ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Από: Αποστολή: Προς:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Από: Αποστολή: Προς:"

Transcript

1 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Τετάρτη, 27 Μάϊου :15 µµ info FW: Ηλεκτρονικό Εµπόριο σε ΕΕ και Πολωνία ΗλεκτρονικόΕµπόριοΠολωνία2015.dοc From: Embassy of Greece ί η Warsaw - Economίc & Commercίal 5ectίοn 5π1: Wednesday, Μαγ 27, :45 ΡΜ Το: ί ί Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονί κης Subject: Ηλεκτρονικό Εµπόριο σε ΕΕ και Πολωνία c\+ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, Warsaw Τηλ Fax Ε-mαί1: ecocom-warsawc~mfa.gr https://www.facebook.com/ambasαda.grecj ί.w.polsce ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΩΙΜΕΛΗΤΗΡΙ Q ΘΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ...~ 12.2:5.. Οεσσαλονίκη,~j,!, ι

2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ U1. Gornoslaska 35, Wαrsαω, ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ Fax Μαίου ΑΙΙΦ 2700/ΑΣ 162 https://ωωω.facebook.com/ambasada.grecji.w.polsce ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εξωτερικών Β8 /νση ΚΟΙΝ.: Ως Πίνακας Αποδεκτών Θέµα: Ενηµερωτικό σηµείωµα για τον τοµέα τον ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce) στην Ε.Ε. και στη Πολωνία. 'Οπως είναι γνωστό, ο όρος "ηλεκτρονικό εµπόριο, e-commerce" αναφέρεται στην αγορά-πώληση προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του ιαδικτύου, ενώ ως επιχειρηµατική δραστηριότητα αποτελεί µέρος της συνολικής στρατηγικής του "ηλεκτρονικού επιχειρείν - e-business" µίας επιχείρησης και χρησιµοποιείται µε σκοπό την πρόσθεση επιπλέον ροών εισοδήµατος. Το "ηλεκτρονικό εµπόριο" εκτείνεται σε πολλαπλές δραστηριότητες όπως είναι π.χ. η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από καταστήµατα µέσω "ηλεκτρονικής" παραγγελίας, η αναζήτηση Θέσεως εργασίας, η ηλεκτρονική τραπεζική, η αγορά µετοχών, η συµµετοχή σε δηµοπρασία ή η ηλεκτρονική συνεργασία σε έργα έρευνας και ανάπτυξης. Οι εφαρµογές του "ηλεκτρονικού εµπορίου" καλύπτουν ευρύ φάσµα των εργασιών µίας επιχείρησης (δηµόσιας ή ιδιωτικής), φάσµα που εκτείνεται από την ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών έως την ολοκλήρωση συναλλαγών που αφορούν αγαθά και υπηρεσίες, ενώ ανάλογα µε τα συµβαλλόµενα µέρη, το "ηλεκτρονικό εµπόριο" διακρίνεται στους ακόλουθους τύπους: -Β2Β, "business to business" και αφορά ηλεκτρονικό εµπόριο που διενεργείται µεταξύ επιχειρήσεων. - B2C, "business Ιο consumer" που αφορά ηλεκτρονικό εµπόριο που διενεργείται µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. -και Mobile E-commerce, το οποίο αφορά στο ηλεκτρονικό τηλεφωνικό εµπόριο. εδοµένο είναι ότι το "ηλεκτρονικό εµπόριο" µέσω της ευρύτατης χρήσης του διαδικτύου, έχει αλλάξει στο πέρασµα των ετών, σε πολύ µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιούνται οι αγορές τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στον τελικό πελάτη. ι

3 Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόµετρου µε τίτλο "Companίes engaged ίη οηιίηe actίvίtίes", η οποία και δηµοσιεύθηκε τον Μάϊο ιέ. (http://ec.europa.eu/publίc ορίηίοη/flash/fl 413 en.ρdf ) και αφορά στη χρήση του "ηλεκτρονικού εµπορίου" µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στο χώρο της Ε.Ε., προκύπτουν τα εξής: Αγορές online Κατά µ.ό., οι αγορές οηιίηe από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αντιστοιχούν στο 23,3 /ο του συνόλου των ετήσιων αγορών τους. Οι επιχειρήσεις που εδρεύούν στο χώρο της Βορείου και Κεντρικής Ευρώπης, σηµειώνουν ποσοστά αγορών οηιίηe, µεγαλύτερα από τον ανωτέρω ευρωπαϊκό µ.ό. Από το σύνολο των επιχειρήσεων που αγοράζουν οηιίηe, ποσοστό 73 /ο αγοράζει απευθείας από τον ιστότοπο της επιχείρησης/προµηθευτή τους, ποσοστό 45 /ο αγοράζει µέσω µεγάλης διαδικτυακής πλατφόρµας, ενώ ποσοστό 20 /ο αγοράζει µέσω συναλλαγών τύπου "Electronίc Data Interchange-EDI-" (π.χ. Direct EDI/Ροιηt 1ο Ροιηt, EDI ν! ναν, EDI νία Α2, [ώ EDI, Mobile ΕDΙ κλπ). Από το σύνολο των επιχειρήσεων που αγοράζουν οηιίηe, ποσοστό 83,3% των αγορών τους προέρχεται από επιχειρήσεις εντός των εθνικών συνόρων τους, ποσοστό 12,2 /ο προέρχεται από αγορές που διενεργούν εντός των συνόρων της ΕΕ, ενώ το υπόλοιπο 4,5 /ο προέρχεται από αγορές που διενεργούν εκτός συνόρων ΕΕ. Από τις επιχειρήσεις που δεν αγοράζουν εκτός των εθνικών τους συνόρων, ποσοστό 59 /ο εξ αυτών δηλώνει ότι δεν σχεδιάζει αγορές εκτός των εθνικών συνόρων στο µέλλον. Ως κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες, οι οποίες αγοράζουν οηιίηe από άλλες επιχειρήσεις εκτός των εθνικών τους συνόρων, είναι : το υψηλό κόστος παράδοσης των προϊόντων, το γεγονός ότι οι εγγυήσεις και το κόστος των επιστροφών είναι πολύ υψηλό και το γεγονός ότι υπάρχει φόβος µη προστασίας των δεδοµένων τους. Ως κυριότερα προσκόµµατα από τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν αγοράζουν οηιίηe, αναφέρονται το πολύ υψηλό κόστος επίλυσης των τυχόν προβληµάτων/διαφορών στις περιπτώσεις πώλησης εκτός εθνικών συνόρων, το υψηλό κόστος παράδοσης των προϊόντων, και η µη γνώση ξένης γλώσσας για την επικοινωνία µε αλλοδαπές εταιρείες. Πωλήσεις online Οι πωλήσεις µέσω "ηλεκτρονικού ε πο ίου" από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αντιστοιχούν κατά µ.ό. στο 25,7 /ο του ετήσιου τζίρου τους. Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στο χώρο της Βορείού και Κεντρικής Ευρώπης, σηµειώνουν ποσοστά πωλήσεων µέσω "ηλεκτρονικού εµπορίου" µεγαλύτερα από τον ανωτέρω ευρωπαϊκό µ.ό. Από το σύνολο των επιχειρήσεων που πωλούν οηιίηe, ποσοστό 85,4 /ο προέρχεται από πωλήσεις που διενεργούν εντός των εθνικών συνόρων τους, ποσοστό 10,3 /ο προέρχεται από πωλήσεις που διενεργούν εντός των συνόρων της ΕΕ, ενώ το υπόλοιπο 4,3 /ο προέρχεται από πωλήσεις που διενεργούν εκτός συνόρων ΕΕ. Ποσοστό 20 /ο των επιχειρήσεων που πωλούν εκτός συνόρων ΕΕ, πωλούν στις ΗΠΑ, ενώ ποσοστό 18% των επιχειρήσεων που πωλούν εκτός συνόρων ΕΕ, πωλούν στην Ελβετία, Νορβηγ ία και Ισλανδία. Από τις επιχειρήσεις που δεν πωλούν εκτός των εθνικών τούς συνόρων, ποσοστό 58 /ο εξ αυτών δηλώνει ότι δεν σχεδιάζει πωλήσεις εκτός των εθνικών συνόρων στο µέλλον. Ως κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο, είναι : το υψηλό κόστος παράδοσης 2

4 των προϊόντων, το γεγονός ότι οι εγγυήσεις και το κόστος των επιστροφών είναι πολύ υψηλό, το γεγονός ότι το κόστος επίλυσης των τυχόν προβληµάτων/διαφορών είναι πολύ υψηλό στις περιπτώσεις πώλησης εκτός εθνικών συνόρων καθώς και το γεγονός ότι η σύνδεση internet είτε εντός της χώρας τους είτε µε την άλλη χώρα που Θέλουν να συνεργαστούν είναι πολύ αργή. Εάν υπήρχε ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων "ηλεκτρονικού εµπορίου" στα κράτη-µέλη της ΕΕ, ποσοστό 57% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι Θα ξεκινούσαν ή Θα αύξαναν τις πωλήσεις τούς στον ευρωπαϊκό χώρο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του κατωτέρω καταλόγού, από τις επιχειρήσεις 26 Κ-Μ (δεν υπάρχούν στοιχεία για την Κύπρο και την Μάλτα), προκύπτει ότι άνω του ευρωπαϊκού µ.ό., βρίσκονται 17 Κ-Μ, ενώ κάτω τον ευρωπαϊκού µ.ό. 9 Κ-Μ. Στην πρώτες Θέσεις τον καταλόγου βρίσκονται επιχειρήσεις από το Λουξεµβούργο, Λετονία, Ρουµανία, Πολωνία και Βουλγαρία, ενώ στις τελευταίες Θέσεις βρίσκονται Ουγγαρία, Ισπανία, Σλοβακία και Ελλάδα. Πωλήσεις µέσω διαδικτύον /ο στο σύνολο τζίρου Ευρωπαϊκός µ.ο. 25,7 26 Κ-Μ ΕΕ 1 Λουξεµβούργο 46,4 2 Λετονία 37,2 3 Ρουµανία 36,0 4 Πολωνία 33,9 5 Βουλγαρία 33,9 6 Ην.Βασίλειο 32,5 7 Λιθουανία 32,3 8 Πορτογαλία 31,8 9 Φινλανδία 31,6 10 Τσεχία 30,1 11 Σλοβενία 29,8 12 Γερµανία 29,3 13 Ιρλανδία 29,3 14 Εσθονία 28,0 15 Σουηδία 26,6 16 Γαλλία 26,5 17 Ολλανδία 26,0 18 Αυστρία 25,4 19 Κροατία 23,6 20 ανία 23,0 21 Ιταλία 22,7 22 Βέλγιο 22,1 Ζ3 Ουγγαρία 20,3 24 Ισπανία 20,0 25 Σλοβακία 19,2 Ζ6 Ελλάδα 18,3 3

5 Πέραν των ανωτέρω και σταχυολογώντας τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, όσον αφορά στις πολωνικές και ελληνικές επιχειρήσεις, αναφέρονται τα εξής : Πολωνικές Επιχειρήσεις : 93% των πολωνικών επιχειρήσεων, πωλούν εντός Πολωνίας. 73 /ο Θεωρεί υψηλό το κόστος παράδοσης σε άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 70 /ο Θεωρεί ως κύριο πρόβληµα συναλλαγής µε τις άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, το πρόβληµα των εγγυήσεων και των επιστροφών. 60 /ο θεωρεί την έλλειψη γνώσης ξένης γλώσσας ως αποτρεπτικό παράγοντα συνεργασίας µε άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 49 /ο των πολωνικών επιχειρήσεων βρίσκουν συνεργάτες µέσω µεγάλης διαδικτνακής πλατφόρµας. 48 /ο θεωρεί την άγνοια της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ως κύριο εµπόδιο για τις συναλλαγές εντός της ΕΕ. 41% Θεωρεί αργή τη σύνδεση του internet στην Πολωνία. 31% θεωρεί ότι τα πνευµατικά δικαιώµατα καθώς και το γεγονός των υψηλών τους τιµών, είναι το κύριο εµπόδιο για πώληση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ελληνικές Επιχειρήσεις : 84 /ο Θεωρεί υψηλό το κόστος παράδοσης σε άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 45 /ο θεωρεί ως πρόβληµα συναλλαγής µε τις άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, το θέµα της αλλαγής ετικέτας τον προϊόντος τους. 40 /ο Θεωρεί αργή τη σύνδεση του internet στην Ελλάδα. 29 /ο θεωρεί ότι τα πνευµατικά δικαιώµατα καθώς και το γεγονός των υψηλών τους τιµών, είναι το κύριο εµπόδιο για πώληση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 16 /ο των ελληνικών επιχειρήσεων, υποστηρίζουν ότι οι ξένοι πελάτες ζητούν διαφορετική τιµή από την τιµή πώλησης στην Ελλάδα. 8,9% των ελληνικών επιχειρήσεων, πωλούν εκτός Ελλάδος. Πέραν της ανωτέρω έρευνας του Ευρωβαρόµετρου, όσον αφορά στην Πολωνία και στον τοµέα του "ηλεκτρονικού εµπορίου", σύµφωνα µε επίσης πρόσφατη δηµοσιευµένη έρευνα του Πολωνικού Επιµελητηρίου για την Ψηφιακή Οικονοµία "Ε-Commerce Polska" η οποία και συγκεντρώνει στοιχεία του 2014 (η πλήρης έρευνα παρατίθεται στο link 14/2537/445 6/Εοιιιιπ& for foreign investors.pdf, προκύπτουν τα εξής : Στην Πολωνία των 38.5 εκ. κατοίκων, η βαθµός σύνδεσης µε το διαδίκτυο είναι πολύ υψηλός καθώς περίπου 9 εκ. από τα συνολικά 13.5 εκ. νοικοκυριά είναι συνδεδεµένα, κατατάσσοντας την Πολωνία στις χώρες µε την µεγαλύτερη αύξηση στον κλάδο του "ηλεκτρονικού εµπορίου" µεταξύ των χωρών της Κ.Ευρώπης. 0 συνολικός τζίρος του κλάδου κατά το 2009 ήταν 2.5 δισ.ευρώ, το 2013 ανήλθε στα 5.2 δισ.ευρώ, το 2014 υπολογ ίζεται να φθάσει στα 6.2 δισ.ευρώ ενώ το 2020 αναµένεται να εκτιναχθεί στα 25 δισ.ευρώ. 0 αριθµός των ατόµων που χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τον "ηλεκτρονικού εµπορίού" ανέρχεται στα 10 εκ. περίπου, εκ των οποίων το 75 /ο δηλώνει ότι αγοράζει online τουλάχιστον µία φορά/ετησίως, ενώ το 46 /ο εξ αυτών δηλώνει ότι επισκέπτεται συχνά e- shops µε τη µέση ετήσια δαπάνη αγορών ανά καταναλωτή να ανέρχεται στα περίπου 500 Εύρώ. 4

6 Παράλληλα περίπου 77 /ο εξ αυτών αγοράζει µόνο από πολωνικά e-shops, ενώ το υπόλοιπο 23 /ο αγοράζει και από αλλοδαπά e-shops. 0 αριθµός των πολωνικών e-shops ανέρχεται σε περίπου εκ των οποίων όµως, µόλις περίπου 100 συγκεντρώνουν τις προτιµήσεις άνω τον 1 /ο των πολωνών καταναλωτών. ηµοφιλέστεροι ιστότοποι τούς οποίούς και επισκέπτεται η πλειοψηφία από τους 10 εκ. προαναφερόµενους καταναλωτές, αναδεικνύονται αυτοί των δηµοπρασιών, ενώ στην συνέχεια ακολουθούν οι πλατφόρµες πώλησης και οι πλατφόρµες σύγκρισης τιµών. 20 Μεγαλύτερα websites online πωλήσεων στην Πολωνία Επωνυµία Κατηγορία Χρήστες allegro.pl Πλατφόρµα πωλήσεων ceneo.pl Πλατφόρµα Σύγκρισης Τιµών zalando.pl Πώληση Ρούχων skapίec.pl Πλατφόρµα Σύγκρισης Τιµών okazje.ίnfo.pl Πλατφόρµα Σύγκρισης Τιµών Groupon.pl Πλατφόρµα Ευκαιρίας Αγορών euro.com.pl Πώληση Ηλεκτρονικών empίk.com Πώληση Βιβλίων doz.pl Πώληση Φαρµακευτικών domodί.pl Πώληση Ρούχων nokaut.pl Πλατφόρµα Σύγκρισης Τιµών merlίn.pl Πώληση Βιβλίων leroγmerlίn.pl Ε ίδη Σπιτιού bonprίx.pl Πώληση Ρούχων medίamarkt.pl Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Ε ίδη alίbaba.com Πλατφόρµα πωλήσεων twenga.pl Πλατφόρµα Σύγκρισης Τιµών agίto.pl Ηλεκτρονικά Είδη alίexpress.com Πλατφόρµα πωλήσεων Β medίaexpert.pl Ηλεκτρονικά Είδη 'Οσον αφορά στα δηµογραφικά στοιχεία των καταναλωτών : 38% εξ αυτών ανήκουν στην ηλικια κή οµάδα % εξ αυτών ανήκουν στην ηλικια κή οµάδα % εξ αυτών ανήκουν στην ηλικια κή οµάδα % εξ αυτών ανήκουν στην ηλικια κή οµάδα 50+ 'Οσον αφορά στα στοιχεία εκπαίδευσης των καταναλωτών : 19 /ο εξ αυτών ανήκουν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 45 /ο εξ αυτών ανήκουν στην δευτεροβάθµια εκπαίδεύση 35 /ο εξ αυτών ανήκουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 'Οσον αφορά στον τόπο κατοικίας των καταναλωτών : 24 /ο εξ αυτών κατοικούν σε αγροτικές περιοχές 5

7 45 /ο εξ αυτών κατοικούν σε πόλεις µέχρι 200 χιλ. κατοίκων 35 /ο εξ αυτών κατοικούν σε πόλεις άνω των 200 χιλ. κατοίκων Από το σύνολο των πολωνών καταναλωτών οη1ίηe, 53% εξ αυτών είναι γυναίκες και 47% είναι άνδρες. Παράλληλα από το σύνολο των προϊόντων που αγοράζούν οι γυναίκες, οι κυριότερες οµάδες είναι προϊόντα όπως : ρούχα και αξεσουάρ µόδας, βιβλία-cd-ταινίες καθώς και εισιτήρια (κινηµατογράφος, Θέατρο), ενώ από το σύνολο των προϊόντων που αγοράζουν οι άνδρες, οι κυριότερες οµάδες είναι προϊόντα όπως : ηλεκτρονικός και οικιακός εξοπλισµός, βιβλία-cd-ταινίες καθώς και Η/Υ. Ως κύρια πλεονεκτήµατα χρησιµοποίησης του "ηλεκτρονικού εµπορίου" για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών αναφέρονται τα εξής : 0 µικρός χρόνος έρευνας που απαιτείται Η φθηνότερη τελική τιµή Η ευκολία αναζήτησης Τέλος ως κυριότερα e-shops ανά κατηγορία στην Πολωνία, αναφέρονται τα εξής : ΟΝ1ΙΝΕ DEPARTMENT STORES leroγmerlίn.pl (οη1ίηe επισκέπτες ) alίbaba.com alίexpress.com tchίbo.pl amazon.com ONLINE CLOTHING STORES zalando.pl (οη1ίηe επισκέπτες ) bonprίx.pl deichmann.com sίzeer.com reserved.com ΟΝΗΙΝΕ ELECTROΝICS STORES euro.com.p1 (οη1ίηe επισκέπτες ) medίamarkt.pl agίto.pl medίaexpert.pl saturn.pl ΟΝΙΙΝΕ PHARMACIES doz.pl (οη1ιηe επισκέπτες ) i-apteka.pl aptekagemίnί.pl 6

8 cefarm24.p1 aptekaslonίk.pl ΟΝ1ΙΝΕ BOOKSTORES empίk.com (οη1ίηe επισκέπτες ) merlίn.pl matras.pl gandalf.com.pl audίoteka.pl ONLINE PERFUMES ΑΝD COSMETICS STORES douglas.pl (οη1ίηe επισκέπτες ) ίperfumy.pl sephora.pl yves-rocher.pl beglossy.pl STORES WITH CHILDREN'S PRODUCTS smyk.com (οη1ίηe επισκέπτες ) 51015kίds.eu endo.pl 0 Προϊστάµενος Παντελής Γιαννούλη ς Σύµβουλος ΟΕΥ Α' 7

9 Πίνακας Αποδεκτών 1. Υπουργείο Εξωτερικών -Γραφείο κ. Γενικού Γραµµ. ΟΣ & ΑΣ -Γραφείο κας Β' Γεν. /ντριας -Β1 & Β4 /νσεις 2. Σύνδεσµο Ελληνικών Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) 3. Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) 4. Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων 5. Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος 6. Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου 7. Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων 8. Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 9. Σύνδεσµο Εξαγωγέων Κρήτης 10. Κεντρική 'Ενωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) 11. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθήνας 12. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αγρινίου 13. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Βοιωτίας 14. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ωδεκανήσου 15. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ηρακλείου 16. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 0εσ/νίκης 17. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ιωαννίνων 18. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Καβάλας 19. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Καστοριάς 20. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Κυκλάδων 21. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Κοζάνης 22. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λακωνίας 23. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λασιθίου 24. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λάρισας 25. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λέσβου 26. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Μαγνησίας 27. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Μεσσηνίας 28. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ξάνθης 29. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς 30. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πάτρας 31. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ρεθύµνου 32. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Τρικάλων 33. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φθιώτιδας 34. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Χανίων 35. Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθήνας 36. Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά 37. Βιοτεχνικό Επιµελητήριο 0εσ/νίκης 8

Ειδικό Θέµα. To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα

Ειδικό Θέµα. To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα Ειδικό Θέµα To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα 1. Σύντομη ιστορική αναδρομή Η ιστορία του ηλεκτρονικού εμπορίου ξεκινάει στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την ίδρυση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό Παρουσιάστηκε για την: Η χρηματοδότηση για την εργασία αυτή παρέχεται από την Google. Όλες οι απόψεις που περιέχονται στην παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 11-12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Η Chipita International S.A. και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Λευκωσία, 6 Μαΐου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιανουάριος 2013 Copyright 2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Ίδρυµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής

Τεχνικές πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τεχνικές πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κ. ΤΣΑΚΛΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ)

ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ) ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσα στον Αναπλ. Καθηγητή Χατζούδη Δημήτριο από τον σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ ΣΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Ζ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ ΣΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Papalia Eleni Αποστολή: Πέµπτη, 15 Ιανουαρίου 2015 1:50 µµ Προς: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέµα: Ρ\"]: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα: Επιδράσεις στην οικονομία

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα: Επιδράσεις στην οικονομία ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 http://www.observatory.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτάσεις σχετικές µε το θέµα «Ηλεκτρονικό παιχνίδι και Internet Café» όπως κατατέθηκαν στην Ειδική Μόνιµη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας ICT Market Report 2013

Έρευνα για την αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας ICT Market Report 2013 Έρευνα για την αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας ICT Market Report 2013 Η Παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2013 Τεύχος 4, Απρίλιος & Μάιος 2013 The official EITO partner for Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ. Μαρία Ορφανού ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ. Μαρία Ορφανού ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Πρακτικός οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες Μάθε τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα