ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν, κλπ.) 1 Λειτουργικότητα/ εργονομία (δάπεδα, εμπόδια, διάδρομοι, σκάλες, κλπ.) Πρόσβαση/ εκκένωση (έξοδοι κινδύνου, φωτισμός κινδύνου, κλπ.) Φωτισμός 4 Θερμοκρασία Υψηλότερη από την κανονική 5 Χαμηλότερη από την κανονική 6 ΑΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2 3 Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ακαταλληλότητας διαμόρφωσης χώρων εργασίας Κίνδυνος τραυματισμού λόγω σταθερών εμποδίων Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μεγάλης πυκνότητας εργαζομένων και οχημάτων στο χώρο εργασίας Κίνδυνος τραυματισμού κατά την εκκένωση του χώρου εργασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Ανεπαρκής φωτισμός ανάλογα με τη φύση της εργασίας Κίνδυνος θερμικής καταπόνησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στο χώρο εργασίας (ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά τη χρήση φλόγας, κοντά σε κλίβανο, κλπ.) Κίνδυνος έκθεσης σε ψυχρό περιβάλλον κατά την εργασία σε υπαίθριο χώρο (π.χ. εργασίες συγκόλλησης) Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ, το είδος του εξοπλισμού και τη διαμόρφωση του επαγγελματικού χώρου των εργασιών. Διάδρομοι και χώροι εργασίας χωρίς εμπόδια. Κατάλληλη σήμανση. Προστατευτική επικάλυψη των επικίνδυνων σημείων. Διαμόρφωση του χώρου εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και πρακτικής (π.χ. ανοίγματα και προσπελασιμότητα διαδρόμων, κατάλληλες σκάλες και πατάρια, κλπ.). Χωροθέτηση εξοπλισμού και θέσεων εργασίας λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και υγιεινή της Έξοδοι κινδύνου κατάλληλες, προσπελάσιμες και ελεύθερες. Κατάλληλη σήμανση οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου, φωτισμός ασφαλείας. Κατάλληλη ειδοποίηση και σαφείς οδηγίες εκκένωσης. Διενέργεια ασκήσεων εκκένωσης. Φυσικός φωτισμός κατά το δυνατόν. Τοπική ενίσχυση φωτισμού σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια ανάλογα με τη φύση της εργασίας και τις οπτικές ανάγκες του εργαζόμενου. Επαρκής γενικός ή τοπικός εξαερισμός. Κατάλληλη ενδυμασία. Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10 ο - 15 ο C). Διαμόρφωση επιλογή σκιερού μέρους για τα διαλείμματα. Κατασκευή στεγάστρων, όπου είναι δυνατόν, για την εκτέλεση εξωτερικών εργασιών. Χορήγηση χρήση κατάλληλου καλλύματος κεφαλής. Προγραμματισμός των εργασιών ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται στις ώρες που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη. Διαχωρισμός/ οριοθέτηση, τοποθέτηση θερμομονωτικών παραπετασμάτων στους χώρους με εργασίες που εκλύουν θερμότητα. Κατάλληλη ενδυμασία. Προγραμματισμός των εργασιών. Πτώσεις από Ύψος 7 Εργασία ή κίνηση σε ύψος Κλίμακες σε καλή κατάσταση. Προστατευτικά κιγκλιδώματα. Ιμάντες ασφάλειας όταν εκτελούνται εργασίες σε ύψος. Ειδικά μέτρα κατά περίπτωση (ύψος μικρότερο ή μεγαλύτερο από 2 μέτρα).

2 Χτύπημα από Ίδιο επίπεδο/ ανισόπεδη επιφάνεια 8 Κεκλιμένο επίπεδο/ ράμπα ή σκάλα 9 Κινούμενο όχημα/ μη σταθερό μηχάνημα Πτώση/ κατάρρευση αντικειμένου ή ατόμου λόγω βαρύτητας Κίνδυνος πτώσης από φορητή σκάλα Κίνδυνος ολισθήματος από υγρά ή λάδια Εργασία ή κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο/ ράμπα ή σκαλοπάτια Κίνδυνος τραυματισμού (χτύπημα ή πάτημα) από κινούμενο όχημα/ μηχάνημα (π.χ. γερανός) Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση εργαλείων και υλικών ή ατόμου Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση μεταλλικών τεμαχίων Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση φορτίων από ανυψωτικό εξοπλισμό Η σκάλα να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Κατάλληλο μέγεθος σκάλας ανάλογα με το ύψος της Η βάση της σκάλας να είναι κατάλληλα στερεωμένη, στην αντίθετη περίπτωση να συγκρατείται από κάποιο άτομο. Δέσιμο της σκάλας στο επάνω μέρος για την αποφυγή ανατροπής της. Μην ανεβαίνετε στα τελευταία σκαλοπάτια. Το σώμα πρέπει να είναι στραμμένο προς τα σκαλοπάτια. Καθαρά υποδήματα εργασίας από λάδια, λάσπες, κλπ. Μη μεταφέρετε το κέντρο βάρους του σώματος έξω από τα ρέλια της σκάλας. Απαγορεύεται το ανέβασμα της σκάλας ταυτόχρονα από 2 άτομα. Τοποθέτηση των εργαλείων χειρός σε ειδική θήκη κατά την αναρρίχηση - τα χέρια πρέπει να είναι ελεύθερα. Αποφυγή άσκησης μεγάλης πίεσης με τα πόδια στη σκάλα κατά τη διάρκεια εργασίας σε αυτή. Αποφυγή απότομων κινήσεων. Σωστή απόσταση τοποθέτησης σκάλας: απόσταση από τοίχο στήριξης προς ύψος σκάλας 1:4. Καθαρισμός του χώρου γύρω από τη μηχανή. Κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα Προστατευτικά κιγκλιδώματα. Αντιολισθητικές επιφάνειες. Κατάλληλη γεωμετρία / κλίση κεκλιμένου επίπεδου και σκάλας. Κατάλληλος φωτισμός Ειδικά μέτρα κατά περίπτωση. Σήμανση και διαγράμμιση οδών κυκλοφορίας των κινούμενων οχημάτων με άσπρη ή κίτρινη γραμμή, ιδιαίτερα στο χώρο παραγωγής και διέλευσης εργαζομένων. Χρήση των κινούμενων οχημάτων/ μηχανημάτων μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Ηχητική και φωτεινή σήμανση όταν το κινούμενο όχημα/μηχάνημα είναι σε λειτουργία. Τήρηση κανόνων οδήγησης/λειτουργίας. Τήρηση κανόνων ασφάλειας και μεταφοράς φορτίων με κινούμενο όχημα/μηχάνημα. Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (κράνος, ενισχυμένα υποδήματα, κλπ.). Ασφαλής τοποθέτηση και στερέωση εργαλείων και υλικών (ράφια, ερμάρια, εργαλειοθήκες, κλπ.). Κατάλληλα μέτρα για εργασίες σε ύψος (συστήματα προστασίας από πτώση, σήμανση και οριοθέτηση του υποκείμενου χώρου και απαγόρευση διέλευσης σε αυτόν, κλπ.). Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (κράνος, υποδήματα εργασίας κλπ.). Ασφαλές στοίβαγμα, στερέωση, πακετάρισμα κλπ. Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (γάντια εργασίας, ενισχυμένα υποδήματα, κλπ.). Χρήση κατάλληλου ανυψωτικού μηχανήματος και εξοπλισμού πρόσδεσης/ανάρτησης ανάλογα με το φορτίο. Χρήση εξοπλισμού μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Χρήση κράνους στο χώρο κίνησης της γερανογέφυρας. Άμεση επιδιόρθωση βλαβών. Συστηματική συντήρηση και έλεγχος εξοπλισμού. Επιθεώρηση και πιστοποίηση βάση νομοθεσίας. Τήρηση αρχείου συντήρησης εξοπλισμού.

3 Εκτοξευόμενο υλικό, θραύσμα ή αντικείμενο Από υλικό/ θραύσμα που εκτοξεύεται από μηχανή Από ρεύμα υγρού υπό πίεση Από υλικό/ θραύσμα που εκτοξεύεται από αντικείμενο που εκρήγνυται/ αναφλέγεται/ αποσυντίθεται ή είναι υπό πίεση Από αντικείμενο που το παρέσυρε ο αέρας Κυλιόμενο/ ολισθούμενο αντικείμενο, υγρό ή άτομο (περιλαμβάνονται και πλημμύρες) Αντικείμενο που μεταφέρεται/ χρησιμοποιείται ή από τυχαία σύγκρουση ατόμων Επαφή με εργαλεία χειρός 18 Επαφή με κινούμενα μέρη μηχανημάτων Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση φιαλών (οξυγόνου, εύφλεκτων αερίων, αδρανών αερίων) Κίνδυνος τραυματισμού από εκτίναξη κατεργαζόμενου κομματιού, λόγω κακής πρόσδεσης ή από εκτίναξη εργαλείων ρύθμισης (π.χ. χρήση τόρνου) Κίνδυνος τραυματισμού από εκτίναξη ρινισμάτων (γρέζια) κατά τη λειτουργία μηχανών Κίνδυνος από εκτίναξη/ διαρροή υδραυλικού υγρού (π.χ. σε πρέσα) 14 Σε ειδικές εργασίες Μέτρα κατά περίπτωση Μπλέξιμο/ τράβηγμα 19 Κίνδυνος τραυματισμού από κυλιόμενα μεταλλικά τεμάχια λόγω μη σωστής αποθήκευσής τους σε συγκεκριμένα σημεία του χώρου Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη μεταφορά των προς κατεργασία ή των έτοιμων τεμαχίων Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη μεταφορά φιαλών συγκόλλησης (οξυγόνου, καύσιμων αερίων, κλπ.) Κίνδυνος τραυματισμού από εργαλεία χειρός Κίνδυνος τραυματισμού από πιάσιμο ρουχισμού, μανικιών, κοσμημάτων, μαλλιών σε περιστρεφόμενα μέρη Κίνδυνος τραυματισμού από παράσυρση γαντιού σε κινητά μέρη μηχανών Τοποθέτηση των φιαλών σε κάθετη θέση και ασφάλιση σε σταθερό σημείο με αλυσίδα. Τοποθέτηση φιαλών σε κατάλληλο φορέα (καρότσι) σε κάθετη θέση και ασφάλιση με αλυσίδα. Φύλαξη των φιαλών σε συγκεκριμένα σημεία μακριά από διαδρόμους διέλευσης εργαζομένων. Σαφείς οδηγίες και εφαρμογή μέτρων ασφάλειας. Έλεγχος για τη σωστή και ασφαλή πρόσδεση του κατεργαζόμενου κομματιού. Απομάκρυνση των εργαλείων, πριν από την έναρξη της λειτουργίας. Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (π.χ. φόρμα, ποδιά, γυαλιά, προσωπίδα). Σαφείς οδηγίες και εφαρμογή μέτρων ασφάλειας. Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (γυαλιά, προσωπίδα, ποδιά). Συστηματική συντήρηση και έλεγχος εξοπλισμού. Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (π.χ. φόρμα, ποδιά, γυαλιά, προσωπίδα). Σαφείς οδηγίες και εφαρμογή μέτρων ασφάλειας. Τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή μηχανών. Ασφαλής αποθήκευση (σωστό στοίβαγμα, στερέωση) σε συγκεκριμένα σημεία μακριά από διαδρόμους διέλευσης εργαζομένων και θέσεις Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ ( ενισχυμένα υποδήματα). Κανόνες ασφάλειας μεταφοράς αντικειμένων. Μεταφορά με κατάλληλα μηχανικά μέσα (χειράμαξα, κλαρκ, παλάγκο). Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (γάντια εργασίας, ενισχυμένα υποδήματα). Κανόνες ασφάλειας και μεταφοράς φιαλών. Μεταφορά φιαλών με κατάλληλο φορέα (καρότσι) και ασφάλιση με αλυσίδα. Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (γάντια εργασίας, ενισχυμένα υποδήματα). Κανόνες ασφάλειας χρήσης εργαλείων. Κατάλληλα και καλοσυντηρημένα εργαλεία. Τα εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που προορίζονται. Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (γάντια, γυαλιά). Προφυλακτήρες και προστατευτικά καλύμματα μηχανών. Κατάλληλος ρουχισμός (εφαρμοστά ρούχα, δεμένα μαλλιά, όχι κοσμήματα). Σαφείς οδηγίες και εφαρμογή μέτρων ασφάλειας. Απαγορεύεται η χρήση γαντιών κατά το χειρισμό περιστρεφόμενων μηχανών (δράπανου). θέση τους

4 Κινούμενο άτομο χτυπάει πάνω σε αντικείμενο/ επιφάνεια Χτύπημα/ κόψιμο 20 Παγίδευση Από παράσυρση από κύματα ή άνεμο Λόγω του ότι σκοντάφτει σε αντικείμενο Από επαφή με ανώμαλη/ αιχμηρή επιφάνεια ή αντικείμενο Μέσα ή πάνω σε κινούμενο όχημα (κακός χειρισμός ή απώλεια ελέγχου). Περιλαμβάνεται αναποδογύρισμα, σύγκρουση ή συντριβή. Θάψιμο/ ασφυξία από υλικά (π.χ. χώμα, λεπτόκοκκα σωματίδια) Επαφή με ηλεκτρισμό Κίνδυνος τραυματισμού από ακάλυπτα κινούμενα μέρη Κίνδυνος τραυματισμού από μακριά προς κατεργασία τεμάχια π.χ. μεταλλικές ράβδοι που προεξέχουν από τη μηχανή Κίνδυνος τραυματισμού από κοπτικά εργαλεία Κίνδυνος τραυματισμού από την απομάκρυνση γρεζιών Κίνδυνος παγίδευσης σε κινούμενα μέρη μηχανών Κίνδυνος τραυματισμού από χτύπημα π.χ. σε εργαλεία, υλικά, μεταλλικά τεμάχια, κλπ. Κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρό αντικείμενο/ ακμή επιφάνειας Κίνδυνος σύγκρουσης/ ανατροπής/ παγίδευσης από κινούμενο όχημα (π.χ. κλαρκ, ασανσέρ) Ηλεκτροπληξία από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Καλή συντήρηση, συχνοί έλεγχοι των μηχανών. Κατάλληλη συγκράτηση και προστασία (π.χ. μέσα σε προστατευτικό σωλήνα) των τεμαχίων που προεξέχουν από τη μηχανή. Τήρηση οδηγιών εργασίας και εφαρμογή μέτρων ασφάλειας. Χρήση κατάλληλου οδηγού/συγκράτησης - κατά τη λειτουργία της μηχανής δεν πρέπει να γίνεται ρύθμιση και έλεγχος του κατεργαζόμενου τεμαχίου με το χέρι. Προφυλακτήρες και προστατευτικά καλύμματα μηχανών. Οι μηχανές πρέπει να λειτουργούν υπό την συνεχή επίβλεψη του χειριστή. Μετά το τέλος της εργασίας τα κοπτικά εργαλεία δεν πρέπει να εγκαταλείπονται σε τυχαίες θέσεις. Η απομάκρυνση των γρεζιών να γίνεται όταν η μηχανή είναι εκτός λειτουργίας. Χρήση κατάλληλου εργαλείου (π.χ. γάντζου, βούρτσας, ηλεκτρικής σκούπας κενού) για την απομάκρυνση των γρεζιών. Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (γάντια εργασίας, γυαλιά). Διακόπτες ασφάλειας ευδιάκριτοι, κατάλληλου μεγέθους και χρώματος. Τήρηση οδηγιών εργασίας και εφαρμογή μέτρων ασφάλειας. Διατήρηση των διαδρόμων και των χώρων εργασίας ελεύθερων από εμπόδια Ασφαλές στοίβαγμα, στερέωση, πακετάρισμα των τεμαχίων σε συγκεκριμένα σημεία μακριά από διαδρόμους διέλευσης εργαζομένων Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (ενισχυμένα υποδήματα) Περιορισμός και κάλυψη των αιχμηρών επιφανειών/αντικειμένων. Διατήρηση των διαδρόμων και των χώρων εργασίας ελεύθερων από αιχμηρά εμπόδια. Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (κράνος, ρουχισμός ενισχυμένα υποδήματα, κλπ.). Χρήση κατάλληλων οχημάτων. Συστηματική συντήρηση και έλεγχος εξοπλισμού. Επιθεώρηση και πιστοποίηση βάση νομοθεσίας. Χρήση μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Τήρηση κανόνων οδήγησης/λειτουργίας. Τήρηση κανόνων ασφάλειας και μεταφοράς φορτίων με κινούμενο όχημα. Τήρηση του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. Ηλεκτρικοί πίνακες πάντα κλειδωμένοι. Πρόσβαση μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Τήρηση κανόνων ασφάλειας και συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Τήρηση αρχείου συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

5 Επαφή με εξαιρετικά θερμή/ ψυχρή επιφάνεια/ ανοιχτή φλόγα 28 Υπερβολική εσωτερική υπερπίεση (έκρηξη) Από σκόνη 29 Εύφλεκτων υγρών/ αερίων 30 Ρήξη εξοπλισμού που περιέχει ατμό ή άλλα υγρά ή αέρια υπό πίεση 31 Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη συντήρηση και επισκευή των μηχανών Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ακάλυπτων ή φθαρμένων καλωδίων, διακοπτών, συσκευών κλπ. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας κατά τη διάρκεια της ηλεκτροσυγκόλλησης Κίνδυνος τραυματισμού/ μικρού εγκαύματος από εκτινασσόμενα ρινίσματα/σπινθήρες κατά τη λειτουργία των μηχανών Κίνδυνος τραυματισμού/ εγκαύματος από σπινθήρες ή πυρακτωμένο μέταλλο από τη συγκόλληση/κοπή μετάλλων. Κίνδυνος εγκαύματος από θερμά κατεργασμένα τεμάχια (πχ συγκολλημένα, κομμένα με οξυγόνο) Κίνδυνος έκρηξης φιαλών (διαρροή, υπερθέρμανση) Εργασίες συντήρησης και επισκευής μόνο με τη μηχανή εκτός λειτουργίας και ύστερα από την αποσύνδεσή της από το ηλεκτρικό ρεύμα. Σήμανση ηλεκτρικής απομόνωσης του υπό συντήρηση εξοπλισμού ή κλείδωμα του ηλεκτρικού πίνακα. Κατάλληλη γείωση των μηχανών. Τήρηση κανόνων ασφάλειας και συντήρησης μηχανών. Τήρηση αρχείου συντήρησης μηχανών. Κατάλληλα και σε καλή κατάσταση ηλεκτρικά εργαλεία και μηχανήματα. Ηλεκτρικά σύρματα, καλώδια και πρίζες σε καλή κατάσταση. Πρίζες, διακλαδώσεις, διακόπτες και εξαρτήματα καλυμμένα. Κατάλληλη γείωση των μηχανών. Αποφυγή επαφής με το προς κατεργασία τεμάχιο, τη λαβίδα, το ηλεκτρόδιο. Οι λαβίδες να τοποθετούνται σε μονωμένες βάσεις. Διατάξεις ασφάλειας στις μηχανές για υπερθερμάνσεις και υπερφορτώσεις. Χώρος εργασίας καθαρός από νερά, υγρά, λάδια. Τήρηση οδηγιών εργασίας και εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας (Π.Δ. 95/78). Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (γυαλιά, προσωπίδα, κλπ). Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (π.χ. δερμάτινη ποδιά, ειδικά γάντια, μάσκα, κλπ.). Διαχωρισμός/ οριοθέτηση, τοποθέτηση παραπετασμάτων, περιορισμός πρόσβασης στους χώρους συγκόλλησης. Τήρηση οδηγιών εργασίας και εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας (Αποφ Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη7/96). Προειδοποίηση των εργαζομένων, κατάλληλη σήμανση των θερμών αντικειμένων. Διαχωρισμός/ οριοθέτηση, τοποθέτηση παραπετασμάτων, περιορισμός πρόσβασης στους χώρους συγκόλλησης. Τοποθέτηση των φιαλών σε κάθετη θέση και ασφάλιση σε σταθερό σημείο με αλυσίδα. Τοποθέτηση φιαλών σε κατάλληλο φορέα (καρότσι) σε κάθετη θέση και ασφάλιση με αλυσίδα. Φύλαξη σε καλά αεριζόμενους χώρους μακριά από διαδρόμους διέλευσης εργαζομένων. Ποτέ στον ήλιο. Αποθήκευση μακριά από κάθε πιθανή πηγή ανάφλεξης, εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά. Όλες οι φιάλες να χειρίζονται σαν να είναι γεμάτες. Κατάλληλη σήμανση ασφάλειας. Κατάλληλη επισήμανση των φιαλών, φιάλες διαφορετικών αερίων καθώς και ελαττωματικές ή κενές φιάλες αποθηκεύονται χωριστά. Αποθήκευση μικρού αριθμού φιαλών και όχι σε χώρους άλλης χρήσης. Έλεγχος για διαρροή φιαλών με εύφλεκτα αέρια μόνο με σαπουνόνερο. Χρήση των φιαλών με εύφλεκτα αέρια (π.χ. ασετιλίνη) πάντα με ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής (φλογοπαγίδα). Έλεγχος και προληπτική συντήρηση των εξαρτημάτων και μηχανισμών των φιαλών οξυγονοκόλλησης. Τήρηση οδηγιών εργασίας και εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας. Χρήση μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό.

6 Εκρηκτικής ουσίας 32 Πυρκαγιά 33 Έκθεση σε θόρυβο 34 Θόρυβος Κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς από ανασφαλείς ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω ύπαρξης εύφλεκτων υλικών στο χώρο εργασίας (φιάλες οξυγονοκόλλησης) Κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς από σπινθήρα κατά τη χρήση εργαλείων χειρός, μηχανών κοπής/ λείανσης ή τη συγκόλληση Εξάπλωση πυρκαγιάς λόγω εύφλεκτων υλικών κατασκευής/ έλλειψης πυροσβεστήρων Βλ. # 27 Επαφή με ηλεκτρισμό. Επαρκής αριθμός πυροσβεστήρων κατάλληλου τύπου. Κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης/ πυρόσβεσης σύστημα συναγερμού. Σήμανση θέσης των πυροσβεστήρων και των άλλων πιθανών μέσων και τοποθέτηση αυτών σε προσιτά και εμφανή μέρη. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία του χώρου με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και του τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. Σαφείς οδηγίες έκτακτης ανάγκης. Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση πυροσβεστήρων και των μέσων πυρόσβεσης. Διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας. Βλ. # 31 Ρήξη εξοπλισμού που περιέχει ατμό ή άλλα υγρά ή αέρια υπό πίεση. Βλ. μέτρα πυρασφάλειας «Κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς από ανασφαλείς ηλεκτρικές εγκαταστάσεις». Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών από το χώρο Έλεγχος για παρουσία εύφλεκτων ουσιών στο υπό κατεργασία τεμάχιο. Ενδύματα των οξυγονοκολλητών, φιάλες-εξαρτήματα και γενικότερα ο χώρος εργασίας καθαρός από λάδια και γράσα. Αποφυγή ακρυλικών ή συνθετικών ενδυμάτων από τους οξυγονοκολλητές. Όργανα και εξαρτήματα των φιαλών που πιθανόν να έρθουν σε επαφή με το οξυγόνο δεν πρέπει να λιπαίνονται. Βλ. μέτρα πυρασφάλειας «Κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς από ανασφαλείς ηλεκτρικές εγκαταστάσεις». Χρήση πυράντοχων δομικών υλικών. Μηχανισμοί απομόνωσης εξοπλισμού. Επαρκής αριθμός πυροσβεστήρων. Κατάλληλο σύστημα πυρόσβεσης. Σαφείς οδηγίες έκτακτης ανάγκης. Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση πυροσβεστήρων και στον τρόπο κατάσβεσης πυρκαγιάς. Διάθεση κατάλληλων μέσων προστασίας της ακοής (π.χ. ωτοασπίδες) στους εργαζόμενους όταν η έκθεση σε θόρυβο ισούται ή υπερβαίνει τα 80dB(A) σε σταθμισμένη οκτάωρη έκθεση. Υποχρεωτική χρήση των μέσων ατομικής προστασίας της ακοής όταν ο θόρυβος υπερβαίνει τα 85dB(A) σε σταθμισμένη οκτάωρη έκθεση. Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων, ηχομόνωσης. Διαχωρισμός/ οριοθέτηση, ηχομόνωση, επισήμανση και περιορισμός πρόσβασης σε θέσεις εργασίας στις οποίες οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε επίπεδα θορύβου μεγαλύτερα από 85 db(a) (π.χ. σφυρηλάτηση, τροχός κοπής, μηχανή κοπής με πλάσμα). Ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τους κινδύνους. Ακοομετρικός έλεγχος από γιατρό εργασίας ειδικά για τους εργαζόμενους των οποίων η έκθεση υπερβαίνει τα 85dB(A). Συντήρηση μηχανών, τακτική λίπανση.

7 Έκθεση σε μη ιοντίζουσα ακτινοβολία 35 Σωματική βία/ επίθεση από άνθρωπο ή ζώο 36 Παγίδευση σε επικίνδυνο περιβάλλον (π.χ. ψυχρό δωμάτιο, κλίβανος, κλπ.) Αφαίρεση οξυγόνου (π.χ. αποχετεύσεις. Δεν αφορά πνίξιμο) Απώλεια άνωσης σε νερό ή άλλο υγρό (περιλαμβάνεται πνίξιμο) Πολύ γρήγορη αποσυμπίεση 40 Μυοσκελετικές καταπονήσεις (καθιστική εργασία, μονότονα επαναλαμβανόμενες κινήσεις, βίαιες και απότομες κινήσεις, χειρονακτικός χειρισμός φορτίων, δονήσεις) ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ορατή, υπέρυθρη και υπεριώδης) από τη ηλεκτροσυγκόλληση Κίνδυνος ασφυξίας σε περίπτωση διαρροής φιάλης αδρανούς αερίου σε κλειστό χώρο (π.χ. αργό) Μυοσκελετικά προβλήματα από ακατάλληλη στάση εργασίας Καταπόνηση της πλάτης, των μπράτσων, των χεριών και των ποδιών από τη χειρονακτική διακίνηση τεμαχίων/ φορτίων Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (π.χ. προστατευτικά γυαλιά, μάσκα, ποδιά). Διαχωρισμός/ οριοθέτηση, τοποθέτηση παραπετασμάτων, περιορισμός πρόσβασης σε χώρους συγκόλλησης (ιδιαίτερα όσον αφορά τη συγκόλληση με πλάσμα και τη συγκόλληση τόξου με αδρανές αέριο). Διατήρηση σκοτεινών επιφανειών στον περιβάλλοντα χώρο. Αποθήκευση σε καλά αεριζόμενους χώρους Κατάλληλος εξαερισμός Όργανο μέτρησης ποσοστού οξυγόνου για εργασία σε κλειστό χώρο. Εργονομική διαρρύθμιση θέσεων Ασφαλείς μέθοδοι Ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τους κινδύνους. Εναλλαγή στάσεων εργασίας και κίνηση/ περπάτημα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εναλλαγή δραστηριοτήτων ή μικρά διαλείμματα σε περίπτωση μονότονης ή επαναλαμβανόμενης Κανόνες μεταφοράς φορτίων - εκπαίδευση στον τρόπο ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων. Χρήση μηχανικών μέσων μεταφοράς φορτίων (π.χ. χειράμαξα, κλαρκ, παλάγκο). Η ανύψωση και μεταφορά βαρέων φορτίων να γίνεται από δύο άτομα. Σκόνες/ ίνες 42 Σκόνες μετάλλων κατά την κατεργασία των τεμαχίων στις μηχανές Επαρκής γενικός ή τοπικός εξαερισμός. Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ / αναπνευστικών μέσων. Επικίνδυνες ουσίες που παράγονται κατά τη διάρκεια εργασιών Καπνοί 43 Νέφη/ ομίχλες 44 Αέρια 45 Καπνοί μετάλλων κατά τη συγκόλληση/ κοπή Νέφη κατά την κατεργασία των τεμαχίων στις μηχανές από τα υγρά κατεργασίας (ψυκτικά υγρά) Παραγωγή επικίνδυνων αερίων κατά τη συγκόλληση (π.χ. από την τήξη μετάλλων, των ηλεκτροδίων, την καύση των χρωμάτων και ελαίων που βρίσκονται στα υπό κατεργασία τεμάχια) Επαρκής γενικός ή τοπικός εξαερισμός (συνίσταται τοπικός εξαερισμός σε κάθε πάγκο συγκόλλησης). Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ / αναπνευστικών μέσων (π.χ. αναπνευστική μάσκα). Αποφυγή εργασιών συγκόλλησης σε κλειστούς περιορισμένους χώρους Επαρκής γενικός ή τοπικός εξαερισμός. (συνίσταται τοπικός εξαερισμός σε κάθε πάγκο συγκόλλησης). Επαρκής παροχή υγρών κατεργασίας μεταξύ του κοπτικού εργαλείου και του κατεργαζόμενου κομματιού. Τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή μηχανών. Τήρηση των οδηγιών του προμηθευτή υγρών κατ Κατάλληλος γενικός ή τοπικός εξαερισμός (συνίσταται τοπικός εξαερισμός σε κάθε πάγκο συγκόλλησης). Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ / αναπνευστικών μέσων (π.χ. αναπνευστική μάσκα). Καθαρισμός των υπό κατεργασία τεμαχίων. Αποφυγή εργασιών συγκόλλησης σε κλειστούς περιορισμένους χώρους Ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τους κινδύνους (π.χ. αναθυμιάσεις από κοπή ανοξείδωτου μετάλλου).

8 Επικίνδυνες ουσίες που εκλύονται λόγω απώλειας περιεχομένου Ατμοί 46 Παραγωγή επικίνδυνων ατμών κατά τη συγκόλληση (π.χ. από την τήξη μετάλλων, των ηλεκτροδίων, την καύση των χρωμάτων και ελαίων που Βλ. # 45 Έκθεση σε αέρια βρίσκονται στα υπό κατεργασία τεμάχια) Καυστικές 47α Μέτρα κατά περίπτωση Από ανοιχτό εξοπλισμό Από κλειστό εξοπλισμό Διαβρωτικές 47β Κίνδυνος χημικού εγκαύματος, από την επαφή με τα υγρά κατεργασίας κυρίως λιπαντικά έλαια Ερεθιστικές 47γ Μέτρα κατά περίπτωση Τοξικές 47δ Μέτρα κατά περίπτωση Οξειδωτικές 47ε Μέτρα κατά περίπτωση Καυστικές 48α Μέτρα κατά περίπτωση Διαβρωτικές 48β Μέτρα κατά περίπτωση Ερεθιστικές 48γ Μέτρα κατά περίπτωση Τοξικές 48δ Μέτρα κατά περίπτωση Οξειδωτικές 48ε Διαρροή φιάλης οξυγόνου Εύφλεκτες - εκρηκτικές 48ζ Διαρροή φιάλης καύσιμων αερίων (π.χ. ασετιλίνη) Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (π.χ. γάντια, προστατευτική ενδυμασία). Σαφείς οδηγίες εργασίας και εφαρμογή μέτρων ασφάλειας. Ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η εργασία με χημικά προϊόντα. Γνώση και τήρηση των Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS) των χημικών προϊόντων. Αποθήκευση σε καλά αεριζόμενους χώρους μακριά από άλλα αέρια. Ποτέ στον ήλιο, μακριά από τη βροχή και το χιόνι. Αποθήκευση μακριά από εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά. Έλεγχος για διαρροές και προληπτική συντήρηση των εξαρτημάτων και μηχανισμών των φιαλών. Κατάλληλη σήμανση ασφάλειας και επισήμανση των φιαλών. Αποθήκευση μικρού αριθμού φιαλών και όχι σε χώρους άλλης χρήσης. Όργανα και εξαρτήματα των φιαλών που πιθανόν να έρθουν σε επαφή με το οξυγόνο δεν πρέπει να λιπαίνονται. Σαφείς οδηγίες/ κανόνες ασφαλούς χρήσης και μεταφοράς φιαλών - τήρηση των κανόνων. Χρήση μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Τήρηση κανόνων ασφάλειας και πυροπροστασίας. Αποθήκευση σε καλά αεριζόμενους χώρους μακριά από άλλα αέρια. Ποτέ στον ήλιο, μακριά από τη βροχή και το χιόνι. Αποκλεισμός κάθε πιθανής πηγής ανάφλεξης Κατάλληλη σήμανση ασφάλειας (π.χ. απαγόρευση καπνίσματος) και επισήμανση των φιαλών. Αποθήκευση μικρού αριθμού φιαλών και όχι σε χώρους άλλης χρήσης. Έλεγχος για διαρροή με σαπουνόνερο, ποτέ με φλόγα. Χρήση πάντα με ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής (φλογοπαγίδα). Έλεγχος και προληπτική συντήρηση των εξαρτημάτων και μηχανισμών. Σαφείς οδηγίες/ κανόνες ασφαλούς χρήσης και μεταφοράς φιαλών - τήρηση των κανόνων. Χρήση μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Τήρηση κανόνων ασφάλειας και πυροπροστασίας. Διάφορες 48η Μέτρα κατά περίπτωση Επικίνδυνες χωρίς να συγκεκριμενοποιείται ο τρόπος έκθεσης ή υπάρχουν περισσότεροι του ενός τρόποι έκθεσης ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Έκθεση σε βακτηρίδια, μύκητες, ιούς, ρικέτσιαι, πρωτόζωα, μετάζωα, κλπ. 49 Μέτρα κατά περίπτωση 50 Κίνδυνος ανάπτυξης μολυσματικών παραγόντων (τέτανος ) Ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τους κινδύνους. Εμβολιασμός.

9 ΜΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Πνευματική κόπωση 51 Μη σαφείς οδηγίες εργασίας Σαφείς οδηγίες Καθορισμός αρμοδιοτήτων. Σωματική κόπωση 52 Έντονος ρυθμός εργασίας Σωστός προγραμματισμός. Καταμερισμός αρμοδιοτήτων και ρόλων. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Άγχος 53 Πίεση χρόνου Σωστή οργάνωση της Ψυχολογική βία (εκφοβισμός, παρενόχληση, Κακή συνεργασία με συναδέλφους και διακριτική μεταχείριση, προσβλητική 54 προϊσταμένους συμπεριφορά) Αρμονική συνεργασία. ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Μη επαρκής χώρος εργασίας Εργονομική διαρρύθμιση θέσεων εργασίας Ακατάλληλος εξοπλισμός, προβληματική διάταξη παραγωγικής διαδικασίας, κλπ. 55 Έλλειψη άνεσης και ενόχληση κατά την εργασία λόγω των μέσων ατομικής προστασίας/ ανεπαρκής προστασία Εργονομικός σχεδιασμός των ΜΑΠ και προστασία από τους κινδύνους. Διατήρηση των ΜΑΠ σε καλή κατάσταση. Συντήρηση και έλεγχος των ΜΑΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα, επισκευή και αντικατάσταση σε κατάλληλο χρόνο. Τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή. Ατομικός εξοπλισμός, για κάθε εργαζόμενο. Επιλογή του εξοπλισμού σε συνεργασία με τους εργαζόμενους με βάση τις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες και ανάγκες και τη σωματομετρία του κάθε εργαζόμενου.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος,

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντιγόνη Γ. Μπίσκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας, ΚΕΠΕΚ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δημήτριος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MIG/MAG ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΛ ΒΙΒΛΙΥ: Η ΥΓΕΙ ΚΙ Η ΦΛΕΙ Η ΒΙΜΗΧΙ υγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση πασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copyright IDEC Ε..Ε., 2000 Ηρώων ολυτεχνείου 96 185 36 ειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Γενικές υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. σελ.4 3. Υποχρεώσεις εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης ΑΕΒΕ 1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης Η επιχείρηση έχει την επωνυµία ΑΕΒΕ µε ΑΦΜ. Η επιχείρηση κατασκευάζει µεταλλικές κατασκευές, εξοπλισµό καταστηµάτων και γραφείων καθώς και επιπλώσεις και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΓΩΓΩΝ 4 2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Περιεχόμενα

Ασφάλεια. Περιεχόμενα Ασφάλεια στην Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 Πώς να προλάβετε τα ατυχήματα 6 > 15 Γλυστρήματα - Παραπατήματα - Πτώσεις 16 > 27 Νοικοκυριό και Ασφάλεια 28 > 43 Προστασία της Σπονδυλικής Στήλης 44 > 64 Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής εργασία με τον αρμοκόφτη

Ασφαλής εργασία με τον αρμοκόφτη Ασφαλής εργασία με τον αρμοκόφτη { Πίνακας περιεχομένων Αρχικές οδηγίες χρήσης Τυπώθηκε σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο. Τα τυπογραφικά μελάνια περιέχουν φυτικά έλαια, το χαρτί είναι ανακυκλώσιμο. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ TOYOTA Γ. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ TOYOTA Γ. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ Πολυτεχνείο Κρήτης Δημητρέλος Χρήστος Α.Μ. 2005010033 Ευσταθίου Δημήτριος Α.Μ. 2005010060 Πανταζής Ραφαήλ Διογένης Α.Μ. 2005010034 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ TOYOTA Γ. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Οκτωβρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Οκτωβρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Οκτωβρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011 ΓΕΠ ΑΕ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 181 & ΦΕΙΔΙΟΥ 18 / ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17673 ΤΗΛ.: 210 9405866, ΦΑΞ: 2109480508 www.exypp.gr - info@exypp.gr Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 86 Ζ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για τη σωματική ακεραιότητα και υγεία κάθε

Διαβάστε περισσότερα