Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω N. Αθήνα 14 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ: 5618

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω N. Αθήνα 14 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ: 5618"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω N ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα 14 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ: 5618 ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη του 21ου Εισαγωγικού ιαγωνισµού της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης (Ε.Σ...) και του 4ου Εισαγωγικού ιαγωνισµού της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.)» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31 και 32 του Π.. 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/ ), τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ28/Α/3.3.94). 2. Την αριθ. ΙΕΚ/ΤΜ.Β/80/23/46120/ , (ΦΕΚ 43/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Σύσταση Τµήµατος Κοινωνικής ιοίκησης στην ΕΣ». 3. Τις αριθ. ΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.5/5745/ (ΦΕΚ 372/Β/ ) και ΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.5/4692/ (ΦΕΚ 436/Β/ ) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, «Ρύθµιση διαδικαστικών θεµάτων διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισµού της ΕΣ». 4. Την αριθ. ΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ/7/7/6712/ (ΦΕΚ 524/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανασυγκρότηση της επιτροπής επιλογής θεµάτων του εισαγωγικού διαγωνισµού της ΕΣ και της ΕΣΤΑ». 5. Την αριθ. ΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.7/16/16103/ (ΦΕΚ 1020/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, «Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 16 του ν. 1388/1983». 6. Την αριθ. ΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/28/οικ.21773/ (ΦΕΚ 1461/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισµός εξεταζόµενων µαθηµάτων και γνωστικών πεδίων κατά το προκαταρκτικό και τελικό στάδιο των εισαγωγικών διαγωνισµών της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης (Ε.Σ...) και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.)». 7. Tην αριθ. ΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/58/οικ.9673/ (ΦΕΚ 666/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας & Οικονοµικών «Αριθµός εισακτέων στην ΕΣ κατά τον 21 ο εισαγωγικό διαγωνισµό». 8. Tην αριθ. ΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/59/οικ.9672/ (ΦΕΚ 666/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας & Οικονοµικών «Αριθµός εισακτέων στην ΕΣΤΑ κατά τον 4 ο εισαγωγικό διαγωνισµό». 9. Την αριθ. ΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.7/31/οικ.9438/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισµός Προέδρου, µελών, ειδικών επιστηµόνων, ειδικών εισηγητών επί θεµάτων διαδικασίας και γραµµατέων της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε), για τη διενέργεια του 21ου εισαγωγικού διαγωνισµού της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης (Ε.Σ.. ). και του 4ου εισαγωγικού διαγωνισµού της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.)». 10. Την αριθ. ΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/61/οικ. 9844/ (ΦΕΚ 671/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισµός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 21ης εκπαιδευτικής σειράς της 1

2 Ε.Σ... και της 4ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Τ.Α. για διορισµό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων». Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 1. Προκηρύσσει τη διενέργεια του 21 ου Εισαγωγικού ιαγωνισµού για την Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης (ΕΣ ) και του 4 ου Εισαγωγικού ιαγωνισµού για την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ). 2. Ο συνολικός αριθµός εισακτέων στην Ε.Σ... για την 21 η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους εκατό (100) και κατανέµεται µεταξύ των τµηµάτων της Σχολής ως εξής: α) Τµήµα Γενικής ιοίκησης, 25 σπουδαστές, β) Τµήµα Περιφερειακής ιοίκησης, 15 σπουδαστές, γ) Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων, 8 σπουδαστές, δ) Τµήµα Τουριστικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, 15 σπουδαστές. ε) Τµήµα Κοινωνικής ιοίκησης, 30 σπουδαστές και ειδικότερα: Πρόγραµµα ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 15 σπουδαστές, Πρόγραµµα ιοίκησης Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής, 15 σπουδαστές, στ ) Τµήµα Στελεχών Επικοινωνίας, 7 σπουδαστές, 3. Ο συνολικός αριθµός εισακτέων στην Ε.Σ.Τ.Α. για την 4 η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους εβδοµήντα (70) και κατανέµεται µεταξύ των τµηµάτων της Σχολής ως εξής: α) Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης, 20 σπουδαστές, β) Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης, 20 σπουδαστές, γ) Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής, 15 σπουδαστές, δ) Τµήµα Πολιτικής Προστασίας, 15 σπουδαστές. 4. Οι υπηρεσίες, στις οποίες θα διατεθούν για διορισµό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων οι απόφοιτοι της 21 ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης, καθορίζονται ανά τµήµα ως ακολούθως: α) Τµήµα Γενικής ιοίκησης (σύνολο θέσεων 25) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθµός θέσεων 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α Κεντρική Υπηρεσία 1 Β Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 1 Γ Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (κ.υ.) 2 Γ.Γ. Ισότητας 1 Ε Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 1 ΣΤ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας (κ.υ.) 1 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α) Γ.Γ. φορολογικών και τελωνειακών θεµάτων Α /νση ιοικητικού ( 1) (κ.υ. Καραγεώργη Σερβίας) 1 Β /νση Προσωπικού.Ο.Υ. ( 2) 2 Γ /νση Προσωπικού Τελωνείων ( 3) 2 /νση Προσωπικού Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ( 4) 2 β) Γενική /νση ιοικ. Υποστήριξης (πρώην ΥΠ.ΕΘ.Ο.) 2 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (κ.υ.) 1 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΠΕΧΩ Ε) 2 2

3 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (κ.υ.) 2 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κ.υ.) 1 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (κ.υ.) 1 8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (κ.υ.) 1 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (κ.υ.) 1 β) Τµήµα Περιφερειακής ιοίκησης (σύνολο θέσεων 15) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθµός Θέσεων 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κεντρική Υπηρεσία 2 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α) Γ.Γ. φορολογικών και τελωνειακών θεµάτων Α /νση Προσωπικού Τελωνείων ( 3) 1 Β /νση Προσωπικού.Ο.Υ. 1 β) Γενική /νση ιοικ. Υποστήριξης (πρώην ΥΠ.ΕΘ.Ο.) 1 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (κ.υ.) 2 Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 1 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (κ.υ.) 2 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΠΕΧΩ Ε) 1 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κ.υ.) 2 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (κ.υ.) 2 γ) Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων (σύνολο θέσεων 8) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθµός Θέσεων 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 1 Β Γ.Γ. Ισότητας 2 Γ Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 1 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΠΕΧΩ Ε) (κ.υ.) 1 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (κ.υ.) 1 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (κ.υ.) 1 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 1 δ) Τµήµα Τουριστικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης (σύνολο θέσεων 15) 3

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθµός Θέσεων 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (κ.υ.) 10 ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού) 5 ε) Τµήµα Κοινωνικής ιοίκησης (σύνολο θέσεων 30) ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (σύνολο θέσεων 15) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθµός Θέσεων 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α Κεντρική Υπηρεσία 6 Β Νοσοκοµεία ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 1 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. 1 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 1 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 1 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 1 Γ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α) 2 ιοίκηση Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής (σύνολο θέσεων 15) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθµός Θέσεων 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ.Γ. Ισότητας 2 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α Κεντρική Υπηρεσία 4 Β Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) 3 Γ Ο.Α.Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 2 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (κ.υ) 2 στ) Τµήµα Στελεχών Επικοινωνίας (σύνολο θέσεων 7) 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης - Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας (κ.υ.) 7 5. Οι υπηρεσίες, στις οποίες θα διατεθούν για διορισµό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων οι απόφοιτοι της 4 ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθορίζονται ανά τµήµα ως ακολούθως: α) Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης (σύνολο θέσεων 20) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθµός Θέσεων 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α Κεντρική Υπηρεσία 1 Β ΕΚ Α ΠΙΝΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 ΠΙΝΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΙΝΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΙΝΕΠ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1 4

5 Γ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Αττικής 1 Θεσσαλίας 1 Νοτίου Αιγαίου 1 Ιονίων Νήσων 1 Ηπείρου 1 Πελοποννήσου 1 2. ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ Ν. /µα Κιλκίς 1 Ν.Α. Αρκαδίας 1 Ν.Α. Φλώρινας 1 Ν.Α. Φωκίδας 1 Ν.Α. Κοζάνης 1 Ν.Α. Κυκλάδων 1 Ν.Α. Πέλλας 1 Ν.Α. Πρέβεζας 1 Ν.Α. Άρτας 1 β) Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης (σύνολο θέσεων 20) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθµός Θέσεων 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α Κεντρική Υπηρεσία 1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Αττικής 1 Στερεάς Ελλάδας 1 Κρήτης 1 Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 1 Νοτίου Αιγαίου 1 Κεντρικής Μακεδονίας 1 υτικής Μακεδονίας 1 2. ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ N.A. Αχαΐας 1 Ν.Α. Καβάλας 1 Ν.Α. Λακωνίας 1 Ν.Α. Φωκίδας 1 Ν.Α. Γρεβενών 1 Ν.Α. Κοζάνης 1 Ν.Α. Κυκλάδων 1 Ν.Α. Θεσσαλονίκης 1 Ν.Α. Πρέβεζας 1 Ν.Α. Άρτας 1 Ν.Α. Ηρακλείου 1 Ν.Α. Χανίων 1 γ) Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής (σύνολο θέσεων 15) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθµός Θέσεων 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α Κεντρική Υπηρεσία 1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Κρήτης 1 υτικής Ελλάδας 1 Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 1 Κεντρικής Μακεδονίας 2 Ηπείρου 1 Πελοποννήσου 1 5

6 2. ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ Ν.Α. Ανατολικής Αττικής 1 Ν.Α. Κιλκίς 1 Ν.Α. Τρικάλων 1 Ν.Α Ροδόπης-Έβρου Ν. /µα Έβρου 1 Ν.Α. Γρεβενών 1 Ν.Α. Σερρών 1 Ν.Α. Πέλλας 1 δ) Τµήµα Πολιτικής Προστασίας (σύνολο θέσεων 15) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθµός Θέσεων 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας 3 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Αττικής 1 Ιονίων Νήσων 1 υτικής Ελλάδας 2 Πελοποννήσου 2 υτικής Μακεδονίας 1 2. ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ Ν.Α. Αχαΐας 1 Ν.Α. Λακωνίας 1 Ν.Α. Τρικάλων 1 Ν.Α. Ροδόπης - Έβρου Ν. /µα Έβρου 1 Ν.Α. Κοζάνης 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό 1. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος ιδιώτες και υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π... και Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού. 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα) της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής, (η ισοτιµία αποδεικνύεται από βεβαίωση του ιεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης,.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισµού σε δηµόσια υπηρεσία, που ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθηκε µε το Ν. 3528/07 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης ηµόσιων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...» (ΦΕΚ 26/Α/ ), (ήτοι να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, να είναι υγιείς και να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα ή για πληµµέληµα ή να µην έχουν παραπεµφθεί για τα ίδια αδικήµατα µε τελεσίδικο βούλευµα ή να µην τελούν υπό στερητική ή επικουρική συµπαράσταση). Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πρέπει να έχει συντελεστεί µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Σηµειώνεται ότι δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι Βορειοηπειρώτες, οι οµογενείς αλλοδαποί προερχόµενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίµβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι οµογενείς, σύµφωνα µε τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν /58 (ΦΕΚ 128/Α/58). 3. εν έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό των Σχολών οι φοιτούντες στην Ε.Σ... και στην Ε.Σ.Τ.Α., καθώς επίσης και απόφοιτοι της Ε.Σ... και της Ε.Σ.Τ.Α. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Αίτηση συµµετοχής - προθεσµία υποβολής 1. Ο υποψήφιος υποβάλλει ή ταχυδροµεί επί αποδείξει στα Τµήµατα ιοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της Ε.Σ... και της Ε.Σ.ΤΑ., (Πειραιώς και Θράκης 2 Τ.Κ ΤΑΥΡΟΣ), την έντυπη αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό εντός αποκλειστικής προθεσµίας που ορίζεται από την Τρίτη 21 Απριλίου 2009 έως και τη ευτέρα 11 Μαΐου Με την αίτηση συνυποβάλλονται απαραίτητα: α) Από τους ιδιώτες: α) Τίτλος σπουδών, (πρωτότυπος ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο) β) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας και γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α ) στην οποία δηλώνονται: η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, ο ήµος ή η Κοινότητα εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και ο αριθµός Στρατιωτικού Μητρώου για τους άνδρες-, η µη ύπαρξη κωλύµατος για διορισµό τους σε δηµόσια θέση και ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της προκήρυξης. (Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως για τους πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). β) Από τους υπαλλήλους δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π... και Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού: α) Τίτλος σπουδών, (πρωτότυπος ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο) β) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας και γ) Βεβαίωση υπηρεσίας στο ηµόσιο. 2. Οι υποψήφιοι µε έλλειψη φυσικών σωµατικών δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλλουν µαζί µε την αίτησή τους πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την προκήρυξη και τα ακόλουθα πρόσθετα δικαιολογητικά. α) Βεβαίωση πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής του άρθρου 165 του Υπαλληλικού Κώδικα ( Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α/07), από την οποία προκύπτει η συγκεκριµένη κατά περίπτωση πάθηση, η αδυναµία συµµετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και να πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί. β) Προκειµένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία επιπλέον ειδική διαγνωστική έκθεση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή σταθµού από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα µαθήµατα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί µε γραπτές εξετάσεις. 3. Στην αίτηση αναγράφεται υποχρεωτικά η δεύτερη ξένη γλώσσα εκτός των Αγγλικών, στην οποία επιθυµεί να εξεταστεί ο υποψήφιος (Αφορά τους υποψήφιους που αναφέρονται στην παρ.3, περ.ιι του Κεφ. Γ της παρούσας) 4. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) είναι το υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισµού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Στάδια και διαδικασία των διαγωνισµών Οι διαγωνισµοί της Ε.Σ... και της Ε.Σ.Τ.Α. διενεργούνται από κοινού σε δύο στάδια, το προκαταρκτικό και το τελικό. 1. Το προκαταρκτικό στάδιο και των δύο διαγωνισµών είναι κοινό και περιλαµβάνει γραπτή δοκιµασία των υποψηφίων υποχρεωτικά στα παρακάτω µαθήµατα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Πολιτική Οικονοµία και ηµόσια Οικονοµική 2. Το τελικό στάδιο για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης περιλαµβάνει: 1) Υποχρεωτική γραπτή δοκιµασία µε ανάπτυξη θέµατος στο γνωστικό πεδίο της ηµόσιας ιοίκησης. 2) Την παρουσίαση από τον υποψήφιο σε πενταµελή εξεταστική επιτροπή, οριζόµενη από την ΚΕΕ, ενός φακέλου µε οποιοδήποτε επίκαιρο θέµα ή πρόβληµα σχετικό µε το γνωστικό πεδίο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος από τον Πίνακα γνωστικών πεδίων που ακολουθεί. Η παρουσίαση είναι 7

8 γραπτή και προφορική µε στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου και βαθµολογείται από την επιτροπή. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις Επικοινωνία και Μ.Μ.Ε Εφαρµοσµένη Πληροφορική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων I. Όσοι επιθυµούν να ενταχθούν στο τµήµα Στελεχών Επικοινωνίας, εξετάζονται υποχρεωτικά στο γνωστικό πεδίο, Επικοινωνία και Μ.Μ.Ε. II. Όσοι επιθυµούν να ενταχθούν στο τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων, εξετάζονται υποχρεωτικά στο γνωστικό πεδίο, Εφαρµοσµένη Πληροφορική. ΙΙΙ. Όσοι επιθυµούν να ενταχθούν στα τµήµατα Γενικής ιοίκησης, Περιφερειακής ιοίκησης, Κοινωνικής ιοίκησης και Τουριστικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, εξετάζονται κατ' επιλογή τους, σε ένα από τα παραπάνω γνωστικά πεδία. 3) Εξέταση του υποψηφίου σε µια ξένη γλώσσα που επιλέγει µεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής, ισπανικής και ιταλικής. Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται σε γραφή µε υπαγόρευση ξένου κειµένου και τη µετάφρασή του στην ελληνική, καθώς και στη µετάφραση ελληνικού κειµένου στην ξένη γλώσσα. Η προφορική εξέταση του υποψηφίου γίνεται ενώπιον τριµελούς Επιτροπής που ορίζεται από την Κ.Ε.Ε. Ειδικά όσοι επιθυµούν να ενταχθούν στα τµήµατα: I. Γενικής ιοίκησης, Κοινωνικής ιοίκησης, Περιφερειακής ιοίκησης και ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων, εξετάζονται γραπτά και προφορικά σε µία ξένη γλώσσα που επιλέγουν µεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής, ισπανικής και ιταλικής. II. Στελεχών Επικοινωνίας και Τουριστικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, εξετάζονται γραπτά και προφορικά σε δύο ξένες γλώσσες, εκ των οποίων υποχρεωτικά στην αγγλική γλώσσα και κατ' επιλογή τους στη γαλλική ή γερµανική ή ισπανική ή ιταλική γλώσσα. 3. Το τελικό στάδιο για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαµβάνει: 1) Υποχρεωτική γραπτή δοκιµασία µε ανάπτυξη θέµατος στο γνωστικό πεδίο Περιβάλλον Ποιότητα Ζωής. 2) Την παρουσίαση από τον υποψήφιο σε πενταµελή εξεταστική επιτροπή, οριζόµενη από την ΚΕΕ, ενός φακέλου µε οποιοδήποτε επίκαιρο θέµα ή πρόβληµα σχετικό µε το γνωστικό πεδίο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος από τον Πίνακα γνωστικών πεδίων που ακολουθεί. Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική µε στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου και βαθµολογείται από την επιτροπή. Κοινωνική ιοίκηση Περιγραφική Στατιστική Οικονοµία του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική 3) Εξέταση του υποψηφίου σε µια ξένη γλώσσα που επιλέγει µεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής, ισπανικής και ιταλικής. Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται σε γραφή µε υπαγόρευση ξένου κειµένου και τη µετάφρασή του στην ελληνική, καθώς και στη µετάφραση ελληνικού κειµένου στην ξένη γλώσσα. Η προφορική εξέταση του υποψηφίου γίνεται ενώπιον τριµελούς Επιτροπής που ορίζεται από την Κ.Ε.Ε. Η εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων του προκαταρκτικού σταδίου, των γνωστικών πεδίων και του φακέλου του τελικού σταδίου τόσο για την Ε.Σ... όσο και για την Ε.Σ.Τ.Α. ορίζεται στο συνηµµένο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ιαδικασία διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισµού 8

9 1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται εγκαίρως στην αίθουσα της εξετάσεως, να καταλαµβάνουν τις θέσεις που τους υποδεικνύουν οι επιτηρητές και γενικώς να υπακούουν στις υποδείξεις των επιτηρητών που αφορούν στον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται µισή ώρα ενωρίτερα από την ώρα έναρξης της εξέτασης κάθε µαθήµατος. 2. εν επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα εξετάσεων πριν διαπιστωθεί η ταυτότητά τους. εν επιτρέπεται να έχουν µαζί τους γραπτά ή άλλου είδους βοηθήµατα, εκτός αυτών που τυχόν επιτρέψει ειδικά η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, ούτε οποιαδήποτε µέσα επικοινωνίας µε το εκτός της αίθουσας περιβάλλον. Υποχρεούνται να έχουν τα αναγκαία για γραφή είδη, εκτός από διορθωτικό και το στυλό που χρησιµοποιούν να είναι µπλε ή µαύρου χρώµατος. 3. Κάθε υποψήφιος που εξέρχεται από την αίθουσα υποχρεούται να παραδώσει το τετράδιό του στον υπεύθυνο της αίθουσας. Υποψήφιοι που αλληλοβοηθούνται, ή επιθέτουν στα τετράδιά τους σηµεία αναγνωρίσεως ή υπογράφουν τα τετράδια τους, ή δεν συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις ή οδηγίες του υπεύθυνου της αίθουσας ή των επιτηρητών, ή διαταράσσουν µε οποιοδήποτε τρόπο την τάξη ή χρησιµοποιούν µέσα επικοινωνίας µε το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από το διαγωνισµό µε απόφαση της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, αφού προηγουµένως κληθούν προφορικώς σε άµεση ακρόαση. Η απόφαση εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. 4. Τα θέµατα επιλέγονται από την 7µελή επιτροπή επιλογής θεµάτων, η οποία προκειµένου να προβεί στον καθορισµό θεµάτων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι, επιλέγει µε κλήρωση τρεις ενότητες από αυτές που απαριθµούνται στην εξεταστέα ύλη κάθε µαθήµατος. Στο πλαίσιο αυτών των ενοτήτων διατυπώνονται από την 7µελή επιτροπή τρία θέµατα προς εξέταση, εκ των οποίων ενώπιον των υποψηφίων κληρώνεται το ένα στο οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται. Μετά την εκφώνηση του θέµατος δεν επιτρέπεται η είσοδος υποψηφίων στην αίθουσα. 5. Οι ενδείξεις των ατοµικών στοιχείων του υποψηφίου στα γραπτά δοκίµια καλύπτονται µε σκούρο αδιαφανές χαρτί που επικολλάται παρουσία του υποψηφίου κατά την παράδοση του γραπτού στον υπεύθυνο της αίθουσας, ο οποίος κάνει το σχετικό έλεγχο των στοιχείων του υποψηφίου και µονογράφει το γραπτό. 6. Υποψήφιοι των οποίων οι φυσικές σωµατικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν τη συµµετοχή τους στη γραπτή διαδικασία του εισαγωγικού διαγωνισµού για την Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης και την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µπορούν να υποβάλλονται, µετά από αίτησή τους, σε ειδικές εξετάσεις κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέµατα και µε το ίδιο πρόγραµµα, µε το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων. 7. Στην προφορική εξέταση υποβάλλονται οι τυφλοί, οι αµβλύωπες, οι κωφοί και βαρήκοοι, οι δυσλεξικοί, τα άτοµα µε νευρολογικά, ορθοπεδικά προβλήµατα ή προβλήµατα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτά. 8. Στη γραπτή εξέταση µε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή υποβάλλονται κατόπιν δήλωσης προτίµησής τους υποψήφιοι µε οποιαδήποτε πάθηση που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής. 9. Κωφοί, βαρήκοοι ή υποψήφιοι µε λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας την ελληνική Νοηµατική γλώσσα θα εξετάζονται προφορικά µε τη χρήση διερµηνέα Νοηµατικής. 10. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων µπορεί να αποφασίζει ανάλογα µε την πάθηση την εξέταση και µε τους δύο τρόπους, προφορικά και γραπτά, µε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µε χρήση νοηµατικής. 11. Τυχόν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στον ανωτέρω καθοριζόµενο τρόπο εξέτασης, γιατί απαιτούν ειδικώς εξατοµικευµένο τρόπο, αυτός καθορίζεται από την ΚΕΕ µετά από γνώµη του τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εφόσον οι συγκεκριµένες συνθήκες το επιτρέπουν. 12. Η εξέταση διενεργείται ενώπιον της επταµελούς επιτροπής επιλογής θεµάτων µε τη συµµετοχή των δύο βαθµολογητών που έχουν ορισθεί από την ΚΕΕ για το αντίστοιχο µάθηµα. Ο βαθµός του εξεταζόµενου µαθήµατος είναι ο µέσος όρος του βαθµού των τριών ειδικών επιστηµόνων της επταµελούς επιτροπής και των δύο βαθµολογητών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ιαδικασία βαθµολόγησης - Πίνακες εισαγοµένων στις Σχολές 9

10 1. Η βαθµολογική κλίµακα των εισιτηρίων εξετάσεων για όλες τις δοκιµασίες (προκαταρκτικό και τελικό στάδιο), αρχίζει από τον αριθµό ένα (1) και τελειώνει στον αριθµό πενήντα (50), µε βάση για κάθε µάθηµα τον αριθµό εικοσιπέντε (25). 2. Το προκαταρκτικό στάδιο εξέτασης είναι κοινό και για τις δύο Σχολές. 3. Η ΚΕΕ εκδίδει ενιαίο πίνακα µετά το προκαταρκτικό στάδιο µε φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. 4. Στην συνέχεια, όσοι έχουν επιτύχει στο προκαταρκτικό στάδιο καλούνται εντός ορισµένης προθεσµίας και µε αίτησή τους αναφέρουν τη Σχολή στην οποία επιθυµούν να συµµετέχουν µε δεσµευτική σειρά προτίµησής τους. Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στους διαγωνισµούς και των δύο Σχολών έχουν υποχρέωση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάθε Σχολής χωριστά. Με βάση τις δηλώσεις συντάσσονται δύο πίνακες υποψηφίων συµµετεχόντων στο τελικό στάδιο, ένας για κάθε Σχολή. 5. Ο πίνακας κάθε σχολής περιλαµβάνει κατά ανώτατο όριο το διπλάσιο του αριθµού εισακτέων της αντίστοιχης Σχολής, προσαυξηµένου κατά τον αριθµό των ισοβαθµησάντων µε τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τη βάση της βαθµολογίας και µόνο αυτοί καλούνται να συµµετέχουν στις δοκιµασίες του τελικού σταδίου των δύο διαγωνισµών. Στον διπλάσιο αυτό αριθµό περιλαµβάνονται και αυτοί από τους υποψήφιους που επιθυµούν να συµµετέχουν στους διαγωνισµούς και των δύο Σχολών. 6. Η βαθµολόγηση στο προκαταρκτικό στάδιο γίνεται από δύο βαθµολογητές για κάθε µάθηµα. Ο µέσος όρος των δύο βαθµολογητών είναι ο βαθµός επίδοσης του υποψηφίου σε κάθε µάθηµα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθµών µεγαλύτερη των οκτώ (8) µονάδων γίνεται βαθµολόγηση και από τρίτο βαθµολογητή. Μετά τη βαθµολόγηση λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος που προκύπτει από το βαθµό του τρίτου βαθµολογητή και τον πλησιέστερο προς αυτό βαθµό προηγούµενου βαθµολογητή. Στην περίπτωση κατά την οποία ο βαθµός του τρίτου βαθµολογητή είναι ο µέσος όρος των δύο προηγούµενων, λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος. Οι βαθµολογητές ορίζονται από την ΚΕΕ. 7. Η βαθµολόγηση στο τελικό στάδιο γίνεται, για µεν το γνωστικό πεδίο από τρεις (3) βαθµολογητές, για δε την παρουσίαση του φακέλου από την 5µελή επιτροπή. 8. Η βαθµολόγηση της γραπτής εξέτασης των ξένων γλωσσών γίνεται από δυο βαθµολογητές. Ο µέσος όρος των δύο βαθµολογητών είναι ο βαθµός επίδοσης του υποψηφίου στη γραπτή εξέταση. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθµών µεγαλύτερη των οκτώ (8) µονάδων, γίνεται βαθµολόγηση και από τρίτο βαθµολογητή. Μετά τη βαθµολόγηση λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος που προκύπτει από το βαθµό του τρίτου βαθµολογητή και τον πλησιέστερο προς αυτό βαθµό προηγούµενου βαθµολογητή. Στην περίπτωση κατά την οποία ο βαθµός του τρίτου βαθµολογητή είναι ο µέσος όρος των δύο προηγούµενων, λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος. Η προφορική εξέταση γίνεται από τριµελή επιτροπή. Ο µέσος όρος της γραπτής και προφορικής βαθµολογίας καθορίζει τον τελικό βαθµό στην ξένη γλώσσα. Οι βαθµολογητές ορίζονται από την ΚΕΕ. 9. Ο µέσος όρος των βαθµών στις τρεις δοκιµασίες του τελικού σταδίου, (τέσσερις για τους υποψηφίους των τµηµάτων Στελεχών Επικοινωνίας και Τουριστικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης της ΕΣ ) και στις δύο δοκιµασίες του προκαταρκτικού σταδίου, αποτελεί τον τελικό βαθµό του εξεταζοµένου, σύµφωνα µε τον οποίο κατατάσσεται στον τελικό πίνακα εισαγοµένων σε κάθε Σχολή, µε την επιφύλαξη των παρακάτω παραγράφων 10 και Στα µαθήµατα που εξετάζονται οι υποψήφιοι, γραπτά και προφορικά, η βάση επιτυχίας τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική εξέταση είναι ο αριθµός είκοσι πέντε. 11. Μόνο όσοι από τους υποψηφίους για τα τµήµατα Στελεχών Επικοινωνίας και Τουριστικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης της ΕΣ δεν ενταχθούν σε αυτά (βλ. Κεφ Γ, παρ. 2 της προκήρυξης), µπορούν να ενταχθούν στο τµήµα Γενικής ιοίκησης ή Κοινωνικής ιοίκησης, (Πρόγραµµα ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Πρόγραµµα ιοίκησης Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής) ή Περιφερειακής ιοίκησης ή ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων (µε την επιφύλαξη της παρ.2 περιπ. ΙΙΙ του Κεφ. Γ της Προκήρυξης). Στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισµό της τελικής βαθµολογίας τους λαµβάνεται υπόψη ο µεγαλύτερος από τους δύο βαθµούς που έλαβε στις εξετάσεις των δύο (2) γλωσσών. 12. Σε περίπτωση ισοβάθµησης υποψηφίων στο τελικό στάδιο, η σειρά αναγραφής στον πίνακα των επιτυχόντων προσδιορίζεται από την ΚΕΕ µε κλήρωση, η οποία πραγµατοποιείται σε δηµόσια συνεδρίαση, για την οποία ορίζεται ο ακριβής χρόνος και τόπος. 13. Οι εισαγόµενοι στις Σχολές υποβάλουν, εντός δέκα ηµερών, γραπτή δήλωση στους ιευθυντές της ΕΣ και της ΕΣΤΑ αντίστοιχα µε την οποία προσδιορίζουν τη σειρά προτεραιότητας των τµηµάτων που επιθυµούν να ακολουθήσουν. Η κατανοµή στα τµήµατα γίνεται µε βάση τη σειρά επιτυχίας στον εισαγωγικό διαγωνισµό και τη δήλωση προτίµησης των υποψηφίων. Σε περίπτωση κατά την οποία µετά την ολοκλήρωση της κατανοµής στα τµήµατα παραµείνουν κενές θέσεις από τις προγραµµατισµένες για 10

11 κάθε τµήµα, είναι δυνατόν να καλυφθούν µε την ίδια διαδικασία, από τους επόµενους στον κατάλογο των αποτελεσµάτων του εισαγωγικού διαγωνισµού, εφ' όσον έχουν πάρει τη βάση στη βαθµολογία. Ως επόµενοι ορίζονται οι πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας µετά τον αριθµό εισακτέων, εφόσον έχουν πάρει τη βάση της βαθµολογίας. 14. Οι οριστικοί πίνακες των εισαγοµένων στις Σχολές, κυρώνονται µε πράξη της ΚΕΕ και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ακολουθεί η εγγραφή στις Σχολές. 15. Εάν µετά τη δηµοσίευση του πίνακα επιτυχόντων και την παρέλευση του χρόνου εγγραφής στην Ε.Σ... και την Ε.Σ.Τ.Α. διαπιστωθεί η ύπαρξη κενών θέσεων, τότε καλούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, οι επόµενοι των πινάκων επιτυχόντων µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των κενών θέσεων. Οι συµπληρωµατικοί αυτοί πίνακες εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 16. Σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού δεν επιτρέπεται η αναβαθµολόγηση των γραπτών. Μέχρι τη δηµοσίευση των τελικών αποτελεσµάτων του διαγωνισµού δεν επιτρέπεται η επίδειξη των γραπτών στους ενδιαφεροµένους. 1. Προκαταρκτικό στάδιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Πρόγραµµα διεξαγωγής του διαγωνισµού Ηµεροµηνία έναρξης ορίζεται η 20 η Ιουνίου Η διάρκεια της γραπτής δοκιµασίας είναι τρεις (3) ώρες από την εκφώνηση του θέµατος. Η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφεροµένους µε ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί στο ισόγειο του κτιρίου που στεγάζονται οι Σχολές (Πειραιώς και Θράκης 2, Ταύρος) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ...Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 20/6/2009 Σάββατο Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 21/6/2009 Κυριακή Πολιτική Οικονοµία και ηµόσια Οικονοµική 2. Τελικό στάδιο Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ανάρτησή της στο κτίριο που στεγάζονται οι Σχολές, και στο διαδίκτυο, µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων του προκαταρκτικού σταδίου, θα ορισθούν οι ηµεροµηνίες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων του τελικού σταδίου. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την παραλαβή της προκήρυξης και του εντύπου της αιτήσεως οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην Ε.Σ.. και στην Ε.Σ.Τ.Α., (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος, από 9:30-14:30, ή στα τηλέφωνα: , 253, 242, 235, 243,397, καθώς επίσης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και στα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ...Α.) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ...Α. (www.ekdd.gr), Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ, ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ Ε.Σ..., Ε.Σ.Τ.Α. ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Τ Α Ι Ο 1. OΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Το κράτος: Θεωρίες του κράτους: Μορφές κρατικής οργάνωσης (συγκεντρωτική, οµοσπονδιακή κ.λ.π.). Η διοίκηση του κράτους και η αυτοδιοίκηση. ικαιοσύνη και δικαστική λειτουργία. Κράτος και οικονοµία. Το ζήτηµα της διαφθοράς. Η νοµιµοποίηση του κράτους. Έθνος και κράτος, εθνικό συµφέρον, γενικό συµφέρον, δηµόσιο συµφέρον. 2. Το πολιτικό σύστηµα του κράτους: Κράτος και πολιτικό σύστηµα. Θεωρίες της δηµοκρατίας. ηµοκρατική αρχή, δηµοκρατικό πολίτευµα και αντιπροσώπευση. Το κοινοβουλευτικό σύστηµα. Η σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Η κοινωνία στο πολιτικό σύστηµα. Η ιδιότητα του πολίτη. Εκλογές, οι οµάδες συµφερόντων και η διαδικασία λήψεως των αποφάσεων. 3. Οι πολιτικές του κράτους: Θεωρίες περί των πολιτικών του κράτους. Φιλελευθερισµός, νεοφιλελευθερισµός, σοσιαλισµός. Κρατικές πολιτικές και παρεµβατισµός. 4. Κράτος και θεµελιώδη δικαιώµατα: Κράτος δικαίου, κράτος πρόνοιας, κοινωνικό κράτος. Οικονοµική ελευθερία, οικονοµική αγορά και εργασία. ικαιώµατα και ελευθερίες. Το πλαίσιο της κρατικής δράσης και η αρχή της νοµιµότητας. 5. Συνταγµατικοί θεσµοί στην Ελλάδα: Εκλογικό Σώµα (σύνθεση, προσόντα εκλογέα, συνταγµατικές εκλογικές αρχές). Βουλή (αρµοδιότητες, οργάνωση και λειτουργία, διάλυση, νοµική θέση βουλευτών, άσκηση νοµοθετικού έργου, άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου). Κυβέρνηση (συγκρότηση, διορισµός και απαλλαγή από καθήκοντα, οργάνωση και λειτουργία, αρµοδιότητες των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, ευθύνη των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών). Πρόεδρος της ηµοκρατίας (εκλογή, αναπλήρωση, αρµοδιότητες, ευθύνη). ικαστική Λειτουργία (Λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών). 6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Το πολιτικό σύστηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δοµή, όργανα και λειτουργία). Πηγές του κοινοτικού δικαίου. Το ζήτηµα της συνταγµατικής οργάνωσης της Ε.Ε.. Η εσωτερική αγορά. Ο χώρος των κοινών πολιτικών. Εξωτερικές σχέσεις και άµυνα. Το ζήτηµα της διεύρυνσης της Ε.Ε.. 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1. Ιστορική εξέλιξη της οικονοµικής σκέψης: Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξισµός, Νεοκλασικισµός, Θεσµική Σχολή, Κεϋνσιανισµός. 2. Το σύστηµα της αγοράς και ο σχηµατισµός των τιµών: Επιλογές του καταναλωτή και η θεωρία της ζήτησης αγαθών. Θεωρία της παραγωγής του κόστους και της προσφοράς αγαθών. Ανταγωνισµός, συντονισµός και ισορροπία. 3. Μορφές ανταγωνισµού και κοινωνική ευηµερία: Τέλειος ανταγωνισµός, µονοπώλιο και ολιγοπωλιακός ανταγωνισµός. 4. Ο µηχανισµός της αγοράς και η λογική των ρυθµιστικών παρεµβάσεων του κράτους: Ατέλειες και αποτυχίες της αγοράς, δηµόσια αγαθά, εξωτερικές οικονοµίες και εξωτερικές επιβαρύνσεις. 5. Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της µακροοικονοµικής ισορροπίας: Το εισοδηµατικό κύκλωµα και το σύστηµα των εθνικολογιστικών κατηγοριών. Προσδιορισµός του εθνικού εισοδήµατος και της συνολικής απασχόλησης. 6. Ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας, η κεντρική τράπεζα και ο προσδιορισµός του γενικού επιπέδου των τιµών. Ανεργία και πληθωρισµός. Οικονοµική ανάπτυξη (µεγέθυνση). 7. Ο κρατικός προϋπολογισµός: Η διαδικασία του κρατικού προϋπολογισµού (κατάρτιση, ψήφιση, εκτέλεση και έλεγχος). Φύση και κριτήρια δηµοσίων δαπανών. Χρηµατοδότηση των δηµοσίων δαπανών (τύποι φορολογίας και δηµοσίου δανεισµού). 12

13 8. Οικονοµικές πολιτικές του κράτους, συµπληρωµατικότητες και αντιθέσεις: Σταθεροποιητική πολιτική (δηµοσιονοµική και νοµισµατική), εισοδηµατική πολιτική, κοινωνική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική, πολιτική ανταγωνισµού και δηµόσιες επιχειρήσεις. 9. ιεθνής οικονοµία και οικονοµική πολιτική: Η αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής σε µια ανοικτή οικονοµία. Οικονοµική ανάπτυξη και οικονοµικές ανισότητες σε παγκόσµιο επίπεδο. 10. Οικονοµικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Η εσωτερική αγορά. Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 11. Η ελληνική οικονοµία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Εξελίξεις και προοπτικές. ηµόσια οικονοµικά. Ισοζύγιο πληρωµών. Απασχόληση και ανεργία. Κατευθύνσεις πολιτικής. Προοπτικές ονοµαστικής και πραγµατικής σύγκλισης. Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ Τ Α Ι Ο Ε.Σ... ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 1. Έννοια, αντικείµενο και αποστολή της ηµόσιας ιοίκησης. Η ηµόσια ιοίκηση στο πλαίσιο του πολιτικού συστήµατος και της ηµοκρατίας. ηµόσιο Συµφέρον. ιοίκηση και ίκαιο. Το γραφειοκρατικό πρότυπο διοίκησης (πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα). Ο κρατικός παρεµβατισµός στην οικονοµία και την κοινωνία. Η έννοια του δηµόσιου τοµέα (πολιτική, νοµική, οικονοµική). Η έννοια της δηµόσιας πολιτικής και τα βασικά της στάδια. ιοικητικός εκσυγχρονισµός και η προβληµατική των µεταρρυθµίσεων. 2. ιοικητική Οργάνωση: Κεντρική ιοίκηση, Κυβέρνηση (Πρωθυπουργός Υπουργοί, Υπουργικό Συµβούλιο), Συλλογικά κυβερνητικά όργανα, Υπουργεία (αριθµός, εσωτερική οργάνωση, σχέσεις πολιτικής και διοικητικής εξουσίας, κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ υπουργείων, συντονισµός και όργανα άσκησης του). Αποσυγκέντρωση /αποκέντρωση. Η διοικητική περιφέρεια (προγραµµατικός και διοικητικός ρόλος). Τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθµού και πρόσφατες µεταρρυθµίσεις τους. 3. Στελέχωση της ηµόσιας ιοίκησης: Είδη προσωπικού. Συστήµατα στελέχωσης. Σύστηµα σταδιοδροµίας. ιαδικασία επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού. Επιλογή για θέσεις ευθύνης. Ο ρόλος του ΑΣΕΠ. Συσχέτιση διοικητικής οργάνωσης και στελέχωσης. 4. ιοικητικές διαστάσεις των οικονοµικών λειτουργιών της ηµόσιας ιοίκησης: Προϋπολογισµός. Προγραµµατισµός. Έλεγχος δαπανών. 5. Έλεγχος της ηµόσιας ιοίκησης: Έλεγχος από Ανεξάρτητες Αρχές (συνταγµατική κατοχύρωση, σκοπιµότητα, διακρίσεις). Γενικός Επιθεωρητής της ηµόσιας ιοίκησης (διορισµός, αρµοδιότητες). Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών της ηµόσιας ιοίκησης (αποστολή-αρµοδιότητες). Ιεραρχικός έλεγχος. ηµοσιονοµικός έλεγχος. 6. Ρόλος και λειτουργία της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7. Χαρακτηριστικά και αδυναµίες της ελληνικής διοίκησης και δηµόσιας πολιτικής. Απόπειρες µεταρρύθµισης της ελληνικής διοίκησης. ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ε.Σ.Τ.Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 1. Φυσικό Περιβάλλον: Βιολογική ποικιλότητα, υγρότοποι, υδατικά οικοσυστήµατα, χερσαία οικοσυστήµατα, προστατευόµενα είδη χλωρίδας και πανίδας. οµή και λειτουργία οικοσυστηµάτων, αλληλεπιδράσεις ατµόσφαιρας, εδάφους, υδρόσφαιρας. Κύκλοι στοιχείων στη φύση. ιαχείριση Προστατευοµένων Περιοχών. Προστασία δασών. Φυσικές καταστροφές. Ερηµοποίηση. Αισθητική Τοπίου. Αποκαταστάσεις. Χωροταξία. Πολιτική υπαίθρου. Χρήσεις γης. Νοµικό καθεστώς προστασίας. 2. Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον: Παγκόσµια προβλήµατα, κλιµατική αλλαγή, στρατοσφαιρικό όζον. ιασυνοριακή, περιφερειακή αέρια ρύπανση (οξίνιση, ευτροφισµός, τροποσφαιρικό όζον). Ατµοσφαιρική ρύπανση σε µέση - τοπική κλίµακα (βιοµηχανική, αστική). Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων, θόρυβος. Νοµικό καθεστώς προστασίας. 13

14 3. Υδατικοί Πόροι: Λίµνες, ποτάµια, θαλάσσιο περιβάλλον, υπόγειοι υδατικοί πόροι, υδατικά αποθέµατα (επιφανειακά, υπόγεια). Ποιότητα και προστασία υδάτων (βιοµηχανικές, αστικές και αγροτικές δραστηριότητες). Αξιοποίηση υδατικών πόρων - Νοµικό καθεστώς προστασίας. 4. Έδαφος και υπέδαφος: Ρύπανση, προστασία και αποκατάσταση εδαφών. Ρύπανση και προστασία υδροφορέων. ιαχείριση παράκτιας ζώνης. ιαχείριση ορεινών περιοχών. Χρήσεις γης. Νοµικό καθεστώς προστασίας. 5. Αστικό Περιβάλλον: χωροταξία και πολεοδοµία. Αστική βιώσιµη ανάπτυξη. Αναπλάσεις. Πολιτική γης, οικιστικές επεκτάσεις, περιοχές πρασίνου. Μεταφορές, διαχείριση κυκλοφορίας και περιβάλλον. Παραγωγή λυµάτων και απορριµµάτων σε οικιστικές, αστικές περιοχές. ιαχείριση στερεών αποβλήτων (αστικά, βιοµηχανικά), ιαχείριση υγρών αποβλήτων. Βιολογική επεξεργασία αερίων ρύπων στο πλαίσιο βιώσιµης ανάπτυξης. Νοµικό καθεστώς προστασίας. 6. Ενέργεια και Περιβάλλον: Ενεργειακές ανάγκες, χρήσεις, εκποµπές. Ενέργεια Μεταφορές. Ορθολογική χρήση και εξοικονόµηση ενέργειας. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Αξιοποίηση αιολικής ενέργειας, ηλιακής, βιοµάζας, γεωθερµίας, ενεργειακά συστήµατα. Βιοκλιµατικά κτίρια, υλικά. Νοµικό καθεστώς προστασίας. 7. Βιώσιµη ανάπτυξη και περιβάλλον: Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης και η ενσωµάτωση της στις παραγωγικές διαδικασίες. Συνιστώσες βιώσιµης ανάπτυξης. Εθνικό στρατηγικό σχέδιο βιώσιµης ανάπτυξης. Ενσωµάτωση κριτηρίων βιωσιµότητας στις δηµόσιες πολιτικές. ιαχείριση φυσικής κληρονοµιάς. ιαχείριση φυσικών και βιολογικών πόρων. Μεγάλα έργα υποδοµής. Τουρισµός. Οικιστικές επεκτάσεις. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός κτιρίων και οικισµών. Νοµικό καθεστώς προστασίας. 8. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Σκοπός, πεδίο εφαρµογής, περιεχόµενο µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ιαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 9. Πολιτιστικό περιβάλλον: Αρχαιότητες, µνηµεία, ιστορικοί τόποι. ιατηρητέα κτίρια. Παραδοσιακοί οικισµοί. Αρχαιολογικοί χώροι. Νοµικό καθεστώς προστασίας. 10. ιεθνής και ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας περιβάλλοντος: ιακηρύξεις Στοκχόλµης (1972) και Ρίο (1992) για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Agenda 21. Συνθήκες Maastricht (1992) και Amsterdam (1997). Σύµβαση Παρισίων (1972). Σύµβαση Βέρνης (1979). Σύµβαση Γρανάδας (1986). Παγκόσµια ιάσκεψη Γιοχάνεσµπουργκ. ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ Ε.Σ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1. Το διεθνές οικονοµικό σύστηµα. ιαχρονική εξέλιξη των εµπορικών και χρηµατοπιστωτικών ροών µεταξύ των κυριοτέρων χωρών. Το ισοζύγιο πληρωµών. 2. Λόγοι ύπαρξης διεθνούς εµπορίου. Η θεωρία του απόλυτου και του συγκριτικού πλεονεκτήµατος. Τα οφέλη του διεθνούς εµπορίου και η διακρατική κατανοµή τους. Η δυνατότητα ύπαρξης ζηµιών από το ελεύθερο εµπόριο. 3. Επιπτώσεις του διεθνούς εµπορίου στη διανοµή του εισοδήµατος. Το υπόδειγµα των ειδικών παραγωγικών συντελεστών. Το υπόδειγµα Heckscher-Ohlin. Επιχειρήµατα υπέρ-κατά του ελευθέρου εµπορίου τον 19ο και 20ο αιώνα. 4. Οικονοµίες κλίµακας, ατελής ανταγωνισµός και διεθνές εµπόριο. 5. Πολιτική διεθνούς εµπορίου κάτω από συνθήκες τέλειου και ατελούς ανταγωνισµού. ασµοί, επιδοτήσεις και ποσοτικοί περιορισµοί ως όργανα άσκησης εµπορικής πολιτικής. Στρατηγική εµπορική πολιτική. Προστατευτισµός και εθνικά συστήµατα πολιτικής οικονοµίας. 6. Η αγορά συναλλάγµατος. Η προσφορά χρήµατος, το επίπεδο τιµών και η συναλλαγµατική ισοτιµία στη βραχυχρόνια και στη µακροχρόνια περίοδο. Το δόγµα της ισοτιµίας των αγοραστικών δυνάµεων. 7. Το διεθνές νοµισµατικό σύστηµα. Πριν και µετά την κατάρρευση της συµφωνίας Bretton-Woods. Πολιτικές επίτευξης ισορροπίας. Η θεωρία περί αρίστων νοµισµατικών περιοχών και το ευρώ. Οικονοµική πολιτική στην ευρωζώνη. To διεθνές χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. 8. GATT/ Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου: Γενικές ρυθµίσεις (ρήτρα µάλλον -ευνοουµένου κράτους, ρήτρα εθνικής µεταχείρισης, κατάργηση των τελωνειακών δασµών και ποσοτικών περιορισµών, ντάµπινγκ, επιδοτήσεις εξαγωγών, τελωνειακές ενώσεις και ΖΕΣ). Οι κώδικες (τελωνειακής εκτίµησης της αξίας των εισαγοµένων προϊόντων, κρατικών προµηθειών, τεχνικών εµποδίων στο εµπόριο, αδειών εισαγωγής). Οι συµφωνίες του γύρου της Ουρουγουάης. Ο γύρος της Ντόχα, τρέχουσες εξελίξεις. GATS. 14

15 9. Κράτος, οικονοµική ανάπτυξη και πολυεθνικές επιχειρήσεις. 10. Παγκοσµιοποίηση και διακυβέρνηση της παγκόσµιας οικονοµίας. 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ 1. Θεωρίες της Μαζικής Επικοινωνίας: οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Η εξέλιξη της θεωρίας και της έρευνας για τις επιδράσεις των Μ.Μ.Ε.. Μοντέλα της Μαζικής Επικοινωνίας (βασικά µοντέλα, µοντέλα µελέτης της συµπεριφοράς του κοινού, µοντέλα προσωπικής επιρροής, διάδοσης και επιδράσεων της µαζικής επικοινωνίας). 2. Ιστορική εξέλιξη των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (βιβλίο, εφηµερίδα, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδίκτυο). Οι δοµές και οι θεσµοί των Μ.Μ.Ε.. Ανάπτυξη, απορύθµιση και αναδιάταξη των ραδιοτηλεοπτικών συστηµάτων. Θεσµοί εποπτείας των Μ.Μ.Ε.. Η ανάπτυξη των Νέων Μέσων Επικοινωνίας. Οργάνωση του ελληνικού συστήµατος των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. 3. Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στην πολιτική: ιαδικασίες και µέσα νοµιµοποίησης της πολιτικής εξουσίας. Μ.Μ.Ε., Πολιτικοί και Κοινή Γνώµη. Τηλεόραση, Πολιτική και Πολιτικοί Θεσµοί. ηµοσιογραφία και Πολιτική στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Πολιτική συµµετοχή, Νέα Μέσα και ηµοκρατία. 4. Κοινωνία και Μ.Μ.Ε.: Ο κοινωνικό-θεσµικός ρόλος των Μ.Μ.Ε. Η οικονοµική δοµή των Μ.Μ.Ε.. Ανταγωνισµός και συγκέντρωση. Ιδιοκτησία, Μ.Μ.Ε. και έλεγχος ( ιεθνής και ελληνική εµπειρία). 5. ιαφήµιση: Η σχέση της διαφήµισης µε τα µέσα επικοινωνίας. Στρατηγικές και τεχνικές της διαφηµιστικής επικοινωνίας. Μάρκετινγκ και διαφηµιστικές εκστρατείες. Ζητήµατα δεοντολογίας. 6. ηµόσιες σχέσεις: Η εξέλιξη και τα είδη των δηµοσίων σχέσεων. Τα τµήµατα και οι εταιρείες δηµοσίων σχέσεων (δοµή και λειτουργίες). Ο προγραµµατισµός στις δηµόσιες σχέσεις (έρευνα, προσδιορισµός του κοινού, εφαρµογή, αξιολόγηση). Οι χρήσεις των Μ.Μ.Ε. στις δηµόσιες σχέσεις. Επικοινωνιακές εκστρατείες. Κοινωνικό µάρκετινγκ. Οι πρακτικές των δηµοσίων σχέσεων. Ηθική και κώδικες δεοντολογίας. 3. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχές οργάνωσης υπολογιστικών συστηµάτων. Συστήµατα αρίθµησης και υλοποίηση αριθµητικών πράξεων. Βασικές αρχές σχεδίασης συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωµάτων. Αλγόριθµοι αριθµητικών πράξεων. Οργάνωση κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, οργάνωση πολλών καταχωρητών, οργάνωση στοίβας, τρόποι αναφοράς στη µνήµη, µορφή εντολών, µικροπρογραµµατισµός. Οργάνωση µνήµης, κατηγορίες µνήµης, ιεραρχία µνήµης, µνήµες τυχαίας προσπέλασης, συσχετική µνήµη, γρήγορη µνήµη, εικονική µνήµη. Οργάνωση εισόδου-εξόδου, σύγχρονη-ασύγχρονη επικοινωνία, διακοπές, προσαρµοστικές µονάδες, κανάλια, επεξεργαστές Ε/Ε, επεξεργαστές επικοινωνίας, διάδροµοι. 2. Λειτουργικά συστήµατα. Βασικές αρχές ενός λειτουργικού συστήµατος. Είσοδος/Εξοδος και αποµονωτές, ταυτόχρονες διαδικασίες, αδιέξοδα κρίσιµο τµήµα, συγχρονισµός - επικοινωνία διεργασιών. Χρονοδροµολόγηση κεντρικής µονάδας επεξεργασίας. ιαχείριση µνήµης (στατική και δυναµική ανάθεση, εικονική µνήµη, σελιδοποίηση, τµηµατοποίηση). ιαχείριση αρχείων, χρονοδροµολόγηση δίσκων, αδιέξοδα. 3. Βάσεις δεδοµένων. Συστήµατα διοίκησης βάσεων δεδοµένων και η αρχιτεκτονική τους. οµές δεδοµένων για βάσεις δεδοµένων. Μοντελοποίηση - Το µοντέλο E-R. Μοντελοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (εννοιολογικό επίπεδο, λογικό επίπεδο), αρχές κανονικοποίησης, σχεσιακή άλγεβρα, η γλώσσα SQL, θέµατα ακεραιότητας βάσεων δεδοµένων. Μοντελοποίηση αντικειµενοστρεφών και αντικειµενο-σχεσιακών βάσεων δεδοµένων, φυσική οργάνωση (αρχεία και ευρετήρια), επεξεργασία και βελτιστοποίηση ερωτήσεων. 4. Τεχνολογία λογισµικού. Μοντέλα κύκλου ζωής λογισµικού. Προϋπολογισµός κόστους λογισµικού. Ανάλυση απαιτήσεων. Σχεδιασµός, υλοποίηση και γλώσσες προγραµµατισµού. Μεθοδολογίες ανάπτυξης συστηµάτων λογισµικού. Έλεγχος ορθότητας, διοίκηση έργου, κοστολόγηση, εξασφάλιση ποιότητας, διαχείριση σχηµατισµών, περιβάλλοντα ανάπτυξης, πρότυπα. Αντικειµενοστρεφής ανάπτυξη συστηµάτων λογισµικού και η γλώσσα µοντελοποίησης UML. Συντήρηση λογισµικού και εργαλεία CASE. 5. ίκτυα υπολογιστών. Σκοπός και εφαρµογές των δικτύων υπολογιστών. Τυποποίηση και πρότυπα OSI/ISO και TCP/IP. Φυσικό επίπεδο, επίπεδο ζεύξης, επίπεδο δικτύου, επίπεδο µεταφοράς, επίπεδο συνόλου, επίπεδο παρουσίασης, επίπεδο εφαρµογών: Πρότυπα, επίδοση, εφαρµογές. Τοπικά δίκτυα. ίκτυα ευρείας ζώνης (B-ISDN, ATM). Ασύρµατα δίκτυα. 15

16 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1. Ορισµός, έννοιες, λειτουργίες του µάνατζµεντ. 2. Η έννοια της οργάνωσης. Η αποτελεσµατικότητα της οργάνωσης: έννοιες και προσεγγίσεις. 3. Βασικά στοιχεία οργανωτικού σχεδιασµού. Σχεδιασµός θέσεων εργασίας. Εύρος ελέγχου και ιεραρχικά επίπεδα. Σχεδιασµός τµηµάτων - µορφές τµηµατοποίησης. Σχέσεις εξουσίας και συντονισµός. 4. Γενικό και ειδικό περιβάλλον της οργάνωσης. Η οργάνωση στο πλαίσιο του οικονοµικού και κοινωνικού συστήµατος. 5. Προγραµµατισµός: διαδικασία, επίπεδα. Προγραµµατισµός σεναρίων. Επιλογή αποστολής, στόχων. ιαµόρφωση και υλοποίηση Στρατηγικής. 6. Ο έλεγχος στην οργάνωση: είδη, διαδικασία, στρατηγικές. Έλεγχος και οργανωσιακή κουλτούρα. 7. ιαδικασία και µοντέλα λήψης αποφάσεων. Μεθοδολογία ιοικητικής Επιστήµης. Στάδια ανάλυσης προβλήµατος. Εισαγωγή στα µοντέλα λήψης αποφάσεων: Γραµµικός και ακέραιος προγραµµατισµός. Ανάλυση και δένδρα αποφάσεων. Ιεράρχηση εναλλακτικών µε πολλαπλά κριτήρια. Προσοµοίωση. Μέθοδοι και κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων. Πακέτα Η/Υ και ο ρόλος τους στη λήψη αποφάσεων. 8. Ανασχεδιασµός διαδικασιών ή διεργασιών. Έννοιες και προσεγγίσεις. Βασικά στοιχεία της µεθοδολογίας ανασχεδιασµού. 9. ιοίκηση Έργου. Σχεδιασµός και οργάνωση έργου. Τεχνικές και µέθοδοι χρονικού προγραµµατισµού. ιαγράµµατα. Ανάλυση εργασιών. Εκτιµήσεις κόστους - διάρκειας - ποιότητας. Παρακολούθηση προόδου. Μέθοδοι ελέγχου ενός έργου. ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ Ε.Σ.Τ.Α. 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 1. Οργάνωση και ιοίκηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο στην Ελλάδα. 2. Το Σύστηµα Κοινωνικής Προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. Η τυπολογία των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στην Ε.Ε. των 15 και των 25 Χωρών µελών. Η εξέλιξη των δαπανών κοινωνικής προστασίας. Μορφές χρηµατοδότησης. Σύγκλιση ή απόκλιση των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. 3. Το Σύστηµα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα. ιαχρονική εξέλιξη, οργάνωση, διοίκηση. Τυπολογία των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Όργανα και προσωπικό. Εποπτεία και έλεγχος. Ο ρόλος του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα στο σύστηµα των κοινωνικών ασφαλίσεων. Τα επαγγελµατικά ασφαλιστικά ταµεία. 4. Χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης: οικονοµικά συστήµατα παροχών και κάλυψης των δαπανών (κεφαλαιοποιητικό, διανεµητικό,). Μέσα χρηµατοδότησης (εργατικές & εργοδοτικές εισφορές, συµµετοχή του κράτους, κοινωνικοί πόροι, αξιοποίηση αποθεµατικών και περιουσίας των φορέων). 5. ηµογραφικές εξελίξεις και η κρίση του συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων. Συντάξεις και συνταξιοδοτική πολιτική. Η µακροχρόνια βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκές πολιτικές για τις συντάξεις. 6. Το Σύστηµα Υγείας στην Ελλάδα. Μεταρρυθµίσεις των συστηµάτων υγείας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Περιφερειακή συγκρότηση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Οργάνωση διοίκηση και λειτουργία των πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων υπηρεσιών υγείας σε περιφερειακό επίπεδο. Η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας σε περιφερειακό επίπεδο. Η κατάσταση υγείας και η ποιότητα ζωής του ελληνικού πληθυσµού. Το υγειονοµικό δυναµικό. 7. ράσεις και συνεργασίες του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα. ηµόσιες και ιδιωτικές δαπάνες υγείας. 8. Το Σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα. Οργάνωση, διοίκηση και χρηµατοδότηση του εθνικού συστήµατος κοινωνικής φροντίδας. Περιφερειακή αποκέντρωση των προνοιακών υπηρεσιών. ραστηριοποίηση της Εκκλησίας και των ιδιωτικών φορέων στην κοινωνική πρόνοια. Εθελοντισµός. Προνοιακές παροχές σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ηλικιωµένους, παιδιά, µητέρες, αστέγους κλπ. 16

17 9. Ο ρόλος των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οργάνωση, διοίκηση και χρηµατοδότηση των µονάδων κοινωνικής πρόνοιας. 10. Πολιτικές για την καταπολέµηση της ανεργίας της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 11. Εργασιακές σχέσεις. Συµµετοχή των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις. Συλλογικές συµβάσεις εργασίας. ιαιτησία στις συλλογικές διαφορές εργασίας, συλλογικοί εργατικοί αγώνες. 12. Το περιφερειακό κράτος πρόνοιας. Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανάπτυξη των υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1. Έννοια και περιεχόµενο της Στατιστικής. Πεδίο εφαρµογής και χρησιµότητα της Στατιστικής στη ηµόσια ιοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 2. Είδη δεδοµένων: ποσοτικά δεδοµένα (κλίµακα λόγου, κλίµακα διαστήµατος), ιεραρχηµένα δεδοµένα (κλίµακα ιεράρχησης), κατηγορικά (ποιοτικά) δεδοµένα (ονοµαστική κλίµακα). 3. Πηγές στατιστικών δεδοµένων (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Eurostat, Ο.Ο.Σ.Α., ιαδίκτυο, κλπ.). 4. Τρόποι συλλογής δεδοµένων: απογραφές, δειγµατοληπτικές έρευνες, είδη δειγµατοληπτικών ερευνών (απλή τυχαία δειγµατοληψία, τυχαία συστηµατική δειγµατοληψία, στρωµατοποιηµένη τυχαία δειγµατοληψία, δειγµατοληψία σε πολλά στάδια, δειγµατοληψία ποσοστών). 5. Τρόποι παρουσίασης στατιστικών δεδοµένων: πίνακες, πίνακας κατανοµής συχνοτήτων, διαγράµµατα (χρονοδιαγράµµατα, ακιδωτά διαγράµµατα, κυκλικά διαγράµµατα, ιστογράµµατα, διαγράµµατα πλαισίου και απολήξεων (box & whisker plots), διαγράµµατα διασποράς). 6. Χαρακτηριστικά αριθµητικών δεδοµένων και τρόποι µέτρησης αυτών: κεντρική τάση (µέσος αριθµητικός, µέσος γεωµετρικός), θέση (διάµεσος, τεταρτηµόρια, σηµείο µέγιστης συχνότητας), διασπορά (εύρος, τεταρτηµοριακό εύρος, διακύµανση, τυπική απόκλιση, συντελεστής µεταβλητότητας), ασυµµετρία, συσχέτιση µεταξύ δύο µεταβλητών (συντελεστής συσχέτισης). 7. Εισαγωγικές έννοιες στις κατανοµές τυχαίων µεταβλητών (κανονική κατανοµή, διωνυµική κατανοµή, κατανοµή Poisson). 8. Εισαγωγικές έννοιες στην ανάλυση χρονολογικών σειρών: εξοµάλυνση µιας χρονολογικής σειράς (µέθοδος κινητών µέσων), γραµµική εξίσωση τάσης, εκθετική εξίσωση τάσης (µέσος ρυθµός µεταβολής). 9. Αριθµοδείκτες: δείκτες τιµών, όγκου και αξίας, απλοί (ατοµικοί) δείκτες, σταθµισµένοι δείκτες, δείκτες σταθερής βάσης, σύνδεση δεικτών µε διαφορετική βάση σε δείκτη µε ενιαία περίοδο βάσης, αποπληθωρισµός αξιών. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. Η ανάδειξη της µεταβλητής του χώρου. Έννοια και γνωστικά αντικείµενα της Περιφερειακής Επιστήµης. Περιφερειακή Οικονοµική Πολιτική. Περιφερειακή Ανάπτυξη. 2. Περιφερειακό Πρόβληµα. Κριτήρια προσδιορισµού, αίτια δηµιουργίας, λόγοι αντιµετώπισης και θεωρητική διερεύνηση των περιφερειακών ανισοτήτων. Θεωρία σταδίων ανάπτυξης (Rostow, Friedmann). Θεωρία της Σωρευτικής Αιτιότητας (Myrdal). Θεωρία του ιαπεριφερειακού Εµπορίου. Θεωρία της έλλειψης και αφθονίας των φυσικών πόρων. Θεωρία της εξάρτησης. 3. Αναπτυξιακή Περιφέρεια: Συστήµατα ταξινόµησης Περιφερειών. ιάκριση Περιφερειών κατά Boudeville και διάκριση µε βάση το αναπτυξιακό κριτήριο. Περιφερειακή ιοικητική Οργάνωση. 4. Θεωρίες Περιφερειακής ανάπτυξης και µεγέθυνσης. Υποδείγµατα τύπου Harrod-Domar. Νεοκλασσικό υπόδειγµα. Θεωρία εξαγωγικής βάσης. Θεωρία των τοµέων. Θεωρία της κλαδικής διάρθρωσης. Το υπόδειγµα της ενδογενούς ανάπτυξης και τα καινοτοµικά υποδείγµατα. Ανάλυση του περιφερειακού εισοδήµατος. Θεωρία κεντρικής θέσης και θεωρία πόλων ανάπτυξης. 5. Θεωρίες επιλογής του τόπου εγκατάστασης. Ελαχιστοποίηση του κόστους µεταφοράς. Ελαχιστοποίηση του κόστους εγκατάστασης. Μεγιστοποίηση της ζήτησης και των εσόδων. Μεγιστοποίηση του κέρδους. Η πρακτική της επιλογής του τόπου εγκατάστασης. 17

18 6. Περιφερειακή Πολιτική: Σκοποί και µέσα. Εναρµόνιση των σκοπών της εθνικής και Περιφερειακής Πολιτικής. Τα µέσα της Περιφερειακής Πολιτικής: Υποδοµές, κίνητρα επενδύσεων, τοπική ανάπτυξη, καινοτόµες δράσεις. Πολιτική Αστικών Κέντρων. 7. Ελληνική Περιφερειακή Πολιτική και Προγραµµατισµός. Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. 8. Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης. Μέτρηση περιφερειακών ανισοτήτων: µέτρα διασποράς και µέτρα συγκέντρωσης. Συντελεστές ειδίκευσης περιφερειών: συντελεστές συµµετοχής, συντελεστές ειδίκευσης, συντελεστές εγκατάστασης, συντελεστές χωροταξικής αλληλεξάρτησης. Μέθοδοι οριοθέτησης Περιφερειών. 18

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) έχοντας υπόψη:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) έχοντας υπόψη: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω N. Αθήνα 14 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ: 5618

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω N. Αθήνα 14 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ: 5618 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω N ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα 14 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ: 5618

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩN

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩN ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα 12 Μαρτίου 2008 Αριθ. Πρωτ: 4956 ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη του 20ου Εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) έχοντας υπόψη:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2006 Αριθ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη του 23 ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη του 23 ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Αθήνα, Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 9 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 122 Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη του 24 ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη του 24 ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 5/0/05 Αρ.Πρωτ.: 708 ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη του 4 ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 10. Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης µε αριθµό

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 10. Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης µε αριθµό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα 27-4-2005 Αριθ. Πρωτ: 6132

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα,28 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ. 8 / 5/24967 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη του 25 ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη του 25 ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 26/09/206 Αρ.Πρωτ.: 5470 ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη του 25 ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ

Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ. Θέσεις υπηρεσιών στις οποίες θα διατεθούν για διορισµό οι απόφοιτοι της 9 ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ... από: Α. Τµήµα Γενικής ιοίκησης A/A ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τον τελευταίο καιρό συζητείται έντονα το θέµα των πληθωριστικών πιέσεων στις Ευρωπαϊκές οικονοµίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τον τελευταίο καιρό συζητείται έντονα το θέµα των πληθωριστικών πιέσεων στις Ευρωπαϊκές οικονοµίες. ΙΖ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία σήµερα Α) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, οι θεµελιώδεις αρχές και οι θεσµοί της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων προκηρύσσει την διενέργεια του ΙΣΤ Εισαγωγικού ιαγωνισµού για την Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης έτους 2003.

ANAKOINΩΣΗ. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων προκηρύσσει την διενέργεια του ΙΣΤ Εισαγωγικού ιαγωνισµού για την Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης έτους 2003. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ταύρος 21-4-2003 Αριθ. Πρωτ: 4096 ANAKOINΩΣΗ Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων προκηρύσσει την διενέργεια του ΙΣΤ Εισαγωγικού ιαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση»

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 30/01/2013 Αρ.πρωτ.: 1011/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις Διοικητικού Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π..

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π.. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 01 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 3888/456

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 180. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 180. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση»

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Aθήνα, 18/10/2013 Αρ.πρωτ. 11200/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις Διοικητικού Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ταχ.. /νση : 10 ης Ιουνίου 28 Αριθ.Πρωτ. 2499 Τηλ:2267350105 FAX :22670-22063 ίστοµο 23.3.2012 E-mail. boura@distomo.gr ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην Εθνική Σχολή Δικαστών ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 12 Ιουλίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Αριθ. πρωτ: 79401 οικ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Διoίκησης Δικαιoσύvης ΔIΕΥΘΥΝΣΗ : Λειτoυργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : -0-205 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 772 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : 6414 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθµός 1Γ/2010) Γραπτός διαγωνισµός για την πλήρωση συνολικά δέκα οκτώ θέσεων (18) θέσεων τακτικού προσωπικού της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 25/05/2010 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 1945 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 11, 4 ος όροφος, γραφείο 407 Τηλ.: 210 36.92.154, 210 36.92.156, 210 36.92.111, 210

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα Λάρισα 27-02-2015 Αρ. πρωτ. 640 Πληροφορίες: B. Κυριατζής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 9 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 10776

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

15/2011) το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή µετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική της ταµειακής βάσης στην ακριβέστερη κα

15/2011) το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή µετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική της ταµειακής βάσης στην ακριβέστερη κα Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Για τον Απολογισµό οικονοµικού έτους 2012 και τον Ισολογισµό χρήσεως από 01.01.2012 έως 31.12.2012 της Κεντρικής ιοίκησης Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πληροφορίες: Δρ Σαββατού Τσολακίδου Τηλέφωνο: 2131306421 E-mail: stsolakidou@ekdd.gr Aθήνα, 01/02/2013 Αρ. πρωτ.: 1141 Προς: Δ/νσεις Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11.11.2010 Αρ. Πρωτ. 34195 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΟΦΙΑΣ ΧΛΩΡΟΥ»

Αθήνα, 11.11.2010 Αρ. Πρωτ. 34195 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΟΦΙΑΣ ΧΛΩΡΟΥ» Αθήνα, 11.11.2010 Αρ. Πρωτ. 34195 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΟΦΙΑΣ ΧΛΩΡΟΥ» Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 6 η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ Τρίπολη 27 /01/ 2011 και ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ.: 1493 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ: Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ιωάννα Ζεϊµπέκη Τηλ.: 2310 798790 e-mail: dir.lri@nagref.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σίνδος, ευτέρα, 23 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX:

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11 /05 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 20360/2248 Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 28/9/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ευθ. Βλαχάβα 1 Τ.Κ. 42200 Πληρ: Ζιανού άφνη Τηλ. 24323-50253 FAX 24320-23184 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 542 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο Νομικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Χημικών»

Θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Χημικών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο Τηλ. : 210 480 3255/2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μοσχάτο, 23-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: 20 E-mail: gen_gramm@gsdp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1424 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Project1:Layout 1 3/23/2012 3:38 PM Page 1 Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Π. Ε. Πετράκης Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Συγγραφέας Π.Ε. Πετράκης

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ. Λαµία, ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ. Λαµία, ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Λαµία, 09-06-2016

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.:

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.:10846/ΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 26/11/2015 Αρ. Πρωτ.: 89217 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413-500244/fax :2410-250372, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : 6-09-206 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 54 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/206 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.)

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 6-12 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ.

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθήνα, 2 /9/2016 Αρ. πρωτ. 5066 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Κοιν: Γραφεία Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα