκης 1 Από τη λειτουργία αναµονής, πληκτρολογήστε τον αριθµό εκτάκτου ανάγκης στο πληκτρολόγιο. 2 Επιλέξτε Κλήση. Τοπικοί αριθµοί εκτάκτου ανάγκης Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, µπορείτε να βρείτε τους τοπικούς αριθµούς εκτάκτου ανάγκης από το µενού Περισσότερα. Συνήθως δεν απαιτείται κάρτα SIM ή κωδικός PIN για κλήσεις εκτάκτου ανάγκης, αυτό όµως εξαρτάται από τον παροχέα. Απευθυνθείτε στον παροχέα του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες. Λήψη κλήσης Για να απαντήσετε σε µια κλήση Επιλέξτε Ναι. Για να απορρίψετε µια κλήση µε τόνο απασχοληµένου Επιλέξτε Όχι. Απόρριψη κλήσης µε µήνυµα SMS Με αυτή τη λειτουργία µπορείτε να απορρίψετε µια κλήση στέλνοντας ένα προκαθορισµένο µήνυµα κειµένου SMS στον καλούντα. Πριν τη χρησιµοποιήσετε, εισαγάγετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις από τη λειτουργία αναµονής, από το Κύριο µενού > Πίνακας ελέγχου > Ρυθµίσεις κλήσεων > Απόρριψη µε SMS. Κλήσεις 23

Για υποστήριξη προϊόντων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support.

Για υποστήριξη προϊόντων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support. Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson C702. Απολαύστε ψηφιακή φωτογραφία ανάλυσης 3.2 megapixel, όπου κι αν πάτε. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun.

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson V640i Vodafone. Περιεχόµενα. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 26. Απεικόνιση... 33. Ψυχαγωγία... 37. Κλήσεις... 16

Sony Ericsson V640i Vodafone. Περιεχόµενα. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 26. Απεικόνιση... 33. Ψυχαγωγία... 37. Κλήσεις... 16 Περιεχόµενα Sony Ericsson V640i Vodafone Ξεκινώντας... 6 Συναρµολόγηση... 6 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου... 7 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας... 8 Φόρτιση της µπαταρίας... 8 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 9 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...3 Επισκόπηση τηλεφώνου...4 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...5 Βοήθεια...6 Φόρτιση της μπαταρίας...6 Μεγιστοποίηση επιδόσεων μπαταρίας...7 Εικονίδια οθόνης...8 Επισκόπηση μενού...9

Διαβάστε περισσότερα

X8 Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

X8 Αναλυτικός Οδηγός χρήστη X8 Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Υποστήριξη χρήστη...6 Οδηγός χρήστη στο τηλέφωνο...6 Εφαρμογή "Υποστήριξη χρήστη"...6 Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε πώς...6 Οδηγός έναρξης...7 Συναρμολόγηση...7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini. Τεύχος 2

Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini. Τεύχος 2 Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini Τεύχος 2 Περιεχόµενα Ασφάλεια 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Εφαρµογές γραφείου 8 Υπηρεσίες δικτύου 8 Κοινόχρηστη µνήµη 9 ActiveSync 9 Μαγνήτες και µαγνητικά πεδία 9 Εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Yendo with Walkman Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Sony Ericsson Yendo with Walkman Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Sony Ericsson Yendo with Walkman Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε πώς...5 Οδηγός έναρξης...6 Εκκίνηση του τηλεφώνου για πρώτη φορά...7 Γνωριμία με το τηλέφωνο...9 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

GT-S5260. Εγχειρίδιο χρήσης

GT-S5260. Εγχειρίδιο χρήσης GT-S5260 Εγχειρίδιο χρήσης Χρήση του παρόντος εγχειριδίου Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού τηλεφώνου σας. Για γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Vodafone 858 Smart

Οδηγός χρήσης Vodafone 858 Smart Οδηγός χρήσης Vodafone 858 Smart Περιεχόμενα 1 Προφυλάξεις ασφαλείας...1 1.1 Νομική σημείωση... 2 2 Μάθετε το Τηλέφωνό σας...5 2.1 Όψη του Τηλεφώνου... 5 2.2 Εγκατάσταση του Κινητού Τηλεφώνου σας... 7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση μπαταρίας 5 Ξεκινώντας 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 6 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης 8 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης E51. Τεύχος 3

Οδηγός χρήσης E51. Τεύχος 3 Οδηγός χρήσης E51 Τεύχος 3 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-244 / RM-426 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone Smart III

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone Smart III Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε τα καταστήματα για λεπτομέρειες. Το λογότυπο Facebook αποτελεί εμπορικό σήμα της Facebook, Inc. Τα λογότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone Smart mini

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone Smart mini Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε στα καταστήματα για λεπτομέρειες. Το λογότυπο Facebook αποτελεί εμπορικό σήμα της Facebook, Inc. Tα λογότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB Τεύχος 4 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ TO RM-320 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τα Windows αποτελούν σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες. Εισαγωγή 1

Εισαγωγή. Τα Windows αποτελούν σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες. Εισαγωγή 1 ήλωση συµµόρφωσης ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Limited ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ GX17 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 1: ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 1: ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ήλωση συµβατότητας ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Ltd ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ GX20 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C2 03/C2 06

Οδηγός χρήσης Nokia C2 03/C2 06 Οδηγός χρήσης Nokia C2 03/C2 06 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 5 Το τηλέφωνό σας με δύο SIM 5 Πλήκτρα και μέρη 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 7 Τοποθέτηση δεύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Cat S50 Smartphone Εγχειρίδιο χρήσης MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Εγχειρίδιο χρήσης MIL SPEC Cat S50 Smartphone Εγχειρίδιο χρήσης MIL SPEC Διαβάστε πριν προχωρήσετε Προφυλάξεις που αφορούν την ασφάλεια Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας που ακολουθούν για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 7020

Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Τεύχος 2.0 2 www.nokia.com/support Περιεχόµενα Ασφάλεια 5 Γενικές πληροφορίες 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Κοινόχρηστη µνήµη 10 Κωδικοί πρόσβασης 10 Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας HTC Desire. Οδηγός χρήσης

Το δικό σας HTC Desire. Οδηγός χρήσης Το δικό σας HTC Desire Οδηγός χρήσης Πριν κάνετε ο,τιδήποτε άλλο, διαβάστε τα παρακάτω Φορτίστε την μπαταρία Η μπαταρία του τηλεφώνου σας δεν έχει φορτιστεί ακόμα. Όσο το τηλέφωνό σας φορτίζεται, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575 Όμιλος Vodafone Group 2013. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται αν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E61

Οδηγός χρήσης Nokia E61 Οδηγός χρήσης Nokia E61 9246614 Τεύχος 4 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, NOKIA CORPORATION, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RM-89 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C6-01

Οδηγός χρήσης Nokia C6-01 Οδηγός χρήσης Nokia C6-01 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Asha 503

Οδηγός χρήσης Nokia Asha 503 Οδηγός χρήσης Nokia Asha 503 Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Nokia Asha 503 Περιεχόμενα Ασφάλεια 4 Έναρξη χρήσης 6 Πλήκτρα και μέρη 6 Τοποθέτηση κάρτας SIM, μπαταρίας και κάρτας μνήμης 6 Φόρτιση της μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 500

Οδηγός χρήσης Nokia 500 Οδηγός χρήσης Nokia 500 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM 10 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 11 Φόρτιση 13 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E60

Οδηγός χρήσης Nokia E60 Οδηγός χρήσης Nokia E60 9241263 Τεύχος 4 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, NOKIA CORPORATION, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RM-49 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα