Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή"

Transcript

1 Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή Οι$Έλληνες$Πολίτες$διατηρούν$τις$καταθέσεις$και$λογαριασμούς$τους$ακόμα$και$αν$η$ τραπεζά$τους$χρεωκοπίσει$ Ένα$EUDR$=$Ένα$EUR$>$Όλα$τα$λογιστικά$και$τεχνολογίας$πληροφοριών$συστήματα$ λειτουργούν$αλάθητα$ Οι$Έλληνες$πολίτες$συνεχίζουν$να$χρησιμοποιούν$τις$χρεωστικές$και$πιστωτικές$τους$ κάρτες$στα$μαγαζιά$ακόμα$και$αν$οι$visa,$aestro$και$astercard$κτλ.$κόβονται.$ Η$αξία$επανεγχύεται$στην$πραγματική$οικονομία$και$επιτρέπει$γρηγορότερη$ κυκλοφορία$ Φόροι$όπως$ο$ΦΠΑ$συλλέγονται$σε$πραγματικό$χρόνο$αυτόματα$χωρίς$κόπο$ Εφαρμόσιμο$και$χρειάζεται$ότι$και$να$γίνει$με$την$Τρόικα$και$τους$δανειστές$ Η$επιβάρυνση$του$χρηματοπιστωτικού$τομέα$στην$τοπική$Ελληνική$οικονομία$ μειώνεται$ Οι$τοπικές$συναλλαγές$γίνονται$σε$πραγματικό$χρόνο$και$ως$επί$το$πλείστον$δωρεάν$ (εκτός$από$τις$πωλήσεις$των$εμπόρων$οι$οποίες$κοστίζουν$λιγότερο$από$την$παρούσα$ VISA)$ Δυνατή$μετατρεψιμότητα$ $Εξαρτάται$από$την$κυβέρνηση$$ Κάνοντας$τη$φύση,$την$ανθρωπότητα$και$την$κοινωνία$ ξάνα$το$επίκεντρο$ Η$προσέγγιση$του$Κάρλ$Πολάνι$στον$αγώνα$για$οικονομική$δημοκρατία

2 Μία$άμεση$λύση Δημιουργεία$ενός$νέου$συμπληρωματικού$νομίσματος$ EUDR$που$θα$μπορεί$να$χρησιμοποιήθει$στην$ τρέχουσα$οικονομία$μαζί$με$το$eur$ Εξάλειψη$της$αποθησαύρισης$και$του$χρέους$με$την$ χρησή$μηδενικού$ή$αρνητικού$τόκου$ Αύξηση$της$κυκλοφορίας$του$συμβόλου$αξίας$$ $$$(Συμπληρωματικό$Νόμισμα)$$ Αυτόματη$συλλογή$φόρων$σε$πραγματικό$χρόνο$ Μειωμένη$επιβάρυνση$του$χρηματοπιστώτικου$τομέα$ στην$οικονομία

3 Πως$λειτουργεί;$1/2 Το$υπουργείο$Ελληνικής$οικονομίας$λαμβάνει$έναν$κεντρικό$λογαριασμό$ για$να$διαχειρίζεται$το$νέο$eudr$παγκόσμια$ Όλοι$οι$Έλληνες$πολίτες$αποκτούν$αυτόματα$έναν$EUDR$λογαριασμό$σαν$ βασικό$δικαίωμα$πολίτη$ Όλες$οι$αξίες$λογαριασμών$σε$EUR,$σε$τράπεζες$που$καταρέουν$ μετατρέπονται$σε$eudr$(υπάρχοντες$λογαριασμοί,$δάνεια,$πιστωτικές$και$ χρεωστικές$κάρτες, )$χωρίς$να$χάσουν$αξία$ Οποιοδήποτε$τηλέφωνο$γίνεται$ένα$ηλεκτρονικό$πορτοφόλι$ Κάθε$έμπορος$μπορεί$να$γίνει$ΑΤΜ$(Μηχάνημα$αυτόματης$ανάληψης).$ Κάθε$έμπορος$γίνεται$ανταλλακτήριο$συναλλάγματος$μεταξύ$EU$ (χαρτονόμισμα)$και$eudr$(μόνο$ηλεκτρονικά$χρήματα)$ Τύπωση$χρημάτων$είναι$εφικτή$αλλά$θα$πρέπει$να$αποφευχθεί$λόγου$ κόστους,$χρονικών$περιορισμών,$al/kyc$και$εισπράξεις$φόρων.$ Δεδομένα$λογαριασμών$από$τράπεζες$μεταφέρονται$και$οι$αξίες$με$βάση$ τα$δεδομένα$που$ελήφθησαν.$τράπεζες$θα$πρέπει$να$υποχρεούνται$να$ παρέχουν$τα$δεδομένα$και$να$ολοκληρώσουν$$την$μεταφορά$της$ οικονομικής$δύναμης$από$τις$τράπεζες$πίσω$στους$πολίτες

4 Πως$λειτουργεί;$2/2 Η$PayServices$λειτουργεί$με$επιτυχία$από$το$Δεκέμβριο$του$2012$ Οι$χρεωστικές$και$οι$πιστωτικές$κάρτες$στα$πορτοφόλια$των$ πολιτών$συνεχίζουν$να$λειτουργούν$με$το$να$γίνονται$χρεωστικές$ κάρτες$μέσω$ενός$συστήματος$απόκτησης$εμπορικών$λογαριασμών$ από$την$payservices.com$το$οποίο$διαχειρίζεται$πληρώμες$σε$ μαγαζιά$είτε$χρησιμοποιόντας$το$τρέχων$τερματικό$συναλλαγών$ ($POS),$Smartphones$ή$τερματικά$συναλλαγών$του$PayServices.Inc$ Η$PayServices.com$είναι$το$μόνο$ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ$σύστημα$ικανό$να$ χρησιμοποιήσει$υπάρχουσες$χρεωστικές$και$πιστωτικές$καρτες$και$ να$τους$δίνει$λειτουργίες$πληρωμών$έξω$από$το$δύκτιο$των$visa/$ astercard/$aestro$από$το$οποίο$μπορούν$να$αποκλειστούν.$$ Η$PayServices.com$μπορεί$επίσης$να$εκδώσει$νέες$χρεωστικές$και$ πιστωτικές$κάρτες$με$παρούσες$και$νέες$λειτουργείες$ Όλα$τα$πορτοφόλια$μπορούν$να$χρησιμοποιήσουν$EUR$και$EUDR

5 Πώς$μεταφέρονται$τα$δεδομένα$στο$σύστημα$ της$payservices$από$χρεοκοπημένες$τράπεζες Η$PayServices$παρέχει$$διάφορα$στοιχεία$ΑΠΙ$(διεπαφής)για$να$ δημιουργήσει,$να$μεταφέρει$επαφές,$υπόλοιπα$λογαριασμών,$ συναλλαγές,$δεσμεύσεις$όπως$δάνεια$κτλ.$ $Ένα$σύστημα$διάταξης$το$οποίο$ακολουθεί$τις$διαδικασίες$KYC/ AL$(ταυτοποίησης$στοιχείων/$σύστημα$κατά$του$ξεπλήματος$ χρημάτων)$είναι$στη$θέση$του.$ Το$εθνικό$ταχυδρομείο$γίνεται$ αντιπροσωπία$τραπεζών Η$ PayServices$παρέχει$ασφαλής$περιηγητές$με$κάρτες$πρόσβασης$και$ κλειδιά$για$πλήρη$εξ$αποστάσεως$έλεγχο,$ιχνηλασιμότητα$και$ ιχνηλασιμότητα$σε$τραπεζικό$επίπεδο.$$ Δεν$υπάρχει$ανάγκη$για$έκδοση$νέων$καρτών$σε$αυτούς$που$έχουν$ ήδη$visa$ή$astercard$κάρτες$καθώς$μπορούμε$να$τους$ συνδέσουμε$στους$νέους$τους$payservices$λογαριασμούς$χωρίς$να$ τους$περάσουμε$από$visa$ή$c.$προοδευτικά$και$για$όσους$δεν$ έχουν$κάρτες,$θα$εκδώσουμε$νέες$payservices$κάρτες$με$κόστος$ έκδοσης$μόνο$$1$ανά$κάρτα.$

6 Τερματικά$συναλλαγών$μπορούν$να$χρησιμοποιηθούν$ ως$αυτόματες$ταμειολογιστικές$μηχανές Κάθε$τερματικό$συναλλαγών$της$PayServices$και$ των$smartphones$συνδεδεμένο$με$έναν$εμπορικό$ λογαριασμό$μπορεί$να$παρέχει$υπηρεσίες$ AT(μετρητά$και$νομισματική$μετατροπή/$ υπηρεσίες$διανομής$στο$κοινό$όταν$χρειάζονται)$ Κάθε$Ευρώ$μπορεί$να$αλλαχτεί$από$την$εκδίδουσα$ αρχή$σε$eudr$με$ένα$$ Μπόνους $σε$eudr.$ Αυξάνοντας$τη$ρευστότητα$και$πληρώνοντας$τους$ μεσάζοντες$με$eudr.$

7 $Διαθέσιμα$Εργαλεία Ασφαλής$Butterfly$περιηγητές$της$PayServices$για$WIN$και$ac$με$ ασφαλής$αναγνώστες$καρτών$chip$$$ SWIFT$T$$συνδεσιμότητα$στον$τραπεζικό$τομέα$ $Έξυπνα$POS$τερματικά$πληρωμών$ Πληρωμές$μέσω$POS$,$SS,$φωνητικά$μηνύματα$και$Smartphones$$ Πολύ$δυνατό$BAS$($σύστημα$διαχείρησης$τραπεζικών$λογαριασμών)$ Εργαλεία$για$I$Phones,$Androids$και$κινητά$WINDOWS$και$Blackberry$$ Δυνατό$ηλεκτρονικό$πορτοφόλι$και$σύστημα$ψηφιακής$υπογραφής$ Το$ασφαλέστερο$τραπεζικό$σύστημα$τεχνολογίας$πληροφοριών$PCI$DSS$ επιπέδου$1

8 Σχέδιο$έκτακτης$ανάγκης$1/2 Γρήγορη$ανταπόκριση$για$τη$συμφωνία$$ Μετά$τη$συμφωνία$στέλνουμε$μία$ομάδα$στην$Αθήνα$ Δημιουργούμε$το$νόμισμα$EUDR$στο$σύστημά$μας$ Επιτρέπουμε$σε$ορισμένα$αξουσιοδοτημένα$άτομα$να$το$ διαχειριστούν$ Ζητάμε$από$τις$τράπεζες$να$στείλούν$τους$καλύτερους$ προγραμματιστές$του$για$να$δημιουργήσουν$και$να$ χρεισημοποιήσουν$εργαλεία$της$payservices$για$μεταφορά$ δεδομένων$λογαριασμών.$ Ξεκινάμε$μετατροπές$και$μεταδώσεις$αρχείων$$ Προσαρμογή$κάλυψης$για$τοπικές$ανάγκες$ Εκκίνηση$του$EUDR$πανεθνικώς

9 Σχέδιο$Έκτακτης$Ανάγκης$2/2 Τι$υποστήριξη$χρειαζόμαστε$από$την$ελληνική$κυβέρνηση$ για$την$υλοποίηση$του;$ Χώρο$στέγασης$για$την$ομάδα$των$περίπου$10$ατόμων$ της$payservices$ Ένα$γραφιακό$χώρο$ο$οποίος$μπορεί$να$στεγάσει$50$με$ 100$εργαζόμενους$που$θα$είναι$όλοι$ Ελληνες$$για$να$ λειτουργούν$το$σύστημα$eudr$της$payservices$$ Υπολογιστές$Apple$για$όλους$τους$χρήστες$ Γρήγορη$σύνδεση$Internet$1$GB$ή$εάν$μη$διαθέσιμο$2$ γραμμές$των$100$b/s$η$κάθε$$ Ομάδα$ασφαλείας$ελεγχώμενη$πρόσβαση$στο$κτίριο

10 Επαφές Willy$DANENBERG$ Αντιπρόεδρος$ανάπτυξης$επιχειρήσεων$ Βέλγιο$+32475$79$11$44$ $ΗΠΑ$+1$(949)$266$2111$ext.$2020$ Ευρώπη$$+44$20$3355$8963$ext.$2020$ Μέση$Ανατολή$+972$9$970$86$48$ext.$2020$ Βέλγιο$+322$808$69$85$ext.$2020$ Skype$ID$"Willyzd"$ Αυτό$το$ $/$γράμμα$είναι$εμπιστευτικά$κατοχυρωμένο$και$μπορεί$επίσης$να$είναι$απόρρητο.$ Εάν$δεν$είστε$ο$επιδιωκόμενος$παραλήπτης$παρακαλώ$ειδοποιήστε$μας$άμεσα.$Δεν$πρέπει$να$ αντιγραφεί$ή$να$χρησιμοποιηθεί$για$οποιονδήποτε$άλλον$σκοπό,$ούτε$να$γνωστοποιηθούν$τα$ περιεχόμενα$του$στε$τρίτο$πρόσωπο.$όλες$μας$οι$διενέργειες$και$αλληλογραφίες$υπόκεινται$στους$ γενικούς$όρους$και$προΰποθέσεις.$αντίγραφο$διαθέσιμο$κατόπιν$αίτησης.

11

12

13

14

15

Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή

Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή Οι$Έλληνες$Πολίτες$διατηρούν$τις$καταθέσεις$και$λογαριασμούς$τους$ακόμα$και$αν$η$ τραπεζά$τους$χρεωκοπίσει$

Διαβάστε περισσότερα

Μπεκ σε μπεκ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗΣ

Μπεκ σε μπεκ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΜΠΕΚ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ Μπεκ σε μπεκ www.graco.be Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗΣ Το μπεκ ψεκασμού επηρεάζει το περιθώριο κέρδους της εργασίας όπως και κάθε άλλο κομμάτι του εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Ακούγοντας ο ένας τον άλλον (απ)όψεις της πόλης. The listening city

Ακούγοντας ο ένας τον άλλον (απ)όψεις της πόλης. The listening city Ακούγοντας ο ένας τον άλλον (απ)όψεις της πόλης The listening city A project realized by Goethe Institut Athen in collaboration with escoitar.org, notours and Fonés, and supported by Education and Lifelong

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Εισαγωγή στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.1 Μια Πρώτη Γεύση Η αλήθεια είναι ότι οι επενδύσεις μοιάζουν με ένα ταξίδι. Πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και περίπου πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσουμε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΗΣΗ & ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΚΥΗΣΗ & ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Ελένη Κομνηνού, Ρευματολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ρευματολογικού Τμήματος ΙΑΣΩ General ΚΥΗΣΗ & ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Οι ρευματικές παθήσεις αφορούν,σε ένα μεγάλο ποσοστό, νέες γυναίκες που βρίσκονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011

Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011 Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011 Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιομάζας 1 Τι είναι η Βιομάζα; Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 6/2/2015 Το Υπουργείο Παιδείας µε ανακοίνωση του προκηρύσσει για το θέρος 2015 και για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 5.ΤΜΗΜΑΤΑ(ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) 6.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 7.ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1 / 14 8.ΒΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε σταυροδρόμι Εμβάθυνση της δημοκρατίας για σταθερότητα, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε σταυροδρόμι Εμβάθυνση της δημοκρατίας για σταθερότητα, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη Ευρωπαίοι Οικονομολόγοι για την Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική στην Ευρώπη Euro Memo Group Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε σταυροδρόμι Εμβάθυνση της δημοκρατίας για σταθερότητα, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χαρακτηριστικά της βελγικής αγοράς βιολογικών προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μεγάλη συνάθροιση του κοινού στα στάδια και η εχθρότητα των αντιπάλων οπαδών, είναι ένα γόνιμο έδαφος για αυτούς οι οποίοι προδιαθέτουν για ταραχές, αταξίες και υπονόμευση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα εφαρμογών χωρίς αέρα

Εξαρτήματα εφαρμογών χωρίς αέρα Εξαρτήματα εφαρμογών χωρίς αέρα Αξιοποιήστε πλήρως τον εξοπλισμό σας www.graco.be Επιλέξτε το σωστό εξάρτημα για τη βέλτιστη άνεση και απόδοση Εργαστείτε πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο καθαρά Χρησιμοποιήστε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εν μέσω οικονομικής κρίσης

Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εν μέσω οικονομικής κρίσης Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εν μέσω οικονομικής κρίσης ειδικό θέμα Δρ. Όλγα Επιτροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδρα «Σταύρος Κωστόπουλος»

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω ΠΝΑ; Για να πληροφορηθώ. ôçò

Μήπως έχω ΠΝΑ; Για να πληροφορηθώ. ôçò Μήπως έχω ΠΝΑ; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò PNH_Broshure.indd 1 Σπάνιος ναι... Μόνος όχι PNH_Broshure.indd 2 Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο,

Διαβάστε περισσότερα

A running revolution.

A running revolution. A running revolution. boost endless energy H καινοτοµία της adidas που θα αλλάξει το τρέξιµο για πάντα Η τεχνολογία BOOST TM προσφέρει µεγαλύτερη επιστροφή ενέργειας από οποιοδήποτε άλλο συνηθισµένο αφρώδες

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξης Σοφοκλέους Σύμβουλος Απασχόλησης Τμήμα Εργασίας / ΔΥΑ ΔΥΑ

Αλέξης Σοφοκλέους Σύμβουλος Απασχόλησης Τμήμα Εργασίας / ΔΥΑ ΔΥΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αλέξης Σοφοκλέους Σύμβουλος Απασχόλησης ης Τμήμα Εργασίας / ΔΥΑ ΔΥΑ Λήψη και Καταχώρηση κενών θέσεων Εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού Ενημέρωση για σχέδια παροχής κινήτρων προς εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Smilenet Communications Center

ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Smilenet Communications Center Smilenet Communications Center Ε πειδή ο πολύτιμος χρόνος που διαθέτουμε στην εργασία μας βάλλεται καθημερινά από παράγοντες που λειτουργούν αρνητικά στην ψυχολογία μας και στην διάθεση για έργο κι εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών Ενζύμων που βρίσκονται κατά μήκος του πεπτικού τους σωλήνα. Τα ένζυμα

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς οι ελληνικές τράπεζες θα καταφέρουν να αυξήσουν τη χρήση καρτών την ερχόµενη τριετία

Πώς οι ελληνικές τράπεζες θα καταφέρουν να αυξήσουν τη χρήση καρτών την ερχόµενη τριετία ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ MASTERCARD Πώς οι ελληνικές τράπεζες θα καταφέρουν να αυξήσουν τη χρήση καρτών την ερχόµενη τριετία Yπεύθυνος έρευνας: Γιάννης Μουρατίδης Executive Brief Η πιστωτική κάρτα ως συναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το «Τραπεζοδίαιτο» Δημόσιο και το «Κρατικοδίαιτο» Τραπεζικό Σύστημα

Το «Τραπεζοδίαιτο» Δημόσιο και το «Κρατικοδίαιτο» Τραπεζικό Σύστημα Copyright Το «Τραπεζοδίαιτο» Δημόσιο και το «Κρατικοδίαιτο» Τραπεζικό Σύστημα English title: The Greek Banks STERGIOU LIMITED, March 2013 Suite A, 6 Honduras Street, London EC1Y 0TH, United Kingdom Web:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα