ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ TMHMA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Τ.Θ Γλυφάδα Πληροφορίες: Ζ. Δρογώση - Α. Οικονόμου Τηλ: Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Aθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. Δ3/Β/228/31 Προς: Π.Δ. ΘΕΜΑ: Διενέργεια ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή φορέων παροχής υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ) σε όλους τους Κρατικούς και δημοτικούς Αερολιμένες της χώρας. Έχοντας υπόψη ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1.- Τις διατάξεις α) του άρθρου 36 του Ν. 3800/57 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί προστασίας και διοικήσεως των Δημοσίων Κτημάτων κλπ» (ΦΕΚ 256/Α/57). β) του άρθρου 11 και της παρ.1 εδαφ. ε του άρθρου 15 του ν.δ. 714/70 «περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ 238 Α), όπως τροποποιήθηκε με το ν.1340/83 (ΦΕΚ 35 Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 444/76 και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου μόνου αυτού (ΦΕΚ 166 Α). γ) Τις διατάξεις του π.δ. 56/89 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 28 A) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. δ) του Ν. 3913/11 «περί αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 18/ ) ε) του Ν. 1815/1988 (ΦΕΚ Α 250/ ) περί κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου στ) του Ν.2286/95(ΦΕΚ19/Α/1995) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». ζ) του Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α) και ειδικότερα των άρθρων 10, 11 και 12 αυτού σε συνδυασμό με εκείνες της παραγρ. 2 εδαφ. β του άρθρου 22 του Ν.Δ. 714/70 «περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναερίων Μεταφορών κλπ» (ΦΕΚ 238/Α/70) και της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1340/83 «Τροποποίηση διατάξεων Ν.Δ. 714/70 κλπ» (ΦΕΚ 35 Α). η) του π.δ. 118/2007 «Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ/Β/150/ ), όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ Α/14/ ) θ) του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. ι) του π.δ. 118/2013 «περί Τροποποίησης του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των 1

2 Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». ια) του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 152/ ) «περί Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2.- Την υπ αριθμ. Δ10/Α/50277/2655/ (ΦΕΚ Β 2539/ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. Δ10/Α/2450/144/ (ΦΕΚ Β/108/ ), Δ10/Α/17010/1145/ (ΦΕΚ Β 1198/ ), Δ10/Α/14966/946/ (ΦΕΚ Β/1587/ ) και Δ10/Α/30614/1565/ (ΦΕΚ Β/2718/ ) Αποφάσεις. 3. Την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης μέσω του ιστοτόπου της ΥΠΑ. 4. Τις διατάξεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1107/2006 της 5ης Ιουλίου 2006 «σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς» (L204/1, ). Α π ο φα σ ί ζ ο υ μ ε 1. Προκηρύσσουμε την διενέργεια ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές,, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη βαθμολογία για τους αερολιμένες, όπου θα αναδειχθεί ένας πάροχος και τις τρεις υψηλότερες βαθμολογίες για τα αεροδρόμια όπου θα αναδειχθούν τρεις πάροχοι, οι οποίοι επίσης πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α και να αποδέχονται εγγράφως το προσφερόμενο, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, αντιστάθμισμα, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας Προκήρυξης, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ΑμεΑ σε όλα τα αεροδρόμια, για την επιλογή ως κατωτέρω: Α) μέχρι τριών (3) φορέων (εφεξής φορέας) για την παροχή υπηρεσιών συνδρομής (εφεξής συνδρομή) σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (εφεξής ΑμεΑ) στους κρατικούς αερολιμένες Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», Ρόδου «Διαγόρας», Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας», Ακτίου, Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος», Αράξου, Ζακύνθου «Δ. Σολωμός»,, Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος», Καβάλας «Μ. Αλέξανδρος», Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος», Καρπάθου, Κεφαλονιάς, Κω «Ιπποκράτης», Λήμνου «Ήφαιστος», Μυκόνου, Μυτιλήνης «Οδ. Ελύτης», Ν. Αγχιάλου, Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος», Σαντορίνης, Σκιάθου «Αλ. Παπαδιαμάντης», Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης» και Χίου «Ομηρος» Β) ενός (1) φορέα (εφεξής φορέας) για την παροχή υπηρεσιών συνδρομής (εφεξής συνδρομή) σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (εφεξής ΑμεΑ), στους κρατικούς αερολιμένες Ικαρίας «Ικαρος», Καλύμνου, Καστοριάς «Αριστοτέλης», Κοζάνης «Φίλιππος», Κυθήρων, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σκύρου, Σύρου και δημοτικούς αερολιμένες Αστυπάλαιας, Κάσου, Καστελόριζου Λέρου, Σητείας, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών. 2. Αντικείμενο της συνδρομής για τα ΑμεΑ, για το οποίο θα διαγωνισθούν οι συμμετέχοντες, είναι το αυτό που καθορίζεται στο άρθρο 2 των Όρων της Προκήρυξης, οι οποίοι είναι συνημμένοι στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 3. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον Επιτροπής Παραλαβής-Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών. 2

3 4. Προσφορές για την διαγωνιστική διαδικασία θα γίνονται δεκτές στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Αμφιθέατρο): Β.Γεωργίου 1, Γλυφάδα στις και από π.μ. έως μ.μ. 5. Η παροχή της ανωτέρω συνδρομής θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα έχει χρονική διάρκεια επτά (7) ετών. Η ανωτέρω σύμβαση μπορεί να παραταθεί από την ΥΠΑ για δύο (2) επιπλέον έτη μέχρι την ανάδειξη νέου φορέα παροχής της συνδρομής. Η παράταση αυτή είναι υποχρεωτική για τον φορέα παροχής της συνδρομής, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης. 6. Για την παροχή της συνδρομής από τον φορέα, θα απαιτηθεί η εκμίσθωση χώρων στους αερολιμένες, έναντι μισθώματος αναλόγου προς εκείνο των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων, περί απ ευθείας εκμίσθωσης χώρων στις αεροπορικές εταιρείες, φορείς επίγειας εξυπηρέτησης κλπ. 7. Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εφημερίδες ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΚΕΡΔΟΣ των Αθηνών και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των ανωτέρω αερολιμένων, θα κοινοποιηθεί σε όλα τα επιμελητήρια της χώρας και θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ. 8. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους προκήρυξης και αντίγραφα αυτής θα παρέχονται καθημερινά από έως από τη Διεύθυνση Αερολιμένων στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ (τηλ ), μετά την δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης. 9. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα επικαλούμενα, στο σκεπτικό της παρούσης, νομοθετήματα και τους Όρους Προκήρυξης που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο Διοικητής Δημήτριος Ν. Κούκης ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ Στους αποδέκτες για ενέργεια από ένα (1) αντίγραφο όρων προκήρυξης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. Αποδέκτες για Ενέργεια -KAΘΜ-ΚΑΗΚ-ΚΑΡΔ-ΚΑΚΚ-ΚΑΑΚ-ΚΑΑΛΔ--ΚΑΖΑΣ- -ΚΑΙΡ- ΚΑΑΞ-ΚΑΠΛ -ΚΑΙΩΠ-ΚΑΚΒΑ-ΚΑΚΛ-ΚΑΚΠ-ΔΑΚΑ-ΔΑΖΟ-ΚΑΚΤΑ-ΚΑΚΜ--ΚΑΚΦ-ΚΑΚΖΦ -ΚΑΚΘ-ΚΑΚΩΙ-ΔΑΛΕ-ΚΑΛΜ-ΚΑΜΛ-ΚΑΜΚ- ΚΑΜΤΕ-ΚΑΝΞ-ΚΑΝΑ-ΚΑΠΑ - ΚΑΣΜ-ΚΑΣΡ-ΔΑΣΤ-ΚΑΣΚΠ-ΚΑΣΥ- ΚΑΣΟΒ-ΚΑΧΝΔ-ΚΑΧΙΟ ΙΙ. Αποδέκτες για κοινοποίηση - Γραφ. κ. Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Επιτροπές χρηστών μέσω των αερολιμένων ΙΙΙ. Εσωτερική Διανομή - Δ/ΥΠΑ - Υ/ΥΠΑ (κ. Β. Επ. Αλευράς) -.ΓΔΑΜ -.ΓΔΔΥ - Δ3/Β (4 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΟΡΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ) 3

4 ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Άρθρο 1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και υποβολής προσφορών έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και κοινοπραξίες με τις εξής, εκτός των άλλων, συγκεκριμένες προϋποθέσεις: Με αντιπροσώπευση των κοινοπρακτούντων, είτε με νομίμους εκπροσώπους ενός εκάστου αυτών, είτε με κοινό εκπρόσωπο διοριζόμενο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Με κατάθεση δήλωσης σύστασης κοινοπραξίας συντεταγμένης σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας όπου, εκτός των άλλων, θα δηλώνεται ότι οι κοινοπρακτούντες αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη για κάθε θέμα σχετικώς με την παροχή υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα της παρούσης διαγωνιστικής διαδικασίας, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως έναντι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής ΥΠΑ) ως Οργανισμού Διαχείρισης όλων των αερολιμένων, ο οποίος εκχωρεί το σχετικό δικαίωμα. Στην δήλωση σύνταξης κοινοπραξίας θα εμφανίζονται τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων. Επίσης, στην δήλωση σύστασης κοινοπραξίας θα αναφέρεται ότι η κοινοπραξία αναλαμβάνει την υποχρέωση (εφόσον επιλεγεί από την διαγωνιστική διαδικασία) να συστήσει εταιρεία βάσει του ισχύοντος εμπορικού νόμου, πριν από τη απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας. 3. Η ΥΠΑ θα επιλέξει με ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη βαθμολογία για τους αερολιμένες όπου θα αναδειχθεί ένας πάροχος και τις τρεις υψηλότερες βαθμολογίες για τα αεροδρόμια όπου θα αναδειχθούν τρεις πάροχοι, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α για την συνδρομή σε ΑμεΑ ως ακολούθως: α) μέχρι τρείς (3) φορείς στους Κρατικούς Αερολιμένες Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», Ρόδου «Διαγόρας», Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας», Ακτίου, Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος», Αράξου, Ζακύνθου «Δ. Σολωμός», Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος», Καβάλας «Μ. Αλέξανδρος», Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος», Καρπάθου, Κεφαλλονιάς, Κω «Ιπποκράτης», Λήμνου «Ήφαιστος», Μυκόνου, Μυτιλήνης «Οδ. Ελύτης», Ν. Αγχιάλου, Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος», Σαντορίνης, Σκιάθου «Αλ. Παπαδιαμάντης», Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης» και Χίου «Ομηρος» και β) ένα (1) φορέα στους κρατικούς αερολιμένες Ικαρίας «Ικαρος», Καλύμνου, Καστοριάς «Αριστοτέλης», Κοζάνης «Φίλιππος», Κυθήρων, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σκύρου, Σύρου και δημοτικούς αερολιμένες Αστυπάλαιας, Κάσου, Καστελόριζου Λέρου και Σητείας με διάρκεια σύμβασης επτά (7) χρόνια. Άρθρο 2 Αντικείμενο διαγωνιστικής διαδικασίας 1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 1107/2006 αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η επιλογή φορέων, με σκοπό την παροχή συνδρομής στα ΑμεΑ στους αερολιμένες: Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ακτίου, Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Αστυπάλαιας, Ζακύνθου, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κεφαλονιάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Κω, Λέρου, Λήμνου, Μήλου, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Νάξου, Ν. Αγχιάλου, Πάρου, Σάμου, Σαντορίνης, Σητείας, Σκιάθου, Σκύρου, Σύρου, Χανίων και Χίου. 2. O φορέας συνδρομής ΑμεΑ θα είναι υπεύθυνος να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε τα ΑμεΑ να είναι σε θέση : 4

5 να γνωστοποιούν την άφιξή τους σε ένα αερολιμένα και να ζητούν συνδρομή σε καθορισμένα σημεία εντός και εκτός των κτιρίων των αεροσταθμών, όπως αυτά έχουν καθοριστεί ή επανακαθορίζονται κάθε φορά από τις διοικήσεις των αερολιμένων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού ΕΕ 1107/2006, να μεταβαίνουν από ένα καθορισμένο σημείο στη θυρίδα ελέγχου των εισιτηρίων, να περνούν από τον έλεγχο των εισιτηρίων και αποσκευών, να μεταβαίνουν από το σημείο ελέγχου των εισιτηρίων στο αεροσκάφος, αφού ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εξόδου, τελωνείου και ασφαλείας, ως και οποιαδήποτε άλλη σχετική διαδικασία να επιβιβάζονται στο αεροσκάφος με ανελκυστήρες, αναπηρικές πολυθρόνες ή με οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη, κατά περίπτωση, βοήθεια, να μεταβαίνουν από τη θύρα του αεροσκάφους στο κάθισμά τους, να τακτοποιούν και να ανακτούν την αποσκευή τους μέσα στο αεροσκάφος, να μεταβαίνουν από το κάθισμά τους στην έξοδο του αεροσκάφους, να αποβιβάζονται από το αεροσκάφος με ανελκυστήρες, αναπηρικές πολυθρόνες ή με οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη, κατά περίπτωση, βοήθεια, να μεταβαίνουν από το αεροσκάφος στο χώρο παραλαβής των αποσκευών, αφού ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εξόδου, τελωνείου και ασφαλείας, ως και οποιαδήποτε άλλη σχετική διαδικασία να μεταβαίνουν από το χώρο παραλαβής των αποσκευών σε καθορισμένο σημείο, να επιβιβάζονται στις πτήσεις ανταπόκρισης όταν διέρχονται από έναν αερολιμένα, με τη παροχή συνδρομής σε όλους τους υποκείμενους και μη χώρους του αερολιμένα (airside και landside) και εντός και μεταξύ των αεροσταθμών, να μετακινούνται στις τουαλέτες, εφόσον παρίσταται ανάγκη, σε περίπτωση που συνεπικουρούνται από συνοδό, πρέπει, αν ζητηθεί, να του επιτρέπεται να παρέχει την απαραίτητη συνδρομή τόσο κατά την επιβίβαση όσο και κατά την αποβίβαση. 3. Ο φορέας συνδρομής ΑμεΑ είναι επίσης υπεύθυνος να προβαίνει σε : διαχείριση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού μεταφοράς ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού, όπως ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια (με την προϋπόθεση 48ωρης προειδοποίησης και ανάλογα με τους περιορισμούς χώρου μέσα στο αεροσκάφος και υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για τα επικίνδυνα υλικά), προσωρινή αντικατάσταση ζημιωθέντος ή απολεσθέντος εξοπλισμού μεταφοράς, αν και όχι απαραιτήτως με όμοιο, αλλά αντίστοιχων χαρακτηριστικών. επίγεια εξυπηρέτηση σκύλων-συνοδών, οσάκις απαιτείται, ανακοίνωση των απαιτούμενων πληροφοριών επιβίβασης σε προσβάσιμη μορφή από τα ΑμεΑ. Άρθρο 3 Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών 1. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις ημέρα Πέμπτη και από π.μ. έως μ.μ. ενώπιον πενταμελούς Επιτροπής, που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητού ΥΠΑ, στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, (Αμφιθέατρο), Β. Γεωργίου 1, 16610, Ελληνικό. 2. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά 5

6 τους, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο φακέλους κλειστούς, αδιαφανείς και αριθμημένους με τους αριθμούς ένα (1) και δύο (2) και τα περιεχόμενά τους πρέπει να είναι αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εκτός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που μπορεί να υποβληθεί και στην αγγλική γλώσσα. Εάν τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά αφορούν σε έγγραφα εκδοθέντα σε άλλη χώρα της Κοινότητας απαιτείται να υποβληθεί και η επίσημη μετάφρασή τους στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου συνιστούν απαράβατο όρο και τυχόν υποβαλλόμενες προσφορές, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην κύρια όψη των φακέλων θα αναγράφεται: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑμεΑ» Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: - η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», - ο αερολιμένας για τον οποίον κατατίθεται η προσφορά, - τα στοιχεία του αποστολέα: «Επωνυμία», «ταχυδρομική Δ/νση», «αριθμός τηλεφώνου» και «αριθμός FAX» του φυσικού ή νομικού προσώπου. 3. Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 α.a.2i του π.δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : Ι. Στο φάκελο νούμερο ένα (1) που θα έχει την ένδειξη «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιέχονται τα κατωτέρω: Α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανά αεροδρόμιο σύμφωνα με τον Πίνακα του άρθρου 6, από αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εγγυητική επιστολή, εάν δεν είναι διατυπωμένη στην Ελληνική, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή (σύμφωνα με το συνημμένο σχετικό υπόδειγμα στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ) πρέπει να ισχύει για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγυητική επιστολή που θα προσκομισθεί από τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν θα επιλεγούν, θα επιστραφεί άτοκα σε εκπρόσωπο των συμμετεχόντων ή στην τράπεζα που εξέδωσε αυτή ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης περί επιλογής φορέα συνδρομής ΑμεΑ. Η εγγυητική επιστολή που έχει προσκομισθεί από τους συμμετέχοντες που θα επιλεγούν παραμένει στην ΥΠΑ μέχρι την υποβολή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της συμβάσεως, οπότε και επιστρέφεται στους δικαιούχους άτοκα. Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής των εταίρων, των βασικών μετόχων, των μελών των οργάνων διοίκησης, καθώς και των διευθυντικών στελεχών (όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) ή του φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους ή στο πρόσωπο των συζύγων ή συγγενών τους το 6

7 ασυμβίβαστο του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ30/Α της 14 ης Φεβρουαρίου 2005), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α της 10 ης Νοεμβρίου 2005). Γ) Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες - αλλοδαποί): α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία να πιστοποιούνται τα στοιχεία του υπογράφοντος, προκειμένου να ζητηθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας απόσπασμα ποινικού μητρώου τους δικαστικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305), ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. iii) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ. Φορολογική ενημερότητα δ. Ασφαλιστική ενημερότητα Σε περίπτωση εγκατάστασής τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Δ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή εγκατεστημένα σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης : α. Υπεύθυνη δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία να πιστοποιούνται τα στοιχεία του υπογράφοντος, προκειμένου να ζητηθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας απόσπασμα ποινικού μητρώου του δικαστικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 3.Ι. Γ και Δ αντίστοιχα. - Το απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά στους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε., στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και στον έναντι τρίτων εξουσιοδοτημένο άτομο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 7

8 β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) δ. Ασφαλιστική ενημερότητα ε. Φορολογική ενημερότητα Ε) Κοινοπραξίες : α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία να πιστοποιούνται τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων συμμετεχουσών στην Κοινοπραξία εταιρειών, προκειμένου να ζητηθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας απόσπασμα ποινικού μητρώου τους δικαστικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 3.Ι. Γ αντίστοιχα και β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 3.Ι. Γ. ΣΤ. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του π.δ. 118/07, εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. Ορισμός αντικλήτου με προσδιοριστικά στοιχεία το ονοματεπώνυμό του και τη Διεύθυνση κατοικίας του, προαπαιτείται δε πάντοτε δήλωσή του ότι αποδέχεται τον ορισμό του. Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. Ζ. Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής, θα πρέπει να υποβληθούν: α) Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Το ΦΕΚ όπου έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και από το οποίο προκύπτει η εκπροσώπηση της εταιρείας σε περιπτώσεις ΑΕ και ΕΠΕ. Οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και για κάθε κοινοπράκτη που συμμετέχει στην κοινοπραξία. Η. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, υπογεγραμμένη απο τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, ότι αποδέχεται το προσφερόμενο, εκ μέρους της αναθέτουσας Αρχής, αντιστάθμισμα ΑμεΑ που αναφέρεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας Προκήρυξης. ΙΙ. Ο φάκελος νούμερο δύο (2), ο οποίος πρέπει να είναι επίσης σφραγισμένος και ξεχωριστός από τους άλλους φακέλους επί ποινή απορρίψεως, θα έχει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα A της παρούσης. α. Τα περιεχόμενα έγγραφα όλων των φακέλων θα είναι υπογεγραμμένα από το συμμετέχον φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο στην περίπτωση νομικού προσώπου. 8

9 β. Ειδικότερα, σε περίπτωση κοινοπραξίας κεφαλαιουχικών εταιρειών την προσφορά, όλα τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία υπογράφουν είτε κοινός εκπρόσωπος διορισμένος με συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε όλες οι κοινοπρακτούσες εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες η κάθε μία ανάλογα με την νομική της μορφή. γ. Προσφορά που κατατίθεται εκπροθέσμως απορρίπτεται. 4. Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών της παραγράφου Ι είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση μη υποβολής έστω και ενός, η προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 5. Απουσία πιστοποιητικού, δικαιολογητικού, αποδεικτικού στοιχείου ή εγγράφου του φακέλου Νο 1, πλην της εγγυητικής επιστολής δικαιολογείται, προσωρινώς, εάν υπάρχει έγγραφη δέσμευση του υποψηφίου, εντός του φακέλου Νο 1, ότι θα προσκομιστεί εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσκομιστούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εντός της τασσομένης προθεσμίας των πέντε (5) εργασίμων ημερών, αποκλείεται ο υποψήφιος από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τέλος η Επιτροπή, που είναι επιφορτισμένη με τη διαγωνιστική διαδικασία, δύναται κατά την κρίση της, να ζητά από τους υποψηφίους φορείς επιπρόσθετες διευκρινίσεις. Άρθρο 4 Διαδικασία παραλαβής αποσφράγισης προσφορών 1. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών. - Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Διεύθυνση για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 2. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: - Αποσφραγίζεται ο φάκελος με νούμερο 1, ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών του φακέλου και η νόμιμη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου, μονογράφονται τα περιεχόμενα δικαιολογητικά και οι εγγυητικές επιστολές και ανακοινώνεται εις επήκοον όλων των νομίμως παρισταμένων το περιεχόμενό του. - Κατόπιν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. - Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που προσκόμισαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. - Η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό, τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και τα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Αερολιμένων (Δ3/Β), με κοινοποίηση στoν Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 3. Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 στις προσφορές θα ορισθεί από την Δ/νση Αερολιμένων, εφόσον υπάρχει σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, εντός των επόμενων, από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, τριών ( 3 ) εργασίμων ημερών. Άρθρο 5 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ α) Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα συμπληρώσει την υψηλότερη βαθμολογία για τους αερολιμένες όπου θα αναδειχθεί ένας πάροχος και τις τρεις υψηλότερες βαθμολογίες για τους 9

10 αερολιμένες όπου θα αναδειχθούν μέχρι τρεις πάροχοι και θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α και θα αποδέχεται εγγράφως το προσφερόμενο, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, αντιστάθμισμα που αναφέρεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας Προκήρυξης, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ΑμεΑ. β) Η επιλογή ορίζεται για μισθωτική περίοδο επτά (7) ετών με πραγματική έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της οικείας Σύμβασης μεταξύ ΥΠΑ και εγκεκριμένου φορέα, η δε προσφέρουσα τιμή θα ισχύει για το χρονικό διάστημα της μισθωτικής περιόδου. Η μισθωτική περίοδος μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμη έτη με τους ίδιους όρους. γ) Οι επιλεγέντες φορείς για την παροχή συνδρομής στα ΑμεΑ είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν σύμβαση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης του αποτελεσματος του διαγωνισμού για την δραστηριοποίησή τους στους αερολιμένες για τους οποίους έχουν υποβάλλει προσφορά και για τους οποίους εχουν επιλεγεί. 2.- Τρόπος Πληρωμής α) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται το πρώτο δεκαήμερο (10) κάθε διμήνου και θα αφορά παρεχόμενες υπηρεσίες του προηγούμενου διμήνου με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων ειδικού λογαριασμού ΥΠΑ βάσει των κάτωθι δικαιολογητικών : i) Τιμολόγιο του αναδόχου (με ανάλυση ανά αερολιμένα), ii) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή από φόρους μισθωτών υπηρεσιών ή εισφορές σε ασφάλιστρα εργαζομένων αντιστοίχως, προσκομίζοντας και ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού. iii) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας iv) Πρωτότυπα παραστατικά που να βεβαιώνουν τον αριθμό των εξυπηρετούμενων από τον ανάδοχο ΑΜΕΑ και θα αφορούν στο χρονικό διάστημα του προηγούμενου διμήνου, υπογεγραμμένα από τον Προϊστάμενο Αερολιμενικού Ελέγχου ή εάν δεν υπάρχει από τον Αερολιμενάρχη. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκεινται στις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις και εισφορές, πλέον ποσοστού 8% επί του καθαρού ποσού απαλλαγμένου κρατήσεων για φόρο εισοδήματος. β) Η καταβολή στον φορέα συνδρομής ΑμεΑ της μηνιαίας αποζημίωσης έναντι των παρασχεθεισών υπηρεσιών θα διενεργείται βάσει του υποβαλλόμενου στην ΥΠΑ τιμολογίου συνοδευόμενο, πέραν των ανωτέρω απαιτουμένων και από τη βεβαίωση του Αερολιμενάρχη, προσυπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο Οικονομικού ή Διοικητικής Υποστήριξης δια των οποίων θα βεβαιώνεται ανά αερολιμένα ότι παρασχέθηκαν, κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στο τιμολόγιο, οι προβλεπόμενες από την Σύμβαση υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί οφειλή του φορέα συνδρομής προς την ΥΠΑ από επιβληθέν πρόστιμο παράβασης Αερολιμενικής Διάταξης, ή άλλης διάταξης αεροπορικού δικαίου, μίσθωσης χώρου του Αερολιμένα κλπ. γ) Εάν υπάρχει εκκρεμότητα προς την ΥΠΑ, σύμφωνα με τα πιο πάνω προβλεπόμενα, στη χορηγούμενη από τον οικείο Αερολιμενάρχη βεβαίωση θα αναγράφεται το ύψος της σχετικής οφειλής και η σχετική απόφαση επιβολής της, ώστε να υπάρξει συμψηφισμός. Άρθρο 6 Λοιποί όροι της Διακήρυξης 1. Εγγυητικές επιστολές Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό και είναι αναγνωρισμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 10

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015 2 0 1 5 &

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015          2 0 1 5 & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ,19/01/2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/1296/946 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΑΔΑ: Β41ΑΟΡ9Υ-Ι4Λ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Σορβόλου 24, Μετς 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 URL: www.kethea.gr Πληροφορίες: κα. Καγιά Μάγδα & κα. Βαλσαμίδου Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002823700 2015-06-04

15PROC002823700 2015-06-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 04-06-2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ11/Ε/15600/12840 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΨΓ5465ΦΘΘ-ΠΚΛ Πυθαγόρειο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα