ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ α/α ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ε. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ - Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 1 2 ΜΕΛΕΤΗ: ΣΦΡΑΓΙ Α / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ: Αρχιτεκτονικά Στατικά Ηλεκτροµηχανολογικά: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΡΧΙΤ/ΚΩΝ: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ: ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η-Μ: ΦΟΡΕΑΣ Ι.ΚΟΤΖΑΓΚΙΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Μ.ΦΑΪ Α ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.ΦΑΪ Α ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ.ΜΑΤΣΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.ΦΑΪ Α ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Κ.ΦΩΤΙΑ ΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Κ..Τ.Υ.

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ 1. ΣΚΟΠΟΣ 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3 3. Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ Εκτίµηση του Εξωτερικού Θορύβου Παράµετροι Κριτήρια Ακουστικής Άνεσης 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εξωτερικό Κέλυφος: Τοίχοι άπεδα Οροφές Εξωτερικό Κέλυφος: Κουφώµατα Εξωτερικό Κέλυφος: Σύνθετα Πετάσµατα Εσωτερικά ιαχωριστικά Στοιχεία: Τοίχοι άπεδα Οροφές Εσωτερικές Θύρες ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μέτρα Ηχοπροστασίας Η/Μ Εγκαταστάσεων 22 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 30 α) Τυπολογία Πετασµάτων - Λεπτοµέρειες 31 β) Τεχνικές Λύσεις 34 γ) Ενδεικτικές κατόψεις µονάδων 36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 38 Τεχνικά χαρακτηριστικά πιστοποιητικά προτεινόµενων λύσεων και υλικών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2

4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη ηχοµόνωσης - ηχοπροστασίας για τα κτίρια της Φοιτητικής Εστίας, συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού ώστε τα κτίρια να ικανοποιούν τα κριτήρια κανονικής ακουστικής άνεσης (κατηγορία Β ) του άρθρου αυτού (αποφ. 3046/304 ΦΕΚ 59 / / Τα κτίρια σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να προστατεύονται οι ένοικοι από κάθε µορφής θορύβους µέσα στα όρια της κατοικίας και διαµονής τους, όταν οι θόρυβοι προέρχονται από άλλους, δηλαδή, να εξασφαλίζεται αποδεκτή ακουστική άνεση, λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα κτιριακής ηχοµόνωσης και ηχοπροστασίας. Συντάχθηκε σε συνεργασία µε την Αρχιτεκτονική Μελέτη και παίρνει υπόψη τις επιλογές, προδιαγραφές και παραδοχές υλικών και κατασκευαστικών λύσεων, ενώ ταυτόχρονα, οι λύσεις που προτείνει σε συγκεκριµένα ειδικά θέµατα έχουν ενσωµατωθεί στα σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η µελέτη αυτή έχει σαν αντικείµενο την αντιµετώπιση των προβληµάτων ηχοµόνωσης ηχοπροστασίας των κτιρίων µέσω της ανάλυσης των δεδοµένων τους και της επεξεργασίας των ακουστικών παραµέτρων. Η ακουστική άνεση ενός κτιρίου είναι η ικανότητά του να προστατεύει τους ενοίκους του από εξωγενείς θορύβους και να παρέχει ακουστικό περιβάλλον κατάλληλο για διαµονή ή για διάφορες δραστηριότητες. Ήχος ονοµάζεται η µηχανική διαταραχή, η οποία µεταδίδεται από ένα ελαστικό µέσο που πάλλεται και µπορεί να διεγείρει την ακοή. Η διαταραχή αυτή εκφράζεται από µεταβολές πίεσης µέσα στο ελαστικό µέσο, που χαρακτηρίζονται από συχνότητες f. Το ανθρώπινο αυτί µπορεί να αντιληφθεί ήχους συχνότητας f= Hz. Ήχοι µε συχνότητα µικρότερη των 20Hz ονοµάζονται υπόηχοι ενώ ήχοι µε συχνότητα µεγαλύτερη των Hz ονοµάζονται υπέρηχοι. Θόρυβος ονοµάζεται κάθε ενοχλητικός ήχος, που διαταράσσει την ησυχία ή παρεµποδίζει την αντίληψη επιθυµητών ήχων. Η µετάδοση του ήχου στα δοµικά στοιχεία γίνεται µε τους ακόλουθους τρόπους: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ηχοπροστασία απο αερόφερτους ήχους Η ηχοπροστασία από αερόφερτους ήχους καθορίζεται από την ηχοµονωτική ικανότητα ενός δοµικού στοιχείου, η οποία εκφράζεται από το δείκτη ηχοµείωσης R. Η µετάδοση όµως ενός ήχου από έναν χώρο εκποµπής σε έναν χώρο λήψης πραγµατοποιείται όχι µόνο µέσω πετάσµατος που τους διαχωρίζει αλλά και µέσω των πλευρικών δοµικών στοιχείων. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται και ο φαινόµενος δείκτης ηχοµείωσης R, ο οποίος είναι µικρότερος από τον R, διότι λαµβάνει υπόψη του αυτές τις πλευρικές µεταδόσεις. Η ηχοµονωτική ικανότητα των δοµικών στοιχείων εξαρτάται από: Το επιφανειακό βάρος µίας τοιχοποιίας ή ενός κουφώµατος Την ασυνέχεια της κατασκευής (δηλ. την ύπαρξη διακένου ή την πλήρωση αυτού µε ηχοαπορροφητικό υλικό) Την ελαστική στήριξη των κατασκευών και των κουφωµάτων Την αεροστεγή διαµόρφωση των κουφωµάτων Το ποσοστό των ανοιγµάτων που υπάρχει σε ένα πέτασµα Η επίδραση του επιφανειακού βάρους στην ηχοµονωτική ικανότητα ενός πετάσµατος περιγράφεται από τον νόµο της µάζας R=20xlog(fxm)-54. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4

6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Επίδραση του επιφανειακού βάρους. Μονοκέλυφες κατασκευές και κουφώµατα Ο συγκεκριµένος νόµος αφορά σε µονοκέλυφα στοιχεία. Στη κατηγορία αυτή µπορούν να ενταχθούν πετάσµατα που αποτελούνται: Από ένα υλικό Από δύο ή περισσότερα δοµικά υλικά, στερεά συνδεδεµένα µεταξύ τους, που διαθέτουν περίπου παρόµοιες ακουστικές ιδιότητες και Από υλικά των δύο ανώτερων κατηγοριών, που διαθέτουν µικρές οπές. Ως τέτοια υλικά µπορούν να θεωρηθούν οι µονοκέλυφες τοιχοποιίες, οι πόρτες, τα παράθυρα, τα συµπαγή δάπεδα και δώµατα. Σύµφωνα µε τον νόµο της µάζας, προκειµένου να επιτευχθεί µια ικανοποιητική ηχοµονωτική επάρκεια των τοιχοποιιών (συχνότητα των 1000Hz) απαιτούνται οικοδοµικά υλικά µε επιφανειακό βάρος kg/m 2.Κατά συνέπεια, και για τις συµβατικές κατασκευές ενός διαµερίσµατος µε πάχη δοµικών στοιχείων 10 έως 20 cm τα υλικά που χρησιµοποιούνται θα πρέπει να έχουν ειδικό βάρος από 2000 έως 3000kg/m 2, προκειµένου το επιφανειακό βάρος να είναι περίπου kg/m 2 και να επιτυγχάνεται µε αυτόν τον τρόπο ένας ικανοποιητικός δείκτης ηχοµείωσης σύµφωνα µε τον νόµο της µάζας. Όσο αφορά τα κουφώµατα, οι ειδικοί ηχοµονωτικοί υαλοπίνακες ενισχύουν σηµαντικά την ηχοπροστασία σε σχέση µε τους µονούς συµβατικούς ίδιου πάχους. ικέλυφα χωρίσµατα Ως δικέλυφα θεωρούνται τα χωρίσµατα που αποτελούνται από δύο πλάκες ή κελύφη που χωρίζονται µεταξύ τους µε διάκενο στο οποίο υπάρχει αέρας ή τοποθετείται ηχοαπορροφητικό υλικό. Η τοποθέτηση πετροβάµβακα στο διάκενο ενός διπλού χωρίσµατος αυξάνει σηµαντικά την ηχοµονωτική του ικανότητα. Η βελτίωση της ηχοµόνωσης οφείλεται στους παρακάτω λόγους: Η παρουσία του πετροβάµβακα στο διάκενο µεταβάλει την ακαµψία µε αποτέλεσµα να µετατοπισθεί η συχνότητα συντονισµού σε χαµηλότερα επίπεδα. Ο πετροβάµβακας αυξάνει τις απώλειες της ηχητικής ενέργειας στο διάκενο µε αποτέλεσµα την µείωση του βυθίσµατος στην συχνότητα σύµπτωσης µε αποτέλεσµα την βελτίωση της ηχοµόνωσης. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5

7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Η τοποθέτηση πετροβάµβακα στο διάκενο αποτρέπει τον συντονισµό (σχηµατισµό στάσιµων κυµάτων) µε αποτέλεσµα την αύξηση της ηχοµόνωσης στις υψηλές συχνότητες. Ηχοπροστασία απο κτυπογενείς ήχους- Παρεµβολή ελαστικών συνδέσµων Η σύζευξη των επιµέρους δοµικών στοιχείων µιας κατασκευής διευκολύνει τη µετάδοση του αερόφερτου, κυρίως όµως του κτυπογενούς ήχου. Η δηµιουργία αερογεφυρών στα σηµεία των συνδέσεων είναι εύκολο να περιοριστεί µε την προσθήκη ελαστικών υλικών, τα οποία αποµονώνουν τις δονήσεις, οδηγώντας στη σηµαντική απόσβεση της ηχητικής ενέργειας. Η ελαστική σύνδεση των στοιχείων µιας δικέλυφης κατασκευής µεταξύ τους, καθώς και µε τον φέροντα οργανισµό οδηγεί στην καλύτερη ηχοµονωτική απόδοση του δοµικού στοιχείου. Εξάλλου, όταν είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει πλευρική ηχοµετάδοση, ο φαινόµενος δείκτης ηχοµόνωσης R µπορεί να θεωρηθεί µεγαλύτερος. Κατασκευές που παρουσιάζουν αυξηµένη απαίτηση ελαστικής στήριξης είναι οι εξής: Η εκ των υστέρων δηµιουργία δικέλυφης κατασκευής-αντίτοιχου (π.χ. η προσθήκη µιας γυψοσανίδας). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει τα άνω και κάτω όρια να συνδέονται µε την οροφή και το δάπεδο αντίστοιχα, µε παρεµβολή ελαστικών φύλλων. Στην περίπτωση που τα δύο κελύφη δεν κατασκευαστούν χωριστά, θα πρέπει η σύνδεση τους (γραµµική ή σηµειακή) να γίνεται µε ελαστικά υλικά. Η τοποθέτηση ψευδοροφής. Η στήριξη της είναι σκόπιµο να γίνεται µε ειδικά αντικραδασµικά συστήµατα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα άκρα της, τα οποία θα πρέπει περιµετρικά να συνδέονται µε τις τοιχοποιίες µέσω ελαστικών µεµβρανών, µαστιχών, λάστιχων). 3. Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α. Κτιριοδοµικός Κανονισµός άρθρο 12, ΦΕΚ 59/ / β. Κατάλογος πρότυπων Ηχοµονωτικών λύσεων (Ενηµ. ελτίο ΤΕΕ, τεύχος 1582, ). γ. Π /81, ΦΕΚ 293/Α/ δ. Την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από το Τµήµα Περιβάλλοντος της Γενικής /σης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος και Υποδοµών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, Αριθ, Πρωτ /2555, της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 6

8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ Το συγκρότηµα των κτιρίων προορίζεται για την στέγαση των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού κατατάσσεται στην κατηγορία «Κατοικία-Προσωρινή διαµονή». 4.1 Εκτίµηση του Εξωτερικού Θορύβου Τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια θορύβου (βάσει του Π /81, ΦΕΚ 293/Α/ ), παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Περιοχή Ανώτατο όριο θορύβου db(a) Νοµοθετηµένες βιοµηχανικές περιοχές 70 Περιοχές στις οποίες επικρατεί το βιοµηχανικό στοιχείο Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξ ίσου το βιοµηχανικό και το αστικό στοιχείο Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο Σηµειώνεται ότι το επιτρεπόµενο όριο µετράται στο όριο του γηπέδου στο οποίο λειτουργεί το εργοτάξιο. Για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε επαφή µε κατοικηµένα κτήρια, το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 45 db(a), ανεξαρτήτως της περιοχής που βρίσκεται η εγκατάσταση, µετρούµενο εντός του κατοικηµένου κτίσµατος µε ανοιχτή πόρτα και παράθυρα. Από τον Πίνακα κυκλοφοριακών δεδοµένων (σχέδιο ΕΛΟΤ 868), έχουµε τα παρακάτω στοιχεία: Ισοδύναµη Α ηχοστάθµη (LAeq,h) σε db αριθµός οχηµάτων ανά ώρα απόσταση µεταξύ του σηµείου µέτρησης και του µέσου του πλησιέστερου οδοστρώµατος (m) Εκτιµάται ότι η περιοχή που βρίσκεται το συγκρότηµα, έχει σχετικά χαµηλό επίπεδο περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τον αστικό ιστό και την κυκλοφορία, µε ανώτατο όριο τα 80 db και µέση στάθµη για τους υπολογισµούς τα 55 db. Στον επόµενο πίνακα αναφέρονται ενδεικτικά στάθµες θορύβου προερχόµενου από διάφορες πηγές. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πίνακας Α. Στάθµιση ενδεικτικών εξωτερικών ήχων Ενδεικτικοί ήχοι / πηγές dba Σχόλια Ηχοµονωµένο δωµάτιο - ανθρώπινη αναπνοή 0 Κατώφλιο ακουστότητας Ψίθυρος 10 Πολύ αδύνατος ήχος Χαµηλόφωνη συζήτηση 20 Συνηθισµένο ιδιωτικό γραφείο 30 Αδύνατος ήχος Κατοικία - Ραδιόφωνο σε µέση ένταση 40 Γραφείο επιχείρησης 50 Μέσης έντασης ήχος Ήσυχη γραφοµηχανή 50 Κανονική συνοµιλία 60 Οµιλία από µεγάφωνο 70 Ισχυρός ήχος Θορυβώδες γραφείο 70 Φορτηγό µε ταχύτητα 60χλµ./ώρα σε απόστ. 15µ. ρόµος µεγάλης κυκλοφορίας 90 Μαρσάρισµα µοτοσικλέτας σε απόστ. 10µ. 100 πολύ δυνατός ήχος Ορχήστρα σκληρού ροκ 110 Σειρήνα συναγερµού 120 Κατώφλιο πόνου Παράµετροι - Κριτήρια Ακουστικής Άνεσης Η ακουστική άνεση ενός χώρου σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού, καθορίζεται από ένα σύνολο ηχητικών παραµέτρων, που αφορούν την ηχοµόνωση και ηχοπροστασία του χώρου από: τον αερόφερτο ήχο που παράγεται σε γειτονικούς χώρους τον κτυπογενή ήχο που παράγεται σε γειτονικούς χώρους. τον αερόφερτο ήχο που παράγεται από κοινόχρηστες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις του ίδιου κτιρίου. τον αερόφερτο ήχο που παράγεται από εξωτερικές πηγές. Οι ορισµοί των παραµέτρων ακουστικής άνεσης Rw, R'w, Ln,w, LAeqh, LpA φαίνονται στον πίνακα 1 του άρθρου 12 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού, που ακολουθεί. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8

10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ο πίνακας 3 του άρθρου 12 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού, που ακολουθεί, προσδιορίζει τις παραµέτρους ακουστικής άνεσης R'w, L'n,w, LAeq,h και LpΑ καθώς και τις τιµές των κριτηρίων ηχοµόνωσης - ηχοπροστασίας για την κατηγορία Β «κανονική ακουστική άνεση». Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού, όλα ανεξαιρέτως τα νέα κτίρια πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις της κατηγορίας ακουστικής άνεσης Β, για την οποία ισχύουν οι τιµές του πίνακα 3. Παρατηρήσεις: 1. Οι τιµές σε παρενθέσεις αποτελούν µόνο οδηγό για σχεδιασµό θεάτρων, κινηµατογράφων, αίθουσων συγκεντρώσεων, αίθουσων µουσικής, χώρων ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου, εκκλησιών και άλλων χώρων, στους οποίους η αυξηµένη ηχοπροστασία αποτελεί προϋπόθεση για τη διαµόρφωση της εσωτερικής ακουστικής τους.2. Για κτίρια στα οποία συνυπάρχουν επιµέρους τµήµατα διαφορετικών κύριων χρήσεων, η επιλογή των τιµών των κριτηρίων γίνεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε ηχοµόνωση, ηχοπροστασία κάθε χώρου κύριας χρήσης. Η επιλογή ακολουθεί τις τιµές των χώρων µε περισσότερο αυξηµένες απαιτήσεις, έτσι ώστε να καλύπτονται και οι απαιτήσεις των άλλων χώρων. 3. Οι τιµές της στήλης 9 αφορούν µόνο την επιφάνεια έδρασης των µηχανηµάτων. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 9

11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Σηµείωση: Το decibel (db) ως λογαριθµική µονάδα παρουσιάζει µια ιδιαιτερότητα πολύ σηµαντική στην εκτίµηση των ηχητικών επιπέδων. Για κάθε διπλασιασµό της ηχητικής έντασης παρατηρείται µια αύξηση 3dB του ηχητικού επιπέδου, δηλαδή το διπλάσιο των 85 db δεν είναι τα 170 αλλά τα 88 db. Επιπλέον, για την αποφυγή των πλευρικών µεταδόσεων κατά την κατασκευή, λαµβάνεται υπόψη η σχέση µεταξύ του Rw και του R'w. Σύµφωνα µε το Άρθρο 12 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού θα πρέπει να ισχύει η παρακάτω σχέση: R'W (db) RW (db) έως 42 R'W + 0 από 43 έως 48 R'W + 2 από 49 έως 52 R'W + 3 από 53 έως 55 R'W + 4 από 56 έως 60 R'W + 6 όπου Rw ο δείκτης ηχοµείωσης και R w ο φαινόµενος δείκτης ηχοµείωσης Με βάση τον πίνακα 3, για τα κτίρια της Εστίας (κατηγορία Κατοικία-προσωρινή διαµονή), ισχύουν συγκεκριµένα οι παρακάτω απαιτήσεις: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣ Ηχοµόνωση από γειτονικό χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης, από χώρο κοινής χρήσης R'w [db] L'n,w [db] Ηχοµόνωση από εξωτερικούς θορύβους LAeq,h [db(a)] Ηχοµόνωση από θορύβους εγκαταστάσεων LpΑ db(a)] Ηχοµόνωση ανάµεσα στους χώρους της ίδιας κατοικίας Ηχοµόνωση κύριου χώρου από χώρους εγκαταστάσεων ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ R'w [db] R'w [db] L'n,w [db] Από τους παραπάνω πίνακες και δεδοµένα και την εξέταση του κτιριολογικού προγράµµατος και του σχεδιασµού των κτιρίων, προκύπτει ότι οι ανάγκες σε ηχοπροστασία εντοπίζονται κυρίως: α) Στην ηχοµόνωση των κοιτώνων µεταξύ τους και σε σχέση µε τους κοινόχρηστους χώρους (διάδροµο, καθιστικό) στον ίδιο όροφο (ηχοµόνωση τοίχων-θυρών) ή σε άλλο όροφο (ηχοµόνωση οροφής και δαπέδου), δηλαδή την ηχοµόνωση του δοµικού στοιχείου, οριζόντιου ή κατακόρυφου, που διαχωρίζει κάθε κοιτώνα από τους γειτονικούς του χώρους. β) Στην ηχοµόνωση της Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο Γ, τόσο ως προς τους γειτονικούς χώρους του κτιρίου (εσωτερικοί τοίχοι-δάπεδο), όσο και προς τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο (µε ηχοµόνωση εξωτερικών τοίχων και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 10

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ χρήση ηχοµονωτικών κουφωµάτων), ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση προς τα γειτονικά κτίρια Β και κατά τις ώρες λειτουργίας της Αίθουσας. Σε ότι αφορά την ηχοπροστασία των λοιπών εσωτερικών χώρων των κτιρίων από τους εξωτερικούς θορύβους, εκτιµάται ότι ο σχεδιασµός του κελύφους τους, δεν παρουσιάζει προβλήµατα στην επαρκή αντιµετώπιση του θορύβου που προέρχεται από τον αστικό ιστό, την κυκλοφοριακή κίνηση ή άλλες περιβαλλοντικές πηγές. Η µικρότερη απόσταση των κτιρίων από το όριο του οικοπέδου είναι 5 µέτρα και η µέση απόσταση µεταξύ κτιρίων είναι >7,00 µ. Στον επόµενο πίνακα φαίνεται η µείωση της ηχητικής πίεσης, ανάλογα µε την απόσταση από την ηχητική πηγή: Παρατηρούµε ότι σε απόσταση 5,00 µ. από την ηχητική πηγή, δηλαδή στο όριο του οικοπέδου, η ηχητική πίεση έχει µια µείωση της τάξης των 15dB, ενώ στα 7,00 µ. πλησιάζει τα 20dB, γεγονός που λειτουργεί θετικά ως προς την απαιτούµενη ηχοµονωτική ικανότητα του εξωτερικού κελύφους. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 11

13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ O δείκτης ηχοµείωσης αερόφερτου ήχου υπολογίζεται από τον τύπο: R w = L1-L2+10xlg(S/A) (σε db) όπου: S = Επιφάνεια δοκιµίου σε m 2 A = Ισοδύναµη ηχοαπορρόφηση σε m 2 Ενώ ο δείκτης ηχοµείωσης κτυπογενή ήχου υπολογίζεται από τον τύπο: L n = L-10xlg(A 0 /A) (σε db) όπου: A = Ισοδύναµη ηχοαπορρόφηση σε m 2 A 0 = Hχοαπορρόφηση αναφοράς 10m 2 Ο απαιτούµενος σταθµισµένος δείκτης ηχοµείωσης των εξωτερικών πετασµάτων (του κελύφους δηλαδή) των κοιτώνων, σύµφωνα µε το σχέδιο ΕΛΟΤ868, υπολογίζεται µε την βοήθεια της εξίσωσης: Rwαπ = LAa-LAi+10log(S/Α)+5 (σε db) όπου: Rwαπ : απαιτούµενος δείκτης R τοίχου + ανοίγµατος LAα : εξωτερική στάθµη θορύβου (περιβαλλοντικός και κυκλοφοριακός θόρυβος) LAi : επιτρεπόµενη εσωτερική στάθµη θορύβου (από πίνακα 3 του Κανονισµού) S ολική επιφάνεια πρόσοψης χώρου Α : ισοδύναµη επιφάνεια ηχοαπορρόφησης (για κατοικίες γενικά =10) Άρα, Rwαπ = log(10/10)+5 => Rwαπ =25 db Ενδεικτικά, τυπικές ηχοµονωτικές κατασκευές χωρισµάτων και η ηχοµονωτική ικανότητα τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ R'w (db) Τοιχίο από σκυρόδεµα µε πάχος 250mm 57 ιπλός δροµικός τοίχος χωρίς διάκενο (200mm), αµφίπλευρα σοβατισµένος συνολικού πάχους 250mm ιπλός δροµικός τοίχος χωρίς διάκενο (200mm), αµφίπλευρα σοβατισµένος µε επένδυση από διπλές γυψοσανίδες (2x12,5mm) µε ορυκτοβάµβακα στο διάκενο (50mm, 40kg/m3) συνολικού πάχους 250 mm ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 12

14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 5.1. Εξωτερικό Κέλυφος : Τοίχοι- άπεδα-οροφές Σύµφωνα µε την Αρχιτεκτονική Μελέτη, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων θερµοµόνωσης του ΚΕΝΑΚ, στα εξωτερικά τοιχώµατα πλήρωσης τα οποία θα κατασκευασθούν από κοινούς αργιλικούς οπτόπλινθους (µε τη µορφή µονής τοιχοποιίας ή διπλής µε κενό ενδιάµεσα) και στο φέροντα οργανισµό του κελύφους, εφαρµόζεται το σύστηµα της θερµοπρόσοψης, δηλαδή γίνεται τοποθέτηση θερµοµονωτικών πλακών αφρώδους εξηλασµένου πολυστυρενίου ενδεικτικού τύπου Styrofoam Xenergy IB-SL-A της DOW, σε µορφή θερµοµονωτικών πλακών διαστάσεων 0,60x1,25 µ. και πάχους 6 εκ. µε χρήση ινοπλισµένης κόλλας τσιµεντοειδούς βάσης, στην εξωτερική πλευρά των εξωτερικών τοιχοποιιών και επιφανειών οπλισµένου σκυροδέµατος. Ο σταθµισµένος δείκτης ηχοµείωσης R w για τα εξωτερικά τοιχώµατα πλήρωσης κυµαίνεται από 44-71dB και η λεπτοµέρειες κατασκευής τους φαίνονται στο παράρτηµα Α (Τύποι Τ1 έως Τ6). Οι πλάκες οροφών είναι κατασκευασµένες από οπλισµένο σκυρόδεµα, και ο σταθµισµένος δείκτης ηχοµείωσης R w για τα στοιχεία αυτά είναι >51dB, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ (βλέπε παράρτηµα Β). Επιπλέον, οι θερµοµονωτικές στρώσεις των δωµάτων και η ύπαρξη στέγης λειτουργούν θετικά ως προς την ηχοµείωση του οριζόντιου στοιχείου. Για την Αίθουσα του κτιρίου Γ, η οροφή της είναι επιπλέον διαµορφωµένη ως φυτεµένο δώµα, και η ηχοµονωτική της ικανότητα είναι κατά πολύ µεγαλύτερη λόγω του αυξηµένου βάρους των συστατικών στοιχείων της. Οι λεπτοµέρειες κατασκευής τους φαίνονται στο παράρτηµα Α (Τύποι Ο2 έως Ο4) Εξωτερικό Κέλυφος : Κουφώµατα Τα εξωτερικά κουφώµατα θα κατασκευαστούν από διατοµές αλουµινίου ενδεικτικού τύπου Alumil. Για τα ανοιγόµενα και τα σταθερά κουφώµατα προτείνεται ενδεικτικά η σειρά θερµοδιακοπτόµενων πλαισίων Μ11000, για τα υαλοστάσια της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του κτιρίου Γ η σειρά Μ50 και για τα συρόµενα η S400. Οι υαλοπίνακες που προτείνονται είναι διπλοί, θερµοµονωτικοί-ηχοµονωτικοί, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, ενδεικτικού τύπου Climaplus Silence Saint Gobain αποτελούµενοι από τους συνδυασµούς του πίνακα που ακολουθεί. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 13

15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΙ ΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Υαλοστάσια ενδεικτ. σειρά Μ50 (Αίθουσα κτιρίου Γ): - Εξωτερικός: Επιστρωµένος υαλοπίνακας, πάχους 6 χιλ., τύπου SGG Planistar Lite - ιάκενο : 24 χιλ. (argon 90%+αέρας) - Εσωτερικός: Υαλοπίνακας triplex παχ. 8χιλ (4+4) ενδ.τύπου SGG STADIP SILENCE 44.1A (PVB) Υαλόθυρες ενδεικτ. σειρά Μ11000 των υαλοστασίων (Αίθουσα κτιρίου Γ) : - Εξωτερικός: Επιστρωµένος υαλοπίνακας, πάχους 6 χιλ., τύπου SGG Planistar Lite - ιάκενο : 16 χιλ. (argon) - Εσωτερικός: Υαλοπίνακας triplex παχ. 8χιλ (4+4) ενδ.τύπου SGG STADIP SILENCE 44.1A (PVB) Συρόµενο παράθυρο ενδεικτ. σειρά S400 (Αίθουσα κτιρίου Γ) : - Εξωτερικός: Επιστρωµένος υαλοπίνακας, πάχους 6 χιλ., τύπου SGG Planistar Lite - ιάκενο : 12 χιλ. (αέρας) - Εσωτερικός: Υαλοπίνακας triplex παχ. 8χιλ (4+4) ενδ.τύπου SGG STADIP SILENCE 44.1A (PVB) Υαλόθυρες ενδεικτ. σειρά Μ11000 λοιπών χώρων - Εξωτερικός: Επιστρωµένος υαλοπίνακας, πάχους 6 χιλ., τύπου SGG Planistar Lite - ιάκενο : 16 χιλ. (argon) - Εσωτερικός: Υαλοπίνακας triplex παχ. 8χιλ (4+4) ενδ.τύπου SGG STADIP SILENCE 44.1A (PVB) Συρόµενα κουφώµατα ενδεικτ. σειρά S400 κοιτώνων: - Εξωτερικός: Επιστρωµένος υαλοπίνακας, πάχους 6 χιλ., τύπου SGG Planistar Lite - ιάκενο : 12 χιλ. (αέρας) - Εσωτερικός: Υαλοπίνακας triplex παχ. 8χιλ (4+4) ενδ.τύπου SGG STADIP SILENCE 44.1A (PVB) R w (db) Τα πιστοποιητικά ηχοµονωτικής ικανότητας των κουφωµάτων, παρατίθενται στο παράρτηµα Β Εξωτερικό Κέλυφος : Σύνθετα Πετάσµατα Τα πετάσµατα που αποτελούν το εξωτερικό κέλυφος µπορεί να είναι απλά, χωρίς ανοίγµατα ή µεγάλες διαφορές του δείκτη ηχοµείωσης στην επιφάνειά τους, και σύνθετα, δηλαδή διαχωριστικά πετάσµατα στα οποία ένα ή περισσότερα τµήµατα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 14

16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ έχουν σηµαντικά µικρότερο δείκτη ηχοµείωσης από τον αντίστοιχο του υπόλοιπου πετάσµατος. Στην πράξη αυτό συµβαίνει, όταν σ ένα διαχωριστικό πέτασµα υπάρχουν παράθυρα ή και πόρτες. Η ύπαρξη του τµήµατος µε µικρότερο δείκτη ηχοµείωσης µειώνει τη συνολική ηχοµονωτική ικανότητα του σύνθετου πετάσµατος, η οποία εξαρτάται από το δείκτη ηχοµείωσης κάθε τµήµατος ξεχωριστά και από το λόγο των εµβαδών τους. Η αρνητική επίδραση στη συνολική ηχοµόνωση του πετάσµατος γίνεται εντονότερη λόγω των αρµών των παραθύρων και των χαραµάδων ή και των µικρών διακένων, τα οποία παρατηρούνται στις πόρτες. Η τιµή του δείκτη ηχοµείωσης Rc, σύνθετου διαχωριστικού πετάσµατος προσδιορίζεται από µια περίπλοκη µαθηµατική σχέση, αλλά µπορεί να προσδιοριστεί και µε τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα: (Πηγή: Γ.Πουλάκης-Α.Κορωναίος, Τεχνικά Υλικά 2) Όπου: R 1 η τιµή του δείκτη ηχοµείωσης του τοίχου του σύνθετου διαχωριστικού πετάσµατος σε ντεσιµπέλ (db), R 2 η τιµή του δείκτη ηχοµείωσης της πόρτας ή του παραθύρου σε ντεσιµπέλ (db), S το ολικό εµβαδόν του σύνθετου διαχωριστικού πετάσµατος σε τ.µ. και S 2 το εµβαδόν της πόρτας ή του παραθύρου σε τ.µ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 15

17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Για το εξωτερικό σύνθετο πέτασµα των κοιτώνων, το συνολικό εµβαδόν είναι S= 9,95 m 2, το οποίο περιλαµβάνει και ένα παράθυρο µε εµβαδόν S 2 = 3,67m 2. Η µέση τιµή του δείκτη ηχοµείωσης, του τοίχου Τ1 από τον οποίο είναι κατασκευασµένο το σύνθετο διαχωριστικό πέτασµα, είναι R 1 = 44 db και η µέση τιµή του δείκτη ηχοµείωσης του παράθυρου είναι R 2 = 35 db. Η µέση τιµή του δείκτη ηχοµείωσης, Rc, του σύνθετου διαχωριστικού πετάσµατος, προσδιορίζεται ως εξής: Το εµβαδόν του τοίχου, είναι: S 1 =S - S 2 = 9,9-3,6= 6,3 m 2. Άρα S 2 / S 1 = 3,6 / 6,3 ~ 1:2 Επίσης, είναι : R 1 - R 2 = 44 db 35 db = 9 db. Από το παραπάνω σχήµα για S 2 / S 1 = 1 : 2 και R 1 - R 2 = 9 db προκύπτει ότι, Rα = 6 db. Εποµένως, είναι : Rc = R 1 Rα = 44-6 db= 38 db. Άρα ο δείκτης ηχοµείωσης του σύνθετου εξωτερικού πετάσµατος των κοιτώνων είναι Rc = 38 db που υπερκαλύπτει την απαίτηση του Rwαπ =25 db που υπολογίστηκε στην σελ Εσωτερικά ιαχωριστικά Στοιχεία: Τοίχοι- άπεδα-οροφές Ο απαιτούµενος σταθµισµένος φαινόµενος δείκτης ηχοµείωσης για τα χωρίσµατα των κοιτώνων από τον πίνακα 3, είναι R'w = 42 db. Τα κατακόρυφα πετάσµατα που αποτελούν τα διαχωριστικά στοιχεία των χώρων µεταξύ τους είναι απλά ή διπλά, χωρίς ανοίγµατα ή µεγάλες διαφορές του δείκτη ηχοµείωσης στην επιφάνειά τους. Οι λεπτοµέρειες της κατασκευής των εσωτερικών τοίχων παρατίθενται στο παράρτηµα Α (Τύποι Τ7 έως Τ9). Για την ηχοµόνωση των χώρων διαβίωσης (δωµάτια, καθιστικά/κουζίνες και διαµερίσµατα) µεταξύ τους και µε όµορους χώρους κύριας χρήσης, επιλέχθηκε κατασκευή διπλής δροµικής οπτοπλινθοδοµής µε κενό 5 εκ. ενδιάµεσα, µέσα στο οποίο θα τοποθετηθούν ηχοαπορροφητικές πλάκες φυσικού ορυκτοβάµβακα, ενδεικτικού τύπου Ultracoustic P της Knauf, πάχους 4,5 εκ. (τύπος Τ7, παράρτηµα Α) Ο συντελεστής ηχοµείωσης αυτού του διαχωριστικού τοίχου είναι R'w=60,5 db, σύµφωνα µε το φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας που παρατίθεται στο παράρτηµα Β, άρα η απαίτηση ηχοµόνωσης υπερκαλύπτεται. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 16

18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Για την ηχοµόνωση των κοιτώνων προς την πλευρά του κοινόχρηστου διαδρόµου, επιλέχθηκε η λύση της παρεµβολής του χώρου WC του δωµατίου, ανάµεσα στο χώρο ύπνου και τον διάδροµο και η τοποθέτηση ηχοµονωτικής θύρας µε ηχοµονωτική ικανότητα ~ 38dB. Για την ηχοµόνωση της Αίθουσας συγκεντρώσεων-ψυχαγωγίας προς τους εσωτερικούς χώρους της µονάδας Γ, τοποθετούνται ηχοαπορροφητικές πλάκες φυσικού ορυκτοβάµβακα, ενδεικτικού τύπου Ultracoustic P της Knauf, πάχους 4,5 εκ. στην εσωτερική παρειά (προς την πλευρά της αίθουσας), της διπλής δροµικής τοιχοποιίας (9εκ.-κενό 7εκ.-9εκ.) της Αίθουσας. Οι πλάκες ορυκτοβάµβακα ενσωµατώνονται σε σκελετό από γαλβανισµένο χάλυβα ενδεικτικού τύπου CW100, πάνω στον οποίο στη συνέχεια, θα στερεωθεί διπλή γυψοσανίδα ενδεικτικού τύπου Knauf. Το συνολικό πάχος της ηχοµονωτικής κατασκευής είναι 12,5 εκ. (τύπος Τ8). Η ίδια ηχοµονωτική κατασκευή, γίνεται και στην εσωτερική παρειά των εξωτερικών τοίχων ή τοιχίων της Αίθουσας για την προστασία του περιβάλλοντος χώρου και των γειτονικών κτιρίων από τους θορύβους της Αίθουσας σε ώρα λειτουργίας (τύπος Τ6). Η κατασκευή γίνεται σε µικρή απόσταση από τις τοιχοποιίες ώστε να µην εφάπτεται σε αυτές και να µην δηµιουργούνται ηχογέφυρες. Η βελτίωση της ηχοµονωτικής ικανότητας των πετασµάτων µε την επένδυση αυτή, είναι της τάξης των 18 db και η τελική ηχοµείωση που επιτυγχάνεται είναι R w=71db για τους τοίχους και R w=73db για τον φέροντα οργανισµό. Οι λεπτοµέρειες κατασκευής τους φαίνονται στο παράρτηµα Α (τύποι Τ6 και Τ8). Η συµπεριφορά των δαπέδων ως προς τον αερόφερτο ήχο είναι ακριβώς η ίδια όπως και εκείνη των διαχωριστικών πετασµάτων. Συνεπώς, ακολουθούν το νόµο της µάζας και η ηχοµονωτική ικανότητά τους αυξάνεται, καθώς αυξάνεται το επιφανειακό βάρος τους. Όλα τα δάπεδα έχουν R w>51db, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ (βλέπε παράρτηµα Β). Υψηλότερες τιµές ηχοµόνωσης, διαθέτουν τα δάπεδα των χώρων µε κατασκευή ψευδοροφής στην κάτω πλευρά του δαπέδου, και σε κάποια απόσταση από αυτό. Η ανάρτηση της ψευδοροφής πρέπει να είναι ελαστική και ακόµα να αποφεύγονται οι ηχογέφυρες. Επίσης, τα άκρα του δαπέδου πρέπει να αποφράσσονται, ώστε να αποφεύγεται η έµµεση ηχοµετάδοση. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 17

19 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Για την βέλτιστη προστασία των χώρων διαβίωσης από κτυπογενείς θορύβους επιλέχθηκε η λύση του πλωτού δαπέδου: κατά την κατασκευή των δαπέδων τους, θα προηγηθεί η τοποθέτηση σύνθετου ηχοµονωτικού υλικού για κτυπογενή, αερόφερτο και ανακλώµενο θόρυβο, ενδεικτικού τύπου ISOLPLUS CARRELAGE 1203 παχ. 3 χιλ. της RECTICEL, που γυρίζει και κατακόρυφα στον τοίχο για να καλύψει όλο το πάχος του δαπέδου. Ενδεικτική λεπτοµέρεια της κατασκευής του δαπέδου παρατίθεται στο παράρτηµα Α (Τύπος Ο1). Η σταθµισµένη, κανονικοποιηµένη στάθµη ηχητικής πίεσης κτυπογενούς θορύβου για τον συνδυασµό αυτό, σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που παρατίθενται στο παράρτηµα Β, είναι της τάξεως των 57dB, δηλαδή καλύπτει την απαίτηση των 60dB του Κανονισµού για κτυπογενή ήχο. Από την παραπάνω ηχοµονωτική κατασκευή εξαιρούνται οι χώροι των κλιµ/σίων όλων των µονάδων, οι χώροι καθαριστριών και κοινόχρηστων ΑΜΕΑ όλων των µονάδων, καθώς και οι χώροι γραφείων (διοίκησης, συλλόγου φοιτητών, φύλακα), ιατρείου-φαρµακείου µε το χώρο υγιεινής του και ο χώρος ΑΜΕΑ που βρίσκονται στο ισόγειο της µονάδας Γ Εσωτερικές Θύρες Οι θύρες των κοιτώνων είναι ξύλινες πρεσσαριστές, πυράντοχες 30 και ηχοµονωτικές µε τα απαραίτητα ελαστικά παρεµβύσµατα για επίτευξη ηχοστεγανότητας. H ηχοµονωτική ικανότητα της θύρας, ενδεικτικού τύπου BERKOPAL της QUALITY ή ισοδυνάµου, σύµφωνα µε την προµηθεύτρια εταιρεία είναι της τάξεως των 38dB. Οι θύρες της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του κτιρίου Γ προς το κλιµακοστάσιο είναι µεταλλικές πυράντοχες και έχουν ηχοµονωτική ικανότητα περίπου 35-40dB η οποία όµως δεν αξιολογείται καθώς βγαίνουν προς κοινόχρηστο χώρο που διαθέτει διπλές πόρτες και η ηχητική αποµόνωση των κοιτώνων είναι εξασφαλισµένη. Οι απλές πόρτες γενικά, συµπεριφέρονται ως απλά πετάσµατα και ο δείκτης ηχοµείωσής τους είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από το νόµο της µάζας. Η ηχοµονωτική ικανότητά τους εξαρτάται από το επιφανειακό βάρος τους και από τους αρµούς, οι οποίοι δηµιουργούνται γύρω από τα άκρα τους και κυρίως στο κάτω τµήµα τους προς το δάπεδο, παράγοντας που είναι και περισσότερο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 18

20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ σηµαντικός. Υψηλότερες τιµές ηχοµόνωσης επιτυγχάνονται, όταν χρησιµοποιούνται διπλές πόρτες, οι οποίες αποτελούνται από δύο φύλλα, που χωρίζονται από διάκενο αέρα. Όσο µεγαλύτερο είναι το ενδιάµεσο διάκενο, τόσο υψηλότερες είναι οι τιµές ηχοµόνωσης, οι οποίες αυξάνονται ακόµα περισσότερο όταν τα δύο φύλλα είναι εντελώς ανεξάρτητα µεταξύ τους, όπως στην περίπτωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο κτίριο Γ. Η µείωση του εύρους των αρµών, όπως επίσης και η τοποθέτηση περιµετρικά στους αρµούς λωρίδων από µαλακό ελαστικό ή µεταλλικών αεροστεγών λωρίδων συµβάλλουν σηµαντικά στην αύξηση της ηχοµόνωσης. Ειδικά, στο κάτω µέρος της πόρτας, όπου το άνοιγµα είναι συνήθως µεγαλύτερο, οι λωρίδες προς την πλευρά του δαπέδου πρέπει να είναι διαµορφωµένες σαν βούρτσα, ώστε να προσαρµόζονται στις ανωµαλίες του δαπέδου και να κλείνουν το άνοιγµα αεροστεγώς. Ενδεικτικά, στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ηχοµονωτική ικανότητα διαφόρων τύπων θυρών: (Πηγή: Γ.Πουλάκης-Α.Κορωναίος, Τεχνικά Υλικά 2) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 19

21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6. ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μέχρι τώρα έχουµε εξετάσει την ηχοµόνωση και ηχοπροστασία είτε από εξωτερικές πηγές θορύβου είτε από τη δραστηριότητα των ενοίκων. Σε δεύτερη φάση θα εξετάσουµε τον θόρυβο από εσωτερικές πηγές. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για θόρυβο από Η/Μ, υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κτιρίου. Ο θόρυβος των εγκαταστάσεων διαδίδεται µε τους εξής τρόπους: εκπέµπεται από κάθε εγκατάσταση προς το περιβάλλον µεταφέρεται µέσω αεραγωγών, καπνοδόχων και καναλιών µεταφέρεται µέσω των δοµικών στοιχείων, λόγω δονήσεων Ο σκοπός της µελέτης ηχοπροστασίας είναι να εξασφαλίσει ότι µέσα σε κάθε χώρο υπό µελέτη, ο συνολικός θόρυβος από όλες τις εγκαταστάσεις δεν θα υπερβαίνει τα όρια της ανώτατης επιτρεπτής ηχοστάθµης, όπως αυτά ορίζονται στον Κτιριοδοµικό Κανονισµό στο Άρθρο 12. Πρώτα, προσδιορίζεται για κάθε εγκατάσταση η ηχητική ισχύς της, η οποία είναι µία ιδιότητα, ανεξάρτητη από τον χώρο και τον τρόπο τοποθέτησης. Γνωρίζοντας την ηχητική ισχύ κάθε εγκατάστασης, µπορεί να υπολογισθεί η συνολική ηχοστάθµη που προκύπτει µέσα σε ένα συγκεκριµένο χώρο, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους τρόπους διάδοσης του θορύβου, που αναφέρθηκαν πριν. Η στάθµη ηχητικής πίεσης των προτεινόµενων µηχανηµάτων σύµφωνα µε την Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: ΜΗΧΑΝΗΜΑ Αντλία Θερµότητας - κτίρια Α και Β- Περιβάλλων χώρος Αντλία Θερµότητας - κτίριο Γ- Περιβάλλων χώρος Αντλία Θερµότητας - κτίριο - Περιβάλλων χώρος Πιεστικό Ύδρευσης- κτίριο Α- Υπόγειο ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (db(a)) ΗΧHΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (db(a)) (10m) TRANE CXAM (10m) TRANE CXAM (10m) TRANE CXAM 71 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ GRUNDFOS 2000 ME 2 CRE 10-9 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 21

23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (db(a)) ΗΧHΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (db(a)) Close control µονάδα - - Κτίριο Γ - (Control Room, Ασθενή ρεύµατα) Εσωτερική Μονάδα- Υπόγειο (Control Room, Ασθενή ρεύµατα) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 51,3 (2m) Liebert Hiross HPM -A Εξωτερική Μονάδα (cour-anglaise) 50,5 (5m) Liebert Hiross HCE ΚΦΑ Κτίριο Α,Β, (shaft) Casals ΒΟΧ BD 7/7 M6 ΚΦΑ Κτίριο Α,Β, (shaft) Casals ΒΟΧ BD 7/7 M4 ΚΦΑ Κτίριο Γ (εντός στέγης) Casals ΒΟΧ BD 7/7 M4 ΑΝ 24 - Κτίριο Γ - Υπόγειο Casals SB 355/L ΑΝ 25 - Κτίριο Γ- Υπόγειο Casals SB 250/H ΑΝ 26 - Κτίριο Γ- Υπόγειο Casals SB 355/L ΑΝ 27 - Κτίριο Γ- Υπόγειο Casals SB 355/H ΚΚΜ-1 - Κτίριο Γ - Υπόγειο 73 RHOSS ADV ΚΚΜ-2 - Κτίριο Γ - Υπόγειο 70 RHOSS ADV Μετασχηµατιστές - κτίριο Γ 56 ZUCCINI 630KVA Η/Ζ - Κτίριο Γ Μη µόνιµη λειτουργία(εφεδρικό) 6.1 Μέτρα Ηχοπροστασίας Χωροθέτηση Επειδή η ένταση του ήχου και των δονήσεων µειώνεται µε την αύξηση της απόστασης, το σηµαντικότερο µέτρο ηχοπροστασίας είναι η σωστή κατανοµή των χώρων εντός του κτιρίου, ανάλογα µε την χρήση τους. Η χωροθέτηση λοιπόν των χώρων ανάπαυσης, που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας από θόρυβο, έχει γίνει όσο το δυνατόν µακρύτερα και ασφαλώς όχι σε άµεση γειτνίαση µε µηχανοστάσια, λεβητοστάσια, ανελκυστήρες κλπ. Για παράδειγµα, ανάµεσα στον ανελκυστήρα και τα δωµάτια µεσολαβεί το κενό του φρεατίου των Η/Μ καλωδιώσεων που µειώνει την όχληση από τον ανελκυστήρα. Τα µηχανήµατα των Η/Μ εγκαταστάσεων τοποθετούνται στo υπόγειο των κτιρίων σε κλειστούς Η/Μ χώρους των οποίων οι τοίχοι είναι µπατικοί µε δείκτη ηχοµείωσης >50dB και οι θύρες είναι πυράντοχες µε δείκτη ηχοµείωσης ~20dB, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 22

24 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ σύµφωνα µε τα πρότυπα του ΤΕΕ. Από τον παραπάνω πίνακα ηχητικής πίεσης των χρησιµοποιούµενων µηχανηµάτων συνάγεται ότι, το περίβληµα των Η/Μ χώρων έχει την ικανότητα να προσφέρει ικανοποιητική ηχοµόνωση από το θόρυβο των µηχανηµάτων. Ειδικά στο Μηχανοστάσιο Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων (Γ.Υ.07) στο υπόγειο της µονάδας Γ, γίνεται εσωτερικά ηχοµονωτική κατασκευή, λόγω της γειτνίασης µε την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ισογείου. Στην εσωτερική παρειά (προς την πλευρά του Μηχανοστασίου), της µπατικής τοιχοποιίας (20 εκ.) του χώρου, τοποθετούνται ηχοαπορροφητικές πλάκες φυσικού ορυκτοβάµβακα, ενδεικτικού τύπου Ultracoustic P της Knauf, πάχους 4,5 εκ. Οι πλάκες ενσωµατώνονται σε σκελετό από γαλβανισµένο χάλυβα ενδεικτικού τύπου CW50, πάνω στον οποίο στη συνέχεια, θα στερεωθεί διπλή γυψοσανίδα ενδεικτικού τύπου Knauf. Το συνολικό πάχος της ηχοµονωτικής κατασκευής είναι 7,5 εκ. (τύπος Τ9). Η βελτίωση της ηχοµονωτικής ικανότητας µε την επένδυση αυτή, είναι της τάξης των 18dB και η τελική ηχοµείωση που επιτυγχάνεται είναι R w=65db. Στην πλάκα οροφής του χώρου τοποθετούνται επίσης ηχοαπορροφητικές πλάκες φυσικού ορυκτοβάµβακα, ενδεικτικού τύπου Ultracoustic P της Knauf, πάχους 4,5 εκ. και κατόπιν η επιφάνεια σοβατίζεται, αφού τοποθετηθεί ενίσχυση µε νερβοµετάλ. Ηχοπαγίδες Τοποθετούνται στα δίκτυα κλιµατισµού/εξαερισµού και σε αγωγούς απαγωγής καυσαερίων, όπου απαιτείται, για να µειώσουν τον θόρυβο από τον ανεµιστήρα και τη ροή του αέρα. Έχουν µεγάλη απόδοση µείωσης του θορύβου, που µπορεί να φτάσει και τα 50 db ηχοµείωση σε ορισµένες συχνότητες. Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης περισσότερων ηχοπαγίδων εν σειρά, που συνδέονται ελαστικά µεταξύ τους και µε το δίκτυο αεραγωγών. Οι λεπτοµέρειες των τύπων τους και της τοποθέτησης, αναφέρονται στην αντίστοιχη Η/Μ µελέτη. Εδράσεις - αναρτήσεις - ελαστικά παρεµβύσµατα - εφέδρανα Όταν µία εγκατάσταση κατά τη λειτουργία της δονείται και έρχεται σε επαφή µε δοµικά στοιχεία, τότε η δόνηση µεταφέρεται σε άλλους χώρους του κτιρίου. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε αισθητούς κραδασµούς ή σε δευτερογενή φαινόµενα, όπως φαινόµενο συντονισµού δοµικών στοιχείων ή αντικειµένων (ντουλάπες, τζάµια κλπ). ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 23

25 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Η τοποθέτηση ελαστικών αντικραδασµικών παρεµβυσµάτων και εδράσεων στα σηµεία επαφής της εγκατάστασης µε το δάπεδο ή τα κατακόρυφα χωρίσµατα, περιορίζει σε µεγάλο βαθµό την διάδοση των δονήσεων. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να έχουµε µείωση της στάθµης δόνησης στη συχνότητα συντονισµού ~ 20 db. Στις επόµενες εικόνες φαίνονται ενδεικτικές λεπτοµέρειες τέτοιων λύσεων. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 24

26 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Προστασία από τους θορύβους των υδραυλικών εγκαταστάσεων Μια άλλη κατηγορία ηλεκτροµηχανολογικών θορύβων προέρχεται από τις υδραυλικές εγκαταστάσεις (σωληνώσεις, είδη κρουνοποιίας και υγιεινής) διαµέσου των δοµικών στοιχείων µε τα οποία εφάπτονται. Αυτοί οι θόρυβοι αντιµετωπίζονται µε τεχνικές και διατάξεις όπως είναι: ο έλεγχος της πίεσης του δικτύου µε κατάλληλα εξαρτήµατα µείωσης, η τοποθέτηση ελαστικών παρεµβυσµάτων στα σηµεία διόδου και επαφής µε τα δοµικά στοιχεία και σφράγιση των αρµών µε ελαστική µαστίχη. Ενδεικτικές λεπτοµέρειες φαίνονται στις επόµενες εικόνες. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 25

27 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ηχοπροστασία των υπαίθριων Αντλιών Θερµότητος Για τις τρεις Αντλίες Θερµότητος που τοποθετούνται στον περιβάλλοντα χώρο, θα γίνει ειδική περιµετρική κατασκευή ηχοπετάσµατος από ηχοµονωτικά ηχοαπορροφητικά σύνθετα πανέλα πάχους 12 εκατοστών περίπου, από γαλβανισµένη λαµαρίνα ενδεικτικού τύπου Kohlhauer Alufera ή ισοδυνάµου, σε σκελετό από µορφοσίδηρο, σε κατάλληλες αποστάσεις από την Αντλίες Θερµότητος, προσδιορισµένες από την Η/Μ µελέτη. Η µορφή των κατασκευών αυτών φαίνεται στα σχέδια γενικής διάταξης. Τα πανέλα αποτελούνται από πλαίσιο αλουµινίου στο οποίο προσαρµόζονται πλευρικά πλέγµατα από γαλβανισµένο σίδηρο και ανάµεσα στα πλέγµατα τοποθετείται το ηχοαπορροφητικό υλικό (πλάκες ορυκτοβάµβακα πυκνότητας 160kg/m 3 ), το οποίο προστατεύεται µε υφαντή µεµβράνη γκρίζου χρώµατος από HDPE µε «µάτι» 2x2mm. Η ηχοπροστατευτική κατασκευή θα είναι ανοικτή από το επάνω µέρος, θα είναι αντιβανδαλιστική και θα διαθέτει θύρα επίσκεψης µε κλειδαριά ασφαλείας. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των αδιαφανών στοιχείων του πετάσµατος καθορίζονται ως εξής: Ηχοµόνωση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ : Rw 34 db(a) (group Β3) Ηχοαπορόφηση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ : DLa 11 db (group A3) Πυραντίσταση κατά ΕΝ/ISO 1716 και 1182: τουλάχιστον κλάσης Α1 Αντοχή σε ανεµοπίεση κατ ελάχιστον 1,4 KN/m2 Υψηλή αντοχή στις συνθήκες περιβάλλοντος (σκόνη, αέριοι ρύποι, υπεριώδης ακτινοβολία κ.λπ.) ιάρκεια ζωής τουλάχιστον 30 χρόνια Ευχερής συναρµολόγηση και αντικατάσταση επί µέρους στοιχείων Μεγάλη αντίσταση στην οξείδωση και τη γήρανση Οικολογικό και 100% ανακυκλώσιµο υλικό, µη τοξικό κατά την καύση. Οι Αντλίες βρίσκονται σε απόσταση 6-12 µέτρων από τα κτίρια και σε σηµείο που αντιστοιχεί σε τυφλό τοίχο των κτιρίων. Η ηχοµείωση λόγω της απόστασης σύµφωνα µε τον πίνακα της σελ. 11, είναι της τάξης των 18-20dB, δηλαδή µαζί µε το ηχοπέτασµα, έχουµε µια συνολική ηχοµείωση της τάξης των db, που σηµαίνει ότι στον τυφλό τοίχο του κτιρίου φτάνει θόρυβος της τάξης των <30dB, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 26

28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ άρα καλύπτεται η απαίτηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (η οποία απαιτεί <45dB). Ενδεικτικά, η µορφή των ηχοπετασµάτων φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 27

29 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 28

30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ «Ηχοµόνωση, Βασικές Αρχές και Εφαρµογές», Αθανάσιος Τροχίδης, έκδοση Fibran, 2006 «Ηχοµόνωση - Ηχοπροστασία κτιρίων» διάλεξη Θ. Τιµαγένη, TEE,1998 «Τεύχος Ηχοµόνωσης», σηµειώσεις οµικής Φυσικής , Νίκος Κ. Μπάρκας, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης «Τεχνικά Υλικά 2», Αιµ.Γ. Κορωναίος-Γ.Ι. Πουλάκος, έκδοση Ε.Μ.Π «Πρότυπη Μελέτη Ηχοµόνωσης», ΤΕΕ, 1989 «Σχεδιασµός Κτιριακής Ηχοµόνωσης», εισήγηση Gottfried Schubert, στην εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης, «Ήχος& όνηση-βασικές Αρχές Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης» του Ελληνικού Παραρτηµατος Ashrae, 2009 «Σύνταξη Μελέτης Ηχοµόνωσης Ηχοπροστασίας», περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ Νέα Υλικά, τεύχος 126, Ιούνιος 2000 «Προστασία από κτυπογενείς ήχους- Κατασκευαστικές λύσεις», περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ Τεχνικές σελίδες, τεύχος 169, 2005 «Ηχοπροστασία εσωτερικών χώρων κατοικίας», περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ Αρχιτεκτονική & Τεχνολογία, τεύχος 8, Σεπτέµβριος 2009 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 29

31 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α α) Τυπολογία Πετασµάτων Λεπτοµέρειες β) Τεχνικές λύσεις γ) Ενδεικτικές κατόψεις µονάδων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 30

32 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ α) Τυπολόγια Πετασµάτων Λεπτοµέρειες ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 31

33 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32

34 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 33

35 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ β) Τεχνικές λύσεις 1. ιπλοκέλυφο θυρόφυλλο, Rw=42-44dB, µε διπλές µοριοσανίδες αµφίπλευρα και µε σηµειακές συνδέσεις και ορυκτοβάµβακα στο διάκενο. Τα κατακόρυφα εσωτερικά δοκάρια δεν πρέπει να ενώνουν τα κελύφη της πόρτας αλλά είναι µόνο για την απαραίτητη ακαµψία κατά την διάρκεια της τοποθέτησης του καπλαµά. πηγή: amds_gr 2. Ηχοµόνωση κάσας: Μεταλλικές κάσες γεµίζουν κατά προτίµησα µε αριάνι. Εναλλακτικά µπορεί να γίνει εσωτερικά της κάσας µια επένδυση µε λωρίδες γυψοσανίδων και να γεµίζει η κάσα µε ορυκτοβάµβακα. Το διάκενο σφραγίζεται αµφίπλευρα µε ελαστικό στόκο. 3. Σφράγιση στο κατωκάσι: Η επαφή του εξαρτήµατος σφράγισης θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο µεταλλικό προφίλ ή λωρίδα µαρµάρου. πηγή: amds_gr 4. Σφράγιση στο κατωκάσι σε πλωτό δάπεδο: Η πλευρική µετάδοση από πλωτά δάπεδα κάτω από πόρτες είναι πολύ σηµαντική. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 34

36 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 5. Κατασκευή πλωτού δαπέδου - Σηµεία προσοχής: Πηγή: Περιοδικό Κτίριο, Υλικά 2006, αφιέρωµα Ηχοµόνωση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 35

37 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ γ) Ενδεικτικές κατόψεις µονάδων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 36

38 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 37

39 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 38

40 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ακολουθούν οι τύποι που επελέγησαν από τον υπάρχοντα Κατάλογο Πρότυπων Ηχοµονωτικών λύσεων του ΕΛΟΤ, και κατόπιν παρατίθενται τα τεχνικά χαρακτηριστικά - πιστοποιητικά των προτεινόµενων υλικών και προϊόντων που δεν περιλαµβάνονται στον Κατάλογο. 1. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΛΟΤ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 39

41 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2. ΑΠΛΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΘΥΡΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΛΟΤ 3. ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΥΡΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΛΟΤ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 40

42 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 41

43 Nachweis Luftschalldämmung von Bauteilen Prüfbericht /4.0.0 Auftraggeber Produkt ALUMIL - MILONAS ALUMINIUM INDUSTRY S.A. INDUSTRIAL AREA GR KILKIS Griechenland Einfachfenster, einflügelig Grundlagen EN : Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen in Prüfständen EN ISO : Akustik - Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen - Teil 1: Luftschalldämmung Entspricht der nationalen Fassung DIN EN und DIN EN ISO Bezeichnung M Darstellung Außenmaß (B x H) Material Öffnungsart Füllung 1230 mm 1480 mm Aluminium-Verbundprofile Drehkipp Mehrscheiben-Isolierglas, 9GH/12/6 Besonderheiten -/- Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Schalldämmung eines Bauteils. Bewertetes Schalldämm-Maß R w Spektrum-Anpassungswerte C und C tr R w (C; C tr ) = 42 (-2;-6) db Gültigkeit Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Schalldämmung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion. ift Rosenheim 15. Januar 2004 Veröffentlichungshinweise Es gilt das ift-merkblatt Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift- Prüfdokumentationen. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. i. V. Ulrich Sieberath Stv. Institutsleiter i. A. Bernd Saß Prüfstellenleiter Bauakustik Inhalt Der Nachweis umfasst insgesamt 7 Seiten 1 Gegenstand 2 Durchführung 3 Einzelergebnisse Messblatt (1 Seite) / 353

44 Schalldämm-Maß nach EN Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand Auftraggeber: ALUMIL - MILONAS, GR KILKIS Produktbezeichnung M Aufbau des Probekörpers Einfachfenster, einflügelig Material Aluminium-Verbundprofile Öffnungsart Drehkipp Verriegelungen Oben 1, schließseitig 2 Falzdichtung 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung Außenmaß 1230 mm 1480 mm Füllung Mehrscheiben-Isolierglas Scheibenaufbau 9GH/12/6 Gasfüllung im SZR Argon, SF 6 Prüfdatum 15. Januar 2004 Prüföffnung 1,25 m x 1,50 m = 1,88 m 2 Prüfstandstrennwand Beton-Doppelwand Prüfschall Rosa Rauschen Volumina der Prüfräume V S = 109,9 m 3 V E = 101,3 m 3 Maximales Schalldämm-Maß R w,max = 62 db (bezogen auf die Prüffläche) Einbaubedingungen Fenster stumpf in die Prüföffnung eingesetzt und verkeilt. Anschlussfugen vollständig mit Schaumstoff ausgestopft und beidseitig mit plastischem Dichtstoff gedichtet. Klima in den Prüfräumen 21 C / 50 % RF f in Hz R in db 27,4* 23,9 25,9 28,7 26,9 23,8 27,4 28,6 35,6 41,2 43,8 45,5 46,8 46,8 46,5 45,1 40,6 42,2 46,2 50,3 54,8* Schalldämm-Maß R in db verschobene Bezugskurve Messkurve Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO Frequenz f in Hz Bewertung nach EN ISO (in Terzbändern): R w (C;C tr ) = 42 (-2;-6) db C = -2 db; C = -1 db; C = -1 db C tr, = -6 db; C tr, = -6 db; C tr, = -6 db Prüfbericht Nr.: /4.0.0 ift Rosenheim 15. Januar 2004 i. A. Bernd Saß Prüfstellenleiter Bauakustik

45 Nachweis Luftschalldämmung von Bauteilen Prüfbericht /4.1.0 Auftraggeber Produkt ALUMIL - MILONAS ALUMINIUM INDUSTRY S.A. INDUSTRIAL AREA GR KILKIS Griechenland Einfachfenster, einflügelig Grundlagen EN : Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen in Prüfständen EN ISO : Akustik - Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen - Teil 1: Luftschalldämmung Entspricht der nationalen Fassung DIN EN und DIN EN ISO Bezeichnung M Darstellung Außenmaß (B x H) Material Öffnungsart 1230 mm 1480 mm Aluminium-Verbundprofile Drehkipp Füllung Mehrscheiben-Isolierglas, 8/12/4 Besonderheiten -/- Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Schalldämmung eines Bauteils. Bewertetes Schalldämm-Maß R w Spektrum-Anpassungswerte C und C tr R w (C; C tr ) = 37 (-2;-5) db Gültigkeit Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Schalldämmung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion. ift Rosenheim 15. Januar 2004 Veröffentlichungshinweise Es gilt das ift-merkblatt Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift- Prüfdokumentationen. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. i. V. Ulrich Sieberath Stv. Institutsleiter i. A. Bernd Saß Prüfstellenleiter Bauakustik Inhalt Der Nachweis umfasst insgesamt 7 Seiten 1 Gegenstand 2 Durchführung 3 Einzelergebnisse Messblatt (1 Seite) / 353

46 Schalldämm-Maß nach EN Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand Auftraggeber: ALUMIL - MILONAS, GR KILKIS Produktbezeichnung M Aufbau des Probekörpers Einfachfenster, einflügelig Material Aluminium-Verbundprofile Öffnungsart Drehkipp Verriegelungen Oben 1, schließseitig 2 Falzdichtung 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung Außenmaß 1230 mm 1480 mm Füllung Mehrscheiben-Isolierglas Scheibenaufbau 8/12/4 Gasfüllung im SZR Argon, SF 6 Prüfdatum 15. Januar 2004 Prüföffnung 1,25 m x 1,50 m = 1,88 m 2 Prüfstandstrennwand Beton-Doppelwand Prüfschall Rosa Rauschen Volumina der Prüfräume V S = 109,9 m 3 V E = 101,3 m 3 Maximales Schalldämm-Maß R w,max = 62 db (bezogen auf die Prüffläche) Einbaubedingungen Fenster stumpf in die Prüföffnung eingesetzt und verkeilt. Anschlussfugen vollständig mit Schaumstoff ausgestopft und beidseitig mit plastischem Dichtstoff gedichtet. Klima in den Prüfräumen 21 C / 50 % RF f in Hz R in db 31,8* 26,5 26,2 27,0 27,2 24,9 21,1 21,9 27,3 34,8 40,6 43,1 44,1 45,6 43,3 39,3 40,9 41,0 37,3 42,5 50,0 Schalldämm-Maß R in db verschobene Bezugskurve Messkurve Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO Frequenz f in Hz Bewertung nach EN ISO (in Terzbändern): R w (C;C tr ) = 37 (-2;-5) db C = -2 db; C = -1 db; C = -1 db C tr, = -5 db; C tr, = -5 db; C tr, = -5 db Prüfbericht Nr.: / ift Rosenheim 15. Januar 2004 i. A. Bernd Saß Prüfstellenleiter Bauakustik

47 Nachweis Luftschalldämmung von Bauteilen Prüfbericht /4.2.0 Auftraggeber Produkt ALUMIL - MILONAS ALUMINIUM INDUSTRY S.A. INDUSTRIAL AREA GR KILKIS Griechenland Einfachfenster, einflügelig Grundlagen EN : Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen in Prüfständen EN ISO : Akustik - Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen - Teil 1: Luftschalldämmung Entspricht der nationalen Fassung DIN EN und DIN EN ISO Bezeichnung M Darstellung Außenmaß (B x H) Material Öffnungsart 1230 mm 1480 mm Aluminium-Verbundprofile Drehkipp Füllung Mehrscheiben-Isolierglas, 6/16/4 Besonderheiten -/- Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Schalldämmung eines Bauteils. Bewertetes Schalldämm-Maß R w Spektrum-Anpassungswerte C und C tr R w (C; C tr ) = 38 (-2;-6) db Gültigkeit Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Schalldämmung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion. ift Rosenheim 15. Januar 2004 Veröffentlichungshinweise Es gilt das ift-merkblatt Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift- Prüfdokumentationen. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. i. V. Ulrich Sieberath Stv. Institutsleiter i. A. Bernd Saß Prüfstellenleiter Bauakustik Inhalt Der Nachweis umfasst insgesamt 7 Seiten 1 Gegenstand 2 Durchführung 3 Einzelergebnisse Messblatt (1 Seite) / 353

48 Schalldämm-Maß nach EN Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand Auftraggeber: ALUMIL - MILONAS, GR KILKIS Produktbezeichnung M Aufbau des Probekörpers Einfachfenster, einflügelig Material Aluminium-Verbundprofile Öffnungsart Drehkipp Verriegelungen Oben 1, schließseitig 2 Falzdichtung 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung Außenmaß 1230 mm 1480 mm Füllung Mehrscheiben-Isolierglas Scheibenaufbau 6/16/4 Gasfüllung im SZR Argon, SF 6 Prüfdatum 15. Januar 2004 Prüföffnung 1,25 m x 1,50 m = 1,88 m 2 Prüfstandstrennwand Beton-Doppelwand Prüfschall Rosa Rauschen Volumina der Prüfräume V S = 109,9 m 3 V E = 101,3 m 3 Maximales Schalldämm-Maß R w,max = 62 db (bezogen auf die Prüffläche) Einbaubedingungen Fenster stumpf in die Prüföffnung eingesetzt und verkeilt. Anschlussfugen vollständig mit Schaumstoff ausgestopft und beidseitig mit plastischem Dichtstoff gedichtet. Klima in den Prüfräumen 21 C / 50 % RF f in Hz R in db 21,8 21,6 24,4 23,9 23,9 17,5 23,2 27,1 32,6 38,3 41,1 43,4 45,4 46,9 47,2 45,4 40,0 38,8 38,9 45,2 49,0 Schalldämm-Maß R in db verschobene Bezugskurve Messkurve Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO Frequenz f in Hz Bewertung nach EN ISO (in Terzbändern): R w (C;C tr ) = 38 (-2;-6) db C = -2 db; C = -1 db; C = -1 db C tr, = -6 db; C tr, = -6 db; C tr, = -6 db Prüfbericht Nr.: / ift Rosenheim 15. Januar 2004 i. A. Bernd Saß Prüfstellenleiter Bauakustik

49 Nachweis Luftschalldämmung von Bauteilen Prüfbericht /4.4.0 Auftraggeber Produkt ALUMIL - MILONAS ALUMINIUM INDUSTRY S.A. INDUSTRIAL AREA GR KILKIS Griechenland Einfachfenster, einflügelig Grundlagen EN : Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen in Prüfständen EN ISO : Akustik - Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen - Teil 1: Luftschalldämmung Entspricht der nationalen Fassung DIN EN und DIN EN ISO Bezeichnung M Darstellung Außenmaß (B x H) Material Öffnungsart Füllung 1230 mm 1480 mm Aluminium-Verbundprofile Drehkipp Mehrscheiben-Isolierglas, 12/16/9GH Besonderheiten -/- Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Schalldämmung eines Bauteils. Bewertetes Schalldämm-Maß R w Spektrum-Anpassungswerte C und C tr R w (C; C tr ) = 46 (-1;-4) db Gültigkeit Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Schalldämmung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion. ift Rosenheim 15. Januar 2004 Veröffentlichungshinweise Es gilt das ift-merkblatt Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift- Prüfdokumentationen. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. i. V. Ulrich Sieberath Stv. Institutsleiter i. A. Bernd Saß Prüfstellenleiter Bauakustik Inhalt Der Nachweis umfasst insgesamt 7 Seiten 1 Gegenstand 2 Durchführung 3 Einzelergebnisse Messblatt (1 Seite) / 353

50 Schalldämm-Maß nach EN Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand Auftraggeber: ALUMIL - MILONAS, GR KILKIS Produktbezeichnung M Aufbau des Probekörpers Einfachfenster, einflügelig Material Aluminium-Verbundprofile Öffnungsart Drehkipp Verriegelungen Oben 1, schließseitig 2 Falzdichtung 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung Außenmaß 1230 mm 1480 mm Füllung Mehrscheiben-Isolierglas Scheibenaufbau 12/16/9GH Gasfüllung im SZR Argon, SF 6 Prüfdatum 15. Januar 2004 Prüföffnung 1,25 m x 1,50 m = 1,88 m 2 Prüfstandstrennwand Beton-Doppelwand Prüfschall Rosa Rauschen Volumina der Prüfräume V S = 109,9 m 3 V E = 101,3 m 3 Maximales Schalldämm-Maß R w,max = 62 db (bezogen auf die Prüffläche) Einbaubedingungen Fenster stumpf in die Prüföffnung eingesetzt und verkeilt. Anschlussfugen vollständig mit Schaumstoff ausgestopft und beidseitig mit plastischem Dichtstoff gedichtet. Klima in den Prüfräumen 21 C / 50 % RF f in Hz R in db 26,6* 27,6 28,3 27,9 34,0 36,4 36,8 39,9 40,9 43,9 44,0 44,7 44,3 42,8 44,6 46,4 49,5 51,4 49,8 52,1 56,9* Schalldämm-Maß R in db verschobene Bezugskurve Messkurve Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO Frequenz f in Hz Bewertung nach EN ISO (in Terzbändern): R w (C;C tr ) = 46 (-1;-4) db C = -1 db; C = 0 db; C = -1 db C tr, = -6 db; C tr, = -4 db; C tr, = -6 db Prüfbericht Nr.: /4.4.0 ift Rosenheim 15. Januar 2004 i. A. Bernd Saß Prüfstellenleiter Bauakustik

51

52

53

54

55

56 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟ ΗΧΟΤΕΧλΙΙΑΣ ΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ ΠοΥΛΑΚοΣ ΗΡΩΩΝ ΠοΛΥΤΕΧλΙΕΙοΥ ΑΘΗΝΑ Τ Κ ι ΤΗΛ ι ºº Ι ΑΘΗΝΑ Ι ιι ι Ι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Η ι ΕΝΤοΛΕΑΣ ΑΛοΥΜΥΛ Α Ε» ΕΙΔοΣ ΔοΚΙΜΗΣ ΜÝτρηση ηχομονωτικþò ικανüτηταò προκατασκευασμýνου υαλοπετüσματοò ΗΜΕΡοΜΗΝΙΑ ΔοΚΙΜΗΣ ΑΡΙΘ ΔΠΛοΤΥΠοΥ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΔιευθυντÞò του Εργασηρßου Γ Πουλ ò Βεβαιοýται το γνþσιο τηò υπογραφþò

57 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΗΣ Στιò εγκαταστüσειò του Εργαστηρßου Ηχοτεχνßαò του Εθνικοý Μετσüβιου Πολυτεχνεßου κατασκευüστηκε δοκßμιο υαλοπετüσματοò αλουμινßου για τον προσδιορισμü τηò ηχομονωτικþò ικανüτητüò του απü τα παρακüτω περιγρüφüμενα στοιχεßα Οι μετρþσειò για την ηχομονωτικþ ικανüτητα αυτοý του δοκιμßου Ýγιναν σε τριτοοκταβικýò ζþνεò συχνüτηταò σýμφωνα με το πρüτυπο ΕΛΟΤ ΒΝ Ι και σε διüταξη üπωò δεßχγεται στο ΣχÞμα ο üγκοò του δωματßου ηχητικþò εκπομζτþò εßναι º και ο üγκοò του δωματßου ηχητικþò λþψηò Σε üλη τη διüρκεια τηε πειραματικþò διαδικασßαò η θερμοκρασßα στιò αßθουσεò δοκιμþò Þταν Ι υ και η σχετικþ υγρασßα º ΛεπτομÝρειεò τηò κατασκευþò παρουσιüζονται συνη μμýνα ΣχÞ ματα ο προσδιορισμüζ του σταθμισμýνου δεßκτη ηχομεßωσηζξ Ýγινε σýμφωνα με το προτυπο ΕΛΟΤ ΕΝ º Τα αποτελýσματα δßνονται συνημμýνα σε πßνακα και σε διüγραμμα ΣχÞμα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔοΚΙΜΙοΥ Το δοκßμιο εßναι σταθερü υαλοπýτασμα τýπου Μ τηò ΑΛΟΥΜΥΛ ΚατÜ δþλωση του εντολýα Αποτελεßται απü κü αβο με τýσσεριò κολþνεò και τρειò δοκοýò δηλαδþ τρßα οριζüντια και δýο κατακüρυφα φατνßα με αξονικþ διüσταση πλüτοò Ι Ι Ι και ýψοò και εξωτερικýò διαστüσειò με πλüτοò Και ýψοò ΚÜθε φατνßο πληρþνεται με διπλü υαλοπßνακα Οι ορθοστüτεò αποτελοýνται απü το φýρον στοιχεßο αλουμινßου με κωδικü Μ και συμπληρωματικü απü προφßλ ρνò με κωδικü πλüκα πßεσηò Μ Και διακοσμητικü καπüκι Μ κατü δþλωση του εντολýα Ανßßστοιχα οι δοκßδεò αποτελοýνται απü το φýρον στοιχεßο αλουμινßου με κωδικü Μ και συμπληρωματικü απü προφßλ ρνο με κωδικü º Ι πλüκα πßεσηò Μ και διακοσμητικü καπüκι Μ κατü δþλωση του εντολýα Οι διπλοß υαλοπßνακεò Ýχουν διαστüσειò πλüτοò και ýψοò Ι και αποτελοýνται απü τον εξωτερικü και τον εσωτερικü υαλοπßνακα ο εξωτερικüò υαλοπßνακαò Ýχει πüχοò Ο εσωτερικüò υαλοπßνακαò αποτελεßται απü δýο επüλληλουò υαλοπßνακεò με πüχοò ο καθýναò και μßα μεμβρüνη απü πολý βινυλο βουτυρüλη ΡνΒ με πüχοò και το συνολßκü του πüχοò εßναι Το διüκενο μεταξý εξωτερικοý και εσωτερικοý υαλοπßνακα εßναι και πληροýται με μεßγμα αερßου Αργüν το δε υπολειπüμενο Ι εßναι αφυγρασμýνοò αýραò Το συνολικü πüχοò του διπλοý υαλοπßνακα εßναι Το συνολικü βüροò του υαλοπßνακα εßναι Η σφρüγιση μεταξý υαλοπινüκων και των ορθοστατþν και δοκßδων αλουμινßου γßνεται με ειδικü ελαστικü παρεμβýσματα σýμφωνα με τιò προδιαγραφýò σφρüγισηò του συστþματοò αλουμινßου κατü δþλωση του εντολýα ΤΟ συνολικü βüροò των προφßλ του υαλοπετüσματοò εßναι και το εκτιμþμεγο βüροò του υαλοπετüσματοò περιλαμβανομýνων και των εξαρτημüτων συνδýσεωò και μικροýλικþν Το μýσο βüροò ανü τετραγωνικü μýτρο του δοκιμßου εßναι «τριüντα οκτþ κüμμα τρßα χιλιüγραμμα ανü τετραγωνικü μýτρο» ΑΠοΤΕΔΕΣΜΑΤΑ ΔοΚΙΜΗΣ Ο σταθμισμýνοò δεßκτηò ηχομεßωσηò του υαλοπετüσματοò εßναι σαρüντα δýο ντεσιμπýλ

58 ΘÝη εξετζüψδ α ττετý ΣχÞμα τ ΘÝσηΜ ΚÜτοψη αιθουσþν μετρþσεων ΔιαστÜσειò Ζ σζσ ι ι Α Δ ισ ι ι α ΣχÞμα ΤομÞ Α Α ΔιαστÜσειò

59 ΣχÞμα ψη ηαι ΤομÞ ΑΑ δοτμßου ΔαστÜσειòσε νιτο π π Ηη στßχη πολυουρεθανικþò σ ΒΙσòκ Χ ΣχÞμα ¼ψη ησ ΤομÞ ΒΒ δοκμßου ΔαστÜσειò σε ΣχÞμα ΛετπομÝρεη τηò τομþò ΒΒ του δσχιμßου ΙυασΤασε ò σε

60 Οοη νý ι οοο ü οφ Ξ οοδ ο οα Φτ αοοοα Φιο τ ηò ερ ο υ ι ι» Ο ο οο Þ υ ¼ ο Ξ Γ Þ Þ Ο Ι ι Φ Ιη ΟΙ ΟΟ Þ Ξ ΟΟ ο Γ Ξ Ξ οο òþ ο ο Ν Ο Ν ο οι ο ι òþ òþ òþ òþ τ τ Ρ γ Ν Χ Ρ ι ο Χ αι ηοφφι τοοοοαφααοφ Ο ο δ δ ü δ δ δ α ιþ Φ ο ο ι ΞΞΞò Ι ΙòÞ Ξ Ξ Ü Ν òþ Τ δ ο þ Ο Ο Ο ι Ξ

61 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΧΟΤΕΧΝΙΙΑΣ ΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ Ι ΠοΥΛΑΚοΣ ΗΡΩΩΝ ΠοΛΥΤΕΧΝΕΙοΥ ΑΘΗΝΑ Τ Κ ι ΤΗ ºº ºº ΑΘΗΝΑ ι ι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Η ι ΙΙ ΕΝΤοΛΕΑΣ ιαλουμυλ Α Ε» ΕΙΔοΣ ΔοΚΙΜΗΣ ΜÝτρηση ηχομονωτικþò ικανüτηταò προκατασκευασμýνου υαλοπετüσματοò ΗΜΕΡοΜΗΝΙΑ ΔοΚΙΜΗΣ Ι Ι Ι ΑΡΙΘ ΔΙΠΛοΤΥΠοΥ º ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΔιευθυντÞò του Εργαστηρßου ΚαθηγητÞò Ε Μ Π Βεβαιοýται το γνþσιο τηò υπογραφþò

62 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔοΚΙΜΗΣ Στιò εγκαταστüσειò του Εργαστηρßου Ηχοτεχνßαò του Εθνικοý Μετσüβιου Πολυτεχνεßου κατασκευüστηκε δοκßμιο υαλοπετüσματοò αλουμινßου ¾ια τον προσδιορισμü τηò ηχομονωτικþò ικανüτητüò του απü τα παρακüτω περιγραφüμενα στοιχεßα Οι μετρþσειò για την ηχομονωτικþ ικανüτητα αυτοý του δοκιμßου Ýγιναν σε τριτοοκταβικýò ζþνεò συχνüτηταò σýμφωνα με το πρüτυπο ΕΛΟΤ ΕΝ και σε διüταξη üπωò δεßχνεται στο ΣχÞμα Ο üγκοò του δωματßου ηχητικþò εκπομζτþò εßνατºº και ο üγκοò του δωματßου ηχητικþò λþψηò Σε üλη τη διüρκεια ττι πειραματικþò διαδικασßαò η θερμοκρασßα στιò αßθουσεò δοκιμþò υ και Þταν η σχετικþ υγρασßα ΛεπτομÝρειεò τηò κατασκευþò παρουσιüζονται συνη μμýνα ο ΣχÞματα προσδιορισμüò του σταθμισμýνου δεßκτη ηχομεßωσηζξ Ýγινε σýμφωνα με το πρüτυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ºΙº Τα αποτελýσματα δßνονται συνημμýνα σε πßνακα και σε διüγραμμα ΣχÞμα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔοΚΙΜΙΟΥ Το δοκßμιο εßναι σταθερü υαλοπýτασμα τýπου Μ τηò ΑΛΟΥΜΥΛ κατü δþλωση του εντολýα Αποτελεßται απü κü αβο με τýσσεριò κολþνεò και τρειò δοκοýò δηλαδþ τρßα οριζüντια και δýο κατακüρυφα φατνßα με αξονικþ διüσταση πλüτοò Ι Ι Ι και ýψοò και εξωτερικýò διαστüσειò με πλüτοò και ýψοò ΚÜθε φατνßο πληρþνεται με διπλü υαλοπßνακα Οι ορθοστüτεò αποτελοýνται απü το φýρον στοιχεßο αλουμινßου με κωδικü Μ και συμπληρωματικü απü προφßλ με κωδικü πλüκα πßεσηò Μ και διακοσμητικü καπüκι Μ κατü δþλωση του ντολýα Αντßστοιχα οι δοκßδεò αποτελοýνται απü το φýρον στοιχεßο αλουμινßου με κωδικü Μ και συμπληρωματικü απü προφßλ ρνο με κωδικü º πλüκα πßεσηò Μ και διακοσμητικü καπüκι Μ κατü δþλωση του εντολýα Οι διπλοß υαλοπßνακεò Ýχουν διαστüσειò πλüτοò Ι και ýψοò και αποτελοýνται απü τον εξωτερικü και τον εσωτερικü υαλοπßνακα Ο εξωτερικüò υαλοπßνακαò αποτελεßται απü δýο επüλληλουò υαλοπßνακεò με πüχοò ο καθýναò και μια μεμβρüνη απü πολý βινυλο βουτυρüλη ΡνΒ με πüχοò και συνολικü παχοò º Ο εσωτερικüò υαλοπßνακαò αποτελεßται απü δýο επüλληλουò υαλοπßνακεò με πüχοò ο καθýναò και μßα μεμβρüνη απü πολý βινυλο βουτυρüλη ΡνΒ με πüχοò και το συνολικü του πüχοò εßναι Ι º Το διüκενο μεταξý εξωτερικοý και εσωτερικοý υαλοπßνακα εßναι και πληροýται με μεßγμα αερßου Αργüν το δε υπολειπüμενο Ι εßναι αφυγρασμýνοò αýραò Το συνολικü πüχοò του διπλοý υαλοπßνακα εßναι Το συνολικü βüροò του υαλοπßνακα εßναι Η σφρüγιση μεταξý υαλοπινüκων και των ορθοστατþν και δοκßδων αλουμινßου γßνεται με ειδικü ελαστικü παρεμβýσματα σýμφωνα με τιò προδιαγραφýò σφρüγισηò του συστþματοò αλουμινßου κατü δþλωση του εντολýα Το συνολικü βüροò των προφßλ του υαλοπετüσματοò εßναι και το εκτιμþμενο βüροò του υαλοπετüσματοò περιλαμβανομýνων και των εξαρτημüτων συνδýσεωò και μικροýλικþν Το μýσο βüροò ανü τετραγωνικü μýτρο του δοκιμßου εßναι º «πενþντα δýο κüμμα εßκοσι επτü χιλιüγραμμα ανü τετραγωνικü μýτρο» ΑΠοΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΗΣ Ο σταθμισμýνοò δεßκτηò ηχομεßωσηò του υαλοπετüσματοò εßναι σαρüντα επτü ντεσιμπýλ

63 εγþ οεσ Π φüμεναιικρσφτßιναι τ ΟÝση Μεγφ γ α ΣχÞμα Ι ΚÜτοψη αιθουσþν μετρþσεων ΔιαστÜσειò ι Α Δ Λ ΣχÞμα ΤομÞ Α Α ΔιαστÜσειò

64 ΣχÞμα ψη òαι ΤομÞ ΑΑ δοκμßου Δαστüσειò σε ν ΤΟ Ηη» στßχη πολυουρεθανκþò σ Χ ΣχÞμα α ψη και ΤομÞ ΒΒ δοκιμßου ΔπστÜσεò σε ΣχÞμα ΛετπομÝρεια τηò τομþò ΒΒ του δοκιμ ιου ΑιαστασεΙò σε

65 ι ι Ν Ε δ οφξ οο δξ Ξ Χ ο Ζ ο ο ο α ο ο ο Οο αφ οοοθοοο οιο δν ερ ο υ ι ρα Ε ý Ζ Ι Ξ Ι Η ι ΕΞ Ξ ιξ α Ι Ξ Ζ ιß ßυ ο Ξ ι Ρ γ υ Ν Ýτ Ρ Ρ Ξ Ι τ ι ò ιþ Ο ο σ ιþ σ ο σ Ξ ο Ξ òþ ο σ Ο Γ Γτ ο Γτ Ν ω Ν òη òþ òþ òη Þ ι ι ι αι ηοοοιηοοοοòοαααφ δν δδ δδδδρ α ιþ Ξ Ξ Ξ ι δι òþ ι ι ο οο Ξ Ξ κ κ Ξ

66

67

68

69

70

71 Φυσικός ορυκτοβάµβακας µε ECOSE Technology: Ηχοµόνωση Knauf Insulation Έκδοση: Απρίλιος 2012

72 Προϊόν Ορυκτοβάµβακας Ultracoustic P 45 mm Εφαρµογή: Ξηρά δόµηση, διπλή τοιχοποιία

73 Ηχοµόνωση µε ορυκτοβάµβακα µε ECOSE Technology ιπλή τοιχοποιία µε τούβλα και µόνωση µε Ορυκτοβάµβακα Ultracousticµε ECOSE Technology Πετροβάµβακα KR P / DP 7 Προϊόν Ορυκτοβάµβακας Ultracoustic P Πετροβάµβακας KR P / DP 7 Πάχος mm Πλάτος mm Μήκος mm λ συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας W/(mK) R Θερµ. Αντίστ. m2k/w Συντελεστής ηχοµείωσης R A ,037 1,22 60,5 db ,035 1,14 61,5 db ΦΕΚ 59/ / ) 30 dbαπό εξωτερικούς θορύβους 54 dbµεταξύ κατοικιών

74 Ηχοµόνωση µε ορυκτοβάµβακα µε ECOSE Technology Συστήµατα µε µονή γυψοσανίδα / W111 Μεταλλικός Σκελετός 600 mm Μονή Γυψοσανίδα Μονή Γυψοσανίδα Ορυκτοβάµβακας Ultracoustic µε ECOSE Technology 70mm R w = 44 db R w = 48 db

75 Ηχοµόνωση µε ορυκτοβάµβακα µε ECOSE Technology Συστήµατα µε διπλή γυψοσανίδα- Υψηλή ακουστική απόδοση / W112?????????? Μεταλλικός????????600 Σκελετός mm ιπλή????? Γυψοσανίδα?????????? Μεταλλικός Σκελετός 600 mm ιπλή Γυψοσανίδα 100 ιπλή??????????????? Γυψοσανίδα?????????????? Ορυκτοβάµβακας Ultracoustic?? µε ECOSE Technology 45mm 70mm ιπλή Γυψοσανίδα Ορυκτοβάµβακας Ultracoustic µε ECOSE Technology 70mm R w = 49 db R w = 56 db

76 Ηχοµόνωση µε ορυκτοβάµβακα µε ECOSE Technology Συστήµατα µε διπλή γυψοσανίδα - Υψηλότατη ακουστική απόδοση R w = 66 db

77

78 για ΟΙΚΟΔΟΜΗ χωρίς ΘΟΡΥΒΟ ISOLPLUS CARRELAGE 1203 ηχομονωτικό για δάπεδα με πλακίδια 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση εύκαμπτο και ανθεκτικό για κτυπογενή και ανακλώμενο θόρυβο πολύ μικρό πάχος με σταθερή απόδοση, ακόμη και μετά από μακρόχρονη καταπόνηση απομονώνει το τελικό δάπεδο από τις συστολο-διαστολές του φέροντος οργανισμού υπολογισμένη ελαστικότητα ώστε να απομονώνει τη φέρουσα πλάκα από κτυπογενείς θορύβους και δονήσεις υπολογισμέμη σκληρότητα ώστε να μεταφέρει τα στατικά φορτία κατευθείαν στη φέρουσα πλάκα Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση Από συμπιεσμένο μείγμα ανακυκλωμένου ηχοαπορροφητικού αφρώδους υλικού με ελαστικό συνδετικό υλικό Η μεγάλη πυκνότητα του αφρώδους προσδίδει πολύ καλή μόνωση και αντοχή Τα συστατικά του είναι φιλικά προς το περιβάλλον και δεν περιέχουν HFC 2. ΜΟΡΦΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ρολά μήκους 15m, πλάτους 100cm και πάχους 3mm 3. ΧΡΗΣΕΙΣ Ηχομόνωση δαπέδου με τελική επιφάνεια πλακιδίων, μαρμάρου, γρανίτη κλπ Ηχομείωση κτυπογενούς θορύβου Κατηγορία χώρου UPEC: Έως U3sP2E2. Νέες κατασκευές και ανακαινίσεις δαπέδων Πλακίδια: 10x10 έως 40x40 UPEC τουλάχιστον U3sP3 Κόλλα πλακιδίων με συνδετική ύλη C2 Χρήση σε βάσεις από: Σκυρόδεμα (πλάκες ή...) Θερμαντικά δάπεδα R (μονωτικό + πλακίδια) < 0,15 m 2 /WK κατά DTU 65.8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

79 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πυκνότητα αφρώδους Χρώμα αφρώδους Συμπεριφορά στην φωτιά ISO 845 EN 1602 NFP MVSS kg/m 3 Καφέ γκρι M3 SE (αυτοσβενύμενο) Θερμοκρασιακά όρια εφαρμογής Internal -40 C +100 C (συνεχής χρήση) Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας ISO 8302 ASTM C177 0,067 W/mK Συμπίεση υπό φορτίο 4 N/cm 2 NF P <0,22mm Δοκιμή με πτώση σφαίρας Καμία μεταβολή Αντοχή σε εφελκυσμό ISO 1798 >400 kpa Επιμήκυνση θραύσης ISO 1798 >60% Σταθερότητα διαστάσεων NF <0,5% Αντίσταση σε ερπυσμό PV: B Εξαιρετική Αντίσταση σε στατικό σημειακό φορτίο Αντίσταση σε καταπόνηση από τροχούς Εξαιρετική Κατηγορία συμπιεστότητας Class 1 Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης κτυπογενούς θορύβου (ΔL W ) Σταθμισμένη κανονικοποιημένη στάθμη ηχητικής πίεσης κτυπογενούς θορύβου (L' n,w ) 5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ISO & ISO ISO & ISO Πολύ ικανοποιητική 14 db 57 db σε πλάκα 20cm 55 db σε πλάκα 22cm Το δάπεδο στο οποία θα στρωθεί το μονωτικό πρέπει να είναι σταθερό και καθαρό Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι επίπεδο. Αν χρειάζεται, εφαρμόστε αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντοκονία Το δάπεδο πρέπει να είναι επαρκώς στεγνή (ποσοστό υγρασίας <5%) Αφαιρέστε τη συσκευασία και αφήστε τα ρολά για ώρες σε κατάσταση χαλαρής περιτύλιξης ή εντελώς απλωμένα, ώστε το υλικό να εγκλιματιστεί στις συνθήκες του χώρου τοποθέτησης Τοποθετήστε περιμετρική απομονωτική λωρίδα Απλώστε στο δάπεδο κόλλα πλακιδίων με οδοντωτή σπάτουλα 6x6mm Τοποθετήστε το μονωτικό από τοίχο σε τοίχο. Εφαρμόστε το καλά πάνω στο δάπεδο και απομακρύνετε σχολαστικά τυχόν παγιδευμένο αέρα Περμένετε 24 ώρες πριν αρχίσετε την τοποθέτηση των πλακιδίων Κατά τη διάρκεια των εργασιών προστατέψτε το μονωτικό από μηχανικές κακώσεις Τοποθετήστε τα πλακίδια με διπλή κόλληση με την ίδια κόλλα πλακιδίων, χρησιμοποιώντας οδοντωτή σπάτουλα 9x9mm Περιμένετε 24 ώρες πριν ξεκινήσετε την επεξεργασία των αρμών Πληρώστε τους αρμούς με μια μαλακή κονία. Ο χώρος μπορεί να παραδοθεί προς χρήση μετά από 24 ώρες ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 05/2009

80 Ρετσίνα 27 Πειραιάς fax: Εξειδικευµένο κατάστηµα και συνεργεία SONIK ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ SONIK SONO 70 NS SONIK ένα σύστηµα πρακτικό και εύχρηστο που περιλαµβάνει ένα ηχοµονωτικό κυλινδρικό κάλυµµα από διογκωµένο πολυαιθυλένιο πάχους 5 mm µε κλειστές κυψέλες, που τοποθετείται εξωτερικά των σωλήνων κατά τη διάρκεια της συναρµολόγησής τους. Συµπληρώνεται από µία αυτοκόλλητη λωρίδα SONO 70 NS φτιαγµένη από το ίδιο ακριβώς υλικό για την κάλυψη των σηµείων σύνδεσης ή αλλαγής κατεύθυνσης των σωλήνων. Η αυτοκόλλητη λωρίδα SONO 70 NS επιτρέπει την εφαρµογή του συστήµατος και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Η ηχοµονωτική αξία του συστήµατος είναι τουλάχιστον 11 Db (A). ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: SONIK - Πάχος 5 mm, Ρολό 15 m. ΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 125 mm. SONO 70 NS - Πάχος 5 mm, Πλάτος 70 mm, Ρολό 5 m.

81

82

83

84

85

86

87

88

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Α2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 8 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 9 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 11 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ PILOTIS ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ:41531

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας Σπουδαστής: Καντζέλης Σωτήρι (ΑΜ 5521)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: οικ.1192 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IQia ATTE Τηλ.: 26710 25935, 6944 627387 E-mail: info@iqia.gr www:iqia.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΜ ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΑΜ ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΜ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΜ ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά)

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά) Ηχορύπανση Οµάδα 2 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Μειµάρογλου Ντουρτόγλου Λουβερδής Νίκας Αναστασία Μιχαήλ Μελέτιος Αλέξανδρος Κεφάλαιο 1 1.1 Τι είναι ήχος Ο ήχος είναι η αίσθηση που προκαλείται λόγω της διέγερσης των αισθητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Η Οδηγία 2002/9/ ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΦΕΚ Β 407/200) διαμορφώνεται το πλαίσιο αρχών και

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα