ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ TMHMA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Τ.Θ Γλυφάδα Πληροφορίες: Ζ. Δρογώση - Α. Οικονόμου Τηλ: Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Aθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. Δ3/Β/228/31 Προς: Π.Δ. ΘΕΜΑ: Διενέργεια ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή φορέων παροχής υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ) σε όλους τους Κρατικούς και δημοτικούς Αερολιμένες της χώρας. Έχοντας υπόψη ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1.- Τις διατάξεις α) του άρθρου 36 του Ν. 3800/57 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί προστασίας και διοικήσεως των Δημοσίων Κτημάτων κλπ» (ΦΕΚ 256/Α/57). β) του άρθρου 11 και της παρ.1 εδαφ. ε του άρθρου 15 του ν.δ. 714/70 «περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ 238 Α), όπως τροποποιήθηκε με το ν.1340/83 (ΦΕΚ 35 Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 444/76 και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου μόνου αυτού (ΦΕΚ 166 Α). γ) Τις διατάξεις του π.δ. 56/89 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 28 A) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. δ) του Ν. 3913/11 «περί αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 18/ ) ε) του Ν. 1815/1988 (ΦΕΚ Α 250/ ) περί κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου στ) του Ν.2286/95(ΦΕΚ19/Α/1995) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». ζ) του Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α) και ειδικότερα των άρθρων 10, 11 και 12 αυτού σε συνδυασμό με εκείνες της παραγρ. 2 εδαφ. β του άρθρου 22 του Ν.Δ. 714/70 «περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναερίων Μεταφορών κλπ» (ΦΕΚ 238/Α/70) και της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1340/83 «Τροποποίηση διατάξεων Ν.Δ. 714/70 κλπ» (ΦΕΚ 35 Α). η) του π.δ. 118/2007 «Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ/Β/150/ ), όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ Α/14/ ) θ) του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. ι) του π.δ. 118/2013 «περί Τροποποίησης του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των 1

2 Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». ια) του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 152/ ) «περί Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2.- Την υπ αριθμ. Δ10/Α/50277/2655/ (ΦΕΚ Β 2539/ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. Δ10/Α/2450/144/ (ΦΕΚ Β/108/ ), Δ10/Α/17010/1145/ (ΦΕΚ Β 1198/ ), Δ10/Α/14966/946/ (ΦΕΚ Β/1587/ ) και Δ10/Α/30614/1565/ (ΦΕΚ Β/2718/ ) Αποφάσεις. 3. Την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης μέσω του ιστοτόπου της ΥΠΑ. 4. Τις διατάξεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1107/2006 της 5ης Ιουλίου 2006 «σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς» (L204/1, ). Α π ο φα σ ί ζ ο υ μ ε 1. Προκηρύσσουμε την διενέργεια ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές,, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη βαθμολογία για τους αερολιμένες, όπου θα αναδειχθεί ένας πάροχος και τις τρεις υψηλότερες βαθμολογίες για τα αεροδρόμια όπου θα αναδειχθούν τρεις πάροχοι, οι οποίοι επίσης πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α και να αποδέχονται εγγράφως το προσφερόμενο, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, αντιστάθμισμα, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας Προκήρυξης, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ΑμεΑ σε όλα τα αεροδρόμια, για την επιλογή ως κατωτέρω: Α) μέχρι τριών (3) φορέων (εφεξής φορέας) για την παροχή υπηρεσιών συνδρομής (εφεξής συνδρομή) σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (εφεξής ΑμεΑ) στους κρατικούς αερολιμένες Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», Ρόδου «Διαγόρας», Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας», Ακτίου, Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος», Αράξου, Ζακύνθου «Δ. Σολωμός»,, Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος», Καβάλας «Μ. Αλέξανδρος», Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος», Καρπάθου, Κεφαλονιάς, Κω «Ιπποκράτης», Λήμνου «Ήφαιστος», Μυκόνου, Μυτιλήνης «Οδ. Ελύτης», Ν. Αγχιάλου, Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος», Σαντορίνης, Σκιάθου «Αλ. Παπαδιαμάντης», Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης» και Χίου «Ομηρος» Β) ενός (1) φορέα (εφεξής φορέας) για την παροχή υπηρεσιών συνδρομής (εφεξής συνδρομή) σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (εφεξής ΑμεΑ), στους κρατικούς αερολιμένες Ικαρίας «Ικαρος», Καλύμνου, Καστοριάς «Αριστοτέλης», Κοζάνης «Φίλιππος», Κυθήρων, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σκύρου, Σύρου και δημοτικούς αερολιμένες Αστυπάλαιας, Κάσου, Καστελόριζου Λέρου, Σητείας, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών. 2. Αντικείμενο της συνδρομής για τα ΑμεΑ, για το οποίο θα διαγωνισθούν οι συμμετέχοντες, είναι το αυτό που καθορίζεται στο άρθρο 2 των Όρων της Προκήρυξης, οι οποίοι είναι συνημμένοι στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 3. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον Επιτροπής Παραλαβής-Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών. 2

3 4. Προσφορές για την διαγωνιστική διαδικασία θα γίνονται δεκτές στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Αμφιθέατρο): Β.Γεωργίου 1, Γλυφάδα στις και από π.μ. έως μ.μ. 5. Η παροχή της ανωτέρω συνδρομής θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα έχει χρονική διάρκεια επτά (7) ετών. Η ανωτέρω σύμβαση μπορεί να παραταθεί από την ΥΠΑ για δύο (2) επιπλέον έτη μέχρι την ανάδειξη νέου φορέα παροχής της συνδρομής. Η παράταση αυτή είναι υποχρεωτική για τον φορέα παροχής της συνδρομής, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης. 6. Για την παροχή της συνδρομής από τον φορέα, θα απαιτηθεί η εκμίσθωση χώρων στους αερολιμένες, έναντι μισθώματος αναλόγου προς εκείνο των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων, περί απ ευθείας εκμίσθωσης χώρων στις αεροπορικές εταιρείες, φορείς επίγειας εξυπηρέτησης κλπ. 7. Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εφημερίδες ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΚΕΡΔΟΣ των Αθηνών και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των ανωτέρω αερολιμένων, θα κοινοποιηθεί σε όλα τα επιμελητήρια της χώρας και θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ. 8. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους προκήρυξης και αντίγραφα αυτής θα παρέχονται καθημερινά από έως από τη Διεύθυνση Αερολιμένων στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ (τηλ ), μετά την δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης. 9. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα επικαλούμενα, στο σκεπτικό της παρούσης, νομοθετήματα και τους Όρους Προκήρυξης που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο Διοικητής Δημήτριος Ν. Κούκης ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ Στους αποδέκτες για ενέργεια από ένα (1) αντίγραφο όρων προκήρυξης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. Αποδέκτες για Ενέργεια -KAΘΜ-ΚΑΗΚ-ΚΑΡΔ-ΚΑΚΚ-ΚΑΑΚ-ΚΑΑΛΔ--ΚΑΖΑΣ- -ΚΑΙΡ- ΚΑΑΞ-ΚΑΠΛ -ΚΑΙΩΠ-ΚΑΚΒΑ-ΚΑΚΛ-ΚΑΚΠ-ΔΑΚΑ-ΔΑΖΟ-ΚΑΚΤΑ-ΚΑΚΜ--ΚΑΚΦ-ΚΑΚΖΦ -ΚΑΚΘ-ΚΑΚΩΙ-ΔΑΛΕ-ΚΑΛΜ-ΚΑΜΛ-ΚΑΜΚ- ΚΑΜΤΕ-ΚΑΝΞ-ΚΑΝΑ-ΚΑΠΑ - ΚΑΣΜ-ΚΑΣΡ-ΔΑΣΤ-ΚΑΣΚΠ-ΚΑΣΥ- ΚΑΣΟΒ-ΚΑΧΝΔ-ΚΑΧΙΟ ΙΙ. Αποδέκτες για κοινοποίηση - Γραφ. κ. Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Επιτροπές χρηστών μέσω των αερολιμένων ΙΙΙ. Εσωτερική Διανομή - Δ/ΥΠΑ - Υ/ΥΠΑ (κ. Β. Επ. Αλευράς) -.ΓΔΑΜ -.ΓΔΔΥ - Δ3/Β (4 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΟΡΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ) 3

4 ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Άρθρο 1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και υποβολής προσφορών έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και κοινοπραξίες με τις εξής, εκτός των άλλων, συγκεκριμένες προϋποθέσεις: Με αντιπροσώπευση των κοινοπρακτούντων, είτε με νομίμους εκπροσώπους ενός εκάστου αυτών, είτε με κοινό εκπρόσωπο διοριζόμενο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Με κατάθεση δήλωσης σύστασης κοινοπραξίας συντεταγμένης σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας όπου, εκτός των άλλων, θα δηλώνεται ότι οι κοινοπρακτούντες αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη για κάθε θέμα σχετικώς με την παροχή υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα της παρούσης διαγωνιστικής διαδικασίας, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως έναντι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής ΥΠΑ) ως Οργανισμού Διαχείρισης όλων των αερολιμένων, ο οποίος εκχωρεί το σχετικό δικαίωμα. Στην δήλωση σύνταξης κοινοπραξίας θα εμφανίζονται τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων. Επίσης, στην δήλωση σύστασης κοινοπραξίας θα αναφέρεται ότι η κοινοπραξία αναλαμβάνει την υποχρέωση (εφόσον επιλεγεί από την διαγωνιστική διαδικασία) να συστήσει εταιρεία βάσει του ισχύοντος εμπορικού νόμου, πριν από τη απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας. 3. Η ΥΠΑ θα επιλέξει με ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη βαθμολογία για τους αερολιμένες όπου θα αναδειχθεί ένας πάροχος και τις τρεις υψηλότερες βαθμολογίες για τα αεροδρόμια όπου θα αναδειχθούν τρεις πάροχοι, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α για την συνδρομή σε ΑμεΑ ως ακολούθως: α) μέχρι τρείς (3) φορείς στους Κρατικούς Αερολιμένες Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», Ρόδου «Διαγόρας», Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας», Ακτίου, Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος», Αράξου, Ζακύνθου «Δ. Σολωμός», Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος», Καβάλας «Μ. Αλέξανδρος», Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος», Καρπάθου, Κεφαλλονιάς, Κω «Ιπποκράτης», Λήμνου «Ήφαιστος», Μυκόνου, Μυτιλήνης «Οδ. Ελύτης», Ν. Αγχιάλου, Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος», Σαντορίνης, Σκιάθου «Αλ. Παπαδιαμάντης», Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης» και Χίου «Ομηρος» και β) ένα (1) φορέα στους κρατικούς αερολιμένες Ικαρίας «Ικαρος», Καλύμνου, Καστοριάς «Αριστοτέλης», Κοζάνης «Φίλιππος», Κυθήρων, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σκύρου, Σύρου και δημοτικούς αερολιμένες Αστυπάλαιας, Κάσου, Καστελόριζου Λέρου και Σητείας με διάρκεια σύμβασης επτά (7) χρόνια. Άρθρο 2 Αντικείμενο διαγωνιστικής διαδικασίας 1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 1107/2006 αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η επιλογή φορέων, με σκοπό την παροχή συνδρομής στα ΑμεΑ στους αερολιμένες: Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ακτίου, Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Αστυπάλαιας, Ζακύνθου, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κεφαλονιάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Κω, Λέρου, Λήμνου, Μήλου, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Νάξου, Ν. Αγχιάλου, Πάρου, Σάμου, Σαντορίνης, Σητείας, Σκιάθου, Σκύρου, Σύρου, Χανίων και Χίου. 2. O φορέας συνδρομής ΑμεΑ θα είναι υπεύθυνος να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε τα ΑμεΑ να είναι σε θέση : 4

5 να γνωστοποιούν την άφιξή τους σε ένα αερολιμένα και να ζητούν συνδρομή σε καθορισμένα σημεία εντός και εκτός των κτιρίων των αεροσταθμών, όπως αυτά έχουν καθοριστεί ή επανακαθορίζονται κάθε φορά από τις διοικήσεις των αερολιμένων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού ΕΕ 1107/2006, να μεταβαίνουν από ένα καθορισμένο σημείο στη θυρίδα ελέγχου των εισιτηρίων, να περνούν από τον έλεγχο των εισιτηρίων και αποσκευών, να μεταβαίνουν από το σημείο ελέγχου των εισιτηρίων στο αεροσκάφος, αφού ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εξόδου, τελωνείου και ασφαλείας, ως και οποιαδήποτε άλλη σχετική διαδικασία να επιβιβάζονται στο αεροσκάφος με ανελκυστήρες, αναπηρικές πολυθρόνες ή με οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη, κατά περίπτωση, βοήθεια, να μεταβαίνουν από τη θύρα του αεροσκάφους στο κάθισμά τους, να τακτοποιούν και να ανακτούν την αποσκευή τους μέσα στο αεροσκάφος, να μεταβαίνουν από το κάθισμά τους στην έξοδο του αεροσκάφους, να αποβιβάζονται από το αεροσκάφος με ανελκυστήρες, αναπηρικές πολυθρόνες ή με οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη, κατά περίπτωση, βοήθεια, να μεταβαίνουν από το αεροσκάφος στο χώρο παραλαβής των αποσκευών, αφού ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εξόδου, τελωνείου και ασφαλείας, ως και οποιαδήποτε άλλη σχετική διαδικασία να μεταβαίνουν από το χώρο παραλαβής των αποσκευών σε καθορισμένο σημείο, να επιβιβάζονται στις πτήσεις ανταπόκρισης όταν διέρχονται από έναν αερολιμένα, με τη παροχή συνδρομής σε όλους τους υποκείμενους και μη χώρους του αερολιμένα (airside και landside) και εντός και μεταξύ των αεροσταθμών, να μετακινούνται στις τουαλέτες, εφόσον παρίσταται ανάγκη, σε περίπτωση που συνεπικουρούνται από συνοδό, πρέπει, αν ζητηθεί, να του επιτρέπεται να παρέχει την απαραίτητη συνδρομή τόσο κατά την επιβίβαση όσο και κατά την αποβίβαση. 3. Ο φορέας συνδρομής ΑμεΑ είναι επίσης υπεύθυνος να προβαίνει σε : διαχείριση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού μεταφοράς ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού, όπως ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια (με την προϋπόθεση 48ωρης προειδοποίησης και ανάλογα με τους περιορισμούς χώρου μέσα στο αεροσκάφος και υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για τα επικίνδυνα υλικά), προσωρινή αντικατάσταση ζημιωθέντος ή απολεσθέντος εξοπλισμού μεταφοράς, αν και όχι απαραιτήτως με όμοιο, αλλά αντίστοιχων χαρακτηριστικών. επίγεια εξυπηρέτηση σκύλων-συνοδών, οσάκις απαιτείται, ανακοίνωση των απαιτούμενων πληροφοριών επιβίβασης σε προσβάσιμη μορφή από τα ΑμεΑ. Άρθρο 3 Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών 1. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις ημέρα Πέμπτη και από π.μ. έως μ.μ. ενώπιον πενταμελούς Επιτροπής, που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητού ΥΠΑ, στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, (Αμφιθέατρο), Β. Γεωργίου 1, 16610, Ελληνικό. 2. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά 5

6 τους, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο φακέλους κλειστούς, αδιαφανείς και αριθμημένους με τους αριθμούς ένα (1) και δύο (2) και τα περιεχόμενά τους πρέπει να είναι αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εκτός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που μπορεί να υποβληθεί και στην αγγλική γλώσσα. Εάν τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά αφορούν σε έγγραφα εκδοθέντα σε άλλη χώρα της Κοινότητας απαιτείται να υποβληθεί και η επίσημη μετάφρασή τους στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου συνιστούν απαράβατο όρο και τυχόν υποβαλλόμενες προσφορές, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην κύρια όψη των φακέλων θα αναγράφεται: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑμεΑ» Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: - η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», - ο αερολιμένας για τον οποίον κατατίθεται η προσφορά, - τα στοιχεία του αποστολέα: «Επωνυμία», «ταχυδρομική Δ/νση», «αριθμός τηλεφώνου» και «αριθμός FAX» του φυσικού ή νομικού προσώπου. 3. Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 α.a.2i του π.δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : Ι. Στο φάκελο νούμερο ένα (1) που θα έχει την ένδειξη «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιέχονται τα κατωτέρω: Α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανά αεροδρόμιο σύμφωνα με τον Πίνακα του άρθρου 6, από αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εγγυητική επιστολή, εάν δεν είναι διατυπωμένη στην Ελληνική, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή (σύμφωνα με το συνημμένο σχετικό υπόδειγμα στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ) πρέπει να ισχύει για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγυητική επιστολή που θα προσκομισθεί από τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν θα επιλεγούν, θα επιστραφεί άτοκα σε εκπρόσωπο των συμμετεχόντων ή στην τράπεζα που εξέδωσε αυτή ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης περί επιλογής φορέα συνδρομής ΑμεΑ. Η εγγυητική επιστολή που έχει προσκομισθεί από τους συμμετέχοντες που θα επιλεγούν παραμένει στην ΥΠΑ μέχρι την υποβολή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της συμβάσεως, οπότε και επιστρέφεται στους δικαιούχους άτοκα. Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής των εταίρων, των βασικών μετόχων, των μελών των οργάνων διοίκησης, καθώς και των διευθυντικών στελεχών (όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) ή του φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους ή στο πρόσωπο των συζύγων ή συγγενών τους το 6

7 ασυμβίβαστο του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ30/Α της 14 ης Φεβρουαρίου 2005), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α της 10 ης Νοεμβρίου 2005). Γ) Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες - αλλοδαποί): α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία να πιστοποιούνται τα στοιχεία του υπογράφοντος, προκειμένου να ζητηθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας απόσπασμα ποινικού μητρώου τους δικαστικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305), ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. iii) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ. Φορολογική ενημερότητα δ. Ασφαλιστική ενημερότητα Σε περίπτωση εγκατάστασής τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Δ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή εγκατεστημένα σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης : α. Υπεύθυνη δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία να πιστοποιούνται τα στοιχεία του υπογράφοντος, προκειμένου να ζητηθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας απόσπασμα ποινικού μητρώου του δικαστικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 3.Ι. Γ και Δ αντίστοιχα. - Το απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά στους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε., στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και στον έναντι τρίτων εξουσιοδοτημένο άτομο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 7

8 β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) δ. Ασφαλιστική ενημερότητα ε. Φορολογική ενημερότητα Ε) Κοινοπραξίες : α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία να πιστοποιούνται τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων συμμετεχουσών στην Κοινοπραξία εταιρειών, προκειμένου να ζητηθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας απόσπασμα ποινικού μητρώου τους δικαστικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 3.Ι. Γ αντίστοιχα και β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 3.Ι. Γ. ΣΤ. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του π.δ. 118/07, εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. Ορισμός αντικλήτου με προσδιοριστικά στοιχεία το ονοματεπώνυμό του και τη Διεύθυνση κατοικίας του, προαπαιτείται δε πάντοτε δήλωσή του ότι αποδέχεται τον ορισμό του. Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. Ζ. Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής, θα πρέπει να υποβληθούν: α) Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Το ΦΕΚ όπου έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και από το οποίο προκύπτει η εκπροσώπηση της εταιρείας σε περιπτώσεις ΑΕ και ΕΠΕ. Οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και για κάθε κοινοπράκτη που συμμετέχει στην κοινοπραξία. Η. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, υπογεγραμμένη απο τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, ότι αποδέχεται το προσφερόμενο, εκ μέρους της αναθέτουσας Αρχής, αντιστάθμισμα ΑμεΑ που αναφέρεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας Προκήρυξης. ΙΙ. Ο φάκελος νούμερο δύο (2), ο οποίος πρέπει να είναι επίσης σφραγισμένος και ξεχωριστός από τους άλλους φακέλους επί ποινή απορρίψεως, θα έχει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα A της παρούσης. α. Τα περιεχόμενα έγγραφα όλων των φακέλων θα είναι υπογεγραμμένα από το συμμετέχον φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο στην περίπτωση νομικού προσώπου. 8

9 β. Ειδικότερα, σε περίπτωση κοινοπραξίας κεφαλαιουχικών εταιρειών την προσφορά, όλα τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία υπογράφουν είτε κοινός εκπρόσωπος διορισμένος με συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε όλες οι κοινοπρακτούσες εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες η κάθε μία ανάλογα με την νομική της μορφή. γ. Προσφορά που κατατίθεται εκπροθέσμως απορρίπτεται. 4. Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών της παραγράφου Ι είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση μη υποβολής έστω και ενός, η προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 5. Απουσία πιστοποιητικού, δικαιολογητικού, αποδεικτικού στοιχείου ή εγγράφου του φακέλου Νο 1, πλην της εγγυητικής επιστολής δικαιολογείται, προσωρινώς, εάν υπάρχει έγγραφη δέσμευση του υποψηφίου, εντός του φακέλου Νο 1, ότι θα προσκομιστεί εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσκομιστούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εντός της τασσομένης προθεσμίας των πέντε (5) εργασίμων ημερών, αποκλείεται ο υποψήφιος από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τέλος η Επιτροπή, που είναι επιφορτισμένη με τη διαγωνιστική διαδικασία, δύναται κατά την κρίση της, να ζητά από τους υποψηφίους φορείς επιπρόσθετες διευκρινίσεις. Άρθρο 4 Διαδικασία παραλαβής αποσφράγισης προσφορών 1. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών. - Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Διεύθυνση για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 2. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: - Αποσφραγίζεται ο φάκελος με νούμερο 1, ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών του φακέλου και η νόμιμη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου, μονογράφονται τα περιεχόμενα δικαιολογητικά και οι εγγυητικές επιστολές και ανακοινώνεται εις επήκοον όλων των νομίμως παρισταμένων το περιεχόμενό του. - Κατόπιν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. - Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που προσκόμισαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. - Η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό, τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και τα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Αερολιμένων (Δ3/Β), με κοινοποίηση στoν Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 3. Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 στις προσφορές θα ορισθεί από την Δ/νση Αερολιμένων, εφόσον υπάρχει σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, εντός των επόμενων, από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, τριών ( 3 ) εργασίμων ημερών. Άρθρο 5 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ α) Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα συμπληρώσει την υψηλότερη βαθμολογία για τους αερολιμένες όπου θα αναδειχθεί ένας πάροχος και τις τρεις υψηλότερες βαθμολογίες για τους 9

10 αερολιμένες όπου θα αναδειχθούν μέχρι τρεις πάροχοι και θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α και θα αποδέχεται εγγράφως το προσφερόμενο, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, αντιστάθμισμα που αναφέρεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας Προκήρυξης, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ΑμεΑ. β) Η επιλογή ορίζεται για μισθωτική περίοδο επτά (7) ετών με πραγματική έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της οικείας Σύμβασης μεταξύ ΥΠΑ και εγκεκριμένου φορέα, η δε προσφέρουσα τιμή θα ισχύει για το χρονικό διάστημα της μισθωτικής περιόδου. Η μισθωτική περίοδος μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμη έτη με τους ίδιους όρους. γ) Οι επιλεγέντες φορείς για την παροχή συνδρομής στα ΑμεΑ είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν σύμβαση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης του αποτελεσματος του διαγωνισμού για την δραστηριοποίησή τους στους αερολιμένες για τους οποίους έχουν υποβάλλει προσφορά και για τους οποίους εχουν επιλεγεί. 2.- Τρόπος Πληρωμής α) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται το πρώτο δεκαήμερο (10) κάθε διμήνου και θα αφορά παρεχόμενες υπηρεσίες του προηγούμενου διμήνου με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων ειδικού λογαριασμού ΥΠΑ βάσει των κάτωθι δικαιολογητικών : i) Τιμολόγιο του αναδόχου (με ανάλυση ανά αερολιμένα), ii) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή από φόρους μισθωτών υπηρεσιών ή εισφορές σε ασφάλιστρα εργαζομένων αντιστοίχως, προσκομίζοντας και ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού. iii) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας iv) Πρωτότυπα παραστατικά που να βεβαιώνουν τον αριθμό των εξυπηρετούμενων από τον ανάδοχο ΑΜΕΑ και θα αφορούν στο χρονικό διάστημα του προηγούμενου διμήνου, υπογεγραμμένα από τον Προϊστάμενο Αερολιμενικού Ελέγχου ή εάν δεν υπάρχει από τον Αερολιμενάρχη. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκεινται στις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις και εισφορές, πλέον ποσοστού 8% επί του καθαρού ποσού απαλλαγμένου κρατήσεων για φόρο εισοδήματος. β) Η καταβολή στον φορέα συνδρομής ΑμεΑ της μηνιαίας αποζημίωσης έναντι των παρασχεθεισών υπηρεσιών θα διενεργείται βάσει του υποβαλλόμενου στην ΥΠΑ τιμολογίου συνοδευόμενο, πέραν των ανωτέρω απαιτουμένων και από τη βεβαίωση του Αερολιμενάρχη, προσυπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο Οικονομικού ή Διοικητικής Υποστήριξης δια των οποίων θα βεβαιώνεται ανά αερολιμένα ότι παρασχέθηκαν, κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στο τιμολόγιο, οι προβλεπόμενες από την Σύμβαση υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί οφειλή του φορέα συνδρομής προς την ΥΠΑ από επιβληθέν πρόστιμο παράβασης Αερολιμενικής Διάταξης, ή άλλης διάταξης αεροπορικού δικαίου, μίσθωσης χώρου του Αερολιμένα κλπ. γ) Εάν υπάρχει εκκρεμότητα προς την ΥΠΑ, σύμφωνα με τα πιο πάνω προβλεπόμενα, στη χορηγούμενη από τον οικείο Αερολιμενάρχη βεβαίωση θα αναγράφεται το ύψος της σχετικής οφειλής και η σχετική απόφαση επιβολής της, ώστε να υπάρξει συμψηφισμός. Άρθρο 6 Λοιποί όροι της Διακήρυξης 1. Εγγυητικές επιστολές Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό και είναι αναγνωρισμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 10

11 α) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί πέντε (5) μήνες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, το ύψος δε αυτής ανά αερολιμένα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα. Λέρος, Μήλος, Πάρος, Νάξος, Σύρος, Σκύρος, Σητεία, Κοζάνη, Καστοριά, Ικαρία, Κάσος, Καστελοριζο, Κάλυμνος, Κύθηρα, Αστυπάλαια Σκιάθος, Λήμνος, Μύκονος, Κεφαλλονιά, Σάμος, Αγχίαλος, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Χίος, Κάρπαθος, Άκτιο, Ιωάννινα, Άραξος, Καλαμάτα Χανιά, Ζάκυνθος, Κως, Σαντορίνη, Μυτιλήνη Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ρόδος ευρώ ανά αερολιμένα ευρώ ανά αερολιμένα ευρώ ανά αερολιμένα ευρώ ανά αερολιμένα Ο συμμετέχων στη διαγωνιστική διαδικασία μπορεί να προσκομίσει μία (1) εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους συνολικού ποσού αναλόγου του αριθμού αερολιμένων για τα οποία επιθυμεί να συμμετάσχει. Το συνολικό ύψος του ποσού των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής για είκοσι (20) αεροδρόμια και πάνω ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. β) Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή ανά αερολιμένα σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα: Λέρος, Μήλος, Πάρος, Νάξος, Σύρος, Σκύρος, Σητεία, Κοζάνη, Καστοριά, Ικαρία, Κάσος, Καστελόριζο, Κάλυμνος, Κύθηρα, Αστυπάλαια Σκιάθος, Λήμνος, Μύκονος, Κεφαλλονιά, Σάμος, Αγχίαλος, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Χίος, Κάρπαθος, Άκτιο, Ιωάννινα, Άραξος, Καλαμάτα Χανιά, Ζάκυνθος, Κως, Σαντορίνη, Μυτιλήνη Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ρόδος ευρώ ανά αερολιμένα ευρώ ανά αερολιμένα ευρώ ανά αερολιμένα ευρώ ανά αερολιμένα Το συνολικό ύψος του ποσού των εγγυητικών επιστολών για είκοσι (20) αερολιμένες και πάνω που θα επιλεγεί ο ανάδοχος ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι διάρκειας επτά (7) ετών με δυνατότητα επέκτασης δύο (2) ετών. δ) Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. Άρθρο 7 Ενστάσεις - Προσφυγές Ενστάσεις-προσφυγές κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, κατά της συμμετοχής διαγωνιζομένου φυσικού ή νομικού προσώπου στο διαγωνισμό, κατά της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών ή κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, υποβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15 και 38 του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150Α/ ) και εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, ενώ, λόγω μη ύπαρξης προϋπολογισμένης αξίας για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 3741) ύψους ευρώ (κατώτατο όριο) βάσει του άρθρου 35 του Ν.3377/

12 Άρθρο 8 Προϋποθέσεις Εγκατάστασης και Λειτουργίας αναδόχου 1. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων του φορέα εκμισθώνονται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, χώροι, εντός του αερολιμένα. Για την εν λόγω εκμίσθωση θα εκδοθεί η σχετική απόφαση και θα καθορισθεί και το αναλογούν μίσθωμα. 2. Η έναρξη της μισθώσεως των ανωτέρω χώρων θα αρχίσει από την ημερομηνία παράδοσηςπαραλαβής τους βάσει πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής και θα λήξει κατά την ημερομηνία λήξης της συμβάσεως παροχής συνδρομής στα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Άρθρο 9 Έναρξη των δραστηριοτήτων του φορέα 1. Η άσκηση της ανατιθέμενης στον φορέα συνδρομής ΑμεΑ αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της οικείας Σύμβασης μεταξύ ΥΠΑ και εγκεκριμένου φορέα. 2. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση έναρξης δραστηριοποίησης του φορέα ή διακοπή της πέραν των 20 ημερών, συνεπάγεται την κατάπτωση της εγγυητικής του επιστολής, ως ποινικής ρήτρας και την αποβολή του από τους εκμισθούμενους χώρους. Άρθρο 10 Υπεκμίσθωση Αναμίσθωση Δεν επιτρέπεται η καθ οιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική υπεκμίσθωση, ούτε η μερική ή ολική καθ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα προς τρίτους του εκχωρουμένου δικαιώματος παροχής της συνδρομής, καθώς επίσης και των εκμισθούμενων χώρων. Άρθρο 11 Εισαγωγή Τεχνολογιών και Συστημάτων 1. Ο φορέας συνδρομής ΑμεΑ πρέπει να περιγράψει το λογισμικό σύστημα που θα χρησιμοποιήσει (hardware και software), ώστε να μπορέσει να εκτελέσει τις υπηρεσίες που θα αναλάβει, καθώς επίσης να ελέγχει τις σχετικές διαδικασίες περιλαμβανομένης και του συστήματος γνωστοποίησης για την παροχή συνδρομής στα ΑμεΑ (notification tool for PRM), να επαληθεύσει τα χρονικά όρια παροχής της συνδρομής, συντήρηση του GSE (Ground Service Equipment). 2. Ο φορέας συνδρομής στα ΑμεΑ θα πρέπει να παρουσιάσει την δυνατότητα διασύνδεσης του συστήματός του με άλλα συστήματα του αερολιμένα, που αφορούν την λήψη/ αποστολή πληροφοριών. (π.χ. SITA, , FAX). 3. Ο φορέας συνδρομής στα ΑμεΑ θα παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για ραδιοφωνική γραμμή, για κλήσεις και άλλες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές. Άρθρο 12 Υποχρεώσεις του φορέα ως προς το εκχωρούμενο δικαίωμα παροχής υπηρεσιών προς τρίτους 1. Ο φορέας συνδρομής στα ΑμεΑ, πέραν των ειδικότερων υποχρεώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού 1107/2006 και των όρων της παρούσης προκήρυξης, υποχρεούται να είναι σε θέση να παρέχει την υπηρεσία παροχής στα ΑμεΑ καθ όλο το διάστημα λειτουργίας του αερολιμένα, για το μερίδιο αγοράς του αλλά και για κάθε έκτακτη πτήση, μετά από εύλογη προειδοποίηση. 2. Επίσης ο Φορέας συνδρομής στα ΑμεΑ υποχρεούται να: παρέχει τις υπηρεσίες, όπως θα περιγράφονται στην Σύμβαση, καθ όλη την διάρκεια (ωράριο) λειτουργίας των αεροδρομίων (τουλάχιστον μία ώρα πριν και μισή ώρα μετά αυτού). 12

13 παρέχει με δικά του έξοδα τις απαιτούμενες γραφειακές διευκολύνσεις, συμπεριλαμβάνοντας και εξοπλισμού (τηλέφωνα, fax, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, SITA), καθώς και διευκολύνσεις αποθήκευσης. κατέχει ικανοποιητικό αριθμό εξοπλισμού (ambulift, αναπηρικές καρέκλες κλπ) και προσωπικό, ώστε να μπορεί να καλύψει την ζήτηση και να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στα ΑμεΑ. Όλο το προσωπικό θα είναι αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης και ο εξοπλισμός αποκλειστικής χρήσης, για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών. παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ως φορέα διαχείρισης των αεροδρομίων και στον Εθνικό φορέα, όταν ζητείται, όλες οι απαιτούμενες διευκρινίσεις που αφορούν στην διαχείριση παραπόνων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα ΑμεΑ. καθιερώνει τρόπους διαχείρισης και διαδικασίες, ώστε να παρέχονται ασφαλείς και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα ΑμεΑ. διασφαλίζει ότι το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι εκπαιδευμένο με υψηλά πρότυπα όσον αφορά στην χειρωνακτική/ φυσική διαχείριση και τεχνικές μεταφοράς επιβατών, καθώς και θέματα επίγνωσης της αναπηρίας και της ισότητας. Το προσωπικό (συνοδοί) θα πρέπει αποδεδειγμένα να γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με ειδικές, αναγνωριστικές στολές. είναι ενήμερος για της τελευταίας ώρας αλλαγές, ώστε να βοηθηθεί το ΑμεΑ να επιβιβαστεί/ αποβιβασθεί και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στο πρόγραμμα πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών. παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα εκάστου αεροδρομίου με επιβατική κίνηση άνω των , καθώς και με οποιεσδήποτε περαιτέρω συστάσεις της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Πολιτικών Αεροποριών. η χειροκίνητη μεταφορά των ΑμεΑ απαγορεύεται κατά την διάρκεια της επιβίβασης/ αποβίβασης από το αεροσκάφος. Οι προτεινόμενοι τρόποι παροχής της συνδρομής είναι η χρήση ambulift ή αναπηρικών αμαξιδίων. διασφαλίζει ότι το ΑμεΑ θα επιβιβάζεται πριν από όλους τους επιβάτες κατά την αναχώρηση και θα αποβιβάζεται αφού το σύνολο των επιβατών έχει αποβιβασθεί. Εξαιρέσεις μπορεί να υπάρξουν στις περιπτώσεις που το ΑμεΑ ανακοινώνεται την τελευταία στιγμή, όταν ο αερομεταφορέας αιτιολογημένα το ζητά, καθώς επίσης και για προφανείς λειτουργικές ανάγκες. - Σύμφωνα με την σύμβαση του Μόντρεαλ τα αναπηρικά αμαξίδια θεωρούνται αποσκευές και κατόπιν αυτού από την στιγμή που παραδίδονται από τον φορέα εξυπηρέτησης ΑμεΑ στον φορέα επίγειας εξυπηρέτησης της αεροπορικής εταιρείας, μεταβιβάζεται και η ευθύνη. Ο φορέας εξυπηρέτησης ΑμεΑ θα πρέπει να έλθει σε συνεννόηση με την αεροπορική εταιρεία και τον φορέα επίγειας εξυπηρέτησής της, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η φόρτωση/ εκφόρτωση των αναπηρικών αμαξιδίων. - Σε περίπτωση που το ΑμεΑ χρησιμοποιεί τη δική του ηλεκτρική αναπηρική καρέκλα, ο φορέας εξυπηρέτησης ΑμεΑ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα να συνδέσει και αποσυνδέσει τις μπαταρίες, σε συνεργασία με το ΑμεΑ, ώστε η αναπηρική καρέκλα να παραδοθεί και διαχειρισθεί περαιτέρω από τον φορέα επίγειας εξυπηρέτησης. - Εάν το ΑμεΑ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την δική του αναπηρική καρέκλα κατά την άφιξη και αναχώρηση, δεν θα πρέπει να του απαγορευτεί. - Τα ΑμεΑ συνοδεύονται από εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό και πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να προβαίνουν σε αγορές, εφόσον επιθυμούν, πριν την επιβίβαση. - Σε περίπτωση που το ΑμεΑ χρησιμοποιεί σκυλιά συνοδείας, ο φορέας εξυπηρέτησης ΑμεΑ θα πρέπει να συνεργάζεται με τον φορέα επίγειας εξυπηρέτησης και τον αερομεταφορέα. Άρθρο 13 Παραβάσεις- Κυρώσεις Για παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού ΕΕ 1107/2006, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. 13

14 Άρθρο 14 Λύση Σύμβασης Η σύμβαση με τον επιλεγέντα φορέα λύεται: α) αυτοδικαίως εάν αυτός δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις β) πτώχευσης ή παύσης πληρωμών της εταιρείας, γ) αμοιβαίας συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών δ) λόγω εκπνοής της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. Άρθρο 15 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της συμβάσεως καταπίπτει στις περιπτώσεις που ο φορέας: α) εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του έναντι των χρηστών του αερολιμένα τούτου διαπιστουμένου είτε από έγγραφες καταγγελίες των χρηστών του αερολιμένα και των επιβατών, είτε από διενεργηθησομένους ελέγχους από τα αρμόδια Κρατικά όργανα του αερολιμένα, ή της Διεύθυνσης Αερολιμένων. β) οφείλει, από οποιαδήποτε αιτία, χρηματικά ποσά στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον δεν έχει ανταποκριθεί στην πρόσκληση του αρμοδίου οργάνου της ΥΠΑ να ρυθμίσει τα χρέη του. Άρθρο 16 Έκπτωση 1. Η μη τήρηση οποιουδήποτε όρου των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορέα συνδρομής στα ΑμεΑ συνεπάγεται την, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητού της ΥΠΑ, κήρυξη αυτού ως εκπτώτου και την κατάπτωση υπέρ της ΥΠΑ της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της προκήρυξης και της σύμβασης. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο διοικητικώς εκτελεστό. 2. Το Δημόσιο σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, δικαιούται για τη συνέχιση των υπηρεσιών ΑμεΑ να αναθέσει προσωρινά και μέχρις αναδείξεως νέου αναδόχου σε άλλο εγκεκριμένο φορέα με όρους που θα καθορισθούν με σχετική απόφαση του Διοικητού της ΥΠΑ.. Αρθρο 17 Έλεγχοι Επιθεωρήσεις Ο φορέας οφείλει να παρέχει κάθε διευκόλυνση στα εντεταλμένα για τον έλεγχο της εφαρμογής των προβλεπομένων από τον Κοινοτικό Κανονισμό 1107/2006 και την παρούσα προκήρυξη, όργανα της ΥΠΑ. Ο Διοικητής Δημήτριος Ν. Κούκης 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (TECHNICAL SPECIFICATIONS) και ΟΡΟΙ (STANDARD CONDITIONS) ΦΑΚΕΛΟΣ Νο 2 H Τεχνική προσφορά περιλαμβάνει τεκμηρίωση των κάτωθι στοιχείων /κριτηρίων: 1.Εμπειρία επί του αντικειμένου. α) Εμπειρία του προσωπικού: Ο φορέας θα καταθέσει κατάσταση με το προσωπικό που θα απασχολήσει θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας για κάθε αερολιμένα. Ως έμπειρος υπάλληλος νοείται κάθε άτομο με συνολική προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους κατά τα τελευταία δύο (2) έτη, ή δύο (2) ετών συνολικά κατά τα τελευταία τέσσερα (4) έτη, επί του αντικειμένου της θέσης για την οποία προορίζεται και πάντως, όπου απαιτείται πτυχίο ή άδεια, μετά την ημερομηνία απόκτησής τους (π.χ. Χειριστή Ανυψωτικών Μηχανημάτων (ΧΑΜ) με προϋπηρεσία σε αεροδρόμιο σε αντίστοιχη θέση). Η επαγγελματική εμπειρία του προσωπικού αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων του ασφαλιστικού φορέα του υπαλλήλου. β) Εμπειρία των επιχειρήσεων Mία εταιρεία θεωρείται έμπειρη όταν τουλάχιστον το 50% των υπαλλήλων της ανά αερολιμένα είναι έμπειρο (υπάλληλοι με εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε παρεμφερή δραστηριότητα). Στις περιπτώσεις που ο απαιτούμενος αριθμός των θέσεων εργασίας επιτρέπει την χρησιμοποίηση ενός μόνο υπαλλήλου, αυτό πρέπει να είναι επαγγελματικά έμπειρο, σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα. 2. Καταλληλότητα του προσωπικού του φορέα συνδρομής στα ΑμεΑ. Ι) Για την πιστοποίηση της καταλληλότητας του προσωπικού του φορέα συνδρομής στα ΑμεΑ απαιτείται: α) Υποβολή αδειών, πτυχίων και πιστοποιητικών που να αποδεικνύουν ότι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών επί αντιστοίχων μηχανημάτων, οχημάτων ή συσκευών, που απαιτούνται από την ελληνική ή/και κοινοτική νομοθεσία για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών επί αντιστοίχων τύπων αεροσκαφών, καθώς και μηχανημάτων και συσκευών. β) Ενυπόγραφη δήλωσή του ότι κατανοεί και γνωρίζει να χρησιμοποιεί τα εγχειρίδια που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας του. γ) Πλήρης γνώση της Ελληνικής γλώσσας, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, ως και η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Επίσης το προσωπικό (συνοδοί) θα πρέπει να γνωρίζει σε τουλάχιστον καλό επίπεδο (Β2) την Αγγλική γλώσσα, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων του, τούτου αποδεικνυομένου από προσκόμιση των πτυχίων ή τίτλων που προβλέπονται από την σχετική εθνική νομοθεσία. δ) Βεβαίωση ότι έχει υποστεί την απαιτούμενη εκπαίδευση και κυρίως να είναι γνώστες του κώδικα συμπεριφοράς για τις υπηρεσίες εδάφους για άτομα με μειωμένη 15

16 κινητικότητα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (Document 30 της ECAC). 3.- Η εμπειρία του προσωπικού βαθμολογείται ως ακολούθως:: α) Υπάλληλοι Με εμπειρία 1 τουλάχιστον έτους μέχρι 2 έτη βαθμός 10 Με εμπειρία 2 έτη μέχρι 3 έτη βαθμός 20 Με εμπειρία 3 έτη και άνω βαθμός 30 β) Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (Χ.Α.Μ.) Με εμπειρία 1 τουλάχιστον έτους μέχρι 2 έτη βαθμός 10 Με εμπειρία 2 έτη μέχρι 3 έτη βαθμός 20 Με εμπειρία 3 έτη και άνω βαθμός 30 γ) Εργάτες Με εμπειρία 1 τουλάχιστον έτους μέχρι 2 έτη βαθμός 10 Με εμπειρία 2 έτη μέχρι 3 έτη βαθμός 20 Με εμπειρία 3 έτη και άνω βαθμός Ασφαλιστήρια συμβόλαια εγκαταστάσεων και μέσων, έναντι ατυχημάτων και πυρός (all risk), για όλες τις δραστηριότητές του εντός του αεροδρομίου. 5. Ασφαλιστήρια συμβόλαια πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης για ζημιές έναντι τρίτων, ύψους τουλάχιστον ευρώ για κάθε συμβάν και για απεριόριστο κατ έτος αριθμό συμβάντων. 6. Οργανωτική και επιχειρησιακή δομή (Organizational and operational structure). α) Για την πιστοποίηση της σωστής επιχειρησιακής δομής υποβάλλεται το Εγχειρίδιο Λειτουργιών του υποψηφίου φορέα για την παροχή της συνδρομής (operations manual). β) Για την πιστοποίηση της ορθής και κατάλληλης οργανωτικής δομής υποβάλλονται για εξέταση τα οργανογράμματα του φορέα συνδρομής ΑμεΑ, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η οργανωτική δομή του αιτούμενου σε κάθε αερολιμένα. Στα οργανογράμματα αναφέρεται λεπτομερώς η θέση και οι αρμοδιότητες των απασχολουμένων ατόμων, ιδιαίτερα θα συνοδεύονται από τις πληροφορίες που αφορούν στον υπεύθυνο εξυπηρέτησης, στον υπεύθυνο διαχείρισης ασφάλειας (safety manager), στον υπεύθυνο εκπαίδευσης (training manager) και τον υπεύθυνο διαχείρισης ποιότητας (service quality manager) της εταιρείας.. γ) Πρέπει να υποβληθούν τα είδη και ο αριθμός των απαιτούμενων μέσων για την εν λόγω εξυπηρέτηση, ως και ο αριθμός του προσωπικού, τα οποία πρέπει να προκύπτουν από την ανάλυση της αεροπορικής κίνησης, καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά και υποδομές των αερολιμένων. δ) Θα πρέπει να διευκρινίσουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν τον συντονισμό με άλλους εμπλεκόμενους φορείς του αερολιμένα ήτοι: - τους αερομεταφορείς - τους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης - την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ως φορέα διαχείρισης εκάστου αερολιμένα ε) Οι υποψήφιοι φορείς συνδρομής ΑμεΑ θα πρέπει να αναφέρουν επίσης στο επιχειρησιακό σχέδιο τον τρόπο χειρισμού των κάτωθι θεμάτων: - διαχείριση του αιτήματος γνωστοποίησης των ΑμεΑ για την παροχή της συνδρομής - διαχείριση και όρους παροχής της συνδρομής στους διαφορετικούς τύπους ΑμεΑ - τρόπος μεταφοράς των ΑμεΑ από τα καθορισθέντα σημεία ή τις θυρίδες ελέγχου επιβατών στις πύλες εξόδου του αερολιμένα και επιβίβαση αυτών στο αεροσκάφος - αποβίβαση των ΑμεΑ από το αεροσκάφος και μεταφορά τους στα καθορισθέντα σημεία κλπ Οι προαναφερόμενες διαδικασίες δεν περιορίζουν τον κάθε υποψήφιο φορέα εξυπηρέτησης ΑμεΑ να προσθέσει και άλλες διαδικασίες που πιστεύει ότι είναι συναφείς και σημαντικές για την λειτουργία του στον αερολιμένα και την παροχή των υπηρεσιών του. 16

17 στ) Οι υποψήφιοι φορείς συνδρομής ΑμεΑ θα πρέπει να παρουσιάσουν το επιχειρησιακό σχέδιο, όσον αφορά σε θέματα ασφαλείας (safety) συμπεριλαμβανομένης πυρασφάλειας, υγιεινής και ασφάλειας, και ασφάλειας (security), το βαθμό ενσωμάτωσής τους με τις διαδικασίες, αρχές και απαιτήσεις εκάστου αερολιμένα. ζ) Οι υποψήφιοι φορείς συνδρομής ΑμεΑ θα παρουσιάσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τους, σύμφωνα με το οποίο θα διασφαλίζεται ότι το προσωπικό τους είναι ικανό να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ευθύνη του για την φυσική διαχείριση των ΑμεΑ. Επίσης θα παρέχουν πρόγραμμα για την εκπαίδευση που θα παρέχεται στο εποχικό προσωπικό. 7. Προστασία περιβάλλοντος: Ο υποψήφιος φορέας συνδρομής ΑμεΑ υποχρεούται να εφαρμόζει τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, ο υποψήφιος φορέας συνδρομής ΑμεΑ θα πρέπει να γνωστοποιήσει το σχέδιο σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του προσωπικού, όσον αφορά την εφαρμογή και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών θεμάτων σε σχέση με τις αρμοδιότητές τους. Οι υποψήφιοι φορείς εξυπηρέτησης ΑμεΑ θα πρέπει να χρησιμοποιούν φιλικές, προς το περιβάλλον, τεχνολογίες και συστήματα. Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι τα κάθε είδους χρησιμοποιούμενα εφόδια δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον σε επίπεδα ανώτερα από τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. 8. Καταλληλότητα του επίγειου εξοπλισμού του υποψηφίου. Κατάσταση με τον επίγειο εξοπλισμό ανά αερολιμένα. Αποδεικτικά παλαιότητας (ηλικίας) του εξοπλισμού. Μητρώα συντήρησης του εξοπλισμού ή αντίγραφα θεωρημένα, από την αρμόδια μονάδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αντίγραφά τους. Κάθε στοιχείο το οποίο πιστοποιεί την χρονική συχνότητα, την επάρκεια και την καταλληλότητα της συντήρησης κάθε εξοπλισμού. Προγράμματα συντήρησης εξοπλισμού. Τιμολόγια αγοράς ή συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή και δελτία παραγγελιών αγοράς που έχουν δοθεί με συγκεκριμένες ημερομηνίες παράδοσης και πάντως όχι πέραν της α/α Εξοπλισμός 1. Αναβατώριο μεταφοράς στο αεροσκάφος για όλους τους τύπους αεροσκαφών, -Boarding/De- Boarding vehicle for passengers with reduced mobility (PRM) (ambu-lift) * 2. Ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο ανάβασης ΑμεΑ σε κλίμακα επιβατών 3. Αναπηρικό αμαξίδιο (wheelchair) 4. Αναβατώριο για μικρά αεροσκάφη όπου δεν προσεγγίζει ambu-lift (Boarding/De-Boarding device for passengers with reduced mobility (PRM) for commuter type aircraft AHM 979) ή μικρό αυτοκινούμενο αμαξίδιο για μικρά αεροσκάφη όπου δεν προσεγγίζει ambu-lift 5. Aναπηρικό αμαξίδιο για χρήση εντός του αεροσκάφους (boarding wheelchair) *Το ambu-lift θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Airport Handling Manual (ΑΗΜ 921) Βαθμολογείται κάθε εξοπλισμός που έχει ηλικία έως δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία κατασκευής τους, ως ακολούθως: 17

18 α/α Εξοπλισμός Συντελεστής Χρόνια(*) Συντελεστής ΑΗΜ (**) (***) καταλληλότητας (ΙΑΤΑ) - Αναβατώριο μεταφοράς στο 0,4 Χ χρόνια = συντελεστής καταλληλότητας 921 αεροσκάφος για όλους τους τύπους αεροσκαφών (Towed Boarding/De-Boarding vehicle for passengers with reduced mobility (PRM) (ambu-lift) - Ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο 1.0 Χ χρόνια = συντελεστής καταλληλότητας ανάβασης ΑμεΑ σε κλίμακα επιβατών - Αναβατώριο, για μικρά αεροσκάφη 0,5 Χ χρόνια = συντελεστής καταλληλότητας 979 όπου δεν προσεγγίζει ambu-lift (Towed Boarding/De-Boarding device for passengers with reduced mobility (PRM) for commuter type aircraft - Mικρό αυτοκινούμενο αμαξίδιο για 0,8 X χρόνια = συντελεστής καταλληλότητας μικρά αεροσκάφη, όπου δεν προσεγγίζει ambu-lift (*) Η ηλικία των μηχανημάτων προκύπτει από την ημερομηνία κατασκευής στρογγυλοποιημένη σε έτη. (**) Αφορά στα άρθρα του Airport Handling Manual (AHM) της ΙΑΤΑ, σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές ενός εκάστου εφοδίου. (***) Ο συντελεστής έχει καθορισθεί βάσει του κόστους αγοράς κάθε εφοδίου. Το άθροισμα των βαθμών καταλληλότητας όλων των εφοδίων αποτελεί και το βαθμό αξιολόγησης του όρου αυτού, βαθμολογείται δε ανά εφόδιο ως κατωτέρω: Συντελεστής καταλληλότητας Βαθμοί καταλληλότητας 0-1, ,1-2,0 90 2,1-3,0 80 3,1-4,0 70 4,1-5,0 60 5,1-6,0 50 6,1-7,0 40 7,1-8,0 30 8,1-9,0 20 9,1-10, ,1 και άνω 0 9. Ελάχιστες απαιτήσεις για τα επίγεια μέσα εξυπηρέτησης των ΑμεΑ στους αερολιμένες Ο φορέας συνδρομής ΑμεΑ θα πρέπει να κατέχει τον κατωτέρω ελάχιστο εξοπλισμό, προκειμένου να μπορεί να παρέχει την συνδρομή στα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, ως ακολούθως: 18

19 α) Για τους αερολιμένες Λέρος, Μήλος, Πάρος, Νάξος, Σύρος, Σκύρος, Σητεία, Κοζάνη, Καστοριά, Ικαρία, Κάσος, Καστελοριζο, Κάλυμνος, Κύθηρα, Αστυπάλαια - Ένα (1) αναβατώριο για μικρά αεροσκάφη όπου δεν προσεγγίζει ambu-lift (Towed Boarding/De- Boarding device for passengers with reduced mobility (PRM) for commuter type aircraft ) ή μικρό αυτοκινούμενο αμαξίδιο για μικρά αεροσκάφη όπου δεν προσεγγίζει ambu-lift ή ένα (1) ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο ανάβασης ΑμεΑ σε κλίμακα επιβατών - Δύο (2) τουλάχιστον αναπηρικά αμαξίδια - Ένα (1) τουλάχιστον αναπηρικό αμαξίδιο για χρήση εντός του αεροσκάφους β) Για τους αερολιμένες με ετήσια επιβατική κίνηση από μέχρι επιβάτες ήτοι: i. Ζάκυνθος, Σαντορίνη, Μυτιλήνη, Σκιάθος, Μύκονος, Κεφαλλονιά, Σάμος, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Χίος, Κάρπαθος, Άκτιο, Άραξος, Καλαμάτα ανά φορέα εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Ένα (1) αναβατώριο μεταφοράς στο αεροσκάφος (Boarding/De-Boarding vehicle for passengers with reduced mobility (PRM) (ambu-lift) - Τέσσερα (4) τουλάχιστον αναπηρικά αμαξίδια - Δύο (2) τουλάχιστον αναπηρικά αμαξίδια για χρήση εντός του αεροσκάφους και ii. Λήμνος, Αγχίαλος και Ιωάννινα ανά φορέα εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Ένα (1) Ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο ανάβασης ΑμεΑ σε κλίμακα επιβατών - Τέσσερα (4) τουλάχιστον αναπηρικά αμαξίδια - Δύο (2) τουλάχιστον αναπηρικά αμαξίδια για χρήση εντός του αεροσκάφους γ) Για τους αερολιμένες με ετήσια επιβατική κίνηση άνω του επιβατών (Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ρόδος, Χανιά και Κως) ανά φορέα εξυπηρέτησης ΑμεΑ - Ενα (1) αναβατώριο μεταφοράς στο αεροσκάφος (Boarding/De-Boarding vehicle for passengers with reduced mobility (PRM) (ambu-lift) για όλους τους τύπους αεροσκαφών - Ένα (1) αναβατώριο για μικρά αεροσκάφη όπου δεν προσεγγίζει ambu-lift (Towed Boarding/De- Boarding device for passengers with reduced mobility (PRM) for commuter type aircraft ) ή μικρό αυτοκινούμενο αμαξίδιο για μικρά αεροσκάφη όπου δεν προσεγγίζει ambu-lift ή ένα (1) Ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο ανάβασης ΑμεΑ σε κλίμακα επιβατών - Δέκα (10) αναπηρικά αμαξίδια - Τρία (3) τουλάχιστον αναπηρικά αμαξίδια για χρήση εντός του αεροσκάφους Για όλα τα αεροδρόμια θα πρέπει να υπάρχει κατάσταση ελαχίστου απαραίτητου αριθμού από ανταλλακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του ελαχίστου προαναφερόμενου εξοπλισμού. Ο φορέας συνδρομής ΑμεΑ θα πρέπει να κατέχει και ένα πρόσθετο αριθμό αναπηρικών αμαξιδίων, ίσο με το 10% του ελαχίστου απαιτούμενου και όχι λιγότερο από ένα (1) αμαξίδιο, προκειμένου να χορηγείται στα ΑμεΑ, σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του δικού τους εξοπλισμού που συμβάλλει στη διευκόλυνση της κινητικότητας. 19

20 Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΕΥΡΩ -Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού ( (και ολογράφως) των Ευρώ υπέρ της εταιρείας Δ/νση, δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της για την επιλογή φορέα συνδρομής Ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ) στους Κρατικούς Αερολιμένες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της με αριθ. Πρωτ.:Δ3/Β /.. Δ/ξης.. -Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ 'όλο τον χρόνο ισχύος της. -Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. -Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. -Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. -Η παρούσα ισχύει μέχρι την.. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι πέντε μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. -Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ/ΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Δ1/Β/

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ» ΑΔΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ» ΑΔΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ» ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,. 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ/ΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμαριά 09/03/2016 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό». ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΘΑΣΟΣ 16/06/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9267 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7808 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΤΙΟΥ (ΚΑΑΚ): Α. Από 28/3 µέχρι και 30/4 Κάθε ΔΕ, ΠΕ 10:00-14:30 Κάθε ΤΡ 18:00-23:00 Κάθε ΤΕ, ΣΑ 09:00-14:30 Κάθε ΠΑ ΑΡΓΕΙ Κάθε ΚΥ 19:00-23:00

2. ΑΚΤΙΟΥ (ΚΑΑΚ): Α. Από 28/3 µέχρι και 30/4 Κάθε ΔΕ, ΠΕ 10:00-14:30 Κάθε ΤΡ 18:00-23:00 Κάθε ΤΕ, ΣΑ 09:00-14:30 Κάθε ΠΑ ΑΡΓΕΙ Κάθε ΚΥ 19:00-23:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 26 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ3/Β/9607/2680 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ (Δ3) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρόλου 1-3, Τ.Κ 10437, Αθήνα email: procurement@eessty.gr Ημερομηνία 29-11-2016 Αρ.πρωτ 5191 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ Για την «Παροχή 431

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. /ΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1/Β/11373 /1953

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. /ΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1/Β/11373 /1953 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ» Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαΐου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. /ΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1/Β/11373

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. 58300 Τηλ.: 2382350845 Φαξ: 2382029033 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.235 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Υπεύθυνος: Τηλ:2310454453 Fax:2310 454455 Καλαμαριά 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013

«Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013 «Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013 Για την ανάθεση του έργου «Πρόγραμμα στέγασης Ε.Τ.Ε.Α. με Ι. Αξιολόγηση προτεινόμενων ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης τους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΉΡHΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SADENT BLUX ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΉΡHΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SADENT BLUX ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέρκυρα,26-10-2016 6Η Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20161 ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Αργαλιά Αλεξάνδρα Τηλ.:26613-60467/641

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς Α.Ε. με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α..Ε. ΟΤΑ έχοντας υπόψη:

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς Α.Ε. με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α..Ε. ΟΤΑ έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 Καλαμαριά, 29/12/2016 Aριθ. πρωτ.: 5236 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 407.960,00 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 19% ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 407.960,00 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 19% ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω... Αρ.Πρωτ: Βαθμός Προτεραιότητας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Θεοδώρου 1, Χίος ΠΡΟΣ : ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα