ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ "DE MINIMIS", ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

2 1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18 ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας γνωστές και ως ενισχύσεις ʺde minimisʺ. Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με ημερ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στα πλαίσια των προσπαθειών του για προβολή/προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, αναλαμβάνει κάλυψη των εξόδων για συμμετοχή σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό, στις οποίες συμμετέχει με κρατικό περίπτερο. Το σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από την 1 η Ιουλίου 2014 και λήγει στις 30 Ιουνίου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 4. ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 4.1. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας "de minimis" καλύπτει μέχρι το 85% του ενοικίου του χώρου, του κόστους κατασκευής και εξοπλισμού του περιπτέρου, των εξόδων αποστολής, εκτελώνισης και επιστροφής των εκθεμάτων, του δικαιώματος συμμετοχής, του κόστους εγκατάστασης ηλεκτρισμού και νερού, των εξόδων προβολής της έκθεσης, καθώς επίσης και των εξόδων λειτουργίας του περιπτέρου Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Υπουργείο κατά την ημέρα υποβολής της δήλωσης συμμετοχής τους τα πιο κάτω: τραπεζική εγγύηση ή τραπεζική επιταγή ίση προς το 15% των συνολικών υπολογιζόμενων δαπανών η οποία σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής από μέρους του αιτητή, θα κατακρατείται από το Υπουργείο. Η τραπεζική εγγύηση/επιταγή θα επιστρέφεται στην επιχείρηση μετά το πέρας της κάθε έκθεσης. τραπεζική επιταγή ίση προς το 15% του κόστους συμμετοχής που τους αναλογεί (υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο καλύπτει μόνο το 85% του κόστους της όλης διοργάνωσης). 2

3 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος παρά τη δήλωση συμμετοχής του δεν συμμετάσχει στην έκθεση ή εγκαταλείψει το περίπτερο κατά τη διάρκεια της έκθεσης χωρίς να αφήσει αντιπρόσωπο ή βοηθό του στο περίπτερο, θα υποχρεούται να καταβάλει στο Υπουργείο τα έξοδα τα οποία του αναλογούν, από το συνολικό κόστος συμμετοχής του Υπουργείου στην έκθεση, τα οποία θα συνυπολογίζονται με την τραπεζική επιταγή. Επίσης τούτο θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την εξέταση μελλοντικών αιτήσεων του με ενδεχόμενο αποκλεισμό του από συμμετοχή σε άλλες εκθέσεις Η έκταση του εκθεσιακού χώρου ανά εκθέτη θα καθορίζεται από το Υπουργείο βάσει του συνολικού διαθέσιμου χώρου και του αριθμού των εκθετών Για να δοθεί η ενίσχυση ήσσονος σημασίας "de minimis" πρέπει να παρευρίσκεται στην έκθεση εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή αντιπρόσωπός της στη χώρα που οργανώνεται η έκθεση Στις περιπτώσεις όπου οι αιτήτριες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε εκθέσεις που πραγματοποιούνται στις χώρες κράτη μέλη της ΕΕ (εσωτερική αγορά) στο Ισραήλ και στην Ελβετία, η εν λόγω ενίσχυση δεν καλύπτει ποσά που αντιστοιχούν στο Φ.Π.Α.. Ως εκ τούτου, κατά την έκδοση των τιμολογίων οι αιτητές θα πρέπει να ζητούν όπως αναγράφεται στα τιμολόγια, ξεχωριστά το ποσό του Φ.Π.Α.. Τα ποσά Φ.Π.Α. θα καλύπτονται εφόσον οι εκθέσεις πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες και τα σχετικά τιμολόγια εκδίδονται στις χώρες αυτές Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας "de minimis" δύναται να παρέχεται στις δικαιούχους επιχειρήσεις για συμμετοχή τους σε εκθέσεις του εξωτερικού, νοουμένου ότι το συνολικό ύψος της δημόσιας στήριξης που έλαβε η επιχείρηση στη Δημοκρατία, δε θα υπερβαίνει το όριο των για περίοδο τριών οικονομικών ετών. Η έναρξη της χρονικής αυτής περιόδου καθορίζεται με βάση το οικονομικό έτος όπως αυτό εφαρμόζεται από την οικεία επιχείρηση. Τονίζεται ότι μια ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά το χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης, (εν προκειμένω με την εγκριτική επιστολή του Υπουργείου για την απόφαση λήψης της ενίσχυσης), ανεξαρτήτως από το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης. 3

4 Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, αφορούν αποκλειστικά ενισχύσεις προς «επιχειρήσεις» (undertakings). Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως οικονομική ενότητα (economic unit) έστω και αν από νομική άποψη η οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 3(2) αφορούν μια «ενιαία επιχείρηση». Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή των εταιρειών άλλης επιχείρησης β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλου μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης Από την καταβολή των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που προνοεί το παρόν Σχέδιο, εξαιρούνται ενισχύσεις προς επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι συμβατές με τις πρόνοιες του Κανονισμού(ΕΚ) αρ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου Απαγορεύεται επίσης η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν από τη σώρευση αυτή προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι αιτητές θα πρέπει να αποτείνονται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού πριν την πραγματοποίηση της έκθεσης και όχι αργότερα από την ημερομηνία που καθορίζεται σε σχετικές εγκυκλίους προκήρυξης της έκθεσης μέσω π.χ. Υπουργείου, ΚΕΒΕ, ΟΕΒ κ.λ.π. και να υποβάλλουν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με 4

5 συστημένη επιστολή, πέραν των τραπεζικών επιταγών (που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2), τα πιο κάτω έντυπα: 5.1. Δήλωση Συμμετοχής (Παράρτημα I) Προφίλ Εταιρείας (Παράρτημα II) Γραπτή Δήλωση (Έντυπο Κ.Ε.2): Η εν λόγω γραπτή δήλωση εκδίδεται δυνάμει του κανονισμού 3(2) των Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και Με την δήλωση αυτή θα βεβαιώνεται ότι, λαμβάνοντας το εν λόγω ποσό χορηγίας, η οικεία επιχείρηση δεν αναμένεται να ξεπεράσει το ανώτατο συνολικό ποσό ενισχύσεων De minimis, ύψους , που της έχει καταβληθεί από οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη. Η έναρξη της χρονικής αυτής περιόδου καθορίζεται με βάση το οικονομικό έτος όπως αυτό εφαρμόζεται από την οικεία επιχείρηση. Σημειώνεται συναφώς ότι, σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού αυτού, η επιχείρηση θα υποχρεούται να επιστρέψει όλη ή μέρος της εν λόγω χορηγηθείσας ενίσχυσης. Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι μέρος μιας οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η παρούσα γραπτή δήλωση θα πρέπει να αφορά συνολικά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβε η οικονομική ενότητα στην οποία ανήκει, δηλαδή η «επιχείρηση» (Παράρτημα IIΙ) Υπεύθυνη Δήλωση για Χορήγηση Κρατικής Ενίσχυσης (1): Με την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση που έχει υποβάλει αίτηση, ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αποτελεί μέρος της ίδιας επιχείρησης, δεν έχει οποιαδήποτε εκκρεμούσα οφειλή προς το Κράτος (οποιοδήποτε Υπουργείο, Τμήμα, Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο του Κράτους). Σε περίπτωση που η εταιρεία που εκπροσωπεί ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποτελεί μέρος της ίδιας επιχείρησης, έχει εκκρεμούσα οφειλή προς το Κράτος, τότε θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας ή/και του/των φυσικού/κων ή/και νομικού/κών προσώπου/πων καθώς και το ύψος του ποσού που οφείλεται από τον καθένα (Παράρτημα ΙV). 5

6 5.5. Υπεύθυνη Δήλωση για Χορήγηση Κρατικής Ενίσχυσης (2): Στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται κατά πόσο η επιχείρηση έχει λάβει ή θα λάβει ή θα αναζητήσει δάνειο με ευνοϊκούς όρους από τα προϊόντα JEREMIE για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες θα λάβει κρατική ενίσχυση μέσω του παρόντος καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων ή όχι. Επίσης, στη περίπτωση που η επιχείρηση ή θα λάβει ή θα αναζητήσει δάνειο από τα προϊόντα JEREMIE, θα πρέπει να κατονομάσει τις δαπάνες που θα καλύψει το δάνειο ούτως ώστε να μπορέσει η Αρμόδια Αρχή να αποφανθεί κατά πόσο υπάρχει παραβίαση της ανώτατης έντασης που επιτρέπουν οι αντίστοιχοι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων (Παράρτημα V) Βεβαίωση Διευθετημένων Οφειλών προς την Υπηρεσία Φ.Π.Α. (Έντυπο ΦΠΑ 105Υ.Ε.): Η εν λόγω βεβαίωση πιστοποιεί ότι η επιχείρηση έχει υποβάλει την τελευταία φορολογική της δήλωση που προηγείται χρονικά της καταβολής της χορηγίας και ότι έχει καταβάλει ή διευθετήσει όλες τις υποχρεώσεις της μέχρι την ημερομηνία αυτή, νοουμένου ότι έχει υποχρέωση να εγγραφεί. Τονίζεται ότι πριν την καταβολή της ενίσχυσης, πιθανόν να ζητείται από το Υπουργείο, εκ νέου η υποβολή από τη δικαιούχο επιχείρηση, του Εντύπου αρ. 105 της Υπηρεσίας ΦΠΑ Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Έντυπο Υ.Κ.Α. Β-7): Η εν λόγω βεβαίωση αναφέρει το συνολικό αριθμό εργοδοτουμένων και πιστοποιεί ότι ο αιτητής/δικαιούχος έχει διευθετήσει όλες τις εισφορές/τέλη στα ταμεία στα οποία υπάρχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών/τελών. Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλει βεβαίωση ότι το φυσικό πρόσωπο/εργοδότης έχει διευθετήσει τις εισφορές. Σε περίπτωση αυτοτελώς εργαζόμενου προσώπου, το οποίο δεν απασχολεί προσωπικό, θα πρέπει να υποβάλει βεβαίωση ότι το αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο, έχει διευθετήσει τις εισφορές του. Τονίζεται ότι πριν την καταβολή της ενίσχυσης, πιθανόν να ζητείται από το Υπουργείο, εκ νέου η υποβολή από τη δικαιούχο επιχείρηση, του Εντύπου Υ.Κ.Α Β-7 από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Έντυπο Ε.Πρ.93): Η εν λόγω βεβαίωση αναφέρει ότι ο αιτητής/δικαιούχος έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις και έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλές του με βάση τις νομοθεσίες του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. 6

7 Σε περίπτωση που κάποια από τις πιο πάνω απαιτούμενες δηλώσεις/βεβαιώσεις δεν έχει υποβληθεί ή έχει υποβληθεί μερικώς συμπληρωμένη, θα δίδεται γραπτώς προς τον αιτητή προθεσμία 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της σχετικής επιστολής του Υπουργείου, για την υποβολή της. Σε περίπτωση παράλειψης ή εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης συμμετοχής εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η αίτηση για καταβολή ενίσχυσης θα θεωρείται άκυρη και δε θα λαμβάνεται υπόψη Σε περίπτωση που εταιρεία έχει οποιαδήποτε οφειλή προς το Κράτος, θα μπορεί να συμμετάσχει εντός του κρατικού περιπτέρου, με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλει στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το συνολικό κόστος συμμετοχής που της αναλογεί. 6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σημειώνεται ότι, η υποβολή της παρούσας αίτησης δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα στον υπογράφοντα για λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης ήσσονος σημασίας. Η έγκριση για χορήγηση της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας για την οποία υποβάλλεται η παρούσα αίτηση εναπόκειται αποκλειστικά στην αρμόδια εθνική Αρχή. Αναφέρεται επίσης ότι, η ψευδής, ανακριβής, ελλιπής ή παραπλανητική δήλωση είτε κατά το στάδιο της υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο, είτε κατά την υποβολή των σχετικών αποδεικτικών συμμετοχής, είτε σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας ή/και τρίτων προσώπων, συνεπάγεται την υποχρέωση επιστροφής της χορηγίας εντόκως προς 5% το χρόνο. Δυνατόν επίσης να ληφθούν πρόσθετα μέτρα όπως ο αποκλεισμός συμμετοχής από όλα τα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού για 3 έτη ή/και λήψη νομικών μέτρων. Τέλος αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που υφίσταται εναντίον της επιχείρησης, οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη ή/και άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε σχέση με προηγούμενο Σχέδιο παροχής χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, ή απόφαση της Αρμόδιας Αρχής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού για τον αποκλεισμό του αιτητή για τρία χρόνια από όλα 7

8 τα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου ή/και για λήψη περαιτέρω νομικών μέτρων, αυτή αποκλείεται από την καταβολή χορηγίας, δυνάμει του παρόντος Σχεδίου, εκτός αν έχουν παρέλθει τρία χρόνια από την ημερομηνία της εν λόγω καταδικαστικής απόφασης ή απόφασης της Αρμόδιας Αρχής. 7. ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Εμπορίου ερμηνεύει, συμπληρώνει και τροποποιεί όπου κρίνεται σκόπιμο, τους όρους και πρόνοιες του Σχεδίου και εισάγει θεσμούς που διευκολύνουν την εφαρμογή του. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δύναται να αναθεωρήσει και να προσδιορίσει τις ελάχιστες προδιαγραφές και τα ανώτατα ποσά χορηγίας για κάθε επιλέξιμη δαπάνη που αναφέρεται στo Σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης. 8. ΓΕΝΙΚΑ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στον Κλάδο Προώθησης Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Κυπριακών Εμπορικών Κέντρων της Υπηρεσίας Εμπορίου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ή στα τηλέφωνα και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σεπτέμβριος

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Με την παρούσα Δήλωση ο κος/κα... εκπρόσωπος της εταιρείας με αριθμό εγγραφής και αριθμό Φ.Π.Α... η οποία θα συμμετάσχει στην έκθεση...., δηλώνω ότι θα παρευρίσκομαι καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης, (από την πρώτη μέρα μέχρι τη λήξη της) στο Κυπριακό περίπτερο. 2. Έχω καταθέσει στο Λογιστήριο του Υπουργείου σας ποσό..... το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου 15% του υπολογιζόμενου κόστους που αναλογεί στην εταιρεία μου από το συνολικό κόστος για οργάνωση της έκθεσης αυτής, ως εγγύηση συμμετοχής και εσωκλείω αντίγραφο της σχετικής απόδειξης. Το πιο πάνω ποσό θα μου επιστραφεί μετά το πέρας της έκθεσης νοουμένου ότι θα συμμετάσχω στο Κυπριακό περίπτερο σύμφωνα με την δήλωση μου αυτή. 3. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ή εγκατάλειψης του περιπτέρου κατά τη διάρκεια της έκθεσης χωρίς να αφήσω αντιπρόσωπο ή βοηθό μου στο περίπτερο, αναλαμβάνω να πληρώσω τα έξοδα που απορρέουν από τη συμμετοχή μου στην εν λόγω έκθεση, τα οποία θα συνυπολογιστούν με την εγγύηση. 4. Έχω καταθέσει στο Λογιστήριο του Υπουργείου σας ποσό..... το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου 15% της συνεισφοράς του κάθε εκθέτη στο συνολικό κόστος συμμετοχής και εσωκλείω αντίγραφο της σχετικής απόδειξης. 5. Αποδέχομαι όπως το κόστος συμμετοχής της εταιρείας μου στη συγκεκριμένη έκθεση χρεωθεί στο λογαριασμό της, σύμφωνα με τον κανόνα ενίσχυσης ήσσονος σημασίας «de minimis» και με βάση τις πρόνοιες του σχετικού σχεδίου συμμετοχής σε εκθέσεις στο εξωτερικό. 6. Σε περίπτωση που έχω λάβει από οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή κατά τη διάρκεια της περιόδου τριών οικονομικών ετών, όπως αυτό εφαρμόζεται από την εταιρεία μου, συνολική δημόσια ενίσχυση στη Δημοκρατία με βάση τον κανονισμό για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis», η οποία συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που μου αναλογεί για συμμετοχή μου στην πιο πάνω αναφερόμενη (Παράγραφος 1) έκθεση, υπερβαίνει τo ποσό των , τότε δεσμεύομαι, σύμφωνα με τους κανονισμούς όπως αυτοί αναφέρονται στο Έντυπο Κ.Ε.2, να καταβάλω στο Υπουργείο το ποσό που υπερβαίνει τις Προς τούτο, επισυνάπτω δεόντως συμπληρωμένη και υπογραμμένη Γραπτή Δήλωση που εκδίδεται 9

10 δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 (Έντυπο Κ.Ε.2) (Παράρτημα ΙΙΙ). 7. Δηλώνω ότι η επιχείρησή που έχει υποβάλει αίτηση, ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αποτελεί μέρος της ίδιας επιχείρησης, δεν έχει οποιαδήποτε εκκρεμούσα οφειλή προς το Κράτος (οποιοδήποτε Υπουργείο, ή Τμήμα, ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο του Κράτους). Προς τούτο, επισυνάπτω δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση κρατικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση που η εταιρεία που εκπροσωπώ ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποτελεί μέρος της ίδιας επιχείρησης, έχει εκκρεμούσα οφειλή προς το Κράτος, τότε θα δηλώσω τα στοιχεία της εταιρείας ή/και του/των προσώπων (φυσικών ή/και νομικών) και το ύψος του ποσού που οφείλεται από τον καθένα. (Παράρτημα ΙV). 8. Σε περίπτωση που η εταιρεία μου έχει οποιαδήποτε οφειλή προς το Κράτος, θα μπορεί να συμμετάσχει εντός του κρατικού περιπτέρου, με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλει στο Υπουργείο το συνολικό κόστος συμμετοχής που της αναλογεί. 9. Δηλώνω ότι η επιχείρησή μου δεν έχει λάβει, ούτε θα αναζητήσει να λάβει δάνειο με ευνοϊκούς όρους από τα προϊόντα JEREMIE, για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες αιτούμαι κρατικής ενίσχυσης μέσω του παρόντος σχεδίου κρατικών ενισχύσεων. Προς τούτο, επισυνάπτω δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση κρατικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση που εκπροσωπώ έλαβε ή θα αναζητήσει να λάβει δάνειο από τα προϊόντα JEREMIE, θα πρέπει να κατονομάσω τις δαπάνες που κάλυψε ή θα καλύψει το δάνειο ούτως ώστε να μπορέσει η Αρμόδια Αρχή να αποφανθεί κατά πόσο υπάρχει παραβίαση της ανώτατης έντασης που επιτρέπουν οι αντίστοιχοι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων (Παράρτημα V). 10. Επισυνάπτω, κατάλληλα συμπληρωμένο, το έντυπο Προφίλ Εταιρείας με τα στοιχεία της εταιρείας μου (Παράρτημα II). 11. Επισυνάπτω πρωτότυπη Βεβαίωση από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. (Έντυπο ΦΠΑ 105Υ.Ε.), με την οποία πιστοποιείται ότι η επιχείρηση που εκπροσωπώ έχει υποβάλει την τελευταία φορολογική της δήλωση που προηγείται χρονικά της καταβολής της χορηγίας και ότι έχει καταβάλει ή διευθετήσει όλες τις υποχρεώσεις της μέχρι την ημερομηνία αυτή, νοουμένου ότι έχει υποχρέωση να εγγραφεί. 12. Επισυνάπτω πρωτότυπη Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Έντυπο Υ.Κ.Α. Β7), στην οποία αναφέρεται ο συνολικός αριθμός εργοδοτουμένων και με την οποία πιστοποιείται ότι έχω διευθετήσει όλες τις εισφορές/τέλη στα ταμεία στα οποία υπάρχει 10

11 υποχρέωση πληρωμής εισφορών/τελών. 13. Επισυνάπτω πρωτότυπη Βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Έντυπο Ε.Πρ.93), με την οποία πιστοποιείται ότι έχω υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις και έχω εξοφλήσει όλες τις οφειλές μου, με βάση τις νομοθεσίες του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. 14. Δηλώνω ότι η ψευδής, ανακριβής, ελλιπής ή παραπλανητική δήλωση είτε κατά το στάδιο της υποβολής της δήλωσης συμμετοχής, είτε σε μεταγενέστερο σχέδιο, συνεπάγεται την υποχρέωση εκ μέρους μου επιστροφής της χορηγίας εντόκως προς 5% το χρόνο. 15. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του Υπουργείου στην εν λόγω έκθεση για οποιοδήποτε λόγο, ουδεμία απαίτηση θα έχω από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ημερομηνία... Υπογραφή Σφραγίδα εταιρείας 11

12 COMPANY PROFILE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 1. NAME & DATES OF FAIR: COMPANY NAME: COMPANY REGISTRATION NUMBER: FULL ADDRESS: P.O. Box: TOWN:.. POSTAL CODE:... TEL.:..... FAX: ADDRESS:... WEB SITE:.. 5. FULL DESCRIPTION OF SERVICES TO BE EXHIBITED FOR INSERTION IN THE FAIR S CATALOGUE: REPRESENTATIVE AT THE CYPRUS PAVILION: Name:... Title:.. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Υπότιτλος : Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012 εκδίδει το ακόλουθο υπόδειγμα γραπτής δήλωσης το οποίο η εκάστοτε Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει από το δικαιούχο ενίσχυσης ήσσονος σημασίας πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης. ΕΝΤΥΠΟ Κ.Ε. 2 ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2009 και 2012 Η πιο κάτω δήλωση υποβάλλεται από το δικαιούχο ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για σκοπούς συμμόρφωσης είτε: Α) με το Άρθρο 6(1) του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18 ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013») (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352, , σ.1) ή Β) με το Άρθρο 6(1) του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013») (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352, , σ.9) ή Γ) με το Άρθρο 4(1) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της Επιτροπής της 24 ης Ιουλίου 2007 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007») όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193, ,σ.6). Δ) με το Άρθρο 3(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25 ης Απριλίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012») (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 114, ,σ.8). ανάλογα με τον τομέα της οικονομίας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση. (α) με (β) με Εγώ ο/η Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας. ή Εγώ ο/η 2... Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας.., 1 Για φυσικά πρόσωπα. 2 Για νομικά πρόσωπα. 13

14 κατά νόμο εκπρόσωπος της/του εταιρείας/συλλόγου/σωματείου/οργανισμού/εμπορικής επωνυμίας/φορέα /..... (να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται ή να συμπληρωθεί κατάλληλα)....με Αριθμό Εγγραφής (εφόσον εφαρμόζεται).. στο Μητρώο του/της.. ενόψει της χορήγησης σε μένα ή στην εταιρεία/σύλλογο/σωματείο/οργανισμό/εμπορική επωνυμία/ φορέα/... (να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται ή να συμπληρωθεί κατάλληλα) που εκπροσωπώ της ακόλουθης ενίσχυσης de minimis: Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για τη χορήγηση της ενίσχυσης. Στα πλαίσια του καθεστώτος (εάν εφαρμόζεται):.. Μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή ισοδυνάμου επιχορήγησης 3. και εν γνώσει μου ότι, δυνάμει του Κανονισμού 6(2) των Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012, ψευδής, ανακριβής, ελλιπής ή παραπλανητική δήλωση συνεπάγεται την υποχρέωση επιστροφής, με νόμιμους τόκους, και την επιβολή διοικητικού προστίμου το οποίο εισπράττεται ως χρηματική ποινή επιβαλλόμενη από Δικαστήριο κατά την άσκηση ποινικής διαδικασίας, ΔΗΛΩ σήμερα... /... /20.. τα εξής: Α) Τομέας οικονομικής δραστηριότητας 4 (επιλέξετε α, β, γ ή δ σημειώνοντας Χ ή στο κατάλληλο τετραγωνάκι) : α) τομέας πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων β) τομέας αλιείας συμπεριλαμβανομένου του τομέα της εμπορίας και μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων γ) τομέας των οδικών μεταφορών δ) άλλος τομέας, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων ή κατά πόσο η χορήγηση χορηγείται ως αποζημίωση για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος Β) Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, δηλαδή το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα, i) Δεν έχω λάβει ούτε έχω καταστεί δικαιούχος να λάβω, ή η επιχείρηση στην οποία ανήκω ή εκπροσωπώ δεν έχει λάβει ούτε έχει καταστεί δικαιούχος να λάβει από οποιανδήποτε Αρμόδια Αρχή, οιανδήποτε ενίσχυση de minimis, κατά την έννοια των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και ή ii) Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, δηλαδή το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα, έχω λάβει ή η επιχείρηση στην οποία ανήκω ή εκπροσωπώ έχει λάβει τις ακόλουθες ενισχύσεις de minimis 5 : 3 Σύμφωνα με το άρθρο 3(6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 καθώς και το άρθρο 3(5) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και το άρθρο 2(3) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 σε όλες τις περιπτώσεις δηλώνονται ακαθάριστα ποσά, δηλαδή πριν αφαιρεθεί ο τυχόν φόρος ή άλλη επιβάρυνση. Εφόσον η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη από την επιχορήγηση, το ποσό της ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο της ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία της κατά το χρόνο της χορήγησής τους. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την αναγωγή αυτή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Το μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή το ισοδύναμο επιχορήγησης θα πρέπει να υπολογίζεται και να υποδεικνύεται στον αιτητή από την Αρμόδια Αρχή. 4 Μια επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, π.χ. στην πρωτογενή παραγωγή και στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Πρέπει να δηλωθεί ο τομέας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. 5 Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, αφορούν αποκλειστικά ενισχύσεις προς «επιχειρήσεις» (undertakings). Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως οικονομική ενότητα (economic unit) έστω και αν από νομική άποψη η οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο 14

15 Α/Α Επιχείρηση Έτος χορήγησης της ενίσχυσης 6 1. Ύψος επιχορήγησης ή ισοδύναμο επιχορήγησης Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης Αρμόδια Αρχή Σημειώνεται ότι στον πιο πάνω πίνακα θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα ονόματα των επιχειρήσεων και οι ενισχύσεις που αυτές έλαβαν, κατά έτος από οποιοδήποτε σχέδιο χορηγίας, το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα, ως ο ορισμός της «ενιαίας επιχείρησης». Και ενόψει των πιο πάνω ποσών όσο και του ποσού της ενίσχυσης για τους σκοπούς της οποίας προβαίνω στην παρούσα δήλωση (στο εξής η «οικεία ενίσχυση»), εγώ δεν έλαβα και δε θα λάβω με την καταβολή της οικείας ενίσχυσης ή η εταιρεία/σύλλογος/σωματείο/ οργανισμός/εμπορική επωνυμία/φορέας/ (να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται ή να συμπληρωθεί κατάλληλα) που εκπροσωπώ δεν έλαβε και δε θα λάβει με την καταβολή της οικείας ενίσχυσης ως ενίσχυση de minimis συνολικό ποσό που να υπερβαίνει τα όρια που καθορίζουν ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 360/2012, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη 7. ο/η Δηλών/ούσα.. αιτητής είναι μέρος μιας οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η παρούσα γραπτή δήλωση θα πρέπει να αφορά συνολικά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβε η οικονομική ενότητα στην οποία ανήκει, δηλαδή η «επιχείρηση». Για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 3(2) αφορούν μια «ενιαία επιχείρηση». Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή των εταιριών άλλης επιχείρησης β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλου μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση. 6 Δεν απαιτείται κατ ανάγκην συγκεκριμένη ημερομηνία. 7 Ισχύουν όσα αναφέρονται στην υποσημείωση 5. 15

16 Σημειώσεις: 1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δήλωση έχουν την έννοια που αποδίδουν σε αυτούς ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 360/ Ο Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια δεδομένη επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις ευρώ σε οποιανδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 3. Ο Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ής Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στο γεωργικό τομέα επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται από την Κυπριακή Δημοκρατία στις επιχειρήσεις του τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων για περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει τα ευρώ. 4. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της Επιτροπής της 24 ης Ιουλίου 2007 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται από την Κυπριακή Δημοκρατία στις επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας για περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει τα ευρώ. 5. Για τον έλεγχο των εθνικών σωρευτικών ορίων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 θα ακολουθείται από την Αρμόδια Αρχή η διαδικασία που προνοούν οι Κανονισμοί 4 και 5 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25 ης Απριλίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού μπορούν να σωρευθούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει άλλων Κανονισμών σχετικά με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας νοουμένου ότι το σωρευτικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας δε θα ξεπερνά τις ευρώ ανά τριετία. Επίσης, απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού με οποιανδήποτε αντιστάθμιση αναφορικά με την ίδια υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, ανεξαρτήτως του αν συνιστά ή όχι κρατική ενίσχυση. 7. Η υποβολή της παρούσας δήλωσης δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα στον υπογράφοντα για λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης ήσσονος σημασίας. Η έγκριση για χορήγηση της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας για την οποία υποβάλλεται η παρούσα δήλωση εναπόκειται αποκλειστικά στην Αρμόδια Αρχή. 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας"De Minimis", σε κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπεύθυνη Δήλωση για Χορήγηση Κρατικής Ενίσχυσης (1) Εγώ ο/η. Α.Δ.Τ.... κατά νόμον εκπρόσωπος της εταιρείας με αριθμό εγγραφής ενόψει της έγκρισης χορήγησης στην εταιρεία που εκπροσωπώ της ακόλουθης ενίσχυσης: Τίτλος ενίσχυσης: Αρμόδια Αρχή για χορήγηση ενίσχυσης:.. Δηλώνω υπεύθυνα σήμερα..../ /., ότι: α) η εταιρεία που εκπροσωπώ ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποτελεί μέρος της ίδιας επιχείρησης 8, δεν έχει οποιαδήποτε εκκρεμούσα οφειλή προς το Κράτος (οποιοδήποτε Υπουργείο, ή Τμήμα, ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο ειδικό ταμείο του Κράτους). 8 Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, αφορούν αποκλειστικά ενισχύσεις προς «επιχειρήσεις» (undertakings). Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως οικονομική ενότητα (economic unit) έστω και αν από νομική άποψη η οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι μέρος μιας οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η παρούσα γραπτή δήλωση θα πρέπει να αφορά συνολικά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβε η οικονομική ενότητα στην οποία ανήκει, δηλαδή η «επιχείρηση». Για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 3(2) αφορούν μια «ενιαία επιχείρηση». Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή των εταιριών άλλης επιχείρησης β) μια επιχείρησ η έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστα τικού της τελευταίας δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλου μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση 17

18 β) η εταιρεία που εκπροσωπώ ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποτελεί μέρος της ίδιας επιχείρησης, έχει εκκρεμούσα οφειλή προς το Κράτος (οποιοδήποτε Υπουργείο, ή Τμήμα, ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο ειδικό ταμείο του Κράτους). Εάν εμπίπτετε στην περίπτωση β), να αναφέρετε στον πίνακα που ακολουθεί τα στοιχεία της εταιρείας ή/και του/των φυσικού/κων ή/και νομικού/κών προσώπου/πων καθώς και το ύψος του ποσού που οφείλεται από το καθένα προς το Κράτος (οποιοδήποτε Υπουργείο, Τμήμα, Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο του Κράτους). Όνομα/Επωνυμία Α.Δ.Τ./Αρ. Εγγραφής Οφειλόμενο Ποσό σε ευρώ Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία στο οποίο υπάρχει οφειλή Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου:. Ημερομηνία: 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας"De Minimis", σε κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπεύθυνη Δήλωση για Χορήγηση Κρατικής Ενίσχυσης (2) Εγώ ο/η. Α.Δ.Τ.... κατά νόμον εκπρόσωπος της επιχείρησης με αριθμό εγγραφής ενόψει της έγκρισης χορήγησης στην εταιρεία που εκπροσωπώ της ακόλουθης ενίσχυσης: Τίτλος ενίσχυσης: Αρμόδια Αρχή για χορήγηση ενίσχυσης: Δηλώνω υπεύθυνα σήμερα../ /..., ότι: α) η επιχείρηση που εκπροσωπώ, δεν έλαβε, ούτε θα λάβει, ούτε θα αναζητήσει να λάβει δάνειο με ευνοϊκούς όρους από τα προϊόντα JEREMIE για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες θα λάβει κρατική ενίσχυση μέσω του παρόντος καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων β) η επιχείρηση που εκπροσωπώ, έλαβε, ή θα λάβει, ή θα αναζητήσει να λάβει δάνειο με ευνοϊκούς όρους από τα προϊόντα JEREMIE για τις πιο κάτω επιλέξιμες δαπάνες Εάν εμπίπτετε στην περίπτωση β), θα πρέπει να κατονομάσετε τις δαπάνες που κάλυψε ή θα καλύψει το δάνειο ούτως ώστε να μπορέσει η αρμόδια Αρχή να αποφανθεί κατά πόσο υπάρχει παραβίαση της ανώτατης έντασης που επιτρέπουν οι αντίστοιχοι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων: 19

20 Α/Α 1. Έτος χορήγησης του δανείου Ύψος επιχορήγησης Δαπάνη Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου: Ημερομηνία: 20

Θέμα: Συμμετοχή της Κύπρου στην Έκθεση Ακινήτων DOMEXPO Μόσχα, Φεβρουάριος 2012 και στην Έκθεση CEBIT, Αννόβερο, Mάρτιος 2012

Θέμα: Συμμετοχή της Κύπρου στην Έκθεση Ακινήτων DOMEXPO Μόσχα, Φεβρουάριος 2012 και στην Έκθεση CEBIT, Αννόβερο, Mάρτιος 2012 Λευκωσία 6.7.2011 Προς: Όλα τα Μέλη Από: Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου Κυρίες / Κύριοι, Θέμα: Συμμετοχή της Κύπρου στην Έκθεση Ακινήτων DOMEXPO Μόσχα, Φεβρουάριος 2012 και στην Έκθεση CEBIT, Αννόβερο, Mάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ/ή Kύριε/Kυρία,

Αγαπητέ/ή Kύριε/Kυρία, ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Α & ΤΟΥ Β ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ INVESTORS IN PEOPLE ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ» Αγαπητέ/ή Kύριε/Kυρία, Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «HOFEX», Χονγκ Κογκ, 6-9/5/2015

Θέμα: Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «HOFEX», Χονγκ Κογκ, 6-9/5/2015 Λευκωσία, 23 Οκτωβρίου 2014 Προς: Όλες τις Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Θέμα: Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «HOFEX», Χονγκ Κογκ, 6-9/5/2015 Κυρία/ε, Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Υπότιτλος: Γραπτ δλωση που εκδίδεται δυνάµει του Κανονισµού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

[Κ.Δ.Π. 62/2014 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4760, ]

[Κ.Δ.Π. 62/2014 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4760, ] ΕΝΤΥΠΟ Κ.Ε. 2 ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2009 και 2012 [Κ.Δ.Π. 62/2014 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2009 ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 Υπότιτλος: Γραπτ δλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ. Αίτηση Συμμετοχής ΛΕΥΚΩΣΙΑ, AΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ. Αίτηση Συμμετοχής ΛΕΥΚΩΣΙΑ, AΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1480, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 22 400868,22400966, 22400822, 22400861,22400863,22400907,ΦΑΞ: 22400879 EMAIL: ibs@dl.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dl

Διαβάστε περισσότερα

Ολες τις Βιομηχανίες ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ 2011

Ολες τις Βιομηχανίες ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ 2011 Λευκωσία, 3 Μαρτίου 2011 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολες τις Βιομηχανίες ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ 2011 Κύριε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων

Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων Λευκωσία, 29 Μαΐου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων Κύριοι, Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1480, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 22 400868,22400966, 22400822, 22400861,22400863,22400907,ΦΑΞ: 22400879 EMAIL: ibs@dl.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dl

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1. Τίτλος Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 1/5 V2 20/11/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Νοέμβριος 2015 2/5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ...3 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ...3 3. ΔΙΙΚΑΙΟΥΧΟΙ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης Ημερομηνία:././201.. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΑΝΕ. Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης

ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΑΝΕ. Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΑΝΕ Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΑΦΜ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση. Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ B ΤΟΥ Ν.1599/1986 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH «Κουπόνια Καινοτομίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύμφωνα με την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-2011). Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δεκέμβριος 2013 1 Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παρέχει σε επιχειρήσεις/ βιομηχανίες αρκετά κίνητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Προγραμματική Περίοδος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Προγραμματική Περίοδος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.6 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ. Ημερομηνία:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τίτλος Σχεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. :

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. : ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 4088, 21.7.2006 Ν. 105(I)/2006 O περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Περίγραμμα Συνεργασίας Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Αναθέτουσα Αρχή: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ( ) (αν διαφέρει) Διευθυντής: Κος/Κα Επώνυμο: Όνομα: Τίτλος της θέσης: (Job Position) Director's Surname

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ( ) (αν διαφέρει) Διευθυντής: Κος/Κα Επώνυμο: Όνομα: Τίτλος της θέσης: (Job Position) Director's Surname ΕΝΤΥΠΟ 6 (ΠΕ) - Σελ. 1 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΟΣ Αρ. Φακέλου: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Προτού συμπληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός Κύριοι, 27η Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο Ε.Ε. Παρ. III(I) 1941 Κ.Δ.Π. 195/2001 Αρ. 3497, 4.5.2001 Αριθμός 195 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Α/Α: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313 Αίτηση για επιχορήγηση εκδήλωσης στα πλαίσια του Σχεδίου Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Σχεδίων Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 και Κυπριακή Δημοκρατία Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1236/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 102/2016 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 102/2016 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16 Σεπτεμβρίου 2016 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 102/2016 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 800 Ν. 71(Ι)/2016 Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 1/8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.4.2.1.-Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Τ Η Σ Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α Σ Σ Τ Η Ν Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Ο Υ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δεκέμβριος 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005 Συνοπτικός τίτλος. 19 του 1977 1 του 1978 11 του 1980 26 του 1980 12 του 1985 35 του 1987 235 του 1988

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου Κ.Δ.Π. 298/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 1153 Αριθμός 298 Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ως κρατική ενίσχυση (βάσει του άρθρου 107, παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΣΛΕΕ) θεωρείται κάθε οικονομικό πλεονέκτημα προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 117(1) του 2009

Αριθμός 117(1) του 2009 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 4218,6.11.2009 823 Ν. 117(Ι)/2009 Ο περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των Αμπελιών από Ανομβρία Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα